Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj Jaakko Alamattila II vpj Berit-Ellen Juuso j Ulla Keinovaara j Kari Kotavuopio j Katja Haimakka j Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj Birgitta Eira kvalt I vpj Ulla-Maija Syväjärvi kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä pöytäkirjanpitäjä Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Mikko Kärnä puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus ASIALISTA 292 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 293 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 294 PALOJOENSUUN KYLÄYHDISTYKSEN HARKINNANVARAISEN TUEN ANO- MUS EUROA 295 VALTIOVARAINMINISTERIÖN OSOITTAMA KIRJE KUNTIEN YHDISTY- MISEEN LIITTYVÄN ESISELVITYSAVUSTUKSEN HAKEMISESTA 296 ISOHAARAN KALATEIDEN YLLÄPIDOSTA JA KÄYTTÖKUSTANNUSTEN JAOSTA LAADITTU SOPIMUSLUONNOS 297 HETAN MUSIIKKIPÄIVIEN LAINA-ANOMUS 298 LAPIN SÄHKÖVOIMA OY:N LAINAKANNASTA IRTAUTUMINEN 299 MINTTU VAITTISEN KEHITTÄMISTYÖN AIKAISTEN TEHTÄVIEN HOI- TAMINEN, KRISTIINA MAGGAN TYÖNKIERTO 300 KODINHOITAJA MIRA ALATALON PALKKAUS 301 OPPISOPIMUSSUHTEISEN TOIMEN PERUSTAMIEN HYRYLÄÄN AJ OSASTOAPULAISEN TOIMEN PERUSTAMINEN, ENSISIJAISENA SIJOI- TUSPAIKKANA LUPPOKOTI 303 SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 304 ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA-KUNTOUTUSOHJAAJAN PALKKAUS 305 VIRKAVAPAUSANOMUS/BERIT-ELLEN JUUSO 306 VIRKAVAPAUSANOMUS /ANNUKKA NÄKKÄLÄ 307 ERJA TENNILÄN OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN TEKNISTEN SOPIMUKSEN JÄRJESTELYVARAERÄN JAKAMINEN 309 LASTEN KOTIHOIDON TUEN TULOSYKSIKÖN VASTUUVIRANHALTIJAN MÄÄRÄÄMINEN 310 KAHDEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN LASTEN- HOITAJAKSI

3 Kunnanhallitus KARESUVANNON EMÄNTÄ-SIIVOOJAN TEHTÄVÄNIMIKKEEN MUUTOS 312 TÄYTTÖLUPAHAKEMUS TUKIPALVELUT, KESKUSKEITTIÖ 313 TÄYTTÖLUPA VEKKULAN PERHEPÄIVÄHOITAJA 314 TÄYTTÖLUPA VEKKULAN/VILPERTIN PERHEPÄIVÄHOITAJALLE 315 KIINTEISTÖVERO- JA TULOVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUO- DELLE ENONTEKIÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMI- NEN 317 PURKULUVAN KÄSITTELY KOSKIEN HETAN VANHAN KOULUKIIN- TEISTÖN RAKENNUKSIA 318 ASLAK PROKSIN POIKKEAMISHAKEMUS MÖKIN RAKENTAMISTA VARTEN PALOJÄRVEN RANTA-ALUEELLE 319 POISTETTU LISTALTA 320 POISTETTU LISTALTA 321 POISTETTU LISTALTA 322 POISTETTU LISTALTA 323 VALTUUSTOALOITE KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN JATKAMISESTA / ANTTI TONTERI 324 VALTUUSTOALOITE KARESUVANNON VANHUSTEN PALVELUASUMISEN YKSIKÖSTÄ JA KOTIHOIDON TEHOSTAMISESTA / BERIT-ELLEN JUU- SO 325 VALTUUSTOALOITE SAAMELAISUUDEN PERUSTEELLA SAATAVAN VAL- TIONOSUUDEN KÄYTÖN SELVITTÄMISESTÄ / BERIT-ELLEN JUUSO 326 VALTUUSTOTALOITE TŠHAKALUOKTAN TIENVARREN RAIVAAMISESTA SEKÄ KILPISJÄRVEN KOTIPALVELUN JA RUOKAPALVELUN PARANTA- MISESTA / BIRGITTA EIRA 327 VALTUUSTOALOITE SENIORPOLISTYYPPISEN KEHITTÄMISTYÖN JAL- KAUTTAMISESTA ENONTEKIÖLLE / SARI KESKITALO 328 VALTUUSTOALOITE LAAJA-ALAISEN, YHTEISÖLLISYYTTÄ EDISTÄVÄN TOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA / SARI KESKITALO 329 KUNNANVIRASTON AUKIOLOAIKOJEN MUUTTAMINEN

4 Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 331 ILMOITUSASIAT 332 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 333 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 334 KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTAJI- EN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA 335 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 336 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN JA VIRAN TÄYTTÄMINEN 337 MUONION JA ENONTEKIÖN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON JÄRJES- TÄMINEN 338 PITKÄAIKAISEN TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN

5 Kunnanhallitus Khall 292 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Käsittely: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen ja totesi kokouksen lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi. Ulla Keinovaara esitti Antti Tonteria pöytäkirjantarkastajaksi. Antti Tonteri esitti Ulla Keinovaaraa pöytäkirjantarkastajaksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Tonteri ja Ulla Keinovaara. Esityslista hyväksyttiin täydennyttynä lisäpykälillä Pykälät päätettiin poistaa listalta.

6 Kunnanhallitus Khall 293 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 24 Pöytäkirjan tarkastaminen (Kvalt /17 ) 25 Enontekiön kunnan petopoliittinen kannanotto 26 Lausunnon antaminen Kolpeneen kuntayhtymän talousarviota varten 27 Kuntastrategian soveltaminen seuraavan vuoden talousarvion suunnittelussa 28 Teknisen lautakunnan lisämääräraha-anomus katuja kunnallistekniikan rakentamiseen 29 Omavelkaisen takauksen jatkaminen Kiinteistö Oy Enontekiön Asunnot Oy:lle 30 Teknisen johtajan viran perustaminen ja viran täyttäminen 31 Eron myöntäminen kunnanjohtaja Pentti Keskitalolle 32 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön. Ehdotuksen mukaisesti.

7 Kunnanhallitus Khall 294 PALOJOENSUUN KYLÄYHDISTYKSEN HARKINNANVARAISEN TUEN ANOMUS EUROA Palojoensuun Kyläyhdistys ry. on osoittanut Enontekiön kunnanvaltuustolle oheisen, päivätyn kirjeen: Enontekiön kunta kunnanvaltuusto Enontekiö Asia: Palojoensuun Kyläyhdistys ry. hakee harkinnanvaraista tukea , ennalta ehkäisevään syrjäytymishoitoon ja siihen, että kyläläiset pystyy elämään ja toimimaan kuten esim. kuntakeskuksen väki, ja muut syrjäkylät, joilla on kunnan ylläpitämät lämpimät tilat. Meillä puuttuu vain lämpimät tilat. Palojoensuussa Puh. joht. Maija Mäkitalo sihteeri Kirsti Enojärvi Palojoensuun Kyläyhdistys ry Muoniontie Palojoensuu FI Kunnanhallitus päättää olla myöntämättä Palojoensuun kyläyhdistys ry:lle euron harkinnanvaraista tukea. Käsittely: Antti Tonteri esitti, että Palojoensuun kyläyhdistys perustaisi kylätaloon sotamuseon ja kahvilan. Palojoki on sotahistoriallisesti merkittävää aluetta, jossa mm. Marokon kauhu kapteeni Aarne Juutilainen on taistellut. Hankkeeseen olisi haettavissa rahaa esimerkiksi museovirastolta. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että kunnanhallitus päättää myöntää Palojoensuun kyläyhdistys ry:lle 5000 euron korottaman lainan. Lainan ehtona on, että Palojoensuun kyläyhdistys ry käynnistää kylän kehittämishankkeen yhteistoiminnassa esimerkiksi KKTM ry:n kanssa. Kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti.

8 Kunnanhallitus Khall 295 VALTIOVARAINMINISTERIÖN OSOITTAMA KIRJE KUNTIEN YHDIS- TYMISEEN LIITTYVÄN ESISELVITYSAVUSTUKSEN HAKEMISESTA Valtiovarainministeriö on osoittanut kuntaan päivätyn kirjeen: Kunnan- ja kaupunginhallituksille Kuntien yhdistymiseen liittyvän esiselvitysavustuksen hakeminen Valtion talousarvioon vuodelle 2012 on otettu määräraha, jolta voidaan myöntää avustusta kuntien yhdistymiseen liittyvistä esiselvityksistä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksista päättää valtiovarainministeriö. Avustusta myönnetään selvitykseen osallistuneille kunnille yhdistymiseen liittyvästä esiselvityksestä aiheutuviin erilliskustannuksiin, kuten esim. ulkopuolisen konsultin suorittamaan selvitystyöhön, mutta ei kuntien tavanomaiseen virka- ja luottamushenkilötyön puitteissa tapahtuvaan toimintaan. Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 70 % selvityksen hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Avustushakemus, tulee toimittaa valtiovarainministeriölle mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä työsuunnitelma esiselvityksen toteuttamisesta sekä selvityksen arvioidut kokonaiskustannukset. Kustannukset on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa, mutta erittely on tehtävä. Hyväksyttäviä erilliskustannuksia ovat suoraan selvitystyöstä aiheutuvat kustannukset kuten esimerkiksi konsulttipalkkiot, konsultin matkakulut, painatuskustannukset, tilastomateriaalin hankinta tai kyselytutkimusten teettäminen. Kokoontumisesta aiheutuviin kustannuksiin tukea ei myönnetä. Hallinnon- ja aluekehityksen ministeriryhmä on hyväksynyt kuntauudistusta ohjaavat kriteerit. Kuntaliitosselvitystarvetta ohjaavat kriteerit koskevat väestöpohjaa, työpaikkaomavaraisuutta, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakennetta sekä kuntataloutta. Vahvistettujen kriteerien pohjalta valmistellaan hallituksen esitys kuntarakennelaiksi, jonka on tarkoitus tulla voimaan Esiselvitysavustuksen myöntämisessä otetaan huomioon jälkeen käynnistyneiden selvitysten osalta se, ovatko selvitysalueet kuntaliitosselvitystarvetta ohjaavien kriteerien suuntaisia.

9 Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö päättää avustuksen myöntämisestä joulukuussa 2012, minkä jälkeen avustus maksetaan yhtenä eränä. Avustuksen myöntämisessä ehtona on, että kunnat sitoutuvat toteuttamaan esiselvityksen hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Avustusta voidaan myös myöntää takautuvasti edellisen hakuajan umpeutumisen ( ) jälkeen valmistuneeseen selvitykseen, mikäli se täyttää avustuksen myöntämiselle asetetut ehdot. Tiedot toteutuneesta esiselvityksestä ja sen kustannuksista on toimitettava valtiovarainministeriöön mennessä. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt tai liikaa maksettu avustus tai sen osa tulee palauttaa valtionavustuslain (688/2001) 20 :n mukaisesti. Avustukseen sovelletaan muutoinkin, mitä valtionavustuslaissa on säädetty. Vapaamuotoiset avustushakemukset toimitetaan joko sähköpostiosoitteeseen tai osoitteella: Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto PL VALTIONEUVOSTO Hakemuksia koskeviin kysymyksiin vastaa valtiovarainministeriössä neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, p , sähköposti: Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Anu Hernesmaa Neuvotteleva virkamies Tiedoksi Suomen Kuntaliitto Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta ei hae kuntien yhdistymiseen liittyvää esiselvitystukea. Ehdotuksen mukaisesti.

10 Kunnanhallitus Khall 296 ISOHAARAN KALATEIDEN YLLÄPIDOSTA JA KÄYTTÖKUSTANNUSTEN JAOSTA LAADITTU SOPIMUSLUONNOS Kemi- ja Ounasjokivarren kunnat (Kemi, Keminmaa, Tervola, Rovaniemi, Kittilä ja Enontekiö) perustivat vuonnan 2003 yleishyödyllisen yhdistyksen Lohijokitiimi ry:n. Yhdistyksen tavoitteena on muun muassa toimia Kemi/Ounasjoen vaelluskalakantojen palauttamiseksi sekä toimia kyseisissä hankkeissa kuntien edunvalvojana. Vuonna 2010 jokivarren kunnat allekirjoittivat yhdessä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Lapin Ely-keskuksen kanssa Askel Ounasjoelle 2 Isohaaran II kalatien rakentamisesta, lohien ylisiirron toteuttamisesta ja kustannusten jaosta yhteistyösopimuksen. Vuoden 2012 aikana on toteutettu yhteistyösopimuksen mukaiset toimet. Myös Isohaaran toinen kalatie on valmistunut. Lohijokitiimin hallitus on käymässään hallituksen kokouksessa päättänyt esittää jokivarren kunnille Isohaaran kalateiden ylläpidosta ja käyttökustannusten jaosta laaditun sopimusluonnoksen hyväksymistä. Kalatien vuosittaiset käyttökustannukset: Kalatien ja tautitarkkailun hoito + km korv. Ostopalvelut Kalatien käyttämä sähkö 2x Kalatien käyttämä vesi 2x Yhteensä e e e e e Vuosittaisten kustannusten jakautuminen kunnittain: Rovaniemi 40 % Kemi 15 % Keminmaa 15 % Kittilä 15 % Tervola 10 % Enontekiö 5 % e e e e e e Sopimusluonnos liitteineen on LIITTEENÄ 1A. Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa liitteenä 1 esitetyn sopimuksen. Ehdotuksen mukaisesti.

11 Kunnanhallitus Khall 297 HETAN MUSIIKKIPÄIVIEN LAINA-ANOMUS Hetan musiikkipäivät ry on osoittanut Enontekiön kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen (päivätty ): Hetan Musiikkipäivät ry ANOMUS Ounastie Enontekiö Enontekiön kunta, Enontekiön kunnanhallitus Ounastie Enontekiö KOROTON LAINA Hetan Musiikkipäivät ovat viime vuodet olleet taiteellisesti hyvin korkealuokkaisia taiteellisen johtajamme Ari Angervon ansiosta. Juhlat ovat saavuttaneet kansallista ja kansainvälistäkin arvostusta. Hetan Musiikkipäivät sai mm. vuonna 2011 Pohjolan Osuuspankin jakaman Helmipalkinnon kiitoksena ja kunnianosoituksena pitkäaikaisesta työstä Lapin ja sen ihmisten hyväksi. Koko valtakuntaamme ravistelevat niukkojen talousarvioiden ajat. Avustusvarojen jako on myös joutumassa valtion taholla kokonaisuudessaan uuteen harkintaan. Hetan Musiikkipäivien talous on pääsääntöisesti avustuksien varassa ja tällä hetkellä yhdistyksen taloudellinen tilanne on todella huono. Vuoden 2010 runsaasta avustusmäärästä , olemme kahdessa vuodessa pudonneet vuoden 2012 myönnettyjen avustusten määrään Tästä johtuen yhdistys on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, jotka estävät juhlien tason pitämisen niiden nykyisellä tasolla. Haluamme kuitenkin tarjota jatkossakin korkeatasoista klassista musiikkia Pohjoiskalotilla, sillä Hetan Musiikkipäivillä on tärkeä merkitys Enontekiön tapahtumakentässä. Musiikkipäivien rakenne ja paikalliset olosuhteet ovat sellaiset, ettei meillä ole realistisia mahdollisuuksia lipputulojen merkityksen kasvattamiseen sekä paikallinen elinkeinoelämä on erittäin vaatimatonta taloudellista tukea antaakseen eli olemme siis näiden vakiintuneiden valtakunnallisten avustajien varassa. Musiikkipäivien rakennetta joudutaan tulevaisuudessa varmasti tarkastelemaan kriittisesti. Yhtenä mahdollisuutena on nähty linkittyminen laajemmin koko Pohjois-Suomen kulttuurielämään tai luomaan uutta kalottialueen yhteispohjoismaista yhteistyötä.

12 Kunnanhallitus Työtehtävistä tapahtumasihteerin lisäksi maksetaan palkkio ainoastaan Musiikkipäivien taiteelliselle johtajalle, joka hänkin osin talkoilee. Muutoin kaikki työt hoidetaan talkoovoimin, kilometrikorvauksiakaan ei ole maksettu. Hetan Musiikkipäivien järjestäminen vaatii paljon sitoutumista ja talkootyötunteja yhdistyksen sihteeriltä, puheenjohtajalta ja rahastonhoitajalta sekä aktiivisilta hallituksen ja yhdistyksen jäseniltä. Talkoilla hoidetaan mm. tapahtumaesitteiden oikoluenta ja lähettäminen, konserttien lipunmyynnit ja osin lavojen rakentamiset kirkkoon. Hetan Musiikkipäivät on lähestynyt myös Enontekiön neuvottelukuntaa kiperässä tilanteessa. Neuvottelukunta pitää Hetan Musiikkipäiviä tärkeänä ja positiivisena asiana Enontekiölle eikä sitä saa päästää loppumaan. Neuvottelukunta tulee omilla kontakteillaan auttamaan tapahtumaa, jotta se voi jatkua myös tulevaisuudessa. Selvitäksemme tulevan vuoden juhlasta haemme Enontekiön kunnalta korotonta lainaa vuoden 2013 juhlan järjestämiseen. Pääsääntöisesti päätöksiä avustuksista ja niiden maksatuksia saadaan vasta aivan tapahtuman alla tai sen jälkeen. Kuitenkin kuluja muodostuu myös ennen tapahtumaa ja rahaliikennettä tulee pystyä hoitamaan koko ajan. Rahaliikenteen hoitamiseksi haemme kunnalta korotonta lainaa enintään , jota nostetaan tarvittaessa. Otettu lainamäärä maksetaan kunnalle takaisin avustuksien saavuttua. Tulevan vuoden budjetti on 34100, joka on huomattavasti pienempi kuin edellisten vuosien budjetit. Liitteenä talousarvio. Uskomme vahvasti, että saamme tukea tapahtumamme järjestämiseen niin paljon, että pystymme maksamaan lainasta muodostuvan velvoitteemme Enontekiön kunnalle. Pyydämme kunnalta myönteistä päätöstä anomukseemme, jotta Hetan Musiikkipäivät pystytään järjestämään myös tulevana vuonna. Kunnioittavasti Hetan Musiikkipäivät ry Irene Salonen varapuheenjohtaja Musiikkipäivien talousarvio ajalle tuodaan kokoukseen. Kunnanhallitus päättää myöntää Hetan musiikkipäiville euron korottoman lainan. Ehdotuksen mukaisesti.

13 Kunnanhallitus Khall 298 LAPIN SÄHKÖVOIMA OY:N LAINAKANNASTA IRTAUTUMINEN Enontekiön kuntaan on saapunut oheinen sähköpostiviesti: Aihe: LSV lainojen uudet marginaalit alkaen Lapin Sähkövoima Oy:n lainajärjestelyssä mukana olevat osakkaat Lapin Sähkövoima Oy on neuvotellut Sampo Pankin kanssa lainojen marginaaleista. Sampo Pankin marginaalit ovat seuraavan korkojakson alusta lukien: - Lainoissa, joiden nykyinen marginaali on 0,70 %, uusi marginaali on 1,55 % - Lainoissa, joiden nykyinen marginaali on 0,53 %, uusi marginaali on 1,38 % Seuraava marginaalin tarkasteluajankohta on vuoden kuluttua eli Lapin Sähkövoima Oy:n hallitus on päättänyt suositella neuvottelutuloksen hyväksymistä. Mikäli ette hyväksy esitettyä hinnoittelua, Teillä on oikeus maksaa laina tai lainat kokonaisuudessaan pois ilmoittamalla siitä Sampo Pankille kirjallisesti viimeistään ja maksamalla laina pois ilman ylimääräisiä purkukuluja. Mikäli lainan viitekorkona on 1 kk Euribor, on lainan poismaksu mahdollista myös ilman ylimääräisiä purkukuluja. Mikäli taas lainan viitekorkona on 6kk Euribor, seuraava lainan poismaksu ilman ylimääräisiä purkukuluja on LIITTEET Sampo Pankin kirje: Hinnoittelun tarkistus 2012 (Ei liitteenä esityslistassa) Danske Bankin 5-vuotisen rahan hinta rahoitusmarkkinoilla (CDS) (Ei liitteenä esityslistassa) Ystävällisin terveisin, LAPIN SÄHKÖVOIMA OY Kalervo Kaasila

14 Kunnanhallitus toimitusjohtaja puh Kunnanjohtaja, vs. kunnansihteerin ja kirjanpitäjän käymien keskustelujen myötä on päädytty seuraavaan toimintamalliin: Enontekiön kunta nostaa lyhytaikaista lainaa, jolla se ostaa Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeet ja kuolettaa jäljellä olevan Sampo Pankin lainan osaltaan. Perusteluna tälle on Sampo Pankin korkomarginaalin huomattava nousu. Hallintosäännön 5 luvun 42 :ssä säädetään seuraavaa: - kohta 3. kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja takaisin maksusta sekä ehdoista kunnanvaltuuston vahvistaman talousarvion puitteissa lukuun ottamatta kassalainoja niiltä osin kuin päätösvaltaa on siirretty viranhaltijoille. - kohta 5. kunnanhallitus päättää osakepääoman merkitsemisestä, osakkeiden ostamisesta ja myymisestä sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden sekä osuuksien ostamisesta ja myymisestä. Kunnasta on lähtenyt lainatarjouspyyntö euron summasta Nordeaan, OKOon, Sampoon, Kuntarahoitukselle ja KEVAan. 1.Kunnanhallitus hyväksyy Enontekiön kunnan Lapin Sähkövoima Oy:n lainan poismaksun kokonaisuudessaan. Maksettu lainaerä lisää Enontekiön kunnan omistusosuutta Lapin Sähkövoima Oy:n osakekannasta. 2.Kunnanhallitus päättää valtuuttaa viranhaltijat valitsemaan määräajassa saapuneista ja tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisimman. 3. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää talousarvioon euroa ylitysoikeutta investointiosan kohtaan , Lapin Sähkövoima, sekä rahoitusosan kohtaan lainanotto. Ehdotuksen mukaisesti.

15 Kunnanhallitus Khall 299 MINTTU VAITTISEN KEHITTÄMISTYÖN AIKAISTEN TEHTÄVIEN HOITAMINEN, KRISTIINA MAGGAN TYÖNKIERTO Asian aiempi käsittely: Perusturvalautakunnan kokous Hyrylän virkasuhteinen ohjaaja Minttu Vaittinen on valittu PaKaste 2:n sosiaalityön kehittämistehtävän kehittäjä-työntekijäksi. Vaittinen kehittää omaishoidon tukitoimia sekä ajantasaistaa omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit. Sosiaalitoimessa on neuvoteltu, että Vaittinen tekee kehittämistyötä 60 % työajastaan. Hän hoitaa tehtävistään Hyrylän, kehitysvammaisten laitoshoidon ja vammaisten perhehoidon tulosyksikön vastaavan tehtävät, kotihoidon ohjauksen ja erityishuollon viranomaistehtävät. Hyrylän päivätoiminnan ohjaukseen avustajaksi työkiertona Vaittisen kehittämistehtävän ajaksi on lupautunut Luppokodin lähihoitaja Kristiina Magga, työaika 80 % kokoaikaisesta työajasta. Kunnansihteeri Leni Karisaaren valmisteleman kunnan henkilöstöohjeen mukaan kunnassa suositaan työkiertoa; kerran viidessä vuodessa henkilöstöllä olisi tilaisuus entisellä palkalla toimia työnkierrossa toisessa työpisteessä ja tehtävässä. Vaittisen kehittämistyön ajan ohjaaja Merja Korkalo vastaa päivätoiminnasta, avustaja Marja Harju toimii ohjaajan tehtävässä kantaen vastuuta koko ryhmän toiminnasta. PaKaste 2:n kehittämistehtävään antama rahoitus n ei täysin kata järjestelyn kustannuksia vaan ne ylittyvät n Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy järjestelyn: Minttu Vaittinen toimii aj kehittäjä-työntekijänä 60 % työajastaan. Vaittinen hoitaa ko. aikana tehtävistään tulosyksikön vastuuviranhaltijan tehtävät, kotihoidon ohjauksen sekä kehitysvammahuollon viranomaistehtävät. Kristiina Magga sijoitetaan työnkiertoon Hyrylään avustajaksi. Työnkierron tavoite on lisätä Maggan valmiuksia vammaispalvelun ohjauksessa ja kuntoutuksessa. Kunnan omaa panosta kustannuksista perustellaan koulutuksella sekä työhyvinvoinnin tukemisella. Keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokous Perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti. Ehdotuksen mukaisesti.

17 Kunnanhallitus Khall 300 KODINHOITAJA MIRA ALATALON PALKKAUS Asian aiempi käsittely: Perusturvalautakunnan kokous Kodinhoitaja Mira Alatalo on aloittanut työn Lähihoitaja Alatalo on aluksi sijoitettu Pakaste 2:n vanhustenhuollon kehittämistyöntekijäksi. Hän siirtyy Hetan kotipalvelutiimiin kodinhoitajan palkattoman vapaan sijaiseksi. Alatalo on otettu kuntaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Enontekiön kunnanhallitus on antanut ohjeen: lautakunnat voivat jatkossa vakinaista henkilöstöä ottaessaan päättää tehtäväkohtaisen palkan enintään samaksi kuin muiden samaan hinnoittelukohtaan kuuluvien, vaativuudeltaan samantasoisten tehtävien tehtäväkohtainen palkka on. Enontekiöllä maksetaan jaksotyössä oleville kodinhoitajille tehtäväkohtaisena palkkana 2029,16 /kk ja yleistyöajassa oleville kodinhoitajille 1998,05 /kk. Hinnoittelukohdan alaraja on 1907,59. Alatalon työaika kehittämistyön aikana on toimistotyöaika. Työaika on jaksotyöaika alkaen. Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että Mira Alatalon tehtäväkohtainen palkka on aj ,05. Tehtäväkohtainen palkka on 2029, alkaen. Kehittämistyön ajalta eli ajalta maksetaan tehtäväkohtaiseen palkkaan 100 palkan lisä työn vaativuuden perusteella. Ehdotuksen mukaan Kunnanhallituksen kokous Perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti. Ehdotuksen mukaisesti.

18 Kunnanhallitus Khall 301 OPPISOPIMUSSUHTEISEN TOIMEN PERUSTAMIEN HYRYLÄÄN AJ Asian aiempi käsittely: Perusturvalautakunnan kokous Hyrylässä toimii määräaikainen avustaja. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen avustajan tarve. Tarve jatkuu ainakin vv Muoniossa Lappiassa on mahdollisuus suorittaa kotipalvelutyön tutkinto oppisopimuskoulutuksena. Lähiopetuspäiviä on n. kaksi kuukaudessa. Kotipalvelutyö tutkinto on todettu avustajan työhön sopivaksi koulutukseksi. Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että sosiaalitoimeen perustetaan määräaikainen oppisopimussuhteinen avustajan toimi aj Työaika 80 % kokoaikaisesta työajasta. Lähiopetuspäivien ajalta ei makseta palkkaa. Oppisopimustoimi julistetaan haettavaksi. Valittavalta edellytetään, että hän suorittaa kotipalvelutyötutkinnon. Perusturvalautakunta esittää talousarvioon varattavaksi oppisopimussuhteisen avustajan toimen kuluina /vuosi. Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttöluvan toimelle. Ehdotuksen mukaan. Avustajan palkkaukselle todettiin olevan välttämätön tarve Kunnanhallituksen kokous Kunnanhallitus päättää, että oppisopimussuhteista tointa ei perusteta Hyrylään. Ehdotuksen mukaisesti.

19 Kunnanhallitus Khall 302 OSASTOAPULAISEN TOIMEN PERUSTAMINEN, ENSISIJAISENA SI- JOITUSPAIKKANA LUPPOKOTI Asian aiempi käsittely: Perusturvalautakunnan kokous Kunnan talous- ja toimintasuunnitelmaan sisältyy Luppokodin yöhoitajien vakinaistaminen niin että Luppokodille palkataan vuosittain lisähenkilöstöä kolmivuorotyöhön. Vuonna 2012 täten Luppokodille perustettiin ja täytettiin uusi lähihoitajan toimi. Vv.2013 ja 2014 suunnitelman mukaan lisättäisiin henkilöstöä yhdellä toimella kumpanakin vuonna. Luppokodilla tarvitaan kaksi yöhoitajaa, koska Luppokodilta annetaan yöaikaista apua myös Ounasmajoille ja ASPA:n asumisyksikköön. Toisen yöhoitajan on mahdollistanut palkkatuen saaminen yöhoitajan palkkaukseen, mistä nyt pyritään pois vakinaistamalla. Luppokodilla on tällä hetkellä 9 lähihoitajan tointa ja yksi lähihoitajan virka täytettynä. Osastoapulaisia on Luppokodilla kolme vakinaista työsopimussuhteisessa toimessa. Osastoapulaiset työskentelevät hoivatyössä. Luppokoti on onnistunut saamaan lomitusrenkaaseensa paikkakuntalaisia, työkokemuksen kautta pätevöityneitä, erinomaisia työntekijöitä. Osastoapulaisen toimeen voidaan siis saada hyvin hakijoita. Lähihoitajan ja osastoapulaisen palkkausmenojen ero on hinnoittelukohdan liukuman alarajan mukaan n ero vuodessa. Työkokemuslisät ja epämukavan työajan tekemisestä maksetut lisät vaikuttavat siihen, että ajan myötä palkkausmenojen ero kasvaa. Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että sosiaalitoimeen perustetaan osastoapulaisen toimi, ensisijaisena sijoituspaikkana Luppokoti, jaksotyöaika. Perusturvalautakunta esittää hakemuksen täyttöluvasta alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Terveydenhuollon ammattihenkilön merkintää ei vaadita. Saamenkielen taitoa pidetään erityisenä ansiona. KVTES:n mukainen hinnoittelukohta: 04PER010, liukuman alaraja ,86, ,20. Käsittely: Käsittelyn aikana Artturi Alatalo esitti, että toimi täytetään lähihoitajan toimena, koska koulutettu lähihoitaja suoriutuu myös vaativista hoivatilanteista. Luppokodilla hoidetaan huonokuntoisia vanhuksia. Jaakko Alamattila kannatti Artturi Alatalon esitystä. Lydia Heikkilä oli esittelijän esityksen kannalla. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta on

20 Kunnanhallitus äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti suoritettavaksi avoimen huutoäänestyksen. Äänestyksessä ne jotka ovat esittelijän ehdotuksen kannalla vastaavat JAA ja Artturi Alatalon esityksen kannalla olevat vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa huutoäänestyksessä Artturi Alatalon esityksen kannalla olivat kaikki muut lautakunnan jäsenet, paitsi Lydia Heikkilä, joka oli esittelijän ehdotuksen kannalla. Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että toimi täytetään lähihoitajan toimena. Valittavalta edellytetään lähihoitajan pätevyyttä sekä merkintää terveydenhuollon ammattihenkilöksi Kunnanhallituksen kokous Kunnanhallitus päättää perustaa lähihoitajan toimen Luppokotiin. Käsittely: Ennen käsittelyn aloittamista Satu-Marja Eira-Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen kahden seuraavan pykälän käsittelyssä (yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta klo Berit-Ellen Juuso, Ulla Keinovaara ja Antti Tonteri ilmoittivat kannattavansa esittelijän ehdotusta. Ehdotuksen mukaisesti.

21 Kunnanhallitus Khall 303 SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN Asian aiempi käsittely: Perusturvalautakunnan kokous Vanhustyön johtajan jäätyä eläkkeelle oli sosiaalitoimessa v määräaikainen sosiaalityöntekijän virka ja v määräaikainen sosiaaliohjaajan virka. Määräaikaisuuden perusteena on ollut meneillään olevat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelyt. On kuitenkin osoittautunut, että vanhustenhuollossa tarvitaan sosiaalialan asiantuntemusta. Vanhustenhuollon tehtäviä ei voida jakaa sosiaalitoimen muulle henkilöstölle työtehtävien määrän vuoksi. Vanhuspalvelulaki tulee lisäämään asiakkaan oikeutta moniammatillisiin palveluihin, palvelutarpeen arviointiin sekä palvelusuunnitelmaan ja sen mukaisiin palveluihin. Koordinaation ja palveluohjauksen tarve tulee edelleen kasvamaan Vanhuspalvelulain myötä. Kotipalveluhenkilöstö tarvitsee hyvän esimiestuen, sujuvat työjärjestelyt, ja työn johdon vaativaan tehtäväänsä. Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi valtuustolle, että kunnan sosiaalitoimeen perustetaan sosiaaliohjaajan virka, joka täytetään toistaiseksi. Tehtäväkuvana on vanhustenhuollon palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelmatyö, ja palveluohjaus. Viranhaltija toimii kotipalvelun tulosyksikön henkilöstön esimiehenä ja suunnittelee kotipalvelun työn. Viranhaltija kehittää kunnan vanhustenhuoltoa. Kelpoisuusvaatimuksena on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 6 :n mukainen kelpoisuus: Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava ammattikorkeakoulututkinto. Ensisijaisesti tehtävään haetaan geronomi(amk) - tutkinnon suorittanutta henkilöä. KVTS:n mukainen hinnoittelukohta 04SOS050 Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät. Hinnoittelukohdan alaraja on tällä hetkellä 2055,90. Ehdotuksen mukaan Kunnanhallituksen kokous Kunnanhallitus päättää, että se ei esitä kunnanvaltuustolle sosiaaliohjaajan virkaa perustettavaksi. Kotipalvelun esimiestyöskentely tulee järjestää mielekkäällä tavalla sosiaalisihteerin ja Luppokodin johtajan yhteistyöllä.

22 Kunnanhallitus Käsittely: Kunnanjohtaja esitteli käsiteltävänä olevan asian ja kertoi näkemyksenään, että kotipalvelun esimiestyöskentely on toteutettavissa sisäisin työjärjestelyin uuden viranhaltijan palkkaamisen sijaan. Edelleen kunnanjohtaja totesi, että Muonion kanssa valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön jatkaminen hyvinvointikuntayhtymänä tähtää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon integraatioon, jonka myötä kotipalvelun esimiestyöskentely sekä palvelutasopäätösten laatiminen tulee ratkaistavaksi. Antti Tonteri ja Ulla Keinovaara ilmoittivat olevansa esittelijän ehdotuksen kannalla. Ehdotuksen mukaisesti. Merkitään: Satu-Marja Eira-Keskitalo palasi kokoukseen klo

23 Kunnanhallitus Khall 304 ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA-KUNTOUTUSOHJAAJAN PALKKAUS Asian aiempi käsittely: Sivistyslautakunnan kokous Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut luvan sivistysja sosiaalitoimen yhteisen erityislastentarhanopettajakuntoutusohjaajan toimen perustamiseen kolmen vuoden määräajaksi alkaen. Toimi on ollut haettavana mol:n sivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja Enontekiön sanomissa. Hakuaika päättyi klo 12. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yksi (1). Hakijalla on toimeen edellytettävä erityislastentarhanopettajan pätevyys. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Sivistyslautakunta valitsee toimeen erityislastentarhanopettaja Eila Halmiaisen. Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 05PKO011 mukaan soviteltuna kunnan palkkarakenteeseen. Peruspalkka on 2560 e/kk. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. Sivistyslautakunta valitsi toimeen erityislastentarhanopettaja Eila Halmiaisen. Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 05PKO011 mukaan soviteltuna kunnan palkkarakenteeseen. Peruspalkka on 2560 e/kk. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa Kunnanhallituksen kokous Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Ehdotuksen mukaisesti.

24 Kunnanhallitus Khall 305 VIRKAVAPAUSANOMUS/BERIT-ELLEN JUUSO Asian aiempi käsittely: Sivistyslautakunnan kokous Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: Virkavapausanomus Haen virkavapautta peruskoulun ja lukion saamen kielen lehtorin virasta palkallisena ajalle ja palkattomana ajalle Karesuvannossa Berit-Ellen Juuso Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta myöntää lehtori Berit-Ellen Juusolle palkallisen virkavapauden ajalle ja palkattoman virkavapauden ajalle Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta viran täyttölupaa sijaisuuden ajaksi. Ehdotuksen mukaan Kunnanhallituksen kokous Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Käsittely: Kunnanhallitus totesi, että asiaa ei voida käsitellä Berit-Ellen Juuson ollessa esteellinen (osallisuusjäävi) asian käsittelyssä. Asia siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

25 Kunnanhallitus Khall 306 VIRKAVAPAUSANOMUS /ANNUKKA NÄKKÄLÄ Asian aiempi käsittely: Sivistyslautakunnan kokous Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: Rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Palkinen ja sivistyslautakunta Enontekiön kunta Anon virkavapaata ajalle (palkallisena), (palkattomana), ja (palkattomana). Annukka Näkkälä äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Hetan yhtenäinen peruskoulu ja Enontekiön lukio Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta myöntää lehtori Annukka Näkkälälle virkavapauden palkallisena ajalle ja palkattomana ajalle ja ja Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta viran täyttölupaa sijaisuuden ajaksi. Ehdotuksen mukaan Kunnanhallituksen kokous Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Ehdotuksen mukaisesti.

26 Kunnanhallitus Khall 307 ERJA TENNILÄN OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN KUNNANHALLITUK- SEN KOKOUKSEN Erja Tennilä on osoittanut kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen koskien kunnanhallituksen kokousta Erja Tennilän sähköpostitse lähettämä korjattu oikaisuvaatimus on LIITTEENÄ 1B. Korjausversiota edeltävä postitse lähetetty versio on nähtävillä kokouksessa. Asian aiempi käsittely: Kunnanhallituksen kokous Teija Rantatalo on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan päivätyn kirjeen: VUOROTTELUVAPAA HAKEMUS Haen vuorotteluvapaata ajalle Teija Rantatalo Alkuperäinen kirje on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Vuorotteluvapaalain mukaan vuorotteluvapaalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautetaan määräaikaisesti palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu palkkaamaan vastaavaksi ajaksi työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 10 vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorottelijan 2 :ssä tarkoitettu työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 13 kuukautta, johon voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan tätä säännöstä sovellettaessa työssäoloon. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan jaksottamisesta on sovittava vuorottelusopimuksessa ennen vapaan aloittamista. Vuorotteluvapaata jaksotettaessa kunkin jakson vähimmäispituus on 90 kalenteripäivää.

27 Kunnanhallitus Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. Tämä sopimus sekä työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että sijainen on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi, on toimitettava ennen vuorotteluvapaan alkamista työvoimatoimistolle. Sijaista palkattaessa on etusija annettava sellaiselle työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevalle julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 1 luvun 7 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulle nuorelle tai 1 luvun 7 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetulle pitkäaikaistyöttömälle taikka korkeakoulutai ammattitutkinnon äskettäin suorittaneelle, jonka ammattitaito arvioidaan riittäväksi haettuun tehtävään. Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. Vuorottelijalla on oikeus vuorotteluvapaan päätyttyä palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Ilmoitus toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijaiseksi pidettiin nähtävillä kunnan ilmoitustaululla, verkkosivuilla, MOLjärjestelmässä ja ilmoitus julkaistiin Enontekiön Sanomissa. Hakuaika tehtävään päättyi klo Haastattelut vuorotteluvapaan sijaisen tehtävään pidettiin klo 9-11 kunnanvirastolla. Haastatteluun kutsuttiin kaikki tehtävää hakeneet henkilöt: Raili Hakala, Merja Häkkinen ja Erja Tennilä. Merja Häkkinen haastateltiin Skype-ohjelman välityksellä. Kaikki kutsutut osallistuivat haastatteluun. 1. Kunnanhallitus päättää myöntää Teija Rantatalolle vuorotteluvapaan ajalle ja vahvistaa kunnanjohtajan ehdollisen päätöksen toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijaisen palkkaamiseksi (LIITE 4). 2. Kunnanhallitus päättää valita toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijaiseksi Merja Häkkisen. Valinnan perusteina ovat syvä tuntemus kunta-alalla työskentelystä, suoritettu isännöinnin tutkinto ja arkistonhoitotutkinto. Käsittely: Käydyn keskustelun kuluessa Hannu Ranta esitti Raili Hakalaa valittavaksi toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijaiseksi. Ulla Keinovaara kannatti Rannan esitystä. Antti Tonteri kannatti pohjaesitystä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu

28 Kunnanhallitus esitys, suoritetaan vaali. Suljettua lippuäänestystä ei vaadittu. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: Merja Häkkinen 3 ääntä (Alamattila, Keskitalo, Tonteri) Raili Hakala 2 ääntä (Ranta, Keinovaara) Puheenjohtaja totesi, että Merja Häkkinen sai käydyssä vaalissa eniten ääniä ja tuli valituksi toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijaiseksi. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Raili Hakalan varalle. 1. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus valitsi Merja Häkkisen toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijaiseksi ja Raili Hakalan varalle Kunnanhallituksen kokous Erja Tennilä on päivätyllä kirjeellä tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien Enontekiön kunnanhallituksen tekemää päätöstä ( / 213), jossa kunnanhallitus on valinnut toimistosihteeri Teija Rantatalon vuorotteluvapaan sijaiseksi Merja Häkkisen. Tennilä lähetti kuntaan tarkastetun version oikaisuvaatimuksesta ja se on liitteenä 1B. Tätä edeltävä, postitse lähetetty versio oikaisuvaatimuksesta on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Oikaisuvaatimuksessa Erja Tennilä ilmaisee, että kaksi muuta hakijaa eivät täyttäneet vuorotteluvapaan sijaisen kelpoisuusehtoja. Samalla hän tuo esille laajan kokemuksensa ja syvän tuntemuksensa kunta-alasta ja tähdentää opistoasteen koulutustaan. Erja Tennilä katsoo myös, että häntä on syrjitty perustuslain 6 :n vastaisesti. Ensisijaisesti edellä mainittuihin perusteisiin vedoten Erja Tennilä vaatii, että Enontekiön kunnanhallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen ja kumoaa aiemman päätöksensä. Kuntalain (365/1995) 92 :n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen tekijä Erja Tennilä on hakenut kyseistä toimistosihteerin viran vuorotteluvapaan sijaisuutta, joten hän on asianosainen.

29 Kunnanhallitus Toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle oli haettavana työvoimatoimiston verkkosivuilla, kunnan ilmoitustaululla, kunnan verkkosivuilla sekä Enontekiön Sanomissa. Hakukuulutus toimitettiin kunnan ilmoitustaululle Hakuaika päättyi klo Määräaikaan mennessä tuli kolme hakemusta. Kaikki kolme hakijaa haastateltiin Viransijaisuutta hakeneiden tietoja käsiteltiin kunnanhallituksessa alkuperäisistä hakemuksista liitteineen otettujen valokopioiden pohjalta. Päätöksentekijöillä oli koko ajan käytössä hakijoiden itsensä toimittamat tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja muista esille nostetuista ansioista. Oikaisuvaatimuksen tekijä Erja Tennilä tähdentää työkokemustaan kunta-alalta. Auki julistettu toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijaisen työtehtäviä ovat sosiaalitoimiston ja yleishallinnon toimistotehtävien lisäksi isännöinti ja päivähoidon perhepäivähoitajien palkanlaskenta ja laskutustehtäviä. Työnkuva on varsin monipuolinen ja viranhaltijalla oli mahdollisuus perehdyttää valittua henkilöä vain yhden viikon ajan Kunnanhallitus katsoi Merja Häkkisellä olevan laajempi ja pidempi työkokemus kuntaalalta ja muun muassa siksi olevan oikaisuvaatimuksen tekijää pätevämpi kyseiseen työtehtävään. Perustuslain (125 :n 2. mom) mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijaiseksi hakeneista kolmesta henkilöstä kahdella oli isännöinnin ammattitutkinto. Erja Tennilällä ei ollut isännöinnin ammattitutkintoa. Merja Häkkinen valittiin vuorotteluvapaan sijaiseksi hakemuksesta ja haastattelusta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella. Työkokemuksensa ansiosta Merja Häkkisen saattoi olettaa kykenevän aloittamaan työnteon lyhyemmällä perehdytysjaksolla kuin muut hakijat. Kaikki hakijat täyttävät vuorotteluvapaalaissa asetetut ehdot. Kokonaisharkinnan perusteella Merja Häkkinen erottui vahvemmiksi taidoiltaan ja kyvyltään ja hänen voidaan katsoa täyttäneen parhaiten asetetut ehdot eivätkä muut hakijat siten olleet täysin tasavertaisessa asemassa Häkkiseen nähden, jolloin etusija olisi tullut antaa pitkäaikaistyöttömälle. Suomen oikeuskäytännön mukaan todistustaakka on oikaisuvaatimuksen tekijällä / valittavalla taholla. Erja Tennilä ei oikaisuvaatimuk-

30 Kunnanhallitus sessaan esitä perusteluja siihen, miten häntä on syrjitty kunnanhallituksen päätöksessä Oikaisuvaatimuksessa ei ole tullut mitään sellaista ilmi, joka ei olisi ollut kunnanhallituksen tiedossa KH päätöstä tehdessä. Kunnanhallitus pitää tekemänsä päätöksen voimassa ja hylkää Erja Tennilän tekemän oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Ehdotuksen mukaan.

31 Kunnanhallitus Khall 308 TEKNISTEN SOPIMUKSEN JÄRJESTELYVARAERÄN JAKAMINEN Kunnalliseen teknisten sopimukseen (TS) on sisältynyt lukien seuraava järjestelyvaraerä: TS (teknisten sopimus) TS-03:n allekirjoituspöytäkirjan 6 :ssä mainittu lukien käytettävän 0,4 %:n suuruisen paikallisen järjestelyvaraerän suuruus lasketaan maaliskuun 2004 palkkasummasta ja se käytetään henkilökohtaisten palkkojen maksamiseen. Enontekiön kunnassa käytettävissä on 58,84. Järjestelyvaran käyttämisestä neuvotellaan pääsopijajärjestöjen kanssa pääsopimuksen 14 :n mukaisesti pyrkien yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyvaran käytöstä siten, että erä käytetään peruspalkkojen ja vastaavien kuukausipalkkojen korotuksiin (on ns. vanha neuvottelulauseke). Yhteistyötoimikunta on käsitellyt järjestelyvaraerien käyttöä kokouksessaan ja esittänyt erien jakoa seuraavasti: Aikio Seppo 10 euroa, Kalttopää Per Jouni 10 euroa ja Sonkamuotka Lauri 10 euroa. Tomi Laakso 28,84 euroa. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, että kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen ja teknisten sopimukseen lukien sisältyvä paikallinen järjestelyvaraerä jaetaan seuraavasti: Aikio Seppo 10 euroa, Kalttopää Per Jouni 10 euroa ja Sonkamuotka Lauri 10 euroa. Tomi Laakso 28,84 euroa. Ehdotuksen mukaisesti.

32 Kunnanhallitus Khall 309 LASTEN KOTIHOIDON TUEN TULOSYKSIKÖN VASTUUVIRANHALTI- JAN MÄÄRÄÄMINEN Asian aiempi käsittely: Perusturvalautakunnan kokous Enontekiön perusturvalautakunta on määrännyt lasten kotihoidon tuen tulosyksikön vastuuviranhaltijaksi toimistosihteeri Teija Rantatalon sekä varahenkilöksi Annikki Kallioniemen. Toimistosihteeri Teija Rantatalo on jäänyt vuorotteluvapaalle syyskuussa Lasten kotihoidontukea maksetaan sellaisten pienten lasten hoitoon jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Kansaneläkelaitos maksaa tuen ja Enontekiöllä maksettavan kuntalisän sekä laskuttaa menot kunnalta kuukausittain. Päivähoito on siirretty sivistystoimelle v Tulosyksikkö olisi mielestäni tarkoituksenmukaista siirtää sivistystoimelle koska se liittyy lasten hoidon järjestämisrakenteeseen. Ehdotus: Perusturvalautakunta määrää Lasten kotihoidontuen tulosyksikön vastuuviranhaltijaksi jäljellä olevaksi vuodeksi 2012 toimistosihteeri Merja Häkkisen, varahenkilö Teija Kelottijärvi. Ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lasten kotihoidontuen tulosyksikkö siirretään sivistyslautakunnalle alkaen Kunnanhallituksen kokous Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakunnalta lausunnon perusturvalautakunnan päätöksestä. Ehdotuksen mukaisesti.

33 Kunnanhallitus Khall 310 KAHDEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN LAS- TENHOITAJAKSI Asian aiempi käsittely: Sivistyslautakunnan kokous Päivähoitoasetuksen 8 :n mukaan perhepäiväkodissa voi erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa hoitaa enintään kahtatoista lasta. Kun perhepäiväkodissa hoidetaan samanaikaisesti useampaa lasta kuin mitä 2 momentissa säädetään, tulee yhdellä perhepäivähoitajalla olla vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 5 :ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus. Kelpoisuusehtona muihin sosiaalihuollon hoito-, huolenpito-, kasvatus- tai kuntoutustehtäviin on tehtävään soveltuva vähintään kouluasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan taikka muun alan ammatillinen tutkinto. Asianmukainen nimike kolmannelle perhepäiväkodin hoitajalle on lastenhoitaja, joka vastaa säädettyä kelpoisuusehtoa. Lastenhoitaja toimii ryhmäperhepäiväkodeissa usein pedagogisena vastuuhenkilönä, jolloin hyödynnetään kelpoisuusehdon omaavan henkilön koulutusta ja osaamista. Kunnassamme on kaksi perhepäivähoitajaa, jotka on valittu kolmanneksi hoitajaksi ryhmäperhepäiväkotiin vakituisiin työsuhteisiin. Heitä valittaessa on huomioitu, että he ovat täyttäneet sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 5 :ssä säädetyn ammatillisen kelpoisuuden. Lisäksi heillä on vuosien työkokemus alalta. Lastenhoitajan peruspalkka on KVTES:n mukaan ,44 /kk. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Kahden ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitajan nimike muutetaan vaadittua koulutusta vastaavaksi lastenhoitajaksi ja heidän palkkauksensa tarkistetaan nimikkeen mukaiseksi alkaen. Palkka on 1980 /kk. Nimikkeen muutos tuo mukanaan lisävastuuta pedagogisena vastuuhenkilönä ryhmäperhepäiväkodissa, työvuorolistan laatimisessa, sijaisjärjestelyissä, perehdytyksessä, päivähoitoon liittyvien asiakirjojen laatimisessa sekä asioiden tiedottamisessa vanhemmille ja varhaiskasvatusohjaajalle. Kokouksessa annettiin uusi ehdotus: Sivistyslautakunta päättää 1. Muuttaa perhepäivähoitaja Paula Syväjärven ja perhepäivähoitaja Eeva Vuontisjärven nimikkeet vaadittua koulutusta vastaavaksi lastenhoitajaksi. 2.Toteaa Paula Syväjärven ja Eeva Vuontisjärven palkkauksen nimikkeen mukaiseksi alkaen. Palkka on 1980 /kk. Nimikkeen muutos tuo mukanaan lisävastuuta pedagogisena vastuuhenkilönä ryhmäperhepäiväkodissa, työvuorolistan laatimisessa, sijaisjärjestelyissä, perehdytyksessä, päivähoitoon liittyvien asiakirjojen laa-

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 10.10.2012 klo 15.00 17.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 9.10.2017 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Janne Näkkäläjärvi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 15.2.2016 klo 16.45-17.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi. 1 Seinäjoki Jalasjärvi- Kurikka Aika 24.10.2012 klo 14.00 15.05 Paikka Hotelli Cumulus, Aaltokabinetti Läsnä Raimo Ristilä, puheenjohtaja Pertti Mäki-Hakola Aarne Heikkilä Jaakko Ventelä Anne Ojajärvi

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus. Kokousaika Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus. Kokousaika Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus Kokousaika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.40-17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika Kokouspaikka 18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Saapuvilla olleen äsenet Leena

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 19.1.2016 klo 14.15-14.50 (puhelinkokous) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Maanantaina 22.4.2013 klo 10.00-13.04 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 8/2014 1. Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 8/2014 1. Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 14.12.2015 klo 17.40-17.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Sivistyslautakunta 23.12.2015 AIKA 23.12.2015 klo 10:00-10:52 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.02.2016 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 29.01.2013 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja et Virpi Väisänen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14. Kunnanhallitus Kokousaika Keskiviikko 16.8.2017 klo 16.18-16.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Janne

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai 4.12.2014 klo 17.50 18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Kokousaika 12.12.2011 klo 16.00 Hyrylän ohjaajaksi hakeneiden haastattelut klo 15.00 alkaen. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kokousaika 12.12.2011 klo 16.00 Hyrylän ohjaajaksi hakeneiden haastattelut klo 15.00 alkaen. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 12.12.2011 klo 16.00 Hyrylän ohjaajaksi hakeneiden haastattelut klo 15.00 alkaen Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2017 Kunnanjohtajan valintatoimikunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA maanantai 7.8.2017 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.2.2010, klo 14.45-15.15. Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Tuula Kultima pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.5.2015 klo 17.00-18.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.11.2008 klo 18.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI NÄHTÅVÄN OLEVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA

ÄHTÄRIN KAUPUNKI NÄHTÅVÄN OLEVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA ÄHTÄRIN KAUPUNKI 19.06.2017 NÄHTÅVÄN OLEVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 12.-16.6.2017 Vs. sivistystoimenjohtaja Päivi Ahopelto pvm 15.06.2017 138/2017 KIRJASTONHOITAJAN MMRMIK,4JNEN TOIMI Kaisa Tikkamäki

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 24.6.2015 klo 16.00-16.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Muonion kunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 28.1.2013 klo 16.00-16.45 Paikka Kunnantalo, valtuustosali ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA Sosiaalilautakunta 7/2007

KORPILAHDEN KUNTA Sosiaalilautakunta 7/2007 KORPILAHDEN KUNTA Sosiaalilautakunta 7/2007 SOSIAALILAUTAKUNNAN ESITYSLISTA Kokousaika Torstaina 16.8.2007 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat Liite 75 IRTISANOUTUMINEN -

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 28. 9.2011 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 52 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2014 27.8.2014 Kokousaika Keskiviikkona 27.8.2014 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 17.05.2017 Sivu 1 / 1 5435/2016 01.01.01 101 Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1256-16) Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 381/2016 01.01.01 84 Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain 3-1403-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino,

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Tuomas Keskitalo j,saapui klo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. Seppo Alatörmänen

Tuomas Keskitalo j,saapui klo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Tiistai 7.10.2014 klo 11.00-11.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila I vpj Birgitta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 7. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kultima Elli-Marja OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kultima Unto

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 7. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kultima Elli-Marja OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kultima Unto ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 7. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.8.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kultima Elli-Marja OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 2.5.2012 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 26 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Asta Niemelä Riitta Vieltojärvi Alpo Kelottijärvi

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Asta Niemelä Riitta Vieltojärvi Alpo Kelottijärvi Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 12.3.2012 klo 16.00-17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 25.2.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Kemijärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.3.2015 32 valinnut kaupunginjohtajan virkaan Atte Rantasen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. esittelijä, pöytäkirjan pitäjä, Kuhmonen Anna vs. perusturvajohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. esittelijä, pöytäkirjan pitäjä, Kuhmonen Anna vs. perusturvajohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Ruotsalainen Pekka

Lisätiedot

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo 9.00 16.00 Kokouspaikka Sähköpostikokous KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Sosiaalilautakunta 8.10.2014. 53 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 30.9.

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Sosiaalilautakunta 8.10.2014. 53 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 30.9. MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Sosiaalilautakunnan kokous klo 17:00 19:20 pykälät otsikko 53 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 30.9.2014 54 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

viranomainen kokouspäivämäärä sivu:

viranomainen kokouspäivämäärä sivu: 41 SOSIAALILAUTAKUNNALLE TIEDOKSI Sosltk 28 Sosiaali- ja terveysministeriö 1. Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten Mikeva 2. Palvelun hinnantarkistus Eduskunnan oikeusasiamies 3.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot