Oulun seudun matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma master plan 2020 TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun seudun matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma master plan 2020 TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 Oulun seudun matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma master plan 2020 TIIVISTELMÄ Oulun kaupunki Innovaatiot ja markkinointi -ryhmä FCG Planeko Oy

2 Markkinointitiimi 1 SISÄLLYS 1 VISIO, KOHDERYHMÄT JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET PALVELUTARJONTA JA INFRASTRUKTUURI Oulun seudun vesiympäristön ja aktiviteettien kehittämissuunnitelma VIVA toimenpidesuunnitelman laatiminen Majoituskapasiteetin lisääminen Kokous- ja kongressimatkailun kasvattaminen Matkailua palvelevan tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen Junaliikenteeseen kaksoisraide Bussiliikenteen kehittäminen Pyöräilyn edistäminen Oulun kaupungin puistoalueen matkailullinen kehittäminen Muut KOULUTUS-, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ Laatutonni valmennuksen käynnistäminen Oulun seudun matkailufoorumi Koulutuksen ja tutkimuksen koordinointi Koulutustoimenpiteiden operointi oppilaitosten kautta Oulun seudulle restonomi-koulutusta Täydennyskoulutusta kehittämisorganisaatioille MATKAILUN YHTEISMARKKINOINTI YHTEENVETO...7 Oulun seudun matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma (master plan) -hanke on osa Oulun lentoliikenteen, -aseman ja sen toimintaympäristön kehittämisohjelmaa. Master plan työn varsinainen tarkastelualue on Oulun seudun kunnat; Oulu, Kempele, Oulunsalo, Hailuoto, Lumijoki, Liminka, Tyrnävä, Muhos, Kiiminki ja Haukipudas. Lisäksi tarkastelualueeseen kuuluu Oulun lentoaseman vaikutuspiiriin/yhteistyöalueeseen kuuluvista seudun ympäristökunnista mm. Kalajoki, Kuusamo, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Taivalkoski, Utajärvi, Ylikiiminki, Ii ja Yli-Ii. Master plan -suunnitelman päätavoitteena on matkailuvirtojen lisääminen seudulle kehittämällä kansainvälistä kysyntää vastaava matkailupalvelutarjonta sekä muodostamalla seudullinen matkailun markkinointiorganisaatio eri toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Kehittämishanketta hallinnoi Oulun kaupunki ja kehittämissuunnitelman laatijaksi valittiin FCG Planeko Oy. Työ toteutettiin maalis-joulukuussa 2008 ja luovutettiin tilaajalle Tämä on tiivistelmä varsinaisesta raportista, joka sisältää yksityiskohtaisemmat kuvaukset Oulun seudun matkailun kehittämisen tavoitteista ja toimenpiteistä.

3 Markkinointitiimi 2 1 Visio, kohderyhmät ja määrälliset tavoitteet Oulun seudun matkailun visio 2020 Oulun seutu on vieraanvarainen ja houkutteleva pohjoiseurooppalainen keskus, joka tarjoaa matkailijalle vilkkaan kaupunkiseudun tapahtumat ja palvelut, rikkaan kulttuuritarjonnan sekä meren, metsän, joen, järven ja tunturin elämykset. Tilaa! Valoa! Pohjoista voimaa! Oulun seudun matkailun kohderyhmät Koti- ja ulkomaiset yritysvieraat, kokous- ja kongressimatkustajat ja perheet sekä ulkomaiset teema- ja harrasteryhmät sekä kiertomatkailijat (fly & drive). Määrälliset tavoitteet v Vuonna 2020 Oulun seudulla on rekisteröityjä yöpymisiä (ulkomaisia 30 %) huonekäyttöaste 60 % matkailutulo 300 milj. Vision ja määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi määriteltiin toimenpiteet ja niille vastuutahot ja tarvittaessa toteutusaika. Toimenpiteet ovat keskenään erityyppisiä. Osa kohdistuu tiettyyn kohteeseen, osa on laajempia ja yhteisiä koko Oulun seudulle. Osa on jo käynnissä tai niiden eteen on tehty töitä, mutta tavoitetta ei ole vielä saavutettu. Osa vaatii merkittäviä panostuksia ja laajaa yhteistyötä. Toimenpiteet on ryhmitelty kolmeen osaalueeseen: 1) palvelutarjonta ja infrastruktuuri, 2) koulutus, tutkimus ja kehitystyö ja 3) yhteismarkkinointi.

4 Markkinointitiimi 3 2 Palvelutarjonta ja infrastruktuuri 2.1 Oulun seudun vesiympäristön ja aktiviteettien kehittämissuunnitelma Mikään yksittäinen tuote ei master plan -työn aikana noussut ylitse muiden niin, että se olisi voitu nostaa Oulun seudun matkailun kärkeen. Mutta suurimmalle osalle Oulun seudun matkailun helmistä löytyi luonteva yhteinen tekijä eli vesi. Oulun seutu voi tarjota elämyksiä merellä ja joilla ja myös Oulujärvi on syytä ottaa mukaan vesiaktiviteetti -teeman alle. Oulujärvi on sopivan päivämatkan päässä Oulusta ja tarjoaa monenlaisia aktiviteettejä ja nähtävyyksiä ja näin täydentää Oulun seudun tarjontaa. Vesi teema liittyy meren, jokien ja järven lisäksi myös Hailuotoon, Varjakkaan, Virpiniemeen, Koiteliin ja Nallikariin. Jotta Oulun seudun vesistömatkailun kehittyminen saadaan vauhtiin, on syytä käynnistää hanke, jonka tavoitteena on edistää Oulun seudun ympärivuotisen matkailutarjonnan kehittymistä ja vahvistaa ohjelmapalveluyritysten toimintaa laatimalla Oulun seudun vesiympäristön ja aktiviteettien kehittämissuunnitelma. 2.2 VIVA toimenpidesuunnitelman laatiminen Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan suunnitelma VIVA 2007 on jatkosuunnitelma vuonna 1998 valmistuneelle Oulun kaupunkiseudun virkistys- ja vapaa-ajan suunnitelmalle. Suunnitelmassa esitetään seudullinen virkistys- ja vapaa-ajan alueiden verkosto, jonka reittien varrella on esitetty matkailullisesti ja virkistyksellisesti merkittävät seudulliset kohteet ja alueet. Suunnitelma luo edellytykset VIVA -alueiden ja reittien toteuttamisen tarkempaan suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. VIVA -suunnitelmaa pidetään hyvänä, ajankohtaisena ja toteuttamiskelpoisena mutta sen toteuttaminen ei ole lähtenyt käyntiin toivotulla tavalla. Jotta VIVAn suunnitelmat lähtevät toteutumaan, on laadittava toimenpidesuunnitelma, johon kirjataan aikataulu sekä vastuutahot eri toimenpiteille. Lisäksi on selvitettävä, mikä on kuntiin nimettyjen VIVA -koordinaattoreiden tilanne eli miten heitä voidaan hyödyntää toimenpidesuunnitelman yhteydessä. Suunnitelman laatimiseen otetaan matkailualan toimijoita, erityisesti yrittäjiä, mukaan tuomaan esille matkailuelinkeinon tarpeita. 2.3 Majoituskapasiteetin lisääminen Oulun seudulla on viime aikoina ilmennyt kasvavaa kysyntää hyvätasoisesta mökkimajoituksesta. Kuntien on huolehdittava, että kaavoitus sallii mökkimajoituksen rakentamisen. Samalla on huomioitava, sijoitetaanko mökit hajalleen vai kaavoitetaanko mökkikyliä ja miten muuta palveluinfraa (esim. golfkentät) hyödynnetään eli pyritäänkö kaavoittamaan ns. matkailukeskittymiä. Tällä hetkellä Oulun seudulla on noin vuodepaikkaa, joista noin 10 % on mökeissä. Oulun seudun matkailun yhdeksi määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2020 vuodepaikkojen määrä kaksinkertaistuu vuodepaikkaan. Näistä mökkien osuus tulisi olla noin 20 % eli vuodetta, joka tarkoittaa käytännössä 900 uutta mökkivuodetta eli noin uutta mökkiä Oulun seudulle seuraavan 12 vuoden aikana. Kun tavoitteena on miljoona rekisteröitynyttä yöpymistä vuonna 2020, myös hotellimajoitusta tarvitaan lisää joko laajentamalla nykyisiä hotelleja tai uusinvestointien kautta. Uusia hotellivuodepaikkoja tarvitaan vuoteen 2020 mennessä noin 2100 kpl. 2.4 Kokous- ja kongressimatkailun kasvattaminen Työmatkailu on tällä hetkellä Oulun seudulla ja erityisesti Oulun kaupungissa merkittävää ja tulee myös jatkossa olemaan oleellinen osa Oulun seudun matkailua. Kokous- ja kongressimatkailun kasvattamisen kannalta on olennaista yhdistää olemassa olevat resurssit ja tehostaa niiden käyttöä. Oulun keskeiset hotellit ja kokouspaikat ovat ryhtyneet tekemään yhteistyötä kokous- ja kongressipalvelujen kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. Tämä yhteistyö kantaa nimeä Meeting Oulu. Yhteistyö helpottaa paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kokousjärjestäjien tilaisuuksien suunnittelua. Meeting Oulu -konsepti halutaan nyt laajentaa koko Oulun seudun kattavaksi. Meeting Oulu konseptin laajentaminen ja vahvistaminen tarkoittaa resurssien yhdistämisen ja tehostamisen lisäksi myös yhteistyötä uuden yhteismarkkinointiorganisaation kanssa.

5 Markkinointitiimi Matkailua palvelevan tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen Suomen matkailustrategian toimenpideohjelmassa on matkailua palvelevan tieto- ja viestintäteknologiainfrastruktuurin kehittäminen nostettu yhdeksi toimenpiteeksi. Tämä valtakunnallinen tavoite sopii hyvin myös Oulun seudun matkailun kehittämistoimenpiteeksi. Oulun seudun ict -osaaminen on tunnustettua kansainväliselläkin tasolla ja siksi edellytykset kehittää ja hyödyntää matkailua palvelevia ict -ratkaisuja ovat hyvät. Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan kehittää alusta asti itse vaan valmiita toimintamalleja ja ratkaisuja on jo olemassa muissa matkailukeskuksissa. Lisäksi on syytä huomioida mm. MEK:n kehitteillä olevan matkailuportaalin hyödyntämismahdollisuudet. Oulun kaupungin Innovaatiot ja markkinointi ryhmä on käynnistämässä vuoden 2009 aikana Tekesin osarahoittamana Avain Ouluun selvitysprojektia, jossa valmistellaan varsinaista Avain Ouluun toteutusvaihetta. Kokonaistavoitteena on vahvistaa matkailualan asiakkuuksien hallintaan liittyvää osaamista Oulun seudulla ja hyödyntää oululaista teknologiaosaamista. 2.6 Junaliikenteeseen kaksoisraide Pohjois-Pohjanmaan liitto on eri tahojen kanssa jo pitkään pyrkinyt edistämään kaksoisraiteen rakentamista välille Oulu-Seinäjoki. Tätä työtä on vielä jatkettava kunnes rahoitus ja rakentaminen varmistuvat. Kaksoisraide nelinkertaistaisi kapasiteetin ja siitä hyötyisi matkailun lisäksi myös paikallis- ja tavaraliikenne. 2.7 Bussiliikenteen kehittäminen Oulun seudun bussiliikenne ei tällä hetkellä palvele matkailua parhaalla mahdollisella tavalla. On esitetty, että citybussien reititystä muutettaisiin kesän ajaksi niin, että se kiertäisi matkailukohteiden kautta. Lisäksi lentokentän bussiliikenne kaipaa lisää kapasiteettia ja aikataulujen tarkistamista. 2.8 Pyöräilyn edistäminen Oulun kaupungin ja osin seudunkin pyöräilyreitistöt ovat erinomaiset. Ne tarjoavat hyvät puitteet pyöräilytuotteille ja matkailijoiden itsenäisille pyöräretkille. Ongelmana on vielä informaation, tuotteistamisen sekä vuokrattavien pyörien puute. Matkailuyritykset voivat vuokrata pyöriä matkailijoille sekä järjestää heille erilaisia myytäviä pyöräilyyn liittyviä aktiviteetteja. Kuntien ja Tiehallinnon tehtävänä on ylläpitää ja kehittää reitistöä ja opastusta. Yhteismarkkinointiorganisaatio voi nostaa pyöräilyn yhdeksi vetovoimatekijäksi ja kärkituotteeksi Oulun seudun kesäkaudelle. Pyöräilyn edistämiseksi on koottava yhteen kartat ja oppaat liittyen pyöräilyreitistöihin ja suunniteltava, miten niitä voidaan kehittää niin, että ne palvelisivat ja saavuttaisivat matkailijan. Tämä kartoitustyö voidaan tehdä Oulun kaupungin virkatyönä. 2.9 Oulun kaupungin puistoalueen matkailullinen kehittäminen 2.10 Muut Oulun kaupungin puisto (Ainola, Hupisaaret ja Lasaretinsaari) on paikallisten ja matkailijoiden suosikkikohteita Oulun seudulla. Siellä sijaitsevat mm. Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo, Oulun taidemuseo, kesäteatteri sekä sen tuntumassa Tiedekeskus Tietomaa ja Hotelli Lasaretti. Puistoalueita halutaan kehittää palvelemaan entistä paremmin matkailijoiden ja paikallisten asukkaiden virkistystä. Oulun kaupunki voi hakea ympäristöministeriöltä kaupunkipuiston statusta. Kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa, kun halutaan säilyttää kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaisema, historialliset ominaispiirteet tai kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset tai muut erityiset arvot. Toinen mahdollisuus on kehittää puistoalueita ilman ympäristöministeriön kaupunkipuistostatusta, jolloin puistosta ei tule suojelualuetta, vaan sen kehittäminen on vapaampaa. Muut kohtaan on kirjattu esiin vision toteutumisen kannalta sellaiset tärkeimmät hankkeet ja kehittämisen kohteet, jotka ovat jo master plan työn käynnistyessä olleet suunnittelu- tai toteutusvaiheessa. Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin varsinaisessa master plan loppuraportissa (Oulun lentoliikenteen kehittäminen, Alueellinen tuotekehitys-, myynti- ja markkinointihanke, Nallikari, Tiedekeskus Tietomaa, Liminganlahti, Oulunsalon Varjakka, Hailuoto, Virpiniemi, Kiiminki, Oulun ydinkeskustan kansainväliset tapahtumat).

6 Markkinointitiimi 5 3 Koulutus-, tutkimus- ja kehitystyö 3.1 Laatutonni valmennuksen käynnistäminen Oulun seudulla on muutamia vuosia sitten pyritty käynnistämään matkailualan laatukoulutusta, mutta hetki ei ollut vielä silloin otollinen. Nyt on kuitenkin ilmennyt yrittäjien keskuudessa halukkuutta laatukoulutukseen osallistumiseen. Suomessa on muutamia erilaisia laatujärjestelmiä, joista matkailuyritysten joukossa yleisin lienee Laatutonni. Se on matkailualalle räätälöity, käytännönläheinen laatuohjelma, joka pohjautuu kansainvälisiin laatupalkintokriteereihin. Laatutonni-ohjelma sisältää yritykselle, sen koosta riippumattoman laatuvalmennuksen sekä jatkuvan seurannan välineen LaatuVerkon. Laatuvalmennus on käytännönläheistä koulutusta, jossa yritys saa useita tehokkaita laadun työkaluja ja oppii itsenäisesti kehittämään tuotteiden, palvelujen ja toiminnan laatua. Ohjelmassa on myös oma vaihtoehto laatujärjestelmän jo rakentaneille yrityksille. Ouluseutu Yrityspalvelut valmistelee Laatutonnin käynnistämisen eli on yhteydessä Haaga Perhoon, sitouttaa yritykset ja hakee mahdollisen hankerahoituksen. 3.2 Oulun seudun matkailufoorumi Matkailutoimijoiden aktiivinen yhteydenpito ja toimijoiden keskinäinen tuntemus vähentää päällekkäisiä toimenpiteitä ja edistää tehokasta kehittämistyötä. Oulun seudun matkailutoimijoille järjestetään kaksi kertaa vuodessa Oulun seudun matkailufoorumi, jossa keskustellaan ajankohtaisista tärkeistä matkailua koskevista asioista ja vaihdetaan kuulumisia. Tavoitteena on, että matkailutoimijat oppivat tuntemaan toinen toisensa, tietävät alan viimeisimmät tapahtumat ja kuulumiset ja että alan yhteishenki vahvistuu. Luontevin järjestäjä ja koolle kutsuja on uusi yhteismarkkinointiorganisaatio. Koska uuden organisaation toiminnan käynnistymiseen menee aikaa, sitä ennen foorumin järjestelyistä vastaa Oulun kaupungin markkinointitiimi. 3.3 Koulutuksen ja tutkimuksen koordinointi Oulun seudulle tarvitaan yksi taho (esim. uusi yhteismarkkinointiorganisaatio), joka koordinoi matkailun koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä asioita. Yrittäjä saa tältä yhdeltä taholta tietää kaikki Oulun seudulla toteuttavan perus- ja täydennyskoulutuksen. Lisäksi yrittäjä voi esittää osaamistarpeitaan tälle taholle, joka välittää ne sitten eteenpäin kouluttajille ja oppilaitoksille. Tämä yksi taho toimii myös tutkimustiedon välittäjänä ja jalostajana. Se toimittaa elinkeinolle ajantasaista tietoa matkailun kehittymisestä ja muista ajankohtaisista tutkimustuloksista. Se välittää oppilaitoksille ja tutkijoille tietoa siitä, millaista tutkimustietoa yritys tarvitsee. 3.4 Koulutustoimenpiteiden operointi oppilaitosten kautta Matkailuun liittyviä osaamisen kehittämishankkeita voivat hallinnoida monet eri tahot, mutta jos niihin liittyy koulutuksen suunnittelua ja toteutusta, yhteistyö jonkin oppilaitoksen kanssa tehostaisi toimintaa ja jopa nostaisi sen laatua. Koulutustoimenpiteiden operointi oppilaitosten kautta on lähinnä linjaus eikä niinkään varsinainen toimenpide. Tämä edellyttää hankkeiden rahoittajien sitoutumista ja sitä, että ne edellyttävät hankkeilta yhteistyötä oppilaitosten kanssa, mikäli hankkeessa on osaamisen kehittämiseen liittyviä osioita. 3.5 Oulun seudulle restonomi-koulutusta Restonomin tutkinnon on todettu vastaavan hyvin matkailualan moniosaajien tarpeeseen. Lisäksi ammattikorkeakoulun tehtävänä on soveltavan tutkimuksen tekeminen ja myös sille on Oulun seudulla tarvetta. Restonomin tutkinnon voi suorittaa esim. Rovaniemellä, Kajaanissa tai Haaga-Heliassa, mutta Oulun seudulle tarvitaan omaa ammattikorkea -tasoista koulutusta lisäämään paikallista, kokonaisvaltaista matkailun osaamista. Restonomi koulutuksen saaminen on pitkäntähtäimen tavoite ja se edellyttää Opetusministeriön lupaa. 3.6 Täydennyskoulutusta kehittämisorganisaatioille Syvempi ymmärrys matkailusta elinkeinona ja ilmiönä edistää matkailua tukevia toimia kuten strategisia linjauksia ja niiden toteutusta. Koulutusten järjestäjien pitäisi räätälöidä sopivia koulutuspaketteja matkailun rahoittajille ja aluekehitysviranomaisille, matkailuhankkeiden vetäjille ja yritysneuvontapalveluiden työntekijöille. Vastaavasti näiden tahojen pitäisi tiedostaa tarve tämän tyyppiseen osaamisen kehittämiseen ja antaa mahdollisuus työntekijöille täydentää osaamistaan.

7 Markkinointitiimi 6 4 Matkailun yhteismarkkinointi Oulun seudun matkailun master plan työn yksi tavoite oli seudullisen matkailumarkkinoinnin organisointi. Työn edetessä toimijat esittivät yksimielisesti, että yhteismarkkinointia toteuttamaan perustetaan uusi organisaatio, jolle esitettiin myös muita tehtäviä, kuten markkinatuntemus, tutkimuksen ja koulutuksen koordinointi, keskusvaraamotoiminta ja matkailuneuvonta. Lisäksi esitettiin, että organisaatiolla tulisi olla vahva matkailun kasvun edistäjän ja jopa edunvalvojan rooli. Yhteismarkkinointiorganisaation rooli kasvoi master plan työn edetessä monipuoliseksi Oulun seudun matkailun kasvun edistäjäksi. Yhteismarkkinointiorganisaation sijasta voidaan uuden organisaation työnimeksi ottaa Oulun Seudun Matkailu ja Markkinointi (lyh. OSMM). Sen tehtävänä on markkinoida Oulun seutua matkailukohteena, seurata matkailun kehittymistä tilastojen ja tutkimuksen avulla, välittää ja tuottaa tietoa Oulun seudun matkailusta, edistää matkailualan koulutus- ja tutkimustarjonnan ja elinkeinon osaamisen kehittämisen kohtaamista, edustaa Oulun seutua matkailualan yhteistyöryhmissä ja järjestöissä, välittää Oulun seudun majoituspalveluita ja neuvoa ja tiedottaa matkailijoille Oulun seudun palveluista ja kohteista. Uuden organisaation perustamisen tärkeimpiä lähtökohtia ovat päällekkäisyyksien poistaminen, toiminnan ja vaikuttavuuden vahvistaminen, osaamisen keskittäminen sekä kustannussäästöt. Uusi toimintamalli tulee olemaan kaikille osapuolille selkeämpi, edullisempi ja tehokkaampi kuin nykyinen tapa toimia. OSMM:n palvelukokonaisuuden ytimen muodostavat yhteismarkkinointitoimenpiteet koti- ja ulkomailla. OSMM toteuttaa imago- ja tuotemarkkinointia elinkeinon kanssa yhdessä laadittavan markkinointisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa määritetään 3-5 vuoden aikavälille yhteismarkkinoinnin tavoitteet, päämarkkinat ja kohderyhmät sekä keskeiset toimenpiteet. Yhteismarkkinoinnin rinnalla OSMM:n palveluita ovat tutkimuksen ja koulutuksen koordinointi, markkinatuntemus ja Oulun seudun matkailuneuvonta. Jatkossa selvitetään majoituspalveluiden varaamo -toiminnan käynnistämisen mahdollisuudet osana OSMM:n palveluita. OSMM:lla on aktiivinen rooli Oulun seudun matkailun kehittämisessä. Se ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin matkailua koskeviin hankkeisiin ja suunnitelmiin ja toimii eräänlaisena matkailukentän edunvalvojana. Tämä edellyttää OSMM:n hallituksen vahvaa roolia ja aktiivisuutta sekä vetäjän kokemusta matkailun edistämistehtävistä. OSMM:n asiakkaita ovat Oulun seudun matkailuyritykset, joiden joukkoon luetaan kaikki sellaiset yritykset, jotka hyötyvät Oulun seudun matkailuvirroista ja OSMM:n tarjoamista palveluista. Muita asiakkaita ovat Oulun seudun kunnat sekä matkailun kehittämishankkeet. Ammattitaitoinen, palveluhenkinen ja asiantunteva henkilöstö on OSMM:n tärkein resurssi. Henkilöstön koko on 7-8 henkilöä ja vuosibudjetti on noin 1,2 M, (ilman matkailuneuvontaa ja keskusvaraamoa). Kiinteitä kuluja on noin 30 % ja 70 % ohjataan markkinointikampanjoihin. OSMM:n toimintaa valvoo ja ohjaa hallitus ja sen tueksi nimitetään kolme yrittäjien, kuntien ja matkailun kehittäjäorganisaatioiden edustajista koottua tiimiä: kotimaan markkinointi, ulkomaan markkinointi sekä tutkimus- ja viestintä. Uuden organisaation käynnistämisen tärkeimpiä alkuvaiheen tehtäviä on toimijoiden sitouttaminen ja OSMM:n roolin ja tehtävän täsmentäminen ja haltuunotto. Seudullinen matkailutyöryhmä ottaa vastuun siitä, että vuoden 2009 aikana käynnistetään toimijoiden sitouttaminen ja organisaation perustaminen. Se nimeää vastuuhenkilön, joka toteuttaa neuvottelut ja valmistelut käytännössä.

8 Markkinointitiimi 7 5 Yhteenveto Toimenpide Vastuutaho Aika Palvelutarjonta ja infrastruktuuri Oulun seudun vesiaktiviteettien ja ympäristön kehittämissuunnitelma Ouluseutu Yrityspalvelut 2009 VIVA -toimenpidesuunnitelman laatiminen Oulun seudun tekninen tiimi 2009 Majoituskapasiteetin lisääminen Kunnat, yrittäjät, investoijat jatkuvaa Kokous- ja kongressimatkailun kasvattaminen Meeting Oulu, Oulun kaupunki, P- Pohjanmaan Yrittäjät Matkailua palvelevan tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen yritykset, tutkimuslaitokset j Junaliikenteeseen kaksoisraide Pohjois-Pohjanmaan liitto jatkuva Bussiliikenteen kehittäminen Joukkoliikennetyöryhmä 2009 Pyöräilyn edistäminen Oulun kaupunki Oulun kaupungin puistoalueen matkailullinen kehittäminen Oulun lentoliikenteen, -aseman ja sen toimintaympäristön kehittämisohjelma Alueellinen tuotekehitys-, myynti- ja markkinointihanke Oulun kaupunki/tekninen keskus Ydinhankeryhmä Oulun kaupunki (hankkeen hallinnoija) Nallikarin kehittäminen Oulu-Nallikari matkailuyhdistys Tiedekeskus Tietomaan kehittäminen Oulun kaupunki, kulttuuritoimi Liminganlahden kehittäminen Limingan kunta jatkuvaa Oulunsalon Varjakan kehittäminen Oulunsalon kunta jatkuvaa Hailuodon kehittäminen Hailuodon kunta jatkuvaa Virpiniemen kehittäminen Haukiputaan kunta jatkuvaa Kiimingin kehittäminen Kiimingin kunta, KIDE jatkuvaa Oulun ydinkeskustan kv. tapahtumat Oulun Liikekeskus ry Koulutus-, tutkimus- ja kehitystyö Laatutonni-valmennus Ouluseutu Yrityspalvelut 2009 Oulun seudun matkailufoorumi Oulun kaupunki, myöhemmin yhteismarkkinointiorg. OSMM Koulutuksen ja tutkimuksen koordinointi Yhteismarkkinointiorg. OSMM Koulutuksen operointi oppilaitosten kautta Rahoittajat jatkuvaa Oulun seudulle restonomikoulutusta Täydennyskoulutusta kehittämisorganisaatioille Matkailun yhteismarkkinointi Oulun seudun Matkailu ja Markkinointi organisaation perustaminen Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, amk-verkosto Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut 2010 jatkuvaa Seudullinen matkailutyöryhmä 2009

9 Markkinointitiimi 8 Oulun seudun master plan työn toimenpiteet voidaan kuvata ryhmiteltynä sen mukaan, miten ne edistävät saavutettavuutta, palvelutarjonnan, infran tai osaamisen kehittymistä (ks. kuva alla). Perustettavalle uudelle yhteismarkkinointiorganisaatiolle (työnimenä Oulun seudun Matkailu ja Markkinointi OSMM) on määritelty useita eri tehtäviä, jotka on eritelty alla olevassa kuvassa. SAAVUTETTAVUUS PALVELUTARJONTA INFRA OSAAMINEN Lentoliikenne Junaliikenne Bussiliikenne Vesiaktiviteetit ja -ympäristö Kokous- ja kongressimatkailu Virpiniemi Varjakka Kiiminki Hailuoto Nallikari Tietomaa Liminganlahti Oulun ydinkeskustan kv. tapahtumat Restonomikoulutus Täydennyskoulutus Matkailufoorumi OSMM/koulutuksen ja tutkimuksen koordin. OSMM/markkinatuntemus Koulutuksen operointi oppilaitosten kautta Pyöräily ICT -teknologia OSMM/matkailuneuvonta OSMM/yhteismarkkinointi Alueellinen tuotekehitys ja myynti MMO Majoituskapasiteetti VIVA Oulun kaupunkipuisto Laatutonni FCG Planeko Oy

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 15 Pohjois-Pohjanmaa 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 15.1. POHJOIS-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 6 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset:

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Valtakunnallinen maaseutumatkailun yrittäjäseminaari Pirkanmaalla, 28.3.2007, Tampere Erityisasiantuntija Lea Häyhä Kauppa- ja teollisuusministeriö 4/2/2007

Lisätiedot

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2. Pauli Harju maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liiton organisaatio 29+1 jäsenkuntaa TOIMIKUNNAT Matkailutoimikunta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.5.2010/Liite LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEET. *varastoon/lainaamoon hankitut välineet

Perusturvalautakunta 25.5.2010/Liite LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEET. *varastoon/lainaamoon hankitut välineet Perusturvalautakunta 25.5.2010/Liite LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEET HAILUOTO ka -08 ja -09 12 510 -Sisältää eri tileiltä kootut määrärahat 8 266 1 168 11 440 2 658 Esh palvelut - 535-793 Henkilöstökuluosuus

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012 Kouvolan seudun matkailun master plan Työpajat 15.-16.5.2012 Ohjelma 15.5. klo 9-12 Työpaja 1: Kokous- ja kongressimatkailu klo 9.00 Alustukset aiheeseen Leena Sipilä, Finnish Convention Bureau Minna Kurttila,

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ. Lastensuojelun asiakasperheiden palveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ. Lastensuojelun asiakasperheiden palveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Lastensuojelun asiakasperheiden palveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen Lastensuojelun kehittämisyksikön tarkoitus Lastensuojelupalveluiden seudullinen

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Hämeen matkailumarkkinat 6.10.2008 Hämeenlinna Työ- ja elinkeinoministeriö Erityisasiantuntija Lea Häyhä Markkinat ASIAKAS Arvot Kilpailijat

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

SILLANRAKENTAJA PROJEKTI. Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015

SILLANRAKENTAJA PROJEKTI. Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015 SILLANRAKENTAJA PROJEKTI Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015 SILLANRAKENTAJA -PROJEKTI LYHYESTI Tekee TE-palveluita tunnetuksi 2500 pk-yrityksille ajalla 1.8.2015 30.6.2016. Kerää tietoa yritysten

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Liite 1 Perustamissuunnitelma Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Alueellisen koordinoinnin rakenne

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Väliraportti 1/2008 Syksy 2007 Ohjausryhmä 4.2.2008 HANKESUUNNITELMAN TAVOITTEET Lastensuojeluperheiden palveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen vahvistamalla

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Laajavuoren alueen master plan

Laajavuoren alueen master plan Laajavuoren alueen master plan Toimeksiannon prosessi Page 2 Lähtökohta Laajavuorella on paljon hyödyntämätöntä liiketoiminta- ja kehittämispotentiaalia, joiden mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää eri

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

TUKEVA 2 Oulun seudun osahanke

TUKEVA 2 Oulun seudun osahanke TUKEVA 2 Oulun seudun osahanke Irja Lampinen projektipäällikkö 6.5.2011 Rahoittaja STM (75 %) ja Oulun seudun kunnat (25%) Hallinnoija Oulun seutu Osahankealueet: * Oulun seutu * Oulunkaari * Kainuu *

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

Kumpulankaari 14, 90650 OULU hailuoto@rhy.riista.fi 0400-803858 RHY-numero 253 PetoyhdyshenkilöJani RantasuoOULU jani.rantasuo@elisanet.

Kumpulankaari 14, 90650 OULU hailuoto@rhy.riista.fi 0400-803858 RHY-numero 253 PetoyhdyshenkilöJani RantasuoOULU jani.rantasuo@elisanet. Hailuodon riistanhoitoyhdistys Kumpulankaari 14, 90650 OULU hailuoto@rhy.riista.fi 0400-803858 RHY-numero 253 PetoyhdyshenkilöJani RantasuoOULU jani.rantasuo@elisanet.fi 0400-803858 Haukiputaan riistanhoitoyhdistys

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

4.10.2013 Esityksen laatija. Maakunnan ajankohtaisia matkailukuulumisia Matkailukoordinaattori Leena Pajala 3.10.2013

4.10.2013 Esityksen laatija. Maakunnan ajankohtaisia matkailukuulumisia Matkailukoordinaattori Leena Pajala 3.10.2013 4.10.2013 Esityksen laatija Maakunnan ajankohtaisia matkailukuulumisia Matkailukoordinaattori Leena Pajala 3.10.2013 1 Keski-Suomen liitto / Keski-Suomi Loma-Suomi Keski-Suomen liiton rooli matkailussa

Lisätiedot

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava - tarkistaminen aloitettu 2011 Uuden Oulun yleiskaava - laatiminen

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 17.5.2011 Kulttuurimatkailufoorumi Anne Karsikas-Järvinen Kulttuurin Ketju -hanke Kansallinen hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa kulttuurimatkailun

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

MATKAILUKLUSTERI 2005-2010

MATKAILUKLUSTERI 2005-2010 KESKI-SUOMEN SUOMEN MATKAILUKLUSTERI 2005-2010 Keski-Suomen matkailun nykytila Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutus K-S v. 2002 oli yht. 361 milj.,

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Marketta Karhu, Oulun seudun ympäristövirasto Kestävä yhdyskunta seminaari 3.12.2008 Oulu OULU, KEMPELE, KIIMINKI, OULUNSALO,MUHOS, LIMINKA, TYRNÄVÄ, YLIKIIMINKI, LUMIJOKI,

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia Yhteinen yrittäjyysstrategia Hyväksytty: Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus 27.1.2014,

Lisätiedot

HIMOKSEN & JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUSTRATEGIA JÄMSÄN SEUDUN VÄLITÖN MATKAILUTULO OLI VUONNA 2010 52 MILJOONAA EUROA.

HIMOKSEN & JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUSTRATEGIA JÄMSÄN SEUDUN VÄLITÖN MATKAILUTULO OLI VUONNA 2010 52 MILJOONAA EUROA. HIMOKSEN & JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUSTRATEGIA JÄMSÄN SEUDUN VÄLITÖN MATKAILUTULO OLI VUONNA 2010 52 MILJOONAA EUROA. MENESTYKSEN TARINA Jämsän seudun matkailun menestystarina on syntynyt Hiihtokeskus Himosvuori

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettely (MAL) Oulun seudulla

Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettely (MAL) Oulun seudulla Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettely (MAL) Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Tampere 30.11.2011 Jukka Weisell Oulun seudun

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

LIITE 1. OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNITELMAN 2. VAIHE

LIITE 1. OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNITELMAN 2. VAIHE RUNKOLINJAT 1-3 R1: Iinatti - Herukka R2: Pesätie - Kaijonharju R3: Hiukkavaara- Keskusta HEILURILINJAT 1-14 H1: Lentoasema - Heikinharju H2: Lentoasema - Teknologiakylä H3: Heikinharju - Jylkynkangas

Lisätiedot

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna 21.3.2012 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma MEK (Matkailun edistämiskeskus) valmistelee ja koordinoi

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan. Visioseminaari 17.4.2012

Kouvolan seudun matkailun master plan. Visioseminaari 17.4.2012 Kouvolan seudun matkailun master plan Visioseminaari 17.4.2012 Ohjelma 12.00 Tervetulosanat, toimitusjohtaja Asko Pesonen, Kouvola Innovation Oy 12.15 Kyselyn ja haastatteluiden tuloksia, Hanna Baas, FCG

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä 11.2.2015 Pasi Heikkilä SISÄLTÖ Seudulliset kärkihankkeet Vt4, Vt8, satama ja ratapihat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenteen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENTEEN KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark Suomen ensimmäinen ja Maailman pohjoisin Geopark Rokua Geopark Jäsenyys lokakuussa 2010 Teema: Jääkauden perintö

Lisätiedot

KEURUUN MATKAILUN MASTER PLAN

KEURUUN MATKAILUN MASTER PLAN KEURUUN MATKAILUN MASTER PLAN Sitoutuneet osapuolet Keuruun kaupunki Keulink Seurakunta, Kamanan matkailuyrittäjät Fontana Hotel Keurusselkä Haapamäen Höyryveturipuisto Osarahoittajana Keski Suomen Liitto

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-lokakuu 31.10.2012 Q{ttgtngrroz{y 76.78.8678 7

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta. Aki Keskinen 5.9.2012 www.kehy.fi

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta. Aki Keskinen 5.9.2012 www.kehy.fi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta Tervetuloa Imatralle! Imatra kartalla Helsinki 257 km Joensuu 197 km Jyväskylä 257 km Kotka 145 km Lappeenranta 37 km Oulu 528 km Rovaniemi 748 km Tampere 312 km

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue 18.11.2014 Pohjois-Pohjanmaan yritystuet 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Matkailun alueelliset tietovarannot

Matkailun alueelliset tietovarannot Matkailun alueelliset tietovarannot MIKÄ MATKAILUN ALUEELLISET TIETOVARANNOT? VALTAKUNNALLINEN SÄHKÖINEN MATKAILUN TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Sähköinen järjestelmä, jolla voidaan kerätä tietoa alueiden

Lisätiedot

Kainuun matkailustrategia 2011 2020: toimenpideohjelma ajalle 2011 2015

Kainuun matkailustrategia 2011 2020: toimenpideohjelma ajalle 2011 2015 Toimenpideohjelma 2011-2015 Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Liite 1: Kainuun matkailustrategia 2011 2020: toimenpideohjelma ajalle 2011 2015 Sisältö 1. Kotimaasta perusvoimaa... 2 2. Kasvua kansainvälistymisestä...

Lisätiedot

gosaimaa yhteismarkkinointi

gosaimaa yhteismarkkinointi gosaimaa yhteismarkkinointi Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta Yhteinen viesti kaikessa markkinoinnissa Syöttöpeliä

Lisätiedot

Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille

Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille Matkailun toimialaraportin julkistamisseminaari Rovaniemi 10.12.2014 Heli Mende, Visit Finland / Finpro Matkailuyrityksen systemaattinen kansainvälistyminen

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio Tahkon matkailustrategia Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio VK Aholansaari Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen Tahko on lähellä Helsinki Tahko 435

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi.

Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi. 1 Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi. OECD on tehnyt Suomen maaseutupolitiikasta kaksi ns, maatutkintaa. Viimeisin on vuodelta 2006-2008. Sen johtopäätöksenä

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Kuva: Passenger Market Potential Analysis, Scan Of New Air Routes for the Airport of Joensuu, Finland (2013) MKmetric Gesellschaft für Systemplanung

Lisätiedot

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailun ajankohtaista Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Kansainvälinen matkailu 2013 = 52 miljoonaa matkailijaa enemmän kun 2012 Lähde: UNWTO Euroopan yöpymisvuorokausia 1-9/2014 alustavia

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta projektipäällikkö Heini Iinatti Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma Laadittiin 2008, valmis 2009 Tunnistettiin kehittämistarpeet Määriteltiin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA 1 Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA Ryhmätyöt Teema 1: Sosiaalityön ja perhetyön yhteistyön

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Kahvitarjoilu auditorion aulassa, tutustuminen maakunnan matkailuhankkeisiin

Kahvitarjoilu auditorion aulassa, tutustuminen maakunnan matkailuhankkeisiin Tilaisuuden avaus; Tuomo Tahvanainen, toimialajohtaja, Kainuun Etu Oy Kainuun matkailu 2012 tilastojen valossa Pohjola-Arctic yhteistyo : kokemukset ja tulevaisuus Laatutonni 2020 laatutonnin uusi tuleminen

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Seutukaupunkipilotit, yleistä: Pilottimenettely perustuu Kaupunkipoliittisen toimenpideohjelman

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009

VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009 MATKO2 MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2008-2010 VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009 Toteuttaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yks. Ilmajoentie 525. 60800

Lisätiedot

OULUN SEUDUN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEET JA REITIT

OULUN SEUDUN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEET JA REITIT Hailuoto Alue 23 Matikanniemen kalastajakylä 3 Alue 24 Korkea Sunikari 3 Alue 25 Iso Sunikari ja Fiskin Sunikari 3 Alue 28 Rautaleton kalastajakylä 3 Alue 52 Hyyppä 3 Alue 53 Ulkokarvo 3 Alue 54 Ryöppäänoja

Lisätiedot