VÄHEMMISTÖT POLIISIN ASIAKKAINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄHEMMISTÖT POLIISIN ASIAKKAINA"

Transkriptio

1 VÄHEMMISTÖT POLIISIN ASIAKKAINA Göran Bäckroos

2 Lukijalle Tämä julkaisu on Euroopan Yhteisön syrjinnän vastaisesta toimintaohjelmasta rahoitetun JOIN-projektin tuottama opas hyvistä käytännöistä syrjinnän ja rasismin ehkäisemiseksi paikallistasolla. Projektiin on osallistunut Suomen lisäksi toimijoita Saksasta ja Irlannista. Poliisityön osalta yhteistyötahoina ovat olleet Vantaan kihlakunnan poliisilaitos, Berliinin poliisi ja poliisikoulu sekä Dublinin poliisi (Garda) ja Hampurin poliisi. Lisäksi projektin toimijat ovat tutustuneet Metropolitan poliisin Diversity Training in Community & Race Relation -koulutukseen Lontoossa ja Lontoon poliisin yhdistystoimintaan (mm. Black Police Accociation). Vähemmistöistä varsinkin maahanmuuttajilla on usein huonoja kokemuksia oman maansa viranomaisista ja näin ollen he voivat tuntea epäluottamusta myös uuden asuin- tai kotimaansa viranomaisia kohtaan. He voivat epäillä viranomaisen toimintaa ja kyseenalaistaa päätöksenteon perusteet. Asiointi naispuolisen viranomaisen kanssa voi olla aluksi monelle maahanmuuttajalle hämmentävä kokemus. Viranomaisen taas voi olla vaikeaa ymmärtää, että maahanmuuttaja ei mene suoraan asiaan tai antaa pitkän selittävän vastauksen kysymykseen, johon kantaväestöltä saa kyllä- tai ei-vastauksen. Kielivaikeudet jäykistävät usein tapaamisia. Yhteisen kielen löytäminenkään ei välttämättä heikon kielitaidon takia tarkoita sitä, että sanoma ymmärrettäisiin. Tulkin käyttö on maahanmuuttajan kuten myös muiden kielivähemmistöjen oikeus, ja molempien osapuolten oikeusturvan kannalta usein välttämätöntä. Viranomaisen eleet voidaan myös tulkita väärin, koska eri kulttuureissa on esim. tiettyjen käsimerkkien tarkoitus saattaa olla aivan eri kuin mihin me olemme tottuneet. Viranomainen voi omasta mielestään näyttää positiivisen käsimerkin, joka vastaanottajan kultuurissa onkin loukkaavaa käytöstä. Esimerkiksi meillä positiivinen ele, peukalo pystyyn, merkitsee Lähi-Idässä samaa kuin keskisormen näyttäminen Suomessa. Molemminpuoleinen epätietoisuus ja huonosti tai väärin ymmärretty asia voi jälkikäteen olla erittäin vaikeasti korjattavissa. Tulee myös muistaa, että jokainen meistä on yksilö eikä stereotyyppi. Lopuksi haluan kiittää minua ohjeillaan ja tiedoillaan opastaneita Sinikka Keskistä ja Markus Syrjästä. Göran Bäckroos 2

3 Sisällysluettelo Johdanto 4 Vähemmistöjä Suomessa 4 Vähemmistöjen kohtaaminen 4 Määritelmiä ja käsitteitä 5 Uusia etnisiä vähemmistöjä 8 Maahanmuuttajien lähtömaita, -alueita ja kulttuureja Afganistan 8 Angola 8 Bangladesh 9 Intia 10 Irak 11 Iran 12 Entinen Jugoslavia 13 - Bosnia-Hertsegovinia 13 - Kroatia 14 - Makedonia 14 - Serbia-Montenegro 15 Kiina 16 Kongon Tasavalta 16 Kongon Demokraattinen Tasavalta 17 Kurdialue 18 Somalia 18 Thaimaa 19 Vietnam 20 Perinteisiä etnisiä vähemmistöjä ja alkuperäiskansoja 22 Romanit 22 Saamelaiset 23 Juutalaiset 24 Tataarit 25 Vähemmistöuskontoja 26 Islamilaisuus 26 Hindulaisuus 27 Buddhalaisuus 28 Konfutsealaisuus 28 Taolaisuus 28 Muita vähemmistöjä 29 Vammaiset ihmiset 29 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt 29 Tilastot Suomen väestö kansallisuuden mukaan Suomen väestö kielen mukaan Lähteet

4 JOHDANTO Vähemmistöjä Suomessa Suomessa on pitkään ollut erilaisia vähemmistöjä, jotka elävät keskuudessamme niin, että emme koe heitä vähemmistöinä vaan osana yhteiskuntaamme. Suomen Vammaisfoorumi on 24 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöelin jolla on jäseniä Romaneja arvioidaan olevan noin , saamelaisia noin 6 500, juutalaisia reilut ja tataareja noin 800. Vammaisuutta on monenlaista kuten esimerkiksi näkö- ja kuulovammaisuutta, sotainvaliditeettia, kehitysvammaisuutta, CP-vammaisuutta sekä polion, MS-taudin tai aivohalvauksen seurauksena syntyneitä vammoja ja toimintarajoitteita. Vahoista etnisistä vähemmistöistä romanit ovat saapuneet Suomeen luvun puolessavälissä. Heillä on oma kielensä, romanes, jonka käyttö ja osaaminen on välillä ollut uhattuna. Saamelaiset ovat Pohjoismaiden ainoa alkuperäiskansa, joiden oikeuksia on yritetty turvata muun muassa kielilailla. Tataarit ovat asuneet Suomessa viiden sukupolven verran ja ovat säilyttäneet sekä oman kielensä että kulttuurinsa. Suurimmat juutalaisyhteisöt asuvat Suur-Helsingin alueella ja Turussa. Heillä on omat synagogansa kuten tataareilla moskeijansa. Tataarit ja juutalaiset ovat integroituneet hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan. Nykään solmitaan paljon myös ns. seka-avioliittoja, jotka tuovat uudenlaisia haasteita perinteiden ja kielen säilymiselle. Uudet etniset vähemmistöt muodostuvat eri maahanmuuttajataus-taisista ryhmistä (tällä hetkellä noin 160 eri kansalaisuutta). Tilastojen mukaan Suomessa pysyvästi asuvista henkilöistä yli on syntynyt Suomen ulkopuolella ja muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuu noin henkilöä. Jotkut maahanmuuttajista ovat tulleet Suomeen turvapaikanhakijoina, osa kiintiöpakolaisina tai pakolaisten perheenjäseninä. Paluumuuttajat ovat suurelta osin entisen Neuvostoliiton alueelta tulleita ns. inkerinsuomalaisia tai Ruotsista palaavia entisiä Suomen kansalaisia. Maahanmuuttajia tulee myös avioliiton solmimisen perusteella tai ns.siirtolaisina tekemään työtä Suomessa. Vähemmistöjen kohtaaminen Maahanmuuttajien ja eri vähemmistöryhmien kanssa työskenteleminen vaatii kykyä omaksua uutta, itselleen ehkä vierasta, mutta myös kykyä suhtautua kriittisesti. Suvaitsevuus on myös muiden mielipiteiden ja tapojen kunnioittamista. Asioinnissa viranomaisten kanssa on maahanmuuttajien osalta hyvä ottaa huomioon esimerkiksi kansalliset juhlapyhät. Jos esimerkiksi poliisi kutsuu luokseen, olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon itsenäistymispäivät ja uskontoon liittyvät juhlapäivät. Esimerkiksi Ramadankuukausi on islamilaisilla paastoaika, ja se on pyhitetty rukouksiin ja puhdistumiseen. Eihän suomalaistakaan yleensä kutsuta viranomaisen luokse itsenäisyyspäivänä, joulupäivänä, vappuna tai juhannuksena, jos siihen ei ole erityistä tarvetta. Joskus maahanmuuttajataustaisen asiakkaan kohtuuttomilta kuulostavat vaatimukset saattavat johtua siitä, että heillä ei ole oikeaa käsitystä poliisin roolista Suomessa - poliisi voi puuttua järjestyshäiriöihin ja rikoksiin, mutta ei kaikkiin yhteiskunnan tai yhteisön epäkohtiin. Asiakkaan ylireagointi voi osaksi myös johtua hänen entisen koti- tai lähtömaansa viranomaiskokemuksista. 4

5 Määritelmiä ja käsitteitä Määritelmiä Rasismi on oppi tai näkemys, jonka mukaan tiettyä rotua tai etnistä alkuperää edustava henkilö tai ryhmä ei ole ihmisarvoltaan tasavertainen. Kyseiseen ryhmään kuuluvan ei myöskään katsota olevan henkisiltä kyvyiltään samalla tasolla kuin syrjintään syyllistyvän. Rasistin mielestä nämä ominaisuudet myös periytyvät sukupolvelta toiselle. Tämä antaa hänelle oikeutuksen huonoon kohteluun: muukalaisvihaan, toisen eristämiseen, syrjimiseen, yhteiskunnan ulkopuolelle sulkemiseen ja jopa väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Syrjintä on henkilön tai ryhmän eriarvoiseen tai olennaisesti huonompaan asemaan asettamista iän, sukupuolen, rodun, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kulttuurit eroavat toisistaan muun muassa tapojen, perinteiden ja uskonnon suhteen, ja käsitykset oikeasta ja väärästä saattavat poiketa toisistaan. Kulttuuri on opittu sosiaalisesta ympäristöstä ja se muuttuu ajan myötä. Usein mielletään, että kyseessä on vain kansallisia kultuureja kuten suomalainen, somalialainen, venäläinen ja kiinalainen. Saman valtion sisällä on kuitenkin eroja esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Varsinaisen kulttuuriin sisältyy lisäksi alakulttuureja. Esimerkiksi jokaisella työpaikalla on muodostunut omia käyttäytymismalleja, joita ei välttämättä edes mielletä työpaikkakulttuuriksi. Kulttuuritaustamme ohjaa ajatteluamme ja toimintaamme päivittäin. Ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet ovat näin ollen monimutkaisia tapahtumia esimerkiksi vähemmistön ja viranomaisen välillä. On myös muistettava, että jokainen ihminen on yksilö eikä kokonaisia kansakuntia voida arvioida muutaman henkilön käyttäytymisen perusteella. Maahanmuuttoon liittyviä määritelmiä Ulkomaalainen on henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Maahanmuuttaja on maasta toiseen muuttava henkilö. Se on yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia henkilöitä. Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa maasta toiseen rakentaakseen siellä itselleen uuden elämän. Paluumuuttaja on ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Suomessa käsitettä sovelletaan entisiin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin kuten inkerinsuomalaisiin, joilla on suomalainen syntyperä. Viimeksi mainitut ovat kansallisuudeltaan, mutta eivät kansalaisuudeltaan suomalaisia. Pakolainen on ulkomaalainen, jolla on perusteltua syytä pelätä joutuvansa vainotuksi, rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UNHCR toteaa olevan pakolainen. Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle UNHCR on myöntänyt pakolaisaseman ja jolle on myönnetty maahantulolupa (oleskelulupa) budjetissa vahvistetun pakolaiskiintiön perusteella. 5

6 Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraassa maassa. Henkilö saa pakolaisaseman, jos hänelle myönnetään turvapaikka. Hakija ei siis vielä ole pakolainen. Tämän vuoksi turvapaikanhakijoita tulisi välttää kutsumasta pakolaisiksi. Turvapaikka on oleskelulupa, joka annetaan ulkomaalaiselle pakolaisaseman perusteella. Kansallisuus viittaa etniseen taustaan. Henkilö, joka kuuluu tiettyyn kansanryhmään (esim. inkerinsuomalainen tai kurdi), mutta ei välttämättä ole tai ole koskaan ollutkaan asuinmaansa kansalainen. Kansalaisuus tarkoittaa jäsenyyttä tietyssä valtiossa. Se sisältää sekä oikeuksia että velvollisuuksia mm. täydet poliittiset oikeudet ja saada diplomaattista suojelua ulkomailla. Kaksoiskansalisuus / monikansalaisuus tarkoittaa henkilöä, jolla on kaksi tai usempi kansalaisuus. Kaksoiskansalaisuus on puhekielen ilmaisu. Kansalaiseton on henkilö, jolla ei ole minkään valtion kansalaisuutta. UNHCR on Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävältuutettu. Kulttuurisia merkityksiä Ajan käsiteellä on erilaisia merkityksiä eri kulttuureissa. Aika ja aikataulut on länsimaissa totuttu pitämään ja myöhästyminen koetaan epäkohteliaana. Idän ajattelussa aika ja aikataulut eivät ole niin tärkeitä. Tapaamisista voidaan myöhästyä vaikka useita tunteja, jopa päiviäkin. Myöhästelemistä ei pidetä epäkohteliaana. Sovitun ajan pitämiseen vaikuttaa joskus myös se, kuinka tärkeänä henkilö pitää sovittua tapahtumaa. Perhe on usein suurperhe, johon voi kuulua lähisukulaisten lisäksi isovanhemmat, serkkuja ja muita sukulaisia. Avioliitto solmitaan edelleen mm. Kauko- Idässä ja Afrikassa paikallisen kulttuurin ja tapojen mukaan perheiden välisellä sopimuksella, ilman liiton virallista rekisteröintiä. Näin ollen pariskunnalla ei ole esittää virallisia asiakirjoja vihkimisestä. Koraanin mukaan miehellä on oikeus pitää neljä vaimoa sillä edellytyksellä, että hän kohtelee kaikkia vaimojaan tasapuolisesti. Suomessa muslimimiehellä sallitaan vain yksi vihitty vaimo. Islamin mukaan puolisona ei välttämättä tarvitse henkilökohtaisesti olla läsnä vihkiseremoniassa vaan häntä voi edustaa esim. isä. Jotkut avioliitot saattavatkin olla vanhempien tai sukujen välillä sovittuja. Avioero: islaminuskon mukaan voi mies erota vaimostaan sanomalla kolmasti eroan sinusta. Ero astuu voimaan, jos mies ei kolmen kuukauden sisällä palaa yhteiselämään. Miehen tulee kuitenkin harkinta-aikana huolehtia taloudellisesti vaimostaan ja mahdollisista yhteisistä lapsista. Lapsi: monessa Afrikan ja Kauko-Idän maissa annetaan esim. suurperheen lapsia sellaisille lähisukulaisille, joilla on vähemmän lapsia tai jotka ovat lapsettomia. On myös tavallista, että lapsen toisen vanhemman kuoltua lähisukulainen (sisko tai veli) ottaa lapsen omakseen. Lapsen siirto perheestä toiseen tapahtuu ilman virallista adoptiota ja lapsikaan ei aina välttämättä tiedä oikeita biologisia vanhempiansa. On myös hyvää muistaa, että moniavioisella 6

7 muslimimiehellä voi olla biologisia lapsia useamman vaimon kanssa. Näin ollen kun muslimimies luettelee lapsiaan ja heidän syntymäaikojaan ei tule hämmästyä, vaikka joidenkin lasten syntymäaikojen välillä on vaikkapa muutama kuukausi. Veli/sisko: monessa kulttuurissa siskoiksi ja veljiksi voidaan kutsua sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole biologisesti veljiä tai siskoja, vaan läheisiä sukulaisia, uskonveljiä tai -sisaria. Myös muuta läheiseksi tuntemaa henkilöä voidaan kutsua veljeksi tai sisareksi. Tämä tapa on yleinen muun muassa Afrikassa. Serkku: joissain kulttuureissa serkuksi sanotaan usein suurperheen jäsentä tai muuta läheiseltä tuntuvaa henkilöä, vaikka hän ei olisikaan oikea serkku. 7

8 UUSIA ETNISIÄ VÄHEMMISTÖJÄ Maahanmuuttajien lähtömaita, alueita ja kulttuureja AFGANISTAN Maan nimi on Afganistanin islamilainen tasavalta. Afganistan koostuu lukuisista eri kansallisuuksista ja alueellisilla heimopäälliköillä on paljon valtaa omilla alueillaan. Afganistan on ollut itsenäinen valtio 1700-luvun puolivälistä, mutta joutui 1800-luvulla Yhdistyneen kuningaskunnan (Iso-Britannia) alaisuuteen. Afganistan itsenäistyi 19. elokuuta Maan eri heimot kävivät sotaa keskenään vallasta. Neuvostoliitto tunkeutui 1979 maahan ja joutui vetäytymään sieltä Neuvostoliiton vetäytymisen jälkeen maassa syntyi sisällissota. Vuonna 1996 nousivat fundamentalistiset islamilaiset talebanit valtaan. Kun talebanit ottivat vallan, siirtyi maa takaisin väkivaltaiseen ja puritaaniseen komentoon. Mm. tästä syystä ovat monet afganistanilaiset paenneet kotimaastaan. Talebanien hallinto kukistettiin Yhdysvaltain tuella Afganistanin kansalaisten määrä Suomessa vuoden 2003 lopussa oli Asukaslukumäärä: Pääkaupunki: Kielet: 28,5 miljoonaa Kabul, jossa noin 2 miljoonaa asukasta. Muita suuria kaupunkeja Heart (n.1milj. as), Khadahar ja Mazar-E-Sharif (n as). Maan virallinen kieli pashtu. Muita kieliä Afganistanin persia eli dari, uzbek, turkmenia ja n. 30 muuta pienempää kieltä. Uskonnot: Sunnimuslimeja 80 % ja shioja 19 %. Lukutaito: Kansallinen vapaapäivä: 36 % aikuisväestöstä. 19. elokuuta Hyvä muistaa: Afganistanissa mies on ehdoton perheen pää. Vaimo pysyy kotona eikä ole suotavaa, että hän liikkuu kodin ulkopuolella. Naiset käyttävät edelleen varsinkin maaseudulla burkhaa eli hupulla varustettua koko vartaloa peittävää vaatetusta. Kansa muodostuu useammasta heimosta, joiden johtajia kunnioitetaan. Afganistan on pitkään ollut eristettynä ulkomaailmasta, joten länsimaiset tavat voivat olla hämmentäviä. Kättely miesten kesken on normaalia. Naisia ei kätellä eikä pitkä katsekontakti ole suotava. ANGOLA Entinen Portugalin siirtomaa, joka itsenäistyi Maassa käytyiin sisällissotaa vuoteen 1994 saakka. Rauha kesti vuoteen 1998, jolloin puhkesi uusia 8

9 levottomuuksia. Levottomuudet johtuvat osaksi siitä, että maassa on useita etnisiä ryhmiä, joiden käsitykset valtiosta ovat erilaisia. Hallitusmuoto on kansantasavalta. Asukaslukumäärä: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Kansallinen vapaapäivä: 13,6 miljoonaa Luanda, jossa asukasta. Muita suuria kaupunkeja Huambo ( as), Benguela ( as.) ja Lobito ( as). Virallinen kieli portugali. Maassa on lisäksi suuri määrä etnisten ryhmien omia kieliä, mutta yleisimmät ovat kimbundu, umbundu, kongo tai kikongo. Noin 47 % luonnonuskontojen kannattajia ja 38 % kristittyjä (roomalaiskatolisia). 42 % aikuisväestöstä 11. marraskuuta Hyvä muistaa: Kun angolalainen puhuu veljestä ja siskosta, hän voi tarkoittaa ketä tahansa hyvistä ystävistään. Avioliittoon mennään yleensä perhepiirimenoin ja vain harvat menevät virallisesti naimisiin. Isosta lapsiperheestä voidaan antaa lapsi yleensä lapsettomalle sukulaiselle ilman virallista adoptiota. On yleistä, että jos toinen lapsen vanhemmista kuolee, joku sukulainen ottaa yhden sisaruksista omaksi lapsekseen. Toisin sanoen suvun siteet ovat erittäin vahvat. Täsmällisyyteen ei välttämättä pyritä. Ketä tahansa voidaan kutsua serkuksi. Yleensä sinutellaan, mutta vanhempia ihmisiä teititellään. Kaikkia yleensä kätellään ja katsekontakti on luonnollista. Lyhyeen kysymykseen annetaan tavallisesti pitkä ja perusteellinen vastaus. Tunteiden näyttäminen vaihtelee ja nainen poliisina voi hämmentää angolalaista miestä. Avioliitto ja ero on puolisoiden välinen sopimus. BANGLADESH Iso-Britanian hallinnassa 1700-luvulta lähtien. Vuodesta 1947 osana Pakistania. Itsenäistyi tasavallaksi 1971 Intian tuella. Bangladeshin kansalaisten määrä Suomessa vuoden 2003 lopussa oli 492. Asukaslukumäärä: Pääkaupunki: 134,6 miljoonaa Dakha jossa asukkaita 3,4 miljoonaa. Muita isoja kaupunkeja Chittagong (1,4 as) ja Khulna ( as) 9

10 Kielet: 98% väestöstä puhuu Bengalia mutta Englanti on maan toinen virallinen kieli. Lisäksi on eri arabian ja persian kielestä vaikutteita saaneita murteita. Lisäksi Bangladeshissa asuu noin miljoona Urdua puhuvaa. Uskonnot: 88.3 % islamilaisia, 10.5 % hindulaisia, 0.6% buddhalaisia, 0.3% kristittyä ja muita vähemmistöryhmien uskontoja. Lukutaito: Kansalliset vapaapäivät: 41 % aikuisväestöstä 26. maaliskuuta ja 16. joulukuuta Hyvä muistaa: Suurin osa väestöstä elää maaseudulla köyhissä oloissa. Perheissä on yleensä paljon lapsia ja tästä syystä lapset osallistuvat jo hyvin nuorena perheen elatuksen hankkimiseen. Bangladeshissa vain miehet kättelevät. Pitempään länsimaissa olleet modernit tai yläluokkaiset naiset voivat kätellä, mutta aloite kannattaa jätttää naisille. Pitempi katsekontakti eri asemassa olevaan tai sukupuolten välillä on epäkohteliasta. Perhe ja suku ovat tärkeät. Isä on perheen pää. Suku on laaja käsite, muitakin sukulaisia pidetän perheenjäseninä. Tunteita ei näytetä. Vasenta kättä pidetään likaisena (ei saa ottaa eikä antaa mitään vasemmalla kädellä). Tästä syystä allekirjoitettavaa asiakirjaa ei tulisi antaa vasemmalla kädellä. Käden heilautus taaksepäin tarkoittaa painumista helvettiin kuten myös peukalo pitäminen pystyssä. Kutsuminen kädellä tai sormikoukulla on loukkaava ele. INTIA Intia on liittotasavalta, joka on itsenäistynyt vuonna 1948 kuuluttuaan sitä ennen 1700-luvulta asti suurimmaksi osaksi Iso-Britannian alaisuuteen. Itsenäistymisen jälkeen maahan on liitetty Ranskaan ja Portugaliin kuuluneita alueita. Intian kansalaisten määrä Suomessa vuoden 2003 lopussa oli Asukaslukumäärä: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Kansalliset vapaapäivät: Noin 952 miljoonaa Delhi, jossa on asukkaita 9,9 miljoonaa, muita suuria kaupunkeja Bombay (15,1 milj. as) ja Kalkutta (11,7 milj. as). Hindi ja englanti viralliset kielet, lisäksi assam, bengal, gujurat, kannada, kasmir, mayalam, marathi, oriya, punjab, sanskit, sind, telugu ja urdu. 80% hindulaisia, 14 % islamilaisia, 2 % sikhejä, 2 %, kristittyjä ja 1% buddhalaisia 52 % aikuisväestöstä 26. tammikuuta ja 15. elokuuta 10

11 Hyvä muistaa: Suora katsekontakti on intialaisessa kultuurissa epäkohteliasta. Katse suunnataan yleensä alaspäin ja vanhempia ihmisiä teititellään. Suomalainen tapa sanoa asiat suoraan voi intialaisesta tuntua tylyltä. Miehiä voi kätellä, mutta ei yleensä naisia. Koulutetut ja länsimaistuneet naiset kättelevät yleensä, mutta miehen tulee antaa naiselle aloite. Vaikka sikhejä on vain 2 % uskontokunnista, Intiassa on heitä kuitenkin noin 17 miljoonaa. Uskonnollisen sikhin tuntee turbaanista. Tunteita ei näytetä avoimesti. Isä on perheen pää ja perhe on tärkeä sekä perhesiteet kiinteät. Sedäksi, tädiksi, veljeksi, siskoksi ja serkuksi voidaan kutsua ketä tahansa hyvää tuttua. Lyhyeen kysymykseen selitetään koko tarina eikä intialainen mielellään sano ei, vaan yrittää kohteliaisuussyistä selittää asiat myönteisesti. Monet hindut ovat kasvissyöjiä. IRAK Irak sijaitsee Tigris- ja Eufratjoen laaksossa, jossa maailman ensimmäiset korkeakulttuurit ovat kehittyneet. Irak itsenäistyi kuningaskunnaksi vuonna 1932 Iso-Britanian alaisuudesta. Kuningaskunta syrjäytettiin vuonna Saddam Hussein nousi valtaan Vuonna 2003 USA liittolaisineen miehitti Irakin. Suomessa asuu 3485 Irakin kansalaista. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Kansalliset vapaapäivät: 25,2 miljoonaa Bagdad, jossa 4,5 miljoonaa asukasta. Muita suuria kaupunkeja Basra ( as) ja Mosul ( as). Arabia (virallinen), kurdi, turkmenia, assyria ja armenia. 97 % islamilaisia, 2 % kristittyjä 39 % aikuisväestöstä 17. heinäkuuta ja 3. lokakuuta. Uskonnolliset juhlat, kuten Ramadan ja pyhiinvaellus, määriytyvät käytössä olevan kuuvuoden mukaan, eli suomalaiseen kalenteriin verrattuna niiden ajankohta muuttuu vuosittain. Hyvä muistaa: Perheessä on tiukka sosiaalinen kontrolli. Tuntemattoman miehen ei sovi katsoa naista silmiin tai kätellä häntä ja päin vastoin. Naisvirkailijan ei sovi kätellä uskonnollista miestä, jos mies ei tee itse aloitetta. Lähi-Idässä voivat miehet kävellä käsi kädessä. Se on ystävyyden osoitus, ei muuta. Perinteiset perheet ovat suuria ja niihin voidaan laskea serkkukin mukaan. Asioiden pitkä ja perusteellinen selvittäminen kuuluu asiaan. Viranomaisen liian suora mielipide voi loukata. Tunteita ei näytetä avoimesti. Täsmällisyys vaihtelee. Vanhempia ihmisiä kunnioitetaan. Isä on perheen pää. Vasenta kättä 11

12 pidetään yleensä epäpuhtaana. Näin ollen on epäkohteliasta esim. ojentaa vasemmalla kädellä allekirjoitettava asiakirja. Sormikoukulla tai kädellä kutsuminen on epäkohteliasta. Peukalon nostaminen pystyyn tarkoittaa samaa kun Suomessa keskisormen näyttäminen. Etusormen ja peukalon muodostama ympyrä tarkoittaa homoseksuaalia. Musliminaisen ei ole soveliasta olla kaksin vieraan miehen kanssa samassa huoneessa. IRAN Persian valtakunta muutti nimensä vuonna 1935 Iraniksi. Vallankumous vuonna 1979 johti islamilaisen tasavallan perustamiseen. Suomessa asuu 2541 Iranin kansalaista. Asukaslukumäärä: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Kansallinen vapaapäivä: 72 miljoonaa Teheran, jossa asukkaista 11 miljoona. Muita isoja kaupunkeja ovat Mashad (2 milj. as) ja Isfahan (1,2 milj. as). Persia (farsi), joka on virallinen kieli. Lisäksi azeri, kurdi, ja bulochi. 89 % shiamuslimeja ja 10 % sunneja. 76 % aikuisväestöstä 1. huhtikuuta. Uudenvuodenjuhla 21. maaliskuuta. Hyvä muistaa: Teitittely on kohteliasta ja tavallista on myös herra- ja rouvasanojen käyttäminen ennen puhuteltavan henkilön sukunimeä. Miesten ja naisten kättely ei ole tavallista. Myös erottaessa kätellään. Kunnioitusta voidaan osoittaa ylempiarvoiselle joskus myös suutelemalla kädelle kättelyn yhteydessä. Naisvirkailijan ei tulisi kätellä uskonnollista miestä, jos mies ei itse tee aloitetta. Perhe ja suku ovat tärkeitä. Perhekäsite on laajempi kuin meillä ja voi tarkoittaa myös muita sukulaisia. Miehellä voi olla useampi vaimo ja vain miehellä oikeus avioeroon. Aikakäsitys on joustava. Luottamus viranomaisiin on joskus heikko johtuen oman maan pakkovallasta. Tunteita ei näytetä. Asioita selitetään perusteellisesti ja viranomaisen suoraan sanottu mielipide voi olla loukkaava. Isä on perheenpää, mutta kotona äidin merkitys on vahva. Pitkä katsekontakti varsinkin vastakkaiseen sukupuoleen koetaan kiusallisena ja häiritsevänä. Jotkut pitävät vasenta kättä epäpuhtaana, joten allekirjoitettavaa asiakirjaa ei tulisi ojentaa vasemmalla kädellä. Sormella kutsuminen on epäkohteliasta. Peukalo pystyyn tarkoittaa samaa kuin meillä keskisormi pystyssä. Jalkapohjien näyttäminen koetaan yleensä loukkaavana. Musliminaisen ei ole soveliasta olla kaksin vieraan miehen kanssa samassa huoneessa. Iranilaiset eivät käytä sianlihaa tai alkoholia. 12

13 ENTINEN JUGOSLAVIA Maan virallinen nimi oli vuodesta 1943 Jugoslavien sosialistinen liittotasavalta, joka muodostui kuudesta liittotasavallasta: Sloveniasta, Kroatiasta, Bosniasta ja Hertsegovinasta, Serbiasta, Montenegrosta ja Makedoniasta sekä kahdesta autonomisesta maakunnasta, Kosovosta ja Voivodinasta. Liittotasavallan johtajan kuoleman jälkeen vuonna 1980 alkoi liittotasavallan hajoamisprosessi. Se kärjistyi 90-luvun vaihteessa ensimmäisten vapaiden vaalien jälkeen, jolloin muodostettiin seuraavat itsenäiset valtiot. Suurin osa entisen Jugoslavian alueen Suomeen muuttaneista ovat kotoisin Kosovosta ja Bosnia-Hertzegovinasta. Entisen Jugoslavian kansalaisten määrä Suomessa vuoden 2003 lopussa oli BOSNIA-HERTSEGOVINA Jugoslavian osavaltio vuodesta Julistautui itsenäiseksi liittotasavallaksi vuonna Etnisten ryhmien välillä jatkui levottomuuksia, jotka johtivat sotaan ryhmien välillä. NATO:n ilmaiskujen jälkeen tehtiin rauhansopimus vuonna Suomessa asuu noin 1700 Bosnia-Hertsegovinan kansalaista. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Vapaapäivät: 4,2 miljoonaa Sarajevo, jossa asukkaita Muut isot kaupungit Banja Luka ( as) ja Mostar ( as). Serbokratia, kroatia, serbia, bosnia 40 % muslimeja, 31 % ortodoksia, 15 % katolisia, 4 % protestantteja 93 % aikusväestöstä 1. maaliskuuta ja 25. marraskuuta Hyvä muistaa: Kuten liittotasavallan nimestä ilmenee, on maa jaettu kahteen osaan, mutta asukkailla on yhteinen kansalaisuus. Pääkaupunki Sarajevo on yhteisessä hallinnassa. Eri etnisten ryhmien, bosnialaisten, kroatien, serbien, väliset avioliitot ovat yleisiä ja tästä syystä uskonnolliset ja kulttuuriset tavat ovat sekoittuneet. Esimerkiksi musliminaisten pukeutuminen on vapaata. Kaupungeista, maaseudulta tai eri alueilta kotoisin olevien tavat eroavat toisistaan. Myös uskonto ja koulutus vaikuttavat tapoihin. Täsmällisyyteen pyritään, vaikka myöhästyäkin saatetaan. Isä on perheenpää. Vanhemmilla ja lapsilla on kiinteät perhesiteet läpi elämän ja isovanhemmatkin ovat osa perhettä. Vanhempia ihmisiä kunnioitetaan. Teitittely ja kättely on kohteliasta. Tunteet näytetään avoimesti, joten temperamenttisia purkauksia sattuu. 13

14 - KROATIA Tasavalta itsenäistyi vuonna YK ja EU tunnustivat valtion vuonna Hallituksen joukkojen ja serbikapinallisten välillä käytiin taisteluja vuoteen 1995 saakka, jolloin hallituksen joukot saivat hallintaansa serbien hallussapitämät alueet. Kroatian kansalaisten määrä Suomessa vuoden 2003 lopussa oli 337. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Vapaapäivä: 4,5 miljoonaa Zagreb, jossa noin miljoona asukasta. Muut suuret kaupungit ovat Split ja Rijek (noin as). Kroatia, unkari, tsekki, slovaki, italia, saksa. 76 % roomalaiskatolisia, 11 % ortodokseja, 1 % muslimeja 98 % aikuisväestöstä 25. kesäkuuta Hyvä muistaa: Teitittely on tärkeää. Vanhempia ihmisiä kunnioitetaan. Uskonnon vaikutus on yleensä varsin voimakas. Kroatiassa asuu monta eri etnistä ryhmää, joten käyttäytyminen vaihtelee etnisyyden ja uskonnon perusteella huomattavasti. Kättely on tavallista niin tavatessa kuin erotessa. Liian suoraan sanotut mielipiteet voivat loukata. Perhe on monasti hyvin laaja eli isovanhemmatkin mielletään osaksi perhettä. Vastaus yksinkertaisen kysymykseen on laajempi ja perustellumpi kuin meillä on totuttu. Tunteita näytetään avoimesti ja värikkäästi. - MAKEDONIA Tasavalta, jonka täydellinen nimi on Former Yugoslavian Republic of Makedonis (FYROM). Makedonia julistautui itsenäiseksi loppuvuodesta Se pääsi vuonna 1995 YK:n avustamana yhteisymmärrykseen Kreikan kanssa Makedonia-nimen käytöstä. Kreikassa on myös Makedonia-niminen maakunta. Makedoniassa asuu suuri etninen albanialaisväestö ja myös romaneja on paljon. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: 2,1 miljoonaa Skopje, jossa asukkaita Muita suuria kaupunkeja ovat Tetovo ( as) ja Kumanovo ( as) Makedonia, albania, turkki, serbo-kroatia 67 % ortodokseja, 30 % musliimeja 14

15 Lukutaito: Vapaapäivät: 96 % aikuisväestöstä 2. elokuuta ja 8. syyskuuta Hyvä muistaa: Perhe ja suku ovat tärkeitä. Kättely on tavallista, mutta hartaiden muslimien keskuudessa on kättely miesten ja naisten välillä harvinaista. Vierailulla käydessä on tavallista, että miehet ja naiset puhuvat keskenään. Puhuteltaessa käytetään sukunimeä ja esimerkiksi opettajia kunnioitetaan erityisesti. Lyhyeen kysymykseen annetaan yleensä pitkä perusteellinen vastaus. Tunteita näytetään yleensä spontaanisti ja voimakkaasti. - SERBIA-MONTENEGRO Nykyään entinen Jugoslavian liittovaltio (Federal Republic of Jugoslavia (FRV)) tunnetaan nimellä Serbia-Montenegro. Liittovaltio muodostuu Serbian ja Montenegron tasavalloista sekä kahdesta autonomisesta alueesta Kosovosta ja Vojvodinasta. Kosovon maakunta kuuluu virallisesti liittotasavaltaan mutta on tällä hetkellä YK:n valvonnassa Kosovolaisten enemmistö on etnisiä vähemmistöjä. Kansalaisten määrä Suomessa vuoden 2003 lopulla oli Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Vapaapäivä: 10,5 miljoonaa Belgrad (Serbia), 1,1 miljoonaa asukasta. Muita isoja kaupunkeja ovat Pristina (Kosovo), Novi Said (Vojvodina, as), Nis (Serbia, as), Podgorica (Montenegro, as). Serbia, albania 65 % ortodokseja, 19 % muslimeja, 4 % katolisia, 1 % protestantteja 99 % aikuisväestöstä 24. huhtikuuta Hyvää muistaa: Liittotasavallan alueella asuu etniseltä taustaltaan erilaisia ryhmiä, joista osa on elänyt monta sukupolvea alistetussa asemassa. Ryhmien väliset käyttäytymistavat ja perinteet saattavat poiketa toisistaan. Osa kansalaisista suhtautuu epäilevästi viranomaisiin. Teitittely on tavallista ja usein käytetään myös herra- ja rouva- nimityksiä. On tavallista, että kätellään sekä tavattaessa että erotessa. Isänmaallisuus on voimakasta. Tunteet näytetään vapaasti. Uskontoa ei välttämättä pidetä yhtä tärkeänä kuin perhettä ja sukua. 15

16 KIINA Kiina on on entinen kuningaskunta, josta tuli tasavalta vuonna Toisen maailmansodan jälkeen kommunistien päästyä valtaan perustettiin Kiinan demokraatinen kansantasavalta vuonna Kiinan historia on yli 4000 vuotta vanha. Kiina on tunnettu lännessä muun muassa silkistä, teestä, ruudin keksimisestä sekä Kiinan muurista. Suomessa asuu 2372 Kiinan kansalaista. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: 1,3 miljardia. Vuosittain syntyy 12 miljoonaa lasta. Beijing, jossa 13 miljoonan asukkaan lisäksi kolme miljoonaa työssä käyvää. Muita suuria kaupunkia Shanghai, (arviolta 20 milj. as) ja Tianji (9,4 milj. as). Yleisin on mandariinikiina, joka on sivistyneen väestön valtakieli, ja toiseksi yleisin kantonin murre. Lisäksi puhutaan wu- ja haka-kiinaa sekä uiguria, mongolia, huita ja tibetiä. Uskonnot: Ateisteja 72 %, taolaisia ja konfutsealaisia 20 %, buddhalaisia 6 %, islamilaisia 2-3 % ja kristittyjä 1 % Lukutaito: Kansallinen vapaapäivä: 82 % aikuisväestöstä 1. lokakuuta Hyvä muistaa: Kiinalainen sekä yleensä aasialainen ajattelutapa perustuu pääosin siihen, millaiseksi asia koetaan, eikä niinkään siihen, millainen asia todellisuudessa on. Kiinalaisten kohteliaisuus on yleisesti tunnettua. Heille kaiken perustana ovat perhesuhteet ja kunnioitus vanhempia kohtaan. Perinteet ovat jatkuneet sukupolvesta toiseen. Pahinta mitä voi sattua on se, että suku ei hyväksy joukkoonsa. Kasvojen menettäminen on sama kuin arvokkuuden menettäminen jonkun edessä. Tämä on yhtä tuskallista heille kuin joutua suvun hylkäämäksi. Kiinalaiset ovat usein täsmällisiä, harkitsevia sekä pidättyväisiä. Puhetapa on kohtelias, tunteita ei näytetä eikä mielipiteitä sanota suoraan. Usein vastataan kyllä vaikka tarkoitetaan ei vain kohteliaisuuden vuoksi. Suomalaisen tapa sanoa mielipiteensä suoraan voi tuntua loukkaavalta. Pitkää katsekontaktia itseään ylempää kohtaan pitäisi vältää, koska sitä pidetään epäkohteliaana. Isä on yleensä perheen pää, mutta myös äidin asema on voimakas. Yleensä kätellään vaikkakin joskus vasta tapaamisen lopussa. Aloitteen kättelyyn tekee ylensä asemaltaan arvokkaampi ja vanhempi henkilö. KONGON TASAVALTA Tunnettiin aikaisemmin Keski-Kongona tai Ranskan Kongona, koska maa oli kolonalismin aikana Ranskan alaisuudessa. Maa vapautui elokuussa 1960 itse- 16

17 näiseksi valtioksi. Sisäisten ristiriitojen ja vallankaappausten takia oli maassa pitkään levotonta ja vasta vuonna 2003 aseleposopimus kapinallisten kanssa allekirjoitettiin. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Lukutaito: Uskonnot: 3,7 miljoonaa Brazzaville (noin as) Ranska (virallinen), lingala, monokutuba, kikongo 81 % aikuisväestöstä 50 % kristittyjä, 48 % anemistejä, 2 % muslimeja Kansallinen vapaapäivä: 15. elokuuta ja 24. marraskuuta Hyvä muistaa: Pitkien levottomuuksien takia korruptio on hyvin tavallista. Luottamus viranomaisiin ei näin ollen ole kovin hyvä. Möyhästyminen on tavallista kaikki hoituu aikanaan tyyliin. Yleensä teititellään, mutta voidaan myös sinutella. Kun puhutaan veljestä tai serkusta, ei välttämättä tarkoita biologista sukulaista, vaan saman heimon jäsenistä myös hyvää ystävää voidaan kutsua sisarukseksi. Lähiomaisen lasta sanotaan usein omaksi lapseksi. Tavattaessa kätellään ja myös naiset kättelevät. Isä on perheen pää ja hän tekee päätökset perheensä puolesta. Perhe ja suku ovat tärkeitä. Kongolaiset ovat puheliaita ja pitkät ja perusteelliset selitykset lyhyeen kysymykseen ovat tavallisia. KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA Tunnettiin aikaisemmin kolonialismin aikana Belgian Kongona. Maa itsenäistyi vuonna 1960 ja otti nykyisen nimen. Eri levottomuuksien jälkeen Mobutu Sese Seko kaappasi vallan 1965 ja määräsi vuonna 1975 valtion nimeksi Zaire. Mobutun paettua maasta 1997 otettiin taas käyttöön nimi Kongon demokraattinen tasavalta. Levottomuudet jatkuivat maassa vuosituhannen vaihteeseen saakka. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Uskonnot: Lukutaito: Kansallinen vapaapäivä: 58 miljoonaa Kinshasa, jossa asukkaita n. 8 miljoonaa Ranska (virallinen), lingala, kikongo, suahili, tshiluba 70 % kristittyjä, 10 % kimbanguistejä, 10 % muslimeja ja 10 % muista uskontoja 64,35 % aikuisväestöstä 30. kesäkuuta Hyvä muistaa: Käyttäytyminen ja tavat samanlaisia kun Kongon tasavallassa. 17

18 KURDIALUE Kurdit ovat kansa ilman kansallisvaltiota. Heitä asuu Turkissa, Irakissa, Iranissa, Syyriassa ja jonkin verran entisen Neuvostoliiton alueella. Kurdit ovat enemmistönä Turkin, Irakin ja Iranin vuoristoseudun raja-alueilla. Kurdeilla on pitkän perinteen ja historian muokkaama vahva identiteetti. Eri valtioiden alueilta tulleiden elämäntavat poikkeavat jossain määrin toisistaan. Vahva tunne yhteenkuuluvaisuudesta yhdistää kuitenkin kurdit omaksi kansakunnaksi. Kurdien tärkein juhla on 21. maaliskuuta vietettävä Newroz, Nooroos eli uusi vuosi, jota kurdit pitävät myös kansallispäivänään. Kurdialueella arvioidaan asuvan miljoonaa ihmistä. Suurin osa kurdeista, eli yli 80 % on sunnimuslimeja Kurdin kielen tärkeimmät murteet ovat kurmandzi, luri, sorani ja zaza. Päämurteet jakaantuvat useisiin paikallismurteisiin. Hyvä muistaa: Jalkapohjien osoittaminen (rento istumistyyli) kohti lähellä istuvaa koetaan loukkaavaksi. Sormikoukulla tai kädellä kutsuminen on epäkohteliasta. Peukalon pystyssä pitämisellä on samanlainen merkitys kuin keskisormen näyttämisellä Suomessa. Etusormen ja peukalon ympyrä tarkoittaa homoseksuaalia. Sanonta älä valehtele koetaan yleensä hyvin loukkaavaksi. Vasen käsi mielletään joidenkin osalta epäpuhtaaksi, joten allekirjoitettavan asiakirjan ojentaminen vasemmalla kädellä ei ole suotavaa. Asiat esitetään monimutkaisesti selittämällä laajasti. Kurdit eivät ylensä käytä sianlihaa tai alkoholia. SOMALIA Kolonialismi jakoi Somalian viiteen osaan; Italia sai eteläisen Somalian, jossa sijaitsee Mogadishu, Englanti pohjoissarven eli nykyisen Somalimaan (Somaliland), Ranska Punaisen meren suulla olevan alueen, joka on nykyään Djibouti, Kenia etelässä etnisten somalien asuttaman alueen ja Etiopia ison Ogadenin vyöhykkeen Somalian länsipuolelta. Italia ja Englanti luopuivat vuonna 1960 alueistaan ja Somalia sai itsenäisyyden. Molemmat entiset alusmaa-alueet päättivät liittyä yhteen unelmana entisen Suur-Somalian uudelleen luominen. Erilaiset edut, kuten kehitysmaahankkeet, suurlähetystöt, yliopisto ja sairaalat, rupesivat kuitenkin kasaantumaan etelään. Somalimaassa (pohjoisosa) ja Puntlandissa (Djibouti) kasvoi katkeruus ja kapinamieli. Kun kenraali Said Barre vuonna 1969 kaappasi vallan, alkoi sotilashallituksen suoranainen ja väkivaltainen sortopolitiikka. Somaliassa on useita klaaneja, jotka jakaantuvat heimoihin. Barre suosi oman klaaninsa jäseniä ja sorti muita klaaneja. Suurvaltojen omille intressipiireillensä antama rahoitus ja aseistus sekä maassa riehuneen nälänhädän jälkeen annettu massiivinen määrä humanitääristä apua johtivat hallintokoneiston läpikotaiseen korruptioon, joka auttoi Barrea pysymään vallassa. Kun Barren diktatuuri kukistettiin vuonna 1991, julistautui maan pohjoisosa itsenäiseksi Somalimaaksi. Eteläosa Somaliasta joutui kaoottiseen tilanteeseen klaanien välisten taisteluiden ja 18

19 nälänhädän vuoksi. Somalimaassa ja Djiboutissa on nykyään suhteellisen rauhallista. Etelä-Somaliassa on tilanne edelleen sekava, eikä maassa edelleenkään ole toimivaa keskushallintoa. Suomessa asuu 4642 Somalian kansalaista. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: Uskonto: Lukutaito: Kansallinen vapaapäivä: 9,9 miljoonaa Mogadishu, jossa noin asukasta, muut isot kaupungit ovat Hargeisa ( as) ja Kismayio (70 00 as). Somalia, arabia, swahili, italia ja englanti Valtaosa väestöstä musliimejä 26 % aikuisväestöstä 1. Heinäkuuta Hyvä muistaa: Uskonto heijastuu somalien jokapäiväiseen elämään ja se asettaa tiukat säännöt sukupuolten väliseen kanssakäymiseen. Vaikka somaliyhteiskunta onkin miesten maailma, on naisen vastuu perheestä suuri. Perhe on äitikeskeinen, ja lapsille kehittyy vahva tunneside nimenomaan äitiin. Runoilla, tarinoilla ja sananparsilla on suuri merkitys somalikulttuurissa. Somali kertoo mieluiten asiansa suullisesti ja haluaa näin ollen lähestyä viranomaista henkilökohtaisesti. Perhe ja suku ovat tärkeitä. Perhe- ja sukulaisuussuhteet eivät ole niin tarkasti rajattuja kuin Suomessa. Veljeksi, siskoksi tai serkuksi voidaan kutsua hyvää ystävääkin samasta klaanista. Hunnutettu nainen ei saa olla vieraan miehen kanssa kahden kesken samassa huoneessa ilman, että joku lähiomainen on läsnä. Naista ei saa kätellä ellei hän itse tarjoaa kättä. Pitkää katsekontaktia on vältettävä. Miehet tervehtivät toisiaan yleensä kättelemällä, mutta naisviranomaisen ei ole soveliasta kätellä muslimimiestä. THAIMAA Tunnettiin nimellä Siam vuoteen Thaimaa on ollut kunningaskunta 1400-luvulta lähtien ja on yksi harvoista Kaakkois-Aasian maista, joka ei koskaan ollut siirtomaana. Maan virallinen nimi on Prathet Thai eli Thaimaan kuningaskunta. Etnisiä ryhmiä on värikkään historian aikana kerääntynyt paljon. Väestöstä thaita on 54 %, laoja 28 %, kiinalaisia 11 %, malaijeja 4 % ja khmerejä 3 %. Thaimaa salli 1950 ja 60-luvuilla Yhdysvaltojen pitää tukikohtiaan maassa, kun Yhdysvallat kävt sotaa Koreaa ja Vietnamia vastaan. Suomessa asuu 2055 Thaimaan kansalaista. 19

20 Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: 64,8 miljoonaa Bangkok, jossa asukkaita noin 10 miljoonaa. Muita suuria kaupunkia ovat Khorat ( as) ja Chiang Mai ( as). Virallinen kieli on thai. Lisäksi puhutaan laoa ja khmeriä. Sivineistö käyttää myös englantia. Uskonnot: buddhalaisia 95 %, muslimeja 3,8 %. Lukutaito: Kansallinen vapaapäivä: 96 % aikuisväestöstä 5.12, joka on myös isänpäivä Hyvä muistaa: Monet thaimaalaiset hakeutuvat maalta kaupunkeihin parempaa elämää ja toimeentuloa hakemaan ja tekevät kovasti työtä saadessaan siihen mahdollisuuden. Mies on perheen pää ja perheellä on kiinteät siteet myös isovanhempiin. Usein buddhismi leimaa jokapäivästä elämää. Perheen asunnossa on yleensä pieni alttari, jolla poltetaan suitsukkeita. Thaimaalaiset ovat yleensä kohteliaita. Miehet ja myös osa naisista kättelee. Yleinen tervehtimistapa on pitää kädet vastakkain rinnan yläosassa ja kumartaa päätä taivuttaen. Pitkä katsekontakti ei ole suotava eikä päähän koskeminen ole sallittu. Kielteisesti vastaaminen esimerkiksi viranomaisille saattaa olla vaikeaa. VIETNAM Ranska vallotti alueen vuonna Vuosina oli maassa japanilaisia joukkoja. Ranskan tappioon päättynyt itsenäisyyssota käytiin ,. Maa jaettiin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen vaikutuspiireihin. Pohjois-Vietnamin joukot yhdessä etelävietnamilaisten kapinajoukkojen kanssa valloittivat vuosina Etelä-Vietnamin ja sen pääkaupungin Saigonin. Vietnam yhdistyi sosialistiseksi kansantasavallaksi vuonna Suomeen otettiin vuodesta 1979 lähtien ns. venepakolaisina vietnamilaisia muun muassa Hong Kongin pakolaisleiriltä. Suomessa asuu 1661 Vietnamin kansalaista. Asukkaita: Pääkaupunki: Kielet: 81,4 miljoona Hanoi, asukkaita 2,2 miljoonaa, muita suuria kaupunkeja Ho Tsi Minh (ent. Saigon, 4,3 milj. as) ja Haiphong (1,6 milj. as) Vietnam (jossa kolme päämurretta) sekä tai, mong, khmer, kantoninkiina, englanti ja ranska. 20

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan

Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan siirtomaiksi. Kun Somalia itsenäistyi jäivät somalialaiset usean

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet 2014 Tampereella 9 422 ulkomaan kansalaista 131 eri maasta Vuoden 2014 lopussa oli tamperelaisista 4,2 prosenttia ulkomaan kansalaisia.

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet Tampereella asuu 9 122 ulkomaan kansalaista Vuoden 2013 lopussa Tampereella asui 9 122 ulkomaan kansalaista, mikä oli 4,1 % kaupungin

Lisätiedot

Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen. Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti

Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen. Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti Kuka on maahanmuuttaja? Milloin lakkaa olemasta maahanmuuttaja? Turun ammatti-instituuttiin tulevat maahanmuuttajaopiskelijat

Lisätiedot

Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö

Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä 2.2.2016 Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Eurooppa ja maahanmuuttopaineet 1. Tilannekuvaa 2. EU:n toimenpiteet 3. Suomen

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Pohjois-Pohjanmaa; Pohjanmaa; 3,8 Etelä-Pohjanmaa; 1,2 2, Kainuu;,6 Lappi; 1, Keski-Suomi; 2, Pohjois-Savo; 1, Pohjois-Karjala; 2,2 Etelä-Savo; 1,3 Kaakkois-Suomi;,

Lisätiedot

Minister Astrid Thors

Minister Astrid Thors Pohjoiskalottikonferenssi Nordkalottkonferens 21.08.2010 Minister Astrid Thors 20.8.2010 Peruskäsitteitä Maahanmuuttaja: Maahan muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Sisällys Johdanto... 11 I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Siirtolaisuus ja maastamuutto Suomesta... 18 Maahanmuutto Suomeen...23 Mitä monikulttuurisuus

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOKATSAUS 2012/2 Kansalaisuusyksikkö 24.1.2013 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat Tilastoliite Sisältö 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 asiat 10 Karkotusasiat Avainluvut Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö 2009 2010 2011 Nettomenot 17 576 18 326 17 718 Tulot 2 929

Lisätiedot

TULKKI, POTILAS JA LÄÄKÄRI

TULKKI, POTILAS JA LÄÄKÄRI TULKKI, POTILAS JA LÄÄKÄRI Mohsen Tavassoli Suunnittelija Perustettu vuonna 1995 Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kaupunkien aloitteesta. Palvelee ensisijaisesti pääkaupunkiseudun kuntien viranomaisia.

Lisätiedot

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä?

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Hannele Karikoski, KT, yliopistonlehtori Oulun yliopisto

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2015 2016 Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut sotaa,

Lisätiedot

Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus

Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Eloisa Yhdenvertaisuus -gallupin raportti Juho Rahkonen/Taloustutkimus Oy 28.10.2015 1 Mielipidekyselyn toteutus Henkilökohtainen käyntihaastattelu

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AvainluVUT nyckeltal key figures Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö Verksamhetskostnader (1000

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Maahanmuutto ja uskonnolliset yhteisöt

Maahanmuutto ja uskonnolliset yhteisöt Maahanmuutto ja uskonnolliset yhteisöt Tuomas Martikainen 09/05/2014 1 Sisällys Maahanmuuttajien uskonnot tilastoja & tutkimusta Suomi ev.lut. & islam Uskontotrendit & maahanmuuttajat Lopuksi Åbo Akademi

Lisätiedot

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Islam ja muslimit Islam 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto Seuraajia, muslimeja, n. 1,5 miljardia

Lisätiedot

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Kohtaammeko kulttuureja vai ihmisiä? seminaari Raisiossa 25.8.2015 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esityksen rakenne 1. Maahanmuutto - Suomeen

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Suomalaistuuko islam? Islamilaistuuko Suomi? Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Luetaan yhdessä -verkosto Hyvinkää 15.10.

Suomalaistuuko islam? Islamilaistuuko Suomi? Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Luetaan yhdessä -verkosto Hyvinkää 15.10. Suomalaistuuko islam? Islamilaistuuko Suomi? Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Luetaan yhdessä -verkosto Hyvinkää 15.10.2011 Väite1: islam suomalaistuu Eurooppalaisiin, varsin maallistuneisiin

Lisätiedot

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET TILASTOKATSAUS Kansalaisuusyksikkö 2010/2 31.3.2011 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2010 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: Pääkaupunkiseutu:, Espoo, Vantaa, Kauniainen KUUMA kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Työntekijän oleskelulupa Opiskelijan oleskelulupa Oleskelulupatyypit Oleskelulupa perhesiteen perusteella

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 1.1.2010-2030 Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.2010 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä Helsingin seudulla

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA Venäjän pinta-ala - 17075 400 km² Asukasluku (01.06.2008) - 141 889 000 Valtiomuoto - liittotasavalta Pääkaupunki - Moskova ( Väkiluku

TILASTOTIETOJA Venäjän pinta-ala - 17075 400 km² Asukasluku (01.06.2008) - 141 889 000 Valtiomuoto - liittotasavalta Pääkaupunki - Moskova ( Väkiluku TILASTOTIETOJA Venäjän pinta-ala - 17075 400 km² Asukasluku (01.06.2008) - 141 889 000 Valtiomuoto - liittotasavalta Pääkaupunki - Moskova ( Väkiluku 8 304 600) Rahayksikkö - Venäjän rupla Kielet - venäjä

Lisätiedot

Kirjakielikysymys Montenegrossa Jaakko Kölhi Slavistipäivä

Kirjakielikysymys Montenegrossa Jaakko Kölhi Slavistipäivä Kirjakielikysymys Montenegrossa Jaakko Kölhi Slavistipäivä 15.2.2013 15.2.2013 1 Kirjakielikysymys Montenegrossa Montenegrolaisten kansallinen identiteetti Montenegron kieli Opiskelijoiden haastattelut

Lisätiedot

Suomen uusi perustuslaki tuli voimaan Perustuslaki on tärkeä laki. Perustuslaki kertoo, mitä ihmiset saavat Suomessa tehdä.

Suomen uusi perustuslaki tuli voimaan Perustuslaki on tärkeä laki. Perustuslaki kertoo, mitä ihmiset saavat Suomessa tehdä. KANSALAISEN OIKEUDET (opettajan tukiaineisto) Suomen uusi perustuslaki tuli voimaan 1.3.2000. Perustuslaki on tärkeä laki. Perustuslaki kertoo, mitä ihmiset saavat Suomessa tehdä. Suomessa asuvat ulkomaalaiset

Lisätiedot

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Maahanmuuton tilannekuva Paasikivi-seuran kokous 2.11.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö 215 miljoonaa maahanmuuttajaa koko maailmassa. Näistä pakolaisia 45,1 miljoonaa Pohjois- ja Etelä-

Lisätiedot

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen vaikuttaa

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOANALYYSI 2/07 Kansalaisuusyksikkö 12.2.2008 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2007 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Valmistava opetus Oulussa Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Turvapaikanhakija Turvapaikanhakija= Turvapaikanhakija on henkilö, joka on kotimaassaan joutunut

Lisätiedot

Venäläinen asiakkaana. Imatra 20.11..2013. Virve Obolgogiani. Mimino Oy. Mimino Oy

Venäläinen asiakkaana. Imatra 20.11..2013. Virve Obolgogiani. Mimino Oy. Mimino Oy Venäläinen asiakkaana Imatra 20.11..2013 Virve Obolgogiani Mimino Oy Venäläinen on erilainen kuin suomalainen? eurooppalainen? aasialainen?...? Koulutuksen sisältö kulttuurierojen merkitys asiakaspalvelussa

Lisätiedot

Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista?

Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista? Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista? Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille, myös jokaiselle lapselle. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. Mitä YK:n lapsen oikeuksien sopimus tarkoittaa? Yhdistyneet Kansakunnat

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Suomen kulttuurivähemmistöt

Suomen kulttuurivähemmistöt Suomen kulttuurivähemmistöt Toimittajat: Marja Hiltunen SUB Göttingen 211 698 288 2000 A 30295 Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja No 72 Helsinki 1997 Esipuhe 7 1. Suomi kulttuurialueena 11 1.1. Uralilainen

Lisätiedot

Moona monikultturinen neuvonta

Moona monikultturinen neuvonta Moona monikultturinen neuvonta Maahanmuuttajat Oulun Eteläisessä tilastojen valossa Väkiluku n. 88 500 asukasta (2015) Vuonna 2015 alueella asui 1094 syntyperältään ulkomaalaista ja 876 ulkomaan kansalaista.

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus 14.1.215 Villiina Kazi Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat keskittyvät

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Kuopio 21.11.2014 Villiina Kazi Asiantuntija Maahanmuuton määrä kasvaa mutta myös tasaantuu

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Päivitetty 13.2.2015 Väestörakenne Helsingin seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2013, % 1,8 1,6 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

KRISTINUSKO AASIASSA. Luku 21 Ydinsisältö

KRISTINUSKO AASIASSA. Luku 21 Ydinsisältö KRISTINUSKO AASIASSA Luku 21 Ydinsisältö Ota kantaa! Kristinusko on aasialainen uskonto Lähi-itä Kristinusko syntyi Aasiassa, Palestiinassa, vanhimmat kirkot löytyvät Lähi-idästä. v.201 Edessan kuningas

Lisätiedot

Työmarkkinat, sukupuoli

Työmarkkinat, sukupuoli Työmarkkinat, maahanmuuttajuus ja sukupuoli VTT Annika Forsander Eurooppalaisen maahanmuuton II maailmansodan jälkeiset vaiheet... Toisen maailmansodan jälkeen alkoi eurooppalaisen muuttoliikkeen ensimmäinen

Lisätiedot

Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista?

Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista? Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista? Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, myös jokaiselle lapselle. SUOMI FINNISH Lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Mitä YK:n lapsen oikeuksien sopimus tarkoittaa? Yhdistyneet Kansakunnat

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa

Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa Kotouttamistyön yhteistyöpäivät 27. 28.9.2017 Levi Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus Lappi elinympäristönä haasteita riittää Lappi on harvaanasuttu ja pitkien

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2002 15.3.2002 Pakolaisten asuttaminen Suomessa 1994-2001 Kuntien pakolaisille osoittamat asunnot 1994-2001 700 600 500 Aravavuokra-as.

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla Lapsen paras yhdessä enemmän -kehittämispäivä 11.10.2017 Pasi Saukkonen Ulkomaalaistaustaisten väestöryhmien kehitys Helsingissä 1991-2017 100

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Maahanmuuton tilannekuva Ajankohtaista maahanmuutossa. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 2016

Maahanmuuton tilannekuva Ajankohtaista maahanmuutossa. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 2016 Maahanmuuton tilannekuva Ajankohtaista maahanmuutossa Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 2016 Ulkomaalaiset ja nuoret ulkomaalaiset 2015 Alue Pohjois- Pohjanm aa Ulkomaalai set Alle 25v. Alle 25 v osuus Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto)

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Käsitteitä Turvapaikanhakija Henkilö joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta

Lisätiedot

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Muuttoliike, pakolaisuus, turvallisuus: Haaste Suomelle ja EU:lle 2.12.2016 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) Tutkimus-

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi LAATUKÄSIKIRJA 2015 www.tulkkauspalvelut.fi SISÄLLYSLUETTELO Tulkkauspalvelun esittely 2 Toiminnan kuvaus 3 Tulkkimme & kielet 4 Laatu ja laadun mittaaminen 5 Yhteystiedot 6 TULKKAUSPALVELUN ESITTELY Oulan

Lisätiedot

Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite

Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite LAPSIASIAVALTUUTETTU Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Ne kuuluvat myös kaikille lapsille. Lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Mitä YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT

OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT Valtakunnallinen maahanmuuttotyön koordinaatiotapaaminen Oulussa 18-19.03.2010 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja Oulun kaupunki 2 Oulun kaupungin rooli maahanmuuttopolitiikassa

Lisätiedot

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestörakenne Hli Helsingin i seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2012, % 1,8 1,6 14 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 1990

Lisätiedot

YLEISTIETOJA KOTKAN KAUPUNGIN ALUE

YLEISTIETOJA KOTKAN KAUPUNGIN ALUE Tilastotietoja 2014 YLEISTIETOJA KOTKAN KAUPUNGIN ALUE VÄESTÖ IKÄLUOKITTAIN JA OSA-ALUEITTAIN 31.12.2013 Väestö Sukupuoli Ikäryhmä Miehet Naiset 0 1-6 7-14 15-18 19-24 25-64 65-74 75- Tilastoalue: 1 13

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisinlupahallinnon toimintaakuvaavia tilastoja Viimeinenvuosi/kk:2015/07 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisinkäsittelemätlupa-asiatluparyhmittäin

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja Viimeinen vuosi/kk: 2015/01 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisin

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja.

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. TT, hankevastaava, nuorisokasvasvattaja Katri Kyllönen Kajaani, 27.3.2017 Etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin ehkäisy-,

Lisätiedot

MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN

MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN Tämä tarina on kertomus kahdesta sisaresta. Sisarukset syntyivät Savossa, Pielaveden Heinämäellä. Heidän isänsä nimi oli Lars Katainen ja äitinsä etunimi oli Gretha.

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö 16.3.2009 OLESKELULUVAT VUONNA 2008 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2008 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Suomen kansalaisuuden saamiset 2014

Suomen kansalaisuuden saamiset 2014 Väestö 2015 Suomen kansalaisuuden saamiset 2014 Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä väheni vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2014 aikana 8 260 Suomessa vakinaisesti

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe Ilolan perhe 1 Pentti ja Liisa ovat Reinon, Jaanan ja Veeran isä ja äiti. Heidän lapsiaan ovat Reino, Jaana ja Veera. 'Pikku-Veera' on perheen nuorin. Hän on vielä vauva. Henry-vaari on perheen vanhin.

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto TILASTOANALYYSI 2009 Maahanmuuttoyksikkö 22.2.2010 OLESKELULUVAT VUONNA 2009 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2009 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELYalueilla

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELYalueilla Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELYalueilla Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Turku 28.1.215 Villiina Kazi Asiantuntija Esityksen sisältö 1) Maahanmuutto

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

Olga Gokkoeva Pyhäjoki, 26.8.2014

Olga Gokkoeva Pyhäjoki, 26.8.2014 Olga Gokkoeva Pyhäjoki, 26.8.2014 Suurin valtio maailmassa, peittää enemmän kuin kahdeksasosan maapallon maa-alueista Vuonna 2011 se oli maailman yhdeksänneksi väkirikkain maa noin 139 miljoonalla asukkaallaan

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149 TALOUSTUTKIMUS OY 20100326 13:12:52 TYÖ 3762.00 TAULUKKO 21011 ss VER % Suomalaisten mielipiteet Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema maahanmuuttopolitiikasta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn

Lisätiedot

PERHEEN MERKITYS KOTOUTUMISESSA

PERHEEN MERKITYS KOTOUTUMISESSA PERHEEN MERKITYS KOTOUTUMISESSA MONIKULTTUURISET PERHEET - 50.000 perhettä, joissa vähintään toinen puolisoista tai ainoa vanhempi puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea (v.2005) -

Lisätiedot

Muutamasta erityistapauksesta moninaiseksi joukoksi ajankohtaista maahanmuutosta ja maahanmuuttajanuorten tilanteesta alueella

Muutamasta erityistapauksesta moninaiseksi joukoksi ajankohtaista maahanmuutosta ja maahanmuuttajanuorten tilanteesta alueella Muutamasta erityistapauksesta moninaiseksi joukoksi ajankohtaista maahanmuutosta ja maahanmuuttajanuorten tilanteesta alueella Hanna Määttä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ulkomaalaiset ja nuoret ulkomaalaiset

Lisätiedot