5. Paastonajan sunnuntai Evankeliumi, Joh. 8: 46-50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. Paastonajan sunnuntai Evankeliumi, Joh. 8: 46-50"

Transkriptio

1 5. Paastonajan sunnuntai Evankeliumi, Joh. 8: Nyt me ymmärrämme, että Sinulla on perkele. Emmekö me oikein sano, että Sinä olet samarialainen ja Sinulla on perkele. Näin julmat ovat ne sanat, jotka juutalaiset kiukussaan pilkaten puhuivat Jeesusta, Vapahtajaamme, vastaan. Tämän päivän evankeliumissa puhutaan, kuinka nämä jumalattomat ihmiset nostivat kauhean riidan Herraa Jeesusta vastaan ja oksensivat kaiken kiukkunsa Hänen päälleen mitä kauheimmilla pilkkasanoilla. Meidän täytyy ihmetellä, että ihmisten pahuus ja jumalattomuus voi nousta niin korkealle, kuin mitä näemme tosiaan tänä päivänä tapahtuvan. Jeesusta, viatonta Jumalan Karitsaa, joka ei koskaan puhunut muuta kuin totuutta ja koetti edistää kaikkien autuutta, pilkataan, sadatellaan syyttömästi ja häpeämättömällä tavalla soimataan. Tämä päivä vuoden kierrossa mainitaankin juutalaisten katkeruuden päivänä, ja tämän evankeliumin luettuamme meidän täytyy myöntää ja tunnustaa, että todella niin on. Heidän kiukkunsa nousi niin korkealle, että he tahtoivat siinä paikassa tappaa Hänet; he poimivat jo kiviä ja olisivat todella kivittäneet Hänet kuoliaaksi ja ruhjoneet Hänet ellei Hän tällä kertaa olisi pelastautunut pakenemalla, sillä Hänen aikansa ei ollut vielä tullut antaa henkeänsä; sentähden Jesus lymyi ja läksi ulos temppelistä. Me joudumme nyt tässä vihaisessa kansassa näkemään itsemme ikään kuin peilistä. Meillä on samanlainen sydän Vapahtajaamme kohtaan kuin heilläkin, ennen kuin me annamme Jumalan armon kautta itsemme parantaa; sydän täynnä epäuskoa, vihaa ja katkeruutta Jeesuksen kallista persoonaa vastaan. Vaikka muutamat niin sanotut kristityt voivat kätkeä syvän vihansa ja ynseytensä Jeesusta vastaan paremmin kuin toiset, niin on se kuitenkin juurtuneena kaikkien meidän sydämissämme, ennen kuin me saamme armon nöyryyttää itsemme vaivaisina syntisinä ristiinnaulitun edessä ja etsiä kaikkea autuuttamme Hänessä. Silloin kova sydän särkyy, viha otetaan pois, ja me itkemme kuumia kyyneliä epäuskomme tähden, joka on kaikkein suurin synti maailmassa. Mutta voi niitä ihmisiä, jotka eivät tässä ajassa anna lahjoittaa

2 itselleen toista sydäntä, vaan rohkenevat kohdata tuomarin yhtä muuttumattomina ja vihan vallassa Häntä vastaan kuin he ovat täällä eläneet. On tosin kauhistavaista katsella, kuinka pitkälle ihmiset voivat mennä kiukussaan hyväntekijäänsä ja Herraansa vastaan, mutta me tahdomme kuitenkin tänä päivänä hakea tästä Hänen viattomasta kärsimisestään sen lohdutuksen, joka siinä löytyy meidän sydämillemme. Jeesus sanoo: Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää hänen ennen Minua vihanneen kuin teitä. Maailmassa on teillä on tuska: mutta olkaa hyvässä turvassa, Minä voitin maailman. He vihasivat Minua ilman syytä. Tässä on niin muodoin mitä suloisin lohdutus kaikille Jeesuksen oikeille seuraajille ja ystäville. Kun heidän täytyy Jeesuksen tähden kärsiä maailman vihaa, ylenkatsetta ja pilkkapuheita, niin he voivat lohduttaa itseään Herransa ja Vapahtajansa omalla esimerkillä ja sanoa: Jos ei minun Herrani, kaikkein viattomin, saanut olla maailmassa moitituksi tulematta, niin minä panen käteni suuni eteen ja näen itseni vialliseksi paljon enempään; mutta Hänen ansionsa ja armonsa lohduttaa ja ilahduttaa minun sydämeni. O! käykäämme kiittämään rakasta Vapahtajaa Hänen viattomasta kärsimisestänsä, jolla Hän on ansainnut meille siunatun lohdutuksen kaikkea maailman vihaa ja pahuutta vastaan. Rukoilkaamme myös Häntä armosta armahtamaan niitäkin ihmisiä, jotka vaeltavat vielä Kristuksen ristin vihollisina, ettei heidän loppunsa olisi kadotus, vaan he saisivat ajallaan toisen mielen, itkisivät katumuksen kyyneliä Hänen jalkojensa juuressa ja etsisivät puhdistusta Hänen veressään. Jos me tahdomme omistaa oikean siunauksen sydämellemme Jeesuksen elämästä maan päällä, Hänen kärsimisestään ja katkerasta kuolemastaan, niin pitää Pyhän Hengen, joka niin mielellään kirkastaa Herran Jeesuksen ihmisille, aina tuoda mieleemme ja muistuttaa meitä, että kaikki on tapahtunut meidän tähtemme, meidän hyväksemme ja autuudeksemme. Sellaisia eivät ole ainoastaan ne vaivat ja kivut, joita meidän Vapahtajamme kärsi, vaan myös kaikki, mitkä tapahtuivat Hänelle Hänen eläessään maan päällä, kaikki Hänen työnsä, kaikki tapaukset, ja jokainen sana, minkä Hän puhui. Kaikki tämä, niin yksi kuin toinenkin, on ansiollista, sovittavaa ja lohduttavaa meille. Jokainen joka rakastaa Herraa Jeesusta ja uskoo Hänen päällensä, tunnustaa Hänen kärsimisestänsä tämän kohta. Ihminen, joka omasta kokemuksestaan tietää, millaista on tuntea itsensä kadotetuksi syntiseksi ja tässä viheliäisyytensä ja syntisyytensä tuntemisessa ottaa armon armosta Jeesuksen täydellisyydestä, vastaanottaa elämän ja autuuden Hänen kädestänsä Jumalan armolahjana Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme; sellainen ihminen ei suinkaan kiellä, että Vapahtaja on ansainnut meille kaiken omalla kärsimisellänsä. Ellei sellainen syntinen uskoisi tätä, niin olisi koko hänen sielunsa lepo yhdellä kertaa hukassa, ja niin hän tietäisi tuomionsa, että tulee

3 iankaikkisesti hylätyksi. Sellainen sielu on vakuuttunut omasta mahdottomuudestaan, köyhyydestään ja viheliäisyydestään ja sanoo sydämestänsä: sen ainoan, o! rakas Herra, minä uskon olevan minun autuuteni, että kuolit ja kärsit autuudekseni ja maksoit kaiken. Sellainen Vapahtajaan sidottu sydän tuntee kyllä raskaaksi sen, että hän on joskus huomaamattomuudesta tai kevytmielisyydestä laiminlyönyt autuaallisen kanssakäymisen Vapahtajansa kanssa sydämessänsä. Mutta jos joku tahtoisi kieltää ja pidättää häneltä sen lohdutuksen, että Vapahtaja on maksanut hänen syntinsä, se saattaisi hänelle mitä suurimman surun ja kivun. Kuitenkaan häntä ei voida saattaa uskomaan sellaista väärää oppia. Jumalan Henki itse kirkastaisi mitä ihanimmin Jeesuksen Hänen verisessä muodossansa hänen sydämelleen niin, ettei hän voisi siitä epäillä. Hän ei haluaisi antaa pettää itseänsä, jos joku julistaisi muuta evankeliumia kuin ristiinnaulittua Jeesusta. Jos se vielä olisi enkelikin, niin se olkoon kirottu, sanoo apostoli. Gal. 1. Tässä me kuulemme sanottavan ne kirotuiksi, jotka eivät pidä Jeesusta muuna kuin pyhyyden ja kärsivällisyyden esikuvana. Uskovainen näkee kokonaan toisin ja paljon enemmän, kun hän katselee Jeesustansa ristin puussa; siinä hän näkee sen armollisen Ylimmäisen Pappinsa, joka ei itse tiennyt synnistä mitään, mutta kuitenkin synniksi tehtynä meidän edestämme, että me tulisimme Hänessä siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa. 2. Kor. 5. Ja hän näkee sen, minkä Tuomas näki, kun Vapahtaja paljasti haavansa hänen edessänsä, nimittäin Herransa ja Jumalansa. Mutta vaikka nyt kaikki ne, jotka ovat Herran Jeesuksen omia, ovat siinä yhtä, että he pitävät Hänen kalliin sovintonsa ainoana, jonka turvin he voivat kestää Jumalan edessä, ainoana autuutensa pukuna ja kaunistuksena, niin on kuitenkin heidän seassansa joskus epäilemättä muutamia, jotka voivat omistaa itselleen vielä runsaamman ja suuremman lohdutuksen ja siunauksen katsellessaan Jeesusta myös Hänen muussa elämässään, ja että kaikki ne tapaukset, jotka kohtasivat Häntä, vaikkei niitä lueta Hänen kärsimiseensä, ovat kuitenkin lohdullisia ja sovinnon tuottavia meille. Sielu joka on oppinut tämän, taitaa siitä lähteestä ammentaa sanomatonta autuutta. Se myös edistää sydämen alinomaista ja jatkuvaa kanssakäymistä Hänen kanssaan, jos me töissämme nautimme lohdutusta ja siunausta siitä, että muistelemme ja ajattelemme näin: juuri näitä töitä on myös minun Jeesuksellani ollut maailmassa, näidenkin läpi Hän on käynyt, ja sillä pyhittänyt minun työni ja ansainnut minulle siunauksen siihen. Kun tämä tulee meille oikein selkeäksi, niin me käymme jokapäiväisessä yhteydessä ja osallisuudessa Vapahtajan kanssa. Hänessä me valvomme, Hänessä makaamme, Hänessä teemme työtä; Hänessä lepäämme, Hänessä iloitsemme; Hänessä itkemme; Hänessä rukoilemme; Hänessä syömme ja juomme; Hänessä vaellamme ja Hänessä kärsivällisesti kärsimme. Lyhyesti sanoen: kaikki mitä tapahtuu, ja mitä me

4 otamme toimittaaksemme, tapahtuu kaikki meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Kol. 3: 17. Silloin emme erkane eikä meitä eroteta Hänestä kaikkena elinaikanamme. Ja vihdoin meidät kootaan Hänen luokseen, eikä meitä enää koskaan eroteta Hänestä. Sellainen on se siunaus ja lohdutus, jonka me voimme saada kaikesta Jeesuksen elämästä täällä maan päällä hamasta Hänen köyhästä syntymisestään aina Hänen kunnialliseen taivaaseen astumiseensa asti, nimittäin että jokainen, joka tahtoo olla Hänen omansa, voi myös iloita siitä, että Hän on ollut täällä maan päällä ihminen niin kuin mekin ja elänyt niin kuin mekin. Hän tuntee omasta kokemuksestansa ne vaivat, jotka voivat kohdata meitä. Hän muistaa hyvin millaisella mielellä Hän oli maailmassa sellaisissa tilanteissa. Sillä tavalla saattaa myös uskovainen Jeesuksen seuraaja saada siunauksen itsellensä katsellessaan Vapahtajamme pakoa vihollistensa edestä, josta evankeliumissa puhutaan. Sen kautta Jeesus on ansainnut meille turvan tykönään, koska emme muutoin voi löytää lepoa lain uhkauksilta ja tunnon soimauksilta. Samalla tavalla meillä on vahva lohdutus ja turva Hänessä kaikkea maailman vihaa ja vainoamista vastaan, ja kärsiessämme ulkonaisia vastoinkäymisiä maailmassa. Jos me ynnä kärsimme, niin me myös ynnä Hänen kanssaan kunniaan tulemme. Meidän Jeesuksemme, joka on myös koko maailman Herra ja tuomari, täytyi jo lapsuutensakin iässä kärsiä vainoa ja maanpakolaisuutta meille sovinnoksi ja autuudeksi. Silloin Herodes tahtoi tappaa Hänet, mutta Hän pääsi pakoon Egyptiin. Hän, jota ei taivaat, ei taivasten taivaatkaan, voi käsittää, syntyi tallissa ja pantiin seimeen. Hän, joka on Luoja ja lain antaja, tehtiin ympärileikkauksessa lain alaiseksi, että me perisimme siunauksen. Hän, joka kaiken voimansa sanalla kantaa, ja jonka palvelukseen voimalliset enkelit ovat valmiina, Hänet ajetaan pois ja Hänen täytyy paeta, etteivät pahat ihmiset kivittäisi ja tappaisi Häntä. Nyt Hänestä voidaan todenmukaisesti sanoa, ettei Hän lukenut saaliiksi Jumalan kaltainen olla, vaan alensi itsensä, otti orjan muodon päällensä. Siinä me mahdamme tunnustaa Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että Hän rikkaana ollessaan tuli kuitenkin meidän tähtemme köyhäksi, että me tulisimme rikkaiksi Hänen köyhyytensä kautta. 2. Kor. 8: 9. Sitä varten Hän juuri kärsikin, että me pääsisimme vapaiksi. Sentähden Hän vaelsi maanpakolaisena ja sentähden Hänen täytyi lymytä vihollistensa edestä, että Hän olisi vaivaisille karkotetuille syntisille turvasatama ja vahva turva; niille jotka kauhistuvat lain uhkauksia, tunnon kalvamista ja kuoleman pelkoa. Kun ihminen katsoo Jumalan lakiin, mitä muuta hän silloin näkee, kuin hänelle julistettuja kirouksia? Hän näkee Luojan ja Herran, jolle hän on velvollinen täydellisimpään kuuliaisuuteen, jota hän itse asiassa ei voi kuitenkaan täyttää. Hän näkee hyvän ja rakkaan hyväntekijän, joka vaatii

5 häntä tässä pyhässä käskyssä rakastamaan Herraa Jumalaansa kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta; hän myös tuntee itsensä suurimpaan kiitokseen velalliseksi, mutta kun hän tutkii sydäntään, ei hän löydä itsessään muuta kuin sulaa vihaa Jumalaansa vastaan. Hän näkee yhdeltä puolen Jumalan käskyn täyttämisen itselleen mahdottomaksi ja toiselta puolen, että joka ei kaikkea täytä, on kirouksen alla. Missä viheliäisessä tilassa ihminen onkaan tässä levottomuudessa? Hän antaisi mielellään silloin kaikki, mitä hänellä on, elämänsäkin, saadaksensa sielulleen levon. Hän on niin kuin kyyhkynen, jota petolintu ajaa takaa, ja joka turhaan yrittää itse pelastaa henkensä siihen asti, kunnes joko saa joltakin apua tai sitten sen täytyy antaa itsensä vihollisensa saaliiksi. Kun ihminen tässä tilassa saa kuulla sanan Jumalan Karitsasta, joka on ottanut pois hänen syntinsä; kun hänelle sanotaan: sinun Jeesuksesi on täytynyt elää levottomana, vainottuna ja paossa vihollistensa edestä, että sinä Hänessä olisit autuas ja löytäisit levon sielullesi; o! mikä suloinen sanoma tämä on sellaiselle hätääntyneelle sydämelle! Silloin ihmisessä nousee elävä toivo, silloin hän ajattelee: Herra Jeesus! mitä minun pitää tekemän? Mikä lienee paras? Pitääkö minun epäilemän? Ei suinkaan, koska Sinä olet minun Vapahtajani, niin armon minä Sinussa mahdan löytää. Jos tunto kalvaa syntistä, kun hän ajattelee, mitä hän on rikkonut, ja minkä tilin hänen kerran pitää tekemän, mikä muu hänet voi silloin rauhoittaa kuin Jeesus ja Hänen sovintonsa? Sellainen ihminen ajattelee: minä olen niin kauan elänyt maailmassa, niin monta armolahjaa saanut Luojaltani, mutta kuinka olen Häntä siitä kiittänyt? Hän on minulle niin monta vuotta suonut elääkseni, jotka minun olisi pitänyt viettää Hänen palveluksessaan ja valmistukseksi iankaikkisuuteen, mutta lienenkö sitä koskaan oikein ajatellut? Hän on antanut minulle paljon terveyttä, paljon maallista hyvää, mutta useimpia olen omaksi turmiokseni ja Luojani pilkaksi käyttänyt. Hän on pelastanut minut monesta vaarasta ja tuskasta, mutta en ole siitä Häntä koskaan kunnioittanut; en voi myöskään kieltää sitä, että olen usein tuntenut Jeesuksen vetämiset sydämessäni, mutta olen kaikin voimin niitä vastaanseisonut. Kuinka usein olen syyllistynyt syntiin sakramentissa Hänen kaikkeinpyhintä ruumista ja vertansa vastaan; Hänen kuolemansa ja rakkautensa syntisiä kohtaan ei ole sitävastoin ollut autuaallisen tutkisteluni kohteena. Sinä syntinen, jonka omatunto näin kalvaa, on yksi ainoa, joka voi sinut lohduttaa, nimittäin että Jumalan Poika on vapahtanut sinut! Hän on kaikki sinun syntisi kantanut! kaikkien niiden rangaistuksen kärsinyt; Hän rakastaa kaikkia syntisiä, Hän rakastaa myös sinua; tämän osoittaa Hänen pakenemisensakin tänä päivänä, kun Hänen täytyi paeta vihollistensa kiukkua. Sentähden Hänet ajettiin pois, että sinä Hänessä löytäisit sielullesi levon. Matt. 11: 29.

6 Ja mikä muu kuin Jeesuksen rakkaus voi lohduttaa ihmistä kuoleman hetkellä! Kun hauta avataan, niin kaikki meidän toivomme horjuu, jos se on perustettu muun kuin Jeesuksen veren ja ansion päälle. Mitä meitä auttavat ystävämme, kunniamme, rikkautemme tai hyvät työmme, kun kuolema lähestyy ja meidän pitää jättämän kaikki, mitä on ollut meille rakkainta maailmassa, kun meidän kunniamme kätketään tomuun ja ruumis annetaan madoille syötäväksi. Silloin aukenevat kokonaan toisenlaiset näkymät meidän silmiemme eteen, pitkä iankaikkisuus ja vanhurskas tuomari. Autuas on ainoastaan se, joka voi uskoa sovitettuun tuomariin. Kun meidän sydämemme on kauhistunut, niin mikään muu ei voi meitä lohduttaa, kuin yksinään Jeesuksen kärsimät tuskat. Sen kautta Hän on ansainnut meille sen, että taivas, josta me olimme suljetut ulos, on nyt tullut meidän oikeaksi kodoksemme ja isänmaaksemme, jossa meillä on asuntooikeus, josta me myös Lunastajaa Herraa Jeesusta Kristusta odotamme. Fil. 3: 20. Niin kuin Jeesuksen pako vihollistensa edestä osana Hänen kärsimistään, voi lohduttaa meitä voimallisesti hengellisessä hädässämme, niin meillä taitaa myös olla siitä erityinen ilo ja siunaus, kun maailma vihaa meitä. Niin taitaa myös niillä Jeesuksen todistajilla, joitten usein täytyy jättää kotonsa ja huoneensa, vanhempansa ja lapsensa, julistaakseen armoa Kristuksessa, olla autuaallisin virvoitus siitä, että he muistelevat Vapahtajan myös heidän tähtensä olleen maan päällä ilman pysyväistä kotoa. Jokainen meistä voi myös saada lohdutuksen tästä Jeesuksen vainoamisesta kaikissa tämän viheliäisen elämämme vaivoissa. Koko meidän elämämme maan päällä on kuin matka, ja me niin kuin matkamiehet; sentähden me rukoilemme Herraa Jeesusta Hänen raskaitten askeltensa tähden maan päällä armollisesti varjelemaan meidän jalkamme rauhan tiellä. Mutta erityisesti tahdomme Hänen armonsa kautta tutkistella sitä, mikä taivutti Häntä kantamaan niin kärsivällisesti vihollistensa kiukkua; eipä mikään muu kuin sula rakkaus vapahtaa syntisiä. Kiitollisuuden palkaksi, kärsimisensä ja vaivansa edestä, vaatii Hän nyt meidän sydämemme, ja ne me tahdomme lahjoittaa Hänelle, vaikka kuinka turmeltuneita ja syntisiä ne ovat; että Hän valmistaisi ne oman mielensä ja tahtonsa mukaan ja vuodattaisi Henkensä kautta niihin rakkauden. Aamen.

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

23. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 22: 15-22

23. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 22: 15-22 23. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 22: 15-22 Käsittämätön oli se kiukku, jolla Jeesuksen viholliset vainosivat Häntä ja pyrkivät saamaan Hänet pauloihinsa koko Hänen elämänsä

Lisätiedot

Pääsiäispäivä Evankeliumi, Mark. 16: 1-8

Pääsiäispäivä Evankeliumi, Mark. 16: 1-8 Pääsiäispäivä Evankeliumi, Mark. 16: 1-8 Tänä päivänä Herran Jeesuksen ylösnoustua haudasta kuultiin enkelin sanan soivan yhtä lohdullisesti kuin Jeesuksen syntyessäkin, jolloin enkeli huusi paimenille

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

11. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 18: 9-14

11. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 18: 9-14 11. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 18: 9-14 Jeesuksen oppia kutsutaan oikeutetusti evankeliumiksi, hyväksi ja iloiseksi sanomaksi. Se selittää ihmisille tämän tärkeän kysymyksen:

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Uudenvuodenpäivä Evankeliumi, Luuk. 2: 21

Uudenvuodenpäivä Evankeliumi, Luuk. 2: 21 Uudenvuodenpäivä Evankeliumi, Luuk. 2: 21 Meitä kaikkia kutsutaan kristityiksi, mutta olemmeko koskaan oikein ajatelleet, mikä on todella tämä nimi, jota me kannamme? Yksikään ajatus ei voi olla ihmiselle

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

3. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 15: 1-10

3. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 15: 1-10 3. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 15: 1-10 Jeesuksen tarkoitus tämän päivän evankeliumissa on kuvata itsensä sellaiseksi kuin Hän on ja kuvata koko sydämenlaatunsa syntisiä

Lisätiedot

3. Pääsiäisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Joh. 16: 16-22

3. Pääsiäisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Joh. 16: 16-22 3. Pääsiäisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Joh. 16: 16-22 Sanoma Jeesuksen erkanemisesta opetuslapsistaan mahtoi olla tosi surullinen heille. Heidän sydämensä oli nauttinut Hänen seurassaan niin paljon

Lisätiedot

12. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Mark. 7: 31-37

12. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Mark. 7: 31-37 12. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Mark. 7: 31-37 Tämän päivän evankeliumi on jälleen selkeä todistus siitä totuudesta, joka nähdään kaikissa evankelistojen kirjoituksissa Jeesuksesta

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

1. Pääsiäisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Joh. 20: 19-31

1. Pääsiäisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Joh. 20: 19-31 1. Pääsiäisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Joh. 20: 19-31 Tänä päivänä kerrottava tapaus, jossa Vapahtajamme lohduttaa hellämielisimmän äidin tavalla murheellisia opetuslapsiaan, on kaikkein ihanin

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

19. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 9: 1-8.

19. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 9: 1-8. 19. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 9: 1-8. Tämä evankeliumi osoittaa meille monta kallista ja rakentavaa totuutta, jotka me lyhyesti tahdomme käydä läpi ja antaa ainoastaan

Lisätiedot

Helluntaipäivä Evankeliumi, Joh. 14: 23-31

Helluntaipäivä Evankeliumi, Joh. 14: 23-31 Helluntaipäivä Evankeliumi, Joh. 14: 23-31 Sitten kun Jeesus viimeisenä ehtoona ennen kärsimistänsä oli syönyt pääsiäislampaan opetuslastensa kanssa ja sen jälkeen asettanut Pyhän Ehtoollisen pysyväksi

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

17. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 14: 1-11

17. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 14: 1-11 17. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 14: 1-11 Ensimmäinen asia, jonka kristityn tulee oppia autuuden tiellä, on sydämen nöyryyttäminen, että hän alentaisi itsensä, tuntisi tyhjyytensä

Lisätiedot

18. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 22: 34-46

18. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 22: 34-46 18. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 22: 34-46 Tämän päivän evankeliumissa pyytää meidän Vapahtajamme asettaa fariseusten silmien eteen sen suuren jumalisuuden salaisuuden, että

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Kiusaukset elämässämme

Kiusaukset elämässämme Kiusaukset elämässämme Laitoin tällaisen otsikon puheelleni sen tähden, koska tiedän, että kaikki me joudumme erilaisiin kiusauksiin elämässämme. Luulen niin, ettei meistä yksikään selviä ilman kiusauksia

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Laskiaissunnuntai Evankeliumi, Luuk. 18: 31-40

Laskiaissunnuntai Evankeliumi, Luuk. 18: 31-40 Laskiaissunnuntai Evankeliumi, Luuk. 18: 31-40 Ja katsokaamme uskon alkajan ja päättäjän Jeesuksen päälle, joka, vaikka hän olis kyllä taitanut iloita, kärsi ristiä, ei totellut pilkkaa, ja nyt istuu oikialla

Lisätiedot

2. Loppiaisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Joh. 2: 1-11

2. Loppiaisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Joh. 2: 1-11 2. Loppiaisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Joh. 2: 1-11 Viime sunnuntain evankeliumissa kerrottiin, kuinka meidän Vapahtajamme palasi takaisin vanhempiensa kanssa ja oli heille alamainen, sitten kun

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Risti ja riita Alussa 1 Moos. 2:16-17 "Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä,

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

5. Loppiaisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 13: 24-30

5. Loppiaisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 13: 24-30 5. Loppiaisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 13: 24-30 Vertauksen, jonka meidän Vapahtajamme esittää tämän päivän evankeliumissa, me voimme kaikkein parhaiten ja varmimmin ymmärtää Hänen itsensä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

3. Paastonajan sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 11: 14-28

3. Paastonajan sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 11: 14-28 3. Paastonajan sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 11: 14-28 Nämä viimeiset sanat tämän päivän evankeliumissa autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja kätkevät sen, antavat meille tilaisuuden tutkistella:

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

8. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 7: 15-21

8. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 7: 15-21 8. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 7: 15-21 Koskaan ei taideta kylliksi teroittaa sitä oppia, eikä myöskään oikea kristitty voi laskea koskaan liiaksi sydämellensä sitä totuutta,

Lisätiedot

4. Pääsiäisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi Joh. 16: 5-14

4. Pääsiäisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi Joh. 16: 5-14 4. Pääsiäisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi Joh. 16: 5-14 Meidän Vapahtajamme osoittaa tämän päivän evankeliumissa opetuslapsillensa hyödytyksen kuolemastansa ja poismenostansa taivaallisen Isänsä tykö.

Lisätiedot

Mikkelinpäivä Evankeliumi, Matt. 18: 1-11.

Mikkelinpäivä Evankeliumi, Matt. 18: 1-11. Mikkelinpäivä Evankeliumi, Matt. 18: 1-11. Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule niinkuin lapset, niin ette suinkaan tule sisälle taivaan valtakuntaan. Sentähden joka itsensä alentaa niinkuin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

16. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 7: 11-17

16. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 7: 11-17 16. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 7: 11-17 Jos ihmiset oikein tuntisivat Jeesuksen rakkauden, niin he eivät suinkaan voisi olla antamatta koko sydäntänsä Hänelle. Mutta tämän

Lisätiedot

4. Adventtisunnuntai Evankeliumi Joh. 1: 19-28

4. Adventtisunnuntai Evankeliumi Joh. 1: 19-28 4. Adventtisunnuntai Evankeliumi Joh. 1: 19-28 Johannes Kastajan viran tarkoitus oli, että hän valmistaisi Juudan kansaa Messiasta vastaanottamaan. Hän vaati vakavasti ja tosissaan sydämen ja mielen muutosta

Lisätiedot

Rukoussunnuntai Evankeliumi, Joh. 16: 23-33

Rukoussunnuntai Evankeliumi, Joh. 16: 23-33 Rukoussunnuntai Evankeliumi, Joh. 16: 23-33 Tässä evankeliumissa me kuulemme aivan ihanat lupaukset siitä, että taivaallinen Isämme tahtoo armosta kuulla ne huokaukset, jotka Jeesuksen uskovaiset kantavat

Lisätiedot

25. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 24: 15-28.

25. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 24: 15-28. 25. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 24: 15-28. Vapahtajamme varsinainen tarkoitus Hänen puheessaan tämän päivän evankeliumissa näyttää olevan se, että Hän varoittaa uskovaisia

Lisätiedot

Toinen Helluntaipäivä Evankeliumi, Joh. 3: 16-21

Toinen Helluntaipäivä Evankeliumi, Joh. 3: 16-21 Toinen Helluntaipäivä Evankeliumi, Joh. 3: 16-21 Tässä evankeliumissa Vapahtajamme opettaa eräälle juutalaiselle opettajalle, nimeltään Nikodemus, sen tarkoituksen, mitä varten Hän tuli maailmaan, nimittäin,

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jaakob, petturi

Nettiraamattu. lapsille. Jaakob, petturi Nettiraamattu lapsille Jaakob, petturi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta,

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, Syntiinlankeemus 1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET TASAPAINOISET IHMISSUHTEET Ihmissuhdeinventaario Jumalan suunnitelma ihmissuhteille Syntiinlankeemuksen seuraukset Terveet ihmissuhteet Riippuvuusjatkumo Epäterveet riippuvuudet Irti epäterveistä riippuvuuksista

Lisätiedot

Rukouspäivä Teksti, Jes. 55: 6-7

Rukouspäivä Teksti, Jes. 55: 6-7 Rukouspäivä Teksti, Jes. 55: 6-7 Etsikäät Herraa, kuin hän löytää taitaan: rukoilkaat häntä, koska hän läsnä on. Jumalatoin hyljätköön tiensä, ja pahointekiä ajatuksensa, ja palatkaan Herran tykö, niin

Lisätiedot

13. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 10: 23-37

13. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 10: 23-37 13. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 10: 23-37 Kun todellinen uskovainen sielu oikein ajattelee autuuttansa, että hän on saanut silmät katsella Jeesusta ja korvat kuulla Hänen

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

3. Loppiaisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 8: 1-13

3. Loppiaisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 8: 1-13 3. Loppiaisen jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 8: 1-13 Viime sunnuntain tutkistelussa osoitettiin, mikä uskon luonto ja laatu varsinaisesti on. Siitä me opimme, että ennen kuin meillä voidaan sanoa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 37/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 5.8.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 37/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 5.8. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) RIKAS NUORUKAINEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Matt. 19: 16-30 Eräs

Lisätiedot

21. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Joh. 4: 46-53

21. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Joh. 4: 46-53 21. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Joh. 4: 46-53 Meidän ei tarvitse koskaan epäillä sitä, että Herra suo ihmisille koko sen autuuden ja onnen, minkä he voivat vastaanottaa. Sellaiseksi

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Koonnut ja ohjeistanut kanavointina, Anu Markoff, Rakkaudentähti Ry Ennen rukouksia voit sytyttää kynttilän ja suitsuttaa huonetta Salvialla ja Paolo Santolla.

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

Paastonaikainen Marianpäivä Evankeliumi, Luuk. 1: 26-38

Paastonaikainen Marianpäivä Evankeliumi, Luuk. 1: 26-38 Paastonaikainen Marianpäivä Evankeliumi, Luuk. 1: 26-38 Kaikista niistä päivistä, joita kristikunnassa vietetään pyhäpäivinä Jeesuksen meidän Vapahtajamme meille ihmisille tekemien hyvien töiden muistamiseksi,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

24. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 9: 18-26.

24. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 9: 18-26. 24. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 9: 18-26. Ylenmäärin ihana on se työ, joka on tehty Jeesuksen sovintokuolemassa syntisten autuudeksi. Joka oikein ajattelee sitä kauheaa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Story 36 of 60. www.m1914.org

Story 36 of 60. www.m1914.org Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Kääntäjä: Kati Hämäläinen Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Suomi Story 36 of 60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Lisätiedot

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME Pyhän Hengen maailmaan tuleminen Pyhän Hengen työ Elämä Pyhän Hengen kanssa Hengen hedelmä ja armolahjat Pyhän Hengen maailmaan tuleminen - Raamattu ilmaisee

Lisätiedot

Saarna Teksti, Matt. 11: 25-30

Saarna Teksti, Matt. 11: 25-30 Saarna Teksti, Matt. 11: 25-30 Sillä ajalla vastasi Jeesus ja sanoi: minä kiitän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, ettäs olet kätkenyt nämät viisailta ja toimellisilta, ja olet ne ilmoittanut pienille.

Lisätiedot

Totuuden Henki. Johanneksen evankeliumin selitys 46 Joh. 16:4-15

Totuuden Henki. Johanneksen evankeliumin selitys 46 Joh. 16:4-15 1 Johanneksen evankeliumin selitys 46 Joh. 16:4-15 Totuuden Henki Olemme tässä Johanneksen evankeliumin selityksessä käsittelemässä Jeesuksen jäähyväispuhetta, jonka hän piti opetuslapsilleen viimeisellä

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

6. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 5: 20-26

6. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 5: 20-26 6. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 5: 20-26 Mutta me saarnaamme ristiinnaulitun Kristuksen. Näin kirjoitti apostoli Paavali, kun hän tahtoi tehdä aivan kuin täydellisen selvityksen

Lisätiedot