Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj Jaakko Alamattila II vpj Berit-Ellen Juuso j Ulla Keinovaara j Kari Kotavuopio j Katja Haimakka j Satu-Marja Eira-Keskitalo Birgitta Eira Ulla-Maija Syväjärvi kvalt pj kvalt I vpj kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä Aino-Liisa Jalonen pöytäkirjanpitäjä Sanja Uusikartano kirjanpitäjä Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Aino-Liisa Jalonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä (lukuun ottamatta ) Mikko Kärnä pöytäkirjanpitäjä ( ) Pöytäkirjan tarkastajat Antti Tonteri Berit-Ellen Juuso Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus ASIALISTA 81 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 82 KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 83 LAPPILAISET KYLÄT RY:N ESITYS LAPIN KUNNILLE 84 NUNNASEN KYLÄYHDISTYS RY:N ANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISEKSI 85 METSÄHALLITUKSEN ESITYS ALUEVAIHDOSTA 86 TONTTIEN OSTAMINEN LAPIN ELY-KESKUKSELTA 87 PALOJOENSUUN KYLÄYHDISTYS RY:n AVUSTUSHAKEMUS 88 MÄÄRÄAIKAISEN SAAMENKIELISEN LÄHIHOITAJAN/KOTIAVUSTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÄMINEN 89 SISÄISEN VALVONNAN OHJEEN HYVÄKSYMINEN 90 YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 91 JOONAS SIPPOLAN PALKKAUS 92 KIELIKYLPYKERHOTOIMINNAN OHJAAJA 93 KILPISJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI SAANAN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA 94 ESITYS PÄIVÄKODISTA 95 TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVIEN TÄYTTÖLUVAT ALKAEN 96 ERÄLUKION TILANNE JA MAHDOLLISESTI ALKAVIEN SOVELTAVIEN ERÄKURSSIEN MINIMIOPISKELIJAMÄÄRÄ 97 LAUSUNTO SUUNNITELMASTA VEROHALLINNON TOIMIPISTEISTÄ JA MUONION TOIMIPISTEEN SULKEMISESTA 98 LAUSUNTO NÄKKÄLÄN PALISKUNNAN JAKAMISESTA JA MAHDOLLISESTA RAJA-AIDASTA 99 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 100 ILMOITUSASIAT 101 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 102 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 103 KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA 104 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT

3 Kunnanhallitus LISÄPYKÄLÄT KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEEN: 105 LAPIN TANGOKARNEVAALIYHDISTYS RY:n AVUSTUSANOMUS 106 TORNIO-MUONIOJOKISEURA RY:n KANNATUSJÄSENMAKSU 107 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KÄSIVARREN ERÄMAA-ALUEEN, MALLAN LUONNONPUISTON JA SAANAN SUOJELUALUEIDEN HOIDON JA KÄYTÖN SUUNNITTELUHANKKEEN YHTEISTYÖRYHMÄÄN 108 ENONTEKIÖN KIRKKONEUVOSTON ESITYS LUOVATUVAN YLLÄPITOKUSTANNUSTEN POISTAMISEKSI 109 ENONTEKIÖN YHTEISMETSÄN ESITYS HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVA- ALUEEN KIINTEISTÖVERON PERIMISESTÄ 110 KUNNANSIHTEERIN VIRANSIJAISUUDEN VASTAANOTTAMINEN JA PALKKAUKSEN VAHVISTAMINEN 111 TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VS. KUNNANSIHTEERI AINO- LIISA JALOSELLE 112 MATTI IJÄS ELOKUVAN YHTEISTYÖTARJOUS ENONTEKIÖN KUNNAN KANSSA

4 Kunnanhallitus Khall 81 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Käsittely: Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Antti Tonterin ja Berit-Ellen Juuson. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen sekä työjärjestykseen lisättäväksi lisäpykälät

5 Kunnanhallitus Khall 82 KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilintarkastajien on kuntalain 73 :n mukaisesti viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilitarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

6 Kunnanhallitus Kuntalain 65.4 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Tilinpäätöksen valmistelu oli kokouskutsua lähetettäessä vielä hieman kesken. Vt. kunnanjohtaja esittelee tilinpäätöksen kunnanhallitukselle kokouksessa. Tilinpäätös vuodelta 2011 osoittaa ,47 :n ylijäämää ja edellisten tilikausien kattamattomien alijäämien kattamisen jälkeen taseeseen kertyy aiempien vuosien ylijäämää ,02 :a. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset, joiden perustelut ovat tilinpäätöksessä kohdassa talousarvion toteutuminen ao. hallintokunnan kohdalla: - Perusturvalautakunta ,00 :a - Tekninen lautakunta ,97 :a Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi investointiosaan varattujen määrärahojen ylitykset, joiden perustelut ovat tilinpäätöksessä: - Kuntien Tiera 1876,00 :a - Kuntien Palvelukeskus KPKTHA Oy 1876,00 :a - Saanansäde 3A D8 6700,00 :a - Luppokodin keittiön muutos 2534,57 :a - Nuorisotilan kellarin muutos bänditilaksi 7531,21 :a - Hetan latuverkoston kunnostaminen II 22890,98 :a Kunnanhallitus päättää lisäksi allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen muutoin, kuin konsernitilinpäätöksen osalta ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Edelleen kunnanhallitus päättää, että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia. Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Käsittely: Jaettiin kunnan tuloslaskelma, jonka vt kunnanjohtaja kävi läpi. Kunnanhallitus teki tilinpäätösasiakirjaan teknisluonteisia korjauksia ja hyväksyi sen esityksen mukaan Konsernin osalta tilinpäätös päätettiin käsitellä kunnanhallituksen kokouksessa

7 Kunnanhallitus Khall 83 LAPPILAISET KYLÄT RY:N ESITYS LAPIN KUNNILLE Lappilaiset Kylät ry on toimittanut Enontekiön kunnalle seuraavan esityksen: Lappilaiset kylät ry on rekisteröitynyt Yhdistystä johtaa kolmikantahallitus jossa on edustus lappilaisista kylistä, toimintaryhmistä, neuvonta- ja tutkimusorganisaatioista sekä kunnista. Lappilaiset Kylät ry on Suomen pohjoisin maan 19 maakunnallisesta kyläyhdistyksestä. Yhdistyksen tehtävänä on kylien ja kylätoiminnan kehittäminen, kylien edunvalvonta ja yhteistyöelimenä toimiminen, toimintaalueena Lappi. Yhdistyksen hallituksen jäsenistä kaksi neljäsosaa (2/4) edustaa kyliä, yksi neljäsosa (1/4) toimintaryhmiä sekä koulutus-, neuvonta- ja tutkimusorganisaatioita ja yksi neljäsosa (1/4) kuntia. Yhdistyksessä on 90 jäsentä, joista henkilöjäseniä 50, yhdistyksiä 32, muita yhteistyötahoja 5 ja kuntia 3. Yhdistys saa toimintaansa Kylätoiminnan valtionapua tänä vuonna Tämä riittää Lapin kyläasiamiehen 60 % työaikaan ja mainittujen tehtävien hoitamiseen. Lappi tarvitsee kokoaikaisen kyläasiamiehen, jolla on resurssit myös liikkua maakunnassa. Kylätoiminnan valtionapua ja 60 % työaika on riittämätön huomioiden kylien edunvalvonnan ja yhteistyön tarpeen. Pitkien etäisyyksien maakunnassa ei kaikkea voi tehdä sähköisesti. Tavoitteenamme on saada kyläasiamiehelle täysi työaika, mikäli rahoitus vain saadaan kuntoon. Lapin liiton järjestämässä kunnanjohtajien tapaamisessa ( ), rahoitusasia tuotiin esille, Mennään kylään! hankkeen kyläkoordinaattori Juha Kutunivan esittelemänä. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli turvata lappilaisten kylien yhteiselle kyläasiamiehelle jatkossa riittävät toimintaedellytykset ja tarvittavat resurssit. Esitys kunnille rahoitusmalliksi on liitteenä 1. Saamamme alustavan tiedon mukaan Lapin kunnat ovat antaneet positiivisen kannanoton esitettyyn rahoitusmalliin. Kohteliaimmin esitämme, että Enontekiön kunta liittyy Lappilaiset Kylät ry:n jäseneksi esitetyn rahoitusmallin mukaisesti ja tällä tavoin edesauttaa maakunnallista kolmikantayhteistyötä tekevää kylien edunvalvontaa suorittavaa yhdistystä, yhtenä yhdistyksen jäsenenä. Kokopäiväisesti toimiva kyläasiamies (rahoitus esityksen mukaisesti, liite1) tulee olemaan resurssi kunnille ja kunnissa toimiville kylille. Kyläasiamies auttaa kyläsuunnitelmien laadinnassa sekä hankkeissa ja välittää toimijoiden hyviä käytäntöjä toisille toimijoille. Kyläasiamies toimii myös kylien, kuntien, toimintaryhmien ja viranomaisten yhteistyön edistämiseksi jotta toiminta olisi mahdollisimman jouhevaa.

8 Kunnanhallitus Kylien rooli tulevaisuudessa tulee entisestään korostumaan ja tätä silmälläpitäen toimiminen yhteistyön edistämiseksi on ajankohtaista. Lappilaiset Kylät ry:n yhtenä tavoitteena on tämän yhteistyön parantaminen ja ylläpitäminen. Tähän yhdistyksellä on hyvät edellytykset laajapohjaisen ja asiantuntevan kolmikantahallituksen sekä kokopäiväisesti toimivan kyläasiamiehen voimin. Valtteri Huhtamella Pirjo Riskilä puheenjohtaja sihteeri/lapin kyläasiamies Lappilaiset Kylät ry Lappilaiset Kylät ry Liitteet 6 LIITE 1 ESITYS RAHOITUSMALLIKSI Tulo- ja menoarvion mukaisesti puuttuva rahoitus on = /vuosi. Lappilaiset Kylät ry esittää, että kaikki Lapin kunnat, Kemiä lukuun ottamatta liittyisivät lappilaiset Kylät ry:n jäseneksi. Jäsenmaksu porrastettaisiin seuraavasti: Kunnat alle 4000 asukasta jäsenmaksu 1000 /kunta/vuosi kunnat asukasta jäsenmaksu 1400 /kunta/vuosi (Inari, Kittilä, Ranua, Salla, Ylitornio) kunnat yli 8000 asukasta jäsenmaksu 2700 /kunta/vuosi (Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä, Tornio). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta ei tässä vaiheessa liity Lappilaiset Kylät Ry:n jäseneksi. Kunnan alueella jo ennestään toimivan Leader-toimintaryhmä Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry:n tavoitteena on säilyttää ja luoda työpaikkoja sekä kehittää alueen kyliä. KKTM ry tekee kehitystyötä alueen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Vaikka Enontekiön kunta ei kuntana liitykään Lappilaiset Kylät Ry:n jäseneksi, kehottaa kunnanhallitus alueen kyläyhdistyksiä harkitsemaan jäsenyyttä yhdistyksessä, mikäli kokevat sen toiminnan itselleen läheiseksi. Käsittely: Käydyn keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti aikaisempaa esitystään, siten että viimeinen kappale Vaikka poistetaan esityksestä. Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaisesti.

9 Kunnanhallitus Khall 84 NUNNASEN KYLÄYHDISTYS RY:N ANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISEKSI Nunnasen kyläyhdistys ry. on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen: Kiinteistövero Nunnasen kyläyhdistys r.y pyytää, että kiinteistövero poistettaisiin Nunnasen koululta. Koulun pääasiallinen käyttö on kyläyhdistyksen varasto. Sanja Uusikartano puheenjohtaja Kiinteistöverolain 11 : Yleinen kiinteistöveroprosentti Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. ( /1266) Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan tämän lain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli kuin :stä ei muuta johdu. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,60 ja enintään 1,35. ( /969) Kiinteistöverolain 13a : Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti Poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 Tuloverolain 22 : Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

10 Kunnanhallitus ) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää myös yleisissä vaaleissa ehdokkaan tukemiseksi varattua varallisuuskokonaisuutta. ( /275) Enontekiön kunta ei ole vuodelle 2012 vahvistanut erikseen yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosenttia. Enontekiön kunnanhallitus on tehnyt kiinteistöverosta vapauttamisesta seuraavan periaatepäätöksen: Kunta voi hakemuksesta myöntää vapautuksen kiinteistöverosta kunnan kyläläisille luovuttamien koulukiinteistöjen osalta siltä osin kuin rakennus on kyläläisten yhteisessä käytössä. Kunnanhallitus edellyttää, että koulukiinteistö on kyläläisten omistuksessa ja käytössä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää myöntää Nunnasen kyläyhdistys ry:lle vapautuksen em. periaatepäätöksen perusteella vuoden 2012 kiinteistöverosta vanhan koulurakennuksen osalta. Käsittely: Jaakko Alamattila esitti kyläyhdistykselle vapautusta kiinteistöverosta toistaiseksi, sillä edellytyksellä, että koulu pysyy kyläyhdistyksen hallinnassa eikä siellä tapahtuva toiminta oleellisesti muutu nykyisestä. Ulla Keinovaara kannatti Alamattilan esitystä. Hyväksyttiin Jaakko Alamattilan ehdotuksen mukaisesti.

11 Kunnanhallitus Khall 85 METSÄHALLITUKSEN ESITYS ALUEVAIHDOSTA Metsähallitus on lähettänyt Enontekiön kunnanhallitukselle seuraavan päivätyn kirjeen: Metsähallitus on tehnyt Enontekiön kunnalle esityksen Hetan ympäristön yleiskaavassa valtion maalle osoitettujen rakennuspaikkojen (TP- ja T-alueet) myymisestä Enontekiön kunnalle Metsähallituksen hinnoitteluperiaatteiden mukaisella alimmalla metsämaan hinnalla; euroa, pois lukien metsähallituksen käytössä oleva varastoalue T-alueella. Koska alueet myydään pelkällä metsämaan hinnalla, Metsähallitus ei maksa kaavoitusmaksuja näistä alueista, eikä yhdestä laskutetusta RM tontista (Enontekiö RN:o 9:7), sillä kohde on siirtynyt tilusvaihtona vuonna 2005 Niemen perikunnalle. Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo on sähköpostitse ilmoittanut kunnalla olevan mahdollisia vaihtomaakohteita Hetta- Kautokeino tien varressa sekä Neito- ja Näkkäläjokivarressa. Palstat (4 kpl) kuuluvat tilaan Välitalo RN:o 11:8. Metsähallitus on arvioinut kunnan omistamat palstat ilmakuvilta ja yksityismaiden vertailukauppojen perusteella ja saanut niille seuraavat käyvät hinnat: Hetta-Kautokeino tienvarsipalsta euroa, Neitojoki ylempi palsta euroa, Neitojoki alempi palsta euroa, Näkkäläjoki 7000 euroa. Metsähallitus esittää kunnalle tilusvaihtoa siten, että vaihto tehdään ilman välirahaa (vaihdettavat alueet vastaavat arvoltaan toisiaan) ja Metsähallituksen käytössä oleva varastoalue T- alueella ei sisälly vaihtoon, eikä Metsähallitus maksa kaavoitusmaksuja TP- ja T-alueista, koska nämä alueet siirtyvät vaihdossa kunnalle. Metsähallitus ei myöskään maksa kaavoitusmaksua Niemen perikunnalle vuonna 2005 myydystä RM tontista (Enontekiö RN:o 9:7). Metsähallitus laatii tilusvaihtosopimuksen, osapuolet hakevat saannoilleen tilusvaihtotoimituksen ja vastaavat saamiensa alueiden kiinteistötoimituskustannuksista. Metsähallituksen tarjous on voimassa saakka. Jyrki Tolonen Aluejohtaja Karttaliitteet vaihdettavista alueista sekä MH:n luonnos tilusvaihtosopimukseksi on esitetty esityslistan liitteenä.

12 Kunnanhallitus Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää hyväksyä Metsähallituksen tarjouksen tilusvaihdosta sekä valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Edelleen kunnanhallitus määrää Teknisen osaston hakemaan sopimuksen laatimisen jälkeen kunnan saannoille tilusvaihtotoimituksen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

13 Kunnanhallitus Khall 86 TONTTIEN OSTAMINEN LAPIN ELY-KESKUKSELTA Asian aiempi käsittely: Kunnanhallitus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimittanut Enontekiön kunnanhallitukselle tarjoukset seuraavista Hetassa sijaitsevista tiloista: Mäntyrinne RN:o 64:3 ( ) Mäntykangas RN:o 64:4 ( ) Hetanmaa RN:o 64:5 ( ) Tilojen maapinta-ala on yhteensä 19,531 hehtaaria. ELY-keskus tarjoaa tiloja kunnalle yhteensä :n kauppahintaan. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää ostaa ko. tilat Lapin ELY-keskukselta. Kauppa rahoitetaan kuittaamalla kunnan saatavia Lapin ELYkeskukselta. Käsittely: Kunnanjohtaja esitteli käsiteltävänä olevan asian kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösesityksen yksimielisesti Aiemman päätöksen ja asiasta käytyjen neuvottelujen jälkeen ELYkeskus on ilmoittanut kunnalle, ettei se hyväksy kauppaa mikäli sillä kuitataan kunnan kaavoitussaatavia ELY-keskukselta, joita ELY-keskus ei pidä riidattomina. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää ostaa ko. tilat Lapin ELY-keskukselta. Talousarviossa on varattu :n määräraha maanhankintoihin, joista nyt toteutettava hankinta kuluttaa 80 %:a. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

14 Kunnanhallitus Khall 87 PALOJOENSUUN KYLÄYHDISTYS RY:n AVUSTUSHAKEMUS Palojoensuun Kyläyhdistys RY on toimittanut kunnanhallitukselle avustushakemuksen, jossa se pyytää kunnanhallitukselta tarveharkintaista avustusta 3000 :a. Avustushakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus on käsitellyt Palojoensuun Kyläyhdistys RY:n edellistä avustushakemusta pitämässään kokouksessa ja päättänyt äänestyksen jälkeen, ettei se maksa tukea kyläyhdistykselle. Tukea voidaan ko. päätöksen mukaisesti myöntää kyläyhdistykselle edellyttäen, että kyläyhdistys laittaa vireille Palojoensuun kylän kehittämishankkeen. Kunnanhallitus päättää, ettei se myönnä kyläyhdistykselle sen pyytämää avustusta, sillä kyläyhdistys ei edelleenkään ole laittanut vireille kunnanhallituksen aiemmassa päätöksessään edellyttämää kehittämishanketta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

15 Kunnanhallitus Khall 88 MÄÄRÄAIKAISEN SAAMENKIELISEN LÄHIHOITAJAN/KOTIAVUSTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÄMINEN Asian aiempi käsittely: Perusturvalautakunta Saamelaiskäräjät on esittänyt Lapin aluehallintovirastolle, että Enontekiön kunnalle myönnettäisiin saamelaisten sosiaalipalvelujen turvaamiseen tarkoitettua erityisvaltionavustusta saamenkielisen lähihoitajan/kotiavustajan palkkaukseen. Saamelaiskäräjien ja kunnan sopimuksen mukaan: Toiminnan tavoitteena on tarjota saamenkielisiä hoito- ja avustajapalveluita saamenkielisille vanhuksille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille. Työntekijän toimialueena on koko kunta. Lisäksi työntekijä kehittää ja ohjaa saamenkielistä toimintakykyä ylläpitävää ryhmätoimintaa alueen saamenkielisille ihmisille. Toiminnan kuluihin saamelaiskäräjät on varannut valtionavustusta Kunnan rahoitusosuus on Sosiaalitoimistossa on keskusteltu toiminnan hankkimisesta ostopalveluna. Asiasta on alustavasti keskustelu myös Sámi Soster ry:n kanssa. Keskusteluissa on kuitenkin tullut esille, että toiminta olisi syytä järjestää kunnan omana toimintana, koska tarkoituksenmukaisinta on, että määräaikainen saamenkielinen lähihoitaja/kotiavustaja toimii kiinteänä osana kunnan kotipalvelua, vammaispalvelua sekä kunnan mielenterveyskuntoutujien palveluja. Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kuntaan perustetaan määräaikainen, saamenkielisen lähihoitajan /kotiavustajan toimi kunnan kotipalveluun. Kelpoisuusvaatimuksena on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus (soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava koulutus) sekä sujuva saamenkielen suullinen taito ja riittävä saamenkielen kirjallinen taito. Toimi julistetaan haettavaksi ja täytetään ajalle Toimenkuva: Kotipalvelun ja henkilökohtaisen avun antaminen saamenkielisille ikäihmisille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille henkilöille. Toiminta-alueena koko kunta. Kunnan rahoitusosuus katetaan perusturvalautakunnan kodinhoitoapuun varaamasta määrärahasta.

16 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta esittää Saamelaiskäräjille että sen ja kunnan välistä sopimusta muutetaan toiminnan järjestämisen osalta; kunta itse järjestää toiminnan eikä hanki sitä ostopalveluna. Ehdotuksen mukaan Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää perustaa määräaikaisen saamenkielisen lähihoitajan/kotiavustajan toimen perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

17 Kunnanhallitus Khall 89 SISÄISEN VALVONNAN OHJEEN HYVÄKSYMINEN Enontekiön kunnassa on valmisteltu sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjetta. Esitys yleisohjeeksi sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta esitetään tämän kokouspöytäkirjan LIITTEENÄ 1. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää hyväksyä kokouspöytäkirjan liitteenä olevan esityksen yleisohjeeksi sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta sekä määrää yleisohjeen otettavaksi käyttöön Enontekiön kunnassa tästä päivämäärästä lukien. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan

18 Kunnanhallitus Khall 90 YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa on vahvistettu Lain mukaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvat tehtävät, jotka koskevat: - maatalouden tukijärjestelmiä; - maatalouden luopumistuki- ja eläkejärjestelmiä; - eräiden vahinkojen korvaamista valtion varoista; - eläintenpitäjän rekisteröintiä; - maataloustuotteen tuotantoa koekevia sopimuksia; - kasvintuotantoa Lain mukaan kunnan alueella maaseutuhallinto on järjestettävä siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Jos säädetyt vaatimukset eivät kunnassa täyty, kunnan on liityttävä vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Enontekiön kunta on ostanut maaseutuviranomaispalvelut Muonion kunnalta 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Saadun palautteen mukaan palvelut ovat toimineet hyvin ja kunnalle toiminnasta aiheutuneet kustannukset ovat olleet kohtuullisia, suurusluokkaa /vuosi. Enontekiön, Kittilän ja Muonion kunnat ovat vuoden 2011 aikana neuvotelleet yhteistoiminta-alueen muodostamisesta maaseutuviranomaistehtävien hoitamista varten. Maaseutuvirasto on ennakkokannanotossaan hyväksynyt kolmen kunnan yhteistoimintaalueen perustamisen lain poikkeamissäädöksiin viitaten. Kuntien välisissä neuvotteluissa on lähtökohtana pidetty sitä, että maaseutuviranomaistehtävät alueella hoidetaan ns isäntäkuntaperiaatteella ja että isäntäkunnan organisaatiossa toimii sopijakuntien yhteinen maaseutulautakunta ja että maaseutuviranomaisen palvelut järjestetään nykyisen tasoisena kaikkien kolmen kunnan alueella. Kustannusten jaon perusteena käytetään kalenterivuosittain sopijakuntien alueille toteutuneiden, kuntien kautta haettavien tukien ja vahingonkorvausten maksatusten ja niihin kohdistuneiden takaisinperintöjen erotusten yhteismääriä. Vuosittaisia prosenttiosuuksia laskettaessa käytetään laskentavuoden ja kahden sitä edeltävän kalenterivuoden aikana kunkin sopijakunnan alueelle toteutuneiden nettomaksatusten

19 Kunnanhallitus vuosikeskiarvoja. Prosenttiosuudet saadaan laskemalla kunnittaisten vuosikeskiarvojen suhteellinen osuus koko yhteistoiminta-alueen vuosikeskiarvojen yhteissummasta. Kustannustenjaosta tehdyn koelaskelman mukaan vuosien kustannuksista sopijakuntien kustannustasossa ei tapahtuisi oleellisia muutoksia. Enontekiön maksuosuuteen vaikuttaa merkittävästi porotalouden petovahinkojen määrän vuosittainen vaihtelu. Neuvotteluissa on päästy yksimielisyyteen siitä, että alueen Maaseutuviranomais-tehtävissä isäntäkuntana toimii Muonion kunta ja Enontekiö ja Kittilä ovat sopijakuntia. Esityslistan liitteinä esitetään luonnokset Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä (LIITE 2), Organisaatiokaavio (LIITE 3), Palvelukuvaus (LIITE 4), Henkilöstösopimus (LIITE 5), Sopimus toimisto- ja tukipalvelujen käytöstä ja niiden korvauksista (LIITE 6), Sopimus toimistovirkailijan/-sihteerin työajan käyttämisestä kuntien välisessä yhteistoiminnassa (LIITE 7) sekä vertailutaulukko kuntien välisten kustannusosuuksien jakautumisesta (LIITE 8). Ehdotus(kj): Kunnanhallitus esittää, että Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevat sopimusluonnokset Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen järjestämiseksi Enontekiön, Kittilän ja Muonion kuntien alueella. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

20 Kunnanhallitus Khall 91 JOONAS SIPPOLAN PALKKAUS Asian aiempi käsittely: Perusturvalautakunta Joonas Sippola on vastaanottanut määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran Hän on toimittanut edellytetyn lääkärintodistuksen hyväksyttävästä terveydentilasta. Valinnassa noudatetaan koeaikaa 3 kk eli saakka. Joonas Sippola on sijoitettu KVTES:n hinnoittelukohtaan 04SOS050; sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät. Hinnoittelukohdan alaraja on 2055,90. Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Joonas Sippolalle maksetaan aj palkkaa 2 255,90 /kk. Maaliskuun ajalta maksetaan hinnoittelukohdan alarajan mukainen palkka. Samalla perusturvalautakunta toteaa, että Annikki Kallioniemen osalta lisätehtävästä maksettava palkan lisä päättyy ja Satu-Marja Eira-Keskitalon osalta Ehdotuksen mukaan Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää vahvistaa Joonas Sippolan palkaksi ajalle ,90 /kk. Maaliskuun ajalta maksetaan hinnoittelukohdan alarajan mukainen palkka. Edelleen kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että Annikki Kallioniemen osalta lisätehtävästä maksettavan palkanlisän maksattaminen on päättynyt ja Satu-Marja Eira-Keskitalon osalta Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

21 Kunnanhallitus Khall 92 KIELIKYLPYKERHOTOIMINNAN OHJAAJA Asian aiempi käsittely: Sivistyslautakunta OKM on jakanut rahoitusta kielipesä- ja kielikylpykerhotoimintaan, josta saamelaiskäräjät on antanut Enontekiön kunnalle rahoitusta vuodelle Kielikylpykerhotoiminta tarvitsee vetäjää. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa saamenkielisen kielikylpykerhon ohjaajan toimeen määräajaksi Työntekijältä vaaditaan hyvää pohjoissaamen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä saamelaiskulttuurin tuntemusta. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva toisen asteen tutkinto. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Kielikylpykerhotoimintaa järjestetään eri kylissä kunnan alueella. Ehdotuksen mukaan Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan saamenkielisen kielikylpykerhon ohjaajan määräaikaiseen toimeen ajalle sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

22 Kunnanhallitus Khall 93 KILPISJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI SAANAN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA Asian aiempi käsittely: Sivistyslautakunta Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitajan kolmas jatkettu haku päättyi klo 12. Hakukuulutus oli nähtävillä kunnan ilmoitustaululla, riekkouutisissa, mol:n sivuilla ja Lapin Kansassa. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. Kilpisjärvellä toisen perhepäivähoitajan tarve on ollut useiden vuosien ajan jatkuva, ja myös vuorohoidon tarve vaatii toista hoitajaa. Paikkaan tarvitaan pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Myös lähivuosina hoidettavien lasten lukumäärä sekä lasten hoitoajat vaativat Kilpisjärvelle toisen hoitajan. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että paikka laitetaan hakuun toistaiseksi voimassaolevana. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta tarjoaa edelleen perhepäivähoitajalle käyttöön kunnan omistaman loma-asunnon 250 euron kuukausivuokrahintaan. Ehdotuksen mukaan Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, että Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkodin hoitajan paikka laitetaan hakuun toistaiseksi voimassaolevana toimena. Edelleen kunnanhallitus päättää, että kunta tarjoaa perhepäivähoitajaksi valittavalle käyttöön kunnan omistaman lomaasunnon 250 euron kuukausivuokralla. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

23 Kunnanhallitus Khall 94 ESITYS PÄIVÄKODISTA Asian aiempi käsittely: Sivistyslautakunta Enontekiön kunnan kirkonkylän alueella lapsimäärät ovat lisääntyneet. Sekä saamenkielisen Miessin että suomenkielisen Vilpertin hoitopaikat, ja Hetan kotona hoitavan perhepäivähoitajan paikat alkavat olla täynnä. Hetan kylän alueella on lisäksi n. 20 alle kouluikäistä lasta, jotka eivät tällä hetkellä ole päivähoidon piirissä. Enontekiön kunnasta puuttuu oma päiväkoti. Monista pienistä kunnista sellainen jo löytyy. Päiväkotiin pystyttäisiin sijoittamaan enemmän lapsia. Kunnolla suunnitellut päiväkotitilat parantaisivat lapsiperheille tarjottavia palveluja. Päiväkotitilat olisi hyvä saada koulun läheisyyteen. Saman katon alla voisivat toimia esim. suomenkielinen päiväkoti ja saamenkielinen ryhmäperhepäiväkoti erillisinä osastoina. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Syksyn talousarviosuunnittelussa huomioidaan päiväkotitilojen rakentaminen/remontoiminen investoinneissa. Kartoitetaan mahdollisesti olemassa olevat tilat ja uudisrakennuksen tarve. Ehdotuksen mukaan. Pykälä annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja tekniselle toimelle Ehdotus(kj): Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen saatetuksi. Edelleen kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan aloittamaan rahoitusleasing-neuvottelut Kuntarahoituksen kanssa siirtokelpoisesta tilaelementtiratkaisuna toteutetusta päiväkodista. Leasingratkaisuna toteutettu päiväkoti ei sido pääomia omistamiseen ja helpottaa budjetointia sekä rahoituksen suunnittelua. Edelleen nykyisiltä Hetan ryhmäperhepäiväkodeilta mahdollisesti vapautuvat huoneistot saataisiin vuokrauskäyttöön, joka osaltaan helpottaisi kunnan asuntopulaa sekä toisi ulkopuolista kassavirtaa asunto-osakeyhtiölle. Kuntarahoitus on toteuttanut päiväkoteja muihin kuntiin rahoitusleasingperiaatteella. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

24 Kunnanhallitus Khall 95 TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVIEN TÄYTTÖLUVAT ALKAEN Asian aiempi käsittely: Sivistyslautakunta Rehtori-sivistystoimenjohtaja on jatkanut virka- ja tuntiopettajatilanteen selvittelyä edellisen kokouksen jälkeen vielä puuttuvien opettajien osalta. Selvitysten ja oppilasmääräennusteen perusteella opettajatarve säilyy koulukeskuksessa nykyisellään ainakin ensi lukuvuoden kielten opetuksen ja saamenkielen opetuksen osalta. Tällä hetkellä taitoja taideaineita opettavan tuntiopettajan tilanteen osalta tilanne on vielä auki. Peltovuoman koulun saamenkielisen opetuksen tarve ja tilanne selvitetään seuraavaan kokoukseen mennessä. Kielten opettajien osalta tuntimäärät tulevat laskemaan, kun kahden vuoden päästä yläluokilla ei ole tämän hetken tietojen perusteella rinnakkaisluokkia (nykyinen jaettu 7.-luokka pääsee peruskoulusta pois). Tästä johtuen tässä vaiheessa ei ole tarvetta ja perustetta täyttää kolmatta vieraiden kielten opettajan virkaa toistaiseksi. Saamenkielistä luokanopettajan virkaa ei ole tällä hetkellä olemassa nykyisin täytettynä olevien lisäksi. Saamenkieliselle luokanopettajalle on kuitenkin tarvetta koulukeskuksessa ainakin ensi lukuvuoden osalta. Tehtävä voidaan täyttää tämän lukuvuoden mukaisesti päätoimisella tuntiopettajan tehtävällä. Arvio saamenkielisen opetuksen tarpeen jatkumisesta, mahdollisesta saamenkielisen luokanopettajan viran perustamisesta ja tilanne sen pysyvän tarpeen osalta selviää myöhemmin. Kokonaistilanteeseen vaikuttaa myös ratkaisu Peltovuoman koulun saamenkielisen opetuksen osalta. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää kaksi tuntiopettajan tehtävää ( englanti ja ruotsi, saamenkieli, sijoituspaikkoina koulukeskus) määräaikaisesti ajalle Määräaikaisuuden perusteena on oppilasmäärissä tapahtuvat muutokset lähivuosina ja kesken oleva saamenkielisen opetuksen tarpeen kokonaisselvitys. Ehdotuksen mukaan Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää myöntää tehtävien täyttöluvat sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti.

25 Kunnanhallitus Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

26 Kunnanhallitus Khall 96 ERÄLUKION TILANNE JA MAHDOLLISESTI ALKAVIEN SOVELTAVIEN ERÄKURSSIEN MINIMIOPISKELIJAMÄÄRÄ Asian aiempi käsittely: Sivistyslautakunta Enontekiön kunnanhallitus jätti pöydälle erälukion suunnittelijan tehtävän avoimeksi julistamisen. Perusteena oli silloin vielä kesken ollut yhteisvalinta. Yhteisvalinnan hakuaika päättyi Tämän hetken tiedon perusteella erälukioon ei tullut yhtään hakijaa kunnan ulkopuolelta. Omasta kunnasta lukioon haki 6 opiskelijaa. Heidän valintaansa ei vaikuttanut se, että lukio on erälukio. Enontekiön lukion nimi oli muutettu viime syksynä Enontekiön Erälukioksi. Tällä hetkellä on vielä avoimena valitsevatko lukiossa tällä hetkellä olevat ja siinä syksyllä aloittavat opiskelijat nyt tarjolla olevia eräkursseja (Erämelonnan perusteet ja kesäkalastus, Metsälle Enontekiöllä, Eräretkeilyn perusteet, Eräensiapu, Rekikoirakurssi, Hiihtovaellus Käsivarressa). Opintojenohjaajan mukaan tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että Eräensiapuun oli kiinnostusta muutamalla opiskelijalla. Erälukion suunnittelijan palkkauskustannukset sotuineen ovat n ,- vuodessa. Sivutoimisten opettajien palkat, jos toteutuvia kursseja on esim. viisi, on n ,-. Muut eräkursseihin liittyvät kustannukset ovat n vuodessa. Lisäksi muualta tuleville opiskelijoille on luvattu ilmainen asuminen. Vuokrakulut ovat vuositasolla vähintään 6.000,-. Yhteensä tämän hetken arvio kuluista vuositasolla on n , jos toiminta toteutuisi kaikkien kurssien osalta. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta keskustelee asiasta ja antaa tilanteen tiedoksi kunnanhallitukselle. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että erälukion suunnittelijan tehtävää ei täytetä, koska yhtään kunnan ulkopuolelta tulevaa opiskelijaa ei ole tulossa ja kunnan taloustilanne vaatii tarkkaa seurantaa. Rehtori päättää opettajarekistereiden valmistelun yhteydessä yhdessä opettajakunnan kanssa miten soveltavien eräkurssien toteutus, organisointi ja markkinointi järjestetään ensi lukuvuotta varten. Sivistyslautakunta päättää, että lukion soveltavien eräkurssien minimioppilasmäärä on 5. Ehdotuksen mukaan

27 Kunnanhallitus Ehdotus(kj): Kunnanhallitus merkitsee erälukion tilanteen tietoonsa saatetuksi ja päättää, että erälukion suunnittelijan tehtävää ei täytetä. Kunnanhallitus määrää sivistyslautakunnan jatkamaan Erälukion markkinointia edelleen kesän täydennyshaun yhteydessä opiskelijoiden saamiseksi. Enontekiön Erälukion markkinointia on myös jatkettava aktiivisena seuraavissa yhteishauissa, erälukion toimintoja on kehitettävä ja lukioon on pyrittävä saamaan kaksoistutkintomahdollisuus (ylioppilas/erä- ja luonto-opas). Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

28 Kunnanhallitus Khall 97 LAUSUNTO SUUNNITELMASTA VEROHALLINNON TOIMIPISTEISTÄ JA MUONION TOIMIPISTEEN SULKEMISESTA Verohallinto on valmistellut suunnitelman Verohallinnon toimipisteistä ja niiden aukioloajoista. Suunnitelman perusteena on Verohallinnon tehokkuusvaatimukset sekä palvelutarpeen väheneminen. Suunnitelman mukaan tämä edellyttää myös palveluverkoston kriittistä tarkastelua. Asiakkaiden asiointitarpeita on vähennetty mm. esitäytetyn veroilmoituksen tietojen määrää lisäämällä. Verkkopalvelua ja puhelinpalvelua on kehitetty. Postin kautta tapahtuva asiointi on mahdollista. Suunnitelman mukaan käyntiasiointi säilytetään edelleen Verohallinnon palvelukanavana siten, että palvelua on saatavilla vähintään kerran viikossa kohtuullisen asiointimatkan etäisyydellä. Suunnitelmaan sisältyy erillinen osio henkilöverotuksen toimipisteiden lakkauttamisesta. Suunnitelmassa todetaan, että verotoimistoilla on useita toimipisteitä, joiden henkilömäärä on tai se lähivuosina vähenee alle 15 hengen. Näiden toimipisteiden määrää suunnitellaan vuoden 2013 loppuun mennessä merkittävästi vähennettäväksi. Toimipisteet joko suljetaan kokonaan tai ne säilytetään siirtymäkauden ajan etätyöpisteinä, joissa ei ole asiakaspalvelua. Suunnitelmaan sisältyy luettelo verotoimistoista, joiden lakkauttaminen voi tulla kysymykseen vuosien 2012 ja 2013 aikana. Lapissa suunnitellaan lakkautettavaksi seuraavat toimipisteet: Kemijärvi, Kittilä, Muonio, Pello, Posio, Salla, Sodankylä ja Ylitornio. Suunnitelmassa toimipaikkojen aukioloajoista toimipisteet on jaoteltu seuraavasti: - Verotoimistojen päätoimipaikat - Isot, laajan palvelun toimipisteet (henkilöstömäärä väh. 30) - Rajoitetun palvelun toimipisteet (henkilöstöä alle 30) - Pienet toimipisteet (henkilöstöä alle 15) Muonion toimipisteen osalta on tehty suunnitelma toimipisteen sulkemisesta. Toimipisteessä työskentelee v alussa 2 henkilöä. Toimipiste on avoinna maanantaisin klo Muonion toimipisteessä suoritetaan verokorttilaskentaa sekä annetaan neuvontaa henkilöverotuksessa. Suunnitelman mukaan Muonion toimipiste suljetaan viimeistään vuoden 2013 aikana joko lakkauttamalla kokonaan tai muodostamalla

29 Kunnanhallitus siitä etätyöpiste, jossa ei ole asiakaspalvelua. Toimipisteen lakkauttamisen johdosta ketään ei irtisanota. Lähin toimintaansa jatkava Verohallinnon toimipaikka on Lapin verotoimiston päätoimipaikka Rovaniemellä. Kittilässä on tällä hetkellä lähin Verohallinnon toimipiste, mutta myös sen lakkauttaminen on suunnitteilla. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää esittää asiasta lausuntonaan seuraavaa: Tunturi-Lapin ja Länsi-Lapin alueelta ollaan sulkemassa Kittilän, Muonion, Pellon ja Ylitornion toimipisteet. Enontekiön, Muonion, Kittilän ja Kolarin lähimmäksi toimipisteeksi jäisi Rovaniemi. Suunnitelman mukaan asiakasnäkökulma edellyttää, että käyntiasiointi säilytetään yhtenä Verohallinnon palvelukanavana siten, että palvelua on saatavilla vähintään kerran viikossa kohtuullisen asiointimatkan etäisyydeltä. Mikäli Muonion toimipiste lakkautetaan tai sieltä ei ole saatavissa asiakaspalvelua, muuttuu asiakaskäyntien välimatka Enontekiöltä Verohallinnon toimipisteeseen Rovaniemelle täysin kohtuuttomaksi. Hetasta on matkaa Rovaniemelle 316 kilometriä ja kunnan pohjoisimmasta kylästä Kilpisjärveltä 432 kilometriä. Kunnanhallitus ei pidä tällaisia välimatkoja kohtuullisina. Enontekiön kunnan alueella asuu paljon iäkästä tai verkkopalvelujen ulottumattomissa (esim. laajakaistan puuttumisen vuoksi) olevia henkilöitä. Edelleen on yleistä, että eläkepäätöksen saaneet henkilöt asioivat Verohallinnon toimipisteessä muuttaessaan verotustietojaan. Matkailuelinkeinon kehittymisen seurauksena ulkomaalaisten työntekijöiden määrä on jatkuvasti kasvanut ja kasvaa edelleen. Enontekiön kunnan alueella on sesonkiaikoina myös suomalaisia sesonkityöntekijöitä, jotka saavat esitäytetyn veroilmoituksen huhtikuun aikana ja käyvät muutosten vuoksi asioimassa Muonion toimipisteessä. Työntekijät tarvitsevat asuntoa ja tukia hakiessaan verotodistuksia, jotka haetaan nykyisellään Muonion toimipisteestä, senkin sijaitessa Hetasta 76 kilometrin päässä ja Kilpisjärveltä 192 kilometrin päässä.

30 Kunnanhallitus Suunnitelman mukaan verotuksen työmenetelmiä kehitetään niin, ettei verotustehtävien suorittamispaikkakunnalla ole enää yhteyttä asiakkaan kotipaikkaan. On selviö, että kasvavan matkailuelinkeinon myötä suomalaisten ohella myös ulkomaalaisten sesonkityöntekijöiden määrä lisääntyy ja tällöin Muonion toimipisteen asiakaspalvelutarve vastaavasti kasvaa. Ottaen huomioon asiointietäisyydet koko seutukunnan alueella, matkailun ja kaivostoiminnan kehittymisen sekä niiden vaikutuksesta johtuvan rakentamisen ja näihin toimialoihin liittyvän ulkomaalaisten työntekijöiden ja sesonkityöntekijöiden määrän ja kasvun sekä kasvuennusteen, tulee Verohallinnon Muonion toimipiste kunnanhallituksen mukaan säilyttää ja sen toimintoja edelleen kehittää asiakaspalvelunäkökulma huomioiden. Sama on tilanne Kittilän toimipisteen suhteen, joka on tällä hetkellä Enontekiötä lähin toimipiste, josta on saatavilla kiinteistöveroneuvontaa. Kunnanhallitus hämmästeleekin, miksei Verohallinto ole pyytänyt kunnalta lausuntoa Kittilän toimipisteen lakkauttamisen johdosta. Mikäli Verohallinto kuitenkin päättää lakkauttaa toimipisteensä niin Muoniossa kuin Kittilässäkin, kehottaa kunnanhallitus Verohallintoa perustamaan toimipisteen Enontekiölle. Muussa tapauksessa on selvää, että Verohallinnon asiakasnäkökulman mukainen edellytys palvelun saatavuudesta vähintään kerran viikossa kohtuullisen asiointimatkan etäisyydellä ei Enontekiön osalta toteudu. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

31 Kunnanhallitus Khall 98 LAUSUNTO NÄKKÄLÄN PALISKUNNAN JAKAMISESTA JA MAHDOLLISESTA RAJA-AIDASTA Näkkälän paliskunnan eteläosan poronhoitajat ovat toimittaneet kunnanhallitukselle sähköpostiviestin, jossa pyydetään lausuntoa Enontekiön kunnalta Näkkälän paliskunnan jakamisesta ja mahdollisesta raja-aidasta, joka on suunniteltu rakennettavaksi Hetta-Vuontisjärvi-Nunnanen maantien laitaa. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää esittää asiasta lausuntonaan seuraavaa: Enontekiön kunnanhallitus ei voi ottaa kantaa Näkkälän paliskunnan sisäisiin asioihin. Paliskunnan jakamispäätökseen päättynyt kiista pohjoisten Näkkälän ja Maggan tokkakuntien sekä eteläisen Ounastunturin tokkakunnan välillä on mitä suurimmissa määrin paliskunnan sisäinen asia ja kun paliskunnan jakamisesta on päätetty lain ja asetusten mukaisesti, ei kunnalla voi olla tähän lausuttavaa. Kunnanhallitus on kuitenkin huolissaan uusien paliskuntien rajalle suunnitellun raja-aidan vuoksi. Uusi raja-aita kulkisi maantien laitaa Hetta-Vuontisjärvi-Nunnanen alueella ja aiheuttaisi suuria vaikeuksia matkailuelinkeinolle, luontaiselinkeinoille sekä ylipäätään kuntalaisten ja matkailijoiden liikkumiselle alueella sekä alueen hyödyntämiselle muiden elinkeinojen kuin poroelinkeinon osalta. Kunta suhtautuu kielteisesti minkäänlaisten uusien esteaitojen rakentamiseen kunnan alueelle. Raja-aidan rakentaminen lisää merkittävästi hirvikolaririskiä Hetta-Nunnanen maantiellä ja edelleen uusi aita aiheuttaisi vuosittain merkittävän määrän vahinkoa alueen metsäkanalintukannalle. Käsittely: Keskustelun kuluessa vt kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että lausunnon ensimmäinen kappale päätetään sanoihin paliskunnan sisäinen asia. Berit-Ellen Juuso esitti, että kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen saatetuksi eikä anna asiasta lausuntoa. Berit-Ellen Juuson esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaisesti. Merkitään, että Berit-Ellen Juuso jätti päätöksestä kirjallisen eriävän mielipiteen, joka liitetään tähän päätökseen.

32 Kunnanhallitus Khall 99 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta - kunnanjohtajan päätökset asti - kunnansihteerin päätökset asti - vastaavan toimistosihteerin päätökset asti. Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat: - Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Tarkastuslautakunta Sivistyslautakunta Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

33 Kunnanhallitus Khall 100 ILMOITUSASIAT Kirjeet: - Ilmoitus luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun valinnasta Tunturi-Lapin kehitys ry:n alla toimiville työpajoille; Kittilän kuntaan, Muonion kuntaan sekä Enontekiön kuntaan / KT-kuntatyönantajien yleiskirje Terveydenhuoltoalan työntekijöiden eettinen rekrytointi / ELY-keskuksen kirje Joukkoliikenteen valtionrahoitus vuonna 2012 / Väestörekisterikeskuksen kirje Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille / VM:n kirje Kuntien yhteistoiminta-avustuksen hakeminen / OM:n ilmoitus Selvitys avustuksen 2011 käytöstä ja vuoden 2011 lisäkustannuksia koskeva lisärahoituspyyntö / ELY-keskuksen Rakentamista koskeva poikkeamispäätös / AVI:n kirje Talous- ja velkaneuvonnan peruskorvaukset / AVI:n kirje Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden vahvistaminen vuodelle 2011 Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: - Lapin Liiton hallituksen pitämän kokouksen pöytäkirja - Ota pöytäkirjasta/muonion kunnanvaltuusto / Enontekiön ja Muonion kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä päättäminen - Lapin Liiton Pelastuslautakunnan Pöytäkirja / Muut: - Lapin ilmastostrategia Ilmastonmuutos Lapissa Ilmastotietoa ja vinkkejä lappilaisille - Pohjola-Norden Lapin piiri toimintakertomus Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

34 Kunnanhallitus Khall 101 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO- OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kohde: KORTEJÄRVI, HETAN KYLÄ Kokonaispinta-ala: m2 Luovuttaja(t): Muotkajärvi, Osmo Edvard Luovutuksen saaja(t): Wallén, Oula Johannes Kohde: KELO, KYRÖN KYLÄ Kokonaispinta-ala: m2 (1/40) Luovuttaja(t): Veittanen, Mika Tapani Luovutuksen saaja(t): Tiensuu, Helvi Helena ja Haapasaari, Marja- Liisa Kohde: MERILINTUJÄRVI RNO 14:15, SUONTTAJÄRVEN KYLÄ Kokonaispinta-ala: m2 Luovuttaja(t): Ylitalo, Allan Ilmari Luovutuksen saaja(t): Ikonen, Pasi Matti Antero Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

35 Kunnanhallitus Khall 102 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT (kokoa nämä) Mikko seminaarissa Lapin liitto, pyyntö esityksistä Enontekiön kunnan osalta alueellistettavista valtion toimista ja niiden perusteluista. Kunnanjohtaja edusti kuntaa Sami Ski Racessa lähettäen hiihtäjät matkaan. Yhteenveto Maailman pohjoisin viinitila hankkeesta. Hankkeen vetäjä on Jouko Mykkänen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. TARKISTA MIKOLTA KT:n järjestämät kuntatyönantajapäivät 2012 Tampereella toukokuuta. Teemana Muutoksesta selvitään hyvällä johtamisella. Kunnan Taitoa Oy: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Liikenne- ja viestintäministeriön keskustelutilaisuus kotimaan lentoliikenneyhteyksistä ja lentoliikenteen tuista. Tunturi-Lapin Kehitys ry: Tasekirja Opetus- ja kulttuuriministeriön kielteinen päätös valtionavusta Pessi ja Illusia näytelmän tuottamiseen vuonna Inarin kunta on päättänyt tukea Enontekiön kunnan vetoomusta kunnan turvallisuustilanteen parantamiseksi. Sosiaaliasiamiehen toimintakertomus vuodelta 2011.

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 12.5.2015 klo 14.00-17.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantaina klo (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina klo (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka ESITYSLISTA Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00 (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone EVIJÄRVEN KUNTA Aika 29.3.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 17.40 21.27 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10. Kunnanhallitus. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Ulla Keinovaara Helinä Hautamäki

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10. Kunnanhallitus. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Ulla Keinovaara Helinä Hautamäki ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 23.5.2016 klo 16.15-17.45 (jatkokokous) Kokouspaikka Kilpisjärvi, biologinen asema Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.02.2016 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 38 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai 4.12.2014 klo 17.50 18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu Viite Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 28.12.2016 n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Asia Rovaniemen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 10.5.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 16.5.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 122 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Tarkastuslautakunta Kokousaika: Perjantai klo

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Tarkastuslautakunta Kokousaika: Perjantai klo ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Tarkastuslautakunta 29.4.2011 1 Kokousaika: Perjantai 29.4.2011 klo 13.00 16.05 Kokouspaikka: Virastotalo Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 8.11.2016 kello 18.10-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 16 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouskutsu KUNNANVALTUUSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HUMPPILAN KUNTA Kokouskutsu KUNNANVALTUUSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 10 11 12 13 14 Liite 2 15 16 17 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot