Euroloan Group Oyj Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroloan Group Oyj Vuosikertomus"

Transkriptio

1 Euroloan Group Oyj Vuosikertomus 2013 Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni.

2 2 EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2013

3 SISÄLLYSLUETTELO EUROLOAN VUONNA Vuoden keskeiset tapahtumat... 6 Taloudelliset indikaattorit... 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 9 HALLITUS JOHTORYHMÄ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Markkinoiden kehitys Suomi Ruotsi Puola Liikevaihdon kehitys Tuloksen ja kulurakenteen kehitys Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Emoyhtiön tuloskehitys Tase ja rahoitus Henkilöstö ja organisaatio Liiketoiminnat Consumer Finance (kuluttajarahoitus) Corporate Customers (yritysluotot) Collection (perintä) Savings & Deposits (talletukset) Investments (sijoitukset) Group Services (konsernipalvelut) Hallitus ja tilintarkastajat Vastuullisuus Osake-, omistus- ja konsernirakenteen muutokset Lähipiirilainat ja vastuut Konsernin rakenne Osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset Riskienhallinta Liiketoimintaympäristö Hallituksen voitonjakoesitys Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Näkymät vuodelle KONSERNITILINPÄÄTÖS EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

4 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konsernitilinpäätös Tilinpäätöksen laatiminen Yrityksen perustiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen yhdistelyperiaatteet Ulkomaanrahan määräisten erien muuntaminen Aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Vieraan pääoman menot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Työsuhde-etuudet Tuloverot Vaihtuvat vastaavat Vieras pääoma Kuvaus euroloan group konsernin taloudellisesta raportointi-prosessista HALLINNOINTIPERIAATTEET Päätöksenteko Yhtiökokous Hallitus Toimitusjohtaja Yrityksen johtoryhmä Tilintarkastus Yrityksen sisäiset toimintaperiaatteet ja valvontajärjestelmät Sääntely Riskienhallinta Sisäisen tarkastuksen ohjeistus RISKIENHALLINTA Yleistä Riskienhallinnan rakenne Yhtiön hallitus Toimitusjohtaja Riskienhallinta Riskitarkastus (risk control) EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2013

5 Sisäinen tarkastus Tilintarkastus Yhtiöön liittyviä riskejä Yleistä Strategiset riskit ja alaan liittyvät riskit Operatiiviset riskit Rahoitusriskit Korkoriski Konsernin muiden yhtiöiden toimintaan liittyviä yhtiökohtaisia riskejä Euroloan Consumer Finance Oyj Crédito Cobro Oy Digna It Oy Crédito Cobro Capital Oy Yhtiöön sijoittamiseen liittyviä riskejä Luottoriski Liikkeeseenlaskijariski Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Verotus EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Tase EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatiminen Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET TILINTARKASTUSKERTOMUS EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

6 EUROLOAN VUONNA 2013 Euroloan Group Oyj on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, rahoitukseen ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja muut toimistot Tukholmassa ja Varsovassa. Konserni on kehittänyt rahoitusmarkkinoiden tehokkaimmat liiketoimintaratkaisut ja -järjestelmät. Konsernin täysin automatisoitu ja kansainvälisesti skaalautuva pilvipalvelu mahdollistaa reaaliaikaisten rahoitusratkaisuiden tarjoamisen pk-yrityksille ja kuluttajille. Euroloan Group Oyj tarjoaa myös täysin automatisoitua laskutus- ja perintäpalvelua tytäryhtiönsä kautta Cobro24 -aputoiminimen alla. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan saatavien hallinnan koko saatavan elinkaaren aikana. Konserni on vakiinnuttanut markkina-asemansa avainmarkkinoillaan ja kasvattanut markkinaosuuttaan jatkuvasti yhtiön perustamisvuodesta 2007 lähtien. Alkuvuodesta 2013 konsernin 100 %:sti omistama tytäryhtiö Euroloan Finance AB jätti Ruotsin finanssivalvonnalle luottolaitoshakemuksen, joka toteutuessaan mahdollistaa euroon asti Ruotsin valtion takaamien talletusten vastaanottamisen yleisöltä. Vuoden keskeiset tapahtumat Cochito Oy muutti sekä nimensä että yhtiömuotonsa. Uudeksi nimeksi valittiin Euroloan Group ja yhtiömuodoksi julkinen osakeyhtiö (Oyj). Osakepääomaa korotettiin samassa yhteydessä euroon. Euroloan Group Oyj:llä (Konserni) oli toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Konsernin pääkonttori sijaitsi Helsingissä ja maayhtiöiden toimistot sijaitsivat Tukholmassa ja Varsovassa. Konserni lanseerasi toukokuussa ainutlaatuisen automatisoidun Revolving Credit Line rahoitusjärjestelmän, joka mahdollistaa mm. virtuaalisen luottokortin luomisen. Luottotili luodaan ja sitä hallinnoidaan täysin reaaliaikaisesti sähköisen my.euroloan -palvelun avulla. Konsernin strategian mukaisesti muodostettiin ammattihallitus kesäkuussa. Konserni hankki sekä Euroloan Consumer Finance Oyj:n että Crédito Cobro Oy:n koko osakekannat kokonaisarvoltaan 28 miljoonan euron yritysjärjestelyssä. Samalla konsernin oma pääoma kasvoi yli 8 miljoonalla eurolla. Konserni oli perustajajäsenenä lanseeraamassa Suomen markkinoille positiivisen luottorekisterin. Konserni laajentui Puolan markkinoille lanseeraamalla ensimmäisenä toimijana virtuaalisen luottokortin. Konsernissa käynnistettiin uusi liiketoiminta-alue, yritysrahoitus, missä asiakkaat voivat hakea euron yritysluottoja antaen vakuudeksi myyntisaatavansa. Konsernin 100% omistama tytäryhtiö Euroloan Finance AB jätti Ruotsin finanssivalvonnalle luottolaitoslupahakemuksen (Kreditmarknadsbolag). Toimiluvan puitteissa talletukset ovat Ruotsin talletussuojan piirissä EUR asti per tallettaja. Tytäryhtiötä pääomitettiin 5 miljoonalla eurolla joulukuussa. Konsernin perinnässä käytetty aputoiminimi Cobro24 kasvatti asiakasmääränsä yli 50:een merkittävän kokoiseen asiakkaaseen. Automatisoituja korkean volyymin perintätoimistopalveluitamme käyttivät vuodenvaihteessa niin pankit, kaupungit, vakuutusyhtiöt kuin kunnatkin. 6 EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2013

7 Suomen, lainsäädännöllinen kenttä eli suurten muutosten aikaa. Sekä kuluttajansuojalain että perintälain muutokset aiheuttivat merkittäviä muutoksia konsernin liiketoiminta-malleihin. Uusien toimintatapojen käyttöönotto aiheutti kertaluonteisia investointeja tietojärjestelmämuutoksiin ja myös muutoksia liikevaihdon kirjautumiseen kirjanpidossa. Lainsäädännöllisten muutosten johdosta konsernin liiketoimintamalli muuttui merkittävästi, joten 2013 konsernitilinpäätöksen luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2012 konsernitilinpäätöksen lukujen kanssa. Liikevaihto oli 7,4 (9,6) milj. euroa. Muut tuotot olivat 2,6 (0) milj. euroa. Kokonaistuotot olivat 10,0 (9,6) milj. euroa ja ne kasvoivat 4,5 % edellisvuodesta. Liikevoitto oli 1,8 (2,1) milj. euroa eli 24,6 % (21,7 %) liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -0,8 (2,1) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyy 2,6 milj. euron erä, joka liittyy konsernin saatavakannan muutoksiin. Oma pääoma yhteensä oli 10,3 (1,7) milj. euroa kasvaen 525 % edellisvuodesta. Oman pääoman lisäyksestä 8,3 milj. euroa muodostui kaupan yhteydessä, jossa Euroloan Group Oyj hankki vähemmistön omistuksessa olleet osakkeet Crédito Cobro Oy:ssä ja Euroloan Consumer Finance Oyj:ssä. Taseen loppusumma oli 32,1 (14,6) milj. euroa kasvaen 121 % edellisvuodesta. EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

8 Taloudelliset indikaattorit Liikevaihto* m Omavaraisuusaste % 12 35% 10 30% % 20% 15% 10% 02 5% % *sisältää myös liiketoiminnan muut tuotot Oma pääoma m Taseen loppusumma m EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2013

9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TULEVAISUUDEN VOITTAJIA OVAT AUTOMAATIO, SKAALAUTUVUUS JA ALHAISET KIINTEÄT KULUT. -Tommi Lindfors, toimitusjohtaja Me uskomme, että rahoitusala elää globaalisti suuren murroksen aikaa. Maantieteellisesti laajat konttoriverkostot ovat tehottomia ja kiinteiltä kustannuksiltaan mahdottoman kalliita ylläpitää. Toimintoja on kilpailun kiristyessä pakko automatisoida ja siirtää palveluja entistä nopeammin verkkoon. Tästä on nähty jo ensimmäiset merkit suurten irti-sanomisuutisten ravistellessa pankkitoimialaa. Toisin kuin pankkimaailmasta tuttu esimerkki: asuntolainapäätös tunnissa, Euroloan on panostanut tulevaisuuden visioonsa kehittämällä erittäin tehokkaat ja korkean kapasiteetin rahoitusalan (FinTech) järjestelmät, joiden avulla voidaan toteuttaa koko Suomen yhden vuoden lainapäätöksiä ja -maksuja vastaava määrä transaktioita yhden tunnin aikana. Peilatessani vuotta 2013 luin ensin läpi hallitukselle laatimani kuukausittaiset toimitusjohtajan katsaukset. Punainen lanka löytyikin nopeasti havaitessani niissä yhteisenä nimittäjänä kovan tekemisen meiningin, muutosten määrän ja niiden nopeuden sekä määrätietoisuuden. Olen usein heittänyt huulta siitä, miten meidän konsernissamme yksi kvartaali vastaa normaalissa yhtiössä kokonaista vuotta, mutta ehkä siinäkin on piillyt totuuden siemen. Kirjoitin henkilöstöllemme vuoden vaihtuessa kirjeen, jossa kävin yhteenvetona kulunutta vuotta läpi. Tuota kirjettä laatiessani vasta aidosti ymmärsin ne saavutukset ja sen laajuuden, mihin 40-henkiseksi kasvanut joukkueemme oli vaivaisen yhden vuoden ja tilikauden aikana pystynyt: Saimme valmiiksi yrityksemme kokoon nähden aivan massiivisen projektin, mikä mahdollistaa erilaisten rahoitustuotteiden tarjoamisen tehokkaasti maiden rajojen ylitse luottokorttien kanssa samaa liiketoimintalogiikkaa hyödyntäen. Luottoriskin ja asiakkaan maksukyvyn hallinta on adaptiivisen scoring-mallin sekä automaation kautta tuotu aivan uudelle vuosisadalle tehokkuuden näkökulmasta katsottuna: inhimilliset tekijät, kuten virkailijan huono päivä, mukava asiakas tai kova stressi eivät vaikuta aina tasalaatuisiin ja mitattaviin luottopäätöksiimme. Uskon vakaasti, että seuraavat vuodet tulevat näyttämään järjestelmän erinomaisuuden liikevaihdon ja tuloksen kasvuna ja taseen vahvistumisena. EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

10 Olimme perustajajäseninä mukana positiivisen luottorekisterin syntymisessä Suomeen. Olemme vuosia liputtaneet lehdistötiedotteiden ja haastattelujen kautta tämän tärkeyttä ja vihdoin saimme aikaisempaa paremman työkalun luottoriskin ja maksukyvyn mallintamiseen tästä meillä oli hyviä kokemuksia aikaisemmin Ruotsin markkinoilta. Avasimme joulukuussa ensimmäisenä toimijana virtuaalisen luottokortin Puolan markkinoilla uutta järjestelmäämme hyödyntäen. Kysyntä tuotteelle oli hetkessä selvästi suurempaa kuin koko Suomen nykyinen liiketoiminta yhteensä, mutta konsernin riskikomitean päätöksen mukaisesti etenemme hallitusti ennalta sovitun testiprosessin mukaisesti. Lainaaminen on kuitenkin kaikkialla paljon helpompaa, kuin varojen takaisin saaminen. Huomioitavaa oli, että totesimme kykenevämme avaamaan tehokkaan rahoituspalvelun uuteen maahan teknisesti vain kolmessa kuukaudessa! Rakensimme todella kokeneen ammattihallituksen ja annoimme enemmistön hallituksen äänivallasta heille. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin pankkialalta Riitta Salonen ja Heikki Palosuo, perintäalalta Tapio Vuojärvi, riskinhallinta- ja strategiapuolelta Jonas Lindholm sekä hallitusammattilainen Timo Saini (hallituksen puheenjohtaja). Saimme päätökseen kokonaisarvoltaan 28 miljoonan euron yritysjärjestelyn, missä hankimme sekä Euroloan Consumer Finance Oyj:n että Crédito Cobro Oy:n koko osakekannat. Vaihdoimme samalla yhtiön nimen muotoon Euroloan Group Oyj (aikaisempi Cochito Oy) ja yhtiömuodon julkiseksi osakeyhtiöksi. Teimme kaiken tuon samalla, kun kasvatimme konsernin omaa pääomaa yli 8 milj. eurolla ja tasetta reilusti yli 100%. Laadimme ja lähetimme luottolaitoslupahakemuksen Ruotsin finanssivalvonnalle. Toimilupa mahdollistaa jatkossa talletusten vastaanottamisen Ruotsin talletussuojan (EUR asti) piirissä merkittävästi konsernin nykyistä rahoituskustannusta alhaisemmalla korkotasolla. Sekä rahoitus- että perintäliiketoimintojen lainsäädännöt muuttuivat perusteellisesti Suomessa vuoden aikana. Tämä aiheutti kiirettä, stressiä ja unettomia öitä suurista järjestelmä- ja prosessiinvestoinneista puhumattakaan. Avasimme kaksi uutta liiketoiminta-aluetta; yritysluotot ja talletukset. Myönnämme EUR suuruisia luottoja yrityksille, joilla on riittävät myyntisaamiset vakuudeksi. Vakuudenhallinta hoidetaan strategiamme mukaan automaattisesti. Talletusliiketoiminta on rakennettu valmiiksi hakemusvaiheessa olevaa luottolaitoslupaa varten. Prosessiin on kuulunut mm. toimitusjohtajan ja avainhenkilöiden rekrytointi ja lupaa hakevan yhtiön pääomittaminen viidellä miljoonalla eurolla. 10 EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2013

11 Perintäbrändimme Cobro24 kasvatti asiakasmääränsä yli 50:een merkittävän kokoiseen asiakkaaseen. Automatisoituja korkean volyymin perintätoimistopalveluitamme käyttivät vuodenvaihteessa niin pankit, kaupungit, vakuutusyhtiöt kuin kunnatkin. Teimme kaiken tuon samalla, kun kasvatimme konsernin omaa pääomaa yli 8 milj. eurolla ja tasetta reilusti yli 100 %. Nämä olivat suurimmat ja tärkeimmät saavutuksemme, mutta myös niiden korostaminen tuhansien upeiden yksilösuoritusten, satojen kokousten ja kymmenien näitä mainittuja pienempien projektien edellä on väärin. Joukkueemme todella osoitti olevansa enemmän kuin osiensa summa ja olen äärimmäisen ylpeänä heidän kanssaan töissä joka päivä. En löydä sanoja kiittääkseni heitä ja yhteistyökumppaneitamme heidän antamastaan panoksesta ja sitoutumisesta riittävästi. Haluan kuitenkin yrittää ja aloittaa kiittämällä asiakkaitamme ja kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä päättyneenä vuonna. Olemme yhdessä luoneet erinomaiset edellytykset rakentaa vuodesta 2014 menestyksekäs. Erityiskiitos kuuluu henkilöstöllemme, kiitos Adam, Agnieszka, Anne, Aleksi, Elina, Eric, Esa, Frank, German, Heikki, Jaakko, Janne, Jari, Jarno, Joachim, Jonas, Jukka, Jussi, Krzysztof, Lauri, Maarit, Maria, Maris, Marjo, Matti, Miikka, Mika, Nikolai, Oana, Olli, Pauli, Petra, Riitta, Risto, Robert, Rodica, Saara, Samuli, Seppo, Sirkku, Stanislav, Stefan, Tapio, Teea, Thomas, Tiina, Timo, Turkka, Tuula, Ville-Mikko ja Yingyun, eli lyhyemmin: Team Euroloan! Tommi Lindfors toimitusjohtaja, Euroloan Group Oyj EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

12 HALLITUS Valitun strategiansa mukaisesti konserni pyrki muodostamaan ammattihallituksen vuoden 2013 aikana. Tavoite toteutui yhtiökokouksessa 27. toukokuuta 2013, kun Timo Saini, Riitta Salonen, Heikki Palosuo, Tapio Vuojärvi ja Jonas Lindholm valittiin yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi. Hallituksen jäsenet Pauli Hentunen ja Tommi Lindfors valittiin uudelleen hallitukseen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Saini. Lyhyt kuvaus hallituksen jäsenistä, tilanne : 1. KTM Timo Saini s.1945, hallituksen puheenjohtaja Timo on kokenut yritysjohtaja. Hän aloitti uransa Suomen Unileverillä ja on sittemmin toiminut yhteensä kahdenkymmenen vuoden ajan johtotehtävissä Yhtyneissä Kuvalehdet Oy:ssä, Talentum Oyj:ssä sekä Oy Valitut Palat Reader s Digest Ab:n toimitusjohtajana. Vuosina hän oli Lontoossa toimivan Reader s Digest Ass. Inc.:n European Vice President. Vuodesta 2002 Saini on ollut monen yhtiön hallituksessa, usein hallituksen puheenjohtajana. Moni hänen hallitusjäsenyyksistään on perheyrityksissä sekä pääomasijoittajien hallinnoimissa yrityksissä. Hän on erikoistunut hallitustoiminnan arviointiin sekä hyvän hallintotavan kehittämiseen, ja on suosittu puhuja ja kirjoittaja hallitustoiminnan kehittämisen saralla. 2. LL.M., MBA Heikki Palosuo, s.1951 Heikillä on yli 30 vuoden kokemus pankkitoiminnasta ja rahoituksesta. Heikki on johtanut tai perustanut useita pankkiliiketoimintoja Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa. Hänellä oli eri tehtäviä Skopbankissa vuosina (in-house lawyer, Head of letters of credit, SVP Corporate Finance, New York Branch Manager, Executive VP) Heikki toimi Danske Bankin Suomen toimintojen tehtävissä (branch manager, country manager, head of corporate finance). Vuodesta 2001 Heikki on toiminut rahoitusneuvonantajana eri projekteissa, yritys kaupoissa ja pääomajärjestelyissä Senior Advisorina Corporate Advisor Group Oy:ssä sekä omistajan ja hallituksen puheenjohtajana Northeast Investments and Capital Ltd:ssä. Heikki on lisäksi toiminut usean yhtiön hallituksissa. 3. LL.M. Tapio Vuojärvi, s.1966 Tapiolla on kahdenkymmenen vuoden kokemus perintätoiminnasta ja saatavasalkkujen ostoista. Hän on ollut kehittämässä nykyisiä alan standardeja sekä luonut perustaa ulkoistetun saatavien hallinnan (ORM) nopealle kasvulle Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Hänellä on myös laaja kokemus alan konsolidoinnista ja kehityksestä Pohjoismaissa ja Euroopassa. Tapio on palvellut rahoitusalan, televiestinnän, infrastruktuurin, julkisyhteisöjen, kuluttajamyynnin ja median saatavien hallinnan ja rahoituksen parissa ja toimii usean yrityksen hallituksessa. Aikaisemmin Vuojärvi on toiminut Lindorffilla Suomen, Baltian ja Venäjän liiketoimintojen johtajana, Lindorff Invest Oy:n toimitusjohtajana sekä Lindorff Group Ab:n Euroopan SME-markkinoista vastaavana johtajana. 4. KTM Riitta Salonen, s.1947 Riitta on tehnyt merkittävän uran nyk. Danske Bankissa. Työuransa hän aloitti partnerina Inter Consulting Ky:ssä ( ), ja sen jälkeen Postipankissa (Deputy General Manager, Capital Markets), Leonia yrityspankissa ja 12 EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2013

13 Sampo Pankissa (Senior Vice President and Head of Capital Markets) sekä viimeksi Danske Bankissa (Senior Vice President and Head of Debt Capital Markets Finland). Nykyään Riitta toimii Cochito-konsernin lisäksi Gaia Network Associationin hallituksen jäsenenä. Hän on johtava asiantuntija jolla on pitkä kokemus pääoma- ja rahoitusmarkkinoista (origination, joukkovelkakirjalainojen ja eurobondien syndikointi, syndikoidut lainat, osakeannit, swapit, asset securitization, corporate finance advisory, yksityistäminen, listautumisannit sekä pankin oma rahoitus). Hänellä on erittäin laaja kontaktiverkosto Pohjoismaissa sekä investointipankeissa. 5. DI Jonas Lindholm, s.1971 Jonas on toiminut yli 20 vuoden ajan suurten kansainvälisten yritysten strategian, liiketoiminnan kehityksen sekä rahoituksen parissa. Hän johtaa konsernin strategiaa, liiketoiminnan kehitystä sekä hallintoa ja taloushallintoa. Ennen konsernin varatoimitusjohtajan ja talous-ja rahoitusjohtajan tehtävän aloittamista vuonna 2010 hän toimi Pöyryllä (Vice President, Strategy & Finance), johtaen korkean profiilin kansainvälisiä projekteja strategian ja rahoituksen alueilla energian, teollisuuden, infrastruktuurin sekä rahoitusalan asiakkaiden parissa sekä myös julkisyhteisöjen ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Aikaisemmin hän toimi KPMG:n Riskienhallintapalvelut liiketoiminta-alueen johtajana, Oxford IPC Worldwide-strategiakonsulttiyhtiössä (Partner, Vice President, Europe), sekä useissa johtotehtävissä ABB-konsernissa ja ABB Financial Services-liiketoimintaalueessa. Hänellä on useita hallituspaikkoja ja on Oxford Leadership Academyn perustajajäsen ja Fellow. 6. BBA Pauli Hentunen, s.1964 Pauli on konsernin toinen perustaja ja entinen hallituksen puheenjohtaja. Pauli on toiminut markkinoinnin- ja myynnin johtotehtävissä keittiö-, kodin elektroniikka- ja kiinteistöalalla, mm. Puustelli, Electrolux, Huoneistokeskus sekä OP-Kiinteistökeskus. Hän on usean hallituksen jäsen ja on rekrytoinnin ja koulutuksen sekä IT-kehitysprojektien asiantuntija. 7. KTM Tommi Lindfors, s.1975 Tommi on konsernin toinen perustaja ja konsernin toimitusjohtaja. Aikaisemmin hän toimi Euroloan Consumer Finance Oyj:n toimitusjohtajana. Hän on toiminut kansainvälisten rahoituspalveluiden ja kiinteistösijoittamisen parissa sekä yrittäjänä. Aikaisemmin hän toimi ABB-konsernissa, ABB Creditissä, ABB Financial Servicessä, sekä OP-Pohjolassa. Tommi toimii myös konserniyhtiöiden Euroloan Consumer Finance Oyj:n sekä Crédito Cobro Oy:n hallitusten puheenjohtajana ja on liiketoiminnan kehityksen sekä investointitoiminnan asiantuntija. Konserni teki vuoden aikana nimityksiä yrityksen johdossa. Nimitysten tavoitteena on varmistaa uuteen toimintamalliin liittyvän strategian tehokas toteutus. EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

14 JOHTORYHMÄ Joulukuussa 2013 konsernin johtoryhmään kuuluivat: Lauri Kivistö, s.1968 perintä liiketoiminta-alueen johtaja Samuli Korpinen, s.1977 kuluttajarahoitus liiketoiminta-alueen johtaja Tommi Lindfors, s.1975 toimitusjohtaja Jonas Lindholm, s.1971 varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja Seppo Sairanen, s.1957 yritysrahoitus liiketoiminta-alueen johtaja Eric Sederholm, s.1965 talletus liiketoiminta-alueen johtaja Joachim von Schantz, s.1970 konsernipalveluiden johtaja 14 EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2013

15 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Kulunut vuosi oli haastava kuluttajarahoitus- sekä perintäyhtiöille Suomessa. Toimintaympäristöä varjostivat laajat muutokset sekä kuluttajansuojalain että perintälain puolella, joista kumpikin aiheutti konsernille mittavia järjestelmäinvestointeja ja aikataulupaineita. Liiketoimintaympäristön haasteellisuudesta huolimatta Euroloan onnistui monissa asioissa. Konsernin kokonaistuotot kasvoivat, vakavaraisuus parani ja taseen loppusumma kasvoi yli 100% edelliseen vuoteen verrattuna. Euroloan -konsernilla oli vuodenvaihteessa B2C- ja B2B puolilla yhteensä kymmeniä tuhansia tyytyväisiä asiakkaita. Hallituksen pääpainopistealueita olivat Ruotsin luottolaitoslupahakemus, vuoden 2013 alkupuolen lakimuutosten aiheuttamien uusien juridisten velvoitteiden seuraaminen sekä toiminnan hallittu kansainvälinen laajentaminen orgaanisen kasvun kautta. Konsernin konsolidoitu liikevaihto tarkastelujaksolla oli 7,4 (9,6) milj. euroa. Muut tuotot olivat 2,6 (0) milj. euroa. Kokonaistuotot olivat 10,0 (9,6) milj. euroa ja ne kasvoivat 4,5 % edellisvuodesta. Liikevoitto oli 1,8 (2,1) milj. euroa eli 24,6 % (21,7 %) liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -0,8 (2,1) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyy 2,6 milj. euron erä, joka liittyy konsernin saatavakannan muutoksiin. Taseen loppusumma kasvoi vuoden aikana 17,6 miljoonaa euroa eli 121 prosenttia 32,1 miljoonaan euroon (14,6). Lisäys koski ensisijaisesti antolainausta yleisölle sekä käteisen määrän lisääntymistä joulukuussa toteutetun joukkovelkakirjaemission johdosta. Tietojärjestelmiin liittyvät aineettomat hyödykkeet konsernissa olivat yhteensä 3,1 miljoonaa euroa (2,7 milj. eur). Lakimuutokset lähinnä kuluttajarahoitustoiminnassa aiheuttivat sen, että tilikauden 2013 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia tilikauden 2012 lukujen kanssa. Syksyllä hallituksen työskentelyn painopistealueina olivat luottolaitoslupahakemuksen edellyttämät muutokset toimintaan sekä vuoden 2014 budjetointi. Hallitus myös täsmensi kasvustrategiaansa nimeämällä uusia kasvualueita. Näistä merkittävin oli päätös käynnistää lainaustoimintaan uusi tukijalka aloittamalla liiketoimintaalue Corporate Customers. Alueen pääfokus oli alkuun kartoittaa yritysluottojen kysyntä kohdemarkkinoilla ja rakentaa liiketoimintasuunnitelma. Euroloan jatkoi lainapalveluidensa laajentamista lanseeraamalla toukokuussa rahoitusjärjestelmän, joka mahdollistaa erilaisten rahoitustuotteiden tarjoamisen tehokkaasti maiden rajojen ylitse luottokorttien kanssa samaa liiketoimintalogiikkaa hyödyntäen my.euroloan -palvelussa. Luottoriskin ja asiakkaan maksukyvyn hallintaan on samalla tuotu uusia innovaatioita. Hallitus seuraa aktiivisesti pankki- ja rahoitusalaa koskevan vero- ja lainsäädäntömuutosten kehittymistä Suomessa, Ruotsissa sekä Puolassa. Kasvavat kulut ja kiristyvä sääntely on erityisesti laajan konttoriverkoston omaaville pankeille selvä haaste ja rajoittaa niiden mahdollisuuksia toimia kannattavasti. Euroloan uskoo etenkin yksityishenkilöiden joustavien rahoitusratkaisuiden tarpeen kasvavan voimakkaasti lähivuosina erityisesti verkkokaupan kasvun myötä. Tulevaisuuden palvelumallimme rakentuu edelleen verkkopalveluiden ja teknologiajohtajuuden kehittämiselle konsernin FinTech (Financial Technology) -strategian mukaisesti. EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

16 Markkinoiden kehitys SUOMI Konsernin päämarkkinat vuonna 2013 olivat suuruusjärjestyksessä Suomi, Ruotsi ja Puola. Suurin osa konsernin liikevaihdosta muodostui laina-, rahoitus-, luotonvalvonta-, tietojärjestelmä-, saatavien hallinta- ja perintätoiminnoista. Antolainausmarkkinat Suomessa (muut rahoituslaitokset) Kotimaisten muiden rahoituslaitosten antolainauskanta pysyi ennallaan vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen lopussa antolainauskanta oli 7 miljardia euroa. Antolainauskanta kasvoi vuoden takaisesta 14 prosenttia ja edellisestä neljänneksestä kasvua oli ainoastaan prosentin luokkaa. Antolainauskanta jakautui seuraavasti: yritys- ja asuntoyhteisöluottoja oli kaikkiaan 43,8 %, ulkomaat 31,7 % ja kotitaloudet 22,6 %. (Tilastokeskus, Rahoitustoiminta, 2013, 3. Vuosineljännes). Tästä yritysluottoja oli kaikkiaan 3 miljardia euroa ja kotitalouksien osuus 2 miljardia. Lähde: Tilastokeskus Perintämarkkinat Suomessa Perintäliiketoiminnan markkinat ovat jatkaneet kasvuaan vuoden :stä perinnässä olevasta asiasta vuoden 2012 lopun kappaleeseen. Kasvua on tuolla aikajaksolla kertynyt yhteensä noin 32 %. Ulosotossa olevien saatavien lukumäärä on puolestaan ollut tasaisempaa, missä ulosottovelkojen kokonaissaldo vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa ja vastaavasti 3,2 miljardia euroa vuonna Euromääräiset ulosottosaatavat laskivat kyseisellä ajanjaksolla yli 5 %. 16 EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2013

17 Lähde: Tilastokeskus Tietojärjestelmämarkkinat Suomessa Tietojärjestelmämarkkinoilla saattaa näkyä varovaisuutta vuonna Markkinoiden kehityksen odotetaan kuitenkin jatkuvan heikkona vuonna 2014 asiakkaiden kustannussäästöohjelmien vuoksi. Yksi konsernin tunnistamista merkittävimmistä suuntauksista on mobiilipalvelujen käyttöönotto. Mobiilipalveluiden käyttäjät ovat voimakkaasti kasvava asiakassegmentti, joiden palveleminen on tärkeää. Toinen vastaava suuntaus on yritysten siirtyminen sekä sovelluksissa että ICT-infrastruktuurissa joustavien ja verkkopohjaisten mallien käyttöön. Monet yritykset yhdistävät sekä integroivat pilvipalveluja vanhempiin järjestelmiinsä, joita käytetään edelleen liiketoimintakriittisissä prosesseissa. Automaatioasteen kautta saavutettavat kustannussäästöt ovat asiakkaille merkittävä tekijä, ja IT-palveluiden liiketoimintahyödyn mitattavuus on tärkeämpi päätöksentekokriteeri. Tämä johtaa suuntaukseen toimittaa ratkaisuja palveluina, jotka yhdistävät infrastruktuurin, ohjelmistot ja palvelut. Palvelupohjaiset toimitusmallit alkavat vähitellen korvata perinteisiä tietotekniikkaprojekteja. Palveluja tarjotaan yleensä useiden vuosien ajan, ja myös maksut jakautuvat pidemmälle ajalle kannattavuuden kasvaessa tyypillisesti ajan mittaan volyymien kasvun myötä. Kysynnän kasvua odotetaan sellaisista palveluista, joiden avulla asiakkaat voivat siirtyä vanhasta infrastruktuuristaan käyttämään viimeisintä teknologiaa. Tärkeimmät kasvuajurit ovat liiketoimintojen ja prosessien automatisointi, uudet loppukäyttäjäpalvelut, mobiilisovellukset ja tietoturva. EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

18 RUOTSI Antolainausmarkkinat (vakuudettomat lainat) Vakuudettomien luottojen markkina Ruotsissa pysyi verrattain vakaana vuonna Ruotsalaiset kotitaloudet nostivat 2% lisää luottoa kasvattaen luottokannan noin 10 miljardiin kruunuun. Luottolimiittien ja luottokorttien markkinat pienenivät hieman. Hallitus on laatinut lokakuussa esityksen parlamentille määritelläkseen kattotason todelliselle vuosikorolle. Päätös aiheuttaa toteutuessaan ongelmia lyhytaikaista luottoa tarjoaville yhtiöille. Talletusmarkkinat Talletusten kasvu on jatkunut huolimatta alhaisista talletuskoroista. Ruotsalaisten kotitalouksien talletukset kasvoivat noin 5,9% vuodessa. Kokonaiskasvu oli noin 74 miljardia kruunua 1318 miljardiin kruunuun. Säänneltyjä luottolaitoksia (Credit Market Company) toimi markkinoilla 44 kappaletta ja 5 uutta yhtiötä (mukaan lukien Euroloan) haki vastaavaa luottolaitoslupaa vuonna Euroloanin lupaprosessi alkoi hakemuksen jättämisellä alkuvuonna 2013 ja yhtiö uskoo saavansa toimiluvan vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Konsernin 100% omistamaa tytäryhtiötä Euroloan Finance AB:tä pääomitettiin 5 miljoonalla eurolla joulukuussa Lupaprosessi on raskas ja byrokraattinen ja se voi venyä merkittävästikin odotetusta aikataulusta. Kotitalouksien talletusten kehitys vuonna 2013: Lähde: Tilastokeskus PUOLA Antolainausmarkkinat (kuluttajarahoitus) Kuluttajarahoitusmarkkinat ovat kasvaneet vuonna 2013 neljän vuoden tasaisemman jakson jälkeen. Vuosi 2013 oli ensimmäinen sitten vuoden 2008, jolloin kuluttajaluottojen kokonaissumma lakkasi pienentymästä. Tämä johtuu seuraavista seikoista: Asuntolainamarkkinoilla on koettu suuri pudotus (60% kokonaismyynnistä) johtuen vieraan valuutan määräisten asuntolainojen uusista rajoituksista. Aikaisemmin esim. euro- ja sveitsin frangi-määräiset asuntolainat olivat hyvin yleisiä. 18 EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2013

19 Puolan finanssivalvonnan sääntely on muuttunut antaen pankeille mahdollisuuden tarjota omille asiakkailleen suurempia lainasummia joustavammin. Koventunut kilpailu lyhytaikaisten lainojen markkinoilla. Luottokorttien lukumäärä on laskenut vuoden miljoonasta vuoden 2013 reiluun 6 miljoonaan kappaleeseen. Suurin osa laskusta johtuu maksuongelmista ja pienistä transaktiomääristä. Euroloan aloitti Puolan antolainaustoimintansa testijakson joulukuussa 2013 toimintansa laajuuteen suhteellisen vähäisillä volyymeilla. Konsernilla oli vuoden 2013 päättyessä noin 800 puolalaista asiakasta. Liikevaihdon kehitys Konsernin konsolidoitu liikevaihto tarkastelujaksolla oli 7,4 (9,6) milj. euroa. Muut tuotot olivat 2,6 (0) milj. euroa. Kokonaistuotot olivat 10,0 (9,6) milj. euroa ja ne kasvoivat 4,5 % edellisvuodesta. Muihin tuottoihin sisältyy 2,6 milj. euron erä, joka liittyy osaan konsernin 33,5 miljoonan euron bruttosaatavakannasta käypään arvoon tehtyyn sisäiseen transaktioon. Liikevaihdon lasku on pääasiassa seurausta kuluttajarahoituksen liiketoimintamalliin tehdystä muutoksesta. Liikevaihtoon tulee kirjautumaan vuonna 2014 arviolta 0,8 miljoonaa euroa vuonna 2013 tehdystä myynnistä. Konsernin strategian mukaisesti kertalainaukseen perustunut liiketoimintamalli muutettiin jatkuvan luoton ehtoiseksi (revolving credit line). Muutoksen seurauksena kirjanpitokäytäntö muuttui siten, että lainatoiminnasta kertyneet tuotot kirjataan aikaisempaa jälkipainotteisemmin. Vuoden 2013 liikevaihtoluvut eivät siten ole vertailukelpoisia vuoden 2012 lukujen kanssa. Tuloksen ja kulurakenteen kehitys Liiketoiminnan konsolidoitu tulos verojen jälkeen vuodelta 2013 oli euroa verrattuna euroon edellisenä vuonna. Liiketoiminnan tulos lukuun ottamatta kertaluonteisia eriä aleni -2,3 miljoonaan euroon eurosta vuonna Tulostrendi ennen luottotappioita ja kertaluonteisia eriä saatiin kuitenkin toteutettujen toimenpiteiden ansiosta kääntymään merkittävästi paremmaksi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pohja saavutettiin toisella neljänneksellä 2013, jonka jälkeen liiketoiminnan volyymi on kasvanut jatkuvasti. Pääsyy tulosvaikutukseen oli lainatoimintaan vaikuttava lakimuutos (kts. Liikevaihdon kehitys edellä). Henkilöstökulut kasvoivat vuoden ,1 miljoonasta eurosta 1,7 miljoonaan euroon vuonna Muut kulut alenivat vuoden ,1 miljoonasta eurosta 5,3 miljoonaan euroon vuonna Kokonaiskulujen summa laski 2,3% 7,2 miljoonasta eurosta 7,1 miljoonaan euroon vuonna Henkilöstökulujen kasvu ja muiden kulujen lasku liittyy organisaatiossa vuonna 2012 tehtyyn strategiamuutokseen, jossa ulkoistettuna teetettyä työtä päätettiin vähentää ja oman henkilöstön määrää lisätä. EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

20 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto m Liiketoiminnan muut tuotot m Liiketulos m Oman pääoman tuotto (ROE) % 60 % 16 % 3 % Omavaraisuusaste 14 % 11 % 32 % Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevaihto Saadaan suoraan tuloslaskelmasta Liiketoiminnan muut tuotot Saadaan suoraan tuloslaskelmasta Liiketulos Saadaan suoraan tuloslaskelmasta Oman pääoman tuotto (ROE) % = Tilikauden tulos Oma pääoma + vähemmistöosuus Omavaraisuusaste % = Oma pääoma Taseen loppusumma Emoyhtiön tuloskehitys Konsernin emoyhtiön Euroloan Group Oyj:n liikevaihto tilikaudelta oli 1,3 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Liikevaihto muodostuu pääosin hallintopalveluiden myymisestä muille konserniyrityksille. Emoyhtiön tulos oli 0,0 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Tase ja rahoitus Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 10,3 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Taseen loppusumma kasvoi vuoden aikana 17,6 miljoonaa euroa eli 121 prosenttia 32,1 miljoonaan euroon (14,6 milj. euroa). Lisäys koski ensisijaisesti antolainausta yleisölle, liikearvon kasvua sekä käteisen määrän lisääntymistä joulukuussa toteutetun joukkovelkakirjaemission johdosta. Henkilöstö ja organisaatio Vuoden 2013 lopussa henkilöstömäärä oli 40 (38). Henkilöstömäärä kasvoi 2 henkilöllä, eli 5% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 20 EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2013

21 Kokopäiväisen henkilöstön määrä oli 40 (35) eli 100 % (92 %) henkilöstöstä. Henkilöstöstä keskimäärin 87 % työskenteli Suomessa ja 13% Suomen ulkopuolella. Vuonna 2013 henkilöstöhallinnon yksi keskeinen tehtävä oli tukea organisaatiomuutosta sekä uusien toimintamallien valmistelua. Tätä tukeakseen henkilöstöhallinto järjesti useita työryhmiä. Nimitettäessä henkilöitä johtotehtäviin kiinnitettiin erityisesti huomiota kansainvälisyyteen, johtamisominaisuuksiin ja kykyyn johtaa strategista muutosta. Lisäksi henkilöstöhallinto oli tiiviisti mukana toimintojen rakentamisessa konsernin nykyisillä sekä uusilla markkinoilla. Vuoden 2013 painopistealueita olivat myös osaamisen kehittäminen ja koko henkilöstöä koskevan optiopohjaisen kannustinjärjestelmän luominen. Vuoden aikana toteutettiin useita koulutuksia ja osaamisen kehittämiseen panostettiin, minkä avulla pyritään varmistamaan hyvät toimintaedellytyksen yhtiön avainrooleissa toimiville henkilöille. Tavoitteena on jakaa parhaita käytäntöjä ja tukea projektien suunnittelua ja hallintaa. Liiketoiminnat Konserni jakaa toimintansa viiteen liiketoiminta-alueeseen sekä konsernipalveluihin seuraavasti. CONSUMER FINANCE (kuluttajarahoitus) Kuluttajarahoitus oli toiminnaltaan konsernin suurin liiketoiminta-alue, jonka toiminta vaikuttaa olennaisesti koko konsernin riskeihin ja tuloksentekokykyyn. Kuluttajarahoitusta tarjottiin vuoden 2013 aikana Suomen, Ruotsin sekä Puolan markkinoilla. Myönnetyt luottolimiitit olivat enintään euron suuruisia. Kuluttajarahoitusta tekee konsernin tytäryhtiö Euroloan Consumer Finance Oyj, joka on laatinut oman toimintakertomuksensa. CORPORATE CUSTOMERS (yritysluotot) Myönnämme EUR suuruisia ja maturiteetiltaan 6-24 kuukauden pituisia luottoja yrityksille, joilla on riskienhallintamme kannalta riittävät myyntisaamiset vakuudeksi. COLLECTION (perintä) Konsernin täyden palvelun perintäpalvelu käyttää aputoiminimeä Cobro24. Cobro24 teki Falck Oy:n kanssa alkuvuodesta yhteistyösopimuksen. Palvelu sisältää sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden huomautus- ja perintäpalvelut. Palvelua laajennettiin vuoden aikana myös Falck Ensihoito Oy:n perintään. Yksilölliseen perintään tarkoitetun PerintäKarhu-järjestelmän käyttö laajentui useassa pankissa. Pop-ryhmän pankeista Pop Pohjanmaa ja Poppia ottivat järjestelmän käyttöön, ja S-Pankki päätti merkittävästä järjestelmän käytön laajentamisesta. Kokonaisuutena konsernilla oli vuodenvaihteessa noin 50 merkittävän kokoista perintäasiakasta ja Cobro24 palveluita käyttivät niin pankit, kaupungit, vakuutusyhtiöt kuin kunnatkin. SAVINGS & DEPOSITS (talletukset) Talletusliiketoiminta on rakennettu valmiiksi hakemusvaiheessa olevaa luottolaitoslupaa varten. Prosessiin on kuulunut mm. toimitusjohtajan ja avainhenkilöiden rekrytointi sekä lupaa hakevan yhtiön pääomittaminen viidellä miljoonalla eurolla. Toimilupa mahdollistaa jatkossa talletusten vastaanottamisen Ruotsin talletussuojan (EUR asti) piirissä merkittävästi konsernin nykyistä rahoituskustannusta alhaisemmalla korkotasolla. INVESTMENTS (sijoitukset) Sijoitustoiminnassa pääasiassa ostetaan myynti- ja velkasaatavia ja peritään niitä velallisilta. Investoinnit ovat tyypillisesti saatavasalkkuja, joissa on tuhansia yksittäisiä velallisia, pääosin yksityisiä. Kokonaisesta salkusta EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

22 määritellään todennäköinen kassavirtaodotus ja sen pohjalta lasketaan ostohinta. Tyypillisesti yhtiö ostaa vanhoja saatavia merkittävästi alennettuun hintaan saatavien nimellisarvoon verrattuna, mikä vähentää kannattavuusriskiä. Saatavien nimellismäärä on merkittävästi suurempi kuin tasearvo. Koska pitkään perinnässä olleiden saatavien osalta velallisten maksukyky on yleensä heikko, salkun tuotot voivat tuloutua hitaasti. Riskiä pyritään pienentämään aktiivisilla ja toistuvilla perintätoimenpiteillä, joilla parannetaan saatavista tulevaa kassavirtaa. GROUP SERVICES (konsernipalvelut) Konserni tarjoaa hallinto-, taloushallinto- ja työvoiman vuokrauspalveluita pääasiassa konserni-yrityksille. Hallitus ja tilintarkastajat pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa konsernin emoyhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Tommi Lindfors ja Pauli Hentunen. Uusina jäseninä valittiin Timo Saini, Riitta Salonen, Heikki Palosuo, Jonas Lindholm sekä Tapio Vuojärvi. Hallituksen puheenjohtajana toimii Timo Saini. Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PriceWaterHouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan Martin Grandell. Vastuullisuus Euroloan Group Oyj on luotettava ja vastuullinen kumppani. Noudatamme toiminnassamme Suomen, Ruotsin, Puolan ja Tanskan lakeja ja paikallisten viranomaisten, kuten aluehallinto- kuluttaja sekä finanssivalvonnan viranomaisten asettamia säädöksiä. Konsernissa edellytetään eettisten sääntöjensä seuraamista niin henkilökunnalta kuin yhteistyökumppaneiltakin. Yhteenveto Euroloanin eettisistä säännöistä: Noudatamme lakia ja säännöksiä ja pyrimme jatkuvasti valvomaan niiden seuraamista Pyrimme toimimaan viranomaisten suositusten mukaan Tuemme parempaa valvontaa markkinoilla Raporttimme ovat tarkkoja ja totuudenmukaisia Olemme reiluja toiminnassamme, seuraamme toimintaperiaatteitamme ja kohtelemme kaikkia asiakkaita samalla tavalla Emme osallistu korruptioon tai epäilyttävään toimintaan Kunnioitamme tehtyjä sopimuksia ja odotamme muidenkin tekevän niin Emme ota yltiöpäisiä riskejä, vaan harjoitamme liiketoimintaa harkitusti ja luotettavasti Kohtelemme henkilökuntaamme reilusti ja tasa-arvoisesti Johdamme esimerkin kautta Elämme omien arvojemme mukaisesti niiden pitäisi näkyä toiminnassamme. Tuomme päivittäiseen työhömme omat arvomme, joihin kuuluvat vastuu ympäristöstämme ja henkilöstöstämme. Tahdomme tarjota turvallisen, ystävällisen ja perheenomaisen työympäristön työntekijöillemme. Avoimuus, reiluus ja hyvä palvelu ovat johtavia arvojamme kaikessa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme sekä sijoittajiemme kanssa. Euroloan Group Oyj on suomalainen, julkinen osakeyhtiö ja noudattaa toiminnassaan ja velvoitteissaan Suomen lakia ja yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnon ja toiminnan järjestämisestä osakeyhtiölain 22 EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2013

23 mukaisesti sekä päättää hyvän hallintotavan periaatteista. Konserni noudattaa viranomaisten ja kuluttajansuojan osalta yhteistyössä toimivien tahojen määrittämiä eettisiä linjauksia. Corporate governance ja päätöksenteko noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, muuta lainsäädäntöä ja yhtiöjärjestystä. Toimimme avoimuuden, reiluuden sekä hyvän palvelun periaatteita noudattaen ja olemme sitoutuneita niihin toiminnassamme. Rahoittajamme ja sijoittajamme ovat aktiivisesti mukana liiketoiminnan kehittämisessä ja me tarjoamme heille kaiken mahdollisen tiedon hyvien sijoituspäätösten tueksi. Yritys noudattaa tiukasti julkisen osakeyhtiön (Oyj) raportointimääräyksiä. Tilintarkastusta hoitaa (KHT-yhteisö) PriceWaterHouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana Martin Grandell. Olemme vuodesta 2009 sitoutuneet toiminnassamme vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja istuttamaan puita puukadosta kärsiviin maailmanosiin. Yhteistyökumppaninamme ympäristöasioissa toimii Carbonfund.orgjärjestö. Vuoden 2013 loppuun mennessä olemme istuttaneet jo yli 7000 puuta ja vähentäneet päästöjä yli 500 tonnia. Teemme säännöllisesti neljästi vuodessa (kvartaaleittain) lahjoituksen Carbonfundille, joka ohjaa puolet varoista puiden istutukseen ja puolet CO2-päästöjen vähentämiseen. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä pienennetään fossiilisten polttoaineiden (öljy ja kivihiili) käyttöä energian tuotannossa. 20% ilmastonmuutoksesta johtuu metsäkadosta, joten uudelleen metsittäminen on olennainen osa ratkaisua. Puiden istuttaminen: Sitoo hiilidioksidia ja pienentää ilmastonmuutosta Parantaa ilmanlaatua (sitoo ilman epäpuhtauksia ja tuottaa happea) Säilyttää luonnon monimuotoisuuden Vähentää tulvaongelmia ja eroosiota Muodostaa elinympäristön ja ravinnon lähteen eläimistölle Luo työpaikkoja taimistoissa, istutuksessa ja metsänhoidossa Osake-, omistus- ja konsernirakenteen muutokset Euroloan Group Oyj:llä oli tilikauden päättyessä yksi osakesarja ja osaketta. Osakemäärä kasvoi tilikauden aikana ensin rahastoannilla :n kappaleeseen. Kolmannella vuosineljänneksellä osakemäärä lisääntyi osakkeella. Neljännellä vuosineljänneksellä yhteensä uutta Euroloan Group Oyj:n osaketta merkittiin yhtiön optio-oikeuksilla. Tilikauden aikana sekä konsernin emoyhtiön nimi että yhtiömuoto muuttui Cochito Oy:n yhtiökokouksen päättäessä sekä nimenmuutoksesta että yhtiömuodon muutoksesta. Uudeksi nimeksi valittiin Euroloan Group ja yhtiömuodoksi julkinen osakeyhtiö (Oyj). Konsernin emoyhtiö hankki tilikauden aikana sekä Euroloan Consumer Finance Oyj:n että Crédito Cobro Oy:n koko osakekannat kokonaisarvoltaan 28 miljoonan euron yritysjärjestelyssä. Crédito Cobro Oy:llä on pääomalainaa Euroloan Consumer Finance Oyj:ltä, tarkempi erittely löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista. EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

24 Suurimmat osakkeenomistajat per Osakas Osakkeet (kpl) Omistusosuus (%) Bonares Oy ,54% Eficaz Capital Oy ,52% Esko Kauhanen ,56% Arto Keskinarkaus ,87% Optiopaja Oy ,67% Zandora Oy ,37% Gymnosof ,19% Q2 Cosulting ,72% Mergus Oy ,54% Scorchio Invest Oy ,34% Oxford IPC Ltd Oy ,15% Muut osakkaat yhteensä ,54% Osakkeita yhteensä ,00% Osakkaiden lukumäärä oli 23. Lähipiirilainat ja vastuut Konserni ei ole myöntänyt lainoja lähipiirille. Konsernin rakenne Euroloan Group Oyj muodostaa omistustensa kautta 9 yhtiön konsernin. Emoyhtiö omistaa 100 % seuraavien yhtiöiden osakekannoista: Euroloan Consumer Finance Oyj, joka omistaa 100% seuraavista yhtiöistä: o o o o ELCF Sweden AB Euroloan Finance AB Euroloan Consumer Finance Sp. z.o.o Euroloan Consumer Finance APS Crédito Cobro Oy, joka omistaa 100% seuraavista yhtiöistä: o o Crédito Cobro Capital Oy Digna IT Oy 24 EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2013

25 Konsernirakenne Osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset päätetty osakepääoman korotus euroon rekisteröitiin Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään kappaletta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta. Valtuutuksen perusteella hallitus myönsi ehdollisia, tyypillisesti viiden vuoden kuluttua erääntyviä optio-oikeuksia henkilöstölle ja sidosryhmille yhteensä osaketta, joista osaketta merkittiin vuoden 2013 aikana. Riskienhallinta Euroloan Group Oyj:n hallitus on muodostanut keskuudestaan koko konsernin toimintojen riskinhallinnasta vastaavan riskikomitean. Riskikomitean tehtävänä on tunnistaa, analysoida, hallinnoida, valvoa konsernin riskejä. Komitea vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, riskilimiitit ja ohjeistukset, joiden mukaan riskinhallinta organisoidaan. Riskikomitea esittelee hallitukselle riskinottoa koskevat esitykset. Merkittävimmät strategiset- ja liiketoimintariskit konsernissa muodostuvat operatiivisista-, finanssi-, likviditeetti-, luotto-, markkina-, valuutta- ja korkoriskeistä. Erillinen laaja riskikuvaus on laadittu yhtiön internetsivuille sekä vuoden 2013 vuosikertomukseen. Liiketoimintaympäristö Sekä kuluttajansuoja- että perintälaissa tapahtuneiden lainsäädännöllisten muutosten johdosta konsernin liiketoimintaympäristö muuttui merkittävästi, tuottokertymä kuluttajaluototuksen puolella kirjautuu aikaisempaa jälkipainotteisemmin, mikä laskee välittömiä tuottoja. Lakimuutokset aiheuttivat myös merkittäviä, kertaluonteisia investointeja tietojärjestelmämuutoksiin konsernitilinpäätöksen luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2012 konsernitilinpäätöksen lukujen kanssa. Tulostrendi ennen luottotappioita ja kertaluonteisia eriä on kuitenkin toteutettujen toimenpiteiden ansiosta kääntynyt merkittävästi ylöspäin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Joulukuu oli mm. konsernin historian paras kuukausi antolainausvolyymilla mitattuna. EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

26 Hallituksen voitonjakoesitys Hallitus esittää, että vaikka kertyneitä voittovaroja on ja tilikauden tulos oli positiivinen, niin tilikaudelta 2013 osinkoa ei jaeta. Perusteluna on Ruotsin luottolaitosluvan (kreditmarknadsbolag) aiheuttama Basel III säännöstön mukainen Tier1 pääomantarve, johon osingonjako vaikuttaisi negatiivisesti hankaloittaen lupaprosessia finanssivalvonnan viranomaisten kanssa. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Hallituksen jäsen Pauli Hentunen erosi konsernin emoyhtiön hallituksesta terveydellisiin syihin vedoten. Myös hallituksen jäsen Tapio Vuojärvi erosi sekä konsernin emoyhtiön että Crédito Cobro Oy:n hallituksista , koska halusi keskittyä täysipäiväisesti muihin tehtäviin. Euroloan Group Oyj:n hallitus totesi järjestäytyessään olevansa täysin toimintakykyinen ja yhtiöjärjestyksen mukainen. Hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen , jossa päätettiin uusien osakesarjojen liikkeeseenlaskusta yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi sekä konserni sai uutta informaatiota luottolaitosluvan (Kreditmarknadsbolag) hakemukseen liittyen Ruotsin finanssivalvonnalta. Hallituksen näkemyksen mukaan informaatio kasvattaa mahdollisuutta saada toimilupa, mutta lupaprosessi on edelleen kesken. Konsernin toiminnan volyymi kasvoi merkittävästi uloslainauksella mitattuna tammikuussa (noin +35 % joulukuuhun 2013 verrattuna), joulukuussa saavutettiin aikaisempi konsernin historian ennätysvolyymi. Myös helmikuun uloslainausvolyymin ennuste (tilanne ) kasvaa tammikuuhun verrattuna yli 10%. Noin kaksi kolmasosaa konsernin henkilöstöstä sekä emoyhtiön hallituksen jäsenistä merkitsi tammikuussa 2014 konsernin emoyhtiön osakkeita, mikä on hallituksen ja operatiivisen johdon näkemyksen mukaan erittäin positiivinen signaali sekä henkilöstön sitouttamisen että yhtiön tulevaisuuden menestymisen mahdollisuuksien kannalta. Näkymät vuodelle 2014 Hallitus arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon, tuloksen sekä taseen loppusumman kasvavan vuoden 2013 tasosta, mutta toteaa erityisesti likviditeetin saatavuuden vaikuttavan näkymiin merkittävästi. Helsingissä Euroloan Group Oyj:n hallitus 26 EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2013

27 KONSERNITILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,67 Liiketoiminnan muut tuotot ,09 0,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut , ,33 Yhteensä , ,33 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,40 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,43 Muut henkilösivukulut , ,28 Yhteensä , ,11 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,35 Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys , ,07 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ,64 0,00 Yhteensä , ,28 Liiketoiminnan muut kulut , ,92 LIIKEVOITTO / -TAPPIO , ,03 Rahoitustuotot ja -kulut Luovutusvoitot osuuksista 0, ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 3 278, ,43 Yhteensä 3 278, ,43 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille 0,00 0,00 Muille , ,93 Yhteensä , ,93 Yhteensä , ,50 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,53 Tuloverot , ,94 EUROLOAN GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

Euroloan Group Oyj Vuosikertomus

Euroloan Group Oyj Vuosikertomus Euroloan Group Oyj Vuosikertomus 2013 Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osakeanti. A-sarjan tuotekuvaus & Vuosikertomus

Osakeanti. A-sarjan tuotekuvaus & Vuosikertomus Osakeanti A-sarjan tuotekuvaus & Vuosikertomus 2013 Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni.

Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni. Osakeanti A-sarjan tuotekuvaus 2014 Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni. 11.9.2014 1 Sisällys

Lisätiedot

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI Vuosikertomus 2014 Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI 3 Sisältö 4 Evli vuonna 2014 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallitus ja johtoryhmä Konsernitilinpäätös 9 Hallituksen toimintakertomus 15 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20 14 Yhtiöesite SISÄLTÖ 3 4 5 6 8 11 12 13 15 20 27 29 36 40 41 TÄRKEÄÄ TIETOA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUNNOT HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014 Powering the digital marketplace Vuosikertomus 2014 Sisällys Tecnotree 2014 Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Hallinnointi Hallitus Johtoryhmä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Yhtiökokous

Lisätiedot

Uudistuva innovatiivinen rahoitusyhtiö

Uudistuva innovatiivinen rahoitusyhtiö Vuosikertomus 2009-10 Uudistuva innovatiivinen rahoitusyhtiö Vuosikertomus 2009-10 SAV1V FIRST NORTH MARKKINAPAIKALLA 1 SAV-Rahoitus Oyj Konserni Sisällysluettelo 4 Uudistuva ja innovatiivinen ajoneuvorahoittaja

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 (IFRS) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 1 (32) :n Tilinpäätöstiedote 28.2.2012 klo 8.30 :n tilinpäätöstiedote 2011 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.10. 31.12.2011: liikevaihto 5 136 tuhatta euroa (2010:

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 31.12.2008 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Konsernin tilinpäätöksen

Lisätiedot

Taaleritehdas lyhyesti 3. Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4. Hallituksen toimintakertomus 5-15. Vakavaraisuus 16

Taaleritehdas lyhyesti 3. Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4. Hallituksen toimintakertomus 5-15. Vakavaraisuus 16 TAALERITEHDAS OYJ KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-15 Vakavaraisuus 16 Taloudellista

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 1 (45) :n tilinpäätöstiedote 25.2.2014 klo 8.30 :n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) Yhteenveto kk 10 12 /2013 kk 10 12/ 2012 Muutos kk 1 12 /2013 kk 1 12/ 2012 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot

Sisällysluettelo 10... 2. Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 4 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 13... 14... Liiketoiminnan muut tuotot

Sisällysluettelo 10... 2. Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 4 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 13... 14... Liiketoiminnan muut tuotot 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan... katsaus 4 Selvitys... hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 6 Varsinainen... yhtiökokous 7 Hallitus... 9 Toimitusjohtaja... ja toimiva johto 13 Sisäinen valvonta, riskienhallinta

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

Liite 1 Kokouskutsu Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.6.2015,

Lisätiedot

Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä 28.

Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä 28. VUOSIKERTOMUS 2011 II Zeeland. Vuosikertomus 2011 Sisältö. Vuosi 2011 lyhyesti. Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä

Lisätiedot

SISÄLLYS: Nixu Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Summa Capital Oy.

SISÄLLYS: Nixu Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Summa Capital Oy. 2014 VUOSIKERTOMUS SISÄLLYS: Nixu on..... Sivu 4 Toimitusjohtajan katsaus... Sivu 6 Nixun vuosi 2014... Sivu 8 Avainluvut...Sivu 10 Nixu sijoituskohteena... Sivu 12 Pidämme digitaalisen yhteiskunnan toiminnassa...sivu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI SISÄLLYS IFRS-TILINPÄÄTÖS JOHDON RAPORTTI Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2014... 3 Konsernin tunnusluvut... 11 Hallinnointiperiaatteet...12

Lisätiedot

Sisältö. Vuosi 2014 lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2. Tilinpäätös 9 Tilintarkastuskertomus 25. Hallitus 28 Johtoryhmä 30 Sijoittajatietoa 32

Sisältö. Vuosi 2014 lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2. Tilinpäätös 9 Tilintarkastuskertomus 25. Hallitus 28 Johtoryhmä 30 Sijoittajatietoa 32 vuosikertomus 2014 Sisältö Vuosi 2014 lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 ASIAKASREFERENSSEJä 3 Tilinpäätös 9 Tilintarkastuskertomus 25 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 26 Hallitus 28 Johtoryhmä 30 Sijoittajatietoa

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot