HTML5 sovellusalustana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTML5 sovellusalustana"

Transkriptio

1 HTML5 sovellusalustana

2 Mitä HTML5-sovellukset ovat? 12 HTML5 sovellusalustana Mitä HTML5-sovellukset ovat? HTML5:n kaksoismerkitys Ilmauksella HTML5 on selvästi kaksi eri merkitystä. Sovellusten kehittäjien keskuudessa ja sovellusmarkkinoilla se tarkoittaa sovellusten toteuttamisen tapaa, joka perustuu web-tekniikoiden käyttöön. Toinen merkitys on, että HTML5 tarkoittaa HTML-kielen ja sen määrittelyn (standardin) uutta kehitysvaihetta, jossa on uusia elementtejä ja muita piirteitä. Tämä merkitys on vallitseva virallisissa määrittelyissä, yleensä kirjoissa ja vaikkapa Wikipediassa. Muutoin käytetään ilmausta HTML5 eri medioissa eri merkityksissä. Selvyyden vuoksi erotamme nämä HTML5:n merkitykset toisistaan tässä kirjassa käyttämällä johdonmukaisesti nimityksiä HTML5-sovellukset ja HTML5- kieli. Niillä on yhtymäkohtia, mutta ne ovat eri asioita. Tämä kirja käsittelee HTML5- sovelluksia. HTML5-kielen uusille piirteille on kyllä käyttöä HTML5-sovelluksissa, etenkin sitten kun piirteet on laajemmin toteutettu selaimiin, mutta niitä ilmankin selvitään hyvin. Web-tekniikoita käyttäviä sovelluksia Tarkoitamme HTML5-sovelluksella sovellusta, joka on tarkoitettu toimimaan selainmoottorin perustalla ja käyttää webistä tuttuja avoimia tekniikoita, kuten HTML, CSS ja JavaScript sekä tarvittaessa HTTP. Mainitut tekniikat toimivat universaalina sovellusalustana, jolloin sovellus toimii kaikissa laitteissa, joissa on selainmoottori. Usein käytetään tehokkaasti hyväksi näiden tekniikoiden uusia piirteitä (kuten CSS3 ja uudet JavaScript-APIt), mutta HTML5-sovelluksen käsite ei ole sidoksissa minkään tekniikan erityiseen versioon. Ohjelmoinnin kannalta HTML5-sovellukset toteutetaan JavaScript-kielellä. Tämä johtuu siitä, että JavaScript on ainoa ohjelmointikieli, jota selaimet yleisesti osaavat tulkita ja suorittaa. Tämä määrittely rajaa HTML5-sovellukset selkeästi. Määrittely ei kuitenkaan rajaa sitä, miten tekniikoita käytetään ja mitä suunnittelu- ja rakenneperiaatteita sovelletaan. Ne voivat olla asioita, jotka tekevät HTML5-sovelluksesta hyvän HTML5-

3 Miksi HTML5-sovelluksia 20 HTML5 sovellusalustana tään kallis ja hidas sovellusten kehittäminen eri laitteille erikseen. Samaan aikaan olivat web-selaimet kehittyneet niin tehokkaiksi ja ominaisuuksiltaan monipuolisiksi, että ne tarjosivat hyvän sovellusalustan. Näin voidaan saavuttaa toimivuus eri laitteilla ilman laitekohtaista kehitystyötä. Kuten luvussa Mitä HTML5-sovellukset ovat? kuvattiin, sovellusten toteutuksen perusvaihtoehdot ovat HTML5-sovellus, Flash ja natiivisovellus. Muut vaihtoehdot, kuten Java-sovelman eli appletin upottaminen web-sivuun, ovat jo jääneet varsin vähälle käytölle. HTML5-sovellus eli sovelluksen toteuttaminen selainmoottorien pohjalle merkitsee avointen standardien ja määrittelyjen käyttämistä, vastakohtana eri valmistajien suljetuille ratkaisuille, kuten Flash-tekniikka. Tämä antaa vapauden valita, millaisilla tavoilla ja välineillä koodi tuotetaan. Maksullisia kehitysohjelmia ei välttämättä tarvita lainkaan. Flashilla ja HTML5-sovelluksella on se yhteinen piirre, että sovelluksen koodi on laiteriippumatonta. Laitekohtainen toteutus on alustan asia; alustana on Flashin tapauksessa Flash Player, HTML5-sovelluksen tapauksessa selainmoottori. Flashin merkitys on olennaisesti vähentynyt muun muassa laitevalmistajien asenteiden ja toimenpiteiden takia. Flashia on pidetty ongelmallisena suorituskyvyn, tehonkulutuksen (akunkeston) ja tietoturvan takia, ja Flash-tuki on poistunut tai poistumassa monista tärkeistä laitteista. HTML5-sovellukset kilpailevatkin nyt lähinnä natiivien eli eri laitteille erikseen kehitettyjen sovellusten kanssa. Natiivi vai HTML5-sovellus? Natiivi sovellus on tehty tietylle laitetyypille, käyttäen sille tarkoitettuja välineitä ja menettelytapoja. Tähän sisältyy natiivien sovellusten voima ja heikkous. Ne voidaan tehdä tehokkaiksi ja laitteen ominaisuuksia hyödyntäväksi, mutta ne ovat sidoksissa tiettyyn tekniikkaan. Tästä seuraa ennen muuta se, että sovelluksen toteuttaminen toisenlaisille laitteille merkitsee uudelleenohjelmointia. Toki yleinen suunnittelutyö on jo tehty, mutta silti jokainen olennaisesti erilainen uusi laite vaatii samaa luokkaa olevan työmäärän kuin alkuperäinen toteutus. Tähän vaikuttaa sekin, että eri laitteiden natiivien sovellusten tekemiseen saatetaan käyttää eri ohjelmointikieliäkin. Esimerkiksi natiivit sovellukset iphonelle kirjoitetaan Objective- C:llä, Androidille pääosin Javalla. HTML5-sovellukset voidaan tehdä periaatteessa laiteriippumattomiksi. Käytännössäkin päästään yleensä ainakin siihen, että sovittaminen uudelle laitteelle on olennaisesti pienempi työ kuin uudelleenohjelmointi. Tehokkuudessa HTML5-sovellus saattaa hävitä natiivisovelluksille muun muas sa siksi, koska HTML:n, CSS:n ja JavaScriptin jäsentäminen ja tulkitseminen vie aikaa. Useimmiten erolla ei ole suurta merkitystä nykyaikaisten laitteiden ja selainmoottorien tehokkuuden takia.

4 HTML5-sovelluksen suunnittelu 48 HTML5 sovellusalustana HTML5-sovelluksen suunnittelu HTML5-sovellus järjestelmän osana Seuraava kaavio havainnollistaa HTML5-sovelluksen tyypillistä kokonaisrakennetta ja toimintaympäristöä. Edustajärjestelmä (front-end) tarkoittaa selaimessa toimivaa osaa, joka on vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa ja suorittaa toimintoja paikallisesti käyttäjän laitteessa. Edustajärjestelmä on HTML5-sovellus, jos se on toteutettu HTML:llä, CSS:llä ja JavaScriptillä ja toimii selainmoottorissa. Taustajärjestelmä (back-end) on palvelimessa toimiva osa. Niiden välisessä tiedonsiirrossa käytetään yleisimmin jäljempänä kuvattavia REST-periaatteita ja datalle JSON-muotoa (JavaScript Object Notation), joka on luonteeltaan JavaScript-olioiden ja -arvojen esittämistä tekstimuodossa. HTML5-sovelluksen kannalta taustajärjestelmät tarjoavat palveluita määritellyn liitännän (interface) kautta. Tässä kirjassa käsitellään taustajärjestelmän toteuttamista vain suppeasti, koska siinä käytettävät tekniikat ovat riippumattomia HTML5-sovelluksista. HTML5-sovelluksen perusosat ja yhteys taustajärjestelmään.

5 Käyttöliittymäkehitys 91 HTML5 sovellusalustana tapa, joskin rajoittunut, sillä emulointi on puutteellista. Microsoftin sivulta Internet Explorer Application Compatibility VPC Image voi ladata virtuaalitietokoneita, joissa aiempia versioita voi ajaa aidosti. Toinen vaihtoehto on ladata ja asentaa Windows Virtual PC, jolloin voidaan käyttää virtuaalikoneessa Windows XP:tä ja siinä vanhaa IE:tä. Vielä varmempi tapa on käyttää sopivaa vanhaa Windowsin ja IE:n versiota jossain erillisessä fyysisessä koneessa. IE:n osalta vanhempien versioiden testaaminen on paljon tärkeämpää kuin muiden selainten. Muut selaimet nimittäin yleensä päivittyvät automaattisemmin tai ainakin useammin kuin IE. Lisäksi IE:n päivittämiselle on esteitä niin, että päivitys saattaa vaatia Windowsin uudemman version ja tämä taas käytännössä usein koneen vaihtamisen uudempaan. Älypuhelimien, tablettien ym. selainten testaamiseen on olemassa monia välineitä, ks. esim. Mobile Emulators & Simulators: The Ultimate Guide. Ne ovat kuitenkin yleensä rajoittuneita: niissä testataan olennaisesti vain HTML-dokumentin ulkoasua, ottamatta huomioon sen vuorovaikutteista käyttöä ja muuttumista. HTML5-sovelluksissa HTML-dokumentti on useinkin hyvin muuttuva, joten testausta varten pitää erikseen luoda näytteitä sen tilasta. Niinpä tarvitaan lisäksi valikoima erilaisia fyysisiä laitteita testausta varten. Minimissään tarvitaan muutama laajasti käytetty, olennaisesti erilainen mobiililaite, mieluiten sekä uusin versio että vähän vanhempi. Käytännössä testataan yleensä vain virallisia, laitteiden mukana tulevia selaimia. Sivujen testaamista mobiililaitteilla helpottaa Weinre (WEb INspector REmote). Sen avulla voidaan kytkeä mobiililaitteen selain pöytäkoneen ohjaukseen. Samantapainen, uudempi ohjelmisto on Adobe Edge Inspect. Selainten käyttöosuuksista löytyy runsaasti tilastoja, joita kuitenkin kannattaa pitää enintään suuntaa-antavina. Tavallisimmin käytettyjä sivustoja ovat StatCounter.com ja W3Counter.com. Yleisesti on kuitenkin melko epäolennaista, mitkä selainten yleisyydet ovat. Sen sijaan voi olla merkittävää, jos jokin uusi tai aiemmin harvinainen selain alkaa yleistyä. Silloinkin pitää muistaa, että maailmanlaajuiset, suomalaiset ja tietyn sivuston käyttäjien selainjakaumat voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Käyttöliittymäkehityksen tekniikoita HTML5 Boilerplate HTML5 Boilerplate on dokumenttipohja, josta voi aloittaa uuden HTML-dokumentin kehittämisen. Siinä ei ole mitään erityistä sisällön rakennetta. Se keskittyy HTML:n pakollisten kuvioiden tekemiseen harkitulla, eri selaimissa toimivalla ja monia selainten ongelmia huomioon ottavalla tavalla. CSS-asetuksilla on merkittävä osa HTML5 Boilerplatessa, mutta ne ovat luonteeltaan hyvin yleisluonteista siistimistä pikemminkin kuin erityisen tyylin luo-

6 Käyttöliittymäkehitys 92 HTML5 sovellusalustana mista. Ne sisältyvät tiedostoon css/style.css, joka paljolti perustuu normalize.csskoodiin. Se on nykyaikainen vaihtoehto CSS Reset -asetuksille, joilla on aiemmin pyritty poistamaan jopa kaikki selainten oletusarvoisesti tekemät muotoilut. Normalize.css pyrkii vain huolehtimaan selainten tarpeettomista eroista ja virheistä. Teknisesti HTML5 Boilerplate koostuu HTML-dokumentista ja useista siihen liittyvistä tiedostoista, jotka ovat CSS-, JavaScript- tai tekstimuotoisia. Se on saatavissa perusversiona, jossa on kommentit mukana, kommenteista riisuttuna versiona ja räätälöityinä versioina, joihin otetaan mukaan halutut piirteet. Räätälöinnin sijasta voi lähteä perusversiosta ja poistaa siitä tarpeettomat osat. Seuraavassa on kuitenkin esimerkkinä räätälöidyistä versioista kaikkein riisutuin: <!doctype html> <html class="no-js" lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge,chrome=1"> <title></title> <meta name="description" content=""> <meta name="author" content=""> <meta name="viewport" content="width=device-width"> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> <script src="js/libs/modernizr min.js"></script> </head> <body> <header> </header> <div role="main"> </div> <footer> </footer> </body> </html> Valinnaisia lisäyksiä tähän ovat: jqueryn mukaan ottaminen (mukana perusversiossa, tiivistettynä) palvelimen konfigurointi (perusversiossa mukana näistä.htaccess Apachelle) luokkamäärittelyt, jotka vastaavat IE:n eri versioita (perusversiossa mukana) script.js ja plugin.js (perusversiossa mukana; tarkoitus on, että kehitystyön aikana niihin kirjoitetaan sivuston tai sovelluksen yleinen koodi sekä erilaisten lisäosien koodi)

7 Käyttöliittymäkehitys 108 HTML5 sovellusalustana The Boston Globe -lehden verkkosivut ovat isolla näytöllä sanomalehtimäisesti taitettuja. Kapeassa näytössä The Boston Globe muuttuu yksipalstaiseksi. Responsiivisuuden testaus Kun responsiivisuus toteutetaan edellä kuvatulla tavalla, sitä voidaan testata tavallisella pöytäkoneella, säätämällä selainikkunan leveyttä. Vielä helpommin voidaan perustestaus tehdä esimerkiksi käyttämällä Chromessa tai Firefoxissa Web Developer Extension -lisäosaa. Sen komentovalikon Resize-kohdassa on valinta View

8 Käyttöliittymäkehitys 109 HTML5 sovellusalustana Responsive Layouts, joka näyttää sivun erikokoisissa alueissa. Vaihtoehtoja voidaan pitää yhtenä perusteltuna näkemyksenä siitä, millaisia kokoja voidaan pitää tyypillisinä ja tärkeinä. Tätä kirjoitettaessa vaihtoehdot ovat: ( mobile portrait ) ( mobile landscape ) ( small tablet portrait ) ( small tablet landscape ) ( tablet portrait ) ( tablet landscape ). Asettelun vaihtoehtoja Edellä on kuvattu, miten sovellus saadaan käyttämään eri tyyliohjeita (CSS-tiedostoja) näytön leveyden mukaan. Näiden tyyliohjeiden sisältö suunnitellaan niin, että asettelu (layout) sopii tietynlevyisille näytöille. Tällöin kannattaa yleensä noudattaa seuraavia periaatteita: Asettelu voi olla joko kiinteä, pikselimääräinen asettelu (mediakyselyn mukaisen alarajan mukaan) tai joustava asettelu, joka käyttää koko käytettävissä olevan leveyden. Edellinen on helpompi toteuttaa sekä suunnittelun että tekniikan tasolla. Sitä käytettäessä on yleensä parasta asettaa vasen ja oikea marginaali niin, että aseteltu sisältö näkyy keskitettynä, jos näyttö on alarajaa suurempi. Joustava asettelu sopii paremmin responsiivisen suunnittelun ideaan ja tavoitteisiin, mutta vaatii enemmän työtä. Keskeinen kysymys on: Onko saavutettavissa selvää etua sillä, että käytetään koko leveys hyväksi? Sisällön määrän vaihtelu Usein ajatellaan, että mobiilikäytössä sisällön määrää on supistettava. Tämä on teknisesti melko helppoa: kapeaa näyttöä varten tehdyssä tyyliohjeessa voidaan kokonaan poistaa joitakin elementtejä esityksestä (display: none). Yleensä on kuitenkin parempi lähteä siitä, että erityyppisillä laitteilla tarjotaan sama sisältö, mutta eri muodossa. Jos sisällön muotoilu yksipalstaiseksi ei ole riittävä keino, voidaan osa sisällöstä asettaa alkutilanteessa näkymättömäksi. Verkkosivustoihin verrattaessa tämä vastaa sisällön siirtämistä linkin taakse. HTML5-sovelluksessa käytetään linkin sijasta painiketta, joka tuo sisällön näkyviin (siirtymättä uudelle sivulle). Pienessä näytössä voidaan osa sisällöstä ja toiminnoista jättää aluksi piiloon. Vaikka sisällön kokonaan pois jättäminen ei yleensä ole hyvä ajatus, koristeiden vähentäminen voi olla aiheellista. Esimerkiksi kuvia, joiden tarkoitus on lähinnä luoda tunnelmaa, voi pienissä laitteissa pudottaa pois tai korvata pienemmillä.

9 Johtopäätöksiä 136 HTML5 sovellusalustana HTML5-sovellusten yleistyminen ei ole ollut eikä tule olemaan suoraviivaista. Tunnettu esimerkki on, että Facebook siirtyi HTML5-sovellusten tapaisesta lähestymistavasta vuonna 2012 takaisin natiiveihin sovelluksiin. Tämä johtui kuitenkin lähinnä siitä, että Facebook arvioi siirtyneensä HTML5-sovelluksiin liian aikaisin. Verkkopalvelut muutetaan sovelluksiksi Vuorovaikutteisuutta sisältävät palvelut verkossa tullaan toteuttamaan HTML5- sovelluksina. Tämäkään muutos ei tapahdu suoraviivaisesti, mutta kuitenkin suhteellisen nopeasti. Verkkopalveluja uusitaan eri syistä muutaman vuoden välein, ja yhä useammin huomataan HTML5-sovellus parhaaksi vaihtoehdoksi. Tämä voi aiheuttaa myös pyrkimyksiä muuttaa verkkosivustoja sovelluksiksi vain koska se on muodikasta. Kun kyse on sivustosta, jossa ei ole merkittävää vuorovaikutteisuutta edes suunnitteilla, on yleensä järkevää säilyttää se sivustona. Tähänkin voi tulla muutoksia, jos havaitaan, että sovellusmaisesta käyttöliittymästä ja käyttäjäkokemuksesta on merkittävää hyötyä. Sovelluksiin tottuminen voi myös johtaa siihen, että käyttäjät alkavat odottaa ja vaatia sovellusmaisuutta. Vastauksia haasteisiin HTML5-sovellusten keskeiset edut painavat paljon, mutta edessä on myös haasteita. Seuraavassa tarkastellaan eräitä asioita, jotka voidaan nähdä isoiksi ongelmiksi, mutta jotka ovat enemmänkin HTML5-sovellusten vahvuuksia. Löydettävyys Ei auta, että sovellus on maailman hienoin, jos potentiaaliset käyttäjät eivät löydä sitä. Ihmiset ovat tottuneet etsimään tietoa hakukoneilla, eivätkä hakukoneet monissa tapauksessa näe sovelluksen tekstisisältöä. Kuten tässä kirjassa on kuvattu, tähän on kuitenkin hyviä ratkaisuja. Ihmiset ovat myös oppineet hakemaan sovelluksia sovelluskaupoista. HTML5-sovellusten saaminen sovelluskauppajakeluun on voi vaatia lisätyötä ja järjestelyjä, mutta niiden yleistyessä sovelluskaupat joutuvat todennäköisesti laajemmin hyväksymään myös puhtaita HTML5-sovelluksia. HTML5-sovellusten etuna siis on se, että ne voidaan saada jakeluun sekä sovelluskauppoihin että webiin, jolloin löydettävyys on paras mahdollinen. Seuranta Kaupallisessa käytössä on usein tärkeää seurata käyttäjien liikkumista sivustossa ja heidän toimintaansa, kuten ostokäyttäytymistä. Verkkosivustoille kehitetyt seurannan välineet eivät useinkaan sellaisinaan sovi HTML5-sovelluksiin. Google tar-

10 Hakemisto 147 HTML5 sovellusalustana Hakemisto accessibility 84, 118 Adobe Edge Inspect 91 agile development 52 Ajax 55, 144 aloitusnäkymään liittäminen 123 animaatio 21, 88, 144 Apache Cordova 125 API 40 App Store 19 application 19, 25 application cache 121 Aptana Studio 57 ARIA-määritteet 117 asemointi 88 asettelu 88, 103 asiakas 53 asiakas-palvelin-malli 40 assistive technologies 118 avoin lähdekoodi 16 Backbone.js 59, 76 back-end 15, 48 Blogr 44, 71 breakpoints 85, 106 browser engine 13 browser sniffing 114 cache 121 character encoding 31 charset-määrite 35 Chrome Web Store 124 client-server architecture 40 CoffeeScript 59, 79 controller 50, 66 cookies 35, 41 CSS Reset 91 CSS3 146 CSS3PIE 62 CSS-standardi 30, 146 CSS-tarkistin 30 debuggaus 57 developer tools 57 Django 58 doctype-ilmoitus 43 DOM 43 Eclipse PDT 57 ECMAScript 30 editori 57 edustajärjestelmä 15, 48 ekosysteemi 27 Emacs 57 Ember.js 59 esteettömyys 84, 117 evästeet 25, 41 Express.js 58, 76 Facebook 19, 136 favicon 124 feature detection 101 filter 89 Firebug 57 Firefox Marketplace 124 Firefox OS 27 Flash 14, 20 floating 102 fontit 101, 115 framework 9, 40 front-end 15, 48 Gecko 31 Git 57 Google Play 19 gradientti 88 hakukoneystävällisyys 130 home screen 123 HTML Living Standard 42 HTML5, kaksoismerkitys 12 HTML5 Boilerplate 60, 91 HTML5-kieli 12, 30, 41, 140 HTML5-muisti 41, 62 HTML5-sovellus 12 rakenne 49 tarve 18 tekniikat 57 verkkopalveluna 128 HTML5-sovelluskaupat 124 HTML-kieli 30 hybridisovellus 15 IDE 57 IE 91 integroitu ohjelmointiympäristö 57 jakelukanavat 120 Jasmine 63 JavaScript 30 JavaScript-moottori 31 JavascriptMVC 59 JavaScript-standardi 30 JavaScript-tarkistimet 31 jquery 40, 59 jquery Mobile 60 JSONP 55 kaikkiallisuus 23 katkokohdat 85, 106 katselusovellus 44 kehys 40 kellutus 88 ketterä kehitys 52 kirjasto 40 Knockout.js 59 kokojen luokittelu 106 kontrolleri 66 kosketusnäyttö 25, 115, 145 kuvat 111, 115 kuvatiedostomuodot 31 käyttöliittymäkehityksen tekniikat 01 käyttöliittymäkehitys 84 laiteriippumattomuus 15 laitteen tunnistaminen 114 laitteiden erot 101 laitteiden kehitys 24 latautuvat fontit 102 layout 66, 109 LESS 60, 97 library 40 liukuväri 88 localstorage 41, 63 lukeminen, tietojen 62 mainokset 36 maksaminen 137 malli 66 markkinat, sovellusten 27 mediakyselyt 105 Memcached 59 merkistökoodaus 31, 35 minisaitti 24 mobiili ensin 53, 87 mobiilit laitteet 14 mobile first 53, 87 mobiversio 23 Mocha 63 model 66 Modernizr.js 93 moduulit 78

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Kesäkuu 2017 1 (8) Tikon Web-sovellukset Kesäkuu 2017 2 (8) 1 Johdanto... 3 2 HTML5 sovellukset... 3 2.1 Tuetut selaimet... 3 2.2 Mobiililaitteet... 3 3 Muita ohjeita... 5 3.1 Yhteensopivuus -tila (Internet

Lisätiedot

Mobiilipalvelut kirjastoissa Juha Hälinen verkkopalvelusuunnittelija

Mobiilipalvelut kirjastoissa Juha Hälinen verkkopalvelusuunnittelija Mobiilipalvelut kirjastoissa Juha Hälinen verkkopalvelusuunnittelija Jyväskylän kaupunginkirjasto Kirjastoiden ja kännyköiden monimutkainen suhde Tilastoja ja historiaa WAP1.0 vuonna 1998 Nokia Communicatorilla

Lisätiedot

HTML5 -elementit jatkuu

HTML5 -elementit jatkuu HTML5 -elementit jatkuu Harjoitus: xhtml.htm -> html5.htm Muuta tämä xhtml dokumentti HTML5:ksi: http://users.metropolia.fi/~norrm/s12/kalasu/xhtml.htm Validoi myös koodisi: http://validator.w3.org/ "Mallivastaus"

Lisätiedot

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli.

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli. HTML & CSS Antti Koivisto HTML (HyperText Markup Language)! HTML on sivujen kuvauskieli.! Se ei ole ohjelmointikieli.! HTML on merkintäkieli, joka koostuu monista merkintä tägeistä ().! Voidaan

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) AJAX, Asynchronous JavaScript And XML. AJAX, Asynchronous JavaScript And XML

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) AJAX, Asynchronous JavaScript And XML. AJAX, Asynchronous JavaScript And XML Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ajax 2000-luvun alkuvuosina selainsotien rauhoituttua ohjelmistotalot alkoivat kehittää selainten luoman uuden ohjelmointiympäristön käyttötapoja. Syntyi AJAX (Asynchronous

Lisätiedot

Helsingin Sanomat ipad

Helsingin Sanomat ipad Helsingin Sanomat ipad Sovelluksen mainosaineistojen tekniset ohjeet: kokosivu ja etusivu 13.5.2013 SISÄLLYS ipad-mainokset 2 Tekniikka ja tiedostokoot 3 Orientaatio 4 Linkit: richie-modal-browser 4 Gesture

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

Finnan ja kirjaston palveluiden ohjeita

Finnan ja kirjaston palveluiden ohjeita Finnan ja kirjaston palveluiden ohjeita Sisältö 1. Kirjautuminen Haka-kirjautumisella... 2 2. Kirjastokortin liittäminen... 6 3. Lainojen uusiminen... 7 4. Teoksen varaaminen... 8 5. Hyllyvarauksen tekeminen...

Lisätiedot

Ulkoasun muokkaus CSS-tiedostossa

Ulkoasun muokkaus CSS-tiedostossa Ulkoasun muokkaus CSS-tiedostossa Nellin ulkoasun muokkaus CSS-tiedostossa Lähes kaikki on muokattavissa css-tyylitiedosta käsin. Jokaiselle kieliversiolle on oma tyylitiedostonsa: www_v_fin/metalib.css

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 1 (9) Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 2 (9) 1 Johdanto... 3 2 Windows... 3 2.1 Microsoft Silverlight... 3 3 Tablet-laitteet... 4 4 Selaimet... 5 4.1 Yleiset asetukset (kaikki selaimet)...

Lisätiedot

Finnan ja kirjaston palveluiden ohjeita

Finnan ja kirjaston palveluiden ohjeita Finnan ja kirjaston palveluiden ohjeita Sisältö 1. Kirjautuminen Haka-kirjautumisella... 2 2. Kirjastokortin liittäminen... 6 3. Lainojen uusiminen... 7 4. Teoksen varaaminen... 8 5. Hyllyvarauksen tekeminen...

Lisätiedot

Laajuus 5 op Luennot: 12 x 2t Harjoitukset: 7 viikkoharjoitusta harjoitusten tekemiseen saatavissa apua 2 ryhmää / harjoitus

Laajuus 5 op Luennot: 12 x 2t Harjoitukset: 7 viikkoharjoitusta harjoitusten tekemiseen saatavissa apua 2 ryhmää / harjoitus Laajuus 5 op Luennot: 12 x 2t 11.3.2014 29.4.2014 Harjoitukset: 7 viikkoharjoitusta harjoitusten tekemiseen saatavissa apua 2 ryhmää / harjoitus Lähiopetuksen jäkeen harjoitustyö ja tentti Aulikki Hyrskykari

Lisätiedot

Mobiili ennen desktoppia!

Mobiili ennen desktoppia! Liiketoiminta kehittyy, kehity sinäkin! Mobiili ennen desktoppia! Helsinki, Tampere, Turku, Tukholma, Göteborg www.tieturi.fi Copyright Tieturi 10.1.2011 1 Kysymys Pitääkö web-sivuston näyttää täsmälleen

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari JWT 2016 luento 11 to 21.4.2016 klo 14-15 Aulikki Hyrskykari PinniB 1097 1 Viime luennolla o AJAX ja JSON, harjoitustyön tehtävänanto, vierailuluento avoimesta datasta Tänään o APIt rajapinnoista yleisesti

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_205/ . Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ 1. Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

Lisätehtävät. Frantic 2015 sivu 1 www.frantic.com

Lisätehtävät. Frantic 2015 sivu 1 www.frantic.com Lisätehtävät Frantic 2015 sivu 1 www.frantic.com Fontit - Google fonts Fonttien käyttäminen verkossa ilman uusien fonttien lataamista on melko rajattua, sillä koskaan ei voi tietää mitä fontteja vastaanottajan

Lisätiedot

Mainonnanhallinta Käyttöopastus. Aineiston lisäys. Olli Erjanti Mediareaktori

Mainonnanhallinta Käyttöopastus. Aineiston lisäys. Olli Erjanti Mediareaktori Mainonnanhallinta Käyttöopastus Aineiston lisäys EmediateAd 3.6 Olli Erjanti Oppaassa käydään läpi seuraavaa: Kuva-aineiston lisäys (gif) Flash-aineiston lisäys Tägiaineiston lisäys Tämä opas on suunnattu

Lisätiedot

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus 582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus Sisältö Mikä on web-sovellus? Selaimen rooli web-sovelluksessa Palvelimen rooli web-sovelluksessa Aineistopyynnöt Tiedon välittäminen

Lisätiedot

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys WWW-OHJELMOINTI 1 WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus SGML, XML, HTML WWW-selaimen sovellusohjelmointi WWW-palvelimen sovellusohjelmointi Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 26.10.2000

Lisätiedot

PäÄtElAiTeKeNtÄn MuRrOs, UuDeT jakelukanavat ja PaLvElUiLlE asetettavat odotukset

PäÄtElAiTeKeNtÄn MuRrOs, UuDeT jakelukanavat ja PaLvElUiLlE asetettavat odotukset PäÄtElAiTeKeNtÄn MuRrOs, UuDeT jakelukanavat ja PaLvElUiLlE asetettavat odotukset MiKkO HäMäLäInEn / Sc5 OnLiNe Oy HtMl5 expertise at your service Sc5 OnLiNe yksi sovellus kaikille laitteille 50 ı 2 PäÄtElAiTtEeT

Lisätiedot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen -Ohjelmointi Peruskäsitys www-ohjelmoinnin kentästä Tekniikat interaktiivisuuden toteuttamiseen tekniikat tekniikat Tietokannat Juha Laitinen TKK/TML juha.laitinen@hut.fi

Lisätiedot

Selaimen asetukset. Toukokuu 2014 1 (7) Selaimen asetukset. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Selaimen asetukset. Toukokuu 2014 1 (7) Selaimen asetukset. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (7) Selaimen asetukset Toukokuu 2014 2 (7) 1 Johdanto... 3 2 Windows... 3 3 Selaimet... 3 3.1 Yleiset asetukset (kaikki selaimet)... 3 3.1.1 Zoom-asetus... 3 3.1.2 Pop-up Blocker... 3 3.2

Lisätiedot

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus mikko.kaariainen@opisto.hel.fi 4.10.2016 Lataa luennon materiaali, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Haittaohjelmat (malware) Virukset,

Lisätiedot

PUSH palvelut mobiilikehityksessä: Android ja Windows phone 7. Pauli Kettunen

PUSH palvelut mobiilikehityksessä: Android ja Windows phone 7. Pauli Kettunen PUSH palvelut mobiilikehityksessä: Android ja Windows phone 7 Pauli Kettunen Esityksen rakenne 1. Taustaa 2. Push web-ohjelmoinnissa Comet Interaktiomallit 3. Push älypuhelinalustoilla Deacon pilvipalveluna

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Tabletit opetuskäytössä - työpaja

Tabletit opetuskäytössä - työpaja Tabletit opetuskäytössä - työpaja Maakunnallinen lukioveso 27.10.2012 Markus Maunula, FM Centria ammattikorkeakoulu Mitä ovat tabletit? Tabletit opetuksessa Kolme ekosysteemia Sovellukset Sisältö ipad

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOKONEESI

PÄIVITÄ TIETOKONEESI PÄIVITÄ TIETOKONEESI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi PÄIVITÄ TIETOKONEESI 2(16) Sisällys 1. Mihin päivityksiä tarvitaan?... 3 1.1. Windowsin

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Code Camp for Girls. Sanna Nygård. Lokakuussa 2015 www.frantic.com/codecamp/

Code Camp for Girls. Sanna Nygård. Lokakuussa 2015 www.frantic.com/codecamp/ Code Camp for Girls Sanna Nygård Lokakuussa 2015 www.frantic.com/codecamp/ HTML? HTML? HyperText Markup Language Ei ole nettisivua ilman HTML:ää Rakenteinen, hierarkkinen dokumentti Vain rakenne ja sisältö,

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted)

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted) WordPress.com Mikä on WordPress? Tällä hetkellä maailman suosituin ns. julkaisujärjestelmä (CMS) Rakennettu blogialustaksi, nykyään myös muussa käytössä ilmainen ns. avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

HTML ja CSS. Tästä se lähtee: portfolio-sivusto. Sivuston pääkansio, jonka sisällä on kaikki sivustoon kuuluvat alikansiot ja tiedostot.

HTML ja CSS. Tästä se lähtee: portfolio-sivusto. Sivuston pääkansio, jonka sisällä on kaikki sivustoon kuuluvat alikansiot ja tiedostot. HTML ja CSS Tästä se lähtee: portfolio-sivusto Sivuston pääkansio, jonka sisällä on kaikki sivustoon kuuluvat alikansiot ja tiedostot. index.html Sivuston pääsivu, joka avautuu selaimeen ensimmäisenä sivujen

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Lokakuu 2016 1 (10) Tikon Web-sovellukset Lokakuu 2016 2 (10) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 4 2.2 MAC... 4 2.3 Tablet-laitteet... 4 3 HTML5 sovellukset... 4 3.1 Tuetut selaimet...

Lisätiedot

ipad-mainokset Yleisiä ohjeita ja tekniikka lyhyesti www.richie.fi

ipad-mainokset Yleisiä ohjeita ja tekniikka lyhyesti www.richie.fi ipad-mainokset Yleisiä ohjeita ja tekniikka lyhyesti www.richie.fi Koko sivun ipad-mainoksissa yhdistyvät uusien teknologioiden ja printtimainonnan parhaat ominaisuudet: Koko sivun mainos ei keskeytä,

Lisätiedot

1.1 3.1.2014 Westin Lisätty luku 6, käyttötapauskuvaukset.

1.1 3.1.2014 Westin Lisätty luku 6, käyttötapauskuvaukset. Käyttäjävaatimukset Versio Päivämäärä Henkilö 1.0 XX.XX.2013 Kaikki PI-versio. 1.1 3.1.2014 Westin Lisätty luku 6, käyttötapauskuvaukset. 1. Liiketoiminnalliset tavoitteet 2. Käsitteet 3. Yleiskuva järjestelmästä

Lisätiedot

Älypuhelimet. Sisällysluettelo

Älypuhelimet. Sisällysluettelo Älypuhelimet Jussi Huhtala Sisällysluettelo Älypuhelimen määritelmä Historia Laitteistoarkkitehtuuri Käyttöjörjestelmät Android Symbian ios Yhteenveto 1 Älypuhelin Puhelin joka sisältää normaalit puhelimen

Lisätiedot

Arto Luukkainen 24.3.2014

Arto Luukkainen 24.3.2014 Arto Luukkainen 24.3.2014 2 Agenda Kaukomarkkinat ja Panasonic Toughbook Trendit mobiilipäätteissä ammattikäytössä Tablet trouble tutkimus Panasonic Toughpad tietokoneet Lisävarusteet 3 Kaukomarkkinat

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Android ohjelmointi. Mobiiliohjelmointi 2-3T5245

Android ohjelmointi. Mobiiliohjelmointi 2-3T5245 Android ohjelmointi Mobiiliohjelmointi 2-3T5245 Mikä on Android? Linux kernelin päälle rakennettu, Googlen kehittämä sovelluspino mobiilisovelluksiin Erillinen versio puhelimelle ja taulutietokoneille

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä.

Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect 9 -verkkokokoukseen 1 Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. Laitteistovaatimukset AC:n käyttö vaatii melko uuden tietokoneen,

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Harjoitustyö 3: Verkkosivujen toiminnallisuus (JavaScript)

Harjoitustyö 3: Verkkosivujen toiminnallisuus (JavaScript) Harjoitustyö 3: Verkkosivujen toiminnallisuus (JavaScript) Kurssin toisessa harjoitustyössä tutustutaan verkkosivujen toiminnallisuuden toteuttamiseen JavaScript:n avulla. Lisäksi käydään läpi verkkosivuston

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

ohjelman arkkitehtuurista.

ohjelman arkkitehtuurista. 1 Legacy-järjestelmällä tarkoitetaan (mahdollisesti) vanhaa, olemassa olevaa ja käyttökelpoista ohjelmistoa, joka on toteutettu käyttäen vanhoja menetelmiä ja/tai ohjelmointikieliä, joiden tuntemus yrityksessä

Lisätiedot

Webinaarin osallistujan ohje

Webinaarin osallistujan ohje Webinaarin osallistujan ohje 9.10.2015 Webinaariohjelmisto Kiinko käyttää webinaareissaan WebEx-ohjelmistoa Se mahdollistaa tietokoneiden väliset neuvottelut, kokoukset ja koulutukset internet-yhteyden

Lisätiedot

INTERNETSELAIMEN ASETUKSET. Kuinka saan parhaan irti selaimesta

INTERNETSELAIMEN ASETUKSET. Kuinka saan parhaan irti selaimesta INTERNETSELAIMEN ASETUKSET Kuinka saan parhaan irti selaimesta ASETUKSET YLEISESTI Asetuksilla taataan, että Selaimen ulkoasu on toivotunlainen Kirjaimen ja kuvien koko Pop-up -ikkunoiden käsittely Joissakin

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

WWW-Sivustojen suunnittelu. Miten WWW toimii. Suunnittelun lähtökohdat 14.10.2010

WWW-Sivustojen suunnittelu. Miten WWW toimii. Suunnittelun lähtökohdat 14.10.2010 WWW-Sivustojen suunnittelu Miten WWW toimii Web-selain hakee Web-sivun HTML-kielisen kuvauksen Sivuun liittyvät kuvat (jpeg, gif, png) Sivuun liittyvät muut elementit Palvelimen URL-osoite esim. http://www.metropolia.fi

Lisätiedot

WWW-Sivustojen suunnittelu

WWW-Sivustojen suunnittelu WWW-Sivustojen suunnittelu Miten WWW toimii Web-selain hakee Web-sivun HTML-kielisen kuvauksen Sivuun liittyvät kuvat (jpeg, gif, png) Sivuun liittyvät muut elementit Palvelimen URL-osoite esim. http://www.metropolia.fi

Lisätiedot

Miten näkövammainen eroaa 'tavallisesta' käyttäjästä?

Miten näkövammainen eroaa 'tavallisesta' käyttäjästä? Luennon sisältö 1. Miten näkövammaiset eroaa "tavallisesta" käyttäjästä? 2. Tilastoja 3. Näkövammaiselle haastavia tilanteita 4. Käytettävissä olevia apuvälineitä 5. Miten ja mistä apuvälineitä saa? 6.

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Web-sovelluksen luominen

Pedacode Pikaopas. Web-sovelluksen luominen Pedacode Pikaopas Web-sovelluksen luominen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Netbeans-työkalulla luodaan uusi yksinkertainen web-sovellus ja testataan sen toiminta. Opas kattaa kaiken aiheeseen

Lisätiedot

Lanuti.fi Lapin nuorisotiedotus. TIETOTALO INFOCENTER OY HTC Keilaniemi Keilaranta 17, Espoo Teknotie 14 16, Napapiiri, Rovaniemi

Lanuti.fi Lapin nuorisotiedotus. TIETOTALO INFOCENTER OY HTC Keilaniemi Keilaranta 17, Espoo Teknotie 14 16, Napapiiri, Rovaniemi Lanuti.fi 2015 Lapin nuorisotiedotus TIETOTALO INFOCENTER OY HTC Keilaniemi Keilaranta 17, 02150 Espoo Teknotie 14 16, 96930 Napapiiri, Rovaniemi Y-tunnus 1008465-8 www.tietotalo.fi Päivämäärä Versio Kuvaus

Lisätiedot

Case TUHTI. Projektin tunnuslukuja. ! Suuri perusjärjestelmäuudistus! Työt alkoivat kesällä 1999. ! Java luokkia n. 5000

Case TUHTI. Projektin tunnuslukuja. ! Suuri perusjärjestelmäuudistus! Työt alkoivat kesällä 1999. ! Java luokkia n. 5000 Case TUHTI 17.12.2002 1 TietoEnator 2002 Projektin tunnuslukuja! Suuri perusjärjestelmäuudistus! Työt alkoivat kesällä 1999! Otettu tuotantokäyttöön syksyllä 2001! Proof of Concept (5 henkilöä 4 kk) ->

Lisätiedot

CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö

CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö 0349955 Pekka Hyvärinen 0342194 Joonas Heikelä 0327708 Miro Temonen 0350122 Sami Tuominen Yleistä Seminaarityö osa kurssia Käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

HTML5 Tutkielma Centria ammattikorkeakoulu 5.10.2012 Paavo Räisänen

HTML5 Tutkielma Centria ammattikorkeakoulu 5.10.2012 Paavo Räisänen HTML5 Tutkielma Centria ammattikorkeakoulu 5.10.2012 Paavo Räisänen Sisällysluettelo: 1: Esittely 2: Uusia ominaisuuksia 2.1: Canvas elementti 2.2: Video ja ääni 2.3: Lomakkeet 2.3.1: Ajanilmaus 2.3.2:

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi E-kirjalla on monia määritelmiä ja monta nimeä Tiedosto, joka käsittää kirjan lukijalle välittyvän sisällön

Lisätiedot

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Tampereen Teknillinen Yliopisto / Porin laitos Teemu Kumpumäki teemu.kumpumaki@tut.fi 25.6.2015 1 Paikkatieto ja projektinhallinta Paikkatiedon käyttäminen projektinhallinnassa

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 8/8: Esteettömyys Edellinen osa-alue

Lisätiedot

- Flash on ennen muuta multimedian koosto-ohjelma, jossa muista ohjelmista tuodut mediaelementit voidaan yhdistää ja linkittää toisiinsa.

- Flash on ennen muuta multimedian koosto-ohjelma, jossa muista ohjelmista tuodut mediaelementit voidaan yhdistää ja linkittää toisiinsa. Tievie-seminaari : Teknologinen muutos Jyväskylä 12.8.2004 FLASH - miksi ja mihin tarkoitukseen Mika Sihvonen mika.sihvonen@uta.fi 1. Flash-tekniikan perusteet - Tuottajan näkökulmasta - Flash on Macromedia

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

2. PEHMEÄ XHTML XRAJAHTML

2. PEHMEÄ XHTML XRAJAHTML Luennot 1. Intro 2. PEHMEÄ XHTML XRAJAHTML Dokumentin (matalan tason) rakenne DOCTYPE ja merkistökoodaukset Elementtien syvät rajat 3. CSS 4. JavaScript 5. JavaScript-kirjastot & AJAX 6. Käytettävyys &

Lisätiedot

Ohje sähköiseen osallistumiseen

Ohje sähköiseen osallistumiseen Ohje sähköiseen osallistumiseen Kepan kevätkokouksessa käytetään Adobe Connect -sovellusta, joka mahdollistaa sähköisen osallistumisen kokouksiin. Kokoukseen osallistutaan henkilökohtaisella Adobe Connect

Lisätiedot

Kotisivujen teko. Jan Lindholm Kirkkonummen kansalaisopisto Syksy koodari.eu jsbin.com

Kotisivujen teko. Jan Lindholm Kirkkonummen kansalaisopisto Syksy koodari.eu jsbin.com Kotisivujen teko Jan Lindholm Kirkkonummen kansalaisopisto Syksy 2014 koodari.eu jsbin.com Käyttäjätunnus / Salasana aoppilas.01 / aoppilas#2013# aoppilas.02 / aoppilas#2013# aoppilas.03 / aoppilas#2013#

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön. Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä)

Johdatus tutkimustyöhön. Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä) Johdatus tutkimustyöhön Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä) Päivän To-do -lista Esittele oma työsi ryhmässä Valitse kenen työn haluat opponoida Heidi kierrättää listaa, merkitse siihen

Lisätiedot

OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen

OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen 1 OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. Laitteistovaatimukset löytyvät dokumentin lopusta. Ennen kokoukseen

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOKONEESI

PÄIVITÄ TIETOKONEESI PÄIVITÄ TIETOKONEESI HERVANNAN TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33721 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi PÄIVITÄ TIETOKONEESI 2(17) Sisällys 1. Mihin päivityksiä tarvitaan?... 3 1.1. Windowsin

Lisätiedot

Harjoitus 4: HTML5 piirtoalusta ( )!

Harjoitus 4: HTML5 piirtoalusta ( )! ! Tietokoneavusteinen opetus, 2017 Harjoitus 4: HTML5 piirtoalusta (24.3.2017)!! Tietokoneavusteinen opetus -kurssilla opetetaan Adobe Flash CS6:n käyttämistä ja HTML5-tekniikoita neljänä kertana: 10.3.,

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

WINE API ja Virtualisointiohjelmistot

WINE API ja Virtualisointiohjelmistot WINE API ja Virtualisointiohjelmistot Yleistä Winestä Ohjelmisto, joka mahdollistaa Windows -pohjaisten ohjelmien käytön kuissa käyttöjärjestelmissä Toimii yhteensopivuuskerroksena ohjelman ja käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Kytkentä, Super WISE. WISEn kytkennälle rakennusautomaatiojärjestelmiin. swegon.fi

Kytkentä, Super WISE. WISEn kytkennälle rakennusautomaatiojärjestelmiin. swegon.fi Kytkentä, n kytkennälle rakennusautomaatiojärjestelmiin swegon.fi Kytkentä, Tarvitsetko apua? Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Ota yhteys lähimpään Swegon-edustajaasi. Yhteystiedot löytyvät

Lisätiedot

XHTML - harjoitus. Tehtävä1: Tee xhtml tiedosto käyttäen notepad (muistio) ohjelmaa. Tiedoston tallennus notepad (muistio) ohjelmassa:

XHTML - harjoitus. Tehtävä1: Tee xhtml tiedosto käyttäen notepad (muistio) ohjelmaa. Tiedoston tallennus notepad (muistio) ohjelmassa: XHTML - harjoitus Tehtävä1: Tee xhtml tiedosto käyttäen notepad (muistio) ohjelmaa Tiedoston tallennus notepad (muistio) ohjelmassa: Jokaisen XHTML-dokumentin tulisi alkaa XML-määrittelyllä(engl.XML-prologue),

Lisätiedot

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Fivaldi Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri

Lisätiedot

OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen

OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen 1 OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. Verkkokokoukseen osallistujien kannattaa käyttää puhumiseen

Lisätiedot

ArcGIS. mobiililaitteille

ArcGIS. mobiililaitteille ArcGIS mobiililaitteille Liikkuvan työn tehostaminen Mitä on mobiili paikkatietoteknologia? Mobiili paikkatietoteknologia ulottaa paikkatiedon toimiston ulkopuolelle. Organisaatiot voivat tehdä tarkkoja,

Lisätiedot

TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN

TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN YLEISTÄ LUENNOT (8 H) & TYÖPAJA (2 H) YHTEYSTIEDOT ville.salminen@oulu.fi VÄLINEET Tekstieditori Mieluummin Windowsin Notepad kuin esimerkiksi Microsoft Word

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

3.11.2010. Web-sisällönhallintajärjestelmät. Sisältö. Mitä on web-sisällönhallinta?

3.11.2010. Web-sisällönhallintajärjestelmät. Sisältö. Mitä on web-sisällönhallinta? Sisältö Mitä on web-sisällönhallinta? Tausta ja tavoitteet Käytännön prosessi Yleisesti Keskeiset ominaisuudet Sisällönhallintajärjestelmän valitseminen ja käyttöönotto Wordpress Joomla! Drupal Yhteenveto

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Qt kaikkialla? 9.4.2010

Qt kaikkialla? 9.4.2010 Qt kaikkialla? Helsinki Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Tel. 09 431 551 Tampere Satakunnankatu 18, 33210 Tampere, Tel. 03 315 861 Turku Lemminkäisenkatu 32 A, 20520 Turku, Tel. 02 263 571 Qt Qton C++

Lisätiedot

1 www-sivujen teko opetuksessa

1 www-sivujen teko opetuksessa RäsSe, Tekniikka/Kuopio Sivu 1 1 www-sivujen teko opetuksessa 1.1 Yleistä Mitä materiaalia verkkoon? Tyypillisesti verkossa oleva materiaali on html-tiedostoja. Näitä tiedostoja tehdään jollakin editorilla

Lisätiedot

Brother Image Viewer Android -opas

Brother Image Viewer Android -opas Brother Image Viewer Android -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi

Lisätiedot