klo 18 prof. Jaakko Frösén kertoo tutkimushankkeistaan. otsikolla Ajankohtaista Petrasta. vuoren kaivauksiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.12. klo 18 prof. Jaakko Frösén kertoo tutkimushankkeistaan. otsikolla Ajankohtaista Petrasta. vuoren kaivauksiin."

Transkriptio

1 ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen sitelmiä, kuukausikokouksia Klo uomalaisen iedeakatemian yhteisistunto: Väisälän rahaston apurahojen ja palkintojen jakotilaisuus. äätytalo, sali 15, nellmaninkatu 9-11, elsinki. ilaisuudessa jaetaan Väisälän rahaston palkinnot ja apurahat sekä kuullaan palkinnonsaajien esitelmät. Lisäksi lausutaan muistosanat iedeakatemian edesmenneistä jäsenistä, professoreista Matti Ylöstalo ja lmari oisalon-oininen. Lisätietoja: iedeakatemian kanslia, puh. (09) , klo prof. Jaakko Frösén esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Kreikkalaisen myytin parantava vaikutus. aikkana elsingin yliopiston orthania, sali. Lisätietoja: Jussi uovinen, p. (09) , klo uomalaisen Lakimiesyhdistyksen vaalikokous. ieteiden talo, sali 309 (Kirkkokatu 6, elsinki). ieteellisen osuuden aiheena ympäristöoikeus. Lisätietoja: Lea urhonen, puh.(09) , klo 18 prof. Jaakko Frösén kertoo tutkimushankkeistaan Jordanian etrassa otsikolla jankohtaista etrasta. iiltyneestä papyrusarkistosta aronin vuoren kaivauksiin. aikkana elsingin yliopisto, orthaniaa luentosali, Yliopistonkatu 3. ilaisuuden järjestävät Klassillisen filologian laitos ja arkeologian oppiaine, Klassillis-filologinen yhdistys ry., uomen gyptologinen eura ry ja uomen teenan-instituutin ystävät ry. Lisätietoja: Jaakko Frösén, sekä klo Jari ärkönen esitelmöi ohjoiset taajamapuut -hankkeessa tutkituista lehmuksista Dendrologian euran syyskokouksessa. Kokouksen yhteydessä julkistetaan Vuoden 2003 puusuku. Lisätietoja: Leena Lindén, p. (09) klo fil. maist. ony Dunderfelt esitelmöi Luonnonfilosofian seuran kokouksessa aiheena sykologian vallankumous. aikkana ieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, elsinki. Lisätietoja: eppo Laurema, klo 18 Mikko Nironen esitelmöi uomen Geologisen euran vaalikokouksessa aiheesta ulkintoja rakenteellisesta kehityksestä Keski-Lapissa. aikkana elsingin yliopiston Kumpulan hysicum, sali 204 (Gustaf ällströminkatu 2). Lisätietoja: Nina Kortelainen, puh. (09) klo uomen Lääketieteen istorian euran syyskokous, prof. Bengt. Lindskog (Kööpenhaminan esitelmöi aiheesta Carl von Linné som läkare. aikkana Finska Läkaresällskapetin huvilan lisärakennus (Johannesbergintie 8, Meilahti, elsinki). Lisätietoja ja ilmoittautuminen: indrik trandberg, p. (09) klo uomen yönteistieteellisen euran kokous elsingin yliopiston läinmuseolla. Ohjelmassa selostukset kevätretkestä Kirkkonummelle ja kesäretkestä Vehmaalle sekä retkeilystä Viron Vormsin saarelle. Lisätietoja: lpo Mannerkoski, p. (09) , klo 18 prof. Jukka Maalampi esitelmöi ähtitieteellinen yhdistys rsan kokouksessa aiheesta Yhtenäisteoriat. ieteiden talo (juhlasali), Kirkkokatu 6, elsinki. Lisätietoja: rsan toimisto, p. (09) , klo prof. emer. nto Leikola esitelmöi uomen Oppihistoriallisen euran kokouksessa. aikkana FiF:n kerhoravintola, erikinkatu 2, elsinki. 85

2 86 Lisätietoja: Ora atoharju, puh. (09) klo dos. Martti hti esitelmöi Oulun historiaseuran tilaisuudessa aiheesta Ryssän vihassa lmo. Kailan elämä. Oulu-opisto, uvantokatu 1. Lisätietoja: Matti Lackman, p. (08) klo uomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikokous. Vuosikokousesitelmän pitää dos. Mikko Malkavaara. äätytalo, nellmanink. 9-11, elsinki. Lisätietoja: annu Mustakallio, p. (09) , klo pohjoisen maanpuolustusalueen komentaja, kenraalimajuri eikki ilander esitelmöi Oulun historiaseuran tilaisuudessa aiheesta talingradin taistelusta 60 vuotta. Oulu-opisto, uvantokatu 1. Lisätietoja: Matti Lackman, p. (08) klo prof. ri iiriäinen esitelmöi uomen egyptologisen seuran kokouksessa aiheesta 40 vuota sitten ohjois-udanissa: Yhteispohjoismainen Nubian retkikunta. ieteiden talo (juhlasali), Kirkkokatu, elsinki. Lisätietoja: Mia Rikala, p. (09) , 3.2. klo fil. tri asi halainen esitelmöi uomen kirkkohistoriallisen seuran kokouksessa aiheesta Kansakunta-käsite poliittisissa saarnoissa nglannissa, lankomaissa ja Ruotsissa äätytalo, nellmanink. 9-11, elsinki. Lisätietoja: annu Mustakallio, p. (09) , 5.2. klo prof. Ohto Manninen esitelmöi Oulun historiaseuran tilaisuudessa aiheesta Venäläisten jatkosodan aikaisista suunnitelmista. Oulu-opisto, uvantokatu 1. Lisätietoja: Matti Lackman, p. (08) eminaareja, tapahtumia Klo YK J RK sitelmä- ja keskustelutilaisuus, ieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, elsinki). uhujana ulkoasiainneuvos Jarmo areva uomen YKedustustosta New Yorkista. areva on toiminut YK:n asetarkastuskomission puheenjohtaja ans Blixin erityisavustajana. ilaisuuden puheenjohtajana on prof. Martti Koskenniemi. ilaisuuden järjestää Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura K. Lisätietoja: eemu alosaari, puh. (09) , klo MÄ J MLLÄ RLL? Kunnallistieteen yhdistyksen talousfoorumi Kuntatalo, kokoushuone B 3.6 (oinen linja 14, elsinki). Lisätietoja Ohjelmassa mm.: utkimusprofessori Jaakko Kiander (V): yvinvointivaltion tulevaisuus ja julkinen talous Kunnanjohtaja Kari Virranta (Lapinlahti): Kuntapuheenvuoro Keskustelua nnakkoilmoittautuminen Merja inkkoselle ) viimeistään keskiviikkona nnen talousfoorumia Kunnallistieteen yhdistyksen syyskokous klo N Ä- VÄ: D J MO V J V elsingissä. Järjestäjinä ieteellisten seurain valtuuskunta, uomen iedeakatemiain Valtuuskunta, uomen Kulttuurirahasto. Ks. ilmoitukset toisaalla tässä lehdessä. Lisätietoja: Jan Rydman, p. (09) ROON uomen Filosofisen Yhdistyksen tutkijakollokvio Jyväskylän yliopistossa. Lisätietoja: Risto Vilkko, puh. (09) , Näyttelyjä LNOON iedekeskus eureka. voinna päivittäin klo 10-18, torstaisin Näyttely ihmisen ikuisesta unelmasta osata lentää, fysiikan laeista, jotka sekä rajoittavat että tukevat tätä haavetta, lentämisen historiasta ja nykypäivän saavutuksista lentämisen alalla. Lisätietoja: eureka, puh. (09) 85799, B C LKMNN VLLN LVLK. Kansalliskirjaston Galleriassa, nioninkatu 36. Vapaa pääsy.

3 ieteen päivien VJ Keskiviikkona klo elsingin yliopiston juhlasali, leksanterinkatu 5 OJLM: ieteen päivillä: D VRKO BLKK V L? Keskiviikkona klo orthania, sali, Yliopistonkatu 3 Musiikkia Bernard errmann: he Ghost and Mrs. Muir vaussanat katemiaprofessori Risto Näätänen (ieteen päivien järjestelytoimikunta) Valtioneuvoston tervehdyssanat ääministeri aavo Lipponen OJLM: vaus: uheenjohtaja, prof. emer. aul Fogelberg (ieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisukeskus) Voiko verkkotietoon luottaa? uheenjohtaja, dosentti Jussi Nuorteva (iedonjulkistamisen neuvottelukunta) Musiikkia Bernard errmann: sycho vajaisesitelmä: Missä viipyvät uomen nobelistit? rofessori Ralf ettersson (Karolinska nstitutet, ukholma) arvitaanko kustantajaa? oimitusjohtaja, dosentti Jorma Kaimio (anomawoy) Kun tiede siirtyy verkkoon Ylikirjastonhoitaja, dosentti Kai kholm (elsingin yliopiston kirjasto) 87 * elsingin kaupunginorkesteri Johtaa Dmitri lobodeniouk mmateriaalioikeudet tutkimuksen turva vai este? Dosentti Marjut alokannel (elsingin ieteen päivillä painitaan: ÄVÄN N Keskiviikkona klo MN DÄÄN OK DÄ: KVLVLL V KVNVLL MODLL ON? Mattotuomari: prof. Matti intonen; ainijat: prof. ertti lasuutari (ampereen vs. ertti öttö (Kuopion orstaina klo klo KOLOG MLL J MÄNOO Mattotuomari: prof. emer. Matti Leikola (elsingin ; ainijat: prof. emer. rkki nnila (elsingin vs. akatemiaprof. lkka anski (elsingin erjantaina klo klo OVKO LÄNKOK VÄLÄMÄÖMÄ? Mattotuomari: prof. annu aloniemi (elsingin ; ainijat: FL lisa altola (urun vs. prof. annu ariola (elsingin

4 ieteen päivillä: D J MO -LNORJ Keskiviikosta sunnuntaille orthania, Yliopistonkatu 3, salit ja 88 KKVKKO D J KMO ali uh.joht.: prof. lkka Niiniluoto (elsingin rof. lkka Niiniluoto (elsingin : ieteen edistyminen kumousten kautta rof. Raimo Lehti (eknillinen korkeakoulu): Vallankumouksen ihanuus ja kurjuus: Newtonista insteiniin rof. Reijo Miettinen (elsingin : asteur ja transistori esimerkkejä tieteen ja teknologian vuorovaikutuksesta KNOLOG VLLN- KMOK V JKV ONGLMN- RK? ali uh.joht.: dos. Karl-rik Michelsen (elsingin Dos. Karl-rik Michelsen (elsingin : eknologiset vallankumoukset vai jatkuva ongelmanratkaisu? kateemikko ekka Jauho: nergiatarpeen tyydyttäminen ihmiskunnan kohtalon kysymys Johtaja, tekn. tri Juhani Kuusi (Nokia Research Center): nformaatioteknologiasta ihmisten kommunikaatio- ja viestintäongelmien ratkaisuyrityksenä YYVYYÄ MOKN KKLLÄ: NKK J M ali uh.joht.: prof. eikki olin (elsingin rof. Juha ihvola (Jyväskylän : ntiikin vaikutus maailmankuvaan rof. annu K. Riikonen ((elsingin : Käännökset antiikin perinnön välittäjinä rof. pääjohtaja enrik Lilius (Museovirasto): ntiikin vaikutus renessanssin ja myöhempien aikojen taiteessa OR BOKNKN V J V ali uh.joht.: akatemiaprof. rma hesleff (elsingin katemiaprof. Dennis Bamford (elsingin : lävän viruksen kokoaminen elottomista osistarof. uomas opanen (Joensuun : Kultainen riisi ja kukkimaton koivu terveyttä ja turvallisuutta geenisiirtojen avulla rof. annu ariola (elsingin : Kantasolut ja kloonit onko avattu andoran arkku vai runsauden sarvi? NNN MV YKNN ali uh.joht.: prof. lianne Riska (Åbo kademi) Valtiot. tri Liisa usu (elsingin : Valtaavatko naiset tiedeyhteisön? rof. nne Kovalainen (urun kauppakorkeakoulu): Muuttuva pohjoismainen hyvinvointivaltio ja naisten asema katemiaprof. lla Vuorela (elsingin : Naisten asema ja tulevaisuus kehitysmaissa FYKK KO BOLO- GN ali uh.joht.: akatemiaprof. Risto Nieminen (eknillinen korkeakoulu) rof. rto nnila (elsingin : Molekyylien ja solujen biofysiikka

5 h.d. Mikko Karttunen ja k lpo Vattulainen (eknillinen korkeakoulu): Biomateriaalien teoria ja mallinnus katemiaprof. Mårten Wikström (elsingin : Biologiset molekyylikoneet ja energian muuntajat MLMOJN O M- NN MKROBN MLM ali uh.joht.: prof. Markku Löytönen (elsingin rof. Markku Löytönen (elsingin : Maapallon väestönkasvu ja mikrobit Dos. eikki. Vuorinen (elsingin ja ampereen : Kulkutautien haasteet ihmiskunnalle rof. eikki eltola (elsingin yliopisto/): ota mikrobeja vastaan ja niiden avulla bioterrorismin alkeet RJN LODN GLOBLO O? ali uh.joht.: prof. eppo onkapohja (elsingin rof. ertti aaparanta (elsingin kauppakorkeakoulu): Maailmankauppa ja globalisaatio rof. Mika Widgren (urun kauppakorkeakoulu): nstituutioiden merkitys kansainvälisessä taloudessa rof. va Liljeblom (venska handelshögskolan): Kansainväliset finanssimarkkinat rof. Matti ohjola (WDR/elsingin kauppakorkeakoulu): usi teknologia ja maailmantalouden kehitys MV YMÄRÖ ali uh.joht.: prof. rkki Leppäkoski (Åbo kademi) Dos. etri Nummi (elsingin : ulokaslajit muuttavat saaria ja mantereita Dos. Kaisa Kononen (uomen katemia): Muuttuva tämeri rof. eppo Kellomäki (Joensuun : Miksi metsätuhokeskustelu vaimeni? KK, DN J RJ: MV OM J OML- ali uh.joht.: prof. Markku Löytönen (elsingin rof. Jouni äkli (ampereen : aikan voima: suomalaisuus historiallisena rakenteena F Katariina Kosonen (elsingin : utonomian puolustuksesta aluehaaveisiin: rajan merkitys lehdistökartografiassa luvun alkupuolella. Dos. auliina Raento (elsingin : Monikulttuurinen uomi LN OJONN KO LÄN ali uh.joht.: prof. Raimo Väyrynen (elsingin Dos. Liisa Laakso (elsingin : Voiko pohjoinen auttaa etelää kriisien rauhanomaisessa hallinnassa? rof. Raimo Väyrynen (elsingin : hmisten salakuljetus ja järjestäytynyt rikollisuus rof. llamaija Kivikuru (ocial- och kommunalhögskolan/elsingin : telän kuva pohjoisen tiedotusvälineissä DON YLÄKYLLÄYY J VRKKOJN VOM NRN J MNN ali uh.joht.: teknologiajohtaja Yrjö Neuvo (Nokia) allituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramo (anomawoy): nternet mediana Johtaja Dan teinbock (elsingin kauppakorkeakoulu, Center for international Business Research / Columbia nstitute for ele- nformation, Columbia Business chool): nternet-huuma Valtiot. tri nita Rubin (urun kauppakorkeakoulu, ulevaisuudentutkimuskeskus): nternetin vaikutus ihmisiin rofessori ero yvönen (elsingin : nternetin tulevaisuuden näkymät 89

6 90 NNN KKOKRO DN ali uh.joht.: prof. Kimmo Kontula (elsingin rof. Leena alotie (elsingin yliopisto ja Kansanterveyslaitos): Mitä ihmisen perimän rakenteen selviäminen todella merkitsee? rof. Olli Kallioniemi (elsingin : Geenitutkimus tänään: piisiruista biosiruihin rof. eppo Ylä-erttuala (Kuopion : Kun geenistä tehdään lääke MORLN L ali uh.joht.: prof. Riitta Jallinoja (elsingin V Mika Ojakangas (elsingin : ettinen kokemus rof. Riitta Jallinoja (elsingin : Rakkauden moraali rof. eta Gylling (elsingin : Relativismi ja moraali LÄK ORN: Keskiviikkona 8.1 klo : uomen luonnon monimuotoisuus, hmisen ja biotekniikan vuorovaikutus, Älykkäät radiot, Vihreä kemia, Filosofisia käsityksiä kivusta, Nanomaailma, Vuoden tiedekirja -palkinto orstaina 9.1. klo : steroideja, avaruuden siirtokuntia ja mustia aukkoja entä mitä ennen alkuräjähdystä? duskunta ja kantasolut, Globaalit ympäristönmuutokset, tnisyys ja syrjäytyminen uomessa, Matematiikan kauheus ja kauneus? Diabetes, liikalihavuus ja vesisuonitaudit? Mediakulttuuri, Datasta tietoon, Vuoden tiedetoimittaja erjantaina klo : yvän ja pahan tiedon puu, läinkokeet, lmastonmuutos, iedettä Ranskasta, alous muutoksessa, ex, drugs and Mithochondria, ietokoneet molekyylien kimpussa, Vuoden professori Lauantaina klo : Yhdestä solusta yksilöksi, Läpinäkyvät aivot, yvät pahat mikrobit, Ympäristöterveys, iedeopetus, unnuntaina klo : Kuluttamisen kulttuurit, uippu-urheilu ja tiede, aljastava matematiikka, tiede, teknologia ja eduskunta, miehen lisääntymisterveys, Kännykkäsäteily. ÄVÄN ORN MYÖ: lanetaarioesityksiä, iedeteatteria: miksi lehmä ei lennä? ÄVYÄVÄ ROFOR: Vastaanottoajat orthanian ala-aulassa mm. seuraavilla professoreilla: Lauri. altonen, Kari nqvist, Riitta ari, eppo onkapohja, Kimmo Kontula, Markku Löytönen, Risto Nieminen, lkka Niiniluoto, lianne Riska, Matti aarnisto, Kaarina ivonen, rma hesleff, Raimo Väyrynen lmaisen käsiohjelman tilaukset: irjo Mäenpää, Mariankatu 5, elsinki, puh. (09) , Ohjelma, myös viime hetken täydennykset ja korjaukset: Lisätietoja: Jan Rydman, puh. (09) , MLL KKVKKON 8.1. klo he Future of Corporate nvironmental Management (elsingin kauppakorkeakoulu, Runergink ) ORN 9.1. klo ieto-finlandia -palkinto, klo uomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet (venska handelshögskolan, rkadiank. 22) Klo ieteiden yö (Kruununhaka ja lähiympäristö; ks. seur. sivu) LNN klo iedettä Viikin Biokeskuksessa (Viikinkaari 11) Klo iedettä taiteesta, taidetta tieteestä (teneum) NNNN klo iedettä taiteesta, taidetta tieteestä (teneum)

7 ieteen päivillä: DON OMN YVÄN V N DON? ieteen päivillä: N OMNN KV O, NNO J LOV? erjantaina klo orthania, sali, Yliopistonkatu 3 Lauantaina klo orthania, sali V, Yliopistonkatu 3 Järjestäjinä utkimuseettinen neuvottelukunta (NK), Biotekniikan neuvottelukunta (BNK), Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (N) ja sen lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto (KJ). OJLM: uheenjohtaja: dosentti Martti Lindqvist (Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta, N) rofessori emeritus nto Leikola: Onko tiede tuottanut hyvää vai pahaa? rofessori Mart aarma (elsingin : Modernin biologian intressit ja implikaatiot Ylilääkäri elena Kääriäinen (Väestöliitto): hminen tutkimuksen kohteena rofessori Jaana allamaa (elsingin : utkimusetiikka: filosofin, poliisin vai omantunnon asia? OJLM: rofessori Kirsti Lonka (Karolinska institutet): iedekasvatus ja oppimisen tutkimus Dosentti Kai akkarainen (elsingin : utkiva oppiminen rofessori rkki ehkonen (urun : utkiva matematiikan oppiminen peruskoulussa rofessori irkka honen (elsingin : Vastauksia ennen kysymyksiä? Opetuksen ongelma utkimus- ja kehityspäällikkö annu almi (iedekeskus eureka): Koulun ulkopuolinen oppiminen eminaari on maksuton, ennakkoilmoittautumiset mennessä: irjo Mäenpää, puh. (09) , 91 ieteen päivillä: DN YÖ orstaina klo Kruununhaassa ja lähialueilla OJLM: orisontissa elsinki (elsingin kaupunginmuseo, ofiankatu 4) ieteiden talon haaveiden ja aaveiden yö (Kirkkokatu 6) äivälehden museo (Ludviginkatu 2-4) ieteiden yö Kansallisarkistossa (Rauhankatu 17) ieteiden yö uomen ankissa (nellmaninaukio) voimet ovet uomen ukututkimusseurassa (Liisankatu 16) ieteiden yö uomalaisen Kirjallisuuden eurassa (allituskatu 1) venska litteratursällskapet i Finland: Gårdsfest ieteiden yö Kansalliskirjastossa (elsingin yliopiston kirjasto, nioninkatu 36) arkempi ohjelma: Ohjelmavihkosen tilaukset: irjo Mäenpää, puh. (09) ,

8

Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa. jumala, askeesi ja mystiikka yhteinen pohja?. Paikkana Helsingin yliopiston Porthania,

Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa. jumala, askeesi ja mystiikka yhteinen pohja?. Paikkana Helsingin yliopiston Porthania, ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen 88 sitelmiä, kuukausikokouksia 18.10. klo 18.45 FM sa Korkeamäki esitelmöi uomen yönteistieteellisen euran kokouksessa aiheesta udenkorentopopulaatioiden häviämistodennäköisyys

Lisätiedot

Tieteen päivät 2007 Rajalla

Tieteen päivät 2007 Rajalla ieteen päivät 2007 Rajalla Keskiviikosta sunnuntaihin 10. 14.1.2007 elsingin yliopiston pää rakennus, Fabianinkatu 33. alit 1, 5 7, 13, pieni juhlasali, aulat 98 KKVKKO 10.1.2007 12.00 14.30 DN RJL- L

Lisätiedot

laitos, p. (09) 181 46 442

laitos, p. (09) 181 46 442 Ä ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen 78 sitelmiä, kuukausikokouksia 20.10. klo 17.00 uomalaisen Lakimiesyhdistyksen kokouksessa teemana on rikoslain yleiset opit. Lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt

Lisätiedot

25.9. klo 18.15 Suomen Biologian Seura Vanamon kuukausikokous: Tutustuminen

25.9. klo 18.15 Suomen Biologian Seura Vanamon kuukausikokous: Tutustuminen Ä ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen sitelmiä, kuukausikokouksia 8.9. klo 17 uomalaisen iedeakatemian yhteisistunnossa museologian professori Janne Vilkuna (Jyväskylän yliopisto) esitelmöi aiheesta

Lisätiedot

TIETEESSÄ TAPAHTUU. Hakemisto 1983-2000. Sisällys. Alkusanat (Jan Rydman)... 3. Pääkirjoitukset... 5. Artikkelit... 6. Katsauksia...

TIETEESSÄ TAPAHTUU. Hakemisto 1983-2000. Sisällys. Alkusanat (Jan Rydman)... 3. Pääkirjoitukset... 5. Artikkelit... 6. Katsauksia... akemisto 1983-2000 akemisto 1983-2000 ieteessä tapahtuu äätoimittaja: Jan Rydman aitto: iina Kaarela lkoasu: eikki Kalliomaa oimitus: Mariankatu 5, 00170 elsinki uh. (09) 228 69 227 Fax (09) 228 69 291

Lisätiedot

Schrödingerin kissan arvoitus

Schrödingerin kissan arvoitus ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen 80 sitelmiä, kuukausikokouksia 13.5. klo 17.30 ocietas pro Fauna et Flora Fennican vuosikokous. ieteiden talo, sali 309, Kirkkokatu 6, elsinki. Lisätietoja: Roland

Lisätiedot

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena Tiede ja sattuma TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena on vuonna 2015 sattuma. Nykymuotoisilla Tieteen päivillä on pitkä historia. Nyt jo viidennentoista kerran tuhannet ja taas tuhannet tieteen

Lisätiedot

Tieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen

Tieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen Tieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen Esitelmiä, kuukausikokouksia 3.11. klo 18.15 fil. lis. Pekka Salo esitelmöi Suomen kirkkohistoriallisen seuran kokouksessa aiheesta "Kysymys Pyhän istuimen nuntiatuuran

Lisätiedot

10.00 12.00 HAVAINNOT JA MAAILMANKUVA Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto)

10.00 12.00 HAVAINNOT JA MAAILMANKUVA Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto) TORSTAI 13.1. 9.30 10.00 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA 10.00 12.00 HAVAINNOT JA MAAILMANKUVA Puheenjohtaja: Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto) Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto): Vain suhteiden

Lisätiedot

9.30 10.00 tähtitaivas planetaariossa

9.30 10.00 tähtitaivas planetaariossa PERJANTAI 14.1.2011 9.30 10.00 tähtitaivas planetaariossa Päärakennus, ala-aula Tähtitieteellinen yhdistys Ursan pienoisplanetaariossa 25 minuutin maailmankaikkeusesityksiä. Planetaarioon mahtuu kerralla

Lisätiedot

TORSTAI 11.1.2007 9.30 10.00 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA

TORSTAI 11.1.2007 9.30 10.00 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA TORSTAI 11.1.2007 9.30 10.00 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA Päärakennus, ala-aula Tähtitieteellinen yhdistys Ursan pienoisplanetaariossa 25 minuutin maailmankaikkeusesityksiä. Planetaarioon mahtuu kerralla

Lisätiedot

Suomen Historiallinen Seura. Finska Historiska Samfundet

Suomen Historiallinen Seura. Finska Historiska Samfundet Suomen Historiallinen Seura Finska Historiska Samfundet Jäsenlehti 4 / 1997 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Arkadiankatu 16 B 28, 00100 Helsinki, puh. 09-440 369, fax 09-441 468 Sähköposti:

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 8/02

Uutta Tiedekirjassa 8/02 utta iedekirjassa 8/02 74 rjen valta. uomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen ajan kynnykselle (v. 1450 1860) / oim. iia inonen & etri Karonen istoriallinen

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 1 / 2012

J ä s e n l e h t i 1 / 2012 J ä s e n l e h t i 1 / 2012 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 1/ 2001

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 1/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA J ä s e n l e h t i 1/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: 09-228 69 352 faksi: 09-228 69 266 Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

tieteiden yö Tieteiden yö torstaina 13.1.

tieteiden yö Tieteiden yö torstaina 13.1. tieteiden yö Tieteiden yö torstaina 13.1. Klo 17.00 22.00 HORISONTISSA HELSINKI Helsingin kaupunginmuseo Sofiankatu 4 18.00, 19.00 ja 20.00 museonäyttelyn historiakuvan kyseenalaistavia ja suhteellistavia

Lisätiedot

Suomen Historiallinen Seura. Finska Historiska Samfundet

Suomen Historiallinen Seura. Finska Historiska Samfundet Suomen Historiallinen Seura Finska Historiska Samfundet Jäsenlehti 1 / 1998 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Arkadiankatu 16 B 28, 00100 Helsinki, puh. 09-440 369, fax 09-441 468 Sähköposti:

Lisätiedot

Tieteen päivien teema

Tieteen päivien teema ON HYVÄ TIETÄÄ Tieteen päivien teema Onko tiede suhteellista Tieteen päivillä 2005? Ei oikeastaan, mutta ohjelmaa on suhteellisen paljon. Viisi päivää tiedettä aamusta iltaan, esiintyjiä lähes 300. Päivien

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn

Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 3/2011 Jäsenmäärä ylitti 2 700 rajan Kevään apurahat 138 hankkeelle Pirjo Hiidenmaa jatkaa EWC:n puheenjohtajana Ilmoittaudu lainauskorvausjärjestelmään! Kirjamarkkinoinnin

Lisätiedot

Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla

Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 1/2013 Uusia jäseniä hyväksyttiin 67 Kevään apurahat haettavana 28.3. asti Kutsu kevätkokoukseen Vantaalle 16.3. Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus 2013 on järjestäytynyt

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 3/2004

Uutta Tiedekirjassa 3/2004 utta iedekirjassa 3/2004 rjen nuori rakennusperintö uhattuna COMOin uomen osasto. COMO 1:2004 s.l. 2004, 39 s. N 1237-4148 R 1,70 ONMRO: 7055 is. mm.: Maire Mattinen, rkiympäristö askarruttaa; ommi Lindh,

Lisätiedot

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA J ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: 09-228 69 351 faksi: 09-228 69 266 Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Professori Markku Löytönen

Professori Markku Löytönen Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 6/2011 Markku Heikkilä ja Terhi Pietiläinen hallitukseen, Jari Koskinen uudelle kaudelle Tietokirjailija! Ilmoittaudu jäsentilaisuuteen Educa-messuille 28.1. Syksyn

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 12.1. 12.00 14.00 E=mc 2 Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: professori Keijo Kajantie (Helsingin yliopisto)

KESKIVIIKKO 12.1. 12.00 14.00 E=mc 2 Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: professori Keijo Kajantie (Helsingin yliopisto) KESKIVIIKKO 12.1. 12.00 14.00 E=mc 2 Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: professori Keijo Kajantie (Helsingin yliopisto) Professori Jukka Maalampi (Jyväskylän yliopisto): Suhteellisuusteoria

Lisätiedot

Päärakennus, sali 5 (3. krs) Filosofian tohtori Petri Paju (Turun yliopisto): Tekniikka, kriisit ja Suomi akateemikko Erkki Laurilan elämänura

Päärakennus, sali 5 (3. krs) Filosofian tohtori Petri Paju (Turun yliopisto): Tekniikka, kriisit ja Suomi akateemikko Erkki Laurilan elämänura 50 PERJANTAI 11.1.2013 PERJANTAI 11.1.2013 10.00 11.00 MERKKIVUOSILUENTO: TEKNIIKKA, KRIISIT JA SUOMI AKATEEMIKKO ERKKI LAURI- LAN ELÄMÄNURA Päärakennus, sali 5 (3. krs) Filosofian tohtori Petri Paju (Turun

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 12.1.2011

KESKIVIIKKO 12.1.2011 KESKIVIIKKO 12.1.2011 10.00 12.00 MITÄ ARKI ON? Päärakennus, pieni juhlasali (4. krs) * Puheenjohtaja: professori Visa Heinonen (Helsingin * Dosentti Minna Autio (Helsingin : Kuka kuluttajan arkea käsikirjoittaa?

Lisätiedot

Jäsentiedote. Kymmenen oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla. Kevätkokous Kotkassa 18. 19.3.2011. Suomen tietokirjailijat ry 1/2011

Jäsentiedote. Kymmenen oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla. Kevätkokous Kotkassa 18. 19.3.2011. Suomen tietokirjailijat ry 1/2011 Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 1/2011 Uusia jäseniä hyväksyttiin 56 Kevään apurahat haettavissa 31.3. mennessä. Kutsu kevätkokoukseen Kotkassa 18. 19.3. Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus 2011

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980 Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen toimesta. Se on luonteeltaan

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 6/2014 Syyskokous valitsi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet Tietopöllö-palkinto myönnettiin Marjut Hjeltille Syksyn apurahoja jaettiin lähes 1,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot