:00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22.10.2004 08:00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004"

Transkriptio

1 :00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 18,6 % edellisestä vuodesta ollen 126,7 milj. euroa (106,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 13,2 milj. euroa (13,1 milj. euroa) ja voitto ennen veroja 12,9 milj. euroa (13,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,54 euroa). "Liikevaihto kasvoi voimakkaasti pääasiakkaidemme tuotteiden kysynnän vahvistumisen sekä uusien asiakkuuksien ansiosta. Kannattavuus säilyi edelleen hyvänä, vaikkakin sitä rasittivat toisen neljänneksen aikana aloitetut tuotemuutokset sekä varautuminen loppuvuodelle painottuviin tuotannon ylösajoihin. Raaka-aineiden, erityisesti kuparin ja öljyn hinnasta riippuvan muovin, hintojen kohottua emme ole täysin saavuttaneet asettamiamme komponenttihintojen alennustavoitteita. Ulkomaisten tuotantoyhtiöidemme ansiosta on kilpailuasemamme asiakkaidemme strategisena partnerina parantunut. Uskon orgaanisen kasvun jatkuvan lähivuosina. Odotan toiminnan volyymin säilyvän korkeana ja kannattavuuden hyvällä tasolla loppuvuoden ajan", toteaa toimitusjohtaja Harri Suutari. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Raskaiden kuorma-autojen myyntimäärät kasvoivat alkuvuoden aikana edelleen kaikilla markkina-alueilla. PKC:n kannalta merkittävimmän markkina-alueen, Länsi- Euroopan, rekisteröinnit kasvoivat noin 8 %. Kasvua on osaltaan vauhdittanut Itä- Euroopan maiden talouskasvu. Kasvun ennakoidaan jatkuvan lähitulevaisuudessa samalla tasolla. Kysyntää voi kuitenkin jarruttaa öljyn hinnan nousu. Johdinsarjaliiketoiminnan globalisoituminen on jatkunut. Kuorma-autovalmistuksen keskittymisen myötä toimittajien määrä tulee vähenemään sekä volyymit ja toimituskokonaisuudet laajenemaan, mikä edellyttää toimittajien etabloitumista uusille markkinoille. Elektroniikkaliiketoimintaan keskittyvän PKC Electronics Oy:n erityisosaamisalueita ovat teollisuuselektroniikan valmistus sekä testaus- ja huoltoyksiköiden suunnittelu ja valmistus tietoliikenneteollisuudelle. Kuluvan vuoden aikana valmistuksen ulkoistaminen PKC:n kaltaisille EMS-toimittajille on jatkunut elektroniikka- ja tietoliikennetoimialoilla. LIIKEVAIHTO JA TULOS Heinä-syyskuu 2004 Konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 40,4 milj. euroa (33,8 milj. euroa) eli lisäystä oli 19,4 %. Johdinsarjojen liikevaihto oli katsauskaudella 30,3 milj. euroa (25,1 milj. euroa). Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 75,0 % (74,3 %). Elektroniikkasegmentin liikevaihto oli 10,1 milj. euroa (8,7 milj. euroa), joka oli 25,0 % (25,7 %) konsernin liikevaihdosta.

2 Liikevoitto oli 4,0 (4,3 milj. euroa), joka on 9,8 % (12,7 %) liikevaihdosta. Poistojen yhteismäärä oli 1,7 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 4,0 milj. euroa (4,5 milj. euroa). Katsauskauden voitto oli 3,1 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,18 euroa (0,20 euroa). Heinä-syyskuussa 2004 suhteellista kannattavuutta rasittivat jo osittain toisella neljänneksellä aloitetut merkittävät tuotemuutokset ja uusien tuotteiden tuotannon aloitukset, jotka pääasiassa oppimisaikojen vuoksi ovat heikentäneet työn tuottavuutta. Vertailu-kaudella suhteellinen kannattavuus oli poikkeuksellisen hyvällä tasolla vakiintuneiden tuotteiden erityisen sujuvan ja lähes häiriöttömän tuotannon ansiosta. Tammi-syyskuu 2004 Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 18,6 % edellisen vuoden vastaavan jaksoon verrattuna ja oli 126,7 milj. euroa (106,9 milj. euroa). Johdinsarjojen liikevaihto oli katsauskaudella 96,0 milj. euroa (82,2 milj. euroa). Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 75,8 % (77,0 %). Elektroniikkasegmentin liikevaihto oli 30,7 milj. euroa (24,6 milj. euroa), joka oli 24,2 % (23,0 %) konsernin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 13,2 milj. euroa (13,1 milj. euroa), joka on 10,4 % (12,2 %) liikevaihdosta. Poistojen yhteismäärä oli 4,5 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 12,9 milj. euroa (13,0 milj. euroa). Katsauskauden voitto oli 8,8 milj. euroa (8,7 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,51 euroa (0,54 euroa). Konsernin liikevaihto kehittyi katsauskaudella suotuisasti nykyisten asiakkaiden tuotteiden kysynnän vahvistuttua. Kasvaneiden toimitusmäärien ansiosta kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä suhteellista kannattavuutta heikensivät käynnistetyt tuotemuutokset ja uusien tuotteiden tuotannon aloitukset. TASE JA RAHOITUS Konsernitaseen loppusumma oli 100,9 milj. euroa (73,2 milj. euroa). Korolliset velat olivat katsauskauden päättyessä 38,2 milj. euroa (14,7 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 40,2 % (50,3 %). Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 84,7 % (35,9 %). Omavaraisuusasteen lasku johtui kuluvan vuoden aikana maksetuista tavanomaista suuremmista osingoista sekä ulkomaisiin tuotantoyksiköihin tehdyistä investoinneista. Vaihto-omaisuuden määrä oli 31,4 milj. euroa (22,8 milj. euroa). Vaihtoomaisuuden lisääntyminen johtui liiketoiminnan volyymin kasvusta sekä Viroon ja Venäjälle tehtyjen tuotannon siirtojen vaatimista järjestelyistä. Vaihtoomaisuuden määrää lisäsi myös uusien tuotteiden tuotannon käynnistäminen.

3 Saamiset olivat 41,8 milj. euroa (32,0 milj. euroa). Saamisten lisäys johtui pääasiassa voimakkaasta myynnin kasvusta. Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli 10,0 milj. euroa negatiivinen (3,8 milj. euroa positiivinen). Kassavarat olivat 3,9 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Rahoituksellisen joustavuuden varmistamiseksi PKC:llä on käytössään rahoitus- ja luottolimiittisopimuksia. Taseen ulkopuolisissa vastuissa velkojen vakuudeksi annetut kiinnitykset olivat 0,6 milj. euroa (14,5 milj. euroa). Vakuudeksi annettujen kiinnitysten määrä on laskenut keväällä tehdyn vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelyn johdosta. INVESTOINNIT Konsernin katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 9,7 milj. euroa (5,5 milj. euroa), joka on 7,7 % (5,2 %) liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat pääasiassa tuotantotiloihin Venäjän tehtaalla sekä koneisiin ja laitteisiin Viron ja Venäjän tehtailla. PKC Groupin Kostamuksen tehtaan toisen vaiheen neliömetrin suuruinen laajennus on valmistunut ja se vihittiin käyttöön syyskuussa Raskaiden ajoneuvojen johdinsarjojen kasvaneen kysynnän vuoksi yhtiö on päättänyt laajentaa tehdasta edelleen. Uusi laajennus tulee olemaan pinta-alaltaan noin neliömetriä ja sen on tarkoitus valmistua syksyllä TUTKIMUS & KEHITYS Tutkimus- ja kehityskulut olivat 2,9 milj. euroa (2,2 milj. euroa), joka on 2,3 % (2,1 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskauden päättyessä tuotekehityksessä työskenteli 54 henkilöä. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin (1 585). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön määrä oli (2 024), josta ulkomailla (1 242) ja Suomessa 854 (782). Vuoden 2003 lopussa konsernin henkilöstön määrä oli Henkilöstömäärän voimakas kasvu johtuu osittain uusien tuotteiden aloitusten heikentävästä vaikutuksesta työn tuottavuuteen. Myös toimitusvolyymien kasvu vaikuttaa merkittävästi henkilöstön lisäykseen. LAATU JA YMPÄRISTÖ Konsernin Suomen, Viron ja Venäjän johdinsarjatehtaiden laatu- ja ympäristöjärjestelmien harmonisointi on saatettu loppuun. Harmonisointiprojektin jälkeen johdinsarjaliiketoiminnan Euroopan ja Venäjän päätehtaat on sertifioitu ISO/TS 16949:2002, ISO9001:2000 ja ISO järjestelmien mukaan. Tehtaat

4 operoivat samoilla liiketoimintaprosesseilla ja järjestelmät pohjautuvat samaan laatukäsikirjaan sekä toimintamalleihin. Operatiivisen laadun kehittämistä tullaan jatkamaan edelleen jatkuvan parantamisen hengessä. EC:n RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) -direktiivin vaatimat tuotemuutokset on käynnistetty. Ensimmäisenä nämä muutokset koskevat elektroniikan valmistusta, erityisesti telekommunikaatioalan tuotteita. SIIRTYMINEN IFRS-STANDARDIEN SOVELTAMISEEN Vuoden 2003 aikana aloitettua valmistautumista IFRS-standardien soveltamiseen jatkettiin päättyneellä neljänneksellä suunnitelmien mukaisesti. Suurin osa laskentajärjestelmä- ja raportointimuutoksista on tehty ja työ saadaan valmiiksi loppuvuoden aikana. PKC Group Oyj laatii ensimmäisen IFRS-standardien mukaisen osavuosikatsauksen vuoden 2005 ensimmäiseltä neljännekseltä ja ensimmäisen IFRSvuositilinpäätöksen tilikaudelta CORPORATE GOVERNANCE Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajien uusi suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä tuli voimaan PKC Group Oyj on uudistanut yhtiön hallinnointiperiaatteet uuden suosituksen mukaisiksi. Hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa hallinnointijarjestelma/ohjeistus.html. MUUTOKSET ORGANISAATIORAKENTEESSA Konserniin kuuluvien Carhatec Oy:n ja TKV-Sarjat Oy:n liiketoiminnat on siirretty emoyhtiö PKC Group Oyj:lle toiminnan edelleen tehostamiseksi. Hollantilaisen tytäryhtiön PK Cables Nederland B.V:n henkilöstön kanssa käydyt ytneuvottelut yksikön lakkauttamisesta vuoden 2005 alkupuoliskolla on saatu päätökseen. Tuotanto siirretään Viron tehtaille. Tavoitteena on saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa kilpailukykyä. PKC Group Oyj päätti elokuussa eriyttää elektroniikan tuotekehitys- ja sopimusvalmistuspalveluita tuottavan liiketoiminta-alueen omaksi alakonsernikseen mm. liiketoiminta-alueiden erilaisuuden, toimialojen erilaisen markkinatilanteen ja asiakaskunnan sekä erilaisten liiketaloudellisten tarpeiden vuoksi. Sen johdosta yhtiön elektroniikan tuotekehitys- ja sopimusvalmistuspalveluita tuottava liiketoiminta siirrettiin PKC Electronics Oy -nimiselle kokonaan omistetulle tytäryhtiölle. Yhtiö aloitti toimintansa Yhtiöittäminen ei aiheuttanut muutoksia operatiivisessa toiminnassa. Elektroniikkaliiketoiminnan n. 250 työntekijää siirtyivät PKC Electronics Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Alakonsernin muodostamiseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan ulkomaisten yksiköiden osalta. Johdinsarjaliiketoiminta ja konsernin tukitoiminnot säilyvät

5 PKC Group Oyj:ssä. Huhtikuussa Amerikan Yhdysvalloissa toimintansa aloittanut uusi tytäryhtiö PKC Group Americas Inc. on siirtynyt PKC Electronics Oy:n omistukseen. PKC Group Americas on perustettu teknistä asiakasyhteistyötä varten. Sen palveluksessa on tällä hetkellä kaksi työntekijää. OSAKEPÄÄOMA PKC Group Oyj:n vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optioilla merkittiin välisenä aikana yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaava osakepääoman korotus 6 426,19 eurolla rekisteröitiin kaupparekisteriin Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen ,04 euroa ja jakaantui osakkeeseen. Vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optioilla merkittiin välisenä aikana osaketta. Merkintöjä vastaava osakepääoman korotus ,03 eurolla merkittiin kaupparekisteriin Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen ,07 euroa ja jakaantui osakkeeseen. Osakkeiden merkintäaika vuoden 1998 optioilla on päättynyt PKC Group Oyj:n vuoden 2000 optiolainaan liittyvillä optioilla merkittiin heinäkuussa 2004 yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaava osakepääoman korotus 1 345,80 eurolla rekisteröitiin kaupparekisteriin Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen ,87 euroa jakaantuen osakkeeseen. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 3 (Vähimmäis- ja enimmäispääoma) siten, että yhtiön enimmäispääoma korotetaan euroon ja osakkeiden enimmäismäärä kappaleeseen. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakepääomaa korotetaan ,74 euron suuruisella rahastoannilla ,87 eurosta ,61 euroon siirtämällä korotusta vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. Rahastoannissa yhdellä vanhalla osakkeella sai vastikkeetta kaksi uutta osaketta. Siten osakemäärä kasvoi osakkeella osakkeesta osakkeeseen. Rahastoantia vastaava osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin ja rahastoannissa annetut uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Rahastoannin seurauksena vuoden 2000 optioilla merkittävien osakkeiden merkintäsuhde ja -hinta muuttuivat optiolainaehtojen mukaisesti siten, että rahastoannin täsmäytyspäivän jälkeen kukin optio oikeuttaa merkitsemään aikaisemman yhden osakkeen sijasta kolme osaketta, joten käyttämättä olevilla optiolla tehtävien merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta enintään osakkeella ja ,36 eurolla. Vuoden 2000 A-optioilla merkintäaika

6 alkoi huhtikuussa Vuoden 2000 optioilla merkintähinta on tällä hetkellä 7,13 euroa per osake ja merkintäaika jatkuu saakka. Hallituksen valtuutus korottaa osakepääomaa enintään 5 prosentilla eli kappaleella, yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä yrityskaupan, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn rahoittamiseksi päättyi Hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi eikä yhtiön hallussa ole omia osakkeita. OSAKEVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJAT PKC Group Oyj:n osakevaihto Helsingin Pörssissä oli välisenä aikana kpl ( kpl), joka on 113,5 % (23,3 %) osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 147,4 milj. euroa (15,2 milj. euroa). Katsauskauden alin noteeraus oli 7,06 euroa (2,25 euroa) ja ylin 9,45 euroa (5,17 euroa). Katsauskauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 8,76 euroa (5,08 euroa) ja kauden keskikurssi 7,46 euroa (4,04 euroa). Osakekannan markkina-arvo oli 153,0 milj. euroa (82,1 milj. euroa). Hallituksen jäsenten omistamien tai edustamien osakkeiden osuus oli katsauskauden lopussa 17,5 % koko osakekannasta. Operatiivisen johdon omistusosuus oli 2,7 %. PKC Group Oyj:llä oli katsauskauden lopussa yhteensä osakkeenomistajaa. Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 21,9 % (15,2 %) osakekannasta. LISÄOSINKO TILIKAUDELTA 2003 Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2003 osinkoa 2,00 euroa osakkeelle eli yhteensä euroa. Osingon maksupäivä oli Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa tilikaudelta 2003 lisäosinkoa 0,50 euroa osakkeelle eli yhteensä euroa osakkeelle. Osingon maksupäivä oli TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Ennakoimme raskaan ajoneuvoteollisuuden markkinoiden kasvavan kuluvana vuonna. Toimitukset ajoneuvoteollisuuteen tulevat kasvamaan. Myös toimitukset elektroniikka- ja automaatioteollisuuden asiakkaille kasvanevat tasaisesti kuluvana vuonna. Konsernin koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan ja kannattavuuden ennustetaan säilyvän hyvällä tasolla. Toisella ja kolmannella neljänneksellä aloitettujen tuotemuutosten ja uusien tuotteiden tuotannon käynnistysvaiheiden heikentävä vaikutus työn tuottavuuteen rasittaa jonkin verran suhteellista kannattavuutta loppuvuoden aikana.

7 KONSERNIN TULOSLASKELMA 7-9/04 7-9/03 1-9/04 1-9/ /03 (1000 EUR) 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk LIIKEVAIHTO Kulut Poistot LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot VOITTO ENNEN VÄHEMMISTÖOSUUTTA Vähemmistön osuus KATSAUSKAUDEN VOITTO Tuloslaskelmassa on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot. KONSERNIN TASE (1000 EUR) 9/04 9/03 12/03 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Muu pääoma Vähemmistön osuus Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1-9/04 1-9/ /03 9 kk 9 kk 12 kk Liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoituserät ja verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Investointien rahavirta Investoinnit Investointien luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Lainojen muutos Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

8 RAHAVAROJEN LISÄYS KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-9/04 1-9/ /03 TUNNUSLUVUT 9 kk 9 kk 12 kk Liikevaihto, 1000 EUR Liikevoitto, 1000 EUR % liikevaihdosta 10,4 12,2 12,6 Voitto ennen veroja, 1000 EUR % liikevaihdosta 10,2 12,2 12,4 Katsauskauden voitto, 1000 EUR % liikevaihdosta 6,9 8,1 8,2 Oman pääoman tuotto, % (ROE) 27,5 34,4 31,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 25,8 34,9 36,7 Gearing, % 84,7 35,9 24,5 Omavaraisuusaste, % 40,2 50,3 56,9 Current ratio 2,1 2,2 2,5 Bruttoinvestoinnit, 1000 EUR % liikevaihdosta 7,7 5,2 7,0 T&K -menot, 1000 EUR % liikevaihdosta 2,3 2,1 2,2 Henkilöstö keskimäärin KONSERNIN OSAKEKOHTAISIA 1-9/04 1-9/ /03 TUNNUSLUKUJA 9 kk 9 kk 12 kk Tulos / osake (EPS), EUR 0,51 0,54 0,73 Tulos / osake (EPS),laimennettu, EUR 0, Oma pääoma / osake, EUR 2,32 2,26 2,61 Osakkeen kurssi kauden lopussa, EUR 8,76 5,08 7,07 Kauden alin kurssi, EUR 7,06 2,25 2,25 Kauden ylin kurssi, EUR 9,45 5,17 7,77 Kauden keskikurssi, EUR 7,46 4,04 5,66 Osakevaihto, 1000 kpl Osakevaihdon osuus osakekannasta, % 113,5 23,3 48,3 Osakkeita keskimäärin, 1000 kpl Osakkeita kauden lopussa, 1000 kpl Osakkeiden markkina-arvo, 1000 EUR KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET KAUDEN LOPUSSA 9/04 9/03 12/03 Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset Konserniyritysten puolesta annetut vakuudet Vuokravastuut Leasingvastuut Valuuttajohdannaisvastuut, nimellisarvo Valuuttajohdannaisia käytetään ainoastaan valuuttakurssiriskeiltä suojautumiseen. TUNNUSLUVUT 4-6/03 7-9/ /03 1-3/04 4-6/04 7-9/04 VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Liikevaihto, 1000 EUR Liikevoitto, 1000 EUR % liikevaihdosta 13,2 12,7 13,7 11,2 10,3 9,8 Voitto ennen veroja,

9 1000 EUR % liikevaihdosta 13,5 13,4 12,8 11,4 9,1 10,0 Omavaraisuusaste, % 49,1 50,3 56,9 42,7 41,3 40,2 Tulos/ osake (EPS), EUR 0,21 0,20 0,20 0,18 0,15 0,18 Oma pääoma/osake, EUR 2,06 2,26 2,61 2,17 2,31 2,32 Luvut ovat tilintarkastamattomia. PKC Group Oyj Hallitus Harri Suutari toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: toimitusjohtaja Harri Suutari, PKC Group Oyj, +358(0) talousjohtaja Marko Karppinen, PKC Group Oyj, +358(0) JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnitteluja sopimusvalmistuspalveluita hyötyajoneuvo-, tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuudelle. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Virossa, Venäjällä, Alankomaissa sekä Brasiliassa ja se työllistää noin henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 146,0 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu Helsingin Pörssissä.

:01 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004

:01 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 16.07.2004 08:01 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 Konsernin kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 18,2 % edellisestä vuodesta ollen 86,4 milj. euroa (73,0 milj. euroa). Liikevoitto oli

Lisätiedot

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2004

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2004 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.4.2004 klo 8.00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2004 Konsernin kolmen ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 16,5 % edellisestä vuodesta ollen 42,1 milj. euroa (36,1

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.4.2005 klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 Konsernin kolmen ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 18,8 % edellisestä vuodesta ollen 50,0 milj. euroa (42,1

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.15

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.15 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2007 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 Konsernin kolmen ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 28,3 % edellisestä vuodesta ollen 70,0 milj. euroa (54,5 milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

PONSSE OYJ OSAVUOSIKATSAUS

PONSSE OYJ OSAVUOSIKATSAUS PONSSE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2001 Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 85,4 MEUR (1-9/2000, 82,9 MEUR). Viennin ja ulkomaisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 60,3

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.7.2006 klo 8.15

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.7.2006 klo 8.15 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.7.2006 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 Konsernin kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisestä vuodesta ollen 109,3 milj. euroa (103,0 milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.7. klo 8.15 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/ Konsernin kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 19,3 % edellisestä vuodesta ollen 103,0 milj. euroa (86,4 milj.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 14.30

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 14.30 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2001 klo 14.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2001 Incap-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuodesta 9 % ja oli tammi-syyskuussa 70,2 milj. euroa Konsernin kannattavuus

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (6)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (6) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.5.2000 klo 13.00 1 (6) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2000 Incap-konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Incap Electronicsin liikevaihdon kasvu oli 30 prosenttia ja Incap

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 9

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 9 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2002 klo 9 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2002 - Incap-konsernin virallinen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 52,8 milj. euroa ja liiketappio 3,0 milj. euroa - Incap-JMC:n

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

- Talentum-konsernin liikevoitto parani 1,4 milj. euroa vuoden takaisesta, vaikka liikevaihto pieneni 4 % verrattuna viime vuoteen.

- Talentum-konsernin liikevoitto parani 1,4 milj. euroa vuoden takaisesta, vaikka liikevaihto pieneni 4 % verrattuna viime vuoteen. TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2003 KELLO 8.00 TALENTUM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2003 - Liikevaihto: 80,1 milj. euroa (1-9/2002: 83,5 milj. euroa) - Liikevoitto: 0,4 milj. euroa (-1,0

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 08.05.2003 klo 08.30 1(5) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2003 (3 KK) Olvi-konsernin liikevaihto kasvoi 2,0 % 21,74 (21,32) milj. euroon. Katsauskauden liiketulos oli 0,14

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004 SUOMISEN TULOS JÄI EDELLISVUOTISESTA Liikevaihto: 123,2 miljoonaa euroa (80,7 milj. euroa 1.1. - 30.6.2003) Liikevoitto: 6,1 miljoonaa euroa (5,4)

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (7) OSAVUOSIKATSAUS

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (7) OSAVUOSIKATSAUS Tulosta sivu ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 09.08.2005 KLO 09.00 1(7) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 36 %, LIIKEVOITTO OLI 2,5 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 40,5 milj.euroa

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 85,3 miljoonaa euroa (88,1 milj. euroa 1.1-30.6.2001) Liikevoitto: 8,6 miljoonaa euroa ( 5,8 milj. euroa) Tulos/osake:

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006

PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006 Konsernin liikevaihto kasvoi 15,2 % edellisestä vuodesta ollen 228,9 milj. euroa (198,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 24,2 milj.

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Julkaistu: 2007-02-22 08:00:30 CET Honkarakenne Oyj - Tilinpäätöstiedote HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 22.04.2004 * Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 12,5 % ja oli 13,3 Me (11,9 Me tammi-maaliskuu 2003). * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi ja oli 0,9 (0,3) Me.

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2003-08-18 07:01:07 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Solteq Oyj Pörssitiedote 18.8.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003 Solteq-konsernin

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot