TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WTSV/SVL-MV9), saapunut , näytteet otettu (09:30) Näytteenottaja: VS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015. Tilausnro 178791 (WTSV/SVL-MV9), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 (09:30) Näytteenottaja: VS"

Transkriptio

1 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus #1 1 (3) Turun Seudun Vesi Oy Maariankatu TURKU Tilausnro (WTSV/SVL-MV9), saapunut , näytteet otettu (09:30) Näytteenottaja: VS NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 6810 SVL-MV9 # MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö 6810 STM 461 Escherichia coli CL * pmy/100 ml 0 <1 (a) Arseeni, As * 2,1 «10 (a) Fluoridi, F * mg/l 0,10 «1,5 (a) Elohopea, Hg * <0,01 «1 (a) Nitraattityppi, NO3-N * mg/l 0,46 «11 (a) nitraatti, NO3 * mg/l 2,0 «48 (a) Nitriittityppi, NO2-N * mg/l <0,001 «0,15 (a) nitriitti, NO2 * mg/l <0,003 «0,50 (a) Torjunta-aineet (pestisidit) ks. laus. Atratsiini 0,008 Dalaponi 0,27 Kloridi, Cl * mg/l 11 «250 (b) Sulfaatti, SO4 * mg/l 11 «250 (b) Natrium, Na * mg/l 3,8 «200 (b) Koliformiset bakteerit CL * pmy/100 ml 0 <1 (b) Heterotrof. pesäkeluku 22 C * pmy/ml 0 Väri (visuaalinen) * mg/l Pt 2,5 Haju Hajuton Maku Mauton Uraani, U * 2,1 «30 (a) Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. STM 461 = STM asetukset N:ot 461/2000 ja 442/2014, enimmäisarvo * -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus LAUSUNTO Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetusten 461/2000 ja 442/2014 laatuvaatimukset ja -suositukset. Torjunta-aineiden pitoisuudet alittivat Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 enimmäispitoisuuden. Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnon (STM/2023/2010) mukaan dalaponia on käsiteltävä talousvedestä tehtävissä valvontatutkimuksissa desinfioinnin sivutuotteena eikä torjunta-aineena. Raja-arvo yksittäiselle torjunta-aineelle on 0,1 ja torjunta-aineiden yhteismäärälle 0,50. Torjunta-aineet määritettiin alihankintana Ramboll Analytics Oy:n Lahden laboratoriossa. Niina Kohonen kemisti Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty. Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek. Telekatu 16 Telekatu 16 (02) Y TURKU TURKU *(02) Krnro

2 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus #1 2 (3) TIEDOKSI Kaarinan kaupunki/vesilaitos Liedon kunta/liedon Liedon kunta/ympäristöterveyspalvelut/rauni-eliisa Wasell Liedon kunta, Paimion kaupunki/tekninen osasto Turun kaupunki/ympäristöterveydenhuolto Turun kaupunki/turun Vesiliikelaitos/Tuula Mäntynen Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty. Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.

3 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus #1 3 (3) MENETELMÄTIEDOT Määritys Escherichia coli CL * Arseeni, As * Fluoridi, F * Elohopea, Hg * Nitraattityppi, NO3-N * Nitriittityppi, NO2-N * Torjunta-aineet (pestisidit) Atratsiini Dalaponi Kloridi, Cl * Sulfaatti, SO4 * Natrium, Na * Koliformiset bakteerit CL * Heterotrof. pesäkeluku 22 C * Väri (visuaalinen) * Haju Maku Uraani, U * Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) Colilert Quantitray, sis A43 (TL27) SFS-EN ISO :2009 (TL27) SFS-EN ISO 13395:1997 (TL27) SFS-EN ISO 13395:1997 (TL27) Pestisidit/monij. GC+LC (TL49) Torjunta-aineet(monijäämä menetelmä) (TL49) Torjunta-aineet(monijäämä menetelmä) (TL49) SFS-EN ISO :2009 (TL27) SFS-EN ISO :2009 (TL27) Colilert Quantitray, sis A43 (TL27) SFS-EN ISO 6222:1999 (TL27) SFS-EN ISO 7887:1995, osa 4 (TL27) Haju (TL27) Maku (TL27) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL27 TL49 Tutkimuslaitoksen nimi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Ramboll Finland Oy MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. Escherichia coli CL * 2015/ Arseeni, As * 2015/6810 ±15 % Fluoridi, F * 2015/6810 ± Elohopea, Hg * 2015/6810 Määritysrajan alitus Nitraattityppi, NO3-N * 2015/6810 ±10 % Nitriittityppi, NO2-N * 2015/6810 Määritysrajan alitus Kloridi, Cl * 2015/6810 ±10 % Sulfaatti, SO4 * 2015/6810 ±10 % Natrium, Na * 2015/6810 ±10 % Koliformiset bakteerit CL * 2015/ Heterotrof. pesäkeluku 22 C * 2015/ Väri (visuaalinen) * 2015/6810 ±2,5 mg/l Pt Haju 2015/ Maku 2015/ Uraani, U * 2015/6810 ±15 % Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty. Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.

4 Ramboll Analytics Pvm: /1 Tutkimustodistus Projekti: /124 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Telekatu TURKU Tutkimuksen nimi: LSVSY, 2015/6810 Näytteenottopiste: 2015/6810 Näytteenottopvm: Näyte saapui: Analysointi aloitettu: Vesitutkimus Määritys 15SL02928 Yksikkö Menetelmä Pestisidit/monij. GC+LC tod. RA4038A+4039* Atratsiini 0,008 RA4039* Dalaponi 0,27 RA4039* * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Näytteen 15SL02928 määritysrajat ovat normaalia korkeammat näytematriisista johtuen seuraavien analyysien kohdalla: Pestisidit/monij. LC: dikamba. Menetelmien kuvaukset Pestisidit/monij. GC+LC Pestisidit/monij. LC Näytteestä määritettiin liitteenä olevien listojen mukaiset torjunta-aineet käyttäen kiinteäfaasiuuttoa ja GC/MS/MS- ja LC/MS/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Tuloksissa esim. "tutkittu yhdiste <0,01" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu, mutta pitoisuus on alle määritysrajan. Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset torjunta-aineet käyttäen kiinteäfaasiuuttoa ja UPLC/MS/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Tuloksissa esim. tutkittu yhdiste < 0,01 tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu, mutta pitoisuus on alle määritysrajan. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

5 Ramboll Analytics 15SL RA4038A TORJUNTA-AINEET * Kaasukromatografinen monijäämä-menetelmä, GC/MS/MS VESINÄYTE CAS Määritysraja CAS Määritysraja 2,4-Dikloorifenoli ,005 Heksaklooributadieeni ,005 4-kloori-2-metyylifenoli ,005 Heptakloori ,005 4-kloori-3-metyylifenoli ,005 Heptaklooriepoksidi, ekso ,005 Aldriini ,005 Heptaklooriepoksidi, endo ,005 Alletriini (-D) ,1 Sybutryyni (Irgaroli) ,002 Bifenatsaatti ,01 Isodriini ,005 Bifenoksi ,01 Kaptaani ,02 Bronopoli ,5 Klordekoni ,005 cis-klordaani ,005 Klorfensoni ,005 DDD, 2, ,001 Klormefossi ,005 DDD, 4, ,001 Kloropropylaatti ,005 DDE, 2, ,001 Klorotaloniili ,005 DDE, 4, ,001 Kvintotseeni ,005 DDM, 4, ,005 Mepanipyriimi ,005 DDMU, 4, ,005 Metiokarbi ,005 DDT, 2, ,001 Metolakloori-s ,005 DDT, 4, ,001 Mirex ,005 DEET ,005 oxy-klordaani ,005 Deltametriini ,01 Pentakloorianisoli ,005 Dieldriini ,005 Pentaklooribentseeni ,005 Diklobeniili ,005 Permetriini ,01 Dikofoli ,001 Piperonyylibutoksidi ,005 Endosulfaani, alfa ,005 Pirimikarbi ,005 Endosulfaani, beta ,005 Prokloratsi ,2 Endosulfaanisulfaatti ,005 Prometryyni ,005 Endriini ,005 Pyrimetaniili ,005 Epoksikonatsoli ,005 Syflutriini, beta ,005 Esfenvaleraatti ,05 Syhalotriini, -lambda ,01 Etofumesaatti ,005 Sypermetriini ,005 Etofumesaatti-2-keto ,01 Syprodiniili ,005 Fenvaleraatti ,05 Teknatseeni ,005 Fluvalinaatti, -tau ,05 Terbutryyni ,005 HCH, alfa ,005 trans-klordaani ,005 HCH, beta ,005 trans-nonakloori ,005 HCH, delta ,005 Trifluraliini ,005 HCH, gamma- (lindaani) ,005 Triklosaani ,005 Heksaklooribentseeni ,005 Vinklotsoliini ,005 * akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue

6 Ramboll Analytics 15SL RA4039 TORJUNTA-AINEET * Nestekromatografinen monijäämä-menetelmä, UPLC/MS/MS VESINÄYTE CAS Määritysraja CAS Määritysraja 2,4,5-T ,01 Kvitsalofoppi-etyyli ,01 2,4-D ,01 Lenasiili ,01 2,4-DP ,01 Linuroni ,01 Aklonifeeni ,01 Malationi ,01 Alakloori ,01 Mandipropamidi ,01 Amidosulfuroni ,01 MCPA ,01 Aminopyralidi ,05 MCPB ,05 Asetamipridi ,01 Mekoproppi+Mekoproppi-P ,01 Atratsiini ,005 Metabentstiatsuroni ,01 Atsoksistrobiini ,005 Metalaksyyli ,01 BAM (2,6-diklooribentsoamidi) ,01 Metamitroni ,01 Bentatsoni ,01 Metamitroni-desamino ,01 Bitertanoli ,1 Metatsakloori ,01 Boskalidi ,01 Metkonatsoli ,01 Bromasiili ,01 Metoksiuroni ,01 Bromoksiniili ,01 Metributsiini ,01 Buprofetsiini ,01 Metributsiini-desamino ,01 Dalaponi ,1 Metributsiini-desaminodiketo ,01 DEA (atratsiini, -desetyyli) ,01 Metributsiini-diketo ,05 DEDIA (atratsiini, - desetyylidesisopropyyli) ,01 Metsulfuroni-metyyli ,01 DIA (atratsiini,- desisopropyyli) ,01 Metyyliatsinfossi ,01 Difenokonatsoli ,01 Metyyliparationi ,02 Diflubentsuroni ,01 Mevinfossi ,01 Diflufenikaani ,01 Napropamidi ,01 Dikamba ,1 Pakloputratsoli ,01 Diklofluanidi ,01 Pendimetaliini ,01 Diklorproppi + Diklorproppi-P ,01 Penkonatsoli ,01 Diklorvossi ,0005 Pyretriini ,01 Dimetoaatti ,01 Pikloraami ,02 Dimetomorfi ,01 Pikoksistrobiini ,01 Diuroni ,01 Pinoksadeeni ,01 Etyyliparationi ,02 Primisulfuroni-metyyli ,01 Famoksadoni ,01 Propakloori ,01 Fenamidoni ,01 Propakvitsafoppi ,01 Fenheksamidi ,01 Propatsiini ,01 Fenitrotioni ,02 Propikonatsoli ,01 Fenoksaproppi-P-etyyli ,01 Prosulfokarbi ,01 Flamproppi-isopropyyli ,01 Pyraklostrobiini ,01 Flonikamidi ,01 Pyridaatti ,01 Florasulami ,01 Pyroksulaami ,01 Fluatsafoppi-P-butyyli ,01 Rimsulfuroni ,01 Fluatsinami ,01 Simatsiini ,01 Fludioksoniili ,01 Spirodiklofeeni ,01 Fluroksipyyri ,01 Sulfosulfuroni ,01 Flutolaniili ,01 Sulfoteppi ,01 Furatiokarbi ,01 Syatsofamidi ,01 Heksatsinoni ,01 Symoksaniili ,01 Heksytiatsoksi ,01 Syprokonatsoli ,01 Hymeksatsoli ,1 Tebukonatsoli ,01 Imidaklopridi ,05 Tepraloksidiimi ,01 Iprodioni ,01 Terbasiili ,01 Isoksabeeni ,01 Terbutylatsiini ,005 Isoproturoni ,01 Terbutylatsiini-desetyyli ,01 Jodosulfuroni-metyyli ,01 Tiametoksaami ,01 Karfentratsoni-etyyli ,01 Thifensulfuroni-metyyli ,01 Kinoklamiini ,01 Tiaklopridi ,01 Kinometionaatti ,01 Tolklofossi-metyyli ,01 Klopyralidi ,05 Tolyylifluanidi ,01 Klorfenvinfossi ,01 Tralkoksidiimi ,01 Kloridatsoni ,01 Triadimefoni ,01 Kloroksiuroni ,01 Triadimenoli ,01 Klorprofaami ,01 Triasulfuroni ,01 Klorpyrifossi ,01 Trifloksistrobiini ,01 Klorsulfuroni ,01 Triflusulfuroni-metyyli ,01 Klotianidiini ,01 Trineksapakki-etyyli ,01 Kresoksimmi-metyyli ,01 Tritikonatsoli ,01 Kvinmerakki ,01 Tritosulfuroni ,01 Kvinoksifeeni ,01 Tsoksamidi ,02 * akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia?

Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Vesitutkimustulosten tulkinta 1 (6) AHe: Vesianalyysien Tulkinta A Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? TALOUSVEDEN MIKROBIOLOGISET JA

Lisätiedot

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 OSA IV Menetelmät ja laadunvarmistus SISÄLLYS 13 Menetelmien ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät...81 14 Näytteenotto...83 14.1 Pintavesinäytteenotto

Lisätiedot

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss..

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss.. Analyysivastaus n:o 103312OT, ilma- ja pintasivelynäytteet 13.01.12 1 (7) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Näytteenottaja: Tuomo Laitinen Näytteenottopäivä: 27.12.2011

Lisätiedot

HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET

HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET HTP-arvot 2009 HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkaisuja 2009:11 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:11 HTP-arvot 2009 HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 206/2011 Marja Anttila-Huhtinen & Jukka Mattila ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Pyhtää Kotka

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

OSA II VESISTÖTARKKAILU

OSA II VESISTÖTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 10724/2014 OSA II VESISTÖTARKKAILU ii PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 Copyright Ahma ympäristö Oy 28.5.2014 Satu Ojala, FM limnologi Sisällysluettelo 1. TARKKAILUN TOTEUTUS... 1 2. VEDEN

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Julkaisu 67/212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA OPASVIHKONEN VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA Tämä opasvihkonen on laadittu tyydyttämään sitä tarvetta, jota esiintyy eri tahoilla ns. ei asiantuntijoiden keskuudessa velvoitetarkkailuraportteja

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

AINELUETTELO. 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä.

AINELUETTELO. 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. N:o 509 2697 Liite 1 AINELUETTELO 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. 2. Aineen nimi Aineet luetellaan liitteessä

Lisätiedot

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu / js TIEDOTE 11.1.2011 TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Radonista ja radontilanteesta Radon

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä

Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä SolidStandards Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä Eija Alakangas, VTT 24. lokakuuta 2013 Tampere 2 Esityksen sisältö Hakkeen raaka-aineen luokittelu (SFS-EN ISO 17225-1) Hakkeen

Lisätiedot

Tietoa kemikaalistandardeista vesilaitoksille

Tietoa kemikaalistandardeista vesilaitoksille Tietoa kemikaalistandardeista vesilaitoksille CMYK -värimääritykset: - punainen = c0 m73 y76 k0 - sininen = c82 m62 y0 k0 2 Tietoa kemikaalistandardeista vesilaitoksille Tämä lehti sisältää tietoa vedenkäsittelyssä

Lisätiedot

OPPIMATERIAALI. Oppimateriaali virtsan partikkeleista bioanalyytikkoopiskelijoille. Taija Holm Paula Kuuppo Suvi Makkonen T E K I J Ä / T :

OPPIMATERIAALI. Oppimateriaali virtsan partikkeleista bioanalyytikkoopiskelijoille. Taija Holm Paula Kuuppo Suvi Makkonen T E K I J Ä / T : OPPIMATERIAALI Oppimateriaali virtsan partikkeleista bioanalyytikkoopiskelijoille T E K I J Ä / T : Taija Holm Paula Kuuppo Suvi Makkonen 0 (25) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 MUNUAISTEN JA VIRTSATEIDEN YLEISIMMÄT

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot