PARIKKALAN LUKIO OPINTO-OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARIKKALAN LUKIO OPINTO-OPAS"

Transkriptio

1 PARIKKALAN LUKIO OPINTO-OPAS

2 Kirjolankatu Parikkala PARIKKALAN LUKIO Sähköpostiosoitteet: kanslia rehtori opettajat kotisivu Riitta Lonka, rehtori (05) Mervi Hinkkanen, koulusihteeri (05) Kari Lantta, opinto-ohjaaja Mervi Auvinen, koulukuraattori opettajainhuone palvelukeittiö

3 SISÄLLYSLUETTELO Opiskelija-arviointi 2 Poissaolot 3 Kurssin suorittaminen opetukseen osallistumatta 3 Hylätyn suorituksen uusiminen 3 Hyväksytyn kurssiarvosanan korottaminen 3 Oppimäärän arvostelu päättötodistuksessa 3 Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 4 Suulliset kuulustelut 5 Ylioppilastutkinto 5 Todistukset 5 Opintojen hyväksi lukeminen 5 Pitkän oppimäärän vaihto lyhyeen 6 Opetussuunnitelman kurssien esittely Äidinkieli ja kirjallisuus 7 Englanti 8 Ruotsi 10 Ranska, saksa ja venäjä 11 Matematiikka, lyhyt 13 Matematiikka, pitkä 14 Biologia 16 Maantiede 17 Fysiikka 18 Kemia 20 Uskonto 20 Filosofia 21 Psykologia 22 Historia 23 Yhteiskuntaoppi 24 Musiikki 25 Kuvataide 26 Liikunta 28 Terveystieto 29 Opinto-ohjaus 30 Draama 30 Tietotekniikka 31

4 4 Ainevalintakortti

5 5 OPISKELIJA-ARVIOINTI ARVIOINNIN TARKOITUS Opiskelija-arvioinnin tarkoitus on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa antaa tietoja huoltajalle jatko-opintojen oppilasvalintoihin ja työelämän tarpeisiin auttaa opettajaa ja koulua opetuksen arvioinnissa ja suunnittelussa ohjata itsearviointiin KURSSI- JA OPPIMÄÄRÄARVIOINTI Kukin kurssi arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena. Kurssi voidaan arvioida numeroin 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen). suoritusmerkinnällä S (suoritettu) tai H (hylätty) Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan pääsääntöisesti numeroarvosanoin. Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnöin S (suoritettu) tai H (hylätty). Muusta kuin numeroarvioinnista on maininta opetussuunnitelmassa kyseisen kurssin kurssikuvauksessa. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Kursseista, joita opiskelija ei ole saanut suoritettua jakson aikana, opiskelija saa jaksotodistukseen joko merkinnän T (täydennettävä) tai K (kesken jäänyt). Vaadittavat täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan jakson aikana. Kesken jäänyt kurssi on suoritettava kokonaan uudelleen. ARVIOINNIN EDELLYTYKSET Arviointi voidaan suorittaa vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin edellytyksiä ovat muun muassa läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen kurssikoe Kurssin alussa opiskelijoille tulee ilmoittaa, mitä näyttöjä vaaditaan arvioinnin edellytysten täyttämiseksi. Mikäli osa arvioinnin edellytyksistä täyttyy vain osittain (esim. poissaolot ja tehtävien laiminlyönti), sillä on vaikutusta kurssiarvosanaan. Arvioinnin pohjana eivät ole siis pelkästään kokeissa annetut näytöt. Poissaoloja seurataan ja aiheettomat poissaolot alentavat kurssiarvosanaa.

6 6 POISSAOLOT Jos opiskelija on enemmän kuin viisi tuntia poissa kurssin opetuksesta, on kaikki poissaolot selvitettävä aineen opettajalle. Jos yli viiden menevät poissaolot ovat aiheellisia (opiskelija osallistuu lukujärjestyksessä päällekkäin olevalle kurssille tai työsuunnitelman mukaisiin oman koulun sisäisiin toimintoihin, edustaa kouluaan tai on kutsunnoissa, uusintakokeissa tai ylioppilaskirjoituksissa ja opiskelija on ilmoittanut poissaolosta etukäteen opettajalle), voi opiskelija korvata puuttumaan jäävät oppitunnit muilla opettajan kanssa sovittavilla näytöillä. Myös jos opiskelija on lääkärin tai muun terveysviranomaisen antaman todistuksen tai muun luotettavan selvityksen perusteella pitempiaikaisen syyn vuoksi poissa kurssin opetuksesta yli viisi tuntia, voivat opettaja ja rehtori sopia poikkeavasta kurssin suorittamisesta. KURSSIN SUORITTAMINEN OPETUKSEEN OSALLISTUMATTA Opiskelijan on keskusteltava aineenopettajan kanssa kurssin itsenäisestä suorittamisesta. Rehtori antaa luvan keskusteltuaan asiasta asianomaisen opettajan kanssa. Itsenäisesti suoritettavaan kurssiin voi kuulua loppukoe/suullinen tentti/harjoituksia ja/tai muita kirjallisia töitä (analyysejä, projektitöitä, haastatteluja, tutkielmia). Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. HYLÄTYN SUORITUKSEN UUSIMINEN Hylätty kurssi on mahdollista uusia osallistumalla uusintakuulusteluun, joka pyritään järjestämään kunkin jakson päätyttyä. Jos opiskelija on hyväksyttävästä syystä koeviikolla poissa kurssikokeesta, tulee hänen koepäivänä ilmoittaa poissaolostaan puhelimitse koululle. Opiskelijan tulee suorittaa tällainen rästiin jäänyt kurssikoe seuraavana uusintakoepäivänä. Jos uusintakuulustelu hylätään, opiskelija voi käydä kurssin uudelleen tai osallistua toisen opiskeluryhmän mukana kurssikokeeseen tai uusia kokeen uusintakuulustelun yhteydessä lukuvuoden alussa Lisäksi kevään abiturienteilla on mahdollisuus suorittaa hylättyjä kursseja 4. jakson uusintakuulustelun yhteydessä. HYVÄKSYTYN KURSSIARVOSANAN KOROTTAMINEN Jos opiskelija on tyytymätön saamaansa hyväksyttyyn kurssiarvosanaan, hän voi yrittää sen korottamista välittömästi jaksoa seuraavana uusintakuulustelupäivänä. Lukuvuoden alussa on vapaa edellisen lukuvuoden kurssien uusinta- ja korotusmahdollisuus. Kevään abiturienteilla on lisäksi mahdollisuus korottaa viimeisen lukuvuoden yksittäisiä kurssiarvosanoja 4. jakson uusintakuulustelun yhteydessä. Arvosanoista parempi jää voimaan.

7 7 OPPIMÄÄRÄN ARVOSTELU PÄÄTTÖTODISTUKSESSA Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit voivat korottaa arvosanaa oppiaineen päättövaiheessa opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltujen pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien joukossa voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: Opiskellut kurssit hylätyt kurssit 1-2 kurssia kurssia 3-5 kurssia kurssia kurssia tai enemmän Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista sen sijaan lukion oppimäärään (vähintään 75 kurssia) luetaan mukaan vain hyväksytyllä arvosanalla suoritetut kurssit. Opiskelijalla voi olla hylätyllä arvosanalla (4 tai H) opiskeltuja koulukohtaisia syventäviä tai soveltavia kurssisuorituksia. Ne eivät kuitenkaan ole mukana lukion oppimäärässä. Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät, valinnaiset vieraat kielet sekä soveltavat kurssit, joiden osalta on näin opetussuunnitelmassa määrätty. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. ARVIOINNIN UUSIMINEN JA OIKAISU Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen. Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa, kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. Opiskelijalle on annettava mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista osallistua oppiaineen suulliseen kuulusteluun, johon voi myös kuulua kirjallisia tehtäviä. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Mikäli opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa parempaa oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. Suulliset kuulustelut arvostellaan lukion yleisiä arvosteluperiaatteita noudattaen. Ylioppilastutkintosuoritus ei vaikuta lukion päättöarvosanaan. Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää rehtorilta päättöarvioinnin uusimista. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

8 8 Jos opiskelija on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Jos päätös on ilmeisesti virheellinen, lääninhallitus voi velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava.

9 9 SUULLISET KUULUSTELUT Ennen päättötodistuksen antamista opiskelijalla on mahdollisuus osallistua oppiaineen suullisiin kuulusteluihin. Tenttien laajuus määräytyy opiskelijan valitseman oppiaineen oppimäärän mukaisesti. Suulliset kuulustelut on tarkoitettu sekä ylioppilastutkintoon valmentautumista että oppiaineen päättöarvosanan korottamista varten. Mikäli opiskelija osoittaa näissä kuulusteluissa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa korotetaan. YLIOPPILASTUTKINTO Ylioppilastutkinto suoritetaan lukio-opintojen loppuvaiheessa. Kirjoituksiin voi osallistua joka keskitetysti tai hajautetusti. Tarkemmat ohjeet osallistumisesta ja arvostelusta ovat Ylioppilastutkintoon valmistautuvan ohjeistossa. TODISTUKSET Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia jaksotodistus, joka jaetaan joka jakson päätyttyä todistus oppimäärän suorittamisesta, joka annetaan opiskelijalle hänen suoritettuaan yhden tai useamman aineen oppimäärän erotodistus, joka annetaan opiskelijalle hänen erotessaan koulusta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista päättötodistus, joka annetaan opiskelijalle hänen suoritettuaan lukion koko oppimäärän. Jaksotodistuksiin edellytetään alaikäisiltä huoltajan allekirjoitus. OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Muualla suoritetut kurssit Muualla suoritetut kurssiarvioinnit muunnetaan lukion arviointiasteikolle seuraavasti Asteikko 1-5 lukioasteikko asteikko 1-3 hylätty 4 (hylätty) hylätty 1 5 (välttävä) (kohtalainen) (tyydyttävä) (hyvä) (kiitettävä) 3 10 (erinomainen) Vastaavuus määritellään epävarmoissa tapauksissa opiskelijan eduksi.

10 10 Parikkalan lukiossa hyväksytään lukion kursseiksi kursseja seuraavasti: Autokoulu: 1 kurssi kuljettajatutkinnosta Kansalaisopisto: 1 käsityön kurssi (TN/TS), 1-2 kurssia sellaisesta vieraasta kielestä, josta ei kyseisenä lukuvuonna tarjota vastaavan tasoisia kursseja Parikkalan lukiossa. Musiikkiopisto: 1 musiikkiopiston kurssi Parikkalan seurakunta: 1 kurssi Nuorten ihmissuhdetaidot -koulutuksesta Muut yhteistyötahojen kanssa suunnitellut ja lukion kursseiksi hyväksyttävät kurssit mainitaan vuosittaisessa työsuunnitelmassa. Muualla suoritetut kurssit (lukuun ottamatta muissa lukioissa suoritettuja kursseja) hyväksytään ensisijaisesti koulukohtaisiksi syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Ulkomailla suoritetut opinnot hyväksytään ensisijaisesti koulukohtaisiksi syventäviksi ja soveltaviksi kursseiksi. PITKÄN OPPIMÄÄRÄN VAIHTO LYHYEEN Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin, kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Edellisten lisäksi muut pitkässä oppimäärässä suoritetut hyväksytyt kurssit luetaan hyväksi lyhyeen oppimäärään koulukohtaisina syventävinä kursseina. Ne arvioidaan suoritusmerkinnällä S (suoritettu). OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIEN ESITTELY Lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia, joista pakollisia sen mukaan, onko opiskelija valinnut pitkän vai lyhyen matematiikan. Syventäviä kursseja on valittava vähintään kymmenen lukioaikana. Kurssit on esitetty tässä oppaassa numerojärjestyksessä ja useimmiten ne suoritetaankin numerojärjestyksessä. Kurssit ovat tarjolla pääsääntöisesti joka vuosi, mutta joitakin syventäviä tai soveltavia kursseja voidaan tarjota keskenään vuorovuosin. Kurssia voidaan myös tarjota useammalle vuosiluokalle samanaikaisesti. Ainevalintakortista ilmenee minä opiskeluvuonna mikäkin kurssi suositellaan suoritettavaksi.

11 11 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (AI) PAKOLLISET KURSSIT AI 1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS Opiskellaan ensimmäisenä. Kurssi on perusvalmiuksien kurssi, jonka aikana perehdytään aineistopohjaiseen kirjoittamiseen, ryhmäviestintätaitoihin ja eri tekstilajeihin. Kerrataan peruskielioppi. AI 2 TEKSTIEN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ Syvennetään eri tekstilajien tuntemusta. Perehdytään tiedonhankintataitojen kehittämiseen, prosessikirjoittamiseen ja tietoa välittävän puheenvuoron pitämiseen. Kielenhuoltoa. AI 3 KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA Syvennetään käsitystä kaunokirjallisuudesta (proosa, lyriikka, draama), kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä. AI 4 TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN Tarkastellaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Sisältöjä: perustelu, medialukutaito, suora ja epäsuora vaikuttaminen, vaikuttamaan pyrkivät tekstit, kantaa ottavat puheenvuorot, lähde- ja mediakritiikki. AI 5 TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI Tarkastellaan tekstejä ja niiden tyyliä huomioimalla ilmestymisajankohdan kulttuurinen ympäristö tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Käsitellään eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä. Hiotaan ja huolletaan omaa tyyliä. AI 6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI Luodaan yleiskuva suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Opitaan ymmärtämään äidinkielen merkitys jokaiselle ihmiselle. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT AI 7 PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN Voidaan suorittaa AI 4:n jälkeen. Syvennetään ja monipuolistetaan puheviestintään liittyviä tietoja ja taitoja sekä opitaan arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Kehitetään puhumisrohkeutta ja ilmaisuvarmuutta sekä esiintymis- ja ryhmätaitoja. Käydään läpi esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja

12 12 AI 8 menettelytavat. Verrataan suomalaista puhekulttuuria muiden kulttuurien tapoihin. TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN Syvennetään ja monipuolistetaan taitoja analysoida ja tuottaa tekstejä. Kerrataan tekstityypit ja tekstilajit sekä tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet. Ylioppilastutkintoon valmistautumis ta, kielenhuoltoa. Opiskellaan viimeisenä lukiovuote na. AI 9 KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI Perehdytään kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Syvennetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa, kehitetään ajattelutaitoa ja kirjallista ilmaisua kohti lukion päättötason vaatimuksia. Opiskellaan viimeisenä lukiovuote na. SOVELTAVAT KURSSIT AI 10 LUOVA KIRJOITTAMINEN Pääosin itsenäisesti suoritettava fiktiivisen kirjoittamisen kurssi. Kirjoitetaan suppeampia ja laajempia tekstejä (esim. kuvaus, vuoropuhelu, runo, näytelmä, novelli), joista opiskelijat antavat palautetta toinen toisilleen. Tavoitteena on rohkaistua löytämään oma persoonallinen ilmaisutapansa ja saada kannustusta ja ohjausta omaehtoisessa kirjoitusharrastuksessa. AI 11 MEDIATYÖPAJA Pääosin itsenäisesti suoritettava kurssi, jolla tutustutaan erilaisiin mediateksteihin ja tuotetaan niitä esimerkiksi sanomalehtiin ja koulun kotisivuille. Hiotaan tekstejä julkaisukuntoon. Kurssilla on tarkoitus vierailla lehden toimituksessa. ENGLANTI (ENA) Perusopetuksen vuosiluokalla 3 alkanut oppimäärä (A) PAKOLLISET KURSSIT ENA 1 ENA 2 NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA

13 13 Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinni tetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin. ENA 3 OPISKELU JA TYÖ Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. ENA 4 ENA 5 ENA 6 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. KULTTUURI Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen. Huom. englannin yo-koe perustuu kahdeksaan kurssiin. ENA 7 ENA 8 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kielitaidon eri osa-alueita painotetaan ylioppilastutkintoon suuntautuen. PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullista kielenkäyttöä eri tilanteissa. Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit. Kurssin lopussa suoritetaan suullinen koe. Arviointi perustuu suulliseen kokeeseen ja kurssilla annettuun näyttöön.

14 14 KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT ENA 9 ENA 10 ABI-ENGLANTI Kurssi perehdyttää yo-kokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin ja vankentaa taitoja niissä. Yo-tekstien ja rakenteiden käsittelyä, ainekirjoitusta, tiivistelmän laadintaa, kuullunymmärtämisharjoituksia. Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maail mankuviin liittyvät aiheet. PERUSTEIDEN KERTAUSKURSSI (1/2 kurssia) Niveltävä kurssi lukio-opintojen alussa ennen pakollisia kursseja. Kurssin aikana kerrataan peruskoulun keskeisiä rakenneasioita ja tutustutaan lukion työtapoihin. Erilaisten harjoitusten ja tekstien avulla kerrataan keskeiset rakenneasiat ja luodaan pohjaa lukio-opinnoille. Kurssi arvostellaan tehtyjen harjoitusten, tuotosten ja osallistumisen perusteella asteikolla S/H (suoritettu/hylätty). RUOTSI (RUB) Perusopetuksen vuosiluokalla 7 alkanut oppimäärä (B1) PAKOLLISET KURSSIT RUB 1 KOULU JA VAPAA-AIKA Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta. Sanaston ja perus rakenteiden harjoittelua. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harras tukset. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. RUB 2 ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA Kurssilla jatketaan kurssin sanaston ja rakenteiden vahvistamista. Vahvistetaan suullista ja kirjallista viestintää. Aihepiireinä ovat nuorten elämä, opiskelu, työ, harrastukset, vapaa-aika ja palvelut. RUB 3 SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA Kurssilla harjoitellaan kirjoittamistaitoa ja luetun ymmärtämistä. Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. RUB 4 ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN Kurssilla käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja elämänarvoja kirjallisesti ja suullisesti. Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opis kelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt.

15 15 RUB 5 ELINYMPÄRISTÖMME Kurssilla vahvistetaan ymmärtävää lukemista ja hiotaan kirjallista ilmaisua. Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT Huom. ruotsin yo-koe perustuu seitsemään kurssiin. RUB 6 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Kurssilla harjoitellaan suullisia jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteita pohjoismaisten tapahtumien ja muiden kurssien aihepiirien pohjalta. Keskeisiä rakenteita ja ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä käsitellään pääosin suullisesti. Arviointi: suullinen koe ja jatkuva näyttö. RUB 7 YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksia entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Aihepiireinä ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RUB 8 ABI-RUOTSI Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. Kerrataan kielioppia ja sanastoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S/H. RUB 10 PERUSTEIDEN KERTAUSKURSSI Niveltävä kurssi lukio-opintojen alussa ennen pakollisia kursseja. Kurssin aikana kerrataan peruskoulun keskeisiä rakenneasioita ja tutustutaan lukion työtapoihin. Erilaisten harjoitusten ja tekstien avulla kerrataan keskeiset rakenneasiat ja luodaan pohjaa lukio-opinnoille. Kurssi arvostellaan tehtyjen harjoitusten, tuotosten ja osallistumisen perusteella asteikolla S/H (suoritettu/hylätty).

16 16 RANSKA (RA), SAKSA (SA) JA VENÄJÄ (VE) (Lukiossa alkava oppimäärä, B3) VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 1. HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtimistä, hyvästelyä ja esittäytymistä. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskus telukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 2. NÄIN ASIAT HOITUVAT Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurs silla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 3. VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 4. MEILLÄ JA MUUALLA Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinker taisten viestinnällisten tehtävien avulla. 5. ENNEN JA NYT Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 6. OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

17 17 7. KULTTUURI Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 8. YHTEINEN MAAPALLOMME Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selos tusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Koulukohtainen syventävä kurssi 9. ABI-ranska (1/2 kurssia) Kurssi perehdyttää ylioppilaskokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin ja vankentaa taitoja niissä. LYHYT MATEMATIIKKA (MAB) PAKOLLISET KURSSIT MAB 1 LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT Suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen, toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. MAB 2 GEOMETRIA Kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen, geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa. MAB 3 MATEMAATTISIA MALLEJA I Lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla.

18 18 MAB 4 MATEMAATTINEN ANALYYSI Polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen, graafisia ja numeerisia menetelmiä. MAB 5 TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS Jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite, todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä. MAB 6 MATEMAATTISIA MALLEJA II Kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen lineaarinen optimointi, lukujono, aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT MAB 7 TALOUSMATEMATIIKKA Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia, taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla. MAB 8 MATEMAATTISIA MALLEJA III Trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla, radiaani, tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina, vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet, koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo, kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI MAB 9 KOKOAVA KURSSI Aikaisempien, pakollisten kurssien sisältöjen kertausta ja syventä mistä. Tavoitteena matemaattisen ajattelun syventämi nen, niin että opiskelija pystyy suorittamaan lyhyen matematiikan ylioppi laskokeen. Kurssia suositellaan jokaiselle, joka osallistuu lyhyen matematiikan

19 19 ylioppilaskirjoituksiin. Suoritetaan ennen MAB7-kurssia. PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) PAKOLLISET KURSSIT MAA 1 FUNKTIOT JA YHTÄLÖT Kurssissa syvennetään aiemmin opittuja matematiikan taitoja: yhtälön ratkaisusta ja prosenttilaskennasta neliöjuuren ja potenssin laskusääntöihin ja vastaaviin funktioihin. MAA 2 POLYNOMIFUNKTIOT Polynomifunktioitten käsittelyä, toisen ja korkeamman asteen yhtälöiden ratkaisua sekä polynomiepäyhtälöitä. MAA 3 GEOMETRIA Kaksi- ja kolmiulotteisen tilan kuvaamista, geometristen ongelmien ratkaisemista ja matemaattista päättelyä geometristen lauseiden avulla. Kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista. MAA 4 ANALYYTTINEN GEOMETRIA Luodaan yhteys geometristen ja analyyttisten käsitteiden välille: pistejoukon yhtälöitä, tutkitaan pisteiden, suorien, ympyröiden ja paraabelien yhtälöitä. MAA 5 VEKTORIT Vektoreiden avulla tutkitaan kuvioiden ominaisuuksia sekä kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia. MAA 6 TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT Tilastollisten jakaumien havainnollistamista, määrittämistä ja tulkintaa. Perehdytään todennäköisyyteen laskusääntöineen. Jatkuva todennäköisyysjakauma, erityisesti normaalijakauma. MAA 7 DERIVAATTA Tutustutaan polynomi- ja rationaalifunktioiden avulla raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan käsitteisiin sekä funktion ääriarvoihin.

20 20 MAA 8 JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT Tutustutaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja derivaattoihin sekä näiden yhteydessä yhdistetyn funktion derivaattaan ja käänteisfunktioon. MAA 9 TRIGONOMETRISET FUNKTIOT JA LUKUJONOT Tutustutaan trigonometrisiin funktioihin ja niiden derivaattoihin. Perehdytään lukujonoihin sekä niiden käyttöön. MAA 10 INTEGRAALILASKENTA Perehdytään alkeisfunktioiden integraalifunktioihin ja sovelletaan integraalilaskentaa pinta-alojen ja tilavuuksien laskemiseen. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT MAA 11 LUKUTEORIA JA LOGIIKKA Tutustutaan väitelauseiden totuusarvoihin, avoimeen lauseeseen ja kvanttoreihin. Opitaan matemaattisen todistamisen periaatteita. Lukuteoriassa paneudutaan alkulukuihin sekä kokonaislukujen jakoyhtälöihin. Soveltuu opiskeltavaksi jo 1. vuonna. MAA 12 NUMEERISISIA JA ALGEBRALLISIA MENETELMIÄ Tutustutaan likiarvolaskuihin, iterointiin sekä yhtälöiden numeeriseen ratkaisemiseen. Tutkitaan polynomien jaollisuutta sekä perehdytään matemaattisten välineohjelmien käyttöön. Soveltuu opiskeltavaksi 2. vuonna. MAA 13 DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKUSSI Syvennetään ja täydennetään derivaatta- ja integraalilaskennan kurssin sekä lukujonojen taitojen hallintaa. Soveltuu opiskeltavaksi kurssin MAA 10 jälkeen. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI MAA 14 KOKOAVA KURSSI Muodostetaan jäntevä kokonaisuus pakollisten kurssien sisällöistä. Erityisesti matematiikan ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. BIOLOGIA (BI) PAKOLLISET KURSSIT

21 21 BI 1 ELIÖMAAILMA Perustiedot elämän edellytyksistä, luonnon monimuotoisuudesta, evoluutiosta ja luonnon toiminnasta. Suoritetaan 1. vuonna. BI 2 SOLU JA PERINNÖLLISYYS Perustiedot soluista, niiden rakenteesta, toiminnasta ja lisääntymisestä. Perinnöllisyyden mekanismi solun, yksilön ja populaation tasolla, mutaatiot ja niiden merkitys. Soveltuu opiskeltavaksi 2. vuonna. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT BI 3 YMPÄRISTÖEKOLOGIA Ekologisen tutkimuksen tehtävät ja tekeminen, luonnon monimuotoisuuden merkitys, ekologisia ympäristöongelmia sekä niiden syitä ja ratkaisumahdollisuuksia. Soveltuu opiskeltavaksi 1. kurssin jälkeen. BI 4 IHMISEN BIOLOGIA Ihmisen rakenne ja elintoiminnat sekä niiden säätely, ihmisen elämänkaari eri vaiheineen, terveyden uhkat ja perinnöllisyystieteen sovelluksia. Soveltuu opiskeltavaksi 2. vuonna.

22 22 BI 5 BIOTEKNOLOGIA Solujen ja geenien hienorakenne ja toiminta, mikrobit ja niiden merkitys, geeni- ja bioteknologian perusmenetelmät, mahdollisuudet ja uhkakuvat, kasvi- ja eläinjalostus sekä ihmisen perimän tutkiminen tuloksineen. Soveltuu opiskeltavaksi 3. vuonna. Ennen kurssille osallistumista 2. kurssi oltava suoritettuna. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI BI 6 BIOLOGIAN TYÖTAPAKURSSI Erilaisia biologisia kokeita ja pieniä tutkimuksia. Kertausta biologian keskeisistä asioista. Soveltuu opiskeltavaksi 3. vuonna. MAANTIEDE (GE) PAKOLLISET KURSSIT GE 1 SININEN PLANEETTA Maa ja avaruus, maan rakenne ja sisäsyntyiset tapahtumat, ilman ja veden liikkeet, ulkosyntyiset tapahtumat, mm. eroosio luonnonilmiönä ja uhkana, merten merkitys, kasvillisuusalueet sekä luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla. Suoritetaan 1. vuonna. GE 2 YHTEINEN MAAILMA Väestönkasvu ja ravinnontuotanto, luonnonvarat ja niiden hyödyntäminen, alueelliset rakenteet ja kaupungistuminen, globalisaatio ja maailmankauppa, kehitys ja kehittyneisyys sekä kulttuuripiirit. Soveltuu opiskeltavaksi 2. vuonna. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT GE 3 GE 4 RISKIEN MAAILMA Luonnon toimintaan liittyvät riskit alueineen, ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet, ajankohtaisten hasardien (mm. tulvat, maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset, nälänhätä, konfliktit, pakolaisuus jne.) seuranta sekä globaalistumiskysymyksiä. Soveltuu opiskeltavaksi 2. vuonna, 2. kurssin jälkeen. ALUETUTKIMUS Tietoja ja harjoituksia paikkatietojärjestelmistä. Tutkielma tietystä alueesta (valtio, kunta ym.). Tutkielman avulla kerrataan aikaisemmin opittuja asioita sekä harjoitellaan erilaisten tietolähteiden ja tietokoneen käyttöä. Soveltuu opiskeltavaksi 3. vuonna.

23 23

24 24 KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI GE 5 ALUEELLISET KEHITTYNEISYYSEROT Tutustutaan erilaisten työtapojen avulla luonnonvarojen ja hyvinvoinnin jakautumiseen maapallolla. Aikaisempien kurssien täydennystä. Esimerkkejä lähialueilta. Soveltuu opiskeltavaksi 3. vuonna. FYSIIKKA (FY) PAKOLLISET KURSSIT FY 1 FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ Fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana, aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset, energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa, kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi, voima liikkeen muutoksen aiheuttajana, liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT FY 2 LÄMPÖ Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia, energiavarat. FY 3 AALLOT Harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen, valo, peilit ja linssit, ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen. FY 4 LIIKKEEN LAIT Liikkeen mallit ja Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate, värähdysliikkeen energia. FY 5 PYÖRIMINEN JA GRAVITAATIO Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän

25 25 säilyminen, pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike, satelliitit ja niiden käyttö. Suoritetaan FY 4:n jälkeen. FY 6 SÄHKÖ Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia, sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi. FY 7 SÄHKÖMAGNETISMI Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus, energiateollisuus. FY 8 AINE JA SÄTEILY Sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily, valosähköilmiö, säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne, atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli, kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio, atomiytimen rakenne, radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus, massan ja energian ekvivalenssi, ydinreaktiot ja ydinenergia, aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu. Suoritetaan viimeisenä lukuvuotena. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT FY 9 FYSIIKAN KERTAUS Kurssilla kerrataan keskeisimmät asiat kursseista 2-8. Tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa fysiikan maailmasta ja etsiä yhtenevyyksiä eri aihealueiden välille. Lasketaan paljon edellisten vuosien yo-tehtäviä. FY10 ELEKTRONIIKAN PERUSTEET Perehdytään elektroniikan perusilmiöihin. Mittayksiköt/luvut, sähköistensuureiden perusmääritelmät ja elektroniikan kokemusperäiset lait. Kurssi toteutetaan WebCT-ympäristössä. Kurssiin kuuluu pari lähiopetuskertaa = laboratoriotyöskentelyä LTY:n tiloissa. Kurssia tarjotaan milloin LTY/JoeY sitä esittää.

26 26

27 27 KEMIA (KE) PAKOLLISET KURSSIT KE 1 IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIA Perehdytään orgaanisiin yhdisteisiin ja niiden reaktioihin ihmisen elinympäristön kannalta. Tutustutaan joihinkin kokeellisiin erotus- ja tunnistamismenetelmiin. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT KE 2 KEMIAN MIKROMAAILMA Tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja reaktioihin. KE 3 REAKTIOT JA ENERGIA Tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin, reaktionopeuteen ja reaktiomekanismeihin. Tutustutaan reaktioyhtälön kirjoittamiseen ja reaktioiden käsittelyyn matemaattisesti. KE 4 METALLIT JA MATERIAALIT Tutustutaan sähkökemiallisiin ilmiöihin ja niiden sovelluksiin. Perehdytään materiaaleihin sekä niiden ympäristövaikutuksiin. KE 5 REAKTIOT JA TASAPAINO Perehdytään tasapainotilan muodostumiseen ja siihen liittyvään laskennalliseen malliin. Tutkitaan kokeellisesti ja malleja käyttäen kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä. USKONTO (UE) PAKOLLISET KURSSIT UE 1 USKONNON LUONNE JA MERKITYS Uskonnon määrittely ja tutkiminen, uskonnon ydinkysymykset, uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa, tieteellisen tutkimuksen näkemys Raamatun synnystä, miten Raamattua on eri aikoina tulkittu ja ymmärretty, tieteen ja uskon välinen jännite, Raamatun vaikutus kulttuuriin, Raamatun kääntämisen ongelmia.

28 28

29 29 UE 2 KIRKKO, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA Eri kirkkokuntien synty, syyt ja seuraukset, jumalakuvan muutokset, kirkon ja valtion suhteet eri aikoina, nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa, kirkkojen vaikutuksia nykyiseen maailmantilanteeseen, ekumenia. UE 3 IHMISEN ELÄMÄ JA ETIIKKA Etiikan filosofiset lähtökohdat ja teoriat, ihmisarvo kristillisen etiikan perustana ja sen perus teet, ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, ajankohtaisia eettisiä ongelmia draaman keinoin. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT UE 4 USKONTOJEN MAAILMAT Syvennytään maailman uskontoihin ja opitaan havaitsemaan uskontojen vaikutuksia nykyajassa. UE 5 USKONTO SUOMESSA Uskonnolliset liikkeet Suomessa: kansankir kot, oma seurakunta, vapaat suunnat, kristillisperäiset yhteisöt, uususkonnot, muut uskonnot. Kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Mahdollisuus tutustua paikallisiin ja lähiseudun uskonnollisiin yhteisöihin vierailijoiden ja vierailujen kautta. FILOSOFIA (FF) PAKOLLINEN KURSSI FF 1 JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN Antiikin suuret filosofit, rationalismin ja empirismin välinen jännite eurooppalaisessa filosofias sa, eräiden keskeisten filosofien näkemyksiä, mitä on tieto, metafysiikan peruskysymykset, filosofian muiden erikoisalojen peruskysymyksiä. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT FF 2 FILOSOFINEN ETIIKKA Moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka, moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa, ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta.

30 30

31 31 FF 3 TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA Metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta, todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa, totuusteoriat, tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen. FF 4 YHTEISKUNTAFILOSOFIA yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, ihmisoikeussopimuksia ja julistuksia, yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat, dystopiat ja niiden toteutuminen kuten holokausti, poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI FF 5 FILOSOFIAN KLASSIKOT Perehdytään itsenäisesti jonkun filosofin kirjoittamaan teokseen. Tentittävä teos sovitaan yhdessä opettajan kanssa. Kurssi suoritetaan kirjatenttinä. Voidaan suorittaa 1. kurssin jälkeen Filosofian kurssien suoritusjärjestys on vapaa. PSYKOLOGIA (PS) PAKOLLISET KURSSIT PS 1 PSYYKKINEN TOIMINTA, OPPIMINEN JA VUOROVAIKUTUS psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä perusteet ja sovelluksia sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT PS 2 IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden

32 32 valossa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen PS 3 IHMISEN TIEDONKÄSITTELYN PERUSTEET kognitiiviset perusprosessit vireystilan säätely, nukkuminen ja uni hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus PS 4 MOTIVAATIO, TUNTEET JA ÄLYKÄS TOIMINTA eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko PS 5 PERSOONALLISUUS JA MIELENTERVEYS persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen HISTORIA (HI) PAKOLLISET KURSSIT HI 1 IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta esihistoriasta nykyaikaan. HI 2 EUROOPPALAINEN IHMINEN Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. HI 3 KANSAINVÄLISET SUHTEET suurvaltojen ylivaltapyrkimykset 1800-luvun lopulla imperialismi ensimmäinen maailmansota

33 33 maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota: eurooppalaiset ääriliikkeet, demokratian kriisi ihmisoikeudet, joukkotuhonta, holokausti ja muut kansanvainot toinen maailmansota seurausilmiöineen YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja sen merkitys sekä muut keskeiset ihmisoikeussopimukset kylmä sota tämän päivän kansainvälisen politiikan kriisipesäkkeet ja uudet kansainväliset rakenteet Suoritetaan 2. vuonna. HI 4 SUOMEN HISTORIAN KÄÄNNEKOHTIA Kurssi käsittelee Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Suoritetaan 2. vuonna. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT HI 5 SUOMEN VAIHEET ESIHISTORIASTA AUTONOMIAN AIKAAN Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta Suoritetaan 2. opiskeluvuoden aikana. HI 6 KULTTUURIEN KOHTAAMINEN Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa. Suoritetaan tutkielmana 1. opiskeluvuoden aikana. YHTEISKUNTAOPPI (YH) PAKOLLISET KURSSIT YH 1 YHTEISKUNTATIETO Kurssi käsittelee suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteita, valtaa ja vaikuttamista. Suoritetaan 3. vuonna. YH 2 TALOUSTIETO Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Suoritetaan 3. vuonna. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT YH 3 KANSALAISEN LAKITIETO

34 34 Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä. Suoritetaan 3. vuona. YH 4 EUROOPPALAISUUS JA EUROOPAN UNIONI Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan. Suoritetaan 2. vuonna. Kurssiin kuuluu opettajajohtoinen osuus ja syventävä tutkielma. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI YH 5 OPPILASKUNTA-AKTIIVIN KURSSI Opiskelija on Parikkalan lukion oppilaskunnan hallituksen jäsenenä 2 vuotta. Lisäksi hän osallistuu erilaisiin oppilaitoksen esittely- ja edustustehtäviin. Tällaisia ovat esimerkiksi lukion esittely oppilaitosvierailijoille, lukion esittely tuleville lukiolaisille opinto-ohjauksen oppitunneilla ja lukio-opiskelun esittely vanhempainilloissa. Kurssi arvioidaan asteikolla S/H (hyväksytty/hylätty). MUSIIKKI (MU) PAKOLLISET KURSSIT MU 1 MUSIIKKI JA MINÄ Pakollinen niille, jotka eivät ole valinneet KU 2-kurssia pakolliseksi. Musiikin peruskäsitteiden ja merkintätapojen opiskelua käytännön musisoinnin yhteydessä. Soittotaidon ja äänenkäytön kehittäminen musiikillisen ilmaisun välineenä. MU 2 MONIÄÄNINEN SUOMI Kaikille pakollinen kurssi Suomalaista populaari- taide- ja perinnemusiikkia musisoiden ja kuunnellen. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT MU 3 OVET AUKI MUSIIKILLE Syvennetään Musiikki ja minä kurssin sisältöjä laulaen ja soittaen. Eri musiikkikulttuureihin ja musiikin lajeihin tutustumista. MU 4 MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA

35 35 Perehtyminen musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Näyttämömusiikkia. MU 5 MUSIIKKIPROJEKTI Suunnitellaan ja toteutetaan ryhmässä tai itsenäisesti oma musiikkiproduktio, musiikkiesitys, äänite tai taiteidenvälinen projekti. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI MU8 MUSIIKKIESITYKSET Opiskelija perehtyy musiikilliseen esiintymiseen ja Parikkalan lukion juhlaperinteeseen lukiovuosiensa aikana. Esiintymisiä koulun juhlissa ja tapahtumissa kerrytetään vähintään 6. Esitykset ovat harjoiteltuja ja opettajan ohjauksessa huolella valmisteltuja kokonaisuuksia. Kurssi arvioidaan asteikolla S/H (hyväksytty/hylätty). KUVATAIDE (KU) PAKOLLISET KURSSIT KU 1 MINÄ, KUVA JA KULTTUURI Kaikille pakollinen kurssi. Sisältöjä: mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja erilaiset taidekäsitykset kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa taide kulttuurin tulkkina: suomalaisuus, pohjoismaisuus, eurooppalaisuus ja Euroopan ulkopuolisia kulttuureita oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely, digitaalisen kuvan käyttö kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike, tila ja aika kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin, analysointitapoihin, kuten formalistiseen, semioottiseen, ikonografiseen ja reseptioanalyyttiseen tulkintaan tutustuminen KU 2 YMPÄRISTÖ, PAIKKA JA TILA Pakollinen kurssi niille, jotka eivät ole valinneet pakolliseksi MU 1 -kurssia. Sisältöjä: tila käsitteenä: tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana

36 36 arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila, suhdejärjestelmät, rakenne, väri, muoto ja materiaali maisema, rakennus, esine ja taideteos materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman aikansa kulttuurihistoriallisena viestinä arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän näkökulmasta mallintaminen, havainnekuvat, pienoismallit ja materiaalikokeilut Suorite taan 1. vuonna.

37 37 VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT KU 3 MEDIA JA KUVIEN VIESTIT Sisältöjä: kuva mediassa: kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu graafinen suunnittelu: taitto, typografia, kuvan muokkaus- ja siirtomenetelmät mediakuvien aatekriittinen ja kulttuurinen tarkastelu eri aikoina, paikoissa ja osakulttuureissa valokuva mediassa elokuva ja video: perinteinen ja uudistuva kuvakerronta visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa KU 4 TAITEEN KUVISTA OMIIN KUVIIN Sisältöjä: taidekuvan tulkinta ja analyysi kuvin ja sanoin eri aikakausien kulttuuristen merkitysten ja käsitysten ilmeneminen kuvataiteessa aiheen kehittely ja luonnostelu osana taiteellista luomisprosessia kuvan sisältö ja muoto taiteilijan ja kulttuurin viestinä, sommittelu, kuten: väri, valo, varjo ja liike sekä illusorisuus ja kolmiulotteisuus sekä pinnan rakenne ja materiaali oma taiteellinen tuotanto ja luova itseilmaisu KU 5 NYKYTAITEEN TYÖPAJA Sisältöjä: mitä nykytaide on: nykytaiteen taustalla vaikuttavat ilmiöt ja erilaiset taidekäsitykset nykytaide ja kulttuurien välinen vuorovaikutus, visuaaliset alakulttuurit taiteiden väliset projektit koulussa tai koulun ulkopuolella oman produktion toteuttaminen visuaaliset ammatit yhteiskunnassa ja taidealan organisaatioita Mahdollisuus suorittaa kuvataiteen lukiodiplomi 3. vuonna, kun 4 kuvataiteen kurssia on suoritettu. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI KU 6 LUKIODIPLOMIKURSSI Kurssin aikana on mahdollisuus suorittaa kuvataiteen lukiodiplomi valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Kurssista saa numeroarvioinnin ja lukiodiplomitodistuksen tai pelkästään numeroarvioinnin. Kurssille osallistuminen edellyttää neljää aikaisemmin suoritettua lukion kuvataiteen kurssia. Kurssi suoritetaan lähiopetuksena (jos oppilas haluaa kurssista pelkän numeroarvioinnin, silloin kurssin voi suorittaa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tutustuu aineen

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

5.9 FYSIIKKA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.9 FYSIIKKA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.9 FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 0-0 ISBN Kustantaja Äidinkieli -9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus tai sähköinen oppikirja 9789 9789988 Otava Särmä, Tehtäviä

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Matematiikka tarjoaa välineitä johdonmukaisen ja täsmällisen ajattelun edistämiseen, avaruuden hahmottamiseen sekä käytännön ja

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot