Oulun seudun matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma master plan 2020 TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun seudun matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma master plan 2020 TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 Oulun seudun matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma master plan 2020 TIIVISTELMÄ Oulun kaupunki Innovaatiot ja markkinointi -ryhmä FCG Planeko Oy

2 Markkinointitiimi 1 SISÄLLYS 1 VISIO, KOHDERYHMÄT JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET PALVELUTARJONTA JA INFRASTRUKTUURI Oulun seudun vesiympäristön ja aktiviteettien kehittämissuunnitelma VIVA toimenpidesuunnitelman laatiminen Majoituskapasiteetin lisääminen Kokous- ja kongressimatkailun kasvattaminen Matkailua palvelevan tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen Junaliikenteeseen kaksoisraide Bussiliikenteen kehittäminen Pyöräilyn edistäminen Oulun kaupungin puistoalueen matkailullinen kehittäminen Muut KOULUTUS-, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ Laatutonni valmennuksen käynnistäminen Oulun seudun matkailufoorumi Koulutuksen ja tutkimuksen koordinointi Koulutustoimenpiteiden operointi oppilaitosten kautta Oulun seudulle restonomi-koulutusta Täydennyskoulutusta kehittämisorganisaatioille MATKAILUN YHTEISMARKKINOINTI YHTEENVETO...7 Oulun seudun matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma (master plan) -hanke on osa Oulun lentoliikenteen, -aseman ja sen toimintaympäristön kehittämisohjelmaa. Master plan työn varsinainen tarkastelualue on Oulun seudun kunnat; Oulu, Kempele, Oulunsalo, Hailuoto, Lumijoki, Liminka, Tyrnävä, Muhos, Kiiminki ja Haukipudas. Lisäksi tarkastelualueeseen kuuluu Oulun lentoaseman vaikutuspiiriin/yhteistyöalueeseen kuuluvista seudun ympäristökunnista mm. Kalajoki, Kuusamo, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Taivalkoski, Utajärvi, Ylikiiminki, Ii ja Yli-Ii. Master plan -suunnitelman päätavoitteena on matkailuvirtojen lisääminen seudulle kehittämällä kansainvälistä kysyntää vastaava matkailupalvelutarjonta sekä muodostamalla seudullinen matkailun markkinointiorganisaatio eri toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Kehittämishanketta hallinnoi Oulun kaupunki ja kehittämissuunnitelman laatijaksi valittiin FCG Planeko Oy. Työ toteutettiin maalis-joulukuussa 2008 ja luovutettiin tilaajalle Tämä on tiivistelmä varsinaisesta raportista, joka sisältää yksityiskohtaisemmat kuvaukset Oulun seudun matkailun kehittämisen tavoitteista ja toimenpiteistä.

3 Markkinointitiimi 2 1 Visio, kohderyhmät ja määrälliset tavoitteet Oulun seudun matkailun visio 2020 Oulun seutu on vieraanvarainen ja houkutteleva pohjoiseurooppalainen keskus, joka tarjoaa matkailijalle vilkkaan kaupunkiseudun tapahtumat ja palvelut, rikkaan kulttuuritarjonnan sekä meren, metsän, joen, järven ja tunturin elämykset. Tilaa! Valoa! Pohjoista voimaa! Oulun seudun matkailun kohderyhmät Koti- ja ulkomaiset yritysvieraat, kokous- ja kongressimatkustajat ja perheet sekä ulkomaiset teema- ja harrasteryhmät sekä kiertomatkailijat (fly & drive). Määrälliset tavoitteet v Vuonna 2020 Oulun seudulla on rekisteröityjä yöpymisiä (ulkomaisia 30 %) huonekäyttöaste 60 % matkailutulo 300 milj. Vision ja määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi määriteltiin toimenpiteet ja niille vastuutahot ja tarvittaessa toteutusaika. Toimenpiteet ovat keskenään erityyppisiä. Osa kohdistuu tiettyyn kohteeseen, osa on laajempia ja yhteisiä koko Oulun seudulle. Osa on jo käynnissä tai niiden eteen on tehty töitä, mutta tavoitetta ei ole vielä saavutettu. Osa vaatii merkittäviä panostuksia ja laajaa yhteistyötä. Toimenpiteet on ryhmitelty kolmeen osaalueeseen: 1) palvelutarjonta ja infrastruktuuri, 2) koulutus, tutkimus ja kehitystyö ja 3) yhteismarkkinointi.

4 Markkinointitiimi 3 2 Palvelutarjonta ja infrastruktuuri 2.1 Oulun seudun vesiympäristön ja aktiviteettien kehittämissuunnitelma Mikään yksittäinen tuote ei master plan -työn aikana noussut ylitse muiden niin, että se olisi voitu nostaa Oulun seudun matkailun kärkeen. Mutta suurimmalle osalle Oulun seudun matkailun helmistä löytyi luonteva yhteinen tekijä eli vesi. Oulun seutu voi tarjota elämyksiä merellä ja joilla ja myös Oulujärvi on syytä ottaa mukaan vesiaktiviteetti -teeman alle. Oulujärvi on sopivan päivämatkan päässä Oulusta ja tarjoaa monenlaisia aktiviteettejä ja nähtävyyksiä ja näin täydentää Oulun seudun tarjontaa. Vesi teema liittyy meren, jokien ja järven lisäksi myös Hailuotoon, Varjakkaan, Virpiniemeen, Koiteliin ja Nallikariin. Jotta Oulun seudun vesistömatkailun kehittyminen saadaan vauhtiin, on syytä käynnistää hanke, jonka tavoitteena on edistää Oulun seudun ympärivuotisen matkailutarjonnan kehittymistä ja vahvistaa ohjelmapalveluyritysten toimintaa laatimalla Oulun seudun vesiympäristön ja aktiviteettien kehittämissuunnitelma. 2.2 VIVA toimenpidesuunnitelman laatiminen Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan suunnitelma VIVA 2007 on jatkosuunnitelma vuonna 1998 valmistuneelle Oulun kaupunkiseudun virkistys- ja vapaa-ajan suunnitelmalle. Suunnitelmassa esitetään seudullinen virkistys- ja vapaa-ajan alueiden verkosto, jonka reittien varrella on esitetty matkailullisesti ja virkistyksellisesti merkittävät seudulliset kohteet ja alueet. Suunnitelma luo edellytykset VIVA -alueiden ja reittien toteuttamisen tarkempaan suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. VIVA -suunnitelmaa pidetään hyvänä, ajankohtaisena ja toteuttamiskelpoisena mutta sen toteuttaminen ei ole lähtenyt käyntiin toivotulla tavalla. Jotta VIVAn suunnitelmat lähtevät toteutumaan, on laadittava toimenpidesuunnitelma, johon kirjataan aikataulu sekä vastuutahot eri toimenpiteille. Lisäksi on selvitettävä, mikä on kuntiin nimettyjen VIVA -koordinaattoreiden tilanne eli miten heitä voidaan hyödyntää toimenpidesuunnitelman yhteydessä. Suunnitelman laatimiseen otetaan matkailualan toimijoita, erityisesti yrittäjiä, mukaan tuomaan esille matkailuelinkeinon tarpeita. 2.3 Majoituskapasiteetin lisääminen Oulun seudulla on viime aikoina ilmennyt kasvavaa kysyntää hyvätasoisesta mökkimajoituksesta. Kuntien on huolehdittava, että kaavoitus sallii mökkimajoituksen rakentamisen. Samalla on huomioitava, sijoitetaanko mökit hajalleen vai kaavoitetaanko mökkikyliä ja miten muuta palveluinfraa (esim. golfkentät) hyödynnetään eli pyritäänkö kaavoittamaan ns. matkailukeskittymiä. Tällä hetkellä Oulun seudulla on noin vuodepaikkaa, joista noin 10 % on mökeissä. Oulun seudun matkailun yhdeksi määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2020 vuodepaikkojen määrä kaksinkertaistuu vuodepaikkaan. Näistä mökkien osuus tulisi olla noin 20 % eli vuodetta, joka tarkoittaa käytännössä 900 uutta mökkivuodetta eli noin uutta mökkiä Oulun seudulle seuraavan 12 vuoden aikana. Kun tavoitteena on miljoona rekisteröitynyttä yöpymistä vuonna 2020, myös hotellimajoitusta tarvitaan lisää joko laajentamalla nykyisiä hotelleja tai uusinvestointien kautta. Uusia hotellivuodepaikkoja tarvitaan vuoteen 2020 mennessä noin 2100 kpl. 2.4 Kokous- ja kongressimatkailun kasvattaminen Työmatkailu on tällä hetkellä Oulun seudulla ja erityisesti Oulun kaupungissa merkittävää ja tulee myös jatkossa olemaan oleellinen osa Oulun seudun matkailua. Kokous- ja kongressimatkailun kasvattamisen kannalta on olennaista yhdistää olemassa olevat resurssit ja tehostaa niiden käyttöä. Oulun keskeiset hotellit ja kokouspaikat ovat ryhtyneet tekemään yhteistyötä kokous- ja kongressipalvelujen kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. Tämä yhteistyö kantaa nimeä Meeting Oulu. Yhteistyö helpottaa paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kokousjärjestäjien tilaisuuksien suunnittelua. Meeting Oulu -konsepti halutaan nyt laajentaa koko Oulun seudun kattavaksi. Meeting Oulu konseptin laajentaminen ja vahvistaminen tarkoittaa resurssien yhdistämisen ja tehostamisen lisäksi myös yhteistyötä uuden yhteismarkkinointiorganisaation kanssa.

5 Markkinointitiimi Matkailua palvelevan tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen Suomen matkailustrategian toimenpideohjelmassa on matkailua palvelevan tieto- ja viestintäteknologiainfrastruktuurin kehittäminen nostettu yhdeksi toimenpiteeksi. Tämä valtakunnallinen tavoite sopii hyvin myös Oulun seudun matkailun kehittämistoimenpiteeksi. Oulun seudun ict -osaaminen on tunnustettua kansainväliselläkin tasolla ja siksi edellytykset kehittää ja hyödyntää matkailua palvelevia ict -ratkaisuja ovat hyvät. Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan kehittää alusta asti itse vaan valmiita toimintamalleja ja ratkaisuja on jo olemassa muissa matkailukeskuksissa. Lisäksi on syytä huomioida mm. MEK:n kehitteillä olevan matkailuportaalin hyödyntämismahdollisuudet. Oulun kaupungin Innovaatiot ja markkinointi ryhmä on käynnistämässä vuoden 2009 aikana Tekesin osarahoittamana Avain Ouluun selvitysprojektia, jossa valmistellaan varsinaista Avain Ouluun toteutusvaihetta. Kokonaistavoitteena on vahvistaa matkailualan asiakkuuksien hallintaan liittyvää osaamista Oulun seudulla ja hyödyntää oululaista teknologiaosaamista. 2.6 Junaliikenteeseen kaksoisraide Pohjois-Pohjanmaan liitto on eri tahojen kanssa jo pitkään pyrkinyt edistämään kaksoisraiteen rakentamista välille Oulu-Seinäjoki. Tätä työtä on vielä jatkettava kunnes rahoitus ja rakentaminen varmistuvat. Kaksoisraide nelinkertaistaisi kapasiteetin ja siitä hyötyisi matkailun lisäksi myös paikallis- ja tavaraliikenne. 2.7 Bussiliikenteen kehittäminen Oulun seudun bussiliikenne ei tällä hetkellä palvele matkailua parhaalla mahdollisella tavalla. On esitetty, että citybussien reititystä muutettaisiin kesän ajaksi niin, että se kiertäisi matkailukohteiden kautta. Lisäksi lentokentän bussiliikenne kaipaa lisää kapasiteettia ja aikataulujen tarkistamista. 2.8 Pyöräilyn edistäminen Oulun kaupungin ja osin seudunkin pyöräilyreitistöt ovat erinomaiset. Ne tarjoavat hyvät puitteet pyöräilytuotteille ja matkailijoiden itsenäisille pyöräretkille. Ongelmana on vielä informaation, tuotteistamisen sekä vuokrattavien pyörien puute. Matkailuyritykset voivat vuokrata pyöriä matkailijoille sekä järjestää heille erilaisia myytäviä pyöräilyyn liittyviä aktiviteetteja. Kuntien ja Tiehallinnon tehtävänä on ylläpitää ja kehittää reitistöä ja opastusta. Yhteismarkkinointiorganisaatio voi nostaa pyöräilyn yhdeksi vetovoimatekijäksi ja kärkituotteeksi Oulun seudun kesäkaudelle. Pyöräilyn edistämiseksi on koottava yhteen kartat ja oppaat liittyen pyöräilyreitistöihin ja suunniteltava, miten niitä voidaan kehittää niin, että ne palvelisivat ja saavuttaisivat matkailijan. Tämä kartoitustyö voidaan tehdä Oulun kaupungin virkatyönä. 2.9 Oulun kaupungin puistoalueen matkailullinen kehittäminen 2.10 Muut Oulun kaupungin puisto (Ainola, Hupisaaret ja Lasaretinsaari) on paikallisten ja matkailijoiden suosikkikohteita Oulun seudulla. Siellä sijaitsevat mm. Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo, Oulun taidemuseo, kesäteatteri sekä sen tuntumassa Tiedekeskus Tietomaa ja Hotelli Lasaretti. Puistoalueita halutaan kehittää palvelemaan entistä paremmin matkailijoiden ja paikallisten asukkaiden virkistystä. Oulun kaupunki voi hakea ympäristöministeriöltä kaupunkipuiston statusta. Kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa, kun halutaan säilyttää kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaisema, historialliset ominaispiirteet tai kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset tai muut erityiset arvot. Toinen mahdollisuus on kehittää puistoalueita ilman ympäristöministeriön kaupunkipuistostatusta, jolloin puistosta ei tule suojelualuetta, vaan sen kehittäminen on vapaampaa. Muut kohtaan on kirjattu esiin vision toteutumisen kannalta sellaiset tärkeimmät hankkeet ja kehittämisen kohteet, jotka ovat jo master plan työn käynnistyessä olleet suunnittelu- tai toteutusvaiheessa. Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin varsinaisessa master plan loppuraportissa (Oulun lentoliikenteen kehittäminen, Alueellinen tuotekehitys-, myynti- ja markkinointihanke, Nallikari, Tiedekeskus Tietomaa, Liminganlahti, Oulunsalon Varjakka, Hailuoto, Virpiniemi, Kiiminki, Oulun ydinkeskustan kansainväliset tapahtumat).

6 Markkinointitiimi 5 3 Koulutus-, tutkimus- ja kehitystyö 3.1 Laatutonni valmennuksen käynnistäminen Oulun seudulla on muutamia vuosia sitten pyritty käynnistämään matkailualan laatukoulutusta, mutta hetki ei ollut vielä silloin otollinen. Nyt on kuitenkin ilmennyt yrittäjien keskuudessa halukkuutta laatukoulutukseen osallistumiseen. Suomessa on muutamia erilaisia laatujärjestelmiä, joista matkailuyritysten joukossa yleisin lienee Laatutonni. Se on matkailualalle räätälöity, käytännönläheinen laatuohjelma, joka pohjautuu kansainvälisiin laatupalkintokriteereihin. Laatutonni-ohjelma sisältää yritykselle, sen koosta riippumattoman laatuvalmennuksen sekä jatkuvan seurannan välineen LaatuVerkon. Laatuvalmennus on käytännönläheistä koulutusta, jossa yritys saa useita tehokkaita laadun työkaluja ja oppii itsenäisesti kehittämään tuotteiden, palvelujen ja toiminnan laatua. Ohjelmassa on myös oma vaihtoehto laatujärjestelmän jo rakentaneille yrityksille. Ouluseutu Yrityspalvelut valmistelee Laatutonnin käynnistämisen eli on yhteydessä Haaga Perhoon, sitouttaa yritykset ja hakee mahdollisen hankerahoituksen. 3.2 Oulun seudun matkailufoorumi Matkailutoimijoiden aktiivinen yhteydenpito ja toimijoiden keskinäinen tuntemus vähentää päällekkäisiä toimenpiteitä ja edistää tehokasta kehittämistyötä. Oulun seudun matkailutoimijoille järjestetään kaksi kertaa vuodessa Oulun seudun matkailufoorumi, jossa keskustellaan ajankohtaisista tärkeistä matkailua koskevista asioista ja vaihdetaan kuulumisia. Tavoitteena on, että matkailutoimijat oppivat tuntemaan toinen toisensa, tietävät alan viimeisimmät tapahtumat ja kuulumiset ja että alan yhteishenki vahvistuu. Luontevin järjestäjä ja koolle kutsuja on uusi yhteismarkkinointiorganisaatio. Koska uuden organisaation toiminnan käynnistymiseen menee aikaa, sitä ennen foorumin järjestelyistä vastaa Oulun kaupungin markkinointitiimi. 3.3 Koulutuksen ja tutkimuksen koordinointi Oulun seudulle tarvitaan yksi taho (esim. uusi yhteismarkkinointiorganisaatio), joka koordinoi matkailun koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä asioita. Yrittäjä saa tältä yhdeltä taholta tietää kaikki Oulun seudulla toteuttavan perus- ja täydennyskoulutuksen. Lisäksi yrittäjä voi esittää osaamistarpeitaan tälle taholle, joka välittää ne sitten eteenpäin kouluttajille ja oppilaitoksille. Tämä yksi taho toimii myös tutkimustiedon välittäjänä ja jalostajana. Se toimittaa elinkeinolle ajantasaista tietoa matkailun kehittymisestä ja muista ajankohtaisista tutkimustuloksista. Se välittää oppilaitoksille ja tutkijoille tietoa siitä, millaista tutkimustietoa yritys tarvitsee. 3.4 Koulutustoimenpiteiden operointi oppilaitosten kautta Matkailuun liittyviä osaamisen kehittämishankkeita voivat hallinnoida monet eri tahot, mutta jos niihin liittyy koulutuksen suunnittelua ja toteutusta, yhteistyö jonkin oppilaitoksen kanssa tehostaisi toimintaa ja jopa nostaisi sen laatua. Koulutustoimenpiteiden operointi oppilaitosten kautta on lähinnä linjaus eikä niinkään varsinainen toimenpide. Tämä edellyttää hankkeiden rahoittajien sitoutumista ja sitä, että ne edellyttävät hankkeilta yhteistyötä oppilaitosten kanssa, mikäli hankkeessa on osaamisen kehittämiseen liittyviä osioita. 3.5 Oulun seudulle restonomi-koulutusta Restonomin tutkinnon on todettu vastaavan hyvin matkailualan moniosaajien tarpeeseen. Lisäksi ammattikorkeakoulun tehtävänä on soveltavan tutkimuksen tekeminen ja myös sille on Oulun seudulla tarvetta. Restonomin tutkinnon voi suorittaa esim. Rovaniemellä, Kajaanissa tai Haaga-Heliassa, mutta Oulun seudulle tarvitaan omaa ammattikorkea -tasoista koulutusta lisäämään paikallista, kokonaisvaltaista matkailun osaamista. Restonomi koulutuksen saaminen on pitkäntähtäimen tavoite ja se edellyttää Opetusministeriön lupaa. 3.6 Täydennyskoulutusta kehittämisorganisaatioille Syvempi ymmärrys matkailusta elinkeinona ja ilmiönä edistää matkailua tukevia toimia kuten strategisia linjauksia ja niiden toteutusta. Koulutusten järjestäjien pitäisi räätälöidä sopivia koulutuspaketteja matkailun rahoittajille ja aluekehitysviranomaisille, matkailuhankkeiden vetäjille ja yritysneuvontapalveluiden työntekijöille. Vastaavasti näiden tahojen pitäisi tiedostaa tarve tämän tyyppiseen osaamisen kehittämiseen ja antaa mahdollisuus työntekijöille täydentää osaamistaan.

7 Markkinointitiimi 6 4 Matkailun yhteismarkkinointi Oulun seudun matkailun master plan työn yksi tavoite oli seudullisen matkailumarkkinoinnin organisointi. Työn edetessä toimijat esittivät yksimielisesti, että yhteismarkkinointia toteuttamaan perustetaan uusi organisaatio, jolle esitettiin myös muita tehtäviä, kuten markkinatuntemus, tutkimuksen ja koulutuksen koordinointi, keskusvaraamotoiminta ja matkailuneuvonta. Lisäksi esitettiin, että organisaatiolla tulisi olla vahva matkailun kasvun edistäjän ja jopa edunvalvojan rooli. Yhteismarkkinointiorganisaation rooli kasvoi master plan työn edetessä monipuoliseksi Oulun seudun matkailun kasvun edistäjäksi. Yhteismarkkinointiorganisaation sijasta voidaan uuden organisaation työnimeksi ottaa Oulun Seudun Matkailu ja Markkinointi (lyh. OSMM). Sen tehtävänä on markkinoida Oulun seutua matkailukohteena, seurata matkailun kehittymistä tilastojen ja tutkimuksen avulla, välittää ja tuottaa tietoa Oulun seudun matkailusta, edistää matkailualan koulutus- ja tutkimustarjonnan ja elinkeinon osaamisen kehittämisen kohtaamista, edustaa Oulun seutua matkailualan yhteistyöryhmissä ja järjestöissä, välittää Oulun seudun majoituspalveluita ja neuvoa ja tiedottaa matkailijoille Oulun seudun palveluista ja kohteista. Uuden organisaation perustamisen tärkeimpiä lähtökohtia ovat päällekkäisyyksien poistaminen, toiminnan ja vaikuttavuuden vahvistaminen, osaamisen keskittäminen sekä kustannussäästöt. Uusi toimintamalli tulee olemaan kaikille osapuolille selkeämpi, edullisempi ja tehokkaampi kuin nykyinen tapa toimia. OSMM:n palvelukokonaisuuden ytimen muodostavat yhteismarkkinointitoimenpiteet koti- ja ulkomailla. OSMM toteuttaa imago- ja tuotemarkkinointia elinkeinon kanssa yhdessä laadittavan markkinointisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa määritetään 3-5 vuoden aikavälille yhteismarkkinoinnin tavoitteet, päämarkkinat ja kohderyhmät sekä keskeiset toimenpiteet. Yhteismarkkinoinnin rinnalla OSMM:n palveluita ovat tutkimuksen ja koulutuksen koordinointi, markkinatuntemus ja Oulun seudun matkailuneuvonta. Jatkossa selvitetään majoituspalveluiden varaamo -toiminnan käynnistämisen mahdollisuudet osana OSMM:n palveluita. OSMM:lla on aktiivinen rooli Oulun seudun matkailun kehittämisessä. Se ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin matkailua koskeviin hankkeisiin ja suunnitelmiin ja toimii eräänlaisena matkailukentän edunvalvojana. Tämä edellyttää OSMM:n hallituksen vahvaa roolia ja aktiivisuutta sekä vetäjän kokemusta matkailun edistämistehtävistä. OSMM:n asiakkaita ovat Oulun seudun matkailuyritykset, joiden joukkoon luetaan kaikki sellaiset yritykset, jotka hyötyvät Oulun seudun matkailuvirroista ja OSMM:n tarjoamista palveluista. Muita asiakkaita ovat Oulun seudun kunnat sekä matkailun kehittämishankkeet. Ammattitaitoinen, palveluhenkinen ja asiantunteva henkilöstö on OSMM:n tärkein resurssi. Henkilöstön koko on 7-8 henkilöä ja vuosibudjetti on noin 1,2 M, (ilman matkailuneuvontaa ja keskusvaraamoa). Kiinteitä kuluja on noin 30 % ja 70 % ohjataan markkinointikampanjoihin. OSMM:n toimintaa valvoo ja ohjaa hallitus ja sen tueksi nimitetään kolme yrittäjien, kuntien ja matkailun kehittäjäorganisaatioiden edustajista koottua tiimiä: kotimaan markkinointi, ulkomaan markkinointi sekä tutkimus- ja viestintä. Uuden organisaation käynnistämisen tärkeimpiä alkuvaiheen tehtäviä on toimijoiden sitouttaminen ja OSMM:n roolin ja tehtävän täsmentäminen ja haltuunotto. Seudullinen matkailutyöryhmä ottaa vastuun siitä, että vuoden 2009 aikana käynnistetään toimijoiden sitouttaminen ja organisaation perustaminen. Se nimeää vastuuhenkilön, joka toteuttaa neuvottelut ja valmistelut käytännössä.

8 Markkinointitiimi 7 5 Yhteenveto Toimenpide Vastuutaho Aika Palvelutarjonta ja infrastruktuuri Oulun seudun vesiaktiviteettien ja ympäristön kehittämissuunnitelma Ouluseutu Yrityspalvelut 2009 VIVA -toimenpidesuunnitelman laatiminen Oulun seudun tekninen tiimi 2009 Majoituskapasiteetin lisääminen Kunnat, yrittäjät, investoijat jatkuvaa Kokous- ja kongressimatkailun kasvattaminen Meeting Oulu, Oulun kaupunki, P- Pohjanmaan Yrittäjät Matkailua palvelevan tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen yritykset, tutkimuslaitokset j Junaliikenteeseen kaksoisraide Pohjois-Pohjanmaan liitto jatkuva Bussiliikenteen kehittäminen Joukkoliikennetyöryhmä 2009 Pyöräilyn edistäminen Oulun kaupunki Oulun kaupungin puistoalueen matkailullinen kehittäminen Oulun lentoliikenteen, -aseman ja sen toimintaympäristön kehittämisohjelma Alueellinen tuotekehitys-, myynti- ja markkinointihanke Oulun kaupunki/tekninen keskus Ydinhankeryhmä Oulun kaupunki (hankkeen hallinnoija) Nallikarin kehittäminen Oulu-Nallikari matkailuyhdistys Tiedekeskus Tietomaan kehittäminen Oulun kaupunki, kulttuuritoimi Liminganlahden kehittäminen Limingan kunta jatkuvaa Oulunsalon Varjakan kehittäminen Oulunsalon kunta jatkuvaa Hailuodon kehittäminen Hailuodon kunta jatkuvaa Virpiniemen kehittäminen Haukiputaan kunta jatkuvaa Kiimingin kehittäminen Kiimingin kunta, KIDE jatkuvaa Oulun ydinkeskustan kv. tapahtumat Oulun Liikekeskus ry Koulutus-, tutkimus- ja kehitystyö Laatutonni-valmennus Ouluseutu Yrityspalvelut 2009 Oulun seudun matkailufoorumi Oulun kaupunki, myöhemmin yhteismarkkinointiorg. OSMM Koulutuksen ja tutkimuksen koordinointi Yhteismarkkinointiorg. OSMM Koulutuksen operointi oppilaitosten kautta Rahoittajat jatkuvaa Oulun seudulle restonomikoulutusta Täydennyskoulutusta kehittämisorganisaatioille Matkailun yhteismarkkinointi Oulun seudun Matkailu ja Markkinointi organisaation perustaminen Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, amk-verkosto Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut 2010 jatkuvaa Seudullinen matkailutyöryhmä 2009

9 Markkinointitiimi 8 Oulun seudun master plan työn toimenpiteet voidaan kuvata ryhmiteltynä sen mukaan, miten ne edistävät saavutettavuutta, palvelutarjonnan, infran tai osaamisen kehittymistä (ks. kuva alla). Perustettavalle uudelle yhteismarkkinointiorganisaatiolle (työnimenä Oulun seudun Matkailu ja Markkinointi OSMM) on määritelty useita eri tehtäviä, jotka on eritelty alla olevassa kuvassa. SAAVUTETTAVUUS PALVELUTARJONTA INFRA OSAAMINEN Lentoliikenne Junaliikenne Bussiliikenne Vesiaktiviteetit ja -ympäristö Kokous- ja kongressimatkailu Virpiniemi Varjakka Kiiminki Hailuoto Nallikari Tietomaa Liminganlahti Oulun ydinkeskustan kv. tapahtumat Restonomikoulutus Täydennyskoulutus Matkailufoorumi OSMM/koulutuksen ja tutkimuksen koordin. OSMM/markkinatuntemus Koulutuksen operointi oppilaitosten kautta Pyöräily ICT -teknologia OSMM/matkailuneuvonta OSMM/yhteismarkkinointi Alueellinen tuotekehitys ja myynti MMO Majoituskapasiteetti VIVA Oulun kaupunkipuisto Laatutonni FCG Planeko Oy

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

Matkailukeskuksen kehittämisen haasteet: Roadmap visioista toteutusvaiheeseen

Matkailukeskuksen kehittämisen haasteet: Roadmap visioista toteutusvaiheeseen Matkailukeskuksen kehittämisen haasteet: Roadmap visioista toteutusvaiheeseen Pauli Santala Timo Leskinen 10.3.2014 11.3.2014 Page 1 Esityksen sisältö Esittelyt Yleistä matkailukeskusten kehittämisestä

Lisätiedot

Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa

Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa 31.5.2012 Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa VirMa -työryhmän raportti NIMI: Jyrki Kemppainen, asiakkuuspäällikkö PUHELIN (044) 499 3296 OSOITE Elektroniikkatie 5, PL 22, 90015, Oulun

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Hailuoto-Oulu Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Esiselvitys Tero Wallin Tendon Oy 1. LÄHTÖKOHDAT...4 1.1. TYÖN TAVOITTEET...4 1.2. HAILUODON MATKAILUN KEHITTÄMINEN OSANA OULUN SEUDUN JA POHJOIS- POHJANMAAN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

Strategiset valinnat 2005-2011

Strategiset valinnat 2005-2011 Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittäminen Strategiset valinnat 2005-2011 Varsinais-Suomi on helposti saavutettava, kansainvälisesti suosittu matkailualue jonka historia ja kulttuuri, merellisyys

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 Strategiapäivitys maaliskuu 2011 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 1 Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Kuusamo Lapland kansainvälisellä kartalla...

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI Arja Kortesluoma Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi AMK Matkailu ja ravitsemisala 1 SISÄLTÖ 1 ARVIOINTI EDISTÄMÄSSÄ MATKAILUSTRATEGIAN

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Sisällys. Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020. Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii. Lausuntoversio 25.8.2015

Sisällys. Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020. Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii. Lausuntoversio 25.8.2015 1 Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020 Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii Lausuntoversio 25.8.2015 Sisällys Miksi tarvitaan uusi matkailustrategia?... 2 Etelä-Karjala matkailumaakuntana vuonna

Lisätiedot

Heinolan seudun matkailun master plan 2015

Heinolan seudun matkailun master plan 2015 Heinolan seudun matkailun master plan 2015 - matkailun strategiaohjelma 2010-2015 - matkailu- ja palvelualojen kasvuohjelma 2010-2012 Heinolan kaupunki Sysmän kunta Hartolan kunta CreaMentors Oy 2009 1

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maaseutumatkailun. kehittämissuunnitelma

Päijät-Hämeen maaseutumatkailun. kehittämissuunnitelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun kehittämissuunnitelma 1 1 Päijät-Hämeen maaseutumatkailun kehittämissuunnitelma 1 1 PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUTUMATKAILUN KOORDINOINTIHANKE Lahden ammattikorkeakoulu, matkailun

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Anna-Riitta Sulander Pro gradu-tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2014 Oulun

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Loppuraportti 28.9.2012

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Loppuraportti 28.9.2012 Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma Loppuraportti 28.9.2012 Konsultit: Kimmo Kivinen, Martti Setälä, Nette Lehtinen Capful Oy Projektiryhmä: Viveka Lanne, Satakuntaliitto,

Lisätiedot