KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot. jäsen varajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot. jäsen varajäsen"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 17:30-19:43 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi Tehtävä Lisätiedot Pääkkönen Matti Nikulainen Kari Heikkinen Heikki Härkönen Riitta-Maria Komulainen Antti Komulainen Eija Kyllönen Jaakko Piirainen Tuomo Virtanen Kirsi Hoffrén Päivi puheenjohtaja I varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Tervamäki Aimo kvalt. I varapuheenjohtaja Heikkinen Pekka kvalt. II varapuheenjohtaja Valtanen Eila kaupunginjohtaja Ylönen Satu vs. talousjohtaja POISSA Kampman Helena II varapuheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 159 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta-Maria Härkönen ja Päivi Hoffrén Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Eila Valtanen :n 168 aikana PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Matti Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Satu Ylönen Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Vs. talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 17:30-19:43 KOKOUS PAIK KA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 159 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TOIMINTAKATSAUS VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS 326 Liite 163 LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEEN TOTEUTUS KUHMON KAUPUNGIN 328 Liitteet ALUEELLA 164 LAUSUNTO OULUN HALLINTO-OIKEUDELLE MARJA-LIISA HEIKKISEN TEKEMÄÄN 338 Liitteet KUNNALLISVALITUKSEEN 165 HELSINKI-KAJAANI LENTOREITIN YHTEISMARKKINOINTI VUODEN 2013 KUTSUNTAJÄRJESTELYT KUHMOSSA SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN ESIMIEHEN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 344 Liite 169 AVOIMEKSI TULEVAN TUUPALAN KOULUN REHTORIN VIRAN HOITAMINEN LASTENTARHANOPETTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÄMINEN ALKAEN KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTOAVUSTUKSET 353 Liite 173 KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN 354 Liite TÄYTÄNTÖÖNPANO 174 ILMOITUSASIAT OHJEET KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALON 356 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJILLE 176 VUOSANGAN AMPUMA- JA HARJOITUSALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENTEN 357 VALINTA 177 ESITYS KUHMON KAUPUNGIN EDUSTAJASTA KAINUUN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELU-NEUVOTTELUKUNTAAN 358 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. MATTI PÄÄKKÖNEN Matti Pääkkönen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 159 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 160 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Riitta-Maria Härkönen ja Helena Kampman. Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Riitta-Maria Härkösen ja Päivi Hoffrénin.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus TOIMINTAKATSAUS KHALL 161 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Esittely Toimintakatsauksen kohdalla kaupunginhallituksen jäsenet voivat tuoda keskusteluun ajankohtaisia asioita tai esittää kysymyksiä myös esittelylistan ulkopuolelta. Lisäksi tuodaan esille vielä valmistelussa olevia tai muita ajankohtaisia asioita. Kuhmo-palkinto luovutettiin teollisuusneuvos Lauri Nakarille Sisäilmatulosten julkistamistilaisuus pidetään Kaupunginhallitus merkitsi toimintakatsauksen käsittelyksi.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS KHALL 162 Vs. talousjohtaja Kaupungin toimintakate vuonna 2012 oli lähes 55,2 milj. euroa eli hieman yli 0,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempi. Toimintakulut olivat noin 68,3 milj. euroa ja toimintatuotot hieman yli 13,1 milj. euroa eli noin 1,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suuremmat. Verotuloja kertyi noin 25,1 milj. euroa, josta kunnallisveron osuus oli 21,7 milj. euroa, yhteisöveron 2,0 milj. euroa ja kiinteistöveron 1,5 milj euroa. Valtuuston joulukuussa 2011 hyväksymässä vuoden 2012 talousarviossa verotuottojen kokonaismääräksi oli ennakoitu 25,8 milj. euroa, josta tuloveron osuus oli 21,6 milj. euroa, yhteisöveron 2,8 milj. euroa ja kiinteistöveron hieman yli 1,4 milj. euroa. Käyttötalouden valtionosuuksia maksettiin vähän yli 29,1 milj. euroa, kun vuonna 2011 valtionosuudet olivat 26,5 milj. euroa. Valtionosuuksista peruspalvelujen valtionosuus oli 24,4 milj. euroa, verotulojen tasaus lähes 4,9 milj. euroa ja järjestelmän tasaus euroa vuonna Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet olivat euroa. Kuhmo sai ensimmäisen kerran vuonna 2012 erityisen harvan asutuksen lisäosaa euroa. Kaupungin lainamäärä oli 14,9 milj. euroa Asukasta kohden lainaa oli euroa. Kaupungilla oli talousarviolainaa vuoden 2011 lopussa 13,5 milj. euroa eli euroa asukasta kohden. Kaupungin tilinpäätös oli alijäämäinen ,91 euroa, mihin olennainen vaikutus oli Kainuun maakunta -kuntayhtymän alijäämän kattamisella ( ,56 euroa) ja Kuhmon Yrityssampo Oy:n pääomalainalle myönnetyllä akordilla ( ,92 euroa). Ennen näitä kirjauksia kaupungin tilinpäätös oli alijäämäinen noin euroa. Tilikauden alijäämä toteutui runsaat 580 tuhatta euroa suurempana kuin talousarviossa oli ennakoitu ( euroa ). Vs. talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi. Liite. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia, oikaisuja, täydennyksiä ja selvennyksiä toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen, mikäli niihin ilmenee

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus tarvetta tilinpäätöksen allekirjoituksen jälkeen. Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy vs. talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEEN TOTEUTUS KUHMON KAUPUNGIN ALUEELLA KHALL 243 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja hallintojohtaja Juhana Juntunen puh KANSALLISEN LAAJAKAISTA KAIKILLE -HANKKEEN TAUS TA Valtioneuvosto käynnisti periaatepäätöksellään valtakunnallisen laajakaistahankkeen. Hankkeen tavoitteena on taata kaikille suomalaisille 1 Mbit/s laaja kaistayhteydet sekä myöhemmässä vaiheessa tehokkaat 100 Mbit/s yh teydet lähes kaikille. Yhden megan yhteyden saaminen päätettiin var mistaa määrittelemällä laajakaistapalvelu yleispalveluksi ja nimeämällä alueille yleispalveluvelvolliset teleoperaattorit, jotka ovat velvollisia toi mittamaan tilatun yhteyspalvelun ja varmistamaan sen toiminnan. Yleispalveluvelvoite astui voimaan Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kaikille vakituisille asukkaille sekä yritysten/jul kishallinnon vakituisiin toimipisteisiin on tarjottava nopeat, 100 Mbit/s yhteydet vuoden 2015 loppuun mennessä siten, että runko verkko rakennetaan enintään kahden kilometrin päähän asunnosta tai yrityksen toimipaikasta. Viimeisen, enintään kahden kilometrin pitui sen tilaajayhteyden hankkii kuluttaja omalla kustannuksellaan. Runko verkon ja kuluttajayhteyksien kustannukset selviävät tarjouskilpailujen perusteella. Laajakaista kaikille -hankkeessa keskitytään 100 Mbit/s yhteyksien (runkoverkkojen) hankesuun nitteluun sekä rakentamiseen haja-asutusalueille julkisen tuen avulla. Liikenne- ja viestintäministeriön teettämien arvioiden mukaan 95 pro sentille vakinaisista asuinnoista, yritysten sekä julkishallinnon organi saatioiden toimipaikoista nämä yhteydet oletetaan toteutuvan koko maassa 2015 mennessä kaupallisin perustein. Viestintävirasto on rajan nut kartalle nämä maantieteelliset alueet, jotka eivät kuulu julkisen tuen piiriin. Tätä laajemman % väestöpeiton saavuttaminen edellyttää julkisen tuen kohdistamista verkottamiseen. Julkisen tuen runkoverkkohankkeiden kustannukset ovat valtion arvion (2008) mukaan koko maassa noin 200 miljoonaa euroa. Teleyritykset maksavat tästä vähin tään kolmanneksen. Julkinen tuki (joka on kaksi kolmannesta) jakau tuu valtion, kuntien ja EU:n kesken voimaan tulleen laaja kaistan tukilain mukaan kuntien maksuosuus laajakaistahankkeissa on 8, 22 tai 33 prosenttia hankkeiden tukikelpoisista kustannuksista riip puen kuntien taloudellisesta tilanteesta, runkoverkon pituudesta sekä kunnan asukaskohtaisista kustan-

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nuksista. EU-rahoitus tulee EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, ja sen hallinnoin nista vastaavat ELY -keskukset. Valtio tukee 2015 tavoitteiden mukais ten yhteyksien rakentamista kaikkiaan 66 miljoonalla eurolla ja EU:n maaseuturahasto 25 miljoonalla eurolla. Kuhmon kaupungin maksu osuus on 8 %. Muissa Kainuun kunnissa osuus on myös 8 % pl. Palta mo ja Kajaani. 2. MAAKUNTALIITTOJEN ROOLI LAAJAKAISTA HANKKEESSA Työ toteutetaan maakunnissa Viestintäviraston sekä Liikenne- ja viestintäministeriön ohjeistuk sen mukaisesti. Kainuussa Kainuun maakunta -kuntayhtymällä on hankkeessa koordinoiva ja ohjaava rooli. Maakuntien liitot julistavat valtion tuen haettavaksi eli pyytävät operaattoreilta tai sellaisiksi ryhty viltä hanke-ehdotuksia runkoverkkohankkeiden toteuttamiseksi. Ne myös vertailevat saadut hakemukset ja valitsevat runkoverkkojen to teuttajat. Jokainen kunta tekee lopulta itse päätöksen hankkeiden ra hoituksesta ja aikataulusta ja sopii toteuttajan kanssa toteutuksesta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa maakunnissa laadittiin alustavat tarvekartoitukset alueiltaan sekä alustavat hankesuunnitelmat. Yhdessä kuntien kanssa laaditut alustavat hankesuunnitelmat sekä maakunnalliset hankeohjelma toimi tettiin Viestintävirastolle lokakuussa Maakuntaliitot julistavat valtiontuen haettavaksi eli kilpailuttavat alueillaan kuntien vuosina toteutettavat hankkeet useammassa erässä, aloittaen kesällä LAAJAKAISTARAKENTAMISEN TUEN HAKEMINEN Kainuun maakunnan julisti valtion laajakaistarakentamisen tuen haettavaksi kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä haussa vuoden 2010 syksyllä hanke-ehdotukset saatiin neljän kunnan eli Puolangan, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kuntien hankkeiden toteuttamiseksi. Näiden hankkeiden osalta suun nittelu ja toteutus on aloitettu. Toisessa, vuoden 2011 alussa, avatussa valtiontuenhaussa hanke-ehdotukset saatiin Hyrynsal men, Kuhmon ja Ristijärven kuntien hankkeiden toteuttamiseksi. Maakuntajohtaja on valinnut hankkeiden toteuttajaksi hanke-ehdo tuksen jättäneen Kaisanet Oy:n (Kaisanet Oy on vuoden 2011 alusta liiketoimintansa yhdistänyt Kainuun Puhelinosuuskunta ja Iisalmen Puhelin Oy). Toisen valtiontuenhaussa kunnanhallituksista Ristijärvi ja Hyrynsalmi ovat hyväksyneet operaat torin tekemät hanke-ehdotukset. Kuhmon

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kaupunginhallitus ei ole toistaiseksi tehnyt lopullista päätöstään hankkeen jatkamisesta. 4. KUHMON PAIKALLINEN LAAJAKAISTA KAIKILLE -TYÖ- RYHMÄ Maaseudun neuvottelukunta päätti kokouksessaan pykälän 21 kohdalla esittää kau punginhallitukselle, että perustetaan työryhmä, joka selvittää keinoja alentaa asiakkaalle valokuidun hankinnasta syntyviä kustannuksia. Ta voitteena on, että mahdollisimman monella on mahdollisuus valokui tuun. Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan pykälän 123 kohdalla perustaa laajakaista kaikille paikallisen -työryhmän ja nimetä työryhmään edustajat, pu heenjohtajan sekä työryhmän sihteerin. Työryhmän tehtävänä on sel vittää keinoja alentaa asiakkaalle valokuidun hankinnasta syntyviä kus tannuksia sekä seurata hankkeen etenemistä Kuhmon osalta. Kaupun ginhallitus nimesi laajakaista kaikille hankkeen työryhmän jäseniksi Matti Pääkkösen, Anja Karppisen, Juhana Juntusen, Mikko Kanniai sen ja Eira Piipposen. Kylien edustajina työryhmässä ovat Timo Niska nen, Mauri Väisänen sekä Urho Väisänen. Kaupunginhallitus päätti, että työryhmän puheenjohtajana toimii Matti Pääkkönen ja sihteerinä Juhana Juntunen. 5. HANKKEEN AIKAISEMPI KÄSITTELY KAUPUNGINHALLI- TUKSESSA JA KAUPUNGINVALTUUSTOSSA Kuhmon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan pykälän 310 kohdalla, että Kuh mon kaupunki antaa sitoumuksen osallistua alustavasti Laajakaista kai kille -hankkeen kuntaosuuden maksamiseen vuosina sillä ehdolla, että eri osapuolet sitoutuvat omien osuuksiensa maksamiseen ja että varsinainen sitoumus rahoituspäätöksen muodossa tullaan teke mään kilpailutuksen tuloksen perusteella. Lisäksi Kuhmon kaupunginhallitus näkemyksenään esitti, että Kuhmon kaupunki täyttää pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen perusteella lakiesityksen kriteerit sel laisesta kunnasta, jolle laajakaistahankkeesta on kohtuuton rasite ja jol loin kaupungin maksuosuuden tulisi olla enintään 8 %. Kunnista, joi den maksuosuus on 8 prosenttia, on säädetty valtioneuvoston asetuk sella kuntien maksuosuuksista laajakaistahankkeissa (asetus on tullut voimaan ). Kuhmon kaupunki kuuluu 8 %:n maksuosuu den kuntiin. Kuhmon kaupunginhallitus totesi myös, että nopeitten tietoliikenneyhteyksien rakentaminen ja kehittäminen vahvistaa haja-asutusaluei -

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus den elämisen ja yrittämisen mahdollisuuksia ja vahvistaa näiden alueiden vetovoimaisuutta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntajohtaja Alpo Jokelainen on tehnyt viranhaltijapää töksen ( 3), että Kuhmon kaupungin hankealueiden to teuttaja on laajakaistatukilain 1186/ mukaisella valintamenet telyllä Kaisanet Oy (entinen KPO). Kaupunginhallitus on merkinnyt em. viranhaltijapäätöksen tiedoksi kokouksessaan pykälän 103 kohdalla. Kaupunginvaltuutettu Veikko Tikkanen jätti Kuhmon kaupunginvaltuustolle valtuuston työjär jestyksen 5 :n mukaisen valtuutetun aloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa koskien Kuhmon kaupungin toimista Laaja kaista kaikille hankkeeseen liittyvissä valinnoissa ja ratkaisuissa. Kaupunginvaltuusto käsitteli Tikkasen aloitteen kokouksessaan Kaupunginhallituksen jättämä selonteko kaupungin toi mista on liitteenä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että pyydetään ulkopuolinen selvitys kau pungin riskin arvioimiseksi. Selvityksessä tulee arvioida, kumpi vaihto ehto tulee kaupungille edullisemmaksi; a) kaupunki lähtee mukaan Kaisanet Oy:n esittämän hanke-ehdotuksen malliin siten, että kaupun ki kohdistaa tukea suoraan asiakkaalle b) työryhmän esittämä osuuskuntamalli. Em. kaupunginhallituksen edellyttämä selvitys on valmistunut ja se on tämän pykälän liitteenä. 6. TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT Kaupunginhallituksen tehtävänannon mukaan em. työryhmän tehtävänä on selvittää keinoja alentaa asiakkaalle valokuidun hankinnasta syntyviä kustannuksia sekä seurata hankkeen etenemistä Kuhmon osalta. (KH ). Huomioiden työryhmän toimeksiannon työryhmä päätyi tarkastele maan hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtoja. Työryhmän näkemyksen mukaan valokuituliittymän hintaa on mahdollista alentaa kuluttajille valitsemalla sellainen hankeen toteuttamistapa, joka mahdollistaa edul lisen liittymähinnan kuluttajalle. Työryhmä on tarkastellut neljää eri vaihtoehtoa toteuttamistapana. Lisäksi työryhmä otti tarkas teluun mukaan 0 -vaihtoehdon, jossa Kuhmon kaupunki ei osallistu kansalliseen laajakaista kaikille -hankkeeseen.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vaihtoehdot Kuhmon kaupungin osalta kansallinen laajakaista kaikille -hankkeen toteuttamista vaksi työryhmän näkemyksen mukaan ovat seuraavat: - 0-vaihtoehto - VE 1: Osuuskuntamalli - VE 2: Ison teleyrityksen hanke-ehdotuksen mukainen toteuttamistapa - VE 3: Ison teleyrityksen hanke-ehdotuksen mukainen toteuttamistapa + kaupungin myöntämä avustus - VE 4: Kunnallinen verkkoyhtiö 6.1. OSUUSKUNTAMALLI Em. työryhmän tehtävänä on ollut selvittää keinoja alentaa asiakkaalle va lokuidun hankinnasta syn tyviä kustannuksia sekä seurata hankkeen etenemistä Kuhmon osalta. Työryhmä yksimielisesti katsoo, että asiakkaalle valokuidun hankin nasta syntyviä kustannuksia voidaan alentaa vain siten, että hankkeen toteuttaa perustettava osuuskunta. Työryhmä näkemyksenään suosittaa tekemänsä selvityksen perusteella, että Kuhmon kaupunki valitsee kansallisessa laajakaista kaikille -hankkeessa valokuituverkon rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi Rautavaaran kunnan kaltaisen osuus kuntamallin (VE 1). Työryhmä suosittaa myös, että osuuskuntamallista pyydetään tarkempi asiantuntijaselvitys, josta ilmenevät osuuskuntamallin kokonaiskustannukset sekä vastuut Kuh mon kaupungille. Työryhmä on laatinut alustavan selvityksen osuus kuntamallin kustannuksista, mutta asia vaatii tarkempaa asiantuntijan tekemää selvitystä. Työryhmän väliraportti käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa Työryhmän viimeisin kokous on pidetty ti Työryhmän väliraportti on liitteenä ja väliraportin liitteet ovat tämän pykälän mukana liiteasiakir joina. Työryhmän viimeisimmän kokouksen muistio on liitteenä KAISANET OY:N HANKE-EHDOTUKSEN MUKAINEN MALLI Kaisanet Oy antoi Kainuussa kaikkiaan seitsemään laajakaista hank keeseen hanke-ehdotuk sen. Hanke-ehdotus koski myös Kuh moa. Kaisanet Oy:n alkuperäisessä hanke-ehdotuksessa Kuhmon hankkeiden koko nais kus tan nus arvio on (alv O %), josta Kaisanet Oy:n ha ke ma julki nen tuki on yhteensä ja omarahoitusosuus

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kuh mon kaupungin osuus hyväksytyistä tukikelpoisista kustannuk sista on enin tään (8%). Kaisanet Oy:ltä saadun tiedon mukaan uudistettavassa hanke-eh dotuk sessa jou dutaan huo mioimaan kasvanut kustannustaso. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että pyydetään ulkopuolinen selvitys kau pungin riskin arvioimiseksi. Selvityksessä tulee arvioida, kumpi vaihto ehto tulee kaupungille edullisemmaksi; a) kaupunki lähtee mukaan Kaisanet Oy:n esittämän hanke-ehdotuksen malliin siten, että kaupun ki kohdistaa tukea suoraan asiakkaalle b) työryhmän esittämä osuus kuntamalli. Tuettavien asiakkaiden määrä muodostuu seuraavalla tavalla: Asuttuja rakennuksia on Kuhmon kaupungissa yhteensä Näistä keskustaan kuuluvien asuttujen ra kennusten lukumäärä on Lentiiraan sijoittuu 42 ja muulle alu eelle yhteensä 1095 asuttua rakennusta. Keskusta ja Lentiiran kylä on määritelty markkinaehtoisiksi alueiksi. Puskurialueella sijaitsee 907 asuttua rakennusta ja puskurialueen ulkopuolella sijaitsee 188 asuttua rakennusta. Siten tuettavien liittymien määrä asuttujen rakennusten osalta olisi yhteensä 188 kotitaloutta, mikäli kaikki ottaisivat valokui tuliittymän. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallituksen asettama työryhmä on tarkastellut laajakaistan rakentamista ansiokkaasti käyttäjien näkökulmasta. Taloudellinen riski on arvioitu järkeväksi siirtää tasapuolisuuden nimissä käyttäjiltä osuuskunnalle ja osuuskunnalta edelleen kaupungille. Kaupunginhallituksen teettämästä selvityksestä kävi ilmi, että osuuskuntamallin takaajaksi ryhtyessään kaupunki ottaa merkittävän taloudellisen riskin, jonka suuruutta ei pystytä ennalta arvioimaan. Selvityksen tekijä kehotti kaupunkia jatkamaan riskin arviointia, mikäli riski halutaan ottaa. Osuuskuntamallissa kaupunki olisi osuuskunnan lainojen suurin ta kaaja. Lisäksi kaupunginvaltuusto on kokouksessaan pykä län 68 kohdalla päättänyt (Talouden tasapainottaminen ja toimenpi deohjelma ), että kaupunki pi dät täy tyy yri tys ta kuis ta ja lai noituksesta. Kuhmossa on vuosia pyritty perustamaan vesiosuuskuntia siinä onnistumatta. On mahdollista, että koko kaupungin laajuisen osuuskunnan perustaminen ja toiminnan käynnistäminen entuudestaan hidastaisi laajakaistahankkeen etenemistä ja voisi määrärahojen ehtyessä estää tällä hetkellä mahdollisen mittavan valtion tuen saamisen, mikä merkitsisi kaupungin riskin kasvua.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL Hallintojohtaja Uuden osuuskunnan perustamiseen liittyy lisäksi selkeä osaamisriski. Rautavaaralla, Kempeleessä ja Rääkkylässä osuuskuntien perustajat ovat olleet teknologia-ammattilaisia, eikä työryhmä ole tuonut esille Kainuussa yleisimmän vaihtoehdon tasoista teknologiaosaamista osuuskunnan voimavaraksi. Laajakaistaverkoston perustaminen ja rakennuttaminen vaativat teknologiaosaamista. Koska hankkeen onnistumiseen ja rahoituksen saamiseen liittyvät riskit kasvaisivat edellä kuvatuista syistä suuriksi, kaupunginhallitus päättää, että Kuhmon kaupunki ei lähde mukaan työryhmän ehdottamaan laajakaistarakentamisen osuuskuntamalliin. Kaupunginhallitus päättää pyytää Kainuun Maakunta -kuntayhtymää julistamaan haettavaksi Kuhmon laajakaistahankkeen julkisen tuen. Kaupunginhallitukselle tuodaan erikseen päätösesitys julkisen tuen saajasta Kuhmon laajakaistahankkeen osalta. Kaupunginhallitus vielä päättää, että niiden käyttäjien osalta, joille rakentamiskustannukset muodostuisivat kohtuuttoman kalliiksi, harkitaan erikseen kaupungin tukea vuoden 2013 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää, että asian käsittelyä jatketaan. Selvitetään yhteistyössä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanssa aiemmin tilatussa selvityksessä suoritetut lisäselvitettävät asiat. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Kaupunginhallituksen laatima selvitys kaupungin toimista laajakaistahankkeessa on liitteenä. PWC:n laatima suppea esiselvitys osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuista ja riskeistä on liitteenä. Kaupunginhallituksen asettama paikallinen laajakaistatyöryhmä on pitänyt seitsemän kokousta aikavälillä Työryhmän työ on päättynyt ja työryhmän loppuraportti sekä siihen kuuluvat liitteet ml. työryhmän kaikki muistiot ovat tämän pykälän liitteenä.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kainuun liiton laatima Power Point esitys Kuhmon laajakaistahankkeesta on liitteenä. Kartalle laadittu alustava suunnitelma valokuidun runkoverkosta sekä tiedot tukikelpoisen alueen kotitalouksista ovat liitteenä. Tiedot runkoverkosta alle 150 metrin-, metrin- ja yli metrin päässä asuvista kartalla ja lukuina ovat liitteenä. KaisaNet Oy on jättänyt aikaisemmin Kuhmon hankkeesta hanke-ehdotuksen, mutta hanke-ehdotus ei ole enää voimassa. Kaupunginhallituksen asettama paikallinen laajakaistatyöryhmä suosittaa osuuskuntamallin valintaa hankkeen toteuttamistavaksi. Mikäli osuuskuntamalli valitaan, ensimmäisessä vaiheessa on syytä teetättää esiselvitys, joka sisältää tilaajakartoituksen eri kustannustasoilla (liittymämaksu 100, kk-maksu ), alustavan verkkosuunnittelun sekä tarkan liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää verkko-osuuskunnan kustannusarvio, tarvittava lainamäärä, vastavakuudet sekä takausaika/laina-aika. Lähtökohtana tulee olla matala kynnys liittyä valokuituverkkoon tukikelpoisella alueella enintään 100 :n hintaan. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja hallintojohtaja Juhana Juntunen Hallintojohtajan päätösesitys: Kuhmon laajakaistahankkeen osalta valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot (vaihtoehdot = VE 0-2): - VE 0: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmon kaupunki ei osallistu lainkaan laajakaistahankkeeseen. - VE 1: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmoon perustetaan verkko-osuuskunta ja Kuhmon laajakaistahankkeen perusta on osuuskuntamalli. Osuuskuntamallissa kaupunki varautuu takaamaan osuuskunnan lainat tai vaihtoehtoisesti antaa osuuskunnalle tarvittavan lainan. Vaihtoehdossa 1 kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen 8 %:n kuntarahaosuudella. Päätösesitys osuuskunnan lainan takauksista tai lainasta tuodaan erikseen kaupunginvaltuustolle. - VE 2: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmon kaupunki valitsee teleyrityksen hanke-ehdotuksen mukaisen toteuttamistavan. Tässä vaihtoehdossa kaupunki voi tukea liittymän

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ottajia yli 150 metrin osuuden ylittävältä matkalta. Vaihtoehdossa 2 kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen 8 %:n kuntarahaosuudella. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Perustelut: Laajakaista kaikille - hankkeen tavoitteena on taata valokuituverkon piirin pääsy kaikille tasapuolisesti. Koska lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa yhtä suurta valtion rahoitusosuutta, hankkeeseen kannattaa osallistua. Tämä sulkee pois VE0:n. Kaupungin kuten muidenkin kuntien talous on tänä ja tulevina vuosina kireä. Viime vuoden tilinpäätös näyttää -3,4 M tappiota, mikä kasvattaa kattamattoman alijäämän määrän -4,8 miljoonaan euroon. Kaupunki tulee päivittämään tämän vuoden aikana talouden tasapainottamissuunnitelman. Nykyisen, valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan ei pääsääntöisesti ryhdytä tuottamaan uusia palveluja ja kaupunki pidättäytyy yritystakuista ja lainoituksesta. Kireän talouden aikana on kuitenkin satsattava tulevaisuuteen, ja laajakaistan rakentaminen tukee koko laajan kaupungin kehittymistä. Kainuussa Suomussalmen, Sotkamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Puolangan hankkeet on toteuttanut KaisaNet Oy. Jos verrataan muiden Kainuun kuntien hyväksymää yhteistä toimintamallia ja mahdollisesti Kuhmoon joko yksityisten henkilöiden, kyläyhdistysten tai kaupungin perustamaa osuuskuntaa, nousevat esille sekä toiminnalliset että taloudelliset riskit. Kuhmossa on yritetty synnyttää esimerkiksi vesiosuuskuntia, mutta niitä ei ole perustettu. Toisaalta osuuskunta voi aktivoida haja-asutusalueen asukkaita. Osuuskunnan perustamiseen sisältyy merkittävä rahoitusriski. Kaupungin tulisi rahoittaa syntyvää osuuskuntaa 8 % rahoitusosuuden lisäksi 2,6 M lainatuella, mikä edellyttäisi vähintään 1104 liittymää osuuskuntaan lainanhoitokulujen kattamiseksi. Jos liittymät rakennettaisiin ns seinään saakka, kaupungilta edellytettäisiin 3.9 M takuita. VE 2 on kaupungin näkökulmasta toiminnallisesti ja taloudellisesti turvallisempi, mutta liittymien hankkijoille kalliimpi. Tulisi harkita, voisiko kaupunki tukea erikseen yli 150 metrin osuuden ylittävän matkan liittyjiä. Mikäli kylille syntyy laajakaistaosuuskuntia, nämä voivat liittyä runkoverkkoon.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmon kaupunki valitsee teleyrityksen hanke-ehdotuksen mukaisen toteuttamistavan (VE 2). Erikseen kaupungin tulee vielä selvittää jossa kaupunki tukee liittymän ottajia yli 150 metrin osuuden ylittävältä matkalta. Vaihtoehdossa 2 kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen 8 %:n kuntarahaosuudella. Keskustelun aikana Matti Pääkkönen esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy vaihtoehto ykkösen (VE 1). Eija Komulainen kannatti Matti Pääkkösen tekemää esitystä. Tuomo Piirainen esitti, että vaihtoehto yksi (VE 1) kohtaan lisätään lauseke, missä kaupunginhallitus edellyttää, että verkko-osuuskunta tekee markkinointitutkimuksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi Piiraisen tekemän esityksen ja totesi, että VE 1 -kohta kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmoon perustetaan verkko-osuuskunta ja Kuhmon laajakaistahankkeen perusta on osuuskuntamalli. Osuuskuntamallissa kaupunki varautuu takaamaan osuuskunnan lainat tai vaihtoehtoisesti antaa osuuskunnalle tarvittavan lainan. Vaihtoehdossa 1 kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen 8 %:n kuntarahaosuudella. Päätösesitys osuuskunnan lainan takauksista tai lainasta tuodaan erikseen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus edellyttää, että verkko-osuuskunta tekee markkinointitutkimuksen. Koska oli tehty kannatettu kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan päätösehdotusta kannattivat seuraavat kaksi (2) kaupunginhallituksen jäsentä: Kari Nikulainen ja Jaakko Kyllönen. Matti Pääkkösen esitystä kannattivat seuraavat kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä: Matti Pääkkönen, Heikki Heikkinen, Riitta-Maria Härkönen, Antti Komulainen, Eija Komulainen, Tuomo Piirainen, Kirsi Virtanen ja Päivi Hoffrén. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Matti Pääkkösen tekemän esityksen.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus LAUSUNTO OULUN HALLINTO-OIKEUDELLE MARJA-LIISA HEIKKISEN TEKEMÄÄN KUNNALLISVALITUKSEEN 185/8/880/2012 KHALL 164 Hallintojohtaja Oulun hallinto-oikeus on pyytänyt kirjeellään Kuhmon kaupunginhallitusta antamaan lausunnon valituksesta, joka on tehty Kuhmon kaupunginhallituksen päätöksestä koskien ostotarjousta Papinlahti RN:o 13:25 olevasta määräalasta. Lausunnon antamisen määräaika on mennessä Kuhmon kaupungin voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu johtosäännön 3 :n 11. kohdan mukaan selityksen antaminen kaupunginvaltuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kaupunginhallitus voi yhtyä valtuuston päätökseen. Kyseisessä tapauksessa kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat äänestyksen jälkeen päättäneet samalla tavalla. Valituksen perusteella on laadittu liitteenä oleva lausunto. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valituksen perusteella laaditun lausunnon toimitettavaksi Oulun hallinto-oikeudelle. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus HELSINKI-KAJAANI LENTOREITIN YHTEISMARKKINOINTI KHALL 165 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Kuhmon kaupunkikonsernin strategiassa ovat keskeisien kehitettävien painoalojen listalla matkailun yritysyhteistyö ja liikenneyhteydet. Matkailussa Kuhmon suurimmat kipupisteet ovat investointien vähäisyys ja etenkin lentoyhteyksien takkuaminen. Vuoroja on vähennetty, ja esimerkiksi Kuhmon pakettimatkojen myyntiä on piinnannut aikataulujen ennakoimattomat muutokset. Huonot lentoyhteydet vaikeuttavat myös muiden yritysten ja asukkaiden elämää. Kajaani kaupunki on käynyt neuvotteluja pienten lentoyhtiöiden kanssa Kajaanin lentokentän tarjonnan parantamiseksi. Suurin mielenkiinto lentoliikenteen parantamiseen on luonnollisesti Kajaanilla, mutta Kajaanin kenttä toimii koko Kainuun lentomatkailijoiden porttina. Kuljetukset Kuopion tai Joensuun kentältä Kuhmoon nostavat liikaa Kuhmoon saapumisen hintaa. Flybe aloitti Kajaanin lennot maaliskuun 2012 alusta alkaen, kun Finnair luopui reitistä. Flybe on Finnarin pääyhteistyökumppani alueellisessa lentoliikenteessä ja merkittävässä roolissa Finnarin Länsi-Euroopan syöttöliikenteessä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Flybe on jatkanut reittilentoliikennettä Kajaaniin samalla vuoromäärällä kuin aiemmin Finnair eli kolmella edestakaisella vuorolla arkipäivisin. Viikonloppuisin ja lomakausina vuorotiheys on pienempi. Flybe on julkisesti viime syksyn aikana todennut olevansa tyytyväinen reitin liikenteeseen ja matkustajamääriin. Aikataulut muuttuivat lento-operaattorin vaihtuessa. Kainuusta Helsinkiin päin suuntautuvalle matkustukselle Kajaanissa yöpyvä kone on parannus aiempaan, kun aikataulut aamulennolla ovat pitäneet. Helsingistä Kainuuseen suuntautuvalle työmatkustukselle aikataulumuutos on ollut ongelmallinen, kun aamuisin Helsingistä saapuva vuoro jäi pois. Flybe tunnisti ongelman jo viime vuoden aikana, ja uuden lentovuoron lisäämisestä aloitettiin keskustelut Flyben, Kajaanin kaupungin ja matkailutoimijoiden kesken. Keskustelut johtivat siihen, että Flybe päätti joulukuussa 2012 aloittaa uuden neljänä arkipäivänä lentävän vuoron Helsinki-Kajaani-Helsinki. Tämänsuuruista vuorotiheyttä Kajaaniin ei ollut pitkiin aikoihin. Kajaanin kaupunki informoi tilanteesta suurimpia kuntia, ja tällöin kuntien kesken sovittiin alustavasti osallistumisesta tarvittaessa uuden vuoron yhteismarkkinointiin. Flyben kanssa on neuvoteltu maaliskuun aikana liitteenä olevasta yhteismarkkinointikampanjasta.

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Nyt kyseessä olevan yhteismarkkinointikampanjan lisäksi Flybe on omilla resursseillaan markkinoinut Helsinki-Kajaani reittiä kuluneen talven aikana. Flybe satsasi voimakkaasti markkinointiin myös vuosi sitten aloittaessaan Kajaanin reittiliikenteen. Finaviakin osallistui markkinointipanostuksiin. Markkinoinnin kokonaistoteutukseen kuuluu kevään aikana Vuokatin matkailumarkkinoinnin kanavissa tapahtuva Helsinki-Kajaani reitin esille tuominen. Kyseessä on määräaikainen yhteismarkkinointikampanja, joka tähtää lentomatkustamisen lisäämiseen nykyisellä lentovuorojen määrällä, mutta markkinoinnin kärki on tammikuussa alkaneen uuden Helsingistä lähtevän aamun lisävuoron kampanjoinnissa. Kajaanin lentoliikenteen jatkuvuus on turvattavissa parhaiten lentomatkustuksen jatkuessa ja mahdollisuuksien mukaan lisääntyessä. Tämä asia on tuonut esille myös liikenne- ja viestintäministeriön johto, myös liikenneministeri Merja Kyllönen Kuhmossa käydessään. Flybe panostaa kampanjavaiheeseen euroa ja kuntien osuudeksi on kaavailtu samaa summaa. Kajaanin kaupungin osuus kuntarahoituksesta on euroa. Muiden kuntien kanssa viime syksynä alustavasti keskustellut osuudet ovat Sotkamo euroa ja Kuhmo ja Suomussalmi molemmat euroa. Kustannusten osittelu on kohtuullinen. Kampanjatoimenpiteet ovat Flyben toteuttamia ja niiden seuranta tehdään elo-syyskuussa pidettävässä osapuolten yhteisessä seurantatilaisuudessa. Flybe toteuttaa lentoliikennettä liiketaloudellisin perustein ja operoi kannattavia lentovuoroja eri reiteillään. Yhtiö päättää Kajaanin reittiliikenteen vuoroista sen mukaisesti. Nykyinen neljän arkipäivän lennon vuorotiheys palvelee aluetta erittäin hyvin. Yhteisenä haasteena on riittävä matkustajamäärä. Kajaanin lentokentän matkustajamäärien kasvattamiseen alueella on mahdollisuuksia. Tämän ovat tuoneet esille Kainuun Yrittäjien ja Kajaanin kaupungin teettämät selvitykset yritysten lentomatkustamisesta, mutta se edellyttää oikeaa hinnoittelua ja soveltuvia vuoroaikatauluja. Vauhdittamalla Kajaanin kentän lentoyhteyksien markkinointia parannetaan Kainuun, myös Kuhmon kilpailukykyä, koska toimivat lentoliikenneyhteydet Helsinkiin on alueen kilpailukyvylle keskeinen tekijä. Kampanja osuu Kuhmon kesän festivaalien huippukauteen ja parantaa Sommelon ja Kuhmon Kamarimusiikkijuhlien saavutettavuutta. Tapahtumien, matkailun ja yritystoiminnan sijoittumiselle ja kehittymiselle toimivat yhteydet ovat ensisijainen kriteeri. Kajaanin reittilentoyhteyksien kehittämisellä tuetaan laajasti yritystoiminnan toimintaedellytyksiä.

21 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää osallistua Helsinki-Kajaani lentoreitin yhteismarkkinointikampanjaan vuonna 2013 yhteistyössä Flyben ja Kainuun muiden suurimpien kuntien kanssa 5000 eurolla elinkeinojen kehittämisen määrärahoista. Rahoituksen ehtona on muiden osapuolten rahoituksen toteutuminen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

22 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus VUODEN 2013 KUTSUNTAJÄRJESTELYT KUHMOSSA 34/1/115/2013 KHALL 166 Hallintojohtaja Kainuun Prikaatin Aluetoimisto järjestää vuoden 2013 kutsunnat Kuhmossa. Kirjeessään Kainuun Prikaatin Aluetoimisto pyytää nimeämään yhden edustajan kunnasta kutsunnoille ja hänelle tarpeellisen määrän varaedustajia. Kutsuntatilaisuudet alkavat klo 9:00 ja kunnan edustajalta Kainuun Aluetoimisto pyytää lyhyttä tervehdystä kutsunnanalaisille. Lisäksi tervehdyksensä tilaisuudessa tulevat esittämään seurakunnan ja veteraanien edustajat. Kainuun Prikaatin Kainuun aluetoimisto esittää lisäksi, että vakiintuneen tavan mukaisesti kunta tai seurakunta tai molemmat yhdessä järjestävät kutsuntatilaisuudessa tarjoilun kutsuvieraille, kutsuntalautakunnalle ja kutsunnanalaisille. Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaan Kuhmon seurakunta osallistuu kutsuntatilaisuuden ruokailukustannuksiin 50% osuudella tilaisuuden tarjoiluista, enintään 700 eurolla. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää nimetä Kuhmon kaupungin edustajan vuoden 2013 kutsunnoille ja hänelle tarpeellisen määrän varaedustajia. Kaupunginhallitus päättää lisäksi osallistua kutsuntatilaisuuksien tarjoilun järjestämiseen yhdessä Kuhmon evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa siten, että kaupungin osuus tarjoilun kustannuksista on 50 %. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi Kuhmon kaupungin edustajaksi kutsuntalautakuntaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anneli Kinnusen ja varaedustajaksi kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Aimo Tervamäen.

23 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN ESIMIEHEN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN SLTK 25 Toimialan esimies Kuhmon kaupungin hallintosäännön 3 :ssä määrätään, että kutakin kaupungin hallituksen toimialaa ja kutakin lautakuntien toimialaa johtaa toimialan esimies. Hallintosäännön 26 :n 1 mom. mukaan kaupun gin val tuus to nimeää valtuustokaudeksi kerrallaan toimialojen esimie het ja näiden henkilökohtaiset varamiehet. Kaupunginhallitus on kokouksessaan :ssä 427 pyytänyt si vis tys lau ta kun taa ja teknistä lautakuntaa tekemään ehdotukset toi mialo jen esimiehestä ja hänen varamiehestään valtuustokaudeksi Sivistyslautakunta on kokouksessaan :ssä 9 esittänyt toi mialan esimieheksi vapaa-aikatoimenjohtaja Timo Heikkilää, toimialan esi mie hen varahenkilö -esityksen sivistyslautakunta on päättänyt tehdä myö hem min. Sivistyspalvelujen toimialan johtoryhmä on kokouksessaan keskustellut toi mi alan esimiehen varahenkilön valinnasta ja esittänyt tehtävään Sep po Viléniä. Lisätietoja antaa sivistyspalvelujen toimialan esimies Timo Heikkilä p Toimialan esimiehen päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää toimialan esimiehen varahenkilöksi Kon tion koulun rehtori ja perusopetuksen vastuuyksikön esimies Seppo Viléniä. Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. KHALL 167 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle valittavaksi sivistyspalvelujen toimialan esimiehen varahenkilöksi valtuustokaudeksi Kontion koulun rehtori ja perusopetuksen vastuuyksikön esimies Seppo Viléniä. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

24 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN KHALL 168 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Kaupunginhallitus on kokouksessaan myöntänyt eron talousjohtaja Kaarina Heikkiselle alkaen. Laki kunnallisesta viranhaltijasta /304, 4, edellyttää virkasuhteeseen ottamiselta julkista hakumenettelyä. Hakuajan tulee olla vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 määrittelemällä tavalla. Julkisesti haettavaan virkaan voidaan em lain 5 mukaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot. Kaupungin hallintosäännön 26 mukaan kaupunginhallitus valitsee talousjohtajan. Hallintosäännön 25 mukaan henkilöstön kelpoisuusehdot määrittelee se viranomainen, jolla on oikeus ottaa henkilö palvelukseensa. Talousjohtajan kelpoisuusehtoja ei ole määritelty erikseen hallinto- tai johtosäännössä. Kaupunginhallituksen johtosäännön 4 1 kohdan mukaan talousjohtajan tehtäväalueeseen kuuluvat 1. Taloushallinto 2. Taloussuunnittelu 3. Yksinomaan kaupungin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi kuuluvien, kunnallistaloudellista merkitystä omaavien yritys- ja elinkeino-asioiden valmistelu 4. Hallintojohtajan tehtävien hoitaminen tämän estyneenä tai poissa ollessa 5. Kaupungin asuntotoimi Talousjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu 4 2 kohdan mukaan 1. Päättää tilapäisen luoton ottamisesta kaupunginvaltuuston vahvistamaan enimmäismäärään saakka 2. Päättää kaupungin rahavarojen sijoittamisesta 3. Päättää vapautuksen ja lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se

25 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus säädösten ja määräysten mukaan on mahdollista 4. Päättää kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa vahingonkorvauksista tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi. 5. Päättää omaisuuden vakuuttamisesta kaupunginhallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti 6. Päättää kaupungin saatavien valvomisesta ja poistamisesta sekä kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. 7. Päättää tehtäväalueensa hankinnoista hankintaohjeiden ja kaupunginhallituksen päättämien perusteiden mukaisesti. 8. Antaa lausuman velkajärjestelyyn liittyvästä maksuohjelmaehdotuksesta. 9. Päättää Woodpoliksen hankinnoista euroon saakka hankkeen kustannuksista/hanke hankepäällikön esityksestä. (kaup.valt ) 10. Hyväksyy omistajan suorittaman asukkaiden valinnan asuntolainoitettuihin vuokra-asuntoihin. 11. Valitsee asukkaat kaupungin suoraan omistamiin asuntolainoitettuihin vuokra-asuntoihin ja päättää vapaarahoitteisten ja korkotukilainoituksella hankittujen asuntojen vuokraamisesta. 12. Päättää valtion varoista toimivaltaan kuuluvien henkilökohtaisten omistusaravalainojen siirrosta ja korkolainojen hyväksymisestä. 13. Päättää henkilökohtaisten omistusaravalainojen koron alentamisesta korko- ja lyhennysmaksujen lykkäämisestä, vuosimaksujen tasokorotuksista ja maksuhelpotuksista Koska talousjohtajan tehtäväkenttään kuuluu kaupungin talousasioiden johtaminen, sen menestyksekäs hoitaminen edellyttää viranhaltijalta ylempää korkeakoulututkintoa. Palkkaus sovitaan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakuilmoitus julkaistaan Kuhmon kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla, Kuhmolaisessa, Kuntalehdessä, Kainuun Sanomissa, Kalevassa ja Helsingin Sanomissa. Hakuilmoitusluonnos on tämän kokousaineiston liitteenä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Esitän, että kaupunginhallitus päättää julistaa Kuhmon kaupungin talousjohtajan viran haettavaksi 10. huhtikuuta 2013 alkaen siten, että hakuaika päättyy 30. huhtikuuta 2013 kello 15. Tehtävät tulisi ottaa vastaan 1.6. Esitän edelleen, että hakijan kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. Tämä pykälä tulee tarkastaa kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää julistaa Kuhmon kaupungin talousjohtajan viran haettavaksi 10. huhtikuuta 2013 alkaen. Kirjalliset hakemukset

26 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus tulee jättää Kuhmon kaupunginvirastolle viimeistään kello 15. Viran kelpoisuusehdoksi asetetaan ylempi korkeakoulututkinto. Virka tulisi ottaa vastaan mahdollisimman pian. Esitän, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan tässä kokouksessa. Merkitään, että Satu Ylösen ilmoituksen perusteella kaupunginhallitus totesi hänet esteelliseksi tämän asian käsittelyyn hallintolain 28 1 mom. 1. kohdan perusteella. Ylönen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän aikana toimi Eila Valtanen. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti esittelytekstin viimeisen kappaleen kuulumaan seuraavasti: Hakuilmoitus julkaistaan Kuhmon kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla, Kuntalehdessä, Kainuun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa. Hakuilmoitusluonnos on tämän kokousaineiston liitteenä. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen muutetun esityksin. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa.

27 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus AVOIMEKSI TULEVAN TUUPALAN KOULUN REHTORIN VIRAN HOITAMINEN SLTK 23 Toimialan esimies Perusopetuksen Tuupalan koulun rehtorin virka tulee avoimeksi , kun tehtävää hoitanut Onni Heikkinen siirtyy eläkkeelle. Vuoden 2012 talousarvion hyväksymisen yhteydessä on samalla päätet ty, että perusopetuksen apulaisrehtoreiden virkojen määräaikaa jatke taan saakka. Perusopetuksen toimintojen joustava jatkuminen, voimaan tu le van perusopetuksen opetussuunnitelman valmistelu, pe rus ope tuksen laatujärjestelmän käyttöönotto sekä suunnitelmissa oleva Kontion kou lun peruskorjaus edellyttävät, että perusopetuksen johtamista voitai siin jatkaa nykyisillä resursseilla ainakin heinäkuun 2015 loppuun as ti. Siihen mennessä tulisi päättää koko sivistystoimea koskevat or gani saa tio muu tok set niin toimintojen kuin johtamisen osalta. Avoimeksi tuleva Tuupalan koulun rehtorin tehtävä voidaan täyttää mää rä ai kai se na ilman hakumenettelyä (Kunnallinen viranhaltijalaki 4 3 mom.). Lisätietoja antaa sivistyspalvelujen toimialan esimies Timo Heikkilä p Esittelijän päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää täyttää Tuupalan koulun rehtorin viran mää rä ajak si ja ottaa tehtävään lain kunnallisesta vi ran hal ti jas ta 4 :n 3. momentin mukaisesti ilman hakumenettelyä apu lais reh to ri Anja Karhusen. Lisäksi sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kaupun gin strategiatyöhön liittyen, että yhtenä asiana kolmen val tuus tokau den kehittämisohjelmiin otetaan sivistyspalvelujen organisaation ja johtamisen uudelleen organisointi. Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. KHALL 169 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen siten, että yhtenä asiana kolmen val tuus to kau den kehittämisohjelmiin otetaan sivistyspalvelujen organisaation ja johtamisen uudelleen organisointi.

28 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

29 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus LASTENTARHANOPETTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÄMINEN ALKAEN SLTK 28 Varhaiskasvatuksen johtaja Kaupunginvaltuuston päättämässä vuoden 2013 talousarviossa on hyväk syt ty uuteen toimintansa aloittavaan 64-paikkaiseen vuoro päi vä ko ti Kuusenkuiskeeseen kuusi lastentarhanopettajan tointa. Lastentarhanopettajien palkkamenoihin on talousarviossa varattu määrä ra ha. Vuoropäiväkodissa tulee olemaan kaksi 20 lapsen ryhmää ja kak si 12 lapsen ryhmää. Päiväkodin kokopäiväryhmässä, jo hon on si joi tettu 20 lasta, tulee olla jo ko kaksi lastentarhanopettajan ja yksi lastenhoitajan tointa, tai yksi las ten tar han opet ta jan ja kak si las tenhoitajan tointa. Lastentarhanopettajan koulutuksessa pääaineena on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus tai muu soveltuva kasvatustieteen oppiaine. Kou lu tus antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä erilaisiin varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Päiväkodissa työskentelevä lastentarhanopettaja tukee ja ohjaa lasten kasvua ja kehitystä sekä suunnittelee päiväkodin toimintaa. Lastenhoitaja nimikkeellä ei enää anneta koulutusta vaan koulutusnimike on lähihoitaja. Lähihoitajakoulutuksen tavoitteena on antaa ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen. Ammatillisen perusopintojen li säk si opiskelija valitsee erikoistuvia koulutusohjelmaopintoja. Päivähoidon puolelle soveltuvin on lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen kou lu tus oh jel ma. Lähihoitaja ei ole pätevä antamaan esiopetusta. Päiväkotien päivähoidon laadun, esiopetuksen ja lasten tehostetun ja eri tyi sen tuen tarpeiden vuoksi tulisi 20 lapsen päiväkoti ryhmässä olla kak si lastentarhanopettajan tointa ja yksi lastenhoitajan toimi. Sen sijaan 12 lapsen päiväkotiryhmässä, jossa lapset ovat noin 1-3 -vuotiaita, yk si lastentarhanopettajan ja kaksi lastenhoitajan tointa. Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen johtaja Mirja Pussinen, p Varhaiskasvatuksen johtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lupaa täyttää kuu si lastentarhanopettajan vakinaista tointa alkaen.

LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEEN TOTEUTUS KUHMON KAUPUNGIN ALUEELLA

LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEEN TOTEUTUS KUHMON KAUPUNGIN ALUEELLA Kaupunginhallitus 243 26.06.2012 Kaupunginhallitus 163 09.04.2013 LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEEN TOTEUTUS KUHMON KAUPUNGIN ALUEELLA // KHALL 243 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 86/3.311/2013 KHALL 168 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 277 09.07.

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 277 09.07. Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 277 09.07.2013 TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 86/3.311/2013 KHALL 168 Lisätietoja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.09.2013 klo 18:00-19:07 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014

Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014 Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014 LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAHAKEMUS 33/2.216/2014 KHALL 110 Talousjohtaja 5.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 116. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 116. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 116 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 15.05.2014 klo 16:00-17:55 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, Joki Kahvitauko klo 17.00-17.20 OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Laajakaista kaikille tilannekatsaus

Laajakaista kaikille tilannekatsaus Laajakaista kaikille 2015 - tilannekatsaus 21.6.2011 Kajaanin kirjaston Kalevala Sali klo 12:00-14:10 Kainuun maakunta Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta kuntayhtymä, aluekehitys paula.a.karppinen@kainuu.fi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2013 33. Nimi Tehtävä Lisätiedot. 21 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2013 33. Nimi Tehtävä Lisätiedot. 21 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2013 33 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 21.03.2013 klo 18:25-19:30 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Joutsan kunnanhallitus 245 02.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 213 22.10.2012 Joutsan kunnanhallitus 167 05.08.2013 Kunnanvaltuusto 58 19.08.

Joutsan kunnanhallitus 245 02.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 213 22.10.2012 Joutsan kunnanhallitus 167 05.08.2013 Kunnanvaltuusto 58 19.08. Joutsan kunnanhallitus 245 02.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 213 22.10.2012 Joutsan kunnanhallitus 167 05.08.2013 Kunnanvaltuusto 58 19.08.2013 OSALLISTUMINEN KESKI-SUOMEN LAAJAKAISTAHANKKEESEEN Joutsan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2014 11 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 20.02.2014 klo 09:00-11:15 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Suvanto OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro

Viestintäviraston puheenvuoro Viestintäviraston puheenvuoro Maaseudun laajakaistat -seminaari Päivi Peltola-Ojala 3.2.2011 Laajakaistan edistäminen Viestintäviraston toiminnan painopistealue Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2013 109. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 44 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2013 109. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 44 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2013 109 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 22.04.2013 klo 18:00-20:44 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2009 78. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 39 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2009 78. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 39 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2009 78 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 28.04.2009 klo 18:00-19:17 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1 Laajakaista kaikille Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Haja-asutusalueiden 200 milj. laajakaistahankkeen työllistävyys Vaikutukset työllisyyteen Nopeat laajakaistayhteydet kaikkien ulottuvilla

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 23.09.2014 klo 18:00-20:02 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 30.3.2012 nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 30.3.2012 nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 30.3.2012 kello 14.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.02.2015 klo 18:00-19:55 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri

Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri Kokousaika 5.2.2009 klo 9.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Rauni Salmela, puheenjohtaja Jere Porvari, varajäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Olli Lehtinen Anneli Tervo Muut: Jeremias Sankari,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Kahvit Tilaisuuden avaus; kunnan edustaja Laajakaista kaikille 2015 hanke ja sen eteneminen Kainuussa; Kainuun maakunta Näköpuhelimesta hyvinvointia

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2014 22 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 27.05.2014 klo 09:00-11:00 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke Sivu 1 Kunnanvaltuusto 30.05.2012 Kunnanhallitus 21.05.2012 4 140 15 313 / 6900 / 2009 Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke Kymenlaakson Liiton hallitus 20.2.2012:

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot