Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj Jaakko Alamattila II vpj Berit-Ellen Juuso j Ulla Keinovaara j Kari Kotavuopio j Katja Haimakka j Satu-Marja Eira-Keskitalo Birgitta Eira Ulla-Maija Syväjärvi kvalt pj kvalt I vpj kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä Aino-Liisa Jalonen pöytäkirjanpitäjä Sanja Uusikartano kirjanpitäjä Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Aino-Liisa Jalonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä (lukuun ottamatta ) Mikko Kärnä pöytäkirjanpitäjä ( ) Pöytäkirjan tarkastajat Antti Tonteri Berit-Ellen Juuso Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus ASIALISTA 81 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 82 KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 83 LAPPILAISET KYLÄT RY:N ESITYS LAPIN KUNNILLE 84 NUNNASEN KYLÄYHDISTYS RY:N ANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISEKSI 85 METSÄHALLITUKSEN ESITYS ALUEVAIHDOSTA 86 TONTTIEN OSTAMINEN LAPIN ELY-KESKUKSELTA 87 PALOJOENSUUN KYLÄYHDISTYS RY:n AVUSTUSHAKEMUS 88 MÄÄRÄAIKAISEN SAAMENKIELISEN LÄHIHOITAJAN/KOTIAVUSTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÄMINEN 89 SISÄISEN VALVONNAN OHJEEN HYVÄKSYMINEN 90 YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 91 JOONAS SIPPOLAN PALKKAUS 92 KIELIKYLPYKERHOTOIMINNAN OHJAAJA 93 KILPISJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI SAANAN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA 94 ESITYS PÄIVÄKODISTA 95 TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVIEN TÄYTTÖLUVAT ALKAEN 96 ERÄLUKION TILANNE JA MAHDOLLISESTI ALKAVIEN SOVELTAVIEN ERÄKURSSIEN MINIMIOPISKELIJAMÄÄRÄ 97 LAUSUNTO SUUNNITELMASTA VEROHALLINNON TOIMIPISTEISTÄ JA MUONION TOIMIPISTEEN SULKEMISESTA 98 LAUSUNTO NÄKKÄLÄN PALISKUNNAN JAKAMISESTA JA MAHDOLLISESTA RAJA-AIDASTA 99 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 100 ILMOITUSASIAT 101 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 102 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 103 KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA 104 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT

3 Kunnanhallitus LISÄPYKÄLÄT KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEEN: 105 LAPIN TANGOKARNEVAALIYHDISTYS RY:n AVUSTUSANOMUS 106 TORNIO-MUONIOJOKISEURA RY:n KANNATUSJÄSENMAKSU 107 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KÄSIVARREN ERÄMAA-ALUEEN, MALLAN LUONNONPUISTON JA SAANAN SUOJELUALUEIDEN HOIDON JA KÄYTÖN SUUNNITTELUHANKKEEN YHTEISTYÖRYHMÄÄN 108 ENONTEKIÖN KIRKKONEUVOSTON ESITYS LUOVATUVAN YLLÄPITOKUSTANNUSTEN POISTAMISEKSI 109 ENONTEKIÖN YHTEISMETSÄN ESITYS HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVA- ALUEEN KIINTEISTÖVERON PERIMISESTÄ 110 KUNNANSIHTEERIN VIRANSIJAISUUDEN VASTAANOTTAMINEN JA PALKKAUKSEN VAHVISTAMINEN 111 TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VS. KUNNANSIHTEERI AINO- LIISA JALOSELLE 112 MATTI IJÄS ELOKUVAN YHTEISTYÖTARJOUS ENONTEKIÖN KUNNAN KANSSA

4 Kunnanhallitus Khall 81 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Käsittely: Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Antti Tonterin ja Berit-Ellen Juuson. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen sekä työjärjestykseen lisättäväksi lisäpykälät

5 Kunnanhallitus Khall 82 KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilintarkastajien on kuntalain 73 :n mukaisesti viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilitarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

6 Kunnanhallitus Kuntalain 65.4 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Tilinpäätöksen valmistelu oli kokouskutsua lähetettäessä vielä hieman kesken. Vt. kunnanjohtaja esittelee tilinpäätöksen kunnanhallitukselle kokouksessa. Tilinpäätös vuodelta 2011 osoittaa ,47 :n ylijäämää ja edellisten tilikausien kattamattomien alijäämien kattamisen jälkeen taseeseen kertyy aiempien vuosien ylijäämää ,02 :a. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset, joiden perustelut ovat tilinpäätöksessä kohdassa talousarvion toteutuminen ao. hallintokunnan kohdalla: - Perusturvalautakunta ,00 :a - Tekninen lautakunta ,97 :a Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi investointiosaan varattujen määrärahojen ylitykset, joiden perustelut ovat tilinpäätöksessä: - Kuntien Tiera 1876,00 :a - Kuntien Palvelukeskus KPKTHA Oy 1876,00 :a - Saanansäde 3A D8 6700,00 :a - Luppokodin keittiön muutos 2534,57 :a - Nuorisotilan kellarin muutos bänditilaksi 7531,21 :a - Hetan latuverkoston kunnostaminen II 22890,98 :a Kunnanhallitus päättää lisäksi allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen muutoin, kuin konsernitilinpäätöksen osalta ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Edelleen kunnanhallitus päättää, että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia. Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Käsittely: Jaettiin kunnan tuloslaskelma, jonka vt kunnanjohtaja kävi läpi. Kunnanhallitus teki tilinpäätösasiakirjaan teknisluonteisia korjauksia ja hyväksyi sen esityksen mukaan Konsernin osalta tilinpäätös päätettiin käsitellä kunnanhallituksen kokouksessa

7 Kunnanhallitus Khall 83 LAPPILAISET KYLÄT RY:N ESITYS LAPIN KUNNILLE Lappilaiset Kylät ry on toimittanut Enontekiön kunnalle seuraavan esityksen: Lappilaiset kylät ry on rekisteröitynyt Yhdistystä johtaa kolmikantahallitus jossa on edustus lappilaisista kylistä, toimintaryhmistä, neuvonta- ja tutkimusorganisaatioista sekä kunnista. Lappilaiset Kylät ry on Suomen pohjoisin maan 19 maakunnallisesta kyläyhdistyksestä. Yhdistyksen tehtävänä on kylien ja kylätoiminnan kehittäminen, kylien edunvalvonta ja yhteistyöelimenä toimiminen, toimintaalueena Lappi. Yhdistyksen hallituksen jäsenistä kaksi neljäsosaa (2/4) edustaa kyliä, yksi neljäsosa (1/4) toimintaryhmiä sekä koulutus-, neuvonta- ja tutkimusorganisaatioita ja yksi neljäsosa (1/4) kuntia. Yhdistyksessä on 90 jäsentä, joista henkilöjäseniä 50, yhdistyksiä 32, muita yhteistyötahoja 5 ja kuntia 3. Yhdistys saa toimintaansa Kylätoiminnan valtionapua tänä vuonna Tämä riittää Lapin kyläasiamiehen 60 % työaikaan ja mainittujen tehtävien hoitamiseen. Lappi tarvitsee kokoaikaisen kyläasiamiehen, jolla on resurssit myös liikkua maakunnassa. Kylätoiminnan valtionapua ja 60 % työaika on riittämätön huomioiden kylien edunvalvonnan ja yhteistyön tarpeen. Pitkien etäisyyksien maakunnassa ei kaikkea voi tehdä sähköisesti. Tavoitteenamme on saada kyläasiamiehelle täysi työaika, mikäli rahoitus vain saadaan kuntoon. Lapin liiton järjestämässä kunnanjohtajien tapaamisessa ( ), rahoitusasia tuotiin esille, Mennään kylään! hankkeen kyläkoordinaattori Juha Kutunivan esittelemänä. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli turvata lappilaisten kylien yhteiselle kyläasiamiehelle jatkossa riittävät toimintaedellytykset ja tarvittavat resurssit. Esitys kunnille rahoitusmalliksi on liitteenä 1. Saamamme alustavan tiedon mukaan Lapin kunnat ovat antaneet positiivisen kannanoton esitettyyn rahoitusmalliin. Kohteliaimmin esitämme, että Enontekiön kunta liittyy Lappilaiset Kylät ry:n jäseneksi esitetyn rahoitusmallin mukaisesti ja tällä tavoin edesauttaa maakunnallista kolmikantayhteistyötä tekevää kylien edunvalvontaa suorittavaa yhdistystä, yhtenä yhdistyksen jäsenenä. Kokopäiväisesti toimiva kyläasiamies (rahoitus esityksen mukaisesti, liite1) tulee olemaan resurssi kunnille ja kunnissa toimiville kylille. Kyläasiamies auttaa kyläsuunnitelmien laadinnassa sekä hankkeissa ja välittää toimijoiden hyviä käytäntöjä toisille toimijoille. Kyläasiamies toimii myös kylien, kuntien, toimintaryhmien ja viranomaisten yhteistyön edistämiseksi jotta toiminta olisi mahdollisimman jouhevaa.

8 Kunnanhallitus Kylien rooli tulevaisuudessa tulee entisestään korostumaan ja tätä silmälläpitäen toimiminen yhteistyön edistämiseksi on ajankohtaista. Lappilaiset Kylät ry:n yhtenä tavoitteena on tämän yhteistyön parantaminen ja ylläpitäminen. Tähän yhdistyksellä on hyvät edellytykset laajapohjaisen ja asiantuntevan kolmikantahallituksen sekä kokopäiväisesti toimivan kyläasiamiehen voimin. Valtteri Huhtamella Pirjo Riskilä puheenjohtaja sihteeri/lapin kyläasiamies Lappilaiset Kylät ry Lappilaiset Kylät ry Liitteet 6 LIITE 1 ESITYS RAHOITUSMALLIKSI Tulo- ja menoarvion mukaisesti puuttuva rahoitus on = /vuosi. Lappilaiset Kylät ry esittää, että kaikki Lapin kunnat, Kemiä lukuun ottamatta liittyisivät lappilaiset Kylät ry:n jäseneksi. Jäsenmaksu porrastettaisiin seuraavasti: Kunnat alle 4000 asukasta jäsenmaksu 1000 /kunta/vuosi kunnat asukasta jäsenmaksu 1400 /kunta/vuosi (Inari, Kittilä, Ranua, Salla, Ylitornio) kunnat yli 8000 asukasta jäsenmaksu 2700 /kunta/vuosi (Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä, Tornio). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta ei tässä vaiheessa liity Lappilaiset Kylät Ry:n jäseneksi. Kunnan alueella jo ennestään toimivan Leader-toimintaryhmä Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry:n tavoitteena on säilyttää ja luoda työpaikkoja sekä kehittää alueen kyliä. KKTM ry tekee kehitystyötä alueen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Vaikka Enontekiön kunta ei kuntana liitykään Lappilaiset Kylät Ry:n jäseneksi, kehottaa kunnanhallitus alueen kyläyhdistyksiä harkitsemaan jäsenyyttä yhdistyksessä, mikäli kokevat sen toiminnan itselleen läheiseksi. Käsittely: Käydyn keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti aikaisempaa esitystään, siten että viimeinen kappale Vaikka poistetaan esityksestä. Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaisesti.

9 Kunnanhallitus Khall 84 NUNNASEN KYLÄYHDISTYS RY:N ANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISEKSI Nunnasen kyläyhdistys ry. on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen: Kiinteistövero Nunnasen kyläyhdistys r.y pyytää, että kiinteistövero poistettaisiin Nunnasen koululta. Koulun pääasiallinen käyttö on kyläyhdistyksen varasto. Sanja Uusikartano puheenjohtaja Kiinteistöverolain 11 : Yleinen kiinteistöveroprosentti Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. ( /1266) Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan tämän lain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli kuin :stä ei muuta johdu. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,60 ja enintään 1,35. ( /969) Kiinteistöverolain 13a : Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti Poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 Tuloverolain 22 : Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

10 Kunnanhallitus ) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää myös yleisissä vaaleissa ehdokkaan tukemiseksi varattua varallisuuskokonaisuutta. ( /275) Enontekiön kunta ei ole vuodelle 2012 vahvistanut erikseen yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosenttia. Enontekiön kunnanhallitus on tehnyt kiinteistöverosta vapauttamisesta seuraavan periaatepäätöksen: Kunta voi hakemuksesta myöntää vapautuksen kiinteistöverosta kunnan kyläläisille luovuttamien koulukiinteistöjen osalta siltä osin kuin rakennus on kyläläisten yhteisessä käytössä. Kunnanhallitus edellyttää, että koulukiinteistö on kyläläisten omistuksessa ja käytössä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää myöntää Nunnasen kyläyhdistys ry:lle vapautuksen em. periaatepäätöksen perusteella vuoden 2012 kiinteistöverosta vanhan koulurakennuksen osalta. Käsittely: Jaakko Alamattila esitti kyläyhdistykselle vapautusta kiinteistöverosta toistaiseksi, sillä edellytyksellä, että koulu pysyy kyläyhdistyksen hallinnassa eikä siellä tapahtuva toiminta oleellisesti muutu nykyisestä. Ulla Keinovaara kannatti Alamattilan esitystä. Hyväksyttiin Jaakko Alamattilan ehdotuksen mukaisesti.

11 Kunnanhallitus Khall 85 METSÄHALLITUKSEN ESITYS ALUEVAIHDOSTA Metsähallitus on lähettänyt Enontekiön kunnanhallitukselle seuraavan päivätyn kirjeen: Metsähallitus on tehnyt Enontekiön kunnalle esityksen Hetan ympäristön yleiskaavassa valtion maalle osoitettujen rakennuspaikkojen (TP- ja T-alueet) myymisestä Enontekiön kunnalle Metsähallituksen hinnoitteluperiaatteiden mukaisella alimmalla metsämaan hinnalla; euroa, pois lukien metsähallituksen käytössä oleva varastoalue T-alueella. Koska alueet myydään pelkällä metsämaan hinnalla, Metsähallitus ei maksa kaavoitusmaksuja näistä alueista, eikä yhdestä laskutetusta RM tontista (Enontekiö RN:o 9:7), sillä kohde on siirtynyt tilusvaihtona vuonna 2005 Niemen perikunnalle. Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo on sähköpostitse ilmoittanut kunnalla olevan mahdollisia vaihtomaakohteita Hetta- Kautokeino tien varressa sekä Neito- ja Näkkäläjokivarressa. Palstat (4 kpl) kuuluvat tilaan Välitalo RN:o 11:8. Metsähallitus on arvioinut kunnan omistamat palstat ilmakuvilta ja yksityismaiden vertailukauppojen perusteella ja saanut niille seuraavat käyvät hinnat: Hetta-Kautokeino tienvarsipalsta euroa, Neitojoki ylempi palsta euroa, Neitojoki alempi palsta euroa, Näkkäläjoki 7000 euroa. Metsähallitus esittää kunnalle tilusvaihtoa siten, että vaihto tehdään ilman välirahaa (vaihdettavat alueet vastaavat arvoltaan toisiaan) ja Metsähallituksen käytössä oleva varastoalue T- alueella ei sisälly vaihtoon, eikä Metsähallitus maksa kaavoitusmaksuja TP- ja T-alueista, koska nämä alueet siirtyvät vaihdossa kunnalle. Metsähallitus ei myöskään maksa kaavoitusmaksua Niemen perikunnalle vuonna 2005 myydystä RM tontista (Enontekiö RN:o 9:7). Metsähallitus laatii tilusvaihtosopimuksen, osapuolet hakevat saannoilleen tilusvaihtotoimituksen ja vastaavat saamiensa alueiden kiinteistötoimituskustannuksista. Metsähallituksen tarjous on voimassa saakka. Jyrki Tolonen Aluejohtaja Karttaliitteet vaihdettavista alueista sekä MH:n luonnos tilusvaihtosopimukseksi on esitetty esityslistan liitteenä.

12 Kunnanhallitus Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää hyväksyä Metsähallituksen tarjouksen tilusvaihdosta sekä valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Edelleen kunnanhallitus määrää Teknisen osaston hakemaan sopimuksen laatimisen jälkeen kunnan saannoille tilusvaihtotoimituksen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

13 Kunnanhallitus Khall 86 TONTTIEN OSTAMINEN LAPIN ELY-KESKUKSELTA Asian aiempi käsittely: Kunnanhallitus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimittanut Enontekiön kunnanhallitukselle tarjoukset seuraavista Hetassa sijaitsevista tiloista: Mäntyrinne RN:o 64:3 ( ) Mäntykangas RN:o 64:4 ( ) Hetanmaa RN:o 64:5 ( ) Tilojen maapinta-ala on yhteensä 19,531 hehtaaria. ELY-keskus tarjoaa tiloja kunnalle yhteensä :n kauppahintaan. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää ostaa ko. tilat Lapin ELY-keskukselta. Kauppa rahoitetaan kuittaamalla kunnan saatavia Lapin ELYkeskukselta. Käsittely: Kunnanjohtaja esitteli käsiteltävänä olevan asian kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösesityksen yksimielisesti Aiemman päätöksen ja asiasta käytyjen neuvottelujen jälkeen ELYkeskus on ilmoittanut kunnalle, ettei se hyväksy kauppaa mikäli sillä kuitataan kunnan kaavoitussaatavia ELY-keskukselta, joita ELY-keskus ei pidä riidattomina. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää ostaa ko. tilat Lapin ELY-keskukselta. Talousarviossa on varattu :n määräraha maanhankintoihin, joista nyt toteutettava hankinta kuluttaa 80 %:a. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

14 Kunnanhallitus Khall 87 PALOJOENSUUN KYLÄYHDISTYS RY:n AVUSTUSHAKEMUS Palojoensuun Kyläyhdistys RY on toimittanut kunnanhallitukselle avustushakemuksen, jossa se pyytää kunnanhallitukselta tarveharkintaista avustusta 3000 :a. Avustushakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus on käsitellyt Palojoensuun Kyläyhdistys RY:n edellistä avustushakemusta pitämässään kokouksessa ja päättänyt äänestyksen jälkeen, ettei se maksa tukea kyläyhdistykselle. Tukea voidaan ko. päätöksen mukaisesti myöntää kyläyhdistykselle edellyttäen, että kyläyhdistys laittaa vireille Palojoensuun kylän kehittämishankkeen. Kunnanhallitus päättää, ettei se myönnä kyläyhdistykselle sen pyytämää avustusta, sillä kyläyhdistys ei edelleenkään ole laittanut vireille kunnanhallituksen aiemmassa päätöksessään edellyttämää kehittämishanketta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

15 Kunnanhallitus Khall 88 MÄÄRÄAIKAISEN SAAMENKIELISEN LÄHIHOITAJAN/KOTIAVUSTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÄMINEN Asian aiempi käsittely: Perusturvalautakunta Saamelaiskäräjät on esittänyt Lapin aluehallintovirastolle, että Enontekiön kunnalle myönnettäisiin saamelaisten sosiaalipalvelujen turvaamiseen tarkoitettua erityisvaltionavustusta saamenkielisen lähihoitajan/kotiavustajan palkkaukseen. Saamelaiskäräjien ja kunnan sopimuksen mukaan: Toiminnan tavoitteena on tarjota saamenkielisiä hoito- ja avustajapalveluita saamenkielisille vanhuksille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille. Työntekijän toimialueena on koko kunta. Lisäksi työntekijä kehittää ja ohjaa saamenkielistä toimintakykyä ylläpitävää ryhmätoimintaa alueen saamenkielisille ihmisille. Toiminnan kuluihin saamelaiskäräjät on varannut valtionavustusta Kunnan rahoitusosuus on Sosiaalitoimistossa on keskusteltu toiminnan hankkimisesta ostopalveluna. Asiasta on alustavasti keskustelu myös Sámi Soster ry:n kanssa. Keskusteluissa on kuitenkin tullut esille, että toiminta olisi syytä järjestää kunnan omana toimintana, koska tarkoituksenmukaisinta on, että määräaikainen saamenkielinen lähihoitaja/kotiavustaja toimii kiinteänä osana kunnan kotipalvelua, vammaispalvelua sekä kunnan mielenterveyskuntoutujien palveluja. Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kuntaan perustetaan määräaikainen, saamenkielisen lähihoitajan /kotiavustajan toimi kunnan kotipalveluun. Kelpoisuusvaatimuksena on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus (soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava koulutus) sekä sujuva saamenkielen suullinen taito ja riittävä saamenkielen kirjallinen taito. Toimi julistetaan haettavaksi ja täytetään ajalle Toimenkuva: Kotipalvelun ja henkilökohtaisen avun antaminen saamenkielisille ikäihmisille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille henkilöille. Toiminta-alueena koko kunta. Kunnan rahoitusosuus katetaan perusturvalautakunnan kodinhoitoapuun varaamasta määrärahasta.

16 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta esittää Saamelaiskäräjille että sen ja kunnan välistä sopimusta muutetaan toiminnan järjestämisen osalta; kunta itse järjestää toiminnan eikä hanki sitä ostopalveluna. Ehdotuksen mukaan Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää perustaa määräaikaisen saamenkielisen lähihoitajan/kotiavustajan toimen perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

17 Kunnanhallitus Khall 89 SISÄISEN VALVONNAN OHJEEN HYVÄKSYMINEN Enontekiön kunnassa on valmisteltu sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjetta. Esitys yleisohjeeksi sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta esitetään tämän kokouspöytäkirjan LIITTEENÄ 1. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää hyväksyä kokouspöytäkirjan liitteenä olevan esityksen yleisohjeeksi sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta sekä määrää yleisohjeen otettavaksi käyttöön Enontekiön kunnassa tästä päivämäärästä lukien. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan

18 Kunnanhallitus Khall 90 YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa on vahvistettu Lain mukaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvat tehtävät, jotka koskevat: - maatalouden tukijärjestelmiä; - maatalouden luopumistuki- ja eläkejärjestelmiä; - eräiden vahinkojen korvaamista valtion varoista; - eläintenpitäjän rekisteröintiä; - maataloustuotteen tuotantoa koekevia sopimuksia; - kasvintuotantoa Lain mukaan kunnan alueella maaseutuhallinto on järjestettävä siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Jos säädetyt vaatimukset eivät kunnassa täyty, kunnan on liityttävä vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Enontekiön kunta on ostanut maaseutuviranomaispalvelut Muonion kunnalta 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Saadun palautteen mukaan palvelut ovat toimineet hyvin ja kunnalle toiminnasta aiheutuneet kustannukset ovat olleet kohtuullisia, suurusluokkaa /vuosi. Enontekiön, Kittilän ja Muonion kunnat ovat vuoden 2011 aikana neuvotelleet yhteistoiminta-alueen muodostamisesta maaseutuviranomaistehtävien hoitamista varten. Maaseutuvirasto on ennakkokannanotossaan hyväksynyt kolmen kunnan yhteistoimintaalueen perustamisen lain poikkeamissäädöksiin viitaten. Kuntien välisissä neuvotteluissa on lähtökohtana pidetty sitä, että maaseutuviranomaistehtävät alueella hoidetaan ns isäntäkuntaperiaatteella ja että isäntäkunnan organisaatiossa toimii sopijakuntien yhteinen maaseutulautakunta ja että maaseutuviranomaisen palvelut järjestetään nykyisen tasoisena kaikkien kolmen kunnan alueella. Kustannusten jaon perusteena käytetään kalenterivuosittain sopijakuntien alueille toteutuneiden, kuntien kautta haettavien tukien ja vahingonkorvausten maksatusten ja niihin kohdistuneiden takaisinperintöjen erotusten yhteismääriä. Vuosittaisia prosenttiosuuksia laskettaessa käytetään laskentavuoden ja kahden sitä edeltävän kalenterivuoden aikana kunkin sopijakunnan alueelle toteutuneiden nettomaksatusten

19 Kunnanhallitus vuosikeskiarvoja. Prosenttiosuudet saadaan laskemalla kunnittaisten vuosikeskiarvojen suhteellinen osuus koko yhteistoiminta-alueen vuosikeskiarvojen yhteissummasta. Kustannustenjaosta tehdyn koelaskelman mukaan vuosien kustannuksista sopijakuntien kustannustasossa ei tapahtuisi oleellisia muutoksia. Enontekiön maksuosuuteen vaikuttaa merkittävästi porotalouden petovahinkojen määrän vuosittainen vaihtelu. Neuvotteluissa on päästy yksimielisyyteen siitä, että alueen Maaseutuviranomais-tehtävissä isäntäkuntana toimii Muonion kunta ja Enontekiö ja Kittilä ovat sopijakuntia. Esityslistan liitteinä esitetään luonnokset Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä (LIITE 2), Organisaatiokaavio (LIITE 3), Palvelukuvaus (LIITE 4), Henkilöstösopimus (LIITE 5), Sopimus toimisto- ja tukipalvelujen käytöstä ja niiden korvauksista (LIITE 6), Sopimus toimistovirkailijan/-sihteerin työajan käyttämisestä kuntien välisessä yhteistoiminnassa (LIITE 7) sekä vertailutaulukko kuntien välisten kustannusosuuksien jakautumisesta (LIITE 8). Ehdotus(kj): Kunnanhallitus esittää, että Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevat sopimusluonnokset Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen järjestämiseksi Enontekiön, Kittilän ja Muonion kuntien alueella. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

20 Kunnanhallitus Khall 91 JOONAS SIPPOLAN PALKKAUS Asian aiempi käsittely: Perusturvalautakunta Joonas Sippola on vastaanottanut määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran Hän on toimittanut edellytetyn lääkärintodistuksen hyväksyttävästä terveydentilasta. Valinnassa noudatetaan koeaikaa 3 kk eli saakka. Joonas Sippola on sijoitettu KVTES:n hinnoittelukohtaan 04SOS050; sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät. Hinnoittelukohdan alaraja on 2055,90. Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Joonas Sippolalle maksetaan aj palkkaa 2 255,90 /kk. Maaliskuun ajalta maksetaan hinnoittelukohdan alarajan mukainen palkka. Samalla perusturvalautakunta toteaa, että Annikki Kallioniemen osalta lisätehtävästä maksettava palkan lisä päättyy ja Satu-Marja Eira-Keskitalon osalta Ehdotuksen mukaan Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää vahvistaa Joonas Sippolan palkaksi ajalle ,90 /kk. Maaliskuun ajalta maksetaan hinnoittelukohdan alarajan mukainen palkka. Edelleen kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että Annikki Kallioniemen osalta lisätehtävästä maksettavan palkanlisän maksattaminen on päättynyt ja Satu-Marja Eira-Keskitalon osalta Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

21 Kunnanhallitus Khall 92 KIELIKYLPYKERHOTOIMINNAN OHJAAJA Asian aiempi käsittely: Sivistyslautakunta OKM on jakanut rahoitusta kielipesä- ja kielikylpykerhotoimintaan, josta saamelaiskäräjät on antanut Enontekiön kunnalle rahoitusta vuodelle Kielikylpykerhotoiminta tarvitsee vetäjää. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa saamenkielisen kielikylpykerhon ohjaajan toimeen määräajaksi Työntekijältä vaaditaan hyvää pohjoissaamen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä saamelaiskulttuurin tuntemusta. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva toisen asteen tutkinto. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Kielikylpykerhotoimintaa järjestetään eri kylissä kunnan alueella. Ehdotuksen mukaan Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan saamenkielisen kielikylpykerhon ohjaajan määräaikaiseen toimeen ajalle sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

22 Kunnanhallitus Khall 93 KILPISJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI SAANAN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA Asian aiempi käsittely: Sivistyslautakunta Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitajan kolmas jatkettu haku päättyi klo 12. Hakukuulutus oli nähtävillä kunnan ilmoitustaululla, riekkouutisissa, mol:n sivuilla ja Lapin Kansassa. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. Kilpisjärvellä toisen perhepäivähoitajan tarve on ollut useiden vuosien ajan jatkuva, ja myös vuorohoidon tarve vaatii toista hoitajaa. Paikkaan tarvitaan pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Myös lähivuosina hoidettavien lasten lukumäärä sekä lasten hoitoajat vaativat Kilpisjärvelle toisen hoitajan. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että paikka laitetaan hakuun toistaiseksi voimassaolevana. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta tarjoaa edelleen perhepäivähoitajalle käyttöön kunnan omistaman loma-asunnon 250 euron kuukausivuokrahintaan. Ehdotuksen mukaan Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, että Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkodin hoitajan paikka laitetaan hakuun toistaiseksi voimassaolevana toimena. Edelleen kunnanhallitus päättää, että kunta tarjoaa perhepäivähoitajaksi valittavalle käyttöön kunnan omistaman lomaasunnon 250 euron kuukausivuokralla. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

23 Kunnanhallitus Khall 94 ESITYS PÄIVÄKODISTA Asian aiempi käsittely: Sivistyslautakunta Enontekiön kunnan kirkonkylän alueella lapsimäärät ovat lisääntyneet. Sekä saamenkielisen Miessin että suomenkielisen Vilpertin hoitopaikat, ja Hetan kotona hoitavan perhepäivähoitajan paikat alkavat olla täynnä. Hetan kylän alueella on lisäksi n. 20 alle kouluikäistä lasta, jotka eivät tällä hetkellä ole päivähoidon piirissä. Enontekiön kunnasta puuttuu oma päiväkoti. Monista pienistä kunnista sellainen jo löytyy. Päiväkotiin pystyttäisiin sijoittamaan enemmän lapsia. Kunnolla suunnitellut päiväkotitilat parantaisivat lapsiperheille tarjottavia palveluja. Päiväkotitilat olisi hyvä saada koulun läheisyyteen. Saman katon alla voisivat toimia esim. suomenkielinen päiväkoti ja saamenkielinen ryhmäperhepäiväkoti erillisinä osastoina. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Syksyn talousarviosuunnittelussa huomioidaan päiväkotitilojen rakentaminen/remontoiminen investoinneissa. Kartoitetaan mahdollisesti olemassa olevat tilat ja uudisrakennuksen tarve. Ehdotuksen mukaan. Pykälä annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja tekniselle toimelle Ehdotus(kj): Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen saatetuksi. Edelleen kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan aloittamaan rahoitusleasing-neuvottelut Kuntarahoituksen kanssa siirtokelpoisesta tilaelementtiratkaisuna toteutetusta päiväkodista. Leasingratkaisuna toteutettu päiväkoti ei sido pääomia omistamiseen ja helpottaa budjetointia sekä rahoituksen suunnittelua. Edelleen nykyisiltä Hetan ryhmäperhepäiväkodeilta mahdollisesti vapautuvat huoneistot saataisiin vuokrauskäyttöön, joka osaltaan helpottaisi kunnan asuntopulaa sekä toisi ulkopuolista kassavirtaa asunto-osakeyhtiölle. Kuntarahoitus on toteuttanut päiväkoteja muihin kuntiin rahoitusleasingperiaatteella. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

24 Kunnanhallitus Khall 95 TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVIEN TÄYTTÖLUVAT ALKAEN Asian aiempi käsittely: Sivistyslautakunta Rehtori-sivistystoimenjohtaja on jatkanut virka- ja tuntiopettajatilanteen selvittelyä edellisen kokouksen jälkeen vielä puuttuvien opettajien osalta. Selvitysten ja oppilasmääräennusteen perusteella opettajatarve säilyy koulukeskuksessa nykyisellään ainakin ensi lukuvuoden kielten opetuksen ja saamenkielen opetuksen osalta. Tällä hetkellä taitoja taideaineita opettavan tuntiopettajan tilanteen osalta tilanne on vielä auki. Peltovuoman koulun saamenkielisen opetuksen tarve ja tilanne selvitetään seuraavaan kokoukseen mennessä. Kielten opettajien osalta tuntimäärät tulevat laskemaan, kun kahden vuoden päästä yläluokilla ei ole tämän hetken tietojen perusteella rinnakkaisluokkia (nykyinen jaettu 7.-luokka pääsee peruskoulusta pois). Tästä johtuen tässä vaiheessa ei ole tarvetta ja perustetta täyttää kolmatta vieraiden kielten opettajan virkaa toistaiseksi. Saamenkielistä luokanopettajan virkaa ei ole tällä hetkellä olemassa nykyisin täytettynä olevien lisäksi. Saamenkieliselle luokanopettajalle on kuitenkin tarvetta koulukeskuksessa ainakin ensi lukuvuoden osalta. Tehtävä voidaan täyttää tämän lukuvuoden mukaisesti päätoimisella tuntiopettajan tehtävällä. Arvio saamenkielisen opetuksen tarpeen jatkumisesta, mahdollisesta saamenkielisen luokanopettajan viran perustamisesta ja tilanne sen pysyvän tarpeen osalta selviää myöhemmin. Kokonaistilanteeseen vaikuttaa myös ratkaisu Peltovuoman koulun saamenkielisen opetuksen osalta. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää kaksi tuntiopettajan tehtävää ( englanti ja ruotsi, saamenkieli, sijoituspaikkoina koulukeskus) määräaikaisesti ajalle Määräaikaisuuden perusteena on oppilasmäärissä tapahtuvat muutokset lähivuosina ja kesken oleva saamenkielisen opetuksen tarpeen kokonaisselvitys. Ehdotuksen mukaan Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää myöntää tehtävien täyttöluvat sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti.

25 Kunnanhallitus Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

26 Kunnanhallitus Khall 96 ERÄLUKION TILANNE JA MAHDOLLISESTI ALKAVIEN SOVELTAVIEN ERÄKURSSIEN MINIMIOPISKELIJAMÄÄRÄ Asian aiempi käsittely: Sivistyslautakunta Enontekiön kunnanhallitus jätti pöydälle erälukion suunnittelijan tehtävän avoimeksi julistamisen. Perusteena oli silloin vielä kesken ollut yhteisvalinta. Yhteisvalinnan hakuaika päättyi Tämän hetken tiedon perusteella erälukioon ei tullut yhtään hakijaa kunnan ulkopuolelta. Omasta kunnasta lukioon haki 6 opiskelijaa. Heidän valintaansa ei vaikuttanut se, että lukio on erälukio. Enontekiön lukion nimi oli muutettu viime syksynä Enontekiön Erälukioksi. Tällä hetkellä on vielä avoimena valitsevatko lukiossa tällä hetkellä olevat ja siinä syksyllä aloittavat opiskelijat nyt tarjolla olevia eräkursseja (Erämelonnan perusteet ja kesäkalastus, Metsälle Enontekiöllä, Eräretkeilyn perusteet, Eräensiapu, Rekikoirakurssi, Hiihtovaellus Käsivarressa). Opintojenohjaajan mukaan tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että Eräensiapuun oli kiinnostusta muutamalla opiskelijalla. Erälukion suunnittelijan palkkauskustannukset sotuineen ovat n ,- vuodessa. Sivutoimisten opettajien palkat, jos toteutuvia kursseja on esim. viisi, on n ,-. Muut eräkursseihin liittyvät kustannukset ovat n vuodessa. Lisäksi muualta tuleville opiskelijoille on luvattu ilmainen asuminen. Vuokrakulut ovat vuositasolla vähintään 6.000,-. Yhteensä tämän hetken arvio kuluista vuositasolla on n , jos toiminta toteutuisi kaikkien kurssien osalta. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta keskustelee asiasta ja antaa tilanteen tiedoksi kunnanhallitukselle. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että erälukion suunnittelijan tehtävää ei täytetä, koska yhtään kunnan ulkopuolelta tulevaa opiskelijaa ei ole tulossa ja kunnan taloustilanne vaatii tarkkaa seurantaa. Rehtori päättää opettajarekistereiden valmistelun yhteydessä yhdessä opettajakunnan kanssa miten soveltavien eräkurssien toteutus, organisointi ja markkinointi järjestetään ensi lukuvuotta varten. Sivistyslautakunta päättää, että lukion soveltavien eräkurssien minimioppilasmäärä on 5. Ehdotuksen mukaan

27 Kunnanhallitus Ehdotus(kj): Kunnanhallitus merkitsee erälukion tilanteen tietoonsa saatetuksi ja päättää, että erälukion suunnittelijan tehtävää ei täytetä. Kunnanhallitus määrää sivistyslautakunnan jatkamaan Erälukion markkinointia edelleen kesän täydennyshaun yhteydessä opiskelijoiden saamiseksi. Enontekiön Erälukion markkinointia on myös jatkettava aktiivisena seuraavissa yhteishauissa, erälukion toimintoja on kehitettävä ja lukioon on pyrittävä saamaan kaksoistutkintomahdollisuus (ylioppilas/erä- ja luonto-opas). Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

28 Kunnanhallitus Khall 97 LAUSUNTO SUUNNITELMASTA VEROHALLINNON TOIMIPISTEISTÄ JA MUONION TOIMIPISTEEN SULKEMISESTA Verohallinto on valmistellut suunnitelman Verohallinnon toimipisteistä ja niiden aukioloajoista. Suunnitelman perusteena on Verohallinnon tehokkuusvaatimukset sekä palvelutarpeen väheneminen. Suunnitelman mukaan tämä edellyttää myös palveluverkoston kriittistä tarkastelua. Asiakkaiden asiointitarpeita on vähennetty mm. esitäytetyn veroilmoituksen tietojen määrää lisäämällä. Verkkopalvelua ja puhelinpalvelua on kehitetty. Postin kautta tapahtuva asiointi on mahdollista. Suunnitelman mukaan käyntiasiointi säilytetään edelleen Verohallinnon palvelukanavana siten, että palvelua on saatavilla vähintään kerran viikossa kohtuullisen asiointimatkan etäisyydellä. Suunnitelmaan sisältyy erillinen osio henkilöverotuksen toimipisteiden lakkauttamisesta. Suunnitelmassa todetaan, että verotoimistoilla on useita toimipisteitä, joiden henkilömäärä on tai se lähivuosina vähenee alle 15 hengen. Näiden toimipisteiden määrää suunnitellaan vuoden 2013 loppuun mennessä merkittävästi vähennettäväksi. Toimipisteet joko suljetaan kokonaan tai ne säilytetään siirtymäkauden ajan etätyöpisteinä, joissa ei ole asiakaspalvelua. Suunnitelmaan sisältyy luettelo verotoimistoista, joiden lakkauttaminen voi tulla kysymykseen vuosien 2012 ja 2013 aikana. Lapissa suunnitellaan lakkautettavaksi seuraavat toimipisteet: Kemijärvi, Kittilä, Muonio, Pello, Posio, Salla, Sodankylä ja Ylitornio. Suunnitelmassa toimipaikkojen aukioloajoista toimipisteet on jaoteltu seuraavasti: - Verotoimistojen päätoimipaikat - Isot, laajan palvelun toimipisteet (henkilöstömäärä väh. 30) - Rajoitetun palvelun toimipisteet (henkilöstöä alle 30) - Pienet toimipisteet (henkilöstöä alle 15) Muonion toimipisteen osalta on tehty suunnitelma toimipisteen sulkemisesta. Toimipisteessä työskentelee v alussa 2 henkilöä. Toimipiste on avoinna maanantaisin klo Muonion toimipisteessä suoritetaan verokorttilaskentaa sekä annetaan neuvontaa henkilöverotuksessa. Suunnitelman mukaan Muonion toimipiste suljetaan viimeistään vuoden 2013 aikana joko lakkauttamalla kokonaan tai muodostamalla

29 Kunnanhallitus siitä etätyöpiste, jossa ei ole asiakaspalvelua. Toimipisteen lakkauttamisen johdosta ketään ei irtisanota. Lähin toimintaansa jatkava Verohallinnon toimipaikka on Lapin verotoimiston päätoimipaikka Rovaniemellä. Kittilässä on tällä hetkellä lähin Verohallinnon toimipiste, mutta myös sen lakkauttaminen on suunnitteilla. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää esittää asiasta lausuntonaan seuraavaa: Tunturi-Lapin ja Länsi-Lapin alueelta ollaan sulkemassa Kittilän, Muonion, Pellon ja Ylitornion toimipisteet. Enontekiön, Muonion, Kittilän ja Kolarin lähimmäksi toimipisteeksi jäisi Rovaniemi. Suunnitelman mukaan asiakasnäkökulma edellyttää, että käyntiasiointi säilytetään yhtenä Verohallinnon palvelukanavana siten, että palvelua on saatavilla vähintään kerran viikossa kohtuullisen asiointimatkan etäisyydeltä. Mikäli Muonion toimipiste lakkautetaan tai sieltä ei ole saatavissa asiakaspalvelua, muuttuu asiakaskäyntien välimatka Enontekiöltä Verohallinnon toimipisteeseen Rovaniemelle täysin kohtuuttomaksi. Hetasta on matkaa Rovaniemelle 316 kilometriä ja kunnan pohjoisimmasta kylästä Kilpisjärveltä 432 kilometriä. Kunnanhallitus ei pidä tällaisia välimatkoja kohtuullisina. Enontekiön kunnan alueella asuu paljon iäkästä tai verkkopalvelujen ulottumattomissa (esim. laajakaistan puuttumisen vuoksi) olevia henkilöitä. Edelleen on yleistä, että eläkepäätöksen saaneet henkilöt asioivat Verohallinnon toimipisteessä muuttaessaan verotustietojaan. Matkailuelinkeinon kehittymisen seurauksena ulkomaalaisten työntekijöiden määrä on jatkuvasti kasvanut ja kasvaa edelleen. Enontekiön kunnan alueella on sesonkiaikoina myös suomalaisia sesonkityöntekijöitä, jotka saavat esitäytetyn veroilmoituksen huhtikuun aikana ja käyvät muutosten vuoksi asioimassa Muonion toimipisteessä. Työntekijät tarvitsevat asuntoa ja tukia hakiessaan verotodistuksia, jotka haetaan nykyisellään Muonion toimipisteestä, senkin sijaitessa Hetasta 76 kilometrin päässä ja Kilpisjärveltä 192 kilometrin päässä.

30 Kunnanhallitus Suunnitelman mukaan verotuksen työmenetelmiä kehitetään niin, ettei verotustehtävien suorittamispaikkakunnalla ole enää yhteyttä asiakkaan kotipaikkaan. On selviö, että kasvavan matkailuelinkeinon myötä suomalaisten ohella myös ulkomaalaisten sesonkityöntekijöiden määrä lisääntyy ja tällöin Muonion toimipisteen asiakaspalvelutarve vastaavasti kasvaa. Ottaen huomioon asiointietäisyydet koko seutukunnan alueella, matkailun ja kaivostoiminnan kehittymisen sekä niiden vaikutuksesta johtuvan rakentamisen ja näihin toimialoihin liittyvän ulkomaalaisten työntekijöiden ja sesonkityöntekijöiden määrän ja kasvun sekä kasvuennusteen, tulee Verohallinnon Muonion toimipiste kunnanhallituksen mukaan säilyttää ja sen toimintoja edelleen kehittää asiakaspalvelunäkökulma huomioiden. Sama on tilanne Kittilän toimipisteen suhteen, joka on tällä hetkellä Enontekiötä lähin toimipiste, josta on saatavilla kiinteistöveroneuvontaa. Kunnanhallitus hämmästeleekin, miksei Verohallinto ole pyytänyt kunnalta lausuntoa Kittilän toimipisteen lakkauttamisen johdosta. Mikäli Verohallinto kuitenkin päättää lakkauttaa toimipisteensä niin Muoniossa kuin Kittilässäkin, kehottaa kunnanhallitus Verohallintoa perustamaan toimipisteen Enontekiölle. Muussa tapauksessa on selvää, että Verohallinnon asiakasnäkökulman mukainen edellytys palvelun saatavuudesta vähintään kerran viikossa kohtuullisen asiointimatkan etäisyydellä ei Enontekiön osalta toteudu. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

31 Kunnanhallitus Khall 98 LAUSUNTO NÄKKÄLÄN PALISKUNNAN JAKAMISESTA JA MAHDOLLISESTA RAJA-AIDASTA Näkkälän paliskunnan eteläosan poronhoitajat ovat toimittaneet kunnanhallitukselle sähköpostiviestin, jossa pyydetään lausuntoa Enontekiön kunnalta Näkkälän paliskunnan jakamisesta ja mahdollisesta raja-aidasta, joka on suunniteltu rakennettavaksi Hetta-Vuontisjärvi-Nunnanen maantien laitaa. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää esittää asiasta lausuntonaan seuraavaa: Enontekiön kunnanhallitus ei voi ottaa kantaa Näkkälän paliskunnan sisäisiin asioihin. Paliskunnan jakamispäätökseen päättynyt kiista pohjoisten Näkkälän ja Maggan tokkakuntien sekä eteläisen Ounastunturin tokkakunnan välillä on mitä suurimmissa määrin paliskunnan sisäinen asia ja kun paliskunnan jakamisesta on päätetty lain ja asetusten mukaisesti, ei kunnalla voi olla tähän lausuttavaa. Kunnanhallitus on kuitenkin huolissaan uusien paliskuntien rajalle suunnitellun raja-aidan vuoksi. Uusi raja-aita kulkisi maantien laitaa Hetta-Vuontisjärvi-Nunnanen alueella ja aiheuttaisi suuria vaikeuksia matkailuelinkeinolle, luontaiselinkeinoille sekä ylipäätään kuntalaisten ja matkailijoiden liikkumiselle alueella sekä alueen hyödyntämiselle muiden elinkeinojen kuin poroelinkeinon osalta. Kunta suhtautuu kielteisesti minkäänlaisten uusien esteaitojen rakentamiseen kunnan alueelle. Raja-aidan rakentaminen lisää merkittävästi hirvikolaririskiä Hetta-Nunnanen maantiellä ja edelleen uusi aita aiheuttaisi vuosittain merkittävän määrän vahinkoa alueen metsäkanalintukannalle. Käsittely: Keskustelun kuluessa vt kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että lausunnon ensimmäinen kappale päätetään sanoihin paliskunnan sisäinen asia. Berit-Ellen Juuso esitti, että kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen saatetuksi eikä anna asiasta lausuntoa. Berit-Ellen Juuson esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaisesti. Merkitään, että Berit-Ellen Juuso jätti päätöksestä kirjallisen eriävän mielipiteen, joka liitetään tähän päätökseen.

32 Kunnanhallitus Khall 99 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta - kunnanjohtajan päätökset asti - kunnansihteerin päätökset asti - vastaavan toimistosihteerin päätökset asti. Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat: - Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Tarkastuslautakunta Sivistyslautakunta Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

33 Kunnanhallitus Khall 100 ILMOITUSASIAT Kirjeet: - Ilmoitus luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun valinnasta Tunturi-Lapin kehitys ry:n alla toimiville työpajoille; Kittilän kuntaan, Muonion kuntaan sekä Enontekiön kuntaan / KT-kuntatyönantajien yleiskirje Terveydenhuoltoalan työntekijöiden eettinen rekrytointi / ELY-keskuksen kirje Joukkoliikenteen valtionrahoitus vuonna 2012 / Väestörekisterikeskuksen kirje Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille / VM:n kirje Kuntien yhteistoiminta-avustuksen hakeminen / OM:n ilmoitus Selvitys avustuksen 2011 käytöstä ja vuoden 2011 lisäkustannuksia koskeva lisärahoituspyyntö / ELY-keskuksen Rakentamista koskeva poikkeamispäätös / AVI:n kirje Talous- ja velkaneuvonnan peruskorvaukset / AVI:n kirje Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden vahvistaminen vuodelle 2011 Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: - Lapin Liiton hallituksen pitämän kokouksen pöytäkirja - Ota pöytäkirjasta/muonion kunnanvaltuusto / Enontekiön ja Muonion kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä päättäminen - Lapin Liiton Pelastuslautakunnan Pöytäkirja / Muut: - Lapin ilmastostrategia Ilmastonmuutos Lapissa Ilmastotietoa ja vinkkejä lappilaisille - Pohjola-Norden Lapin piiri toimintakertomus Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

34 Kunnanhallitus Khall 101 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO- OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kohde: KORTEJÄRVI, HETAN KYLÄ Kokonaispinta-ala: m2 Luovuttaja(t): Muotkajärvi, Osmo Edvard Luovutuksen saaja(t): Wallén, Oula Johannes Kohde: KELO, KYRÖN KYLÄ Kokonaispinta-ala: m2 (1/40) Luovuttaja(t): Veittanen, Mika Tapani Luovutuksen saaja(t): Tiensuu, Helvi Helena ja Haapasaari, Marja- Liisa Kohde: MERILINTUJÄRVI RNO 14:15, SUONTTAJÄRVEN KYLÄ Kokonaispinta-ala: m2 Luovuttaja(t): Ylitalo, Allan Ilmari Luovutuksen saaja(t): Ikonen, Pasi Matti Antero Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

35 Kunnanhallitus Khall 102 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT (kokoa nämä) Mikko seminaarissa Lapin liitto, pyyntö esityksistä Enontekiön kunnan osalta alueellistettavista valtion toimista ja niiden perusteluista. Kunnanjohtaja edusti kuntaa Sami Ski Racessa lähettäen hiihtäjät matkaan. Yhteenveto Maailman pohjoisin viinitila hankkeesta. Hankkeen vetäjä on Jouko Mykkänen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. TARKISTA MIKOLTA KT:n järjestämät kuntatyönantajapäivät 2012 Tampereella toukokuuta. Teemana Muutoksesta selvitään hyvällä johtamisella. Kunnan Taitoa Oy: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Liikenne- ja viestintäministeriön keskustelutilaisuus kotimaan lentoliikenneyhteyksistä ja lentoliikenteen tuista. Tunturi-Lapin Kehitys ry: Tasekirja Opetus- ja kulttuuriministeriön kielteinen päätös valtionavusta Pessi ja Illusia näytelmän tuottamiseen vuonna Inarin kunta on päättänyt tukea Enontekiön kunnan vetoomusta kunnan turvallisuustilanteen parantamiseksi. Sosiaaliasiamiehen toimintakertomus vuodelta 2011.

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 12.5.2015 klo 14.00-17.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 9.10.2017 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Janne Näkkäläjärvi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantaina klo (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina klo (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka ESITYSLISTA Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00 (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 14:10-15:22 Paikka Hotelli Vuolake, Suolahdentie 84, Laukaa Lisätietoja Osallistujat Saapuvilla olleet et Anttonen Juhani Heikkinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 27. maaliskuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 50 Vuoden 2016 tilinpäätöksen allekirjoittaminen, luovuttaminen tilintarkastajan

Lisätiedot

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika Kokouspaikka 18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Saapuvilla olleen äsenet Leena

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.6.2011 kello 18.00 18.42 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 15.2.2016 klo 16.45-17.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Tarkastuslautakunta 2009-2012 15.04.2010 1 KOKOUSAIKA Torstaina 15.04.2010 klo 15.00 19.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tuomas Keskitalo j,saapui klo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. Seppo Alatörmänen

Tuomas Keskitalo j,saapui klo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Tiistai 7.10.2014 klo 11.00-11.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila I vpj Birgitta

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 3/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 52

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 3/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 52 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 3/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 52 KOKOUSAIKA maanantai 16.6.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA KOULUKESKUS, Kyrööntie 15 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 14.12.2015 klo 17.40-17.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone EVIJÄRVEN KUNTA Aika 29.3.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 17.40 21.27 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus. Kokousaika Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus. Kokousaika Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus Kokousaika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.40-17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.2.2010, klo 14.45-15.15. Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Tuula Kultima pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10. Kunnanhallitus. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Ulla Keinovaara Helinä Hautamäki

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10. Kunnanhallitus. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Ulla Keinovaara Helinä Hautamäki ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 23.5.2016 klo 16.15-17.45 (jatkokokous) Kokouspaikka Kilpisjärvi, biologinen asema Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 29.01.2013 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja et Virpi Väisänen

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.02.2016 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot