AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 YRKESHÖGSKOLORNA 2000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 YRKESHÖGSKOLORNA 2000"

Transkriptio

1 AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA YRKESHÖGSKOLORNA 2000 TABELLER ENLIGT DATABASEN AMKOTA TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

2 2 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 11 2 AMKOTA-TIETOKANTA 13 3 TIETOJEN MÄÄRITTELYT 15 4 TILASTOTIEDOT AMMATTIKORKEAKOULUISTA Ammattikorkeakoulut Opiskelijat Hakeneet, opiskelupaikan vastaanottaneet ja aloittaneet Tutkintoon johtava koulutus Muu koulutus Keskeyttäminen Tutkinnot Sijoittuminen Henkilöstö Opettajat Muu henkilökunta Kansainvälinen liikkuvuus Opiskelija- ja harjoittelijavaihto Opettaja- ja asiantuntijavaihto Opinnot Kieltenopetus Vieraalla kielellä järjestetty koulutus Virtuaaliopinnot Opinnäytetyöt Yksikköhinnat 82 LIITTEET Liite 1. Ammattikorkeakoulujen koulutusalat Liite 2. Ammattikorkeakoulujen erinimisten koulutusohjelmien määrä koulutusaloittain vuosina TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

4 TAULUKKOLUETTELO Ammattikorkeakoulut (luettelo) 22 Ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja opettajat koulutusaloittain Ammattikorkeakoulut: hakeneet, aloittaneet ja opiskelijat Ammattikorkeakoulut: hakeneet, aloittaneet ja opiskelijat koulutusaloittain Hakeneet, aloittaneet ja opiskelijat ammattikorkeakouluittain Opiskelupaikan vastaanottaneiden pohjakoulutus koulutusaloittain Opiskelupaikan vastaanottaneiden pohjakoulutus ammattikorkeakouluittain Ammattikorkeakoulujen opiskelijat koulutusaloittain Opiskelijat ammattikorkeakouluittain Opiskelijamäärät (nuorten koulutus) ammattikorkeakouluittain Ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärät (nuorten koulutus) koulutusaloittain Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat ulkomaalaiset opiskelijat ammattikorkeakouluittain Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat ulkomaalaiset opiskelijat koulutusaloittain Muu koulutus ammattikorkeakouluittain Ammattikorkeakoulujen muu koulutus koulutusaloittain Keskeyttämisen tai poissaolon syyt ammattikorkeakouluissa Keskeyttäminen ammattikorkeakouluissa koulutusaloittain Keskeyttäminen ammattikorkeakouluittain Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusaloittain 47 Tutkinnot ammattikorkeakouluittain Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusaloittain Ammattikorkeakouluissa suoritettujen tutkintojen keskimääräiset suoritusajat koulutusaloittain (yksikkönä vuosi) 49 Ammattikorkeakouluissa suoritettujen tutkintojen keskimääräiset suoritusajat koulutusaloittain ja ammattikorkeakouluittain (yksikkönä vuosi) 50 4 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

5 Ammattikorkeakoulututkinnon vuosina suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden 1999 lopussa koulutusaloittain 55 Ammattikorkeakoulututkinnon vuosina suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden 1999 lopussa ammattikorkeakouluittain 57 Ammattikorkeakoulututkinnon vuosina suorittaneiden sijoittuminen maakunnittain vuoden 1999 lopussa 62 Ammattikorkeakoulujen opettajat Opettajat ammattikorkeakouluittain Ammattikorkeakoulujen opettajat koulutusaloittain Ammattikorkeakoulujen päätoimiset opettajat tutkinnoittain (lkm) Ammattikorkeakoulujen päätoimiset opettajat tutkinnoittain (%) Ammattikorkeakoulujen päätoimisten opettajien tutkinto (lkm) viran mukaan koulutusaloittain Ammattikorkeakoulujen päätoimisten opettajien tutkinto (%) viran mukaan koulutusaloittain Ammattikorkeakoulujen muu henkilökunta (ei opettajat) henkilöstöryhmittäin Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto (> 3 kk) ammattikorkeakouluittain Kansainvälinen opettaja- ja asiantuntijavaihto ammattikorkeakouluittain Kieltenopetus ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakouluissa vieraalla kielellä järjestetty koulutus Ammattikorkeakoulujen virtuaaliopinnot koulutusaloittain Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt koulutusaloittain Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat (mk/opiskelija) TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

6 INNEHÅLL 1 INLEDNING 89 2 DATABASEN AMKOTA 91 3 DEFINITIONER 93 4 YRKESHÖGSKOLESTATISTIK Yrkeshögskolor Studerande Sökande, de som tagit emot en studieplats och nya studerande Examensinriktad utbildning Övrig utbildning Studieavbrott Examina Placering Anställda Lärare Övrig personal Internationell rörlighet Student- och praktikantutbyte Lärar- och expertutbyte Studier Språkundervisning Utbildning på främmande språk Virtuella studier Lärdomsprov Priser per enhet 160 BILAGOR Bilaga 1. Utbildningsområden vid yrkeshögskolorna Bilaga 2. Antal utbildningsprogram med olika namn vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

7 TABELLFÖRTECKNING Yrkeshögskolor (förteckning) 100 Yrkeshögskolor Studerande och anställda vid yrkeshögskolorna Studerande och lärare vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde Yrkeshögskolor: sökande, nybörjare och studerande Yrkeshögskolor: sökande, nybörjare och studerande efter utbildningsområde Sökande, nybörjare och studerande efter yrkeshögskola Grundutbildning hos dem som tagit emot studieplats efter utbildningsområde Grundutbildning hos dem som tagit emot studieplats efter yrkeshögskola Yrkeshögskolornas studerande efter utbildningsområde Studerande efter yrkeshögskola Antal studerande (utbildning för unga) efter yrkeshögskola Antal yrkeshögskolestuderande (utbildning för unga) efter utbildningsområde Utländska studerande i examensinriktad utbildning vid yrkeshögskolorna efter yrkeshögskola Utländska studerande i examensinriktad utbildning vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde Övrig utbildning efter yrkeshögskola Övrig utbildning vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde Orsaker till avbrott eller frånvaro i yrkeshögskolorna Studieavbrott i % vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde Studieavbrott i % efter yrkeshögskola Avlagda examina vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde 125 Examina efter yrkeshögskola Avlagda examina vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde Genomsnittlig studietid för avlagda examina vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde (statistikenhet: år) 127 Genomsnittlig studietid för avlagda examina vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde och yrkeshögskola (statistikenhet: år) 128 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

8 Huvudsaklig verksamhet vid utgången av 1999 för personer som avlagt yrkeshögskoleexamen efter utbildningsområde 133 Huvudsaklig verksamhet vid utgången av 1999 för personer som avlagt yrkeshögskoleexamen efter yrkeshögskola 135 Placering vid utgången av 1999 för personer som avlagt yrkeshögskoleexamen efter landskap 140 Yrkeshögskolornas lärare Lärare efter yrkeshögskola Yrkeshögskolornas lärare efter utbildningsområde Yrkeshögskolelärare i huvudsyssla efter examen (antal) Yrkeshögskolelärare i huvudsyssla efter examen (%) Examina för yrkeshögskolornas lärare i huvudsyssla (antal) efter tjänst och utbildningsområde Examina för yrkeshögskolornas lärare i huvudsyssla (%) efter tjänst och utbildningsområde Yrkeshögskolornas övriga personal (ej lärare) efter personalgrupp Internationellt student- och praktikantutbyte (>3 mån) efter yrkeshögskola Internationellt lärar- och expertutbyte efter yrkeshögskola Språkundervisningen vid yrkeshögskolorna Utbildning på främmande språk i yrkeshögskolorna Virtuella studier vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde Lärdomsprov vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde Pris per enhet i yrkeshögskolorna (mk/studerande) TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

9 AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

10 10 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

11 1 JOHDANTO Julkaisun tilastotaulukot on tuotettu AMKOTA-tietokannasta. Tietokanta on suunniteltu ammattikorkeakoulujen ja opetusministeriön sekä sidosryhmien käyttöön tuottamaan keskeiset ammattikorkeakoulujen toimintaa kuvaavat tiedot. Tietokannan tietoja käytetään ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämisessä, seurannassa, arvioinnissa ja ohjauksessa. AMKOTA-tietokannan tietojen hankinnasta ja ammattikorkeakouluilta suoraan kerättävistä tiedoista vastaa opetusministeriössä ammattikorkeakouluyksikkö. Järjestelmistä, joista tietoja hankitaan, tietojen ylläpidosta ja niiden oikeellisuudesta vastaa kukin rekisterinpitäjä. Tietokannan toteutuksesta ja sovelluksen ylläpidosta vastaa TietoEnator Valtionpalvelut. Tietokannasta ja tietoliikenteestä huolehtii CSC-Tieteellinen laskenta. Tietokannan sisältämät tietoryhmät: - hakeneet - opiskelijat - kielten opetus - vieraalla kielellä annettu opetus - virtuaaliopinnot - opinnäytetyöt - tutkinnot, tutkintojen suoritusajat - rahoitus - opettajat - muu henkilökunta - kansainvälinen opiskelija-, harjoittelija- ja opettajavaihto - sijoittuminen tutkinnon jälkeen. Tiedot luokitellaan ammattikorkeakouluittain ja koulutusaloittain. Luokittelun yhdenmukaisuuden vuoksi tietokannassa käytetään Tilastokeskuksen kehittämiä ja ylläpitämiä luokituksia mikäli mahdollista. Joidenkin tietojen luokitteluun, esim. henkilökunta- ja opettajatiedot, on luokitukset tehty opetusministeriössä. TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

12 Tietokannan sisältö rakentuu käyttämällä hyväksi eri toimintojen (päätöksenteko, tavoite- ja tulossopimukset, yhteishaku, opiskelijavalinta, rahoitus, kustannukset) yhteydessä syntyviä tietoja. Tilastokeskus toimittaa vuosittain AMKOTA-tietokantaan tietoja opiskelijoista ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista sekä tutkinnon suorittaneiden sijoittumista kuvaavia tietoja. Opetusministeriön keräämien tietojen ylläpito on hajautettu niin, että ammattikorkeakoulut päivittävät tarvittavat tiedot suoraan tietokantaan. Opetusministeriö on toteuttanut ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyössä www-lomakkeet ja tiedonkeruusovelluksen, joka on internetissä saatavissa ja käytettävissä. TIETOKANNAN YHTEYSHENKILÖT Opetusministeriössä Erikoissuunnittelija Tuulikki Koski Suunnittelija Tarmo Mykkänen 12 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

13 2 AMKOTA-TIETOKANTA Opetusministeriön AMKOTA-tietokanta tarjoaa ammattikorkeakouluittaisia ja koulutusaloittaisia tilastotietoja ammattikorkeakoulujen toiminnasta. Tällä hetkellä tilastoja löytyy vuosilta 1997, 1998, 1999 ja AMKOTA-KOTISIVU JA VALMIITA TAULUKOITA AMKOTA:n kotisivu on toteutettu yhteistyössä CSC-Tieteellinen laskenta Oy:n kanssa. Tietokannasta on tulostettu raportteja ja talletettu HTMLmuotoisena web-palvelimelle. Osoitteesta: löytyy kohta AMKOTA-tiedot ja sieltä valmiita tilastoja Taulukoissa on ammattikorkeakouluittain ja koulutusaloittain tilastoja vuosilta 1997, 1998, 1999 ja Taulukoita voi selata ja tulostaa ilman käyttäjätunnusta. Lisäksi AMKOTA:n kotisivulta löytyy joukko linkkejä sidosryhmien ylläpitämille www-sivuille. AMKOTA-TIETOKANNAN KÄYTTÖ Tietokannan käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietokanta toimii Netscape-selaimen versiolla tai uudemmalla versiolla. Selaimen käyttöjärjestelmänä voi olla joko Windows 95 tai Windows NT 4. Selaimeen pitää asentaa myös JDK 1.1 Final Release-päivityspaketti. Netscape Communicatorin aivan uusimmissa versioissa (4.05-) on jdk-tuki valmiina, jolloin päivityspakettia ei tarvitse enää erikseen asentaa. LAITTEISTOT, OHJELMISTOT JA TIETOLIIKENNE Tietokantaohjelmistona on ORACLE:n tuotteet; ORACLE7, CASE välineenä Designer/2000 ja kehitysvälineenä Developer/2000 tuotteet. TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

14 PALVELINLAITTEISTOT Yhdistetty tietokanta/web-palvelin: - Sun Enterprise450-palvelinjärjestelmä Tietokantaohjelmistona on ORACLE:n tuotteet; ORACLE7, CASE välineenä Designer/2000 ja kehitysvälineenä Developer/2000 tuotteet. - neljä 400 MHz UltraSPAR2-prosessoria - 4 GB keskusmuistia Yhdistetty - 2*9 GB tietokanta/web-palvelin: peilattua kiintolevytilaa (yhteensä siis 4*9 GB) ja 3*18 Gb - Sun kiintolevytilaa Enterprise450-palvelinjärjestelmä tietokantatiedostoille - neljä Sun Solaris 400 MHz UltraSPAR2-prosessoria -käyttöjärjestelmä - 4 kpl GB 10/100 keskusmuistia Mbit Ethernet-verkkokortteja - 2*9 GB peilattua kiintolevytilaa (yhteensä siis 4*9 GB) ja 3*18 Gb Tietoliikenneyhteydet kiintolevytilaa tietokantatiedostoille - tietoliikenneprotokolla on TCP/IP Sun Solaris käyttöjärjestelmä - tietoliikenneohjelmistona on Oraclen SQL*NET 4 kpl 10/100 Mbit Ethernet-verkkokortteja - SQL*NET -liikennettä käytetään vain OPM:n Client/Server - Tietoliikenneyhteydet sovelluksen ja tietokantapalvelimen väliseen liikenteeseen. - tietoliikenneprotokolla on TCP/IP - tietoliikenneohjelmistona on Oraclen SQL*NET - SQL*NET -liikennettä käytetään vain OPM:n Client/Server - sovelluksen ja tietokantapalvelimen väliseen liikenteeseen. 14 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

15 3 TIETOJEN MÄÄRITTELYT KOULUTUSALA, TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMA Tiedot ammattikorkeakoulun koulutusohjelmista ja koulutuksista: - hakeneet, aloittaneet, opiskelijat, keskeyttäneet, keskeyttämisen syyt, suoritetut tutkinnot, ammattikorkeakoulun ulkopuolelta valitut opinnot, koulutusohjelmassa vieraalla kielellä annettu opetus - tiedot ovat koulutusohjelmittain suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti - jos suuntautumisvaihtoehtoa ei ole, annetaan tiedot koulutusohjelmatarkkuudella. Vuosi - on tilastointivuosi. Koulutusala - ammattikorkeakoululle toimiluvassa määritelty. Tutkinto - Koulutusohjelmasta/suuntautumisvaihtoehdosta saatava ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusohjelma/koulutus - koulutusohjelma on ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa nuorten tai aikuisten koulutusta - koulutus on erikoistumisopintoja ja ammatillista opettajankoulutusta. Suuntautumisvaihtoehto - koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehto - samalla koulutusohjelmalla voi olla useita suuntautumisvaihtoehtoja ja ne voivat johtaa erinimisiin tutkintoihin. Erikoistumisopinnot - ovat täydennyskoulutusta, eivätkä johda tutkintoon - edellyttävät aikaisempaa tutkintoa - järjestetään vähintään 20 opintoviikon laajuisina täydennyskoulutusohjelmina TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

16 - suorittamisesta annetaan diplomi tai todistus. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot - ovat tutkinnon osia. Ammatillinen opettajankoulutus - opettajien pedagogista koulutusta. OPISKELIJAMÄÄRÄ HAKENEET Ammattikorkeakoulussa/oppilaitoksessa kirjoilla olevien koulutusohjelmaa tai koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoa, erikoistumisopintoja tai opettajankoulutuksessa opiskelevien lukumäärä: miehiä, naisia. Harjoittelussa olevat ja poissaolevaksi ilmoittautuneet sisältyvät opiskelijamäärään, mikäli ovat oppilaitoksessa kirjoilla. Normiajalla opiskelevalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintojaan opiskelemansa tutkinnon laajuutta vastaavassa ajassa. Normiaika + 1 vuosi opiskelija on opiskelija, joka suorittaa tutkintoaan yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 140 tai 160 opintoviikkoa ja eräissä tapauksissa 180 opintoviikkoa. Yliaikaisella opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jolle ammattikorkeakoulu on erityisestä syystä myöntänyt oikeuden suorittaa opintoja tutkinnon suorittamiseksi sen jälkeen, kun hän on jo opiskellut yhtä vuotta tutkinnon laajuttaa pidemmän ajan. Lukuvuoden opintojen laajuus on noin 40 opintoviikkoa. Avoimen ammattikorkeakoulun osallistujien lukumäärään ei sisälly ammattikorkeakoulun omat opiskelijat. Tilastointivuoden ( ) aikana alkaneeseen koulutukseen 1., 2., 3. ja 4. sijaiset hakeneet: miehiä, naisia. Ensisijainen hakija on yhteishaussa kyseisen koulutusohjelman ensimmäiseksi hakutoiveeksi asettanut hakija. Jos koulutusohjelma ei ole ollut yhteishaussa, on kaikki hakeneet laskettu ensisijaisiin hakeneisiin. 16 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

17 ALOITTANEET Tilastointivuoden ( ) aikana koulutusohjelman/koulutuksen aloittaneet. KESKEYTTÄMINEN Keskeyttäneeksi ei lueta opiskelijaa, joka on valittu koulutusohjelmaan, mutta ei ole kirjoittautunut opiskelijaksi. Keskeyttäneeksi ei myöskään lueta tilapäisesti keskeyttäneitä eikä koulutusohjelmaa ammattikorkeakoulussa vaihtaneita. Opiskeluaika ennen keskeyttämistä tilastoidaan puolen vuoden tarkkuudella. Aika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija kirjoittautui suorittamaan koulutusohjelmaa. KESKEYTTÄMISEN TAI POISSAOLON SYYT Koulutusohjelmaa vaihtaneet M1. Toiselle koulutusalalle samassa amk:ssa vaihtaneet M2. Toiseen koulutusohjelmaan samalla alalla samassa amk:ssa vaihtaneet. Tilapäisesti keskeyttäneet T1. Hoitovapaa, äitiysloma, vanhempainloma T2. Asevelvollisuutta suorittamassa T3. Sairaslomalla T4. Työssä T5. Muu syy poissaoloon. Oppilaitosta vaihtaneet/eronneet/muu syy E1. Yliopistoon siirtyneet E2. Toiseen ammattikorkeakouluun siirtyneet E3. Ammatilliseen oppilaitokseen siirtyneet E4. Muuhun oppilaitokseen siirtyneet E5. Ulkomaille opiskelemaan siirtyneet E6. Työhön meno eron syynä E7. Muu syy/syy eroamiseen ei tiedossa. TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

18 TUTKINNON SUORITTANEET Tilastointivuoden ( ) aikana AMK-tutkinnon suorittaneiden lukumäärä opiskeluajoittain: miehiä, naisia. Opiskeluaika puolen vuoden tarkkuudella. Aika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija kirjoittautui oppilaitokseen suorittamaan koulutusohjelmaa. VIERAALLA KIELELLÄ ANNETTU OPETUS Kieli, jolla opetus on annettu Opintoviikkojen lukumäärä - Toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä (muulla kuin oppilaitoksen opetuskielellä) koulutusohjelmassa annettu opetus. - Vieraskielisten koulutusohjelmien koko opetus. - Huom! Tähän ei tilastoida varsinaisia kieliopintoja. KIELTEN OPETUS Kieli Järjestetyt opintoviikot Osallistuneiden lukumäärä - Vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opetus. - Kielten opetuksella tarkoitetaan varsinaisia kieliopintoja/kielenopetusta; ei vieraalla kielellä annettua opetusta. - Suomen ja ruotsin kielen opinnot on tilastoitu tähän vain jos ne eivät ole opiskelijan äidinkielen opiskelua. VIRTUAALIOPINNOT Suoritetut opintoviikot Virtuaaliopinnoilla tarkoitetaan aikaan ja paikkaan sitoutumatonta opintokokonaisuutta, joka tarjotaan joko tietoverkon välityksellä tai opiskelijan käytössä olevan CD-opetuspaketin avulla. 18 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

19 OPINNÄYTETYÖT Opinnäytetöiden lukumäärä, joista hankkeistettuja opinnäytetöitä. Hankkeistettuja opinnäytetöitä ovat opinnäytetyöt, joissa täyttyy yksi seuraavista kriteereistä 1) työelämä maksaa joko ammattikorkeakoululle tai opiskelijalle työn tekemisestä 2) opinnäytetyölle on nimetty ohjaajaksi työelämän edustaja 3) työyhteisön tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa toiminnassaan ja tästä on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista. KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS OPETTAJAT Opettaja- ja asiantuntijavaihto Tiedot kaikista tilastointivuonna Suomesta lähtevistä ja Suomeen saapuvista opettajista ja asiantuntijoista (vaihto-ohjelmien puitteissa ja muuten liikkuvista) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto Lähtökohtana on, että liikkuva opiskelija suorittaa kokonaista korkeakoulututkintoa joko Suomessa tai ulkomailla (erikoistumisopintojen opiskelijoiden liikkuvuutta ei siis tilastoida) ja suorittaa osan opinnoistaan ja/tai harjoittelusta ulkomailla niin, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon. Tiedot ilmoitetaan kaikista tilastointivuonna lähtevistä ja saapuvista vaihto-opiskelijoista sekä vaihto-ohjelmien puitteissa että vaihto-ohjelmien ulkopuolella. - Opettajatiedot tilastoidaan ammattikorkeakouluittain, koulutusalan ja opetettavan aineen ja viran mukaan: sukupuoli, tutkinto, kelpoisuus, jos koulutuksessa: koulutuksen tavoite/tutkintotaso. - Opettajatiedot tilastoidaan kalenterivuoden lopun tilanteen mukaisesti. - Opettajaksi lasketaan jokainen opettaja, joka opettaa ammattikorkeakoulussa ja on kalenterivuoden lopussa työsuhteessa ammattikorkeakouluun. TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

20 - Virkavapaalla olevia opettajia ei lasketa lukuihin. - Opettajat tilastoidaan vain kertaalleen pääasiallisesti opetettavan koulutusalan ja aineen kohdalle. - Ulkomaalaiset opettajat sisältyvät opettajien lukumääriin. - Ulkomaalaisista opettajista on myös erillinen tilasto. Opettajan virka/toimi - Ammattikorkeakouluissa on yliopettajan ja lehtorin virkoja ja/tai toimia sekä pää- ja sivutoimisia tuntiopettajia. - Päätoimiseksi opettajaksi katsotaan henkilö, joka on määrätty hoitamaan enemmän kuin puolet viran edellyttämistä tehtävistä. Ostopalveluna hankittu opetus - Ammattikorkeakoulun ostaman opetuksen määrä tilastoidaan tunteina. Tuntimäärä muutetaan henkilötyövuodeksi (henkilötyövuosi on tuntia). MUU HENKILÖKUNTA (EI SISÄLLY OPETTAJIA) Tilastoidaan henkilöstöryhmittäin lukumäärätietona: - Opetuksen hallinto: opetuksen järjestämiseen liittyvän hallinnon henkilöstö, esim. apulaisrehtori, koulutusohjelmajohtaja, opintoasiain- ja opintotukisihteeri - Kirjasto- ja tietopalvelut - Muu opetuksen tukitoiminta, esim. harjoittelu- ja laboratorioinsinöörit - Yleishallinto, esim. rehtori, johdon sihteeri, tiedottaja, tietohallinto- ja tietotekniikkahenkilöstö - Taloushallinto, esim. talouspäällikkö, -johtaja, -sihteeri, taloudenhoitaja, kirjanpitäjä - Henkilöstöhallinto, esim. palkanlaskija, henkilöstöpäällikkö, -johtaja, henkilöstöasiain sihteeri - Liiketoimintaa varten palkattu muu kuin opetushenkilöstö - Julkisella rahoituksella toimivien projektien henkilöstö - Muu henkilökunta, kaikki muut, jotka eivät sisälly edellisiin. 20 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

21 Henkilö lasketaan vain kerran henkilöstöryhmään, johon hänen työnsä pääasiallisesti kohdistuu. Tilastointiajankohta Ostopalveluna hankittu työ - Ammattikorkeakoulun ostaman muun henkilötyön määrä tilastoidaan tunteina. Tuntimäärä muutetaan henkilötyövuodeksi (henkilötyövuosi on tuntia). TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

22 AMMATTIKORKEAKOULUT Oppilaitosnro Ammattikorkeakoulun nimi Arcada-Nylands Svenska yrkeshögskola Diakonia-ammattikorkeakoulu Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu ( alkaen Laurea-ammattikorkeakoulu) Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Helsingin ammattikorkeakoulu Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Svenska Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Sydväst 22 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

23 4 TILASTOTIEDOT AMMATTIKORKEAKOULUISTA 4.1 AMMATTIKORKEAKOULUT AMMATTIKORKEAKOULUT Ammattikorkeakouluja Koulutusohjelmien lukumäärä - suomenkielisiä ruotsinkielisiä vieraskielisiä Hakeneet (ensisijaiset) Aloittaneet Opiskelijat, tutkintoon johtava koulutus - yhteensä nuorten koulutus aikuiskoulutus Keskeyttäneet ** Suoritetut tutkinnot Opiskelijat, muu koulutus - opettajankoulutus * * * erikoistumisopinnot * * * avoin amk-opetus, osallistuneet * * * Opettajat päätoimiset opettajat * * sivutoimiset opettajat * * Ostopalveluna hankittu opetus (htv) * * * * * * 252,4 Muu henkilökunta * * * Ostopalveluna hankitut palvelut (htv) * * * * * * 258,4 Luennoitsijat luennoitsijoiden pitämät opetustunnit (htv) 25,9 27,2 55,1 53,1 94,7 103,6 129,9 *) tietoja ei ole saatavilla **) Vuodesta 1998 lähtien keskeyttäneisiin ei ole laskettu tilapäisesti keskeyttäneitä TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

24 AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPISKELIJAT JA HENKILÖKUNTA 2000 Opiskelijat Henkilökunta Ostopalveluna hankittu Opis- Suori- Pää- Sivu- Muu Opetus Muut keli- tetut tut- toim. toim. hlö- (htv) Ammattikorkeakoulu jat kinnot opettajat opettajat kunta Amk:t yhteensä ,4 258,4 Arcada-Nylands Sv ,9 3,4 Diakonia ,4 Espoon-Vantaan ,2 9,5 Espoon-Vantaan tekn ,2 8,5 Etelä-Karjalan ,4 17,2 Haaga Instituutin ,1 31,6 Helsingin ,8 Helsingin liiketalouden ,8 Humanistinen ,9 23,3 Hämeen ,6 54,2 Jyväskylän ,5 34,7 Kajaanin ,5 Kemi-Tornion ,3 5,3 Keski-Pohjanmaan ,0 4,5 Kymenlaakson ,4 19,4 Lahden ,5 Mikkelin ,5 1,0 Oulun seudun ,8 Pirkanmaan ,5 8,0 Pohjois-Karjalan ,2 Pohjois-Savon ,5 Rovaniemen Satakunnan ,1 5,3 Seinäjoen ,5 14,6 Svenska Yh ,0 0,5 Tampereen ,1 Turun ,4 17,5 Vaasan Yh Sydväst ,5 htv = henkilötyövuotta 24 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

25 AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPISKELIJAT JA OPETTAJAT KOULUTUSALOITTAIN 2000 Opiskelijat Opettajat Ostopalv. Opis- Suoritetut Pää- Sivu- hankittu keli- tutkin- toimiset toimiset opetus hlö- Koulutusala jat not opettajat opettajat työvuotta Yhteensä ,4 Luonnonvara-ala ,5 Tekniikan ja liikenteen ala ,2 Hallinnon ja kaupan ala ,1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala ,8 Sosiaali- ja terveysala ,0 Kulttuuriala ,8 Humanistinen ja opetusala ,0 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

26 4.2 OPISKELIJAT HAKENEET, OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET JA ALOITTANEET Vuonna 2000 ammattikorkeakoulujen nuorten koulutukseen oli ensisijaista hakijaa. Aikuiskoulutukseen hakijoita oli Opiskelupaikan ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksessa vastaanotti henkilöä. Opiskelupaikan vastaanottaneista ylioppilastutkinnon suorittaneita oli 69,5 %, ammatillisen opisto- / korkea-asteen suorittaneita 5,8 % ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneita 23,7 %. Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten ylioppilastutkinnon suorittaneita nuorten koulutuksen opiskelupaikan vastaanottaneista oli humanistisella ja opetusalalla (86,7 %), toiseksi eniten kulttuurialalla (82,2 %) ja vähiten tekniikan ja liikenteen alalla (64,4 %). Ammatillisen opisto- / korkea-asteen suorittaneita oli eniten hallinnon ja kaupan alalla (9,6 %) ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneita tekniikan ja liikenteen alalla (30,4 %). Nuorten koulutuksessa aloitti (28,7 % hakeneista) ja aikuiskoulutuksessa (50,0 % hakeneista) opiskelijaa. Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten hakijoita oli hallinnon ja kaupan alalla. Nuorten koulutuksessa hallinnon ja kaupan alan hakeneiden osuus kaikista hakeneista oli 28,3 % ja aikuiskoulutuksessa 35,4 %. Eniten nuorten koulutuksen opiskelun aloittaneita oli tekniikan ja liikenteen alalla (32,7 % kaikista aloittaneista). Aikuiskoulutuksessa eniten aloittaneita oli hallinnon ja kaupan alalla (30,7 % kaikista aloittaneista). 26 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000

27 AMMATTIKORKEAKOULUT: HAKENEET, ALOITTANEET JA OPISKELIJAT Hakeneet (ensisijaiset) Aloittaneet Opiskelijat Vuosi Nuorten Aikuis- Yht. Naisia Nuorten Aikuis- Yht. Naisia Nuorten Aikuis- Yht. Naisia koulutus koul. % koul. koul. % koul. koul. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 AMMATTIKORKEAKOULUT: HAKENEET, ALOITTANEET JA OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN 2000 Yhteensä Luonnon- Tekn. Hall. ja Matkailu- Sos. ja Kult- Humanist. vara- ja liik. kaupan ravitsem. terveys- tuuri- ja opetusala ala ala ja talousala ala ala ala Hakeneet (ensisijaiset) Nuoret Aikuiset Yhteensä Naisia % 60,5 53,9 23,3 60,4 79,5 85,7 68,1 65,8 Aloittaneet Nuoret Aikuiset Yhteensä Naisia % 57,0 44,9 18,3 67,5 77,2 89,3 68,5 74,8 Opiskelijat Nuoret Aikuiset Yhteensä Naisia % 54,9 45,1 16,9 64,6 75,0 88,9 68,8 72,4 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA

Opettajat Suomessa 2010

Opettajat Suomessa 2010 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010 Lärarna i Finland 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot

Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuloksellisuustarkastus Työpaperi Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot Liittyy tarkastukseen: Erityisopetus perusopetuksessa Tekijät: Tanja Kirjavainen

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA Tässä Työelämä on julkaisun tarvitsee otsikon osaavia mahdollinen tekijöitä alaotsikko tasaus Tekstiili- vasemmalle ja vaatetusalan koulutusselvitys Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006

HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006 HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006 Arja Huusko Joensuun yliopisto, sosiologian oppiaine Koulutuksen yhteiskunnallis-kulttuurisen tutkimuksen yksikkö 29.6.2007 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

OPETTAJAT SUOMESSA 2013

OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Toimittanut Timo Kumpulainen OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Lärarna i Finland 2013 Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 ISBN 978-952-13-5761-9 (nid.)

Lisätiedot

SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ.

SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ. SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ. Kouvolan seudun ammattiopiston tapaturmakyselyn tuloksia 2011 Louna Karjalainen (toim.) RAPORTTI 2012 Sellasta sattuu. Eka näkee punasta

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 Opetusministeriön

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 2 (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot