AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 YRKESHÖGSKOLORNA 2000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 YRKESHÖGSKOLORNA 2000"

Transkriptio

1 AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA YRKESHÖGSKOLORNA 2000 TABELLER ENLIGT DATABASEN AMKOTA TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

2 2 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 11 2 AMKOTA-TIETOKANTA 13 3 TIETOJEN MÄÄRITTELYT 15 4 TILASTOTIEDOT AMMATTIKORKEAKOULUISTA Ammattikorkeakoulut Opiskelijat Hakeneet, opiskelupaikan vastaanottaneet ja aloittaneet Tutkintoon johtava koulutus Muu koulutus Keskeyttäminen Tutkinnot Sijoittuminen Henkilöstö Opettajat Muu henkilökunta Kansainvälinen liikkuvuus Opiskelija- ja harjoittelijavaihto Opettaja- ja asiantuntijavaihto Opinnot Kieltenopetus Vieraalla kielellä järjestetty koulutus Virtuaaliopinnot Opinnäytetyöt Yksikköhinnat 82 LIITTEET Liite 1. Ammattikorkeakoulujen koulutusalat Liite 2. Ammattikorkeakoulujen erinimisten koulutusohjelmien määrä koulutusaloittain vuosina TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

4 TAULUKKOLUETTELO Ammattikorkeakoulut (luettelo) 22 Ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja opettajat koulutusaloittain Ammattikorkeakoulut: hakeneet, aloittaneet ja opiskelijat Ammattikorkeakoulut: hakeneet, aloittaneet ja opiskelijat koulutusaloittain Hakeneet, aloittaneet ja opiskelijat ammattikorkeakouluittain Opiskelupaikan vastaanottaneiden pohjakoulutus koulutusaloittain Opiskelupaikan vastaanottaneiden pohjakoulutus ammattikorkeakouluittain Ammattikorkeakoulujen opiskelijat koulutusaloittain Opiskelijat ammattikorkeakouluittain Opiskelijamäärät (nuorten koulutus) ammattikorkeakouluittain Ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärät (nuorten koulutus) koulutusaloittain Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat ulkomaalaiset opiskelijat ammattikorkeakouluittain Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat ulkomaalaiset opiskelijat koulutusaloittain Muu koulutus ammattikorkeakouluittain Ammattikorkeakoulujen muu koulutus koulutusaloittain Keskeyttämisen tai poissaolon syyt ammattikorkeakouluissa Keskeyttäminen ammattikorkeakouluissa koulutusaloittain Keskeyttäminen ammattikorkeakouluittain Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusaloittain 47 Tutkinnot ammattikorkeakouluittain Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusaloittain Ammattikorkeakouluissa suoritettujen tutkintojen keskimääräiset suoritusajat koulutusaloittain (yksikkönä vuosi) 49 Ammattikorkeakouluissa suoritettujen tutkintojen keskimääräiset suoritusajat koulutusaloittain ja ammattikorkeakouluittain (yksikkönä vuosi) 50 4 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

5 Ammattikorkeakoulututkinnon vuosina suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden 1999 lopussa koulutusaloittain 55 Ammattikorkeakoulututkinnon vuosina suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden 1999 lopussa ammattikorkeakouluittain 57 Ammattikorkeakoulututkinnon vuosina suorittaneiden sijoittuminen maakunnittain vuoden 1999 lopussa 62 Ammattikorkeakoulujen opettajat Opettajat ammattikorkeakouluittain Ammattikorkeakoulujen opettajat koulutusaloittain Ammattikorkeakoulujen päätoimiset opettajat tutkinnoittain (lkm) Ammattikorkeakoulujen päätoimiset opettajat tutkinnoittain (%) Ammattikorkeakoulujen päätoimisten opettajien tutkinto (lkm) viran mukaan koulutusaloittain Ammattikorkeakoulujen päätoimisten opettajien tutkinto (%) viran mukaan koulutusaloittain Ammattikorkeakoulujen muu henkilökunta (ei opettajat) henkilöstöryhmittäin Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto (> 3 kk) ammattikorkeakouluittain Kansainvälinen opettaja- ja asiantuntijavaihto ammattikorkeakouluittain Kieltenopetus ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakouluissa vieraalla kielellä järjestetty koulutus Ammattikorkeakoulujen virtuaaliopinnot koulutusaloittain Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt koulutusaloittain Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat (mk/opiskelija) TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

6 INNEHÅLL 1 INLEDNING 89 2 DATABASEN AMKOTA 91 3 DEFINITIONER 93 4 YRKESHÖGSKOLESTATISTIK Yrkeshögskolor Studerande Sökande, de som tagit emot en studieplats och nya studerande Examensinriktad utbildning Övrig utbildning Studieavbrott Examina Placering Anställda Lärare Övrig personal Internationell rörlighet Student- och praktikantutbyte Lärar- och expertutbyte Studier Språkundervisning Utbildning på främmande språk Virtuella studier Lärdomsprov Priser per enhet 160 BILAGOR Bilaga 1. Utbildningsområden vid yrkeshögskolorna Bilaga 2. Antal utbildningsprogram med olika namn vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

7 TABELLFÖRTECKNING Yrkeshögskolor (förteckning) 100 Yrkeshögskolor Studerande och anställda vid yrkeshögskolorna Studerande och lärare vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde Yrkeshögskolor: sökande, nybörjare och studerande Yrkeshögskolor: sökande, nybörjare och studerande efter utbildningsområde Sökande, nybörjare och studerande efter yrkeshögskola Grundutbildning hos dem som tagit emot studieplats efter utbildningsområde Grundutbildning hos dem som tagit emot studieplats efter yrkeshögskola Yrkeshögskolornas studerande efter utbildningsområde Studerande efter yrkeshögskola Antal studerande (utbildning för unga) efter yrkeshögskola Antal yrkeshögskolestuderande (utbildning för unga) efter utbildningsområde Utländska studerande i examensinriktad utbildning vid yrkeshögskolorna efter yrkeshögskola Utländska studerande i examensinriktad utbildning vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde Övrig utbildning efter yrkeshögskola Övrig utbildning vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde Orsaker till avbrott eller frånvaro i yrkeshögskolorna Studieavbrott i % vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde Studieavbrott i % efter yrkeshögskola Avlagda examina vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde 125 Examina efter yrkeshögskola Avlagda examina vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde Genomsnittlig studietid för avlagda examina vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde (statistikenhet: år) 127 Genomsnittlig studietid för avlagda examina vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde och yrkeshögskola (statistikenhet: år) 128 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

8 Huvudsaklig verksamhet vid utgången av 1999 för personer som avlagt yrkeshögskoleexamen efter utbildningsområde 133 Huvudsaklig verksamhet vid utgången av 1999 för personer som avlagt yrkeshögskoleexamen efter yrkeshögskola 135 Placering vid utgången av 1999 för personer som avlagt yrkeshögskoleexamen efter landskap 140 Yrkeshögskolornas lärare Lärare efter yrkeshögskola Yrkeshögskolornas lärare efter utbildningsområde Yrkeshögskolelärare i huvudsyssla efter examen (antal) Yrkeshögskolelärare i huvudsyssla efter examen (%) Examina för yrkeshögskolornas lärare i huvudsyssla (antal) efter tjänst och utbildningsområde Examina för yrkeshögskolornas lärare i huvudsyssla (%) efter tjänst och utbildningsområde Yrkeshögskolornas övriga personal (ej lärare) efter personalgrupp Internationellt student- och praktikantutbyte (>3 mån) efter yrkeshögskola Internationellt lärar- och expertutbyte efter yrkeshögskola Språkundervisningen vid yrkeshögskolorna Utbildning på främmande språk i yrkeshögskolorna Virtuella studier vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde Lärdomsprov vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde Pris per enhet i yrkeshögskolorna (mk/studerande) TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

9 AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

10 10 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

11 1 JOHDANTO Julkaisun tilastotaulukot on tuotettu AMKOTA-tietokannasta. Tietokanta on suunniteltu ammattikorkeakoulujen ja opetusministeriön sekä sidosryhmien käyttöön tuottamaan keskeiset ammattikorkeakoulujen toimintaa kuvaavat tiedot. Tietokannan tietoja käytetään ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämisessä, seurannassa, arvioinnissa ja ohjauksessa. AMKOTA-tietokannan tietojen hankinnasta ja ammattikorkeakouluilta suoraan kerättävistä tiedoista vastaa opetusministeriössä ammattikorkeakouluyksikkö. Järjestelmistä, joista tietoja hankitaan, tietojen ylläpidosta ja niiden oikeellisuudesta vastaa kukin rekisterinpitäjä. Tietokannan toteutuksesta ja sovelluksen ylläpidosta vastaa TietoEnator Valtionpalvelut. Tietokannasta ja tietoliikenteestä huolehtii CSC-Tieteellinen laskenta. Tietokannan sisältämät tietoryhmät: - hakeneet - opiskelijat - kielten opetus - vieraalla kielellä annettu opetus - virtuaaliopinnot - opinnäytetyöt - tutkinnot, tutkintojen suoritusajat - rahoitus - opettajat - muu henkilökunta - kansainvälinen opiskelija-, harjoittelija- ja opettajavaihto - sijoittuminen tutkinnon jälkeen. Tiedot luokitellaan ammattikorkeakouluittain ja koulutusaloittain. Luokittelun yhdenmukaisuuden vuoksi tietokannassa käytetään Tilastokeskuksen kehittämiä ja ylläpitämiä luokituksia mikäli mahdollista. Joidenkin tietojen luokitteluun, esim. henkilökunta- ja opettajatiedot, on luokitukset tehty opetusministeriössä. TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

12 Tietokannan sisältö rakentuu käyttämällä hyväksi eri toimintojen (päätöksenteko, tavoite- ja tulossopimukset, yhteishaku, opiskelijavalinta, rahoitus, kustannukset) yhteydessä syntyviä tietoja. Tilastokeskus toimittaa vuosittain AMKOTA-tietokantaan tietoja opiskelijoista ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista sekä tutkinnon suorittaneiden sijoittumista kuvaavia tietoja. Opetusministeriön keräämien tietojen ylläpito on hajautettu niin, että ammattikorkeakoulut päivittävät tarvittavat tiedot suoraan tietokantaan. Opetusministeriö on toteuttanut ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyössä www-lomakkeet ja tiedonkeruusovelluksen, joka on internetissä saatavissa ja käytettävissä. TIETOKANNAN YHTEYSHENKILÖT Opetusministeriössä Erikoissuunnittelija Tuulikki Koski Suunnittelija Tarmo Mykkänen 12 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

13 2 AMKOTA-TIETOKANTA Opetusministeriön AMKOTA-tietokanta tarjoaa ammattikorkeakouluittaisia ja koulutusaloittaisia tilastotietoja ammattikorkeakoulujen toiminnasta. Tällä hetkellä tilastoja löytyy vuosilta 1997, 1998, 1999 ja AMKOTA-KOTISIVU JA VALMIITA TAULUKOITA AMKOTA:n kotisivu on toteutettu yhteistyössä CSC-Tieteellinen laskenta Oy:n kanssa. Tietokannasta on tulostettu raportteja ja talletettu HTMLmuotoisena web-palvelimelle. Osoitteesta: löytyy kohta AMKOTA-tiedot ja sieltä valmiita tilastoja Taulukoissa on ammattikorkeakouluittain ja koulutusaloittain tilastoja vuosilta 1997, 1998, 1999 ja Taulukoita voi selata ja tulostaa ilman käyttäjätunnusta. Lisäksi AMKOTA:n kotisivulta löytyy joukko linkkejä sidosryhmien ylläpitämille www-sivuille. AMKOTA-TIETOKANNAN KÄYTTÖ Tietokannan käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietokanta toimii Netscape-selaimen versiolla tai uudemmalla versiolla. Selaimen käyttöjärjestelmänä voi olla joko Windows 95 tai Windows NT 4. Selaimeen pitää asentaa myös JDK 1.1 Final Release-päivityspaketti. Netscape Communicatorin aivan uusimmissa versioissa (4.05-) on jdk-tuki valmiina, jolloin päivityspakettia ei tarvitse enää erikseen asentaa. LAITTEISTOT, OHJELMISTOT JA TIETOLIIKENNE Tietokantaohjelmistona on ORACLE:n tuotteet; ORACLE7, CASE välineenä Designer/2000 ja kehitysvälineenä Developer/2000 tuotteet. TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

14 PALVELINLAITTEISTOT Yhdistetty tietokanta/web-palvelin: - Sun Enterprise450-palvelinjärjestelmä Tietokantaohjelmistona on ORACLE:n tuotteet; ORACLE7, CASE välineenä Designer/2000 ja kehitysvälineenä Developer/2000 tuotteet. - neljä 400 MHz UltraSPAR2-prosessoria - 4 GB keskusmuistia Yhdistetty - 2*9 GB tietokanta/web-palvelin: peilattua kiintolevytilaa (yhteensä siis 4*9 GB) ja 3*18 Gb - Sun kiintolevytilaa Enterprise450-palvelinjärjestelmä tietokantatiedostoille - neljä Sun Solaris 400 MHz UltraSPAR2-prosessoria -käyttöjärjestelmä - 4 kpl GB 10/100 keskusmuistia Mbit Ethernet-verkkokortteja - 2*9 GB peilattua kiintolevytilaa (yhteensä siis 4*9 GB) ja 3*18 Gb Tietoliikenneyhteydet kiintolevytilaa tietokantatiedostoille - tietoliikenneprotokolla on TCP/IP Sun Solaris käyttöjärjestelmä - tietoliikenneohjelmistona on Oraclen SQL*NET 4 kpl 10/100 Mbit Ethernet-verkkokortteja - SQL*NET -liikennettä käytetään vain OPM:n Client/Server - Tietoliikenneyhteydet sovelluksen ja tietokantapalvelimen väliseen liikenteeseen. - tietoliikenneprotokolla on TCP/IP - tietoliikenneohjelmistona on Oraclen SQL*NET - SQL*NET -liikennettä käytetään vain OPM:n Client/Server - sovelluksen ja tietokantapalvelimen väliseen liikenteeseen. 14 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

15 3 TIETOJEN MÄÄRITTELYT KOULUTUSALA, TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMA Tiedot ammattikorkeakoulun koulutusohjelmista ja koulutuksista: - hakeneet, aloittaneet, opiskelijat, keskeyttäneet, keskeyttämisen syyt, suoritetut tutkinnot, ammattikorkeakoulun ulkopuolelta valitut opinnot, koulutusohjelmassa vieraalla kielellä annettu opetus - tiedot ovat koulutusohjelmittain suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti - jos suuntautumisvaihtoehtoa ei ole, annetaan tiedot koulutusohjelmatarkkuudella. Vuosi - on tilastointivuosi. Koulutusala - ammattikorkeakoululle toimiluvassa määritelty. Tutkinto - Koulutusohjelmasta/suuntautumisvaihtoehdosta saatava ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusohjelma/koulutus - koulutusohjelma on ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa nuorten tai aikuisten koulutusta - koulutus on erikoistumisopintoja ja ammatillista opettajankoulutusta. Suuntautumisvaihtoehto - koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehto - samalla koulutusohjelmalla voi olla useita suuntautumisvaihtoehtoja ja ne voivat johtaa erinimisiin tutkintoihin. Erikoistumisopinnot - ovat täydennyskoulutusta, eivätkä johda tutkintoon - edellyttävät aikaisempaa tutkintoa - järjestetään vähintään 20 opintoviikon laajuisina täydennyskoulutusohjelmina TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

16 - suorittamisesta annetaan diplomi tai todistus. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot - ovat tutkinnon osia. Ammatillinen opettajankoulutus - opettajien pedagogista koulutusta. OPISKELIJAMÄÄRÄ HAKENEET Ammattikorkeakoulussa/oppilaitoksessa kirjoilla olevien koulutusohjelmaa tai koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoa, erikoistumisopintoja tai opettajankoulutuksessa opiskelevien lukumäärä: miehiä, naisia. Harjoittelussa olevat ja poissaolevaksi ilmoittautuneet sisältyvät opiskelijamäärään, mikäli ovat oppilaitoksessa kirjoilla. Normiajalla opiskelevalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintojaan opiskelemansa tutkinnon laajuutta vastaavassa ajassa. Normiaika + 1 vuosi opiskelija on opiskelija, joka suorittaa tutkintoaan yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 140 tai 160 opintoviikkoa ja eräissä tapauksissa 180 opintoviikkoa. Yliaikaisella opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jolle ammattikorkeakoulu on erityisestä syystä myöntänyt oikeuden suorittaa opintoja tutkinnon suorittamiseksi sen jälkeen, kun hän on jo opiskellut yhtä vuotta tutkinnon laajuttaa pidemmän ajan. Lukuvuoden opintojen laajuus on noin 40 opintoviikkoa. Avoimen ammattikorkeakoulun osallistujien lukumäärään ei sisälly ammattikorkeakoulun omat opiskelijat. Tilastointivuoden ( ) aikana alkaneeseen koulutukseen 1., 2., 3. ja 4. sijaiset hakeneet: miehiä, naisia. Ensisijainen hakija on yhteishaussa kyseisen koulutusohjelman ensimmäiseksi hakutoiveeksi asettanut hakija. Jos koulutusohjelma ei ole ollut yhteishaussa, on kaikki hakeneet laskettu ensisijaisiin hakeneisiin. 16 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

17 ALOITTANEET Tilastointivuoden ( ) aikana koulutusohjelman/koulutuksen aloittaneet. KESKEYTTÄMINEN Keskeyttäneeksi ei lueta opiskelijaa, joka on valittu koulutusohjelmaan, mutta ei ole kirjoittautunut opiskelijaksi. Keskeyttäneeksi ei myöskään lueta tilapäisesti keskeyttäneitä eikä koulutusohjelmaa ammattikorkeakoulussa vaihtaneita. Opiskeluaika ennen keskeyttämistä tilastoidaan puolen vuoden tarkkuudella. Aika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija kirjoittautui suorittamaan koulutusohjelmaa. KESKEYTTÄMISEN TAI POISSAOLON SYYT Koulutusohjelmaa vaihtaneet M1. Toiselle koulutusalalle samassa amk:ssa vaihtaneet M2. Toiseen koulutusohjelmaan samalla alalla samassa amk:ssa vaihtaneet. Tilapäisesti keskeyttäneet T1. Hoitovapaa, äitiysloma, vanhempainloma T2. Asevelvollisuutta suorittamassa T3. Sairaslomalla T4. Työssä T5. Muu syy poissaoloon. Oppilaitosta vaihtaneet/eronneet/muu syy E1. Yliopistoon siirtyneet E2. Toiseen ammattikorkeakouluun siirtyneet E3. Ammatilliseen oppilaitokseen siirtyneet E4. Muuhun oppilaitokseen siirtyneet E5. Ulkomaille opiskelemaan siirtyneet E6. Työhön meno eron syynä E7. Muu syy/syy eroamiseen ei tiedossa. TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

18 TUTKINNON SUORITTANEET Tilastointivuoden ( ) aikana AMK-tutkinnon suorittaneiden lukumäärä opiskeluajoittain: miehiä, naisia. Opiskeluaika puolen vuoden tarkkuudella. Aika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija kirjoittautui oppilaitokseen suorittamaan koulutusohjelmaa. VIERAALLA KIELELLÄ ANNETTU OPETUS Kieli, jolla opetus on annettu Opintoviikkojen lukumäärä - Toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä (muulla kuin oppilaitoksen opetuskielellä) koulutusohjelmassa annettu opetus. - Vieraskielisten koulutusohjelmien koko opetus. - Huom! Tähän ei tilastoida varsinaisia kieliopintoja. KIELTEN OPETUS Kieli Järjestetyt opintoviikot Osallistuneiden lukumäärä - Vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opetus. - Kielten opetuksella tarkoitetaan varsinaisia kieliopintoja/kielenopetusta; ei vieraalla kielellä annettua opetusta. - Suomen ja ruotsin kielen opinnot on tilastoitu tähän vain jos ne eivät ole opiskelijan äidinkielen opiskelua. VIRTUAALIOPINNOT Suoritetut opintoviikot Virtuaaliopinnoilla tarkoitetaan aikaan ja paikkaan sitoutumatonta opintokokonaisuutta, joka tarjotaan joko tietoverkon välityksellä tai opiskelijan käytössä olevan CD-opetuspaketin avulla. 18 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

19 OPINNÄYTETYÖT Opinnäytetöiden lukumäärä, joista hankkeistettuja opinnäytetöitä. Hankkeistettuja opinnäytetöitä ovat opinnäytetyöt, joissa täyttyy yksi seuraavista kriteereistä 1) työelämä maksaa joko ammattikorkeakoululle tai opiskelijalle työn tekemisestä 2) opinnäytetyölle on nimetty ohjaajaksi työelämän edustaja 3) työyhteisön tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa toiminnassaan ja tästä on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista. KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS OPETTAJAT Opettaja- ja asiantuntijavaihto Tiedot kaikista tilastointivuonna Suomesta lähtevistä ja Suomeen saapuvista opettajista ja asiantuntijoista (vaihto-ohjelmien puitteissa ja muuten liikkuvista) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto Lähtökohtana on, että liikkuva opiskelija suorittaa kokonaista korkeakoulututkintoa joko Suomessa tai ulkomailla (erikoistumisopintojen opiskelijoiden liikkuvuutta ei siis tilastoida) ja suorittaa osan opinnoistaan ja/tai harjoittelusta ulkomailla niin, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon. Tiedot ilmoitetaan kaikista tilastointivuonna lähtevistä ja saapuvista vaihto-opiskelijoista sekä vaihto-ohjelmien puitteissa että vaihto-ohjelmien ulkopuolella. - Opettajatiedot tilastoidaan ammattikorkeakouluittain, koulutusalan ja opetettavan aineen ja viran mukaan: sukupuoli, tutkinto, kelpoisuus, jos koulutuksessa: koulutuksen tavoite/tutkintotaso. - Opettajatiedot tilastoidaan kalenterivuoden lopun tilanteen mukaisesti. - Opettajaksi lasketaan jokainen opettaja, joka opettaa ammattikorkeakoulussa ja on kalenterivuoden lopussa työsuhteessa ammattikorkeakouluun. TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

20 - Virkavapaalla olevia opettajia ei lasketa lukuihin. - Opettajat tilastoidaan vain kertaalleen pääasiallisesti opetettavan koulutusalan ja aineen kohdalle. - Ulkomaalaiset opettajat sisältyvät opettajien lukumääriin. - Ulkomaalaisista opettajista on myös erillinen tilasto. Opettajan virka/toimi - Ammattikorkeakouluissa on yliopettajan ja lehtorin virkoja ja/tai toimia sekä pää- ja sivutoimisia tuntiopettajia. - Päätoimiseksi opettajaksi katsotaan henkilö, joka on määrätty hoitamaan enemmän kuin puolet viran edellyttämistä tehtävistä. Ostopalveluna hankittu opetus - Ammattikorkeakoulun ostaman opetuksen määrä tilastoidaan tunteina. Tuntimäärä muutetaan henkilötyövuodeksi (henkilötyövuosi on tuntia). MUU HENKILÖKUNTA (EI SISÄLLY OPETTAJIA) Tilastoidaan henkilöstöryhmittäin lukumäärätietona: - Opetuksen hallinto: opetuksen järjestämiseen liittyvän hallinnon henkilöstö, esim. apulaisrehtori, koulutusohjelmajohtaja, opintoasiain- ja opintotukisihteeri - Kirjasto- ja tietopalvelut - Muu opetuksen tukitoiminta, esim. harjoittelu- ja laboratorioinsinöörit - Yleishallinto, esim. rehtori, johdon sihteeri, tiedottaja, tietohallinto- ja tietotekniikkahenkilöstö - Taloushallinto, esim. talouspäällikkö, -johtaja, -sihteeri, taloudenhoitaja, kirjanpitäjä - Henkilöstöhallinto, esim. palkanlaskija, henkilöstöpäällikkö, -johtaja, henkilöstöasiain sihteeri - Liiketoimintaa varten palkattu muu kuin opetushenkilöstö - Julkisella rahoituksella toimivien projektien henkilöstö - Muu henkilökunta, kaikki muut, jotka eivät sisälly edellisiin. 20 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

21 Henkilö lasketaan vain kerran henkilöstöryhmään, johon hänen työnsä pääasiallisesti kohdistuu. Tilastointiajankohta Ostopalveluna hankittu työ - Ammattikorkeakoulun ostaman muun henkilötyön määrä tilastoidaan tunteina. Tuntimäärä muutetaan henkilötyövuodeksi (henkilötyövuosi on tuntia). TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

22 AMMATTIKORKEAKOULUT Oppilaitosnro Ammattikorkeakoulun nimi Arcada-Nylands Svenska yrkeshögskola Diakonia-ammattikorkeakoulu Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu ( alkaen Laurea-ammattikorkeakoulu) Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Helsingin ammattikorkeakoulu Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Svenska Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Sydväst 22 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

23 4 TILASTOTIEDOT AMMATTIKORKEAKOULUISTA 4.1 AMMATTIKORKEAKOULUT AMMATTIKORKEAKOULUT Ammattikorkeakouluja Koulutusohjelmien lukumäärä - suomenkielisiä ruotsinkielisiä vieraskielisiä Hakeneet (ensisijaiset) Aloittaneet Opiskelijat, tutkintoon johtava koulutus - yhteensä nuorten koulutus aikuiskoulutus Keskeyttäneet ** Suoritetut tutkinnot Opiskelijat, muu koulutus - opettajankoulutus * * * erikoistumisopinnot * * * avoin amk-opetus, osallistuneet * * * Opettajat päätoimiset opettajat * * sivutoimiset opettajat * * Ostopalveluna hankittu opetus (htv) * * * * * * 252,4 Muu henkilökunta * * * Ostopalveluna hankitut palvelut (htv) * * * * * * 258,4 Luennoitsijat luennoitsijoiden pitämät opetustunnit (htv) 25,9 27,2 55,1 53,1 94,7 103,6 129,9 *) tietoja ei ole saatavilla **) Vuodesta 1998 lähtien keskeyttäneisiin ei ole laskettu tilapäisesti keskeyttäneitä TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

24 AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPISKELIJAT JA HENKILÖKUNTA 2000 Opiskelijat Henkilökunta Ostopalveluna hankittu Opis- Suori- Pää- Sivu- Muu Opetus Muut keli- tetut tut- toim. toim. hlö- (htv) Ammattikorkeakoulu jat kinnot opettajat opettajat kunta Amk:t yhteensä ,4 258,4 Arcada-Nylands Sv ,9 3,4 Diakonia ,4 Espoon-Vantaan ,2 9,5 Espoon-Vantaan tekn ,2 8,5 Etelä-Karjalan ,4 17,2 Haaga Instituutin ,1 31,6 Helsingin ,8 Helsingin liiketalouden ,8 Humanistinen ,9 23,3 Hämeen ,6 54,2 Jyväskylän ,5 34,7 Kajaanin ,5 Kemi-Tornion ,3 5,3 Keski-Pohjanmaan ,0 4,5 Kymenlaakson ,4 19,4 Lahden ,5 Mikkelin ,5 1,0 Oulun seudun ,8 Pirkanmaan ,5 8,0 Pohjois-Karjalan ,2 Pohjois-Savon ,5 Rovaniemen Satakunnan ,1 5,3 Seinäjoen ,5 14,6 Svenska Yh ,0 0,5 Tampereen ,1 Turun ,4 17,5 Vaasan Yh Sydväst ,5 htv = henkilötyövuotta 24 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

25 AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPISKELIJAT JA OPETTAJAT KOULUTUSALOITTAIN 2000 Opiskelijat Opettajat Ostopalv. Opis- Suoritetut Pää- Sivu- hankittu keli- tutkin- toimiset toimiset opetus hlö- Koulutusala jat not opettajat opettajat työvuotta Yhteensä ,4 Luonnonvara-ala ,5 Tekniikan ja liikenteen ala ,2 Hallinnon ja kaupan ala ,1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala ,8 Sosiaali- ja terveysala ,0 Kulttuuriala ,8 Humanistinen ja opetusala ,0 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

26 4.2 OPISKELIJAT HAKENEET, OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET JA ALOITTANEET Vuonna 2000 ammattikorkeakoulujen nuorten koulutukseen oli ensisijaista hakijaa. Aikuiskoulutukseen hakijoita oli Opiskelupaikan ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksessa vastaanotti henkilöä. Opiskelupaikan vastaanottaneista ylioppilastutkinnon suorittaneita oli 69,5 %, ammatillisen opisto- / korkea-asteen suorittaneita 5,8 % ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneita 23,7 %. Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten ylioppilastutkinnon suorittaneita nuorten koulutuksen opiskelupaikan vastaanottaneista oli humanistisella ja opetusalalla (86,7 %), toiseksi eniten kulttuurialalla (82,2 %) ja vähiten tekniikan ja liikenteen alalla (64,4 %). Ammatillisen opisto- / korkea-asteen suorittaneita oli eniten hallinnon ja kaupan alalla (9,6 %) ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneita tekniikan ja liikenteen alalla (30,4 %). Nuorten koulutuksessa aloitti (28,7 % hakeneista) ja aikuiskoulutuksessa (50,0 % hakeneista) opiskelijaa. Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten hakijoita oli hallinnon ja kaupan alalla. Nuorten koulutuksessa hallinnon ja kaupan alan hakeneiden osuus kaikista hakeneista oli 28,3 % ja aikuiskoulutuksessa 35,4 %. Eniten nuorten koulutuksen opiskelun aloittaneita oli tekniikan ja liikenteen alalla (32,7 % kaikista aloittaneista). Aikuiskoulutuksessa eniten aloittaneita oli hallinnon ja kaupan alalla (30,7 % kaikista aloittaneista). 26 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

27 AMMATTIKORKEAKOULUT: HAKENEET, ALOITTANEET JA OPISKELIJAT Hakeneet (ensisijaiset) Aloittaneet Opiskelijat Vuosi Nuorten Aikuis- Yht. Naisia Nuorten Aikuis- Yht. Naisia Nuorten Aikuis- Yht. Naisia koulutus koul. % koul. koul. % koul. koul. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 AMMATTIKORKEAKOULUT: HAKENEET, ALOITTANEET JA OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN 2000 Yhteensä Luonnon- Tekn. Hall. ja Matkailu- Sos. ja Kult- Humanist. vara- ja liik. kaupan ravitsem. terveys- tuuri- ja opetusala ala ala ja talousala ala ala ala Hakeneet (ensisijaiset) Nuoret Aikuiset Yhteensä Naisia % 60,5 53,9 23,3 60,4 79,5 85,7 68,1 65,8 Aloittaneet Nuoret Aikuiset Yhteensä Naisia % 57,0 44,9 18,3 67,5 77,2 89,3 68,5 74,8 Opiskelijat Nuoret Aikuiset Yhteensä Naisia % 54,9 45,1 16,9 64,6 75,0 88,9 68,8 72,4 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

2 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 1999

2 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 1999 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 1999 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 1999 1 2 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 1999 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 5 2 AMKOTA-TIETOKANTA 7 3 TIETOJEN MÄÄRITTELYT 9 4 TILASTOTIEDOT AMMATTIKORKEAKOULUISTA

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖN JA YLIOPISTOJEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄ 14. 15.11.2007 Rakenteellinen kehittäminen kevään

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2015

Yliopistokoulutus 2015 Koulutus 26 Yliopistokoulutus 25 Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 25 edellisestä vuodesta

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot.

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 1 Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2015

Ammattikorkeakoulukoulutus 2015 Koulutus 2016 Ammattikorkeakoulukoulutus 2015 Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintomäärät kasvussa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2015 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut 2004 Taulukoita AMKOTA-tietokannasta

Ammattikorkeakoulut 2004 Taulukoita AMKOTA-tietokannasta Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulut 2004 Taulukoita AMKOTA-tietokannasta Yrkeshögskolorna 2004 Tabeller ur AMKOTA-databasen Opetusministeriön julkaisuja 2005:23 Ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2015

Koulutukseen hakeutuminen 2015 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2015 Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 36 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % -3 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 36 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % -3 % -ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2013 Lukiokoulutus 2012 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2012 yhteensä 107 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA-seminaari

KOTA-AMKOTA-seminaari Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotietojen tilastointi ja tiedonkeruu korkeakouluista KOTA-AMKOTA-seminaari Vesa Hämäläinen 14.11.2008 Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015 Koulutus 2017 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015 Vastavalmistuneiden työllistyminen heikkeni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys jatkoi heikkenemistään

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2011

Ammatillinen koulutus 2011 Koulutus 2012 Ammatillinen koulutus 2011 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -12 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -12 % -1 % 1 Jyväskylän ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012 2014 2013

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Koulutus 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 88 400 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 5 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -2 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 5 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -2 % -1 % 1 Hämeen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 % 1 Lahden ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2009

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2009 Koulutus 2011 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2009 Vastavalmistuneiden työllisyys heikkeni vuonna 2009 Vastavalmistuneiden työllisyys heikkeni vuonna 2009. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli 68 prosenttia,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Läpäisyaste 2014 (%) Opiskeluaika (vuotta)

Läpäisyaste 2014 (%) Opiskeluaika (vuotta) Koulutus 2016 Opintojen kulku 2014 Tutkinnon suorittaminen nopeutui kaikissa koulutussektoreissa Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2014 tietojen mukaan 81 prosenttia lukiolaisista ja 66 prosenttia

Lisätiedot

Itä-Suomi. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Itä-Suomi. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Itä-Suomi 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Itä-Suomi 69 1 Toimintaympäristö 72 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja aikuisena opiskelu 8 Taulukot, kuvat

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2008

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2008 Koulutus 2010 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2008 Vastavalmistuneet työllistyivät lähes yhtä hyvin vuonna 2008 kuin vuotta aiemmin Vastavalmistuneet työllistyivät lähes yhtä hyvin vuonna 2008 kuin vuotta

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 % 1 Turun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 % 1 Yrkeshögskolan Novia määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut 2002 Taulukoita AMKOTA-tietokannasta. Yrkeshögskolorna 2002 Tabeller ur AMKOTA-databasen. Opetusministeriö

Ammattikorkeakoulut 2002 Taulukoita AMKOTA-tietokannasta. Yrkeshögskolorna 2002 Tabeller ur AMKOTA-databasen. Opetusministeriö Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulut 2002 Taulukoita AMKOTA-tietokannasta Yrkeshögskolorna 2002 Tabeller ur AMKOTA-databasen Opetusministeriön julkaisuja 2003:32 Ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2014

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2014 Koulutus 2016 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2014 Vastavalmistuneet työllistyivät edellistä taantumaa heikommin Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys jatkoi heikkenemistään

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui Koulutus 2014 Opintojen kulku 2012 Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2012 tietojen mukaan lukiolaisista 80 prosenttia suoritti tutkinnon enintään

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 53 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 53 % 8 % 1 Lapin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2011 2016 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 5.8.2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2016 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Koulutus 2016 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2015 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen antaminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA -seminaari

KOTA-AMKOTA -seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Vesa Hämäläinen 24.9.2010 Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA -seminaari

KOTA-AMKOTA -seminaari Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut korkeakouluista KOTA-AMKOTA -seminaari Vesa Hämäläinen 24.9.2009 Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI Opintojen ulkopuolelle jääneet ja opintonsa keskeyttäneet nuoret Pekka Myrskylä Tilastokeskus 19.04.2012 Syrjään jäämisen riski asumismuodon ja perheaseman mukaan

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 28 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % 115 % 22 % -3 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 28 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % 115 % 22 % -3 % ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 Valtak. Valtak. Ammattikorkeakoulututkinnot,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Koulutus 2015 Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaa kaksi prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-%

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 30 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 30 % 8 % 1 Kajaanin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012 2014 2013

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

Korkeakoulujen KOTA-seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen Anna Loukkola Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,3 miljoonaa osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEKNIIKAN'AKATEEMISET'TEK' ' TYÖLLISYYSKATSAUS'I/2013' Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys pysynyt ennallaan

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 161/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintamastuslain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tilintarkastuslakia muutettavaksi niin, että ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1 1B Mukana harjoittelijat ja työllistetyt Syyttäjät 342,5 349,4 351,8 Muu henkilökunta 186,9 186,4 176,8 HENKILÖKUNTAA YHTEENSÄ 529,3 535,8 528,6 VKSV Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu

Lisätiedot

Taulukko 20. Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäneet vuosina 2001-2003 1 ja tavoite vuodelle 2006.

Taulukko 20. Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäneet vuosina 2001-2003 1 ja tavoite vuodelle 2006. LIITE 1 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistiossa: (Opetusministeriön muistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 0 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 0 % -1 % 1 Oulun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Laurea-ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Laurea-ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 -ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot