Osakeanti. A-sarjan tuotekuvaus & Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakeanti. A-sarjan tuotekuvaus & Vuosikertomus"

Transkriptio

1 Osakeanti A-sarjan tuotekuvaus & Vuosikertomus 2013 Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni.

2

3 SISÄLLYSLUETTELO EUROLOAN VUONNA Konsernin liiketoiminnot jakautuivat viiteen liiketoiminta-alueeseen:... 7 Taloudelliset indikaattorit... 7 Vuoden keskeiset tapahtumat:... 8 A-OSAKESARJAN ANTI... 9 Osakeannin ehdot lyhyesti:... 9 A-sarjan osakeannin eduista lyhyesti... 9 A-sarjan osakeannin riskeistä lyhyesti... 9 Osakkeet... 9 Merkintähinta ja minimimerkintä... 9 Osakeannin ehdot... 9 Merkintöjen hyväksyminen Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Muut seikat Merkintäohje sijoittajalle Euroloan Group Oyj Osakeanti, A-sarja Tietoihin tutustuminen Merkintäaika Osakemerkinnän tekeminen Merkintähinta ja -määrä Merkinnän maksaminen Merkintävahvistus Vahvistus osinko-oikeuden alkamisesta MERKINTÄLOMAKE: EUROLOAN GROUP OYJ OSAKEANTI, A-sarja YHTIÖJÄRJESTYS Yhtiöjärjestys Osakeannin materiaalin saatavuus TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUS JOHTORYHMÄ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Markkinoiden kehitys Suomi Ruotsi Puola Liikevaihdon kehitys EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS

4 Tuloksen ja kulurakenteen kehitys Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Emoyhtiön tuloskehitys Tase ja rahoitus Henkilöstö ja organisaatio Liiketoiminnat CONSUMER FINANCE (kuluttajarahoitus) CORPORATE CUSTOMERS (yritysluotot) COLLECTION (perintä) SAVINGS & DEPOSITS (talletukset) INVESTMENTS (sijoitukset) GROUP SERVICES (konsernipalvelut) Hallitus ja tilintarkastajat Vastuullisuus Osake-, omistus- ja konsernirakenteen muutokset Lähipiirilainat ja -vastuut Konsernin rakenne Osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset Riskienhallinta Liiketoimintaympäristö Hallituksen voitonjakoesitys Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Näkymät vuodelle KONSERNITILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konsernitilinpäätös Tilinpäätöksen laatiminen Yrityksen perustiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen yhdistelyperiaatteet Ulkomaanrahan määräisten erien muuntaminen Aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Vieraan pääoman menot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Työsuhde-etuudet Tuloverot EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS 2013

5 Vaihtuvat vastaavat Vieras pääoma Kuvaus Euroloan Group -konsernin taloudellisesta raportointi-prosessista HALLINNOINTIPERIAATTEET Päätöksenteko Yhtiökokous Hallitus Toimitusjohtaja Yrityksen johtoryhmä Tilintarkastus Yrityksen sisäiset toimintaperiaatteet ja valvontajärjestelmät Sääntely Riskienhallinta Sisäisen tarkastuksen ohjeistus RISKIENHALLINTA Yleistä Riskienhallinnan rakenne Yhtiön hallitus Toimitusjohtaja Riskienhallinta Riskitarkastus (risk control) Sisäinen tarkastus Tilintarkastus Yhtiöön liittyviä riskejä Yleistä Strategiset riskit ja alaan liittyvät riskit Operatiiviset riskit Rahoitusriskit Korkoriski Konsernin muiden yhtiöiden toimintaan liittyviä yhtiökohtaisia riskejä EUROLOAN CONSUMER FINANCE OYJ CRÉDITO COBRO OY DIGNA IT OY CRÉDITO COBRO CAPITAL OY Luottoriski Liikkeeseenlaskijariski Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Verotus Diluutio- eli liudentumisriski Riski maksettavista osingoista EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS

6 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Tase EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatiminen Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET TILINTARKASTUSKERTOMUS EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS 2013

7 EUROLOAN VUONNA 2013 Euroloan Group Oyj on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, rahoitukseen ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja muut toimistot Tukholmassa ja Varsovassa. Konserni on kehittänyt rahoitusmarkkinoiden tehokkaimmat liiketoimintaratkaisut ja -järjestelmät. Konsernin täysin automatisoitu ja kansainvälisesti skaalautuva pilvipalvelu mahdollistaa reaaliaikaisten rahoitusratkaisuiden tarjoamisen pk-yrityksille ja kuluttajille. Euroloan Group Oyj tarjoaa myös täysin automatisoitua laskutus- ja perintäpalvelua tytäryhtiönsä kautta Cobro24 -aputoiminimen alla. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan saatavien hallinnan koko saatavan elinkaaren aikana. Konserni on vakiinnuttanut markkina-asemansa avainmarkkinoillaan ja kasvattanut markkinaosuuttaan jatkuvasti yhtiön perustamisvuodesta 2007 lähtien. Alkuvuodesta 2013 konsernin 100- prosenttisesti omistama tytäryhtiö Euroloan Finance AB jätti Ruotsin finanssivalvonnalle luottolaitoshakemuksen, joka toteutuessaan mahdollistaa euroon asti Ruotsin valtion takaamien talletusten vastaanottamisen yleisöltä. Taloudelliset indikaattorit Liikevaihto* m *sisältää myös liiketoiminnan muut tuotot 40% 30% 20% 10% Omavaraisuusaste % Konsernin liiketoiminnot jakautuivat viiteen liiketoiminta-alueeseen: 0% Consumer Finance kuluttajarahoitus Corporate Customers yritysluotot Investments investoinnit Collection perintä Deposits talletukset Oma pääoma m Taseen loppusumma m EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS

8 Vuoden keskeiset tapahtumat: Cochito Oy muutti sekä nimensä että yhtiömuotonsa. Uudeksi nimeksi valittiin Euroloan Group ja yhtiömuodoksi julkinen osakeyhtiö (Oyj). Osakepääomaa korotettiin samassa yhteydessä euroon. Euroloan Group Oyj:llä (Konserni) oli toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Konsernin pääkonttori sijaitsi Helsingissä ja maayhtiöiden toimistot Tukholmassa ja Varsovassa. Konserni lanseerasi toukokuussa ainutlaatuisen automatisoidun Revolving Credit Line -rahoitusjärjestelmän, joka mahdollistaa mm. virtuaalisen luottokortin luomisen. Luottotili luodaan ja sitä hallinnoidaan täysin reaaliaikaisesti sähköisen my.euroloan -palvelun avulla. Konsernin strategian mukaisesti muodostettiin ammattihallitus kesäkuussa. Konserni hankki sekä Euroloan Consumer Finance Oyj:n että Crédito Cobro Oy:n koko osakekannat kokonaisarvoltaan 28 miljoonan euron yritysjärjestelyssä. Samalla konsernin oma pääoma kasvoi yli 8 miljoonalla eurolla. Konserni oli perustajajäsenenä lanseeraamassa Suomen markkinoille positiivisen luotto-rekisterin. Konserni laajentui Puolan markkinoille lanseeraamalla ensimmäisenä toimijana virtuaalisen luottokortin. Konsernissa käynnistettiin uusi liiketoimintaalue, yritysrahoitus, jossa asiakkaat voivat hakea euron yritysluottoja antaen vakuudeksi myyntisaatavansa. Konsernin 100-prosenttisesti omistama tytär-yhtiö Euroloan Finance AB jätti Ruotsin finanssivalvonnalle luottolaitoslupahakemuksen (Kreditmarknadsbolag). Toimiluvan puitteissa talletukset ovat Ruotsin talletussuojan piirissä euroon asti per tallettaja. Tytäryhtiötä pääomitettiin 5 miljoonalla eurolla joulukuussa. Konsernin perinnässä käytetty aputoiminimi Cobro24 kasvatti asiakasmääränsä yli 50:een merkittävän kokoiseen asiakkaaseen. Automatisoituja korkean volyymin perintätoimistopalveluitamme käyttivät vuodenvaihteessa niin pankit, kaupungit, vakuutusyhtiöt kuin kunnatkin. Suomen lainsäädännöllinen kenttä eli suurten muutosten aikaa. Sekä kuluttajansuojalain että perintälain muutokset aiheuttivat merkittäviä muutoksia konsernin liiketoimintamalleihin. Uusien toimintatapojen käyttöönotto aiheutti kertaluonteisia investointeja tietojärjestelmämuutoksiin ja myös muutoksia liikevaihdon kirjautumiseen kirjanpidossa. Lainsäädännöllisten muutosten johdosta konsernin liiketoimintamalli muuttui merkittävästi, joten vuoden 2013 konsernitilinpäätöksen luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2012 konsernitilinpäätöksen lukujen kanssa. Liikevaihto oli 7,4 (9,6) milj. euroa. Muut tuotot olivat 2,6 (0) milj. euroa. Kokonaistuotot olivat 10,0 (9,6) milj. euroa ja ne kasvoivat 4,5 % edellisvuodesta. Liikevoitto oli 1,8 (2,1) milj. euroa eli 24,6 % (21,7 %) liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -0,8 (2,1) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyy 2,6 milj. euron erä, joka liittyy konsernin saatavakannan muutoksiin. Oma pääoma yhteensä oli 10,3 (1,7) milj. euroa kasvaen 525 % edellisvuodesta. Oman pää-oman lisäyksestä 8,3 milj. euroa muodostui kaupan yhteydessä, jossa Euroloan Group Oyj hankki vähemmistön omistuksessa olleet osakkeet Crédito Cobro Oy:ssä ja Euroloan Consumer Finance Oyj:ssä. Taseen loppusumma oli 32,1 (14,6) milj. euroa kasvaen 121 % edellisvuodesta. 8 EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS 2013

9 A-OSAKESARJAN ANTI Vakavaraisuuden, likviditeetin sekä kannattavan kasvun turvaamiseksi haluamme nyt tarjota mahdollisuutta sijoittaa Euroloan Group Oyj:n C- sarjan osakkeeseen. Osakeannin ehdot lyhyesti: Osakeannissa Euroloan Group Oyj tarjoaa uusia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle. Myynti: Navi Group Oy ja sen sidonnaisasiamiehet Iron M Oy, Jonas Hemming Invest Oy ja Mikael Invest Oy sekä Euroloan Group Oyj. Osakeannissa tarjotaan enintään uutta A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 6,5 % yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista ja kaikkien sarjojen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen. Merkintähinta on 6,00 euroa osakkeelta. Osakkeet on maksettava 7 pankkipäivän kuluessa merkinnästä. Merkintäaika alkaa ja päättyy klo 16:00. Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää merkintäaika. Merkintätoimeksianto tulee tehdä täyttämällä merkintälomake ja maksamalla merkintähinta. Merkintälomake liitteineen toimitetaan merkintäajan kuluessa allekirjoitettuna Euroloan Group Oyj:lle. Merkinnän hyväksyminen on Euroloan Group Oyj:n hallituksen yksinomaisessa harkinnassa. Osakkeet kirjataan osake- ja osakasrekisteriin ja oikeuttavat mahdollisesti jaettavaan osinkoon osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Minimisijoitus: ,00 euroa A-sarjan osakeannin eduista lyhyesti Osake on normaali kantaosake Osakkeella on täysi äänivalta yhtiökokouksissa Osake on jälkimarkkinakelpoinen Oikeus osinkoon Mahdollisuus arvonnousuun A-sarjan osakeannin riskeistä lyhyesti A-sarjan osakkeisiin sijoittamiseen voi liittyä ainakin seuraavia riskejä: Riski yhtiön takaisinmaksukyvystä Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Verotus Diluutio- eli liudentumisriski Yksityiskohtaisempi kuvaus sijoittamiseen liittyvistä riskeistä sekä yhtiöön liittyvistä riskeistä on koottu tähän materiaaliin sivulta 45 alkaen. Yhtiön ajantasainen riskikuvaus löytyy myös yhtiön verkkosivuilta osoitteesta: investors/reports Osakkeet Suunnatussa osakeannissa annetaan yhteensä enintään uutta A-sarjan osaketta. Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle ja hallituksen myöhemmin erikseen nimeämille tahoille. Merkintähinta ja minimimerkintä Uusien osakkeiden merkintähinta on 6,00 euroa/osake. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman lisäykseksi. Merkintähinta perustuu yhtiön hallituksen tekemään arvioon yhtiön osakkeiden tämänhetkisestä arvosta ottaen huomioon A-osakesarjan yhtiöjärjestyksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet. Sijoituskohtainen minimimerkintä on ,00 euroa. Osakeannin ehdot Tästä osakeannista ei laadita arvopaperimarkkinalain ja esitedirektiivin mukaista esitettä. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa yhtiön rahoitusrakennetta. Osakkeiden merkintä suoritetaan täyttämällä merkintälomake ja maksamalla antikohtainen merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille. Merkintäaika on Sijoittaja on osakkeiden merkinnän yhteydessä velvollinen toimittamaan yhtiölle EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS

10 henkilötietonsa, Y-tunnuksensa, postiosoitteensa ja kotipaikka- sekä pankkitietonsa. Sijoittajan on ilmoitettava sijoitettavien varojen alkuperä ja tosiasiallinen edunsaaja sekä hyväksyttävä merkintälomakkeen sisältö. Luonnollisen henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä asianmukaisella, viranomaisen myöntämällä voimassa olevalla henkilöllisyysasiakirjalla. Kopio asiakirjasta tulee toimittaa yhtiölle täytetyn merkintälomakkeen yhteydessä. Oikeushenkilön tulee lisäksi todistaa henkilöllisyytensä sekä olemassaolonsa, oikeustoimikelpoisuutensa, hallituksen jäsentensä ja toiminimenkirjoitusoikeutettujen henkilöiden tiedot ajantasaisen ja enintään kolme kuukautta vanhan kaupparekisteriotteen tai vastaavan muun viranomaisen rekisteristä saadun rekisteriotteen avulla. Sijoittaja vastaa merkinnän tekemisen yhteydessä ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää osakkeiden tarjoaminen, merkintäaika tai pidentää sitä sekä oikeus hyväksyä tai hylätä tehdyt merkinnät. Jos hallitus ei hyväksy merkintää, suorittaa yhtiö summan takaisin merkitsijälle viikon kuluessa päätöksestä. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista. Merkintöjen hyväksyminen Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Merkinnän hyväksyminen on hallituksen yksinomaisessa harkinnassa. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi vasta yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti. Jos hallitus ei hyväksy merkintää merkintähinnan maksamisen jälkeen, suorittaa yhtiö summan takaisin merkitsijälle viikon kuluessa päätöksestä. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Osakkeet oikeuttavat mahdollisesti jaettavaan osinkoon kyseisten osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin. Samoin muut oikeudet alkavat osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä. Merkintäohje sijoittajalle Euroloan Group Oyj Osakeanti, A-sarja Euroloan Group Oyj:n (jäljempänä myös Yhtiö ) A-sarjan kantaosakkeita, joita tarjotaan yhtiökokouksen tekemän päätöksen sekä yhtiön hallituksen tekemän päätöksen nojalla, tulee merkitä tämän ohjeen mukaisesti. Tietoihin tutustuminen Ennen merkinnän tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti merkinnän kohteena olevan osakeannin ehtoihin, merkinnän kohteena oleviin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin, velvollisuuksiin, muihin ominaisuuksiin ja riskitekijöihin sekä Euroloan Group Oyj:n taloudelliseen asemaan, vuosikertomukseen 2013, yhtiöjärjestykseen, liiketoimintaan, riskitekijöihin ja muita Euroloan Group Oyj:stä yhtiön verkkosivuilla esitettyihin tietoihin. Merkintäaika Osakkeiden merkintäaika alkaa ja päättyy Osakemerkinnän tekeminen Osakemerkintä tehdään täyttämällä merkintälomake ja maksamalla merkintähinta. Merkintälomake liitteineen toimitetaan merkintäajan kuluessa allekirjoitettuna Euroloan Group Oyj:lle osoitteeseen: Euroloan Group Oyj PL 211 c/o Technopolis Ruoholahti Helsinki Sijoittajan tulee ilmoittaa osakemerkinnän tekemisen yhteydessä kaikki merkintälomakkeessa edellytetyt tiedot. Luonnollisen henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä asianmukaisella, viranomaisen myöntämällä voimassa olevalla henkilöllisyysasiakirjalla. Kopio asiakirjasta tulee toimittaa yhtiölle merkintälomakkeen yhteydessä. Oikeushenkilön tulee lisäksi todistaa henkilöllisyytensä sekä olemassaolonsa, oikeustoimikelpoisuutensa, hallituksen jäsentensä ja toiminimenkirjoitusoikeutettujen henkilöiden tiedot ajantasaisen ja enintään kolme (3) kuukautta vanhan kaupparekisteriotteen tai vastaavan muun 10 EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS 2013

11 viranomaisen rekisteristä saadun rekisteriotteen avulla. toimitetaan merkitsijälle pääsääntöisesti viikon sisällä kaupparekisteri-ilmoituksen saapumisesta. Sijoittaja vastaa merkinnän tekemisen yhteydessä ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Sijoittajan tulee ilmoittaa mahdolliset muutokset tiedoissaan viipymättä Euroloan Group Oyj:lle. Merkintähinta ja -määrä Merkintämäärä on vähintään kuusitoistatuhattakuusisataakuusikymmentäseitsemän (16.667) osaketta (á 6,00 /osake). Sijoituskohtainen merkintähinta on vähintään ,00 euroa. Merkinnän maksaminen Merkintää vastaava summa tulee maksaa kokonaisuudessaan Euroloan Group Oyj:n pankkitilille alla olevan maksuohjeen mukaisesti 7 pankkipäivän kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin merkintälomake on toimitettu allekirjoitettuna Euroloan Group Oyj:lle. Merkintähinnan maksamisen yhteydessä tulee noudattaa seuraavaa maksuohjetta: Saajan nimi: Euroloan Group Oyj Saajan IBAN: FI Saajan BIC: OKOYFIHH Viesti: Ostajan henkilö- tai Y-tunnus ja osakkeiden lukumäärä (esim , 123 osaketta) Sijoitusaika alkaa sinä päivänä, jolloin merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan Euroloan Group Oyj:n pankkitilille. Osakkeiden osinko-oikeus alkaa, kun kyseiset osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Merkintävahvistus Euroloan Group Oyj toimittaa sijoittajalle merkintävahvistuksen, kun sen hallitus on hyväksynyt merkinnän. Merkintävahvistus toimitetaan merkitsijälle pääsääntöisesti viikon sisällä merkinnän tekemisestä. Vahvistus osinko-oikeuden alkamisesta Euroloan Group Oyj toimittaa tiedon hyväksytyistä merkinnöistä kaupparekisteriin. Yhtiö toimittaa sijoittajalle vahvistuksen, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja osinko-oikeus alkaa. Vahvistus EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS

12 MERKINTÄLOMAKE: EUROLOAN GROUP OYJ OSAKEANTI, A-sarja Merkintäaika: Euroloan Group Oyj ( ), Energiakuja3, Helsinki Tämä merkintä perustuu Euroloan Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen antamaan anti-valtuutukseen ja hallituksen tekemään päätökseen. Tämä merkintälomake on toimitettava viimeistään klo 18:00 mennessä Euroloan Group Oyj:lle. Osinko-oikeus alkaa, kun merkintälomake liitteineen on vastaanotettu asianmukaisesti täytettynä ja maksusuoritus on vastaanotettu ja merkinnän kohteena olevat osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Merkintälomakkeen liitteenä tulee toimittaa yhden henkilön oikeaksi todistama kopio henkilötodistuksesta. ASIAKASTIEDOT Etu- ja sukunimi / Yritys Henkilötunnus / Y-tunnus Postiosoite Puhelin päivisin Postinumero Postitoimipaikka Matkapuhelin Sähköpostiosoite Kansallisuus Suostun siihen, että merkinnän hyväksymisestä ja osakkeiden rekisteröimisestä kaupparekisteriin ilmoitetaan minulle sähköpostitse. MERKINTÄ Sitoudun merkitsemään Euroloan Group Oyj:n osakeannissa A-sarjan uusia osakkeita seuraavasti: MERKINTÄMÄÄRÄ* KPL MERKINTÄHINTA EUR MERKINTÄPALKKIO 1% EUR LOPPUSUMMA EUR * Minimimerkintä osaketta, EUR ,00. Merkintä on maksettava viimeistään 7 pankkipäivän kuluessa merkintälomakkeen allekirjoittamisesta lukien erillisen maksuohjeen mukaisesti. Merkitsijälle lähetetään kirjallinen vahvistus, kun Euroloan Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt merkinnän ja toinen vahvistus kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja osinko-oikeus alkaa. SÄILYTYS Osakerekisteriä ylläpitää Euroloan Group Oyj osakeyhtiölain 3. pykälän mukaisesti. Pankkitilinnumero Pankki SIJOITETTAVIEN VAROJEN ALKUPERÄ JA TOSIALLINEN EDUNSAAJA Sijoitettavien varojen alkuperä: 12 EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS 2013

13 Tosiasiallinen edunsaaja: Olen itse edunsaaja Edunsaaja on luonnollinen henkilö, jonka hyväksi liiketoimi suoritetaan tai joka omistaa oikeushenkilön osakkeista suoraan tai välillisesti yli 25 % tai jolla muutoin on määräysvalta oikeushenkilöön (oikeus erottaa tai nimittää yhtiön hallitus). Edunsaajan tiedot: Asiakas vakuuttaa saaneensa tutustuttavakseen ja tutustuneensa huolellisesti merkintälomakkeen mukaisen osakkeen markkinointiesitteeseen, osakeantiehtoihin, vuoden 2013 vuosikertomukseen, yhtiöjärjestykseen, Euroloan Group Oyj:stä yhtiön verkkosivuilla esitettyihin tietoihin (mm. Euroloan Group Oyj:n taloudellista asemaa, toimintaympäristöä ja viimeaikaista kehitystä koskeviin tietoihin sekä Euroloan Group Oyj:hin, siihen sijoittamiseen, sen liiketoimintaan ja toimialaan liittyviin riskitekijöihin) sekä merkinnän kohteena olevasta osakkeesta esitettyihin tietoihin, ja erityisesti näissä esitettyihin osakkeen keskeisten ominaisuuksien ja riskien kuvauksiin. Kaikki edellä viitatut tiedot ja asiakirjat ovat saatavissa Euroloan Group Oyj:n verkkosivuilta (www.euroloan.com) Asiakas on tietoinen, että sijoituspäätöstä ei tule perustaa yksin markkinointitarkoituksessa laadittuun markkinointiesitteeseen. Asiakas hyväksyy allekirjoituksellaan sen, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja että sijoittaja vastaa aina itse sijoituspäätöstensä taloudellisista vaikutuksista, mukaan lukien verovaikutukset. Euroloan Group Oyj ei ole velvollinen arvioimaan merkinnän kohteena olevan arvopaperin soveltuvuutta asiakkaalle. Asiakas vakuuttaa, että hän ei ole Yhdysvaltain kansalainen eikä hänen kotipaikkansa sijaitse USA:ssa eikä myöskään toimi tällaisen tahon lukuun. Tämän merkintälomakkeen painettuun tekstiin ei saa tehdä muutoksia. Merkintälomake on asiakasta sitova, eikä sitä voi peruuttaa. Asiakas vakuuttaa edellä antamansa tiedot oikeiksi. Asiakas valtuuttaa Euroloan Group Oyj:n tarkistamaan tarvittaessa merkintälomakkeessa annetut tiedot asianomaisilta tahoilta. Euroloan Group Oyj:llä on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, mikäli sitä ei ole maksettu osakeantiehtojen tai maksuohjeen mukaisesti. Asiakas on tietoinen, että Euroloan Group Oyj voi peruuttaa liikkeeseenlaskun osakeantiehdoissa mainituissa tilanteissa. Asiakas on tutustunut päivättyihin osakeannin ehtoihin ja hyväksyy ne ja merkinnän itseään sitoviksi: Kyllä Ei ASIAKKAAN ANTAMAT LISÄTIEDOT ALLEKIRJOITUS Paikka ja Aika Allekirjoitus ja nimenselvennys MERKINTÄPAIKKA TÄYTTÄÄ Asiakas ja edustaja (esim. valtuutettu) on tunnistettu ja henkilöllisyys todennettu seuraavasta todentamisasiakirjasta: Suomalaisen viranomaisen myöntämä: Ajokortti Passi Kuvallinen KELA-kortti Poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti TAI Ulkomaisen viranomaisen myöntämä: Passi Henkilötodistus, jota voidaan käyttää matkustusasiakirjana Liitteet: kopio henkilöllisyystodistuksesta valtakirja kaupparekisteriote (enintään 3 kuukautta vanha) muut liitteet, mitkä Asiakkaan tunnisti: nimenselvennys: Yhtiö: Merkintälomake on vastaanotettu..20 klo.. Toimihenkilö: nimenselvennys EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS

14 YHTIÖJÄRJESTYS Patentti- ja rekisterihallitus :32:29 Kaupparekisterijärjestelmä Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: Nimi: Sisältö: Euroloan Group Oyj Yhteisösäännöt Voimassaoloaika: :00:00 - Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus. 14 EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS 2013

15 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Euroloan Group Oyj. 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Yhtiön toimialana on yrityskonsultointi, sijoitustoiminta, arvopaperikauppa, hallinnollisten palveluiden tuottaminen, ohjelmistojen kehitys, hankinta- ja hallinnointipalvelut sekä liikkeenjohdon konsultointi ja kaikki laillinen liiketoiminta. Luotonanto, rahoitus ja perintäpalvelut sekä niiden suunnittelu ja konsultointi sekä konsernin hallintopalveluiden tuottaminen. 4 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. 5 Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 6 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. 7 neljä osakelajia: A-, B-, C ja D -osakkeet. A-osakkeet A-osakkeet ovat kantaosakkeita, jotka tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet mukaan lukien yhden äänen yhtiökokouksessa. B-osakkeet B-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja siirtokelvottomia sijoitusosakkeita, joihin liittyy seuraavat oikeudet ja velvollisuudet: Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. Osakkeella on ainoastaan tämän yhtiöjärjestyksen voimaantulohetken pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet. Osake tuottaa kuitenkin oikeuden varojenjakoon siten, että osakkeella on: (i) yhtiön purkamisen tai rekisteristä poistamisen yhteydessä etuoikeus korkeintaan osakkeen merkintähintaan; (ii) jäljempänä määriteltävä osinko-oikeus; sekä (iii) alla kuvattuun lunastusehtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Osakkeella on etuoikeus kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta), joka on 34 euroa kuukaudessa (kuukaudella viitataan tässä aikaan osakemerkinnän maksua seuraavasta päivästä seuraavan kalenterikuun merkintäpäivää vastaavaan päivään). Kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle vastatilille siten, että maksupäivä on aina laskentakuukauden päättymistä seuraavan kalenterikuukauden viides (5.) pankkipäivä. Osakkeen lunastuspäivänä maksamaton osinko maksetaan lunastuksen yhteydessä. Lunastamisen tapahtuessa kesken laskentakuukauden maksetaan kuukausiosinko suhteutettuna siihen missä vaiheessa lunastus suoritetaan laskentakuukauden kuluessa. Osinko maksetaan viimeisen ja sitä edeltävien tilikausien voittovaroista, ellei yhtiö oman harkintansa mukaan päätä tehdä välitilinpäätöstä. Osingon maksaminen edellyttää, että osakeyhtiölain mukaiset maksuedellytykset täyttyvät. Jollei osinkoa kyetä maksamaan, tulee kertyneet osingot maksaa heti, kun se on mahdollista. Osakkeisiin liittyvät osakeyhtiölain 3 luvun 7 :n ja 8 :n mukaiset lunastus- ja suostumuslausekkeet. Lunastusoikeus on yhtiöllä. Osakekohtainen lunastushinta on yksi (1) euro. Suostumus- ja lunastuslauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja. Osakkeeseen liittyy muuntolauseke, jonka mukaan osake muuntuu D-osakkeeksi, jos osake siirtyy muulle kuin alkuperäiselle osakkeen merkitsijälle. Muunto tulee voimaan kaupparekisterimerkinnällä Muuntolauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja. Osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 :n mukainen lunastusehto. Lunastushinta on osakkeen merkintähinta ja lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. Osakkeenomistaja on oikeutettu vaatimaan lunastusta aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua kyseisten osakkeiden merkinnästä. Yhtiö on oikeutettu vaatimaan lunastusta milloin tahansa osakemerkinnän jälkeen. Yhtiö on kuitenkin velvollinen lunastamaan osakkeet viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua kyseisten osakkeiden merkinnästä. Lunastaminen tapahtuu maksamalla osakkeenomistajalle lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle kun yhtiö on maksanut lunastushinnan. Lunastustilanteesta tai lunastusoikeuden käyttämisestä tulee ilmoittaa yhtiölle/ osakkeenomistajalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen lunastushetkeä. Mikäli osakkeita ei voida lunastaa kyseisenä aikana, tulee yhtiön suorittaa lunastus heti, kun se on yhtiöoikeudellisesti mahdollista. Yhtiön lunastusvaatimus katsotaan tehdyksi, kun se on toimitettu osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen tai väestörekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Jos lunastushintaa ei jostakin syystä voida maksaa osakkeenomistajalle, EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS

16 lunastushinta voidaan tallettaa aluehallintovirastoon ja lunastuksen katsotaan tapahtuneen, kun lunastushinta on talletettu. Osakkeen merkintähinta kirjataan osake- ja osakasluetteloon kunkin osakkeen kohdalle. Velvollisuus näyttää osakkeen merkintähinta on kuitenkin viimekädessä osakkeenomistajalla. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvoosuusjärjestelmään. C-osakkeet C-osakkeilla on muuten samat oikeudet ja rajoitteet kuin B-osakkeella, mutta: - C-osakkeella on etuoikeus kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta), joka on 38 euroa kuukaudessa (kuukaudella viitataan tässä aikaan osakemerkinnän maksua seuraavasta päivästä seuraavan kalenterikuun merkintäpäivää vastaavaan päivään); - C-osakkeita ei koske B-osakkeisiin sovellettava muuntolauseke (D-osakkeiksi); - C-osakkeet eivät ole siirtokelvottomia; ja - C-osakkeiden osalta osakkeenomistaja on oikeutettu vaatimaan lunastusta aikaisintaan kolmen (3) vuoden kuluttua kyseisten osakkeiden merkinnästä. D-osakkeet D-osakkeilla on muuten samat oikeudet kuin B- ja C-osakkeilla, mutta: - ne eivät tuota mitään oikeuksia yhtiön varoja jaettaessa; - yhtiöllä on oikeus lunastaa D-osake milloin tahansa yhden (1) euron lunastushinnalla, ilman lunastusaikaa; - osakkeen merkintähintaa ei merkitä osake- ja osakasluetteloon; ja - osakkeenomistajalla ei ole oikeutta saada osakkeitaan lunastettua. B-, C- ja D-osakkeet jätetään ottamatta huomioon, kun lasketaan osakeyhtiölain 18 luvun tarkoittaman 90 %:n äänimäärän saavuttamista. 8 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; Kokouksessa on päätettävä: 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 7. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista; Kokouksessa on valittava: 8. hallituksen jäsenet; 9. tilintarkastajat. Valitun tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-tilintarkastaja yhteisö; Kokouksessa on lisäksi käsiteltävä: 10. mahdolliset muut asiat. 16 EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS 2013

17 Osakeannin materiaalin saatavuus Sijoitusta harkitsevien kehoitetaan tutustumaan Euroloan Group Oyj:n vuoden 2013 tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Emoyhtiö on myös laatinut vuosikertomuksen vuodelta Tilinpäätös ja vuosikertomus löytyvät osoitteesta Emoyhtiön nimi oli vuonna 2012 ja osan vuotta 2013 Cochito Oy ja yhtiömuoto osakeyhtiö. Muuta sijoittajatietoa, muun muassa kuluneen vuoden aikana julkaistuja lehdistötiedotteita sekä taloudellisia tunnuslukuja, on tarjolla sijoittajan käytettäväksi samassa osoitteessa. Euroloan Group järjestelee toimintonsa uudelleen huhtikuun 2014 aikana valmistautumisena Ruotsin talletusliiketoiminnan aiheuttamiin muutoksiin. Uudelleenjärjestelyjen osana yhtiö hakee yhteistoimintamenettelyn kautta enintään seitsemän henkilötyövuotta vastaavan kustannussäästön perinnän myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun sekä konsernihallinnon alueilla. Lisäksi sijoitusta harkitsevan kehoitetaan tutustumaan yhtiön riskikuvaukseen tilinpäätöksen lisäksi. Tässä riskikuvauksessa on esitetty Euroloan Group Oyj:een sekä konsernin muihin yhtiöihin liittyviä riskejä. Tytäryhtiö Euroloan Consumer Finance Oyj:n osalta on myös laadittu oma riskikuvauksensa. Riskikuvauksissa on esitetty liiketoimintaan, toimintaympäristöön sekä mahdollisiin sijoituksiin liittyviä riskejä. Emoyhtiön riskikuvaus on saatavilla osoitteessa ja sen tytäryhtiö Euroloan Consumer Finance Oyj:n riskikuvaus osoitteessa Yhtiö pidättää oikeuden olla julkaisematta tilintarkastamattomia vuosineljännesraportteja kuluvan vuoden aikana. Yhtiö tiedottaa oleellisista tapahtumista lehdistötiedottein (löytyvät sivustolta ja sitoutuu pitämään verkkosivuillaan olevat riskikuvaukset ajantasaisena. Kaikkea materiaalia ei ole saatavilla suomeksi. Lisätietoja kaikissa tilanteissa antavat myyjä sekä liikkeeseenlaskija. Euroloan Group Oyj:n sekä Euroloan Consumer Finance Oyj:n tilinpäätös ja vuosikertomus ovat niin ikään saatavilla osoitteesta merkintäpaikoista sekä Euroloan Group Oyj:n pääkonttorista. Sijoittaminen listaamattomaan yhtiöön ei vastaa sijoittamista pörssiyhtiöön. Sijoittajan tulee huomata, että yhtiöllä ei ole samanlaista tiedonantovelvollisuutta kuin pörssiyhtiöllä. EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS

18 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TULEVAISUUDEN VOITTAJIA OVAT AUTOMAATIO, SKAALAUTUVUUS JA ALHAISET KIINTEÄT KULUT. -Tommi Lindfors, toimitusjohtaja Me uskomme, että rahoitusala elää globaalisti suuren murroksen aikaa. Maantieteellisesti laajat konttoriverkostot ovat tehottomia ja kiinteiltä kustannuksiltaan mahdottoman kalliita ylläpitää. Toimintoja on kilpailun kiristyessä pakko automatisoida ja siirtää palveluja entistä nopeammin verkkoon. Tästä on nähty jo ensimmäiset merkit suurten irtisanomisuutisten ravistellessa pankkitoimialaa. Toisin kuin pankkimaailmasta tuttu esimerkki asuntolainapäätös tunnissa, Euroloan on panostanut tulevaisuuden visioonsa kehittämällä erittäin tehokkaat ja korkean kapasiteetin rahoitusalan (FinTech) järjestelmät, joiden avulla voidaan toteuttaa koko Suomen yhden vuoden lainapäätöksiä ja -maksuja vastaava määrä transaktioita yhden tunnin aikana. Peilatessani vuotta 2013 luin ensin läpi hallitukselle laatimani kuukausittaiset toimitusjohtajan katsaukset. Punainen lanka löytyikin nopeasti havaitessani niissä yhteisenä nimittäjänä kovan tekemisen meiningin, muutosten määrän ja niiden nopeuden sekä määrätietoisuuden. Olen usein heittänyt huulta siitä, miten meidän konsernissamme yksi kvartaali vastaa normaalissa yhtiössä kokonaista vuotta, mutta ehkä siinäkin on piillyt totuuden siemen. Kirjoitin henkilöstöllemme vuoden vaihtuessa kirjeen, jossa kävin yhteenvetona kulunutta vuotta läpi. Tuota kirjettä laatiessani vasta aidosti ymmärsin ne saavutukset ja sen laajuuden, mihin 40-henkiseksi kasvanut joukkueemme oli vaivaisen yhden vuoden ja tilikauden aikana pystynyt: Saimme valmiiksi yrityksemme kokoon nähden aivan massiivisen projektin, mikä mahdollistaa erilaisten rahoitustuotteiden tarjoamisen tehokkaasti maiden rajojen ylitse luottokorttien kanssa samaa liiketoimintalogiikkaa hyödyntäen. Luottoriskin ja asiakkaan maksukyvyn hallinta on adaptiivisen scoring-mallin sekä automaation kautta tuotu aivan uudelle vuosisadalle tehokkuuden näkökulmasta katsottuna: inhimilliset tekijät, kuten virkailijan huono päivä, mukava asiakas tai kova stressi eivät vaikuta aina tasalaatuisiin ja mitattaviin luottopäätöksiimme. Uskon vakaasti, että seuraavat vuodet tulevat näyttämään järjestelmän erinomaisuuden liikevaihdon ja tuloksen kasvuna ja taseen vahvistumisena. Olimme perustajajäseninä mukana positiivisen luottorekisterin syntymisessä Suomeen. Olemme vuosia liputtaneet lehdistötiedotteiden ja haastattelujen kautta tämän tärkeyttä ja vihdoin saimme aikaisempaa paremman työkalun luottoriskin ja maksukyvyn mallintamiseen tästä meillä oli hyviä kokemuksia entuudestaan Ruotsin markkinoilta. Avasimme joulukuussa ensimmäisenä toimijana virtuaalisen luottokortin Puolan markkinoilla uutta järjestelmäämme hyödyntäen. Kysyntä tuotteelle oli hetkessä selvästi suurempaa kuin koko Suomen nykyinen liiketoiminta yhteensä, mutta konsernin 18 EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS 2013

19 riskikomitean päätöksen mukaisesti etenemme hallitusti ennalta sovitun testiprosessin mukaisesti. Lainaaminen on kuitenkin kaikkialla paljon helpompaa kuin varojen takaisin saaminen. Huomioitavaa oli, että totesimme kykenevämme avaamaan tehokkaan rahoituspalvelun uuteen maahan teknisesti vain kolmessa kuukaudessa! Teimme kaiken tuon samalla, kun kasvatimme konsernin omaa pääomaa yli 8 milj. eurolla ja tasetta reilusti yli 100%. Rakensimme todella kokeneen ammattihallituksen ja annoimme enemmistön hallituksen äänivallasta heille. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin pankkialalta Riitta Salonen ja Heikki Palosuo, perintäalalta Tapio Vuojärvi, riskinhallinta- ja strategiapuolelta Jonas Lindholm sekä hallitusammattilainen Timo Saini (hallituksen puheenjohtaja). Saimme päätökseen kokonaisarvoltaan 28 miljoonan euron yritysjärjestelyn, missä hankimme sekä Euroloan Consumer Finance Oyj:n että Crédito Cobro Oy:n koko osakekannat. Vaihdoimme samalla yhtiön nimen muotoon Euroloan Group Oyj (aikaisemmin Cochito Oy) ja yhtiömuodon julkiseksi osakeyhtiöksi. Laadimme ja lähetimme luottolaitoslupahakemuksen Ruotsin finanssivalvonnalle. Toimilupa mahdollistaa jatkossa talletusten vastaanottamisen Ruotsin talletussuojan ( euroon asti) piirissä merkittävästi konsernin nykyistä rahoituskustannusta alhaisemmalla korkotasolla. Sekä rahoitus- että perintäliiketoimintojen lainsäädännöt muuttuivat perusteellisesti Suomessa vuoden aikana. Tämä aiheutti kiirettä, stressiä ja unettomia öitä suurista järjestelmä- ja prosessi-investoinneista puhumattakaan. Avasimme kaksi uutta liiketoiminta-aluetta; yritysluotot ja talletukset. Myönnämme euron suuruisia luottoja yrityksille, joilla on riittävät myyntisaamiset vakuudeksi. Vakuudenhallinta hoidetaan strategiamme mukaan automaattisesti. Talletus-liiketoiminta on rakennettu valmiiksi hakemusvaiheessa olevaa luottolaitoslupaa varten. Prosessiin on kuulunut mm. toimitusjohtajan ja avainhenkilöiden rekrytointi ja lupaa hakevan yhtiön pääomittaminen viidellä miljoonalla eurolla. Perintäbrändimme Cobro24 kasvatti asiakasmääränsä yli 50:een merkittävän kokoiseen asiakkaaseen. Automatisoituja korkean volyymin perintätoimistopalveluitamme käyttivät vuodenvaihteessa niin pankit, kaupungit, vakuutusyhtiöt kuin kunnatkin. Teimme kaiken tuon samalla, kun kasvatimme konsernin omaa pääomaa yli 8 milj. eurolla ja tasetta reilusti yli 100 %. Nämä olivat suurimmat ja tärkeimmät saavutuksemme, mutta niiden korostaminen tuhansien upeiden yksilösuoritusten, satojen kokousten ja kymmenien näitä mainittuja pienempien projektien edellä on väärin. Joukkueemme todella osoitti olevansa enemmän kuin osiensa summa, ja olen äärimmäisen ylpeänä heidän kanssaan töissä joka päivä. En löydä sanoja kiittääkseni heitä ja yhteistyökumppaneitamme riittävästi heidän antamastaan panoksesta ja sitoutumisesta. Haluan kuitenkin yrittää ja aloittaa kiittämällä asiakkaitamme ja kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä päättyneenä vuonna. Olemme yhdessä luoneet erinomaiset edellytykset rakentaa vuodesta 2014 menestyksekäs. Erityiskiitos kuuluu henkilöstöllemme: kiitos Adam, Agnieszka, Anne, Aleksi, Elina, Eric, Esa, Frank, German, Heikki, Jaakko, Janne, Jarit, Jarno, Joachim, Jonas, Jukka, Jussi, Krzysztof, Lauri, Maarit, Maria, Maris, Marjo, Matti, Miikka, Mika, Nikolai, Oana, Ollit, Pauli, Petra, Riitta, Risto, Robert, Rodica, Saara, Sami, Samuli, Santtu, Seppo, Sirkku, Stanislav, Stefan, Tapio, Teea, Thomas, Tiinat, Timot, Tuomas, Turkka, Tuula, Ville-Mikko ja Yingyun, eli lyhyemmin: Team Euroloan! Tommi Lindfors toimitusjohtaja, Euroloan Group Oyj EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS

20 HALLITUS Valitun strategiansa mukaisesti konserni pyrki muodostamaan ammattihallituksen vuoden 2013 aikana. Tavoite toteutui yhtiökokouksessa 27. toukokuuta 2013, kun Timo Saini, Riitta Salonen, Heikki Palosuo, Tapio Vuojärvi ja Jonas Lindholm valittiin yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi. Hallituksen jäsenet Pauli Hentunen ja Tommi Lindfors valittiin uudelleen hallitukseen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Saini. Lyhyt kuvaus hallituksen jäsenistä, tilanne : KTM Timo Saini s.1945, hallituksen puheenjohtaja Timo on kokenut yritysjohtaja. Hän aloitti uransa Suomen Unileverillä ja on sittemmin toiminut yhteensä 20 vuoden ajan johtotehtävissä Yhtyneissä Kuvalehdet Oy:ssä, Talentum Oyj:ssä sekä Oy Valitut Palat Reader s Digest Ab:n toimitusjohtajana. Vuosina hän oli Lontoossa toimivan Reader s Digest Ass. Inc.:n European Vice President. Vuodesta 2002 Timo on ollut monen yhtiön hallituksessa, usein hallituksen puheenjohtajana. Moni hänen hallitusjäsenyyksistään on perheyrityksissä sekä pääomasijoittajien hallinnoimissa yrityksissä. Hän on erikoistunut hallitustoiminnan arviointiin sekä hyvän hallintotavan kehittämiseen ja on suosittu puhuja ja kirjoittaja hallitustoiminnan kehittämisen saralla. LL.M., MBA Heikki Palosuo, s.1951 Heikillä on yli 30 vuoden kokemus pankkitoiminnasta ja rahoituksesta. Heikki on johtanut tai perustanut useita pankkiliiketoimintoja Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa. Hänellä oli eri tehtäviä Skopbankissa vuosina (inhouse lawyer, Head of letters of credit, SVP Corporate Finance, New York Branch Manager, Executive VP) Heikki toimi Danske Bankin Suomen toimintojen tehtävissä (branch manager, country manager, head of corporate finance). Vuodesta 2001 Heikki on toiminut rahoitusneuvonantajana eri projekteissa, yrityskaupoissa ja pääomajärjestelyissä Senior Advisorina Corporate Advisor Group Oy:ssä sekä omistajan ja hallituksen puheenjohtajana Northeast Investments and Capital Ltd:ssä. Heikki on lisäksi toiminut useiden yhtiöiden hallituksissa. LL.M. Tapio Vuojärvi, s.1966 Tapiolla on 20 vuoden kokemus perintätoiminnasta ja saatavasalkkujen ostoista. Hän on ollut kehittämässä nykyisiä alan standardeja sekä luonut perustaa ulkoistetun saatavien hallinnan (ORM) nopealle kasvulle Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Hänellä on myös laaja kokemus alan konsolidoinnista ja kehityksestä Pohjoismaissa ja Euroopassa. Tapio on palvellut rahoitusalan, televiestinnän, infrastruktuurin, julkisyhteisöjen, kuluttajamyynnin ja median saatavien hallinnan ja rahoituksen parissa ja toimii usean yrityksen hallituksessa. Aikaisemmin Vuojärvi on toiminut Lindorffilla Suomen, Baltian ja Venäjän liiketoimintojen johtajana, Lindorff Invest Oy:n toimitusjohtajana sekä Lindorff Group Ab:n Euroopan SME-markkinoista vastaavana johtajana. KTM Riitta Salonen, s.1947 Riitta on tehnyt merkittävän uran nykyisessä Danske Bankissa. Työuransa hän aloitti partnerina Inter Consulting Ky:ssä ( ) ja sen jälkeen Postipankissa (Deputy General Manager, Capital Markets), Leonia yrityspankissa ja Sampo Pankissa (Senior Vice President and Head of Capital Markets) sekä viimeksi Danske Bankissa (Senior Vice President and Head of Debt Capital Markets Finland). Nykyään Riitta toimii Euroloan-konsernin lisäksi Gaia Network Associationin hallituksen jäsenenä. Hän on johtava asiantuntija, jolla on pitkä kokemus pääoma- ja rahoitusmarkkinoista (origination, joukkovelkakirjalainojen ja eurobondien syndikointi, syndikoidut lainat, osakeannit, swapit, asset securitization, corporate finance advisory, 20 EUROLOAN GROUP OYJ A-SARJAN OSAKEANTI & VUOSIKERTOMUS 2013

Euroloan Group Oyj Vuosikertomus

Euroloan Group Oyj Vuosikertomus Euroloan Group Oyj Vuosikertomus 2013 Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni.

Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni. Osakeanti A-sarjan tuotekuvaus 2014 Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni. 11.9.2014 1 Sisällys

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

NIXU OYJ:N LISTAUTUMISANTI 20.11. 4.12.2014

NIXU OYJ:N LISTAUTUMISANTI 20.11. 4.12.2014 Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisesti laadittuun yhtiöesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI Vuosikertomus 2014 Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI 3 Sisältö 4 Evli vuonna 2014 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallitus ja johtoryhmä Konsernitilinpäätös 9 Hallituksen toimintakertomus 15 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2012

Yhtiöesite First North Finland 2012 YHTIÖESITE 2012 Yhtiöesite First North Finland 2012 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Aspon osakeanti 13. 29.4.2011 Kasvua kaikilta toimialoilta 1 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Toimintaohjeet Annin pääkohdat Osakeannilla on tarkoitus

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 Tämän Listalleottoesitteen ( Listalleottoesite ) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä Soprano

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Tarjousesite. Lumituuli Oy:n osakeanti ja debentuurilaina 12.12.2011

Tarjousesite. Lumituuli Oy:n osakeanti ja debentuurilaina 12.12.2011 Tarjousesite Lumituuli Oy:n osakeanti ja debentuurilaina 12.12.2011 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi enintään 4000 B osaketta 260 euron hintaan kappaleelta, sekä enintään 500 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia

Lisätiedot