Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa. jumala, askeesi ja mystiikka yhteinen pohja?. Paikkana Helsingin yliopiston Porthania,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa. jumala, askeesi ja mystiikka yhteinen pohja?. Paikkana Helsingin yliopiston Porthania,"

Transkriptio

1 ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen 88 sitelmiä, kuukausikokouksia klo FM sa Korkeamäki esitelmöi uomen yönteistieteellisen euran kokouksessa aiheesta udenkorentopopulaatioiden häviämistodennäköisyys Keski-uomen virtavesissä. läinmuseo, ohj. Rautatienkatu 13. Lisätietoja: lpo Mannerkoski, puh. (09) , klo fil. lis. Christian Carpelan (elsingin yliopisto) esitelmöi uomalaisugrilaisen seuran kokouksessa aiheesta Volgalta luoteeseen: arkeologisia visioita aikkana ieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 505. ika: Lisätietoja: Riho Grünthal, 1911, klo 17 uomen iedeseuran kokouksessa professori Johan Willnerin esitelmä Offentligt ägande och privatisering ur företags- och samhällsekonomisk synvinkel. Lisäksi professori Karl-Johan Weckmanin muistosanat akateemikko Nils Westermarckista. äätytalo, nellmanink. 9-11, sali 15. Lisätietoja: iedeseuran kanslia klo 9-13, puh. (09) klo dos. lkka yysiäinen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta ielu, jumala, askeesi ja mystiikka yhteinen pohja?. aikkana elsingin yliopiston orthania, sali. Lisätietoja: Jussi uovinen, p , jussi.m kl Finlandssvenskarna i samhället. Finlandssvenskarna ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Föreläsningsserie i venska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, elsingfors. Kjell erberts: amma på svenska?! Beteenden och attityder bland finlandssvenskarna Göran Djupsund: Finlandssvensken och det politiska beteendet illäggsuppgifter: eidi Wallgren, t. (09) , klo n i Norden tudia Generalia. n allmän föreläsningsserie med diskussion i elsingfors universitet, orthania (niversitetsgatan 3). Kulturchef FL enry Rask: Vad är Norden? tt tusenårigt perspektiv rof. Mikko Lagerspetz (allinn): ur nordiskt är Baltikum? illäggsuppgifter: uula konen, t. (09) , klo 17 ulevaisuuden tutkimuksen seuran kokous. ieteiden talo, sali 401 (Kirkkokatu 6, elsinki). Kotitaloudet ja energia vuonna 2015, Juha Nurmela esittelee väitöskirjansa metodista pohjaa. Lisätietoja: ulevaisuuden tutkimuksen seura, puh. (09) , klo Yhteiskokous ocietas pro Fauna et Flora Fennican kanssa. Dos. Nina euhkuri esitelmöi uomen Biologian eura Vanamon kokouksessa aiheesta Kalapsykologiaa ja -genetiikkaa sisävesiemme kaloissa. rof. Jari Niemelä esittelee Biokeskus 3:n uudet tilat Viikissä. Viikin Biokeskus (Viikinkaari 1, elsinki). Lisätietoja: imo aarinen, p. (09) , timo klo D Jouko eppänen esitelmöi Luonnonfilosofian seuran kokouksessa aiheesta Rudolf Carnapin tieteellinen maailmankäsitys ja tieteen yhtenäiskieli. aikkana ieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, elsinki. Lisätietoja: eppo Laurema, klo 18 Globalisaatio hka ja mahdollisuus? Dosentti homas Wallgren: Kasvun rajat ja optimismin loppu Dosentti Veli-ekka aarnivaara: Lisää vaurautta ja hyvinvointia elsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunnan tudia Generalia -sarjaa Kenen uomi? Lisätietoja: arri Wester-

2 marck, puh. (09) , helsinki.fi kl Finlandssvenskarna i samhället. Finlandssvenskarna ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Föreläsningsserie i venska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, elsingfors. Catharina Lojander-Visapää: tbildningskanalernas inverkan på språklig identitet och språkbruk nne-marie Londen: pråkbruket mellan ungdomar: samtal chatt och textmeddelanden illäggsuppgifter: eidi Wallgren, t. (09) klo prof. Juha entikäinen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta uuret kertomukset - uskontojen pitkästä muistista ja sen tutkimuksen ongelmista. orthania, sali klo paneelikeskustelu antiikin kirjallisuuden kääntämisestä ja kustantamisesta, mukana mm. Marja tkonen-kaila, eivas Oksala, annu Riikonen, rto Kivimäki, ntti ynönen ja Marke honen. aikkana orthania 654. ilaisuuden järjestää Klassillis-filologinen yhdistys. Lisätietoja: klo 17 ulevaisuuden tutkimuksen seuran kokous. ieteiden talo, sali 401 (Kirkkokatu 6, elsinki). Jäljittävä trendi ammattirakennemallin tukena, Keijo Mäkelä alustaa tulevan väitöskirjansa aivan uusia uria avaavasta asetelmasta klo dos. ri ino esitelmöi Oulun historiaseuran tilaisuudessa aiheesta rho Kekkosen aatteellinen murros ja jatkosota. aikkana Oulu-opisto, uvantokatu 1, Oulu. Lisätietoja: Matti Lackman, puh. (08) klo FM gnes irola kertoo Luonnonfilosofian seuran kokouksessa K. V. Laurikaisen julkaisemista kirjoista. aikkana ieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, elsinki klo tohtori Marjo Vesalainen (elsingin yliopisto) esitelmöi usfilologisen yhdistyksen kuukausikokouksessa aiheesta uhuttelu ja kontaktin luominen saksalaisessa ja suomalaisessa mainonnassa. Metsätalo, nioninkatu 40, 3.krs, sali 7. Lisätietoja: Joona Nissinen, puh. (09) , klo 18 Kenen uomi? rofessori eikki skelinen: Maaseutu mahdollisuutena Kauppatieteiden tohtori ki Kangasharju: Keskittymisen väistämättömyys elsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunnan tudia Generalia -sarjaa Kenen uomi? klo 19 prof. lkka Niiniluoto esitelmöi uomen Oppihistoriallisen euran kokouksessa Karl opperista. aikkana ekniska föreningen i Finlandin ravintola, Yrjönkatu 30, elsinki, 6. krs. Lisätietoja: Ora atoharju, puh. (09) , kl Finlandssvenskarna i samhället. Finlandssvenskarna ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Föreläsningsserie i venska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, elsingfors. om andlund: Finlandssvenskarna i ett internationellt perspektiv Fjalar Finnäs: Demografin igår, i dag i morgon illäggsuppgifter: eidi Wallgren, t. (09) klo professori Kaarlo rffman esitelmöi uomen kirkkohistoriallisen seuran kokouksessa aiheesta Luterilaisuuden vaikutus pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan syntyyn äätytalo, nellmanink. 9-11, elsinki. Lisätietoja: annu Mustakallio, puh , helsinki.fi klo annu Kilpeläinen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Myytti ergeistä ja ermannista pyhän Valamon luostarin sakraalin identiteetin merkitsijänä. orthania, sali klo 17 ulevaisuuden tutkimuksen seuran kokous. ieteiden talo, sali 401 (Kirkkokatu 6, elsinki). eknologinen muutos yrityksessä, Leena Merisaari esittelee tulevan väitöskirjansa 89

3 90 metodia, testaten yhden tapaustutkimuksen yleistettävyyttä yrityksen ja sen henkilöstön kehittämisessä teknologisen muutoksen hallinnassa klo kepsis ry:n luentotilaisuus (aihe vahvistuu myöhemmin) sekä syyskokous. ieteiden talo (Kirkkokatu 6, elsinki). Lisätietoja: nna-liisa Räihä, puh. (09) , klo FM nita onkala esitelmöi Luonnonfilosofian seuran kokouksessa aiheena Wilhelm Ostwaldin energeettinen maailmankatsomus. aikkana ieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, elsinki klo F erhi triainen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta lastomuuden ja puvun merkityksiä Raamatun tarinoissa. orthania, sali klo 17 ulevaisuuden tutkimuksen seuran kokous. ieteiden talo, sali 401 (Kirkkokatu 6, elsinki). euraavan vaalikauden talouspoliittiset valinnat ja tulevaisuuden haasteet, Jaakko Kiander kertoo Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa päätöksenteon tueksi tehtävästä tutkimustyöstä ja sen tuloksista klo erikoistutkija, V lmari usiluoto esitelmöi Oulun historiaseuran tilaisuudessa aiheesta Luoteis-Venäjän ajankohtaisista ongelmista. aikkana Oulu-opisto, uvantokatu 1, Oulu klo fil. lis. Kalevi Koukkunen tarkastelee Kotikielen euran kokouksessa leksikografisesti Lönnrotin uomalais-ruotsalaista anakirjaa. ieteiden talo, sali 505. Lisätietoja: oni uutari, puh. (09) , klo LL Veli Vikberg esitelmöi uomen yönteistieteellisen euran kokouksessa aiheesta avoitteena hankapistiäissuvun prosthema (rgidae) revisio. läinmuseo, ohj. Rautatienkatu 13. Lisätietoja: lpo Mannerkoski, puh. (09) , klo prof. nneli arhimaa (Mainzin yliopisto) esitelmöi uomalais-ugrilaisen seuran kokouksessa aiheesta tämerensuomalaisten kielten tutkimuksen lingvistinen merkitys ieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 505. ika: Lisätietoja: Riho Grünthal, 1911, helsinki.fi klo F annele Koivunen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Kärsimyksen semiotiikkaa. orthania, sali klo 18 eppo Mikkola esitelmöi ähtitieteellinen yhdistys rsan tilaisuudessa aiheesta aivaanmekaniikka. ieteiden talo, Kirkkokatu 6, elsinki. Lisätietoja: rsa, puh. (09) , klo FM rina Novikova esitelmöi Oulun historiaseuran tilaisuudessa aiheesta aksa ja uomen itsenäistyminen. usia näkemyksiä ja tulkintoja. aikkana Oulu-opisto, uvantokatu 1, Oulu klo ekn.tri eikki ipilä esitelmöi Luonnonfilosofian seuran kokouksessa aiheesta nertia, Machin periaate ja avaruuden nollaenergiahypoteesi. aikkana ieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, elsinki klo 18 Markku Väisänen esitelmöi uomen Geologisen euran kokouksessa. Kumpulan hysicum, sali 204 (Gustaf ällströminkatu 2). Lisätietoja: Nina Kortelainen, puh , klo 18 dos. ldikó Lehtinen ja FM elena Ruotsala esitelmöivät uomen Kielen euran kokouksessa teemalla erveisiä Marinmaalta. aikkana urun yliopiston Fennicum, suomen kielen seminaarisali (enrikinkatu 3, 1. krs). Lisätietoja: aula jöblom, puh. (02) uomen Merihistoriallisen Yhdistyksen vaalikokous, jonka jälkeen klo toimittaja ekka örensen esitelmöi aiheesta uo-

4 men autolauttaliikenteen varhaishistoriaa turkulainen m/s kandia, edelläkävijä tämerellä. Lisätietoja: ytti teel, puh , helsinki.fi klo dos. enry Bacon esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Faust kulttuurimme henkisen tilan mittapuuna. orthania, sali klo FM Katja iltti esitelmöi uomen Biologian eura Vanamon kokouksessa aiheesta umansiirto tulevaisuuden työkalu? ieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, elsinki). Lisätietoja: imo aarinen, p. (09) , timo klo prof. lla-maija Kulonen (elsingin yliopisto) esitelmöi uomalaisugrilaisen seuran vuosikokouksen yhteydessä aiheesta Kolme-neljä näkökulmaa numeraaleihin ja laskemiseen. äätytalo (nellmaninkatu 9-11), sali 3. amana päivänä järjestetään äätytalolla myös seuran entisen esimiehen akateemikko aavo Ravilan 100-vuotisseminaari. eminaarin ohjelma vahvistetaan myöhemmin. Lisätietoja: Riho Grünthal, klo professori Gunnar eiene (Oslo) esitelmöi uomen kirkkohistoriallisen seuran kokouksessa aiheesta Bishop ivind Berggrav and the Nordic Churches. äätytalo, nellmanink. 9-11, elsinki. Lisätietoja: annu Mustakallio, puh klo FM, VL Marja Vuorinen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Myytti uiomen kansakunnasta. orthania, sali klo professori Kari nqvist esitelmöi kepsis ry:n luentotilaisuudessa aiheesta Mitä aika todella on? ilaisuudessa jaetaan myös vuosittaiset okrates- ja uuhaa-palkinnot. ieteiden talo (Kirkkokatu 6, elsinki). Lisätietoja: nna-liisa Räihä, puh. (09) klo prof. Jaakko Frösén esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Kreikkalaisen myytin parantava vaikutus. orthania, sali klo uomalaisen Lakimiesyhdistyksen vaalikokous. ieteiden talo, sali 309 (Kirkkokatu 6, elsinki). ieteellisen osuuden aiheena ympäristöoikeus. Lisätietoja: Lea urhonen, puh.(09) , klo 18 Mikko Nironen esitelmöi uomen Geologisen euran vaalikokouksessa. Kumpulan hysicum, sali 204 (Gustaf ällströminkatu 2). Lisätietoja: Nina Kortelainen, puh. (09) eminaareja, tapahtumia klo MODR- NN RKKRN J LÄÖDN RKNN- OJL MRKKNÄ LJMÄK elsingin kaupunkisuunnitteluviraston auditorio, Kansakouukatu 3. Järjestäjä Rakennustaiteen seura. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: anna Galtat, puh , V, VOM J VL- Juhlaseminaari äätytalolla, elsingissä. Järjestäjinä Vesiyhdistys, ekniikan istorian eura sekä Maa- ja vesitekniikan tuki. Vesioikeuslain voimaantulosta on kulunut sata vuotta ja vesilain 40 vuotta. Juhlaseminaarissa tarkastellaan vesilainsäädännön merkitystä sadan vuoden ajalta osana yhteiskunnallista kehitystä. iheina mm.: Vesiasiain sääntely uomen lainsäädännön kentässä (korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ekka allberg), Vesioikeus 100 vuotta (professori rkki ollo), Kalastus ja vesien virkistyskäyttö (dosentti imo Myllyntaus) sekä Liikaa, liian vähän, likaista - pystymmekö ratkaisemaan tulevaisuuden vesiongelmat? (hydrologi sko Kuusisto) 91

5 92 Lisätietoja: MNN ÄVÄ Maantiede, maisemat ja ympäristö: tutkimuksen ja opetuksen haasteet Oulun yliopisto eemoina mm. lueellisen muutoksen hallinnan haasteet, Geoinformatiikka, dentiteetti, sukupuoli ja erojen maantiede, Maantieteen opetus ja didaktiikka, Maastoopetuksen ja kenttätutkimuksen tarpeellisuus?, Matkailun paikat ja maisemat, ostkolonialismi ja maantiede. aneelikeskustelun aiheena Maantiede ja julkisuus. Lisätietoja: maantieteen DYKN Ä- VÄ: ONLNN MLM ON MDOL- LNN elsingin yliopisto, päärakennus, Fabianink. 33, sali 5. Järjestäjänä distyksellinen tiedeliitto ja Maaseudun ivistysliitto. Lisätietoja: distyksen päivät, puh. (09) , klo R- VYDNOLOK- M 2002 erveydenhuoltotutkimuksen seminaari ampereen yliopistossa, erveystieteen laitoksella. Järjestäjinä mm. ampereen yliopiston terveystieteen laitoksen erveydenhuoltotutkimusyksikkö sekä osiaalilääketieteen yhdistys. eemoina mm. kansallinen pelastusprojekti, terveydenhuollon johtaminen, terveydenhuollon työvoiman ja ammattien tutkimus, seudullisuus ja perusterveydenhuollon järjestäminen, terveydenhuolto ja sukupuoli ja terveysseulonnat. Klo osiaalilääketieteen yhdistyksen vuosikokous. eminaarin ohjelma: Lisätietoja: Nina skola, puh. (03) , klo MÄ- N ÄVÄ ieteiden talossa (Kirkkokatu 6, elsinki) Järjestäjä uomen Metsätieteellinen eura Vuoden teemana on Metsätiedon tarpeet sekä käyttäjän ja tuottajan vastuut Muina aiheina ovat mm. metsien myrskytuhot, metsäpuiden biotekniikka sekä tilastolliset menetelmät empiirisessä tutkimuksessa. Lisätietoja ohjelmasta: Lisätietoja: Klo O- MN LVRN YYÄVÄ eema: Venäjän ja muiden slaavilaisten kielten opiskelu monikulttuurisissa ryhmissä. Venäjä/muu slaavilainen kieli vieraana kielenä ja äidinkielenä. Joensuun yliopisto, GORtalo, s. 1 ja 2. Järjestäjinä uomen slavistipiiri ja Joensuun yliopiston venäjän kielen laitos. Lisätietoja: joensuu.fi klo ONKO V- LLL VÄLÄ? Valtiotieteellisen yhdistyksen vaaliseminaari. urun yliopiston valtio-opin laitos, rwidssoninkatu 2, rakennus 2. Ohjelmasta tarkemmin: ks. ilmoitus sivulla 52 tai valtio-oppi/ Lisätietoja: Matti Wiberg, puh. (02) , KNNLL- N ÄVÄ 2002: iedolla tulevaisuuteen Lappeenranta-sali, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta Järjestäjä: Kunnallistieteen yhdistys. Lisätietoja: Vuokko Niiranen, puh. (017) , klo K- VNOJLRN YYN Loimaan mmatti-instituutti, auditorio (Myllykyläntie 8, Loimaa) iheina mm.: Kasvinsuojelukesä 2002, itkeät siemenrikkakasvit valloittivat pellot, ukkakauran torjunnan tilanne, Miten sääolot vaikuttavat pellon tuhoeläinten määrään? Koloradonkuoriaisjahti, äät suosivat tasapuolisesti viljojen kasvitauteja. Lisätietoja: Marja Jalli tai akari Raiskio, puh. (03) klo 13- V OK- KLRN ÄVÄ: KNLLN OK- KLRN äätytalo, nellmanink. 9-11, elsinki. Järjestäjänä uomalainen Lakimiesyhdistys. uhujina korkeimman oikeuden presidentti Leif evón, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ekka allberg sekä urun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani ri aarnilehto.

6 ilaisuudessa jaetaan myös Vuoden oikeustieteilijän ja Vuoden väittelijän palkinnot sekä yhdistyksen ja läheissäätiöiden apurahat. Lisätietoja: Lea urhonen, puh.(09) , NCON KN- NVÄLNN D- ÄVÄ ieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseuroista ohjelmaa järjestävät ainakin: * uomen historiallinen seura, joka ennakoi päivän järjestämällä vuosipäivänsä yhteydessä lauantaina klo keskustelutilaisuuden teemalla istorian instituutiot innovaation esteitä vai edistäjiä?. aikkana ieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, elsinki). * ähtitieteellinen yhdistys rsa, jonka tähtitornissa Kaivopuistossa on selkeällä säällä avoimet ovet. Lisätietoja: rja okkanen, puh. (09) * ocietas Gerontologica Fennica, joka avaa kotisivullaan Lahjan uomen isille teemalla isyys, perhe, mies ja ikääntyminen. Kyseessä on noin 10 lyhyen artikkelin kokonaisuus (Lisätietoja: iina uusko, Lisätietoja nescon tiedepäivästä: annu Vainonen, KMN ÄVÄ elsingin Messukeskus. Järjestäjänä uomen Kemian eura. äiviin liittyvää ohjelmaa: klo varuuden kemiaa elsingin yliopiston päärakennus, sali 1, Fabianink, 33. rof. Rainer uopalahti (urun yliopisto): vaus F ira Kotoneva (urun yliopisto, uorlan observatorio): Kemiaa kosmoksessa? rof. sko Valtaoja (urun yliopisto, uorlan observatorio): lämän reseptit kosmisessa keittiössä klo rkipäivän kemiaa vaus (Laatu- ja kehityspäällikkö eikki ero) Miksi suksi luistaa? (FM sa uukilainen (Joensuun yliopisto) Kemiaa biologian ehdoilla eli miten uusi lääkeaine löydetään ja kehitetään lääkkeeksi (prof. Raimo uominen, elsingin yliopisto) auko Kemia ja uomi (prof. ekka yykkö, elsingin yliopisto) Kemia metsäympäristön seurannassa (utkimusaseman johtaja annu Raitio, ML) äätös (Laatu- ja kehityspäällikkö eikki ero) Lisätietoja: uomen Kemian eura, puh. (09) , klo R- VY, R, KL- R: LL MÄ Monitieteellinen symposio. residentti Congress Center, nnankatu 41, elsinki. Järjestäjä uomalainen Lääkäriseura Duodecim. Ohjelmasta enemmän: ks. ilmoitus s. 96. Lisätietoja: mos asternack, puh , klo VK Veikko alovaara esitelmöi Luonnonfilosofian seuran kokouksessa aiheena mmanuel Levinas. aikkana ieteiden talon sali 104, Kirkkokatu 6, elsinki ROC N COMRV RLGON RCONDRD skontotieteen kansainvälinen symposium. Järjestäjinä elsingin yliopiston uskontotieteen laitos sekä uomen uskontotieteellinen seura. ieteiden talo, Kirkkokatu 6, luentosali 104. ymposiumissa keskustellaan uskontotieteessä tällä hetkellä ajankohtaisista teoreettisista ja epistemologisista kysymyksistä, joiden voidaan sanoa rakentuvan kolmen tiedonintressin - ymmärtävän, selittävän ja kriittis-emansipatorisen - ympärille. ymposiumi rakentuu näitä tiedonintressejä koskettelevista alustuksista sekä niiden kommenttipuheenvuoroista. lustajina toimivat professori Douglas llen (niversity of Maine), professori Rita M. Gross (niversity of Wisconsin au Claire) sekä professori Donald Wiebe (niversity of oronto - rinity College). Lisätietoja: eikki esonen, p , heikki MRÄ- DN ÄVÄ: M, JO LÄMM nfokeskus Korona, elsingin Viikki. Lisätietoja ja ilmoittautuminen uomen Maaperätieteiden eura ry:n www-sivuilla sms klo 9-17 NORO- KMKN ÄVÄ: MÄ Ä K, MK J MN? NOR- OKMKN RJ J MDOLLD ieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, elsinki) Järjestäjä Nuorisotutkimus- 93

7 94 seura ry Ohjelma Klo 9.00 vaus ommi oikkala: Yhteiskuntapolitiikka ja suomalainen nuorisotutkimus nyt Vesa uuronen: nemmän teoriaa Leena uurpää: odellisempaa monitieteisyyttä inikka apola: Nuorisotutkimuksen ikärajat Klo Kahvitauko Klo Jukka Relander: Dekonstruoitu elämänkulku? J Roos: lämänkulun siirtymät anna altonen: 2000-luvun tyttötutkimus rto iihonen: Nuori miestutkimus Virve Laivisto: erveyttä edistävä nuorisotutkimus Klo Lounastauko Klo Matti Kortteinen: Nuoret hyvinvointivaltion kehityksessä etri aju: osiaalinen tuki Kari aakkunainen: Nuorisotutkimuksen käytäntösuhde elena elve: itkittäistutkimus Matti Virtanen: Nuorisotutkimus sukupolvitutkimuksena Klo Kahvitauko Klo eli Vaaranen: tnografinen nuorisotutkimus Janne eppänen: Mediatutkimus ja nuoret Liisa orelli: Nuorten ympäristöt Kari Nyyssölä: Kriittinen koulututkimus nkeri ava: aidekasvatus Klo yöryhmät (työryhmät kootaan osallistujista; tehtävänä on tiivistää päivän anti ja kehittää sitä teeseiksi, ehdotuksiksi ym.) Klo aneeli (osallistujat koostuvat työryhmäraporttien laatijoista) Klo äätös Klo Vastaanotto ja illanvietto eminaari on kaikille avoin ja maksuton. lmoittautumiset mennessä (seminaari ja illanvietto): Minna Laasala, puh , klo RNNK- KOVKM; L- VDNNÄKYMÄ aikkana Åbo kademi, xelia, auditoriumi Ringbom, iispankatu 8, urku. Järjestäjänä ocietas pro Fauna et Flora Fennica. Lisätietoja: Roland kytén, puh. (09) , OLN MR- OR -MNR Oulu-opiston luentosali, uvantokatu 1. Järjestäjinä Oulu-opisto, Oulun istoriaseura ja Oulun uomalainen Klubi. Ohjelma: erjantai Johdatus Oulun merihistoriaan (dos. Matti Lackman) Oulun merikoulu - merikarhujen kasvattaja ja kouluttaja (FM Markus. Korhonen) Kahvitauko Oululaiset merimieslaulut (FM ero Kokko ja rakennusmestari Kauko Kanerva, säestäjänä mestaripelimanni Jussi aanpää) Lauantai Meren ja merenkulun näkyminen Oulun kaavassa, asumisessa ja katukuvassa? (dos. etri Vuojola) Meri oululaisessa kaunokirjallisuudessa (prof. Liisi uhtala) Kahvitauko Oliko merenkulku Oululle kannattavaa? (dos. Jari Ojala) Keskustelu ja päätössanat. Lisätietoja: Matti Lackman, puh. (08) NKM- ÄVÄ 2002 FMN- N LKMN OLK- K urun yliopistolla. Järjestäjänä uomen Naistutkimusseura. Miten feministiset luennat ja politikka liittyvät toisiinsa? Mm. tätä kysymystä esitelmissään pohtivat Lauren Berlant, Lynne earce, eva Jokinen, Marja Kaskisaari, Lea Rojola sekä Leena-Maija Rossi. Ohjelmasta tarkemmin: Lisätietoja: nu Laukkanen, puh. (02) , N Ä- VÄ: D J MO V J V elsingissä. Järjestäjinä ieteellisten seurain valtuuskunta, uomen iedeakatemiain Valtuuskunta, uomen Kulttuurirahasto. Ks. Lyhyesti-palsta. Lisätietoja: Jan Rydman, p. (09) , Näyttelyjä LN- OONiedekeskus eureka. voinna päivittäin klo 10-18, torstaisin Näyttely ihmisen ikuisesta unelmasta osata lentää, fysiikan laeista, jotka sekä rajoittavat että tukevat tätä haavetta, lentämisen historiasta ja nykypäivän saavutuksista

8 lentämisen alalla. Näyttely havainnollistaa ilmailun tiedettä ja teknologiaa niitä voimia, jotka ohjaavat ja kannattelevat ilmaa raskaampia lentoaluksia. Näyttelyssä voi nähdä, miten höyhen putoaa kuin kivi ja kokeilla, miten helikopteri pysyy kurssissaan. Näyttely liittyy ilmailun 100- vuotishistoriaan ja Finnairin 80-vuotisjuhliin. Lisätietoja: eureka, puh. (09) 85799, OMLNN MM Maiseman kuvaamisen historiaa 200 vuoden ajalta. Näyttely Kansalliskirjaston Galleriassa. (OM! Näyttelyn aikaa pidennetty sen saaman suuren suosion vuoksi). nioninkatu 36. Vapaa pääsy. Näyttelyyn liittyen ilmestyy kirja uomalainen maisema, joka sisältää uusia maisematutkimuksen artikkeleita. Näyttelyt avoinna: ma-pe 9-20, la B C LKMNN VLLN LVLK. Kansalliskirjaston Galleriassa, nioninkatu 36. Vapaa pääsy GORG MLMÉN 100 VO. Nuotteja ja äänitteitä kansalliskirjaston musiikkikokoelmista. Näyttely elsingin yliopiston kirjaston kahvilassa, nioninkatu OLL N- XN J NÄYYDN OLJN WLN+ GÖÖ 130 VO. Oppikirjoja, almanakkoja, tietokirjoja ja historiaa. Näyttely saakka elsingin yliopiston kirjaston kahvilassa, nioninkatu NDRO MONNL- L LLNN JOR- NL, KRJLJ J - OROJ: Jälkipolvet muistavat minut miehenä, joka kirjoitti uomesta. elsingin yliopiston kirjaston Rotundassa, nioninkatu 36. * LNGN YLOON KRON NÄYLY- N LYVÄ LMÄ: klo 17 ietokirjailijavieraita. Miksi historiaa kirjoitetaan uudelleen? Kysymykseen vastaavat ja aiheesta keskustelevat uomi 85 tsenäisyyden puolustajat -teoksen (Weilin+Göös, 2002) päätoimittaja VL Lauri aataja, professori Ohto Manninen ja ministeri Max Jakobson. Kansainvälisenä vieraana Viron entinen presidentti Lennart Meri. elsingin yliopiston pieni juhlasali, os. Fabianinkatu klo Dosentti uija Laine esitelmöi aiheesta Koti, uskonto ja isänmaa aapisten arvot gricolasta 1960-luvulle. Dosentti sko Laine esitelmöi aiheesta elottava ja kauhistava lukeminen. Lukeminen sosiaalistamisen välineenä. elsingin yliopiston kirjaston auditorio, Yliopistonkatu klo LK. ilaisuus testata vanhan kirjan lukutaito ja saada lukuseteli. Mahdollisuus myös esittää kysymyksiä ja kommentteja. Lukutaidon kuulustelevat: Dn. eschillaeus Matthiae [ndaeus], s.s. heol. Doct. dj. Ord. & Doc. hist. ccl. cad. Reg. Forsiae & ögl. Fru huja [ndaea], s.s. heol. Doct. & Doc. hist. ccl. cad. Reg. Forsiae. Kansalliskirjaston Galleriassa, os. nioninkatu 36. Lisätietoja näyttelyistä ja esitelmätilaisuuksista: nkeri itkäranta, puh , inkeri. 95

9 MONNN MNRRJ RVYDÄ J KLR uomalainen Lääkäriseura Duodecim aloittaa marraskuun puolivälissä vietettävän vuosipäivänsä yhteydessä seminaarisarjan, jonka aiheet tulevat liittymään terveyden, sairauden ja kulttuurin keskinäisiin yhteyksiin. eminaarien aihevalinnoilla halutaan valottaa sitä, miten lujasti terveys ja sairaus kiinnittyvät kulttuuriin ja miten aihetta voidaan käsitellä monipuolisesti hyvin erilaisten tieteiden näkökulmasta. orstaina klo järjestetään residentti Congress Centerissä seminaari, jonka aiheena on LL MÄ eminaarin puheenjohtajina toimivat arkkiatri Risto elkonen ja kirjailija, psykiatri Claes ndersson. eminaarissa eri tieteenalojen asiantuntijat käsittelevät seuraavia aiheita: rofessori Matti uttunen: Mitä on hulluus? Dosentti nna Maria Viljanen, elsingin yliopisto: ulluus muuttuu ajassa ja kulttuurissa Dosentti, psykiatrian erikoislääkäri Jarmo ietala, urun yliopisto: Mielenhäiriöiden biologinen tausta rofessori Yrjö Varpio, ampereen yliopisto: Luova hulluus. simerkkinä Lauri Viidan runous rkistonjohtaja ekka Laaksonen, uomalaisen Kirjallisuuden eura: uomalaiset kylähullut Dosentti Jussi ajuoja, oikeusministeriö: Mielisairaus ja oikeus arkemmat tiedot seminaarista löytyvät verkkosivulta > iedotteet. ämä monitieteellinen seminaari on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. rityisesti seminaarin ajatellaan kiinnostavan yliopistojen opiskelijoita, opettajia, tutkijoita, koulujen opettajia, terveysalan työntekijöitä ja järjestöissä toimivia. uomalainen Lääkäriseura Duodecim jakaa seminaarin yhteydessä vastaperustetun palkinnon yhdelle tai useammalle henkilölle, joka tai jotka ovat merkittävästi edistäneet terveyden, sairauden ja kulttuurin yhteyden ymmärrystä. alkinnon saajan valitsee valiokunta, jossa on uomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja ieteellisten seurain valtuuskunnan nimeämät edustajat. alkinnon suuruus on euroa. Lisätietoja: uomalainen Lääkäriseura Duodecimin puheenjohtaja mos asternack, puh. (050)

10 uomen tieteen historia teos ja tulkinta ieteiden talo, Kirkkokatu 6, V kerros, elsinki erjantai klo WOY julkaisi keväällä 2002 neljännen ja viimeisen osan uomen tieteen historia sarjasta. eossarjan päätoimittajana oli professori äiviö ommila. utkimus- ja kirjoitustyön aloitteen tekijänä ja organisoijana oli ieteellisten seurain valtuuskunta. eoksella oli tieteellinen neuvottelukunta puheenjohtajanaan kansleri Lauri axén. ieteellisten seurain valtuuskunta ja uomen oppihistoriallinen seura järjestävät teossarjan valmistumisen johdosta uomen tieteen historia teos ja tulkinta -seminaarin, jossa esitellään tutkimustuloksia. sitelmille on pyydetty kommenttipuheenvuorot. OJLM eminaarin avaus rofessori äiviö ommila eminaarin puheenjohtajana toimii kansleri Olli Lehto uomalainen tiede ennen vuotta 1809 pääsihteeri, dosentti Jussi Nuorteva kommentoija yliassistentti Maija Kallinen iede ja tutkimus professori äiviö ommila kommentoija akateemikko ino Jutikkala tsenäisen uomen tiede- ja korkeakoulupolitiikka professori eikko skola kommentoija dosentti Marja äyrinen-lestalo Yleiskeskustelu Kahvitauko ajasijoitettu korkeakoululaitos ja tutkimuksen materiaaliset edellytykset yliassistentti rto Nevala kommentoija rehtori Lauri Lajunen uomalaisten tutkijoiden ulkomaiset yhteydet akatemiaprofessori Marjatta ietala kommentoija professori Bengt tenlund uomalaisen tutkimuksen suunnat 1900-luvulla professori lkka Niiniluoto professori Juha ihvola Yleiskeskustelu eminaarin päätössanat Kansleri Lauri axén lmoittautumiset irjo Mäenpäälle mennessä, puh. (09) , sähköposti

11

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Studia Generalia AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 13.10.2011 1 13.10.2011 AINEEN MONET MAHDOLLISUUDET Lääkeaineita merestä ja metsästä Prof. Jari Yli-Kauhaluoma Uudet materiaalit: molekyylit halki, poikki ja

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTOIHIN ORIENTOIVA JAKSO SYKSYLLÄ 2016

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTOIHIN ORIENTOIVA JAKSO SYKSYLLÄ 2016 BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTOIHIN ORIENTOIVA JAKSO SYKSYLLÄ 2016 Tiedekunnan opintoihin orientoivan jakson ohjelma (kaikille tiedekunnan opiskelijoille) Maanantai 29.8.2016 Infokeskus

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Puheiden lähteet Turun yliopisto

Puheiden lähteet Turun yliopisto Puheiden lähteet Turun yliopisto Puheet Rehtori vuosi na 1922-1924 Virkkunen, A.H. 1925-1928 Kosken-niemi, V. A. 1929 Puheiden nimet Lähde Turun yliopiston lukuvuoden avajaiset 5. IX.1929. Rehtorin avajaispuhe.

Lisätiedot

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km)

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km) TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi 22.9.2009 Miehet H21 (5.2 km) Sija Nimi Työpaikka Aika 1 Malinen Juha Tieto 38:34 2 Szanto Istvan Ericsson 42:09 3 Tanska Harri Espoon

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi PROFESSORILUENTO Professori Jaana Tähtinen Markkinointi Turun kauppakorkeakoulu 23.3.2016 Professori Jaana Tähtinen pitää professoriluentonsa Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 23. maaliskuuta 2016

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Pedapäivä- tapahtuma

Pedapäivä- tapahtuma Pedapäivä- tapahtuma 27.11.-28.11.2015 Perjantai 27.11.2015 12:30 Ilmoittautuminen 12:30 Messuosastot avautuvat, sali C LUENNOT, sali B 13:00 Musiikkiesitys, Leena Pääkkönen ja Pohjankartanon koulun oppilaat

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Viestintä Akatemian tavoitteiden näkökulmasta Yhtenä Suomen Akatemian strategisena tavoitteena on tutkimuksen vaikuttavuuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä 8.6.2016 62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä Ajankohta 13.9.2016-14.9.2016 Aika 9:00-16:00 Kesto 2 päivää Paikka Tampere Ilmoittautumisaika 7.9.2016 mennessä Miksi osallistua Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

SM 300, IKÄKAUSISARJAT

SM 300, IKÄKAUSISARJAT HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 12. - 21:17:42 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M50 1. Matti Viljakainen SäSA 98 99 99 296 2. Tapio Kajan KAMS 99 97 98 294 3. Jukka Nieminen LeA 93 100 98 291 12x 4. Jari Lehtinen KSA

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA HISTORIAN PERUSOPINNOT FM Anna Nieminen: Uusi ja uusin aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 14.1. 29.1. ti klo 10 12 SÄ118, ke klo 12 14 L7 ja to klo 10 12 PR102

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

LAUANTAI Päivän tiedepostimerkki Luentosali 5 Akateemikko Olli Lehto: Kylmän sodan matemaatikkokongressi

LAUANTAI Päivän tiedepostimerkki Luentosali 5 Akateemikko Olli Lehto: Kylmän sodan matemaatikkokongressi Ä 14.00 14.45 Päivän tiedepostimerkki Prof. emer. Anto Leikola: Hyödyn ajan merkkimiehiä: Kalm, Gadd, Forsskål 15.00 18.00 Yleisradio ja kulttuuritehtävä Keskustelutilaisuus 15.15 17.15 Kansalliskielet

Lisätiedot

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala I Yhteissymposium Luentosali 1 II Ortopedia ja traumatologia - Lonkan ja polven nivelrikko Luentosali 1 III IV Suu- ja leuka-,

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 2941 50521 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA AIKA

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

Viikko 35 (25.-29.8.2014)

Viikko 35 (25.-29.8.2014) Viikko 35 (25.-29.8.2014) Tiistai 26.8. Tuutotointikoulutusta ja uudet opiskelijat saapuvat tiedekuntaan kello 8-11 Tiedekunnan opettaja- ja opiskelijatuutorikoulutusta, ls16 (tämän lisäksi opiskelijatuutoreille

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33 Stage 1 -- Perässä vedettävä 1 140 24,60 5,6911 150,0000 100,00 13 Matero, Ari 2 138 24,88 5,5466 146,1932 97,46 91 Kervola, Marko 3 122 22,37 5,4537 143,7448 95,83 7 Laukia, Jarkko 4 144 29,56 4,8714

Lisätiedot

NORDIC SHOOTING OF VETERANS

NORDIC SHOOTING OF VETERANS Hollolan Hälvälä ja Vierumäki Areena 06. - 08.07.2012 300m Kivääri 40 ls, makuu, sarja N45 1. Helle Mark DEN 95 98 98 95 386 2. Marianne Lamhauge DEN 97 94 98 92 381 3. Sys Hansen DEN 95 95 93 92 375 4.

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa?

Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa? Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa? johtaja Pirjo Marjamäki Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus www.socca.fi 1 Esimerkkinä pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Sijoitus Nimi Työpaikka Aika 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator 1.05.10 Lauri Keltikangas TietoEnator Hylätty

Sijoitus Nimi Työpaikka Aika 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator 1.05.10 Lauri Keltikangas TietoEnator Hylätty TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2007 Kalajärvi 18.9.2007 Miehet H21 B-rata 4,8 km 1 Pekka Larmala Ericsson 41.04 2 Sakari Taskila Espoon Kunto 46.56 3 Niko Torvela Espoon Kunto 48.10

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla 1 Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla Markus Pöllänen Lehtori, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot 28.5.2012 Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtana historian

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

KJY:n Työssäoppimisen verkosto: Laatua yhdessä tehden

KJY:n Työssäoppimisen verkosto: Laatua yhdessä tehden 1 KJY:n Työssäoppimisen verkosto tapaa toisensa viidennen kerran 27. 28.9.2010 Helsingissä. Seminaari päättää KJY:n Työssäoppiminen ja sen ohjaus hankkeen. Seminaarin ensimmäinen päivä on kansainvälinen

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

ARTUN KESÄ LASTEN JA NUORTEN ANIMAATIOFESTIVAALI 4. 17.6.

ARTUN KESÄ LASTEN JA NUORTEN ANIMAATIOFESTIVAALI 4. 17.6. ARTUN KESÄ LASTEN JA NUORTEN ANIMAATIOFESTIVAALI 4. 17.6. Artun kesässä sukelletaan animaation maailmaan kun Hyvinkäällä käynnistyy kesäkuussa 2012 uusi lasten ja nuorten festivaali Artun kesä. Villa Artun

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 77 vuotta

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 77 vuotta Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 77 vuotta 15.12.2017 www.rkl.fi KUUKAUSIKOKOUS NRO: 1/2017 PÖYTÄKIRJA Aika 25.01.2017 klo 19.00 1(2) Paikka Scandic Hotels, Hämeenaukio 1, Riihimäki Läsnä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

RAKENNUSTAITEEN SEURA

RAKENNUSTAITEEN SEURA RAKENNUSTAITEEN SEURA JÄSENTIEDOTE 3:2003 R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A Arvoisa vastaanottaja Professori Riitta Nikula täyttää 60 vuotta maaliskuun 15. päivänä vuonna 2004. Tunnemme Riitta Nikulan

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/31.10.2011 446 Kokousaika 31.10.2011 klo 17:00 18:17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston vuoden 2013 hallintotieteiden valintakokeen ennakkoaineisto GOVERNANCE. Hallintaa uusin muotoiluin. Toimittanut Ilari Karppi

Tampereen yliopiston vuoden 2013 hallintotieteiden valintakokeen ennakkoaineisto GOVERNANCE. Hallintaa uusin muotoiluin. Toimittanut Ilari Karppi Tampereen yliopiston vuoden 2013 hallintotieteiden valintakokeen ennakkoaineisto GOVERNANCE Hallintaa uusin muotoiluin Toimittanut Ilari Karppi Tampereen yliopisto johtamiskorkeakoulu 2013 Governance hallintaa

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Sosiologiaa Karjalan tutkimuslaitoksessa 1972-2002

Sosiologiaa Karjalan tutkimuslaitoksessa 1972-2002 Sosiologian opetus ja tutkimus 30 vuotta Joensuun yliopisto Sosiologiaa Karjalan tutkimuslaitoksessa 1972-2002 Jukka Oksa 13.12.2002 Karjalan tutkimuslaitos Joensuun yliopiston erillislaitos, perustettu

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

KURSSIKIRJAT 2015-2016

KURSSIKIRJAT 2015-2016 KURSSIKIRJAT 2015-2016 Sähköistä oppimateriaalia ilmestyy koko ajan lisää, joten eri oppiaineiden opettajat tiedottavat mahdollisista vaihtoehdoista lukuvuoden aikana. Ei siis kannata hankkia koko lukuvuoden

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella , klo 17.30

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella , klo 17.30 Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella 14.10.2010, klo 17.30 Esityslista 1 Kokouksen avaus (Pekka Hirvonen) 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Sääntöjen

Lisätiedot