:00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22.10.2004 08:00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004"

Transkriptio

1 :00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 18,6 % edellisestä vuodesta ollen 126,7 milj. euroa (106,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 13,2 milj. euroa (13,1 milj. euroa) ja voitto ennen veroja 12,9 milj. euroa (13,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,54 euroa). "Liikevaihto kasvoi voimakkaasti pääasiakkaidemme tuotteiden kysynnän vahvistumisen sekä uusien asiakkuuksien ansiosta. Kannattavuus säilyi edelleen hyvänä, vaikkakin sitä rasittivat toisen neljänneksen aikana aloitetut tuotemuutokset sekä varautuminen loppuvuodelle painottuviin tuotannon ylösajoihin. Raaka-aineiden, erityisesti kuparin ja öljyn hinnasta riippuvan muovin, hintojen kohottua emme ole täysin saavuttaneet asettamiamme komponenttihintojen alennustavoitteita. Ulkomaisten tuotantoyhtiöidemme ansiosta on kilpailuasemamme asiakkaidemme strategisena partnerina parantunut. Uskon orgaanisen kasvun jatkuvan lähivuosina. Odotan toiminnan volyymin säilyvän korkeana ja kannattavuuden hyvällä tasolla loppuvuoden ajan", toteaa toimitusjohtaja Harri Suutari. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Raskaiden kuorma-autojen myyntimäärät kasvoivat alkuvuoden aikana edelleen kaikilla markkina-alueilla. PKC:n kannalta merkittävimmän markkina-alueen, Länsi- Euroopan, rekisteröinnit kasvoivat noin 8 %. Kasvua on osaltaan vauhdittanut Itä- Euroopan maiden talouskasvu. Kasvun ennakoidaan jatkuvan lähitulevaisuudessa samalla tasolla. Kysyntää voi kuitenkin jarruttaa öljyn hinnan nousu. Johdinsarjaliiketoiminnan globalisoituminen on jatkunut. Kuorma-autovalmistuksen keskittymisen myötä toimittajien määrä tulee vähenemään sekä volyymit ja toimituskokonaisuudet laajenemaan, mikä edellyttää toimittajien etabloitumista uusille markkinoille. Elektroniikkaliiketoimintaan keskittyvän PKC Electronics Oy:n erityisosaamisalueita ovat teollisuuselektroniikan valmistus sekä testaus- ja huoltoyksiköiden suunnittelu ja valmistus tietoliikenneteollisuudelle. Kuluvan vuoden aikana valmistuksen ulkoistaminen PKC:n kaltaisille EMS-toimittajille on jatkunut elektroniikka- ja tietoliikennetoimialoilla. LIIKEVAIHTO JA TULOS Heinä-syyskuu 2004 Konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 40,4 milj. euroa (33,8 milj. euroa) eli lisäystä oli 19,4 %. Johdinsarjojen liikevaihto oli katsauskaudella 30,3 milj. euroa (25,1 milj. euroa). Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 75,0 % (74,3 %). Elektroniikkasegmentin liikevaihto oli 10,1 milj. euroa (8,7 milj. euroa), joka oli 25,0 % (25,7 %) konsernin liikevaihdosta.

2 Liikevoitto oli 4,0 (4,3 milj. euroa), joka on 9,8 % (12,7 %) liikevaihdosta. Poistojen yhteismäärä oli 1,7 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 4,0 milj. euroa (4,5 milj. euroa). Katsauskauden voitto oli 3,1 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,18 euroa (0,20 euroa). Heinä-syyskuussa 2004 suhteellista kannattavuutta rasittivat jo osittain toisella neljänneksellä aloitetut merkittävät tuotemuutokset ja uusien tuotteiden tuotannon aloitukset, jotka pääasiassa oppimisaikojen vuoksi ovat heikentäneet työn tuottavuutta. Vertailu-kaudella suhteellinen kannattavuus oli poikkeuksellisen hyvällä tasolla vakiintuneiden tuotteiden erityisen sujuvan ja lähes häiriöttömän tuotannon ansiosta. Tammi-syyskuu 2004 Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 18,6 % edellisen vuoden vastaavan jaksoon verrattuna ja oli 126,7 milj. euroa (106,9 milj. euroa). Johdinsarjojen liikevaihto oli katsauskaudella 96,0 milj. euroa (82,2 milj. euroa). Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 75,8 % (77,0 %). Elektroniikkasegmentin liikevaihto oli 30,7 milj. euroa (24,6 milj. euroa), joka oli 24,2 % (23,0 %) konsernin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 13,2 milj. euroa (13,1 milj. euroa), joka on 10,4 % (12,2 %) liikevaihdosta. Poistojen yhteismäärä oli 4,5 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 12,9 milj. euroa (13,0 milj. euroa). Katsauskauden voitto oli 8,8 milj. euroa (8,7 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,51 euroa (0,54 euroa). Konsernin liikevaihto kehittyi katsauskaudella suotuisasti nykyisten asiakkaiden tuotteiden kysynnän vahvistuttua. Kasvaneiden toimitusmäärien ansiosta kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä suhteellista kannattavuutta heikensivät käynnistetyt tuotemuutokset ja uusien tuotteiden tuotannon aloitukset. TASE JA RAHOITUS Konsernitaseen loppusumma oli 100,9 milj. euroa (73,2 milj. euroa). Korolliset velat olivat katsauskauden päättyessä 38,2 milj. euroa (14,7 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 40,2 % (50,3 %). Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 84,7 % (35,9 %). Omavaraisuusasteen lasku johtui kuluvan vuoden aikana maksetuista tavanomaista suuremmista osingoista sekä ulkomaisiin tuotantoyksiköihin tehdyistä investoinneista. Vaihto-omaisuuden määrä oli 31,4 milj. euroa (22,8 milj. euroa). Vaihtoomaisuuden lisääntyminen johtui liiketoiminnan volyymin kasvusta sekä Viroon ja Venäjälle tehtyjen tuotannon siirtojen vaatimista järjestelyistä. Vaihtoomaisuuden määrää lisäsi myös uusien tuotteiden tuotannon käynnistäminen.

3 Saamiset olivat 41,8 milj. euroa (32,0 milj. euroa). Saamisten lisäys johtui pääasiassa voimakkaasta myynnin kasvusta. Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli 10,0 milj. euroa negatiivinen (3,8 milj. euroa positiivinen). Kassavarat olivat 3,9 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Rahoituksellisen joustavuuden varmistamiseksi PKC:llä on käytössään rahoitus- ja luottolimiittisopimuksia. Taseen ulkopuolisissa vastuissa velkojen vakuudeksi annetut kiinnitykset olivat 0,6 milj. euroa (14,5 milj. euroa). Vakuudeksi annettujen kiinnitysten määrä on laskenut keväällä tehdyn vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelyn johdosta. INVESTOINNIT Konsernin katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 9,7 milj. euroa (5,5 milj. euroa), joka on 7,7 % (5,2 %) liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat pääasiassa tuotantotiloihin Venäjän tehtaalla sekä koneisiin ja laitteisiin Viron ja Venäjän tehtailla. PKC Groupin Kostamuksen tehtaan toisen vaiheen neliömetrin suuruinen laajennus on valmistunut ja se vihittiin käyttöön syyskuussa Raskaiden ajoneuvojen johdinsarjojen kasvaneen kysynnän vuoksi yhtiö on päättänyt laajentaa tehdasta edelleen. Uusi laajennus tulee olemaan pinta-alaltaan noin neliömetriä ja sen on tarkoitus valmistua syksyllä TUTKIMUS & KEHITYS Tutkimus- ja kehityskulut olivat 2,9 milj. euroa (2,2 milj. euroa), joka on 2,3 % (2,1 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskauden päättyessä tuotekehityksessä työskenteli 54 henkilöä. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin (1 585). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön määrä oli (2 024), josta ulkomailla (1 242) ja Suomessa 854 (782). Vuoden 2003 lopussa konsernin henkilöstön määrä oli Henkilöstömäärän voimakas kasvu johtuu osittain uusien tuotteiden aloitusten heikentävästä vaikutuksesta työn tuottavuuteen. Myös toimitusvolyymien kasvu vaikuttaa merkittävästi henkilöstön lisäykseen. LAATU JA YMPÄRISTÖ Konsernin Suomen, Viron ja Venäjän johdinsarjatehtaiden laatu- ja ympäristöjärjestelmien harmonisointi on saatettu loppuun. Harmonisointiprojektin jälkeen johdinsarjaliiketoiminnan Euroopan ja Venäjän päätehtaat on sertifioitu ISO/TS 16949:2002, ISO9001:2000 ja ISO järjestelmien mukaan. Tehtaat

4 operoivat samoilla liiketoimintaprosesseilla ja järjestelmät pohjautuvat samaan laatukäsikirjaan sekä toimintamalleihin. Operatiivisen laadun kehittämistä tullaan jatkamaan edelleen jatkuvan parantamisen hengessä. EC:n RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) -direktiivin vaatimat tuotemuutokset on käynnistetty. Ensimmäisenä nämä muutokset koskevat elektroniikan valmistusta, erityisesti telekommunikaatioalan tuotteita. SIIRTYMINEN IFRS-STANDARDIEN SOVELTAMISEEN Vuoden 2003 aikana aloitettua valmistautumista IFRS-standardien soveltamiseen jatkettiin päättyneellä neljänneksellä suunnitelmien mukaisesti. Suurin osa laskentajärjestelmä- ja raportointimuutoksista on tehty ja työ saadaan valmiiksi loppuvuoden aikana. PKC Group Oyj laatii ensimmäisen IFRS-standardien mukaisen osavuosikatsauksen vuoden 2005 ensimmäiseltä neljännekseltä ja ensimmäisen IFRSvuositilinpäätöksen tilikaudelta CORPORATE GOVERNANCE Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajien uusi suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä tuli voimaan PKC Group Oyj on uudistanut yhtiön hallinnointiperiaatteet uuden suosituksen mukaisiksi. Hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa hallinnointijarjestelma/ohjeistus.html. MUUTOKSET ORGANISAATIORAKENTEESSA Konserniin kuuluvien Carhatec Oy:n ja TKV-Sarjat Oy:n liiketoiminnat on siirretty emoyhtiö PKC Group Oyj:lle toiminnan edelleen tehostamiseksi. Hollantilaisen tytäryhtiön PK Cables Nederland B.V:n henkilöstön kanssa käydyt ytneuvottelut yksikön lakkauttamisesta vuoden 2005 alkupuoliskolla on saatu päätökseen. Tuotanto siirretään Viron tehtaille. Tavoitteena on saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa kilpailukykyä. PKC Group Oyj päätti elokuussa eriyttää elektroniikan tuotekehitys- ja sopimusvalmistuspalveluita tuottavan liiketoiminta-alueen omaksi alakonsernikseen mm. liiketoiminta-alueiden erilaisuuden, toimialojen erilaisen markkinatilanteen ja asiakaskunnan sekä erilaisten liiketaloudellisten tarpeiden vuoksi. Sen johdosta yhtiön elektroniikan tuotekehitys- ja sopimusvalmistuspalveluita tuottava liiketoiminta siirrettiin PKC Electronics Oy -nimiselle kokonaan omistetulle tytäryhtiölle. Yhtiö aloitti toimintansa Yhtiöittäminen ei aiheuttanut muutoksia operatiivisessa toiminnassa. Elektroniikkaliiketoiminnan n. 250 työntekijää siirtyivät PKC Electronics Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Alakonsernin muodostamiseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan ulkomaisten yksiköiden osalta. Johdinsarjaliiketoiminta ja konsernin tukitoiminnot säilyvät

5 PKC Group Oyj:ssä. Huhtikuussa Amerikan Yhdysvalloissa toimintansa aloittanut uusi tytäryhtiö PKC Group Americas Inc. on siirtynyt PKC Electronics Oy:n omistukseen. PKC Group Americas on perustettu teknistä asiakasyhteistyötä varten. Sen palveluksessa on tällä hetkellä kaksi työntekijää. OSAKEPÄÄOMA PKC Group Oyj:n vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optioilla merkittiin välisenä aikana yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaava osakepääoman korotus 6 426,19 eurolla rekisteröitiin kaupparekisteriin Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen ,04 euroa ja jakaantui osakkeeseen. Vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optioilla merkittiin välisenä aikana osaketta. Merkintöjä vastaava osakepääoman korotus ,03 eurolla merkittiin kaupparekisteriin Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen ,07 euroa ja jakaantui osakkeeseen. Osakkeiden merkintäaika vuoden 1998 optioilla on päättynyt PKC Group Oyj:n vuoden 2000 optiolainaan liittyvillä optioilla merkittiin heinäkuussa 2004 yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaava osakepääoman korotus 1 345,80 eurolla rekisteröitiin kaupparekisteriin Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen ,87 euroa jakaantuen osakkeeseen. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 3 (Vähimmäis- ja enimmäispääoma) siten, että yhtiön enimmäispääoma korotetaan euroon ja osakkeiden enimmäismäärä kappaleeseen. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakepääomaa korotetaan ,74 euron suuruisella rahastoannilla ,87 eurosta ,61 euroon siirtämällä korotusta vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. Rahastoannissa yhdellä vanhalla osakkeella sai vastikkeetta kaksi uutta osaketta. Siten osakemäärä kasvoi osakkeella osakkeesta osakkeeseen. Rahastoantia vastaava osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin ja rahastoannissa annetut uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Rahastoannin seurauksena vuoden 2000 optioilla merkittävien osakkeiden merkintäsuhde ja -hinta muuttuivat optiolainaehtojen mukaisesti siten, että rahastoannin täsmäytyspäivän jälkeen kukin optio oikeuttaa merkitsemään aikaisemman yhden osakkeen sijasta kolme osaketta, joten käyttämättä olevilla optiolla tehtävien merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta enintään osakkeella ja ,36 eurolla. Vuoden 2000 A-optioilla merkintäaika

6 alkoi huhtikuussa Vuoden 2000 optioilla merkintähinta on tällä hetkellä 7,13 euroa per osake ja merkintäaika jatkuu saakka. Hallituksen valtuutus korottaa osakepääomaa enintään 5 prosentilla eli kappaleella, yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä yrityskaupan, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn rahoittamiseksi päättyi Hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi eikä yhtiön hallussa ole omia osakkeita. OSAKEVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJAT PKC Group Oyj:n osakevaihto Helsingin Pörssissä oli välisenä aikana kpl ( kpl), joka on 113,5 % (23,3 %) osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 147,4 milj. euroa (15,2 milj. euroa). Katsauskauden alin noteeraus oli 7,06 euroa (2,25 euroa) ja ylin 9,45 euroa (5,17 euroa). Katsauskauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 8,76 euroa (5,08 euroa) ja kauden keskikurssi 7,46 euroa (4,04 euroa). Osakekannan markkina-arvo oli 153,0 milj. euroa (82,1 milj. euroa). Hallituksen jäsenten omistamien tai edustamien osakkeiden osuus oli katsauskauden lopussa 17,5 % koko osakekannasta. Operatiivisen johdon omistusosuus oli 2,7 %. PKC Group Oyj:llä oli katsauskauden lopussa yhteensä osakkeenomistajaa. Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 21,9 % (15,2 %) osakekannasta. LISÄOSINKO TILIKAUDELTA 2003 Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2003 osinkoa 2,00 euroa osakkeelle eli yhteensä euroa. Osingon maksupäivä oli Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa tilikaudelta 2003 lisäosinkoa 0,50 euroa osakkeelle eli yhteensä euroa osakkeelle. Osingon maksupäivä oli TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Ennakoimme raskaan ajoneuvoteollisuuden markkinoiden kasvavan kuluvana vuonna. Toimitukset ajoneuvoteollisuuteen tulevat kasvamaan. Myös toimitukset elektroniikka- ja automaatioteollisuuden asiakkaille kasvanevat tasaisesti kuluvana vuonna. Konsernin koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan ja kannattavuuden ennustetaan säilyvän hyvällä tasolla. Toisella ja kolmannella neljänneksellä aloitettujen tuotemuutosten ja uusien tuotteiden tuotannon käynnistysvaiheiden heikentävä vaikutus työn tuottavuuteen rasittaa jonkin verran suhteellista kannattavuutta loppuvuoden aikana.

7 KONSERNIN TULOSLASKELMA 7-9/04 7-9/03 1-9/04 1-9/ /03 (1000 EUR) 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk LIIKEVAIHTO Kulut Poistot LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot VOITTO ENNEN VÄHEMMISTÖOSUUTTA Vähemmistön osuus KATSAUSKAUDEN VOITTO Tuloslaskelmassa on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot. KONSERNIN TASE (1000 EUR) 9/04 9/03 12/03 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Muu pääoma Vähemmistön osuus Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1-9/04 1-9/ /03 9 kk 9 kk 12 kk Liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoituserät ja verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Investointien rahavirta Investoinnit Investointien luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Lainojen muutos Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

8 RAHAVAROJEN LISÄYS KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-9/04 1-9/ /03 TUNNUSLUVUT 9 kk 9 kk 12 kk Liikevaihto, 1000 EUR Liikevoitto, 1000 EUR % liikevaihdosta 10,4 12,2 12,6 Voitto ennen veroja, 1000 EUR % liikevaihdosta 10,2 12,2 12,4 Katsauskauden voitto, 1000 EUR % liikevaihdosta 6,9 8,1 8,2 Oman pääoman tuotto, % (ROE) 27,5 34,4 31,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 25,8 34,9 36,7 Gearing, % 84,7 35,9 24,5 Omavaraisuusaste, % 40,2 50,3 56,9 Current ratio 2,1 2,2 2,5 Bruttoinvestoinnit, 1000 EUR % liikevaihdosta 7,7 5,2 7,0 T&K -menot, 1000 EUR % liikevaihdosta 2,3 2,1 2,2 Henkilöstö keskimäärin KONSERNIN OSAKEKOHTAISIA 1-9/04 1-9/ /03 TUNNUSLUKUJA 9 kk 9 kk 12 kk Tulos / osake (EPS), EUR 0,51 0,54 0,73 Tulos / osake (EPS),laimennettu, EUR 0, Oma pääoma / osake, EUR 2,32 2,26 2,61 Osakkeen kurssi kauden lopussa, EUR 8,76 5,08 7,07 Kauden alin kurssi, EUR 7,06 2,25 2,25 Kauden ylin kurssi, EUR 9,45 5,17 7,77 Kauden keskikurssi, EUR 7,46 4,04 5,66 Osakevaihto, 1000 kpl Osakevaihdon osuus osakekannasta, % 113,5 23,3 48,3 Osakkeita keskimäärin, 1000 kpl Osakkeita kauden lopussa, 1000 kpl Osakkeiden markkina-arvo, 1000 EUR KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET KAUDEN LOPUSSA 9/04 9/03 12/03 Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset Konserniyritysten puolesta annetut vakuudet Vuokravastuut Leasingvastuut Valuuttajohdannaisvastuut, nimellisarvo Valuuttajohdannaisia käytetään ainoastaan valuuttakurssiriskeiltä suojautumiseen. TUNNUSLUVUT 4-6/03 7-9/ /03 1-3/04 4-6/04 7-9/04 VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Liikevaihto, 1000 EUR Liikevoitto, 1000 EUR % liikevaihdosta 13,2 12,7 13,7 11,2 10,3 9,8 Voitto ennen veroja,

9 1000 EUR % liikevaihdosta 13,5 13,4 12,8 11,4 9,1 10,0 Omavaraisuusaste, % 49,1 50,3 56,9 42,7 41,3 40,2 Tulos/ osake (EPS), EUR 0,21 0,20 0,20 0,18 0,15 0,18 Oma pääoma/osake, EUR 2,06 2,26 2,61 2,17 2,31 2,32 Luvut ovat tilintarkastamattomia. PKC Group Oyj Hallitus Harri Suutari toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: toimitusjohtaja Harri Suutari, PKC Group Oyj, +358(0) talousjohtaja Marko Karppinen, PKC Group Oyj, +358(0) JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnitteluja sopimusvalmistuspalveluita hyötyajoneuvo-, tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuudelle. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Virossa, Venäjällä, Alankomaissa sekä Brasiliassa ja se työllistää noin henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 146,0 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu Helsingin Pörssissä.

:01 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004

:01 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 16.07.2004 08:01 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 Konsernin kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 18,2 % edellisestä vuodesta ollen 86,4 milj. euroa (73,0 milj. euroa). Liikevoitto oli

Lisätiedot

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2004

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2004 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.4.2004 klo 8.00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2004 Konsernin kolmen ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 16,5 % edellisestä vuodesta ollen 42,1 milj. euroa (36,1

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 4.2.2005 klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 4.2.2005 klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 4.2.2005 klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Konsernin liikevaihto kasvoi 21,7 % edellisestä vuodesta ollen 177,7 milj. euroa (146,0 milj. euroa). Liikevoitto

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.4.2005 klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 Konsernin kolmen ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 18,8 % edellisestä vuodesta ollen 50,0 milj. euroa (42,1

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

1(8) PKC Group Oyj Pörssitiedote 6.2.2004 klo 8.00

1(8) PKC Group Oyj Pörssitiedote 6.2.2004 klo 8.00 1(8) PKC Group Oyj Pörssitiedote 6.2.2004 klo 8.00 PKC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 PKC-konsernin vuoden 2003 liikevaihto oli 146,0 milj. euroa, jossa on kasvua 8,7 % (ed. vuonna 134,3 milj. euroa).

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.15

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.15 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2007 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 Konsernin kolmen ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 28,3 % edellisestä vuodesta ollen 70,0 milj. euroa (54,5 milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 30.6.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 80,7 (34,1) ME, kasvua 137% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.7.2006 klo 8.15

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.7.2006 klo 8.15 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.7.2006 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 Konsernin kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisestä vuodesta ollen 109,3 milj. euroa (103,0 milj.

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE (5)

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE (5) RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.10.2003 1(5) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.9.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 126,5 (58,1) ME, kasvua 118% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.7. klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/ Konsernin kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 19,3 % edellisestä vuodesta ollen 103,0 milj. euroa (86,4 milj.

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2001

Osavuosikatsaus I/2001 3.5.21 Tammikuu - maaliskuu 21 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Liiketoimintaryhmät Jaakko Pöyry Group konsernin tuloskehitys oli katsauskaudella hyvä. - Liikevaihto oli 113,1 (edellisvuonna 114,7) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 Scanfil-konsernin kasvu jatkui ja kannattavuus säilyi hyvin tyydyttävällä tasolla. Liikevaihto tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

PONSSE OYJ OSAVUOSIKATSAUS

PONSSE OYJ OSAVUOSIKATSAUS PONSSE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2001 Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 85,4 MEUR (1-9/2000, 82,9 MEUR). Viennin ja ulkomaisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 60,3

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2004-08-12 06:30:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004, klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille.

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26 LOKAKUUTA 2004 MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.2004 30.09.2004 Martela-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja kolmannelta vuosineljännekseltä nousi voitolliseksi

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.04.2003 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.03.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.04.2003 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.03.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.04.2003 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.03.2003 Liikevaihto katsauskaudella 47,6 (62,6) milj. euroa jossa muutosta 24,0%. Liikevoitto oli 4,0 (5,7) milj. euroa,

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 16.6.2004 klo 11.20 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-30.4.2004 - Konsernin liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 12,6 milj. euroa (11,9 milj. euroa) - Liikevoitto

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2006

PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2006 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.4.2006 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2006 Konsernin kolmen ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 9,0 % edellisestä vuodesta ollen 54,5 milj. euroa (50,0 milj.

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO KAKSINKERTAISTUI

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO KAKSINKERTAISTUI INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2005 klo 8.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO KAKSINKERTAISTUI liikevaihto kasvoi 7,4 % edellisvuoden vastaavasta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS

HONKARAKENNE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2006-11-08 08:00:02 CET Honkarakenne Oyj - neljännesvuosikatsaus HONKARAKENNE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.?30.9.2006 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2006

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6)

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6) 08.05.2003 10:41 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 - liikevaihto 12,17 miljoonaa euroa (15,41 miljoonaa euroa) - liikevaihdon lasku 21,0

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.08.2004 KLO 08.30 1(8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2004 Liikevaihto laski 4,4 % ja oli 46,8 milj. euroa (49,0). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.10.2007 klo 8.15

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.10.2007 klo 8.15 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.10.2007 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2007 Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 28,9 % edellisestä vuodesta ollen 210,6 milj. euroa (163,3

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006

PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006 Konsernin liikevaihto kasvoi 15,2 % edellisestä vuodesta ollen 228,9 milj. euroa (198,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 24,2 milj.

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.00

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.00 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2001 klo 10.00 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2001 Incap-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 22,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Incap Electronicsin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot