ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1. Käpälämäen päiväkoti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1. Käpälämäen päiväkoti"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika , kello 17:30 21:00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Käpälämäen päiväkoti Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Korvola Vesa Kujanpää Saija Mahlamäki Kirsi Ojaluoma Simo Ranta Tuula Takamäki Tuija Niemistö Esa, Juha Mäenpään varajäsen Mäenpää Juha Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen edustaja Salme Hautala Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen Asiantuntijana kuultavana Käpälämäen päiväkodinjohtaja Saija Keski-Heikkilä 12 ajan klo 17:30-18:12. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki ajan klo 17:30-19:24. Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Vesa Hellsten puheenjohtaja Kirsi Kinnunen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Sivistystoimistossa Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Tuula Ranta Tuija Takamäki , virka-aikana Sivistystoimistossa Kirsi Kinnunen sivistystoimenjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka , kello Käpälämäen päiväkoti Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu SIV 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 SIV 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 SIV 12 TUTUSTUMINEN KÄPÄLÄMÄEN PÄIVÄKOTIIN 3 SIV 13 1 KODINHOIDONTUEN KUNTALISÄN MYÖNTÄMISPERUSTEET 4 SIV 14 PÄIVÄHOITOLASTEN VUOROHOIDON LINJAUKSET 6 SIV 15 LASTENTARHANOPETTAJAN VAALI 8 SIV 16 SIV 17 VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMATYÖRYHMÄN RAPORTTI 10 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN LAPSEN JA HÄNEN HUOLTAJANSA MONIAMMATILLINEN OHJAUSPROSESSI 11 SIV 18 VARHAISKASVATUKSEN ORGANISAATIOMUUTOS ALKAEN 12 SIV 19 SIV 20 SIV 21 SIV 22 PERHEPÄIVÄHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTOS TYÖTEHTÄVÄÄ VASTAAVAKSI RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJAKSI / IRENE KANKAANPÄÄ, RAIJA KOSKI JA LEENA KETOLAINEN 15 PERHEPÄIVÄHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTOS PÄIVÄHOITAJAKSI / PÄIVI METSOMÄKI JA KIRSTI PERÄLÄ 16 LASTENHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN LASTENTARHANOPETTAJAKSI 18 RYHMÄAVUSTAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LASTENHOITAJAN TOIMEKSI 20 SIV 23 MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN VAKINAISTAMINEN / VARHAISKASVATUS 20 SIV 24 PÄIVÄKODINJOHTAJIEN VIRAT 23 SIV 25 LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI 25

3 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU/ Sivistyslautakunta ASIALISTA SIV 26 PALONKYLÄN KOULUN PILOTTIHANKE 27 SIV 27 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS 30 SIV 28 TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN OPETUSTOIMEN VIRKOJEN, TUNTIOPETTAJUUKSIEN JA VIRANSIJAISUUKSIEN TÄYTTÄMISEEN SIV 29 KOULUKURAATTORIN VIRKAVAALI 34 SIV 30 VT. KOULUKURAATTORIN VALINTA 36 SIV 31 III KOULUKURAATTORIN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ 38 SIV 32 LUKION AVUSTUSANOMUS OPINTOMATKAA VARTEN 40 SIV 33 SIV 34 SIV 35 SIV 36 ERITYISAVUSTUS PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOON PIENENTÄMISEEN 41 NEIRON KOULUN VANHEMPIEN HUOLI OPPILASMÄÄRÄRILANTEESTA SEKÄ VETOOMUS HENKILÖ- JA TILARESURSSIEN LISÄÄMISEKSI 44 HERRALAN KOULUN ANOMUS PALKATUISTA LISÄTUNNEISTA LUKIEN 46 OPETTAJAN OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTÄ HENKILÖKOHTAISEN LISÄN VUOSISIDONNAISTA OSAA 47 SIV 37 SIVISTYSTOIMEN TALOUDEN TOTEUMA KUUKAUSILTA 1-2, SIV 38 TOIMINTAKERTOMUS SIV 39 IRTOKALUSTEIDEN HANKINTA JAAKKO ILKAN KOULULLE 51 SIV 40 MUUT ASIAT 55 SIV 41 JAAKKO ILKAN KOULUN IRTOKALUSTEIDEN HANKINNAN UUDELLEENKILPAILUTUS 56 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon sivistystoimistossa 15. päivänä maaliskuuta 2011 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 3. päivänä maaliskuuta 2011 Vesa Hellsten, merk.

4 ILMAJOEN KUNTA Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA

5 Sivistyslautakunta SIV 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivistyslautakunnan kokous tulee kutsua koolle vähintään neljä päivää ennen kokousta ja kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. SIV 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi tulee valita kaksi sivistyslautakunnan jäsentä. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Tuija Takamäki ja Tuula Ranta, joita pyydetään valmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkastukseen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Takamäki ja Tuula Ranta ehdotuksen mukaisesti.

6 Sivistyslautakunta SIV 12 TUTUSTUMINEN KÄPÄLÄMÄEN PÄIVÄKOTIIN Sivistyslautakunta tutustuu Käpälämäen päiväkotiin. Asiantuntijana kuultavana on päiväkodinjohtaja Saija Keski-Heikkilä. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ). Asiantuntijana kuultavana Käpälämäen päiväkodinjohtaja Saija Keski-Heikkilä ja päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki 12 ajan klo 17:30-18:12.

7 Sivistyslautakunta YHT 131/2011/303 SIV 13 KODINHOIDONTUEN KUNTALISÄN MYÖNTÄMISPERUSTEET Ilmajoen kunnanhallitus ( ) päätti valtuustoaloitteiden ja asiaa valmistelleen työryhmän (KH 389/2009) esityksen pohjalta lasten kotihoidonkuntalisän käyttöönotosta. Vuoden 2010 talousarviossa oli euron määrärahavaraus kodinhoidontuen kokeiluluontoista maksamista varten ajalle Vuodelle 2011 on talousarviossa varattu euroa ko. asiaan. Kunnanhallitus ( ) hyväksyi Ilmajoen kotihoidontuen kuntalisän myöntämisperusteet seuraavanlaisina: alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmalla on Kelan päätös myönnetystä lakisääteisestä kotihoidon tuesta kuntalisän saajan vakituinen kotipaikkakunta on Ilmajoki perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona, esiopetusikäinen voi osallistua sivistystoimen alaisuudessa toteutettavaan esiopetukseen kuntalisä maksetaan vanhempainrahakauden päätyttyä tai hoitovapaan aloituspäivästä kuntalisä on veronalaista tuloa, veron pidätystä varten tarvitaan erillinen verokortti, sosiaali- ja muu etuus verokortti kuntalisää ei voi saada yksityisen hoidon tuen lisäksi kuntalisää ei myönnetä kuukautta lyhyemmäksi ajaksi kuntalisää maksetaan kokeiluluontoisesti ajalla Kuntalisän hakeminen: kuntalisää on haettava kaksi viikkoa ennen kuntalisän toivottua alkamista kuntalisää ei makseta takautuvasti kuntalisä maksetaan seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä tuen saajan ilmoittamalle pankkitilille kuntalisän myöntämisen perusteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava viipymättä tuen myöntäjälle ja aiheettomasti maksettu kuntalisä peritään takaisin kuntalisän hakemista koskeva hakemuslomake liitteenä. Kuntalisän määrä: mikäli perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias, kuntalisää maksetaan nuorimmasta lapsesta 100 /kk ja perheen muista alle 3-vuotiaista 40 /kk kaksosperheissä maksetaan molemmista perheen nuorimmista alle 3-vuotiaista 100 /kk perheen muista alle kouluikäisistä lapsista maksetaan sisaruskorotus 40 /kk/lapsi.

8 Sivistyslautakunta Kuntalisän käytöstä ja hakemisesta tiedotetaan päätöksen jälkeen Ilmajoki-lehdessä ja Ilmajoen kunnan nettisivuilla. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy kodinhoidontuen kuntalisän myöntämisperusteet edellä esitetyn mukaisena. Kuntalisää maksetaan vuoden 2011 määrärahan puitteissa hakemusjärjestyksessä. Sivistystoimenjohtajan kokouksessa antama muutosehdotus: Sivistyslautakunta päättää jättää asian pöydälle ennen kokousta ilmenneen tiedon vuoksi. Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta tarkennusta tämän rahan käyttöön. Keskustelun aikana sivistyslautakunnan jäsen Mervi Haapoja ehdotti Tuula Rannan kannattamana, että sivistyslautakunta myöntää kodinhoidontuen kuntalisää vähävaraisille. Vähävaraisuuden rajaksi asetetaan tuloraja. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen ja esitti, että ne jotka äänestävät käsittelyn pohjana olevaa sivistystoimenjohtajan muutosehdotuksen puolesta äänestävät "jaa" ja ne, jotka äänestävät jäsen Haapojan ehdotuksen puolesta äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä muutosehdotus sai 5 "jaa" -ääntä ja sivistyslautakunnan jäsen Haapojan ehdotus 4 "ei" -ääntä. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Päätös: Sivistyslautakunta päättää jättää asian pöydälle. Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta tarkennusta tämän rahan käyttöön. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 18:12-18:30. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ja päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, puh ).

9 Sivistyslautakunta YHT 108/2011/303 SIV 14 PÄIVÄHOITOLASTEN VUOROHOIDON LINJAUKSET Laki lasten päivähoidosta vuodelta 1973, 2, säätää, että Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset. Lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarjotaan. Päivähoitopaikkojen kysyntä on kasvussa edelleen kuten myös ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarve. Näitä em. vuorohoitopaikkoja on edelleen rajallinen määrä. Näin ollen poikkeuksellisten hoitoaikojen käyttöoikeus on tarpeen määritellä ja rajata. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta, vaan päivähoitolain mukaan vuorohoitoa on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan huoltajien toivomassa muodossa. Vuorohoitoa koskeviksi säännöiksi päivähoidonjohtaja Koskimäki esittää: a. Vuorohoitoa on päivähoito klo välisenä aikana Krannin ryhmäperhepäiväkodissa ja Käpälämäen päiväkodissa. b. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Päivähoitolain mukaan vuorohoitoa on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä huoltajien toivomassa muodossa. Vuorohoitoa annetaan vain molempien vanhempien tai lapsen kanssa yhteistaloudessa asuvien aikuisten työstä tai pääsääntöisestä opiskelusta johtuvan tarpeen vuoksi. Vanhempien työvuorolistat voidaan pyytää tarvittaessa. c. Lapsi voi vanhemman yövuoron jälkeisenä nukkumispäivänä olla hoidossa korkeintaan 9 tuntia. Mikäli lapsen hoitopäivä ylittyy 10 tuntia, se lasketaan päivähoidossa kahdeksi läsnäolopäiväksi. d. Vanhemman vapaa/lomapäivät ovat myös lapsen vapaa/lomapäiviä. e. Vanhemman sairausloman aikana lapsella ei ole vuorohoitoon subjektiivista oikeutta. f. Lapsen hoitoajat on ilmoitettava ajoissa lapsen hoitopaikkaan. Eri yksiköissä on ilmoittamisen suhteen erilaisia käytänteitä johtuen erilaisista aukioloajoista ja vuorolasten määrästä. Peruutukset ovat yleensä hankalia, jos hoito on varattu vain yhdelle lapselle. Viime tipan hoitoon tulija pyritään ottamaan vastaan, mikäli se on työvuorollisesti mahdollista järjestää.

10 Sivistyslautakunta g. Juhlapyhinä päivystää joko Krannin ryhmäperhepäiväkoti tai Käpälämäen päiväkoti. h. Hoitoajan puitteissa lapselle kuuluvat kaikki ruokailut. i. Vuorohoidon tarpeen päättymisen jälkeen lapsi voidaan siirtää muualle päivähoitoon. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy em. päivähoidossa olevien lasten vuorohoidon periaatteet noudatettavaksi. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyy em. päivähoidossa olevien lasten vuorohoidon periaatteet noudatettavaksi sillä edellytyksellä, että vanhempien työvuorolistat pyydetään aina. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 18:30-18:33. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

11 Sivistyslautakunta YHT 109/2011/180 SIV 15 LASTENTARHANOPETTAJAN VAALI Ilmajoen kunnassa on julistettu haettavaksi klo mennessä vakituinen lastentarhanopettajan toimi Metsätähden 32-paikkaiseen päiväkotiin. Tehtävä toivotaan täytettävän mahdollisimman pian. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n ja mukainen pätevyys. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti 20 henkilöä: Alanen Hanna, Huhtala Eveliina, Jaurila Miisa, Honkaniemi Heli-Maria, Kallio Katariina, Kankaanpää-Finni Teija, Kettunen Mari, Linjala Johanna, Mustakoski Outi, Mäkinen Benita, Puntanen Ulla-Maija, Rentola Anneli, Risku-Rajala Mirja, Saarenpää Eija, Soini Anne, Toivola Päivi, Valkola Eeva-Maija, Valli Essi, Vuorela Linda ja Ågren Tiina. Päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, Käpälämäen päiväkodinjohtaja Saija Keski-Heikkilä, sekä sivistyslautakunnan jäsenet Mervi Haapoja ja Juha Mäenpää haastattelivat perjantaina ja maanantaina seuraavat henkilöt: Eveliina Huhtala, Heli- Maria Honkaniemi, Outi Mustakoski, Benita Mäkinen, Johanna Linjala, Tiina Ågren, Päivi Toivola, Eija Saarenpää, Essi Valli, Linda Vuorela ja Hanna Alanen. Haastattelijat esittävät yksimielisesti valittavaksi Päivi Toivolan ja varasijalle Tiina Ågrenin. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää 1. valita lastentarhanopettajan tehtävään Päivi Toivolan. 2. valita varalle Tiina Ågrenin. 3. että tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 4. että valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitettava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tie-

12 Sivistyslautakunta doksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan tehtävää. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 18:33-18:40. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

13 Sivistyslautakunta YHT 110/2011/303 SIV 16 VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMATYÖRYHMÄN RAPORTTI Sivistyslautakunta asetti työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Työryhmän tavoitteena oli tarkastella päivähoidon tehtävänimikkeitä kokonaisuutena ja samanaikaisesti tuli valmistella varhaiskasvatuksen käsittävä henkilöstösuunnitelma sivistyslautakunnalle mennessä. Sivistyslautakunta ( ) myönsi työryhmän työskentelylle jatkoaikaa asti. Sivistyslautakunnalle toimitetaan esityslistan mukana työryhmän raportti oheismateriaalina. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy työryhmän raportin. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 18:40-18:50. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

14 Sivistyslautakunta YHT 111/2011/303 SIV 17 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN LAPSEN JA HÄNEN HUOLTAJANSA MONIAMMATILLINEN OHJAUSPROSESSI Sivistyslautakunta asetti työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Työryhmän tavoitteena oli tarkastella päivähoidon tehtävänimikkeitä kokonaisuutena ja samanaikaisesti tuli valmistella varhaiskasvatuksen käsittävä henkilöstösuunnitelma. Sivistyslautakunnalle toimitetussa raportissa työryhmä ehdottaa käytettäväksi suunnitelmallisempaa moniammatillista yhteistyöprosessia erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen huoltajansa ohjauksessa. Ehdotuksessa kiertävälle erityislastentarhanopettajalle vastuutetaan moniammatillisen työryhmän koolle kutsuminen. Kokoontumiset ovat helmi-maaliskuussa joka toinen tiistai klo alkaen helmikuun 2. viikolta ja tarvittaessa muulloinkin. Moniammatillinen työryhmä muodostaa yhteisnäkemyksen lapsen tulevasta koulumuodosta, koulusta ja luokasta kuullen huoltajaa ja tekee vasta tämän jälkeen lausunnon johtosäännön mukaista päätöksentekijää varten. Huoltaja ja lapsi tutustuvat tulevaan kouluun vasta työryhmän lausunnon jälkeen. Työryhmän ja huoltajan välillä yhteyshenkilönä toimii kiertävä erityislastentarhanopettaja ja tarvittaessa joku työryhmän jäsen. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy noudatettavaksi em. käytäntöä toistaiseksi mahdolliset Kelpo III-hankkeen myötä tulevat parannusehdotukset huomioiden ja parhaimman käytännön mukaan. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 18:50-18:55. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

15 Sivistyslautakunta YHT 112/2011/303 SIV 18 VARHAISKASVATUKSEN ORGANISAATIOMUUTOS ALKAEN Sivistyslautakunta asetti työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Työryhmän tavoitteena oli tarkastella päivähoidon tehtävänimikkeitä kokonaisuutena ja samanaikaisesti tuli valmistella varhaiskasvatuksen käsittävä henkilöstösuunnitelma sivistyslautakunnalle mennessä. Sivistyslautakunta ( ) myönsi työryhmän työskentelylle jatkoaikaa asti. Työryhmä, tarkasteltuaan päivähoidon tehtävänimikkeitä kokonaisuutena, ehdottaa sivistyslautakunnalle varhaiskasvatuksen organisaatiomuutosta alkaen. Muutos vaikuttaa myös sivistystoimen johtosääntöön. Vuoteen 2015 ulottuva kuntastrategia edellyttää, että päivähoidossa siirrytään suunnitelmallisesti kohti ohjelmalliseen suunnitelmaan perustuvaa aluemallia. Mallissa eri päivähoitomuodot organisoidaan alueittain, jolloin työvoiman hyödyntäminen yksiköiden välillä on joustavaa ja palvelu hyvää. Aluemallin johtaminen organisoidaan nykyisiä henkilöstöresursseja käyttäen. Perhepäivähoitajien väheneminen edellyttää siirtymistä päiväkotipainotteiseen malliin. Siirtyminen tapahtuu määrätietoisesti, mutta kolmen päiväkodin investointitarpeet aikataulutetaan kuitenkin palvelutuotannon paineiden mukaisesti. Myös jatkumoa päivähoidon ja koulun välillä kehitetään entistä saumattomammaksi. Organisaatiomuutos edellyttää seuraavaa: Päivähoidonjohtajan nimike muuttuu varhaiskasvatusjohtajaksi, koska nimike vastaa paremmin nykyistä työnkuvaa. Nykyisin puhutaan varhaiskasvatuksesta, eikä päivähoidosta, koska varhaiskasvatus -sana kuvaa paremmin tehtävän sisältöä ja on käsitteenä laajempi. Aluevastaavien tehtävät ovat uusia tehtävänkuvia perhepäivähoidonohjaajien tilalla. Aiemmin perhepäivähoito ja päiväkodit ovat toimineet erikseen. Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan kokonaisnäkemystä ja tiivistä yhteistyötä eri päivähoitomuotojen ja ympäröivän alueen kesken. Yhden perhepäivähoidonohjaajan nimike muuttuu Aluevastaavaksi, alueenaan Koskenkorva, Huissi, keskusta, Munakka. Toisen perhepäivähoidonohjaajan nimike muuttuu Aluevastaavaksi, alueenaan Neiro, Renko, keskusta.

16 Sivistyslautakunta Yhden päiväkodinjohtajan (Käpälämäki) nimike muuttuu nykyistä tehtävänkuvansa mukaisesti Aluevastaavaksi, alueenaan Ahonkylä, Tuomikylä. Kahden aluevastaavan tehtävänkuva muuttuu laajentuen käsittämään eri päivähoitomuodot. Työssä on oltava kokonaisnäkemys ja huomioitava jatkuva kehittäminen sekä monialainen yhteistyö. Nykyisellä Käpälämäen päiväkodinjohtajalla tämä sisältyy jo tehtävänkuvaan. Uutena tehtäväalueena varhaiskasvatusjohtajalle tulee sivistystoimen avustaja- ja koulunkäynninohjaajaresurssien koordinointi. Tätä ei ole aiemmin missään ollut. Avustajaresurssien (ml. koulunkäynninohjaajat) käytön tulee olla tehokkaampaa ja päällekkäisyyksiä tulee välttää. Avustajien yhteiskäytön suunnittelu ja lapsen elinkaaren mukainen pitempiaikainen tukeminen edellyttää koordinointia. Avustajien yhteiskäytön suunnittelu yksissä kokonaisuuden hallitsevissa mutta ruohonjuuritason tuntevissa käsissä vahvassa yhteistyössä nuorisotoimen, sosiaalitoimen, sivistystoimenjohtajan sekä aamu- ja iltapäiväkoordinaattorin kanssa auttaa lapsen elinkaaren mukaista pitempiaikaista tukemista, eli mahdollistuu saumaton nivelvaiheyhteistyö: lapsella sama avustaja, erityisesti henkilökohtainen avustaja, mahdollisimman pitkälle. Välitön yhteistyö, yhdessä tekeminen korostuu. Avustajilla ja koulunkäynninohjaajilla säilyy edelleen lähiesimies (koulunjohtaja, päiväkodinjohtaja jne.) ao. yksikössä ja he kuuluvat edelleen ao. omaan työyhteisöönsä, kuten tähänkin asti, työnkuva ei välttämättä muutu. Päätösoikeus vapaista, koulutuksista ja valinnoista yhä edelleen samalla henkilöllä, (sivistystoimenjohtaja koulunkäynninohjaajista, nuoriso-ohjaaja omista avustajistaan, jne.). Yhdelle henkilölle vastuutettu koordinointi tuo vertaisryhmän avustajille. Koordinaattori kokoaa avustajat vähintään kerran / lukukaudessa. Koordinoinnin avulla voi mahdollistua kokopäivätyö sivistystoimen osaaluilla ja yhteistyö koulutusten suunnittelussa ja käytössä tehostuu. Koordinaattori saa aikaan tehostetumpaa tiedonkulkua lapsesta nuoreksi polulla kootessaan työryhmän asioita hoitamaan. Esiopetuksen koordinointiin tulee uutena painopisteenä pedagoginen ohjaus. Päiväkodin ja koulun esiopetusta tulee ohjata pedagogisesti yhtenäiseen suuntaan yhteistyössä jatkuvana vuoropuheluna eri toimijoiden kesken. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorille tulee uusi lähiesimies sivistystoimenjohtajan sijaan. Tavoitteena tässä on avustajaresurssien tehokkaampi yhteiskäyttö ja kokonaisuuden hallinta esim. päivähoidosta siirryttäessä kouluun. Erityispäivähoito laajenee varhaiserityiskasvatukseksi: lapsen elinkaaren mukainen saumaton nivelvaiheyhteistyö, sekä

17 Sivistyslautakunta avustajien kokonaisvaltainen käyttö, alakoulujen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteispalaverit ja välitön yhteistyö. Uutena Jaakko Ilkan koulun rehtorille tulee sivistystoimen erityisopetuksen yhteistyöstä vastaaminen, mukaan lukien tuntien sijoitus. Aiemmin ei ole korostettu erityisopetuksen yhteistyötä. Päiväkodinjohtajat Päiväkoti Vanamoon ja Metsätähteen henkilöstön ja lasten hyvinvoinnin, pedagogisen johtamisen, toiminnan tehokkuuden ja palveluista vastaamisen vuoksi. Päivähoidonjohtajalta poistui Päiväkotien Vanamo ja Metsätähti johtajuus. Varhaiskasvatusjohtajan tehtävänkuvaan sisältyy kokonaisvaltaisempi koordinointi, kehittäminen, johtaminen ja yhteistyöstä vastaaminen. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää työryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselle varhaiskasvatuksen organisaatiomuutosta alkaen. organisaatiomuutoksen edellyttämiä nimikkeiden ja samalla tehtävänkuvien muutoksia, mikäli ko. henkilöt siihen suostuvat: 1. Päivähoidonjohtajan nimikkeen muutos varhaiskasvatusjohtajaksi. 2. Perhepäivähoidonohjaajan nimikkeen muutos Aluevastaavaksi, alueenaan Koskenkorva, Huissi, keskusta, Munakka. 3. Perhepäivähoidonohjaajan nimikkeen muutos Aluevastaavaksi, alueenaan Neiro, Renko, keskusta. 4. Käpälämäen päiväkodinjohtajan nimikkeen muutos Aluevastaavaksi, alueenaan Ahonkylä, Tuomikylä. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 18:50-19:07. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

18 Sivistyslautakunta YHT 113/2011/180 SIV 19 PERHEPÄIVÄHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTOS TYÖTEHTÄVÄÄ VASTAAVAKSI RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJAKSI / IRENE KANKAANPÄÄ, RAIJA KOSKI JA LEENA KETOLAINEN Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Työryhmä esittää sivistyslautakunnalle perhepäivähoitajan nimikkeen muutosta ryhmäperhepäivähoitajaksi seuraavien henkilöiden tehtävien osalta, jotta nimike vastaisi paremmin nykyistä ja pitkäaikaista tehtävää: Irene Kankaanpää on palkattu perhepäivähoitajaksi Irene Kankaanpää ei voi enää toimia perhepäivähoitajana kotona, koska yksityiset olosuhteet ovat muuttuneet. Hän on siirtynyt ryhmikseen Raija Koski on palkattu perhepäivähoitajaksi alkaen Raija Koski on muuttanut pois alueelta missä hän on toiminut perhepäivähoitajana ja siirtynyt ryhmikseen Leena Ketolainen on palkattu perhepäivähoitajaksi alkaen Hän on muuttanut toiseen kuntaan, sen vuoksi ei voi enää toimia perhepäivähoitajana omassa kodissa. Hän on siirtynyt ryhmikseen Em. nimikemuutoksilla ei ole vaikutusta palkkaan. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavien henkilöiden perhepäivähoitajan nimikkeen muutosta ryhmäperhepäivähoitajaksi, jotta nimike vastaisi paremmin tehtävää: Irene Kankaanpää, Raija Koski ja Leena Ketolainen. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:07-19:10. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

19 Sivistyslautakunta YHT 114/2011/180 SIV 20 PERHEPÄIVÄHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTOS PÄIVÄHOITAJAKSI / PÄIVI METSOMÄKI JA KIRSTI PERÄLÄ Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Työryhmä esittää sivistyslautakunnalle perhepäivähoitajan nimikkeen muutosta päivähoitajaksi seuraavien henkilöiden tehtävien osalta, jotta nimike vastaisi paremmin nykyistä ja pitkäaikaista tehtävää: Päivätien päiväkodissa toimii määräaikaisena päivähoitajana Päivi Metsomäki, joka on valittu perhepäivähoitajaksi alkaen Huissin alueella ei ole ollut tarvetta neljälle perhepäivähoitajalle vuoden 2005 jälkeen. Päivi Metsomäki on siirtynyt Päivätien päiväkotiin Päivi Metsomäki on koulutukseltaan päivähoitaja. Hän on antanut suostumuksensa siirtoon päivähoitajan toimeen. Päivätien päiväkodissa toimii myös määräaikaisena päivähoitajana Kirsti Perälä, joka on vakituinen ryhmäperhepäivähoitaja alkaen. Kirsti Perälä on koulutukseltaan päivähoitaja. Hän on antanut suostumuksensa siirtoon päivähoitajan toimeen. Em. nimikemuutoksilla ei ole vaikutusta palkkaan. Päiväkodissa annettavan varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa (271/2005) ja asetuksessa (608/2005). Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavien henkilöiden perhepäivähoitajan nimikkeen muutosta heidän suostumuksellaan päivähoitajaksi, jotta nimike vastaisi paremmin tehtävää: Päivi Metsomäki ja Kirsti Perälä. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:10-19:15. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

20 Sivistyslautakunta

21 Sivistyslautakunta YHT 115/2011/180 SIV 21 LASTENHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN LASTENTARHANOPETTAJAKSI Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Lastenhoitaja Sirpa Niemen työtehtävän ja nimikkeen muutos lastentarhanopettajaksi, jotta nimike vastaisi paremmin nykyistä ja pitkäaikaista tehtävää ja sen tarvetta, on ajankohtainen. Lastentarhanopettajaa tarvitaan erityisesti integroidussa pienryhmässä työnjaon vuoksi. Erityislastentarhanopettaja keskittyy erityistä tukea tarvitsevien lasten toiminnan ja kuntoutuksen suunnitteluun. Tarvitaan lastentarhanopettaja vastaamaan laadukkaasta pedagogisesta toiminnasta yhdessä erityislastentarhanopettajan kanssa. Näin turvataan kaikkien ryhmässä olevien lasten hyvä, turvallinen ja kasvatuksellisesti korkeatasoinen hoito. Lastentarhanopettajalla varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaan liittyvä osaaminen Lastentarhanopettajan peruspalkka hinnoitteluluokka 05PKO02B mukaan /kk (2 499 /kk henkilöstökuluineen) vuodessa 30,000. Lastenhoitajan peruspalkka hinnoitteluluokka 05PKO030 mukaan /kk (2 205 /kk henkilöstökuluineen) vuodessa Lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan palkkausero vuodessa on noin Lastenhoitajan toimelle on varattu määrärahoja talousarvioon Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselle seuraavan henkilön lastenhoitajan nimikkeen muutosta hänen suostumuksellaan lastentarhanopettajan toimeksi, jotta nimike vastaisi paremmin tehtävää. 1. Muuttaa nykyisin päiväkoti Ennun integroidussa ryhmässä työskentelevän lastenhoitaja Sirpa Niemen tehtävä ja nimike lastentarhanopettajan toimeksi lukien. Niemi on toiminut vakituisena lastenhoitajana päiväkoti Ennussa alkaen. Sirpa Niemellä on sosionomin (AMK) pätevyys (68ov varhaiskasvatuksen opintoja) ja hänellä on siten pätevyys toimia lastentarhanopettajana. 2. Määräraha katetaan sisäisesti päivähoidon palveluista määräaikaisten työsuhteiden karsimisella. 3. Lastentarhanopettajan palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan liitteen 5 kohdasta 05PKO02B.

22 Sivistyslautakunta Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:15-19:16. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

23 Sivistyslautakunta YHT 116/2011/180 SIV 22 RYHMÄAVUSTAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LASTENHOITAJAN TOIMEKSI Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Ryhmäavustajan toimen muuttaminen vakituiseksi lastenhoitajan toimeksi on tarpeen, koska näin saadaan ryhmään rakenteeltaan pysyvä, osaava ja laadukas henkilöstö ja voidaan välttää määräaikaisten avustajien toistuva palkkaaminen. Pienryhmässä vakituisina työntekijöinä toimisi näin yksi erityislastentarhanopettaja, yksi lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Lastenhoitajan palkka menisi puolet erityispäivähoidon puolelta ja puolet päiväkoti Ennun määrärahoista. Ryhmäavustajan palkkaan on varattu määräraha /kk (1 932 henkilöstökuluineen). Lastenhoitajan peruspalkka hinnoitteluluokka 05PKO030 mukaan /kk (2 205 /kk henkilöstökuluineen) vuodessa Lastenhoitajan ja ryhmäavustajan palkkausero vuodessa on noin Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselle seuraavan henkilön ryhmäavustajan tehtävän ja nimikkeen muutosta hänen suostumuksellaan lastenhoitajan toimeksi ja nimikkeeksi, jotta nimike vastaisi paremmin nykyistä tehtävää. 1. Ryhmäavustajana toimivan Marketta Yli-Hannukselan toiminimike muutetaan lastenhoitajan toimeksi alkaen. Yli-Hannuksela on toiminut Ilmajoen kunnan vakituisena perhepäivähoitajana ajalla ja vakituisena ryhmäperhepäivähoitajana vuodesta Vuodesta 2004 hän on toiminut eri toimipisteissä lapsen henkilökohtaisena avustajana. Marketta Yli-Hannuksela valmistuu lähihoitajaksi toukokuussa 2011 ja sen jälkeen hänellä on pätevyys toimia lastenhoitajana. 2. Määräraha katetaan sisäisesti päivähoidon palveluista määräaikaisten työsuhteiden karsimisella. 3. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan liitteen 5 kohdasta 05PKO030. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:16-19:18.

24 Sivistyslautakunta (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

25 Sivistyslautakunta SIV 23 MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN VAKINAISTAMINEN / VARHAISKASVATUS YHT 117/2011/180 Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Päivähoitolasten lukumäärä on kasvanut verrattaessa aikaisempien vuosien lapsimääriä. Varhaiskasvatuksessa oli syksyllä 2010 yhteensä 590 lasta, kun vuonna 2009 lasten lukumäärä oli 550. Tällä hetkellä päivähoidossa työskentelee 92 vakinaista työntekijää. Päivähoidosta kuitenkin eläköityy vuoteen 2015 mennessä 18 henkilöä. Kolme päivähoidon vakinaista työntekijää saavuttaa eläkeiän vuonna 2011, neljä henkilöä tätä seuraavana vuonna, 2013 siirtyy eläkkeelle viisi henkilöä ja 2014 eläköityy kuusi henkilöä. Eräille päivähoidon työntekijöille on tehty toistuvia määräaikaisia työsopimuksia, joita kuntatyönantaja ei suosita (TSL 1:3.2). Vakinaistaminen on tarpeen, jos määräaikaisuudelle ei ole perustetta, vaan tehtävät jatkuvat edelleen, eikä niiden määrä vähene. Mikäli perusteltua syytä ei ole esittää, tulee palvelussuhteen olla toistaiseksi voimassaoleva. Seuraavien pitkään toimineiden määräaikaisten työntekijöiden vakinaistaminen on tarpeen: 1. Päiväkoti Metsätähdessä on toiminut määräaikaisena lastentarhanopettajana ja lastentarhanopettajan sijaisena Marita Latva-Ranto alkaen ja hoitanut erilaisia sijaisuuksia alkaen päivähoidossa. Hän on myös toiminut perhepäivähoitajana omassa kodissaan eri ajankohtina vuosina Marita Latva-Ranto on koulutukseltaan sosionomi AMK ja riittävästi varhaiskasvatuksen opintoja (60 op varhaiskasvatuksen opintoja ja pedagogiikkaa). Hänellä on pätevyys lastentarhanopettajan toimeen. Vakinaistetaan lastentarhanopettajan toimeen. 2. Päiväkoti Vanamossa toimii määräaikaisena päivähoitajana Minna Luuri. Minna Luuri on toiminut eri tehtävissä päivähoidossa alkaen Minna Luuri on koulutukseltaan lähihoitaja. Vakinaistetaan kiertävään päivähoitajan toimeen. 3. Määräaikainen kiertävä perhepäivähoitaja Aila Uusineva on toiminut perhepäivähoitajana omassa kodissaan alkaen ja siirtynyt määräaikaiseksi kiertäväksi perhepäivähoitajaksi Vakinaistetaan kiertävään perhepäivähoitajan toimeen.

26 Sivistyslautakunta Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirkka-Liisa Ala- Välkkilä on toiminut erilaisissa tehtävissä päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 5. Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirpa Korpela on toiminut erilaisissa tehtävissä päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 6. Ryhmäperhepäivähoitaja Eija Ylimäki on toiminut määräaikaisena ryhmäperhepäivähoitajana alkaen Vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 7. Perhepäivähoitaja Satu Taipalus on palkattu määräaikaiseksi perhepäivähoitajaksi omaan kotiin alkaen. Itäisellä alueella on puutetta päivähoitopaikoista. Vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. 8. Perhepäivähoitaja Pirita Pöytälaakso on palkattu määräaikaiseksi perhepäivähoitajaksi omaan kotiin alkaen. Vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. Määräaikaisten avustajien vakinaistaminen. 1. Rintala Susanna on toiminut sijaisena ja määräaikaisena henkilökohtaisena avustajana päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan henkilökohtaisen avustajan toimeen. 2. Kiikeri Sointu on toiminut määräaikaisena työntekijänä erilaisissa tehtävissä päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan henkilökohtaisen avustajan toimeen. Näiden määräaikaisten toimien vakinaistaminen on tarpeen, koska vakinaistaminen ei lisää sivistystoimen tosiasiallista henkilöstömäärää. Se mahdollistaa kunnalle sitoutuneemman henkilöstön. Vakinaistaminen ei lisää kustannuksia edellisiin vuosiin eikä määräaikaisiin työsuhteisiin verrattuna, koska heidän työpanostaan on tarvittu toistuvasti tähänkin asti, eikä työtarpeen vähentymistä ole tiedossa. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselle, että seuraavat henkilöt vakinaistetaan alkaen: 1. Määräaikainen lastentarhanopettaja Marita Latva-Ranto vakinaistetaan lastentarhanopettajan toimeen.

27 Sivistyslautakunta Määräaikainen päivähoitaja Minna Luuri vakinaistetaan päivähoitajan toimeen. 3. Määräaikainen kiertävä perhepäivähoitaja Aila Uusineva vakinaistetaan kiertävään perhepäivähoitajan toimeen. 4. Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirkka-Liisa Ala- Välkkilä vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 5. Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirpa Korpela vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 6. Ryhmäperhepäivähoitaja Eija Ylimäki vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 7. Perhepäivähoitaja Satu Taipalus vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. 8. Perhepäivähoitaja Pirita Pöytälaakso vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. 9. Susanna Rintala vakinaistetaan avustajan toimeen 10. Sointu Kiikeri vakinaistetaan avustajan toimeen. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:18-19:22. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ) KH Ehdotus:

28 Sivistyslautakunta YHT 118/2011/180 SIV 24 PÄIVÄKODINJOHTAJIEN VIRAT Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Seuraavien virkojen auki julistaminen on tarpeen tehtävien hoidon vuoksi: 1. Päivätien päiväkodinjohtajan virka, (vs. päiväkodinjohtajana Marianne Anjala asti). Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Päivätien päiväkodinjohtaja virka tulisi täyttää alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 2. Ala-Kuhnalan päiväkodinjohtajan virka (vs. Anne Lehtimäki asti). Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Ala-Kuhnalan päiväkodinjohtaja virka tulisi täyttää alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 3. Metsätähden päiväkodinjohtajan virka (päivähoidonjohtajan vastuulla ollut asti.) Käpälämäen päiväkodinjohtaja vastaa Ahonkylän-Tuomikylän alueen kokonaisuudesta. Tällä hetkellä Metsätähdessä ei ole päiväkodinjohtajaa, mutta on kaksi lastentarhanopettajan tointa. Päivähoitolaki edellyttää, että yhdellä lapsiryhmällä (väh. 7 lasta) on oltava yksi lastentarhanopettaja. Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Metsätähden päiväkodinjohtajan virka tulisi täyttää alkaen. Metsätähden päiväkodin lastentarhanopettajan toimelle on varattu määräraha talousarvioon 2011, mutta ei päiväkodinjohtajalle. Päiväkodinjohtajan ja lastentarhanopettajan palkkausero vuodessa on noin Vanamon päiväkodinjohtajan virka (päivähoidonjohtajan vastuulla ollut asti.) Käpälämäen päiväkodinjohtaja

29 Sivistyslautakunta vastaa Ahonkylän-Tuomikylän alueen kokonaisuudesta. Tällä hetkellä Vanamossa ei ole päiväkodinjohtajaa, mutta on kaksi lastentarhanopettajan tointa. Päivähoitolaki edellyttää, että yhdellä lapsiryhmällä (väh. 7 lasta) on oltava yksi lastentarhanopettaja. Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Vanamon päiväkodinjohtajan virka tulisi täyttää alkaen. Vanamon päiväkodin lastentarhanopettajan toimelle on varattu määräraha talousarvioon 2011, mutta ei päiväkodinjohtajalle. Päiväkodinjohtajan ja lastentarhanopettajan palkkausero vuodessa on noin 800. Pienten päiväkotien johtajien peruspalkka on hinnoitteluluokka 05PKO011 mukaan /kk (2 567 /kk henkilöstökuluineen), eli vuodessa Lastentarhanopettajan peruspalkka on hinnoitteluluokka 05PKO02B mukaan /kk (2 499 /kk henkilöstökuluineen), eli vuodessa /kk.). Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta pyytää henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselta lupaa täyttää seuraavat kahden päiväkodinjohtajan virat ja muuttaa kaksi lastentarhanopettajan tointa kahdeksi päiväkodinjohtajan viraksi: 1. Päivätien päiväkodinjohtajan virka alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 2. Ala-Kuhnalan päiväkodinjohtajan virka alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 3. Metsätähden päiväkodinjohtajan virka alkaen. Metsätähden toisen lastentarhanopettajan toimi muutetaan päiväkodinjohtajan viraksi. Palkkausero katetaan päivähoidon sisäisin järjestelyin. 4. Vanamon päiväkodinjohtajan virka alkaen. Vanamon toisen lastentarhanopettajan toimi muutetaan päiväkodinjohtajan viraksi. Palkkausero katetaan päivähoidon sisäisin järjestelyin. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:22-19:23.

30 Sivistyslautakunta (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

31 Sivistyslautakunta YHT 119/2011/180 SIV 25 LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Ilmajoen kunnan lastentarhanopettajat eivät nykyisessä tehtävässään käytä julkista valtaa, eli he eivät päätä toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta, eivätkä anna toista koskevia määräyksiä tai muulla tavalla puutu toisen etuun tai oikeuteen. Julkisen vallan käyttämistä ei ole työnantajan tavanomaiseen työnjohtooikeuteen kuuluvan päätösvallan käyttäminen, kuten esim. työvuoroluettelon hyväksyminen tai vuosiloman vahvistaminen, eivätkä myöskään tehtävät, joissa toteutetaan yksilön lakiin perustuvaa oikeutta, ilman että tehdään valituskelpoisia päätöksiä. Hallintosäännön kohdan 53 mukaan kunnanhallitus päättää olemassa olevan virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, mikäli tehtävän hoitoon ei liity julkisen vallan käyttöä. Seuraavien lastentarhanopettajien virat tulisi lakkauttaa ko. virkojen tullessa avoimeksi, koska näissä ei käytetä julkista valtaa. Näihin tehtäviin tarvitaan kuitenkin uudet henkilöt, joten nämä otettaisiin työsuhteeseen alkaen: 1. Ala-Kuhnalan päiväkodin lastentarhanopettajan virka (nyt viransijainen asti). Virka lakkautetaan. Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen. 2. Vanamon päiväkodin lastentarhanopettajan virka (nyt viransijainen asti). Virka lakkautetaan. Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen. Ehdotus: Sivistyslautakunta pyytää työryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselta a) lupaa lakkauttaa seuraavat virat niiden tullessa avoimeksi ja b) täyttää ko. tehtävät työsuhteella: 1. Ala-Kuhnalan päiväkodin lastentarhanopettajan viran lakkauttaminen. Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen.

32 Sivistyslautakunta Vanamon päiväkodin lastentarhanopettajan viran lakkauttaminen Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:23-19:24. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

33 Sivistyslautakunta YHT 120/2011/ SIV 26 PALONKYLÄN KOULUN PILOTTIHANKE Sivistyslautakunta asetti työryhmän koostamaan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Työryhmän tavoitteena oli tarkastella päivähoidon tehtävänimikkeitä kokonaisuutena ja samanaikaisesti tuli valmistella varhaiskasvatuksen käsittävä henkilöstösuunnitelma sivistyslautakunnalle mennessä. Koulunjohtaja Jarmo Kuoppala ehdottaa Palonkylän koululle kokeiluluontoista hanketta: Palonkylän koulun pedagogiset uudistukset (pilottihanke joustavasta esi- ja alkuopetuksesta sekä tupaluokkamallista). Pilottihanke on lukuvuoden pituinen, jonka aikana arvioidaan sen toimivuus ja etsitään ratkaisuja ja eri muotoja toteuttaa sitä kuntalaajuisesti mikäli se todetaan hyväksi. Hanke vaatii pedagogista sekä yhteistoiminnallista (yhteisöllistä) sitoutumista opettajilta ja henkilökunnalta. Hanke ei sinällään vaadi taloudellisia resursseja, mutta pitää huolehtia siitä, että myös muille kouluille tarjotaan riittävät resurssit hankkeen ajaksi (esim. lähikouluun sijoitettujen ykkösluokkalaisten, joilla on erityisen tuen tarve, tukemiseksi Kelpo III-hankkeen avulla.) Joustava esi- ja alkuopetus: Alkuopetuksen luokat (1-2 lk) määritetään siten, että ne voidaan käydä joustavasti kolmen vuoden aikana. Esiopetus tulee joustavasti mukaan, ts. se sidotaan läheisesti alkuopetukseen. Se on vuosiluokkiin sitoutumatonta opetusta, jossa lapsella on mahdollisuus opiskella oppikokonaisuuksia oman tasonsa mukaan. Etuna on esi- ja alkuopetuksen lähentyminen. Kun lasten yksilöllinen oppiminen huomioidaan, heidän oppimisensa saadaan järjestettyä joustavaksi jatkumoksi. Tupa-luokka: Pl 4:n toiminta erillisenä erityisopetuksen pienluokkana muutetaan ns. tupa-luokaksi. Tupa-luokan periaatteena on se, että siellä erityisopettaja opettaa oppikokonaisuuksia niille oppilaille, jotka tarvitsevat tehostettua tai erityistä tukea.

34 Sivistyslautakunta Tupa-luokka palvelee koko koulua, mutta erityisesti alkuopetuksen oppilaita; tutkimuksissa on todettu, että mitä aiemmin ja paremmin kohdennetaan yksilöllistä tukea, sitä useammin on ylemmillä luokilla erityisen tuen siirtoja purettu. Tupa-luokan työjärjestys palkitetaan siten, että se on yhteneväinen muun opetuksen ja opetettavien aineiden kanssa. Tehostettua ja erityistä tukea kohdennetaan tupa-luokassa nimenomaan äidinkieleen, matematiikkaan ja englannin kieleen. Tupa-luokan yhteydessä kokeillaan myös samanaikaisopetusta. Aina ei tarvitse olla tupa-luokassa. Mitä etuja? Erityisopetuksen resurssien parempi hyödyntäminen; saavutetaan laajemmalti oppilaita ja erityisesti tukea tarvitsevia. Kelpohankkeessa, uudessa perusopetuslaissa, sekä uudessa erityisopetuksen strategialuonnoksessa puhutaan inkluusiosta, joka on tavoite. ( vrt. Erityisopetuksen strategialuonnos s. 19). Tupa-luokan avulla tuetaan paremmin yksilöllistä oppimisprosessia ja sitä voidaan jakaa useammalle. Mitä ongelmia? Pienluokan purkaminen mihin oppilaat, jotka siellä ovat? Kelpo III -hanke korostaa lähikouluperiaatetta. Ensimmäisen luokan oppilaat pyritään sijoittamaan lähikouluun. Se on heidän oikeutensa, joka on vahvasti kirjattu myös strategialuonnoksessa. Oppilailla on oikeus riittävään tukeen. Tukiresursseja tulee saada. Nykyiset pienluokan oppilaat sijoitetaan pääosin yleispuolelle Palonkylän kouluun. Joidenkin osalla on myös muitakin vaihtoehtoja. Aloitus syksyllä tapahtunee kuitenkin ns. vanhasta tilanteesta. Mahd. nopeasti integrointien kautta siirrytään uuteen systeemiin. Kuultuja kokemuksia eri kunnista: saavutetaan paremmin tukea tarvitsevat oppilaat erityisen tuen tarve vähenee erityisen tuen siirtoja on purettu erityisesti yläluokilla tuo säästöjä, sairaalakoulun käyttöaste on vähentynyt lähikouluperiaate säästää myös kuljetuskustannuksissa ehkäisee syrjäytymistä tukee lähikoulussa lapsen sosiaalista kehittymistä. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetun valtionavustuksen ja Kelpo III-hankkeen puitteissa Pa-

35 Sivistyslautakunta lonkylän koulusta lähtevän, mutta myös Ilmajoen kunnan kaikkiin kyläkouluihin vaikuttavan kokeiluluontoisen hankkeen lukuvuodelle : Palonkylän koulun pedagogiset uudistukset (pilottihanke joustavasta esi- ja alkuopetuksesta sekä tupa-luokkamallista). Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

36 Sivistyslautakunta YHT 121/2011/111 SIV 27 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS Sivistystoimen päävastuualueen johtosääntö ei ole enää ajantasainen mm. perusopetuslain muutoksen (EV 90/2010 vp) myötä. Sivistyslautakunnalle toimitetaan oheismateriaalina nykyinen sivistystoimen johtosääntö, johon on merkitty muutosehdotukset niiden kohtien alle, joita on syytä muuttaa ajanmukaiseksi. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen johtosääntömuutokset esittäen näitä edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

37 Sivistyslautakunta YHT 122/2011/180 SIV 28 TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN OPETUSTOIMEN VIRKOJEN, TUNTIOPETTAJUUKSIEN JA VIRANSIJAISUUKSIEN TÄYTTÄMISEEN Opetustoimessa tulevat seuraavat virat ja tuntiopettajuudet avoimeksi, koska niitä ei voida sisäisin järjestelyin täyttää. Virat Jaakko Ilkan koulussa tulevat avoimeksi seuraavat virat lukien: 1. peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka (60). Virka vapautuu vakinaisen viranhaltijan eläköitymisen johdosta. 2. peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin virka (57). Virka vapautuu vakinaisen viranhaltijan eläköitymisen johdosta. 3. peruskoulun kaupallisten aineiden lehtorin virka (38). Virka vapautuu vakinaisen viranhaltijan eläköitymisen johdosta. Kaupallisten aineiden lehtorin virkanimike on vanhentunut peruskoulun nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin nähden. Virkanimike on syytä muuttaa vastaamaan paremmin toimenkuvaa, esim. historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka on tarvittavan tehtävän mukainen. Kyläkouluissa tulevat avoimeksi seuraavat virat alkaen: 4. luokanopettajan virka (0160) viranhaltijan eläköitymisen johdosta, Palonkylän koulu. Viransijaisuudet Kyläkoulussa tulevat seuraavat viransijaisuudet avoimeksi: 5. luokanopettajan (poikien liikunta) vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle , Palonkylän koulu 6. luokanopettajan (poikien liikunta, tekninen työ) vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle lukuvuodeksi , Ahonkylän koulu 7. luokanopettajan (alkuopetus) virkavapaan sijaisuus lukuvuodeksi , Koskenkorvan koulu Tuntiopettajuudet Jaakko Ilkan koulussa tarvitaan päätoimista tuntiopettajaa peruskoulun liikunnan ja terveystiedon opetukseen (poikien liikunta). Tarve on toistaiseksi. Lukiossa tulee avoimeksi lukion ja peruskoulun yhteinen kuvaamataidon päätoiminen tuntiopettaja lukien, koska ko. virkaa (83) ei voida täyttää liian pienen tuntimäärän vuoksi.

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Sivistyslautakunta sivu 1. Kultavuoren päiväkoti ja Hotelli Sorsanpesä

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Sivistyslautakunta sivu 1. Kultavuoren päiväkoti ja Hotelli Sorsanpesä ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 13.12.2011, kello 17:00 19:00. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kultavuoren päiväkoti ja Hotelli Sorsanpesä Hellsten

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 30.8.2011, kello 17.00 19:40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Jaakko Ilkan koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 28.1.2011, kello 14.30 17:00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hellsten Vesa,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1. 11.8.2011, kello 17:00-18:10 Kunnantalo

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1. 11.8.2011, kello 17:00-18:10 Kunnantalo ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa 11.8.2011, kello 17:00-18:10 Kunnantalo Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Kujanpää

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika Torstai 22.11.2012, kello 17:00 19:22. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ahonkylän koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI NÄHTÅVÄN OLEVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA

ÄHTÄRIN KAUPUNKI NÄHTÅVÄN OLEVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA ÄHTÄRIN KAUPUNKI 19.06.2017 NÄHTÅVÄN OLEVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 12.-16.6.2017 Vs. sivistystoimenjohtaja Päivi Ahopelto pvm 15.06.2017 138/2017 KIRJASTONHOITAJAN MMRMIK,4JNEN TOIMI Kaisa Tikkamäki

Lisätiedot

No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 9.8.2017 klo 18.36 19.00 KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: VARAJÄSEN: Antti Waris, pj

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 8.11.2011, kello 16:30 18:06. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Koskenkorvan ryhmis, (Vanhatie 7) klo 16:30-17:00

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 15.6.2011, kello 17:00 19:28 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Muut saapuvilla olleet Kunnantalo Hellsten Vesa, pj.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 17.4.2012, kello 17:00 19:32 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Muut saapuvilla olleet Peltoniemen koulu Hellsten Vesa,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 19.04.2011 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Jokioja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 9 17.6.2016 126 Kokousaika 17.6.2016 klo 17:00 17.50 Kokouspaikka Kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sivistyslautakunta 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sivistyslautakunta 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Sivistyslautakunta 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 18.05.2010 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jukka Lehtinen, puheenjohtaja Eija Salo, vpj Susanna Koskinen Vesa Liukkonen Tarja Nieminen

Jukka Lehtinen, puheenjohtaja Eija Salo, vpj Susanna Koskinen Vesa Liukkonen Tarja Nieminen KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA Nro 2/2017 KOKOUSAIKA klo 17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kivimaan koulu JÄSEN: Jukka Lehtinen, puheenjohtaja Eija Salo,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 1.10.2013 klo 18.00-19.25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 87 Kokouksen avaaminen 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 7/2016. KOKOUSAIKA Torstai klo Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE

Sivistyslautakunta 7/2016. KOKOUSAIKA Torstai klo Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 7/2016 KOKOUSAIKA Torstai 15.9.2016 klo 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE 54 Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2016 55 Koulujen lukuvuoden

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 24.5.2012, kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen huone Löppönen Markku,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Sivistyslautakunta 05.06.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.06.2012 klo 18.00 18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 6.2.2014 klo 18.00-20.50 Paikka Päiväkoti Mustikka Asiat 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 5 Tuntiopettajan

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008 ASIALISTA 5/2008 Sivistyslautakunta 11.08.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 11.08.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 2/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 2/2017 13 Kokousaika 15.2.2017 kello 18.00 18.21 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1 Kokousaika 1.2.2017 kello 18.00 18.52 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio () () () () () () ()

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Nro 1 05.01.2017 Kokousaika Torstai 05.01.2017 klo 15.30- Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50 KOKOUSAIKA 13.12.2012 klo 17- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj Marko

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula* Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x)

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula* Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 28.02.2017 Kokousaika Tiistai 28.02.2017 klo 17.00-17.55. Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2016 klo 16.00-17.30 Rautalammin lukio Anu Hotti Helena Hänninen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/

Sivistyslautakunta 6/ SIIKAISTEN KUNTA ESITYSLISTA Sivistyslautakunta 6/2015 60 62 Aika Tiistai 11.08.2015 klo 17.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Kurtti Arja puheenjohtaja Kallioniemi Seija varapuheenjohtaja Heikkilä Reijo jäsen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/2017 25 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.10.2017 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA Uuden virastotalon kokoushuone, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Maanantai 15.6.2015 klo 12.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai 15.6.2015 klo 12.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 15.6.2015 klo 12.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1 05.01.2017 Kokousaika Torstai 05.01.2017 klo 15.30 16.57 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Jäsenet: Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: pj

Lisätiedot

Muonion kunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 28.1.2013 klo 16.00-16.45 Paikka Kunnantalo, valtuustosali ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (15) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 27.3.2013 klo 16.00-16.46 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen Helena

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 5.3.2015 Kokousaika Torstai 5.3.2015 klo 17.00 18.01 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

klo Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET

klo Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Sivistyslautakunta Sivu 21 KOKOUSAIKA 28.2.2012 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Mäkinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 3/2014. KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kunnantalo LIITE

Sivistyslautakunta 3/2014. KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kunnantalo LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 3/2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 02.04.2014 klo 18.00 19.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kunnantalo LIITE 20 Koulujen tuntikehykset lv. 2014-2015 21 Liikunta-

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 13.9.2011, kello 17:00 20:42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Seppälän nuorisotalo Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2016. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2016 Sivistyslautakunta 25.08.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 25.08.2016 klo 18.00 HUOM! Pyhäniemi, kunnan mökki Inkinen Anneli Oksanen

Lisätiedot

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen Kokouskutsu Nro Koulutuslautakunta 20.9.2017 4 Kokousaika Tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21 KOKOUSAIKA 12.4.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio. (x) (x) (-) (-) (-) (-) (x)

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio. (x) (x) (-) (-) (-) (-) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 16.9.2016 Kokousaika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00-19.21 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2016. Sivistyslautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2016 Sivistyslautakunta 12.05.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 12.05.2016 klo 18.00 19.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika Jokioja

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Sosiaalilautakunta 8.10.2014. 53 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 30.9.

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Sosiaalilautakunta 8.10.2014. 53 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 30.9. MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Sosiaalilautakunnan kokous klo 17:00 19:20 pykälät otsikko 53 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 30.9.2014 54 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 9/2014 Kokousaika 3.12.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kangasniemi Kokouskutsu 1 (7) Sivistyslautakunta Aika , klo 13:00. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone. Käsiteltävät asiat

Kangasniemi Kokouskutsu 1 (7) Sivistyslautakunta Aika , klo 13:00. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone. Käsiteltävät asiat Kangasniemi Kokouskutsu 1 (7) Aika 20.02.2017, klo 13:00 Paikka Kangasniemen kunnantalo, takkahuone Käsiteltävät asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan tarkastus 17 Päiväkodin

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Sivistyslautakunta 19.06.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 19.06.2012 klo 18.00 18.30 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3/ 2017 Sivistyslautakunta Sivu 1 (10) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 22.3.2017 klo 16.00-17.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (- ) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (- ) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Kokousaika Maanantai 25.6.2012 klo 16.00 16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 13.2.2012, kello 8.45 9.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 21 Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.3.2016 klo 18:05 19:38 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin Lasten ja nuorten 5 22.01.2014 valmistelutoimikunta Kunnanhallitus 26 11.02.2014 Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin LANUVTMK 5 Kunnallislaki 45 (11.4.2003/305)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 2.3.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 2.3.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 18 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kettulan päiväkoti Käsiteltävät asiat 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot