Tieteen päivät 2007 Rajalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteen päivät 2007 Rajalla"

Transkriptio

1 ieteen päivät 2007 Rajalla Keskiviikosta sunnuntaihin elsingin yliopiston pää rakennus, Fabianinkatu 33. alit 1, 5 7, 13, pieni juhlasali, aulat 98 KKVKKO DN RJL- L uh.joht.: prof. Matti intonen rof. Matti intonen: iede, arkikokemus ja usko rof. Maija Kallinen (Oulun yliopisto): Magiasta mittalaitteisiin. Miten luonnonfilosofiasta tuli luonnontiedettä? Dos. Marjaana Lindeman (elsingin yliopisto): rkipäiväinen ja tieteellinen ajattelu katemiaprof. skali Mäki (uomen katemia): Yksi maailma, monta tiedettä GNOMDON YÖDYNMNN uh.joht.: akatemiaprof. Olli Kallioniemi (V) katemiaprof. Lauri altonen : yövän geenitestit katemiatutkija Marko Kallio (V): olunjakautuminen syövässä: lämän ja kuoleman rajalla rof. omi Mäkelä (elsingin yliopisto): yöpäbiologiasta uusia mahdollisuuksia lääkehoidon kehittämiseen ORLL RJ uh.joht.: prof. emer. Matti Klinge rof. emer. Matti Klinge: istorialliset rajat rof. Max ngman (Åbo kademi): Rajojen urooppa rof. Juhani.. Lehtonen (elsingin yliopisto): Kulttuurinen selittäminen ja ähkinäsaaren rauhan raja LMONM- OKMKN VK- K? uh.joht.: prof., tutk.joht. Juha Kämäri (YK) rikoistutk. Jari Liski (YK): uomiko turvaisa lintukoto? utkimusprof. im Carter (YK): Global impacts, risks and vulnerability utkija Jari Lyytimäki (YK): uttaako ilmastokeskustelu? RKVN FY- KK rof. imo Vesala (elsingin yliopisto): Miksi 100 asteisessa saunassa ei pala mutta 100 asteinen vesi polttaa? VN K uh.joht.: ylijoht. Matti eikkilä (takes) utk.prof. akari änninen (takes): Yhteiskuntatutkimuksen poliittinen vaikuttavuus KKN R- JLL uh.joht.: dos. ntti rjava (elsingin yliopisto, uomen Kulttuurirahasto) Dos. ntti rjava:: ntiikin syksystä keskiajan kevääseen Dos. eikki Mikkeli (elsingin yliopisto): Renessanssi: keskiajan ja uuden ajan raja? rof. Olavi K. Fält (Oulun yliopisto): urooppalaisen ja aasialaisen periodisaation erot rof. annu K. Riikonen (elsingin yliopisto): erinteiden painolasti: tyylikausien nimet taiteiden tutkimuksessa BONRG kat.prof. Jari Valkonen (uomen Maataloustieteellinen eura): vaus utk.joht. Kai ipilä (V): Bioenergiaa pellolta rof. ntti sikainen (ML): Metsä uusiutuvan energian lähteenä Kahvitauko kat.prof. va-mari ro (urun yliopisto): Yhteyttävät mikrobit energian lähteenä FL ri Lampinen: Bioenergiatuotannon potentiaali ja yhteiskunnalliset vaikutukset aneelikeskustelu KLN J KVNFYKN RJLL uh.joht.: prof. Mikko aalanen (eknillinen korkeakoulu, Kylmälaboratorio) rof. emer. tig tenholm (Kungliga ekniska ögskolan): Kvanttifysiikan todellisuuskäsite rof. äivi örmä (Jyväskylän yliopisto): Kvantti-informaation merkitys fysiikalle rof. ertti akonen (eknillinen korkeakoulu, Kylmälaboratorio): Kohti kvanttimittauksia NKN OR- KYVYN RJ uh.joht.: prof. ekka Niemi (urun yliopisto) rof. Fred Karlsson (elsingin yliopisto): Kielellisen mutkikkuuden ala- ja yläraja F anu Raatikainen (elsingin yliopisto): Logiikka ja ajattelun rajat rof. ero yvönen (eknillinen korkeakoulu): lykäs semanttinen web tietämyksenhallinnan rajoja siirtämässä YMRÖN L L uh.joht.: dos. Jussi aatero (lmatieteen laitos) rof. Jukka Lehto (elsingin yliopisto): Ympäristön radioaktiivisuus Lapissa Dos. John Derome (Metsäntutkimuslaitos): Marjojen ja sienien raskasmetallipitoisuudet tä-lapissa rof. Markku Kulmala (elsingin yliopisto): lmanlaatu Lapissa 7/2006

2 VN N: Voiko konetietoisuutta olla olemassa? Mattotuomari: prof. Matti intonen ainijat: rincipal scientist entti aikonen (eknillinen korkeakoulu) vs. akat.prof. Kai Kaila MRKKV- LNO: putnik 50 vuotta uh.joht.: prof. annu Koskinen kateemikko Roald agdeev (niversity of Maryland, Venäjän iedeakatemia): Legacy of putnik rof. Risto ellinen (lmatieteen laitos): putnikista suomalaisen avaruustutkimuksen nousuun LODLLN KVN RJ uh.joht.: prof. irjo tåhle (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) rof. Kalevi Kyläheiko (Lappeenrannan teknillinen yliopisto): Kohti rajatonta kasvua? ieto ja aineeton pääoma talouden kasvutekijänä. rof. ertti aaparanta (elsingin kauppakorkeakoulu): Globaalin talouden vaikutus köyhyyden ja rikkauden rajoihin rof. eta Gylling (elsingin yliopisto): lmuja frikkaan? Globaalin talouden eettiset rajat OR FYYN OR- KYVYN RJ? uh.joht.: prof. aavo Komi (Jyväskylän yliopisto) rof. aavo Komi: hmisen fyysisen suorituskyvyn rajat rof. Bengt altin (Kööpenhaminan yliopisto):gene manipulation to exceed the performance limits in sports: threats or fiction? ääjoht., prof. ekka uska (Kansanterveyslaitos): Liikkumattomuuden moderneja sairauksia edistävät vaikutukset: olemmeko jo ylittäneet kriittisen rajan? KLN OMNN J VO uh.joht.: prof. Matti Laine (Åbo kademi) Dos., prof. lisabet ervice (elsingin yliopisto, Dalhousie niversity, alifax & niversité de Montréal): Kenellä on hyvä kielipää? rof. Riitta almelin (eknillinen korkeakoulu) : Miten oppiminen näkyy aivoissa? rof. Matti Laine: anat sekaisin onko kuntoutuksesta apua? RKVN FYKK rof. Keijo ämäläinen (elsingin yliopisto): Onko värejä enemmän kuin näemme sateenkaaressa? MRKKV- LNO: Matemaatikko Lars hlfors 100 vuotta uh.joht.: prof., vararehtori Olavi Nevanlinna (eknillinen korkeakoulu) kateemikko Olli Lehto: Funktioteorian värikäs uudistaja VN K uh.joht.: ylijohtaja Matti eikkilä (takes) utk.prof. Markku ekurinen (takes): utkimuksen rooli kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa LLNN KRJOMNN J JLK- MNN uh.joht.: pääsiht. irjo iidenmaa (uomen tietokirjailijat ry /uomen katemia) ieteen kieli utkija Vesa eikkinen (Kotus): Mikä tekee tekstistä tieteellisen? Y, yliassist. Jari ro (ampereen yliopisto): ieteen retoriikasta uh.joht., pääsiht. irjo iidenmaa:ieteellisen ja yleistajuisen rajalla? ieteellinen julkaiseminen äätoim. Olli Löytty (Kulttuurintutkimus): Kenelle tiedettä kirjoitetaan? äätoim. Jarna oilevuo Grønnerød (Naistutkimus/Kvinnoforskning): Kokemuksia tieteellisen aikakauslehden tekemisestä Kust.pääll. uomas eppä (Gaudeamus): iedekustantaminen MN J KO- NN RJLL uh.joht.: prof. arne alme (eknillinen korkeakoulu) rincipal scientist entti aikonen (Nokia Research Center): ietoiset koneet inhimillisen tajunnan rajalla rof. arne alme: Bioniikka biologian ja teknologian vuorovaikutus uuden teknologian synnyttämisessä rof. anu armo (eknillinen korkeakoulu): usi teknologia muuttaa kotiympäristöä rof. Krister öckerstedt (elsingin yliopisto): hmisen varaosat KL KO- V uh.joht.: prof. lla-maija Kulonen rof. lla-maija Kulonen: Kielen elinkaari rof. Jouko Lindstedt (elsingin yliopisto): Balkanin salattu yhtenäisyys ja muita kieliliittoja rof. Markku Filppula (Joensuun yliopisto): uuri hiljaisuus kun kieli vaikenee RKVN FYKK rofessori Keijo ämäläinen : Mitä mikroaaltouunissa tapahtuu? YMRÖ J OK KONFLKN R- KJ V KONFLKN LD? uh.joht.: prof. apio Määttä (Joensuun yliopisto) utkija, varatuomari, L Leila uvantola (Joensuun yliopisto): Natura konflikti ja oikeus: totta ja tarua? rof. uomas Kuokkanen (Joensuun yliopisto): Rajavesistöt konfliktien kohteena kansainvälisessä ympäristöoikeudessa utkija Lasse eltonen (eknillinen korkeakoulu): Kaavoituskonfliktien syyt ja seuraukset utkija imo Kyllönen (elsingin yliopisto): Ympäristövallankäytön oikeutus FYOLOG R- JNOJ uh.joht.: prof. Carl G. Gahmberg rof. Mårten Wikström (elsingin yliopisto): Biologiset rajapinnat energian tallennuksessa F usanna Fagerholm (elsingin yliopisto): Miten integriinireseptorit signaloivat kumpaankin suuntaan solukalvon yli rof. irpa Jalkanen (urun yliopisto): Valkosolujen siirtyminen verenkierrosta kudoksiin RJMM- M uh.joht.: dos. Maunu äyrynen (elsingin yliopisto, uomen katemia) rof. annes alang (allinnan yliopisto): olitical and ime Boundaries in Landscapes 99 7/2006

3 100 Dos. Grigori satshenko (ietarin yliopisto): olitical Borders and Landscapes: wo sides of interaction. F Outi Fingerroos & FM Kirsi Niukko (urun yliopisto): Kerrottu ja vaiettu rajantakainen Karjala KONOJN R- J äärakennus, sali 13 (3. krs.) uh.joht.: prof. Martti Nissinen F, tutkija Kimmo Ketola (Kirkon tutkimuskeskus): Mitä on synkretismi Onko puhtaita uskontoja olemassakaan? Yliopistonlehtori Jyri Komulainen : Mikä yhdistää ja erottaa uskontoja? FM ari Kuustola (elsingin yliopisto): slamin ja kristinuskon rinnakkaiselo arabimaissa tapaus yyria rof. Martti Nissinen: Juutalaisuuden ja monoteismin synty KN LV uh.joht.: prof., varareht. imo aarinen (elsingin kauppakorkeakoulu) rof. ami orstila (elsingin kauppakorkeakoulu): Kansankapitalismi? Näyttöä sijoittajista äänestäjinä utk.prof. Risto ainio (elsingin kauppakorkeakoulu) & yliassist. usan Meriläinen (elsingin kauppakorkeakoulu): Miten käy tasa-arvolle globalisaation puristuksessa? rof. Jyrki Wallenius (elsingin kauppakorkeakoulu): äätöksenteon ansat utkija Matti Nojonen (elsingin kauppakorkeakoulu): Guanxi, markkinoiden ja valtarakenteiden rajalla Kiinalaisten verkostojen käytäntö ja merkitys VN N: Milloin urooppa syntyi, mikä on urooppa, missä uroopan rajat? Mattotuomari: dos. eija iilikainen ainijat: dos. eikki Mikkeli vs. prof. Christian Krötzl (ampereen yliopisto) RJ J KONFLK uh.joht.: prof. Markku Löytönen rof. Jouni äkli (ampereen yliopisto): Raja ja konfliktit Länsi- uroopassa Dos. auliina Raento (elsingin yliopisto): ieto, luulo ja luottamus: mentaaliset rajat uroopassa Yliassist. nna-kaisa Kuusisto- rponen (ampereen yliopisto): dentiteettipoliittista rajankäyntiä: kertomuksia uomen siirtokarjalaisten ja sotalasten paikkatunteesta ODN NROFLOOF uh.joht.: prof. ntti Revonsuo (kövden yliopisto ja urun yliopisto) rof. ntti Revonsuo: Neurotiede sielunelämää etsimässä rof. arry cheinin (-keskus, urun yliopisto): nestesian mysteeri s akari Kallio (kövden yliopisto): M Olet hypnoosissa! RJN KRKN VON uh.joht.: prof. Riitta ari (eknillinen korkeakoulu) rof. Riitta almelin (eknillinen korkeakoulu): ivot ja kielen ymmärtäminen L imo Vanni (eknillinen korkeakoulu): Näköjärjestelmän toiminta? Dos. Nina Forss (eknillinen korkeakoulu): Onko kipu korvien välissä? rof. ynnöve Carlson (elsingin yliopisto): Muistin kuvantaminen rof. Riitta ari: ivot vuorovaikutuksessa VODN ROF- OR -palkinto ja paneelikeskustelu N KOV RJ? LKNNLLNN MOLKYYLKM uh.joht.: prof. ekka yykkö rof. ekka yykkö: Kemian rajat rof. Kai Nordlund (elsingin yliopisto): Materiaalit fuusiovoimaa rajoittavana tekijänä rof. Lauri alonen (elsingin yliopisto): Molekyylit avaruudessa ja laboratoriossa RKVN FY- KK rofessori Keijo ämäläinen : Mikä oikeastaan on kynttilän liekki? KLJN OMMN RJNOJ uh.joht.: prof. Raija Järvinen (Kuluttajatutkimuskeskus) utk.pääll. etteri Repo (Kuluttajatutkimuskeskus): nnovaatioiden ja kuluttajien rajapinnalla utk.joht. Raija Järvinen ja tutkija Liisa eura-kapanen (Kuluttajatutkimuskeskus): Kuluttajat riskien rajoilla rikoistutkijat annu Kytö (Kuluttajatutkimuskeskus) ja elena uorila (Kuluttajatutkimuskeskus): Kuluttajat kuntarajalla utkija anna iiroinen (Kuluttajatutkimuskeskus): Kuluttajien ruokavalinnat tietoa, asenteita ja toimintaa VN K uh.joht.: ylijohtaja Matti eikkilä (takes) Dos. imo inervo (takes): enkilökunnan hyvinvointi ja sen vaikutus hoidon tuloksiin vanhusten hoivassa N NK: KMNOJN KY- ÖN KK uh.joht.: kansleri ero Vuorio (utkimuseettinen neuvottelukunta, urun yliopisto) rkistonhoitaja, Y rja Kuula (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, ampereen yliopisto): Yhteiskunnalliset tietoarkistot aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys F elena iipi: Bio- ja geenipankit geneettinen demokratia teoriassa ja käytännössä Neuvotteleva virkamies, F Kimmo itkänen (osiaali- ja terveysministeriö): Biopankit lainsäädäntö rof. sko Mäki-anila (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus): Maatalouden geenivarannot viljelykasvit ja eläimet KNL J MKL uh.joht.: prof. Kaarlo uori rof. Kaarlo uori: Kansalaisuuden monet merkitykset Joht., dos. eija iilikainen : Minkälaista kansalaisuutta -kansalaisuus luo? F Maaria Ylänkö : Onko uroopalla oikeasti enää rajoja? Laiton siirtolaisuus eurooppalaisena elämänmuotona LMN J KO- LMN RJLL uh.joht.: arkkiatri Risto elkonen 7/2006

4 rof. Olavi Ylikorkala (elsingin yliopisto): Kehittyvä sikiö yksilönä ja potilaana rof. Mikko allman (Oulun yliopisto): Missä keskoshoidon rajat rof. Markku Kaste (elsingin yliopisto): ivokuolema lääketieteellisenä, juridisena ja eettisenä ongelmana rkkiatri Risto elkonen: oidon rajat kuoleman lähestyessä RJON KOL- V, KOL J KLR OL OM MODOM uh.joht.: prof. elena elve rof. elena elve: ukupolven arvot FM Leena Louhivuori (elsingin yliopisto): ukupolven rajat FM Veronika onkasalo (elsingin yliopisto): asa-arvon rajat FM Juhana Kokkonen (elsingin yliopisto): On line-yhteisön ja käyttökulttuurin rajat KM rniika Kuusisto (elsingin yliopisto): Katsomuksellisen identiteetin rajat R: KN- K MLN J MLMODN RJLL uh.joht.: prof. ekka esonen rof. ekka esonen: kuinen ja katoava kaupunki. ietarin kaupungin myytti venäläisessä kulttuurissa F Maija Könönen (elsingin yliopisto): Mielipuolen muistiinpanot. ietarilainen päiväkirjafiktio Nikolai Gogolista Juri Buidaan. FM Mari Raami : lämää rajalla Kertomuksia piiritetystä Leningradista FL omi uttunen (elsingin yliopisto): Boris Grebenshikov ja Juri evtshuk ietari neuvostorockteksteissä N RJ uh.joht.: dos. Liisa Lindgren F anna Johansson: Maiseman rajoilla rof. Riitta Konttinen (elsingin yliopisto): Naisten rajat F nna Kortelainen: Mestarien rajat F Kari Kotkavaara (Åbo kademi): konitutkimuksen rajoilla FM, tutkija Juhana Lahti (elsingin yliopisto): uunnittelun rajat F, assist. nnamari Vänskä : ornon rajat KNOLOG J OLKK uh.joht.: kansanedustaja Kalevi Olin lustus: ääsihteeri sko-olavi eppälä (Valtion tiede- ja teknologianeuvosto) Keskustelussa mukana mm.: kansanedustajat irpa sko-eljavaara, ero kaan-enttilä ja entti iusanen sekä professorit lkka Ruostetsaari ja Martti iuri (emer.) RJ J RJ-R- VO uh.joht.: prof., rehtori lkka Niiniluoto Yliopistonlehtori Juha Oikkonen : Matematiikka ja rajat rof. eppo onkapohja (niversity of Cambridge): Rajan ja raja-arvon käsitteet taloustieteessä rof., rehtori lkka Niiniluoto: Rajansa kaikella YÖVN BOLOG uh.joht.: akat.prof. Kari litalo kat.prof. Kari litalo: yövän uudissuonituksen estäminen utkija uomas ammela (elsingin yliopisto): Verisuonten kasvatus geenihoitona rof. Marikki Laiho (elsingin yliopisto): uojavartiomme syöpää vastaan kat.tutk. etri alven (elsingin yliopisto): Kantasolut syövässä RKVN FY- KK rofessori Kalle-ntti uominen (urun yliopisto): Voiko valon pysäyttää? KLMOOJN RJLL uh.joht.: dos., pääsiht. irjo iidenmaa (uomen katemia) Dos. Maria Vilkuna (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus): Kielen rajat? Mistä kielestä kielioppi puhuu? Dos. irjo iidenmaa: yvän kielen rajat? Mistä kielestä kielenhuolto puhuu? Dos. Marja-Leena orjonen (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus): Kieliopin rajat? Mistä vuorovaikutuksen tutkimus puhuu? MRKKV- LNO: Vaalit 100 vuotta uh.joht.: joht., dos. eija iilikainen : rof. annu Nurmi (urun yliopisto): uomalainen vaalitapa eilen, tänään ja (ehkä) huomenna VN N: Kysymys energiasta: mistä lopullinen ratkaisu? Onko ydinvoimalle vaihtoehtoja? Mattotuomari: prof. arne alme (eknillinen korkeakoulu) ainijat: prof. eter Lund (eknillinen korkeakoulu) vs. X (vahvistamatta) LN KVN RJ uh.joht.: prof. Markku Wilenius (urun kauppakorkeakoulu, ulevaisuuden tutkimuskeskus) rof. Markku Wilenius: Kasvun rajat: 35-vuotta keskustelua. Mitä edessä? rof. Janne ukkinen (eknillinen korkeakoulu, Ympäristönsuojelulaboratorio): Kasvun rajat, teknologia ja ihminen: näkökulmia kasvun rajojen määrittämiseen rof. Mari Walls (urun yliopisto): Kasvun rajat: ympäristön reunaehdot, ekologinen kestävyys ja sopeutumisen mekanismit LJN NYM- N RJLL uh.joht.: akat.prof. lkka anski kat.prof. Dennis Bamford (elsingin yliopisto): lämän rajoilla rof. Outi avolainen (Oulun yliopisto): Levinneisyysalueiden rajoilla rof. Mikael Fortelius (elsingin yliopisto): Kohtaaminen ihmisyyden partaalla: afrikkalaiset ja neandertalilaiset jääkauden uroopassa kat.prof. lkka anski: ukupuuton rajalla MRN L uh.joht.: prof. emeritus rkki Leppäkoski rof. arri Kuosa (elsingin yliopisto): kandinavian talvet muuttuvat miten käy tämeren jään elämän? rof. tte Korhola (elsingin yliopisto): tämeren tila pohjamutia myöten rof. Martin Romantschuk (elsingin yliopisto): tämeren toistuvat öljypäästöt: miten pitkälle riittää mikrobien hajotustoiminta ja voiko sitä tehostaa? 101 7/2006

5 KRJ! LONNON LOV uh.joht.: F Maija ksela (LM-keskus, elsingin yliopisto) F Maija ksela: vaus prof. Jari Lavonen (elsingin yliopisto): Miten LM-aineita voisi opettaa kiinnostavasti nuorten näkökulmasta? Luovaa LM-toimintaa lapsille ja nuorille: aara Lehto & Juha Oikkonen: oiminnallista matematiikka ummamutikka-kerhoissa Veera Kallunki & uvi Vanhatalo: eknologialeirit innoittajana ea Liikanen & Maija ksela: Ksenonit-hanke: innostavaa tiedekasvatusta Marika Nieminen, Lauri Vihma & Maija ksela: aasteita tutkimuskurssilla lukiolaisille Keskustelua ja kysymyksiä RKVN FY- KK rofessori Kai Nordlund (elsingin yliopisto): aljonko sokeria voi sekoittaa kahviin? VN K uh.joht.: ylijoht. Matti eikkilä (takes) LK, dos. ytti olantaus (takes): Vanhemman psyykkinen sairaus ja lapset V V. LO- V VLD Mus. maist., pianisti Risto-Matti Marin (ibelius-katemia): ranskription taide esittävän ja luovan säveltaiteen rajalla KOL RJ- K uh.joht.: prof. anna Kokko Dos. ila iitinen (elsingin yliopisto): Lääketieteellinen näkökulma (otsikko vahvistamatta) Dos. uomas eikkilä (elsingin yliopisto): Neitsytmarttyyrejä, noitavainoja, dragejä ja muita kuningattaria rof. anna Kokko: läinmaailma ja vaihtuvat sukupuolet KRKO ORK MRRK- OLOG KKJN K- MK uh.joht.: yli-int. Marja elanne (Museovirasto) utkija tefan Wessman (Museovirasto): Keskiaikainen haaksirikkopaikka Nauvon saaristossa Konservaattori ero hanti (Museovirasto, uomen merimuseo): atoja vuosia hylyssä olleen kirkonkellon konservointi utkija eemu Mökkönen (elsingin yliopisto): Virolahden Lapurin hylky Kuinka viikinkialuksen ajoitus siirtyi keskiaikaan utkija Matias Laitinen (Museovirasto): ylkykohteen formaatioprosessit eli mitä laivalle tapahtuu uppoamisen jälkeen esimerkkinä mm. Nauvon kuulu Vrouw Maria MRKKV- LNO: Linné 300 vuotta uh.joht.: prof. emer. Matti Klinge rof. verker örlin (meå universitet): Globalisering och offervilja Linné och hans apostlar eftervärldens ljus rof. emer. nto Leikola: Linné uomessa OLR J D MK MK RO? uh.joht.: prof. Lauri Väkevä (ibelius-katemia) lustukset: rof. Vesa Kurkela (ibelius- katemia), prof. imo Cantell (ibelius-katemia), lehtori Lauri Väkevä (ibelius-katemia) aneelikeskustelu: Mus. tri, lehtori Jarno Kukkonen, prof. eikki Laitinen, prof. nne ivuoja- Gunaratnam ja prof. lkka aitto KRJL: KL, KLR, LNO, OL- KK uh.joht.: prof. lla-maija Kulonen rof. nssi aasi (Oulun yliopisto): Rajatutkimuksen renessanssi? Mitä paikallinen ja kansallinen tutkimuskohde voi antaa kansainväliselle tieteelle? rof. Markku ykkyläinen (Joensuun yliopisto):uomen itäraja ja talouden modernisaatiot rof. Riho Grünthal (elsingin yliopisto): Karjala kielten ja murteiden rajapintana rof. ekka akamies (urun yliopisto): Karjala kulttuurin rajana YMBOLOG J BONFORMKK rof. lja rjas : äilyvä raja mallin ja todellisuuden välillä? rof. ntti oso (Kuopion yliopisto): Lääkekehityksen rajattomat mahdollisuudet? he Final Frontier rof. Matti äyry (elsingin yliopisto & Manchesterin yliopisto): Biotieteellisen tutkimuksen eettisillä rajoilla rof. Jaakko Kangasjärvi (elsingin yliopisto): Kasvisolut elämän ja kuoleman rajamailla RKVN FY- KK rof. annu Koskinen (elsingin yliopisto): Voiko aurinko sammua? VN N: vahvistamatta NNN RKVN FY- KK rof. Keijo ämäläinen (elsingin yliopisto): Miten halogeenilamppu toimii? RVYDN J RDN RJ uh.joht.: kansleri Kari Raivio rof. Jarkko autamäki (elsingin yliopisto): Vilkas vai ylivilkas koululainen medikalisaatiotako? rof. Jouko Lönnqvist (Kansanterveyslaitos/elsingin yliopisto): Originelli vai häiriintynyt psykiatrian rajanvetoja rof. Jussi uttunen (uomalainen Lääkäriseura Duodecim): erve vai sairas seulontatutkimusten tulkintaongelmia MMKK NK N M LM uh.joht.: prof. Lassi äivärinta Dos. Mikko Kaasalainen (elsingin yliopisto): Matematiikka tekee pienestä kaukoputkesta maailman suurimman rof. rkki omersalo (eknillinen korkeakoulu): oluaineenvaihdunnan laskennalliset mallit ja inversio-ongelmat rof. Markku Lehtinen (Oulun yliopisto): utkamittausten käännettyä matematiikkaa VLODN V- RN VLO- DN ON uh.joht.: dosentti, johtaja eija iilikainen Y, yliass. Mika altola (ampereen yliopisto): Kansainvälisten suhteiden valtarakenteet 7/2006

6 rof. Jaakko ämeen-nttila : Onko islamista viholliseksi? Dos. Outi Korhonen (elsingin yliopisto): Kenen oikeuksia turvataan kansainvälisellä lailla? MRKKV- LNO: Fredrik Cygnaeus 200 vuotta rof. emer. Matti Klinge (elsingin yliopisto): Kulttuurihistoriamme Fredrik uuri uh.joht.: prof. annu K. Riikonen rof. rto aapala : Voiko makuasioista kiistellä? Maku estetiikan ongelmana rof. ltti Kuusamo (urun yliopisto): lati rajojaan ylittävä huono maku rof. annu K. Riikonen ja F ari Kivistö : etroniuksesta roustiin: hyvää ja huonoa makua esimerkkien valossa (dialogi) äivystävät professorit Keskiviikosta sunnuntaihin elsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, kerros aula. VNOOJ MONN: VN K uh.joht.: ylijoht. Matti eikkilä (takes) F, tutk.prof. Marjatta Bardy (takes): aide hyvinvointiyhteiskunnan uudistumisessa LBORV RKOLOG KM- LONNONDN RJLL uh.joht.: prof. Jussi-ekka aavitsainen (urun yliopisto). FM Jaana Riikonen (urun yliopisto): Kirkkomäen gotlantilainen miniä simerkki etnisen rajan ylityksestä. FM eini Kirjavainen (urun yliopisto): rkeologista tekstiilitutkimusta sovelletun eläintieteen menetelmin Konservaattori ki rponen (Museovirasto): ekstiilin kuvia metallissa FM Leena omanterä (Museovirasto) & utk.joht. eppo ornytzkyj (Valtion taidemuseo): opeaa koruna vai rahana? Metallurginen näkökulma tämeren piirin kaularengaslöytöihin YVN J O- NON MN RJLL YKYYYDN RJ uh.joht.: prof. Olli Mäenpää rof. ri-matti Nuutila (Y): Kuka määrää yksityisyydestäni? Minä itse, media, lainsäätäjä vai tuomioistuin? rof. llamaija Kivikuru (elsingin yliopisto): alainen kabinetti vai julkinen päätöksenteko? rof. annu Nieminen (urun yliopisto): itääkö julkisuutta vahtia ja mikä on liikaa? Dos. enrik tenius (elsingin yliopisto): ohjoismainen avoimuus silläkin on rajansa FYKLN MLMN RJOLL uh.joht.: prof. Kari nqvist rof. Kari nqvist: Mikrokosmoksesta makrokosmokseen Mitä maailmankaikkeudesta voi odottaa tiedettävän? rof. sko Valtaoja (urun yliopisto): Kuinka pitkälle ihminen voi levittäytyä avaruuteen. utkija yksy Räsänen (CRN): Maailmankaikkeuden tuolla puolen Opastettu kiertokäynti ylimääräisiin ulottuvuuksiin KKKN LKN V Y ieteen päivien järjestäjät: ieteellisten seurain valtuuskunta, uomen iedeakatemiain Valtuuskunta, uomen Kulttuurirahasto. Lisätietoja ohjelmasta: ääsihteeri Jan Rydman, puh. (09) , Keskiviikko rofessori äivi örmä: Kvanttifysiikka: mitä se on? rofessori eta Gylling: Onko globaalitaloudella mitään etiikkaa? lmuja frikkaan? Kysy, filosofi vastaa rofessori rto aapala: Voiko makuasioista kiistellä? orstai rofessori Kari nqvist: Mitä oli ennen alkuräjähdystä? Onko rinnakkaisuniversumeita olemassa? elittääkö fysiikka viime kädessä kaiken? rofessori lkka anski: ukupuuton rajalla? (vahvistamatta) rofessori Martti Nissinen: Juutalaisuus, monoteismi, uskontojen rajat? rofessori ntti Revonsuo: Mitä neurotiede sanoo sielunelämästä, entä tietoisuudesta? rofessori lla-maija Kulonen: Viimeisellä rajalla kysy kielestä ja kielten elinkaaresta erjantai rofessori arne alme: Robotit ja älykkäät koneet tulevatko rajat vastaan? Mikä kaikki on mahdollista? (vahvistamatta) rofessori Riitta ari: ivot, aistit ja ajattelu: kysy, neurotieteilijä vastaa rofessori lkka Niiniluoto: Onko tiedolla mitään rajoja? Kysy filosofi vastaa rofessori Kimmo Kontula: Kolesteroli, verenpaine, sokeri ja muut harmit: Kysy tavallisista sairauksista ja niiden hoidosta rofessori annu Nieminen: itääkö julkisuutta vahtia? Onko tiedotusvälinejulkisuus mennyt jo liian pitkälle? 103 Lauantai rofessori lja rjas: attuma, todennäköisyys ja matemaattiset mallit biologiassa 7/2006

7 rofessori elena elve: Mitä tiedämme nuorten arvoista ja kasvatuksesta? Kuuluuko kasvatus kodille vai koululle? Ovatko nuoret erilaisia kuin ennen? Mikä nuorilla mättää? rofessori Markku Wilenius: ietääkö tulevaisuudentutkija tulevaisuudesta kaiken olennaisen? Kysy tulevaisuudentutkija vastaa rofessori anna Kokko: Vaihtuvat sukupuolet ja muita eläinmaailman kummallisuuksia? Onko sukupuoli selkeä juttu vai veteen piirretty viiva? Biologiaa vai kulttuurin luomaa? unnuntai rofessori ri-matti Nuutila: Voidaanko rikollisuus poistaa? llei, miten sitä voidaan rajoittaa? rofessori sko Valtaoja: Kuinka pitkälle avaruuteen ihminen voi levittäytyä? rofessori Jarkko autamäki: Mitä on älykkyys? ynnynnäinen vai hankittu ominaisuus? Miksi jotkut ovat tyhmiä? ieteen päivillä: DR: KMLM Keskiviikosta sunnuntaihin äärakennus, sali 5 (3. krs) iedekeskus eureka esittää. eurekan tiedeteatterin pitkäikäisin esitys Kaasumaailma kertoo ilmasta ja ilman osista. yppeä, happea ja hiilidioksidia on tehty näkyväksi jo 16 vuotta, joten luvassa on testatusti kiinnostavia kokeita mm. ilmapalloilla, tulella ja kuivajäällä. utuutena limsapullosta tehty ilmakivääri. sitys sopii kaikenikäisille. Keskiviikkona klo orstai klo erjantai klo Lauantai klo unnuntai klo V LNRO Keskiviikosta sunnuntaihin äärakennus, Fabianinkatu 33, ala-aula ähtitieteellinen yhdistys rsan pienoisplanetaariossa 25 minuutin maailmankaikkeusesityksiä. lanetaarioon mahtuu kerralla n. 30 henkeä. sityksiä: Keskiviikkona 10.1.klo 12.30, 14.00, 15.30, orstai 11.1.klo 9.30, 11.00, (ruotsiksi, på svenska), ja erjantai 12.1.klo 9.30, 11.00, 12.30, ja Lauantai 13.1.klo 11.00, 12.30, (ruotsiksi, på svenska), unnuntai 14.1.klo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, KNOLOG-KRL- YÖJ nnopaja Keskiviikosta perjantaihin äärakennus, Fabianinkatu 33, sali 7 (3. krs) ekniikan museon järjestämä teknologia-askartelutyöpajan nnopaja ja museokasvatusarviointi. Miten onnistuu aikuiselta värkkäys? yntyykö lukkoja, vetoketjuja tai taidokkaita väkipyöriä? Osaavatko aikuiset askarrella? Mitä hyötyä on käsillä tekemisestä, itse värkkäämisestä ja miten se toimii toiminnallisessa museo-opetuksessa. yöpajan kesto on n. 45 min, pitäjinä Riina Linna ja Leena ornberg. Keskiviikkona klo orstaina klo erjantaina klo Lisätietoja: Riina Linna, puh. (09) LK mm.: Vuoden tiedekirja -palkinto (ke 10.1.) Vuoden toimittaja -palkinto (to 11.1.) Rajakivinäyttely ostereita ajankohtaisesta tutkimuksesta iedekirjoja ja -lehtiä Yleisradio ieteiden yö (to 11.1) Kruunuhaan alueella: mm. ieteiden talo, uomen ankin rahamuseo, Kansalliskirjasto, Kaupunginmuseo. ieteen päivät 2007 vajaiset Keskiviikko klo ,elsingin yliopiston juhlasali, leksanterinkatu 5 Musiikkia Jukka iensuu: ango Lunaire vanti! vaussanat Rehtori lkka Niiniluoto Järjestelytoimikunnan varapuheenjohtaja Valtioneuvoston tervehdyssanat lkoministeri, valtiotieteen tohtori rkki uomioja Musiikkia Juhani Nuorvala: Concertino vanti! vajaisesitelmä rofessori Georgina Mace (mperial College, Lontoo): tatus and trends of global biodiversity Vapaa pääsy 7/2006

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena Tiede ja sattuma TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena on vuonna 2015 sattuma. Nykymuotoisilla Tieteen päivillä on pitkä historia. Nyt jo viidennentoista kerran tuhannet ja taas tuhannet tieteen

Lisätiedot

10.00 12.00 HAVAINNOT JA MAAILMANKUVA Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto)

10.00 12.00 HAVAINNOT JA MAAILMANKUVA Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto) TORSTAI 13.1. 9.30 10.00 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA 10.00 12.00 HAVAINNOT JA MAAILMANKUVA Puheenjohtaja: Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto) Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto): Vain suhteiden

Lisätiedot

syksy 2 0 1 4 Tiedon puolella.

syksy 2 0 1 4 Tiedon puolella. Tiedon puolella. syksy 2014 Emme tuki sähköpostilaatikkoasi, kirjeitä tulee korkeintaan kymmenen vuodessa. Uutiskirjeen voit tilata nettisivuiltamme www.gaudeamus.fi tai lähettämällä meille sähköpostia

Lisätiedot

Professori Markku Löytönen

Professori Markku Löytönen Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 6/2011 Markku Heikkilä ja Terhi Pietiläinen hallitukseen, Jari Koskinen uudelle kaudelle Tietokirjailija! Ilmoittaudu jäsentilaisuuteen Educa-messuille 28.1. Syksyn

Lisätiedot

ENTÄ JOS TALOUS KEHITYSTÄ EI VOI ENNUSTAA?

ENTÄ JOS TALOUS KEHITYSTÄ EI VOI ENNUSTAA? JÄSENKIRJE 2014 ENTÄ JOS TALOUS KEHITYSTÄ EI VOI ENNUSTAA? VUODEN ALUMNI 2014 JUHANA VARTIAINEN MUKANA OHJELMALIITE 2014 MA 3.3. KLO 17 19 Vuoden alumni 2014, valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT)

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 12.1. 12.00 14.00 E=mc 2 Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: professori Keijo Kajantie (Helsingin yliopisto)

KESKIVIIKKO 12.1. 12.00 14.00 E=mc 2 Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: professori Keijo Kajantie (Helsingin yliopisto) KESKIVIIKKO 12.1. 12.00 14.00 E=mc 2 Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: professori Keijo Kajantie (Helsingin yliopisto) Professori Jukka Maalampi (Jyväskylän yliopisto): Suhteellisuusteoria

Lisätiedot

Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla

Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 1/2013 Uusia jäseniä hyväksyttiin 67 Kevään apurahat haettavana 28.3. asti Kutsu kevätkokoukseen Vantaalle 16.3. Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus 2013 on järjestäytynyt

Lisätiedot

Yleisluennot. Eteläinen alueopisto. Väri, havainto ja kulttuuri. Ranskan historian käännekohtia. Filosofian alkulähteillä

Yleisluennot. Eteläinen alueopisto. Väri, havainto ja kulttuuri. Ranskan historian käännekohtia. Filosofian alkulähteillä Yleisluennot Yleisluennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Voit kuunnella yksittäisen luennon tai osallistua koko luentosarjaan oman kiinnostuksesi mukaan. de la Bastille et son histoire, le Marais,

Lisätiedot

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen...

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen... Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 4/2010 Antti Eskola ja Pertti Rajala saivat Warelius-palkinnot Syksyn apurahat haettavana 30. syyskuuta mennessä Pietarin yksiöön haku alkanut Kanerva, Kääriäinen,

Lisätiedot

EVÄSTÄ ELÄMÄÄN 8.2.2012. Ruokanen ja Jolkkonen kakkoskierrokselle Kuopion piispanvaalissa. 4-5. Keskiaukeama

EVÄSTÄ ELÄMÄÄN 8.2.2012. Ruokanen ja Jolkkonen kakkoskierrokselle Kuopion piispanvaalissa. 4-5. Keskiaukeama 3 8.2.2012 Ruokanen ja Jolkkonen kakkoskierrokselle Kuopion piispanvaalissa. 4-5 EVÄSTÄ TUIJA HYTTINEN ELÄMÄÄN Keskiaukeama Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti. www. kuopionseurakunnat.fi

Lisätiedot

Pyhillä poluilla 8 9

Pyhillä poluilla 8 9 10 1.6.2011 Sitkeä Siiri synnytti saunaan kymmenen lasta. 16 Piispa Riekkisen suuntana hengellinen moniäänisyys. 2 Perheiden kesäkahvila on uutta Kuopiossa. 7 Kenestä piispa Kuopioon? 15 Marjukka Laihon

Lisätiedot

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen OULU 2007 B 79 ACTA Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN JUHLAKIRJA PROFESSORI HELENA SULKALAN 60-VUOTISPÄIVÄNÄ UNIVERSITATIS

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGINKIRJASTO 1 / 218 UUTUUSLUETTELO 18.1.2013. Uutuusteokset ajalta: 01.01.2012-31.12.2012. Uutuuksia: Pisteryhmä:

RAAHEN KAUPUNGINKIRJASTO 1 / 218 UUTUUSLUETTELO 18.1.2013. Uutuusteokset ajalta: 01.01.2012-31.12.2012. Uutuuksia: Pisteryhmä: RAAHEN KAUPUNGINKIRJASTO / 8 UUTUUSLUETTELO 8..03 Uutuusteokset ajalta: 0.0.0-3..0 Uutuuksia: Pisteryhmä: 47 nimekettä Raahen kaupunginkirjasto UUTUUSLUETTELO / 8 Aikuisten tietokirjalli 0 Yleisteokset.

Lisätiedot

Schrödingerin kissan arvoitus

Schrödingerin kissan arvoitus ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen 80 sitelmiä, kuukausikokouksia 13.5. klo 17.30 ocietas pro Fauna et Flora Fennican vuosikokous. ieteiden talo, sali 309, Kirkkokatu 6, elsinki. Lisätietoja: Roland

Lisätiedot

filosofinen aikakauslehti nro 63 talvi 4/2009 Otteita ajasta Kirjat

filosofinen aikakauslehti nro 63 talvi 4/2009 Otteita ajasta Kirjat niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 63 talvi 4/2009 Kaisa Känä, teos sarjasta Tuulen tuomat (2007), lyijy paperille, 42 x 29,7 cm Pääkirjoitus 3 Tere Vadén & Jarkko S. Tuusvuori, Pääkirjoitus n &

Lisätiedot

AURORA KIINA LIEKEISSÄ 10 YLIOPISTO AVAUTUI LAPSILLE

AURORA KIINA LIEKEISSÄ 10 YLIOPISTO AVAUTUI LAPSILLE AURORA 2 08 KIINA LIEKEISSÄ 10 YLIOPISTO AVAUTUI LAPSILLE 18 SISÄLLYS 2 08 Kuva: Sari Autio 10 Kuva: Vesa- Matti Väärä 18 7 MAISTUUKO MARJA? AINA AURORASSA 8 POLITIIKKA EVVK! 10 KIINA OLYMPIALAISTEN KOURISSA

Lisätiedot

Teitä tarvitaan! 1/10. kaks.fi. Ilkka Niiniluoto ulkomaalaisille: Lue lisää. Koulujen medialaitteet VANHANAIKAISIA. Vippaskonsteista EI APUA KUNNILLE

Teitä tarvitaan! 1/10. kaks.fi. Ilkka Niiniluoto ulkomaalaisille: Lue lisää. Koulujen medialaitteet VANHANAIKAISIA. Vippaskonsteista EI APUA KUNNILLE uuden kuntatiedon erikoislehti 1/10 Lue lisää kaks.fi Koulujen medialaitteet VANHANAIKAISIA Vippaskonsteista EI APUA KUNNILLE Ilkka Niiniluoto ulkomaalaisille: Teitä tarvitaan! 1/10 6 14 polemiikki 6 Maahanmuuton

Lisätiedot

suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014

suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014 suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014 Mikä SuomiAreena? SuomiAreena on kahdeksan päivän mittainen yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Porissa 12.-19.7.2014.

Lisätiedot

irkonseutu Tiekirkon ovet auki toukokuussa Sivu 9 Isät ja pojat yhdessä leirillä s. 5 Sikiöseulonnan etiikka s. 8

irkonseutu Tiekirkon ovet auki toukokuussa Sivu 9 Isät ja pojat yhdessä leirillä s. 5 Sikiöseulonnan etiikka s. 8 K irkonseutu Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 30.4.2008 9/2008 Asikkalan, Hollolan, Heinolan, Lahden ja Padasjoen seurakunnat Tiekirkon ovet auki toukokuussa Sivu 9 Isät ja pojat yhdessä leirillä s. 5

Lisätiedot

Sielu hengittää 17 3.10.2012. Yleisön edessä. takasivu. Herätys kätten taidoille, saarnaa yrittäjä Arja Koistinen keskiaukeama

Sielu hengittää 17 3.10.2012. Yleisön edessä. takasivu. Herätys kätten taidoille, saarnaa yrittäjä Arja Koistinen keskiaukeama 17 3.10.2012 Herätys kätten taidoille, saarnaa yrittäjä Arja Koistinen keskiaukeama Yleisön edessä Sielu hengittää takasivu kansikuva Timo Hartikainen pikkukuva Timo Hartikainen Kuopion ja Siilinjärven

Lisätiedot

Innon syksy 2015. Väkeviä tarinoita, luettavaa polemiikin pontimeksi

Innon syksy 2015. Väkeviä tarinoita, luettavaa polemiikin pontimeksi Innon syksy 2015 Väkeviä tarinoita, luettavaa polemiikin pontimeksi sisällys 3 Jarmo Stoor Motelli 4 Aino Kivi MaailMan kaunein tyttö 5 Pentti Haanpää kauneuden kirous 6 Luiz Ruffato tekokukkia 7 Andy

Lisätiedot

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 13/2014 1 Marko Ahvenainen Projektipäällikkö, FM Tulevaisuuden tutkimuskeskus marko.ahvenainen(a)utu.fi

Lisätiedot

-20% NYT VUOROSSA KESKUSTAN PARKKILAITOS. YLEISIN PARKKIKOLIKKO ON KAKSIKYMMENTÄSENTTINEN. Alen loppurysäys!

-20% NYT VUOROSSA KESKUSTAN PARKKILAITOS. YLEISIN PARKKIKOLIKKO ON KAKSIKYMMENTÄSENTTINEN. Alen loppurysäys! Kirpputorillamme voit lahjoittaa iloa ja tehdä löytöjä Seinäjoki Kalevankatu 18 Hyllykallio Laturitie 2 KESKIVIIKKO NRO 3 www..fi NYT VUOROSSA KESKUSTAN PARKKILAITOS. YLEISIN PARKKIKOLIKKO ON KAKSIKYMMENTÄSENTTINEN.

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA Sanomalehtiyliopisto syksy 2010 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 1 JULKAISU No 33 Avoin yliopisto 2 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy

Lisätiedot

köyhälläkin lapsiperheellä

köyhälläkin lapsiperheellä ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e N o 2 2011 Mitä köyhälläkin lapsiperheellä kuuluu olla? 4 miten yksinhuoltajien Alvari-työ jatkuu taloutta voi helpottaa? 8 sittenkin 14 Väkivalta oikeasti

Lisätiedot

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 1/ 2001

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 1/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA J ä s e n l e h t i 1/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: 09-228 69 352 faksi: 09-228 69 266 Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

22 14.12.2011. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus.

22 14.12.2011. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. 22 14.12.2011 Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Joulukirkot 8 KANSIKUVA TIMO SAARINEN Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten

Lisätiedot

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA J ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: 09-228 69 351 faksi: 09-228 69 266 Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Mikko Lahtinen, Filosofian merkitys. niin vai näin 5 Erika Ruonakoski, Puhetta ja sanoja: filosofian kääntämisestä

Pääkirjoitus 3 Mikko Lahtinen, Filosofian merkitys. niin vai näin 5 Erika Ruonakoski, Puhetta ja sanoja: filosofian kääntämisestä Pääkirjoitus 3 Mikko Lahtinen, Filosofian merkitys niin vai näin 5 Erika Ruonakoski, Puhetta ja sanoja: filosofian kääntämisestä Filosofia kauppatavarana niin & näin -lehden 50. juhlanumero 9 Voltaire,

Lisätiedot