LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta"

Transkriptio

1 LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona klo alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs. Asialista liitteenä. Mikäli jäsenistä joku on estynyt saapumaan kokoukseen on siitä ilmoitettava mahdollisimman pian Virpi Nousiaiselle oikeustieteiden tiedekunnan kansliaan ja toimitettava esityslista varajäsenelle. Juha Karhu puheenjohtaja Jakelu: tiedekuntaneuvoston jäsenet Markku Vartiainen Pirkko Huhtaniska Jani Suokanerva Rehtori Vararehtorit Markus Aarto Jorma Puuronen Kirjasto PYVI Olli Tiuraniemi Artikla r.y. Lapin yliopiston ylioppilaskunta

2 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston kokous 03/ Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Prosessioikeuden dosentin arvon myöntäminen ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpäälle 3 Empiirisen oikeustutkimuksen dosentin arvon myöntäminen yliopistontutkija, OTT, Kaijus Ervastille 4 Maisteritutkielmien arvosteleminen 5 Tutkintotodistuskaavan vahvistaminen 6 Tiedekuntaneuvoston toiminnan kehittäminen 7 Ilmoitusasiat 8 Muut mahdolliset asiat Projektitentin tutkintovaatimusten hyväksyminen

3 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Oikeustieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Vartiainen Kokous 03/16 Paikka: kokoushuone Yliopistonkatu 8, III krs. Aika: Keskiviikko klo Läsnä: +Karhu Juha -Lohiniva-Kerkelä Mirva +Viikari Lotta +Korhonen Rauno +Niemi Marja-Leena +Korja Juhani -Oksanen Anniina +Kämäräinen Markus +Loikkanen Suvi -Partanen Matias -Nystén-Haarala Soili -Kuusikko Kirsi -Juanto Leila -Tuominen Tomi -Petrétei Kristóf +Kupiainen Annu -Salmela Aki -Sihvo Anni-Sofia +Haajanen Hilla 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (558/2009) 28 :n nojalla Lapin yliopiston ns. hallintojohtosäännön. Johtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai, hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen tai hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnäolevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsut on lähetetty Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Päätös Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Karhu Esittelijä Markku Vartiainen

5 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Oikeustieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Vartiainen Kokous 03/16 Paikka: kokoushuone Yliopistonkatu 8, III krs. Aika: Keskiviikko klo Läsnä: +Karhu Juha -Lohiniva-Kerkelä Mirva +Viikari Lotta +Korhonen Rauno +Niemi Marja-Leena +Korja Juhani -Oksanen Anniina +Kämäräinen Markus +Loikkanen Suvi -Partanen Matias -Nystén-Haarala Soili -Kuusikko Kirsi -Juanto Leila -Tuominen Tomi -Petrétei Kristóf +Kupiainen Annu -Salmela Aki -Sihvo Anni-Sofia +Haajanen Hilla 2 Prosessioikeuden dosentin arvon myöntäminen ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpäälle Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on ma. hovioikeudenneuvos OTT, VT Timo Saranpään haettua prosessioikeuden dosentuuria, todennut kokouksessaan ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan pyytää asiantuntijalausunnot ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpään pätevyydestä ko. dosentuuriin emeritusprofessori Antti Jokelalta ja professori Tuomas Huplilta. Molemmat suostuivat tehtävään ja he ovat myös toimittaneet lausuntonsa. Molemmat asiantuntijat ovat katsoneet, että Timo Saranpäällä on pätevyys hakemaansa dosentuuriin. Lausunnot ovat liitteenä. Tiedekunta päätti varata ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpäälle mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta. Timo Saranpää antoi opetusnäytteen aiheesta Riita-asian todistustaakka ja näyttökynnys OK 17 luvun uudistuksessa. Tiedekuntaneuvoston nimeämät lausunnonantajat ovat ehdottaneet opetusnäytteen arvosanaksi hyvä. Lausunto opetusnäytteestä on liitteenä. Yliopistolain (255/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Lapin yliopiston hallituksen hyväksymän hallintojohtosäännön 11 :n mukaan yliopiston rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan tai erillislaitoksen esityksestä. Ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpäällä voitaneen nimikirjaotteen, asiantuntijalausuntojen ja julkaisuluettelon perusteella katsoa olevan yliopistolain 89 :n

6 mukaiset perusteelliset tiedot omalta alaltaan sekä osoittaneen julkaisuilla ja muulla tavoin kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön ja että hänellä on tehtävään vaadittava kieli- ja opetustaito. Liitteenä ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpään hakemus, ansioluettelo, julkaisuluettelo, opetusportfolio, asiantuntijalausunnot sekä tiedekuntaneuvoston nimeämien arvioitsijoiden lausunto opetusnäytteestä sekä muistio hakijan ansioista. Esitys 1 Todettaneen, onko ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpäällä ko. dosentuuriin vaadittava hyvä opetustaito. Asiassa ei esittelymenettelyä. 2 Todettaneen, täyttääkö ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpää ko. dosentuurin kelpoisuusvaatimukset. 3 Päätettäneen esittää tarvittaessa yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpäälle prosessioikeuden dosentin arvon. Päätös 1 Todettiin professori Juha Karhun esityksestä, että ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpäällä on ko. dosentuuriin vaadittava riittävä (hyvä) opetustaito. 2 Todettiin esittelijän esityksen mukaisesti, että ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpää täyttää ko. dosentuurin kelpoisuusvaatimukset. 3 Päätettiin esittelijän esityksen mukaisesti esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpäälle prosessioikeuden dosentin arvon. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Juha Karhu Markku Vartiainen

7 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Oikeustieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Vartiainen Kokous 03/16 Paikka: kokoushuone Yliopistonkatu 8, III krs. Aika: Keskiviikko klo Läsnä: +Karhu Juha -Lohiniva-Kerkelä Mirva +Viikari Lotta +Korhonen Rauno +Niemi Marja-Leena +Korja Juhani -Oksanen Anniina +Kämäräinen Markus +Loikkanen Suvi -Partanen Matias -Nystén-Haarala Soili -Kuusikko Kirsi -Juanto Leila -Tuominen Tomi -Petrétei Kristóf +Kupiainen Annu -Salmela Aki -Sihvo Anni-Sofia +Haajanen Hilla 3 Empiirisen oikeustutkimuksen dosentin arvon myöntäminen yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervastille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervastin haettua empiirisen oikeustutkimuksen dosentuuria, todennut kokouksessaan ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan pyytää asiantuntijalausunnot yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervastin pätevyydestä ko. dosentuuriin emeritusprofessori Jyrki Talalta ja professori Anssi Keinäseltä. Molemmat suostuivat tehtävään ja he ovat myös toimittaneet yhteisen lausunnon. Lausunto on liitteenä. Tiedekunta päätti varata yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervastille mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta. Kaijus Ervasti antoi opetusnäytteen aiheesta Empiirinen oikeustutkimus. Tiedekuntaneuvoston nimeämät lausunnonantajat ovat ehdottaneet opetusnäytteen arvosanaksi hyvä. Lausunto opetusnäytteestä on liitteenä. Yliopistolain (255/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Lapin yliopiston hallituksen hyväksymän hallintojohtosäännön 11 :n mukaan yliopiston rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan tai erillislaitoksen esityksestä. Yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervastilla voitaneen nimikirjaotteen, asiantuntijalausunnon ja julkaisuluettelon perusteella katsoa olevan yliopistolain 89 :n mukaiset perusteelliset tiedot omalta alaltaan sekä osoittaneen julkaisuilla ja muulla tavoin kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön ja että hänellä on tehtävään vaadittava kieli- ja opetustaito. Liitteenä yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervastin hakemus, ansioluettelo, julkaisuluettelo,

8 selvitys muista ansioista, opetusportfolio, yliopistoportfolio, asiantuntijalausunnot sekä tiedekuntaneuvoston nimeämien arvioitsijoiden lausunto opetusnäytteestä sekä muistio hakijan ansioista. Esitys 1 Todettaneen, onko yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervastilla ko. dosentuuriin vaadittava hyvä (erinomainen) opetustaito. Asiassa ei esittelymenettelyä. 2 Todettaneen, täyttääkö yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervasti ko. dosentuurin kelpoisuusvaatimukset. 3 Päätettäneen esittää tarvittaessa yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervastille empiirisen oikeustutkimuksen dosentin arvon. Päätös 1 Todettiin liitteenä oleviin asiakirjoihin perustuen professori Juha Karhun esityksestä ma. apulaisprofessori Marja-Leena Niemen kannattamana, että yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervastilla on ko. dosentuuriin vaadittava riittävä (erinomainen) opetustaito. 2 Todettiin esittelijän esityksen mukaisesti, että yliopistontutkija, OTT Kaijus Ervasti täyttää ko. dosentuurin kelpoisuusvaatimukset. 3 Päätettiin esittelijän esityksen mukaisesti esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervastille empiirisen oikeustutkimuksen dosentin arvon. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Juha Karhu Markku Vartiainen

9 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Oikeustieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Huhtaniska Kokous 03/16 Paikka: kokoushuone Yliopistonkatu 8, III krs. Aika: Keskiviikko klo Läsnä: +Karhu Juha -Lohiniva-Kerkelä Mirva +Viikari Lotta +Korhonen Rauno +Niemi Marja-Leena +Korja Juhani -Oksanen Anniina +Kämäräinen Markus +Loikkanen Suvi -Partanen Matias -Nystén-Haarala Soili -Kuusikko Kirsi -Juanto Leila -Tuominen Tomi -Petrétei Kristóf +Kupiainen Annu -Salmela Aki -Sihvo Anni-Sofia -Haajanen Hilla 4 Maisteritutkielmien arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Yliopistolain (558/2009) 29 :n mukaan opintosuorituksien arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 62 :n mukaan yliopistossa päätökset tehdään esittelystä. Esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusten arvostelussa. Tarkastajien lausunnot ovat liitteenä. Maisteritutkielma 1) Jussi Latola Tietosuoja ja digitalisaatio Euroopassa Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta. 2) Meira Nevalainen Viihdejulkkiksen yksityiselämän suoja Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää

10 Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta. 3) Marjaana Mäkelä Äidit lapsiin kohdistuvan väkivallan tekijöinä Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja professori Ahti Saarenpää Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta. 4) Carita Lehtola Syyttäjä esitutkinnassa Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkja Elli Saramäki Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta. 5) Mikael Mattila Velkojan aseman sulautumisesta Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta. 6) Juho Tuomi Välipääomarahoitusinstrumentit osakeyhtiön rahoituskeinona Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja apulaisprofessori Marja-Leena Niemi Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta. 7) Hanna Lehdes Prorogaatiosopimus prorogaatiolauseke sopimusehtona kansainvälisessä kauppasopimuksessa Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta. 8) Tanja Kalliojärvi EU:n yleinen tietosuoja-asetus: tietoturvallisuudesta henkilötietojen käsittelyssä Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja käräjänotaari Juhana Riekkinen Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta. Esitys Ei esittelymenettelyä. Päätös 1 Päätettiin hyväksyä Jussi Latolan tutkielma Tietosuoja ja digitalisaatio Euroopassa arvosanalla x/10 2 Päätettiin hyväksyä Meira Nevalaisen tutkielma Viihdejulkkiksen yksityiselämän suoja arvosanalla x/10. 3 Päätettiin hyväksyä Marjaana Mäkelän tutkielma Äidit lapsiin kohdistuvan väkivallan tekijöinä arvosanalla x/10. 4 Päätettiin hyväksyä Carita Lehtolan tutkielma Syyttäjä esitutkinnassa arvosanalla x/10. 5 Päätettiin hyväksyä Mikael Mattilan tutkielma Velkojan aseman sulautumisesta arvosanalla x/10. 6 Päätettiin hyväksyä Juho Tuomen tutkielma Välipääomarahoitusinstrumentit osakeyhtiön rahoituskeinona arvosanalla x/10. 7 Päätettiin hyväksyä Hanna Lehdeksen tutkielma Prorogaatiosopimus prorogaatiolauseke sopimusehtona kansainvälisessä kauppasopimuksessa arvosanalla x/10.

11 8 Päätettiin hyväksyä Tanja Kalliojärven tutkielma EU:n yleinen tietosuoja-asetus: tieto turvallisuudesta henkilötietojen käsittelyssä arvosanalla x/10. Päätöksentekoon osallistuivat tutkija Annu Kupiainen, tutkija Juhani Korja, apulaisprofessori Marja-Leena Niemi, professori Lotta Viikari, professori Rauno Korhonen ja professori Juha Karhu. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Karhu Kokouksen sihteeri Virpi Nousiainen

12 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Oikeustieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Huhtaniska Kokous 03/16 Paikka: kokoushuone Yliopistonkatu 8, III krs. Aika: Keskiviikko klo Läsnä: +Karhu Juha -Lohiniva-Kerkelä Mirva +Viikari Lotta +Korhonen Rauno +Niemi Marja-Leena +Korja Juhani -Oksanen Anniina +Kämäräinen Markus +Loikkanen Suvi -Partanen Matias -Nystén-Haarala Soili -Kuusikko Kirsi -Juanto Leila -Tuominen Tomi -Petrétei Kristóf +Kupiainen Annu -Salmela Aki -Sihvo Anni-Sofia +Haajanen Hilla 5 Tutkintotodistuskaavan vahvistaminen Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on vahvistaa tutkintotodistuskaavat. Suunnittelutoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan Liitteenä on esitys uuden tutkintorakenteen mukaan suoritetun ON-tutkinnon tutkintodistuskaavaksi. Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä oikeusnotaarin tutkinnon tutkintotodistuskaava liitteen mukaisesti Päätettiin jättää asia pöydälle. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Karhu Esittelijä Pirkko Huhtaniska

13 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Oikeustieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Vartiainen Kokous 03/16 Paikka: kokoushuone Yliopistonkatu 8, III krs. Aika: Keskiviikko klo Läsnä: +Karhu Juha -Lohiniva-Kerkelä Mirva +Viikari Lotta +Korhonen Rauno +Niemi Marja-Leena +Korja Juhani -Oksanen Anniina +Kämäräinen Markus +Loikkanen Suvi -Partanen Matias -Nystén-Haarala Soili -Kuusikko Kirsi -Juanto Leila -Tuominen Tomi -Petrétei Kristóf +Kupiainen Annu -Salmela Aki -Sihvo Anni-Sofia +Haajanen Hilla 6 Tiedekuntaneuvoston toiminnan kehittäminen Tiedekuntaneuvoston toiminnasta ja tehtävistä on säädetty yliopistolaissa (558/2009) ja Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) :ssä. Dekaanin ja varadekaanin tehtävistä on säädetty :ssä. Tiedekunnan sisäisestä rakenteesta ml. tiedekunnan kanslia on puolestaan säädetty hallintojohtosäännön 25 :ssä. Ensinnäkin kokouksia voitaisiin keventää käyttämällä hyväksi tekniikkaa siten, että kokouksen asiakirjoja ja liitteitä voitaisiin työstää ja käsitellä sähköisesti. Toiseksi voidaan pohtia kokousten määrän vähentämistä siten, että tiedekuntaneuvoston roolia lisättäisiin strategisena toimielimenä ja rutiinityyppisiä asioita voitaisiin päättää dekaanin toimesta esim. valtuutuspäätöksen nojalla. Kolmanneksi kokouksia voitaisiin tematisoida ja isojen asioiden käsittelyä hoitaa vuosikellon mukaisesti. Liitteenä dekaanin laatima muistio asiasta keskustelun pohjaksi. Esitys 1 Keskusteltaneen tiedekuntaneuvoston kokousten keventämisestä ja toimintatavasta käyttäen hyväksi sähköistä asiointia. 2 Keskusteltaneen tiedekuntaneuvoston toiminnan kehittämisestä oheisen muistion pohjalta.

14 Päätös 1-2 Keskusteltiin ja päätettiin jatkaa asian valmistelua käydyn keskustelun pohjalta. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Karhu Esittelijä Markku Vartiainen

15 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Oikeustieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Vartiainen Kokous 03/16 Paikka: kokoushuone Yliopistonkatu 8, III krs. Aika: Keskiviikko klo Läsnä: +Karhu Juha -Lohiniva-Kerkelä Mirva +Viikari Lotta +Korhonen Rauno +Niemi Marja-Leena +Korja Juhani -Oksanen Anniina +Kämäräinen Markus +Loikkanen Suvi -Partanen Matias -Nystén-Haarala Soili -Kuusikko Kirsi -Juanto Leila -Tuominen Tomi -Petrétei Kristóf +Kupiainen Annu -Salmela Aki -Sihvo Anni-Sofia +Haajanen Hilla 7 Ilmoitusasiat - Tiedekuntapäivä järjestetään Pohtimolammella keskiviikkona klo 12 alkaen - Hakuaika OTL- ja OTT -opintoihin päättyy perjantaina Lapin yliopistossa suoritetut tutkinnot tiedekunnittain ajalla (liite 1) - Tilastotieoja Lapin yliopiston eri yksiköiden julkaisutoiminnasta vuodelta 2015 (liite 2) - Opiskelijatuutoreiksi lukuvuodelle on valittu Havela Samuli, Hendriksson Krista, Hirvonen Juha-Pekka, Honkala Tuomas, Jalonen Tuuli, Kaarlela Mari-Pauliina, Kvick Ilona, Limma Julia, Luoma Elina, Puhto Joanna, Pöntinen Hanna, Sihvo Anni-Sofia, Sundqvist Riina, Tikkanen Veli-Matti ja Yli-Arvo Jenna - Opettajatuutorit lukuvuodelle ovat Heikkinen Pirkko, Juanto Leila, Karhu Juha, Kimpimäki Minna, Kupiainen Annu, Lohiniva-Kerkelä Mirva, Paukku Jyrki ja Kurki-Suonio Kirsti - Opettajatuutorit lukuvuodelle ovat Huttunen Mikko, Hovila Ilari, Hovila Maarit, Korhonen Rauno, Lindroos Emilia, Riekkinen Juhana ja Viikari Lotta - Lapin yliopisto on tehnyt opiskelijavaihtosopimuksen Saskatchewanin yliopiston, Kanada, kanssa - Dekaani Kimmo Nuotion kirje opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien uuden ammattipätevyyslain (1384/2015) ja ulkomaanopintolain (1385/15) voimaantulon aiheuttamaa muuttunutta tilannetta Esitys Merkittäneen tiedoksi

16 Päätös Merkittiin. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Karhu Esittelijä Markku Vartiainen

17 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Oikeustieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Huhtaniska Kokous 03/16 Paikka: kokoushuone Yliopistonkatu 8, III krs. Aika: Keskiviikko klo Läsnä: +Karhu Juha -Lohiniva-Kerkelä Mirva +Viikari Lotta +Korhonen Rauno +Niemi Marja-Leena +Korja Juhani -Oksanen Anniina +Kämäräinen Markus +Loikkanen Suvi -Partanen Matias -Nystén-Haarala Soili -Kuusikko Kirsi -Juanto Leila -Tuominen Tomi -Petrétei Kristóf +Kupiainen Annu -Salmela Aki -Sihvo Anni-Sofia -Haajanen Hilla 8 Muut mahdolliset asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa Projektitentin tutkintovaatimusten hyväksyminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää ope tussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Yliopistonlehtori Sanna Koulu on esittänyt, että testamenttioikeuden projektitentin tutkintovaatimukset hyväksyttäisiin oheisen liitteen mukaisesti. Esitys 1 Päätettäneen ottaa asia tiedekuntaneuvoston käsittelyyn. 2 Päätettäneen hyväksyä testamenttioikeuden projektitentin tutkintovaatimukset oheisen liitteen mukaisesti. Päätös 1-2 Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Juha Karhu Pirkko Huhtaniska

18

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.3.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 13.4.2016 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 15.1.2015 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 21.1.2015 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 4.5.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 11.5.2016 klo 10.00 alkaen hotelli Pohtimolammessa (hotel

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 15.1.2015 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 21.1.2015 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 20.11.2014

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 20.11.2014 Oikeustieteiden tiedekunta 20.11.2014 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26.11.2014 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 19.8.2013 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään perjantaina 23.8.2013 klo 9.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 20.10.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26.10.2016 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.11.2017 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.11.2017 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 4.5.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 11.5.2016 klo 10.00 alkaen hotelli Pohtimolammessa (hotel Bear s Lodge)

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 4.4.2013 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 10.4.2013 klo 11.00 alkaen (muuttunut kokousaika) oikeustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

KUTSU Kokouksen asia- ja esityslistat liitteenä.

KUTSU Kokouksen asia- ja esityslistat liitteenä. KUTSU 8.11.2018 Oikeustieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14.11.2018 klo 10.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, C-siipi, 3 krs. Kokouksen asia-

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 20.11.2014 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26.11.2014 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

KUTSU Kokouksen asia- ja esityslistat liitteenä.

KUTSU Kokouksen asia- ja esityslistat liitteenä. KUTSU 21.2.2019 Oikeustieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27.2.2019 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, C-siipi, 3 krs. Kokouksen asia-

Lisätiedot

KUTSU Kokouksen asia- ja esityslistat liitteenä.

KUTSU Kokouksen asia- ja esityslistat liitteenä. KUTSU 9.1.2019 Oikeustieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 16.1.2019 klo 10.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, C-siipi, 3 krs. Kokouksen aluksi

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 20.3.2019 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 26.3.2019

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 10.11.2017 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.11.2017 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin vaali 3. Muut asiat Tiedekuntaneuvosto Kokous Dekaanin vaalikokous Hallintopäällikkö

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

3 Ennakoivan oikeuden ja sopimusmuotoilun dosentin arvon myöntäminen apulaisprofessori, KTT Helena Haapiolle

3 Ennakoivan oikeuden ja sopimusmuotoilun dosentin arvon myöntäminen apulaisprofessori, KTT Helena Haapiolle LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2019 27.2.2019 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Tiedekuntaneuvoston kokousajankohdan muuttaminen 3 Ennakoivan

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 24.11.2011 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.1.2013 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 16.1.2013 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 31.8.2011 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 5.9.2011 klo 9.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs. Asialista

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

6 Vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen OTL Juha Joonalle sekä arvostelulautakunnan asettaminen

6 Vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen OTL Juha Joonalle sekä arvostelulautakunnan asettaminen Oikeustieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2018 14.11.2018 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Työnohjaajan vaihtaminen OTM Henna Paukulle 3 Yliopistotutkija, OTT Leena Heinämäen

Lisätiedot

Kokouksen alussa annetaan seuraavat opetusnäytteet:

Kokouksen alussa annetaan seuraavat opetusnäytteet: LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 10.3.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 16.3.2016 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 8.9.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14.9.2016 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

keskiviikkona klo 10.00

keskiviikkona klo 10.00 Oikeustieteiden tiedekunta 31.8.2018 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 5.9.2018 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 10.12.2012

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 10.12.2012 Oikeustieteiden tiedekunta 10.12.2012 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään perjantaina 14.12.2012 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 20.10.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26.10.2016 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 13.3.2015 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 18.3.2015 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 7.4.2011 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 13.4.2011 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunta

Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Kokouskutsu Oikeustieteiden tiedekunta 10.5.2019 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.5.2019 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 10.12.2015 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 16.12.2015 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

6 LL.M. Dino Girardin OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet 7 Ilmoitusasiat

6 LL.M. Dino Girardin OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet 7 Ilmoitusasiat Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 4.4.2013 4/13 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Maisteritutkielmien arvosteleminen 3 OTT, VT Mirjami

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 13.3.2015 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 18.3.2015 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /13 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /13 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 23.8.2013 7/13 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Määräaikaisen luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessorin

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 15.10.2008 10/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 FL Tarja Salmi Tolosen väitöskirjan hyväksyminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 20.5.2010 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään tiistaina 25.5.2010 klo 10.30 alkaen kokoushuoneessa, Asialista liitteenä. Mikäli jäsenistä

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunta

Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Kokouskutsu Oikeustieteiden tiedekunta 10.5.2019 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.5.2019 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 9.5.2018 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 16.5.2018 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 25.10.2012

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 25.10.2012 Oikeustieteiden tiedekunta 25.10.2012 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31.10.2012 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 6.10.2011 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikko 12.10.2011 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 6.10.2017 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 11.10.2017 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 31.8.2011 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 5.9.2011 klo 9.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs. Asialista

Lisätiedot

Kokous 3/2019. Asialista

Kokous 3/2019. Asialista Kokous 3/2019 Asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen FM Riikka Partasen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 4. IEDU0010 Employability

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta 8.10.2015

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta 8.10.2015 Oikeustieteiden tiedekunta 8.10.2015 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14.10.2015 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 25.9.2014 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 1.10.2014 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 12.1.2018 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 17.1.2018 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen alussa annetaan seuraavat opetusnäytteet:

Kokouksen alussa annetaan seuraavat opetusnäytteet: LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 10.3.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 16.3.2016 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 28.10.2010 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 3.11.2010 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 8.10.2015 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14.10.2015 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 23.2.2018 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28.2.2018 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 9.12.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14.12.2016 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

2 Maisteritutkielmien arvosteleminen. 3 Lisäjäsenten nimeäminen tiedekuntaneuvostoon. 5 Tiedekuntaneuvoston kokoukset keväällä 2010

2 Maisteritutkielmien arvosteleminen. 3 Lisäjäsenten nimeäminen tiedekuntaneuvostoon. 5 Tiedekuntaneuvoston kokoukset keväällä 2010 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 20.1.2010 01/10 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Maisteritutkielmien arvosteleminen 3 Lisäjäsenten

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 23.2.2018 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28.2.2018 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 26.11.2008 12/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Maisteritutkielmien arvosteleminen 3 LL.M. Zuzanna

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 12.9.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 17.9.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 10.2.2017 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.2.2017 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan valmistelu

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan valmistelu YLIOPISTOKOLLEGIO 25.9.2014 Kokous 03/14 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan valmistelu 3 Eron myöntäminen yliopistokollegion varajäsenyydestä

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.3.2011 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 16.3.2011 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. YLIOPISTOKOLLEGIO Kokous 02/12 ASIALISTA

PÖYTÄKIRJA. YLIOPISTOKOLLEGIO Kokous 02/12 ASIALISTA PÖYTÄKIRJA YLIOPISTOKOLLEGIO 5.9.2012 Kokous 02/12 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yliopistokollegion kokoonpanon toteaminen ja yliopiston hallituk sen kokoonpanon vahvistaminen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 2.6.2017 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 7.6.2017 klo 10.00 alkaen hallituksen kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Kokouksen alussa annetaan opetusnäytteitä (3) klo alkaen luentosalissa 2 (Yliopistonkatu 8) seuraavasti:

Kokouksen alussa annetaan opetusnäytteitä (3) klo alkaen luentosalissa 2 (Yliopistonkatu 8) seuraavasti: Oikeustieteiden tiedekunta 6.4.2018 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 11.4.2018 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 7.5.2009 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 13.5.2009 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

Kokouksen alussa annetaan opetusnäytteitä (3) klo alkaen luentosalissa 2 (Yliopistonkatu 8) seuraavasti:

Kokouksen alussa annetaan opetusnäytteitä (3) klo alkaen luentosalissa 2 (Yliopistonkatu 8) seuraavasti: LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 6.4.2018 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 11.4.2018 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8, III krs.

Yliopistonkatu 8, III krs. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 17.9.2008 09/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Rikos ja prosessioikeuden yliassistentin viran

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 24.10.2014 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 29.10.2014 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2017 1 24.03.2017 Aika 24.03.2017, 09:00-09:20 Paikka AU300 / SN3097 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Mönkkönen Jukka rehtori, puheenjohtaja 1-3 Kortelainen Jarmo 1-3

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 3.9.2015 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 9.9.2015 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 11.12.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 17.12.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 9.12.2010 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.12.2010 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 7.3.2013 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 13.3.2013 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2011 asialista

Kokouksen 9 / 2011 asialista Kokouksen 9 / 2011 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Rehtori- ja oppilaitosjohdon koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2012 4. Pro gradu tutkielmien

Lisätiedot

5. Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman hyväksyminen. Lapin yliopiston määrärahahaku korkeakoulujen hakijasuman purkua varten.

5. Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman hyväksyminen. Lapin yliopiston määrärahahaku korkeakoulujen hakijasuman purkua varten. LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 4/2014 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston sijoitustoiminnan tilanne 3. Lapin yliopiston strategia vuoteen 2025 4. Lapin yliopiston

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 9.5.2018 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 16.5.2018 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 22.11.2007 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään Keskiviikkona 28.11.2007 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 12.1.2018 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 17.1.2018 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2017 asialista

Kokouksen 3 / 2017 asialista Kokouksen 3 / 2017 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. KM Liisa Ansalan väitöskirjan arvosteleminen 3. KM Antero Stenlundin väitöskirjan arvosteleminen 4. Kasvatustieteen apulaisprofessorin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 6.10.2017 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 11.10.2017 klo 10.00 alkaen tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 2.6.2017 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 7.6.2017 klo 10.00 alkaen hallituksen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 10.12.2015 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 16.12.2015 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot