Tulikivi Oyj ettevõtte graafi line imago

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulikivi Oyj ettevõtte graafi line imago"

Transkriptio

1 Tulikivi Oyj ettevõtte graafi line imago

2 Sisukord Eessõna Ettevõtte kultuur Ettevõtte graafi line imago Trükised Voldikud, teated ja plakatid Valgusreklaamid, lipud ja viidad Sõidukid Kauplused Riietusesemed Elektrooniline meedia Suhtekorralduskingitused ja müügi edendamise materjalid Suhted meediaga TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

3 Eessõna. Meil on hea meel, et võime esitleda meie uut reklaami ja turunduse alast töövahendit, Tulikivi ettevõtte graafi list imagot. Käesolev juhend sisaldab infot kõikide Tulikivis kasutatud reklaami, turunduse ja kommunikatsiooni alaste rakenduste kohta. Lisatud on ka mitmekülgsed juhised turundusalaste materjalide planeerimise ja kasutamise kohta. Juhised käsitlevad eraldi kõiki reklaami ja turunduse kitsamaid valdkondi reklaami ajakirjades, päevalehtdes esinemist, müügi edendamise meetodeid ja erinevaid suhtekorralduse alaseid lahendusi. Juhiste võimalikult täiuslikuks muutmiseks oleme teinud kasutatavaks ka meie voldikute, teadete ja plakatite osa. See sisaldab näidiseid reklaamimise uutest elementidest ja juhiseid imagoning tootefotode kasutamiseks. Uuendame extranetis leiduvaid juhiseid pidevalt, et need oleksid aktuaalsed, korras ja lihtsad kasutada. Lisaks võid ise hankida fotosid ja muid materjale Tulikivi intranetist ja extranetist. Loodame, et käesolevas juhendis sisalduv info osutub kasulikuks ja aitab saada reklaamile ja kommunikatsioonile tehtud kulutused mitmekordselt tagasi. Tervitustega Tulikivi kontsern Anu Vauhkonen Kommunikatsioonijuht TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 3

4 Koska maailma on kylmä. Tulikivi on lämmin. Kuna brändi tuumaks on tunnetele viitav soojus, tekkis lihtsalt ka ettevõtte slogan: Tulikivi kuna maailm on külm. Sellest sünnib meie tootega antav lubadus: kuna maailm võib mõnikord olla külm, karm ja kurb koht, on Tulikivi alati soe ja toob kodusse soojust. Meie slogan on lööklause, mis ei tõota liiga palju. Samas hõlmab see kõiki meie tooteid, olgu need siis ahjud või muud looduskivist tooted. Panusta brändisse. Meil tasub teatada asjadest, mis viivad ettevõtet ettekujutuslikult visiooni ehk seatud eesmärgi suunas. Oluline on eraldumine tuleb rääkida, mille poolest erineme konkurentidest. Kommunikatsioonis on oluline mõjutada lisaks mõistusele ka tundeid. Mõistusele apelleeritakse siis, kui toode on selgesti ja arusaadavalt esitlusel. Sõnum peab äratama tundeid ja kõnetama klienti isiklikult. Oluline on näha asju tarbija mitte toote seisukohalt. Tarbijad ei igatse tingimata ainult faktilisi tehnilisi andmeid ja kiidukõnesid toote suurepärasuse kohta. Üheks reklaamiks piisab ühest asjalikust sõnumist. Teade võib loomulikult sisaldada muidki peidetud sõnumeid, mis räägivad kvaliteedist. Näiteks pildid võivad kõnetada tundeid, reklaami suurusega võidakse anda sõnum ettevõtte suuruse kohta ja meediakanali valik võib anda edasi sõnumit kvaliteedi ja ainulaadse stiili kohta. Kommunikatsioonis on ka värvidel oluline roll. 4 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

5 1. Ettevõtte kultuur 1.1. Missioon 1.2. Visioon 1.3. Väärtused 1.4. Raamjutustus TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 5

6 1. Ettevõtte kultuur 1.1. Missioon Tulikivi Oyj toodab kodudesse soojust ja mugavust kõrge kvaliteediga, sisustusse sobivate tuntud fi rmakaupade näol Visioon Tulikivi eesmärgiks on olla juhtiv kvaliteetsetele küttekolletele ja kodukujunduses kasutatavatele looduskivitoodetele spetsialiseerunud ettevõte valitud turusegmendis. Ettevõtlikkus on Tulikivi väärtustest ehk kõige iseloomulikum. See tähendab teadvustatud orienteeritust tulemustele, eesmärkidele pühendumist ning tulevikku suunatud mõtteviisi. Rahulolev klient on Tulikivile oluline. Selgitame, mida klient ootab, kuulame teda, peame oma lubadustest kinni ja ületame kliendi ootused. Ausus on Tulikivi tegevuse aluseks. Praktikas tähendab see ausust iseenese ees ning sõnade ja tegude kokkulangevust Väärtused Tulikivi tähtsaim väärtus on julgus. See ilmneb Tulikivi otsustusvõimena. Meil on julgust uskuda oma visiooni, tunnistada reaalsust ja viia asjad lõpuni. 6 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

7 1.4. Raamjutustus See juhtus umbes kolm miljardit aastat tagasi. Tollal oli maa täis tuld ja tuhka. Seejärel hakkas aga maapind jahtuma ning mandrilavad liikusid väsimatult, otsides üksteist ja kurdusid lõpuks mäestikeks. Soome Karjalas, praeguse Juuka valla piikonnas Karjala mäeaheliku põues, kilomeetrite sügavusel suure rõhu all ja kõrges kuumuses hakkasid mineraalid uuesti kristalliseeruma, tarduma ja kuju võtma. See looduse vaatemäng tekitas loodusharulduse. Voolukivi oli sündinud. Lõpuks maa rahunes. Päike näitas oma palet. Loodus tärkas ja ilmus ka esimene inimene. Samaaegselt tulesoojusega avastastasid meie esivanemad ka müstilise kivimi. See oli voolukivi: raskem kui kõik ülejäänud ja ikkagi oli seda lihtne raiuda ja lõigata. Inimene jätkas looduse tööd, valmistas voolukivist tarbeesemeid ja kultusvahendeid. Need olid headeks abivahenditeks lõkke ääres ja koopahämaruses ning hoidsid lisaks veel kurjad jõud eemal. Rändrahvad jäid paikseks ja hakkasid endile eluasemeid ehitama. Põhjamaa talves jätkus lund rinnuni. Palgid jäätusid ja paukusid ning lõhenesid. Külm puges paratamatult kontidesse. Nüüd leidis inimene voolukivile uue rakenduse. Majad vajasid küttekoldeid, mis salvestaksid endasse soojust. Voolukivi oli selleks ideaalne! Loodus oli kinkinud talle ahjukivi parimad omadused: suure erikaalu, võrratu soojussalvestusvõime ja suurepärase tulekindluse. Nii said inimesed elada üle ka talvepakase. Voolukivi leidis tee Põhjala rahva kodutaredesse ja metsaonnidesse. Aeg kulges edasi ja 19. sajandi lõpul algas voolukivi tööstuslik kasutamine. Juugendi periood oli voolukivi kuldaeg. Meie halli imekivi hakati kasutama majade konstruktsioonides ja fassaadidel, põrandateks, sammasteks, treppideks... Voolukivi levis üle maailma. Oma kuulsuse tippajal veeti kivi tonnide kaupa Euroopa maadesse. Looduse poolt pika aja jooksul kujundatud voolukivi sai tõeliselt kuulsaks. Paljud tolleaja ehitised püsivad kindlalt ja näevad välja nagu uued, ahjudki on ikka veel töökorras. TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 7

8 Teatud perioodil jäi voolukivi tarbimine unarusse. Ta puhkas ja ootas oma aega, kuni leidis uuesti kasutuselevõtu. Inimesed hakkasid otsima oma juuri ja hindama elava tule soojust. Looduslikud materjalid said uue elujõu te alguses tegi Soome fi rma Vuolukivi Oy (nüüdne Tulikivi Oyj) julge otsuse ja taasavas vana voolukivikaevanduse Juuka Nunnanlahtis. Traditsiooni taheti jätkata. Soojust salvestavate küttekollete tööstuslik tootmine käivitus täie hooga. Tulikivi ahjude tootmisesse kaasati insenerid ja tööstusdisainerid. Inseneri innustati looma vanast looduslikust voolukivist tänapäevase kodu soojendaja ja meeleolu looja, mis võidaks ka nõudlikuma tarbija poolehoiu. Disainer hoolitses, et lõpptulemus pakuks silmailu ja sobiks ka moodsasse kodusse. Teaduslikult täpne arendustöö kandis vilja. Tulemuseks on voolukivist ahi, mis põleb puhtalt, salvestab hästi soojust ja loovutab seda kaua ja ühtlaselt. Voolukivi kui ahju matejal ja suur looduse käejälg jäi aga ikka samaks. Iga Tulikivi ahi on ehtsast Ida-Soome voolukivist. Selle elegants tuleneb loodusliku ahjukivi massiivsest struktuurist, millesse tule energia koguneb. Keegi tark on öelnud, et Tulikivi ahi on palju peenem leiutis kui näiteks mobiiltelefon. Uskugem siis teda. Põhjarahvale on tuli olnud alati tähtis ja hingelähedane. Müstiline voolukivi ja puukütte pehme soojus on väärtused, mis ei kao siit maailmast kunagi. Nüüdseks on vanast ürgkivist saanud hubane seltsiline ka linnakodusse. Maa sisemusest kaevandatud voolukivi on meeldiv ja kasulik kaaslane mitte ainult kütmise vaid ka sisustamise ja ehitamise juures. Kui tuul lõõtsub, vihm peksab vastu akent ja hing igatseb soojuse järele, võid kutsuda oma sõbrad Tulikivi ahju paistele. Lase neil katsuda voolukivi siidjast pinda ja tunda, et see rahustab ning loob sooja ja sõbraliku õhkkonna. Kivi pind on pehme ja hall, kuid selle koore all tuksub tõeline ürgjõud: sitkus ja tublidus. Sellist kivi ja sellise ahju soojust on meie külmas maailmas alati vaja. 8 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

9 2. Ettevõtte graafi line imago 2.1. Nii kasutad nimesilte 2.2. Firmamärk/logo ja selle suhted 2.3. Logo ja slogani kaitstus 2.4. Logo kasutamine 2.5. Tüpograafi a 2.6. Värvid TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 9

10 2. Ettevõtte graafi line imago 2.1. Nii kasutad nimesilte Firma nimesiltide järjekindel kasutamine on kogu kommunikatsiooni ja ühtse visuaalse ilme aluseks. Tulikivi fi rmamärki, logo, värve ja tüpograafi at kasutatakse kogu välises ja sisekommunikatsioonis käesolevas juhendis esitatud reeglite alusel. Juhend sisaldab näidiseid Tulikivi fi rmamärgi ja logo, nende kasutamise, mõõtude, kaitstuse ja värvivariantide kohta. Kasuta trükistel ja muus kommunikatsioonis alati käesolevas juhendis antud originaalseid fi rmamärke ja logosid ning esitatud värve. Anna trükiseid tootvatele koostööpartneritele, trükikodadele, reklaamifi rmadele jne. kasutamiseks originaallogod, värvimääratlused ja tüpograafi lised juhised. Märki ja logo ei tohi kasutada eraldi, lisada muudele nimedele ega fi rmamärkidele ega paigutada neile liiga lähedale. Samuti ei tohi neid painutada ega asetada kaarele. Kaitstud alale võib paigutada slogani või kontserni või fi liaali nime, kuid sinna ei tohi paigutada edasimüüja või koostööpartneri nime. Detailsemad juhised fi rmamärgi ja logo kasutamise kohta leiad käesolevast juhendist. Kooskõlastamine Kõiki toimingud (reklaam, trükised jne), milles kasutatakse Tulikivi graafi lisi tunnuseid, tuleb juba planeerimisjärgus kooskõlastada Tulikivi Oyj kommunikatsioonijuhiga. Kontakt: Anu Vauhkonen, tel (0) või tulikivi.fi Logo kujud Horisontaalselt paigutatud märk ja logo (Soovitatakse kasutada esmajärjekorras.) Vertikaalselt paigutatud ja logo 10 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

11 2.2. Firmamärk / logo ja selle suhted 2.3. Logo ja slogani kaitstus 2 x 0,5x 2 x 4x x x 1,5 x Koska maailma on kylmä 2 x 16x x 3,5x Tulikivi horisontaallogo soovitatakse kasutada esmajärjekorras. Logo kaitstud alale võib paigutada slogani või kontserni või fi liaali nime, kuid sinna ei tohi paigutada edasimüüja või koostööpartneri nime. Ka selle alla tuleb jätta tühja ruumi, et kombinatsioon eralduks selgelt. Slogani kirja tüübina kasutatakse Foundry Sterling Book. Logo vähimad mõõdud Mida väiksemat logo kasutatakse, seda raskem on seda tõlgendada. Liiga väikesena jääb logo ebaselgeks. Tulikivi vertikaallogo vähim lubatud laius on 20 mm ja horisontaallogo vähim lubatud laius on 25 mm. Slogani variandid Finnish Koska maailma on kylmä English It s such a cold, cold world Swedish German Es herrschen kalte Zeiten French C'est si froid dehors Dutch 25 mm 20 mm För att världen är kall Estonian 't Is buiten gewoon kil Italian Kogu maailm on külm Il rifugio dal freddo 25 mm Russian TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 11

12 2.4. Logo kasutamine Tulikivi Oyj logo kasutatakse valgel põhjal kas horisontaal- või vertikaallogona, arvestades kaitstud alasid. Tumedal põhjal on logo punane energiapäike neljavärvilises variandis punane ja mustvalges valge. Tulikivi logo kujutab kivi iidset vanust. Logos tõuseb energiapäike üle ürgmandri. Logo kujutab samuti kivi lõikamist ja saagimist. Logol kasutatavad must ja punane värv kujutavad nii Põhja-Karjala maakonna kui ka ettevõtte värve. Logo vale kasutamine Logo ei tohi paigutada neljavärvilisena punasele ega liiga tumedale põhjale. Tumedal põhjal peab logo Tulikivi tekst taustast eralduma. Logo ei tohi paigutada osaliselt pildi peale. Neljavärvilises materjalis ei tohi kasutada mustvalget logo. Logo tuleb esitada alati otse eestvaates. Logo erinevate osade suhteid ei tohi muuta ega paigutada erinevaid osi teise järjestusse või osaks tekstist. Nt. Koska maailma on kylmä Koska maailma on kylmä Matti Meikäläinen Oy Uhked Tulikivi küttekolded Tulikivi-uunit Koska maailma on kylmä Koska maailma on kylmä Koska maailma on kylmä Koska maailma on kylmä Koska maailma on kylmä 12 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

13 2.5. Tüpograafia Igapäevane kasutus Tulikivi Oyj kasutustüpograafi a on FoundrySterling font. Selle erinevaid variante kasutatakse kõigis graafi listes trükistes ja kommunikatsioonis. Esmajärjekorras üritatakse kasutada Book varianti. Pealkirjades kasutatakse vastavalt vajadusele Medium varianti. FoundrySterling-Book Erikasutus FoundrySterling-BookItalic Tulikivi Oyj kasutustüpograafia on FoundrySterling font. Selle erinevaid variante kasutatakse kõigis graafilistes trükistes ja kommunikatsioonis. Erandjuhtudel, nt. pildikogu tootelehekülgede tekstides võidakse kasutada Italic varianti. Tulikivi Oyj kasutustüpograafi a on FoundrySterling font. Selle erinevaid variante kasutatakse kõigis graafi listes trükistes ja kommunikatsioonis. Esmajärjekorras üritatakse kasutada Book varianti. FoundrySterling-Medium Tulikivi Oyj kasutustüpograafia on FoundrySterling font. Selle erinevaid variante kasutatakse kõigis graafilistes trükistes ja kommunikatsioonis. Esmajärjekorras üritatakse kasutada Book varianti. TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 13

14 2.6. Värvid Tulikivi põhivärv on punane PMS485, mis sümboliseerib soojust, tugevust ja kirge. Seda kasutatakse kas punase ribana, õhema joonena või selge värvipinnana. Hall ja beež on abivärvid. Hall sümboliseerib kivi pinda ja ajatut vastupidavust. Beež on soojem toon ja sümboliseerib kaasaja vaimu ning pehmust. Musta kasutatakse teksti esimese värvina. Logo kasutamisel on üle mindud horisontaallogole, mis sobib hästi uue logo taustal oleva valge tuleelemendiga. PMS % magenta 91 % yellow 100 % black PMS % black valge PMS 7527 U 3 % cyan 2 % magenta 8 % yellow 0 % black 14 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

15 3. Trükised 3.1. Kaaskirjad, kirjablanketid, faksiblanketid 3.2. Kirjaümbrikud 3.3. Kiled 3.4. Ahjuetiketid, mapid, paberkotid 3.5. Personalileht, paber 3.6. Visiitkaardid, nimesildid TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 15

16 3.1. Kaaskirjad, kirjablanketid, faksiblanketid SAATE Vastaanottaja Lähettäjä Viite Sopimuksen mukaan Tiedoksi Hyväksyttäväksi Palautetettava Tulikivi Oyj, FI Juuka puh XXX, fax XXX VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka Kaaskiri, trükitud märkmik SAATE 16 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

17 ASIAKIRJAN NIMI 1 (1) FAX Vastaanottaja Henkilö Lähiosoite Postiosoite + Toimipaikka To: At: From: Date: Subject: Pages: 1 + Viite Pääotsikko Asiakirjan fontit ja pistekoot Väliotsikot Sisennykset Ylätunniste, vastaanottajan tiedot, viite, varsinainen teksti sekä alatunnisteessa teksti Tulikivi Oyj 10 pistettä, FoundrySterling. Pääotsikko 14 pistettä FoundrySterlingBold. Tekstissä allekirjoitukseen Tulikivi Oyj 12 pistettä, FoundrySterling. Alatunnisteen muut tekstit 10 pistettä, FoundrySterling. Väliotsikon kanssa käytetään riippuvaa sisennystä Ctrl + T, varsinainen teksti alkaa aina kohdasta 2,3 cm sivunmarginaalin ollessa vasemmalla 2 cm. Asetukset pohjassa valmiina. - Sisennykset tarvittaessa ranskalaisin viivoin. Terveisin Tulikivi Oyj Nimi titteli LIITTEET (tästä alkaa luettelo liitteistä) If you don t receive all pages, please call us. Tulikivi Group, FI Juuka tel XXX fax XXX VAT-number FI , Business ID Domicile Juuka Kirjablankett Faksiblankett TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 17

18 3.2. Kirjaümbrikud It s such a cold, cold world 18 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

19 3.3. Kiled Presentatsiooni esimene pilt on maastikuvaade. Presentatsiooni pealkiri kirjutatakse horisontaalselt dia keskele sobivasse kohta pildi peale. Esitaja nimi ja loengu kuupäev kirjutatakse alumisse ossa. Graafi des kasutatakse kindlaid värvimääratlusi. Pildid paigutatakse kilepõhjadele harilikult süvendatuna. Pildi võib paigutada ka valgel taustal beeži ( R 199, G 158, B 103) raami sisse. R 255 G 255 B 255 R 193 G 195 B 194 R 149 G 151 B 150 FoundrySterling- Medium 24 pt must või valge Tähän tulee presentaation nimi R 239 G 231 B 183 R 236 G 203 B 190 R 237 G 220 B 147 R 220 G 146 B 126 R 199 G 158 B 103 R 255 G 133 B 133 R 192 G 225 B 139 R 173 G 196 B 126 R 79 G 189 B 113 FoundrySterling-Book 16 pt must henkilön nimi ja pvm R 197 G 227 B 229 R 129 G 192 B 255 R 121 G 121 B 255 FoundrySterling- Medium 24 pt must Tulikiven tehtaat ja kotimaan studiot FoundrySterling-Book pt must Tehdas Studio Kiitos! Tulikivi Oyj JUUKA Puh TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 19

20 3.4. Ahjuetiketid, mapid, paberkotid Mappide ja kaustade materjal on Edixion 250 g (õhuke) ja 300 g (paks) FoundrySterling- Medium 18 pt must FoundrySterling-Book 16 pt must 12 pt FoundrySterling-Book 9 pt 40 % must TLU 2480 Lämmitysala m 2 Paino kg Korkeus mm Leveys mm Syvyys mm Hinta asennettuna... xxxx + rahti tai xxx,xx /kk Tulikivi-rahoituksen korko: Op-prime + xx %-yksikköä (xx,x %, xx/xx). Tilinhoitopalkkio x,x euroa/kk, vuosimaksu x,xx euroa. Käytössä olevan x.xxx euron rahoituksen todellinen vuosikorko on xx,x %. Tulikivi-rahoituksen maksimiluottoraja on x.xxx euroa, ylimenevä osa käteissuorituksena. Ahjuetikett, A5 Materjal on Canon Premier 90 g Paberkott 20 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

21 3.5. Personalileht, paber UUSI MALLISTO UUSI MALLISTO TULIKIVI VERONAN MESSUILLA Verona verraton menestys Tulikiven uusi yritysilme ammentaa suomalaisesta luonnosta Tulikivi esitteli uuden tulisijamalliston ensi kertaa Veronan messuilla, Italiassa Uudet tuotteet ja messuosastomme saivat paljon kiitosta sekä loppuasiakkailta että jälleenmyyjiltä. Myös sijoittajat ottivat uutisen uusista Tulikivellä oli noin 200 m² osasto, jonne saatiin mahtumaan kokonaiset 12 uunia. Uusia tuotteita edustivat Kouta, T 750/C, Pahta/F, Louhi, Valkia ja Sarmi/C vanhoja hyviä tuotteita taas Salla II, Hetta, TLU 2000/2/5A, TU 1030/L, Kuru/L ja TLU Osasto oli valoisa ja ilmava. Sinne saatiin mahtumaan myös myyntinurkkaukset, sohvaryhmät istuskelua ja neuvotteluja varten, myyntitiskit ja piskuinen varastokeittiö. Kouta/M on yksi uutuusmalleista. Uuneista on tulevassa, syksyllä julkistettavassa esitteessä sisustuskuvat (kuten ohessa) sekä teknisten tietojen yhteydessä 3D-mallinnoskuvat. Uutuustulisijat Veronan messuilla Tulikivi osti Kermansaven tuotteista ilolla vastaan, sillä Suomessa tuotteiden tiedottamispäivänä osakekurssi pomppasi muutaman prosentin ylöspäin. Joka toinen vuosi järjestettävät Veronan Progetto Fuoco -tulisijamessut järjestettiin Italiassa nyt viidennen kerran. Tällä kertaa m² esittelyalalle oli levittäytynyt yli 400 puupolttoisten uunien- ja lisävarusteiden näytteilleasettajaa, mikä oli satakunta enemmän kuin edellisellä kerralla. Yli sata esittelijää oli Italian rajojen ulkopuolelta; kaukaisimmat Brasiliasta, Kanadasta, Kiinasta ja Pohjoismaista. Messukävijöiden määränkin väitettiin tuplaantuneen vuodesta 2004, jolloin messuilla vieraili kävijää. Kävijämäärästä voi päätellä ainakin sen, että eurooppalaiset ovat kovasti kiinnostuneita bioenergian käytöstä. Puupoltto ei ole vanhanaikaista, vaan ekologinen tapa lämmittää. Myös korkeiden energian hintojen on arveltu herättävän yhä enemmän kiinnostusta puupolttoisiin uuneihin Euroopassa. KOMEA OSASTO JA UUDET TUOTTEET Tulikivi esitteli messuilla ensi kerran uusia mallejaan, joista kerromme tässä lehdessä enemmän sivuilla Lanseerauksesta johtuen myös Veronan messuosastoon haluttiin panostaa näyttävästi. Esille haluttiin mahdollisimman paljon uusia tuotteita, mutta myös edelleen kelpoja nykyisen malliston tuotteita ja takkaleivinuuneja. Matkalla Veronan messuille ylitettiin Alpit. Tässä vaiheessa jännitys oli vielä korkealla: Miten messut menevät? Miten uuden malliston prototyypit otetaan vastaan? MAHTAVA STIMMUNKI Muutamat uunit oli kytketty hormiin, jotta messuvieraat näkisivät miten ennennäkemättömän hienosti tuli palaa uusissa Tulikivi-tuotteissa. Loimottava takkatuli ja polttopuut toivat osastolle lämpöä, tunnelmaa ja mukavaa aidon tulen tuoksua. Tuoksuja tulvahteli myös Tulikiven TLU2490 uunista, josta taitava kokkimme loihti jatkuvasti toinen toistaan parempia herkkuja. Myyntitykkimme kertoivat, miten mahtavaa ruokaa Tulikivi-uunissa voi valmistaa. Italialaista ruokaa ei kyllä turhaan kehuta. Se vie kielen mennessään! Yhteistuumin upeat tuotteet, väljä mukava osasto ja ihanat Tulikivi-uunissa laitetut herkut vetivät jatkuvasti kärpäsparven lailla ihmisiä osastollemme. Jälleenmyyjä ja asiakaspalaute sekä tuotteista että osastosta olivat todella positiivisia. Kolleega Martti Purtolaa lainatakseni messuosastollamme oli todella mahtava stimmunki! (toim.huom. Stimmung on saksaa ja tarkoittaa ilmapiiriä.) EI KUN ETEENPÄIN, SANOI MUMMO LUMESSA Verona oli välitavoite sekä ilme- että mallistoprojektissa, ja toi pienen hengähdystauon pitkään ja monivaltaiseen projektiin, joka jatkuu edelleen. Messuilla oli mukana lähinnä mallistoprojektin avainhenkilöitä, area managereita ja markkinointijohtoa. Myös koko Tulikiven hallitus vieraili osastollamme. Sarmi/C -uutuusmalli. Uusien mallien design-suunnitteluapuna on ollut suunnittelija Hannu Kähösen Creadesign-yritys. Valkia-uutuusuunissa on uusi, moderni vaakaluukku. 10 Tulikivi-uutiset 2006 Tulikivi-uutiset Printimistöödes, mis lõigatakse puhtaks, kasutatakse alati Edixioni. Koopiamasinapaberina kasutatakse Canon Premier paberit g tavaliseks igapäevaseks printimiseks g massiivsem g mm pildikogu kaaskirjad Tulikivi-uutiset Tulikivi-konsernin henkilöstölehti 1/2006 Koska maailma on kylmä TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 21

22 3.6. Visiitkaardid, nimesildid 5,5 mm 25 mm 6,5 mm Anu Vauhkonen Viestintäjohtaja / Director Corporate Communications Tulikivi-konserni / Tulikivi Group Bulevardi 22, FI Helsinki Finland tel (0) fax (0) FoundrySterling-Book suurus 10 reavahe 12 must FoundrySterling-Book suurus 7,5 reavahe 9/12 must Name Visitor 42 mm Logo laius 32 mm Logo saad hankida Tulikivi pildipangast Turvapiirkond on määratud vastavalt Tulikivi juhendile Külaliskaart x It s such a cold, cold world x FoundrySterling-Book suurus 9 must koondatud 2-poolne visiitkaart 90 x 50 mm, värvid 2/4 Visiitkaartide materjal on Edixion 300 g 22 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

23 4. Voldikud, teated ja plakatid 4.1. Üldised juhised piltide kasutamiseks 4.2. Pildikogud 4.3. Üldised juhised teadete koostamiseks Edasimüüjate ja Tulikivi esinduste teated 4.4. Plakatid 4.5. Ksimused ja vastused TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 23

24 4.1. Üldised juhised piltide kasutamiseks Pildid räägivad palju enam kui sõnad ja nendega on lihtne seostada peidetud sõnumeid. Kuna maailm on külm teema läbib kogu Tulikivi kommunikatsiooni. Raamjutustusele lisaks on oluliseks kanaliks uued pildipaarid, mille abil on lihtne kirjeldada külma, kõledat maailma ja sooja, kodust Tulikivi maailma. Külmade looduspiltide abil kõneldakse puhtast, arktilisest, soomepärasest maailmast. Lumi on puhas, kui kasutada testitud ja keskkonnasõbralikke Tulikivi tooteid. Puhas lumi ja läbipaistev jää räägivad lisaks keskkonnasõbralikkusele ka paukuvast pakasest ja külmast maailmast, kuhu on vaja soojust. Virmalised ja loodusnähtused kõnelevad ainulaadsusest ja müstikast. Külma meeleolu võib luua ka külmade meremaastike abil. Suvepildil on oluline osa kaljul ja kividel, mis räägivad, et Tulikivi tegeleb kiviäriga ja ehtsate asjadega. Kaskedega maastikud annavad sõnumi puhtast loodusest, kuid ka bioenergiast kasehalgudest. Tulikivi maailma pildid kõrvuti külmade piltidega õhkuvad soojust. Neis ilmneb ökoloogilisus ja bioenergia kasutamine, vanad traditsioonid ja käsitööoskused, soojuskiirguse puudutus ja igivana leiutis, puude põletamine, mis ühendab inimesed tule äärde istuma. Mulje on meeldivalt soe, kuid siiski värske ja kaasaegne. Mõnedel piltidel räägitakse voolukivi turvalisusest. Näiteks pilt, millel tüdruk nõjatub kamina vastu, ei õnnestuks, kui materjalina oleks metall. Tulikivi maailm on niisiis lastesõbralik. Pildid sisustuskividest räägivad omakorda lihtsast korrashoidmisest ja lastesõbralikkusest, kuid ka stiilsusest ja ajatusest. Iga pildipaar on põhjalikult läbi mõeldud. Pildipaarides sobivad kujud ja värvimaailmad väga hästi kokku, seetõttu ei saa pildipaare omavahel segada. Õige sõnumi edastamiseks tuleb pildipaare alati kasutada ühe tervikuna. 24 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

25 Külmad looduspildid edastavad järgmisi sõnumeid: Puhas, arktiline, soomepärane loodus ja jää edastavad sõnumi külmast maailmast. Puhas lumi räägib lisaks külmale maailmale ka ökoloogilisusest. Virmaliste müstika külmas talvemaastikus. Õues paukuv pakane ei häiri toas olevaid lapsi. Külm maastik võib olla ka suvine meremaastik. Looduspiltidel ka kalju ja kivi elemendina. Kasemets /bioenergiaallikas. Jahe maastik.. Külm maastik võib olla ka suvine meremaastik. Sooja meeleolu pildid annavad järgmisi sõnumeid: Kütmine, hubasus uuel viisil esitatuna. Sisaldab ka peidetud sõnumeid, nt. keskkonnasõbralikkust ja seda, et bioenergia kasutamine on in. Voolukivi pind ei põleta; ahi on turvaline ka lastega peres. Meeldiv soojus (soojuskiirgus) Puuküte on traditsiooniline ja keskkonnasõbralik kütmisviis. Tulepaiste on igivana leiutis = vanim TV-programm. Tulikivi ahi sobib lastega perele. Koondab inimesed enda ümber. Voolukivi pind ja soojuskiirgus on meeldivad. Halud keskkonnasõbralikkus Kaminatule paistel on mugav ja turvaline laiselda. Hõrgutisi leivaahjust koos kalasaagiga. Sisustuskivi lihtne korrashoid ja vastupidavus Soovitame kasutada uue voldiku pilte. Võid hankida pilte või extranetist. Piltide kasutusõigus: Tulikivil ja Tulikivi koostööpartneritel nagu piirkonna ülemad, uurimiskeskused ja asutused, ahjumeistritel ning edasimüüjatel on õigus kasutada pilte Tulikivi reklaamides ning suhtekorralduses ja ajaleheartiklites. Pilte ei tohi loovutada kolmandale osapoolele. Objekte (ahjud, inimesed või detailid) ei tohi süvendada. Plakatitel ja muudes materjalides tohib kasutada ainult selliseid imago pilte, kus on näha kogu ahi või osa ahjust. Samuti tohib Tulikivi sisustuskivide pilte kasutada erinevates materjalides, kuid nii, et kivi on esile toodud ja muu sisustus paistab kivi ümber. TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 25

26 4.2. Pildikogud Voldikute koostamisel luuakse kontrast külma ja sooja maailma vahele. Raamjutustuse piltideks on külmad looduspildid, mis kõnelevad puhtast, arktilisest, soomepärasest loodusest. Lumi on puhas, kui kasutada testitud ja keskkonnasõbralikke Tulikivi tooteid. Puhas lumi ja läbipaistev jää räägivad lisaks keskkonnasõbralikkusele ka paukuvast pakasest ja külmast maailmast, kuhu on vaja soojust. Virmalised ja muud loodusnähtused kõnelevad ainulaadsusest ja müstikast. Suvepildil on oluline osa kaljul ja kividel, mis räägivad, et Tulikivi tegeleb kiviäriga ja ehtsate asjadega. Kaskedega maastikud annavad sõnumi puhtast loodusest, kuid ka bioenergiast. Tulikivi maailma pildid õhkuvad soojust. Tootepilte kasutatakse süvendatuna ja iga tootepere decopilt loob vaatajale ettekujutuse tootest sisustuselemendina. 26 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

27 Otsikko Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry s standard dummy text ever since the 1500s, when an uniknown printer took a gallery of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of. Lorem Ipsum has been the industry s standard dummy text ever since the 1500s, when an uniknown printer took a gallery of type and scrambled it to make a type specimen book. OTSIKKO Lorem Ipsum is simply dummy text of theprinting and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry s standard dummy text ever since the 1500s, when an uniknown printer took a gallery of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of. Lorem Ipsum has been the industry s standard dummy text ever since the 1500s, when an uniknown printer took a gallery of type and scrambled it to make a type specimen book. Pildikogu ülesehitus: lisa 6 lehekülge edixion 140 g, kaaned 4 lehekülge 250 g, sisepool edixion 120 g. Pildikogu suurus: 270 x 210 mm, horisontaalne 4/4 + kaanele mattoffsettlakk 1/0, liimi abil köitmine. Pildikogude koostamise põhjad on olemas extranetis. TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO 27

28 4.3. Üldised juhised teadete koostamiseks www-aadress FoundrySterling-Book 9 pt must või valge sõltuvalt teksti all oleva pildi toonidest 5 mm 5 mm 10 mm 10 mm Koska maailma on kylmä. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry s standard dummy text ever since the 1500s, when an uniknown printer took a gallery of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm Ilmoituskohtainen otsikko Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry s standard dummy text ever since the 1500s, when an uniknown printer took a gallery of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 10 mm 10 mm Logo ja slogani kombinatsiooni saad hankida Tulikivi pildipangast. Turvapiirkond vastavalt Tulikivi juhendile on määratud leheküljel 11. Alumise riba põhja värv 3c, 2m, 8y, 0k Pealkiri: FoundrySterling-Book suurus 13 pt, reavahe 13 pt must tekst ja reavahe suurenevad teate suuruse lisandudes Tekst: FoundrySterling-Book suurus 9 pt, must tekst ja reavahe suurenevad teate suuruse lisandudes Kui teatel on eraldi pealkiri, peab Tulikivi logo olema sloganil. 28 TULIKIVI OYJ ETTEVÕTTE GRAAFILINE IMAGO

R U UM, KOTUS J A K O TUSSÕNIME Q

R U UM, KOTUS J A K O TUSSÕNIME Q R U UM, KOTUS J A K O TUSSÕNIME Q R U U M, K O H T J A K O H A N I M E D 2 VÕRO INSTITUUDI TOIMÕNDUSÕQ PUBLI C ATI ONS OF VÕRO I NSTI TUTE 25 RUUM, KOTUS JA KOTUSSÕNIMEQ RUUM, KOHT JA KOHANIMED SPACE,

Lisätiedot

IX vana kirjakeele päevad. 10. 11. novembril 2005 Tartu Ülikooli nõukogu saalis

IX vana kirjakeele päevad. 10. 11. novembril 2005 Tartu Ülikooli nõukogu saalis IX vana kirjakeele päevad 10. 11. novembril 2005 Tartu Ülikooli nõukogu saalis 10. november 11.00 11.20 Avasõnad Karl Pajusalu 11.20 11.50 Valve-Liivi Kingisepp Pilguheit eesti keele õppetooli vana kirjakeele

Lisätiedot

EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS VIRO JA SUOMI EUROOPAN UNIONISSA

EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS VIRO JA SUOMI EUROOPAN UNIONISSA Jaak Jõerüüt EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS VIRO JA SUOMI EUROOPAN UNIONISSA Jõerüüt, Jaak. Eesti ja Soome Euroopa Liidus. Viro ja Suomi Euroopan Unionissa. ISBN 9985-9364-3-4 Soome keelde tõlkinud Kulle

Lisätiedot

EST Kasutusjuhend 2 EN Installation manual 10 F I Asennusohje 17.!kg. Salzburg XL

EST Kasutusjuhend 2 EN Installation manual 10 F I Asennusohje 17.!kg. Salzburg XL EST Kasutusjuhend 2 EN Installation manual 10 F I Asennusohje 17 +2 +1!kg Salzburg XL Sisukord Üldteave soojust salvestavate 1. kaminate kohta 2 Möödavoolusiiber 2 Suitsusiiber 2 Põlemisõhu reguleerimine

Lisätiedot

FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57

FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57 EHH9967FSG ET PLIIDIPLAAT FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Lisätiedot

BES860 Fresca Espresso Machine KASUTUSJUHEND

BES860 Fresca Espresso Machine KASUTUSJUHEND BES860 Fresca Espresso Machine EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning TUTVUSTAME TEILE STOLLAR PROFESSIONAL 800 COLLECTION Fresca Espresso Machine Äsjajahvatatud kohvipulber on üks neljast

Lisätiedot

Lillevilla 203. Mikka 1800 mm x 2000 mm / 19 mm. = 5,4m 2. Tärkeää! Säilytä tämä. Tähtis! Säilitage see juhend. n./ca. 2,22 m.

Lillevilla 203. Mikka 1800 mm x 2000 mm / 19 mm. = 5,4m 2. Tärkeää! Säilytä tämä. Tähtis! Säilitage see juhend. n./ca. 2,22 m. Tärkeää! Säilytä tämä. Tähtis! Säilitage see juhend. Tarkastanut Kontrollis: Takuunumero Garantiikood: Lillevilla 203 Mikka 1800 mm x 2000 mm / 19 mm SF EE 19 = 5,4m 2 n./ca. 2,22 m n./ca. 1200 x 1720

Lisätiedot

FINEST -sarjakuvaprojektin raportti. FINEST koomiksiprojekti raport. The Report of the FINEST Comics Project

FINEST -sarjakuvaprojektin raportti. FINEST koomiksiprojekti raport. The Report of the FINEST Comics Project FINEST -sarjakuvaprojektin raportti FINEST koomiksiprojekti raport The Report of the FINEST Comics Project Teksti/ Tekst/ Text: Kadri Kaljurand Käännös/ Tõlge/ Translation: Arja Korhonen, Pirjo Leek Taitto/

Lisätiedot

Leena Silfverberg. Suomen kielen alkeis- ja jatko-oppikirjojen. Sanasto SUOMI VIRO FINN LECTURA

Leena Silfverberg. Suomen kielen alkeis- ja jatko-oppikirjojen. Sanasto SUOMI VIRO FINN LECTURA Leena Silfverberg Suomen kielen alkeis- ja jatko-oppikirjojen Sanasto SUOMI VIRO FINN LECTURA Lugejale Käesolev sõnastik sisaldab Anna-Liisa Lepäsmaa ja Leena Silfverbergi Suomen kielen alkeisoppikirja

Lisätiedot

BES920 the Dual Boiler

BES920 the Dual Boiler BES920 the Dual Boiler EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST Stollari töötajad hoolivad väga ohutusest. Toodete disainimisel ja tootmisel pöörame tähelepanu

Lisätiedot

20 vuotta suomalais-virolaista luonnonsuojeluyhteistyötä 20 aastat Eesti-Soome looduskaitseühistööd

20 vuotta suomalais-virolaista luonnonsuojeluyhteistyötä 20 aastat Eesti-Soome looduskaitseühistööd 20 vuotta suomalais-virolaista luonnonsuojeluyhteistyötä 20 aastat Eesti-Soome looduskaitseühistööd 1 20 vuotta suomalais-virolaista luonnonsuojeluyhteistyötä 20 aastat Eesti-Soome looduskaitse-ühistööd

Lisätiedot

Padise ja. Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel. Keskiajan silta Padisen ja Vantaan välillä

Padise ja. Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel. Keskiajan silta Padisen ja Vantaan välillä pavamab Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel Toimetaja / Toimittaja: Erki Russow Keelekorrektuur (eesti) / Oikoluku (viro): Katre Kaju Keelekorrektuur (soome) / Oikoluku (suomi): Jutta Kuitunen, Andreas

Lisätiedot

VANA KIRJAKEELE PÄEV 12. NOVEMBRIL 2010

VANA KIRJAKEELE PÄEV 12. NOVEMBRIL 2010 VANA KIRJAKEELE PÄEV 12. NOVEMBRIL 2010 TEESID VANHAN KIRJAKIELEN PÄIVÄ ABSTRAKTIT TARTU ÜLIKOOL 2010 SISUKORD Külli Habicht, Pille Penjam, Külli Prillop Vanade tekstide sõnaliigimärgenduse probleeme...

Lisätiedot

SOOME KEELE GRAMMATIKA

SOOME KEELE GRAMMATIKA SOOME KEELE GRAMMATIKA 1 SISUKORD VOKAALHARMOONIA 3 ASTMEVAHELDUS 4 NIMISÕNA 6 Ainsuse osastav kääne 6 Ainsuse omastav kääne 9 Ainsuse sisseütlev kääne 10 Ainsuse olev kääne 12 Ainsuse saav kääne 13 Nimisõna

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2015

TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2015 TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2015 PALGAPÕHINE TÖÖTUSPÄEVARAHA JA VAHETUSHÜVITIS www.tyj.fi TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2015 Töötukassade Ühisorganisatsiooni (Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö, TYJ)

Lisätiedot

HEL LINNA TAL SINKI/ LINN HEL SINGI/ TAL

HEL LINNA TAL SINKI/ LINN HEL SINGI/ TAL TAL SINKI/ HEL LINNA Kaksoiskaupunkilaiset ovat kasvava muutosvoima. Yhdessä he muodostavat perustan vuosituhannen kuntaliitokselle, Talsinki/Hellinnalle. Tämä on Demos Helsingin näkemys siitä, kuinka

Lisätiedot

Lisa 1. Ankeetküsitlus ja vastused

Lisa 1. Ankeetküsitlus ja vastused Lisa 1. Ankeetküsitlus ja vastused Vastaja Vastamise aeg Vastaja sugu Vastaja vanus vahemikuus Vastaja liikuvus 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2014-02-13 13:30 2014-02-13 13:51

Lisätiedot

fiifat "Jföel&iåigi Joh. Maileri kirjastus Tallinna linna plaan 1938 Plaanil on köik muudatused, uued tänavad, politsei jsk.

fiifat Jföel&iåigi Joh. Maileri kirjastus Tallinna linna plaan 1938 Plaanil on köik muudatused, uued tänavad, politsei jsk. 20 "Jföel&iåigi fiifat 1938 Joh. Maileri kirjastus Eksimatud ja täpsed teejuhid on: Tallinna linna plaan 1938 Plaanil on köik muudatused, uued tänavad, politsei jsk. piirid jne. Triikk neljavärviline.

Lisätiedot

English. PEM1057 issue 1/08. Installation instruction. Suomi. Eesti

English. PEM1057 issue 1/08. Installation instruction. Suomi. Eesti Installation instruction Asennusohje PAIGALDUSJUHEND PEM1057 issue 1/08 Suomi English USQJ630 Eesti English /24 usqj630 Pem1057 1/08 GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL ko1012 240321/ ZHQ1821 SH-ADC KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP44 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland FI Lue nämä

Lisätiedot

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland ko1112 210656/TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: 210656/TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo 3-5-11 kg Paine: 30 mbar Kaasun

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Sanasto

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Sanasto ETELÄ-SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Sanasto Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

SUOMI EESTI SVENSKA ENGLISH. Viking XPRS

SUOMI EESTI SVENSKA ENGLISH. Viking XPRS SUOMI EESTI SVENSKA ENGLISH Viking XPRS TERVETULOA TERE TULEMAST VÄLKOMMEN WELCOME Viking XPRS on mukava ja nopea alus, joka on suunniteltu erityisesti Helsinki Tallinna -reitin nopeaan matkustukseen.

Lisätiedot

Kaksoisten seikkailut

Kaksoisten seikkailut 4M Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetused Ns VII Soome Kirjastik Ks 3 Kaksoisten seikkailut Toimetanud ja tõlkesõnastikuga varustanud M. Nurmik Trükikoda Ed. Bergmann, Tartus Äkad. Emakeele Seltsi toimetused

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

tomus er uosik V 2010 1

tomus er uosik V 2010 1 2010 Vuosikertomus 1 Sisällysluettelo Vuosi 2010 lyhyesti 3 Tulikiven strategia 4 Tuoteryhmät 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Tulisijat 10 Luonnonkivituotteet 13 Yhteiskuntavastuu 14 Vuoden 2010 kohokohtia

Lisätiedot

1/2012 50. VUOSIKERTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA

1/2012 50. VUOSIKERTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA 1/2012 50. VUOSIKERTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA VOX CLAMANTIS IN DESERTO Karhunkierros on Satakuntalaisen Osakunnan tiedotuslehti. Perustettu vuonna 1963. ISSN-L 1239-1913, ISSN 1239-1913

Lisätiedot

Koska maailma on kylmä.

Koska maailma on kylmä. 2007 2008 Koska maailma on kylmä. Uuni on ikivanha keksintö. Ensimmäiset kiviuunit olivat karkeaa tekoa ja massiivisen kokoisia. Pikku hiljaa vaatimustaso kasvoi, ensin säätyläisten toivomuksesta. Näihin

Lisätiedot