ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1. Käpälämäen päiväkoti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1. Käpälämäen päiväkoti"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika , kello 17:30 21:00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Käpälämäen päiväkoti Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Korvola Vesa Kujanpää Saija Mahlamäki Kirsi Ojaluoma Simo Ranta Tuula Takamäki Tuija Niemistö Esa, Juha Mäenpään varajäsen Mäenpää Juha Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen edustaja Salme Hautala Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen Asiantuntijana kuultavana Käpälämäen päiväkodinjohtaja Saija Keski-Heikkilä 12 ajan klo 17:30-18:12. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki ajan klo 17:30-19:24. Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Vesa Hellsten puheenjohtaja Kirsi Kinnunen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Sivistystoimistossa Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Tuula Ranta Tuija Takamäki , virka-aikana Sivistystoimistossa Kirsi Kinnunen sivistystoimenjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka , kello Käpälämäen päiväkoti Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu SIV 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 SIV 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 SIV 12 TUTUSTUMINEN KÄPÄLÄMÄEN PÄIVÄKOTIIN 3 SIV 13 1 KODINHOIDONTUEN KUNTALISÄN MYÖNTÄMISPERUSTEET 4 SIV 14 PÄIVÄHOITOLASTEN VUOROHOIDON LINJAUKSET 6 SIV 15 LASTENTARHANOPETTAJAN VAALI 8 SIV 16 SIV 17 VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMATYÖRYHMÄN RAPORTTI 10 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN LAPSEN JA HÄNEN HUOLTAJANSA MONIAMMATILLINEN OHJAUSPROSESSI 11 SIV 18 VARHAISKASVATUKSEN ORGANISAATIOMUUTOS ALKAEN 12 SIV 19 SIV 20 SIV 21 SIV 22 PERHEPÄIVÄHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTOS TYÖTEHTÄVÄÄ VASTAAVAKSI RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJAKSI / IRENE KANKAANPÄÄ, RAIJA KOSKI JA LEENA KETOLAINEN 15 PERHEPÄIVÄHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTOS PÄIVÄHOITAJAKSI / PÄIVI METSOMÄKI JA KIRSTI PERÄLÄ 16 LASTENHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN LASTENTARHANOPETTAJAKSI 18 RYHMÄAVUSTAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LASTENHOITAJAN TOIMEKSI 20 SIV 23 MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN VAKINAISTAMINEN / VARHAISKASVATUS 20 SIV 24 PÄIVÄKODINJOHTAJIEN VIRAT 23 SIV 25 LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI 25

3 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU/ Sivistyslautakunta ASIALISTA SIV 26 PALONKYLÄN KOULUN PILOTTIHANKE 27 SIV 27 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS 30 SIV 28 TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN OPETUSTOIMEN VIRKOJEN, TUNTIOPETTAJUUKSIEN JA VIRANSIJAISUUKSIEN TÄYTTÄMISEEN SIV 29 KOULUKURAATTORIN VIRKAVAALI 34 SIV 30 VT. KOULUKURAATTORIN VALINTA 36 SIV 31 III KOULUKURAATTORIN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ 38 SIV 32 LUKION AVUSTUSANOMUS OPINTOMATKAA VARTEN 40 SIV 33 SIV 34 SIV 35 SIV 36 ERITYISAVUSTUS PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOON PIENENTÄMISEEN 41 NEIRON KOULUN VANHEMPIEN HUOLI OPPILASMÄÄRÄRILANTEESTA SEKÄ VETOOMUS HENKILÖ- JA TILARESURSSIEN LISÄÄMISEKSI 44 HERRALAN KOULUN ANOMUS PALKATUISTA LISÄTUNNEISTA LUKIEN 46 OPETTAJAN OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTÄ HENKILÖKOHTAISEN LISÄN VUOSISIDONNAISTA OSAA 47 SIV 37 SIVISTYSTOIMEN TALOUDEN TOTEUMA KUUKAUSILTA 1-2, SIV 38 TOIMINTAKERTOMUS SIV 39 IRTOKALUSTEIDEN HANKINTA JAAKKO ILKAN KOULULLE 51 SIV 40 MUUT ASIAT 55 SIV 41 JAAKKO ILKAN KOULUN IRTOKALUSTEIDEN HANKINNAN UUDELLEENKILPAILUTUS 56 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon sivistystoimistossa 15. päivänä maaliskuuta 2011 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 3. päivänä maaliskuuta 2011 Vesa Hellsten, merk.

4 ILMAJOEN KUNTA Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA

5 Sivistyslautakunta SIV 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivistyslautakunnan kokous tulee kutsua koolle vähintään neljä päivää ennen kokousta ja kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. SIV 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi tulee valita kaksi sivistyslautakunnan jäsentä. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Tuija Takamäki ja Tuula Ranta, joita pyydetään valmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkastukseen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Takamäki ja Tuula Ranta ehdotuksen mukaisesti.

6 Sivistyslautakunta SIV 12 TUTUSTUMINEN KÄPÄLÄMÄEN PÄIVÄKOTIIN Sivistyslautakunta tutustuu Käpälämäen päiväkotiin. Asiantuntijana kuultavana on päiväkodinjohtaja Saija Keski-Heikkilä. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ). Asiantuntijana kuultavana Käpälämäen päiväkodinjohtaja Saija Keski-Heikkilä ja päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki 12 ajan klo 17:30-18:12.

7 Sivistyslautakunta YHT 131/2011/303 SIV 13 KODINHOIDONTUEN KUNTALISÄN MYÖNTÄMISPERUSTEET Ilmajoen kunnanhallitus ( ) päätti valtuustoaloitteiden ja asiaa valmistelleen työryhmän (KH 389/2009) esityksen pohjalta lasten kotihoidonkuntalisän käyttöönotosta. Vuoden 2010 talousarviossa oli euron määrärahavaraus kodinhoidontuen kokeiluluontoista maksamista varten ajalle Vuodelle 2011 on talousarviossa varattu euroa ko. asiaan. Kunnanhallitus ( ) hyväksyi Ilmajoen kotihoidontuen kuntalisän myöntämisperusteet seuraavanlaisina: alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmalla on Kelan päätös myönnetystä lakisääteisestä kotihoidon tuesta kuntalisän saajan vakituinen kotipaikkakunta on Ilmajoki perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona, esiopetusikäinen voi osallistua sivistystoimen alaisuudessa toteutettavaan esiopetukseen kuntalisä maksetaan vanhempainrahakauden päätyttyä tai hoitovapaan aloituspäivästä kuntalisä on veronalaista tuloa, veron pidätystä varten tarvitaan erillinen verokortti, sosiaali- ja muu etuus verokortti kuntalisää ei voi saada yksityisen hoidon tuen lisäksi kuntalisää ei myönnetä kuukautta lyhyemmäksi ajaksi kuntalisää maksetaan kokeiluluontoisesti ajalla Kuntalisän hakeminen: kuntalisää on haettava kaksi viikkoa ennen kuntalisän toivottua alkamista kuntalisää ei makseta takautuvasti kuntalisä maksetaan seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä tuen saajan ilmoittamalle pankkitilille kuntalisän myöntämisen perusteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava viipymättä tuen myöntäjälle ja aiheettomasti maksettu kuntalisä peritään takaisin kuntalisän hakemista koskeva hakemuslomake liitteenä. Kuntalisän määrä: mikäli perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias, kuntalisää maksetaan nuorimmasta lapsesta 100 /kk ja perheen muista alle 3-vuotiaista 40 /kk kaksosperheissä maksetaan molemmista perheen nuorimmista alle 3-vuotiaista 100 /kk perheen muista alle kouluikäisistä lapsista maksetaan sisaruskorotus 40 /kk/lapsi.

8 Sivistyslautakunta Kuntalisän käytöstä ja hakemisesta tiedotetaan päätöksen jälkeen Ilmajoki-lehdessä ja Ilmajoen kunnan nettisivuilla. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy kodinhoidontuen kuntalisän myöntämisperusteet edellä esitetyn mukaisena. Kuntalisää maksetaan vuoden 2011 määrärahan puitteissa hakemusjärjestyksessä. Sivistystoimenjohtajan kokouksessa antama muutosehdotus: Sivistyslautakunta päättää jättää asian pöydälle ennen kokousta ilmenneen tiedon vuoksi. Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta tarkennusta tämän rahan käyttöön. Keskustelun aikana sivistyslautakunnan jäsen Mervi Haapoja ehdotti Tuula Rannan kannattamana, että sivistyslautakunta myöntää kodinhoidontuen kuntalisää vähävaraisille. Vähävaraisuuden rajaksi asetetaan tuloraja. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen ja esitti, että ne jotka äänestävät käsittelyn pohjana olevaa sivistystoimenjohtajan muutosehdotuksen puolesta äänestävät "jaa" ja ne, jotka äänestävät jäsen Haapojan ehdotuksen puolesta äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä muutosehdotus sai 5 "jaa" -ääntä ja sivistyslautakunnan jäsen Haapojan ehdotus 4 "ei" -ääntä. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Päätös: Sivistyslautakunta päättää jättää asian pöydälle. Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta tarkennusta tämän rahan käyttöön. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 18:12-18:30. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ja päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, puh ).

9 Sivistyslautakunta YHT 108/2011/303 SIV 14 PÄIVÄHOITOLASTEN VUOROHOIDON LINJAUKSET Laki lasten päivähoidosta vuodelta 1973, 2, säätää, että Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset. Lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarjotaan. Päivähoitopaikkojen kysyntä on kasvussa edelleen kuten myös ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarve. Näitä em. vuorohoitopaikkoja on edelleen rajallinen määrä. Näin ollen poikkeuksellisten hoitoaikojen käyttöoikeus on tarpeen määritellä ja rajata. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta, vaan päivähoitolain mukaan vuorohoitoa on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan huoltajien toivomassa muodossa. Vuorohoitoa koskeviksi säännöiksi päivähoidonjohtaja Koskimäki esittää: a. Vuorohoitoa on päivähoito klo välisenä aikana Krannin ryhmäperhepäiväkodissa ja Käpälämäen päiväkodissa. b. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Päivähoitolain mukaan vuorohoitoa on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä huoltajien toivomassa muodossa. Vuorohoitoa annetaan vain molempien vanhempien tai lapsen kanssa yhteistaloudessa asuvien aikuisten työstä tai pääsääntöisestä opiskelusta johtuvan tarpeen vuoksi. Vanhempien työvuorolistat voidaan pyytää tarvittaessa. c. Lapsi voi vanhemman yövuoron jälkeisenä nukkumispäivänä olla hoidossa korkeintaan 9 tuntia. Mikäli lapsen hoitopäivä ylittyy 10 tuntia, se lasketaan päivähoidossa kahdeksi läsnäolopäiväksi. d. Vanhemman vapaa/lomapäivät ovat myös lapsen vapaa/lomapäiviä. e. Vanhemman sairausloman aikana lapsella ei ole vuorohoitoon subjektiivista oikeutta. f. Lapsen hoitoajat on ilmoitettava ajoissa lapsen hoitopaikkaan. Eri yksiköissä on ilmoittamisen suhteen erilaisia käytänteitä johtuen erilaisista aukioloajoista ja vuorolasten määrästä. Peruutukset ovat yleensä hankalia, jos hoito on varattu vain yhdelle lapselle. Viime tipan hoitoon tulija pyritään ottamaan vastaan, mikäli se on työvuorollisesti mahdollista järjestää.

10 Sivistyslautakunta g. Juhlapyhinä päivystää joko Krannin ryhmäperhepäiväkoti tai Käpälämäen päiväkoti. h. Hoitoajan puitteissa lapselle kuuluvat kaikki ruokailut. i. Vuorohoidon tarpeen päättymisen jälkeen lapsi voidaan siirtää muualle päivähoitoon. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy em. päivähoidossa olevien lasten vuorohoidon periaatteet noudatettavaksi. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyy em. päivähoidossa olevien lasten vuorohoidon periaatteet noudatettavaksi sillä edellytyksellä, että vanhempien työvuorolistat pyydetään aina. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 18:30-18:33. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

11 Sivistyslautakunta YHT 109/2011/180 SIV 15 LASTENTARHANOPETTAJAN VAALI Ilmajoen kunnassa on julistettu haettavaksi klo mennessä vakituinen lastentarhanopettajan toimi Metsätähden 32-paikkaiseen päiväkotiin. Tehtävä toivotaan täytettävän mahdollisimman pian. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n ja mukainen pätevyys. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti 20 henkilöä: Alanen Hanna, Huhtala Eveliina, Jaurila Miisa, Honkaniemi Heli-Maria, Kallio Katariina, Kankaanpää-Finni Teija, Kettunen Mari, Linjala Johanna, Mustakoski Outi, Mäkinen Benita, Puntanen Ulla-Maija, Rentola Anneli, Risku-Rajala Mirja, Saarenpää Eija, Soini Anne, Toivola Päivi, Valkola Eeva-Maija, Valli Essi, Vuorela Linda ja Ågren Tiina. Päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, Käpälämäen päiväkodinjohtaja Saija Keski-Heikkilä, sekä sivistyslautakunnan jäsenet Mervi Haapoja ja Juha Mäenpää haastattelivat perjantaina ja maanantaina seuraavat henkilöt: Eveliina Huhtala, Heli- Maria Honkaniemi, Outi Mustakoski, Benita Mäkinen, Johanna Linjala, Tiina Ågren, Päivi Toivola, Eija Saarenpää, Essi Valli, Linda Vuorela ja Hanna Alanen. Haastattelijat esittävät yksimielisesti valittavaksi Päivi Toivolan ja varasijalle Tiina Ågrenin. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää 1. valita lastentarhanopettajan tehtävään Päivi Toivolan. 2. valita varalle Tiina Ågrenin. 3. että tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 4. että valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitettava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tie-

12 Sivistyslautakunta doksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan tehtävää. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 18:33-18:40. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

13 Sivistyslautakunta YHT 110/2011/303 SIV 16 VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMATYÖRYHMÄN RAPORTTI Sivistyslautakunta asetti työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Työryhmän tavoitteena oli tarkastella päivähoidon tehtävänimikkeitä kokonaisuutena ja samanaikaisesti tuli valmistella varhaiskasvatuksen käsittävä henkilöstösuunnitelma sivistyslautakunnalle mennessä. Sivistyslautakunta ( ) myönsi työryhmän työskentelylle jatkoaikaa asti. Sivistyslautakunnalle toimitetaan esityslistan mukana työryhmän raportti oheismateriaalina. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy työryhmän raportin. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 18:40-18:50. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

14 Sivistyslautakunta YHT 111/2011/303 SIV 17 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN LAPSEN JA HÄNEN HUOLTAJANSA MONIAMMATILLINEN OHJAUSPROSESSI Sivistyslautakunta asetti työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Työryhmän tavoitteena oli tarkastella päivähoidon tehtävänimikkeitä kokonaisuutena ja samanaikaisesti tuli valmistella varhaiskasvatuksen käsittävä henkilöstösuunnitelma. Sivistyslautakunnalle toimitetussa raportissa työryhmä ehdottaa käytettäväksi suunnitelmallisempaa moniammatillista yhteistyöprosessia erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen huoltajansa ohjauksessa. Ehdotuksessa kiertävälle erityislastentarhanopettajalle vastuutetaan moniammatillisen työryhmän koolle kutsuminen. Kokoontumiset ovat helmi-maaliskuussa joka toinen tiistai klo alkaen helmikuun 2. viikolta ja tarvittaessa muulloinkin. Moniammatillinen työryhmä muodostaa yhteisnäkemyksen lapsen tulevasta koulumuodosta, koulusta ja luokasta kuullen huoltajaa ja tekee vasta tämän jälkeen lausunnon johtosäännön mukaista päätöksentekijää varten. Huoltaja ja lapsi tutustuvat tulevaan kouluun vasta työryhmän lausunnon jälkeen. Työryhmän ja huoltajan välillä yhteyshenkilönä toimii kiertävä erityislastentarhanopettaja ja tarvittaessa joku työryhmän jäsen. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy noudatettavaksi em. käytäntöä toistaiseksi mahdolliset Kelpo III-hankkeen myötä tulevat parannusehdotukset huomioiden ja parhaimman käytännön mukaan. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 18:50-18:55. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

15 Sivistyslautakunta YHT 112/2011/303 SIV 18 VARHAISKASVATUKSEN ORGANISAATIOMUUTOS ALKAEN Sivistyslautakunta asetti työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Työryhmän tavoitteena oli tarkastella päivähoidon tehtävänimikkeitä kokonaisuutena ja samanaikaisesti tuli valmistella varhaiskasvatuksen käsittävä henkilöstösuunnitelma sivistyslautakunnalle mennessä. Sivistyslautakunta ( ) myönsi työryhmän työskentelylle jatkoaikaa asti. Työryhmä, tarkasteltuaan päivähoidon tehtävänimikkeitä kokonaisuutena, ehdottaa sivistyslautakunnalle varhaiskasvatuksen organisaatiomuutosta alkaen. Muutos vaikuttaa myös sivistystoimen johtosääntöön. Vuoteen 2015 ulottuva kuntastrategia edellyttää, että päivähoidossa siirrytään suunnitelmallisesti kohti ohjelmalliseen suunnitelmaan perustuvaa aluemallia. Mallissa eri päivähoitomuodot organisoidaan alueittain, jolloin työvoiman hyödyntäminen yksiköiden välillä on joustavaa ja palvelu hyvää. Aluemallin johtaminen organisoidaan nykyisiä henkilöstöresursseja käyttäen. Perhepäivähoitajien väheneminen edellyttää siirtymistä päiväkotipainotteiseen malliin. Siirtyminen tapahtuu määrätietoisesti, mutta kolmen päiväkodin investointitarpeet aikataulutetaan kuitenkin palvelutuotannon paineiden mukaisesti. Myös jatkumoa päivähoidon ja koulun välillä kehitetään entistä saumattomammaksi. Organisaatiomuutos edellyttää seuraavaa: Päivähoidonjohtajan nimike muuttuu varhaiskasvatusjohtajaksi, koska nimike vastaa paremmin nykyistä työnkuvaa. Nykyisin puhutaan varhaiskasvatuksesta, eikä päivähoidosta, koska varhaiskasvatus -sana kuvaa paremmin tehtävän sisältöä ja on käsitteenä laajempi. Aluevastaavien tehtävät ovat uusia tehtävänkuvia perhepäivähoidonohjaajien tilalla. Aiemmin perhepäivähoito ja päiväkodit ovat toimineet erikseen. Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan kokonaisnäkemystä ja tiivistä yhteistyötä eri päivähoitomuotojen ja ympäröivän alueen kesken. Yhden perhepäivähoidonohjaajan nimike muuttuu Aluevastaavaksi, alueenaan Koskenkorva, Huissi, keskusta, Munakka. Toisen perhepäivähoidonohjaajan nimike muuttuu Aluevastaavaksi, alueenaan Neiro, Renko, keskusta.

16 Sivistyslautakunta Yhden päiväkodinjohtajan (Käpälämäki) nimike muuttuu nykyistä tehtävänkuvansa mukaisesti Aluevastaavaksi, alueenaan Ahonkylä, Tuomikylä. Kahden aluevastaavan tehtävänkuva muuttuu laajentuen käsittämään eri päivähoitomuodot. Työssä on oltava kokonaisnäkemys ja huomioitava jatkuva kehittäminen sekä monialainen yhteistyö. Nykyisellä Käpälämäen päiväkodinjohtajalla tämä sisältyy jo tehtävänkuvaan. Uutena tehtäväalueena varhaiskasvatusjohtajalle tulee sivistystoimen avustaja- ja koulunkäynninohjaajaresurssien koordinointi. Tätä ei ole aiemmin missään ollut. Avustajaresurssien (ml. koulunkäynninohjaajat) käytön tulee olla tehokkaampaa ja päällekkäisyyksiä tulee välttää. Avustajien yhteiskäytön suunnittelu ja lapsen elinkaaren mukainen pitempiaikainen tukeminen edellyttää koordinointia. Avustajien yhteiskäytön suunnittelu yksissä kokonaisuuden hallitsevissa mutta ruohonjuuritason tuntevissa käsissä vahvassa yhteistyössä nuorisotoimen, sosiaalitoimen, sivistystoimenjohtajan sekä aamu- ja iltapäiväkoordinaattorin kanssa auttaa lapsen elinkaaren mukaista pitempiaikaista tukemista, eli mahdollistuu saumaton nivelvaiheyhteistyö: lapsella sama avustaja, erityisesti henkilökohtainen avustaja, mahdollisimman pitkälle. Välitön yhteistyö, yhdessä tekeminen korostuu. Avustajilla ja koulunkäynninohjaajilla säilyy edelleen lähiesimies (koulunjohtaja, päiväkodinjohtaja jne.) ao. yksikössä ja he kuuluvat edelleen ao. omaan työyhteisöönsä, kuten tähänkin asti, työnkuva ei välttämättä muutu. Päätösoikeus vapaista, koulutuksista ja valinnoista yhä edelleen samalla henkilöllä, (sivistystoimenjohtaja koulunkäynninohjaajista, nuoriso-ohjaaja omista avustajistaan, jne.). Yhdelle henkilölle vastuutettu koordinointi tuo vertaisryhmän avustajille. Koordinaattori kokoaa avustajat vähintään kerran / lukukaudessa. Koordinoinnin avulla voi mahdollistua kokopäivätyö sivistystoimen osaaluilla ja yhteistyö koulutusten suunnittelussa ja käytössä tehostuu. Koordinaattori saa aikaan tehostetumpaa tiedonkulkua lapsesta nuoreksi polulla kootessaan työryhmän asioita hoitamaan. Esiopetuksen koordinointiin tulee uutena painopisteenä pedagoginen ohjaus. Päiväkodin ja koulun esiopetusta tulee ohjata pedagogisesti yhtenäiseen suuntaan yhteistyössä jatkuvana vuoropuheluna eri toimijoiden kesken. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorille tulee uusi lähiesimies sivistystoimenjohtajan sijaan. Tavoitteena tässä on avustajaresurssien tehokkaampi yhteiskäyttö ja kokonaisuuden hallinta esim. päivähoidosta siirryttäessä kouluun. Erityispäivähoito laajenee varhaiserityiskasvatukseksi: lapsen elinkaaren mukainen saumaton nivelvaiheyhteistyö, sekä

17 Sivistyslautakunta avustajien kokonaisvaltainen käyttö, alakoulujen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteispalaverit ja välitön yhteistyö. Uutena Jaakko Ilkan koulun rehtorille tulee sivistystoimen erityisopetuksen yhteistyöstä vastaaminen, mukaan lukien tuntien sijoitus. Aiemmin ei ole korostettu erityisopetuksen yhteistyötä. Päiväkodinjohtajat Päiväkoti Vanamoon ja Metsätähteen henkilöstön ja lasten hyvinvoinnin, pedagogisen johtamisen, toiminnan tehokkuuden ja palveluista vastaamisen vuoksi. Päivähoidonjohtajalta poistui Päiväkotien Vanamo ja Metsätähti johtajuus. Varhaiskasvatusjohtajan tehtävänkuvaan sisältyy kokonaisvaltaisempi koordinointi, kehittäminen, johtaminen ja yhteistyöstä vastaaminen. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää työryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselle varhaiskasvatuksen organisaatiomuutosta alkaen. organisaatiomuutoksen edellyttämiä nimikkeiden ja samalla tehtävänkuvien muutoksia, mikäli ko. henkilöt siihen suostuvat: 1. Päivähoidonjohtajan nimikkeen muutos varhaiskasvatusjohtajaksi. 2. Perhepäivähoidonohjaajan nimikkeen muutos Aluevastaavaksi, alueenaan Koskenkorva, Huissi, keskusta, Munakka. 3. Perhepäivähoidonohjaajan nimikkeen muutos Aluevastaavaksi, alueenaan Neiro, Renko, keskusta. 4. Käpälämäen päiväkodinjohtajan nimikkeen muutos Aluevastaavaksi, alueenaan Ahonkylä, Tuomikylä. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 18:50-19:07. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

18 Sivistyslautakunta YHT 113/2011/180 SIV 19 PERHEPÄIVÄHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTOS TYÖTEHTÄVÄÄ VASTAAVAKSI RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJAKSI / IRENE KANKAANPÄÄ, RAIJA KOSKI JA LEENA KETOLAINEN Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Työryhmä esittää sivistyslautakunnalle perhepäivähoitajan nimikkeen muutosta ryhmäperhepäivähoitajaksi seuraavien henkilöiden tehtävien osalta, jotta nimike vastaisi paremmin nykyistä ja pitkäaikaista tehtävää: Irene Kankaanpää on palkattu perhepäivähoitajaksi Irene Kankaanpää ei voi enää toimia perhepäivähoitajana kotona, koska yksityiset olosuhteet ovat muuttuneet. Hän on siirtynyt ryhmikseen Raija Koski on palkattu perhepäivähoitajaksi alkaen Raija Koski on muuttanut pois alueelta missä hän on toiminut perhepäivähoitajana ja siirtynyt ryhmikseen Leena Ketolainen on palkattu perhepäivähoitajaksi alkaen Hän on muuttanut toiseen kuntaan, sen vuoksi ei voi enää toimia perhepäivähoitajana omassa kodissa. Hän on siirtynyt ryhmikseen Em. nimikemuutoksilla ei ole vaikutusta palkkaan. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavien henkilöiden perhepäivähoitajan nimikkeen muutosta ryhmäperhepäivähoitajaksi, jotta nimike vastaisi paremmin tehtävää: Irene Kankaanpää, Raija Koski ja Leena Ketolainen. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:07-19:10. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

19 Sivistyslautakunta YHT 114/2011/180 SIV 20 PERHEPÄIVÄHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTOS PÄIVÄHOITAJAKSI / PÄIVI METSOMÄKI JA KIRSTI PERÄLÄ Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Työryhmä esittää sivistyslautakunnalle perhepäivähoitajan nimikkeen muutosta päivähoitajaksi seuraavien henkilöiden tehtävien osalta, jotta nimike vastaisi paremmin nykyistä ja pitkäaikaista tehtävää: Päivätien päiväkodissa toimii määräaikaisena päivähoitajana Päivi Metsomäki, joka on valittu perhepäivähoitajaksi alkaen Huissin alueella ei ole ollut tarvetta neljälle perhepäivähoitajalle vuoden 2005 jälkeen. Päivi Metsomäki on siirtynyt Päivätien päiväkotiin Päivi Metsomäki on koulutukseltaan päivähoitaja. Hän on antanut suostumuksensa siirtoon päivähoitajan toimeen. Päivätien päiväkodissa toimii myös määräaikaisena päivähoitajana Kirsti Perälä, joka on vakituinen ryhmäperhepäivähoitaja alkaen. Kirsti Perälä on koulutukseltaan päivähoitaja. Hän on antanut suostumuksensa siirtoon päivähoitajan toimeen. Em. nimikemuutoksilla ei ole vaikutusta palkkaan. Päiväkodissa annettavan varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa (271/2005) ja asetuksessa (608/2005). Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavien henkilöiden perhepäivähoitajan nimikkeen muutosta heidän suostumuksellaan päivähoitajaksi, jotta nimike vastaisi paremmin tehtävää: Päivi Metsomäki ja Kirsti Perälä. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:10-19:15. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

20 Sivistyslautakunta

21 Sivistyslautakunta YHT 115/2011/180 SIV 21 LASTENHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN LASTENTARHANOPETTAJAKSI Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Lastenhoitaja Sirpa Niemen työtehtävän ja nimikkeen muutos lastentarhanopettajaksi, jotta nimike vastaisi paremmin nykyistä ja pitkäaikaista tehtävää ja sen tarvetta, on ajankohtainen. Lastentarhanopettajaa tarvitaan erityisesti integroidussa pienryhmässä työnjaon vuoksi. Erityislastentarhanopettaja keskittyy erityistä tukea tarvitsevien lasten toiminnan ja kuntoutuksen suunnitteluun. Tarvitaan lastentarhanopettaja vastaamaan laadukkaasta pedagogisesta toiminnasta yhdessä erityislastentarhanopettajan kanssa. Näin turvataan kaikkien ryhmässä olevien lasten hyvä, turvallinen ja kasvatuksellisesti korkeatasoinen hoito. Lastentarhanopettajalla varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaan liittyvä osaaminen Lastentarhanopettajan peruspalkka hinnoitteluluokka 05PKO02B mukaan /kk (2 499 /kk henkilöstökuluineen) vuodessa 30,000. Lastenhoitajan peruspalkka hinnoitteluluokka 05PKO030 mukaan /kk (2 205 /kk henkilöstökuluineen) vuodessa Lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan palkkausero vuodessa on noin Lastenhoitajan toimelle on varattu määrärahoja talousarvioon Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselle seuraavan henkilön lastenhoitajan nimikkeen muutosta hänen suostumuksellaan lastentarhanopettajan toimeksi, jotta nimike vastaisi paremmin tehtävää. 1. Muuttaa nykyisin päiväkoti Ennun integroidussa ryhmässä työskentelevän lastenhoitaja Sirpa Niemen tehtävä ja nimike lastentarhanopettajan toimeksi lukien. Niemi on toiminut vakituisena lastenhoitajana päiväkoti Ennussa alkaen. Sirpa Niemellä on sosionomin (AMK) pätevyys (68ov varhaiskasvatuksen opintoja) ja hänellä on siten pätevyys toimia lastentarhanopettajana. 2. Määräraha katetaan sisäisesti päivähoidon palveluista määräaikaisten työsuhteiden karsimisella. 3. Lastentarhanopettajan palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan liitteen 5 kohdasta 05PKO02B.

22 Sivistyslautakunta Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:15-19:16. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

23 Sivistyslautakunta YHT 116/2011/180 SIV 22 RYHMÄAVUSTAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LASTENHOITAJAN TOIMEKSI Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Ryhmäavustajan toimen muuttaminen vakituiseksi lastenhoitajan toimeksi on tarpeen, koska näin saadaan ryhmään rakenteeltaan pysyvä, osaava ja laadukas henkilöstö ja voidaan välttää määräaikaisten avustajien toistuva palkkaaminen. Pienryhmässä vakituisina työntekijöinä toimisi näin yksi erityislastentarhanopettaja, yksi lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Lastenhoitajan palkka menisi puolet erityispäivähoidon puolelta ja puolet päiväkoti Ennun määrärahoista. Ryhmäavustajan palkkaan on varattu määräraha /kk (1 932 henkilöstökuluineen). Lastenhoitajan peruspalkka hinnoitteluluokka 05PKO030 mukaan /kk (2 205 /kk henkilöstökuluineen) vuodessa Lastenhoitajan ja ryhmäavustajan palkkausero vuodessa on noin Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselle seuraavan henkilön ryhmäavustajan tehtävän ja nimikkeen muutosta hänen suostumuksellaan lastenhoitajan toimeksi ja nimikkeeksi, jotta nimike vastaisi paremmin nykyistä tehtävää. 1. Ryhmäavustajana toimivan Marketta Yli-Hannukselan toiminimike muutetaan lastenhoitajan toimeksi alkaen. Yli-Hannuksela on toiminut Ilmajoen kunnan vakituisena perhepäivähoitajana ajalla ja vakituisena ryhmäperhepäivähoitajana vuodesta Vuodesta 2004 hän on toiminut eri toimipisteissä lapsen henkilökohtaisena avustajana. Marketta Yli-Hannuksela valmistuu lähihoitajaksi toukokuussa 2011 ja sen jälkeen hänellä on pätevyys toimia lastenhoitajana. 2. Määräraha katetaan sisäisesti päivähoidon palveluista määräaikaisten työsuhteiden karsimisella. 3. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan liitteen 5 kohdasta 05PKO030. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:16-19:18.

24 Sivistyslautakunta (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

25 Sivistyslautakunta SIV 23 MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN VAKINAISTAMINEN / VARHAISKASVATUS YHT 117/2011/180 Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Päivähoitolasten lukumäärä on kasvanut verrattaessa aikaisempien vuosien lapsimääriä. Varhaiskasvatuksessa oli syksyllä 2010 yhteensä 590 lasta, kun vuonna 2009 lasten lukumäärä oli 550. Tällä hetkellä päivähoidossa työskentelee 92 vakinaista työntekijää. Päivähoidosta kuitenkin eläköityy vuoteen 2015 mennessä 18 henkilöä. Kolme päivähoidon vakinaista työntekijää saavuttaa eläkeiän vuonna 2011, neljä henkilöä tätä seuraavana vuonna, 2013 siirtyy eläkkeelle viisi henkilöä ja 2014 eläköityy kuusi henkilöä. Eräille päivähoidon työntekijöille on tehty toistuvia määräaikaisia työsopimuksia, joita kuntatyönantaja ei suosita (TSL 1:3.2). Vakinaistaminen on tarpeen, jos määräaikaisuudelle ei ole perustetta, vaan tehtävät jatkuvat edelleen, eikä niiden määrä vähene. Mikäli perusteltua syytä ei ole esittää, tulee palvelussuhteen olla toistaiseksi voimassaoleva. Seuraavien pitkään toimineiden määräaikaisten työntekijöiden vakinaistaminen on tarpeen: 1. Päiväkoti Metsätähdessä on toiminut määräaikaisena lastentarhanopettajana ja lastentarhanopettajan sijaisena Marita Latva-Ranto alkaen ja hoitanut erilaisia sijaisuuksia alkaen päivähoidossa. Hän on myös toiminut perhepäivähoitajana omassa kodissaan eri ajankohtina vuosina Marita Latva-Ranto on koulutukseltaan sosionomi AMK ja riittävästi varhaiskasvatuksen opintoja (60 op varhaiskasvatuksen opintoja ja pedagogiikkaa). Hänellä on pätevyys lastentarhanopettajan toimeen. Vakinaistetaan lastentarhanopettajan toimeen. 2. Päiväkoti Vanamossa toimii määräaikaisena päivähoitajana Minna Luuri. Minna Luuri on toiminut eri tehtävissä päivähoidossa alkaen Minna Luuri on koulutukseltaan lähihoitaja. Vakinaistetaan kiertävään päivähoitajan toimeen. 3. Määräaikainen kiertävä perhepäivähoitaja Aila Uusineva on toiminut perhepäivähoitajana omassa kodissaan alkaen ja siirtynyt määräaikaiseksi kiertäväksi perhepäivähoitajaksi Vakinaistetaan kiertävään perhepäivähoitajan toimeen.

26 Sivistyslautakunta Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirkka-Liisa Ala- Välkkilä on toiminut erilaisissa tehtävissä päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 5. Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirpa Korpela on toiminut erilaisissa tehtävissä päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 6. Ryhmäperhepäivähoitaja Eija Ylimäki on toiminut määräaikaisena ryhmäperhepäivähoitajana alkaen Vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 7. Perhepäivähoitaja Satu Taipalus on palkattu määräaikaiseksi perhepäivähoitajaksi omaan kotiin alkaen. Itäisellä alueella on puutetta päivähoitopaikoista. Vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. 8. Perhepäivähoitaja Pirita Pöytälaakso on palkattu määräaikaiseksi perhepäivähoitajaksi omaan kotiin alkaen. Vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. Määräaikaisten avustajien vakinaistaminen. 1. Rintala Susanna on toiminut sijaisena ja määräaikaisena henkilökohtaisena avustajana päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan henkilökohtaisen avustajan toimeen. 2. Kiikeri Sointu on toiminut määräaikaisena työntekijänä erilaisissa tehtävissä päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan henkilökohtaisen avustajan toimeen. Näiden määräaikaisten toimien vakinaistaminen on tarpeen, koska vakinaistaminen ei lisää sivistystoimen tosiasiallista henkilöstömäärää. Se mahdollistaa kunnalle sitoutuneemman henkilöstön. Vakinaistaminen ei lisää kustannuksia edellisiin vuosiin eikä määräaikaisiin työsuhteisiin verrattuna, koska heidän työpanostaan on tarvittu toistuvasti tähänkin asti, eikä työtarpeen vähentymistä ole tiedossa. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselle, että seuraavat henkilöt vakinaistetaan alkaen: 1. Määräaikainen lastentarhanopettaja Marita Latva-Ranto vakinaistetaan lastentarhanopettajan toimeen.

27 Sivistyslautakunta Määräaikainen päivähoitaja Minna Luuri vakinaistetaan päivähoitajan toimeen. 3. Määräaikainen kiertävä perhepäivähoitaja Aila Uusineva vakinaistetaan kiertävään perhepäivähoitajan toimeen. 4. Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirkka-Liisa Ala- Välkkilä vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 5. Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirpa Korpela vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 6. Ryhmäperhepäivähoitaja Eija Ylimäki vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 7. Perhepäivähoitaja Satu Taipalus vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. 8. Perhepäivähoitaja Pirita Pöytälaakso vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. 9. Susanna Rintala vakinaistetaan avustajan toimeen 10. Sointu Kiikeri vakinaistetaan avustajan toimeen. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:18-19:22. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ) KH Ehdotus:

28 Sivistyslautakunta YHT 118/2011/180 SIV 24 PÄIVÄKODINJOHTAJIEN VIRAT Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Seuraavien virkojen auki julistaminen on tarpeen tehtävien hoidon vuoksi: 1. Päivätien päiväkodinjohtajan virka, (vs. päiväkodinjohtajana Marianne Anjala asti). Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Päivätien päiväkodinjohtaja virka tulisi täyttää alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 2. Ala-Kuhnalan päiväkodinjohtajan virka (vs. Anne Lehtimäki asti). Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Ala-Kuhnalan päiväkodinjohtaja virka tulisi täyttää alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 3. Metsätähden päiväkodinjohtajan virka (päivähoidonjohtajan vastuulla ollut asti.) Käpälämäen päiväkodinjohtaja vastaa Ahonkylän-Tuomikylän alueen kokonaisuudesta. Tällä hetkellä Metsätähdessä ei ole päiväkodinjohtajaa, mutta on kaksi lastentarhanopettajan tointa. Päivähoitolaki edellyttää, että yhdellä lapsiryhmällä (väh. 7 lasta) on oltava yksi lastentarhanopettaja. Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Metsätähden päiväkodinjohtajan virka tulisi täyttää alkaen. Metsätähden päiväkodin lastentarhanopettajan toimelle on varattu määräraha talousarvioon 2011, mutta ei päiväkodinjohtajalle. Päiväkodinjohtajan ja lastentarhanopettajan palkkausero vuodessa on noin Vanamon päiväkodinjohtajan virka (päivähoidonjohtajan vastuulla ollut asti.) Käpälämäen päiväkodinjohtaja

29 Sivistyslautakunta vastaa Ahonkylän-Tuomikylän alueen kokonaisuudesta. Tällä hetkellä Vanamossa ei ole päiväkodinjohtajaa, mutta on kaksi lastentarhanopettajan tointa. Päivähoitolaki edellyttää, että yhdellä lapsiryhmällä (väh. 7 lasta) on oltava yksi lastentarhanopettaja. Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Vanamon päiväkodinjohtajan virka tulisi täyttää alkaen. Vanamon päiväkodin lastentarhanopettajan toimelle on varattu määräraha talousarvioon 2011, mutta ei päiväkodinjohtajalle. Päiväkodinjohtajan ja lastentarhanopettajan palkkausero vuodessa on noin 800. Pienten päiväkotien johtajien peruspalkka on hinnoitteluluokka 05PKO011 mukaan /kk (2 567 /kk henkilöstökuluineen), eli vuodessa Lastentarhanopettajan peruspalkka on hinnoitteluluokka 05PKO02B mukaan /kk (2 499 /kk henkilöstökuluineen), eli vuodessa /kk.). Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta pyytää henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselta lupaa täyttää seuraavat kahden päiväkodinjohtajan virat ja muuttaa kaksi lastentarhanopettajan tointa kahdeksi päiväkodinjohtajan viraksi: 1. Päivätien päiväkodinjohtajan virka alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 2. Ala-Kuhnalan päiväkodinjohtajan virka alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 3. Metsätähden päiväkodinjohtajan virka alkaen. Metsätähden toisen lastentarhanopettajan toimi muutetaan päiväkodinjohtajan viraksi. Palkkausero katetaan päivähoidon sisäisin järjestelyin. 4. Vanamon päiväkodinjohtajan virka alkaen. Vanamon toisen lastentarhanopettajan toimi muutetaan päiväkodinjohtajan viraksi. Palkkausero katetaan päivähoidon sisäisin järjestelyin. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:22-19:23.

30 Sivistyslautakunta (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

31 Sivistyslautakunta YHT 119/2011/180 SIV 25 LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Ilmajoen kunnan lastentarhanopettajat eivät nykyisessä tehtävässään käytä julkista valtaa, eli he eivät päätä toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta, eivätkä anna toista koskevia määräyksiä tai muulla tavalla puutu toisen etuun tai oikeuteen. Julkisen vallan käyttämistä ei ole työnantajan tavanomaiseen työnjohtooikeuteen kuuluvan päätösvallan käyttäminen, kuten esim. työvuoroluettelon hyväksyminen tai vuosiloman vahvistaminen, eivätkä myöskään tehtävät, joissa toteutetaan yksilön lakiin perustuvaa oikeutta, ilman että tehdään valituskelpoisia päätöksiä. Hallintosäännön kohdan 53 mukaan kunnanhallitus päättää olemassa olevan virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, mikäli tehtävän hoitoon ei liity julkisen vallan käyttöä. Seuraavien lastentarhanopettajien virat tulisi lakkauttaa ko. virkojen tullessa avoimeksi, koska näissä ei käytetä julkista valtaa. Näihin tehtäviin tarvitaan kuitenkin uudet henkilöt, joten nämä otettaisiin työsuhteeseen alkaen: 1. Ala-Kuhnalan päiväkodin lastentarhanopettajan virka (nyt viransijainen asti). Virka lakkautetaan. Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen. 2. Vanamon päiväkodin lastentarhanopettajan virka (nyt viransijainen asti). Virka lakkautetaan. Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen. Ehdotus: Sivistyslautakunta pyytää työryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselta a) lupaa lakkauttaa seuraavat virat niiden tullessa avoimeksi ja b) täyttää ko. tehtävät työsuhteella: 1. Ala-Kuhnalan päiväkodin lastentarhanopettajan viran lakkauttaminen. Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen.

32 Sivistyslautakunta Vanamon päiväkodin lastentarhanopettajan viran lakkauttaminen Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:23-19:24. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

33 Sivistyslautakunta YHT 120/2011/ SIV 26 PALONKYLÄN KOULUN PILOTTIHANKE Sivistyslautakunta asetti työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Työryhmän tavoitteena oli tarkastella päivähoidon tehtävänimikkeitä kokonaisuutena ja samanaikaisesti tuli valmistella varhaiskasvatuksen käsittävä henkilöstösuunnitelma sivistyslautakunnalle mennessä. Koulunjohtaja Jarmo Kuoppala ehdottaa Palonkylän koululle kokeiluluontoista hanketta: Palonkylän koulun pedagogiset uudistukset (pilottihanke joustavasta esi- ja alkuopetuksesta sekä tupaluokkamallista). Pilottihanke on lukuvuoden pituinen, jonka aikana arvioidaan sen toimivuus ja etsitään ratkaisuja ja eri muotoja toteuttaa sitä kuntalaajuisesti mikäli se todetaan hyväksi. Hanke vaatii pedagogista sekä yhteistoiminnallista (yhteisöllistä) sitoutumista opettajilta ja henkilökunnalta. Hanke ei sinällään vaadi taloudellisia resursseja, mutta pitää huolehtia siitä, että myös muille kouluille tarjotaan riittävät resurssit hankkeen ajaksi (esim. lähikouluun sijoitettujen ykkösluokkalaisten, joilla on erityisen tuen tarve, tukemiseksi Kelpo III-hankkeen avulla.) Joustava esi- ja alkuopetus: Alkuopetuksen luokat (1-2 lk) määritetään siten, että ne voidaan käydä joustavasti kolmen vuoden aikana. Esiopetus tulee joustavasti mukaan, ts. se sidotaan läheisesti alkuopetukseen. Se on vuosiluokkiin sitoutumatonta opetusta, jossa lapsella on mahdollisuus opiskella oppikokonaisuuksia oman tasonsa mukaan. Etuna on esi- ja alkuopetuksen lähentyminen. Kun lasten yksilöllinen oppiminen huomioidaan, heidän oppimisensa saadaan järjestettyä joustavaksi jatkumoksi. Tupa-luokka: Pl 4:n toiminta erillisenä erityisopetuksen pienluokkana muutetaan ns. tupa-luokaksi. Tupa-luokan periaatteena on se, että siellä erityisopettaja opettaa oppikokonaisuuksia niille oppilaille, jotka tarvitsevat tehostettua tai erityistä tukea.

34 Sivistyslautakunta Tupa-luokka palvelee koko koulua, mutta erityisesti alkuopetuksen oppilaita; tutkimuksissa on todettu, että mitä aiemmin ja paremmin kohdennetaan yksilöllistä tukea, sitä useammin on ylemmillä luokilla erityisen tuen siirtoja purettu. Tupa-luokan työjärjestys palkitetaan siten, että se on yhteneväinen muun opetuksen ja opetettavien aineiden kanssa. Tehostettua ja erityistä tukea kohdennetaan tupa-luokassa nimenomaan äidinkieleen, matematiikkaan ja englannin kieleen. Tupa-luokan yhteydessä kokeillaan myös samanaikaisopetusta. Aina ei tarvitse olla tupa-luokassa. Mitä etuja? Erityisopetuksen resurssien parempi hyödyntäminen; saavutetaan laajemmalti oppilaita ja erityisesti tukea tarvitsevia. Kelpohankkeessa, uudessa perusopetuslaissa, sekä uudessa erityisopetuksen strategialuonnoksessa puhutaan inkluusiosta, joka on tavoite. ( vrt. Erityisopetuksen strategialuonnos s. 19). Tupa-luokan avulla tuetaan paremmin yksilöllistä oppimisprosessia ja sitä voidaan jakaa useammalle. Mitä ongelmia? Pienluokan purkaminen mihin oppilaat, jotka siellä ovat? Kelpo III -hanke korostaa lähikouluperiaatetta. Ensimmäisen luokan oppilaat pyritään sijoittamaan lähikouluun. Se on heidän oikeutensa, joka on vahvasti kirjattu myös strategialuonnoksessa. Oppilailla on oikeus riittävään tukeen. Tukiresursseja tulee saada. Nykyiset pienluokan oppilaat sijoitetaan pääosin yleispuolelle Palonkylän kouluun. Joidenkin osalla on myös muitakin vaihtoehtoja. Aloitus syksyllä tapahtunee kuitenkin ns. vanhasta tilanteesta. Mahd. nopeasti integrointien kautta siirrytään uuteen systeemiin. Kuultuja kokemuksia eri kunnista: saavutetaan paremmin tukea tarvitsevat oppilaat erityisen tuen tarve vähenee erityisen tuen siirtoja on purettu erityisesti yläluokilla tuo säästöjä, sairaalakoulun käyttöaste on vähentynyt lähikouluperiaate säästää myös kuljetuskustannuksissa ehkäisee syrjäytymistä tukee lähikoulussa lapsen sosiaalista kehittymistä. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetun valtionavustuksen ja Kelpo III-hankkeen puitteissa Pa-

35 Sivistyslautakunta lonkylän koulusta lähtevän, mutta myös Ilmajoen kunnan kaikkiin kyläkouluihin vaikuttavan kokeiluluontoisen hankkeen lukuvuodelle : Palonkylän koulun pedagogiset uudistukset (pilottihanke joustavasta esi- ja alkuopetuksesta sekä tupa-luokkamallista). Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

36 Sivistyslautakunta YHT 121/2011/111 SIV 27 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS Sivistystoimen päävastuualueen johtosääntö ei ole enää ajantasainen mm. perusopetuslain muutoksen (EV 90/2010 vp) myötä. Sivistyslautakunnalle toimitetaan oheismateriaalina nykyinen sivistystoimen johtosääntö, johon on merkitty muutosehdotukset niiden kohtien alle, joita on syytä muuttaa ajanmukaiseksi. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen johtosääntömuutokset esittäen näitä edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

37 Sivistyslautakunta YHT 122/2011/180 SIV 28 TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN OPETUSTOIMEN VIRKOJEN, TUNTIOPETTAJUUKSIEN JA VIRANSIJAISUUKSIEN TÄYTTÄMISEEN Opetustoimessa tulevat seuraavat virat ja tuntiopettajuudet avoimeksi, koska niitä ei voida sisäisin järjestelyin täyttää. Virat Jaakko Ilkan koulussa tulevat avoimeksi seuraavat virat lukien: 1. peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka (60). Virka vapautuu vakinaisen viranhaltijan eläköitymisen johdosta. 2. peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin virka (57). Virka vapautuu vakinaisen viranhaltijan eläköitymisen johdosta. 3. peruskoulun kaupallisten aineiden lehtorin virka (38). Virka vapautuu vakinaisen viranhaltijan eläköitymisen johdosta. Kaupallisten aineiden lehtorin virkanimike on vanhentunut peruskoulun nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin nähden. Virkanimike on syytä muuttaa vastaamaan paremmin toimenkuvaa, esim. historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka on tarvittavan tehtävän mukainen. Kyläkouluissa tulevat avoimeksi seuraavat virat alkaen: 4. luokanopettajan virka (0160) viranhaltijan eläköitymisen johdosta, Palonkylän koulu. Viransijaisuudet Kyläkoulussa tulevat seuraavat viransijaisuudet avoimeksi: 5. luokanopettajan (poikien liikunta) vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle , Palonkylän koulu 6. luokanopettajan (poikien liikunta, tekninen työ) vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle lukuvuodeksi , Ahonkylän koulu 7. luokanopettajan (alkuopetus) virkavapaan sijaisuus lukuvuodeksi , Koskenkorvan koulu Tuntiopettajuudet Jaakko Ilkan koulussa tarvitaan päätoimista tuntiopettajaa peruskoulun liikunnan ja terveystiedon opetukseen (poikien liikunta). Tarve on toistaiseksi. Lukiossa tulee avoimeksi lukion ja peruskoulun yhteinen kuvaamataidon päätoiminen tuntiopettaja lukien, koska ko. virkaa (83) ei voida täyttää liian pienen tuntimäärän vuoksi.

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17:00 19:24. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Neiron koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Korvola

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Lausunnon keskeinen sisältö:

Lausunnon keskeinen sisältö: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry. 1 Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT

Lisätiedot

1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot

1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot 1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot 1.1 Varhaiskasvatus ja päivähoito Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Varhaiskasvatusverkkoselvitys Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 03.06.2014 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Varhaiskasvatus...

Lisätiedot

Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli

Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli Aila Salmelin Vesa Komonen PEPPI -hanke Selvitysmiesten raportti Toukokuu 2004 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2015 Aika 19.5.2015 klo 19.01 20.37 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015

ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015 Sosiaalilautakunta 16.11.2006 Sivistyslautakunta 21.11.2006 Kaupunginhallitus 22.1.2007 Kaupunginvaltuusto 19.3.2007

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS UUDEN OPETTAJAN OPAS a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT V w xy z å ä Ö 1234 567 890+ - x /!? B D E G a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT z TYÖELÄMÄÄN!... 5 OPETTAJAN TYÖN HAKEMINEN... 6 Opettajan

Lisätiedot

kehittämistarpeet Seinäjoella

kehittämistarpeet Seinäjoella VARHAISKASVATUS 2012 Varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet Seinäjoella 2016 saakka SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO, ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1. Visio... 3 1.2. Arvot ja periaatteet... 3 1.3. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003 Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 SISÄLTÖ I TIIVISTELMÄ 1. Erityisopetuksen kehittämisestä Kaarinassa

Lisätiedot

Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 1 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a :n muuttamisesta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 :n muuttamisesta LUONNOS 14.4.2014 ESITYKSEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25) Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 23.04.2015 klo 16:00-18:20 Paikka Euran kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Reunanen Ari puheenjohtaja Ansio Teemu

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Kaupunginhallitus 16.12.2008. Paikka Salon kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali, Tehdaskatu 1, 24100 Salo

SALON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Kaupunginhallitus 16.12.2008. Paikka Salon kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali, Tehdaskatu 1, 24100 Salo SALON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Kaupunginhallitus 16.12.2008 Aika 16.12.2008 klo 17:00-19:40 Paikka Salon kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali, Tehdaskatu 1, 24100 Salo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka Yhdistymishalli tus Sisällysluettelo 1/2015 1 Kokousaika klo 18.00 Kokouspaikka Sodexon ruokala, Kurikka 1 Kurikan viranhaltijaorganisaation muodostuminen 2 Koskuen leirintäalueen järjestelyt/hallinta-

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot