Käyttöohje Ksenos DVR Prime. Turun Turvatekniikka Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Ksenos DVR Prime. Turun Turvatekniikka Oy"

Transkriptio

1 Käyttöohje Ksenos DVR Prime Turun Turvatekniikka Oy February 16, 2010

2 Contents 1 Johdanto 3 2 Tallentimen käyttö Ohjelman käynnistäminen Käyttöliittymä Pääikkuna Aikajana Painikkeet Aikahaku Valikko Kameraikkunat Ponnahdusvalikko Kontekstivalikko Kameran ohjaus Kameranäkymät Näkymien hallinta Kameraikkunoiden avaaminen ja sulkeminen Tallennetut näkymät Näkymän tallentaminen Itse määriteltyjen näkymien hallinta Galleria Katselu Vienti Etäkäyttö Tietoturva ja vaatimukset verkolle Palvelimen asennus Asiakasohjelman asennus Yhteyden muodostaminen Web-palvelin Etäkommennot Varmuuskopiot Varmuuskopion luominen Varmuuskopion katselu

3 CONTENTS 2 3 Asetukset Ohjelman asetukset Käyttäjätunnukset Käyttäjän lisääminen ja poistaminen Käyttäjäasetukset Käyttöoikeudet Säännöt Säännön luonti Säännön muokkaus ja poisto Laitteet Laitteen lisääminen ja poistaminen Palvelimet ja asiakasohjelmat Ksenos DVR -palvelin Ksenos DVR -www-palvelin Etätallentimet XeCap-kortit Ohjaussauvat Kamera-asetukset Kaikille kameroille yhteiset asetukset Kamerakuvan päällä näytettävät toiminnot Alueen maskaaminen Yleiset asetukset Liikkeentunnistus PTZ-asetukset Kaappausasetukset Analogikameroiden yhteiset asetukset Kuvan säädöt Kuvan tiivistys Kuvakoko Verkkokameroiden yhteiset asetukset Yhteysasetukset Ksekam-verkkokamerat Axis-verkkokamerat Sony-verkkokamerat Ohjeita käytännön tilanteisiin Monta kamerakuvaa yhdessä leikkeessä Etäyhteys ei toimi Verkkoyhteyden testaaminen Palomuuri Liitteet Tekniset tiedot Laitteistovaatimukset ja suositukset Käyttöohjeen versio: $Revision: $

4 Chapter 1 Johdanto Ksenos DVR Prime on kehittynyt digitaalinen videotallennin, johon voidaan liittää useita erilaisia kameroita analogikameroista megapikseliluokan digitaalisiin verkkokameroihin. Tallennin on suunniteltu monipuoliset tarpeet huomioon ottaen. Käyttö on helppoa ja tehokasta niin muutaman kameran kotitallentimena kuin kymmeniä kameroita usealle tallentimelle hajauttavassa valvomoympäristössä. 3

5 Chapter 2 Tallentimen käyttö 2.1 Ohjelman käynnistäminen Oletusasetuksilla Ksenos DVR käynnistyy automaattisesti tietokoneen käynnistyksen yhteydessä. Ksenos DVR voidaan käynnistää myös kuten muutkin ohjelmat, kaksoisnapauttamalla ohjelman pikakuvaketta. Tallennus alkaa heti ohjelman käynnistyttyä ja jatkuu taustalla koko sen ajan kun ohjelma on käynnissä. Tallentumiseen ei vaikuta näkyvissä olevat kameraikkunat. Mikäli tallentimeen on määritelty käyttäjätunnuksia, pyydetään käyttäjää kirjautumaan. Tallennus käynnistyy ennen kirjautumista, mutta ohjelma ei ota komentoja vastaan ennen kuin kirjautuminen on suoritettu. Asetuksista voidaan myös määrittää tietty käyttäjä kirjautumaan automaattisesti ohjelman käynnistyessä. Mikäli yhtään käyttäjätunnusta ei määritellä, käyttäjällä on kaikki oikeudet toimintoihin. 2.2 Käyttöliittymä Käyttöliittymä on jaettu pääikkunaan ja kameraikkunoihin sekä eri valikoista avautuviin asetus- ja muihin vastaaviin ikkunoihin. Videokuvaa tallentuu asetuksissa määritellyllä tavalla aina kun tallenninohjelmisto on käynnissä. Kameraikkunat, niiden sijoittelu tai edes näkyminen eivät vaikuta tallentumiseen. Samoin tallenteiden katselu ja hakutoimintojen käyttö eivät keskeytä tallennusta. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi käyttöliittymän elementit ja ohjelmiston käyttö. 2.3 Pääikkuna Ksenos DVR-tallenninta hallitaan ohjelman pääikkunasta, joka on avoinna koko käytön ajan. Pääikkunan ei kuitenkaan tarvitse olla työpöydällä päällimmäisenä tai näkyvissä. Pääikkunan sulkeminen lopettaa Ksenos DVRohjelman, jolloin myös tallennus pysähtyy. Pääikkuna sisältää tallentimen käytön kannalta olennaisimmat toiminnot: aikajanan, tallenteiden katselua ohjaavat painikkeet, pikapainikkeet kameranäkymiin sekä päävalikon. Nämä toiminnot käydään läpi seuraavissa kappaleissa. 4

6 CHAPTER 2. TALLENTIMEN KÄYTTÖ 5 Figure 2.1: Pääikkuna Aikajana Aikajana on ohjelman käytön keskeinen elementti. Se näyttää milloin kameroiden kuvaa on tallennettu ja sen avulla siirrytään tallenteita katseltaessa ajassa eteen ja taakse. Janan keskikohdassa oleva pystyviiva osoittaa nykyisen sijainnin eli ajanhetken jota kameraikkunat parhaillaan toistavat. Aukiolevien kameraikkunoiden tallenteet erottuvat janalla taustasta kirkaammalla värillä. Oletusasetuksilla Ksenos DVR tallentaa vain kun kuvassa havaitaan liikettä. Näin aikajanalta näkyy myös milloin kameroiden näkökentässä on tapahtunut jotain. Vasemman reunan + ja -napeista voit laajentaa tai pienentää aikajanalla näytettävää aikaväliä. Saman voi tehdä myös käyttämällä hiiren rullaa aikajanan päällä. Aikajanan päällä näkyy janan mittakaava ja muutamia kellonaikoja mittakaavan hahmottamisen helpottamiseksi. Aikajanalla voi siirtyä vetämällä hiirellä aikajanaa eteen tai taakse. Näin voi valita suoraan tarkan ajankohdan, josta haluaa aloittaa toiston tai jolle haluaa tehdä muita toimenpiteitä. Janaa siirrettäessä kameraikkunat seuraavat perässä, näyttäen aikajanalta valittua kohtaa. Tallennus jatkuu taustalla kaikista asetuksissa määritellyistä kameroista riippumatta siitä mitä aikajanalla tehdään. Aikajana näyttää vain aukiolevien kameraikkunoiden tallenteet. Aikajanan tapaisia elementtejä käytetään myös muualla Ksenos DVR Prime tallentimessa. Esimerkiksi kalenterihaku näyttää yleiskatsauksen valitun päivän tallenteista kalenterin vieressä ja kameraikkunoissa on mahdollisuus irrottaa valittu kamera yleisestä tilanteesta, jolloin kameraikkuna saa oman aikajanan Painikkeet Edellä kuvailtujen zoom-painikkeiden lisäksi vasemmassa alareunassa sijaitsevat kameranäkymien pikapainikkeet (kts. 2.5). Kameranäkymät ovat käyttäjän vapaasti muokattavissa. Kun kameraikkunat on saatu halutuille paikoilleen, voidaan näkymä tallentaa pikanäkymäksi. Pikanäkymän saa käyttöön nopeimmin näistä painikkeista. Kameranäkymistä lisää luvussa 2.5. Pääikkunan alalaidasta löytyvät myös videokuvan katseluun liittyvät painikkeet. Pikakelaus taakse Toistaa videota nopeutetusti taaksepäin. Painamalla monta kertaa nopeuttaa toistoa. Toisto taakse Toistaa videon takaperin normaalinopeudella. Yksittäinen kuva taaksepäin Siirtyy yhden kuvaruudun taaksepäin ja pysäyttää toiston. Pysäytys Pysäyttää toiston. Yksittäinen kuva eteenpäin Siirtyy yhden kuvaruudun eteenpäin ja pysäyttää toiston. Toisto eteenpäin Normaali katselu valitusta ajankohdasta eteenpäin.

7 CHAPTER 2. TALLENTIMEN KÄYTTÖ 6 Pikakelaus eteenpäin Toistaa videota nopeutetusti eteenpäin. Painamalla monta kertaa nopeuttaa toistoa. Nykyhetki Siirtyy aikajanalla oikeaan laitaan eli tilaan, jossa kameraikkunat näyttävät suoraa kuvaa kameroilta Aikahaku Tallenteiden katselu käy kätevimmin aikajanan avulla. Janaa hiirellä vetämällä voi siirtää toistokohtaa taakse ja eteen. Janalla näkyvää aikajaksoa voi pidentää tai lyhentää pyörittämällä hiiren rullaa aikajanan päällä. Myös vasemman reunan +- ja napit muuttavat janalla näkyvän ajanjakson pituutta vastaavasti. Pääikkunan oikeassa laidassa näytetään toistokohdan päivämäärä ja kellonaika. Nämä toimivat myös hakutoimintoina. Päiväys Pääikkunan päivämäärän napsauttaminen avaa kalenterin, josta voidaan valita suoraan päivä johon halutaan siirtyä. Päivät, joilla on tallenteita, näkyvät kalenterissa ympyröityinä. Lisäksi valitun päivän tallenteet näytetään kalenterin vieressä omalla aikajanallaan. Tallenteet näkyvät janalla kirkkaampana värinä. Kello Haluttu kellonaika voidaan kirjoittaa pääikkunassa suoraan vanhan päälle. Napsauta kellonaikaa ja käytä näppäimistöä uuden ajan antamiseen Valikko Pääikkunan valikosta löytyvät toiminnot tallentimen, näkymien ja etäyhteyksien hallinnalle sekä ohjeet. Tallennin Kirjaudu ulos Kirjaa nykyisen käyttäjän pois ohjelmasta tallennuksen jäädessä kuitenkin päälle. Tämän jälkeen ohjelma tarvitsee uuden sisäänkirjautumisen ottaakseen komentoja vastaan käyttäjältä. Galleria... Galleriaan tallentuvat videoleikkeet ja ruutukaappauskuvat. Lisätietoa gallerian käytöstä luvussa 2.6 Asetukset... Avaa ohjelmiston asetusikkunan. Asetukset käydään läpi luvussa 3 Avaa loki... Avaa ohjelman lokitiedosto käyttäen järjestelmän oletuslokinkatseluohjelmaa. Avaa varmuuskopiokansio... Avaa tallenteiden katselun varmuuskopioiduista tallenteista. Lisätietoa luvussa 2.8 Lopeta Sammuttaa tallenninohjelmiston. HUOM! Kaikki tallennus loppuu. Tallentamattomat asetusmuutokset menetetään. Näyttö Näyttö-valikoiden avulla hallitaan kameranäkymiä. Jos järjestelmässä on monta näyttöä, on myös valikoita useampi. Numeroitujen valikoiden valinnat vaikuttavat vain kyseisen näytön alueella, kun taas Näyttöyhdistelmä-valikon valinnat vaikuttavat kaikkiin näyttöihin. Esimerkiksi kameraikkunoiden sulkeminen voi sulkea kameraikkunat vain yhdeltä tai kaikilta näytöiltä. Näyttökohtaisissa valikoissa ei ole käyttäjän omien asetteluiden hallintaan liittyviä valintoja, nämä löytyvät Näyttöyhdistelmä-valikosta jos järjestelmässä on useampi näyttö. Kameraikkunoita käsitellään luvussa 2.4 ja kameranäkymiä luvussa 2.5.

8 CHAPTER 2. TALLENTIMEN KÄYTTÖ 7 Avaa kaikki tämänhetkiset kamerat Avaa kaikki asetuksissa säädetyt kamerat omiin kameraikkunoihin ja sovittaa ikkunat automaattisesti täyttämään valikon osoittama näyttö tai koko työpöytäala mahdollisimman tasapuolisesti. Sulje kaikki kamerat Sulkee kaikki kameraikkunat. Kätevä toiminto kun halutaan luoda uusi näkymä tyhjältä pöydältä. Kamerat Avaa tai sulje kameraikkunoita yksitellen. Esittää paikalliset, etäkäytön yli katseltavat ja varmuuskopioista avatut kamerat omissa alavalikoissaan. Tallenna näkymä... Tallenna nykyinen kameranäkymä tiedostoon. Tällä tavoin tallennetut näkymät ilmestyvät samaan valikkoon myöhemmin valittaviksi. Näkymien hallinta... Avaa näkymien hallinta. Tällä työkalulla voi poistaa luotuja kameranäkymiä. Kameranäkymät Valikossa näkyy sekä käyttäjän tiedostoon tallentamat näkymät että joukko oletusnäkymiä. Näillä valinnoilla voidaan muuttaa nopeasti kameraikkunoiden asettelua näytöllä. Tallenna pikanäkymään Tallentaa nykyisen kameranäkymän pikanäkymäksi. Näkymä on tallentamisen jälkeen valittavissa pääikkunan pikanäkymäpainikkeilla. Etäyhteydet Tämä valikkokohta näkyy vain mikäli etäyhteyksiä on määritelty. Valikko listaa Ksenos Prime -palvelimet, joita voidaan käyttää verkon ylitse. Palvelimen valikkokohtaa napsauttamalla voidaan joko muodostaa tai katkaista yhteys etäkohteeseen, jolloin kohteen kamerat ilmestyvät Näyttö-valikoihin tai poistuvat niistä. Lisää etäyhteyksistä luvussa 2.7 Ohje Tietoja Näyttää muunmuossa ohjelman version, käynnistyspäivämäärän ja kuinka kauan tallenin on ollut käynnissä. Näistä tiedoista on hyötyä jos otat yhteyttä Ksenos-tuotetukeen. Sisällys Tuo esiin ohjeen 2.4 Kameraikkunat Kameraikkunan kautta hallitaan yksittäisen kameran toimintoja. Live-tilassa ikkunassa näytetään kameran tuottamaa kuvaa reaaliajassa 1 kun taas aikajanalla siirryttäessä ikkuna toistaa tallennettua kuvaa. Lähes kaikki kameran toiminnot ja valikosta löytyvät asetukset ovat muokattavissa myös kameraikkunan kautta. 1 Käytännössä kuva pystytään toistamaan pienen viiveen jälkeen. Viive syntyy digitalisoinnista, skaalauksesta ja muista kuvankäsittelytoimista.

9 CHAPTER 2. TALLENTIMEN KÄYTTÖ 8 Figure 2.2: Kameraikkuna Kameraikkunoita voidaan siirrellä ja niiden kokoa muuttaa vapaasti aivan kuten muitakin työpöydän ikkunoita. Näkyvissä olevat kameraikkunat muodostavat kameranäkymän. Lisätietoa kameranäkymistä löytyy luvusta 2.5. Ksenos DVR tallentaa kuvaa kaikista avoinna olevista kameroista. Huomioi kuitenkin, että osa näkymistä ei näytä kaikkia kameraikkunoita vaikka tallennus jatkuukin taustalla normaalisti. Kameraluettelot ja kamerakohtaiset tilat näet Näyttö-valikoista kunkin kameraryhmän kohdalta. Ensimmäinen ryhmä on Paikalliset kamerat. Mikäli käytössä on etäpalvelimia, näkyvät niiden kamerat tämän valikkokohdan alla vastaavana listauksena, joka on nimetty etäpalvelimen mukaan. Kameran tila ilmenee nimen edessä olevasta valintaruudusta Ponnahdusvalikko Kameraikkunan vasempaan laitaan videokuvan päälle ponnahtaa ikkunakohtainen valikko kun hiiren osoitin on ikkunan päällä. Kokoruutu Suurentaa kameraikkunan koko ruudun kokoiseksi. Kokoruututila on kytkettävissä päälle ja pois myös F-näppäimellä. Kaappaa kuva Tallentaa ikkunassa näkyvän videoruudun kuvatiedostoksi käyttäen lähdekuvan täyttä resoluutiota. Ohjelma ehdottaa tallennuspaikaksi galleriaa ja oletuksena määrittelee kuvalle tiedostonimeksi kameran nimen ja tapahtuma-ajan. Voit halutessasi tallentaa tiedoston eri nimellä ja eri kuvatiedostomuodossa. Tuettuja tiedostomuotoja ovat JPEG ja PNG. Luo videoleike Aloittaa videotallenteen teon valitusta kameraikkunasta. Ohjelma ehdottaa tallennuspaikaksi galleriaa ja pyytää tiedostonimen. Tallennus seuraa mukana mikäli vaihdat tai valitset toisen kameraikkunan. Näin voi koostaa seurantavideon käyttäen useaa kameraa.

10 CHAPTER 2. TALLENTIMEN KÄYTTÖ 9 Pikahaku tältä kameralta Vaihtaa pääikkunan aikajanan näyttämään vain valitun kameran tallennustilanteita. Näin voi nopeasti tarkistaa milloin kameran kuvaa on tallentunut. Useampi kameraikkuna voi olla yhtä aikaa pikahaku-tilassa, jolloin pääikkunan aikajanalta ilmenee kaikkien valittujen kameroiden tallennekohdat. Aluehaku Aluehakutilassa on mahdollista piirtää kameraikkunoihin hiiren vasemmalla painikkeella alueita, joilta järjestelmä etsii liikettä. Piirrettyjä alueita saa pyyhittyä vastaavasti hiiren oikealla painikkeella. Kohdat, joissa kamera on tunnistanut liikettä, päivittyvät automaattisesti aikajanalle. Kun aluehakupainiketta painetaan uudestaan, palataan normaalitilaan. Kloonaa ikkuna Avaa uuden kameraikkunan, joka on kopio valitusta kameraikkunasta. Irrota pääaikajanasta Irrottaa kameraikkunan pääikkunasta ja lisää ikkunalle omat painikkeet ja aikajanan. Toimintoa voidaan käyttää mm. tietyn kameran tallenteiden katseluun, muiden kameraikkunoiden näyttäessä suoraa kuvaa Kontekstivalikko Napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta kameraikkunan päällä saa esiin kontekstivalikon. Kontekstivalikosta voi muokata samoja asetuksia kuin Asetusikkunan kautta. Kattavammat ohjeet asetusten vaikutuksiin löytyy luvusta Asetukset. Figure 2.3: Kameraikkunan kontekstivalikko

11 CHAPTER 2. TALLENTIMEN KÄYTTÖ 10 Tallenna kuva... Tallentaa ikkunassa näkyvän videoruudun kuvatiedostoksi. kuin ponnahdusvalikon Tilannekuva. Käytännössä sama toiminto Kokoruutu Muuttaa kameraikkunan koko näytön kokoiseksi. Myös F näppäin muuntaa valitun kameraikkunan kokoruututilaan. Takaisin tilasta pääsee F näppäimellä ja ponnahdusvalikosta. Kuvasäädöt... Avaa uuden valintaikkunan, josta voi kytkeä päälle ja pois seuraavat toiminnot: Näytä liike Näyttää liiketunnistuksen tekemät havainnot videokuvan päällä. Näytä maski Näyttää mitkä osat kuvasta on maskattu. Lisätietoa maskauksesta luvussa Näytä tila Näyttää tietoja videokuvasta. Peilaa vaakasuunnassa Kääntää kuvan peilikuvaksi. Peilaa pystysuunnassa Kääntää kuvan ylösalaisin. Kameran asetukset Pikavalikko asetusikkunasta löytyviin kameran asetuksiin. tarkemmin läpi Asetukset-luvun kohdassa Kamerat. Nämä toiminnot käydään Tulosta... Tulostaa videoikkunassa näkyvän kuvan. Tulosteeseen liitetään automaattisesti päivämäärä, aika ja kameran nimi Kameran ohjaus Pan-Tilt-zoom -toiminto Jos kameralle on asetettu dome-ohjausprotokolla ja -osoite, kameraa voidaan ohjata suoraan kamerakuvan päältä. Tätä toimintoa kutsutaan myös lyhenteellä PTZ. sivu- ja pystysuuntainen ohjaus Paina hiiren vasen painike pohjaan kamerakuvan päällä (aloita keskeltä) ja siirrä osoitinta eri suuntiin. Vaakasuuntainen liike kääntää kameraa vaakasuunnassa (pan) ja pystysuuntainen pystysuunnassa (tilt). Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa hiirellä jotain kuvan kohtaa, jolloin kamera pyrkii kääntymään sitä kohti. Kameroiden ominaisuuksien ja eri protokollien eroista johtuen siirtyminen voi olla suurpiirteistä. zoomaus Zoomaaminen tapahtuu hiiren rullaa käyttämällä. Eteenpäin rullaaminen zoomaa lähemmäs ja taaksepäin kauemmas. Zoom-nopeutta voi lisätä pitämällä näppäimistön Ctrl-näppäintä pohjassa samanaikaisesti. liikkeen pysäytys Hiiren keskipainike pysäyttää kameran liikkeen ja zoomin välittömästi. Esimääritellyt kohdat Joillekkin kameroille voidaan ennalta määrittää haluttuja asentoja ja zoomaustasoja ja kutsua niitä ohjelmasta myöhemmin. Nämä tilat tallennetaan itse kameraan, joten kameran sammuttaminen tai sähkökatko voi pyyhkiä määrittelyt. Tässä kohdassa määriteltyjen asetusten tyhjentäminen poistaa vain esiasetusten nimet Ksenos DVR tallentimesta, ei varsinaisia asetuksia kamerasta. Vastaavasti kameran asetusten pyyhkiminen, muuttaminen tai kameran vaihto ei vaikuta tallentimessa näkyviin nimiin. Valitseminen Napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta kuvan päällä. Avautuneesta pikavalikosta voit valita nopeasti jonkin ensimmäisistä kahdeksasta esiasetuksesta. Lisää esiasetuksia löytyy Dome-ohjaus -alavalikosta. Tallentaminen Napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta kuvan päällä. Pikavalikon Dome-ohjaus -alavalikosta löytyy kohta Tallenna domen esiasetus. Valitse esiasetuspaikka ja anna sille nimi. Tämän jälkeen esiasetus löytyy valmiina valikosta. Nämä asetukset tallentuvat levylle samalla

12 CHAPTER 2. TALLENTIMEN KÄYTTÖ 11 Figure 2.4: Kameranäkymä kun muutkin järjestelmän asetukset, joten esiasetusten muuttamisen jälkeen kannattaa avata asetusikkuna ja tallentaa asetukset valikosta. Ohjaussauva Kameraa voidaan ohjata myös ohjaussauvalla tai muulla vastaavalla ohjaimella. Ohjaussauvan asetukset pitää määrittää asetusikkunassa, jonka jälkeen sillä voi ohjata valitun kameraikkunan PTZkameraa. 2.5 Kameranäkymät Kameranäkymällä tarkoitetaan kameraikkunoiden asettelua työpöydällä. Kameraikkunoiden sijaintia ja kokoa voi vapaasti muunnella ja asetteluja tallentaa myöhempää käyttöä varten. Kameranäkymä voi sisältää yhden tai useamman kameraikkunan tai se voi olla kokonaan tyhjä. Kameranäkymät eivät vaikuta tallenteiden syntyyn. Tallennus jatkuu asetuksissa määritellyillä kameroilla ja säännöillä vaikkei käytössä oleva näkymä sisällä kaikkia kameraikkunoita. Kameranäkymät vaikuttavat siis vain siihen, mitä ja millä tavalla eri kameroiden kuvaa ja tallenteita näytetään. Ksenos DVR sisältää automaattisia kameranäkymiä, jotka sovittelevat aukiolevat kameraikkunat esimerkiksi

13 CHAPTER 2. TALLENTIMEN KÄYTTÖ 12 täyttämään koko ruudun tasapuolisesti Näkymien hallinta Näkymien hallinta ja valmiit näkymät ovat valittavissa pääikkunan Näyttö -valikoista. Valikon toiminnoilla voidaan avata ja sulkea yksittäisiä kameroikkunoita tai kaikki kameraikkunat ryhmien mukaan, tallentaa ja hallita tallennettuja näkymiä sekä ottaa käyttöön esimääriteltyjä tai omia näkymiä. Automaattinäkymät käsittelevät kameraikkunoita avaamisjärjestyksessä. Kameraikkunoiden avaaminen ja sulkeminen Näyttö-valikoissa on ylimmäisenä kameraikkuinoiden avaamiseen ja sulkemiseen liittyvät toiminnot. Kameraikkunat voi sulkea ja avata kaikki kerralla, ryhmien mukaan tai yksitellen. Kamerat ovat valikossa ryhmiteltyinä mm. paikallisiin ja etäkäyttökameroiden alavalikoihin. Kameraikkunan voi sulkea myös ikkunan Sulje-painikkeesta kuten minkä tahansa ikkunan työpöydällä. Tallennetut näkymät Ksenos DVR sisältää useita esimääriteltyjä kameranäkymiä, joiden avulla kameraikkunat voidaan järjestää automaattisesti. Näkymiä voi tallentaa vapaasti myös itse. Näkymiä voi ottaa käyttöön Pääikkunan Näyttövalikosta (Näyttöyhdistelmä jos käytössä on useita näyttöjä). Valikko sisältää seuraavat osiot: Itse tallennetut näkymät Itse tallennetut ja nimetyt näkymät. Numeroidut näkymät Yhden, neljä, yhdeksän tai 16 kameraikkunaa tasaisesti työpöydälle levittävät näkymät. Automaattiset näkymät Ikkunoita eri tavoin suurentavat ja järjestävät näkymät. Automaattisesti avoimet ikkunat mahdolisimman suuriksi venyttävä näkymä ja yksi tai useampi suurena ja muut lopputilan täyttäväksi järjestävät näkymät. Näkymän tallentaminen Kun haluttu kameraikkunoiden asettelu on muodostettu, valitaan Näkymät valikosta Tallenna näkymä... ja annetaan näkymälle haluttu nimi. Tämän jälkeen kameranäkymä löytyy nimellään pääikkunan valikosta Näyttö. Itse määriteltyjen näkymien hallinta Itsemääriteltyjen näkymien poistaminen tapahtuu Näkymät valikosta valitsemalla Näkymien hallinta... Avautuva ikkuna listaa itsetallennetut näkymät. Valitse listasta näkymät, jotka haluat poistaa ja paina Poista. 2.6 Galleria Galleriaa käytetään mm. videoleikkeiden ja tilannekuvien tallennukseen, katseluun ja siirtoon ulkoisille tallennusmedioille. Ksenos DVR tallentaa varsinaiset tallenteet ja varmuuskopiot omassa formaatissaan muualle. Galleria on tarkoitettu yksittäisten tilanteiden talteenottoa ja jakamista varten. Käytännössä galleria on hakemisto tai kansio tallentimen kovalevyllä. Näin esimerkiksi tilannekuvien kopiominen muistitikulle voidaan tehdä myös käyttöjärjestelmän tiedostonhallintaohjelmalla.

14 CHAPTER 2. TALLENTIMEN KÄYTTÖ Katselu Galleriaan tallennettujen kuvien ja videotiedostojen katselu onnistuu suoraan gallerian avaamasta ikkunasta tuplanapsauttamalla haluttua tiedostoa. Ohjelma, jolla tiedosto avataan, vaihtelee käyttöjärjestelmästä riippuen Vienti Tallennus CD/DVD-levylle tai muulle ulkoiselle medialle tapahtuu eri käyttöjärjestelmissä eri tavalla. Windows ja Mac OS X käyttöjärjestelmissä tiedostojen hallinta hoidetaan kunkin järjestelmän omilla työkaluilla. Linuxtallentimissa gallerian käyttö onnistuu myös Ksenos DVR:n omalla hallintatyökalulla. Linux Gallerian sisällöstä voidaan poimia vientiä varten tiedostoja suoraan galleria-ikkunassa. CD- tai DVD-levylle Aseta tyhjä CD- tai DVD-levy asemaan, valitse halutut tiedostot ja paina Polta -painiketta. Tarvittaessa levyn voi myös tyhjentää ennen kirjoitusta suoraan galleriasta. USB-muistille tai muistikortille Valitse halutut tiedostot, aseta muisti paikalleen USB-porttiin tai kortinlukijaan. Kun tallennin on tunnistanut lisätyn laitteen, Tallenna USB-tikulle -nappi aktivoituu. Windows Gallerian avaaminen aukaisee galleria -kansion Windowsin resurssienhallintaan. Tallennettuja tiedostoja voi avata, poistaa, siirtää ja käsitellä samoin kuin muita tietokoneeseen tallennettuja tiedostoja. CD- tai DVD-levylle Käytä laitteen mukana toimitettua erillistä poltto-ohjelmaa tai Windowsin sisältämää levynteko-ohjelmaa. USB-muistille tai muistikortille Aseta muisti paikalleen USB-porttiin tai kortinlukijaan. Tietokoneen löydettyä muistin löytyy se omana levyasemanaan järjestelmästä. Voit siirtää tiedostot galleriasta muistille, samoin kuin mille tahansa levylle. 2.7 Etäkäyttö Etäkäyttötoiminnoilla useampi Ksenos DVR-ohjelmistolla varustettu tietokone on mahdollista kytkeä jakamaan yhteisiä resursseja. Etäyhteys muodostetaan kahden Ksenos DVR-koneen välille määrittämällä toinen koneista palvelimeksi ja toinen asiakkaaksi. Näin palvelin toimii tallentajana ja asiakaskone toisena käyttöliittymänä. Yhdeltä etäkoneelta voidaan hallita myös useampaa tallenninta, ja näin jakaa kuormaa useammalle koneelle. Ksenos DVR voidaan asettaa myös www-palvelimeksi, jolloin tallentimen kuvaa voidaan katsella wwwselaimella. Tällöin asiakaskoneessa ei tarvita Ksenos DVR-ohjelmistoa, mutta käytettävissä olevat toiminnot ovat vastaavasti rajoitetumpia Tietoturva ja vaatimukset verkolle Tietoturva Riippumatta palvelimen tyypistä, etäkäyttö tarvitsee palvelimelta avoimen TCP-portin sisäänpäin. Jos tallennin on kytketty julkiseen verkkoon (Internet) tai laajahkoon yrityksen sisäiseen verkkoon, on erittäin tärkeää, että tallennin on suojattu palomuurin avulla. Etäkäytön vaatimat portit tulee ohjata palomuurin läpi palvelimelle. Oletuksena Ksenos DVR käyttää etäkäyttötoimintoihin porttia 9191.

15 CHAPTER 2. TALLENTIMEN KÄYTTÖ 14 Vaadittu kaistanlevys Videokuvan siirtäminen verkon yli vaatii yksittäisten kuvien tai äänen siirtoon verrattuna paljon verkolta. Vaaditavaan kaistaleveyteen vaikuttavat mm. videoresoluutio, käytettävä pakkaustapa ja -asetukset sekä kuvassa tapahtuva liikkeen määrä. Näinollen jo eri kameroiden välillä ero vaadittavassa kaistanleveydessä voi olla monikymmenkertainen. Lisäksi jokainen etäyhteyden yli käytettävä kamera vaatii oman osuutensa kaistansa. Verkkoyhteyden mitoitus pitää aina arvioida tilannekohtaisesti. Laskennallisesti sadan megabitin verkossa pystyy siirtämään viidestä viiteensataan kameraa etä- ja tallenninkoneen välillä Palvelimen asennus Etäkäytön palvelin otetaan käyttöön asetusikkunassa lisäämällä laite Ksenos DVR Server. Lisätietoa laitteiden asennuksesta ja tarvittavista asetuksista löytyy Asetukset-luvun kohdasta 3.4 Laitteet. HUOM! Etäkäyttö estyy ellei tallentimella ole määriteltynä käyttäjätunnuksia etäkäyttöä varten. Etäkäyttö ilman tunnusta ja salasanaa ei ole mahdollista turvallisuussyistä Asiakasohjelman asennus Asiakasohjelman asetuksiin lisätään yksi Ksenos DVR Client -laite jokaista etänä käytettävää tallenninta eli palvelinta kohden. Lisäksi asiakaslaitteen asetuksiin tulee täyttää vähintään palvelimen verkko-osoite, portti sekä käyttäjätunnus ja salasana. Tarkemmat ohjeet asiakasohjelman asetuksista löytyvät luvusta 3.4 Huomaa että palvelimia voi etsiä ja lisätä automaattisesti lähiverkosta painamalla Etsi Ksenos DVR - palvelimia-painiketta Ohjelman asetuksissa. Mikäli konetta ei aiota käyttää tallentimena vaan yksinomaan etäyhteyden asiakasohjelmana, voidaan Ksenos DVR asentaa varaamatta kiintolevytilaa tallenteille. Tässä tapauksessa sennusohjelman kysyessä asennusvaihtoehtoa, valitaan Remote client / Server upgrade Yhteyden muodostaminen Yhteys etätallentimiin muodostetaan ja katkaistaan Pääikkunan valikossa Etäyhteydet. Valikkokohta tulee näkyviin vasta kun asiakasohjelma on asennettu ja etäyhteyden asetukset ovat määritelty Web-palvelin Ksenos DVR tallennin toimii tarvittaessa myös HTTP-palvelimena jolloin tallentimen saadaan yhteys wwwselaimella. HTTP-palvelin otetaan käyttöön lisäämällä järjestelmään laite Ksenos DVR Web server. Näin voidaan toteuttaa esimerkiksi yksinkertainen suoratoistokuvan etäkatselu pelkän www-selaimen avulla. www-selaimessa käytettävä osoite on tällöin muotoa Etäkommennot Etäkomentojen avulla voidaan ohjata tallenninta myös etäkoneilta. Toiminto mahdollistaa PTZ-ohjauksen, asetusten muuttamisen ja paljon muuta etäyhteyden yli. Etäkomennot ovat asetettavissa asetusikkunassa kunkin etätallentimen kohdalla mikäli Ohjelma-asetuksissa on Näytä laajennetut asetukset valittuna. Asetetut etäkomennot tulevat näkyviin ja käynnistettäviksi pääikkunan Etäyhteydet valikon alle, kunkin etäkoneen alavalikkoon.

16 CHAPTER 2. TALLENTIMEN KÄYTTÖ 15 Esimerkkejä etäkomennoista PTZ-kameraa voidaan ohjata dome-komennolla, joka on muotoa: dome kameran_nimi komento parametri [parametri... ] Arvoalue parametreille on , ellei toisin mainita. Esimerkiksi dome XeCap-1 ptz panoroi XeCap-1 kameraa arvon neljä verran, mutta ei tilttaa eikä zoomaa (arvot 0 ja 0). dome-komennot dome kamera ptz pan tilt zoom Panoroi, tilttaa ja/tai zoomaa kameraa annettujen arvojen verran. dome kamera preset goto numero Ohjaa kameran numerona annettuun esiasetuspaikkaan. Vaihtoehtoisesti goto komennon tilalla voi komentaa store jolloin nykyinen asento tallennetaan paikkaan numero. dome kamera iris arvo Ohjaa kameran iiristä, mikäli kamera tukee toimintoa. Negatiivinen arvo ohjaa kiinni ja postiivinen auki. dome kamera focus arvo Ohjaa kameran tarkennusta, mikäli kamera tukee toimintoa. Negatiivinen arvo ohjaa lähelle ja postiivinen kauemmas. Asetusten muuttaminen Set-komennolla voidaan asettaa kaikki ohjelman, laitteiden ja kamereoiden asetukset. Set-komennot ovat muotoa: set luokka nimi asetus tietotyyppi arvo ˆ luokka on jokin seuraavista: global, board, camera, user ˆ nimi on laitteen, kameran tai käyttäjän nimi, tai jos ohjelman asetuksia muutetaan, global ˆ asetus on asetuksen yksilöivä nimi ˆ tietotyyppi on jokin seuraavista: int, string, oat ˆ arvo on merkkijono, joka sisältää asetuksen uuden arvon. Jos arvo on tyyppiä String, se voi sisältää välilyöntejä Esimerkkejä: set camera Sony-1 brightness int 8 set board XeCap watchdog int Varmuuskopiot Videoleikkeiden ja tilannekuvien lisäksi Ksenos DVR mahdollistaa myös täydellisen varmuuskopion luomisen. Varmuuskopiotoiminnolla valittu aikajakso voidaan ottaa talteen ja avata myöhemmin Ksenos DVR ohjelmistolla varustetussa koneessa. Varmuuskopio sisältää kaikki Ksenos DVR:n tallenteiden katseluominaisuudet. Aikajanan käyttö, aluehaku, kameranäkymät ja muut tallentimen toiminnot ovat soveltuvilta osin käytettävissä. Toiminto on tarkoitettu lähinnä yksittäisten tapausten pidempiaikaiseen tallentamiseen. Varmuuskopion teko käsittelee hyvin suurta datamäärää ja saattaa täten kestää todella pitkään. Kopioitavan aikajakson pituus ja kameramäärä kannattaa siis asettaa huolella todelisen tarpeen mukaan.

17 CHAPTER 2. TALLENTIMEN KÄYTTÖ Varmuuskopion luominen Varmuuskopioitava aikajakso valitaan aikajanalta määrittämällä alku- ja lopetuskohta. Kohdat määritellään siirtymällä ensin aikajanalla halutun aloituskohdan kohdalle, painamalla hiiren oikeaa nappia ja valitsemalla esiin tulevasta kontekstivalikosta Aseta alkukohta. Lopetuskohta asetetaan vastaavasti siirtymällä haluttuun kohtaan ja valitsemalla Aseta loppukohta. Kontekstivalikosta on mahdollista valita myös kaikki tallenteet sekä tyhjentää nykyinen valinta. Valittu aikajakso näkyy alku- ja loppukohtien määrittämisen jälkeen aikajanalla värjättynä. Varmuuskopio otetaan avattujen kameroiden tallenteista niistä kohdista joissa näkyy tallennetta aikajanalla. Kopioitaviin tallenteisiin voi siis vaikuttaa asettamalla kameroille pika- tai aluehakuja, ja sulkemalla kameraikkunoita. Varmuuskopio luodaan aikajakson määrittämisen jälkeen valitsemalla aikajanan kontekstivalikosta Tee varmuuskopio... Tallennin pyytää valitsemaan kansion johon varmuuskopio tallennetaan. Valitse/luo tyhjä kansio ja aloita tallennus OK-painikkeesta. Varmuuskopiot sisältävät tallenteet ja niihin liittyvän muun datan Ksenos DVR:n sisäisessä formaatissa. Varmuuskopiot koostuvat tietokantatiedostosta sekä videodataa sisältävistä sivutiedostoista. Jokainen varmuuskopio on siis syytä luoda omaan kansioonsa, jotta vältytään mahdollisesti samannimisten tiedostojen ylikirjoittumiselta. Varmuuskopion luonti tapahtuu taustalla ja tallenninta voi käyttää normaalisti sen aikana Varmuuskopion katselu Varmuuskopioiden katselu aloitetaan valitsemalla pääikkunan valikosta Tallennin ja Avaa varmuuskopio... Ohjelma kysyy avattavan varmuuskopiokansion sijaintia. Varmuuskopioita voidaan katsella saman version Ksenos DVR-ohjelmistolla, myös ilman lisenssiä. Avatun varmuuskopion kamerat lisätään Näyttö-valikoihin ja niitä voi käyttää normaalisti paikallisten tallenteiden, etäkäyttöjen ja muiden varmuuskopioiden kanssa sekaisin. Varmuuskopio suljetaan Näyttö-valikosta kyseisen varmuuskopion alavalikosta.

18 Chapter 3 Asetukset Ksenos DVR:n ominaisuuksia ja toimintatapaa hallitaan asetusikkunasta, jonka saa esille pääikkunan Tallenninvalikon kohdasta Asetukset. Figure 3.1: Asetusikkuna Asetusikkunan vasemmassa reunassa näkyvät eri asetuskohdat. Osa kohdista sisältää lisää asetuskohtia 17

19 CHAPTER 3. ASETUKSET 18 puumaisena rakenteena. Esimerkiksi kohdan Verkkokamerat alta löydät kaikki asennetut verkkokamerat omina asetuskohtinaan. Näin listaus toimii myös asennettujen laitteiden luettelona. Valitun kohdan asetukset aukeavat listan oikealle puolelle. Kunkin kohdan asetukset on ryhmitelty osioihin. Esimerkiksi kameroiden asetuksissa liiketunnistukseen, kuvasäätöihin ja tallennukseen liittyvät säädöt ovat omissa osioissaan. Osa asetuksista on määrättävissä koskemaan kaikkia samanlaisia laitteita tai vastaavia asetuskohtia. Näin esimerkiksi kameran ruutunopeutta ei tarvitse säätää joka kameralle erikseen. Tämä Sovella kaikkiin toiminto löytyy asetuksen tai asetusosion vieressä olevasta painikkeesta, jossa lukee.... Muutokset asetuksiin astuvat voimaan tapauskohtaisesti. Yleensä muutokset vaikuttavat heti kun asetus on muutettu. Osa asetuksista vaatii kuitenkin ohjelman uudelleenkäynnistämisen ennen kuin muutokset vaikuttavat toimintaan. Asetusten tallentaminen Asetukset eivät tallennu ennenkuin käyttäjä ne erikseen tallentaa. Tallennus tapahtuu Asetukset-valikosta Tallenna asetukset valinnalla. Tallentaminen ylikirjoittaa edelliset asetukset, mutta asetukset voi halutessaan tallentaa myös ulkoiseen tiedostoon valitsemalla Vie asetukset... Huomaa, että tehdyt muutokset menetetään, jos tallennin suljetaan ilman tallennusta. Asetukset tulee tallentaa aina kun niihin on tehty muutoksia, joiden toivotaan pysyvän tallessa. 3.1 Ohjelman asetukset Tallentimen yleisasetukset ovat asetusikkunan vasemman reunan listassa ensimmäisenä. Näkymän asetukset Tallentimen nimi Nimi jota käytetään tallentimen pääikkunan otsikoissa ja etäkäyttötilanteissa tunnistamaan kukin verkkoon kytketty tallennin. Palauta viime näkymä Säilytetäänkö viimeisin kameraikkunoiden asettelu eli kameranäkymä ohjelman uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Kameranäkymistä lisää luvussa 2.5. Tallennuksen ilmaisin Millä tavalla tallennus ilmaistaan käyttäjälle silloin kun järjestelmä tallentaa kuvaa kameralta. Vaihtoehdot ovat: Ei mitään Tallentaminen jätetään kokonaan ilmaisematta. Punainen neliö Kameraikkunan alareunassa näytetään pieni punainen neliö. Valkoinen reunus Kamerakuva kehystetään valkoisella reunuksella. Näytä kameran tila Näytä kameran teknisiä tila- ja tilastotietoja kuvan päällä kameraikkunoiden yläreunassa. Näytettävät tiedot voivat olla avuksi kameran toimintaa tutkittaessa. Kuvan päällä näytetään seuraavat tiedot: Pakattu koko Kuvaruudun pakattu koko tavuissa. Keskimääräinen koko Kuvanopeus Kuinka monta kuvaa kameralta saadaan sekunnissa. Tallennetut kuvaruudut Kuinka monta kuvaruutua kameran tuottamista on tallennettu sekä tallennuksen prosentuaalinen osuus koko kuvavirrasta. Näytä PTZ-ohjausapu Näytä suuntaamisessa auttava viiva kun ohjataan domea hiirellä. Kameraikkunoiden kuvasuhde Kuvasuhde, johon kameraikkunat aukeavat automaattiasetteluissa.

20 CHAPTER 3. ASETUKSET 19 Mikäli laajennetut asetukset ovat käytössä, muokattavissa ovat lisäksi seuraavat asetukset. Käsittele kuvat työskentelijäsäikeissä Videokuvan käsittely suoritetaan erillisissä säikeissä jolloin moniydinsuorittimet saadaan hyödynnettyä paremmin. Mikäli tallennin on varustettu yksi- tai kaksiytimisellä suorittimella, tämän valinnan poiskytkennästä voi olla hyötyä. Pehmeä kuvasiirtymä Pehmentää siirtymistä videokuvan kuvaruudusta toiseen. enemmän näytönohjainmuistia. Tämä on suositeltavaa jättää pois päältä. Vaatii kaksi kertaa Käytä BGR pikseliformaattia Valittuna voi tuoda pienen suorituskykyparannuksen, muttei ole tuettuna kaikilla näytönohjaimilla. Turvallinen valinta on jättää tämä pois päältä. Ohjelman asetukset Videoviennin kuvanlaatu Videonviennissä käytettävän pakkauksen laatu. Korkeampi arvo tuottaa parempilaatuisia, mutta enemmän tallennustilaa vaativia tiedostoja. Yleinen tallennussääntö Sääntö jota käytetään liikkeentunnistuksen sijaan määräämään tallennetaanko videota. Kopiosuoja Kopiosuojadonglen nimi. Käyttöoikeusryhmien määrä Järjestelmän käyttöoikeusryhmien määrä. Tätä arvoa kasvattamalla saa käyttöön useampia käyttöoikeusryhmiä joita voi jakaa käyttäjille ja kameroille. Ohjelma pitää käynnistää uudestaan jotta tähän tehdyt muutokset astuvat voimaan. Ota laajennetut asetukset käyttöön Valitsemalla tämän ruudun saadaan näkyviin normaalisti piilossa olevia asetuksia. Nämä asetukset ovat harvoin tarvittuja, eikä niitä normaalitilanteessa ole syytä muuttaa. Etsi Ksenos DVR -palvelimia Etsii ja lisää lähiverkosta kaikki Ksenos DVR -palvelimet jotka on asetettu automaattisesti löydettäviksi. Etsi verkkokameroita Etsii verkosta verkkokameroita ja lisää löydetyt kamerat automaattisesti järjestelmään. Etsintä toimii vain tiettyjen kameramerkkien ja -mallien kanssa. Mikäli laajennetut asetukset ovat käytössä, muokattavissa ovat lisäksi seuraavat asetukset. Avainkuvien väli Kuinka usein videokuvaan tallennetaan ns. avainkuvia (engl. keyframe). Pienempi arvo tarkentaa hakemista, mutta heikentää pakkaustehoa. Suurempi arvo taas vaikeuttaa tiettyyn kohtaan hyppäämistä videota toistettaessa, mutta parantaa hieman pakkaustehoa tiettyyn arvoon saakka. Arvolla 5 videon joka viides kuva on avainkuva. Videokuva muodostuu toisiaan seuraavista kuvaruuduista (engl. frame). Videota pakatessa tallennettavaa dataa pyritään minimoimaan ja siksi tallennetamaan vain ruutujen välillä muuttunut informaatio, toisinsanoen ohittamaan sellainen, joka on jo tallennettu. Avainkuvat ovat erilaisia; niiden kohdalla tallennetaan kokonainen kameralta tuleva kuvaruutu ja siksi avainkuvat vievät huomattavasti enemmän tilaa. Niitä tarvitaan kun ruudussa tapahtuu suuria muutoksia tai halutaan luoda kohta johon toistettaessa on helppo siirtyä. Muualle kuin avainkuvaan siirryttäessä pitää noutaa edellinen avainkuva ja laskea kaikki sen jälkeen tapahtuneet muutokset enne kuin ruutu voidaan toistaa. Videonvientiresoluutio Videoleikkeiden tallennuksessa käytettävä resoluutio. Katseluasetukset

21 CHAPTER 3. ASETUKSET 20 Himmennä pysähtyneet kameraikkunat tallenteissa Tallenteita toistaessa himmennetään ne kameraikkunat, jotka eivät toista tallennettua kuvaa. Kameroilta tulevaa kuvaa tallenetaan oletuksena vain jos siinä havaitaan liikettä. Tämä toiminto valittuna ilmenee kameraikkunasta selkeästi onko näkyvä kuva aikajanan nykyhetkeltä vai vanhempi. Viikon alkupäivä Mistä päivästä viikko alkaa. Tämä toiminto vaikuttaa kalenterihaun näkymään. Automaattinen sisään- ja uloskirjautuminen Automaattinen uloskirjautuminen Uloskirjautumisen tapahtuu annetun ajan kuluttua automaattisesti. Tallennus jatkuu uloskirjautumisen jälkeen, mutta tallennin ei ota käskyjä vastaan ennen kuin käyttäjä syöttää tunnuksen ja salasanan. Mikäli käyttäjätunnuksia ei ole määritelty, toimii tallennin aina täysin oikeuksin eikä tämä toiminto tee mitään. Kirjaudu käyttäjänä Käyttäjän jolla kirjaudutaan automaattisesti sisään ohjelman käynnistyessä. Käytetään tilanteissa, jossa tallenninta yleensä käytetään rajoitetuilla oikeuksilla, mutta tarvittaessa voidaan esimerkiksi muokata asetuksia kirjautumalla ylläpito-oikeuksin. 3.2 Käyttäjätunnukset Käyttöoikeuksia eri Ksenos DVR:n toimintohin säädellään käyttäjätunnusten avulla. Tallentimeen voidaan luoda useita eri käyttäjätunnuksia joille voidaan myöntää tai kieltää erilaisia oikeuksia kuten kameroiden lisääminen ja poistaminen tai tallenteiden katselu. Lisäksi voidaan määritellä käyttäjäryhmiä, joilta voi piilottaa kokonaan näkyvistä osan kameroista. Näin kamerakohtaisia käyttöoikeuksia voidaan määritellä liittämällä tunnuksia käyttäjäryhmiin. Käyttäjätunnuksia hallitaan samalla tavalla kuin kameroita ja muita laitteita. Tunnukset näkyvät asetusikkunnan listassa Käyttäjähallinta-haaran alla. Mikäli tallentimeen on määritelty vain yksi käyttäjätunnus, on se automaattisesti pääkäyttäjä, eikä tunnukseen liittyviä oikeuksia voi rajoittaa. Jos ei haluta käyttää erillisiä käyttäjätunnuksia eikä salasanakyselyitä koeta tarpeelliseksi, viimeinenkin käyttäjätunnus voidaan poistaa, jolloin ohjelma toimii käyttäjättömässä tilassa täysin oikeuksin. Huomaa, että tällöin kuka tahansa voi mm. sulkea ohjelman, jolloin tallennuskin päättyy Käyttäjän lisääminen ja poistaminen Käyttäjätilejä lisätään Asetukset ikkunasta valitsemalla Käyttäjänhallinta ja painamalla ikkunan alareunan Lisää... -painiketta. Vastaavasti kontekstivalikossa on kohta Lisää uusi käyttäjä... Ohjelma kysyy käyttäjätunnusta, salasanaa ja pyytää vielä varmistamaan salasanan. Tunnuksen luomisen jälkeen näillä tiedoilla voi kirjautua tallentimeen ja käyttäjän nimi ilmestyy Käyttäjähallinta-haaran alle. Ensimmäinen luotu käyttäjä on pääkäyttäjä, jonka oikeuksia ei voi rajoittaa. Tästä syystä ensimmäisen käyttäjätilin tunnus kannattaa valita huolella. Käyttäjätunnuksen poistaminen käy valitsemalla tunnus asetusikkunan listasta ja painamalla alareunasta löytyvää Poista-nappia.

22 CHAPTER 3. ASETUKSET Käyttäjäasetukset Figure 3.2: Käyttäjätunnuksen asetukset asetusikkunassa. Käyttäjäasetuksia pääsee muokkaamaan valitsemalla halutun käyttäjän ikkunan vasemman reunan listasta Käyttäjänhallinta-haaran alta. Käyttäjätileillä on seuraavat asetukset: Nimi Käyttäjänimi joka näkyy mm. ohjelman yläpalkissa. Tämä on eri kuin tunnus, jota käytetään sisäänkirjautuessa. Muokattavan tilin tunnus ilmenee vasemman reunan listasta. Salasana Käyttäjän salasana (kirjaimet muunnettuna *-merkeiksi tietoturvasyistä). Salasanan voi vaihtaa kirjottamalla uuden salasanan tähän ja tallentamalla asetukset. Käyttöoikeudet Seuraavat kohdat määrittävät mitä oikeuksia käyttäjällä on. Rasti ruudussa tarkoittaa että käyttäjä voi suorittaa kyseisen toimenpiteen. Ohjelman osat Livekuva Kameraikkunoiden katselu ja järjestely. Tallenteiden katselu Tallenteiden toisto, aikajanan ja muiden hakutoimintojen käyttö. Asetukset Käyttäjällä on pääsy asetusikkunaan. Tallennin pyytää toista tunnusta ja salasanaa jos käyttäjä, jolla ei ole oikeuksia asetusikkunaan, yrittää sitä avata. Galleria Käyttäjä voi avata kuva- ja videogallerian, katsella ja tehdä tallenteita sielä olevista mediatiedostoista. Kts. Tallenna kuva ja Videovienti kohdasta Tehtävät. Etäkäyttö Näillä tunnuksilla voi ottaa etäyhteyden tallentimeen. Asetukset

23 CHAPTER 3. ASETUKSET 22 Lisää/poista laitteita Oikeudet laitteiden lisäämiseen ja poistamiseen. Laiteasetukset Oikeudet laitteiden asetusten muuttamiseen. Lisää/poista kamera Käyttäjä voi lisätä ja poistaa kameroita. Kamerasäädöt Käyttäjä voi muokata kameroiden asetuksia. Sääntöasetukset Käyttäjä voi listätä, muokata ja poistaa sääntöjä Sääntöasetuksissa. Lisää säännöistä luvussa 3.3 Käyttäjähallinta Oikeudet lisätä tai poistaa käyttäjiä ja muokata näiden oikeuksia. Tehtävät Tallenna kuva Käyttäjä voi tallentaa kuvaruutukaappauksia kameraikkunoista. Videonvienti Käyttäjä voi tallentaa videoleikkeitä ulkoiseen tiedostoon. Ohjelman lopetus Käyttäjä voi sulkea tallentimen. Kameran esiasetuspaikkojen käyttö Käyttäjä voi kääntää PTZ-kameraa määritettyihin esiasetuspaikkoihin. PTZ-kameran ohjaaminen Käyttäjä voi ohjata PTZ-kameraa hiiren tai ohjaussauvan avulla. Käyttäjäryhmät Käyttäjäryhmä Käyttäjä voidaan asettaa tietyn käyttäjäryhmän jäseneksi. Kyseiselle ryhmälle voidaan antaa oikeus esimerkiksi tietyn kameran käyttöön jolloin kaikilla ryhmän jäsenillä on tämä oikeus. Ryhmiä voidaan lisätä ohjelman asetuksista. Poistetut kamerat Käyttäjä voi katsella kuvaa myös niiden kameroiden tallenteista jotka ovat myöhemmin poistettu. Oletusasettelu Mitä asettelua käytetään oletuksena katseluikkunoissa. 3.3 Säännöt Säännöillä Ksenos DVR saadaan reagoimaan määrättyyn tapahtumaan määrätyllä toiminnolla. Esimerkiksi kun yhdessä kamerassa havaitaan liikettä, voidaan toinen, PTZ-ohjattu kamera kääntää esimääriteltyyn asentoon. Esimerkissä liikkeentunnistustapahtuma laukaisi dome-ohjaustoiminnon. Säännöt muodostuvat aina kahdesta osasta, tapahtumasta ja toiminnosta. Säännön tapahtumalajina voi olla esimerkiksi liikkeentunnistus, ajastimen laukeaminen tai digitaalisyöte ja toimintona mm. kameran vaihtaminen kuvalähtöön tai digitaalilähdön ohjaaminen. Kun tapahtumaksi määritelty sääntö on tosi, ajetaan toiminto. Valittavissa on seuraavat tapahtumalajit: Aikataulu Viikonpäivä- ja tuntikohtainen ajastin. Sääntö on tosi vain valittuina tunteina. Digitaalisyöte Määritelty DIO-portti on määritellyssä tilassa. Videosignaalin katoaminen Sääntö muuttuu todeksi videosignaalin kadotessa määritellystä kamerasta. Toinen sääntö Sääntö on tosi kun määritelty toinen sääntö on tosi.

24 CHAPTER 3. ASETUKSET 23 Liikkeentunnistus Määritellyssä kamerassa tunnistetaan liikkeettä. Odota toista sääntöä Toinen sääntö on tosi määritellyn ajan. Ajastinpulssi Sääntö on tosi määritellyn ajan välein. Aika on määriteltävissä välillä 1-60 sekuntia. Tekstitapahtuma Viivakoodinlukijalta tai muulta laitteelta tuleva viesti. Edellä kuvatut tapahtumat voivat johtaa seuraavanlaisiin toimintoihin: Ohjaa digitaalilähtöä Vaihda määritellyn DIO-portti määriteltyyn tilaan. Valitse analogivideolähtö Vaihda valittuun analogivideolähtöön valittu analogivideotulo. Kutsu dome-esiasetusta Lähetä määritetylle kameralle käsky siirtyä määriteltyyn tilaan. Sisäinen komento Suorita komento. Komento on samaa muotoa kuin etäkomennot. Komennoista enemmän luvussa Säännön luonti Sääntö luodaan valitsemalla asetusikkunan vasemmasta reunasta Sääntöasetukset. Näkyviin tulee Lisää -nappi ja jo olemassa olevat säännöt. Painettaessa Lisää -nappia, ohjelma kysyy nimeä säännölle, jonka jälkeen sääntöön voi lisätä tapahtumia plus-napista. Valitse tapahtumalaji aukeavasta ikkunasta ja paina OK. Tapahtumalajikohtaiset arvot määritellään Muokkaa - napista aukeavassa, tapahtumalajikohtaisessa ikkunassa. Esimerkiksi Aikataulu -tapahtuman muokaaminen avaa taulukon, josta valitaan minä päivinä ja tunteita tapahtuma on tosi. Tapahtumia voi olla useita. Tällöin tapahtumat yhdistetään seuraavilla operaattoreilla: ja Operaattorin kummallakin puolella olevan säännön pitää olla tosi, jotta kokonaissääntö olisi tosi. tai Kokonaissääntö on tosi jos jompi kumpi tai molemmat säännöistä ovat tosia. joko-tai Kokonaissääntö on tosi vain jos toinen säännöistä on tosi ja toinen epätosi. Kun tapahtuma tai tapahtumat on määritelty, lisätään toiminto lisäämällä uusi elementti ja valitsemalla tapahtumalajiksi Toiminta Säännön muokkaus ja poisto Sääntöjä voi muokata valitsemalla asetusikkunan vasemmasta reunasta Sääntöasetukset. Kaikki määritellyt säännöt näkyvät asetusikkunassa allekkain. Tapahtumalajeja ja toimintoja voi muokata ja poistaa kunkin kohdan alla olevista painikkeista. Muokkaa - painikkeen painaminen kysyy tapahtumalajiin tai toimintoon liittyvät asetukset uudelleen. Annetut arvot astuvat voimaan vanhojen tilalle. Määritellyn säännön kohdalla on myös painikkeet Nimeä uudelleen ja Poista. Painikkeet kysyvät säännölle uutta nimeä tai poistavat säännön kokonaan.

25 CHAPTER 3. ASETUKSET Laitteet Ksenos DVR listaa löydetyt ja asennetut laitteet kuten kaappauskortit ja kamerat asetusikkunassaan. Myös etäkäytön mahdollistava palvelin on asetusikkunan kannalta laite, vaikka kyseessä on ohjelma, ei niinkään fyysinen laite. Samoin etäyhteyden luonti tapahtuu lisäämällä Ksenos DVR Remote -laite. Laitteet listataan asetusikkunan vasemman laidan puunäkymässä. Laitteet on järjestetty ryhmiin näkymän yksinkertaistamiseksi Laitteen lisääminen ja poistaminen Laitteen lisääminen ja poistaminen tapahtuu asetusikkunan alalaidasta löytyvillä Lisää- ja Poista -painikkeilla tai valitsemalla haluttu toiminto kontekstivalikosta. Kontekstivalikon saa esiin napsauttamalla hiiren oikeata nappia puunäkymän päällä. Lisääminen ja poistaminen onnistuu vain, jos käyttäjätunnuksella on oikeudet laitteiden lisäämiseen ja poistamiseen. Lisääminen Valitse listasta haluamasi laite ja paina Ok. Laite ilmestyy ikkunan vasemman reunan puunäkymään. Analogikameroiden ja kaappauskorttien lisääminen Analogikamerat liitetään tallentimeen kaappauskortin kautta joten lisääminen pitää tehdä kahdessa vaiheessa. Ensin lisätään kappauskorttilaite, jonka alle voidaan lisätä kameralaitteita. Kun alareunan Lisää... paikiketta painaa kaappauskorttilaite valittuna, Ksenos DVR kysyy kuinka monta kameraa halutaan lisätä. Valitse sopiva määrä ja paina OK, jolloin kamerat lisätään järjestelmään. Poistaminen Laitteen poistaminen tapahtuu valitsemalla poistettava laite asetusikkunan listasta ja painamalla alareunan Poista-painiketta tai klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta laitteen päällä ja valitsemalla Poista Palvelimet ja asiakasohjelmat Palvelintoiminnot mahdollistavat tallentimen etäkäytön toisella Ksenos DVR -koneella tai www-selaimella. Lisää etäkäytöstä luvussa 2.7. Ksenos DVR -palvelin Tallennin toimii palvelimena muille Ksenos DVR-ohjelmistolla varustetuille tietokoneille. Portti TCP-portti jota käytetään etäyhteyksille. Oletuksena Yhteyksiä enint. Suurin sallittu etäyhteyksien määrä. Automaattiseti löydettävissä Sallii tämän palvelimen löytymisen Ksenos DVR -palvelinten automaattisella hakutoiminnolla. Ota asetukset käyttöön Käynnistää palvelimen uudelleen uusilla asetuksilla. Ksenos DVR -www-palvelin Portti TCP-portti, jossa tallennin vastaa selaimen kutsuihin. Oletuksena on portti 8080, jolloin osoite tulee syöttää muodossa On suositeltavaa (joskus jopa välttämätöntä) käyttää yli 1024:n suuruista porttinumeroa.

26 CHAPTER 3. ASETUKSET 25 Vaadi todennus Vaadi sisäänkirjautuminen ennen kameroiden näyttämistä. Etätallentimet Kun halutaan luoda yhteys katselukoneen ja tallentimen välille pitää katselukoneeseen määrittää etäyhteysasetukset ja tallenninkoneen asetuksiin lisätä Ksenos DVR Server -laite. Määritetyt etätallentimet näkyvät katselukoneen asetusikkunassa Etätallentimet otsikon alla. Etätallentimen asetuksissa on määriteltävissä seuraavat asiat. Nimi Nimi jolla etäkohde näkyy kohdeluettelossa. Osoite Etätallentimen IP-osoite tai nimi, jolla tallennin löytyy verkosta. Portti TCP-portti, johon yhteys otetaan (oletuksena 9191). Käyttäjätunnus ja salasana Tunnukset, joille on tallentimella määritetty etäkäyttöoikeus Avainkuvanopeus Kuvaväli, jolla tallennin lähettää koko kuvatiedon uudelleen. Kuvan laatu Etäyhteydelle pakatun kuvan laatu Kaistarajoitin (kb/s) Etäyhteyden varaaman tietoliikenteen rajoitin Kuvasiirron pakkausmuoto Etäkäytön yli siirtyvän kuvan formaatti (MPEG-4 tai MJPEG) Automaattinen yhteydenotto Yhdistä automaattisesti tähän kohteeseen ohjelman käynnistyessä Mikäli laajennetut asetukset ovat käytössä, voidaan asetusikkunassa määrittää palvelimelle lähetettäviä etäkomentoja. Komennot ovat lähetävissä pääikkunan valikosta kyseisen etäkoneen kohdalta. Komento <num> Etäkomento Komennon <num> nimi Nimi, jolla komento näkyy valikoissa XeCap-kortit Vaihdin Analogisen kuvalähdön vaihtajatoiminto. Tämä aktivoi kuvien kierron analogiseen kuvalähtöön (liitin 17). Vaihdinaika Kauanko yksittäinen kuva näkyy analogisessa lähdössä. Käänteiset digitaalisisääntulot Jos valittuna, muuntaa digitaalisisääntulojen syötteet käänteiseksi. Monitori 1 Videolähtö 1:ssä näytettävä kamerakuva Monitori 1:n monikkokuvatila (Vain XeD-kaappauskorteilla) Monikkokuvatila videolähtö 1:lle. Jos käytössä on tila jossa on useampi kamera, Monitori 1 -asetus määrittää ensimmäisen näkyvän kameran. Tallennusvahtikoira Jos tallennusvahtikoita on käytössä, kortti yrittää havaita mahdollisen jumiutumisen ja alustaa itsensä uudelleen kun säädetty aika ilman kuvaa on kulunut. Tallennusvahtikoiran ajastin Kuinka kauan kortti odottaa kuvaa ennen uudelleenkäynnistystä. Ota DI/O-laajennus käyttöön Ota XeCapin DI/O-laajennuskortti käyttöön.

27 CHAPTER 3. ASETUKSET 26 RS-485-portin nopeus RS-484-portin baudinopeus. Säädettävä samaksi ohjattavan laitteen nopeuden kanssa. Mikäli laajennetut asetukset ovat käytössä, muokattavissa on lisäksi seuraavat asetukset. Vahtikoira Jos vahtikoira on käytössä, XeCap-kortti tarkkailee tallennustilanetta jumiutumisen varalta ja tarvittaessa uudelleenkäynnistää kaappauksen määritellyn ajan kuluttua. Vahtikoira-ajastin Montako sekuntia vahtikoira odottaa ennen uudelleenkäynnistystä Ohjaussauvat Ohjaussauvan avulla voidaan mm. ohjata ja kutsua P/T/Z-kameroiden esiasetuksia. Ohjaussauvan painikkeet voidaan määrittää valitsemaan kamera tai kutsumaan halutun kameran esiasetusta suoraan asetusikkunasta. Näin ohjattavan kameran valinta ja P/T/Z-kameran kääntäminen on mahdollista yhdellä kontrollilaitteella. Sääntöjen avulla ohjaussauvan toimintoja voidaan laajentaa hyvinkin monipuolisesti. Ohjaussauvan painikkeet ovat käsiteltävissä digitaalisisääntuloina. Tämä mahdollistaa esimerkiksi porttien avaamisen tai sähkölukkojen sulkemisen ohjaussauvan painikkeella. Lisää säännöistä kappaleessa 3.3. Painikkeen liittäminen kameravalintaan tai esiasetuksen kutsuun tapahtuu valitsemalla ohjaussauvalaite asetusikkunan vasemmasta reunasta ja asettamalla seuraavat valinnat. Ohjainsauvan laite Fyysinen laite jolla alla asetetut toiminnot ovat käytettävissä. Tallentimeen on mahdollista liittää useampi ohjainsauva. Ensimmäinen numeropainike Joidenkin ohjainsauvalaitteden painikejärjestys näkyy tallentimelle väärin. Tällä voidaan valita, mikä painikkeista käsitellään ensimmäisenä painikkeena. Painikkeen n toiminto Mitä kyseisen painikkeen painaminen tekee. Mikäli painike halutaan tekemään muuta kuin käynnistämään kameravalinta tai kutsumaan P/T/Zkameran esivalintaa, saadaan tämä aikaan säännöillä. Asetusten lisäksi asetusikkunassa voi myös tarkistaa ohjainsauvalaitteen toiminnan. tehdä ennenkuin painikkeisiin on määritelty toimintoja tai sääntöjä. Tämä on suositeltavaa Ohjaustila Viimeksi valittu toiminto. Numerosyöttö Viimeksi syötetty luku. Painikkeen n tila Kunkin painikkeen tila tällä hetkellä. n. akselin tila Vaaka-, pysty-, kääntö- ja korkeusakselin tila. 3.5 Kamera-asetukset Kamerakohtaisia asetuksia hallitaan asetusikkunasta tai suoraan kameraikkunasta. Asetusikkuna listaa kaikki kamerat jolloin useamman kameran asetusten muuttaminen käy helpommin. Lisäksi valitun kameran kaikki asetukset saa näkyviin kerralla. Kameraikkunan kontekstivalikossa asetukset ovat listattuna alavalikoissa. Kontekstivalikko soveltuukin paremmin yksittäisen asetuksen nopeaan muuttamiseen.

28 CHAPTER 3. ASETUKSET Kaikille kameroille yhteiset asetukset Monet perusasetukset ja toiminnat ovat yhteisiä kaikille kameroille. Tässä kappaleessa käydään läpi yleisiä asetuksia, jotka löytyvät lähes jokaisen kameran asetuksista. Osa näistä asetuksista ei kuitenkaan koske jokaista kameratyyppiä, esimerkiksi verkkokameroissa ei ole värisäätöjä. Verkkokameroille yhteiset asetukset käydään vastaavasti läpi luvussa Usealla kamerallatyypillä on myös muita asetuksia, joiden vaikutukset selvitetään myöhemmissä kappaleissa. Kamerakuvan päällä näytettävät toiminnot Figure 3.3: Asetusikkunan yläosa kun valittuna on kameralaite. Kameran tilatietoja ja liikkeentunnistuksen saa näkyviin kamerakuvan päälle valitsemalla kameran asetuksista Näytä tila tai Näytä liike. Tilatietoja ovat kuvaruutujen pakattu ja keskimääräinen koko, kuvanopeus, tallennettujen kuvaruutujen määrä ja resoluutio sekä väriformaattitiedot. Näytä liike -toiminto näyttää kuvan päällä havainnollistavan liikepinnan. Vähäinen liike näkyy vihreänä kun taas suuremmat muutokset värjätään punaiseksi. Kumpikin väri tarkoittaa, että kuvassa havaittiin liikettä.

29 CHAPTER 3. ASETUKSET 28 Alueen maskaaminen Figure 3.4: Aluemaski Aluemaskilla voidaan rajata alueita kamerakuvasta, joille ei tehdä liikkeentunnistusta. Maskin teko aloitetaan valitsemalla Näytä maski -valintaruutu kamerakuvan vierestä. Tämän jälkeen piirretään kamerakuvan päälle alue, jolta liikkeentunnistusta ei suoriteta. Hiiren vasen painike maalaa aluetta ja oikea painike pyyhkii vastaavasti pois. Siveltimen kokoa voi muuttaa kuvan vierestä löytyvän liukusäätimen avulla. Kun alueiden rajaaminen on suoritettu, voidaan valinta Näytä maski poistaa valintaruudusta. Maskia ei enää näytetä kuvan päällä, mutta liikkeentunnistus tehdään vain maalaamattomille alueille. Yleiset asetukset Kameran nimi Nimi, joka näkyy kameraikkunan otsikossa ja kuvahaussa. Esim. Käytävä, Ulko-ovi. Käyttöoikeusryhmä Hyväksy kameran näyttäminen vain niille käyttäjille, jotka kuuluvat tähän käyttöoikeusryhmään. Tyhjä arvo antaa kaikille käyttöoikeuden tähän kameraan. Käyttöoikeuksien määrittelystä lisää luvussa Mikäli laajenetut asetukset ovat käytössä, asetuslohkossa näytetään vielä seuraavat tiedot: Kameran tila Kameran lähettämä tilatieto tai virhesanoma. Kaikki kamerat eivät lähetä tilatietoja, joten tämä kenttä on usein tyhjä. Liikkeentunnistus Oletuksena Ksenos DVR tallentaa kameralta tulevaa kuvaa vain havaitessaan siinä liikettä. Tämä mahdollistaa tapahtumien nopean löytämisen tallenteista sekä säästää tallennustilaa.

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.6.2016 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1 Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1. Ohjelman käynnistys...2 2 Ohjelman näkymän esittely...3 Työskentelytila...3 3 VIDEON KAAPPAUS:...6 3.1. Tallennuspaikka valitaan valitsemalla...6 3. 2. Kaappaus aloitetaan

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki, OSX -PERUSTEET TÄRKEIN EROAVAISUUS OsX:n hakemistorakenne on Unix-tyylinen Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot