TURVALLISUUSSUUNNITELMA LAPPEEN LUISTELIJAT RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSSUUNNITELMA LAPPEEN LUISTELIJAT RY"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA LAPPEEN LUISTELIJAT RY

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tavoite 1 2. Organisaatio, vastuuhenkilöt ja toimijat Vakuutukset 1 3. Yleiset ohjeet Tapaturmat ja sairaskohtaukset Yleinen vaaratilanne Tulipalo Sähkökatko Kaasuvuoto Uhkaava henkilö Hätäkeskukseen soittaminen 4 4. Harjoitukset Jäähallit Urheilutalo Ulkokentät Harjoitusmatkat 5 5. Kilpailut 5 6. Leirit 6 7. Näytökset 6 8. Tiedottaminen 6 9. Yhteystiedot 7

3 1 Lappeen Luistelijat ry Turvallisuussuunnitelma 1. Tavoite Lappeen Luistelijat on taitoluistelun erikoisseura, jonka pääasiallisin harjoituspaikka on Lappeenrannan jäähalli. Lisäksi seuran eri ryhmillä on harjoituksia Savitaipaleen jäähallilla sekä erilaisia oheisharjoituksia urheilutalon ja koulujen eri saleissa sekä kesäaikaan myös ulkokentillä. Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on ennen kaikkea ennalta ehkäistä erilaisia tapaturmia ja onnettomuuksia. Mikäli kuitenkin jotain sattuu, antaa tämä suunnitelma seuran henkilöille toimintaohjeita, joiden avulla asia saadaan selvitettyä oikein ja mahdollisimman nopeasti. Joskus vaaratilanne voi aiheutua myös varsinaisen oman toiminnan ulkopuolelta, esimerkiksi tulipalo harjoittelupaikalla tai aivan sen läheisyydessä. Myös tällaisiin tilanteisiin antaa tämä suunnitelma toimintaohjeet. Lisäksi tärkeää on myös onnettomuuden tai vaaratilanteen jälkihoito siten, että kaikessa seuran toiminnassa päästään mahdollisimman pian takaisin normaalitilaan. 2. Organisaatio, vastuuhenkilöt ja toimijat Lappeen Luistelijoiden hallitus, joka valitaan kerran vuodessa seuran yleiskokouksessa, vastaa yleisesti toiminnan turvallisuudesta. Hallitus valitsee vuosittain joukostaan turvallisuusvastaavan, joka huolehtii kauden alussa turvallisuusasioiden päivityksestä ja että kaikki seuran uudet toimijat saavat tämän turvallisuusohjeen ja että ohjetta noudatetaan kaikessa seuran toiminnassa. Lisäksi seura järjestää turvallisuuteen liittyvää koulutusta tarvittaessa. Puheenjohtaja: Marjukka Piiparinen, p Varapj. Ritva Tuunila, p Eri ryhmien valmentajat ja ohjaajat ovat koulutettuja ja osaavat siten suunnitella toiminnasta jo lähtökohtaisesti turvallista. Lisäksi kaikki valmentajat ja ohjaajat ovat saaneet tämän turvallisuussuunnitelman ja heidät on myös perehdytetty suunnitelmaan. Lisäksi luistelukoululaisten ryhmissä on riittävä määrä isompia luistelijoita apuohjaajina, jotta kaikki lapset saadaan pysymään toiminnassa oman ryhmän mukana. Harjoituspaikkojen ja siellä olevien välineiden asiallisesta kunnosta ja turvallisuudesta vastaa tilan omistaja. Valmentajien ja ohjaajien tulee kuitenkin aina harjoitustilanteessa tarkistaa kyseiset tilat, esimerkiksi jään kunto Vakuutukset Seura vakuuttaa Taitoluisteluliiton kautta ryhmävakuutuksella kaikki alle 15-vuotiaat luistelukoululaiset, Löydä Liikunta kerholaiset ja harrastajat. Yli 15-vuotiailla harrastajilla ja kilpavalmennusryhmissä luistelevilla tulee olla joko oma tapaturmavakuutus tai kilpailulisenssin yhteydessä hankittava vakuutus. Jokaisen omalla vastuulla on varmistaa omasta vakuutusyhtiöstä mahdollisen oman

4 2 tapaturmavakuutuksen kattavuus taitoluisteluun. Kilpailijoiden on pyydettävä maininta asiasta myös vakuutustodistukseen. Seuran vapaaehtoistyöntekijät on vakuutettu SLU:n/Suomen Taitoluisteluliiton kautta Pohjolan tuplaturva tapaturmavakuutuksella. Vakuutusehdot löytyvät osoitteesta 3. Yleiset ohjeet Tyypillisiä vahinkoja taitoluistelussa ovat erilaiset kaatumisista tai yhteentörmäyksistä aiheutuneet kolahdukset, nyrjähdykset, venähdykset, luistimen terän aiheuttamat viillot tai jopa luun murtumat. Muita vaaratilanteita voivat olla harjoitustiloissa sattuvat tulipalot tai kaasuvuodot. Tärkeintä kaikissa vahingoissa ja vaaratilanteissa on tehdä aluksi nopeasti tilannearvio ja selvittää mitä on tapahtunut. Sen jälkeen toimitaan seuraavien ohjeiden mukaan Tapaturmat ja sairaskohtaukset Tapaturman sattuessa harjoituksissa tekee valmentaja tai ohjaaja välittömästi tilannearvion ja toimii tarpeen mukaan alla olevien ohjeiden mukaan. - Pienet tapaturmat, kuten nyrjähdyksiin, luistimen raapaisuihin ja kaatumisista johtuviin tärähdyksiin, voi valmentaja tai joku paikalla oleva aikuinen antaa tarvittavan hoidon paikan päällä ja seurata hetken aikaa mahdollisen jatkohoidon tarvetta. Seuran toimistossa on ensiapupakki, josta löytyy laastaria, sidetarpeita ja kylmäpusseja sekä tulehduskipulääkkeitä. Sattuneesta tapaturmasta ilmoitetaan aina vanhemmille ainakin pienempien lasten kohdalla. - Isommissa tapaturmissa, esimerkiksi luun murtumissa, valmentaja tekee tilannearvion ja antaa välittömästi tarvittavan ensiavun ja ilmoittaa luistelijan vanhemmille. Tilanteesta riippuen joko valmentaja, vanhemmat tai joku muu aikuinen toimittaa luistelijan jatkohoitoon joko itse tai kutsumalla ambulanssin hätänumerosta Vakavassa loukkaantumistapauksessa valmentaja annettuaan välittömän ensiavun joko pyytää jotakin paikalla olevaa henkilöä tai itse hälyttää apua hätänumerosta 112. Tämän jälkeen loukkaantumisesta ilmoitetaan vanhemmille. Muualla jäähallilla tai muussa harjoituspaikassa tapahtuvasta tapaturmasta tilannearvion tekee aina ensiksi paikalle tullut aikuinen ja toimii sen mukaan vastaavalla tavalla kuin edellä on kuvattu. Mikäli luistelija on lyönyt leukansa jäähän tai oheisharjoituksissa johonkin, niin tästä tulee ohjaajan aina ilmoittaa vanhemmille ja muistuttaa, että luistelija tulisi aina tämmöisen pieneltäkin tuntuvan tapaturman jälkeen käyttää hammaslääkärissä, jotta kasvavalle lapselle ei tulisi hampaisiin sellaista vammaa, joka olisi ollut välittömällä hoidolla korjattavissa. Usein hammasvammat saattavat ilmetä vasta myöhemmin, joten välitön hammaslääkärissä käynti on myös vakuutuskorvausten saamisen edellytys.

5 3 Kilpailujen ja näytösten ajaksi seurasta nimetään aina ensiapuvastaava, joka kutsutaan tapaturman sattuessa aina paikalle, ja hän tekee sitten tilannearvion jatkotoimenpiteistä ja neuvoo esimerkiksi vanhemmille paikkakunnan jatkohoitopaikat. Sairaskohtausten varalta jokainen luistelija tai hänen vanhempansa ovat velvollisia ilmoittamaan kaikille valmentajille ja mielellään myös seurajohdolle, mikäli luistelijalla on joku sellainen sairaus, joka voi oireilla harjoitusten tai leirien aikana. Näin taataan, että luistelija saa välittömästi sairauden mukaisen ensiavun. Kaikista (lievistäkin) sairaskohtauksista ilmoitetaan aina vanhemmille Yleinen vaaratilanne Yleisiksi vaaratilanteiksi voidaan luokitella harjoitustilassa tai aivan lähistöllä tapahtuva tulipalo, kaasuvuoto, joka jäähallilla olisi lähinnä ammoniakkivuoto, tai joku muu vaaratilanne, esimerkiksi sähkökatko tai uhkaava ulkopuolinen henkilö harjoitustilanteessa Tulipalo Tulipalon havaitessa tulee valmentajan tai ohjaajan koota kaikki luistelijat yhteen ja ohjata kaikki vaarassa olevat ulos sekä tehdä hätäilmoitus numeroon huoneista poistuttaessa on tarkistettava, että ikkunat ovat kiinni ja suljettava ovi, mutta ei lukittava sitä. - savun hengittämistä on vältettävä - palosta tehdään ilmoitus myös hallihenkilökunnalle - mikäli palo on pieni ja saatavilla on sammutin, voi sammutustyön aloittaa heti, mutta kuitenkin omaa henkeä vaarantamatta - hallihenkilökunta ohjaa palokunnan paikalle Sähkökatko Sähkökatkot ovat usein lyhyitä, vain muutamien minuuttien pituisia. Sähkökatkon sattuessa jäällä, ei saa enää luistella, vaan on siirryttävä aluksi odottamaan jään reunalle tai vaihtoaitioon. Mikäli sähkökatko ei mene heti ohi, siirrytään varovasti pukuhuoneisiin odottamaan. Urheilutalolla on mahdollista jäädä myös hissiin. Mikäli näin käy, paina hississä olevaa hälytysnappia ja odota rauhallisena, että hissin huoltohenkilöstö tulee auttamaan pois hissistä Kaasuvuoto Jäähallilla jäädytyslaitteistossa käytettävä ammoniakki voi joskus päästä vuotamaan hallin sisätiloihin. Ammoniakki tuntuu pistävänä hajuna, jonka havaitessa on koottava luistelijat yhteen ja ohjattava heidät välittömästi ulos. Kaasuvuodosta tehdään heti ilmoitus hätäkeskukseen 112 ja ilmoitetaan hallihenkilökunnalle, joka ohjaa pelastusviranomaiset paikalle.

6 Uhkaava henkilö Mikäli harjoituspaikalle ilmaantuu ulkopuolinen uhkaavasti käyttäytyvä henkilö, on valmentajan koottava luistelijat rauhallisesti ja yhdessä poistuttava paikalta, mikäli mahdollista. Äkkinäisiä liikkeitä ja selän kääntämistä henkilölle tulee välttää. Asioista ei myöskään kannata lähteä väittelemään vaan ennemminkin myötäillä. Valmentaja tai joku toinen paikalla oleva tai ollut hälyttää apua numerosta 112, kuitenkin siten, että uhkaaja ei sitä huomaa Hätäkeskukseen soittaminen Yleinen hätänumero on 112. Kun soitat, kerro 1. Kuka olet 2. Mistä soitat (Lappeenrannan jäähalli tai urheilutalo, tai xx koulu ja osoite) 3. Mitä on tapahtunut 4. Mitä apua tarvitaan Tämän jälkeen 5. Noudata annettuja ohjeita 6. Älä sammuta puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan 4. Harjoitukset Lappeen Luistelijoiden pääharjoituspaikat ovat Lappeenrannan ja Savitaipaleen jäähallit sekä Lappeenrannan urheilutalo. Ryhmäkoot harjoituksissa pyritään pitämään kaikissa tiloissa kohtuullisen kokoisina, jotta ryhmät olisivat hallittavissa. Suuremmissa ryhmissä (esim. luistelukoulu) on useampia ohjaajia jäällä samanaikaisesti, jotta voimme taata toiminnan turvallisuuden. Ryhmäkokoihin vaikuttavat lasten iät sekä etenkin kilparyhmissä luistelijoiden tasot ja sen myötä harjoitusten tilavaatimukset. Samantasoiset luistelijat laitetaan samaan ryhmään. Harjoituksiin ei saa tulla sairaana. Vanhempien velvollisuus on ilmoittaa ryhmän ohjaajille, mikäli lapsella on jokin sairaus, esimerkiksi astma, joka saattaa aiheuttaa oireita harjoitustuntien aikana. On tärkeää, että lapsi saa oireiden ilmaannuttua heti oikeanlaisen avun Jäähallit Suurin osa jääharjoituksista sekä myös osa oheisharjoituksista on Lappeenrannan 1- jäähallissa. Halli on vasta remontoitu, joten ulkoisesti halli on varsin turvallinen harjoitusympäristö. Hallissa on kuitenkin noudatettava yleisiä ohjeita ja käytettävä mm. sovittuja kulkureittejä pukuhuoneista jäälle ja ylätasanteen juoksusuoralle. Viikoittain on kaikilla ryhmillä myös harjoituksia 2-jäähallissa. Jäähalli itsessään on vanha ja mahdollinen vaaratilanne voi aiheutua lähinnä ulkoapäin hallikankaan vaurioitumisen vuoksi esimerkiksi runsaan lumisateen jälkeen.

7 5 Lisäksi kilpaluistelijat harjoittelevat jonkin verran myös Savitaipaleen jäähallissa, joka on suhteellisen uusi ja hyväkuntoinen harjoitushalli. Kaikissa jäähalleissa luistelijat saavat mennä jäälle vasta kun valmentaja tai ohjaaja on paikalla, ja kun jää on riittävän kuiva jäädytyksen jälkeen. Jäältä on poistuttava välittömästi vuoron loputtua, kuitenkin ennen jäädytyskoneen jäälle tuloa Urheilutalo Osa seuran oheisharjoituksista pidetään Lappeenrannan urheilutalolla. Urheilutalolla salit ovat usein tyhjänä ennen oheisharjoituksia ja luistelijat voivat osittain tehdä lämmittelyjä ennen varsinaisen harjoituksen alkua. Tällöin on kuitenkin noudatettava yleistä varovaisuutta ja etenkin voimistelusalissa telineiden omatoimista käyttöä on vältettävä. Urheilutalon painisalissa on käytettävä tossuja silsan leviämisen estämiseksi Ulkokentät Keväällä ja syksyllä oheisharjoituksia pidetään myös Kimpisen urheilukentällä. Mahdollisia yleisurheiluvälineitä ei tule käyttää ilman valmentajan lupaa Harjoitusmatkat Matkat harjoituksiin ja niistä kotiin kuuluvat jo vakuutussäännösten mukaankin harjoitusaikaan. Myös harjoitusmatkoilla on noudatettava erityistä varovaisuutta ja alle kouluikäisiä luistelijoita ei saa päästää kotimatkalle tai edes ulos (sekä jäähallilta, että urheilutalolta uloskäynti on suoraan parkkipaikalle) varmistamatta ensin, että joku aikuinen (tai isompi sisarus) on heitä noutamassa. Vakuutusten kattavuuden kannalta jokaisen luistelijan tulee kulkea harjoituksista ensin suoraan kotiin ja vasta sen jälkeen lähteä kavereiden kanssa ulos. Pyörällä harjoituksiin liikkuvien tulisi käyttää pyöräilykypärää. 5. Kilpailut Kilparyhmillä on kauden aikana kilpailuja sekä omassa hallissa, että muualla ympäri Suomea ja mahdollisesti myös ulkomailla. Omissa kilpailuissa seura nimeää ensiapuvastaavan, joka on paikalla koko kilpailu ajan. Ensiapuvastaava myös huolehtii ennen kilpailua, että ensiapulaukusta löytyy kaikki tarpeellinen. Luistelijat kulkevat yleensä omin kyydein, jolloin vanhempien on aina kilpailumatkalle lähdettäessä huomioitava normaalit liikenteeseen kuuluvat asiat eli keli, mahdolliset ruuhkat, pitkällä matkalla tarvittavat tauot jne. Kimppakyytejä suunniteltaessa on huomioitava, että kaikki saavat oman istumapaikan ja että kaikkien tavarat mahtuvat kyytiin, jotta autoileminen olisi turvallista.

8 6 Ulkomaille lähdettäessä suositellaan, että ainakin nuoremmilla luistelijoilla olisi mukana oma huoltaja. Vanhempien vastuulla on hoitaa ulkomaille tarvittavat dokumentit ja mahdolliset rokotukset. 6. Leirit Seura järjestää leirejä omissa halleissa sekä urheiluopistoilla. Leireillä on voimassa yleensä omat paikasta riippuvat turvallisuussäännöt, joita kaikkien on sitouduttava noudattamaan ennen leirille lähtöä. Kaikilla seuran leireillä on nimetty yhteyshenkilö, jonka puhelinnumero annetaan kaikille leiriläisille. Pienemmillä luistelijoilla toivotaan olevan leireillä oma huoltaja mukana. 7. Näytökset Seura järjestää yhden tai useampia taitoluistelunäytöksiä kauden aikana. Nämä ovat luonteeltaan isoja yleisötapahtumia, joita koskevat viranomaisten yleisötilaisuuksia varten antamat ohjeet ja määräykset. Järjestyksen valvojia tulee olla riittävä määrä ja heidän tulee huolehtia, että uloskulkureitit ovat vapaana näytöksen ajan. Järjestyksenvalvojien tehtävänä on huolehtia yleisön turvallisuudesta, mutta myös luistelijoiden turvallisuudesta siten, ettei mitään ulkopuolista häirintää tai uhkaa heitä kohtaan tule. Näytösten turvallisuuteen liittyvistä asioista, kuten pakollisesta kulkuvalaistuksesta, sovitaan aina etukäteen hallihenkilökunnan kanssa. Järjestysmiehet tulee tunnistaa yhtenäisestä asusta, esimerkiksi järjestysmiesliivistä. 8. Tiedottaminen Turvallisuusasioista tiedottaminen on seuran puheenjohtajalla tai seuran hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä. Tiedotusvastuu voidaan antaa koskemaan koko seuran toimintaa tai jotain erillistä tilaisuutta. Harjoituksissa myös tiedonkulun vastuuhenkilö on aina harjoituksen vetäjä eli valmentaja tai ohjaaja. Pienemmissä tapaturmissa hän hoitaa tiedottamisen tapahtuneesta suoraan asianosaisille sekä tarvittaessa myös seurajohdolle. Vakavammissa tapahtumissa hän tiedottaa asian seuran puheenjohtajalle ja/tai erikseen nimetylle tiedotusvastaavalle, joka hoitaa tiedottamisen eteenpäin ja keskustelee esimerkiksi viranomaisten ja tiedotusvälineiden kanssa. Puheenjohtajan tai muun tiedotusvastaavan tehtäviin kuuluu myös tarvittaessa tehdä kirjallinen tiedote tapahtuneesta jälkikäteen lähetettäväksi asianosaisille.

9 7 9. Yhteystiedot Seuran yhteystiedot: Puheenjohtaja Marjukka Piiparinen p Varapuheenjohtaja Ritva Tuunila p Sihteeri Jarmo Laihanen p Terveyskeskus, päivystysvastaanotto ark p. (05) EKKS, päivystys ea-pkl (ilta, viikonloppu) p. (05) Lappeen Luistelijat ry 2008

PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu

PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo: sivu 1. Turvallisuussuunnitelma 1 2. Turvallisuusorganisaatio 2 3. Mahdolliset uhat 3 4. Turvallisuusjärjestys 6 5. Esimerkkejä PuHu Juniorit

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

Toiminnan turvallisuusohjeet

Toiminnan turvallisuusohjeet Nuorten Kotkien Toiminnan turvallisuusohjeet Sisällysluettelo Alkusanat... 3 1. LEIRI- JA RETKITOIMINNAN MÄÄRITELMÄT... 4 2. LEIRI- JA RETKITOIMINNAN VAATIMUKSET... 5 3. SUUNNITTELUSSA OTETTAVA HUOMIOON...

Lisätiedot

OHJAAJAN JA VALMENTAJAN ABC

OHJAAJAN JA VALMENTAJAN ABC OHJAAJAN JA VALMENTAJAN ABC Päivitetty 15.1.2015 Seto Sisällysluettelo 1 TIVOLIN TOIMINTA-AJATUS JA VISIO... 3 2 YLEISET OHJEET TIVOLIN OHJAAJILLE... 3 2.1 TIVOLIN TOIMIJOIDEN ROOLIT JA VASTUUT... 3 2.2

Lisätiedot

Ohjaajan ja valmentajan käsikirja. Liikunnan iloa turvallisesti!

Ohjaajan ja valmentajan käsikirja. Liikunnan iloa turvallisesti! Ohjaajan ja valmentajan käsikirja Liikunnan iloa turvallisesti! Espoon Telinetaiturit ry Tuulimäen väestönsuoja Itätuulenkuja 9 2012 Sisällysluettelo 1. Työntekijän työsopimukseen tarvittavat tiedot 2.

Lisätiedot

MELANVILAUTTAJAT RY:N TURVALLISUUSSUUNNITELMA Uusin versio hyväksytty johtokunnan kokouksessa 12.4.2012.

MELANVILAUTTAJAT RY:N TURVALLISUUSSUUNNITELMA Uusin versio hyväksytty johtokunnan kokouksessa 12.4.2012. MELANVILAUTTAJAT RY:N TURVALLISUUSSUUNNITELMA Uusin versio hyväksytty johtokunnan kokouksessa 12.4.2012. 1. MELANVILAUTTAJIEN TOIMINTA Melanvilauttajat ry eli MeVi on melonnan yleisseura. MeVissä harrastetaan

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Tämä vihko sisältää ohjeita turvalliseen partiotoimintaan, Vihkon tärkeänä liitteenä toimii SP:n Turvallisuusohjeet -vihko. Vihko löytyy www.lappi.partio.fi, jolloin

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Ohjaajan Käsikirja

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Ohjaajan Käsikirja Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry Ohjaajan Käsikirja Päivitetty 21.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. JÄSENMAKSUT 2. PALKKA-ASIAT 3. OHJAAJAN VASTUU 4. VUOSITILASTO 5. TOIMINTAKAUSI 6. TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA 1 Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA 9.6.2015 Turvallisuusvastaava Juha Huttunen 2 SISÄLLYS 1. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tavoite 3 2. Riskianalyysi 3

Lisätiedot

JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA

JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 21.3.2013 2 SISÄLTÖ 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2 JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY... 5 2.1 JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY:N YHTEYSTIEDOT:... 7 3 TOIMINNAN

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

Muodostelmaluistelijan käsikirja

Muodostelmaluistelijan käsikirja Muodostelmaluistelijan käsikirja Helsingin Luistelijat ry. HL:n muodostelmaluistelu Seuran organisaatio ja muodostelman toimintaohjeet Sisällysluettelo MUODOSTELMALUISTELU OSANA LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄÄ...4

Lisätiedot

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tavoite 3 2. Riskianalyysi. 3 2.1 Häiriökäyttäytyminen 3 2.2 Tulipalo 3 2.3 Muita majoituskouluihin kohdistuvia

Lisätiedot

T U RVA L L I S U U S - ohjeet

T U RVA L L I S U U S - ohjeet TURVALLISUUSohjeet Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet hyväksytty partioneuvostossa 10.2.2007. Sisältö päivitetty vastaamaan uutta partio-ohjelmaa 21.4.2009. Vakuutusosio päivitetty 26.2.2013 3. uudistettu

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja BRYNHILDR Ourajoentie 85, 12920 Topeno 044-322 6061 Janika Kiverä www.brynhildr.fi info@brynhildr.fi Y-tunnus 2424383-2 1 SISÄLLYS Sisällysluettelo 2 Liiteluettelo 3 1. Turvallisuudesta

Lisätiedot

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus 1 SALON PALLOILIJAT RY TAITOLUISTELUJAOSTO n toimintalinjaus Versio Salon Palloilijat ry Helsingintie 18 24100 Salo 2 SALPA TAITOLUISTELUN TOIMINTALINJAUS Sisällys 1. TOIMINTALINJAUKSEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille Ohjelmapalveluyrityksille Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen (787/2003 9 ja 10 ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY.

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. 1 Seuran organisaatio ja tehtävät 1.1 Seura Helsingin Luistelijat ry (HL) on voimakkaasti kehittyvä ja uudistuva kilpaurheiluseura. Seura on perustettu

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA

Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA 1 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS NUORTEN KANSALAISTOIMINNAN TSTO 1.4.2015 Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA BENGTSÅRIN LEIRISAARI, Bengtsårin laituri, 920 Bengtsår, 10900 Hanko Sisäinen

Lisätiedot

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005 Holman koulun turvallisuussuunnitelma Päivitetty huhtikuussa 2005 Sisältö 1. Tavoite 2. Toimitilat ja niiden käyttäjät Toimitilat Henkilöstö Turvallisuusorganisaatio 3. Koulun normaaliajan turvallisuus

Lisätiedot

RICOH-turnaus 2013 TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu

RICOH-turnaus 2013 TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu RICOH-turnaus 2013 TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo: sivu 1. Turvallisuussuunnitelma 1 2. Ricoh turnaus 1 3. Kisaorganisaatio 2 4. Mahdolliset uhat 2 5. Turvallisuusjärjestys 4 6. Turvallisuus

Lisätiedot

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A - Päivitetty 18.12.2014 2, (16) S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 YLEISTÄ 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 2.1 Riskienarviointi 2.2 Turvallisuuskävelyt

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

1. JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURAN TOIMINTA

1. JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURAN TOIMINTA JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY:N TURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty johtokunnan kokouksissa 14.12.2009 (luvut 1 8), 18.1.2010 (luvut 9 9.3) ja 23.2.2010 (luvut 9.4 26). 1. JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURAN TOIMINTA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA. KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava?

ILMAJOEN KUNTA. KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava? ILMAJOEN KUNTA KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava? Sivistyslauta 12.9.2012 125 Työryhmä: Saija Keski-Heikkilä, varhaiskasvatuksen

Lisätiedot