Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 43"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta AIKA klo 18:30-20:00 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien vaali Kiinteistönhoitaja Juolan irtisanoutuminen Kiinteistönhoitajan toimen asettaminen haettavaksi Viinikantien nopeusrajoitus Yksityistien nimeäminen Teknisen toimen välitilinpäätös 8/ Sivistystoimen rakennusten käyttösuunnitelma Perämeren tutkimusaseman rakennukset Vasken omakotitalo Poikkeamishakemus Pramila Risto Poikkeamishakemus Tönkyrä Veikko Ilmoitusasiat Muut asiat 59

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Räinä Jari pj Holappa Lauri varapj Krekilä Marja-Leena jäsen Ripatti Sasu jäsen poistui kokouksesta 35 :n käsittelyn ajaksi Sipilä Sanna jäsen Ketola Markku varajäsen Rantapirkola Kaarlo varajäsen Tönkyrä Kalevi kh:n vpj Maikkola Markku esittelijä POISSA Juola Raija jäsen Karvosenoja Hannu jäsen Parrila Maarit kh:n pj Nurkkala Ari kj ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Markku Ketola Sasu Ripatti Lauri Holappa Kunnanvirasto

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Teknltk 28 Hailuodon kunnan hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa lautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus on kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä kunnanjohtajalla. Kokouskutsu tulee postittaa vähintään 6 päivää ennen kokousta. Kiireellisen kokouksen koollekutsumisessa puheenjohtajalla on harkintansa mukaan mahdollisuus käyttää lyhyempää kutsuaikaa. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet lautakunnan jäsenistä on paikalla. Asiat päätetään kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän esitys on käsittelyn pohjana. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii kunnaninsinööri. Hallintosäännön (55-57 ) mukaan esittelijästä, sihteeristä ja valmisteluvastuista päättää lautakunta. Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien vaali Teknltk 29 Valtuuston työjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Samaa käytäntöä sovelletaan lautakunnissa lautakunnan jäseniin. Pöytäkirjantarkastajille ilmoitetaan pöytäkirjan valmistumisesta puhelimitse, jollei kokouksessa muuta sovita. Lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Karvosenojan ja Sasu Ripatin. Lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Ketolan ja Sasu Ripatin. Pykälän 35 tarkistaa Ripatin sijasta Lauri Holappa. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kiinteistönhoitaja Juolan irtisanoutuminen Teknltk 30 Kiinteistönhoitaja Väinö Juola irtisanoo työsuhteensa päivätyllä kirjeellä. Irtisanoutuminen alkaa lähtien. Irtisanoutumisen syynä on eläkkeelle jääminen. Tekninen lautakunta hyväksyy Väinö Juolan irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Liitteet Liite 1 Kiinteistönhoitaja Juolan irtisanoutuminen Väinö Juola kunnanhallitus

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kiinteistönhoitajan toimen asettaminen haettavaksi Teknltk 31 Kiinteistönhoitaja Väinö Juola on jäänyt eläkkeelle alkaen. Juola on tullut teknisen toimen palvelukseen Hailuodon kunnan kiinteistöjen hoito ja huolto edellyttävät vähintään kahden kokopäiväisen kiinteistönhoitajan työpanosta. Kiinteistönhoitajan toimi asetetaan haettavaksi välittömästi ao. ilmoituksella. Ilmoitus julkaistaan sanomalehti Kalevassa ja seuraavassa kuntatiedotteessa sekä kunnan kotisivuilla. " Haemme Hailuodon kunnan tekniseen toimeen ammattitaitoista, vastuuntuntoista ja yhteistyöhenkistä KIINTEISTÖNHOITAJAA vastaamaan kunnan kiinteistöjen kokonaisvaltaisista kunnossapito- ja huoltotehtävistä. Kiinteistönhoitajan toimeen valittavalta edellytämme kiinteistöalan (tai vastaavaa) tutkintoa ja työkokemusta vastaavasta työstä (1-5 v). Arvostamme kykyä tehdä työtä sekä itsenäisesti että ryhmässä, oma-aloitteisuutta, joustavuutta, luotettavuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä valmiutta oppia käyttämään kiinteistönhoidossa käytettäviä nykyaikaisia automaatiojärjestelmiä. Tehtävän hoidossa edellytetään oman auton käyttöä työaikana. Palkkaus määräytyy kuntien teknisen sopimuksen TS ryhmä I mukaan. Työaika on 38,25 h / vko. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimi täytetään alkaen 4 kk:n koeajalla. Tekniselle lautakunnalle osoitetut hakemukset tulee toimittaa klo mennessä osoitteeseen Hailuodon kunta, Luovontie 176, HAILUOTO. Lisätietoja tehtävästä antavat: Kunnaninsinööri Markku Maikkola, Tekninen isännöitsijä Sauli Asikainen, Hailuodossa Tekninen lautakunta " Liitteet Liite 2 Kiinteistönhoitajan toimen asettaminen haettavaksi sanomalehti Kaleva kunnan kotisivut kuntatiedote kunnanhallitus

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Viinikantien nopeusrajoitus Teknltk 32 Viinikanlahdentien hoitokunta esittää tekniselle lautakunnalle, että se asettaisi Viinikantielle ja osalle Ristopintietä 50 km/h:n nopeusrajoituksen välillä Luovontie - Rautaletontie. Tieliikennelain 51 :n mukaan yksityistielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Tekninen lautakunta asettaa Viinikantielle ja osalle Ristopintietä 50 km/h nopeusrajoituksen. Hoitokunta vastaa osaltaan tarvittavien liikennemerkkien hankinnasta, asennuksesta ja hoidosta. Merkit on asennettava voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Liitteet Liite 3 Viinikantien nopeusrajoitus jakokunta kuntatiedote

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Yksityistien nimeäminen Teknltk 33 Susanna Rapinoja pyytää teknistä lautakuntaa nimeämään rakennuspaikalleen (29:122 M601 Viisseinänen) rakennetun uuden tieuran, jonka pituus on n. 400 metriä. Nimeksi hän esittää Viisseinäsentietä kiinteistön nimen mukaisesti. Tieoikeutettuja ovat lisäksi tilat 29:121, 29:79, 29:39, 30:28, 29:122, 30:7, 90:1 ja 29:112. Tiloilla 30:7, 90:1 ja 30:28 on osayleiskaavassa (oikeusvaikutukseton) omakotitalon rakennuspaikat. Jokainen erillinen tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle asutulle kiinteistölle, tulisi pääsääntöisesti nimetä omalla nimellään. Jos yksittäinen osoitekohde sijaitsee kaukana nimetystä tiestä, voidaan sen liittymistielle antaa oma osoitenimi esimerkiksi tilannimen tai paikannimen mukaan. Joissakin tapauksissa paikkaan sopiva perusosaton (ei loppuosaa -tie, tms) nimikin, esim. vanhan paikannimen mukainen nimi, elävöittää osoitenimistöä (Kuntaliitto: Kunnan osoitejärjestelmä-ohjeet ja suositus). Tekninen lautakunta antaa uudelle yksityistielle nimen Viisseinänen. Kunta hankkii kertaalleen osoiteviitan ja tarvikkeet tienviittaa varten. Tienviitta jää tieosakkaiden hoidettavaksi ja huollettavaksi. Liitteet Liite 4 Yksityistien nimeäminen Susanna Rapinoja kunnanhallitus

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen välitilinpäätös 8/2013 Teknltk 34 Kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaan välitilinpäätöksessä ja talousarvion 2013 tarkistamisessa on syytä kiinnittää huomiota toimintamenojen ylityksiin. Elokuun lopun toteutuman perusteella kunnan vuoden 2013 talousarvion vuosikate jää ,00 e alijäämäiseksi. Talousarvion tarkistamisen tarkoituksena on etsiä realistisia vaihtoehtoja alijäämän leikkaamiseen, eikä ainoastaan toimintamenojen lisäämiseen. Teknisen toimen välitilinpäätöksessä tarkastellaan talouden toteutumaa ajalla Kustannuspaikka- ja tilikohtaisen toteutumaprosentin tulisi tuolta ajanjaksolta olla tasaerin mitattuna 66,6 % (8/12). Teknisen toimen toteutumavertailussa on joitakin pieniä tilikohtaisia määrärahaylityksiä. Suurin prosentuaalinen ylitys kustannuspaikkatasolla on veneilijöiden tukirakennuksen kohdalla, jossa viime kesän käyttösähkön korkea kulutus ja siitä aiheutuneet ostopalvelut lisäsivät toimintakuluja 3.259,97 euroa. Kokonaisuutena teknisen toimen toteutuma saakka ennen poistoja on seuraavanlainen: Toimintatuotot ,11 75,2 % Toimintakulut ,86 64,9 % Toimintakate ,75 53,0 % Kunnanhallitus on kokouksessaan Khall 186 käsitellyt Pöllän lentopaikan määrärahan varaamista vuodelle Päätöksessä todetaan, että investoinnin käsittely määrärahan kattamisesityksineen sisällytetään syksyn välitilinpäätökseen ja käsitellään keskitetysti välitilinpäätöksen yhteydessä. Tekninen lautakunta esittää investointivarauksena talousarviossa 2014 kunnanhallitukselle ja -valtuustolle Pöllän lentopaikan kunnostamista. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, ettei välitilinpäätös aiheuta tekniselle toimelle tarvetta lisämäärärahoitukselle. Toisaalta myöskään koko kunnan alijäämän leikkaamiseen ei teknisellä toimella ole muita realistisia vaihtoehtoja tai työkaluja, kuin kunnan lakisääteisen toiminnan kannalta ylimääräisen rakennuskannan realisointi myynnin kautta. Liitteet Liite 5 Teknisen toimen välitilinpäätös 8/2013 kunnanhallitus ja -valtuusto

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Sivistystoimen rakennusten käyttösuunnitelma Teknltk 35 Hailuodon uusi koulurakennus on valmistunut sisätilojen osalta Uudessa koulussa toimii sekä ala-aste että yläaste. Vanha yläaste sekä rivitalo on purettu ja vanha ala-aste (399 htm2) on jäänyt tyhjilleen. Näin ollen sivistystoimen rakennusten käyttötarkoitus on otettava uudelleen tarkasteltavaksi. Muita sivistystoimen käytössä tai hallinnassa olevia rakennuksia ovat liikuntahalli (820 htm2), kirjasto (208 htm2), nuorisotila Luukku (128 htm2), päiväkoti OnnenSaari (237 htm2), perhepäiväkoti Tuomikka (262 htm2) sekä kansalaisopiston kudontakurssi (60 htm2), joka toimii yksityisissä tiloissa. Lisäksi kiinteistöillä on muutamia pienehköjä talous- ja varastorakennuksia. Tekniselle lautakunnalle on toimitettu päivätty aloite jossa esitetään, että tyhjillään oleva ala-asterakennus annettaisiin eri toimijoiden käyttöön. Käyttäjien (rehtori, päivähoidon johtaja) kanssa pidettiin palaveri rakennusten tilasta ja tulevaisuudesta. Yhtä mieltä oltiin siitä, että kunta ei kustannusten vuoksi kykene ylläpitämään muita kuin omaan toimintaan kiinteästi liittyviä rakennuksia. Ne rakennukset joille kunnalla ei ole käyttöä, tulee pyrkiä ensisijaisesti myymään tai toissijaisesti vuokraamaan ulos ns. kylmällä vuokralla, jolloin vuokraaja vastaa kaikista käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä kustannuksista. Tuolloin linjattiin rakennusten käyttötarkoituksia siten, että vanhaan ala-asterakennukseen saneerattaisiin tilat nuorisotoimelle ja kansalaisopistolle, sekä väliaikaiset tilat perhepäivähoidolle. Jatkumona tälle esitettäisiin kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nykyisen päiväkodin laajentamista lähivuosina siten, että perhepäiväkoti toimisi saman katon alla päiväkodin kanssa. Päiväkoti on aikanaan suunniteltu laajennusvara huomioon ottaen. Tämän jälkeen perhepäiväkoti Tuomikassa on käyttäjien mukaan ilmennyt lisääntyvässä määrin sisäilmaongelmia, jonka vuoksi toimintaa ollaan väliaikaisesti siirtämässä Mäntyvilikki I:n kolmioon. Näin ollen ei perhepäiväkodille kannata saneerata väliaikaisia tiloja vanhaan ala-asterakennukseen, vaan päiväkodin laajennus on syytä ottaa investointiohjelmaan jo vuodelle Siihen saakka perhepäivähoito toimisi Mäntyvilikin kolmiossa. Sivistystoimen käyttäjien mukaan olisi toiminnallisesti tarkoituksenmukaista, jos kaikki sivistystoimen toiminnot sijoittuisivat nykyisen koulukeskuksen yhteyteen. Myös uuden koulun käyttöä tulisi mahdollisuuksien mukaan rajoittaa siten, että se olisi pääsääntöisesti vain koulukäytössä, lukuunottamatta kotitalouden ja teknisen työn luokkia. Näillä linjauksilla ala-aste kannattaa saneerata nuorisotoimen ja kansalaisopiston käyttöön siten, että tiloihin tulisi myös kokoustila. Nuorisotoimelta vapautuva tila saneerataan toimisto- tai asuinkäyttöön. Nykyinen Tuomikan rakennus myydään. Toinen vaihtoehto on, että perhepäivähoitoa lukuunottamatta toiminnot säilyvät nykyisissä tiloissa ja ala-asterakennus myydään tai vuokrataan kylmällä vuokralla. Tekninen lautakunta esittää, että sivistystoimi linjaa rakennusten käyttötarpeet ja -tarkoitukset, ja esittää kunnanhallitukselle miten rakennusten suhteen jatkossa menetellään.

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Sasu Ripatti poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan tarkistaa tämän pykälän osalta Lauri Holappa. Liitteet Liite 6 Sivistystoimen rakennusten käyttösuunnitelma kunnanhallitus koulutoimen johtaja

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Perämeren tutkimusaseman rakennukset Teknltk 36 Hailuodon kunta omistaa tilan Tutkimusasema Marjaniemessä. Tilalla on vanhoja ja uudempia Perämeren Tutkimusaseman rakennuksia. Rakennuksista suurin osa on ollut vuokrakäytössä. Alla on lueteltu rakennukset laajuustietoineen ja käyttötarkoituksineen. 1. Isopirtti, käyttötarkoitus ravintola/majoitus, vuokrattu yksityiselle, rakennettu v. 1850, pinta-ala 205 kem2. 2. Torni, käyttötarkoitus matkailuinfo/majoitus, kunnan käytössä/vuokraus matkailijoille, rakennettu v. 1904, pinta-ala 99 kem2. 3. Liiteri, käyttötarkoitus savusauna ja takkahuone, vuokrattava saunarakennus, rakennettu v. 1808, pinta-ala 82 kem2. 4. Makasiini, käyttötarkoitus majoitusrakennus, vuokrataan matkailijoille, rakennettu v. 1871, pinta-ala 67 kem2. 5. Majakkapuoli, käyttötarkoitus majoitusrakennus, päädyssä asuinhuoneisto ja vuokrattu toimistohuone, muut tilat vuokrataan matkailijoille, rakennettu v. 1896, pinta-ala 255 kem2. 6. Valtion sauna, käyttötarkoitus talousrakennus, ei käytössä, rakennettu v. 1871, pinta-ala 30 kem2. 7. Halkovaja, käyttötarkoitus talousrakennus, varasto käytössä, rakennettu v. 1903, pinta-ala 57 kem2. 8. Tullin maja Ruutana, käyttötarkoitus talousrakennus, majoituskäytössä, rakennettu v. 1986, pinta-ala 13 kem2. 9. Tullin maja Simppu+Norssi, käyttötarkoitus saunarakennus, majoituskäytössä, rakennettu v. 1978, pinta-ala 22 kem Laboratorio/saunarakennus, käyttötarkoitus myymälä- ja saunarakennus, yksityinen savustamo ja matkailijoiden sauna- sekä pesutilat, rakennettu v. 1986, pinta-ala 167 kem Talonmiehen asunto, käyttötarkoitus asuinrakennus, vuokrattu asunnoksi yksityiselle, rakennettu v. 1986, pinta-ala 70 kem2. Vuoden 2012 aikana tutkimusaseman rakennukset olivat pääosin matkailuorganisaation käytössä. Talonmiehen asunto oli vuokrattu yksityiselle, kuten myös päätyhuoneisto ja toimisto Majakkapuolesta. Laboratoriorakennuksessa toimi savustamo ja Isopirtissä ravintola ja majoitustiloja. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan tutkimusaseman kiinteistöjen menot olivat ,76 e, ja tulot ,77 e. Poistojen jälkeen netto oli ,23. Palkkakuluja muodostui v ,21 e. Palkat maksettiin Matkailu/Kuntamarkkinoinnin kustannuspaikalta. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Perämeren tutkimusaseman kiinteistön rakennukset myytäväksi tai vuokrattavaksi kylmällä vuokralla. Mikäli rakennukset vuokrataan, tulee vuokrasopimukset valmistella etukäteen samansisältöisesti ennen vuokraneuvottelujen aloittamista. Päätösehdotus hyväksytään sillä muutoksella, että tutkimusaseman kiinteistöt vuokrataan kylmällä vuokralla. Liitteet Liite 7 Perämeren tutkimusaseman rakennukset kunnanhallitus

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Vasken omakotitalo Teknltk 37 Hailuodon kunta omistaa Vaskessa tilalla Vaski 3 omakotitalon (1 ½ krs) ja talousrakennuksen. Omakotitalo on valmistunut v ja talousrakennus v Rakennukset ovat olleet vuokrakäytössä. Kuukausivuokra on 868,88 e/kk. Vuokrasopimus päättyy Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa tilan 33:35 ja sillä olevat rakennukset myytäväksi. Liitteet Liite 8 Vasken omakotitalo kunnanhallitus

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus Pramila Risto Teknltk 38 Risto Pramila hakee poikkeamislupaa saunarakennuksen (15 kem2) ja aittarakennuksen (8 kem2) rakentamiselle Kyrönperään rantayleiskaava-alueelle. Kiinteistön Saarenranta koko on 5,6 ha. Rakennuspaikalla on luvallinen ( ) lomarakennus (38 kem2). Rakennuspaikka on omarantainen, ja etäisyys rantaviivasta on n. 110 metriä. Kaavamääräys rakennuspaikalla on RA-4, joka tarkoittaa rakennetun lomarakennuksen rakennuspaikkaa, jonne merivesi voi nousta. Kaavamääräyksen mukaan rakennuspaikalla olevia rakennuksia voidaan korjata ja ylläpitää nykyisessä laajuudessaan. Jos oleva rakennus tuhoutuu, rakennuspaikalle saa rakentaa uudet rakennukset entisten tilalle. Tuhoutuneiden rakennusten tilalle voidaan rakentaa loma-asunto ja kolme muuta rakennusta. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 k-m2, josta loma-asunto enintään 60 k-m2. Uudisrakennus on sijoitettava rakennuspaikalle siten, että rakennuksen vesivahingolle alttiit osat tulevat vähintään osa-aluetta koskevan rantayleiskaavamääräyksen mukaiselle korkeustasolle. Mahdollisen pengerryksen suurin sallittu korkeus on 1 metri. Rakennuksen tuleva paikka on mitattu ja sen korkeus N60-tasossa on +1,023 m. Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan Risto Pramilalle saunarakennuksen ja aittarakennuksen rakentamiselle rantayleiskaava-alueen RA-4 rakennuspaikalle seuraavin ehdoin: Rakennusten vesivahingolle alttiiden rakennusosien tulee olla vähintään korkeustasolla +2,00 m (N60). Rakennuspaikkaa tulee pengertää siten, että korkeusvaatimus +1,50 (N60) täyttyy. Pengertämisen jälkeen rakennuspaikka tulee mitata uudelleen. Ennen rakentamisen aloittamista tulee hankkeelle hakea rakennuslupa. Perustelut: Rantayleiskaavamääräys RA-4 ei suoraan kiellä uudisrakentamista. Rakennuspaikan vanha lomarakennus ei ole kärsinyt vesivahinkoja, joten merivesi ei ole uudisrakennukselle uhka etenkin jos rakentaminen toteutetaan rantayleiskaavan rakentamiskorkeudesta annettujen määräysten mukaan. Pesutilojen ja varastoaitan rakentaminen on tarpeen perheen loma-asumisen vuoksi. Naapurit on kuultu eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Hakemuksen katsotaan em. perustein ja poikkeamispäätöksen ehdoin täyttävän maankäyttö- ja rakennuslain 172 :ssä poikkeamiselle asetetut vaatimukset Liitteet Liite 9 Poikkeamishakemus Pramila Risto Risto Pramila POPELY

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus Tönkyrä Veikko Teknltk 39 Veikko Tönkyrä hakee poikkeamislupaa lomarakennuksen ja saunarakennuksen laajentamiseen sekä aittarakennuksen rakentamiseen tilalla Sysiranta. Tila on omarantainen ja sen koko on 1,155 ha. Rakennusten etäisyys rantaviivasta on n. 80 metriä. Tilalla on tällä hetkellä luvalliset vapaa-ajan asuinrakennus ( , 79 kem2) ja saunarakennus ( , 6 kem2). Vapaa-ajan asuinrakennusta halutaan laajentaa 24 kem2, ja saunaa 3 kem2. Lisäksi tilalle halutaan rakentaa aitta (16 kem2). Tilalla on voimassa rantayleiskaava. Kaavamerkintä tilalla on RA-2, eli loma-asuntoalue. Rakennuspaikalle voidaan rakentaa loma-asunto ja kolme muuta rakennusta. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 kem2, josta loma-asunto enintään 60 kem2. Laajennusten ja aittarakennuksen rakentamisen jälkeen tilan 35:8 rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 128 kem2, eli sallittu rakennusoikeus ylittyy vähäistä enemmän. Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan Veikko Tönkyrälle vapaa-ajan rakennuksen ja saunarakennuksen laajentamiselle (24+3 kem2) sekä aittarakennuksen(16 kem2) rakentamiselle rantayleiskaava-alueen RA-2 rakennuspaikalle seuraavin ehdoin: Rakennusten vesivahingolle alttiiden rakennusosien tulee olla vähintään korkeustasolla +2,20 m (N60). Ennen rakentamisen aloittamista tulee hankkeille hakea rakennusluvat. Perustelut: Lomarakennuksen ja saunarakennuksen laajennus ja varastoaitan rakentaminen on tarpeen esteettömän asumisen ja toimivamman huonetilajärjestelyn saavuttamiseksi. Naapurit on kuultu eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Hakemuksen katsotaan em. perustein ja poikkeamispäätöksen ehdoin täyttävän maankäyttö- ja rakennuslain 172 :ssä poikkeamiselle asetetut vaatimukset. Liitteet Liite 10 Poikkeamishakemus Tönkyrä Veikko Veikko Tönkyrä POPELY

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Teknltk 40 - Maakuntakaavoituksen neuvottelukunta Luotsituvan kaapelointi - Kh:n päätös lintutorneista - Jaakko Marjaniemen maaainesottolupa - POPELYn vastaselitys hallinto-oikeudelle - viranhaltijapäätökset huoneistojen vuokrauksesta 12 kpl - viranhaltijapäätökset jatkoajasta kauppakirjan rakentamisvelvoitteeseen 2 kpl - viranhaltijapäätös takuuvuokran määräämisestä - viranhaltijapäätös sairausloman sijaisuudesta - viranhaltijapäätös ilmalämpöpumppujen hankkimisesta - viranhaltijapäätös liikennemerkkien asentamisesta - viranhaltijapäätös skeittirampin siirrosta - kh:n päätös rivitalon purkukustannuksista ja koulun hankintojen määrärahasta - kh:n päätös varavoiman siirtämisestä - myönnetyt luvat Asiat merkitään tiedoksi. Liitteet Liite 11 Ilmoitusasiat Liite 12 Ilmoitusasiat Liite 13 Ilmoitusasiat Liite 14 Ilmoitusasiat Liite 15 Ilmoitusasiat Liite 16 Ilmoitusasiat Liite 17 Ilmoitusasiat Liite 18 Ilmoitusasiat Liite 19 Ilmoitusasiat Liite 20 Ilmoitusasiat Liite 21 Ilmoitusasiat Liite 22 Ilmoitusasiat Liite 23 Ilmoitusasiat Liite 24 Ilmoitusasiat Liite 25 Ilmoitusasiat Liite 26 Ilmoitusasiat

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Muut asiat Teknltk 41 Ei muita asioita.

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUS/VALITUSOHJEET Kunnallis/lupa-asiat MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät:30, 31, 34, 35, 36, 37, 40 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 32, 33, 38, 39 Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen valitus hallinto-oikeudelle: Pykälät: Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/valituksen. Oikaisuvaatimus/valitusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 32, 33, 38, 39 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite: Tekninen lautakunta, Luovontie 176, HAILUOTO puhelin , telekopio , virka-aika klo 08:00-16:00 Valitusviranomainen Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Valitusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Valituskirjeen sisältö ja toimittaminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen valituksen: Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite: Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, OULU, puhelin , telekopio , virka-aika klo 08:00-16:00 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (lupapäätöksissä päätöksen antopäivä). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse, telekopiona, sähköpostina tai lähetin välityksellä.oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä.oikaisuvaatimusasiakirjojen toimittamisesta telekopiona tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003). Valituskirjeessä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirje on valittajan tai valituskirjeen muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.valituskirjeeseen on liitettävä päätös josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Pöytäkirjan nähtäväksiasettaminen Tiedoksianto asianosaiselle 1) valitusaika on luettava. Lisäksi valituskirjeeseen tulee liittää ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse, telekopiona, sähköpostina tai lähetin välityksellä.valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä.valitusasiakirjojen toimittamisesta telekopiona tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003). Pvm: Hailuodossa klo 12:00 Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajanallekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 09/07 Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 17.00-19:00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 166 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/07 Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 06/09 174 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 11.5.2009 klo 18.30-21.20 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu Tekninen lautakunta Aika 19.3.2014 klo 16.00 19.23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 14 Teknisen toimen käyttötalouden toteutuma vuodelta 2013 23 15 Toimistotyöntekijän

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot