Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa. jumala, askeesi ja mystiikka yhteinen pohja?. Paikkana Helsingin yliopiston Porthania,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa. jumala, askeesi ja mystiikka yhteinen pohja?. Paikkana Helsingin yliopiston Porthania,"

Transkriptio

1 ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen 88 sitelmiä, kuukausikokouksia klo FM sa Korkeamäki esitelmöi uomen yönteistieteellisen euran kokouksessa aiheesta udenkorentopopulaatioiden häviämistodennäköisyys Keski-uomen virtavesissä. läinmuseo, ohj. Rautatienkatu 13. Lisätietoja: lpo Mannerkoski, puh. (09) , klo fil. lis. Christian Carpelan (elsingin yliopisto) esitelmöi uomalaisugrilaisen seuran kokouksessa aiheesta Volgalta luoteeseen: arkeologisia visioita aikkana ieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 505. ika: Lisätietoja: Riho Grünthal, 1911, klo 17 uomen iedeseuran kokouksessa professori Johan Willnerin esitelmä Offentligt ägande och privatisering ur företags- och samhällsekonomisk synvinkel. Lisäksi professori Karl-Johan Weckmanin muistosanat akateemikko Nils Westermarckista. äätytalo, nellmanink. 9-11, sali 15. Lisätietoja: iedeseuran kanslia klo 9-13, puh. (09) klo dos. lkka yysiäinen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta ielu, jumala, askeesi ja mystiikka yhteinen pohja?. aikkana elsingin yliopiston orthania, sali. Lisätietoja: Jussi uovinen, p , jussi.m kl Finlandssvenskarna i samhället. Finlandssvenskarna ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Föreläsningsserie i venska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, elsingfors. Kjell erberts: amma på svenska?! Beteenden och attityder bland finlandssvenskarna Göran Djupsund: Finlandssvensken och det politiska beteendet illäggsuppgifter: eidi Wallgren, t. (09) , klo n i Norden tudia Generalia. n allmän föreläsningsserie med diskussion i elsingfors universitet, orthania (niversitetsgatan 3). Kulturchef FL enry Rask: Vad är Norden? tt tusenårigt perspektiv rof. Mikko Lagerspetz (allinn): ur nordiskt är Baltikum? illäggsuppgifter: uula konen, t. (09) , klo 17 ulevaisuuden tutkimuksen seuran kokous. ieteiden talo, sali 401 (Kirkkokatu 6, elsinki). Kotitaloudet ja energia vuonna 2015, Juha Nurmela esittelee väitöskirjansa metodista pohjaa. Lisätietoja: ulevaisuuden tutkimuksen seura, puh. (09) , klo Yhteiskokous ocietas pro Fauna et Flora Fennican kanssa. Dos. Nina euhkuri esitelmöi uomen Biologian eura Vanamon kokouksessa aiheesta Kalapsykologiaa ja -genetiikkaa sisävesiemme kaloissa. rof. Jari Niemelä esittelee Biokeskus 3:n uudet tilat Viikissä. Viikin Biokeskus (Viikinkaari 1, elsinki). Lisätietoja: imo aarinen, p. (09) , timo klo D Jouko eppänen esitelmöi Luonnonfilosofian seuran kokouksessa aiheesta Rudolf Carnapin tieteellinen maailmankäsitys ja tieteen yhtenäiskieli. aikkana ieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, elsinki. Lisätietoja: eppo Laurema, klo 18 Globalisaatio hka ja mahdollisuus? Dosentti homas Wallgren: Kasvun rajat ja optimismin loppu Dosentti Veli-ekka aarnivaara: Lisää vaurautta ja hyvinvointia elsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunnan tudia Generalia -sarjaa Kenen uomi? Lisätietoja: arri Wester-

2 marck, puh. (09) , helsinki.fi kl Finlandssvenskarna i samhället. Finlandssvenskarna ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Föreläsningsserie i venska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, elsingfors. Catharina Lojander-Visapää: tbildningskanalernas inverkan på språklig identitet och språkbruk nne-marie Londen: pråkbruket mellan ungdomar: samtal chatt och textmeddelanden illäggsuppgifter: eidi Wallgren, t. (09) klo prof. Juha entikäinen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta uuret kertomukset - uskontojen pitkästä muistista ja sen tutkimuksen ongelmista. orthania, sali klo paneelikeskustelu antiikin kirjallisuuden kääntämisestä ja kustantamisesta, mukana mm. Marja tkonen-kaila, eivas Oksala, annu Riikonen, rto Kivimäki, ntti ynönen ja Marke honen. aikkana orthania 654. ilaisuuden järjestää Klassillis-filologinen yhdistys. Lisätietoja: klo 17 ulevaisuuden tutkimuksen seuran kokous. ieteiden talo, sali 401 (Kirkkokatu 6, elsinki). Jäljittävä trendi ammattirakennemallin tukena, Keijo Mäkelä alustaa tulevan väitöskirjansa aivan uusia uria avaavasta asetelmasta klo dos. ri ino esitelmöi Oulun historiaseuran tilaisuudessa aiheesta rho Kekkosen aatteellinen murros ja jatkosota. aikkana Oulu-opisto, uvantokatu 1, Oulu. Lisätietoja: Matti Lackman, puh. (08) klo FM gnes irola kertoo Luonnonfilosofian seuran kokouksessa K. V. Laurikaisen julkaisemista kirjoista. aikkana ieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, elsinki klo tohtori Marjo Vesalainen (elsingin yliopisto) esitelmöi usfilologisen yhdistyksen kuukausikokouksessa aiheesta uhuttelu ja kontaktin luominen saksalaisessa ja suomalaisessa mainonnassa. Metsätalo, nioninkatu 40, 3.krs, sali 7. Lisätietoja: Joona Nissinen, puh. (09) , klo 18 Kenen uomi? rofessori eikki skelinen: Maaseutu mahdollisuutena Kauppatieteiden tohtori ki Kangasharju: Keskittymisen väistämättömyys elsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunnan tudia Generalia -sarjaa Kenen uomi? klo 19 prof. lkka Niiniluoto esitelmöi uomen Oppihistoriallisen euran kokouksessa Karl opperista. aikkana ekniska föreningen i Finlandin ravintola, Yrjönkatu 30, elsinki, 6. krs. Lisätietoja: Ora atoharju, puh. (09) , kl Finlandssvenskarna i samhället. Finlandssvenskarna ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Föreläsningsserie i venska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, elsingfors. om andlund: Finlandssvenskarna i ett internationellt perspektiv Fjalar Finnäs: Demografin igår, i dag i morgon illäggsuppgifter: eidi Wallgren, t. (09) klo professori Kaarlo rffman esitelmöi uomen kirkkohistoriallisen seuran kokouksessa aiheesta Luterilaisuuden vaikutus pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan syntyyn äätytalo, nellmanink. 9-11, elsinki. Lisätietoja: annu Mustakallio, puh , helsinki.fi klo annu Kilpeläinen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Myytti ergeistä ja ermannista pyhän Valamon luostarin sakraalin identiteetin merkitsijänä. orthania, sali klo 17 ulevaisuuden tutkimuksen seuran kokous. ieteiden talo, sali 401 (Kirkkokatu 6, elsinki). eknologinen muutos yrityksessä, Leena Merisaari esittelee tulevan väitöskirjansa 89

3 90 metodia, testaten yhden tapaustutkimuksen yleistettävyyttä yrityksen ja sen henkilöstön kehittämisessä teknologisen muutoksen hallinnassa klo kepsis ry:n luentotilaisuus (aihe vahvistuu myöhemmin) sekä syyskokous. ieteiden talo (Kirkkokatu 6, elsinki). Lisätietoja: nna-liisa Räihä, puh. (09) , klo FM nita onkala esitelmöi Luonnonfilosofian seuran kokouksessa aiheena Wilhelm Ostwaldin energeettinen maailmankatsomus. aikkana ieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, elsinki klo F erhi triainen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta lastomuuden ja puvun merkityksiä Raamatun tarinoissa. orthania, sali klo 17 ulevaisuuden tutkimuksen seuran kokous. ieteiden talo, sali 401 (Kirkkokatu 6, elsinki). euraavan vaalikauden talouspoliittiset valinnat ja tulevaisuuden haasteet, Jaakko Kiander kertoo Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa päätöksenteon tueksi tehtävästä tutkimustyöstä ja sen tuloksista klo erikoistutkija, V lmari usiluoto esitelmöi Oulun historiaseuran tilaisuudessa aiheesta Luoteis-Venäjän ajankohtaisista ongelmista. aikkana Oulu-opisto, uvantokatu 1, Oulu klo fil. lis. Kalevi Koukkunen tarkastelee Kotikielen euran kokouksessa leksikografisesti Lönnrotin uomalais-ruotsalaista anakirjaa. ieteiden talo, sali 505. Lisätietoja: oni uutari, puh. (09) , klo LL Veli Vikberg esitelmöi uomen yönteistieteellisen euran kokouksessa aiheesta avoitteena hankapistiäissuvun prosthema (rgidae) revisio. läinmuseo, ohj. Rautatienkatu 13. Lisätietoja: lpo Mannerkoski, puh. (09) , klo prof. nneli arhimaa (Mainzin yliopisto) esitelmöi uomalais-ugrilaisen seuran kokouksessa aiheesta tämerensuomalaisten kielten tutkimuksen lingvistinen merkitys ieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 505. ika: Lisätietoja: Riho Grünthal, 1911, helsinki.fi klo F annele Koivunen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Kärsimyksen semiotiikkaa. orthania, sali klo 18 eppo Mikkola esitelmöi ähtitieteellinen yhdistys rsan tilaisuudessa aiheesta aivaanmekaniikka. ieteiden talo, Kirkkokatu 6, elsinki. Lisätietoja: rsa, puh. (09) , klo FM rina Novikova esitelmöi Oulun historiaseuran tilaisuudessa aiheesta aksa ja uomen itsenäistyminen. usia näkemyksiä ja tulkintoja. aikkana Oulu-opisto, uvantokatu 1, Oulu klo ekn.tri eikki ipilä esitelmöi Luonnonfilosofian seuran kokouksessa aiheesta nertia, Machin periaate ja avaruuden nollaenergiahypoteesi. aikkana ieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, elsinki klo 18 Markku Väisänen esitelmöi uomen Geologisen euran kokouksessa. Kumpulan hysicum, sali 204 (Gustaf ällströminkatu 2). Lisätietoja: Nina Kortelainen, puh , klo 18 dos. ldikó Lehtinen ja FM elena Ruotsala esitelmöivät uomen Kielen euran kokouksessa teemalla erveisiä Marinmaalta. aikkana urun yliopiston Fennicum, suomen kielen seminaarisali (enrikinkatu 3, 1. krs). Lisätietoja: aula jöblom, puh. (02) uomen Merihistoriallisen Yhdistyksen vaalikokous, jonka jälkeen klo toimittaja ekka örensen esitelmöi aiheesta uo-

4 men autolauttaliikenteen varhaishistoriaa turkulainen m/s kandia, edelläkävijä tämerellä. Lisätietoja: ytti teel, puh , helsinki.fi klo dos. enry Bacon esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Faust kulttuurimme henkisen tilan mittapuuna. orthania, sali klo FM Katja iltti esitelmöi uomen Biologian eura Vanamon kokouksessa aiheesta umansiirto tulevaisuuden työkalu? ieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, elsinki). Lisätietoja: imo aarinen, p. (09) , timo klo prof. lla-maija Kulonen (elsingin yliopisto) esitelmöi uomalaisugrilaisen seuran vuosikokouksen yhteydessä aiheesta Kolme-neljä näkökulmaa numeraaleihin ja laskemiseen. äätytalo (nellmaninkatu 9-11), sali 3. amana päivänä järjestetään äätytalolla myös seuran entisen esimiehen akateemikko aavo Ravilan 100-vuotisseminaari. eminaarin ohjelma vahvistetaan myöhemmin. Lisätietoja: Riho Grünthal, klo professori Gunnar eiene (Oslo) esitelmöi uomen kirkkohistoriallisen seuran kokouksessa aiheesta Bishop ivind Berggrav and the Nordic Churches. äätytalo, nellmanink. 9-11, elsinki. Lisätietoja: annu Mustakallio, puh klo FM, VL Marja Vuorinen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Myytti uiomen kansakunnasta. orthania, sali klo professori Kari nqvist esitelmöi kepsis ry:n luentotilaisuudessa aiheesta Mitä aika todella on? ilaisuudessa jaetaan myös vuosittaiset okrates- ja uuhaa-palkinnot. ieteiden talo (Kirkkokatu 6, elsinki). Lisätietoja: nna-liisa Räihä, puh. (09) klo prof. Jaakko Frösén esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Kreikkalaisen myytin parantava vaikutus. orthania, sali klo uomalaisen Lakimiesyhdistyksen vaalikokous. ieteiden talo, sali 309 (Kirkkokatu 6, elsinki). ieteellisen osuuden aiheena ympäristöoikeus. Lisätietoja: Lea urhonen, puh.(09) , klo 18 Mikko Nironen esitelmöi uomen Geologisen euran vaalikokouksessa. Kumpulan hysicum, sali 204 (Gustaf ällströminkatu 2). Lisätietoja: Nina Kortelainen, puh. (09) eminaareja, tapahtumia klo MODR- NN RKKRN J LÄÖDN RKNN- OJL MRKKNÄ LJMÄK elsingin kaupunkisuunnitteluviraston auditorio, Kansakouukatu 3. Järjestäjä Rakennustaiteen seura. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: anna Galtat, puh , V, VOM J VL- Juhlaseminaari äätytalolla, elsingissä. Järjestäjinä Vesiyhdistys, ekniikan istorian eura sekä Maa- ja vesitekniikan tuki. Vesioikeuslain voimaantulosta on kulunut sata vuotta ja vesilain 40 vuotta. Juhlaseminaarissa tarkastellaan vesilainsäädännön merkitystä sadan vuoden ajalta osana yhteiskunnallista kehitystä. iheina mm.: Vesiasiain sääntely uomen lainsäädännön kentässä (korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ekka allberg), Vesioikeus 100 vuotta (professori rkki ollo), Kalastus ja vesien virkistyskäyttö (dosentti imo Myllyntaus) sekä Liikaa, liian vähän, likaista - pystymmekö ratkaisemaan tulevaisuuden vesiongelmat? (hydrologi sko Kuusisto) 91

5 92 Lisätietoja: MNN ÄVÄ Maantiede, maisemat ja ympäristö: tutkimuksen ja opetuksen haasteet Oulun yliopisto eemoina mm. lueellisen muutoksen hallinnan haasteet, Geoinformatiikka, dentiteetti, sukupuoli ja erojen maantiede, Maantieteen opetus ja didaktiikka, Maastoopetuksen ja kenttätutkimuksen tarpeellisuus?, Matkailun paikat ja maisemat, ostkolonialismi ja maantiede. aneelikeskustelun aiheena Maantiede ja julkisuus. Lisätietoja: maantieteen DYKN Ä- VÄ: ONLNN MLM ON MDOL- LNN elsingin yliopisto, päärakennus, Fabianink. 33, sali 5. Järjestäjänä distyksellinen tiedeliitto ja Maaseudun ivistysliitto. Lisätietoja: distyksen päivät, puh. (09) , klo R- VYDNOLOK- M 2002 erveydenhuoltotutkimuksen seminaari ampereen yliopistossa, erveystieteen laitoksella. Järjestäjinä mm. ampereen yliopiston terveystieteen laitoksen erveydenhuoltotutkimusyksikkö sekä osiaalilääketieteen yhdistys. eemoina mm. kansallinen pelastusprojekti, terveydenhuollon johtaminen, terveydenhuollon työvoiman ja ammattien tutkimus, seudullisuus ja perusterveydenhuollon järjestäminen, terveydenhuolto ja sukupuoli ja terveysseulonnat. Klo osiaalilääketieteen yhdistyksen vuosikokous. eminaarin ohjelma: Lisätietoja: Nina skola, puh. (03) , klo MÄ- N ÄVÄ ieteiden talossa (Kirkkokatu 6, elsinki) Järjestäjä uomen Metsätieteellinen eura Vuoden teemana on Metsätiedon tarpeet sekä käyttäjän ja tuottajan vastuut Muina aiheina ovat mm. metsien myrskytuhot, metsäpuiden biotekniikka sekä tilastolliset menetelmät empiirisessä tutkimuksessa. Lisätietoja ohjelmasta: Lisätietoja: Klo O- MN LVRN YYÄVÄ eema: Venäjän ja muiden slaavilaisten kielten opiskelu monikulttuurisissa ryhmissä. Venäjä/muu slaavilainen kieli vieraana kielenä ja äidinkielenä. Joensuun yliopisto, GORtalo, s. 1 ja 2. Järjestäjinä uomen slavistipiiri ja Joensuun yliopiston venäjän kielen laitos. Lisätietoja: joensuu.fi klo ONKO V- LLL VÄLÄ? Valtiotieteellisen yhdistyksen vaaliseminaari. urun yliopiston valtio-opin laitos, rwidssoninkatu 2, rakennus 2. Ohjelmasta tarkemmin: ks. ilmoitus sivulla 52 tai valtio-oppi/ Lisätietoja: Matti Wiberg, puh. (02) , KNNLL- N ÄVÄ 2002: iedolla tulevaisuuteen Lappeenranta-sali, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta Järjestäjä: Kunnallistieteen yhdistys. Lisätietoja: Vuokko Niiranen, puh. (017) , klo K- VNOJLRN YYN Loimaan mmatti-instituutti, auditorio (Myllykyläntie 8, Loimaa) iheina mm.: Kasvinsuojelukesä 2002, itkeät siemenrikkakasvit valloittivat pellot, ukkakauran torjunnan tilanne, Miten sääolot vaikuttavat pellon tuhoeläinten määrään? Koloradonkuoriaisjahti, äät suosivat tasapuolisesti viljojen kasvitauteja. Lisätietoja: Marja Jalli tai akari Raiskio, puh. (03) klo 13- V OK- KLRN ÄVÄ: KNLLN OK- KLRN äätytalo, nellmanink. 9-11, elsinki. Järjestäjänä uomalainen Lakimiesyhdistys. uhujina korkeimman oikeuden presidentti Leif evón, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ekka allberg sekä urun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani ri aarnilehto.

6 ilaisuudessa jaetaan myös Vuoden oikeustieteilijän ja Vuoden väittelijän palkinnot sekä yhdistyksen ja läheissäätiöiden apurahat. Lisätietoja: Lea urhonen, puh.(09) , NCON KN- NVÄLNN D- ÄVÄ ieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseuroista ohjelmaa järjestävät ainakin: * uomen historiallinen seura, joka ennakoi päivän järjestämällä vuosipäivänsä yhteydessä lauantaina klo keskustelutilaisuuden teemalla istorian instituutiot innovaation esteitä vai edistäjiä?. aikkana ieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, elsinki). * ähtitieteellinen yhdistys rsa, jonka tähtitornissa Kaivopuistossa on selkeällä säällä avoimet ovet. Lisätietoja: rja okkanen, puh. (09) * ocietas Gerontologica Fennica, joka avaa kotisivullaan Lahjan uomen isille teemalla isyys, perhe, mies ja ikääntyminen. Kyseessä on noin 10 lyhyen artikkelin kokonaisuus (Lisätietoja: iina uusko, Lisätietoja nescon tiedepäivästä: annu Vainonen, KMN ÄVÄ elsingin Messukeskus. Järjestäjänä uomen Kemian eura. äiviin liittyvää ohjelmaa: klo varuuden kemiaa elsingin yliopiston päärakennus, sali 1, Fabianink, 33. rof. Rainer uopalahti (urun yliopisto): vaus F ira Kotoneva (urun yliopisto, uorlan observatorio): Kemiaa kosmoksessa? rof. sko Valtaoja (urun yliopisto, uorlan observatorio): lämän reseptit kosmisessa keittiössä klo rkipäivän kemiaa vaus (Laatu- ja kehityspäällikkö eikki ero) Miksi suksi luistaa? (FM sa uukilainen (Joensuun yliopisto) Kemiaa biologian ehdoilla eli miten uusi lääkeaine löydetään ja kehitetään lääkkeeksi (prof. Raimo uominen, elsingin yliopisto) auko Kemia ja uomi (prof. ekka yykkö, elsingin yliopisto) Kemia metsäympäristön seurannassa (utkimusaseman johtaja annu Raitio, ML) äätös (Laatu- ja kehityspäällikkö eikki ero) Lisätietoja: uomen Kemian eura, puh. (09) , klo R- VY, R, KL- R: LL MÄ Monitieteellinen symposio. residentti Congress Center, nnankatu 41, elsinki. Järjestäjä uomalainen Lääkäriseura Duodecim. Ohjelmasta enemmän: ks. ilmoitus s. 96. Lisätietoja: mos asternack, puh , klo VK Veikko alovaara esitelmöi Luonnonfilosofian seuran kokouksessa aiheena mmanuel Levinas. aikkana ieteiden talon sali 104, Kirkkokatu 6, elsinki ROC N COMRV RLGON RCONDRD skontotieteen kansainvälinen symposium. Järjestäjinä elsingin yliopiston uskontotieteen laitos sekä uomen uskontotieteellinen seura. ieteiden talo, Kirkkokatu 6, luentosali 104. ymposiumissa keskustellaan uskontotieteessä tällä hetkellä ajankohtaisista teoreettisista ja epistemologisista kysymyksistä, joiden voidaan sanoa rakentuvan kolmen tiedonintressin - ymmärtävän, selittävän ja kriittis-emansipatorisen - ympärille. ymposiumi rakentuu näitä tiedonintressejä koskettelevista alustuksista sekä niiden kommenttipuheenvuoroista. lustajina toimivat professori Douglas llen (niversity of Maine), professori Rita M. Gross (niversity of Wisconsin au Claire) sekä professori Donald Wiebe (niversity of oronto - rinity College). Lisätietoja: eikki esonen, p , heikki MRÄ- DN ÄVÄ: M, JO LÄMM nfokeskus Korona, elsingin Viikki. Lisätietoja ja ilmoittautuminen uomen Maaperätieteiden eura ry:n www-sivuilla sms klo 9-17 NORO- KMKN ÄVÄ: MÄ Ä K, MK J MN? NOR- OKMKN RJ J MDOLLD ieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, elsinki) Järjestäjä Nuorisotutkimus- 93

7 94 seura ry Ohjelma Klo 9.00 vaus ommi oikkala: Yhteiskuntapolitiikka ja suomalainen nuorisotutkimus nyt Vesa uuronen: nemmän teoriaa Leena uurpää: odellisempaa monitieteisyyttä inikka apola: Nuorisotutkimuksen ikärajat Klo Kahvitauko Klo Jukka Relander: Dekonstruoitu elämänkulku? J Roos: lämänkulun siirtymät anna altonen: 2000-luvun tyttötutkimus rto iihonen: Nuori miestutkimus Virve Laivisto: erveyttä edistävä nuorisotutkimus Klo Lounastauko Klo Matti Kortteinen: Nuoret hyvinvointivaltion kehityksessä etri aju: osiaalinen tuki Kari aakkunainen: Nuorisotutkimuksen käytäntösuhde elena elve: itkittäistutkimus Matti Virtanen: Nuorisotutkimus sukupolvitutkimuksena Klo Kahvitauko Klo eli Vaaranen: tnografinen nuorisotutkimus Janne eppänen: Mediatutkimus ja nuoret Liisa orelli: Nuorten ympäristöt Kari Nyyssölä: Kriittinen koulututkimus nkeri ava: aidekasvatus Klo yöryhmät (työryhmät kootaan osallistujista; tehtävänä on tiivistää päivän anti ja kehittää sitä teeseiksi, ehdotuksiksi ym.) Klo aneeli (osallistujat koostuvat työryhmäraporttien laatijoista) Klo äätös Klo Vastaanotto ja illanvietto eminaari on kaikille avoin ja maksuton. lmoittautumiset mennessä (seminaari ja illanvietto): Minna Laasala, puh , klo RNNK- KOVKM; L- VDNNÄKYMÄ aikkana Åbo kademi, xelia, auditoriumi Ringbom, iispankatu 8, urku. Järjestäjänä ocietas pro Fauna et Flora Fennica. Lisätietoja: Roland kytén, puh. (09) , OLN MR- OR -MNR Oulu-opiston luentosali, uvantokatu 1. Järjestäjinä Oulu-opisto, Oulun istoriaseura ja Oulun uomalainen Klubi. Ohjelma: erjantai Johdatus Oulun merihistoriaan (dos. Matti Lackman) Oulun merikoulu - merikarhujen kasvattaja ja kouluttaja (FM Markus. Korhonen) Kahvitauko Oululaiset merimieslaulut (FM ero Kokko ja rakennusmestari Kauko Kanerva, säestäjänä mestaripelimanni Jussi aanpää) Lauantai Meren ja merenkulun näkyminen Oulun kaavassa, asumisessa ja katukuvassa? (dos. etri Vuojola) Meri oululaisessa kaunokirjallisuudessa (prof. Liisi uhtala) Kahvitauko Oliko merenkulku Oululle kannattavaa? (dos. Jari Ojala) Keskustelu ja päätössanat. Lisätietoja: Matti Lackman, puh. (08) NKM- ÄVÄ 2002 FMN- N LKMN OLK- K urun yliopistolla. Järjestäjänä uomen Naistutkimusseura. Miten feministiset luennat ja politikka liittyvät toisiinsa? Mm. tätä kysymystä esitelmissään pohtivat Lauren Berlant, Lynne earce, eva Jokinen, Marja Kaskisaari, Lea Rojola sekä Leena-Maija Rossi. Ohjelmasta tarkemmin: Lisätietoja: nu Laukkanen, puh. (02) , N Ä- VÄ: D J MO V J V elsingissä. Järjestäjinä ieteellisten seurain valtuuskunta, uomen iedeakatemiain Valtuuskunta, uomen Kulttuurirahasto. Ks. Lyhyesti-palsta. Lisätietoja: Jan Rydman, p. (09) , Näyttelyjä LN- OONiedekeskus eureka. voinna päivittäin klo 10-18, torstaisin Näyttely ihmisen ikuisesta unelmasta osata lentää, fysiikan laeista, jotka sekä rajoittavat että tukevat tätä haavetta, lentämisen historiasta ja nykypäivän saavutuksista

8 lentämisen alalla. Näyttely havainnollistaa ilmailun tiedettä ja teknologiaa niitä voimia, jotka ohjaavat ja kannattelevat ilmaa raskaampia lentoaluksia. Näyttelyssä voi nähdä, miten höyhen putoaa kuin kivi ja kokeilla, miten helikopteri pysyy kurssissaan. Näyttely liittyy ilmailun 100- vuotishistoriaan ja Finnairin 80-vuotisjuhliin. Lisätietoja: eureka, puh. (09) 85799, OMLNN MM Maiseman kuvaamisen historiaa 200 vuoden ajalta. Näyttely Kansalliskirjaston Galleriassa. (OM! Näyttelyn aikaa pidennetty sen saaman suuren suosion vuoksi). nioninkatu 36. Vapaa pääsy. Näyttelyyn liittyen ilmestyy kirja uomalainen maisema, joka sisältää uusia maisematutkimuksen artikkeleita. Näyttelyt avoinna: ma-pe 9-20, la B C LKMNN VLLN LVLK. Kansalliskirjaston Galleriassa, nioninkatu 36. Vapaa pääsy GORG MLMÉN 100 VO. Nuotteja ja äänitteitä kansalliskirjaston musiikkikokoelmista. Näyttely elsingin yliopiston kirjaston kahvilassa, nioninkatu OLL N- XN J NÄYYDN OLJN WLN+ GÖÖ 130 VO. Oppikirjoja, almanakkoja, tietokirjoja ja historiaa. Näyttely saakka elsingin yliopiston kirjaston kahvilassa, nioninkatu NDRO MONNL- L LLNN JOR- NL, KRJLJ J - OROJ: Jälkipolvet muistavat minut miehenä, joka kirjoitti uomesta. elsingin yliopiston kirjaston Rotundassa, nioninkatu 36. * LNGN YLOON KRON NÄYLY- N LYVÄ LMÄ: klo 17 ietokirjailijavieraita. Miksi historiaa kirjoitetaan uudelleen? Kysymykseen vastaavat ja aiheesta keskustelevat uomi 85 tsenäisyyden puolustajat -teoksen (Weilin+Göös, 2002) päätoimittaja VL Lauri aataja, professori Ohto Manninen ja ministeri Max Jakobson. Kansainvälisenä vieraana Viron entinen presidentti Lennart Meri. elsingin yliopiston pieni juhlasali, os. Fabianinkatu klo Dosentti uija Laine esitelmöi aiheesta Koti, uskonto ja isänmaa aapisten arvot gricolasta 1960-luvulle. Dosentti sko Laine esitelmöi aiheesta elottava ja kauhistava lukeminen. Lukeminen sosiaalistamisen välineenä. elsingin yliopiston kirjaston auditorio, Yliopistonkatu klo LK. ilaisuus testata vanhan kirjan lukutaito ja saada lukuseteli. Mahdollisuus myös esittää kysymyksiä ja kommentteja. Lukutaidon kuulustelevat: Dn. eschillaeus Matthiae [ndaeus], s.s. heol. Doct. dj. Ord. & Doc. hist. ccl. cad. Reg. Forsiae & ögl. Fru huja [ndaea], s.s. heol. Doct. & Doc. hist. ccl. cad. Reg. Forsiae. Kansalliskirjaston Galleriassa, os. nioninkatu 36. Lisätietoja näyttelyistä ja esitelmätilaisuuksista: nkeri itkäranta, puh , inkeri. 95

9 MONNN MNRRJ RVYDÄ J KLR uomalainen Lääkäriseura Duodecim aloittaa marraskuun puolivälissä vietettävän vuosipäivänsä yhteydessä seminaarisarjan, jonka aiheet tulevat liittymään terveyden, sairauden ja kulttuurin keskinäisiin yhteyksiin. eminaarien aihevalinnoilla halutaan valottaa sitä, miten lujasti terveys ja sairaus kiinnittyvät kulttuuriin ja miten aihetta voidaan käsitellä monipuolisesti hyvin erilaisten tieteiden näkökulmasta. orstaina klo järjestetään residentti Congress Centerissä seminaari, jonka aiheena on LL MÄ eminaarin puheenjohtajina toimivat arkkiatri Risto elkonen ja kirjailija, psykiatri Claes ndersson. eminaarissa eri tieteenalojen asiantuntijat käsittelevät seuraavia aiheita: rofessori Matti uttunen: Mitä on hulluus? Dosentti nna Maria Viljanen, elsingin yliopisto: ulluus muuttuu ajassa ja kulttuurissa Dosentti, psykiatrian erikoislääkäri Jarmo ietala, urun yliopisto: Mielenhäiriöiden biologinen tausta rofessori Yrjö Varpio, ampereen yliopisto: Luova hulluus. simerkkinä Lauri Viidan runous rkistonjohtaja ekka Laaksonen, uomalaisen Kirjallisuuden eura: uomalaiset kylähullut Dosentti Jussi ajuoja, oikeusministeriö: Mielisairaus ja oikeus arkemmat tiedot seminaarista löytyvät verkkosivulta > iedotteet. ämä monitieteellinen seminaari on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. rityisesti seminaarin ajatellaan kiinnostavan yliopistojen opiskelijoita, opettajia, tutkijoita, koulujen opettajia, terveysalan työntekijöitä ja järjestöissä toimivia. uomalainen Lääkäriseura Duodecim jakaa seminaarin yhteydessä vastaperustetun palkinnon yhdelle tai useammalle henkilölle, joka tai jotka ovat merkittävästi edistäneet terveyden, sairauden ja kulttuurin yhteyden ymmärrystä. alkinnon saajan valitsee valiokunta, jossa on uomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja ieteellisten seurain valtuuskunnan nimeämät edustajat. alkinnon suuruus on euroa. Lisätietoja: uomalainen Lääkäriseura Duodecimin puheenjohtaja mos asternack, puh. (050)

10 uomen tieteen historia teos ja tulkinta ieteiden talo, Kirkkokatu 6, V kerros, elsinki erjantai klo WOY julkaisi keväällä 2002 neljännen ja viimeisen osan uomen tieteen historia sarjasta. eossarjan päätoimittajana oli professori äiviö ommila. utkimus- ja kirjoitustyön aloitteen tekijänä ja organisoijana oli ieteellisten seurain valtuuskunta. eoksella oli tieteellinen neuvottelukunta puheenjohtajanaan kansleri Lauri axén. ieteellisten seurain valtuuskunta ja uomen oppihistoriallinen seura järjestävät teossarjan valmistumisen johdosta uomen tieteen historia teos ja tulkinta -seminaarin, jossa esitellään tutkimustuloksia. sitelmille on pyydetty kommenttipuheenvuorot. OJLM eminaarin avaus rofessori äiviö ommila eminaarin puheenjohtajana toimii kansleri Olli Lehto uomalainen tiede ennen vuotta 1809 pääsihteeri, dosentti Jussi Nuorteva kommentoija yliassistentti Maija Kallinen iede ja tutkimus professori äiviö ommila kommentoija akateemikko ino Jutikkala tsenäisen uomen tiede- ja korkeakoulupolitiikka professori eikko skola kommentoija dosentti Marja äyrinen-lestalo Yleiskeskustelu Kahvitauko ajasijoitettu korkeakoululaitos ja tutkimuksen materiaaliset edellytykset yliassistentti rto Nevala kommentoija rehtori Lauri Lajunen uomalaisten tutkijoiden ulkomaiset yhteydet akatemiaprofessori Marjatta ietala kommentoija professori Bengt tenlund uomalaisen tutkimuksen suunnat 1900-luvulla professori lkka Niiniluoto professori Juha ihvola Yleiskeskustelu eminaarin päätössanat Kansleri Lauri axén lmoittautumiset irjo Mäenpäälle mennessä, puh. (09) , sähköposti

11

Schrödingerin kissan arvoitus

Schrödingerin kissan arvoitus ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen 80 sitelmiä, kuukausikokouksia 13.5. klo 17.30 ocietas pro Fauna et Flora Fennican vuosikokous. ieteiden talo, sali 309, Kirkkokatu 6, elsinki. Lisätietoja: Roland

Lisätiedot

10.12. klo 18 prof. Jaakko Frösén kertoo tutkimushankkeistaan. otsikolla Ajankohtaista Petrasta. vuoren kaivauksiin.

10.12. klo 18 prof. Jaakko Frösén kertoo tutkimushankkeistaan. otsikolla Ajankohtaista Petrasta. vuoren kaivauksiin. ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen sitelmiä, kuukausikokouksia 9.12. Klo 18.00 uomalaisen iedeakatemian yhteisistunto: Väisälän rahaston apurahojen ja palkintojen jakotilaisuus. äätytalo, sali

Lisätiedot

25.9. klo 18.15 Suomen Biologian Seura Vanamon kuukausikokous: Tutustuminen

25.9. klo 18.15 Suomen Biologian Seura Vanamon kuukausikokous: Tutustuminen Ä ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen sitelmiä, kuukausikokouksia 8.9. klo 17 uomalaisen iedeakatemian yhteisistunnossa museologian professori Janne Vilkuna (Jyväskylän yliopisto) esitelmöi aiheesta

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

laitos, p. (09) 181 46 442

laitos, p. (09) 181 46 442 Ä ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen 78 sitelmiä, kuukausikokouksia 20.10. klo 17.00 uomalaisen Lakimiesyhdistyksen kokouksessa teemana on rikoslain yleiset opit. Lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA Professori Heikki Murtomaa Helsingin yliopisto Hammaslääketieteen laitos Mielenterveystyön

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

Studia Generalia AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 13.10.2011 1 13.10.2011 AINEEN MONET MAHDOLLISUUDET Lääkeaineita merestä ja metsästä Prof. Jari Yli-Kauhaluoma Uudet materiaalit: molekyylit halki, poikki ja

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa 10. 11.5.2012 Yleissairaalapsykiatrian päivien ohjelma Torstai 10.5.2012 8.15 9.15 Ilmoittautuminen, aamukahvi 9.15 9.30 Yleissairaalapsykiatrian päivien avaus;

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

SUNNUNTAI 13.1.2013 sunnuntai 13.1.2013 12.00 12.20 TÄhTiTaiVas planetaariossa 12.00 14.00 MiKÄ on TalousKriisi ja KuinKa se VaiKuTTaa?

SUNNUNTAI 13.1.2013 sunnuntai 13.1.2013 12.00 12.20 TÄhTiTaiVas planetaariossa 12.00 14.00 MiKÄ on TalousKriisi ja KuinKa se VaiKuTTaa? 73 SUNNUNTAI 13.1.2013 12.00 12.20 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA 12.00 14.00 MIKÄ ON TALOUSKRIISI JA KUINKA SE VAIKUTTAA? Päärakennus, sali 1 (2. krs) Paneelikeskustelu Puheenjohtaja: akatemiaprofessori Anne

Lisätiedot

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTOIHIN ORIENTOIVA JAKSO SYKSYLLÄ 2016

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTOIHIN ORIENTOIVA JAKSO SYKSYLLÄ 2016 BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTOIHIN ORIENTOIVA JAKSO SYKSYLLÄ 2016 Tiedekunnan opintoihin orientoivan jakson ohjelma (kaikille tiedekunnan opiskelijoille) Maanantai 29.8.2016 Infokeskus

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Dosentti Tom Pettersson Medcare-säätiön tunnustuspalkinto reumasairauksien

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

10.00 12.00 HAVAINNOT JA MAAILMANKUVA Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto)

10.00 12.00 HAVAINNOT JA MAAILMANKUVA Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto) TORSTAI 13.1. 9.30 10.00 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA 10.00 12.00 HAVAINNOT JA MAAILMANKUVA Puheenjohtaja: Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto) Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto): Vain suhteiden

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Puheiden lähteet Turun yliopisto

Puheiden lähteet Turun yliopisto Puheiden lähteet Turun yliopisto Puheet Rehtori vuosi na 1922-1924 Virkkunen, A.H. 1925-1928 Kosken-niemi, V. A. 1929 Puheiden nimet Lähde Turun yliopiston lukuvuoden avajaiset 5. IX.1929. Rehtorin avajaispuhe.

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 Tietojenkäsittelytieteen laitos Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 kansainvälinen kehitys Ulkoiset paineet yliopistot yhdistyvät yliopistojen ylikansallinen yhteistyö täytyy olla tutkimuslaatua,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi PROFESSORILUENTO Professori Jaana Tähtinen Markkinointi Turun kauppakorkeakoulu 23.3.2016 Professori Jaana Tähtinen pitää professoriluentonsa Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 23. maaliskuuta 2016

Lisätiedot

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Tieteen ja teknologian iloa kaikille! Valtakunnallisen LUMA-keskuksen tavoitteena on yhteistyössä

Lisätiedot

Pedapäivä- tapahtuma

Pedapäivä- tapahtuma Pedapäivä- tapahtuma 27.11.-28.11.2015 Perjantai 27.11.2015 12:30 Ilmoittautuminen 12:30 Messuosastot avautuvat, sali C LUENNOT, sali B 13:00 Musiikkiesitys, Leena Pääkkönen ja Pohjankartanon koulun oppilaat

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Kaisa Raitio Yhteiskuntapolitiikan laitos Joensuun yliopisto Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit 12.-13.10.2006 SYKE Esityksen

Lisätiedot

RI Oulun Tulli ohjelma 2007-2008

RI Oulun Tulli ohjelma 2007-2008 2.7.2007 1. peruttu kokous 9.7.2007 Hallituksen kokous 16.30 Pohjois-Suomen Messut RY, Ojakatu 2 12.7.2007 Kesäteatteri Hupisaari "Raksilan iloiset rouvat" 19.00 19.7.2007 16.30, kauden 2007-2008 toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

LAUANTAI Päivän tiedepostimerkki Luentosali 5 Akateemikko Olli Lehto: Kylmän sodan matemaatikkokongressi

LAUANTAI Päivän tiedepostimerkki Luentosali 5 Akateemikko Olli Lehto: Kylmän sodan matemaatikkokongressi Ä 14.00 14.45 Päivän tiedepostimerkki Prof. emer. Anto Leikola: Hyödyn ajan merkkimiehiä: Kalm, Gadd, Forsskål 15.00 18.00 Yleisradio ja kulttuuritehtävä Keskustelutilaisuus 15.15 17.15 Kansalliskielet

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä 8.6.2016 62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä Ajankohta 13.9.2016-14.9.2016 Aika 9:00-16:00 Kesto 2 päivää Paikka Tampere Ilmoittautumisaika 7.9.2016 mennessä Miksi osallistua Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Sosiaalisesti kestävä kehitys Oulussa 15.3.2012 klo 9-16.00 Rovaniemellä 16.3.2012 klo 9-16.00 Ajankohtaiset ja vuorovaikutteiset päivät tarjoavat pohdintaa, käytännön tietoa

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21 H21 1 Esa Karjalainen TietoEnator 38.29 2 Vesa Virkki Ericsson 41.03 3 Jussi Rämö Ericsson 43.26 4 Mikko Nurmimäki Ericsson 48.57 5 Tero Jantunen Ericsson 59.12 6 Jussi Lehto Fortum 60.49 7 Risto Salmela

Lisätiedot

SM 300, IKÄKAUSISARJAT

SM 300, IKÄKAUSISARJAT HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 12. - 21:17:42 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M50 1. Matti Viljakainen SäSA 98 99 99 296 2. Tapio Kajan KAMS 99 97 98 294 3. Jukka Nieminen LeA 93 100 98 291 12x 4. Jari Lehtinen KSA

Lisätiedot

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala I Yhteissymposium Luentosali 1 II Ortopedia ja traumatologia - Lonkan ja polven nivelrikko Luentosali 1 III IV Suu- ja leuka-,

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Maanantai 31.1. kello 17.15 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki): Maanantai 28.2. kello 18 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki) Maanantai 27.3. kello 18 Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston auditoria

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Skidi Kids -seminaari Tampere 22.5.2013 Tutkimuksen tausta Kansainvälisissä

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Viikko 35 (25.-29.8.2014)

Viikko 35 (25.-29.8.2014) Viikko 35 (25.-29.8.2014) Tiistai 26.8. Tuutotointikoulutusta ja uudet opiskelijat saapuvat tiedekuntaan kello 8-11 Tiedekunnan opettaja- ja opiskelijatuutorikoulutusta, ls16 (tämän lisäksi opiskelijatuutoreille

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 2941 50521 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA AIKA

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Viestintä Akatemian tavoitteiden näkökulmasta Yhtenä Suomen Akatemian strategisena tavoitteena on tutkimuksen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 10.1.2007

KESKIVIIKKO 10.1.2007 KESKIVIIKKO 10.1.2007 12.00 14.30 TIETEIDEN RAJALLA Päärakennus, sali 1 (2. krs.), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: professori Matti Sintonen (Helsingin Professori Matti Sintonen (Helsingin : Tiede, arkikokemus

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA Neuvottelukuntaan kuului 16 eri tieteenalojen asiantuntijaa, puheenjohtajana toimi prof. Jukka Maalampi.

TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA Neuvottelukuntaan kuului 16 eri tieteenalojen asiantuntijaa, puheenjohtajana toimi prof. Jukka Maalampi. SKEPSIS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 3.3.2010 ja syyskokous 3.11.2010 Tieteiden talossa, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA 1 MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA Lokakuu 2015 2 OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 9 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 3 000 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

Bottenviken nu Luleå, Brändö Konferens & Fritidsby, 16-17 oktober 2007

Bottenviken nu Luleå, Brändö Konferens & Fritidsby, 16-17 oktober 2007 Bottenviken nu Luleå, Brändö Konferens & Fritidsby, 16-17 oktober 2007 DAG 1 Ordförande Ulf Bergelin, Länsstyrelsen I Norrbottens län 12:00 Lunch 13:00-13:10 Öppning av mötet Samarbetet kring Bottenviken

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6,

Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6, Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6, Helsinki politiikka Metsien käsittely ja puunkojuu Kansainvälinen

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Tieteen päivät 2005 12. 16.1.2005 Suhteellista?

Tieteen päivät 2005 12. 16.1.2005 Suhteellista? Ä ieteen päivät 2005 12. 16.1.2005 uhteellista? 86 Kaikkiin tilaisuuksiin vapaa pääsy OJLM MM.: KKVKKO 12.1. 10.00 11.30 vajaiset elsingin yliopiston juhlasali, leksanterinkatu 5 nton Webern: Langsamer

Lisätiedot

K.V. Laurikainen. The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years Luonnofilosofian seura 25 vuotta

K.V. Laurikainen. The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years Luonnofilosofian seura 25 vuotta K.V. Laurikainen The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years Luonnofilosofian seura 25 vuotta PUBLICATIONS OF THE FINNISH SOCIETY FOR NATURAL PHILOSOPHY K.V. Laurikainen The Finnish Society for

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus PROFESSORILUENTO Professori Petteri Alho Hydrogeografia ja kaukokartoitus Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Petteri Alho pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa,

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot