:00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22.10.2004 08:00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004"

Transkriptio

1 :00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 18,6 % edellisestä vuodesta ollen 126,7 milj. euroa (106,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 13,2 milj. euroa (13,1 milj. euroa) ja voitto ennen veroja 12,9 milj. euroa (13,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,54 euroa). "Liikevaihto kasvoi voimakkaasti pääasiakkaidemme tuotteiden kysynnän vahvistumisen sekä uusien asiakkuuksien ansiosta. Kannattavuus säilyi edelleen hyvänä, vaikkakin sitä rasittivat toisen neljänneksen aikana aloitetut tuotemuutokset sekä varautuminen loppuvuodelle painottuviin tuotannon ylösajoihin. Raaka-aineiden, erityisesti kuparin ja öljyn hinnasta riippuvan muovin, hintojen kohottua emme ole täysin saavuttaneet asettamiamme komponenttihintojen alennustavoitteita. Ulkomaisten tuotantoyhtiöidemme ansiosta on kilpailuasemamme asiakkaidemme strategisena partnerina parantunut. Uskon orgaanisen kasvun jatkuvan lähivuosina. Odotan toiminnan volyymin säilyvän korkeana ja kannattavuuden hyvällä tasolla loppuvuoden ajan", toteaa toimitusjohtaja Harri Suutari. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Raskaiden kuorma-autojen myyntimäärät kasvoivat alkuvuoden aikana edelleen kaikilla markkina-alueilla. PKC:n kannalta merkittävimmän markkina-alueen, Länsi- Euroopan, rekisteröinnit kasvoivat noin 8 %. Kasvua on osaltaan vauhdittanut Itä- Euroopan maiden talouskasvu. Kasvun ennakoidaan jatkuvan lähitulevaisuudessa samalla tasolla. Kysyntää voi kuitenkin jarruttaa öljyn hinnan nousu. Johdinsarjaliiketoiminnan globalisoituminen on jatkunut. Kuorma-autovalmistuksen keskittymisen myötä toimittajien määrä tulee vähenemään sekä volyymit ja toimituskokonaisuudet laajenemaan, mikä edellyttää toimittajien etabloitumista uusille markkinoille. Elektroniikkaliiketoimintaan keskittyvän PKC Electronics Oy:n erityisosaamisalueita ovat teollisuuselektroniikan valmistus sekä testaus- ja huoltoyksiköiden suunnittelu ja valmistus tietoliikenneteollisuudelle. Kuluvan vuoden aikana valmistuksen ulkoistaminen PKC:n kaltaisille EMS-toimittajille on jatkunut elektroniikka- ja tietoliikennetoimialoilla. LIIKEVAIHTO JA TULOS Heinä-syyskuu 2004 Konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 40,4 milj. euroa (33,8 milj. euroa) eli lisäystä oli 19,4 %. Johdinsarjojen liikevaihto oli katsauskaudella 30,3 milj. euroa (25,1 milj. euroa). Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 75,0 % (74,3 %). Elektroniikkasegmentin liikevaihto oli 10,1 milj. euroa (8,7 milj. euroa), joka oli 25,0 % (25,7 %) konsernin liikevaihdosta.

2 Liikevoitto oli 4,0 (4,3 milj. euroa), joka on 9,8 % (12,7 %) liikevaihdosta. Poistojen yhteismäärä oli 1,7 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 4,0 milj. euroa (4,5 milj. euroa). Katsauskauden voitto oli 3,1 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,18 euroa (0,20 euroa). Heinä-syyskuussa 2004 suhteellista kannattavuutta rasittivat jo osittain toisella neljänneksellä aloitetut merkittävät tuotemuutokset ja uusien tuotteiden tuotannon aloitukset, jotka pääasiassa oppimisaikojen vuoksi ovat heikentäneet työn tuottavuutta. Vertailu-kaudella suhteellinen kannattavuus oli poikkeuksellisen hyvällä tasolla vakiintuneiden tuotteiden erityisen sujuvan ja lähes häiriöttömän tuotannon ansiosta. Tammi-syyskuu 2004 Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 18,6 % edellisen vuoden vastaavan jaksoon verrattuna ja oli 126,7 milj. euroa (106,9 milj. euroa). Johdinsarjojen liikevaihto oli katsauskaudella 96,0 milj. euroa (82,2 milj. euroa). Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 75,8 % (77,0 %). Elektroniikkasegmentin liikevaihto oli 30,7 milj. euroa (24,6 milj. euroa), joka oli 24,2 % (23,0 %) konsernin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 13,2 milj. euroa (13,1 milj. euroa), joka on 10,4 % (12,2 %) liikevaihdosta. Poistojen yhteismäärä oli 4,5 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 12,9 milj. euroa (13,0 milj. euroa). Katsauskauden voitto oli 8,8 milj. euroa (8,7 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,51 euroa (0,54 euroa). Konsernin liikevaihto kehittyi katsauskaudella suotuisasti nykyisten asiakkaiden tuotteiden kysynnän vahvistuttua. Kasvaneiden toimitusmäärien ansiosta kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä suhteellista kannattavuutta heikensivät käynnistetyt tuotemuutokset ja uusien tuotteiden tuotannon aloitukset. TASE JA RAHOITUS Konsernitaseen loppusumma oli 100,9 milj. euroa (73,2 milj. euroa). Korolliset velat olivat katsauskauden päättyessä 38,2 milj. euroa (14,7 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 40,2 % (50,3 %). Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 84,7 % (35,9 %). Omavaraisuusasteen lasku johtui kuluvan vuoden aikana maksetuista tavanomaista suuremmista osingoista sekä ulkomaisiin tuotantoyksiköihin tehdyistä investoinneista. Vaihto-omaisuuden määrä oli 31,4 milj. euroa (22,8 milj. euroa). Vaihtoomaisuuden lisääntyminen johtui liiketoiminnan volyymin kasvusta sekä Viroon ja Venäjälle tehtyjen tuotannon siirtojen vaatimista järjestelyistä. Vaihtoomaisuuden määrää lisäsi myös uusien tuotteiden tuotannon käynnistäminen.

3 Saamiset olivat 41,8 milj. euroa (32,0 milj. euroa). Saamisten lisäys johtui pääasiassa voimakkaasta myynnin kasvusta. Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli 10,0 milj. euroa negatiivinen (3,8 milj. euroa positiivinen). Kassavarat olivat 3,9 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Rahoituksellisen joustavuuden varmistamiseksi PKC:llä on käytössään rahoitus- ja luottolimiittisopimuksia. Taseen ulkopuolisissa vastuissa velkojen vakuudeksi annetut kiinnitykset olivat 0,6 milj. euroa (14,5 milj. euroa). Vakuudeksi annettujen kiinnitysten määrä on laskenut keväällä tehdyn vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelyn johdosta. INVESTOINNIT Konsernin katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 9,7 milj. euroa (5,5 milj. euroa), joka on 7,7 % (5,2 %) liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat pääasiassa tuotantotiloihin Venäjän tehtaalla sekä koneisiin ja laitteisiin Viron ja Venäjän tehtailla. PKC Groupin Kostamuksen tehtaan toisen vaiheen neliömetrin suuruinen laajennus on valmistunut ja se vihittiin käyttöön syyskuussa Raskaiden ajoneuvojen johdinsarjojen kasvaneen kysynnän vuoksi yhtiö on päättänyt laajentaa tehdasta edelleen. Uusi laajennus tulee olemaan pinta-alaltaan noin neliömetriä ja sen on tarkoitus valmistua syksyllä TUTKIMUS & KEHITYS Tutkimus- ja kehityskulut olivat 2,9 milj. euroa (2,2 milj. euroa), joka on 2,3 % (2,1 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskauden päättyessä tuotekehityksessä työskenteli 54 henkilöä. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin (1 585). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön määrä oli (2 024), josta ulkomailla (1 242) ja Suomessa 854 (782). Vuoden 2003 lopussa konsernin henkilöstön määrä oli Henkilöstömäärän voimakas kasvu johtuu osittain uusien tuotteiden aloitusten heikentävästä vaikutuksesta työn tuottavuuteen. Myös toimitusvolyymien kasvu vaikuttaa merkittävästi henkilöstön lisäykseen. LAATU JA YMPÄRISTÖ Konsernin Suomen, Viron ja Venäjän johdinsarjatehtaiden laatu- ja ympäristöjärjestelmien harmonisointi on saatettu loppuun. Harmonisointiprojektin jälkeen johdinsarjaliiketoiminnan Euroopan ja Venäjän päätehtaat on sertifioitu ISO/TS 16949:2002, ISO9001:2000 ja ISO järjestelmien mukaan. Tehtaat

4 operoivat samoilla liiketoimintaprosesseilla ja järjestelmät pohjautuvat samaan laatukäsikirjaan sekä toimintamalleihin. Operatiivisen laadun kehittämistä tullaan jatkamaan edelleen jatkuvan parantamisen hengessä. EC:n RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) -direktiivin vaatimat tuotemuutokset on käynnistetty. Ensimmäisenä nämä muutokset koskevat elektroniikan valmistusta, erityisesti telekommunikaatioalan tuotteita. SIIRTYMINEN IFRS-STANDARDIEN SOVELTAMISEEN Vuoden 2003 aikana aloitettua valmistautumista IFRS-standardien soveltamiseen jatkettiin päättyneellä neljänneksellä suunnitelmien mukaisesti. Suurin osa laskentajärjestelmä- ja raportointimuutoksista on tehty ja työ saadaan valmiiksi loppuvuoden aikana. PKC Group Oyj laatii ensimmäisen IFRS-standardien mukaisen osavuosikatsauksen vuoden 2005 ensimmäiseltä neljännekseltä ja ensimmäisen IFRSvuositilinpäätöksen tilikaudelta CORPORATE GOVERNANCE Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajien uusi suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä tuli voimaan PKC Group Oyj on uudistanut yhtiön hallinnointiperiaatteet uuden suosituksen mukaisiksi. Hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa hallinnointijarjestelma/ohjeistus.html. MUUTOKSET ORGANISAATIORAKENTEESSA Konserniin kuuluvien Carhatec Oy:n ja TKV-Sarjat Oy:n liiketoiminnat on siirretty emoyhtiö PKC Group Oyj:lle toiminnan edelleen tehostamiseksi. Hollantilaisen tytäryhtiön PK Cables Nederland B.V:n henkilöstön kanssa käydyt ytneuvottelut yksikön lakkauttamisesta vuoden 2005 alkupuoliskolla on saatu päätökseen. Tuotanto siirretään Viron tehtaille. Tavoitteena on saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa kilpailukykyä. PKC Group Oyj päätti elokuussa eriyttää elektroniikan tuotekehitys- ja sopimusvalmistuspalveluita tuottavan liiketoiminta-alueen omaksi alakonsernikseen mm. liiketoiminta-alueiden erilaisuuden, toimialojen erilaisen markkinatilanteen ja asiakaskunnan sekä erilaisten liiketaloudellisten tarpeiden vuoksi. Sen johdosta yhtiön elektroniikan tuotekehitys- ja sopimusvalmistuspalveluita tuottava liiketoiminta siirrettiin PKC Electronics Oy -nimiselle kokonaan omistetulle tytäryhtiölle. Yhtiö aloitti toimintansa Yhtiöittäminen ei aiheuttanut muutoksia operatiivisessa toiminnassa. Elektroniikkaliiketoiminnan n. 250 työntekijää siirtyivät PKC Electronics Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Alakonsernin muodostamiseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan ulkomaisten yksiköiden osalta. Johdinsarjaliiketoiminta ja konsernin tukitoiminnot säilyvät

5 PKC Group Oyj:ssä. Huhtikuussa Amerikan Yhdysvalloissa toimintansa aloittanut uusi tytäryhtiö PKC Group Americas Inc. on siirtynyt PKC Electronics Oy:n omistukseen. PKC Group Americas on perustettu teknistä asiakasyhteistyötä varten. Sen palveluksessa on tällä hetkellä kaksi työntekijää. OSAKEPÄÄOMA PKC Group Oyj:n vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optioilla merkittiin välisenä aikana yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaava osakepääoman korotus 6 426,19 eurolla rekisteröitiin kaupparekisteriin Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen ,04 euroa ja jakaantui osakkeeseen. Vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optioilla merkittiin välisenä aikana osaketta. Merkintöjä vastaava osakepääoman korotus ,03 eurolla merkittiin kaupparekisteriin Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen ,07 euroa ja jakaantui osakkeeseen. Osakkeiden merkintäaika vuoden 1998 optioilla on päättynyt PKC Group Oyj:n vuoden 2000 optiolainaan liittyvillä optioilla merkittiin heinäkuussa 2004 yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaava osakepääoman korotus 1 345,80 eurolla rekisteröitiin kaupparekisteriin Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen ,87 euroa jakaantuen osakkeeseen. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 3 (Vähimmäis- ja enimmäispääoma) siten, että yhtiön enimmäispääoma korotetaan euroon ja osakkeiden enimmäismäärä kappaleeseen. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakepääomaa korotetaan ,74 euron suuruisella rahastoannilla ,87 eurosta ,61 euroon siirtämällä korotusta vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. Rahastoannissa yhdellä vanhalla osakkeella sai vastikkeetta kaksi uutta osaketta. Siten osakemäärä kasvoi osakkeella osakkeesta osakkeeseen. Rahastoantia vastaava osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin ja rahastoannissa annetut uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Rahastoannin seurauksena vuoden 2000 optioilla merkittävien osakkeiden merkintäsuhde ja -hinta muuttuivat optiolainaehtojen mukaisesti siten, että rahastoannin täsmäytyspäivän jälkeen kukin optio oikeuttaa merkitsemään aikaisemman yhden osakkeen sijasta kolme osaketta, joten käyttämättä olevilla optiolla tehtävien merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta enintään osakkeella ja ,36 eurolla. Vuoden 2000 A-optioilla merkintäaika

6 alkoi huhtikuussa Vuoden 2000 optioilla merkintähinta on tällä hetkellä 7,13 euroa per osake ja merkintäaika jatkuu saakka. Hallituksen valtuutus korottaa osakepääomaa enintään 5 prosentilla eli kappaleella, yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä yrityskaupan, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn rahoittamiseksi päättyi Hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi eikä yhtiön hallussa ole omia osakkeita. OSAKEVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJAT PKC Group Oyj:n osakevaihto Helsingin Pörssissä oli välisenä aikana kpl ( kpl), joka on 113,5 % (23,3 %) osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 147,4 milj. euroa (15,2 milj. euroa). Katsauskauden alin noteeraus oli 7,06 euroa (2,25 euroa) ja ylin 9,45 euroa (5,17 euroa). Katsauskauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 8,76 euroa (5,08 euroa) ja kauden keskikurssi 7,46 euroa (4,04 euroa). Osakekannan markkina-arvo oli 153,0 milj. euroa (82,1 milj. euroa). Hallituksen jäsenten omistamien tai edustamien osakkeiden osuus oli katsauskauden lopussa 17,5 % koko osakekannasta. Operatiivisen johdon omistusosuus oli 2,7 %. PKC Group Oyj:llä oli katsauskauden lopussa yhteensä osakkeenomistajaa. Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 21,9 % (15,2 %) osakekannasta. LISÄOSINKO TILIKAUDELTA 2003 Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2003 osinkoa 2,00 euroa osakkeelle eli yhteensä euroa. Osingon maksupäivä oli Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa tilikaudelta 2003 lisäosinkoa 0,50 euroa osakkeelle eli yhteensä euroa osakkeelle. Osingon maksupäivä oli TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Ennakoimme raskaan ajoneuvoteollisuuden markkinoiden kasvavan kuluvana vuonna. Toimitukset ajoneuvoteollisuuteen tulevat kasvamaan. Myös toimitukset elektroniikka- ja automaatioteollisuuden asiakkaille kasvanevat tasaisesti kuluvana vuonna. Konsernin koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan ja kannattavuuden ennustetaan säilyvän hyvällä tasolla. Toisella ja kolmannella neljänneksellä aloitettujen tuotemuutosten ja uusien tuotteiden tuotannon käynnistysvaiheiden heikentävä vaikutus työn tuottavuuteen rasittaa jonkin verran suhteellista kannattavuutta loppuvuoden aikana.

7 KONSERNIN TULOSLASKELMA 7-9/04 7-9/03 1-9/04 1-9/ /03 (1000 EUR) 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk LIIKEVAIHTO Kulut Poistot LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot VOITTO ENNEN VÄHEMMISTÖOSUUTTA Vähemmistön osuus KATSAUSKAUDEN VOITTO Tuloslaskelmassa on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot. KONSERNIN TASE (1000 EUR) 9/04 9/03 12/03 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Muu pääoma Vähemmistön osuus Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1-9/04 1-9/ /03 9 kk 9 kk 12 kk Liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoituserät ja verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Investointien rahavirta Investoinnit Investointien luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Lainojen muutos Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

8 RAHAVAROJEN LISÄYS KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-9/04 1-9/ /03 TUNNUSLUVUT 9 kk 9 kk 12 kk Liikevaihto, 1000 EUR Liikevoitto, 1000 EUR % liikevaihdosta 10,4 12,2 12,6 Voitto ennen veroja, 1000 EUR % liikevaihdosta 10,2 12,2 12,4 Katsauskauden voitto, 1000 EUR % liikevaihdosta 6,9 8,1 8,2 Oman pääoman tuotto, % (ROE) 27,5 34,4 31,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 25,8 34,9 36,7 Gearing, % 84,7 35,9 24,5 Omavaraisuusaste, % 40,2 50,3 56,9 Current ratio 2,1 2,2 2,5 Bruttoinvestoinnit, 1000 EUR % liikevaihdosta 7,7 5,2 7,0 T&K -menot, 1000 EUR % liikevaihdosta 2,3 2,1 2,2 Henkilöstö keskimäärin KONSERNIN OSAKEKOHTAISIA 1-9/04 1-9/ /03 TUNNUSLUKUJA 9 kk 9 kk 12 kk Tulos / osake (EPS), EUR 0,51 0,54 0,73 Tulos / osake (EPS),laimennettu, EUR 0, Oma pääoma / osake, EUR 2,32 2,26 2,61 Osakkeen kurssi kauden lopussa, EUR 8,76 5,08 7,07 Kauden alin kurssi, EUR 7,06 2,25 2,25 Kauden ylin kurssi, EUR 9,45 5,17 7,77 Kauden keskikurssi, EUR 7,46 4,04 5,66 Osakevaihto, 1000 kpl Osakevaihdon osuus osakekannasta, % 113,5 23,3 48,3 Osakkeita keskimäärin, 1000 kpl Osakkeita kauden lopussa, 1000 kpl Osakkeiden markkina-arvo, 1000 EUR KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET KAUDEN LOPUSSA 9/04 9/03 12/03 Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset Konserniyritysten puolesta annetut vakuudet Vuokravastuut Leasingvastuut Valuuttajohdannaisvastuut, nimellisarvo Valuuttajohdannaisia käytetään ainoastaan valuuttakurssiriskeiltä suojautumiseen. TUNNUSLUVUT 4-6/03 7-9/ /03 1-3/04 4-6/04 7-9/04 VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Liikevaihto, 1000 EUR Liikevoitto, 1000 EUR % liikevaihdosta 13,2 12,7 13,7 11,2 10,3 9,8 Voitto ennen veroja,

9 1000 EUR % liikevaihdosta 13,5 13,4 12,8 11,4 9,1 10,0 Omavaraisuusaste, % 49,1 50,3 56,9 42,7 41,3 40,2 Tulos/ osake (EPS), EUR 0,21 0,20 0,20 0,18 0,15 0,18 Oma pääoma/osake, EUR 2,06 2,26 2,61 2,17 2,31 2,32 Luvut ovat tilintarkastamattomia. PKC Group Oyj Hallitus Harri Suutari toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: toimitusjohtaja Harri Suutari, PKC Group Oyj, +358(0) talousjohtaja Marko Karppinen, PKC Group Oyj, +358(0) JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnitteluja sopimusvalmistuspalveluita hyötyajoneuvo-, tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuudelle. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Virossa, Venäjällä, Alankomaissa sekä Brasiliassa ja se työllistää noin henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 146,0 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu Helsingin Pörssissä.

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE...

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE... VUOSIKERTOMUS 2014 Olemme onnistuneet työssämme osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön avulla. Haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja osakkeenomistajia luottamuksesta vuonna 2014. MATTI

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2003: 0,63 e). Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,25 euroa osakkeelta, mikä on 40,5 %

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 21,9 % ollen 172,7 (141,7) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00 INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001 Incap-konsernin liikevaihto kasvoi edelleen ja tulos parani selvästi. Liikevaihto oli 99,7 miljoonaa euroa eli

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2

Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2 Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2 Incap Oyj Pörssitiedote 5.8.2009 klo 8.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2009: LIIKEVAIHTO LASKI SUUNNITELLUSTI TULOS PARANI SELKEÄSTI LIIKEVAIHDON LASKUSTA

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008. Tammi-Joulukuu

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008. Tammi-Joulukuu SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Tammi-Joulukuu - Liikevaihto 8,5 miljoonaa euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 40,0 % (14,2 miljoonaa

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Liikevaihto: 100,6 miljoonaa euroa (85,2 milj. euroa) Liikevoitto: 9,0 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa) Tulos/osake: 0,16 euroa (0,11 euroa) Sijoitetun

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2).

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2). 10.11.2004 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 - liikevaihto 7-9/2004, 21,3 miljoonaa euroa (15,5) - tulos ennen satunnaisia eriä 7-9/2004, 5,1 miljoonaa euroa (4,0) - liikevaihto

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Toisen neljänneksen liikevaihto 108,4 miljoonaa euroa, kasvu 10,6 %; liikevoitto 11,1 miljoonaa euroa, kasvu 4,7 %; osakekohtainen tulos 0,20 euroa

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa).

Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa). 18.02.2004 11:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 58,7 miljoonaa euroa (61,0 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia eriä 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,56 euroa (0,69 euroa)

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 Tammi - syyskuu - Vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 164,7 milj. euroa (170,2 vastaavalla

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 14.00 Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna

Lisätiedot

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=24124...

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=24124... Page 1 of 11 Julkaistu: 2007-10-24 08:01:33 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.10.2007 klo 9.00 - Liikevaihto kasvoi 16,8 %

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja,

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot