24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika Maanantai klo 16:00 - Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro Ruokapalvelupäällikön viran täyttäminen 24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta 25 Puheterapiapalvelujen myyntisopimuksen irtisanominen Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa 26 Lupa puheterapeutin toimen täyttämiseen sosiaali- ja terveystoimessa 27 Lupa sairaanhoitajan toimen täyttämiseen sosiaali- ja terveystoimessa Ostopalvelusopimuksen hyväksyminen MHM Dental Servide ky:n ja kunnan välillä 29 Viranhaltijoiden tekemien päätösten tiedoksi saattaminen 30 Saapuneet kirjeet 31 Osallistuminen Sydänyhdistyksen kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyön toimivuuden arviointi ja kehittäminen sydänpotilaiden kuntoutusjärjestelmässä Lapissa hankkeeseen Muut asiat

2

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 36 Kokousaika Maanantai klo 16: Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet Hietanen Markku, jäsen jäsenet Hiltunen Ahti, jäsen Kauppinen Helena, jäsen Vaattovaara Anu, varajäsen Koivumaa Kari, puheenjohtaja Kumpula Keijo, jäsen Pääkkölä Hilde, jäsen Vaattovaara Birgitta, jäsen Muut saapuvilla Harju Lahja esittelijä olleet Tiensuu Jaakko, kunnanhallituksen puh.johtaja Havanka Heikki, kunnanjohtaja Vaattovaara Taina, pöytäkirjanpitäjä Poissa Satta Pirjo varapuheenjohtaja Möykkynen Pekka, kunnanhallituksen edustaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Keijo Kumpula ja Anu Vaattovaara. Pöytäkirjan allekirjoitus Kari Koivumaa puheenjohtaja Taina Vaattovaara pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kolari Allekirjoitukset Keijo Kumpula Vaattovaara Anu Pöytäkirja on pidetty Sosiaali- ja terveystoimisto klo ja yleisesti nähtävänä Taina Vaattovaara toimistosihteeri

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 36

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 37 Sos-terv.ltk 23 Sos-terv.ltk RUOKAPALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN Sos-terv.ltk Ruokapalvelupäällikön virka on ollut haettavana klo mennessä. Hakuilmoitus, liite nro 11 Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta. Määräajan päättymisen jälkeen saapui yksi hakemus. Hakijoiden hakemukset liite nro 12 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää jatkaa ruokapalvelupäällikön viran hakuaikaa saakka. Aiemmin virkaa hakeneet huomioidaan. Koeaika virassa on kuusi kuukautta. Hakuilmoitusta päätetään muuttaa kelpoisuuden osalta seuraavasti Pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva opistotasoinen tai ammattikorkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva tutkinto. Työskentely esimiestehtävissä katsotaan eduksi. Sos-terv.ltk Määräaikaan mennessä hakemuksia oli saapunut aiemmin hakeneet mukaan lukien yhteensä seitsemän. Yhdistelmä hakijoista, liite nro 20 Haastattelu on pidetty haastatteluun kutsutuille ja haastattelijoina ovat toimineet lautakunnan puheenjohtaja Kari Koivumaa, lautakunnan varapuheenjohtaja Pirjo Satta, toimistonhoitaja Kyllikki Vaattovaara ja perusturvajohtaja Lahja Harju.

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 38 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita ruokapalvelupäällikön virkaan Tuomas Kaarnan ja vahvistaa hänen tehtäväkohtaiseksi palkakseen 2633,67 euroa kuukaudessa. Koeaika on kuusi kuukautta. ehdotus hyväksyttiin.

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 39 ERON MYÖNTÄMINEN PIRJO SEPPÄSELLE PUHETERAPEUTIN TOIMESTA Sos-terv.ltk 24 Pirjo Seppänen ilmoittaa saapuneella kirjeellään irtisanoutuvansa puheterapeutin toimesta lukien. Hallintosäännön 9 :n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee puheterapeutin. Hallintosäännön 13 :n mukaan palvelusuhteen päättymisestä, eron myöntämisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää eron Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta lukien, siten että palvelussuhde päättyy ehdotus hyväksyttiin.

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 40 PUHETERAPIAPALVELUJEN MYYNTISOPIMUKSEN IRTISANOMINEN MUONION- ENONTEKIÖN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN KANSSA. Sos-terv.ltk 25 Kolarin kunta ja Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymä ovat 2011 sopineet puheterapiapalvelujen myymisestä ja ostamisesta keskinäisellä voimaantulleella sopimuksella siten, että Kolarin kunta on myynyt palvelua Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymälle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymällä on puheterapiapalvelun ostotarve vaihdellut vuoden 2011 aikana. Nyt Kolarin puheterapeutti on irtisanoutunut ja uuden saamisesta ei ole varmuutta. Näin ollen kuten sopimuksen kohdassa 6 todetaan Mikäli Kolarin kunnassa tilanne puheterapiapalvelujen osalta olennaisesti muuttuu, eikä Kolarin kunnalla ole mahdollisuutta myydä puheterapeutin palveluja, Kolarin kunta ilmoittaa asiasta kahta viikkoa ennen palvelujen myynnin loppumista. Johtava lääkäri on ollut yhteydessä Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän johtavaan lääkäriin Teemu Taulavuoreen ja ilmoittanut muuttuneesta tilanteesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta irtisanoo puheterapiapalvelujen myyntisopimuksen Muonio-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa. Mikäli puheterapeutin rekrytoinnissa onnistutaan, on Kolarin kunta valmis neuvottelemaan Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa uudesta sopimuksesta. ehdotus hyväksyttiin.

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 41 LUPA PUHETERAPEUTIN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA Sos-terv. ltk 26 Puheterapeutti on irtisanoutunut. Johtavan lääkärin mukaan tarve toimen täyttämiseen on edelleen olemassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan täyttää vakinaisesti puheterapeutin toimen. ehdotus hyväksyttiin.

10 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 42 LUPA SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA Sos-terv.ltk 27 V.osaston os.hoitaja Pyydän lupaa saada täyttää sairaanhoitajan toimi vakinaisesti Kolarin kuntaan. Perustelut toimen täyttämiselle ovat seuraavat: 1. Sairaanhoitaja toimii vuodeosastolla sairaanhoitajan tehtävässä ja vastaanotolla päivystävänä sairaanhoitajana. 2. Valitun sairaanhoitajan tehtävänä on viiden vuoden kokemuksen täyttyessä toimia myös aluesairaanhoitajan vastaanotolla. 3. Toimi on toiminnan kannalta tarpeellinen. 4. On hyvä kiinnittää hoitajia vakituiseen työsuhteeseen uhkaavan hoitajapulan vuoksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan täyttää vakinaisesti sairaanhoitajan toimen. ehdotus hyväksyttiin.

11 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 43 OSTOPALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN MHM DENTAL SERVICE KY:N JA KUNNAN VÄLILLÄ Sos-terv.ltk 28 Vastaava h.lääkäri Vastaava hammaslääkäri Päivi Havela on neuvotellut sopimuksesta MHM Dental Service Ky:n hammaslääkärin Mikko Mäkimaan kanssa. Tällä hetkellä vakituisen hammaslääkärin toimi on täyttämättä ja hoitoon pyrkivien ei kiireellistä hoitoa odottavien potilaiden jono uhkaa kasvaa. Vastaavan hammaslääkärin vuosilomat on saatava myös järjestettyä. Jotta hoitotakuussa pysyttäisiin, esittää vastaava hammaslääkäri ostopalvelusopimusta lukien toistaiseksi voimassaolevana. Irtisanomisaika sopimuksella on yksi kuukausi. Vakituiseen hammaslääkärin toimeen yritetään löytää hakijaa. Mm. työvoimahallinnon sivuilla on haettu työntekijää jo pitkään. Haku uudistetaan jälleen. Ostopalvelusopimus, liite nro 21 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä esitetyn ostopalvelusopimuksen MHN Dental Service Ky:n kanssa ja valtuuttaa vastaavan hammaslääkärin allekirjoittamaan sen. ehdotus hyväksyttiin.

12 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 44 VIRANHALTIJOIDEN TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Sos-terv.ltk 29 Hallintosäännön 9-13 :ien mukaan osastopäällikkö ja tulosalueen ja tulosyksikön esimiehet ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita sekä käyttävät sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen johtosäännön mukaista ratkaisuvaltaa. Päätökset koskevat mm. henkilöstövalintoja, vuosilomien vahvistamista, virkavapauksien/työlomien myöntämistä (esim. koulutus, sairauslomat, palkattomat). Ratkaisuvaltaa käyttävien viranhaltijoiden päätökset ajalta * perusturvajohtaja/osastopäällikkö * johtava lääkäri * terveysvalvonnan johtaja 1-1 * toimintakeskuksen johtaja * vast. sairaanhoitaja, Tanna * sosiaaliohjaaja * avohoidon osastonhoitaja 21- * vuodeosaston osastonhoitaja * ruokapalvelupäällikkö * vastaava hammaslääkäri 4-6 * toimistonhoitaja 4-4 Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi päätökset ja päättää ettei se KuntaL 51 :n mukaisessa tarkoituksessa käytä ottooikeuttaan. ehdotus hyväksyttiin.

13 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 45 SAAPUNEET KIRJEET Sos-terv.ltk Valtiokonttori ; Ilmoitus rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen määrärahan suuruudesta, kunnissa asuvien rintamaveteraaniemn ja sotainvalidien lukumääristä vuonna ; Sotilasvammalain mukaisista kotipalveluista ja asumispalveluista sekä omaishoidon tuesta ja avosairaanhoidon palveluista sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen ajalta Valtiovarainministeriö ; kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen tarkistamisesta lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuonna Aluehallintovirasto: ; Yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan lopettaminen: Lapland Klinikat Oy ; Perustoimeentulotuen kustannusten valtoinosuuden vahvistaminen vuodelle Valvira ; Muistutusmenettelystä ja siihen liittyvistä käytännöistä terveydenhuollossa 05 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ; Joukkoliikenteen valtionrahoitus vuonna Kunnanhallitus ; Hallintokuntien pöytäkirjat Ruokapalveluvastaavan toimen muuttaminen ravitsemistyöntekijän toimeksi ja lupa toimen täyttämiseen ravitsemistyöntekijän toimena Lupa ravitsemistyöntekijän toimen täyttämiseen sosiaali- ja terveystoimessa Lupa sairaanhoitajan toimen täyttämiseen sosiaali- ja terveystoimessa Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä Jaksotyöstä yleistyöaikaan 07 Kunnanhallitus ; Terveystarkastajan tehtäväkohtainen palkka 08 Pirjo Seppänen ; Irtisanoutuminen puheterapeutin tehtävästä

14 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 46 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

15 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 47 OSALLISTUMINEN SYDÄNYHDISTYKSEN KOLMANNEN JA JULKISEN SEKTORIN YHTEIS- TYÖN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN SYDÄNPOTILAIDEN KUNTOUTUSJÄR- JESTELMÄSSÄ LAPISSA HANKKEESEEN Sos-terv.ltk 31 Johtava lääkäri Tämän hankkeen tavoitteena on: - arvioida kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyön toimivuutta sydänkuntoutusjärjestelmässä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella sekä ammattikorkeakolulujen hoitotyön ja fysioterapian koulutusohjelmissa; - kehittää Tulppa-avokuntoutusohjelmaan pohjautuva kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen sekä tehokkaasti toimiva sydänkuntoutuksen, potilasohjauksen ja terveyden edistämisen ohjelma terveyskeskuksiin ja ammattikorkeakouluihin; - tulokset otetaan käyttöön terveyskeskusten toiminnassa ja ammat- korkeakoulujen hoitotyön ja fysioterapian koulutusohjelmissa. ti Johtava lääkäri Ulla Ylläsjärvi esittää, Lapin sydänyhdistyksen toivovan meitä kumppaniksi hankkeeseen, jossa Sydänyhdistyksen Tulppa -hankkeessa pilotoitua toimintatapaa jalkautettaisiin Lappiin vuosina Maksimikustannukset olisivat seuraavat 2012: 413, 2013: 1239 ja 2014: 620. Näistä summista puolet pitäisi olla omana rahoitusosuutena ja puolen ns. oman työn osuutena. Vuosittainen toiminnan kuvaus: v. 2012: 1. Lapin Sydänpiiri laatii kyselyn terveyskeskuksille ja ammattikorkeakouluille (projektipäällikkö ja projektisuunnittelija); 2. Kyselyn raportointi (projektipäällikkö ja projektisuunnittelija; 3. Seutukunnittaiset seminaarit tulosten arvioimiseksi (5 kpl) (projektipäällikkö ja projektisuunnittelija); 4. Kehittämissuunnitelman laadinta Tulppa-avokuntoutusohjelman ja Tietovakka-tietopisteen aktivoinnin pohjalta (projektipäällikkö ja projektisuunnittelija). v Tulppa-avokuntoutusohjelman koulutuksen toteutuksen ja Tietovakka-tietopisteeseen tutustumisen suunnittelu (projektipäällikkö ja projektisuunnittelija); 2. Asiantuntijoiden hankinta; lääkäri, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi ja seksuaaliterapeutti (projektipäällikkö ja projektisuunnittelija);

16 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu Koulutuksen organisointi terveyskeskuksiin ja Tietovakkaan (projektipäällikkö ja projektisuunnittelija yhteistyössä terveyskeskusten vastuuhenkilöiden kanssa); 4. Ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö ((projektipäällikkö ja projektisuunnittelija yhteistyössä ammattikorkeakoulujen hoitotyön ja fysioterapiakoulutuksen vastuuhenkilöt). v Tulosten raportointi (projektipäällikkö ja projektisuunnittelija); 2. Loppuseminaari Rovaniemellä (projektipäällikkö ja projektisuunnittelija); 3. Hankkeen päättäminen (projektipäällikkö ja projektisuunnittelija) Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osallistua Sydänyhdistyksen em. hankkeeseen. Vuonna 2012 kustannus katetaan poliklinikan muista yhteisosuuksista. Vuosien ja 2014 määräraha vartaan vuosien 2013 ja 2014 talousarvioihin. ehdotus hyväksyttiin.

17 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 49 MUUT ASIAT Sos-terv.ltk 32 Perusturvajohtaja antoi informaation lautakunnalle työttömien terveystarkastuksista. Keskusteltiin ajankohtaisista asioista.

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 27.11.2014 klo 18:05 20:46 Paikka Kokoushuone Ervast, Kirkkonummen kunnantalo 1. krs. Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi Läsnäolijat Määttä

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Torstai 14.9.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 14.9.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU 6 / 2006 Torstai 14.9.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012. Perusturvalautakunta. 26.04.2012 klo 17.30 18.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012. Perusturvalautakunta. 26.04.2012 klo 17.30 18.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 26.04.2012 klo 17.30 18.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Leppälä Martti Markkola

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

Kokousaika 29.2.2012 klo 17.00 19.50. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 29.2.2012 klo 17.00 19.50. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 29.2.2012 11 Kokousaika 29.2.2012 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 Konneveden

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.2.2011 klo 15.00-17.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 03/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 7/2006 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30

Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 1 Kiinteistön kauppa / Vinkuva RN:o

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot