LAPPEENRANNANKAUPUli Kigaamo. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI HAKEMUS (kahtena kappaleena) Suunnittelutarveratkaisu MRL 137

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0 2. 12. 1014. LAPPEENRANNANKAUPUli Kigaamo. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI HAKEMUS (kahtena kappaleena) Suunnittelutarveratkaisu MRL 137"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI HAKEMUS (kahtena kappaleena) Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 LAPPEENRANNANKAUPUli Kigaamo Viranomainen täyttää MRL 137 :n nojalla erityiset MRL 171 nojalla poikkeaminen alla olevista säännöksistä: Poikkeaminen MRL edellytykset suunnittelutarvetta koskevien säännösten nojalla Viranomaisen merkintöjä varten Saapumispäivä 33 3 mom. 38 D 72 2 m om. Kiinteistötunnus D 8 1 lupa / ilmoitus j 177 Q 43 3 mom. rakennusjärjestyksen Nimi Puhelin virka-aikana HAKIJA TuuliSaimaa Oy Miika Pilli (rakennuspaikan Postiosoite haltija) Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta 2. Kaupunki -osa kylä Kortteli tila ontti r:no RAKENNUS PAIKKA Rakennuspaikan osoite Kaukkorvenkangas (ei katuosoitetta) Tontin 1 rakennuspaikanpinta-ala (m2) n. 0,5 ha Määräala 3. RAKENNUS- HANKE TAI TOIMENPIDE Uuden rakennuksen rakentaminen f-y Rakennuksen muutos- ja korjaustyö Muu toimenpide Uudet rakennukset Kerrosala (m2) Kerrosluku Asuntoja (kpl) Tuulivoimala WTG K1 6. LISASELVITYKSIA 7. LISÄTIETOJA Henkilö jolla on oikeus antaa lisätietoja hakemuksesta tai muuttaa sitä Nimi!Puhelin Miika Pilli Osoite Faksi 1 sähköposti Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta L 1 Tieyhteys voimaloille järjestetään Muukon tuulivoimapuistoa sekä olemassa olevia metsäautoteitä hyödyntäen. Tarkempi kuvaus kartalla liitteenä. Vesiliittymiä ja jätehuoltoa ei tarvita. Käytetty rakennusoikeus (m2) Olemassa olevat asunnot (kpl) Purettavat rakennukset (k-m2) 4. Rakentaminen suunnittelutarvealueelle. POIKKEUKSET 5. Ratkaisua haetaan kahden tuulivoimalan rakentamista varten. Kumpaakin haetaan omalla hakemuksellaan. HAKEMUKSEN Hankkeen ympäristöselvitykset on arvioitu vuoden 2014 aikana sekä hyödyntäen olemassa olevan Muukon PERUSTELUT JA tuulivoimapuiston aineistoa. Selvitykset, mallinnukset sekä lausunnot ovat hakemuksen liitteenä. Kaksi uutta ARVIO HANKKEEN voimalaa tullaan rakentamaan olemassa olevan puiston jatkeeksi ja kytketään valmiiseen sähköasemaan, VAIKUTUKSESTA vaikutusten jäädessä erittäin vähäisiksi. 8. LIITTEET Valtakirja Naapureiden kuuleminen 1 ilmoittaminen x Ympäristökartta x Selvitys hallinta - ja omistusoikeudesta x Ote kaavasta tai kaavaehdotuksesta Virallinen karttaote 1 tonttikartta x Asemapiirroksia kpl x Selvitykset, mallinnuksetja lausunnot Muita suunnitelmia kpl 9. LASKUTUSOSOITE Nimi TuuliSaimaa Oy Osoite Henkilö-1 LY-tunnus Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta 10. Puhelin johon tehdystä päätösestä voidaan ilmoittaa PÄÄTÖKSEN Postitse TOIMITUS Nimi Osoite TuuliSaimaa Oy Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta 11. [akennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa TIETOJEN suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 3 mom.). LUOVUT USakennusluparekisteri stä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai markkinatutkimusta 12. ALLEKIRJOITUS varten (henkilötietolaki 30 ) Aika ja paikka Lappeenrannassa Hakijan tai valtuptetun asiamiehen allekirjoitus Nimen selvennys 7 Postiosoite Katuosoite Puhelin Telekopio PL 38 Brahenkatu 5 A LAPPEENRANTA LAPPEENRANTA

2 Karnakarna 1: p d MML, kunnat 1 Kop io int i lupa : 6 59 j KP// 10

3 11 11 Ö - l e ttår o Of A,

4 la p _ r n a a s t o k a rt t a : tti JL

5 TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiksäkerhetsverket PÄÄTÖS Päiväys/Datum Dnro/Dnr TRAFI/23059/ / TuuliSaimaa Oy 2013 Juha Tuominen Snellm ani nkatu 3 B Viite/Referens TuuliSaimaa Oy:n LAPPEENRANTA lent oestel upahakem us Tuulivoimaloiden pystyttäminen, Lappeenranta Lupapäätös Lupa seuraavien lentoesteiden pystyttämiseen myönnetään. Lentoeste : TuuliMuukko Cl Tyyppi: Tuulivoimala Sijainti: 61006'55"N '51"E (WGS84) X= Y= (KKJ) Korkeus: 200 m maanpinnasta, m merenpinnasta (N60) ID-numero: Lentoeste : TuuliMuukko C2 Tyyppi: Tuulivoimala Sijainti : 61006'37"N '16"E (WGS84) X= Y= (KKJ) Korkeus: 200 m maanpinnasta, m merenpinnasta (N60) ID-numero: Päätöksessä on huomioitu Finavian lausunnot Dnro 545/521/2013, sekä Finavian lisäselvitys 545/521/2013, Luvan ehdot 1. Jos esteitä ei ole pystytetty mennessä, lupa raukeaa. 2. Esteen lapojen sekä moottorisuojan tulee olla väriltään valkoinen. Putkirakenteisessa kannatinmastossa mastosta vähintään ylimmän 2/3 tulee olla väriltään valkoinen. Risti kkorakenteisessa kannatinmastossa maston valkoinen väri voidaan korvata 2/3 korkeudelle asennettavilla pienitehoisilla B- tyypin lentoestevaloilla sekä punaisella 6 m korkealla maalauksella valoista alaspäin. 3. Konehuoneen päälle tulee asentaa suuritehoinen 13-tyypin lentoestevalo, jonka valovoimakkuus on päivällä cd ja yöllä joko B -tyypin suuritehoinen (2000 cd) vilkkuva valkoinen, tai keskitehoinen (2000 cd) B-tyypin vilkkuva punainen, tai keskitehoinen (2000 cd) C-tyypin kiinteä punainen valo. Torniosan pienitehoiset lentoestevalot tornin korkeuden mukaisesti. Tuulivoima puiston esteiden valojen tulee välähtää samanaikaisesti. Valojen sijainti ja määrä on suunniteltava siten, että valo on havaittavissa kaikista ilma-aluksen lähestymissuunnista. Tuulivoimalan lentoestevalot, niiden mahdollinen afi.fi

6 Sovelletut säännökset näkyvyysmittauksella tapahtuva valovoiman vähentäminen sekä tuulivoimapuiston estevalojen ryhmittäminen tulee suunnitella Trafin antaman ohjeistuksen mukaisesti. 4. Mikäli estevalaistusratkaisussa käytetään LED -tekniikkaa, tulee varmistua että käytettävä valaisin lähettää näkyvän valon lisäksi säteilyä myös aallonpituusalueelta nm. 5. Julkaisutoimenpiteitä varten on luvan saajan annettava kirjallinen ilmoitus Finavia Oyj:n tietopalveluun viimeistään 12 viikkoa ennen pystytyksen aloittamista. Ilmoituksessa on ilmoitettava tuulivoimalaan tulevat lentoestevalot ja -merkinnät. 6. Esteen korottaminen tai sijaintipaikan muuttaminen edellyttää uutta lentoestelausuntoa ja lentoestelupaa. 7. Esteen valmistumisesta, madaltamisesta, poistamisesta ja ylläpitäjän vaihtumisesta on annettava erillinen ilmoitus Finavia Oyj:n tietopalveluun Ilmoituksessa tulee mainita esteen ID- numero. Tämä lupa ei poista mahdollisten muiden lupien tarvetta. Ilmailulaki (1194/2009) 165 Ilmailumääräys AGA M3-6 Valmistelija ja lisätietoja antaa Heikki Silpola, puh , sähköposti 2/2 Heikki Silpola ylitarkastaja Liitteet: Valitusosoitus Mak su: 2x600=1200 euroa (asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista 420/2013) La s k u t u s : TuuliSaimaa Oy, Snellmaninkatu 3, Lappeenranta, verkkolaskuoperaattori Tieto Oyj vilte: Kaukkorpi Tiedoksi: (ei liitettä) kirjaamo. ilma fi - eflp. juha. twrofinavia. fi f -' - afi.fi

7 EOU-palvelut L A US UN T O LT (3) TuuliSaimaa Oy Miika Pilli Snellmaninkatu Lappeenranta EOU-palvelut lausunnot LT , LT PE lausunto AH Lausuntopyyntö Miika Pilli Lausunto Lappeenrann an Kaukkorven tuulivoimahan kkeen vaikutuksista ilmava lvontat utkiin EOU-palveluiden saaman toimeksiannon perusteella olen selvitellyt Lappeenrannan Kaukkorpeen suunnitellun hankkeen vaikutuksia tutkailmavalvonnalle. Tämä lausunto perustuu kolmeen ensimmäiseen viiteasiakirjaan sekä asiantuntija-arvioon ja yksinkertaiseen tutkahorisonttitarkasteluun, eikä se ole tarkoitettu korvaamaan puolustusvoimien mahdollisesti edellyttämiä VTT:n tarkempia laskelmia tai kilpailemaan niiden kanssa. Perusteita Tuulivoimapuisto tai yksittäiset tuulivoimalat voivat aiheuttaa yleisesti radioaaltojen etenemiseen liittyen niiden heijastumisia tai absorboitumista ja näiden seurauksena signaalien moduloitumista sekä lisäkatveita. Ehtona kuitenkin on, että kohde on ko. radioaaltojen tavoitettavissa, ts. ei jo katveessa signaalin etenemisen kannalta. Katvetta voi aiheutua monista tekijöistä, mutta maapallon kaarevuuden ja radiosignaalien taipumisen erotuksena syntyvä radiohorisontti on niistä merkittävin. Radiohorisontin yläpuolella näkyvä osa tuulivoimalasta voi aiheuttaa tutkasignaalien heijastumisista johtuvia ilmaisuja vastaanotinjärjestelmissä. Tutkavastaanottimen saaman kaiun voimakkuuteen vaikuttavat mm. sen aiheuttajan tutkapoikkipinta-ala ja etäisyys. Muut signaalien parametrit voivat muistuttaa ilma-aluksista saatavia kaikusignaaleja, jolloin ne ilmaistaan ja luokitellaan kuten lentokonekaiut. Pitemmässä aikasarjassa ko. signaalit eivät kuitenkaan muodosta useinkaan sellaisia ketjuja, että niistä syntyisi johtamisjärjestelmään asti vaikuttavia kohteita. Näiden harhojen syntymistä voidaan tehokkaasti vähentää jo käytössä olevin tekniikoin ilman, että valvonnalle syntyy siitä muuta oleellista haittaa. Harhojen syntymistä vähentävästi vaikuttavien prosessien kannalta tulisi tuulivoimalat sijoittaa alueella siten, että niiden välimatkat ovat vähintään puolitoista kertaiset tutkien prosessointialkioiden kokoon verrattuna. Tyypillisesti alkiot ovat etäisyyssuunnassa selvästi pienempiä kuin tuulivoimaroottorien Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti Y-tunnus EOU-palvelut Iltatuulentie 14 ALV rekisterissä Jyväskylä

8 EOU-palvelut LAUSUNTO LT (3) halkaisijan suuruus, joten niiltä osin ongelmaa tuskin tulee. Sivu- ja korkeussuunnassa alkion mitat ovat hyvin voimakkaasti käytetystä tutkatekniikasta riippuvaisia, mutta jo tuuli voimapuiston energiatuotannon tehokkuutta määrittävät mitoitussäännöt takaavat tässäkin suhteessa riittävät välimatkat useimmissa tapauksissa. Kohteen tarkastelu Kaukkorven hankkeessa on suunniteltu kahden n. 230 m AMSL napakorkeuteen yltävän voimalan rakentamista. Lähistöllä on TuuliMuukon tuulivoimapuisto, jossa napakorkeus on korkeimmillaan n. 206 m AMSL. Tuulivoimapuiston rakenteiden vaikutusta on arvioitu kolmeen lähimpään kiinteään ilmavalvontatutkaan sekä Anjalankosken säätutkaan. Arvioitaessa horisontin yläpuolisen osan vaikutusta on etäisyys / korkeuspareina käytetty ilmavalvontatutkista 90 km / 180 m, 90 km / 185 m ja 100 km / 85 m. Anjalankosken säätutkaan vastaavat ovat 70 km / 139 m. Tarkastelun perusteella Kaukkorven tuulivoimaloiden napakorkeudet ovat hieman tutkahorisontin yläpuolella lähimpien ilmavalvontatutkien kannalta ja kauimman osalta jokseenkin horisontissa. Anjalankosken säätutkan kannalta tuulivoimapuisto on hieman reilummin horisontin yläpuolella. Tarkastelun perusteella horisontin yläpuolisten rakenteiden vaikutus on kaikkien ilmavalvontatutkien kannalta vähäinen perustuen etäisyyteen ja näkyvän osan arvioituun tutkapoikkipinta-alaan. Mahdollisesti syntyvät vaimennussektorit ovat kapeita eikä harhamaaleja voi odottaa syntyvän erityisen häiritsevästi. Kaukkorven voimalat aiheuttavat toiselle lähimmistä ilmavalvontatutkista n. 0,15 asteen / 300 m levyisen vaimennussektorin. Toiselle vaikutus on lähinnä TuuliMuukon voimaloiden mahdollisesti aiheuttamaan vaimennukseen lievä kasvu summavaikutuksen myötä. Anjalankosken säätutkalle Kaukkorven hanke ei aiheuta merkittävää lisävaikutusta siihen, mitä TuuliMuukko jo aiheuttaa. Vaikkakaan hanke ei Euroopan meteorologisten laitosten yhteisjärjestön säätutkaohjelman perusteella annettujen suositusten mukaan edellytä toimenpiteitä Anjalankosken säätutkan suhteen, on muutoksesta syytä olla yhteydessä Ilmatieteen laitokseen. Kyseisellä alueella ilmavalvontatutkien sijoitusgeometria kompensoi mahdolliset tuulivoimapuiston mahdollisesti aiheuttamat katveet tyydyttävästi, mikäli järjestelmiä käytetään päällekkäin. Tätä tukee myös 2. viitteen mukainen PE:n lausunto. Tarkastelua ei ulotettu uudentyyppisiin, mahdollisesti käyttöön tuleviin, radioaaltojen heijastumista hyödyntäviin valvontajärjestelmiin. Niihinkin tulee pätemään samat radiohorisontin lainalaisuudet kuin perinteisiin tutkiin, mutta to- Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti Y-tunnus EOU-palvelut Iltatuulentie 14 ALV rekisterissä Jyväskylä

9 - T w EOU-palvelut L A US UN T O LT (3) dennäköisesti niiden käyttämä huomattavan laaja taajuusalue ja suuri vastaanottimien määrä käytännössä poistavat tuulivoimaloiden mahdolliset haitat ilmavalvonnalle. Yhteenveto ja suositus Yhteenvetona totean, että tutkailmavalvonnalle Kaukkorven hankkeen kahdesta voimalasta ei ole merkittäviä käytännön haittavaikutuksia odotettavissa. Hankkeen kahden voimalan lapojen kärjet ulottuvat maksimissaan n. 30 m ylemmäs mitä läheisyydessä olevan TuuliMuukon vastaavat ovat. Mahdolliset vaimennussektorit ovat tyydyttävästi kompensoitavissa tutkien päällekkäisellä käytöllä. Myöskään mahdollisia harhamaaleja ei voi odottaa syntyvän häiritsevissä määrin ja eikä niiden käsittelyä joudu tehostamaan. Tarkastelun perusteella en pidä tarpeellisena selvittää tutkavaikutuksia erityisellä laskennalla, koska TuuliMuukosta on jo sellainen tehty eikä sen lähistölle sijoittuvat Kaukkorven kaksi voimalaa muuta tilannetta mitenkään oleellisesti. Ari Järvinen EOU-palvelut Lausunnon laatija EOU-palvelut on puolustus- ja turvallisuusteollisuuden alalla toimiva konsulttiyritys. Ari Järvisellä on pitkäaikainen, yli 30 vuoden kokemus ilmapuolustuksesta ja erityisesti sen valvontajärjestelmistä, joihin kuuluvat mm. tutkat. Kokemukset ovat karttuneet hänelle niin käytön, ylläpidon, opetuksen, suunnittelun ja johtamisen tehtävistä läpi koko ilmavalvonnan toimintoketjun. Viimeisimmät työtehtävät sisälsivät mm. kaikkien 2010-luvulla käyttöön tulevien ilmapuolustuksen uusien tai modifioitavien tutkien käyttöajatusten ja vaatimusten määrittelyn sekä sopimusneuvottelut että näihin hankkeisiin liittyvät käyttöönotto- ja luopumissuunnitelmat. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti Y-tunnus EOU-palvelut Iltatuulentie 14 ALV rekisterissä Jyväskylä

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kiint.rek.tunnus Koordinaatit X= LUPAHAKEMUS Y= ILMOITUS Lupa nro Jätetään yhtenä kappaleena rakennusvalvontatoimistoon Päätös pvm 1 Kaupunginosa Kortteli

Lisätiedot

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2. Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2. Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2 RAUMAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSTARKASTAJA Saapumispvm / Lupatunnus / RAKENNUSLUPAHAKEMUS TOIMENPIDELUPAHAKEMUS 1 Rakennuspaikka K-osa/kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Tila / määräala

Lisätiedot

Iinteistotunnus. Ktvist6/220

Iinteistotunnus. Ktvist6/220 HAKEMUS p Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171-174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöja Saapurnispvm Iinteistotunnus LupanumeroTilmotusnumero 1 Nimi Puhelin

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJAT Jaana ja Heikki Voutilainen ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN

RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN OHJE Huhtikuu 2008 Korvaa ohjeen Heinäkuu 2007 YLEISTÄ Uuden rakennuksen rakentaminen tai lisärakentaminen, jota on myös rakennuksen korottaminen

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Isovuori

Lisätiedot

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite HAKEMUS KUNTIIN SUUNNITTELUTARVERATKAISULLE TAI POIKKEAMISELLE Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 ) 1. Rakennuspaikka (hakija täyttää) Kunta Kaupunki Kunnanosa POIKKEAMINEN

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Asia. Muutoksenhakijat 1. Innopower Oy, Helsinki

Asia. Muutoksenhakijat 1. Innopower Oy, Helsinki Vaasan hallinto-oikeus Päätös I (25) Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköposti v aasa.hao @oikeus. fi Antopäivä Päätösnumero 25.6.2014 141021212 Diaarinumerot

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

Hankkeen perustelut pääpiirteittäin

Hankkeen perustelut pääpiirteittäin Liiteyhdistelmä 1 (10) 22.1.2013 Hankkeen perustelut Liite1, sivu 1(1) Hankkeen perustelut pääpiirteittäin Yleiskuvaus Hietaharjun nikkeli-kupariesiintymä on löydetty jo 1960-luvun alkupuolella, jonka

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

Kurikan kaupungin Rakennusjärjestys. Maankäyttö- ja rakennuslain 14 mukainen. Hyväksytty valtuustossa..201. Voimassa.. 2016 lähtien.

Kurikan kaupungin Rakennusjärjestys. Maankäyttö- ja rakennuslain 14 mukainen. Hyväksytty valtuustossa..201. Voimassa.. 2016 lähtien. Rakennusjärjestys Sivu 1(14) Maankäyttö- ja rakennuslain 14 mukainen Kurikan kaupungin Rakennusjärjestys Hyväksytty valtuustossa..201. Voimassa.. 2016 lähtien. Rakennusjärjestys Sivu 2(14) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo Määritelmät ja lyhenteet...4 1 YLEISTÄ...5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5 1.4 Rakennushankkeen suunnittelijat,

Lisätiedot

Tuulivoimaa edistämään

Tuulivoimaa edistämään Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys 13.4.2012 Aineisto julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa Energia ja ilmasto 2012 Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot