KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot. jäsen varajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot. jäsen varajäsen"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 17:30-19:43 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi Tehtävä Lisätiedot Pääkkönen Matti Nikulainen Kari Heikkinen Heikki Härkönen Riitta-Maria Komulainen Antti Komulainen Eija Kyllönen Jaakko Piirainen Tuomo Virtanen Kirsi Hoffrén Päivi puheenjohtaja I varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Tervamäki Aimo kvalt. I varapuheenjohtaja Heikkinen Pekka kvalt. II varapuheenjohtaja Valtanen Eila kaupunginjohtaja Ylönen Satu vs. talousjohtaja POISSA Kampman Helena II varapuheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 159 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta-Maria Härkönen ja Päivi Hoffrén Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Eila Valtanen :n 168 aikana PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Matti Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Satu Ylönen Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Vs. talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 17:30-19:43 KOKOUS PAIK KA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 159 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TOIMINTAKATSAUS VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS 326 Liite 163 LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEEN TOTEUTUS KUHMON KAUPUNGIN 328 Liitteet ALUEELLA 164 LAUSUNTO OULUN HALLINTO-OIKEUDELLE MARJA-LIISA HEIKKISEN TEKEMÄÄN 338 Liitteet KUNNALLISVALITUKSEEN 165 HELSINKI-KAJAANI LENTOREITIN YHTEISMARKKINOINTI VUODEN 2013 KUTSUNTAJÄRJESTELYT KUHMOSSA SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN ESIMIEHEN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 344 Liite 169 AVOIMEKSI TULEVAN TUUPALAN KOULUN REHTORIN VIRAN HOITAMINEN LASTENTARHANOPETTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÄMINEN ALKAEN KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTOAVUSTUKSET 353 Liite 173 KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN 354 Liite TÄYTÄNTÖÖNPANO 174 ILMOITUSASIAT OHJEET KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALON 356 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJILLE 176 VUOSANGAN AMPUMA- JA HARJOITUSALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENTEN 357 VALINTA 177 ESITYS KUHMON KAUPUNGIN EDUSTAJASTA KAINUUN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELU-NEUVOTTELUKUNTAAN 358 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. MATTI PÄÄKKÖNEN Matti Pääkkönen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 159 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 160 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Riitta-Maria Härkönen ja Helena Kampman. Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Riitta-Maria Härkösen ja Päivi Hoffrénin.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus TOIMINTAKATSAUS KHALL 161 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Esittely Toimintakatsauksen kohdalla kaupunginhallituksen jäsenet voivat tuoda keskusteluun ajankohtaisia asioita tai esittää kysymyksiä myös esittelylistan ulkopuolelta. Lisäksi tuodaan esille vielä valmistelussa olevia tai muita ajankohtaisia asioita. Kuhmo-palkinto luovutettiin teollisuusneuvos Lauri Nakarille Sisäilmatulosten julkistamistilaisuus pidetään Kaupunginhallitus merkitsi toimintakatsauksen käsittelyksi.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS KHALL 162 Vs. talousjohtaja Kaupungin toimintakate vuonna 2012 oli lähes 55,2 milj. euroa eli hieman yli 0,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempi. Toimintakulut olivat noin 68,3 milj. euroa ja toimintatuotot hieman yli 13,1 milj. euroa eli noin 1,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suuremmat. Verotuloja kertyi noin 25,1 milj. euroa, josta kunnallisveron osuus oli 21,7 milj. euroa, yhteisöveron 2,0 milj. euroa ja kiinteistöveron 1,5 milj euroa. Valtuuston joulukuussa 2011 hyväksymässä vuoden 2012 talousarviossa verotuottojen kokonaismääräksi oli ennakoitu 25,8 milj. euroa, josta tuloveron osuus oli 21,6 milj. euroa, yhteisöveron 2,8 milj. euroa ja kiinteistöveron hieman yli 1,4 milj. euroa. Käyttötalouden valtionosuuksia maksettiin vähän yli 29,1 milj. euroa, kun vuonna 2011 valtionosuudet olivat 26,5 milj. euroa. Valtionosuuksista peruspalvelujen valtionosuus oli 24,4 milj. euroa, verotulojen tasaus lähes 4,9 milj. euroa ja järjestelmän tasaus euroa vuonna Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet olivat euroa. Kuhmo sai ensimmäisen kerran vuonna 2012 erityisen harvan asutuksen lisäosaa euroa. Kaupungin lainamäärä oli 14,9 milj. euroa Asukasta kohden lainaa oli euroa. Kaupungilla oli talousarviolainaa vuoden 2011 lopussa 13,5 milj. euroa eli euroa asukasta kohden. Kaupungin tilinpäätös oli alijäämäinen ,91 euroa, mihin olennainen vaikutus oli Kainuun maakunta -kuntayhtymän alijäämän kattamisella ( ,56 euroa) ja Kuhmon Yrityssampo Oy:n pääomalainalle myönnetyllä akordilla ( ,92 euroa). Ennen näitä kirjauksia kaupungin tilinpäätös oli alijäämäinen noin euroa. Tilikauden alijäämä toteutui runsaat 580 tuhatta euroa suurempana kuin talousarviossa oli ennakoitu ( euroa ). Vs. talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi. Liite. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia, oikaisuja, täydennyksiä ja selvennyksiä toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen, mikäli niihin ilmenee

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus tarvetta tilinpäätöksen allekirjoituksen jälkeen. Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy vs. talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEEN TOTEUTUS KUHMON KAUPUNGIN ALUEELLA KHALL 243 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja hallintojohtaja Juhana Juntunen puh KANSALLISEN LAAJAKAISTA KAIKILLE -HANKKEEN TAUS TA Valtioneuvosto käynnisti periaatepäätöksellään valtakunnallisen laajakaistahankkeen. Hankkeen tavoitteena on taata kaikille suomalaisille 1 Mbit/s laaja kaistayhteydet sekä myöhemmässä vaiheessa tehokkaat 100 Mbit/s yh teydet lähes kaikille. Yhden megan yhteyden saaminen päätettiin var mistaa määrittelemällä laajakaistapalvelu yleispalveluksi ja nimeämällä alueille yleispalveluvelvolliset teleoperaattorit, jotka ovat velvollisia toi mittamaan tilatun yhteyspalvelun ja varmistamaan sen toiminnan. Yleispalveluvelvoite astui voimaan Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kaikille vakituisille asukkaille sekä yritysten/jul kishallinnon vakituisiin toimipisteisiin on tarjottava nopeat, 100 Mbit/s yhteydet vuoden 2015 loppuun mennessä siten, että runko verkko rakennetaan enintään kahden kilometrin päähän asunnosta tai yrityksen toimipaikasta. Viimeisen, enintään kahden kilometrin pitui sen tilaajayhteyden hankkii kuluttaja omalla kustannuksellaan. Runko verkon ja kuluttajayhteyksien kustannukset selviävät tarjouskilpailujen perusteella. Laajakaista kaikille -hankkeessa keskitytään 100 Mbit/s yhteyksien (runkoverkkojen) hankesuun nitteluun sekä rakentamiseen haja-asutusalueille julkisen tuen avulla. Liikenne- ja viestintäministeriön teettämien arvioiden mukaan 95 pro sentille vakinaisista asuinnoista, yritysten sekä julkishallinnon organi saatioiden toimipaikoista nämä yhteydet oletetaan toteutuvan koko maassa 2015 mennessä kaupallisin perustein. Viestintävirasto on rajan nut kartalle nämä maantieteelliset alueet, jotka eivät kuulu julkisen tuen piiriin. Tätä laajemman % väestöpeiton saavuttaminen edellyttää julkisen tuen kohdistamista verkottamiseen. Julkisen tuen runkoverkkohankkeiden kustannukset ovat valtion arvion (2008) mukaan koko maassa noin 200 miljoonaa euroa. Teleyritykset maksavat tästä vähin tään kolmanneksen. Julkinen tuki (joka on kaksi kolmannesta) jakau tuu valtion, kuntien ja EU:n kesken voimaan tulleen laaja kaistan tukilain mukaan kuntien maksuosuus laajakaistahankkeissa on 8, 22 tai 33 prosenttia hankkeiden tukikelpoisista kustannuksista riip puen kuntien taloudellisesta tilanteesta, runkoverkon pituudesta sekä kunnan asukaskohtaisista kustan-

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nuksista. EU-rahoitus tulee EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, ja sen hallinnoin nista vastaavat ELY -keskukset. Valtio tukee 2015 tavoitteiden mukais ten yhteyksien rakentamista kaikkiaan 66 miljoonalla eurolla ja EU:n maaseuturahasto 25 miljoonalla eurolla. Kuhmon kaupungin maksu osuus on 8 %. Muissa Kainuun kunnissa osuus on myös 8 % pl. Palta mo ja Kajaani. 2. MAAKUNTALIITTOJEN ROOLI LAAJAKAISTA HANKKEESSA Työ toteutetaan maakunnissa Viestintäviraston sekä Liikenne- ja viestintäministeriön ohjeistuk sen mukaisesti. Kainuussa Kainuun maakunta -kuntayhtymällä on hankkeessa koordinoiva ja ohjaava rooli. Maakuntien liitot julistavat valtion tuen haettavaksi eli pyytävät operaattoreilta tai sellaisiksi ryhty viltä hanke-ehdotuksia runkoverkkohankkeiden toteuttamiseksi. Ne myös vertailevat saadut hakemukset ja valitsevat runkoverkkojen to teuttajat. Jokainen kunta tekee lopulta itse päätöksen hankkeiden ra hoituksesta ja aikataulusta ja sopii toteuttajan kanssa toteutuksesta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa maakunnissa laadittiin alustavat tarvekartoitukset alueiltaan sekä alustavat hankesuunnitelmat. Yhdessä kuntien kanssa laaditut alustavat hankesuunnitelmat sekä maakunnalliset hankeohjelma toimi tettiin Viestintävirastolle lokakuussa Maakuntaliitot julistavat valtiontuen haettavaksi eli kilpailuttavat alueillaan kuntien vuosina toteutettavat hankkeet useammassa erässä, aloittaen kesällä LAAJAKAISTARAKENTAMISEN TUEN HAKEMINEN Kainuun maakunnan julisti valtion laajakaistarakentamisen tuen haettavaksi kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä haussa vuoden 2010 syksyllä hanke-ehdotukset saatiin neljän kunnan eli Puolangan, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kuntien hankkeiden toteuttamiseksi. Näiden hankkeiden osalta suun nittelu ja toteutus on aloitettu. Toisessa, vuoden 2011 alussa, avatussa valtiontuenhaussa hanke-ehdotukset saatiin Hyrynsal men, Kuhmon ja Ristijärven kuntien hankkeiden toteuttamiseksi. Maakuntajohtaja on valinnut hankkeiden toteuttajaksi hanke-ehdo tuksen jättäneen Kaisanet Oy:n (Kaisanet Oy on vuoden 2011 alusta liiketoimintansa yhdistänyt Kainuun Puhelinosuuskunta ja Iisalmen Puhelin Oy). Toisen valtiontuenhaussa kunnanhallituksista Ristijärvi ja Hyrynsalmi ovat hyväksyneet operaat torin tekemät hanke-ehdotukset. Kuhmon

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kaupunginhallitus ei ole toistaiseksi tehnyt lopullista päätöstään hankkeen jatkamisesta. 4. KUHMON PAIKALLINEN LAAJAKAISTA KAIKILLE -TYÖ- RYHMÄ Maaseudun neuvottelukunta päätti kokouksessaan pykälän 21 kohdalla esittää kau punginhallitukselle, että perustetaan työryhmä, joka selvittää keinoja alentaa asiakkaalle valokuidun hankinnasta syntyviä kustannuksia. Ta voitteena on, että mahdollisimman monella on mahdollisuus valokui tuun. Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan pykälän 123 kohdalla perustaa laajakaista kaikille paikallisen -työryhmän ja nimetä työryhmään edustajat, pu heenjohtajan sekä työryhmän sihteerin. Työryhmän tehtävänä on sel vittää keinoja alentaa asiakkaalle valokuidun hankinnasta syntyviä kus tannuksia sekä seurata hankkeen etenemistä Kuhmon osalta. Kaupun ginhallitus nimesi laajakaista kaikille hankkeen työryhmän jäseniksi Matti Pääkkösen, Anja Karppisen, Juhana Juntusen, Mikko Kanniai sen ja Eira Piipposen. Kylien edustajina työryhmässä ovat Timo Niska nen, Mauri Väisänen sekä Urho Väisänen. Kaupunginhallitus päätti, että työryhmän puheenjohtajana toimii Matti Pääkkönen ja sihteerinä Juhana Juntunen. 5. HANKKEEN AIKAISEMPI KÄSITTELY KAUPUNGINHALLI- TUKSESSA JA KAUPUNGINVALTUUSTOSSA Kuhmon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan pykälän 310 kohdalla, että Kuh mon kaupunki antaa sitoumuksen osallistua alustavasti Laajakaista kai kille -hankkeen kuntaosuuden maksamiseen vuosina sillä ehdolla, että eri osapuolet sitoutuvat omien osuuksiensa maksamiseen ja että varsinainen sitoumus rahoituspäätöksen muodossa tullaan teke mään kilpailutuksen tuloksen perusteella. Lisäksi Kuhmon kaupunginhallitus näkemyksenään esitti, että Kuhmon kaupunki täyttää pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen perusteella lakiesityksen kriteerit sel laisesta kunnasta, jolle laajakaistahankkeesta on kohtuuton rasite ja jol loin kaupungin maksuosuuden tulisi olla enintään 8 %. Kunnista, joi den maksuosuus on 8 prosenttia, on säädetty valtioneuvoston asetuk sella kuntien maksuosuuksista laajakaistahankkeissa (asetus on tullut voimaan ). Kuhmon kaupunki kuuluu 8 %:n maksuosuu den kuntiin. Kuhmon kaupunginhallitus totesi myös, että nopeitten tietoliikenneyhteyksien rakentaminen ja kehittäminen vahvistaa haja-asutusaluei -

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus den elämisen ja yrittämisen mahdollisuuksia ja vahvistaa näiden alueiden vetovoimaisuutta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntajohtaja Alpo Jokelainen on tehnyt viranhaltijapää töksen ( 3), että Kuhmon kaupungin hankealueiden to teuttaja on laajakaistatukilain 1186/ mukaisella valintamenet telyllä Kaisanet Oy (entinen KPO). Kaupunginhallitus on merkinnyt em. viranhaltijapäätöksen tiedoksi kokouksessaan pykälän 103 kohdalla. Kaupunginvaltuutettu Veikko Tikkanen jätti Kuhmon kaupunginvaltuustolle valtuuston työjär jestyksen 5 :n mukaisen valtuutetun aloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa koskien Kuhmon kaupungin toimista Laaja kaista kaikille hankkeeseen liittyvissä valinnoissa ja ratkaisuissa. Kaupunginvaltuusto käsitteli Tikkasen aloitteen kokouksessaan Kaupunginhallituksen jättämä selonteko kaupungin toi mista on liitteenä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että pyydetään ulkopuolinen selvitys kau pungin riskin arvioimiseksi. Selvityksessä tulee arvioida, kumpi vaihto ehto tulee kaupungille edullisemmaksi; a) kaupunki lähtee mukaan Kaisanet Oy:n esittämän hanke-ehdotuksen malliin siten, että kaupun ki kohdistaa tukea suoraan asiakkaalle b) työryhmän esittämä osuuskuntamalli. Em. kaupunginhallituksen edellyttämä selvitys on valmistunut ja se on tämän pykälän liitteenä. 6. TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT Kaupunginhallituksen tehtävänannon mukaan em. työryhmän tehtävänä on selvittää keinoja alentaa asiakkaalle valokuidun hankinnasta syntyviä kustannuksia sekä seurata hankkeen etenemistä Kuhmon osalta. (KH ). Huomioiden työryhmän toimeksiannon työryhmä päätyi tarkastele maan hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtoja. Työryhmän näkemyksen mukaan valokuituliittymän hintaa on mahdollista alentaa kuluttajille valitsemalla sellainen hankeen toteuttamistapa, joka mahdollistaa edul lisen liittymähinnan kuluttajalle. Työryhmä on tarkastellut neljää eri vaihtoehtoa toteuttamistapana. Lisäksi työryhmä otti tarkas teluun mukaan 0 -vaihtoehdon, jossa Kuhmon kaupunki ei osallistu kansalliseen laajakaista kaikille -hankkeeseen.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vaihtoehdot Kuhmon kaupungin osalta kansallinen laajakaista kaikille -hankkeen toteuttamista vaksi työryhmän näkemyksen mukaan ovat seuraavat: - 0-vaihtoehto - VE 1: Osuuskuntamalli - VE 2: Ison teleyrityksen hanke-ehdotuksen mukainen toteuttamistapa - VE 3: Ison teleyrityksen hanke-ehdotuksen mukainen toteuttamistapa + kaupungin myöntämä avustus - VE 4: Kunnallinen verkkoyhtiö 6.1. OSUUSKUNTAMALLI Em. työryhmän tehtävänä on ollut selvittää keinoja alentaa asiakkaalle va lokuidun hankinnasta syn tyviä kustannuksia sekä seurata hankkeen etenemistä Kuhmon osalta. Työryhmä yksimielisesti katsoo, että asiakkaalle valokuidun hankin nasta syntyviä kustannuksia voidaan alentaa vain siten, että hankkeen toteuttaa perustettava osuuskunta. Työryhmä näkemyksenään suosittaa tekemänsä selvityksen perusteella, että Kuhmon kaupunki valitsee kansallisessa laajakaista kaikille -hankkeessa valokuituverkon rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi Rautavaaran kunnan kaltaisen osuus kuntamallin (VE 1). Työryhmä suosittaa myös, että osuuskuntamallista pyydetään tarkempi asiantuntijaselvitys, josta ilmenevät osuuskuntamallin kokonaiskustannukset sekä vastuut Kuh mon kaupungille. Työryhmä on laatinut alustavan selvityksen osuus kuntamallin kustannuksista, mutta asia vaatii tarkempaa asiantuntijan tekemää selvitystä. Työryhmän väliraportti käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa Työryhmän viimeisin kokous on pidetty ti Työryhmän väliraportti on liitteenä ja väliraportin liitteet ovat tämän pykälän mukana liiteasiakir joina. Työryhmän viimeisimmän kokouksen muistio on liitteenä KAISANET OY:N HANKE-EHDOTUKSEN MUKAINEN MALLI Kaisanet Oy antoi Kainuussa kaikkiaan seitsemään laajakaista hank keeseen hanke-ehdotuk sen. Hanke-ehdotus koski myös Kuh moa. Kaisanet Oy:n alkuperäisessä hanke-ehdotuksessa Kuhmon hankkeiden koko nais kus tan nus arvio on (alv O %), josta Kaisanet Oy:n ha ke ma julki nen tuki on yhteensä ja omarahoitusosuus

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kuh mon kaupungin osuus hyväksytyistä tukikelpoisista kustannuk sista on enin tään (8%). Kaisanet Oy:ltä saadun tiedon mukaan uudistettavassa hanke-eh dotuk sessa jou dutaan huo mioimaan kasvanut kustannustaso. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että pyydetään ulkopuolinen selvitys kau pungin riskin arvioimiseksi. Selvityksessä tulee arvioida, kumpi vaihto ehto tulee kaupungille edullisemmaksi; a) kaupunki lähtee mukaan Kaisanet Oy:n esittämän hanke-ehdotuksen malliin siten, että kaupun ki kohdistaa tukea suoraan asiakkaalle b) työryhmän esittämä osuus kuntamalli. Tuettavien asiakkaiden määrä muodostuu seuraavalla tavalla: Asuttuja rakennuksia on Kuhmon kaupungissa yhteensä Näistä keskustaan kuuluvien asuttujen ra kennusten lukumäärä on Lentiiraan sijoittuu 42 ja muulle alu eelle yhteensä 1095 asuttua rakennusta. Keskusta ja Lentiiran kylä on määritelty markkinaehtoisiksi alueiksi. Puskurialueella sijaitsee 907 asuttua rakennusta ja puskurialueen ulkopuolella sijaitsee 188 asuttua rakennusta. Siten tuettavien liittymien määrä asuttujen rakennusten osalta olisi yhteensä 188 kotitaloutta, mikäli kaikki ottaisivat valokui tuliittymän. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallituksen asettama työryhmä on tarkastellut laajakaistan rakentamista ansiokkaasti käyttäjien näkökulmasta. Taloudellinen riski on arvioitu järkeväksi siirtää tasapuolisuuden nimissä käyttäjiltä osuuskunnalle ja osuuskunnalta edelleen kaupungille. Kaupunginhallituksen teettämästä selvityksestä kävi ilmi, että osuuskuntamallin takaajaksi ryhtyessään kaupunki ottaa merkittävän taloudellisen riskin, jonka suuruutta ei pystytä ennalta arvioimaan. Selvityksen tekijä kehotti kaupunkia jatkamaan riskin arviointia, mikäli riski halutaan ottaa. Osuuskuntamallissa kaupunki olisi osuuskunnan lainojen suurin ta kaaja. Lisäksi kaupunginvaltuusto on kokouksessaan pykä län 68 kohdalla päättänyt (Talouden tasapainottaminen ja toimenpi deohjelma ), että kaupunki pi dät täy tyy yri tys ta kuis ta ja lai noituksesta. Kuhmossa on vuosia pyritty perustamaan vesiosuuskuntia siinä onnistumatta. On mahdollista, että koko kaupungin laajuisen osuuskunnan perustaminen ja toiminnan käynnistäminen entuudestaan hidastaisi laajakaistahankkeen etenemistä ja voisi määrärahojen ehtyessä estää tällä hetkellä mahdollisen mittavan valtion tuen saamisen, mikä merkitsisi kaupungin riskin kasvua.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL Hallintojohtaja Uuden osuuskunnan perustamiseen liittyy lisäksi selkeä osaamisriski. Rautavaaralla, Kempeleessä ja Rääkkylässä osuuskuntien perustajat ovat olleet teknologia-ammattilaisia, eikä työryhmä ole tuonut esille Kainuussa yleisimmän vaihtoehdon tasoista teknologiaosaamista osuuskunnan voimavaraksi. Laajakaistaverkoston perustaminen ja rakennuttaminen vaativat teknologiaosaamista. Koska hankkeen onnistumiseen ja rahoituksen saamiseen liittyvät riskit kasvaisivat edellä kuvatuista syistä suuriksi, kaupunginhallitus päättää, että Kuhmon kaupunki ei lähde mukaan työryhmän ehdottamaan laajakaistarakentamisen osuuskuntamalliin. Kaupunginhallitus päättää pyytää Kainuun Maakunta -kuntayhtymää julistamaan haettavaksi Kuhmon laajakaistahankkeen julkisen tuen. Kaupunginhallitukselle tuodaan erikseen päätösesitys julkisen tuen saajasta Kuhmon laajakaistahankkeen osalta. Kaupunginhallitus vielä päättää, että niiden käyttäjien osalta, joille rakentamiskustannukset muodostuisivat kohtuuttoman kalliiksi, harkitaan erikseen kaupungin tukea vuoden 2013 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää, että asian käsittelyä jatketaan. Selvitetään yhteistyössä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanssa aiemmin tilatussa selvityksessä suoritetut lisäselvitettävät asiat. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Kaupunginhallituksen laatima selvitys kaupungin toimista laajakaistahankkeessa on liitteenä. PWC:n laatima suppea esiselvitys osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuista ja riskeistä on liitteenä. Kaupunginhallituksen asettama paikallinen laajakaistatyöryhmä on pitänyt seitsemän kokousta aikavälillä Työryhmän työ on päättynyt ja työryhmän loppuraportti sekä siihen kuuluvat liitteet ml. työryhmän kaikki muistiot ovat tämän pykälän liitteenä.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kainuun liiton laatima Power Point esitys Kuhmon laajakaistahankkeesta on liitteenä. Kartalle laadittu alustava suunnitelma valokuidun runkoverkosta sekä tiedot tukikelpoisen alueen kotitalouksista ovat liitteenä. Tiedot runkoverkosta alle 150 metrin-, metrin- ja yli metrin päässä asuvista kartalla ja lukuina ovat liitteenä. KaisaNet Oy on jättänyt aikaisemmin Kuhmon hankkeesta hanke-ehdotuksen, mutta hanke-ehdotus ei ole enää voimassa. Kaupunginhallituksen asettama paikallinen laajakaistatyöryhmä suosittaa osuuskuntamallin valintaa hankkeen toteuttamistavaksi. Mikäli osuuskuntamalli valitaan, ensimmäisessä vaiheessa on syytä teetättää esiselvitys, joka sisältää tilaajakartoituksen eri kustannustasoilla (liittymämaksu 100, kk-maksu ), alustavan verkkosuunnittelun sekä tarkan liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää verkko-osuuskunnan kustannusarvio, tarvittava lainamäärä, vastavakuudet sekä takausaika/laina-aika. Lähtökohtana tulee olla matala kynnys liittyä valokuituverkkoon tukikelpoisella alueella enintään 100 :n hintaan. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja hallintojohtaja Juhana Juntunen Hallintojohtajan päätösesitys: Kuhmon laajakaistahankkeen osalta valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot (vaihtoehdot = VE 0-2): - VE 0: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmon kaupunki ei osallistu lainkaan laajakaistahankkeeseen. - VE 1: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmoon perustetaan verkko-osuuskunta ja Kuhmon laajakaistahankkeen perusta on osuuskuntamalli. Osuuskuntamallissa kaupunki varautuu takaamaan osuuskunnan lainat tai vaihtoehtoisesti antaa osuuskunnalle tarvittavan lainan. Vaihtoehdossa 1 kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen 8 %:n kuntarahaosuudella. Päätösesitys osuuskunnan lainan takauksista tai lainasta tuodaan erikseen kaupunginvaltuustolle. - VE 2: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmon kaupunki valitsee teleyrityksen hanke-ehdotuksen mukaisen toteuttamistavan. Tässä vaihtoehdossa kaupunki voi tukea liittymän

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ottajia yli 150 metrin osuuden ylittävältä matkalta. Vaihtoehdossa 2 kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen 8 %:n kuntarahaosuudella. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Perustelut: Laajakaista kaikille - hankkeen tavoitteena on taata valokuituverkon piirin pääsy kaikille tasapuolisesti. Koska lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa yhtä suurta valtion rahoitusosuutta, hankkeeseen kannattaa osallistua. Tämä sulkee pois VE0:n. Kaupungin kuten muidenkin kuntien talous on tänä ja tulevina vuosina kireä. Viime vuoden tilinpäätös näyttää -3,4 M tappiota, mikä kasvattaa kattamattoman alijäämän määrän -4,8 miljoonaan euroon. Kaupunki tulee päivittämään tämän vuoden aikana talouden tasapainottamissuunnitelman. Nykyisen, valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan ei pääsääntöisesti ryhdytä tuottamaan uusia palveluja ja kaupunki pidättäytyy yritystakuista ja lainoituksesta. Kireän talouden aikana on kuitenkin satsattava tulevaisuuteen, ja laajakaistan rakentaminen tukee koko laajan kaupungin kehittymistä. Kainuussa Suomussalmen, Sotkamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Puolangan hankkeet on toteuttanut KaisaNet Oy. Jos verrataan muiden Kainuun kuntien hyväksymää yhteistä toimintamallia ja mahdollisesti Kuhmoon joko yksityisten henkilöiden, kyläyhdistysten tai kaupungin perustamaa osuuskuntaa, nousevat esille sekä toiminnalliset että taloudelliset riskit. Kuhmossa on yritetty synnyttää esimerkiksi vesiosuuskuntia, mutta niitä ei ole perustettu. Toisaalta osuuskunta voi aktivoida haja-asutusalueen asukkaita. Osuuskunnan perustamiseen sisältyy merkittävä rahoitusriski. Kaupungin tulisi rahoittaa syntyvää osuuskuntaa 8 % rahoitusosuuden lisäksi 2,6 M lainatuella, mikä edellyttäisi vähintään 1104 liittymää osuuskuntaan lainanhoitokulujen kattamiseksi. Jos liittymät rakennettaisiin ns seinään saakka, kaupungilta edellytettäisiin 3.9 M takuita. VE 2 on kaupungin näkökulmasta toiminnallisesti ja taloudellisesti turvallisempi, mutta liittymien hankkijoille kalliimpi. Tulisi harkita, voisiko kaupunki tukea erikseen yli 150 metrin osuuden ylittävän matkan liittyjiä. Mikäli kylille syntyy laajakaistaosuuskuntia, nämä voivat liittyä runkoverkkoon.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmon kaupunki valitsee teleyrityksen hanke-ehdotuksen mukaisen toteuttamistavan (VE 2). Erikseen kaupungin tulee vielä selvittää jossa kaupunki tukee liittymän ottajia yli 150 metrin osuuden ylittävältä matkalta. Vaihtoehdossa 2 kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen 8 %:n kuntarahaosuudella. Keskustelun aikana Matti Pääkkönen esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy vaihtoehto ykkösen (VE 1). Eija Komulainen kannatti Matti Pääkkösen tekemää esitystä. Tuomo Piirainen esitti, että vaihtoehto yksi (VE 1) kohtaan lisätään lauseke, missä kaupunginhallitus edellyttää, että verkko-osuuskunta tekee markkinointitutkimuksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi Piiraisen tekemän esityksen ja totesi, että VE 1 -kohta kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmoon perustetaan verkko-osuuskunta ja Kuhmon laajakaistahankkeen perusta on osuuskuntamalli. Osuuskuntamallissa kaupunki varautuu takaamaan osuuskunnan lainat tai vaihtoehtoisesti antaa osuuskunnalle tarvittavan lainan. Vaihtoehdossa 1 kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen 8 %:n kuntarahaosuudella. Päätösesitys osuuskunnan lainan takauksista tai lainasta tuodaan erikseen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus edellyttää, että verkko-osuuskunta tekee markkinointitutkimuksen. Koska oli tehty kannatettu kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan päätösehdotusta kannattivat seuraavat kaksi (2) kaupunginhallituksen jäsentä: Kari Nikulainen ja Jaakko Kyllönen. Matti Pääkkösen esitystä kannattivat seuraavat kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä: Matti Pääkkönen, Heikki Heikkinen, Riitta-Maria Härkönen, Antti Komulainen, Eija Komulainen, Tuomo Piirainen, Kirsi Virtanen ja Päivi Hoffrén. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Matti Pääkkösen tekemän esityksen.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus LAUSUNTO OULUN HALLINTO-OIKEUDELLE MARJA-LIISA HEIKKISEN TEKEMÄÄN KUNNALLISVALITUKSEEN 185/8/880/2012 KHALL 164 Hallintojohtaja Oulun hallinto-oikeus on pyytänyt kirjeellään Kuhmon kaupunginhallitusta antamaan lausunnon valituksesta, joka on tehty Kuhmon kaupunginhallituksen päätöksestä koskien ostotarjousta Papinlahti RN:o 13:25 olevasta määräalasta. Lausunnon antamisen määräaika on mennessä Kuhmon kaupungin voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu johtosäännön 3 :n 11. kohdan mukaan selityksen antaminen kaupunginvaltuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kaupunginhallitus voi yhtyä valtuuston päätökseen. Kyseisessä tapauksessa kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat äänestyksen jälkeen päättäneet samalla tavalla. Valituksen perusteella on laadittu liitteenä oleva lausunto. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valituksen perusteella laaditun lausunnon toimitettavaksi Oulun hallinto-oikeudelle. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus HELSINKI-KAJAANI LENTOREITIN YHTEISMARKKINOINTI KHALL 165 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Kuhmon kaupunkikonsernin strategiassa ovat keskeisien kehitettävien painoalojen listalla matkailun yritysyhteistyö ja liikenneyhteydet. Matkailussa Kuhmon suurimmat kipupisteet ovat investointien vähäisyys ja etenkin lentoyhteyksien takkuaminen. Vuoroja on vähennetty, ja esimerkiksi Kuhmon pakettimatkojen myyntiä on piinnannut aikataulujen ennakoimattomat muutokset. Huonot lentoyhteydet vaikeuttavat myös muiden yritysten ja asukkaiden elämää. Kajaani kaupunki on käynyt neuvotteluja pienten lentoyhtiöiden kanssa Kajaanin lentokentän tarjonnan parantamiseksi. Suurin mielenkiinto lentoliikenteen parantamiseen on luonnollisesti Kajaanilla, mutta Kajaanin kenttä toimii koko Kainuun lentomatkailijoiden porttina. Kuljetukset Kuopion tai Joensuun kentältä Kuhmoon nostavat liikaa Kuhmoon saapumisen hintaa. Flybe aloitti Kajaanin lennot maaliskuun 2012 alusta alkaen, kun Finnair luopui reitistä. Flybe on Finnarin pääyhteistyökumppani alueellisessa lentoliikenteessä ja merkittävässä roolissa Finnarin Länsi-Euroopan syöttöliikenteessä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Flybe on jatkanut reittilentoliikennettä Kajaaniin samalla vuoromäärällä kuin aiemmin Finnair eli kolmella edestakaisella vuorolla arkipäivisin. Viikonloppuisin ja lomakausina vuorotiheys on pienempi. Flybe on julkisesti viime syksyn aikana todennut olevansa tyytyväinen reitin liikenteeseen ja matkustajamääriin. Aikataulut muuttuivat lento-operaattorin vaihtuessa. Kainuusta Helsinkiin päin suuntautuvalle matkustukselle Kajaanissa yöpyvä kone on parannus aiempaan, kun aikataulut aamulennolla ovat pitäneet. Helsingistä Kainuuseen suuntautuvalle työmatkustukselle aikataulumuutos on ollut ongelmallinen, kun aamuisin Helsingistä saapuva vuoro jäi pois. Flybe tunnisti ongelman jo viime vuoden aikana, ja uuden lentovuoron lisäämisestä aloitettiin keskustelut Flyben, Kajaanin kaupungin ja matkailutoimijoiden kesken. Keskustelut johtivat siihen, että Flybe päätti joulukuussa 2012 aloittaa uuden neljänä arkipäivänä lentävän vuoron Helsinki-Kajaani-Helsinki. Tämänsuuruista vuorotiheyttä Kajaaniin ei ollut pitkiin aikoihin. Kajaanin kaupunki informoi tilanteesta suurimpia kuntia, ja tällöin kuntien kesken sovittiin alustavasti osallistumisesta tarvittaessa uuden vuoron yhteismarkkinointiin. Flyben kanssa on neuvoteltu maaliskuun aikana liitteenä olevasta yhteismarkkinointikampanjasta.

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Nyt kyseessä olevan yhteismarkkinointikampanjan lisäksi Flybe on omilla resursseillaan markkinoinut Helsinki-Kajaani reittiä kuluneen talven aikana. Flybe satsasi voimakkaasti markkinointiin myös vuosi sitten aloittaessaan Kajaanin reittiliikenteen. Finaviakin osallistui markkinointipanostuksiin. Markkinoinnin kokonaistoteutukseen kuuluu kevään aikana Vuokatin matkailumarkkinoinnin kanavissa tapahtuva Helsinki-Kajaani reitin esille tuominen. Kyseessä on määräaikainen yhteismarkkinointikampanja, joka tähtää lentomatkustamisen lisäämiseen nykyisellä lentovuorojen määrällä, mutta markkinoinnin kärki on tammikuussa alkaneen uuden Helsingistä lähtevän aamun lisävuoron kampanjoinnissa. Kajaanin lentoliikenteen jatkuvuus on turvattavissa parhaiten lentomatkustuksen jatkuessa ja mahdollisuuksien mukaan lisääntyessä. Tämä asia on tuonut esille myös liikenne- ja viestintäministeriön johto, myös liikenneministeri Merja Kyllönen Kuhmossa käydessään. Flybe panostaa kampanjavaiheeseen euroa ja kuntien osuudeksi on kaavailtu samaa summaa. Kajaanin kaupungin osuus kuntarahoituksesta on euroa. Muiden kuntien kanssa viime syksynä alustavasti keskustellut osuudet ovat Sotkamo euroa ja Kuhmo ja Suomussalmi molemmat euroa. Kustannusten osittelu on kohtuullinen. Kampanjatoimenpiteet ovat Flyben toteuttamia ja niiden seuranta tehdään elo-syyskuussa pidettävässä osapuolten yhteisessä seurantatilaisuudessa. Flybe toteuttaa lentoliikennettä liiketaloudellisin perustein ja operoi kannattavia lentovuoroja eri reiteillään. Yhtiö päättää Kajaanin reittiliikenteen vuoroista sen mukaisesti. Nykyinen neljän arkipäivän lennon vuorotiheys palvelee aluetta erittäin hyvin. Yhteisenä haasteena on riittävä matkustajamäärä. Kajaanin lentokentän matkustajamäärien kasvattamiseen alueella on mahdollisuuksia. Tämän ovat tuoneet esille Kainuun Yrittäjien ja Kajaanin kaupungin teettämät selvitykset yritysten lentomatkustamisesta, mutta se edellyttää oikeaa hinnoittelua ja soveltuvia vuoroaikatauluja. Vauhdittamalla Kajaanin kentän lentoyhteyksien markkinointia parannetaan Kainuun, myös Kuhmon kilpailukykyä, koska toimivat lentoliikenneyhteydet Helsinkiin on alueen kilpailukyvylle keskeinen tekijä. Kampanja osuu Kuhmon kesän festivaalien huippukauteen ja parantaa Sommelon ja Kuhmon Kamarimusiikkijuhlien saavutettavuutta. Tapahtumien, matkailun ja yritystoiminnan sijoittumiselle ja kehittymiselle toimivat yhteydet ovat ensisijainen kriteeri. Kajaanin reittilentoyhteyksien kehittämisellä tuetaan laajasti yritystoiminnan toimintaedellytyksiä.

21 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää osallistua Helsinki-Kajaani lentoreitin yhteismarkkinointikampanjaan vuonna 2013 yhteistyössä Flyben ja Kainuun muiden suurimpien kuntien kanssa 5000 eurolla elinkeinojen kehittämisen määrärahoista. Rahoituksen ehtona on muiden osapuolten rahoituksen toteutuminen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

22 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus VUODEN 2013 KUTSUNTAJÄRJESTELYT KUHMOSSA 34/1/115/2013 KHALL 166 Hallintojohtaja Kainuun Prikaatin Aluetoimisto järjestää vuoden 2013 kutsunnat Kuhmossa. Kirjeessään Kainuun Prikaatin Aluetoimisto pyytää nimeämään yhden edustajan kunnasta kutsunnoille ja hänelle tarpeellisen määrän varaedustajia. Kutsuntatilaisuudet alkavat klo 9:00 ja kunnan edustajalta Kainuun Aluetoimisto pyytää lyhyttä tervehdystä kutsunnanalaisille. Lisäksi tervehdyksensä tilaisuudessa tulevat esittämään seurakunnan ja veteraanien edustajat. Kainuun Prikaatin Kainuun aluetoimisto esittää lisäksi, että vakiintuneen tavan mukaisesti kunta tai seurakunta tai molemmat yhdessä järjestävät kutsuntatilaisuudessa tarjoilun kutsuvieraille, kutsuntalautakunnalle ja kutsunnanalaisille. Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaan Kuhmon seurakunta osallistuu kutsuntatilaisuuden ruokailukustannuksiin 50% osuudella tilaisuuden tarjoiluista, enintään 700 eurolla. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää nimetä Kuhmon kaupungin edustajan vuoden 2013 kutsunnoille ja hänelle tarpeellisen määrän varaedustajia. Kaupunginhallitus päättää lisäksi osallistua kutsuntatilaisuuksien tarjoilun järjestämiseen yhdessä Kuhmon evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa siten, että kaupungin osuus tarjoilun kustannuksista on 50 %. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi Kuhmon kaupungin edustajaksi kutsuntalautakuntaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anneli Kinnusen ja varaedustajaksi kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Aimo Tervamäen.

23 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN ESIMIEHEN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN SLTK 25 Toimialan esimies Kuhmon kaupungin hallintosäännön 3 :ssä määrätään, että kutakin kaupungin hallituksen toimialaa ja kutakin lautakuntien toimialaa johtaa toimialan esimies. Hallintosäännön 26 :n 1 mom. mukaan kaupun gin val tuus to nimeää valtuustokaudeksi kerrallaan toimialojen esimie het ja näiden henkilökohtaiset varamiehet. Kaupunginhallitus on kokouksessaan :ssä 427 pyytänyt si vis tys lau ta kun taa ja teknistä lautakuntaa tekemään ehdotukset toi mialo jen esimiehestä ja hänen varamiehestään valtuustokaudeksi Sivistyslautakunta on kokouksessaan :ssä 9 esittänyt toi mialan esimieheksi vapaa-aikatoimenjohtaja Timo Heikkilää, toimialan esi mie hen varahenkilö -esityksen sivistyslautakunta on päättänyt tehdä myö hem min. Sivistyspalvelujen toimialan johtoryhmä on kokouksessaan keskustellut toi mi alan esimiehen varahenkilön valinnasta ja esittänyt tehtävään Sep po Viléniä. Lisätietoja antaa sivistyspalvelujen toimialan esimies Timo Heikkilä p Toimialan esimiehen päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää toimialan esimiehen varahenkilöksi Kon tion koulun rehtori ja perusopetuksen vastuuyksikön esimies Seppo Viléniä. Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. KHALL 167 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle valittavaksi sivistyspalvelujen toimialan esimiehen varahenkilöksi valtuustokaudeksi Kontion koulun rehtori ja perusopetuksen vastuuyksikön esimies Seppo Viléniä. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

24 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN KHALL 168 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Kaupunginhallitus on kokouksessaan myöntänyt eron talousjohtaja Kaarina Heikkiselle alkaen. Laki kunnallisesta viranhaltijasta /304, 4, edellyttää virkasuhteeseen ottamiselta julkista hakumenettelyä. Hakuajan tulee olla vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 määrittelemällä tavalla. Julkisesti haettavaan virkaan voidaan em lain 5 mukaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot. Kaupungin hallintosäännön 26 mukaan kaupunginhallitus valitsee talousjohtajan. Hallintosäännön 25 mukaan henkilöstön kelpoisuusehdot määrittelee se viranomainen, jolla on oikeus ottaa henkilö palvelukseensa. Talousjohtajan kelpoisuusehtoja ei ole määritelty erikseen hallinto- tai johtosäännössä. Kaupunginhallituksen johtosäännön 4 1 kohdan mukaan talousjohtajan tehtäväalueeseen kuuluvat 1. Taloushallinto 2. Taloussuunnittelu 3. Yksinomaan kaupungin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi kuuluvien, kunnallistaloudellista merkitystä omaavien yritys- ja elinkeino-asioiden valmistelu 4. Hallintojohtajan tehtävien hoitaminen tämän estyneenä tai poissa ollessa 5. Kaupungin asuntotoimi Talousjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu 4 2 kohdan mukaan 1. Päättää tilapäisen luoton ottamisesta kaupunginvaltuuston vahvistamaan enimmäismäärään saakka 2. Päättää kaupungin rahavarojen sijoittamisesta 3. Päättää vapautuksen ja lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se

25 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus säädösten ja määräysten mukaan on mahdollista 4. Päättää kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa vahingonkorvauksista tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi. 5. Päättää omaisuuden vakuuttamisesta kaupunginhallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti 6. Päättää kaupungin saatavien valvomisesta ja poistamisesta sekä kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. 7. Päättää tehtäväalueensa hankinnoista hankintaohjeiden ja kaupunginhallituksen päättämien perusteiden mukaisesti. 8. Antaa lausuman velkajärjestelyyn liittyvästä maksuohjelmaehdotuksesta. 9. Päättää Woodpoliksen hankinnoista euroon saakka hankkeen kustannuksista/hanke hankepäällikön esityksestä. (kaup.valt ) 10. Hyväksyy omistajan suorittaman asukkaiden valinnan asuntolainoitettuihin vuokra-asuntoihin. 11. Valitsee asukkaat kaupungin suoraan omistamiin asuntolainoitettuihin vuokra-asuntoihin ja päättää vapaarahoitteisten ja korkotukilainoituksella hankittujen asuntojen vuokraamisesta. 12. Päättää valtion varoista toimivaltaan kuuluvien henkilökohtaisten omistusaravalainojen siirrosta ja korkolainojen hyväksymisestä. 13. Päättää henkilökohtaisten omistusaravalainojen koron alentamisesta korko- ja lyhennysmaksujen lykkäämisestä, vuosimaksujen tasokorotuksista ja maksuhelpotuksista Koska talousjohtajan tehtäväkenttään kuuluu kaupungin talousasioiden johtaminen, sen menestyksekäs hoitaminen edellyttää viranhaltijalta ylempää korkeakoulututkintoa. Palkkaus sovitaan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakuilmoitus julkaistaan Kuhmon kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla, Kuhmolaisessa, Kuntalehdessä, Kainuun Sanomissa, Kalevassa ja Helsingin Sanomissa. Hakuilmoitusluonnos on tämän kokousaineiston liitteenä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Esitän, että kaupunginhallitus päättää julistaa Kuhmon kaupungin talousjohtajan viran haettavaksi 10. huhtikuuta 2013 alkaen siten, että hakuaika päättyy 30. huhtikuuta 2013 kello 15. Tehtävät tulisi ottaa vastaan 1.6. Esitän edelleen, että hakijan kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. Tämä pykälä tulee tarkastaa kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää julistaa Kuhmon kaupungin talousjohtajan viran haettavaksi 10. huhtikuuta 2013 alkaen. Kirjalliset hakemukset

26 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus tulee jättää Kuhmon kaupunginvirastolle viimeistään kello 15. Viran kelpoisuusehdoksi asetetaan ylempi korkeakoulututkinto. Virka tulisi ottaa vastaan mahdollisimman pian. Esitän, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan tässä kokouksessa. Merkitään, että Satu Ylösen ilmoituksen perusteella kaupunginhallitus totesi hänet esteelliseksi tämän asian käsittelyyn hallintolain 28 1 mom. 1. kohdan perusteella. Ylönen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän aikana toimi Eila Valtanen. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti esittelytekstin viimeisen kappaleen kuulumaan seuraavasti: Hakuilmoitus julkaistaan Kuhmon kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla, Kuntalehdessä, Kainuun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa. Hakuilmoitusluonnos on tämän kokousaineiston liitteenä. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen muutetun esityksin. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa.

27 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus AVOIMEKSI TULEVAN TUUPALAN KOULUN REHTORIN VIRAN HOITAMINEN SLTK 23 Toimialan esimies Perusopetuksen Tuupalan koulun rehtorin virka tulee avoimeksi , kun tehtävää hoitanut Onni Heikkinen siirtyy eläkkeelle. Vuoden 2012 talousarvion hyväksymisen yhteydessä on samalla päätet ty, että perusopetuksen apulaisrehtoreiden virkojen määräaikaa jatke taan saakka. Perusopetuksen toimintojen joustava jatkuminen, voimaan tu le van perusopetuksen opetussuunnitelman valmistelu, pe rus ope tuksen laatujärjestelmän käyttöönotto sekä suunnitelmissa oleva Kontion kou lun peruskorjaus edellyttävät, että perusopetuksen johtamista voitai siin jatkaa nykyisillä resursseilla ainakin heinäkuun 2015 loppuun as ti. Siihen mennessä tulisi päättää koko sivistystoimea koskevat or gani saa tio muu tok set niin toimintojen kuin johtamisen osalta. Avoimeksi tuleva Tuupalan koulun rehtorin tehtävä voidaan täyttää mää rä ai kai se na ilman hakumenettelyä (Kunnallinen viranhaltijalaki 4 3 mom.). Lisätietoja antaa sivistyspalvelujen toimialan esimies Timo Heikkilä p Esittelijän päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää täyttää Tuupalan koulun rehtorin viran mää rä ajak si ja ottaa tehtävään lain kunnallisesta vi ran hal ti jas ta 4 :n 3. momentin mukaisesti ilman hakumenettelyä apu lais reh to ri Anja Karhusen. Lisäksi sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kaupun gin strategiatyöhön liittyen, että yhtenä asiana kolmen val tuus tokau den kehittämisohjelmiin otetaan sivistyspalvelujen organisaation ja johtamisen uudelleen organisointi. Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. KHALL 169 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen siten, että yhtenä asiana kolmen val tuus to kau den kehittämisohjelmiin otetaan sivistyspalvelujen organisaation ja johtamisen uudelleen organisointi.

28 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

29 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus LASTENTARHANOPETTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÄMINEN ALKAEN SLTK 28 Varhaiskasvatuksen johtaja Kaupunginvaltuuston päättämässä vuoden 2013 talousarviossa on hyväk syt ty uuteen toimintansa aloittavaan 64-paikkaiseen vuoro päi vä ko ti Kuusenkuiskeeseen kuusi lastentarhanopettajan tointa. Lastentarhanopettajien palkkamenoihin on talousarviossa varattu määrä ra ha. Vuoropäiväkodissa tulee olemaan kaksi 20 lapsen ryhmää ja kak si 12 lapsen ryhmää. Päiväkodin kokopäiväryhmässä, jo hon on si joi tettu 20 lasta, tulee olla jo ko kaksi lastentarhanopettajan ja yksi lastenhoitajan tointa, tai yksi las ten tar han opet ta jan ja kak si las tenhoitajan tointa. Lastentarhanopettajan koulutuksessa pääaineena on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus tai muu soveltuva kasvatustieteen oppiaine. Kou lu tus antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä erilaisiin varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Päiväkodissa työskentelevä lastentarhanopettaja tukee ja ohjaa lasten kasvua ja kehitystä sekä suunnittelee päiväkodin toimintaa. Lastenhoitaja nimikkeellä ei enää anneta koulutusta vaan koulutusnimike on lähihoitaja. Lähihoitajakoulutuksen tavoitteena on antaa ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen. Ammatillisen perusopintojen li säk si opiskelija valitsee erikoistuvia koulutusohjelmaopintoja. Päivähoidon puolelle soveltuvin on lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen kou lu tus oh jel ma. Lähihoitaja ei ole pätevä antamaan esiopetusta. Päiväkotien päivähoidon laadun, esiopetuksen ja lasten tehostetun ja eri tyi sen tuen tarpeiden vuoksi tulisi 20 lapsen päiväkoti ryhmässä olla kak si lastentarhanopettajan tointa ja yksi lastenhoitajan toimi. Sen sijaan 12 lapsen päiväkotiryhmässä, jossa lapset ovat noin 1-3 -vuotiaita, yk si lastentarhanopettajan ja kaksi lastenhoitajan tointa. Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen johtaja Mirja Pussinen, p Varhaiskasvatuksen johtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lupaa täyttää kuu si lastentarhanopettajan vakinaista tointa alkaen.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 86/3.311/2013 KHALL 168 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.08.2013 klo 17:30-19:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 22.02.2011 klo 18:00-20:30 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.01.2015 klo 16:00-17:15 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 Kaupunginhallitus 19.05.2014 AIKA 19.05.2014 klo 16:00-18:50 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 225 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 Kaupunginhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:00-20:56 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 316 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 03.11.2014 klo 13:30-15:09 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187 Kunnanhallitus 16.05.2011 AIKA 16.05.2011 klo 17:00-19:37 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 ERON MYÖNTÄMINEN KASVATUS- JA OPETUSPÄÄLLIKÖN

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124 Kunnanhallitus 21.02.2012 ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 54 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 127 55 Yhteistyösopimus Vuokatti

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Valtuusto 52 06.11.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH

Lisätiedot

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus-

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot