Seitap Oy Kolari Ylläsjärven asemakaavan muutos Korttelit: 303,305, 307, ja korttelin 304 rakennuspaikat 1, 3 ja 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seitap Oy Kolari 1 2013-2014 Ylläsjärven asemakaavan muutos Korttelit: 303,305, 307, 310-312 ja korttelin 304 rakennuspaikat 1, 3 ja 4"

Transkriptio

1 Seitap Oy Kolari 1 KOLARI YLLÄSJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee kortteleita 303, 305, 307, 310, 311 ja 312 sekä korttelin 304 rakennuspaikkaa 1 Muodostuvat korttelit 303, 305, 307, 310, 311 ja 312 sekä korttelin 304 rakennuspaikat 1, 3 ja 4 KOLARIN KUNTA SEITAP OY

2 Seitap Oy Kolari 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2 TIIVISTELMÄ 4 3 LÄHTÖKOHDAT 5 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 11 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS 13 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 15 Tilastolomakkeet 16 Kansilehden kuva, Lentokuva Vallas

3 Seitap Oy Kolari 3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kolarin kunnan, Ylläsjärven asemakaava ja asemakaavan muutos Kunnanosa: 2 Asemakaavan muutos koskee kortteleita 303, 305, 307, ja korttelin 304 rakennuspaikkaa 1 sekä virkistys- ja katualueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit: 303, 305, 307, ja korttelin 304 rakennuspaikka 1, 3 ja 4 sekä virkistys- ja katualueita. Kaavanlaatijat: Tapani Honkanen, maanmitt.tekn. YKS-282 ja Martti Pörhölä, ins. YKS Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue -alue sijaitsee n. 2 km Ylläsjärven kylältä tunturiin päin olevalla alueella (kuva 1). Kuva 1. Asemakaavamuutosalue sijainti.

4 Seitap Oy Kolari Kaavan nimi tarkoitus Asemakaavan muutoksella tarkistetaan nykyisin voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeuksia niin, että ne vastaavat paremmin rakennuspaikkojen kysyntää alueella. Tällöin myöskin rakentaminen sopeutuu mittakaavallisesti paremmin alueen ympäristöön rakennettujen lomaasuntorakennusten kanssa. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on kunta ilmoitanut kuulutuksella , jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto pidettiin mra 30 :n muikaisesti nähtäville ja valmisteluaineistosta pyydettiin viranomaisten lausunnot. Asemakavaehdotus asetetaan MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siittä pyydetään MRA 28 :n mukaiset lausunnot. 2.2 Asemakaava Asemakaavassa muutettavat korttelit; 303, 305, 307, ja korttelin 304 rakennuspaikka 1 on osoitettu loma-asuntoalueiksi (RA). Asemakaavan muutosalueeseen liittyy myös osia muutettavia kortteleita ympäröivästä retkeily- ja ulkoilualueesta (VR) sekä katualueita (kuva 2). Kuva 2. Ote Ylläsjärven asemakaavakartasta.

5 Seitap Oy Kolari 5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaavaehdotuksen mukaan korttelialueet noudattavat pääosin voimassa olevaa asemakaavaa. Kortteleiden alueiden rajoihin on tehty pieniä tarkistuksia, osoittamalla osia VR- alueesta korttelialueeksi. Ylläksen yleiskaavassa asemakaavan muutosalue on osoitettu pääosin lomaasuntoalueeksi (RA-1). Alueen pohjoisreunassa olevia RM-3- alueen osia on liittyy asemakaavan muutosalueeseen. Kuva 3. Ote Ylläksen yleiskaavan muutoskartasta. Ylläksen yleiskaavan selvitykset:

6 Seitap Oy Kolari Rakennettu ympäristö Kaavamuutosalue sijoittuu välittömästi Iso-Ylläksen keskustan tuntumaan. Kaava rajoittuu pohjoislaidastaan laskettelurinteiden länsirinteeseen ja länsirinteiden pysäköintialueeseen. Kulku Maisematie 2. alueelle johdetaan pysäköintialueen vieritse ja suoraan Iso-Ylläksen hiihtokeskuksen alueelle. Asemakaavan muutosalueen ympäristöön on muodostunut tiivistä lomaasutusta Kaavamuutosalueella ei ole rakennuksia. Alueelle on rakennettu katu- sekä vesi- ja energiahuollon verkostot. Alueeelle on rakennettu myös katuvalot (kuvat 4-7). Kuvat: 4-7. Asemakaavan muutosaalueelle on rakennettu katuverkosto katuvaloineen.

7 Seitap Oy Kolari 7 Luonnonympäristö Asemakaavan muutosalueen korttelit rajoittuvat retkeily- ja ulkoilualueisiin. Asemakaavan muutosalue onn katualueita lukuun ottamatta luonnontilaista, mäntymetsän peittämää aluetta. Alueelle aikanaan laaditun luontoselvityksen mukaan pääosalla alueesta ei ole erityisiä luontoarvoja. Kaavoitettavan alueen yläpuolella rinteessä on lieveuomastoa (kuva 8). Kuva 8. Ilmakuva asemkaavan muutosalueelta ja sen ympäristöstä (maanmittauslaitos). Väestön rakenne ja sen kehitys Ylläksen alueella. Pekka Kauppila on tutkinut väitöskirjassaan (2004) mm. Ylläksen alueen väestökehitystä paikkatietoaineiston avulla. Ylläksen alueen osalta paikkatietoaineisto kattaa Äkäslompolon kokonaan ja Ylläsjärveltä pienen osan. Maria Hakkarainen (Maisemalaboratorio-hanke, LabSoc, 2005) on laskenut lineaarisella regressioanalyysillä yhden mahdollisen väestökehityksen vaihtoehdon Ylläsjärven ja Äkäslompolon kylille vuoteen 2020 asti. Analyysin perustana hänellä on ollut vuosien toteutunut väestökehitys sekä Väestörekisterikeskuksen ennuste Tunturi-Lapin väestönkehitykselle vuosilta 2005, 2010, 2015 ja 2020 (kuva 9 ).

8 Seitap Oy Kolari 8 Kuva 9. Äkäslompolon ja Ylläsjärven väkiluku vuosina sekä ennuste vuosille (Mari Hakkarainen, Maisemalaboratoriohanke, LabSoc, 2005). Koko kunnan väestökehitykseen nähden kylien väestökehitys on positiivinen. Koko kunnan väestön on ennustettu laskevan vuoteen 2020 mennessä nykyisestä (v.2005) 3819 asukkaasta 3030 asukkaaseen. Tilastokeskuksen arvio on kumminkin varovaisempi. Sen mukaan v.2020 kunnan väestön määrä olisi 3428 asukasta. Majoituspalvelut Ylläksen alueella on arvioitu olleen noin vuodepaikkaa v Siitä noin 5400 vuodepaikkaa oli Ylläsjärven alueella. Tavoitteeksi on asetettu vuodepaikkaa vuodelle 2020 ja vuodepaikkaa vuodelle 2040 (Lähde: Yläs II kehittämissuunnitelma). Palvelut Kaavamuutosalue sijoittuu kävelyetäisyydelle Iso-Ylläksen hiihtokeskuksesta, jossa on kaikki matkailijan ja loma-asujan tarvitsemat palvelut. Kaavoitettavalta alue rajoittuu laskettelurinteeseen. Alueelta voi vaivattomasti siirtyä kävellen rinteisiin ja palata rinteistä viereistä ulkoilureittiä lasketellen loma-asuntojen pihoille. Likenne Kaavamuutosalueelta on liikenneyhteys Iso-Ylläksentielle Lännentie kautta.

9 Seitap Oy Kolari Suunnittelutilanne Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset. Maakuntakaava Alue kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Ylläsjärven kylä kuuluu maakuntakaavassa laajaan matkailupalveluiden alueeseen (RM 1406). Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät matkailuja lomakeskukset ja lomakylät niihin kuuluvine virkistysalueineen ( kuva 10). Suunnittelualue kuuluu myös matkailun vetovoima-alueeseen, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (mv 8411) sekä erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettuun alueeseen. Aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena alueen pääkäyttötarkoitusten kanssa yhteen sopivalla tavalla. Tunturi-Lapin maakuntakaavan muutoksen on Lapin Liiton liittovaltuusto hyväksynyt ja Ympäristöministeriö vahvistanut

10 Seitap Oy Kolari 10 Kuva 10. Ote Tunturi Lapin makuntakaavasta.

11 Seitap Oy Kolari 11 Yleiskaava Kolarin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ylläksen yleiskaavan muutoksen Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Rovaniemen hallintooikeuteen tehdyt valitukset yleiskaavasta (kuva 3). Asemakaava Asemakaavan muutosalueella on voimassa Kolarin kunnanvaltuuston / 50 hyväksymä asemakaava (kuva 2). Pohjakartta Yllkäsjärven uusi kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty Maanomistus Kaava-alue on valtion (Metsähallituksen) omistuksessa olevaa aluetta. Kolarin kunta omistaa kortelien 303 ja 307 alueet. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Kolarin kunta käynnisti Metsähallituksen aloitteesta Ylläksen yleiskaavan muutoksen, tavoitteena tarkistaa rakennusoikeuksia kaavamuutosalueella olevissa kortteleissa. Muutosalueeseen liittyy myös Kolarin kunnan omistamia korttelialueita. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan muutoksen osalliset: Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta, Isopalontie 2, KOLARI Kolarin rakennuslautakunta, Isopalontie 2, KOLARI Kolarin tekninen lautakunta, Isopalontie 2, KOLARI Tornionlaakson Sähkö Oy, Myllytie 1, PELLO Ylläksen yhdyskuntatekninen Huolto Oy, Martinsaarentie 3, ÄKÄSLOMPOLO Lapin Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Hallituskatu 5 C, ROVANIEMI Lapin Liitto, PL 8056, ROVANIEMI Lapin liitto/lapin pelastuslaitos, Kelukoskentie 11, SODANKYLÄ Metsähallitus/ Luontopalvelut, PL 94, VANTAA Lapin luonnonsuojelupiiri, Valtakatu 22, ROVANIEMI Museovirasto, PL 913, HELSINKI Muonion paliskunta/ pj. Taisto Ristimella, Ristimellantie 22, ÄKÄSLOMPO- LO Rovaniemen Energia Oy, Maakuntakatu 10, ROVANIEMI Ylläsjärven kyläyhdistys/johanna Koivumaa, Tirroniementie 4, YLLÄSJÄRVI Ylläksen matkailuyhdistys r.y. Tunturintie 54, ÄKÄSLOMPOLO Ylläksen Ystävät r.y./ Raimo Poikela, Raidepolku 6 as. 1, HELSINKI

12 Seitap Oy Kolari Vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta kunta on ilmoittanut kuulutuksella , jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu yleisesti nähtäville (ks. 2.1). 4.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat tarkistettuna voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet eivät kohdistu asemakaavaan. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - varmistavat, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa - edistävät ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä sekä luovat edellytyksiä hyvälle elinympäristölle - toimivat kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä kysymyksissä sekä edistävät ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä eri puolilla Suomea - edistävät kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa - luovat alueidenkäytölliset edellytykset valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle Voimassa olevassa asemakaavassa muutosalueelle on osoitettu lomaasuntojen korttelialueita. Alue liittyy Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy:n vesihuoltoverkostoon. Liikenneyhteyksien osalta alue tukeutuu Iso-Ylläksen tiehen, muutettavan alueen kadut on rakennettu. Asemakaavan muutoksella osoitetaan vähäisiä korttelialueen laajennuksia ja muutoksia olemassa olevien korttelien ohjeelliseen rakennuspaikkajakoon ja rakennuspaikkakohtaisiin rakennusoikeuksiin. Asemakaavan muutoksella ei aiheuteta sellaisia muutoksia, jotka miltään osin vaikeuttaisivat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista tai olisivat ristiriidassa tavoitteiden kanssa.

13 Seitap Oy Kolari 13 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS 5.1 Kaavan kuvaus Asemakaavan muutos noudattaa alueella voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoitusten osalta sekä kortteleiden rajoja pääosin. Rakennusoikeuksien määrää on pienennetty muutettavissa korttelissa. Kuva 11. Asemakaavaehdotus. 5.2 Kaavan rakenne Asemakaavan muutos noudattaa pääosin voimassa olevaa asemakaavaa. Korttelien 303, 307 ja 312 aleita on hiemen laajennettu viereisille VR- alueille. Rakennusoikeuksia on tarkistettu niin, että ne vastaavat paremmin rekennuspaikkojen kysyntää alueella. Rakennusoikeuksia on pienennetty yhteensä 4300 k-m 2 :llä..

14 Seitap Oy Kolari Aluevaraukset Korttelialueet Loma-asuntojen korttelialueita on 3,943 ha, joissa raakennusoikeutrta on 6950 k-m 2. Rakennusoikeudet ovat asemakaavan muutoksen johdosta pienentyneet muutosaliueella 4300 k-m 2 :llä. Tonttitehokkuus e on 0,18.korttelialueilla 0,18. Kerrosluvut noudattavat aijemmin laadittua asemakaavaa (II ja 2/3 II) Liikennealueet Kaualueita on (kadut ja pp-alueet) 1,031 ha. Katualuetet noudattavat aijemmin laadittua asemakaavaa muuten paitsi, että korttelin 303 kohdalla katualuetta on hieman laajennettu kortelin 303 alueelle liittymäjärjestelyiden vuoksi Virkistysalueet Virkistysalueita (VL ja VR) on yhteensä 1,279 ha. VR- alueista on siiretty osia kortteleiden 303, 307 ja 312 alueisiin. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Asemakaavan muutokseella voidaan hydyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Rakentamiseen osoitetut alueet sijoittuvat pääosin nykyisin voimassa olevan asemakaavan mukaisille alueille, kunnallisteknillisen verkoston välittömään läheisyyteen. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaavan muutoksella totetetaan Ylläksen yleiskaavan mukaisia tavoitteita. Rakentamiseen osoitetut alueet on osoitettu volimassa olevan asemakaavan muaisesti pienin laajennuksian loma-asumista palveleviksi alueiksi (RA). Rakennusoikeuksia on pienennetty kaikilla muutettavana olevilla rakennuspaaikoilla. Liittyminen nykyiseen rakenteeseen ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia kunnallisteknisen verkon rakentamisen osalta, sillä alueelle on rakennettu katu- ja vesihuoltoverkosto Vaikutukset liikennöintiin Asemakaava ei aiheuta muutoksia nykyiseen liikenneverkkoon.

15 Seitap Oy Kolari Vaikutukset luonnonympäristöön Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia alueen luonnonympäristöön. Uudisrakentaminen tulee sijoittumaan pääosin jo aiemmin asemakaavassa osoitetuille, rakentamiseen osoitetuille alueille. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.2 Toteuttaminen Uudistarentaminen käynnistetään alueella vuoden 2015 aikana, mikäli asemakaava tulee lainvoimaiseksi. Rovaniemellä, 25. päivänä syyskuuta 2014, täydennetty Tapani Honkanen maanmitt.tekn. YKS 282 Martti Pörhölä ins. YKS-191

16 Seitap Oy Kolari 16

17 Seitap Oy Kolari 17

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

ENONTEKIÖ KILPISJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ENONTEKIÖ KILPISJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Seitap Oy Enontekiö 1 ENONTEKIÖ KILPISJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutettavat korttelit 3, 4, 5, 7 ja 27, 29 32 Muodostuvat uudet korttelit 3, 4, 5, 7, 27, 29-48 ENONTEKIÖN KUNTA SEITAP OY 2011 Seitap Oy

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 180 Sepänkylä Asemakaavan muutos korttelissa 602 Kaavoitusosasto 1:2 000 Kaavaehdotus 5.11.2014 Hyväksytty kunnanvaltuustossa._.201_ Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Asemakaavan perustiedot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 512-P22022

Kunnanhallitus 512-P22022 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA MUONION KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, M-ALUE JA KORTTELI 37 SELOSTUS Vireille tulo 17.7.2013 Luonnos nähtävillä 23.100 22.11.2013 Ehdotus nähtävillä 25.2.-26.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

KULTAKERONKADUN! OSAYLEISKAAVA!

KULTAKERONKADUN! OSAYLEISKAAVA! Kultakeronkadun osayleiskaava, OAS 12.12.2014 PELKOSENNIEMEN KUNTA KULTAKERONKADUN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 12.12.2014, PÄIVITETTY 18.6.2015

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Luonnos nähtävillä. Ehdotus nähtävillä

SALLAN KUNTA. Luonnos nähtävillä. Ehdotus nähtävillä SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Kaavaselostus Vireilletulo _._.2015 Luonnos nähtävillä Ehdotus

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS 22.7.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET. Asemakaavan muutoksen selostus

HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET. Asemakaavan muutoksen selostus KALAJOEN KAUPUNKI 2006 HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET Asemakaavan muutoksen selostus 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Kaava-alueen määrittely Kunta: Kalajoen kaupunki

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60

Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville Hyv. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Kirkonkylä, Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KUNTA SALLAN EHDOTUS OY 3.2.2015. Hyv.

KUNTA SALLAN EHDOTUS OY 3.2.2015. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä 10.7

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1/33 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA KORTTELI 3016 Kirkkokatu ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 3016 TONTIT 5 JA 6 ASEMAKAAVAN SELOSTUS /maanmittauslaitos

Lisätiedot

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KUNTA : Kinnulan kunta KORTTELIT/TILAT: Kortteli 36 KAAVAN

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä 10.7

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 15.4.2014 tarkistettu 18.8.2014 Kunta: Kaavan nimi: Mäntsälä ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10 Hankenumero: 239 Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6 Käsittely:

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot