Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa. jumala, askeesi ja mystiikka yhteinen pohja?. Paikkana Helsingin yliopiston Porthania,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa. jumala, askeesi ja mystiikka yhteinen pohja?. Paikkana Helsingin yliopiston Porthania,"

Transkriptio

1 ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen 88 sitelmiä, kuukausikokouksia klo FM sa Korkeamäki esitelmöi uomen yönteistieteellisen euran kokouksessa aiheesta udenkorentopopulaatioiden häviämistodennäköisyys Keski-uomen virtavesissä. läinmuseo, ohj. Rautatienkatu 13. Lisätietoja: lpo Mannerkoski, puh. (09) , klo fil. lis. Christian Carpelan (elsingin yliopisto) esitelmöi uomalaisugrilaisen seuran kokouksessa aiheesta Volgalta luoteeseen: arkeologisia visioita aikkana ieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 505. ika: Lisätietoja: Riho Grünthal, 1911, klo 17 uomen iedeseuran kokouksessa professori Johan Willnerin esitelmä Offentligt ägande och privatisering ur företags- och samhällsekonomisk synvinkel. Lisäksi professori Karl-Johan Weckmanin muistosanat akateemikko Nils Westermarckista. äätytalo, nellmanink. 9-11, sali 15. Lisätietoja: iedeseuran kanslia klo 9-13, puh. (09) klo dos. lkka yysiäinen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta ielu, jumala, askeesi ja mystiikka yhteinen pohja?. aikkana elsingin yliopiston orthania, sali. Lisätietoja: Jussi uovinen, p , jussi.m kl Finlandssvenskarna i samhället. Finlandssvenskarna ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Föreläsningsserie i venska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, elsingfors. Kjell erberts: amma på svenska?! Beteenden och attityder bland finlandssvenskarna Göran Djupsund: Finlandssvensken och det politiska beteendet illäggsuppgifter: eidi Wallgren, t. (09) , klo n i Norden tudia Generalia. n allmän föreläsningsserie med diskussion i elsingfors universitet, orthania (niversitetsgatan 3). Kulturchef FL enry Rask: Vad är Norden? tt tusenårigt perspektiv rof. Mikko Lagerspetz (allinn): ur nordiskt är Baltikum? illäggsuppgifter: uula konen, t. (09) , klo 17 ulevaisuuden tutkimuksen seuran kokous. ieteiden talo, sali 401 (Kirkkokatu 6, elsinki). Kotitaloudet ja energia vuonna 2015, Juha Nurmela esittelee väitöskirjansa metodista pohjaa. Lisätietoja: ulevaisuuden tutkimuksen seura, puh. (09) , klo Yhteiskokous ocietas pro Fauna et Flora Fennican kanssa. Dos. Nina euhkuri esitelmöi uomen Biologian eura Vanamon kokouksessa aiheesta Kalapsykologiaa ja -genetiikkaa sisävesiemme kaloissa. rof. Jari Niemelä esittelee Biokeskus 3:n uudet tilat Viikissä. Viikin Biokeskus (Viikinkaari 1, elsinki). Lisätietoja: imo aarinen, p. (09) , timo klo D Jouko eppänen esitelmöi Luonnonfilosofian seuran kokouksessa aiheesta Rudolf Carnapin tieteellinen maailmankäsitys ja tieteen yhtenäiskieli. aikkana ieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, elsinki. Lisätietoja: eppo Laurema, klo 18 Globalisaatio hka ja mahdollisuus? Dosentti homas Wallgren: Kasvun rajat ja optimismin loppu Dosentti Veli-ekka aarnivaara: Lisää vaurautta ja hyvinvointia elsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunnan tudia Generalia -sarjaa Kenen uomi? Lisätietoja: arri Wester-

2 marck, puh. (09) , helsinki.fi kl Finlandssvenskarna i samhället. Finlandssvenskarna ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Föreläsningsserie i venska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, elsingfors. Catharina Lojander-Visapää: tbildningskanalernas inverkan på språklig identitet och språkbruk nne-marie Londen: pråkbruket mellan ungdomar: samtal chatt och textmeddelanden illäggsuppgifter: eidi Wallgren, t. (09) klo prof. Juha entikäinen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta uuret kertomukset - uskontojen pitkästä muistista ja sen tutkimuksen ongelmista. orthania, sali klo paneelikeskustelu antiikin kirjallisuuden kääntämisestä ja kustantamisesta, mukana mm. Marja tkonen-kaila, eivas Oksala, annu Riikonen, rto Kivimäki, ntti ynönen ja Marke honen. aikkana orthania 654. ilaisuuden järjestää Klassillis-filologinen yhdistys. Lisätietoja: klo 17 ulevaisuuden tutkimuksen seuran kokous. ieteiden talo, sali 401 (Kirkkokatu 6, elsinki). Jäljittävä trendi ammattirakennemallin tukena, Keijo Mäkelä alustaa tulevan väitöskirjansa aivan uusia uria avaavasta asetelmasta klo dos. ri ino esitelmöi Oulun historiaseuran tilaisuudessa aiheesta rho Kekkosen aatteellinen murros ja jatkosota. aikkana Oulu-opisto, uvantokatu 1, Oulu. Lisätietoja: Matti Lackman, puh. (08) klo FM gnes irola kertoo Luonnonfilosofian seuran kokouksessa K. V. Laurikaisen julkaisemista kirjoista. aikkana ieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, elsinki klo tohtori Marjo Vesalainen (elsingin yliopisto) esitelmöi usfilologisen yhdistyksen kuukausikokouksessa aiheesta uhuttelu ja kontaktin luominen saksalaisessa ja suomalaisessa mainonnassa. Metsätalo, nioninkatu 40, 3.krs, sali 7. Lisätietoja: Joona Nissinen, puh. (09) , klo 18 Kenen uomi? rofessori eikki skelinen: Maaseutu mahdollisuutena Kauppatieteiden tohtori ki Kangasharju: Keskittymisen väistämättömyys elsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunnan tudia Generalia -sarjaa Kenen uomi? klo 19 prof. lkka Niiniluoto esitelmöi uomen Oppihistoriallisen euran kokouksessa Karl opperista. aikkana ekniska föreningen i Finlandin ravintola, Yrjönkatu 30, elsinki, 6. krs. Lisätietoja: Ora atoharju, puh. (09) , kl Finlandssvenskarna i samhället. Finlandssvenskarna ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Föreläsningsserie i venska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, elsingfors. om andlund: Finlandssvenskarna i ett internationellt perspektiv Fjalar Finnäs: Demografin igår, i dag i morgon illäggsuppgifter: eidi Wallgren, t. (09) klo professori Kaarlo rffman esitelmöi uomen kirkkohistoriallisen seuran kokouksessa aiheesta Luterilaisuuden vaikutus pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan syntyyn äätytalo, nellmanink. 9-11, elsinki. Lisätietoja: annu Mustakallio, puh , helsinki.fi klo annu Kilpeläinen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Myytti ergeistä ja ermannista pyhän Valamon luostarin sakraalin identiteetin merkitsijänä. orthania, sali klo 17 ulevaisuuden tutkimuksen seuran kokous. ieteiden talo, sali 401 (Kirkkokatu 6, elsinki). eknologinen muutos yrityksessä, Leena Merisaari esittelee tulevan väitöskirjansa 89

3 90 metodia, testaten yhden tapaustutkimuksen yleistettävyyttä yrityksen ja sen henkilöstön kehittämisessä teknologisen muutoksen hallinnassa klo kepsis ry:n luentotilaisuus (aihe vahvistuu myöhemmin) sekä syyskokous. ieteiden talo (Kirkkokatu 6, elsinki). Lisätietoja: nna-liisa Räihä, puh. (09) , klo FM nita onkala esitelmöi Luonnonfilosofian seuran kokouksessa aiheena Wilhelm Ostwaldin energeettinen maailmankatsomus. aikkana ieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, elsinki klo F erhi triainen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta lastomuuden ja puvun merkityksiä Raamatun tarinoissa. orthania, sali klo 17 ulevaisuuden tutkimuksen seuran kokous. ieteiden talo, sali 401 (Kirkkokatu 6, elsinki). euraavan vaalikauden talouspoliittiset valinnat ja tulevaisuuden haasteet, Jaakko Kiander kertoo Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa päätöksenteon tueksi tehtävästä tutkimustyöstä ja sen tuloksista klo erikoistutkija, V lmari usiluoto esitelmöi Oulun historiaseuran tilaisuudessa aiheesta Luoteis-Venäjän ajankohtaisista ongelmista. aikkana Oulu-opisto, uvantokatu 1, Oulu klo fil. lis. Kalevi Koukkunen tarkastelee Kotikielen euran kokouksessa leksikografisesti Lönnrotin uomalais-ruotsalaista anakirjaa. ieteiden talo, sali 505. Lisätietoja: oni uutari, puh. (09) , klo LL Veli Vikberg esitelmöi uomen yönteistieteellisen euran kokouksessa aiheesta avoitteena hankapistiäissuvun prosthema (rgidae) revisio. läinmuseo, ohj. Rautatienkatu 13. Lisätietoja: lpo Mannerkoski, puh. (09) , klo prof. nneli arhimaa (Mainzin yliopisto) esitelmöi uomalais-ugrilaisen seuran kokouksessa aiheesta tämerensuomalaisten kielten tutkimuksen lingvistinen merkitys ieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 505. ika: Lisätietoja: Riho Grünthal, 1911, helsinki.fi klo F annele Koivunen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Kärsimyksen semiotiikkaa. orthania, sali klo 18 eppo Mikkola esitelmöi ähtitieteellinen yhdistys rsan tilaisuudessa aiheesta aivaanmekaniikka. ieteiden talo, Kirkkokatu 6, elsinki. Lisätietoja: rsa, puh. (09) , klo FM rina Novikova esitelmöi Oulun historiaseuran tilaisuudessa aiheesta aksa ja uomen itsenäistyminen. usia näkemyksiä ja tulkintoja. aikkana Oulu-opisto, uvantokatu 1, Oulu klo ekn.tri eikki ipilä esitelmöi Luonnonfilosofian seuran kokouksessa aiheesta nertia, Machin periaate ja avaruuden nollaenergiahypoteesi. aikkana ieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, elsinki klo 18 Markku Väisänen esitelmöi uomen Geologisen euran kokouksessa. Kumpulan hysicum, sali 204 (Gustaf ällströminkatu 2). Lisätietoja: Nina Kortelainen, puh , klo 18 dos. ldikó Lehtinen ja FM elena Ruotsala esitelmöivät uomen Kielen euran kokouksessa teemalla erveisiä Marinmaalta. aikkana urun yliopiston Fennicum, suomen kielen seminaarisali (enrikinkatu 3, 1. krs). Lisätietoja: aula jöblom, puh. (02) uomen Merihistoriallisen Yhdistyksen vaalikokous, jonka jälkeen klo toimittaja ekka örensen esitelmöi aiheesta uo-

4 men autolauttaliikenteen varhaishistoriaa turkulainen m/s kandia, edelläkävijä tämerellä. Lisätietoja: ytti teel, puh , helsinki.fi klo dos. enry Bacon esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Faust kulttuurimme henkisen tilan mittapuuna. orthania, sali klo FM Katja iltti esitelmöi uomen Biologian eura Vanamon kokouksessa aiheesta umansiirto tulevaisuuden työkalu? ieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, elsinki). Lisätietoja: imo aarinen, p. (09) , timo klo prof. lla-maija Kulonen (elsingin yliopisto) esitelmöi uomalaisugrilaisen seuran vuosikokouksen yhteydessä aiheesta Kolme-neljä näkökulmaa numeraaleihin ja laskemiseen. äätytalo (nellmaninkatu 9-11), sali 3. amana päivänä järjestetään äätytalolla myös seuran entisen esimiehen akateemikko aavo Ravilan 100-vuotisseminaari. eminaarin ohjelma vahvistetaan myöhemmin. Lisätietoja: Riho Grünthal, klo professori Gunnar eiene (Oslo) esitelmöi uomen kirkkohistoriallisen seuran kokouksessa aiheesta Bishop ivind Berggrav and the Nordic Churches. äätytalo, nellmanink. 9-11, elsinki. Lisätietoja: annu Mustakallio, puh klo FM, VL Marja Vuorinen esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Myytti uiomen kansakunnasta. orthania, sali klo professori Kari nqvist esitelmöi kepsis ry:n luentotilaisuudessa aiheesta Mitä aika todella on? ilaisuudessa jaetaan myös vuosittaiset okrates- ja uuhaa-palkinnot. ieteiden talo (Kirkkokatu 6, elsinki). Lisätietoja: nna-liisa Räihä, puh. (09) klo prof. Jaakko Frösén esitelmöi uomen emiotiikan euran tudia Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa aiheesta Kreikkalaisen myytin parantava vaikutus. orthania, sali klo uomalaisen Lakimiesyhdistyksen vaalikokous. ieteiden talo, sali 309 (Kirkkokatu 6, elsinki). ieteellisen osuuden aiheena ympäristöoikeus. Lisätietoja: Lea urhonen, puh.(09) , klo 18 Mikko Nironen esitelmöi uomen Geologisen euran vaalikokouksessa. Kumpulan hysicum, sali 204 (Gustaf ällströminkatu 2). Lisätietoja: Nina Kortelainen, puh. (09) eminaareja, tapahtumia klo MODR- NN RKKRN J LÄÖDN RKNN- OJL MRKKNÄ LJMÄK elsingin kaupunkisuunnitteluviraston auditorio, Kansakouukatu 3. Järjestäjä Rakennustaiteen seura. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: anna Galtat, puh , V, VOM J VL- Juhlaseminaari äätytalolla, elsingissä. Järjestäjinä Vesiyhdistys, ekniikan istorian eura sekä Maa- ja vesitekniikan tuki. Vesioikeuslain voimaantulosta on kulunut sata vuotta ja vesilain 40 vuotta. Juhlaseminaarissa tarkastellaan vesilainsäädännön merkitystä sadan vuoden ajalta osana yhteiskunnallista kehitystä. iheina mm.: Vesiasiain sääntely uomen lainsäädännön kentässä (korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ekka allberg), Vesioikeus 100 vuotta (professori rkki ollo), Kalastus ja vesien virkistyskäyttö (dosentti imo Myllyntaus) sekä Liikaa, liian vähän, likaista - pystymmekö ratkaisemaan tulevaisuuden vesiongelmat? (hydrologi sko Kuusisto) 91

5 92 Lisätietoja: MNN ÄVÄ Maantiede, maisemat ja ympäristö: tutkimuksen ja opetuksen haasteet Oulun yliopisto eemoina mm. lueellisen muutoksen hallinnan haasteet, Geoinformatiikka, dentiteetti, sukupuoli ja erojen maantiede, Maantieteen opetus ja didaktiikka, Maastoopetuksen ja kenttätutkimuksen tarpeellisuus?, Matkailun paikat ja maisemat, ostkolonialismi ja maantiede. aneelikeskustelun aiheena Maantiede ja julkisuus. Lisätietoja: maantieteen DYKN Ä- VÄ: ONLNN MLM ON MDOL- LNN elsingin yliopisto, päärakennus, Fabianink. 33, sali 5. Järjestäjänä distyksellinen tiedeliitto ja Maaseudun ivistysliitto. Lisätietoja: distyksen päivät, puh. (09) , klo R- VYDNOLOK- M 2002 erveydenhuoltotutkimuksen seminaari ampereen yliopistossa, erveystieteen laitoksella. Järjestäjinä mm. ampereen yliopiston terveystieteen laitoksen erveydenhuoltotutkimusyksikkö sekä osiaalilääketieteen yhdistys. eemoina mm. kansallinen pelastusprojekti, terveydenhuollon johtaminen, terveydenhuollon työvoiman ja ammattien tutkimus, seudullisuus ja perusterveydenhuollon järjestäminen, terveydenhuolto ja sukupuoli ja terveysseulonnat. Klo osiaalilääketieteen yhdistyksen vuosikokous. eminaarin ohjelma: Lisätietoja: Nina skola, puh. (03) , klo MÄ- N ÄVÄ ieteiden talossa (Kirkkokatu 6, elsinki) Järjestäjä uomen Metsätieteellinen eura Vuoden teemana on Metsätiedon tarpeet sekä käyttäjän ja tuottajan vastuut Muina aiheina ovat mm. metsien myrskytuhot, metsäpuiden biotekniikka sekä tilastolliset menetelmät empiirisessä tutkimuksessa. Lisätietoja ohjelmasta: Lisätietoja: Klo O- MN LVRN YYÄVÄ eema: Venäjän ja muiden slaavilaisten kielten opiskelu monikulttuurisissa ryhmissä. Venäjä/muu slaavilainen kieli vieraana kielenä ja äidinkielenä. Joensuun yliopisto, GORtalo, s. 1 ja 2. Järjestäjinä uomen slavistipiiri ja Joensuun yliopiston venäjän kielen laitos. Lisätietoja: joensuu.fi klo ONKO V- LLL VÄLÄ? Valtiotieteellisen yhdistyksen vaaliseminaari. urun yliopiston valtio-opin laitos, rwidssoninkatu 2, rakennus 2. Ohjelmasta tarkemmin: ks. ilmoitus sivulla 52 tai valtio-oppi/ Lisätietoja: Matti Wiberg, puh. (02) , KNNLL- N ÄVÄ 2002: iedolla tulevaisuuteen Lappeenranta-sali, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta Järjestäjä: Kunnallistieteen yhdistys. Lisätietoja: Vuokko Niiranen, puh. (017) , klo K- VNOJLRN YYN Loimaan mmatti-instituutti, auditorio (Myllykyläntie 8, Loimaa) iheina mm.: Kasvinsuojelukesä 2002, itkeät siemenrikkakasvit valloittivat pellot, ukkakauran torjunnan tilanne, Miten sääolot vaikuttavat pellon tuhoeläinten määrään? Koloradonkuoriaisjahti, äät suosivat tasapuolisesti viljojen kasvitauteja. Lisätietoja: Marja Jalli tai akari Raiskio, puh. (03) klo 13- V OK- KLRN ÄVÄ: KNLLN OK- KLRN äätytalo, nellmanink. 9-11, elsinki. Järjestäjänä uomalainen Lakimiesyhdistys. uhujina korkeimman oikeuden presidentti Leif evón, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ekka allberg sekä urun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani ri aarnilehto.

6 ilaisuudessa jaetaan myös Vuoden oikeustieteilijän ja Vuoden väittelijän palkinnot sekä yhdistyksen ja läheissäätiöiden apurahat. Lisätietoja: Lea urhonen, puh.(09) , NCON KN- NVÄLNN D- ÄVÄ ieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseuroista ohjelmaa järjestävät ainakin: * uomen historiallinen seura, joka ennakoi päivän järjestämällä vuosipäivänsä yhteydessä lauantaina klo keskustelutilaisuuden teemalla istorian instituutiot innovaation esteitä vai edistäjiä?. aikkana ieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, elsinki). * ähtitieteellinen yhdistys rsa, jonka tähtitornissa Kaivopuistossa on selkeällä säällä avoimet ovet. Lisätietoja: rja okkanen, puh. (09) * ocietas Gerontologica Fennica, joka avaa kotisivullaan Lahjan uomen isille teemalla isyys, perhe, mies ja ikääntyminen. Kyseessä on noin 10 lyhyen artikkelin kokonaisuus (Lisätietoja: iina uusko, Lisätietoja nescon tiedepäivästä: annu Vainonen, KMN ÄVÄ elsingin Messukeskus. Järjestäjänä uomen Kemian eura. äiviin liittyvää ohjelmaa: klo varuuden kemiaa elsingin yliopiston päärakennus, sali 1, Fabianink, 33. rof. Rainer uopalahti (urun yliopisto): vaus F ira Kotoneva (urun yliopisto, uorlan observatorio): Kemiaa kosmoksessa? rof. sko Valtaoja (urun yliopisto, uorlan observatorio): lämän reseptit kosmisessa keittiössä klo rkipäivän kemiaa vaus (Laatu- ja kehityspäällikkö eikki ero) Miksi suksi luistaa? (FM sa uukilainen (Joensuun yliopisto) Kemiaa biologian ehdoilla eli miten uusi lääkeaine löydetään ja kehitetään lääkkeeksi (prof. Raimo uominen, elsingin yliopisto) auko Kemia ja uomi (prof. ekka yykkö, elsingin yliopisto) Kemia metsäympäristön seurannassa (utkimusaseman johtaja annu Raitio, ML) äätös (Laatu- ja kehityspäällikkö eikki ero) Lisätietoja: uomen Kemian eura, puh. (09) , klo R- VY, R, KL- R: LL MÄ Monitieteellinen symposio. residentti Congress Center, nnankatu 41, elsinki. Järjestäjä uomalainen Lääkäriseura Duodecim. Ohjelmasta enemmän: ks. ilmoitus s. 96. Lisätietoja: mos asternack, puh , klo VK Veikko alovaara esitelmöi Luonnonfilosofian seuran kokouksessa aiheena mmanuel Levinas. aikkana ieteiden talon sali 104, Kirkkokatu 6, elsinki ROC N COMRV RLGON RCONDRD skontotieteen kansainvälinen symposium. Järjestäjinä elsingin yliopiston uskontotieteen laitos sekä uomen uskontotieteellinen seura. ieteiden talo, Kirkkokatu 6, luentosali 104. ymposiumissa keskustellaan uskontotieteessä tällä hetkellä ajankohtaisista teoreettisista ja epistemologisista kysymyksistä, joiden voidaan sanoa rakentuvan kolmen tiedonintressin - ymmärtävän, selittävän ja kriittis-emansipatorisen - ympärille. ymposiumi rakentuu näitä tiedonintressejä koskettelevista alustuksista sekä niiden kommenttipuheenvuoroista. lustajina toimivat professori Douglas llen (niversity of Maine), professori Rita M. Gross (niversity of Wisconsin au Claire) sekä professori Donald Wiebe (niversity of oronto - rinity College). Lisätietoja: eikki esonen, p , heikki MRÄ- DN ÄVÄ: M, JO LÄMM nfokeskus Korona, elsingin Viikki. Lisätietoja ja ilmoittautuminen uomen Maaperätieteiden eura ry:n www-sivuilla sms klo 9-17 NORO- KMKN ÄVÄ: MÄ Ä K, MK J MN? NOR- OKMKN RJ J MDOLLD ieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, elsinki) Järjestäjä Nuorisotutkimus- 93

7 94 seura ry Ohjelma Klo 9.00 vaus ommi oikkala: Yhteiskuntapolitiikka ja suomalainen nuorisotutkimus nyt Vesa uuronen: nemmän teoriaa Leena uurpää: odellisempaa monitieteisyyttä inikka apola: Nuorisotutkimuksen ikärajat Klo Kahvitauko Klo Jukka Relander: Dekonstruoitu elämänkulku? J Roos: lämänkulun siirtymät anna altonen: 2000-luvun tyttötutkimus rto iihonen: Nuori miestutkimus Virve Laivisto: erveyttä edistävä nuorisotutkimus Klo Lounastauko Klo Matti Kortteinen: Nuoret hyvinvointivaltion kehityksessä etri aju: osiaalinen tuki Kari aakkunainen: Nuorisotutkimuksen käytäntösuhde elena elve: itkittäistutkimus Matti Virtanen: Nuorisotutkimus sukupolvitutkimuksena Klo Kahvitauko Klo eli Vaaranen: tnografinen nuorisotutkimus Janne eppänen: Mediatutkimus ja nuoret Liisa orelli: Nuorten ympäristöt Kari Nyyssölä: Kriittinen koulututkimus nkeri ava: aidekasvatus Klo yöryhmät (työryhmät kootaan osallistujista; tehtävänä on tiivistää päivän anti ja kehittää sitä teeseiksi, ehdotuksiksi ym.) Klo aneeli (osallistujat koostuvat työryhmäraporttien laatijoista) Klo äätös Klo Vastaanotto ja illanvietto eminaari on kaikille avoin ja maksuton. lmoittautumiset mennessä (seminaari ja illanvietto): Minna Laasala, puh , klo RNNK- KOVKM; L- VDNNÄKYMÄ aikkana Åbo kademi, xelia, auditoriumi Ringbom, iispankatu 8, urku. Järjestäjänä ocietas pro Fauna et Flora Fennica. Lisätietoja: Roland kytén, puh. (09) , OLN MR- OR -MNR Oulu-opiston luentosali, uvantokatu 1. Järjestäjinä Oulu-opisto, Oulun istoriaseura ja Oulun uomalainen Klubi. Ohjelma: erjantai Johdatus Oulun merihistoriaan (dos. Matti Lackman) Oulun merikoulu - merikarhujen kasvattaja ja kouluttaja (FM Markus. Korhonen) Kahvitauko Oululaiset merimieslaulut (FM ero Kokko ja rakennusmestari Kauko Kanerva, säestäjänä mestaripelimanni Jussi aanpää) Lauantai Meren ja merenkulun näkyminen Oulun kaavassa, asumisessa ja katukuvassa? (dos. etri Vuojola) Meri oululaisessa kaunokirjallisuudessa (prof. Liisi uhtala) Kahvitauko Oliko merenkulku Oululle kannattavaa? (dos. Jari Ojala) Keskustelu ja päätössanat. Lisätietoja: Matti Lackman, puh. (08) NKM- ÄVÄ 2002 FMN- N LKMN OLK- K urun yliopistolla. Järjestäjänä uomen Naistutkimusseura. Miten feministiset luennat ja politikka liittyvät toisiinsa? Mm. tätä kysymystä esitelmissään pohtivat Lauren Berlant, Lynne earce, eva Jokinen, Marja Kaskisaari, Lea Rojola sekä Leena-Maija Rossi. Ohjelmasta tarkemmin: Lisätietoja: nu Laukkanen, puh. (02) , N Ä- VÄ: D J MO V J V elsingissä. Järjestäjinä ieteellisten seurain valtuuskunta, uomen iedeakatemiain Valtuuskunta, uomen Kulttuurirahasto. Ks. Lyhyesti-palsta. Lisätietoja: Jan Rydman, p. (09) , Näyttelyjä LN- OONiedekeskus eureka. voinna päivittäin klo 10-18, torstaisin Näyttely ihmisen ikuisesta unelmasta osata lentää, fysiikan laeista, jotka sekä rajoittavat että tukevat tätä haavetta, lentämisen historiasta ja nykypäivän saavutuksista

8 lentämisen alalla. Näyttely havainnollistaa ilmailun tiedettä ja teknologiaa niitä voimia, jotka ohjaavat ja kannattelevat ilmaa raskaampia lentoaluksia. Näyttelyssä voi nähdä, miten höyhen putoaa kuin kivi ja kokeilla, miten helikopteri pysyy kurssissaan. Näyttely liittyy ilmailun 100- vuotishistoriaan ja Finnairin 80-vuotisjuhliin. Lisätietoja: eureka, puh. (09) 85799, OMLNN MM Maiseman kuvaamisen historiaa 200 vuoden ajalta. Näyttely Kansalliskirjaston Galleriassa. (OM! Näyttelyn aikaa pidennetty sen saaman suuren suosion vuoksi). nioninkatu 36. Vapaa pääsy. Näyttelyyn liittyen ilmestyy kirja uomalainen maisema, joka sisältää uusia maisematutkimuksen artikkeleita. Näyttelyt avoinna: ma-pe 9-20, la B C LKMNN VLLN LVLK. Kansalliskirjaston Galleriassa, nioninkatu 36. Vapaa pääsy GORG MLMÉN 100 VO. Nuotteja ja äänitteitä kansalliskirjaston musiikkikokoelmista. Näyttely elsingin yliopiston kirjaston kahvilassa, nioninkatu OLL N- XN J NÄYYDN OLJN WLN+ GÖÖ 130 VO. Oppikirjoja, almanakkoja, tietokirjoja ja historiaa. Näyttely saakka elsingin yliopiston kirjaston kahvilassa, nioninkatu NDRO MONNL- L LLNN JOR- NL, KRJLJ J - OROJ: Jälkipolvet muistavat minut miehenä, joka kirjoitti uomesta. elsingin yliopiston kirjaston Rotundassa, nioninkatu 36. * LNGN YLOON KRON NÄYLY- N LYVÄ LMÄ: klo 17 ietokirjailijavieraita. Miksi historiaa kirjoitetaan uudelleen? Kysymykseen vastaavat ja aiheesta keskustelevat uomi 85 tsenäisyyden puolustajat -teoksen (Weilin+Göös, 2002) päätoimittaja VL Lauri aataja, professori Ohto Manninen ja ministeri Max Jakobson. Kansainvälisenä vieraana Viron entinen presidentti Lennart Meri. elsingin yliopiston pieni juhlasali, os. Fabianinkatu klo Dosentti uija Laine esitelmöi aiheesta Koti, uskonto ja isänmaa aapisten arvot gricolasta 1960-luvulle. Dosentti sko Laine esitelmöi aiheesta elottava ja kauhistava lukeminen. Lukeminen sosiaalistamisen välineenä. elsingin yliopiston kirjaston auditorio, Yliopistonkatu klo LK. ilaisuus testata vanhan kirjan lukutaito ja saada lukuseteli. Mahdollisuus myös esittää kysymyksiä ja kommentteja. Lukutaidon kuulustelevat: Dn. eschillaeus Matthiae [ndaeus], s.s. heol. Doct. dj. Ord. & Doc. hist. ccl. cad. Reg. Forsiae & ögl. Fru huja [ndaea], s.s. heol. Doct. & Doc. hist. ccl. cad. Reg. Forsiae. Kansalliskirjaston Galleriassa, os. nioninkatu 36. Lisätietoja näyttelyistä ja esitelmätilaisuuksista: nkeri itkäranta, puh , inkeri. 95

9 MONNN MNRRJ RVYDÄ J KLR uomalainen Lääkäriseura Duodecim aloittaa marraskuun puolivälissä vietettävän vuosipäivänsä yhteydessä seminaarisarjan, jonka aiheet tulevat liittymään terveyden, sairauden ja kulttuurin keskinäisiin yhteyksiin. eminaarien aihevalinnoilla halutaan valottaa sitä, miten lujasti terveys ja sairaus kiinnittyvät kulttuuriin ja miten aihetta voidaan käsitellä monipuolisesti hyvin erilaisten tieteiden näkökulmasta. orstaina klo järjestetään residentti Congress Centerissä seminaari, jonka aiheena on LL MÄ eminaarin puheenjohtajina toimivat arkkiatri Risto elkonen ja kirjailija, psykiatri Claes ndersson. eminaarissa eri tieteenalojen asiantuntijat käsittelevät seuraavia aiheita: rofessori Matti uttunen: Mitä on hulluus? Dosentti nna Maria Viljanen, elsingin yliopisto: ulluus muuttuu ajassa ja kulttuurissa Dosentti, psykiatrian erikoislääkäri Jarmo ietala, urun yliopisto: Mielenhäiriöiden biologinen tausta rofessori Yrjö Varpio, ampereen yliopisto: Luova hulluus. simerkkinä Lauri Viidan runous rkistonjohtaja ekka Laaksonen, uomalaisen Kirjallisuuden eura: uomalaiset kylähullut Dosentti Jussi ajuoja, oikeusministeriö: Mielisairaus ja oikeus arkemmat tiedot seminaarista löytyvät verkkosivulta > iedotteet. ämä monitieteellinen seminaari on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. rityisesti seminaarin ajatellaan kiinnostavan yliopistojen opiskelijoita, opettajia, tutkijoita, koulujen opettajia, terveysalan työntekijöitä ja järjestöissä toimivia. uomalainen Lääkäriseura Duodecim jakaa seminaarin yhteydessä vastaperustetun palkinnon yhdelle tai useammalle henkilölle, joka tai jotka ovat merkittävästi edistäneet terveyden, sairauden ja kulttuurin yhteyden ymmärrystä. alkinnon saajan valitsee valiokunta, jossa on uomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja ieteellisten seurain valtuuskunnan nimeämät edustajat. alkinnon suuruus on euroa. Lisätietoja: uomalainen Lääkäriseura Duodecimin puheenjohtaja mos asternack, puh. (050)

10 uomen tieteen historia teos ja tulkinta ieteiden talo, Kirkkokatu 6, V kerros, elsinki erjantai klo WOY julkaisi keväällä 2002 neljännen ja viimeisen osan uomen tieteen historia sarjasta. eossarjan päätoimittajana oli professori äiviö ommila. utkimus- ja kirjoitustyön aloitteen tekijänä ja organisoijana oli ieteellisten seurain valtuuskunta. eoksella oli tieteellinen neuvottelukunta puheenjohtajanaan kansleri Lauri axén. ieteellisten seurain valtuuskunta ja uomen oppihistoriallinen seura järjestävät teossarjan valmistumisen johdosta uomen tieteen historia teos ja tulkinta -seminaarin, jossa esitellään tutkimustuloksia. sitelmille on pyydetty kommenttipuheenvuorot. OJLM eminaarin avaus rofessori äiviö ommila eminaarin puheenjohtajana toimii kansleri Olli Lehto uomalainen tiede ennen vuotta 1809 pääsihteeri, dosentti Jussi Nuorteva kommentoija yliassistentti Maija Kallinen iede ja tutkimus professori äiviö ommila kommentoija akateemikko ino Jutikkala tsenäisen uomen tiede- ja korkeakoulupolitiikka professori eikko skola kommentoija dosentti Marja äyrinen-lestalo Yleiskeskustelu Kahvitauko ajasijoitettu korkeakoululaitos ja tutkimuksen materiaaliset edellytykset yliassistentti rto Nevala kommentoija rehtori Lauri Lajunen uomalaisten tutkijoiden ulkomaiset yhteydet akatemiaprofessori Marjatta ietala kommentoija professori Bengt tenlund uomalaisen tutkimuksen suunnat 1900-luvulla professori lkka Niiniluoto professori Juha ihvola Yleiskeskustelu eminaarin päätössanat Kansleri Lauri axén lmoittautumiset irjo Mäenpäälle mennessä, puh. (09) , sähköposti

11

25.9. klo 18.15 Suomen Biologian Seura Vanamon kuukausikokous: Tutustuminen

25.9. klo 18.15 Suomen Biologian Seura Vanamon kuukausikokous: Tutustuminen Ä ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen sitelmiä, kuukausikokouksia 8.9. klo 17 uomalaisen iedeakatemian yhteisistunnossa museologian professori Janne Vilkuna (Jyväskylän yliopisto) esitelmöi aiheesta

Lisätiedot

Schrödingerin kissan arvoitus

Schrödingerin kissan arvoitus ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen 80 sitelmiä, kuukausikokouksia 13.5. klo 17.30 ocietas pro Fauna et Flora Fennican vuosikokous. ieteiden talo, sali 309, Kirkkokatu 6, elsinki. Lisätietoja: Roland

Lisätiedot

Tieteen päivät 2007 Rajalla

Tieteen päivät 2007 Rajalla ieteen päivät 2007 Rajalla Keskiviikosta sunnuntaihin 10. 14.1.2007 elsingin yliopiston pää rakennus, Fabianinkatu 33. alit 1, 5 7, 13, pieni juhlasali, aulat 98 KKVKKO 10.1.2007 12.00 14.30 DN RJL- L

Lisätiedot

Tieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen

Tieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen Tieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen Esitelmiä, kuukausikokouksia 3.11. klo 18.15 fil. lis. Pekka Salo esitelmöi Suomen kirkkohistoriallisen seuran kokouksessa aiheesta "Kysymys Pyhän istuimen nuntiatuuran

Lisätiedot

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena Tiede ja sattuma TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena on vuonna 2015 sattuma. Nykymuotoisilla Tieteen päivillä on pitkä historia. Nyt jo viidennentoista kerran tuhannet ja taas tuhannet tieteen

Lisätiedot

Suomen Historiallinen Seura. Finska Historiska Samfundet

Suomen Historiallinen Seura. Finska Historiska Samfundet Suomen Historiallinen Seura Finska Historiska Samfundet Jäsenlehti 4 / 1997 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Arkadiankatu 16 B 28, 00100 Helsinki, puh. 09-440 369, fax 09-441 468 Sähköposti:

Lisätiedot

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 1/ 2001

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 1/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA J ä s e n l e h t i 1/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: 09-228 69 352 faksi: 09-228 69 266 Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen...

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen... Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 4/2010 Antti Eskola ja Pertti Rajala saivat Warelius-palkinnot Syksyn apurahat haettavana 30. syyskuuta mennessä Pietarin yksiöön haku alkanut Kanerva, Kääriäinen,

Lisätiedot

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA J ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: 09-228 69 351 faksi: 09-228 69 266 Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Suomen Historiallinen Seura. Finska Historiska Samfundet

Suomen Historiallinen Seura. Finska Historiska Samfundet Suomen Historiallinen Seura Finska Historiska Samfundet Jäsenlehti 1 / 1998 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Arkadiankatu 16 B 28, 00100 Helsinki, puh. 09-440 369, fax 09-441 468 Sähköposti:

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 8/02

Uutta Tiedekirjassa 8/02 utta iedekirjassa 8/02 74 rjen valta. uomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen ajan kynnykselle (v. 1450 1860) / oim. iia inonen & etri Karonen istoriallinen

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 1 / 2012

J ä s e n l e h t i 1 / 2012 J ä s e n l e h t i 1 / 2012 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn

Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 3/2011 Jäsenmäärä ylitti 2 700 rajan Kevään apurahat 138 hankkeelle Pirjo Hiidenmaa jatkaa EWC:n puheenjohtajana Ilmoittaudu lainauskorvausjärjestelmään! Kirjamarkkinoinnin

Lisätiedot

Uudessa työssään tietokirjallisuuden

Uudessa työssään tietokirjallisuuden Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 4/2014 Warelius-palkinnot myönnettiin Eila Hämäläiselle ja Tapio Markkaselle Yhdistyksen syksyn apurahat ovat haussa 30. syyskuuta asti! Syyskokous pidetään Helsingissä

Lisätiedot

ENTÄ JOS TALOUS KEHITYSTÄ EI VOI ENNUSTAA?

ENTÄ JOS TALOUS KEHITYSTÄ EI VOI ENNUSTAA? JÄSENKIRJE 2014 ENTÄ JOS TALOUS KEHITYSTÄ EI VOI ENNUSTAA? VUODEN ALUMNI 2014 JUHANA VARTIAINEN MUKANA OHJELMALIITE 2014 MA 3.3. KLO 17 19 Vuoden alumni 2014, valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot

ETHNOS TIEDOTE 1/2004

ETHNOS TIEDOTE 1/2004 ETHNOS TIEDOTE 1/2004 Sisältö: Sisältö:...2 Puheenjohtajan palsta:...3 Tervetuloa Jyväskylään ja Villa Ranaan...3 Toimintakertomus vuodelta 2003...4 Vuosi 2003 oli Ethnos ry:n 31. toimintavuosi...4 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni Taivainen, Metsähallitus

Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni Taivainen, Metsähallitus Tervetuloa seuran vuosikokoukseen, esitelmätilaisuuteen sekä jäsen- ja tutkijatapaamiseen Tieteiden talolle Helsinkiin 26.3.2015. Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni

Lisätiedot

Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla

Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 1/2013 Uusia jäseniä hyväksyttiin 67 Kevään apurahat haettavana 28.3. asti Kutsu kevätkokoukseen Vantaalle 16.3. Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus 2013 on järjestäytynyt

Lisätiedot

Kaksipäiväinen TIETOKIRJA.FI-tapahtuma

Kaksipäiväinen TIETOKIRJA.FI-tapahtuma Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 4/2013 Yhdistykseen 32 uutta jäsentä Kutsu syyskokoukseen Helsingissä 22. 23.11. Syksyn apurahat haettavana 27.9. asti Tietopöllö-palkinto Iiris Kalliolalle TIETOKIRJA.FI

Lisätiedot

KUTSU. Ari Saarnilehto 48 vuotta tiedekunnan elämässä s. 6. Tuomas Lehtinen: Miten me juristit kirjoitamme asiamme? Tiedekunnan. Päivä 30.3.

KUTSU. Ari Saarnilehto 48 vuotta tiedekunnan elämässä s. 6. Tuomas Lehtinen: Miten me juristit kirjoitamme asiamme? Tiedekunnan. Päivä 30.3. KUTSU 2015 Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan lehti alumneille Ari Saarnilehto 48 vuotta tiedekunnan elämässä s. 6 Tuomas Lehtinen: Miten me juristit kirjoitamme asiamme? 16 Tiedekunnan 18

Lisätiedot

Jäsentiedote. Pentti Huovinen ja Heikki Ylikangas saivat Warelius-palkinnot. Syyskokous Helsingissä 23. 24.11.2012. Suomen tietokirjailijat ry 4/2012

Jäsentiedote. Pentti Huovinen ja Heikki Ylikangas saivat Warelius-palkinnot. Syyskokous Helsingissä 23. 24.11.2012. Suomen tietokirjailijat ry 4/2012 Jäsentiedote 4/2012 Yhdistykseen 33 uutta jäsentä Kutsu syyskokoukseen Helsingissä 23. 24.11. Syksyn apurahat haettavana 28.9. asti Yhdistys tekee jäsentutkimukset syksyllä 2012 ja keväällä 2013 Pentti

Lisätiedot

Rahaston vuosi. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely

Rahaston vuosi. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely Rahaston vuosi Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely Rahaston vuosi Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely 2014 Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto www.kulttuurirahasto.net

Lisätiedot

Elokuussa jo viidettä kertaa järjestettävä. 26. 27.8.2015 Tieteiden talo, Helsinki. TIETOKIRJA.FI-ohjelma ja -aikataulut: www.tietokirja.

Elokuussa jo viidettä kertaa järjestettävä. 26. 27.8.2015 Tieteiden talo, Helsinki. TIETOKIRJA.FI-ohjelma ja -aikataulut: www.tietokirja. Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 3/2015 Kevään apurahat myönnettiin 134 hakijalle Parannuksia apurahansaajien eläkevakuuttamiseen Sastamala, Pori ja Kustavi kesän tietokirjatapahtumat Tietokirjastipendit

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2013... 3 1.1. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen... 3 1.2. Organisaation kehittäminen... 5 2. ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Professori Markku Löytönen

Professori Markku Löytönen Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 6/2011 Markku Heikkilä ja Terhi Pietiläinen hallitukseen, Jari Koskinen uudelle kaudelle Tietokirjailija! Ilmoittaudu jäsentilaisuuteen Educa-messuille 28.1. Syksyn

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA

TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA KANSATIEDE Fennicum, Henrikinkatu 3 20014 TURUN YLIOPISTO puh. 333 5260 (toimisto) sähköposti:

Lisätiedot

JÄRJESTÖTIEDOTE 5.10.2011

JÄRJESTÖTIEDOTE 5.10.2011 JÄRJESTÖTIEDOTE 5.10.2011 Järjestötiedote on Järjestöhautomon kuukausittain julkaisema tiedote järjestötoiminnan ajankohtaisista asioista. Tiedotteen kautta saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja

Lisätiedot