Tulikivi Oyj ettevõtte graafi line imago

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulikivi Oyj ettevõtte graafi line imago"

Transkriptio

1 Tulikivi Oyj ettevõtte graafi line imago

2 Sisukord Eessõna Ettevõtte kultuur Ettevõtte graafi line imago Trükised Voldikud, teated ja plakatid Valgusreklaamid, lipud ja viidad Sõidukid Kauplused Riietusesemed Elektrooniline meedia Suhtekorralduskingitused ja müügi edendamise materjalid Suhted meediaga TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

3 Eessõna. Meil on hea meel, et võime esitleda meie uut reklaami ja turunduse alast töövahendit, Tulikivi ettevõtte graafi list imagot. Käesolev juhend sisaldab infot kõikide Tulikivis kasutatud reklaami, turunduse ja kommunikatsiooni alaste rakenduste kohta. Lisatud on ka mitmekülgsed juhised turundusalaste materjalide planeerimise ja kasutamise kohta. Juhised käsitlevad eraldi kõiki reklaami ja turunduse kitsamaid valdkondi reklaami ajakirjades, päevalehtdes esinemist, müügi edendamise meetodeid ja erinevaid suhtekorralduse alaseid lahendusi. Juhiste võimalikult täiuslikuks muutmiseks oleme teinud kasutatavaks ka meie voldikute, teadete ja plakatite osa. See sisaldab näidiseid reklaamimise uutest elementidest ja juhiseid imagoning tootefotode kasutamiseks. Uuendame extranetis leiduvaid juhiseid pidevalt, et need oleksid aktuaalsed, korras ja lihtsad kasutada. Lisaks võid ise hankida fotosid ja muid materjale Tulikivi intranetist ja extranetist. Loodame, et käesolevas juhendis sisalduv info osutub kasulikuks ja aitab saada reklaamile ja kommunikatsioonile tehtud kulutused mitmekordselt tagasi. Tervitustega Tulikivi kontsern Anu Vauhkonen Kommunikatsioonijuht TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 3

4 Koska maailma on kylmä. Tulikivi on lämmin. Kuna brändi tuumaks on tunnetele viitav soojus, tekkis lihtsalt ka ettevõtte slogan: Tulikivi kuna maailm on külm. Sellest sünnib meie tootega antav lubadus: kuna maailm võib mõnikord olla külm, karm ja kurb koht, on Tulikivi alati soe ja toob kodusse soojust. Meie slogan on lööklause, mis ei tõota liiga palju. Samas hõlmab see kõiki meie tooteid, olgu need siis ahjud või muud looduskivist tooted. Panusta brändisse. Meil tasub teatada asjadest, mis viivad ettevõtet ettekujutuslikult visiooni ehk seatud eesmärgi suunas. Oluline on eraldumine tuleb rääkida, mille poolest erineme konkurentidest. Kommunikatsioonis on oluline mõjutada lisaks mõistusele ka tundeid. Mõistusele apelleeritakse siis, kui toode on selgesti ja arusaadavalt esitlusel. Sõnum peab äratama tundeid ja kõnetama klienti isiklikult. Oluline on näha asju tarbija mitte toote seisukohalt. Tarbijad ei igatse tingimata ainult faktilisi tehnilisi andmeid ja kiidukõnesid toote suurepärasuse kohta. Üheks reklaamiks piisab ühest asjalikust sõnumist. Teade võib loomulikult sisaldada muidki peidetud sõnumeid, mis räägivad kvaliteedist. Näiteks pildid võivad kõnetada tundeid, reklaami suurusega võidakse anda sõnum ettevõtte suuruse kohta ja meediakanali valik võib anda edasi sõnumit kvaliteedi ja ainulaadse stiili kohta. Kommunikatsioonis on ka värvidel oluline roll. 4 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

5 1. Ettevõtte kultuur 1.1. Missioon 1.2. Visioon 1.3. Väärtused 1.4. Raamjutustus TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 5

6 1. Ettevõtte kultuur 1.1. Missioon Tulikivi Oyj toodab kodudesse soojust ja mugavust kõrge kvaliteediga, sisustusse sobivate tuntud fi rmakaupade näol Visioon Tulikivi eesmärgiks on olla juhtiv kvaliteetsetele küttekolletele ja kodukujunduses kasutatavatele looduskivitoodetele spetsialiseerunud ettevõte valitud turusegmendis. Ettevõtlikkus on Tulikivi väärtustest ehk kõige iseloomulikum. See tähendab teadvustatud orienteeritust tulemustele, eesmärkidele pühendumist ning tulevikku suunatud mõtteviisi. Rahulolev klient on Tulikivile oluline. Selgitame, mida klient ootab, kuulame teda, peame oma lubadustest kinni ja ületame kliendi ootused. Ausus on Tulikivi tegevuse aluseks. Praktikas tähendab see ausust iseenese ees ning sõnade ja tegude kokkulangevust Väärtused Tulikivi tähtsaim väärtus on julgus. See ilmneb Tulikivi otsustusvõimena. Meil on julgust uskuda oma visiooni, tunnistada reaalsust ja viia asjad lõpuni. 6 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

7 1.4. Raamjutustus See juhtus umbes kolm miljardit aastat tagasi. Tollal oli maa täis tuld ja tuhka. Seejärel hakkas aga maapind jahtuma ning mandrilavad liikusid väsimatult, otsides üksteist ja kurdusid lõpuks mäestikeks. Soome Karjalas, praeguse Juuka valla piikonnas Karjala mäeaheliku põues, kilomeetrite sügavusel suure rõhu all ja kõrges kuumuses hakkasid mineraalid uuesti kristalliseeruma, tarduma ja kuju võtma. See looduse vaatemäng tekitas loodusharulduse. Voolukivi oli sündinud. Lõpuks maa rahunes. Päike näitas oma palet. Loodus tärkas ja ilmus ka esimene inimene. Samaaegselt tulesoojusega avastastasid meie esivanemad ka müstilise kivimi. See oli voolukivi: raskem kui kõik ülejäänud ja ikkagi oli seda lihtne raiuda ja lõigata. Inimene jätkas looduse tööd, valmistas voolukivist tarbeesemeid ja kultusvahendeid. Need olid headeks abivahenditeks lõkke ääres ja koopahämaruses ning hoidsid lisaks veel kurjad jõud eemal. Rändrahvad jäid paikseks ja hakkasid endile eluasemeid ehitama. Põhjamaa talves jätkus lund rinnuni. Palgid jäätusid ja paukusid ning lõhenesid. Külm puges paratamatult kontidesse. Nüüd leidis inimene voolukivile uue rakenduse. Majad vajasid küttekoldeid, mis salvestaksid endasse soojust. Voolukivi oli selleks ideaalne! Loodus oli kinkinud talle ahjukivi parimad omadused: suure erikaalu, võrratu soojussalvestusvõime ja suurepärase tulekindluse. Nii said inimesed elada üle ka talvepakase. Voolukivi leidis tee Põhjala rahva kodutaredesse ja metsaonnidesse. Aeg kulges edasi ja 19. sajandi lõpul algas voolukivi tööstuslik kasutamine. Juugendi periood oli voolukivi kuldaeg. Meie halli imekivi hakati kasutama majade konstruktsioonides ja fassaadidel, põrandateks, sammasteks, treppideks... Voolukivi levis üle maailma. Oma kuulsuse tippajal veeti kivi tonnide kaupa Euroopa maadesse. Looduse poolt pika aja jooksul kujundatud voolukivi sai tõeliselt kuulsaks. Paljud tolleaja ehitised püsivad kindlalt ja näevad välja nagu uued, ahjudki on ikka veel töökorras. TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 7

8 Teatud perioodil jäi voolukivi tarbimine unarusse. Ta puhkas ja ootas oma aega, kuni leidis uuesti kasutuselevõtu. Inimesed hakkasid otsima oma juuri ja hindama elava tule soojust. Looduslikud materjalid said uue elujõu te alguses tegi Soome fi rma Vuolukivi Oy (nüüdne Tulikivi Oyj) julge otsuse ja taasavas vana voolukivikaevanduse Juuka Nunnanlahtis. Traditsiooni taheti jätkata. Soojust salvestavate küttekollete tööstuslik tootmine käivitus täie hooga. Tulikivi ahjude tootmisesse kaasati insenerid ja tööstusdisainerid. Inseneri innustati looma vanast looduslikust voolukivist tänapäevase kodu soojendaja ja meeleolu looja, mis võidaks ka nõudlikuma tarbija poolehoiu. Disainer hoolitses, et lõpptulemus pakuks silmailu ja sobiks ka moodsasse kodusse. Teaduslikult täpne arendustöö kandis vilja. Tulemuseks on voolukivist ahi, mis põleb puhtalt, salvestab hästi soojust ja loovutab seda kaua ja ühtlaselt. Voolukivi kui ahju matejal ja suur looduse käejälg jäi aga ikka samaks. Iga Tulikivi ahi on ehtsast Ida-Soome voolukivist. Selle elegants tuleneb loodusliku ahjukivi massiivsest struktuurist, millesse tule energia koguneb. Keegi tark on öelnud, et Tulikivi ahi on palju peenem leiutis kui näiteks mobiiltelefon. Uskugem siis teda. Põhjarahvale on tuli olnud alati tähtis ja hingelähedane. Müstiline voolukivi ja puukütte pehme soojus on väärtused, mis ei kao siit maailmast kunagi. Nüüdseks on vanast ürgkivist saanud hubane seltsiline ka linnakodusse. Maa sisemusest kaevandatud voolukivi on meeldiv ja kasulik kaaslane mitte ainult kütmise vaid ka sisustamise ja ehitamise juures. Kui tuul lõõtsub, vihm peksab vastu akent ja hing igatseb soojuse järele, võid kutsuda oma sõbrad Tulikivi ahju paistele. Lase neil katsuda voolukivi siidjast pinda ja tunda, et see rahustab ning loob sooja ja sõbraliku õhkkonna. Kivi pind on pehme ja hall, kuid selle koore all tuksub tõeline ürgjõud: sitkus ja tublidus. Sellist kivi ja sellise ahju soojust on meie külmas maailmas alati vaja. 8 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

9 2. Ettevõtte graafi line imago 2.1. Nii kasutad nimesilte 2.2. Firmamärk/logo ja selle suhted 2.3. Logo ja slogani kaitstus 2.4. Logo kasutamine 2.5. Tüpograafi a 2.6. Värvid TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 9

10 2. Ettevõtte graafi line imago 2.1. Nii kasutad nimesilte Firma nimesiltide järjekindel kasutamine on kogu kommunikatsiooni ja ühtse visuaalse ilme aluseks. Tulikivi fi rmamärki, logo, värve ja tüpograafi at kasutatakse kogu välises ja sisekommunikatsioonis käesolevas juhendis esitatud reeglite alusel. Juhend sisaldab näidiseid Tulikivi fi rmamärgi ja logo, nende kasutamise, mõõtude, kaitstuse ja värvivariantide kohta. Kasuta trükistel ja muus kommunikatsioonis alati käesolevas juhendis antud originaalseid fi rmamärke ja logosid ning esitatud värve. Anna trükiseid tootvatele koostööpartneritele, trükikodadele, reklaamifi rmadele jne. kasutamiseks originaallogod, värvimääratlused ja tüpograafi lised juhised. Märki ja logo ei tohi kasutada eraldi, lisada muudele nimedele ega fi rmamärkidele ega paigutada neile liiga lähedale. Samuti ei tohi neid painutada ega asetada kaarele. Kaitstud alale võib paigutada slogani või kontserni või fi liaali nime, kuid sinna ei tohi paigutada edasimüüja või koostööpartneri nime. Detailsemad juhised fi rmamärgi ja logo kasutamise kohta leiad käesolevast juhendist. Kooskõlastamine Kõiki toimingud (reklaam, trükised jne), milles kasutatakse Tulikivi graafi lisi tunnuseid, tuleb juba planeerimisjärgus kooskõlastada Tulikivi Oyj kommunikatsioonijuhiga. Kontakt: Anu Vauhkonen, tel (0) või tulikivi.fi Logo kujud Horisontaalselt paigutatud märk ja logo (Soovitatakse kasutada esmajärjekorras.) Vertikaalselt paigutatud ja logo 10 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

11 2.2. Firmamärk / logo ja selle suhted 2.3. Logo ja slogani kaitstus 2 x 0,5x 2 x 4x x x 1,5 x Koska maailma on kylmä 2 x 16x x 3,5x Tulikivi horisontaallogo soovitatakse kasutada esmajärjekorras. Logo kaitstud alale võib paigutada slogani või kontserni või fi liaali nime, kuid sinna ei tohi paigutada edasimüüja või koostööpartneri nime. Ka selle alla tuleb jätta tühja ruumi, et kombinatsioon eralduks selgelt. Slogani kirja tüübina kasutatakse Foundry Sterling Book. Logo vähimad mõõdud Mida väiksemat logo kasutatakse, seda raskem on seda tõlgendada. Liiga väikesena jääb logo ebaselgeks. Tulikivi vertikaallogo vähim lubatud laius on 20 mm ja horisontaallogo vähim lubatud laius on 25 mm. Slogani variandid Finnish Koska maailma on kylmä English It s such a cold, cold world Swedish German Es herrschen kalte Zeiten French C'est si froid dehors Dutch 25 mm 20 mm För att världen är kall Estonian 't Is buiten gewoon kil Italian Kogu maailm on külm Il rifugio dal freddo 25 mm Russian TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 11

12 2.4. Logo kasutamine Tulikivi Oyj logo kasutatakse valgel põhjal kas horisontaal- või vertikaallogona, arvestades kaitstud alasid. Tumedal põhjal on logo punane energiapäike neljavärvilises variandis punane ja mustvalges valge. Tulikivi logo kujutab kivi iidset vanust. Logos tõuseb energiapäike üle ürgmandri. Logo kujutab samuti kivi lõikamist ja saagimist. Logol kasutatavad must ja punane värv kujutavad nii Põhja-Karjala maakonna kui ka ettevõtte värve. Logo vale kasutamine Logo ei tohi paigutada neljavärvilisena punasele ega liiga tumedale põhjale. Tumedal põhjal peab logo Tulikivi tekst taustast eralduma. Logo ei tohi paigutada osaliselt pildi peale. Neljavärvilises materjalis ei tohi kasutada mustvalget logo. Logo tuleb esitada alati otse eestvaates. Logo erinevate osade suhteid ei tohi muuta ega paigutada erinevaid osi teise järjestusse või osaks tekstist. Nt. Koska maailma on kylmä Koska maailma on kylmä Matti Meikäläinen Oy Uhked Tulikivi küttekolded Tulikivi-uunit Koska maailma on kylmä Koska maailma on kylmä Koska maailma on kylmä Koska maailma on kylmä Koska maailma on kylmä 12 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

13 2.5. Tüpograafia Igapäevane kasutus Tulikivi Oyj kasutustüpograafi a on FoundrySterling font. Selle erinevaid variante kasutatakse kõigis graafi listes trükistes ja kommunikatsioonis. Esmajärjekorras üritatakse kasutada Book varianti. Pealkirjades kasutatakse vastavalt vajadusele Medium varianti. FoundrySterling-Book Erikasutus FoundrySterling-BookItalic Tulikivi Oyj kasutustüpograafia on FoundrySterling font. Selle erinevaid variante kasutatakse kõigis graafilistes trükistes ja kommunikatsioonis. Erandjuhtudel, nt. pildikogu tootelehekülgede tekstides võidakse kasutada Italic varianti. Tulikivi Oyj kasutustüpograafi a on FoundrySterling font. Selle erinevaid variante kasutatakse kõigis graafi listes trükistes ja kommunikatsioonis. Esmajärjekorras üritatakse kasutada Book varianti. FoundrySterling-Medium Tulikivi Oyj kasutustüpograafia on FoundrySterling font. Selle erinevaid variante kasutatakse kõigis graafilistes trükistes ja kommunikatsioonis. Esmajärjekorras üritatakse kasutada Book varianti. TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 13

14 2.6. Värvid Tulikivi põhivärv on punane PMS485, mis sümboliseerib soojust, tugevust ja kirge. Seda kasutatakse kas punase ribana, õhema joonena või selge värvipinnana. Hall ja beež on abivärvid. Hall sümboliseerib kivi pinda ja ajatut vastupidavust. Beež on soojem toon ja sümboliseerib kaasaja vaimu ning pehmust. Musta kasutatakse teksti esimese värvina. Logo kasutamisel on üle mindud horisontaallogole, mis sobib hästi uue logo taustal oleva valge tuleelemendiga. PMS % magenta 91 % yellow 100 % black PMS % black valge PMS 7527 U 3 % cyan 2 % magenta 8 % yellow 0 % black 14 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

15 3. Trükised 3.1. Kaaskirjad, kirjablanketid, faksiblanketid 3.2. Kirjaümbrikud 3.3. Kiled 3.4. Ahjuetiketid, mapid, paberkotid 3.5. Personalileht, paber 3.6. Visiitkaardid, nimesildid TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 15

16 3.1. Kaaskirjad, kirjablanketid, faksiblanketid SAATE Vastaanottaja Lähettäjä Viite Sopimuksen mukaan Tiedoksi Hyväksyttäväksi Palautetettava Tulikivi Oyj, FI Juuka puh XXX, fax XXX VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka Kaaskiri, trükitud märkmik SAATE 16 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

17 ASIAKIRJAN NIMI 1 (1) FAX Vastaanottaja Henkilö Lähiosoite Postiosoite + Toimipaikka To: At: From: Date: Subject: Pages: 1 + Viite Pääotsikko Asiakirjan fontit ja pistekoot Väliotsikot Sisennykset Ylätunniste, vastaanottajan tiedot, viite, varsinainen teksti sekä alatunnisteessa teksti Tulikivi Oyj 10 pistettä, FoundrySterling. Pääotsikko 14 pistettä FoundrySterlingBold. Tekstissä allekirjoitukseen Tulikivi Oyj 12 pistettä, FoundrySterling. Alatunnisteen muut tekstit 10 pistettä, FoundrySterling. Väliotsikon kanssa käytetään riippuvaa sisennystä Ctrl + T, varsinainen teksti alkaa aina kohdasta 2,3 cm sivunmarginaalin ollessa vasemmalla 2 cm. Asetukset pohjassa valmiina. - Sisennykset tarvittaessa ranskalaisin viivoin. Terveisin Tulikivi Oyj Nimi titteli LIITTEET (tästä alkaa luettelo liitteistä) If you don t receive all pages, please call us. Tulikivi Group, FI Juuka tel XXX fax XXX VAT-number FI , Business ID Domicile Juuka Kirjablankett Faksiblankett TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 17

18 3.2. Kirjaümbrikud It s such a cold, cold world 18 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

19 3.3. Kiled Presentatsiooni esimene pilt on maastikuvaade. Presentatsiooni pealkiri kirjutatakse horisontaalselt dia keskele sobivasse kohta pildi peale. Esitaja nimi ja loengu kuupäev kirjutatakse alumisse ossa. Graafi des kasutatakse kindlaid värvimääratlusi. Pildid paigutatakse kilepõhjadele harilikult süvendatuna. Pildi võib paigutada ka valgel taustal beeži ( R 199, G 158, B 103) raami sisse. R 255 G 255 B 255 R 193 G 195 B 194 R 149 G 151 B 150 FoundrySterling- Medium 24 pt must või valge Tähän tulee presentaation nimi R 239 G 231 B 183 R 236 G 203 B 190 R 237 G 220 B 147 R 220 G 146 B 126 R 199 G 158 B 103 R 255 G 133 B 133 R 192 G 225 B 139 R 173 G 196 B 126 R 79 G 189 B 113 FoundrySterling-Book 16 pt must henkilön nimi ja pvm R 197 G 227 B 229 R 129 G 192 B 255 R 121 G 121 B 255 FoundrySterling- Medium 24 pt must Tulikiven tehtaat ja kotimaan studiot FoundrySterling-Book pt must Tehdas Studio Kiitos! Tulikivi Oyj JUUKA Puh TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 19

20 3.4. Ahjuetiketid, mapid, paberkotid Mappide ja kaustade materjal on Edixion 250 g (õhuke) ja 300 g (paks) FoundrySterling- Medium 18 pt must FoundrySterling-Book 16 pt must 12 pt FoundrySterling-Book 9 pt 40 % must TLU 2480 Lämmitysala m 2 Paino kg Korkeus mm Leveys mm Syvyys mm Hinta asennettuna... xxxx + rahti tai xxx,xx /kk Tulikivi-rahoituksen korko: Op-prime + xx %-yksikköä (xx,x %, xx/xx). Tilinhoitopalkkio x,x euroa/kk, vuosimaksu x,xx euroa. Käytössä olevan x.xxx euron rahoituksen todellinen vuosikorko on xx,x %. Tulikivi-rahoituksen maksimiluottoraja on x.xxx euroa, ylimenevä osa käteissuorituksena. Ahjuetikett, A5 Materjal on Canon Premier 90 g Paberkott 20 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

21 3.5. Personalileht, paber UUSI MALLISTO UUSI MALLISTO TULIKIVI VERONAN MESSUILLA Verona verraton menestys Tulikiven uusi yritysilme ammentaa suomalaisesta luonnosta Tulikivi esitteli uuden tulisijamalliston ensi kertaa Veronan messuilla, Italiassa Uudet tuotteet ja messuosastomme saivat paljon kiitosta sekä loppuasiakkailta että jälleenmyyjiltä. Myös sijoittajat ottivat uutisen uusista Tulikivellä oli noin 200 m² osasto, jonne saatiin mahtumaan kokonaiset 12 uunia. Uusia tuotteita edustivat Kouta, T 750/C, Pahta/F, Louhi, Valkia ja Sarmi/C vanhoja hyviä tuotteita taas Salla II, Hetta, TLU 2000/2/5A, TU 1030/L, Kuru/L ja TLU Osasto oli valoisa ja ilmava. Sinne saatiin mahtumaan myös myyntinurkkaukset, sohvaryhmät istuskelua ja neuvotteluja varten, myyntitiskit ja piskuinen varastokeittiö. Kouta/M on yksi uutuusmalleista. Uuneista on tulevassa, syksyllä julkistettavassa esitteessä sisustuskuvat (kuten ohessa) sekä teknisten tietojen yhteydessä 3D-mallinnoskuvat. Uutuustulisijat Veronan messuilla Tulikivi osti Kermansaven tuotteista ilolla vastaan, sillä Suomessa tuotteiden tiedottamispäivänä osakekurssi pomppasi muutaman prosentin ylöspäin. Joka toinen vuosi järjestettävät Veronan Progetto Fuoco -tulisijamessut järjestettiin Italiassa nyt viidennen kerran. Tällä kertaa m² esittelyalalle oli levittäytynyt yli 400 puupolttoisten uunien- ja lisävarusteiden näytteilleasettajaa, mikä oli satakunta enemmän kuin edellisellä kerralla. Yli sata esittelijää oli Italian rajojen ulkopuolelta; kaukaisimmat Brasiliasta, Kanadasta, Kiinasta ja Pohjoismaista. Messukävijöiden määränkin väitettiin tuplaantuneen vuodesta 2004, jolloin messuilla vieraili kävijää. Kävijämäärästä voi päätellä ainakin sen, että eurooppalaiset ovat kovasti kiinnostuneita bioenergian käytöstä. Puupoltto ei ole vanhanaikaista, vaan ekologinen tapa lämmittää. Myös korkeiden energian hintojen on arveltu herättävän yhä enemmän kiinnostusta puupolttoisiin uuneihin Euroopassa. KOMEA OSASTO JA UUDET TUOTTEET Tulikivi esitteli messuilla ensi kerran uusia mallejaan, joista kerromme tässä lehdessä enemmän sivuilla Lanseerauksesta johtuen myös Veronan messuosastoon haluttiin panostaa näyttävästi. Esille haluttiin mahdollisimman paljon uusia tuotteita, mutta myös edelleen kelpoja nykyisen malliston tuotteita ja takkaleivinuuneja. Matkalla Veronan messuille ylitettiin Alpit. Tässä vaiheessa jännitys oli vielä korkealla: Miten messut menevät? Miten uuden malliston prototyypit otetaan vastaan? MAHTAVA STIMMUNKI Muutamat uunit oli kytketty hormiin, jotta messuvieraat näkisivät miten ennennäkemättömän hienosti tuli palaa uusissa Tulikivi-tuotteissa. Loimottava takkatuli ja polttopuut toivat osastolle lämpöä, tunnelmaa ja mukavaa aidon tulen tuoksua. Tuoksuja tulvahteli myös Tulikiven TLU2490 uunista, josta taitava kokkimme loihti jatkuvasti toinen toistaan parempia herkkuja. Myyntitykkimme kertoivat, miten mahtavaa ruokaa Tulikivi-uunissa voi valmistaa. Italialaista ruokaa ei kyllä turhaan kehuta. Se vie kielen mennessään! Yhteistuumin upeat tuotteet, väljä mukava osasto ja ihanat Tulikivi-uunissa laitetut herkut vetivät jatkuvasti kärpäsparven lailla ihmisiä osastollemme. Jälleenmyyjä ja asiakaspalaute sekä tuotteista että osastosta olivat todella positiivisia. Kolleega Martti Purtolaa lainatakseni messuosastollamme oli todella mahtava stimmunki! (toim.huom. Stimmung on saksaa ja tarkoittaa ilmapiiriä.) EI KUN ETEENPÄIN, SANOI MUMMO LUMESSA Verona oli välitavoite sekä ilme- että mallistoprojektissa, ja toi pienen hengähdystauon pitkään ja monivaltaiseen projektiin, joka jatkuu edelleen. Messuilla oli mukana lähinnä mallistoprojektin avainhenkilöitä, area managereita ja markkinointijohtoa. Myös koko Tulikiven hallitus vieraili osastollamme. Sarmi/C -uutuusmalli. Uusien mallien design-suunnitteluapuna on ollut suunnittelija Hannu Kähösen Creadesign-yritys. Valkia-uutuusuunissa on uusi, moderni vaakaluukku. 10 Tulikivi-uutiset 2006 Tulikivi-uutiset Printimistöödes, mis lõigatakse puhtaks, kasutatakse alati Edixioni. Koopiamasinapaberina kasutatakse Canon Premier paberit g tavaliseks igapäevaseks printimiseks g massiivsem g mm pildikogu kaaskirjad Tulikivi-uutiset Tulikivi-konsernin henkilöstölehti 1/2006 Koska maailma on kylmä TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 21

22 3.6. Visiitkaardid, nimesildid 5,5 mm 25 mm 6,5 mm Anu Vauhkonen Viestintäjohtaja / Director Corporate Communications Tulikivi-konserni / Tulikivi Group Bulevardi 22, FI Helsinki Finland tel (0) fax (0) FoundrySterling-Book suurus 10 reavahe 12 must FoundrySterling-Book suurus 7,5 reavahe 9/12 must Name Visitor 42 mm Logo laius 32 mm Logo saad hankida Tulikivi pildipangast Turvapiirkond on määratud vastavalt Tulikivi juhendile Külaliskaart x It s such a cold, cold world x FoundrySterling-Book suurus 9 must koondatud 2-poolne visiitkaart 90 x 50 mm, värvid 2/4 Visiitkaartide materjal on Edixion 300 g 22 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

23 4. Voldikud, teated ja plakatid 4.1. Üldised juhised piltide kasutamiseks 4.2. Pildikogud 4.3. Üldised juhised teadete koostamiseks Edasimüüjate ja Tulikivi esinduste teated 4.4. Plakatid 4.5. Ksimused ja vastused TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 23

24 4.1. Üldised juhised piltide kasutamiseks Pildid räägivad palju enam kui sõnad ja nendega on lihtne seostada peidetud sõnumeid. Kuna maailm on külm teema läbib kogu Tulikivi kommunikatsiooni. Raamjutustusele lisaks on oluliseks kanaliks uued pildipaarid, mille abil on lihtne kirjeldada külma, kõledat maailma ja sooja, kodust Tulikivi maailma. Külmade looduspiltide abil kõneldakse puhtast, arktilisest, soomepärasest maailmast. Lumi on puhas, kui kasutada testitud ja keskkonnasõbralikke Tulikivi tooteid. Puhas lumi ja läbipaistev jää räägivad lisaks keskkonnasõbralikkusele ka paukuvast pakasest ja külmast maailmast, kuhu on vaja soojust. Virmalised ja loodusnähtused kõnelevad ainulaadsusest ja müstikast. Külma meeleolu võib luua ka külmade meremaastike abil. Suvepildil on oluline osa kaljul ja kividel, mis räägivad, et Tulikivi tegeleb kiviäriga ja ehtsate asjadega. Kaskedega maastikud annavad sõnumi puhtast loodusest, kuid ka bioenergiast kasehalgudest. Tulikivi maailma pildid kõrvuti külmade piltidega õhkuvad soojust. Neis ilmneb ökoloogilisus ja bioenergia kasutamine, vanad traditsioonid ja käsitööoskused, soojuskiirguse puudutus ja igivana leiutis, puude põletamine, mis ühendab inimesed tule äärde istuma. Mulje on meeldivalt soe, kuid siiski värske ja kaasaegne. Mõnedel piltidel räägitakse voolukivi turvalisusest. Näiteks pilt, millel tüdruk nõjatub kamina vastu, ei õnnestuks, kui materjalina oleks metall. Tulikivi maailm on niisiis lastesõbralik. Pildid sisustuskividest räägivad omakorda lihtsast korrashoidmisest ja lastesõbralikkusest, kuid ka stiilsusest ja ajatusest. Iga pildipaar on põhjalikult läbi mõeldud. Pildipaarides sobivad kujud ja värvimaailmad väga hästi kokku, seetõttu ei saa pildipaare omavahel segada. Õige sõnumi edastamiseks tuleb pildipaare alati kasutada ühe tervikuna. 24 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

25 Külmad looduspildid edastavad järgmisi sõnumeid: Puhas, arktiline, soomepärane loodus ja jää edastavad sõnumi külmast maailmast. Puhas lumi räägib lisaks külmale maailmale ka ökoloogilisusest. Virmaliste müstika külmas talvemaastikus. Õues paukuv pakane ei häiri toas olevaid lapsi. Külm maastik võib olla ka suvine meremaastik. Looduspiltidel ka kalju ja kivi elemendina. Kasemets /bioenergiaallikas. Jahe maastik.. Külm maastik võib olla ka suvine meremaastik. Sooja meeleolu pildid annavad järgmisi sõnumeid: Kütmine, hubasus uuel viisil esitatuna. Sisaldab ka peidetud sõnumeid, nt. keskkonnasõbralikkust ja seda, et bioenergia kasutamine on in. Voolukivi pind ei põleta; ahi on turvaline ka lastega peres. Meeldiv soojus (soojuskiirgus) Puuküte on traditsiooniline ja keskkonnasõbralik kütmisviis. Tulepaiste on igivana leiutis = vanim TV-programm. Tulikivi ahi sobib lastega perele. Koondab inimesed enda ümber. Voolukivi pind ja soojuskiirgus on meeldivad. Halud keskkonnasõbralikkus Kaminatule paistel on mugav ja turvaline laiselda. Hõrgutisi leivaahjust koos kalasaagiga. Sisustuskivi lihtne korrashoid ja vastupidavus Soovitame kasutada uue voldiku pilte. Võid hankida pilte või extranetist. Piltide kasutusõigus: Tulikivil ja Tulikivi koostööpartneritel nagu piirkonna ülemad, uurimiskeskused ja asutused, ahjumeistritel ning edasimüüjatel on õigus kasutada pilte Tulikivi reklaamides ning suhtekorralduses ja ajaleheartiklites. Pilte ei tohi loovutada kolmandale osapoolele. Objekte (ahjud, inimesed või detailid) ei tohi süvendada. Plakatitel ja muudes materjalides tohib kasutada ainult selliseid imago pilte, kus on näha kogu ahi või osa ahjust. Samuti tohib Tulikivi sisustuskivide pilte kasutada erinevates materjalides, kuid nii, et kivi on esile toodud ja muu sisustus paistab kivi ümber. TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 25

26 4.2. Pildikogud Voldikute koostamisel luuakse kontrast külma ja sooja maailma vahele. Raamjutustuse piltideks on külmad looduspildid, mis kõnelevad puhtast, arktilisest, soomepärasest loodusest. Lumi on puhas, kui kasutada testitud ja keskkonnasõbralikke Tulikivi tooteid. Puhas lumi ja läbipaistev jää räägivad lisaks keskkonnasõbralikkusele ka paukuvast pakasest ja külmast maailmast, kuhu on vaja soojust. Virmalised ja muud loodusnähtused kõnelevad ainulaadsusest ja müstikast. Suvepildil on oluline osa kaljul ja kividel, mis räägivad, et Tulikivi tegeleb kiviäriga ja ehtsate asjadega. Kaskedega maastikud annavad sõnumi puhtast loodusest, kuid ka bioenergiast. Tulikivi maailma pildid õhkuvad soojust. Tootepilte kasutatakse süvendatuna ja iga tootepere decopilt loob vaatajale ettekujutuse tootest sisustuselemendina. 26 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

27 Otsikko Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry s standard dummy text ever since the 1500s, when an uniknown printer took a gallery of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of. Lorem Ipsum has been the industry s standard dummy text ever since the 1500s, when an uniknown printer took a gallery of type and scrambled it to make a type specimen book. OTSIKKO Lorem Ipsum is simply dummy text of theprinting and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry s standard dummy text ever since the 1500s, when an uniknown printer took a gallery of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of. Lorem Ipsum has been the industry s standard dummy text ever since the 1500s, when an uniknown printer took a gallery of type and scrambled it to make a type specimen book. Pildikogu ülesehitus: lisa 6 lehekülge edixion 140 g, kaaned 4 lehekülge 250 g, sisepool edixion 120 g. Pildikogu suurus: 270 x 210 mm, horisontaalne 4/4 + kaanele mattoffsettlakk 1/0, liimi abil köitmine. Pildikogude koostamise põhjad on olemas extranetis. TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 27

28 4.3. Üldised juhised teadete koostamiseks www-aadress FoundrySterling-Book 9 pt must või valge sõltuvalt teksti all oleva pildi toonidest 5 mm 5 mm 10 mm 10 mm Koska maailma on kylmä. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry s standard dummy text ever since the 1500s, when an uniknown printer took a gallery of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm Ilmoituskohtainen otsikko Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry s standard dummy text ever since the 1500s, when an uniknown printer took a gallery of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 10 mm 10 mm Logo ja slogani kombinatsiooni saad hankida Tulikivi pildipangast. Turvapiirkond vastavalt Tulikivi juhendile on määratud leheküljel 11. Alumise riba põhja värv 3c, 2m, 8y, 0k Pealkiri: FoundrySterling-Book suurus 13 pt, reavahe 13 pt must tekst ja reavahe suurenevad teate suuruse lisandudes Tekst: FoundrySterling-Book suurus 9 pt, must tekst ja reavahe suurenevad teate suuruse lisandudes Kui teatel on eraldi pealkiri, peab Tulikivi logo olema sloganil. 28 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

Ecophon Wall Panel C. Parima välimuse ja süsteemi kvaliteedi saavutamiseks kasuta Ecophon kinniteid. Profiilid on valmistatud alumiiniumist.

Ecophon Wall Panel C. Parima välimuse ja süsteemi kvaliteedi saavutamiseks kasuta Ecophon kinniteid. Profiilid on valmistatud alumiiniumist. Ecophon Wall Panel C Kasutatakse kui helineelavaid plaate seinal koos ripplaega või selle asemel, et luua suurepärased akustilised tingimused ruumis. Ecophon Wall Panel C plaadil on peidetud liistud ja

Lisätiedot

2. Graafi nen yrityskuva

2. Graafi nen yrityskuva 2. Graafi nen yrityskuva 2.1. Näin käytät tunnisteita 2.2. Liikemerkki / logo ja sen suhteet 2.3. Logon ja sloganin suoja-alueet 2.4. Logon käyttö 2.5. Typografi a 2.6. Värit TULIKIVI OYJ:N GRAAFINEN YRITYSKUVA

Lisätiedot

Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel

Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel Anna-Liisa Salminen Kela & Kristiina Juntunen Gerocenter Kela 8.6.2015 Kas omastehooldaja jaksab ja kas säilivad head suhted? Taust Omastehooldusega

Lisätiedot

UUDISMÄAN TOIMITUS. Uudismaa Toimetus 1920 21 A. Seisavad: j. Kerge, J. ROSENTAL. Istuvad: A. JOHANSON, V. ERNITS, L. OBST, E. LEPPIK.

UUDISMÄAN TOIMITUS. Uudismaa Toimetus 1920 21 A. Seisavad: j. Kerge, J. ROSENTAL. Istuvad: A. JOHANSON, V. ERNITS, L. OBST, E. LEPPIK. CONCORDIA UUDISMÄAN TOIMITUS Uudismaa Toimetus 1920 21 A. Seisavad: j. Kerge, J. ROSENTAL. Istuvad: A. JOHANSON, V. ERNITS, L. OBST, E. LEPPIK. (päätoimetaja) (Vastutav, toimet.) Pildilt puudub toimet,

Lisätiedot

G R A A F I N E N O H J E I S T O

G R A A F I N E N O H J E I S T O GRAAFINEN OHJEISTO LOGO IDEA 2 Siun sote tehdään, koska asioiden täytyy muuttua. Siun sote on uudenlaisen yhteistyön tulos. Hyviä palveluita ei väännetä rautalangasta vaan ne tehdään yhdessä. Siksi Siun

Lisätiedot

KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND

KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND Student s name... Chef s name.. Workplace.. Teacher. School. Time Total ECVET POINTS.. KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND Kvalifikatsioon: À LA CARTE- RUOANVALMISTUS (FIN) 120 tundi 4 ÕN,

Lisätiedot

KAS SA TUNNED OMA TÖÖTINGI MUSI?

KAS SA TUNNED OMA TÖÖTINGI MUSI? KAS SA TUNNED OMA TÖÖTINGI MUSI? Johannes Tervo SISUKORD Metallitööstuse hulka Soomes kuuluvad...4 Võrdne kohtlemine...5 Tööleping... 6 TEHNOLOOGIATÖÖSTUSE KOLLEKTIIVLEPING 2007 2009... 13 Palgatõus 2007...

Lisätiedot

Eurostudium 3w luglio-settembre 2011. Eessõna. Eugenio Colorni (Rooma 1944)

Eurostudium 3w luglio-settembre 2011. Eessõna. Eugenio Colorni (Rooma 1944) Eessõna Eugenio Colorni (Rooma 1944) Käesolevad tekstid on kirjutatud Ventotene saarel 1941. ja 1942. aastal. Selles range distsipliiniga õhkkonnas, kus informatsioon püüti muuta võimalikult täiuslikuks,

Lisätiedot

Verbin perusmuoto: da-infinitiivi

Verbin perusmuoto: da-infinitiivi Verbin perusmuoto: da-infinitiivi 1. suomen -a, -ä viron -da Huom! Suomen kaksitavuisia ta-vartaloisia verbejä vastaavat virossa kaksivartaloiset verbit. da-infinitiivi on kaksitavuinen ja tunnukseton.

Lisätiedot

Moduulivarusteet Moodulseadmed

Moduulivarusteet Moodulseadmed Moduulivarusteet Moodulseadmed KS6 B/ Ylivirtakytkimet / Kaitselüliti KS6 B/ KS6 B6/ KS6 B0/ KS6 B3/ KS6 B6/ KS6 B0/ KS6 B5/ KS6 B3/ 7,8 74 84 84 35 I n 300 00 Kytkentäerittely Vabastamisomadused minuuttia

Lisätiedot

SUURIA TUNTEITA MUSIIKISSA 12. 13.6.2010 HELSINGISSÄ

SUURIA TUNTEITA MUSIIKISSA 12. 13.6.2010 HELSINGISSÄ SUOMEN TYÖVÄEN MUSIIKKILIITTO RY TIEDOTE 27.5.2010 SUURIA TUNTEITA MUSIIKISSA 12. 13.6.2010 HELSINGISSÄ Kiitos ilmoittautumisestanne Suomen Työväen Musiikkiliiton 90-vuotisjuhlille. Juhlat järjestetään

Lisätiedot

KAIKEN MAAILMAN RAKENNUSKIVIÄ

KAIKEN MAAILMAN RAKENNUSKIVIÄ VERHOILUKIVET RAKENNUSKIVET KAIKEN MAAILMAN RAKENNUSKIVIÄ PIHAKIVET SISUSTUSKIVET Sisustuskivet ovat luonnonkivisiä ratkaisuja rakennuksen sisäpintojen verhoiluun. KIVI JOKA KODIN SISUSTAMISEEN Majakiven

Lisätiedot

Syksy 2012. www.vuoleri.fi. Aina puhdas pinta

Syksy 2012. www.vuoleri.fi. Aina puhdas pinta Syksy 2012 www.vuoleri.fi Aina puhdas pinta Aina puhdas pinta Vuolerin kaakelipintaisissa tulisijoissa on vuolukivinen sisärakenne. Modernit uutuudet! VUOLUKIVI Saatavana myös takkapaistouuni Hiillos 210

Lisätiedot

Kas Eesti vajab uut psühhiaatrilise abi seadust?

Kas Eesti vajab uut psühhiaatrilise abi seadust? Kas Eesti vajab uut psühhiaatrilise abi seadust? Alo Jüriloo psühhiaater ja kohtupsühhiaater ülemarst alo.juriloo juriloo@om.fi Vangide psühhiaatriahaigla Vantaa, Soome Psühhiaatrilise abi seadus Eestis

Lisätiedot

1. Sommitelman on sijaittava sivun keskellä sekä vastattava tilauksessa ilmoitettuja mittoja;

1. Sommitelman on sijaittava sivun keskellä sekä vastattava tilauksessa ilmoitettuja mittoja; Digitaalinen alkuperäisversio on komposiitti-pdf, joka on tehty PDF/X- 1a:2001 -versiolla sekä Acrobat Distillerillä. Tilauksen mukaisesti joko CMYK:llä tai CMYK+SPOT -väreillä (PANTONE). Ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja24

Lähivõrdlusi Lähivertailuja24 Lähivõrdlusi Lähivertailuja24 PEATOIMETAJA ANNEKATRIN KAIVAPALU TOIMETANUD JOHANNA LAAKSO, MARIA-MAREN SEPPER, KIRSTI SIITONEN, KATRE ÕIM EESTI RAKENDUSLINGVISTIKA ÜHING TALLINN 2014 Lähivõrdlusi. Lähivertailuja

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

raafinen ohjeisto 2011 TIIVI Brand Book 2011 Sivu 1

raafinen ohjeisto 2011 TIIVI Brand Book 2011 Sivu 1 raafinen ohjeisto 2011 TIIVI Brand Book 2011 Sivu 1 GRAAFINEN OHJEISTO Visuaalisuus on tärkeä osa yrityksen brändiä. Oikean viestin välittäminen vaatii selkeät pelisäännöt, jotka löydät tästä osiosta.

Lisätiedot

suomalaisen motoristin puolella Graafinen ohjeisto smo SUOMEN MOTORISTIT RY

suomalaisen motoristin puolella Graafinen ohjeisto smo SUOMEN MOTORISTIT RY Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto - Sisältö Logo Slogan Värit Fontit 3 4 5 6 Käyntikortti Kirjelomake Kirjekuori Ilmoituspohja 7 8 9 10 Roll-up Messuosasto Jakotarra 11 12 13 Valomainos Näyteikkunateipit

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Koska maailma on kylmä.

Koska maailma on kylmä. TULIKIVI VALMISTULI-MALLISTO Koska maailma on kylmä. Sijoita lämpöön ja tunnelmaan VALMISTULI-MALLISTO TULIKIVI-VALMISUUNIT TULIKIVI GREEN W10 -LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ TULIKIVI GREEN P10-PELLETTITJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 Mainostoimisto Penbox 10-2015 TAIVASSALON LOGO Virallinen logo 2015 Taivassalon ilmeen keskeisin elementti on tunnus logotekstin yhteydessä. Yksimastoisesta purjelaivasta muodostuva

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston SUOMEN KIELEN LAITOKSEN JULKAISUJA 34

Jyväskylän yliopiston SUOMEN KIELEN LAITOKSEN JULKAISUJA 34 Jyväskylän yliopiston SUOMEN KIELEN LAITOKSEN JULKAISUJA 34 LÄHIVERTAILUJA 4 V suomalais-virolainen virheanalyysiseminaari Konnevedellä 27. ja 28. toukokuuta 1988 Toimittanut Tõnu Seilenthal Jyväskylä

Lisätiedot

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Esipuhe 3 Tunnus 4 Versiot 5 Käyttö 9 Vaakuna 10 Värit 11 Typografia 12 Graafiset elementit 13 Lomakepohjat 14 Vaakunalla 14 Markkinointitunnuksella 15 Kirjekuoret ja käyntikortit

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Aada JOHDANTO 1. TUNNUS 1.1 Tunnukset 1.2 Suoja-alue & koot 1.3 Tunnuksen käyttö 1.4 Tiedostomuodot 2. VÄRIT 2.1 Värimaailma 3. TYPOGRAFIA JOHDANTO K & H Annala Oy on

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta. Kattavin valikoima. Kerralla valmiiksi

Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta. Kattavin valikoima. Kerralla valmiiksi + = Kontio 1 Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta Valmistulen henkilökunta huolehtii kaikista talotoimitukseen liittyvistä tulisij a-asioista. Laadukkaaseen palveluun kuuluu sinulle sopivan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2013 C(2013) 818 final Osa 3/6 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä vedenlämmittimien,

Lisätiedot

ASSESSMENT FORM FOR THE TESTING OF CUSTOMER SERVICE IN HOTEL AND TOURISM UNIT IN HETA-ECVET PROJECT

ASSESSMENT FORM FOR THE TESTING OF CUSTOMER SERVICE IN HOTEL AND TOURISM UNIT IN HETA-ECVET PROJECT ASSESSMENT FORM FOR THE TESTING OF CUSTOMER SERVICE IN HOTEL AND TOURISM UNIT IN HETA-ECVET PROJECT name: Work placement (name and address): Time of the testing period: Name of the work place instructor

Lisätiedot

JÄNNITTÄVÄ ISTUMAPAIKKA

JÄNNITTÄVÄ ISTUMAPAIKKA LIBRA 2 Libra Libra 3 LIBRA Liikkeen inspiroima istumapaikka. Aaltoilevuutta. Jännittävä lainehdinta. Joka kutsuu keskusteluun. Yhteiseen hetkeen. Tai omaan aikaan. Ansaittuun lepoon. Luonnollinen muoto

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto GRAAFINEN OHJEISTUS LOGO SLOGANILLA Elämän peruspilarit Tunnus kokonaisuutena kuvaa vahvaa I-kirjainta viitaten Iisalmen kaupungin nimeen. Logon kantava idea tulee Koljonvirran pohjassa säilyneistä alkuperäisen

Lisätiedot

Saatteeksi. OAJ:n graafisesta ilmeestä antaa tarvittaessa lisätietoa OAJ:n viestintäosasto.

Saatteeksi. OAJ:n graafisesta ilmeestä antaa tarvittaessa lisätietoa OAJ:n viestintäosasto. Graafinen ohjeisto 2 3 Sisältö 5 Saatteeksi Saatteeksi Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on 6 Tunnus 7 Tunnuksen vaakaversio ja sloganversio 8 Tunnuksen väriversiot 9 Tunnuksen tiedostomuodot 10

Lisätiedot

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ennen kuin aloitat: 1. Asenna tietokoneeseesi ilmainen Miso Regular fontti, jonka saat täältä: https://www.fontspring.com/fonts/marten- nettelbladt/miso

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

Tulikivi Oyj. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj Tulikivi-konserni Pörssinoteerattu perheyhtiö Liiketoiminnot: tulisijat ja luonnonkivituotteet Liikevaihto 55,9 Me Työntekijöitä noin 500 Viisi tuotantolaitosta: Juuassa (2), Suomussalmella,

Lisätiedot

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille HYLLYSTÖT TEHOKÄYTTÖÖN RFID-TEKNIIKALLA Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille Sähköiset hyllyjärjestelmät Kaikki SCHÄFERin varasto- ja hyllyjärjestelmät voidaan asentaa siirrettäville alustoille. Periaate

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry GRAAFINEN OHJEISTUS Ilves ry Copyright Ilves ry Versio 1.0 / Marraskuu 2015 YLEISTÄ Tämä ohjeistus on rakennettu ohjenuoraksi Ilves ry:n henkilökunnalle sekä kaikille urheiluseuran sidosryhmille, joilla

Lisätiedot

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja 3M Toimistotuotteet Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät Näin käytämme logoja Sisältö: 1 Yleistä tuotenimistä ja logoista 1 2 3M-logo 1 2.1 3M logon käyttö internetissä 3 3 Post-it -logo 4 3.1 Perusviestilaput

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

CSS-kielen avulla määritellään HTML-dokumentin tyyli. CSS avulla voidaan tarkemmin määritellä eri elementtien ominaisuuksia.

CSS-kielen avulla määritellään HTML-dokumentin tyyli. CSS avulla voidaan tarkemmin määritellä eri elementtien ominaisuuksia. CSS1 CSS (Cascading Style Sheets) CSS-kielen avulla määritellään HTML-dokumentin tyyli. CSS avulla voidaan tarkemmin määritellä eri elementtien ominaisuuksia. Esim.

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

LIITE LIITE III. KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) No /..

LIITE LIITE III. KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) No /.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.10.2013 C(2013) 6280 final LIITE LIITE III [ ] KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) No /.. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

TuUL graafinen ohjeistus GRAAFINEN OHJEISTUS. päivitetty

TuUL graafinen ohjeistus GRAAFINEN OHJEISTUS. päivitetty GRAAFINEN OHJEISTUS päivitetty 2.2.2016 Turun Urheiluliiton logo Turun Urheiluliiton logo yhdistettynä kolmiomerkkiin Turun Urheiluliiton tunnus Turun Urheiluliitto -tunnuksen muodostaa logon Ja merkin

Lisätiedot

VADJALASTE JA ISURITE USUNDI KIRJELDAMINE 19. SAJANDI SOOME UURIJATE REISIKIRJADES

VADJALASTE JA ISURITE USUNDI KIRJELDAMINE 19. SAJANDI SOOME UURIJATE REISIKIRJADES VADJALASTE JA ISURITE USUNDI KIRJELDAMINE 19. SAJANDI SOOME UURIJATE REISIKIRJADES Ergo-Hart Västrik TEESID: Artiklis vaadeldakse mõningaid diskursiivseid konstruktsioone Ingerimaa õigeusklike põliselanike,

Lisätiedot

Väitöskirjan kansien suunnittelu

Väitöskirjan kansien suunnittelu Väitöskirjan kansien suunnittelu Ohje koskee Lapin Yliopistopainossa painettavia julkaisuja. Väittelijä toimittaa tarvittavat tiedot tekijälle sähköisenä: - julkaisun nimi - acta sarjan numero sekä ISBN

Lisätiedot

2TEASPON PUKINEIDEN HOITO- OHJEET MATERIAALIEN ESITTELY

2TEASPON PUKINEIDEN HOITO- OHJEET MATERIAALIEN ESITTELY 2 MATERIAALIEN ESITTELY luonnonmateriaalit - PUUVILLA (PV) Pehmeä ja mukava luonnonmateriaali. Se imee hyvin kosteutta ja on hengittävä materi PUKINEIDEN HOITO- OHJEET Lue hoito-ohjeet ennen pesua. Lajittele

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 21.01.2013

Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Tunnus Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu. Finna-palvelu auttaa käyttäjiä

Lisätiedot

SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET

SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET TERASSILÄMMITTIMET 2016-2017 SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET REBEL HANG TERASSILÄMMITIN Kattoon asennettava helppokäyttöinen terassilämmitin! Lämmitin on ihanteellinen lämmönlähde pöytäryhmän päälle katetuille

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Mä varmaan teitittelen enemmän kuin perussuomalainen

Mä varmaan teitittelen enemmän kuin perussuomalainen Mä varmaan teitittelen enemmän kuin perussuomalainen virolaisten maahanmuuttajien näkemyksiä puhuttelusta suomessa ja virossa Ninni Jalli 2011 Pro gradu -tutkielma Viron kieli ja kulttuuri Suomen kielen,

Lisätiedot

1 / 2015. www.warmauunit.com

1 / 2015. www.warmauunit.com Tulisijakuvasto 1 / 2015 www.warmauunit.com Ajattele ympäristöä sekä luontoa ja lämmitä puulla tuet puhtaampaa tulevaisuutta Kokemus takaa laadun Warma-Uunit Oy on uusikaupunkilainen perheyritys, jolla

Lisätiedot

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin.

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet syntyvät vain parhaista raaka-aineista. LuviaWoodin korkealuokkaisissa tuotteissa yhdistyvät tarkkaan valittu suomalainen puu ja

Lisätiedot

1. Graafiset peruselementit

1. Graafiset peruselementit 1.1. Tunnus Kalajoki tunnusta käytetään kaikessa Kalajoen kaupungin viestinnässä, niin tiedottamisessa, ilmoittelussa kuin mainonnassakin. Kalajoen vaakuna varataan virallisiin ja juhlallisiin käyttötarkoituksiin

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 40. Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 40. Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 40 Ammattiosaamisen toimielin 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:00-17:40 Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko...

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko... Visual Manual 1 Esipuhe Pohjois-Karjala pyrkii pitkäjänteisillä ja johdonmukaisilla markkinointiviestinnän toimenpiteillä luomaan seudusta vahvan ja halutun brändin. Tavoitteena on rakentaa ja viestiä

Lisätiedot

Autorid / Kirjoittajat: Osa I: Vigurivända lugu, Viguriväntin tarina Kati Aalto ja Joanna Airiskallio Tõlge / Käännös: Mari Jurtom

Autorid / Kirjoittajat: Osa I: Vigurivända lugu, Viguriväntin tarina Kati Aalto ja Joanna Airiskallio Tõlge / Käännös: Mari Jurtom Autorid / Kirjoittajat: Osa I: Vigurivända lugu, Viguriväntin tarina Kati Aalto ja Joanna Airiskallio Tõlge / Käännös: Mari Jurtom Osa II: Artiklid, Artikkelit Johanna Reiman Anneli Tamme Heli Virjonen

Lisätiedot

WASAGROUP» GRAAFINEN OHJEISTO 2. GRAAFISET ELEMENTIT...5 Tekstuuri... 5 Raita... 5 Flat Design... 5 Kerrokset... 6

WASAGROUP» GRAAFINEN OHJEISTO 2. GRAAFISET ELEMENTIT...5 Tekstuuri... 5 Raita... 5 Flat Design... 5 Kerrokset... 6 GRAAFINEN OHJEISTO WASAGROUP» GRAAFINEN OHJEISTO 2 SISÄLLYS LOGOT...3 Värit... 3 Asemointi... 3 VÄRIT...4 Värit logoissa... 4 Värit taustalla ja pinnoilla... 4 Sävyt... 4 Oikea väritila oikeassa ympäristössä...

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Grisaille Graafinen opas

Grisaille Graafinen opas Sisällys Yritystunnuksen käyttö Yritystunnuksen käyttötapoja... 3 Esimerkkejä yritystunnuksen vääristä käyttötavoista... 4 Yritystunnuksen käyttö valokuvan kanssa... 5 Yritystunnuksen käyttö valokuvan

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

Heli Konivuori ROHELINE DRAAMA MÄNGUASJAMAAL

Heli Konivuori ROHELINE DRAAMA MÄNGUASJAMAAL Heli Konivuori ROHELINE DRAAMA MÄNGUASJAMAAL Tartu Lille Maja Tartu 2009 Sisukord Saateks Saateks... 3 1. Mis on roheline draama?... 5 2. Mängud, lood ja roheline draama.... 7 3. Rohelises draamas kasutatavad

Lisätiedot

Soome-eesti seletav sõnaraamat TEA kirjastus

Soome-eesti seletav sõnaraamat TEA kirjastus TEA kirjastus Ruth Mägi sõnaraamatute peatoimetaja ruth.magi@tea.ee andmeid valminud Nykysuomen keskeinen sanasto baasil (Gummerus, 1999 & 2004) 50 000 sõna ja väljendit spetsiaalselt soome keele kui võõrkeele

Lisätiedot

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO 9=1 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUKSEN SUOJA-ALUE Tunnuksen käyttö eri materiaaleissa edellyttää suoja-aluetta sen ympärillä. Tämän alueen sisäpuolelle ei tulisi tekstiä*. Suoja-alueen koon määrittelystä voidaan

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona).

Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona). Esitysgrafiikka 1 (8) ESITYSGRAFIIKKA Yleistä Kansiossa Y:\Taitaja2009\Materils\PowerPoint\Fi on tehtäviin liittyvät tiedostot. Kopioi kansio C:\Temp -kansioon. Muuta kansion nimeksi pp_omanimi, jossa

Lisätiedot

Kaakelikeskus täydentää valikoimaansa viidellä uudella tuotesarjalla. Tuotekuvaukset täydellisinä sivuilla 2-6.

Kaakelikeskus täydentää valikoimaansa viidellä uudella tuotesarjalla. Tuotekuvaukset täydellisinä sivuilla 2-6. LEHDISTÖTIEDOTE Helsinki 21.2.2006 VIISI UUTTA LAATTASARJAA Kaakelikeskus täydentää valikoimaansa viidellä uudella tuotesarjalla. Tuotekuvaukset täydellisinä sivuilla 2-6. APR STRIPE -laattasarjassa on

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

HELSINKI RINGETTE SEURAVAATEMALLISTO

HELSINKI RINGETTE SEURAVAATEMALLISTO HELSINKI RINGETTE SEURAVAATEMALLISTO 2016-2017 0 KEVYTTOPPATAKKI TUOTENIMI TUOTENUMERO KOOT VÄRIT TUOTEKUVA PAINATUS HINTA (sis.alv 24% + 1-väripainatuksen) KEVYTTOPPATAKKI MUSTA EI PAINATUKSIA 70,00 HARMAA

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

Together we make it matter

Together we make it matter EFG CREATE Together we make it matter LUOMME YHDESSÄ YKSILÖLLISIÄ KALUSTERATKAISUJA JOTKA YHDISTÄVÄT MUOTOILUN JA TOIMINNALLISUUDEN EFG Create on monikäyttöinen, käytännöllinen ja moduulirakenteinen säilytinjärjestelmä.

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Vuoden Kokki 2016 Kysymyksiä ja vastauksia

Vuoden Kokki 2016 Kysymyksiä ja vastauksia Vuoden Kokki 2016 Kysymyksiä ja vastauksia Kysymys: Can I write recipes in Swedish or English? Vastaus: Both Finlands official languages finnish and swedish are ok. Also English is fine too. Please ask

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Anna elule rohkem sisu!

Anna elule rohkem sisu! Tulikivi ahjud Tulikivi lugu. Esiteks oli tuli, siis tuli jää, mis tõi kaasa läbitungiva külma ja liigutas maailma paigast. Mandrilavad pigistati kokku mägedeks ja tekkis ruumi vee jaoks. Muutuste surve

Lisätiedot

Helsinki Design Week Innovation Thursday. Tekes,

Helsinki Design Week Innovation Thursday. Tekes, 30.9.2016 Helsinki Design Week 2016 Innovation Thursday Tekes, 29.9.2017 30.9.2016 Helsinki Design Week 2016 Tapahtumat muuttavat maailmaa 30.9.2016 #4 Helsinki Design Week Helsinki Design Week Pohjoismaiden

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT

TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT 1 TULIA -tulisija aito, tiilitakka TULIA -tulisijat valmistetaan aidosta tiilestä TULIA -tulisijat valmistetaan keraamisista poltetuista tiilistä. Tulisijoihie on valittavissa

Lisätiedot

ITSETUNTEMUS YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA PÄHKINÄNKUORESSA

ITSETUNTEMUS YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA PÄHKINÄNKUORESSA YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA www.eeviminkkinen.fi ITSETUNTEMUS PÄHKINÄNKUORESSA Ihminen on herkkä ja tunteva olento Jokaisella

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

00 280x x x400. Lukijat ilmoittavat. - vinkkejä ilmoitusten suunnitteluun. 80x x400 80x x x400.

00 280x x x400. Lukijat ilmoittavat. - vinkkejä ilmoitusten suunnitteluun. 80x x400 80x x x400. 0x4 0x400 80x400 28 80x400 280x40 80x400 280x400 80x400 280x400 80x400 280x400 280x400 80x400 280x400 280x400 280 80x400 280x400 280x400 280x40 80x400 280x400 280x400 280x400 2 80x400 280x400 280x400 280x400

Lisätiedot

Rea Focus Focus 150. Invacare. Monipuolista istuinmukavuutta

Rea Focus Focus 150. Invacare. Monipuolista istuinmukavuutta Invacare Rea Focus Focus 150 YHTEENSOPIVA Monipuolista istuinmukavuutta Invacare Rea Focuksen kova istuinalusta mahdollistaa hyvän, pystyn, istuinasennon ja -tuen yhdessä laajan vartalotukivalikoiman kanssa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

Poiste seksuaalsuse areng tänapäeval kuidas poisse kohelda?

Poiste seksuaalsuse areng tänapäeval kuidas poisse kohelda? Poiste seksuaalsuse areng tänapäeval kuidas poisse kohelda? Raisa Cacciatore Samuli Koiso-Kanttila Juhtivspetsialist Miehen Aika Seksuaaltervisekliinik Väestöliitto(Rahvastikuliit) u.20 000 in/a. u.500

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /,

LIITTEET. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 1 to 4 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

Suomi 2A. Tiistai

Suomi 2A. Tiistai Suomi 2A Tiistai 14.2.2017 Tänään Sanatyypit Mennään! Rektio (verbi + sana) Mutta ensin Kotitehtävät: imperfekti, pikkusanat, matkailusanat, sanatyypit:kysymyksiä? Infoa Info: Suomi 2B Suomi 2B 28.2.-6.4.2017

Lisätiedot

Palvelulasikko AIDA. Monipuolinen palvelulasikko leipomotuotteille

Palvelulasikko AIDA. Monipuolinen palvelulasikko leipomotuotteille Palvelulasikko AIDA Monipuolinen palvelulasikko leipomotuotteille Aida 2/3 Kasvata myyntiä näyttävällä lasikolla Aida on innovatiivinen palvelulasikkomallisto, jossa muotoilu yhdistyy toimivuuteen ja viimeisin

Lisätiedot

Talentum Media Oy tarvitsee messuille PowerPoint-esityksen uutuustuotteistaan. Tee esityksestä mahdollisimman mallinmukainen.

Talentum Media Oy tarvitsee messuille PowerPoint-esityksen uutuustuotteistaan. Tee esityksestä mahdollisimman mallinmukainen. MULTIMEDIA 1 (5) H - Tehtävä 8 MULTIMEDIA Tässä osuudessa tarvitsemasi tiedostot löydät verkkokansiosta T:\Multimedia Kopioi kansio C: aseman juureen. Käytä tätä kansiota työhakemistonasi. Kun olet valmis,

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUDI TOIMETISED 12

TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUDI TOIMETISED 12 TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUDI TOIMETISED 12 1 2 KORPUSUURINGUTE METODOLOOGIA JA MÄRGENDAMISE PROBLEEMID Toimetanud Pille Eslon ja Katre Õim Tallinn 2010 3 Tallinna Ülikooli Eesti

Lisätiedot