VÄHEMMISTÖT POLIISIN ASIAKKAINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄHEMMISTÖT POLIISIN ASIAKKAINA"

Transkriptio

1 VÄHEMMISTÖT POLIISIN ASIAKKAINA Göran Bäckroos

2 Lukijalle Tämä julkaisu on Euroopan Yhteisön syrjinnän vastaisesta toimintaohjelmasta rahoitetun JOIN-projektin tuottama opas hyvistä käytännöistä syrjinnän ja rasismin ehkäisemiseksi paikallistasolla. Projektiin on osallistunut Suomen lisäksi toimijoita Saksasta ja Irlannista. Poliisityön osalta yhteistyötahoina ovat olleet Vantaan kihlakunnan poliisilaitos, Berliinin poliisi ja poliisikoulu sekä Dublinin poliisi (Garda) ja Hampurin poliisi. Lisäksi projektin toimijat ovat tutustuneet Metropolitan poliisin Diversity Training in Community & Race Relation -koulutukseen Lontoossa ja Lontoon poliisin yhdistystoimintaan (mm. Black Police Accociation). Vähemmistöistä varsinkin maahanmuuttajilla on usein huonoja kokemuksia oman maansa viranomaisista ja näin ollen he voivat tuntea epäluottamusta myös uuden asuin- tai kotimaansa viranomaisia kohtaan. He voivat epäillä viranomaisen toimintaa ja kyseenalaistaa päätöksenteon perusteet. Asiointi naispuolisen viranomaisen kanssa voi olla aluksi monelle maahanmuuttajalle hämmentävä kokemus. Viranomaisen taas voi olla vaikeaa ymmärtää, että maahanmuuttaja ei mene suoraan asiaan tai antaa pitkän selittävän vastauksen kysymykseen, johon kantaväestöltä saa kyllä- tai ei-vastauksen. Kielivaikeudet jäykistävät usein tapaamisia. Yhteisen kielen löytäminenkään ei välttämättä heikon kielitaidon takia tarkoita sitä, että sanoma ymmärrettäisiin. Tulkin käyttö on maahanmuuttajan kuten myös muiden kielivähemmistöjen oikeus, ja molempien osapuolten oikeusturvan kannalta usein välttämätöntä. Viranomaisen eleet voidaan myös tulkita väärin, koska eri kulttuureissa on esim. tiettyjen käsimerkkien tarkoitus saattaa olla aivan eri kuin mihin me olemme tottuneet. Viranomainen voi omasta mielestään näyttää positiivisen käsimerkin, joka vastaanottajan kultuurissa onkin loukkaavaa käytöstä. Esimerkiksi meillä positiivinen ele, peukalo pystyyn, merkitsee Lähi-Idässä samaa kuin keskisormen näyttäminen Suomessa. Molemminpuoleinen epätietoisuus ja huonosti tai väärin ymmärretty asia voi jälkikäteen olla erittäin vaikeasti korjattavissa. Tulee myös muistaa, että jokainen meistä on yksilö eikä stereotyyppi. Lopuksi haluan kiittää minua ohjeillaan ja tiedoillaan opastaneita Sinikka Keskistä ja Markus Syrjästä. Göran Bäckroos 2

3 Sisällysluettelo Johdanto 4 Vähemmistöjä Suomessa 4 Vähemmistöjen kohtaaminen 4 Määritelmiä ja käsitteitä 5 Uusia etnisiä vähemmistöjä 8 Maahanmuuttajien lähtömaita, -alueita ja kulttuureja Afganistan 8 Angola 8 Bangladesh 9 Intia 10 Irak 11 Iran 12 Entinen Jugoslavia 13 - Bosnia-Hertsegovinia 13 - Kroatia 14 - Makedonia 14 - Serbia-Montenegro 15 Kiina 16 Kongon Tasavalta 16 Kongon Demokraattinen Tasavalta 17 Kurdialue 18 Somalia 18 Thaimaa 19 Vietnam 20 Perinteisiä etnisiä vähemmistöjä ja alkuperäiskansoja 22 Romanit 22 Saamelaiset 23 Juutalaiset 24 Tataarit 25 Vähemmistöuskontoja 26 Islamilaisuus 26 Hindulaisuus 27 Buddhalaisuus 28 Konfutsealaisuus 28 Taolaisuus 28 Muita vähemmistöjä 29 Vammaiset ihmiset 29 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt 29 Tilastot Suomen väestö kansallisuuden mukaan Suomen väestö kielen mukaan Lähteet

4 JOHDANTO Vähemmistöjä Suomessa Suomessa on pitkään ollut erilaisia vähemmistöjä, jotka elävät keskuudessamme niin, että emme koe heitä vähemmistöinä vaan osana yhteiskuntaamme. Suomen Vammaisfoorumi on 24 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöelin jolla on jäseniä Romaneja arvioidaan olevan noin , saamelaisia noin 6 500, juutalaisia reilut ja tataareja noin 800. Vammaisuutta on monenlaista kuten esimerkiksi näkö- ja kuulovammaisuutta, sotainvaliditeettia, kehitysvammaisuutta, CP-vammaisuutta sekä polion, MS-taudin tai aivohalvauksen seurauksena syntyneitä vammoja ja toimintarajoitteita. Vahoista etnisistä vähemmistöistä romanit ovat saapuneet Suomeen luvun puolessavälissä. Heillä on oma kielensä, romanes, jonka käyttö ja osaaminen on välillä ollut uhattuna. Saamelaiset ovat Pohjoismaiden ainoa alkuperäiskansa, joiden oikeuksia on yritetty turvata muun muassa kielilailla. Tataarit ovat asuneet Suomessa viiden sukupolven verran ja ovat säilyttäneet sekä oman kielensä että kulttuurinsa. Suurimmat juutalaisyhteisöt asuvat Suur-Helsingin alueella ja Turussa. Heillä on omat synagogansa kuten tataareilla moskeijansa. Tataarit ja juutalaiset ovat integroituneet hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan. Nykään solmitaan paljon myös ns. seka-avioliittoja, jotka tuovat uudenlaisia haasteita perinteiden ja kielen säilymiselle. Uudet etniset vähemmistöt muodostuvat eri maahanmuuttajataus-taisista ryhmistä (tällä hetkellä noin 160 eri kansalaisuutta). Tilastojen mukaan Suomessa pysyvästi asuvista henkilöistä yli on syntynyt Suomen ulkopuolella ja muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuu noin henkilöä. Jotkut maahanmuuttajista ovat tulleet Suomeen turvapaikanhakijoina, osa kiintiöpakolaisina tai pakolaisten perheenjäseninä. Paluumuuttajat ovat suurelta osin entisen Neuvostoliiton alueelta tulleita ns. inkerinsuomalaisia tai Ruotsista palaavia entisiä Suomen kansalaisia. Maahanmuuttajia tulee myös avioliiton solmimisen perusteella tai ns.siirtolaisina tekemään työtä Suomessa. Vähemmistöjen kohtaaminen Maahanmuuttajien ja eri vähemmistöryhmien kanssa työskenteleminen vaatii kykyä omaksua uutta, itselleen ehkä vierasta, mutta myös kykyä suhtautua kriittisesti. Suvaitsevuus on myös muiden mielipiteiden ja tapojen kunnioittamista. Asioinnissa viranomaisten kanssa on maahanmuuttajien osalta hyvä ottaa huomioon esimerkiksi kansalliset juhlapyhät. Jos esimerkiksi poliisi kutsuu luokseen, olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon itsenäistymispäivät ja uskontoon liittyvät juhlapäivät. Esimerkiksi Ramadankuukausi on islamilaisilla paastoaika, ja se on pyhitetty rukouksiin ja puhdistumiseen. Eihän suomalaistakaan yleensä kutsuta viranomaisen luokse itsenäisyyspäivänä, joulupäivänä, vappuna tai juhannuksena, jos siihen ei ole erityistä tarvetta. Joskus maahanmuuttajataustaisen asiakkaan kohtuuttomilta kuulostavat vaatimukset saattavat johtua siitä, että heillä ei ole oikeaa käsitystä poliisin roolista Suomessa - poliisi voi puuttua järjestyshäiriöihin ja rikoksiin, mutta ei kaikkiin yhteiskunnan tai yhteisön epäkohtiin. Asiakkaan ylireagointi voi osaksi myös johtua hänen entisen koti- tai lähtömaansa viranomaiskokemuksista. 4

5 Määritelmiä ja käsitteitä Määritelmiä Rasismi on oppi tai näkemys, jonka mukaan tiettyä rotua tai etnistä alkuperää edustava henkilö tai ryhmä ei ole ihmisarvoltaan tasavertainen. Kyseiseen ryhmään kuuluvan ei myöskään katsota olevan henkisiltä kyvyiltään samalla tasolla kuin syrjintään syyllistyvän. Rasistin mielestä nämä ominaisuudet myös periytyvät sukupolvelta toiselle. Tämä antaa hänelle oikeutuksen huonoon kohteluun: muukalaisvihaan, toisen eristämiseen, syrjimiseen, yhteiskunnan ulkopuolelle sulkemiseen ja jopa väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Syrjintä on henkilön tai ryhmän eriarvoiseen tai olennaisesti huonompaan asemaan asettamista iän, sukupuolen, rodun, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kulttuurit eroavat toisistaan muun muassa tapojen, perinteiden ja uskonnon suhteen, ja käsitykset oikeasta ja väärästä saattavat poiketa toisistaan. Kulttuuri on opittu sosiaalisesta ympäristöstä ja se muuttuu ajan myötä. Usein mielletään, että kyseessä on vain kansallisia kultuureja kuten suomalainen, somalialainen, venäläinen ja kiinalainen. Saman valtion sisällä on kuitenkin eroja esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Varsinaisen kulttuuriin sisältyy lisäksi alakulttuureja. Esimerkiksi jokaisella työpaikalla on muodostunut omia käyttäytymismalleja, joita ei välttämättä edes mielletä työpaikkakulttuuriksi. Kulttuuritaustamme ohjaa ajatteluamme ja toimintaamme päivittäin. Ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet ovat näin ollen monimutkaisia tapahtumia esimerkiksi vähemmistön ja viranomaisen välillä. On myös muistettava, että jokainen ihminen on yksilö eikä kokonaisia kansakuntia voida arvioida muutaman henkilön käyttäytymisen perusteella. Maahanmuuttoon liittyviä määritelmiä Ulkomaalainen on henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Maahanmuuttaja on maasta toiseen muuttava henkilö. Se on yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia henkilöitä. Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa maasta toiseen rakentaakseen siellä itselleen uuden elämän. Paluumuuttaja on ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Suomessa käsitettä sovelletaan entisiin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin kuten inkerinsuomalaisiin, joilla on suomalainen syntyperä. Viimeksi mainitut ovat kansallisuudeltaan, mutta eivät kansalaisuudeltaan suomalaisia. Pakolainen on ulkomaalainen, jolla on perusteltua syytä pelätä joutuvansa vainotuksi, rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UNHCR toteaa olevan pakolainen. Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle UNHCR on myöntänyt pakolaisaseman ja jolle on myönnetty maahantulolupa (oleskelulupa) budjetissa vahvistetun pakolaiskiintiön perusteella. 5

6 Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraassa maassa. Henkilö saa pakolaisaseman, jos hänelle myönnetään turvapaikka. Hakija ei siis vielä ole pakolainen. Tämän vuoksi turvapaikanhakijoita tulisi välttää kutsumasta pakolaisiksi. Turvapaikka on oleskelulupa, joka annetaan ulkomaalaiselle pakolaisaseman perusteella. Kansallisuus viittaa etniseen taustaan. Henkilö, joka kuuluu tiettyyn kansanryhmään (esim. inkerinsuomalainen tai kurdi), mutta ei välttämättä ole tai ole koskaan ollutkaan asuinmaansa kansalainen. Kansalaisuus tarkoittaa jäsenyyttä tietyssä valtiossa. Se sisältää sekä oikeuksia että velvollisuuksia mm. täydet poliittiset oikeudet ja saada diplomaattista suojelua ulkomailla. Kaksoiskansalisuus / monikansalaisuus tarkoittaa henkilöä, jolla on kaksi tai usempi kansalaisuus. Kaksoiskansalaisuus on puhekielen ilmaisu. Kansalaiseton on henkilö, jolla ei ole minkään valtion kansalaisuutta. UNHCR on Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävältuutettu. Kulttuurisia merkityksiä Ajan käsiteellä on erilaisia merkityksiä eri kulttuureissa. Aika ja aikataulut on länsimaissa totuttu pitämään ja myöhästyminen koetaan epäkohteliaana. Idän ajattelussa aika ja aikataulut eivät ole niin tärkeitä. Tapaamisista voidaan myöhästyä vaikka useita tunteja, jopa päiviäkin. Myöhästelemistä ei pidetä epäkohteliaana. Sovitun ajan pitämiseen vaikuttaa joskus myös se, kuinka tärkeänä henkilö pitää sovittua tapahtumaa. Perhe on usein suurperhe, johon voi kuulua lähisukulaisten lisäksi isovanhemmat, serkkuja ja muita sukulaisia. Avioliitto solmitaan edelleen mm. Kauko- Idässä ja Afrikassa paikallisen kulttuurin ja tapojen mukaan perheiden välisellä sopimuksella, ilman liiton virallista rekisteröintiä. Näin ollen pariskunnalla ei ole esittää virallisia asiakirjoja vihkimisestä. Koraanin mukaan miehellä on oikeus pitää neljä vaimoa sillä edellytyksellä, että hän kohtelee kaikkia vaimojaan tasapuolisesti. Suomessa muslimimiehellä sallitaan vain yksi vihitty vaimo. Islamin mukaan puolisona ei välttämättä tarvitse henkilökohtaisesti olla läsnä vihkiseremoniassa vaan häntä voi edustaa esim. isä. Jotkut avioliitot saattavatkin olla vanhempien tai sukujen välillä sovittuja. Avioero: islaminuskon mukaan voi mies erota vaimostaan sanomalla kolmasti eroan sinusta. Ero astuu voimaan, jos mies ei kolmen kuukauden sisällä palaa yhteiselämään. Miehen tulee kuitenkin harkinta-aikana huolehtia taloudellisesti vaimostaan ja mahdollisista yhteisistä lapsista. Lapsi: monessa Afrikan ja Kauko-Idän maissa annetaan esim. suurperheen lapsia sellaisille lähisukulaisille, joilla on vähemmän lapsia tai jotka ovat lapsettomia. On myös tavallista, että lapsen toisen vanhemman kuoltua lähisukulainen (sisko tai veli) ottaa lapsen omakseen. Lapsen siirto perheestä toiseen tapahtuu ilman virallista adoptiota ja lapsikaan ei aina välttämättä tiedä oikeita biologisia vanhempiansa. On myös hyvää muistaa, että moniavioisella 6

7 muslimimiehellä voi olla biologisia lapsia useamman vaimon kanssa. Näin ollen kun muslimimies luettelee lapsiaan ja heidän syntymäaikojaan ei tule hämmästyä, vaikka joidenkin lasten syntymäaikojen välillä on vaikkapa muutama kuukausi. Veli/sisko: monessa kulttuurissa siskoiksi ja veljiksi voidaan kutsua sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole biologisesti veljiä tai siskoja, vaan läheisiä sukulaisia, uskonveljiä tai -sisaria. Myös muuta läheiseksi tuntemaa henkilöä voidaan kutsua veljeksi tai sisareksi. Tämä tapa on yleinen muun muassa Afrikassa. Serkku: joissain kulttuureissa serkuksi sanotaan usein suurperheen jäsentä tai muuta läheiseltä tuntuvaa henkilöä, vaikka hän ei olisikaan oikea serkku. 7

8 UUSIA ETNISIÄ VÄHEMMISTÖJÄ Maahanmuuttajien lähtömaita, alueita ja kulttuureja AFGANISTAN Maan nimi on Afganistanin islamilainen tasavalta. Afganistan koostuu lukuisista eri kansallisuuksista ja alueellisilla heimopäälliköillä on paljon valtaa omilla alueillaan. Afganistan on ollut itsenäinen valtio 1700-luvun puolivälistä, mutta joutui 1800-luvulla Yhdistyneen kuningaskunnan (Iso-Britannia) alaisuuteen. Afganistan itsenäistyi 19. elokuuta Maan eri heimot kävivät sotaa keskenään vallasta. Neuvostoliitto tunkeutui 1979 maahan ja joutui vetäytymään sieltä Neuvostoliiton vetäytymisen jälkeen maassa syntyi sisällissota. Vuonna 1996 nousivat fundamentalistiset islamilaiset talebanit valtaan. Kun talebanit ottivat vallan, siirtyi maa takaisin väkivaltaiseen ja puritaaniseen komentoon. Mm. tästä syystä ovat monet afganistanilaiset paenneet kotimaastaan. Talebanien hallinto kukistettiin Yhdysvaltain tuella Afganistanin kansalaisten määrä Suomessa vuoden 2003 lopussa oli Asukaslukumäärä: Pääkaupunki: Kielet: 28,5 miljoonaa Kabul, jossa noin 2 miljoonaa asukasta. Muita suuria kaupunkeja Heart (n.1milj. as), Khadahar ja Mazar-E-Sharif (n as). Maan virallinen kieli pashtu. Muita kieliä Afganistanin persia eli dari, uzbek, turkmenia ja n. 30 muuta pienempää kieltä. Uskonnot: Sunnimuslimeja 80 % ja shioja 19 %. Lukutaito: Kansallinen vapaapäivä: 36 % aikuisväestöstä. 19. elokuuta Hyvä muistaa: Afganistanissa mies on ehdoton perheen pää. Vaimo pysyy kotona eikä ole suotavaa, että hän liikkuu kodin ulkopuolella. Naiset käyttävät edelleen varsinkin maaseudulla burkhaa eli hupulla varustettua koko vartaloa peittävää vaatetusta. Kansa muodostuu useammasta heimosta, joiden johtajia kunnioitetaan. Afganistan on pitkään ollut eristettynä ulkomaailmasta, joten länsimaiset tavat voivat olla hämmentäviä. Kättely miesten kesken on normaalia. Naisia ei kätellä eikä pitkä katsekontakti ole suotava. ANGOLA Entinen Portugalin siirtomaa, joka itsenäistyi Maassa käytyiin sisällissotaa vuoteen 1994 saakka. Rauha kesti vuoteen 1998, jolloin puhkesi uusia 8

9 levottomuuksia. Levottomuudet johtuvat osaksi siitä, että maassa on useita etnisiä ryhmiä, joiden käsitykset valtiosta ovat erilaisia. Hallitusmuoto on kansantasavalta. Asukaslukumäärä: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Kansallinen vapaapäivä: 13,6 miljoonaa Luanda, jossa asukasta. Muita suuria kaupunkeja Huambo ( as), Benguela ( as.) ja Lobito ( as). Virallinen kieli portugali. Maassa on lisäksi suuri määrä etnisten ryhmien omia kieliä, mutta yleisimmät ovat kimbundu, umbundu, kongo tai kikongo. Noin 47 % luonnonuskontojen kannattajia ja 38 % kristittyjä (roomalaiskatolisia). 42 % aikuisväestöstä 11. marraskuuta Hyvä muistaa: Kun angolalainen puhuu veljestä ja siskosta, hän voi tarkoittaa ketä tahansa hyvistä ystävistään. Avioliittoon mennään yleensä perhepiirimenoin ja vain harvat menevät virallisesti naimisiin. Isosta lapsiperheestä voidaan antaa lapsi yleensä lapsettomalle sukulaiselle ilman virallista adoptiota. On yleistä, että jos toinen lapsen vanhemmista kuolee, joku sukulainen ottaa yhden sisaruksista omaksi lapsekseen. Toisin sanoen suvun siteet ovat erittäin vahvat. Täsmällisyyteen ei välttämättä pyritä. Ketä tahansa voidaan kutsua serkuksi. Yleensä sinutellaan, mutta vanhempia ihmisiä teititellään. Kaikkia yleensä kätellään ja katsekontakti on luonnollista. Lyhyeen kysymykseen annetaan tavallisesti pitkä ja perusteellinen vastaus. Tunteiden näyttäminen vaihtelee ja nainen poliisina voi hämmentää angolalaista miestä. Avioliitto ja ero on puolisoiden välinen sopimus. BANGLADESH Iso-Britanian hallinnassa 1700-luvulta lähtien. Vuodesta 1947 osana Pakistania. Itsenäistyi tasavallaksi 1971 Intian tuella. Bangladeshin kansalaisten määrä Suomessa vuoden 2003 lopussa oli 492. Asukaslukumäärä: Pääkaupunki: 134,6 miljoonaa Dakha jossa asukkaita 3,4 miljoonaa. Muita isoja kaupunkeja Chittagong (1,4 as) ja Khulna ( as) 9

10 Kielet: 98% väestöstä puhuu Bengalia mutta Englanti on maan toinen virallinen kieli. Lisäksi on eri arabian ja persian kielestä vaikutteita saaneita murteita. Lisäksi Bangladeshissa asuu noin miljoona Urdua puhuvaa. Uskonnot: 88.3 % islamilaisia, 10.5 % hindulaisia, 0.6% buddhalaisia, 0.3% kristittyä ja muita vähemmistöryhmien uskontoja. Lukutaito: Kansalliset vapaapäivät: 41 % aikuisväestöstä 26. maaliskuuta ja 16. joulukuuta Hyvä muistaa: Suurin osa väestöstä elää maaseudulla köyhissä oloissa. Perheissä on yleensä paljon lapsia ja tästä syystä lapset osallistuvat jo hyvin nuorena perheen elatuksen hankkimiseen. Bangladeshissa vain miehet kättelevät. Pitempään länsimaissa olleet modernit tai yläluokkaiset naiset voivat kätellä, mutta aloite kannattaa jätttää naisille. Pitempi katsekontakti eri asemassa olevaan tai sukupuolten välillä on epäkohteliasta. Perhe ja suku ovat tärkeät. Isä on perheen pää. Suku on laaja käsite, muitakin sukulaisia pidetän perheenjäseninä. Tunteita ei näytetä. Vasenta kättä pidetään likaisena (ei saa ottaa eikä antaa mitään vasemmalla kädellä). Tästä syystä allekirjoitettavaa asiakirjaa ei tulisi antaa vasemmalla kädellä. Käden heilautus taaksepäin tarkoittaa painumista helvettiin kuten myös peukalo pitäminen pystyssä. Kutsuminen kädellä tai sormikoukulla on loukkaava ele. INTIA Intia on liittotasavalta, joka on itsenäistynyt vuonna 1948 kuuluttuaan sitä ennen 1700-luvulta asti suurimmaksi osaksi Iso-Britannian alaisuuteen. Itsenäistymisen jälkeen maahan on liitetty Ranskaan ja Portugaliin kuuluneita alueita. Intian kansalaisten määrä Suomessa vuoden 2003 lopussa oli Asukaslukumäärä: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Kansalliset vapaapäivät: Noin 952 miljoonaa Delhi, jossa on asukkaita 9,9 miljoonaa, muita suuria kaupunkeja Bombay (15,1 milj. as) ja Kalkutta (11,7 milj. as). Hindi ja englanti viralliset kielet, lisäksi assam, bengal, gujurat, kannada, kasmir, mayalam, marathi, oriya, punjab, sanskit, sind, telugu ja urdu. 80% hindulaisia, 14 % islamilaisia, 2 % sikhejä, 2 %, kristittyjä ja 1% buddhalaisia 52 % aikuisväestöstä 26. tammikuuta ja 15. elokuuta 10

11 Hyvä muistaa: Suora katsekontakti on intialaisessa kultuurissa epäkohteliasta. Katse suunnataan yleensä alaspäin ja vanhempia ihmisiä teititellään. Suomalainen tapa sanoa asiat suoraan voi intialaisesta tuntua tylyltä. Miehiä voi kätellä, mutta ei yleensä naisia. Koulutetut ja länsimaistuneet naiset kättelevät yleensä, mutta miehen tulee antaa naiselle aloite. Vaikka sikhejä on vain 2 % uskontokunnista, Intiassa on heitä kuitenkin noin 17 miljoonaa. Uskonnollisen sikhin tuntee turbaanista. Tunteita ei näytetä avoimesti. Isä on perheen pää ja perhe on tärkeä sekä perhesiteet kiinteät. Sedäksi, tädiksi, veljeksi, siskoksi ja serkuksi voidaan kutsua ketä tahansa hyvää tuttua. Lyhyeen kysymykseen selitetään koko tarina eikä intialainen mielellään sano ei, vaan yrittää kohteliaisuussyistä selittää asiat myönteisesti. Monet hindut ovat kasvissyöjiä. IRAK Irak sijaitsee Tigris- ja Eufratjoen laaksossa, jossa maailman ensimmäiset korkeakulttuurit ovat kehittyneet. Irak itsenäistyi kuningaskunnaksi vuonna 1932 Iso-Britanian alaisuudesta. Kuningaskunta syrjäytettiin vuonna Saddam Hussein nousi valtaan Vuonna 2003 USA liittolaisineen miehitti Irakin. Suomessa asuu 3485 Irakin kansalaista. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Kansalliset vapaapäivät: 25,2 miljoonaa Bagdad, jossa 4,5 miljoonaa asukasta. Muita suuria kaupunkeja Basra ( as) ja Mosul ( as). Arabia (virallinen), kurdi, turkmenia, assyria ja armenia. 97 % islamilaisia, 2 % kristittyjä 39 % aikuisväestöstä 17. heinäkuuta ja 3. lokakuuta. Uskonnolliset juhlat, kuten Ramadan ja pyhiinvaellus, määriytyvät käytössä olevan kuuvuoden mukaan, eli suomalaiseen kalenteriin verrattuna niiden ajankohta muuttuu vuosittain. Hyvä muistaa: Perheessä on tiukka sosiaalinen kontrolli. Tuntemattoman miehen ei sovi katsoa naista silmiin tai kätellä häntä ja päin vastoin. Naisvirkailijan ei sovi kätellä uskonnollista miestä, jos mies ei tee itse aloitetta. Lähi-Idässä voivat miehet kävellä käsi kädessä. Se on ystävyyden osoitus, ei muuta. Perinteiset perheet ovat suuria ja niihin voidaan laskea serkkukin mukaan. Asioiden pitkä ja perusteellinen selvittäminen kuuluu asiaan. Viranomaisen liian suora mielipide voi loukata. Tunteita ei näytetä avoimesti. Täsmällisyys vaihtelee. Vanhempia ihmisiä kunnioitetaan. Isä on perheen pää. Vasenta kättä 11

12 pidetään yleensä epäpuhtaana. Näin ollen on epäkohteliasta esim. ojentaa vasemmalla kädellä allekirjoitettava asiakirja. Sormikoukulla tai kädellä kutsuminen on epäkohteliasta. Peukalon nostaminen pystyyn tarkoittaa samaa kun Suomessa keskisormen näyttäminen. Etusormen ja peukalon muodostama ympyrä tarkoittaa homoseksuaalia. Musliminaisen ei ole soveliasta olla kaksin vieraan miehen kanssa samassa huoneessa. IRAN Persian valtakunta muutti nimensä vuonna 1935 Iraniksi. Vallankumous vuonna 1979 johti islamilaisen tasavallan perustamiseen. Suomessa asuu 2541 Iranin kansalaista. Asukaslukumäärä: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Kansallinen vapaapäivä: 72 miljoonaa Teheran, jossa asukkaista 11 miljoona. Muita isoja kaupunkeja ovat Mashad (2 milj. as) ja Isfahan (1,2 milj. as). Persia (farsi), joka on virallinen kieli. Lisäksi azeri, kurdi, ja bulochi. 89 % shiamuslimeja ja 10 % sunneja. 76 % aikuisväestöstä 1. huhtikuuta. Uudenvuodenjuhla 21. maaliskuuta. Hyvä muistaa: Teitittely on kohteliasta ja tavallista on myös herra- ja rouvasanojen käyttäminen ennen puhuteltavan henkilön sukunimeä. Miesten ja naisten kättely ei ole tavallista. Myös erottaessa kätellään. Kunnioitusta voidaan osoittaa ylempiarvoiselle joskus myös suutelemalla kädelle kättelyn yhteydessä. Naisvirkailijan ei tulisi kätellä uskonnollista miestä, jos mies ei itse tee aloitetta. Perhe ja suku ovat tärkeitä. Perhekäsite on laajempi kuin meillä ja voi tarkoittaa myös muita sukulaisia. Miehellä voi olla useampi vaimo ja vain miehellä oikeus avioeroon. Aikakäsitys on joustava. Luottamus viranomaisiin on joskus heikko johtuen oman maan pakkovallasta. Tunteita ei näytetä. Asioita selitetään perusteellisesti ja viranomaisen suoraan sanottu mielipide voi olla loukkaava. Isä on perheenpää, mutta kotona äidin merkitys on vahva. Pitkä katsekontakti varsinkin vastakkaiseen sukupuoleen koetaan kiusallisena ja häiritsevänä. Jotkut pitävät vasenta kättä epäpuhtaana, joten allekirjoitettavaa asiakirjaa ei tulisi ojentaa vasemmalla kädellä. Sormella kutsuminen on epäkohteliasta. Peukalo pystyyn tarkoittaa samaa kuin meillä keskisormi pystyssä. Jalkapohjien näyttäminen koetaan yleensä loukkaavana. Musliminaisen ei ole soveliasta olla kaksin vieraan miehen kanssa samassa huoneessa. Iranilaiset eivät käytä sianlihaa tai alkoholia. 12

13 ENTINEN JUGOSLAVIA Maan virallinen nimi oli vuodesta 1943 Jugoslavien sosialistinen liittotasavalta, joka muodostui kuudesta liittotasavallasta: Sloveniasta, Kroatiasta, Bosniasta ja Hertsegovinasta, Serbiasta, Montenegrosta ja Makedoniasta sekä kahdesta autonomisesta maakunnasta, Kosovosta ja Voivodinasta. Liittotasavallan johtajan kuoleman jälkeen vuonna 1980 alkoi liittotasavallan hajoamisprosessi. Se kärjistyi 90-luvun vaihteessa ensimmäisten vapaiden vaalien jälkeen, jolloin muodostettiin seuraavat itsenäiset valtiot. Suurin osa entisen Jugoslavian alueen Suomeen muuttaneista ovat kotoisin Kosovosta ja Bosnia-Hertzegovinasta. Entisen Jugoslavian kansalaisten määrä Suomessa vuoden 2003 lopussa oli BOSNIA-HERTSEGOVINA Jugoslavian osavaltio vuodesta Julistautui itsenäiseksi liittotasavallaksi vuonna Etnisten ryhmien välillä jatkui levottomuuksia, jotka johtivat sotaan ryhmien välillä. NATO:n ilmaiskujen jälkeen tehtiin rauhansopimus vuonna Suomessa asuu noin 1700 Bosnia-Hertsegovinan kansalaista. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Vapaapäivät: 4,2 miljoonaa Sarajevo, jossa asukkaita Muut isot kaupungit Banja Luka ( as) ja Mostar ( as). Serbokratia, kroatia, serbia, bosnia 40 % muslimeja, 31 % ortodoksia, 15 % katolisia, 4 % protestantteja 93 % aikusväestöstä 1. maaliskuuta ja 25. marraskuuta Hyvä muistaa: Kuten liittotasavallan nimestä ilmenee, on maa jaettu kahteen osaan, mutta asukkailla on yhteinen kansalaisuus. Pääkaupunki Sarajevo on yhteisessä hallinnassa. Eri etnisten ryhmien, bosnialaisten, kroatien, serbien, väliset avioliitot ovat yleisiä ja tästä syystä uskonnolliset ja kulttuuriset tavat ovat sekoittuneet. Esimerkiksi musliminaisten pukeutuminen on vapaata. Kaupungeista, maaseudulta tai eri alueilta kotoisin olevien tavat eroavat toisistaan. Myös uskonto ja koulutus vaikuttavat tapoihin. Täsmällisyyteen pyritään, vaikka myöhästyäkin saatetaan. Isä on perheenpää. Vanhemmilla ja lapsilla on kiinteät perhesiteet läpi elämän ja isovanhemmatkin ovat osa perhettä. Vanhempia ihmisiä kunnioitetaan. Teitittely ja kättely on kohteliasta. Tunteet näytetään avoimesti, joten temperamenttisia purkauksia sattuu. 13

14 - KROATIA Tasavalta itsenäistyi vuonna YK ja EU tunnustivat valtion vuonna Hallituksen joukkojen ja serbikapinallisten välillä käytiin taisteluja vuoteen 1995 saakka, jolloin hallituksen joukot saivat hallintaansa serbien hallussapitämät alueet. Kroatian kansalaisten määrä Suomessa vuoden 2003 lopussa oli 337. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Vapaapäivä: 4,5 miljoonaa Zagreb, jossa noin miljoona asukasta. Muut suuret kaupungit ovat Split ja Rijek (noin as). Kroatia, unkari, tsekki, slovaki, italia, saksa. 76 % roomalaiskatolisia, 11 % ortodokseja, 1 % muslimeja 98 % aikuisväestöstä 25. kesäkuuta Hyvä muistaa: Teitittely on tärkeää. Vanhempia ihmisiä kunnioitetaan. Uskonnon vaikutus on yleensä varsin voimakas. Kroatiassa asuu monta eri etnistä ryhmää, joten käyttäytyminen vaihtelee etnisyyden ja uskonnon perusteella huomattavasti. Kättely on tavallista niin tavatessa kuin erotessa. Liian suoraan sanotut mielipiteet voivat loukata. Perhe on monasti hyvin laaja eli isovanhemmatkin mielletään osaksi perhettä. Vastaus yksinkertaisen kysymykseen on laajempi ja perustellumpi kuin meillä on totuttu. Tunteita näytetään avoimesti ja värikkäästi. - MAKEDONIA Tasavalta, jonka täydellinen nimi on Former Yugoslavian Republic of Makedonis (FYROM). Makedonia julistautui itsenäiseksi loppuvuodesta Se pääsi vuonna 1995 YK:n avustamana yhteisymmärrykseen Kreikan kanssa Makedonia-nimen käytöstä. Kreikassa on myös Makedonia-niminen maakunta. Makedoniassa asuu suuri etninen albanialaisväestö ja myös romaneja on paljon. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: 2,1 miljoonaa Skopje, jossa asukkaita Muita suuria kaupunkeja ovat Tetovo ( as) ja Kumanovo ( as) Makedonia, albania, turkki, serbo-kroatia 67 % ortodokseja, 30 % musliimeja 14

15 Lukutaito: Vapaapäivät: 96 % aikuisväestöstä 2. elokuuta ja 8. syyskuuta Hyvä muistaa: Perhe ja suku ovat tärkeitä. Kättely on tavallista, mutta hartaiden muslimien keskuudessa on kättely miesten ja naisten välillä harvinaista. Vierailulla käydessä on tavallista, että miehet ja naiset puhuvat keskenään. Puhuteltaessa käytetään sukunimeä ja esimerkiksi opettajia kunnioitetaan erityisesti. Lyhyeen kysymykseen annetaan yleensä pitkä perusteellinen vastaus. Tunteita näytetään yleensä spontaanisti ja voimakkaasti. - SERBIA-MONTENEGRO Nykyään entinen Jugoslavian liittovaltio (Federal Republic of Jugoslavia (FRV)) tunnetaan nimellä Serbia-Montenegro. Liittovaltio muodostuu Serbian ja Montenegron tasavalloista sekä kahdesta autonomisesta alueesta Kosovosta ja Vojvodinasta. Kosovon maakunta kuuluu virallisesti liittotasavaltaan mutta on tällä hetkellä YK:n valvonnassa Kosovolaisten enemmistö on etnisiä vähemmistöjä. Kansalaisten määrä Suomessa vuoden 2003 lopulla oli Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Vapaapäivä: 10,5 miljoonaa Belgrad (Serbia), 1,1 miljoonaa asukasta. Muita isoja kaupunkeja ovat Pristina (Kosovo), Novi Said (Vojvodina, as), Nis (Serbia, as), Podgorica (Montenegro, as). Serbia, albania 65 % ortodokseja, 19 % muslimeja, 4 % katolisia, 1 % protestantteja 99 % aikuisväestöstä 24. huhtikuuta Hyvää muistaa: Liittotasavallan alueella asuu etniseltä taustaltaan erilaisia ryhmiä, joista osa on elänyt monta sukupolvea alistetussa asemassa. Ryhmien väliset käyttäytymistavat ja perinteet saattavat poiketa toisistaan. Osa kansalaisista suhtautuu epäilevästi viranomaisiin. Teitittely on tavallista ja usein käytetään myös herra- ja rouva- nimityksiä. On tavallista, että kätellään sekä tavattaessa että erotessa. Isänmaallisuus on voimakasta. Tunteet näytetään vapaasti. Uskontoa ei välttämättä pidetä yhtä tärkeänä kuin perhettä ja sukua. 15

16 KIINA Kiina on on entinen kuningaskunta, josta tuli tasavalta vuonna Toisen maailmansodan jälkeen kommunistien päästyä valtaan perustettiin Kiinan demokraatinen kansantasavalta vuonna Kiinan historia on yli 4000 vuotta vanha. Kiina on tunnettu lännessä muun muassa silkistä, teestä, ruudin keksimisestä sekä Kiinan muurista. Suomessa asuu 2372 Kiinan kansalaista. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: 1,3 miljardia. Vuosittain syntyy 12 miljoonaa lasta. Beijing, jossa 13 miljoonan asukkaan lisäksi kolme miljoonaa työssä käyvää. Muita suuria kaupunkia Shanghai, (arviolta 20 milj. as) ja Tianji (9,4 milj. as). Yleisin on mandariinikiina, joka on sivistyneen väestön valtakieli, ja toiseksi yleisin kantonin murre. Lisäksi puhutaan wu- ja haka-kiinaa sekä uiguria, mongolia, huita ja tibetiä. Uskonnot: Ateisteja 72 %, taolaisia ja konfutsealaisia 20 %, buddhalaisia 6 %, islamilaisia 2-3 % ja kristittyjä 1 % Lukutaito: Kansallinen vapaapäivä: 82 % aikuisväestöstä 1. lokakuuta Hyvä muistaa: Kiinalainen sekä yleensä aasialainen ajattelutapa perustuu pääosin siihen, millaiseksi asia koetaan, eikä niinkään siihen, millainen asia todellisuudessa on. Kiinalaisten kohteliaisuus on yleisesti tunnettua. Heille kaiken perustana ovat perhesuhteet ja kunnioitus vanhempia kohtaan. Perinteet ovat jatkuneet sukupolvesta toiseen. Pahinta mitä voi sattua on se, että suku ei hyväksy joukkoonsa. Kasvojen menettäminen on sama kuin arvokkuuden menettäminen jonkun edessä. Tämä on yhtä tuskallista heille kuin joutua suvun hylkäämäksi. Kiinalaiset ovat usein täsmällisiä, harkitsevia sekä pidättyväisiä. Puhetapa on kohtelias, tunteita ei näytetä eikä mielipiteitä sanota suoraan. Usein vastataan kyllä vaikka tarkoitetaan ei vain kohteliaisuuden vuoksi. Suomalaisen tapa sanoa mielipiteensä suoraan voi tuntua loukkaavalta. Pitkää katsekontaktia itseään ylempää kohtaan pitäisi vältää, koska sitä pidetään epäkohteliaana. Isä on yleensä perheen pää, mutta myös äidin asema on voimakas. Yleensä kätellään vaikkakin joskus vasta tapaamisen lopussa. Aloitteen kättelyyn tekee ylensä asemaltaan arvokkaampi ja vanhempi henkilö. KONGON TASAVALTA Tunnettiin aikaisemmin Keski-Kongona tai Ranskan Kongona, koska maa oli kolonalismin aikana Ranskan alaisuudessa. Maa vapautui elokuussa 1960 itse- 16

17 näiseksi valtioksi. Sisäisten ristiriitojen ja vallankaappausten takia oli maassa pitkään levotonta ja vasta vuonna 2003 aseleposopimus kapinallisten kanssa allekirjoitettiin. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Lukutaito: Uskonnot: 3,7 miljoonaa Brazzaville (noin as) Ranska (virallinen), lingala, monokutuba, kikongo 81 % aikuisväestöstä 50 % kristittyjä, 48 % anemistejä, 2 % muslimeja Kansallinen vapaapäivä: 15. elokuuta ja 24. marraskuuta Hyvä muistaa: Pitkien levottomuuksien takia korruptio on hyvin tavallista. Luottamus viranomaisiin ei näin ollen ole kovin hyvä. Möyhästyminen on tavallista kaikki hoituu aikanaan tyyliin. Yleensä teititellään, mutta voidaan myös sinutella. Kun puhutaan veljestä tai serkusta, ei välttämättä tarkoita biologista sukulaista, vaan saman heimon jäsenistä myös hyvää ystävää voidaan kutsua sisarukseksi. Lähiomaisen lasta sanotaan usein omaksi lapseksi. Tavattaessa kätellään ja myös naiset kättelevät. Isä on perheen pää ja hän tekee päätökset perheensä puolesta. Perhe ja suku ovat tärkeitä. Kongolaiset ovat puheliaita ja pitkät ja perusteelliset selitykset lyhyeen kysymykseen ovat tavallisia. KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA Tunnettiin aikaisemmin kolonialismin aikana Belgian Kongona. Maa itsenäistyi vuonna 1960 ja otti nykyisen nimen. Eri levottomuuksien jälkeen Mobutu Sese Seko kaappasi vallan 1965 ja määräsi vuonna 1975 valtion nimeksi Zaire. Mobutun paettua maasta 1997 otettiin taas käyttöön nimi Kongon demokraattinen tasavalta. Levottomuudet jatkuivat maassa vuosituhannen vaihteeseen saakka. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Kansallinen vapaapäivä: 58 miljoonaa Kinshasa, jossa asukkaita n. 8 miljoonaa Ranska (virallinen), lingala, kikongo, suahili, tshiluba 70 % kristittyjä, 10 % kimbanguistejä, 10 % muslimeja ja 10 % muista uskontoja 64,35 % aikuisväestöstä 30. kesäkuuta Hyvä muistaa: Käyttäytyminen ja tavat samanlaisia kun Kongon tasavallassa. 17

18 KURDIALUE Kurdit ovat kansa ilman kansallisvaltiota. Heitä asuu Turkissa, Irakissa, Iranissa, Syyriassa ja jonkin verran entisen Neuvostoliiton alueella. Kurdit ovat enemmistönä Turkin, Irakin ja Iranin vuoristoseudun raja-alueilla. Kurdeilla on pitkän perinteen ja historian muokkaama vahva identiteetti. Eri valtioiden alueilta tulleiden elämäntavat poikkeavat jossain määrin toisistaan. Vahva tunne yhteenkuuluvaisuudesta yhdistää kuitenkin kurdit omaksi kansakunnaksi. Kurdien tärkein juhla on 21. maaliskuuta vietettävä Newroz, Nooroos eli uusi vuosi, jota kurdit pitävät myös kansallispäivänään. Kurdialueella arvioidaan asuvan miljoonaa ihmistä. Suurin osa kurdeista, eli yli 80 % on sunnimuslimeja Kurdin kielen tärkeimmät murteet ovat kurmandzi, luri, sorani ja zaza. Päämurteet jakaantuvat useisiin paikallismurteisiin. Hyvä muistaa: Jalkapohjien osoittaminen (rento istumistyyli) kohti lähellä istuvaa koetaan loukkaavaksi. Sormikoukulla tai kädellä kutsuminen on epäkohteliasta. Peukalon pystyssä pitämisellä on samanlainen merkitys kuin keskisormen näyttämisellä Suomessa. Etusormen ja peukalon ympyrä tarkoittaa homoseksuaalia. Sanonta älä valehtele koetaan yleensä hyvin loukkaavaksi. Vasen käsi mielletään joidenkin osalta epäpuhtaaksi, joten allekirjoitettavan asiakirjan ojentaminen vasemmalla kädellä ei ole suotavaa. Asiat esitetään monimutkaisesti selittämällä laajasti. Kurdit eivät ylensä käytä sianlihaa tai alkoholia. SOMALIA Kolonialismi jakoi Somalian viiteen osaan; Italia sai eteläisen Somalian, jossa sijaitsee Mogadishu, Englanti pohjoissarven eli nykyisen Somalimaan (Somaliland), Ranska Punaisen meren suulla olevan alueen, joka on nykyään Djibouti, Kenia etelässä etnisten somalien asuttaman alueen ja Etiopia ison Ogadenin vyöhykkeen Somalian länsipuolelta. Italia ja Englanti luopuivat vuonna 1960 alueistaan ja Somalia sai itsenäisyyden. Molemmat entiset alusmaa-alueet päättivät liittyä yhteen unelmana entisen Suur-Somalian uudelleen luominen. Erilaiset edut, kuten kehitysmaahankkeet, suurlähetystöt, yliopisto ja sairaalat, rupesivat kuitenkin kasaantumaan etelään. Somalimaassa (pohjoisosa) ja Puntlandissa (Djibouti) kasvoi katkeruus ja kapinamieli. Kun kenraali Said Barre vuonna 1969 kaappasi vallan, alkoi sotilashallituksen suoranainen ja väkivaltainen sortopolitiikka. Somaliassa on useita klaaneja, jotka jakaantuvat heimoihin. Barre suosi oman klaaninsa jäseniä ja sorti muita klaaneja. Suurvaltojen omille intressipiireillensä antama rahoitus ja aseistus sekä maassa riehuneen nälänhädän jälkeen annettu massiivinen määrä humanitääristä apua johtivat hallintokoneiston läpikotaiseen korruptioon, joka auttoi Barrea pysymään vallassa. Kun Barren diktatuuri kukistettiin vuonna 1991, julistautui maan pohjoisosa itsenäiseksi Somalimaaksi. Eteläosa Somaliasta joutui kaoottiseen tilanteeseen klaanien välisten taisteluiden ja 18

19 nälänhädän vuoksi. Somalimaassa ja Djiboutissa on nykyään suhteellisen rauhallista. Etelä-Somaliassa on tilanne edelleen sekava, eikä maassa edelleenkään ole toimivaa keskushallintoa. Suomessa asuu 4642 Somalian kansalaista. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Uskonto: Lukutaito: Kansallinen vapaapäivä: 9,9 miljoonaa Mogadishu, jossa noin asukasta, muut isot kaupungit ovat Hargeisa ( as) ja Kismayio (70 00 as). Somalia, arabia, swahili, italia ja englanti Valtaosa väestöstä musliimejä 26 % aikuisväestöstä 1. Heinäkuuta Hyvä muistaa: Uskonto heijastuu somalien jokapäiväiseen elämään ja se asettaa tiukat säännöt sukupuolten väliseen kanssakäymiseen. Vaikka somaliyhteiskunta onkin miesten maailma, on naisen vastuu perheestä suuri. Perhe on äitikeskeinen, ja lapsille kehittyy vahva tunneside nimenomaan äitiin. Runoilla, tarinoilla ja sananparsilla on suuri merkitys somalikulttuurissa. Somali kertoo mieluiten asiansa suullisesti ja haluaa näin ollen lähestyä viranomaista henkilökohtaisesti. Perhe ja suku ovat tärkeitä. Perhe- ja sukulaisuussuhteet eivät ole niin tarkasti rajattuja kuin Suomessa. Veljeksi, siskoksi tai serkuksi voidaan kutsua hyvää ystävääkin samasta klaanista. Hunnutettu nainen ei saa olla vieraan miehen kanssa kahden kesken samassa huoneessa ilman, että joku lähiomainen on läsnä. Naista ei saa kätellä ellei hän itse tarjoaa kättä. Pitkää katsekontaktia on vältettävä. Miehet tervehtivät toisiaan yleensä kättelemällä, mutta naisviranomaisen ei ole soveliasta kätellä muslimimiestä. THAIMAA Tunnettiin nimellä Siam vuoteen Thaimaa on ollut kunningaskunta 1400-luvulta lähtien ja on yksi harvoista Kaakkois-Aasian maista, joka ei koskaan ollut siirtomaana. Maan virallinen nimi on Prathet Thai eli Thaimaan kuningaskunta. Etnisiä ryhmiä on värikkään historian aikana kerääntynyt paljon. Väestöstä thaita on 54 %, laoja 28 %, kiinalaisia 11 %, malaijeja 4 % ja khmerejä 3 %. Thaimaa salli 1950 ja 60-luvuilla Yhdysvaltojen pitää tukikohtiaan maassa, kun Yhdysvallat kävt sotaa Koreaa ja Vietnamia vastaan. Suomessa asuu 2055 Thaimaan kansalaista. 19

20 Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: 64,8 miljoonaa Bangkok, jossa asukkaita noin 10 miljoonaa. Muita suuria kaupunkia ovat Khorat ( as) ja Chiang Mai ( as). Virallinen kieli on thai. Lisäksi puhutaan laoa ja khmeriä. Sivineistö käyttää myös englantia. Uskonnot: buddhalaisia 95 %, muslimeja 3,8 %. Lukutaito: Kansallinen vapaapäivä: 96 % aikuisväestöstä 5.12, joka on myös isänpäivä Hyvä muistaa: Monet thaimaalaiset hakeutuvat maalta kaupunkeihin parempaa elämää ja toimeentuloa hakemaan ja tekevät kovasti työtä saadessaan siihen mahdollisuuden. Mies on perheen pää ja perheellä on kiinteät siteet myös isovanhempiin. Usein buddhismi leimaa jokapäivästä elämää. Perheen asunnossa on yleensä pieni alttari, jolla poltetaan suitsukkeita. Thaimaalaiset ovat yleensä kohteliaita. Miehet ja myös osa naisista kättelee. Yleinen tervehtimistapa on pitää kädet vastakkain rinnan yläosassa ja kumartaa päätä taivuttaen. Pitkä katsekontakti ei ole suotava eikä päähän koskeminen ole sallittu. Kielteisesti vastaaminen esimerkiksi viranomaisille saattaa olla vaikeaa. VIETNAM Ranska vallotti alueen vuonna Vuosina oli maassa japanilaisia joukkoja. Ranskan tappioon päättynyt itsenäisyyssota käytiin ,. Maa jaettiin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen vaikutuspiireihin. Pohjois-Vietnamin joukot yhdessä etelävietnamilaisten kapinajoukkojen kanssa valloittivat vuosina Etelä-Vietnamin ja sen pääkaupungin Saigonin. Vietnam yhdistyi sosialistiseksi kansantasavallaksi vuonna Suomeen otettiin vuodesta 1979 lähtien ns. venepakolaisina vietnamilaisia muun muassa Hong Kongin pakolaisleiriltä. Suomessa asuu 1661 Vietnamin kansalaista. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: 81,4 miljoona Hanoi, asukkaita 2,2 miljoonaa, muita suuria kaupunkeja Ho Tsi Minh (ent. Saigon, 4,3 milj. as) ja Haiphong (1,6 milj. as) Vietnam (jossa kolme päämurretta) sekä tai, mong, khmer, kantoninkiina, englanti ja ranska. 20

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006 Tämä on valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus eduskunnalle. Kertomus annetaan kielilain nojalla kerran vaalikaudessa ja siinä käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten

Lisätiedot

islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus Väestötietosarja 20

islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus Väestötietosarja 20 Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Väestötietosarja 20 VäesTöTieTOsarja 20 Kirjoittajat: FT sylvia akar työskentelee

Lisätiedot

Info4Migrants AFGANISTAN. Maaprofiili. Projektinumero: UK/13/LLP-LdV/TOI-615

Info4Migrants AFGANISTAN. Maaprofiili. Projektinumero: UK/13/LLP-LdV/TOI-615 Info4Migrants AFGANISTAN Maaprofiili Projektinumero: UK/13/LLP-LdV/TOI-615 ALUE VÄESTÖ 652,864 km 2 31,822 milj BKT henkeä kohden $725 VALUUTTA Afghani (AFN) Kielet DARI (PERSIA), PAŠTU MAAN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

PERHEET MUUTTOLIIKKEESSÄ

PERHEET MUUTTOLIIKKEESSÄ PERHEET MUUTTOLIIKKEESSÄ PERUSTIETOA MAAHAN MUUTTANEIDEN KOHTAAMISEEN Minna Säävälä Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 41/ 2011 2011 Minna Säävälä ja Väestöliitto Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu

Lisätiedot

Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI

Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI Radu Szekely Case studies conducted by Sanna Antola Västra Nylands folkhögskola Karjaa, Finland KIITOKSET Västra Nylands Folkhögskola kiitollisena tunnustaa

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA

KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville Toimitus: Anu-Mari Janhonen, Turun opetustoimi Matti Mäkelä, Turun ammatti-instituutti Emma Nylund, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

TURUN TYTTÖJEN TALO JA MONIKULTTUURISUUS

TURUN TYTTÖJEN TALO JA MONIKULTTUURISUUS Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Lapsi-, nuoriso- ja perhetyö 2011 Essi Parkkari TURUN TYTTÖJEN TALO JA MONIKULTTUURISUUS toiminnan laajentaminen maahanmuuttajien keskuuteen OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Eri uskonnot ja uskonnolliset yhdyskunnat pähkinänkuoressa -seminaari 13.10.2011, Kontiolahti

Eri uskonnot ja uskonnolliset yhdyskunnat pähkinänkuoressa -seminaari 13.10.2011, Kontiolahti MONIKKO Monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen hanke Eri uskonnot ja uskonnolliset yhdyskunnat pähkinänkuoressa -seminaari 13.10.2011, Kontiolahti Sisältö Eri uskonnot ja

Lisätiedot

Lapsilla on omat oikeudet

Lapsilla on omat oikeudet Johdanto Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kansainvälisten adoptioiden määrä Suomessa on kymmenkertaistunut. Kaikkiaan maassamme on arviolta 3 000 ulkomailta adoptoitua lasta. Suurin osa heistä on

Lisätiedot

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Agnes Szeman Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä 2012 2 3 Sisältö I. Johdanto 6 1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta 6 2) Alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015

MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015 MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015 Hyvinkään Varhaiskasvatuspalvelut 1.4.2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 MONIKULTTUURISUUTTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 3 3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ 5 4 MONIKULTTUURINEN

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA II. opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville

KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA II. opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA II opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville Tämä opas on päivitetty ja laajennettu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Kysymyksiä kohtaamassa -julkaisusta.

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai asumaan Ihmisoikeusliitto Toukokuu 2010 Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyön käsikirja. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Selvityksiä 2002:6

Maahanmuuttajatyön käsikirja. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Selvityksiä 2002:6 Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Selvityksiä 2002:6 Maahanmuuttajatyön käsikirja Marja-Liisa Hytönen Harri Laurell Katriina Mannila Irma Marttila Mirkka Routio Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Maahanmuuttajatyötä

Lisätiedot

RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.)

RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.) KUNNIAVÄKIVALTA RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.) KUNNIAVÄKIVALTA Sisällys Julkaisija Lukijalle... 7 OSA 1 MIKSI KUNNIAVÄKIVALLASTA ON PUHUTTAVA?... 11 Naisen rooli ja arvo muuttuvassa maailmassa...19

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN SISÄINEN MUUTTOLIIKE

MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN SISÄINEN MUUTTOLIIKE Turun yliopiston maantieteen laitos Karoliina Kokko MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN SISÄINEN MUUTTOLIIKE Tapaustutkimuksena Turku Maantieteen tutkielma Turku 2002 Sisällys Esipuhe Tiivistelmä 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen - tarkastelussa kulttuurisesti venäläiset maahanmuuttajat Etelä-Pohjanmaalla Emilia Packalén Pro gradu -tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

RIKKAUS, RAKKAUS VAI RASITE? - Kaksikulttuuriset avioliitot Suomessa. Marjatta Vesalainen

RIKKAUS, RAKKAUS VAI RASITE? - Kaksikulttuuriset avioliitot Suomessa. Marjatta Vesalainen RIKKAUS, RAKKAUS VAI RASITE? - Kaksikulttuuriset avioliitot Suomessa Marjatta Vesalainen TIIVISTELMÄ Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö Vesalainen Marjatta: Kaksikulttuuriset avioliitot Suomessa

Lisätiedot

Pasi Saukkonen Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka Pohjois-Euroopassa

Pasi Saukkonen Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka Pohjois-Euroopassa cupore Pasi Saukkonen Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka Pohjois-Euroopassa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 19/2013 Cuporen verkkojulkaisuja 19 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

BOSNIA JA HERTSEGOVINA

BOSNIA JA HERTSEGOVINA Info4Migrants BOSNIA JA HERTSEGOVINA Maaprofiili Projektinumero: UK/13/LLP-LdV/TOI-615 Alue 51,197 km 2 VÄESTÖ 3,600 milj BKT henkeä kohden $4,940 VALUUTTA Vaihdettava markka (BAM) Kielet BOSNIA, KROAATTI,

Lisätiedot

Väestöliitto. Väestötietosarja 26. Osku Haapasaari ja Elina Korhonen (toim.) MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa

Väestöliitto. Väestötietosarja 26. Osku Haapasaari ja Elina Korhonen (toim.) MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa Väestöliitto Väestötietosarja 26 Osku Haapasaari ja Elina Korhonen (toim.) MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa 1 Toimittajat: Osku Haapasaari ja Elina Korhonen Ulkoasu: Susanna Belinskij Paino: Nordprint

Lisätiedot

Salam. 3/2011 Elokuu/2011 Hinta 4,20

Salam. 3/2011 Elokuu/2011 Hinta 4,20 Salam 3/2011 Elokuu/2011 Hinta 4,20 Sisältö Salam Toimitus Vastaava päätoimittaja Madjid Bahmanpour Toimitus Paula Kemell Laura Al-Hello Jenni Issukka Arttu Puukko Haider Al-Hello Kirsi Kokoi Fahim Hassan

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Turun yliopiston maantieteen laitos

Turun yliopiston maantieteen laitos Turun yliopiston maantieteen laitos Aino Lääkkölä ILMAN TYÖTÄ EN TUNNE ITSEÄNI IHMISEKSI MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISINTEGRAATION ESTEET KEMI-TORNION ALUEELLA Maantieteen tutkielma Asiasanat: Maahanmuutto,

Lisätiedot

Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa

Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa Heidi Ruohio Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa Ulkomailta adoptoitujen nuorten kokemuksia suomalaisuudesta ja erilaisuudesta Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 37/2009 2009 Heidi Ruohio, Väestöliitto

Lisätiedot

"Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu"

Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu Minna Suihkonen "Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu" Haastattelututkimus etnisten vähemmistöjen omasta mediasta ja vähemmistötaustaisten toimittajien pääsystä valtamediaan

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

Varokaa, mustalaisia! Väärinymmärryksen historiaa

Varokaa, mustalaisia! Väärinymmärryksen historiaa Helsingin kaupunginmuseo & Musée d Histoire de la Ville de Luxembourg Varokaa, mustalaisia! Väärinymmärryksen historiaa Ehdoton vieraanvaraisuus merkitsee vieraan avointa vastaanottoa ja kuuntelemista,

Lisätiedot