Kolpeneen palvelukeskus, Motti, Myllärintie 35, Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolpeneen palvelukeskus, Motti, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj"

Transkriptio

1 Viranomainen Pöytäkirja No 8/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä Kokousaika Perjantaina klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kolpeneen palvelukeskus, Motti, Myllärintie 35, Rovaniemi Pirjo Seurujärvi, pj Uula Tapiola Pertti Ahokas Hilpi Ahola Antero Pantsar Mikko Rundgren Riitta Näkkäläjärvi, vpj Mikko Ekorre Raili Kerola Kirsi Suoheimo Reijo Sulasalmi Sirkka Pikkuvirta Esa Pokka Jukka Paakki, poistui klo Kaisa Rättyä valtuuston puheenjohtaja Helena Peltoniemi I varapuheenjohtaja Raimo Haapakoski II varapuheenjohtaja, poistui klo Katja Valkama kuntayhtymän johtaja, esittelijä Antero Hyvärinen talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Pantsar ja Pertti Ahokas. Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä Pirjo Seurujärvi Antero Hyvärinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Tarkastusaika Allekirjoitukset / Antero Pantsar Pertti Ahokas Kolpeneen palvelukeskuksen taloustoimistossa Virka-asema ja allekirjoitus Pöytäkirjanpitäjä

2 Kokousaika Perjantaina klo Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallinto, Motti Pöytäkirjan nähtävänä pito Käsiteltävät asiat 68 Kuntayhtymän johtajan esittäytyminen ja ajankohtaiset asiat 69 Talousarvion toteutuma Kolpeneentien alueen maa-alueiden myynnin jatkovalmistelu 71 Teknisten palveluiden järjestäminen alkaen 72 Lapin SOTE-integraatio -hanke 73 Uusien kirjanpito-, palkka ja henkilöstöjärjestelmien käyttöönotto 74 Myllärin koulun työsuunnitelma lukuvuodeksi Hallituksen työsuunnitelma syyskaudeksi 76 Kuntayhtymän johtajan palkallinen virkavapaa-anomus 77 Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat 78 Kuntayhtymän johtajan palkkaus ja sivutoimilupa Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Pirjo Seurujärvi Pirjo Seurujärvi hallituksen puheenjohtaja

3 Kuntayhtymän johtajan esittäytyminen ja ajankohtaiset asiat Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän valtuusto valitsi kuntayhtymän uudeksi johtajaksi HTT Katja Valkaman. Kuntayhtymän johtaja on aloittanut virassaan Kuullaan Katja Valkaman esittäytyminen ja ajankohtaiskatsaus. Rovaniemen ja Sodankylän rakennushankkeiden tilanne Kuntoutusyksikön uudisrakennuksen hankesuunnitelman eteneminen Kolpene SOTE-uudistuksessa. Uudistusta koskeva tuore lakiesitys toimitetaan esityslistan liitteenä 1/68 hallituksen jäsenille. Osa henkilöstöä siirtynyt hallintorakennukseen ja Attendon vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi Tilapäiset toimistohenkilöjärjestelyt kuntayhtymänjohtajan päätösehdotus merkitsee tiedoksi esittäytymisen ja ajankohtaiskatsauksen. merkitsi tiedoksi kuntayhtymän johtajan esittäytymisen ja ajankohtaiskatsauksen. keskusteli Rovaniemen asumisyksikön urakoitsijan konkurssiin ja töiden jatkamiseen liittyvistä asioista ja hyväksyi töihin liittyvät virkamiespäätökset. Katja Valkama, johtaja ote -

4 tiedoksi -

5 Talousarvion toteutuma Kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö Johtajan päätösehdotus Liitteenä 2/69 talousarviontoteutumavertailu Kuullaan kuntayhtymän johtajan ja talouspäällikön selostukset toiminnan ja talouden toteutumisesta. merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen. Merkittiin, että hallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa lisäksi kuntayhtymän talousarvion toteutumavertailu sekä asumisen ja hoidon vastuualueen esimiehen laatima selvitys laitoshoidon ja asumispalveluiden talouden ja toiminnan toteutumisesta Talousarvion toteuma 1-7/2014 on ajankohtaan nähden ylijäämäinen. Talousarvion suoritteiden ylittyminen johtuu siitä, että talousarviossa arvioidut laitosasumisen suoritteet ovat ylittyneet kuntoutusasiakkaiden tai kriisin vuoksi tulleiden asiakkaiden jäädessä jakson jälkeen laitoshoitoon. Syynä on yleensä se, että asumista tai koulunkäyntiä ei pystytä jostain syystä järjestämään kotikunnassa. Palvelukoti Metsärinne 2:lla asuu tällä hetkellä neljä asukasta enemmän kun talousarviossa on suunniteltu. Kriisihoitoa ja korotettuja hintapäätöksiä ei ole tehty talousarvioon, koska kriisejä on vaikea ennalta arvioida. Muilta osin hallitus merkitsi tiedoksi kuntayhtymän johtajan ja talouspäällikön selostukset asiassa. Katja Valkama, johtaja Antero Hyvärinen, talouspäällikkö ote - tiedoksi -

6 Kolpeneentien alueen maa-alueiden myynnin jatkovalmistelu Hall Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Valt Hallituksen esitys Kuntayhtymässä on voimassaoleva valtuuston päätös Kolpeneentien alueen myynnistä (valt ja ). Maa-alueiden myynnin vauhdittamiseksi Kolpeneen tien alueen rakennuksia ollaan paraikaa purkamassa kuntayhtymän toimesta. Myös kuntayhtymän talousarvion 2014 ja talous- ja toimintasuunnitelman investointiosassa on varauduttu maa-alueiden myyntiin ja siitä saatujen tulojen käyttämiseen palvelukeskuksen tilojen rakentamiseen ja remontoinnin rahoittamiseen. Hallituksen toimesta on selvitetty mahdollisuuksia kuntayhtymän toiminnan kannalta tarpeettomaksi käyvien maa-alueiden myymiseksi. Edellä mainitun Kolpeneentien alueen (n. 35 ha) lisäksi voidaan harkita myytäväksi myös merkittävää osaa palvelukeskuksen muusta maa-alueesta, toiminnan keskittyessä laitoshoidon purkamiseen liittyen Myllärintien puoleiselle alueelle. Vaihtoehtoina on ollut esillä maa-alueiden myyminen kertamyyntinä tai lohkomisen ja kaavoittamisen kautta useampana kauppana. Myynnin suhteen ei ole vielä syntynyt konkreettisia ja välittömästi toteutumassa olevia tapahtumia. Lähtökohtana on kuitenkin tarttuminen varteenotettavaan tilaisuuteen sellaisen syntyessä. Kiinteistöjen myynti edellyttää valtuuston päätöstä. Johtuen valtuuston kokousaikataulusta (kaksi kertaa vuodessa), on perusteltua esittää valtuustolle valtuuksien myöntämistä mahdollista myyntitilannetta varten. Kuntayhtymällä on lähivuosien investointisuunnitelmassa merkittäviä ja välttämättömiä rakentamis- ja peruskorjaushankkeita, joihin mahdolliset kiinteistöjen myyntitulot on perusteltua osoittaa taloussuunnitelmassa mainitulla tavalla. esittää valtuustolle, että se myötää hallitukselle valtuudet kiinteistöjen myymiseen kuntayhtymän etujen mukaisella tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan tämä pykälä osalta kokouksessa. Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. esittää valtuustolle, että se myötää hallitukselle valtuudet kiinteistöjen myymiseen kuntayhtymän etujen mukaisella tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan tämä pykälä osalta kokouksessa. Valtuuston päätös

7 Hall Käydyssä keskustelussa valtuutettu Uula Tapiola esitti valtuutettu Pertti Pirttimaan ja usean valtuutetun kannattamana, että hallitukselle ei myönnetä valtuutta kiinteistöjen myymiselle vaan asia tuodaan valtuuston päätettäväksi ja, että hallitukselle annetaan valtuudet valmistella asiaa. Kirjallinen esitys on pöytäkirjan liitteenä 4/11. Valtuutettu Mikko Ekorren peruttua kannatuksensa hallituksen esitykselle valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti Uula Tapiolan esityksen, että hallitukselle ei myönnetä valtuutta kiinteistöjen myymiselle vaan asia tuodaan valtuuston päätettäväksi ja, että hallitukselle annetaan valtuudet valmistella asiaa. Merkittiin, että valtuutettu Erkki Kiimalainen ja valtuutettu Vesa Haapala poistuivat klo asian käsittelyn aikana. Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus päätti , että maa-alueiden arvosta pyydetään arviot kahdelta tarjouskilpailutuksen perusteella valittavalta kiinteistövälittäjältä. Asian tiimoilta oltiin yhteydessä Lapin Arvokiinteistöt Oy:n, SKV:n, Kiinteistövälitys Jaakolaan, Kiinteistömaailmaan ja Catella Oy:n. Toimeksiannon ottivat vastaan Kiinteistömaailma ja Catella Oy. Myytävästä maa-alueesta on pyydetty Catella Oy:n ja Kiinteistömaailman arviota. Arviokirjat esitellään kokouksessa ja hallitus päättää jatkotoimenpiteistä. päättää jatkotoimenpiteistä. Merkittiin tiedoksi kuntayhtymän johtajan esittelemät Catella Oy:n kirjallinen arvio ja Kiinteistömaailma Oy:n puhelimitse annettu arvio myytävästä maa-alueesta. päätti odottaa Kiinteistömaailma Oy:n kirjallista arviota ja pyytää lisäksi Lapin Metsämarkkinat Oy:n ja Pohjolan OP-Kiinteistökeskus Oy:n arviot. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa. Katja Valkama, johtaja ote tiedoksi

8 Teknisten palveluiden järjestäminen alkaen Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Kuntayhtymän sopimus teknisten palveluiden järjestämisestä (Kuntayhtymän hallitus ) on voimassa asti. Keskustelua on käyty sairaanhoitopiirin kanssa erilaisista vaihtoehdoista jatkoa ajatellen. Lapin keskussairaalan teknisillä palveluilla ei tällä hetkellä ole riittäviä resursseja tarjota työnjohtoa ostopalveluna. Vaje työnjohdossa vaikeuttaa pitkäjänteistä kiinteistöhuollon toteuttamista. Keskustellaan vaihtoehdoista ja hallitus päättää jatkotoimenpiteistä. Asian valmistelua jatketaan tekemällä teknisiä palveluita koskeva tarve- ja toimenkuvakartoitus. Tämän jälkeen arvioidaan erilaisia järjestämisvaihtoehtoja, joista hallitus tekee päätöksen seuraavassa kokouksessa. Katja Valkama, johtaja ote - tiedoksi -

9 Lapin SOTE-integraatio -hanke Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Lapin kuntien ja sairaanhoitopiirin johtajien kokouksessa Rovaniemellä päätettiin käynnistää suunnittelu Lapin kuntien ja kuntayhtymien SOTE-palvelutuotannon yhdistämiseksi koskien siten myös Kolpenetta. Lapin liiton hallitus päätti kokouksessaan esittää Lapin kunnille, että käynnistetään Lapin liiton hallinnoima maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoa koordinoiva hanke. Hanke olisi EAKR-kattohanke aikavälille , jota voidaan tukea esimerkiksi KASTE-hankeen kautta saatavilla resursseilla. Esitykseen, joka jaetaan liitteenä esityslistan mukana, pyydettiin kunnilta lausuntoja mennessä. Asiaa tullaan myöhemmin käsittelemään aluekehitys- ja kuntapäivillä. Luonnos lausunnosta jaetaan hallituksen jäsenille esityslistan mukana. keskustelee ja päättää lausunnosta. Päätettiin täydentää lausuntoluonnosta keskustelussa esille tuoduilla näkökohdilla. Lisäksi päätettiin, että kuntayhtymän virkamiesjohto jatkaa lausunnon valmistelua. Katja Valkama, johtaja ote Lapin liitto

10 tiedoksi 73 Uusien kirjanpito-, palkka- ja henkilöstöjärjestelmien käyttöönotto Kuntayhtymän johtaja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä siirtyi Kunnan Taitoa OY:n palkkapalveluun Aditro Oy ilmoitti asiakkailleen keväällä 2014, että kirjanpitojärjestelmä Merittin ylläpito lakkaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Asiakkaiden tulee siirtää viimeistään vuoden 2015 alusta palvelutuotantonsa johonkin muuhun järjestelmään. Kustannustehokkain vaihtoehto tässä tilanteessa on siirtyä Aditron Intimen kirjanpitojärjestelmään sekä Work Flow:n sähköiseen ostolaskujen kierrätysjärjestelmään. Järjestelmäkokonaisuus pitää sisällään myös taloussuunnittelun ja talousseurannan työkalun. Intime on Taitoan Pohjois-Suomen toimipisteessä tällä hetkellä käytössä Pohjois-Lapin asiakkailla. Taitoan palvelutuotannon yhtenäistämisessä tietojärjestelmien yhtenäistäminen on tärkeässä roolissa, jotta rajalliset resurssit voidaan käyttää yhtenäistämis- ja digitalisointikehitykseen parhaalla mahdollisella tavalla. Palkanlaskennassa Kolpeneella on käytössä CGI:n Prima. Kolpeneella ei ole käytössä sähköisiä lomakkeita, prosessi on hyvin manuaalista ja työresursseja sitovaa. Taitoa suosittelee taloushallinnon järjestelmien uudistamisen yhteydessä myös palkanlaskennan järjestelmän uusimista. Samanaikaisesti molempien järjestelmien uudistaminen poistaa väliaikaiset liittymien rakentamiskustannukset sekä muut tarvittavat muutostyöt. Samalla asiakas siirtyy kerralla sähköisten prosessien käyttöön. Taitoa on hankkinut suorahankintapäätöksellä Aditron Personec FK:n asiakkaiden käyttöönsä. Taitoan Pohjois-Suomen asiakkaat ovat pääsääntöisesti Aditron Personec FK:n palkanlaskentajärjestelmän käyttäjiä tai sellaisiksi siirtymässä ja Taitoassa kaikki suurimmat asiakkaat ovat kyseisen järjestelmän käyttäjiä. Sähköisten lomakkeiden osalta sujuvaa on siirtyä saman tuoteperheen ESS-järjestelmän käyttöön ja matkalaskujen osalta Aditron Travel-matkanhallintaohjelmaan. Palkkajärjestelmän vaihtoprojekti sisältää uuden järjestelmän käyttöönottokustannusten lisäksi vanhojen tietojen ulostuonnin, harmonisoinnin sekä migraation uuteen versioon. Kustannusarvio sisältää tämän lisäksi ESS-sähköisen asiointipalvelun käyttöönoton sekä uuden matkalaskujärjestelmän käyttöönoton. Palvelutuotannon it-järjestelmien hankinnassa, käyttöönotoissa ja koulutuksissa Taitoa tuottaa asiakkailleen merkittäviä kustannushyötyjä verrattuna niiden hankkimiseen yksittäisen kuntatoimijan toimesta. Tavoitteena on vaihtaa Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymän palkkajärjestelmä CGI:n toimittamasta Prima -palkkajärjestelmästä Aditron Personec FK -järjestelmään. Samalla otetaan käyttöön Aditron ESS-sähköiset lomakkeet. Projektin yhteydessä otetaan myös käyttöön Travelmatkahallintajärjestelmä. Lisäksi korvataan Kolpeneen palvelukeskuksen nykyinen taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus Intime taloushallinnon kokonaisuudella Aditron SaaS palveluna. Intime ratkaisu koostuu seuraavista osa-alueista; kirjanpito, laskenta, myynti- ja ostoreskontra, laskutus, Webraportointi ja Web-lasku. Toimitus sisältää myös Workflow -ostolaskujen kierrätyksen ja taloushallinnon sähköisen Arkiston.

11 Lapin alueella Rovaniemen kaupunki ja Lapin sairaanhoitopiiri käyttävät Personec FK-järjestelmää ja tällä hetkellä monet Pohjois-Lapin kunnat ovat siirtymässä järjestelmän käyttäjiksi. Yhtenäiset järjestelmät nopeuttavat siirtymävaihetta SOTE-alueen sisällä. Palkkajärjestelmän vaihtoprojektin ja Travel matkanhallintajärjestelmän käyttöönoton kustannusarvio on eur+ alv ja matkakulut. Hinta-arvio perustuu Taitoan työmääräarvioon ja toimittajien antamiin hinta-arvioihin. Kustannusarvio Kolpeneen palvelukeskuksen taloushallinnon kokonaisuuden siirtämisestä Intimeen Aditron SaaS -palveluna on noin euroa. Johtajan päätösehdotus päättää tietojärjestelmien uusimisesta ja hyväksyy talousarvion investointia koskevan lisäyksen. Esitys hyväksyttiin. Seuraavaan syysvaltuuston kokoukseen tehdään asiasta talousarvion investointiosaan lisätalousarvioesitys. Katja Valkama, johtaja

12 ote tiedoksi Kunnan Taitoa Oy 74 Myllärin koulun työsuunnitelma lukuvuodeksi Rehtori/vastuualueen esimies Peruskoulutoimintaa ylläpitävän yhteisön tulee hyväksyä seuraavaa lukuvuotta koskeva työsuunnitelma (PoA 9 ) vuosittain. Työsuunnitelma perustuu opetussuunnitelmaan ja siinä määritellään opetuksen yleinen järjestäminen, opetustunnit, opetuksen yhteydessä järjestettävä muu toiminta, työajat, koulun ulkopuolella annettava opetus sekä muut tarpeelliset opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat. Esityslistan mukana jaetaan esitys Myllärin koulun työsuunnitelmaksi lukuvuodelle Johtajan päätösehdotus hyväksyy Myllärin koulun työsuunnitelman lukuvuodelle Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Anita Uusitalo, rehtori

13 ote Myllärin koulu tiedoksi - 75 Hallituksen työsuunnitelma syyskaudeksi Kuntayhtymän johtaja Strategiatyössä onnistuminen edellyttää, että strategia elää ja kehittyy jatkuvasti. Strategia ei kuitenkaan ole pelkästään johdon asia, vaan siihen tarvitaan koko organisaation osaaminen ja voimavarat. Hyvänä lähtökohtana suunnittelutyölle toimii muun muassa vs. johtaja Anita Uusitalon laatima visio ja aikaisemmat linjaukset. Esimiesten johdolla kuntayhtymän henkilökunta aloittaa strategian työstämisen lähiviikkojen aikana. voisi jatkaa strategiatyöskentelyä sitten näiden näkemysten pohjalta. Strategiatyö edellyttää paneutumista ja kaksipäiväinen strategiaseminaari syyskuussa antaisi edellytyksiä hedelmälliselle keskustelussa ja strategia huolelliselle suunnittelulle. Johtoryhmä osallistuisi myös strategian työstämiseen yhdessä hallituksen kanssa. Strategia on tärkeä asiakirja joka vahvistaa kuntayhtymän roolia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita uudistettaessa. Selkeä ja kauaskantoinen strategia on toiminnan edellytyksenä. Strategiaseminaarin yhteydessä voisi myös pitää seuraavan hallituksen kokouksen. Kuntayhtymän hallituksen työskentelyä aikatauluttavat osaltaan perussopimuksen ja hallintosäännön määräykset. Kuntayhtymän valtuuston syyskokous on pidettävä marraskuun 15. päivään mennessä ja alustava talousarvioesitys on toimitettava jäsenkunnille syyskuun loppuun mennessä. Hallituksen kokoukset olisi syytä aikatauluttaa esim. viikoille 38/39 ja 43/44, mahdollisesti myös näiden välillä, tarpeesta ja asioista riippuen. Alkusyksystä järjestetään: Aluekehitys- ja kuntapäivät Ylläksellä valtakunnalliset erityishuollon päivät Helsingissä Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät Inarissa STM järjestää kunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon edustajille keskustelutilaisuuden Oulussa Johtajan päätösehdotus keskustelee syksyn työsuunnitelmastaan ja päättää hallituksen kokouksien ja strategiaseminaarin ajankohdista sekä nimeää osallistujat syksyn tilaisuuksiin. Keskusteltiin hallituksen syksyn työsuunnitelmasta. Seuraava kokous pidetään Kittilän Levillä järjestettävän hallitusseminaarin yhteydessä. Päätettiin myös lokakuussa pidettävästä kokouksesta klo 9.00.

14 Seuraava rakennus- ja kiinteistötoimikunnan kokous päätettiin pitää klo Nimettiin osallistujat syksyn tilaisuuksiin seuraavasti: Aluekehitys- ja kuntapäivät Ylläksellä; Antero Pantsar ja Katja Valkama valtakunnalliset erityishuollon päivät Helsingissä; Kaisa Rättyä ja Pertti Ahokas Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät Inarissa; Riitta Näkkäläjärvi ja Antero Hyvärinen

15 Katja Valkama, johtaja ote tiedoksi 76 HYVINVOINTI HAKUSESSA RIIPPUVUUS RISKINÄ Kaste-kehittämishankkeen ( ) jatkohankehakemuksen ja siihen liittyvän hallinnoinnin hyväksyminen Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymä vastaa sopimusperusteisesti Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja sen hankkeiden hallinnoinnista. Tähän hallinnointisopimukseen perustuen Posken kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö esittää, että kuntayhtymä hyväksyisi HYVINVOINTI HAKU- SESSA RIIPPUVUUS RISKINÄ -kehittämishanketta koskevan j a t k o hankehakemuksen ja hankkeen hallinnoinnin, mikäli se saa rahoituksen. Hankkeeseen liittyvä aineisto jaetaan hallituksen jäsenille. Kolpeneen hallinnoimaa Hyvinvointi hakusessa -päihde- ja mielenterveyspalveluketjun, kuntoutusyhteistyön ja työmenetelmien kehittämishanke on toiminut 18 Lapin kunnassa alkaen. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen kunnista hankkeessa ovat olleet mukana Tornion, Keminmaan, Ylitornion sekä Tervolan kunnat. Kaste-hakuprosessin vuoksi jatkohanketta tulee hakea mennessä, mikäli ei haluta katkosta hankekehittämiseen. Jatkohankkeessa juurrutetaan ja levitetään perushankkeen aikana kehitettyjä toimintamalleja siten, että ne muodostavat toimivat, alueelliset kokonaisuudet Lapissa. Hanke painottuu asiakasosallisuuden eri muotojen kehittämiseen sekä asiakaslähtöisten palvelujen yhtenäisen tuottamismallin luomiseen, jolloin tasa-arvoistetaan päihde- sekä samalla myös mielenterveysasiakkaiden palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Hanke toteutetaan alueellisesti kahdella eri alueella (Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien alueet), joissa molemmissa on oma työntekijä. Hanketyötä tukee osaaikainen taloussihteeri. Lisäksi kuudelle kunnalle varataan mahdollisuus kolmen kuukauden kuntakohtaisen kehittämisjakson toteuttamiseen jatkohankkeen ensimmäisenä vuotena. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa, josta haetaan Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste, osa-alue 1 määrärahaa euroa. Sairaanhoitopiirien kautta omarahoitusta haetaan euroa. Kuntayhtymällä on mahdollisuus osallistua hankkeeseen omien kehittämisresurssiensa puitteissa, hallinnoinnista kuntayhtymän perii po. ohjelman periaatteiden mukaisen korvauksen. Johtajan päätösehdotus

16 hyväksyy HYVINVOINTI HAKUSESSA RIIPPUVUUS RISKINÄ kehittämistä koskevan jatkohankehakemuksen sekä sitoutuu hankkeen hallinnointiin, mikäli se saa haettavan kokonaisrahoituksen. Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kaisa Kostamo-Pääkkö, kehitysjohtaja ote POSKE tiedoksi 77 Kuntayhtymän johtajan palkallinen virkavapaa-anomus Rehtori/henkilöstöasioiden hoitaja Kuntayhtymän johtaja Katja Valkama on hakenut palkallista virkavapaata osallistuakseen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen ja johtoryhmän seminaariin ja tutustumismatkaan Skotlantiin (Glasgow). Matkan tarkoituksena on tutustua Skotlannin laitoshuollon lakkauttamiseen ja eri palveluntarjoajiin sekä osallistua asiantuntijana Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän strategiaseminaariin. Matkasta aiheutuvat kulut maksaa Eskoo. Kuntayhtymän johtajan sijaisena palkallisen virkavapaan ajan on kuntoutuspäällikkö Eija Halonen. Puheenjohtajan päätösehdotus Katja Valkamalle myönnetään palkallista virkavapaata Kuntayhtymän johtajan sijaisena palkallisen virkavapaan ajan on kuntoutuspäällikkö Eija Halonen. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Pirjo Seurujärvi, puheenjohtaja ote tiedoksi Taitoa/palkka-asiantuntija Katja Valkama, Eija Halonen 78 Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Hallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat * Aluehallintoviraston palaute sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeen valvonnallisesta ohjauskäynnistä * EAKR-rahoitteisen Hyvinvointitili-projektin jatko- ja kustannusarvion menolajien muutoshakemus hyväksyttiin Lapin liitossa. merkitsee tiedoksi hallitukselle osoitetut kirjelmät. Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Käydyn keskustelun pohjalta päätettiin, että seuraavaan hallituksen kokoukseen selvitetään ja valmistellaan eläkkeelle siirtyneellä kuntayhtymän johtajalla Juha-Matti Kivistöllä asemansa perusteella voimassa olevat edustustehtävät ja niiden hoitaminen jatkossa.

19 Katja Valkama, johtaja ote - tiedoksi - 78 Kuntayhtymän johtajan palkkaus ja sivutoimilupa Rehtori/henkilöstöasioiden hoitaja Kolpeneen palvelukeskuksen valtuuston valitsema kuntayhtymän johtaja Katja Valkama on ottanut viran vastaa Hakuilmoituksessa oli maininta kuuden kuukauden koeajasta. Kuntayhtymän johtajan palkkauksesta päättää hallitus. Kunnan tai kuntayhtymän asianomainen viranomainen voi harkintansa mukaan päättää työnantajaa edustavien viranhaltijoiden/työntekijöiden palkasta ja sen määräytymisperusteesta. Kuntayhtymän johtajan palkan määräytymisperusteena on Kolpeneen palvelukeskuksessa ollut kokonaispalkka. Johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden työajasta ja työaikakorvauksista on määräykset KVTES:ssa. Kuntayhtymän johtaja Katja Valkama on tehnyt sivutoimilupa-anomuksen satunnaisiin opetus- ja /tai luennointi tehtäviin. Anomus on nähtävänä kokouksessa. Viranhaltijoiden sivutoimia koskevat määräykset löytyvät kunnallisen viranhaltijalaista ( 18). Lain mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Puheenjohtajan päätösehdotus Työhaastatteluun perustuen kuntayhtymän johtajan Katja Valkaman palkaksi määrätään kokonaispalkka 6020 kuukaudessa. Lisäksi hänelle myönnetään hakemuksensa mukaisesti sivutoimilupa. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

20 Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Katja Valkama poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pirjo Seurujärvi, puheenjohtaja ote tiedoksi Taitoa/palkka-asiantuntija Katja Valkama Oikaisuvaatimus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle, Myllärintie 35, Rovaniemi Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt ensin oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: * Rovaniemen hallinto-oikeus, Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, Rovaniemi Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava -valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet

21 Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti os. Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj

Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti os. Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj Viranomainen Esityslista No 11/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 04.11.2014 Kokousaika Torstaina 13.11.2014 klo 10 - Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Viranomainen Esityslista No 5/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 15.5.2015 Kokousaika Keskiviikkona 27.5.2015 klo 09.30- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 25.2.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Esityslista No 4/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 9.4.2015 Kokousaika Perjantaina 17.4.2015 klo 12.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas. Viranomainen Esityslista No 5/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 2.5.2014 Kokousaika Perjantaina 9.5.2014 klo 12 - Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Esityslista No 1//2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 19.1.2014 Kokousaika Torstaina 23.1.2014 klo 15.30- Kokouspaikka Terveyskeskuksen hallinto, Sairaalakatu 1, 3. krs, Tornio

Lisätiedot

City Hotelli, Pekankatu 9, Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

City Hotelli, Pekankatu 9, Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Pöytäkirja No 3//2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 20.2.2014 Kokousaika Maanantaina 3.3.2014 klo 12.00-14.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 3/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 18.3.2015 Kokousaika Perjantaina 27.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 20.8.2015 klo 18.00 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot