Näin ministerit vääristelevät ydinvoimalupien perusteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näin ministerit vääristelevät ydinvoimalupien perusteita"

Transkriptio

1 Näin ministerit vääristelevät ydinvoimalupien perusteita Lauri Myllyvirta energiavastaava, VTM

2 Yli sitoumusta äänestää ydinvoiman vastustajaa, määrä nousee Kaikki sitoumuksen tehneet saavat vaalien alla muistutuksen siitä, miten oman vaalipiirin edustajat äänestivät 26 paikallisryhmää

3

4 Sisältö: Vanhasen ja Pekkarisen väitteet ydinvoiman lisärakentamisen vaikutuksista sähköntuotannon päästöihin ydinsähkön viennin määrästä energiatehokkuustoimien huomioimisesta uusiutuvan energian kustannuksista ydinvoiman vaikutuksesta sähkön hintaan ydinjätteen loppusijoituksesta

5 Sähkön vienti

6 Ydinvoimaa ei rakenneta maahamme sähkön pysyvää vientiä silmälläpitäen. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategia "Me rakennamme Suomeen ydinvoimaa sen verran kuin täällä Suomessa ja Pohjolassa käytämme. Ei venäläisten, saksalaisten tai italialaisten tarpeisiin. 1 Vaihtoehtoina on tuoda kahden ydinvoimalallisen verran rajan takaa tänne tai tuottaa se täällä. 2 Ministeri Pekkarinen mediassa Päättäjien keskuudessa on ehkä ymmärtävä suhtautuminen ydinvoiman hallittua lisäämistä kohtaan, mutta jos ydinvoimaa ryhdyttäisiin rakentamaan lisää vientiä varten, osa heistä, itsekin kuulun niihin, muuttaisi suhtautumistaan kielteiseksi ydinvoiman lisäystä kohtaan. Pääministeri Vanhanen Loviisan Sanomissa Minua ihmetyttää se vimma, jolla suomalaisia pelotellaan keksityllä väitteellä sähkön viennistä. Sähköntuotantokapasiteettia tarvitsee rakentaa vain omaan käyttöömme. Ministeri Katainen Savon Sanomissa

7 TWh Sähköntuotannon lisätarve Säästö+ Biosähkö+ Tuuli+ Risupaketti E.ON 1 TVO 4 Risupaketti CHP:n alasajo Säästön unohtaminen Metsäteoll. lobbaus Tuonnin korvaaminen 10 5 TVO 3 TVO 3 Lauhteen korvaaminen 0 Ilman lisäydinvoimaa Hallitus Lisätarve

8 Sähkön lisätuotannon tarve Hallituksen oletukset Yhteistuotannon alasajo Energiatehokkuustoimien jättäminen huomiotta Metsäteollisuuden massiiviset uusinvestoinnit Jos yksikin oletuksista ei päde, seitsemännen reaktorin tuotanto menee kokonaan vientiin

9 Hallituksen oma selvitys VTT: "Skenaarioissa CHP:n tuotanto vähenee kysynnän vähenemisen myötä. Vähenemä voi olla merkittävä. Herkkyystarkastelusta, ettei näin tule käymään koska sähköä voidaan ja tullaan siirtämään pohjoismaiden ulkopuolelle. Manner-Euroopan sähkön markkinahinta tullee olemaan korkeampi kuin CHP:n tuotantokustannukset, joten sähkön vienti kasvaisi eikä CHP:llä tuotetun sähkön määrä vähenisi. VTT 2009: Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla. Tämäkin herkkyystarkastelu jätettiin pois hallituksen myöhemmästä selvityksestä!

10 Entä jos hallitus ei sanele oletuksia? CHP kokonaisuudessaan lisääntyy kaikissa maissa. Suomessa CHP-sähkön tuotanto kasvaa sekä kaukolämmön että teollisuuden piirissä. Johdot Eurooppaan toimivat vastapainona 'ylituotannolle'. Mitä enemmän halpaa sähköä tuotetaan Pohjoismaissa, sitä enemmän sähköä virtaa Saksaan ja Alankomaihin. Ja jos lisääntyneen halvan tuotannon takia hintaero Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välillä uhkaa kasvaa liian suureksi, rakennetaan taas uusia siirtojohtoja VTT 2009: Euroopan yhdentyvät sähkömarkkinat ja markkinahinnan muodostuminen Suomen näkökulmasta, s

11 Hallituksen omat selvitykset TEM: "Mikäli sähkönkäytön tehostamistoimissa onnistutaan tavoitteiden mukaisesti, sähkön kulutus voisi jäädä esitettyä alemmaksikin. TEM : Energian kysyntä vuoteen 2030.

12 Pysyvä vienti? Ydinvoimaa ei rakenneta maahamme sähkön pysyvää vientiä silmälläpitäen. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategia Lisäydinvoimaa ei mitoiteta kulutushuipun mukaisesti, koska silloin lähtökohtana olisi pysyvä vienti. Ydinvoimakapasiteetin määrästä riippumatta tulee huolehtia Ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti huippuvoiman riittävyydestä. Valtioneuvoston periaatepäätökset TVO:n ja Fennovoiman lupahakemuksiin Yhdellä ydinvoimalaitoksella me sinänsä voisimme tuottaa sähköä niin paljon kuin me vuodessa tarvitsemme. Tehot kuitenkin ratkaisevat, eli se, kuinka paljon kapasiteetti pystyy tarjoamaan sähköä, kun sitä kysytään eniten talven pakkaspäivien aikana. Yksi ei olisi riittänyt talven pakkasviikkojen aikana. Ministeri Pekkarinen Aamulehdessä

13 Pekkarinen pakenee semantiikkaan Vienti ei ole pysyvää, jos tuotetaan 20 TWh enemmän kuin kulutetaan, mutta parina pakkaspäivänä tuodaan? Hallituksen esitykset eivät vähennä tehovajetta: Sähkölämmityksen ja laitesähkön käytön kasvu Sähkön ja lämmön yhteistuotannon alasajo Kaksi ydinvoimalaa Nettovaikutus karkeasti nolla

14 Vaikutus sähköntuotannon päästöihin

15 Suomen CO2-päästöt olisivat vuonna 2020 ilman politiikkatoimia noin 66 milj. tonnia. Uusiutuvat energiat vähentävät noin 8 milj. tonnia ja ydinvoima vähentää noin 10 milj. tonnia, jolloin CO2-päästöt politiikkatoimin ovat 48 milj. tonnia. Ministeri Pekkarinen hallituksen iltakoulussa Kuinka paljon ydinvoima vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä? Nämä uudet [kaksi ydinvoimalaa] vastaisivat noin 10 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Ministeri Pekkarinen Kainuun Sanomissa Tarvitsemme uusiutuvia JA ydinvoimaa. Vain niin kuljemme nopealla tahdilla kohti päästötöntä Suomea. Ministeri Katainen MTV3:n nettikolumnissa Miksi pyörsitte päätöksenne ja esititte lupaa kahdelle ydinvoimalalle? Päätökseen vaikutti kolme tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, että kävi ilmi, että meillä on mahdollisuus ottaa vielä vahvempi vastuu ilmastokysymyksen hoitamisesta. Ministeri Pekkarinen Aamulehdessä

16 VTT 2010: Ydinvoimahankkeiden periaatepäätökseen liittyvät energia- ja kansantaloudelliset selvitykset, s. 57. Vähennys 1 Mt per reaktori

17 Miksi päästövähennykset eivät suurempia? Avoimilla sähkömarkkinoilla voimalaa käytetään aina, kun taloudellisesti kannattavaa Kannattavuuden määrää sähkön hinta Yhdistyvillä sähkömarkkinoilla ydinvoiman vaikutus sähkön hintaan pieni Suomi alle 1/10 markkinasta vuonna 2020! Suomalainen lauhde kilpailee saksalaisen ruskohiililauhteen kanssa

18 Markkinavaikutukset: Olkiluoto 3 Olkiluoto 3:n piti vähentää päästöjä Suomessa 10 Mt Ydinvoiman todellinen vaikutus tulee ilmi Olkiluoto 3:n valmistuessa Uuden reaktorin vaikutus lauhdetuotantoon jää minimaaliseksi Itätuonti jatkuu Sähköntuotannon lisäys viedään Ruotsin kautta Saksaan sekä Viroon

19 Tähän sisältyy jo lauhteen alasajo! Luku on viisinkertainen taustalaskelmiin verrattuna!

20 Päästövähennysten kaksoislaskentaa à la Pekkarinen Päästövähennysten paisuttelu ei riittänyt ministeri Pekkariselle, joka laski paisutellutkin vähennykset kahteen kertaan Pekkarisen lupaaman päästötason saavuttaminen edellyttäisi, että lauhdetuotannon päästöt painuisivat 10 miljoonaa tonnia nollan alapuolelle

21 VTT 2010: Ydinvoimahankkeiden periaatepäätökseen liittyvät energia- ja kansantaloudelliset selvitykset, s. 57.

22 Ydinvoiman vaikutus sähkön hintaan Lisäydinvoimalla on laskeva vaikutus sähkön hintaan. Yhden MW:n ydinvoimalan vaikutus on noin 5 /MWh. Hallituksen VTT:llä teettämä sähkömarkkinaselvitys 1 Lisäydinvoiman rakentaminen auttaisi osaltaan pitämään sähkön hintaa kohtuullisena. Keskeinen vaikutusmekanismi kansantuotteen nousulle olisi investointisysäyksen lisäksi sähkön alhaisempi hinta. Valtioneuvoston periaatepäätökset TVO:n ja Fennovoiman hakemuksiin

23 Ydinvoiman vaikutus sähkön hintaan riippuu voimakkaasti siirtoyhteyksien kehityksestä Olkiluoto 3:n yhteydessä rakennettu 1800 MW uutta siirtokapasiteettia Ruotsiin ja Viroon, kokonaisvaikutus sähkön hintaa nostava

24 Ydinvoiman vaikutus sähkön hintaan Hallitus olettaa, että uusia siirtoyhteyksiä ei rakenneta ollenkaan, kun ala itse arvioi yhteyksien 3-kertaistuvan 10 vuodessa! Hallitus yliarvioi ydinvoimainvestointien vaikutuksen sähkön hintaan moninkertaisesti Kansantaloudellisten vaikutusten arviointi nojaa eroihin sähkön hinnassa

25 Paljonko tuulivoiman lisääminen maksaa? Uusiutuvan energian muuttuvien tukien kustannukset veronmaksajille ovat noin 340 miljoonaa euroa vuodessa, josta tuulivoiman ja biokaasun syöttötariffin osuus on 200 miljoonaa euroa. Ministeri Pekkarinen hallituksen iltakoulussa Uusiutuvan energian käytön tukemiseen käytetään vuoteen 2020 mennessä runsaat 300 miljoonaa euroa vuodessa. Ministeri Pekkarinen, HS

26 Kustannusten määräytyminen Tuottajille taataan sähköstä hinta 83,5 /MWh Hinta pysyy samana inflaatiosta huolimatta Markkinahinnan ja kuluttajahinnan erotus katetaan valtion budjetista Tukijärjestelmän kustannukset määräytyvät ko. hintojen erotuksen ja tuettavan tuulivoiman määrän mukaan

27 Sähkön hinta 2020 Hallituksen ennuste sähkön hinnaksi vuodelle 2020 on 50 /MWh Hinta on ilmoitettu vuoden 2007 euroissa, huomioimatta inflaatiota MUTTA hallitus on unohtanut ottaa tämän huomioon tukijärjestelmän kustannuksia laskiessaan!

28 Hallituksen sähkönhintaennuste 50 olettaen, että 6. ydinreaktori olisi käytössä 2019

29 Tuulivoiman vaikutus sähkön hintaan Tuulivoiman lisäys alentaa sähkön hintaa Pohjoismaissa 2 eurolla 10 terawattitunnin tuotannonlisäystä kohden 2 euroa alempi hinta merkitsee lähes 200 miljoonan säästöä sähkön käyttäjille

30 /MWh Tuulisähkön tuottajahinta ja sähkön markkinahinta Tuulisähkön tuottajahinta Sähkön hintaennuste vuoden 2007 euroissa Sähkön hintaennuste, inflaatiokorjattu Sähkön hintaennuste, inflaatiokorjattu, riittävät siirtoyhteydet

31 milj. 40 Järjestelmän kustannus laskuvirheellä ja ilman Tuulisähkön tuotanto Järjestelmän kustannus (hallitus) Järjestelmän kustannus (todellinen) Järjestelmän kustannus (riittävä siirtokapasiteetti)

32 Ydinjätteen loppusijoitus Valtioneuvosto katsoo, että ydinjäte voidaan turvallisesti ( ) loppusijoittaa jo käytössä olevia menetelmiä käyttäen. ( ) Valtioneuvosto on todennut, että ( ) ei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että hanketta ei voitaisi toteuttaa siten kuin ydinenergialain 6 edellyttää. Valtioneuvoston periaatepäätökset Fennovoiman ja TVO:n hakemuksiin

33 Ydinjätteen loppusijoitus auki Ydinenergialaki: periaatepäätöksen ehtona hakijan riittävät edellytykset loppusijoittaa jäte Suomeen (6 ) loppusijoitus vaatii kunnan hyväksynnän (11 ) Fennovoiman hakemus ei voi mitenkään täyttää ydinenergialain ehtoja Loppusijoitusmenetelmää ei ole vielä käytössä missään maailmassa

34 Kiitos!

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

ERIÄVÄ MIELIPIDE. Perustelut. Valtioneuvoston periaatepäätökset kumottava

ERIÄVÄ MIELIPIDE. Perustelut. Valtioneuvoston periaatepäätökset kumottava ERIÄVÄ MIELIPIDE Perustelut Valtioneuvoston periaatepäätökset kumottava Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan enemmistö esittää valtioneuvoston periaatepäätöksiä kahden uuden ydinvoimalan rakentamisesta saatettavaksi

Lisätiedot

Sisältö Esipuhe... 3 Voimalahankkeet kartalla... 5 Tulokset... 6 Yritys- ja laitoskohtaiset vertailut... 9 Johtopäätökset ja suositukset...

Sisältö Esipuhe... 3 Voimalahankkeet kartalla... 5 Tulokset... 6 Yritys- ja laitoskohtaiset vertailut... 9 Johtopäätökset ja suositukset... 1 Sisältö Esipuhe... 3 Voimalahankkeet kartalla... 5 Tulokset... 6 Yritys- ja laitoskohtaiset vertailut... 9 Johtopäätökset ja suositukset... 10 Lisätietoa: Greenpeacen energiaratkaisut... 13 Liite 1:

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Kestävän energian vallankumous

Kestävän energian vallankumous Kestävän energian vallankumous Tiekartta uusiutuviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin Suomessa 2009-2020 greenpeace.fi Kestävän energian vallankumous 1 Greenpeacen energiamallilla saavutettavat tavoitteet:

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö Selvitys 60K05458.01-Q210-002B Lokakuu 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriö Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön tuotannossa päästökauppatilanteessa Sivu 2 (27) Esipuhe Tämä Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

Working Paper Maakaasun hinnan vaikutukset ilmastopolitiikan kustannuksiin

Working Paper Maakaasun hinnan vaikutukset ilmastopolitiikan kustannuksiin econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Forsström,

Lisätiedot

JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA

JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA Projektityö Tarkastaja: Sami Repo II SISÄLLYS 1. Johdanto...1 2. Pohjoismaiset sähkömarkkinat...2 2.1. Pohjoismaiden tuotanto-osuudet...2

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA

UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA Vertailevia skenaarioita Kauppa- ja teollisuusministeriön Energiatalous 2025 -skenaariotarkasteluihin Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 40% vuoteen 2030 mennessä lisäämällä

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 2 Tiivistelmä Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Pro gradu -tutkielma Kari Aarnos Op. nro: 011713881 Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINASKENAARIOT VUOTEEN 2035

SÄHKÖMARKKINASKENAARIOT VUOTEEN 2035 SÄHKÖMARKKINASKENAARIOT VUOTEEN 2035 Työ ja elinkeinoministeriö Loppuraportti 5.12.2012 Joulukuu 2012 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Polttoaineiden ja päästöoikeuden

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa:

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa: 1 (13) Valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta ja yksikön toimintaan samalla laitospaikalla

Lisätiedot

Lausunto uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamishankkeen periaatepäätöshakemuksesta Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry.

Lausunto uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamishankkeen periaatepäätöshakemuksesta Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry. Lausunto uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamishankkeen periaatepäätöshakemuksesta Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry. 28.2.2001 2 Tämä on Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry:n lausunto kauppa- ja

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

Reaktorin ytimessä. Teksti Teppo Tiilikainen Kuvat Hannu Lindroos. 4/2010 Suomen Kuvalehti 35

Reaktorin ytimessä. Teksti Teppo Tiilikainen Kuvat Hannu Lindroos. 4/2010 Suomen Kuvalehti 35 Reaktorin ytimessä Teksti Teppo Tiilikainen Kuvat Hannu Lindroos Tämä simolainen korpimaisema on vahva ehdokas Suomen seuraavan ydinvoimalan sijoituspaikaksi. Hallitus päättää tänä keväänä ydinvoiman jatkorakentamisesta.

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

Tuulivoiman syöttötariffit ja metsäenergian edistäminen Suomessa

Tuulivoiman syöttötariffit ja metsäenergian edistäminen Suomessa Tuulivoiman syöttötariffit ja metsäenergian edistäminen Suomessa Bioenergian Lappi seminaari 11.5.2010 Niina Honkasalo Energiateollisuus ry 1 Energiatulevaisuuden haasteita Suomessa Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasupäästöjen

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden avautuminen Euroopassa ja sen vaikutukset Suomen sähkömarkkinoihin

Sähkömarkkinoiden avautuminen Euroopassa ja sen vaikutukset Suomen sähkömarkkinoihin 2.4.2006 Kauppatieteiden osasto Teknologiatutkimus 90671K Kandidaatintutkielma (teknologiatutkimus) Sähkömarkkinoiden avautuminen Euroopassa ja sen vaikutukset Suomen sähkömarkkinoihin Milla Ratilainen

Lisätiedot