Tieteen päivät 2007 Rajalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteen päivät 2007 Rajalla"

Transkriptio

1 ieteen päivät 2007 Rajalla Keskiviikosta sunnuntaihin elsingin yliopiston pää rakennus, Fabianinkatu 33. alit 1, 5 7, 13, pieni juhlasali, aulat 98 KKVKKO DN RJL- L uh.joht.: prof. Matti intonen rof. Matti intonen: iede, arkikokemus ja usko rof. Maija Kallinen (Oulun yliopisto): Magiasta mittalaitteisiin. Miten luonnonfilosofiasta tuli luonnontiedettä? Dos. Marjaana Lindeman (elsingin yliopisto): rkipäiväinen ja tieteellinen ajattelu katemiaprof. skali Mäki (uomen katemia): Yksi maailma, monta tiedettä GNOMDON YÖDYNMNN uh.joht.: akatemiaprof. Olli Kallioniemi (V) katemiaprof. Lauri altonen : yövän geenitestit katemiatutkija Marko Kallio (V): olunjakautuminen syövässä: lämän ja kuoleman rajalla rof. omi Mäkelä (elsingin yliopisto): yöpäbiologiasta uusia mahdollisuuksia lääkehoidon kehittämiseen ORLL RJ uh.joht.: prof. emer. Matti Klinge rof. emer. Matti Klinge: istorialliset rajat rof. Max ngman (Åbo kademi): Rajojen urooppa rof. Juhani.. Lehtonen (elsingin yliopisto): Kulttuurinen selittäminen ja ähkinäsaaren rauhan raja LMONM- OKMKN VK- K? uh.joht.: prof., tutk.joht. Juha Kämäri (YK) rikoistutk. Jari Liski (YK): uomiko turvaisa lintukoto? utkimusprof. im Carter (YK): Global impacts, risks and vulnerability utkija Jari Lyytimäki (YK): uttaako ilmastokeskustelu? RKVN FY- KK rof. imo Vesala (elsingin yliopisto): Miksi 100 asteisessa saunassa ei pala mutta 100 asteinen vesi polttaa? VN K uh.joht.: ylijoht. Matti eikkilä (takes) utk.prof. akari änninen (takes): Yhteiskuntatutkimuksen poliittinen vaikuttavuus KKN R- JLL uh.joht.: dos. ntti rjava (elsingin yliopisto, uomen Kulttuurirahasto) Dos. ntti rjava:: ntiikin syksystä keskiajan kevääseen Dos. eikki Mikkeli (elsingin yliopisto): Renessanssi: keskiajan ja uuden ajan raja? rof. Olavi K. Fält (Oulun yliopisto): urooppalaisen ja aasialaisen periodisaation erot rof. annu K. Riikonen (elsingin yliopisto): erinteiden painolasti: tyylikausien nimet taiteiden tutkimuksessa BONRG kat.prof. Jari Valkonen (uomen Maataloustieteellinen eura): vaus utk.joht. Kai ipilä (V): Bioenergiaa pellolta rof. ntti sikainen (ML): Metsä uusiutuvan energian lähteenä Kahvitauko kat.prof. va-mari ro (urun yliopisto): Yhteyttävät mikrobit energian lähteenä FL ri Lampinen: Bioenergiatuotannon potentiaali ja yhteiskunnalliset vaikutukset aneelikeskustelu KLN J KVNFYKN RJLL uh.joht.: prof. Mikko aalanen (eknillinen korkeakoulu, Kylmälaboratorio) rof. emer. tig tenholm (Kungliga ekniska ögskolan): Kvanttifysiikan todellisuuskäsite rof. äivi örmä (Jyväskylän yliopisto): Kvantti-informaation merkitys fysiikalle rof. ertti akonen (eknillinen korkeakoulu, Kylmälaboratorio): Kohti kvanttimittauksia NKN OR- KYVYN RJ uh.joht.: prof. ekka Niemi (urun yliopisto) rof. Fred Karlsson (elsingin yliopisto): Kielellisen mutkikkuuden ala- ja yläraja F anu Raatikainen (elsingin yliopisto): Logiikka ja ajattelun rajat rof. ero yvönen (eknillinen korkeakoulu): lykäs semanttinen web tietämyksenhallinnan rajoja siirtämässä YMRÖN L L uh.joht.: dos. Jussi aatero (lmatieteen laitos) rof. Jukka Lehto (elsingin yliopisto): Ympäristön radioaktiivisuus Lapissa Dos. John Derome (Metsäntutkimuslaitos): Marjojen ja sienien raskasmetallipitoisuudet tä-lapissa rof. Markku Kulmala (elsingin yliopisto): lmanlaatu Lapissa 7/2006

2 VN N: Voiko konetietoisuutta olla olemassa? Mattotuomari: prof. Matti intonen ainijat: rincipal scientist entti aikonen (eknillinen korkeakoulu) vs. akat.prof. Kai Kaila MRKKV- LNO: putnik 50 vuotta uh.joht.: prof. annu Koskinen kateemikko Roald agdeev (niversity of Maryland, Venäjän iedeakatemia): Legacy of putnik rof. Risto ellinen (lmatieteen laitos): putnikista suomalaisen avaruustutkimuksen nousuun LODLLN KVN RJ uh.joht.: prof. irjo tåhle (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) rof. Kalevi Kyläheiko (Lappeenrannan teknillinen yliopisto): Kohti rajatonta kasvua? ieto ja aineeton pääoma talouden kasvutekijänä. rof. ertti aaparanta (elsingin kauppakorkeakoulu): Globaalin talouden vaikutus köyhyyden ja rikkauden rajoihin rof. eta Gylling (elsingin yliopisto): lmuja frikkaan? Globaalin talouden eettiset rajat OR FYYN OR- KYVYN RJ? uh.joht.: prof. aavo Komi (Jyväskylän yliopisto) rof. aavo Komi: hmisen fyysisen suorituskyvyn rajat rof. Bengt altin (Kööpenhaminan yliopisto):gene manipulation to exceed the performance limits in sports: threats or fiction? ääjoht., prof. ekka uska (Kansanterveyslaitos): Liikkumattomuuden moderneja sairauksia edistävät vaikutukset: olemmeko jo ylittäneet kriittisen rajan? KLN OMNN J VO uh.joht.: prof. Matti Laine (Åbo kademi) Dos., prof. lisabet ervice (elsingin yliopisto, Dalhousie niversity, alifax & niversité de Montréal): Kenellä on hyvä kielipää? rof. Riitta almelin (eknillinen korkeakoulu) : Miten oppiminen näkyy aivoissa? rof. Matti Laine: anat sekaisin onko kuntoutuksesta apua? RKVN FYKK rof. Keijo ämäläinen (elsingin yliopisto): Onko värejä enemmän kuin näemme sateenkaaressa? MRKKV- LNO: Matemaatikko Lars hlfors 100 vuotta uh.joht.: prof., vararehtori Olavi Nevanlinna (eknillinen korkeakoulu) kateemikko Olli Lehto: Funktioteorian värikäs uudistaja VN K uh.joht.: ylijohtaja Matti eikkilä (takes) utk.prof. Markku ekurinen (takes): utkimuksen rooli kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa LLNN KRJOMNN J JLK- MNN uh.joht.: pääsiht. irjo iidenmaa (uomen tietokirjailijat ry /uomen katemia) ieteen kieli utkija Vesa eikkinen (Kotus): Mikä tekee tekstistä tieteellisen? Y, yliassist. Jari ro (ampereen yliopisto): ieteen retoriikasta uh.joht., pääsiht. irjo iidenmaa:ieteellisen ja yleistajuisen rajalla? ieteellinen julkaiseminen äätoim. Olli Löytty (Kulttuurintutkimus): Kenelle tiedettä kirjoitetaan? äätoim. Jarna oilevuo Grønnerød (Naistutkimus/Kvinnoforskning): Kokemuksia tieteellisen aikakauslehden tekemisestä Kust.pääll. uomas eppä (Gaudeamus): iedekustantaminen MN J KO- NN RJLL uh.joht.: prof. arne alme (eknillinen korkeakoulu) rincipal scientist entti aikonen (Nokia Research Center): ietoiset koneet inhimillisen tajunnan rajalla rof. arne alme: Bioniikka biologian ja teknologian vuorovaikutus uuden teknologian synnyttämisessä rof. anu armo (eknillinen korkeakoulu): usi teknologia muuttaa kotiympäristöä rof. Krister öckerstedt (elsingin yliopisto): hmisen varaosat KL KO- V uh.joht.: prof. lla-maija Kulonen rof. lla-maija Kulonen: Kielen elinkaari rof. Jouko Lindstedt (elsingin yliopisto): Balkanin salattu yhtenäisyys ja muita kieliliittoja rof. Markku Filppula (Joensuun yliopisto): uuri hiljaisuus kun kieli vaikenee RKVN FYKK rofessori Keijo ämäläinen : Mitä mikroaaltouunissa tapahtuu? YMRÖ J OK KONFLKN R- KJ V KONFLKN LD? uh.joht.: prof. apio Määttä (Joensuun yliopisto) utkija, varatuomari, L Leila uvantola (Joensuun yliopisto): Natura konflikti ja oikeus: totta ja tarua? rof. uomas Kuokkanen (Joensuun yliopisto): Rajavesistöt konfliktien kohteena kansainvälisessä ympäristöoikeudessa utkija Lasse eltonen (eknillinen korkeakoulu): Kaavoituskonfliktien syyt ja seuraukset utkija imo Kyllönen (elsingin yliopisto): Ympäristövallankäytön oikeutus FYOLOG R- JNOJ uh.joht.: prof. Carl G. Gahmberg rof. Mårten Wikström (elsingin yliopisto): Biologiset rajapinnat energian tallennuksessa F usanna Fagerholm (elsingin yliopisto): Miten integriinireseptorit signaloivat kumpaankin suuntaan solukalvon yli rof. irpa Jalkanen (urun yliopisto): Valkosolujen siirtyminen verenkierrosta kudoksiin RJMM- M uh.joht.: dos. Maunu äyrynen (elsingin yliopisto, uomen katemia) rof. annes alang (allinnan yliopisto): olitical and ime Boundaries in Landscapes 99 7/2006

3 100 Dos. Grigori satshenko (ietarin yliopisto): olitical Borders and Landscapes: wo sides of interaction. F Outi Fingerroos & FM Kirsi Niukko (urun yliopisto): Kerrottu ja vaiettu rajantakainen Karjala KONOJN R- J äärakennus, sali 13 (3. krs.) uh.joht.: prof. Martti Nissinen F, tutkija Kimmo Ketola (Kirkon tutkimuskeskus): Mitä on synkretismi Onko puhtaita uskontoja olemassakaan? Yliopistonlehtori Jyri Komulainen : Mikä yhdistää ja erottaa uskontoja? FM ari Kuustola (elsingin yliopisto): slamin ja kristinuskon rinnakkaiselo arabimaissa tapaus yyria rof. Martti Nissinen: Juutalaisuuden ja monoteismin synty KN LV uh.joht.: prof., varareht. imo aarinen (elsingin kauppakorkeakoulu) rof. ami orstila (elsingin kauppakorkeakoulu): Kansankapitalismi? Näyttöä sijoittajista äänestäjinä utk.prof. Risto ainio (elsingin kauppakorkeakoulu) & yliassist. usan Meriläinen (elsingin kauppakorkeakoulu): Miten käy tasa-arvolle globalisaation puristuksessa? rof. Jyrki Wallenius (elsingin kauppakorkeakoulu): äätöksenteon ansat utkija Matti Nojonen (elsingin kauppakorkeakoulu): Guanxi, markkinoiden ja valtarakenteiden rajalla Kiinalaisten verkostojen käytäntö ja merkitys VN N: Milloin urooppa syntyi, mikä on urooppa, missä uroopan rajat? Mattotuomari: dos. eija iilikainen ainijat: dos. eikki Mikkeli vs. prof. Christian Krötzl (ampereen yliopisto) RJ J KONFLK uh.joht.: prof. Markku Löytönen rof. Jouni äkli (ampereen yliopisto): Raja ja konfliktit Länsi- uroopassa Dos. auliina Raento (elsingin yliopisto): ieto, luulo ja luottamus: mentaaliset rajat uroopassa Yliassist. nna-kaisa Kuusisto- rponen (ampereen yliopisto): dentiteettipoliittista rajankäyntiä: kertomuksia uomen siirtokarjalaisten ja sotalasten paikkatunteesta ODN NROFLOOF uh.joht.: prof. ntti Revonsuo (kövden yliopisto ja urun yliopisto) rof. ntti Revonsuo: Neurotiede sielunelämää etsimässä rof. arry cheinin (-keskus, urun yliopisto): nestesian mysteeri s akari Kallio (kövden yliopisto): M Olet hypnoosissa! RJN KRKN VON uh.joht.: prof. Riitta ari (eknillinen korkeakoulu) rof. Riitta almelin (eknillinen korkeakoulu): ivot ja kielen ymmärtäminen L imo Vanni (eknillinen korkeakoulu): Näköjärjestelmän toiminta? Dos. Nina Forss (eknillinen korkeakoulu): Onko kipu korvien välissä? rof. ynnöve Carlson (elsingin yliopisto): Muistin kuvantaminen rof. Riitta ari: ivot vuorovaikutuksessa VODN ROF- OR -palkinto ja paneelikeskustelu N KOV RJ? LKNNLLNN MOLKYYLKM uh.joht.: prof. ekka yykkö rof. ekka yykkö: Kemian rajat rof. Kai Nordlund (elsingin yliopisto): Materiaalit fuusiovoimaa rajoittavana tekijänä rof. Lauri alonen (elsingin yliopisto): Molekyylit avaruudessa ja laboratoriossa RKVN FY- KK rofessori Keijo ämäläinen : Mikä oikeastaan on kynttilän liekki? KLJN OMMN RJNOJ uh.joht.: prof. Raija Järvinen (Kuluttajatutkimuskeskus) utk.pääll. etteri Repo (Kuluttajatutkimuskeskus): nnovaatioiden ja kuluttajien rajapinnalla utk.joht. Raija Järvinen ja tutkija Liisa eura-kapanen (Kuluttajatutkimuskeskus): Kuluttajat riskien rajoilla rikoistutkijat annu Kytö (Kuluttajatutkimuskeskus) ja elena uorila (Kuluttajatutkimuskeskus): Kuluttajat kuntarajalla utkija anna iiroinen (Kuluttajatutkimuskeskus): Kuluttajien ruokavalinnat tietoa, asenteita ja toimintaa VN K uh.joht.: ylijohtaja Matti eikkilä (takes) Dos. imo inervo (takes): enkilökunnan hyvinvointi ja sen vaikutus hoidon tuloksiin vanhusten hoivassa N NK: KMNOJN KY- ÖN KK uh.joht.: kansleri ero Vuorio (utkimuseettinen neuvottelukunta, urun yliopisto) rkistonhoitaja, Y rja Kuula (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, ampereen yliopisto): Yhteiskunnalliset tietoarkistot aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys F elena iipi: Bio- ja geenipankit geneettinen demokratia teoriassa ja käytännössä Neuvotteleva virkamies, F Kimmo itkänen (osiaali- ja terveysministeriö): Biopankit lainsäädäntö rof. sko Mäki-anila (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus): Maatalouden geenivarannot viljelykasvit ja eläimet KNL J MKL uh.joht.: prof. Kaarlo uori rof. Kaarlo uori: Kansalaisuuden monet merkitykset Joht., dos. eija iilikainen : Minkälaista kansalaisuutta -kansalaisuus luo? F Maaria Ylänkö : Onko uroopalla oikeasti enää rajoja? Laiton siirtolaisuus eurooppalaisena elämänmuotona LMN J KO- LMN RJLL uh.joht.: arkkiatri Risto elkonen 7/2006

4 rof. Olavi Ylikorkala (elsingin yliopisto): Kehittyvä sikiö yksilönä ja potilaana rof. Mikko allman (Oulun yliopisto): Missä keskoshoidon rajat rof. Markku Kaste (elsingin yliopisto): ivokuolema lääketieteellisenä, juridisena ja eettisenä ongelmana rkkiatri Risto elkonen: oidon rajat kuoleman lähestyessä RJON KOL- V, KOL J KLR OL OM MODOM uh.joht.: prof. elena elve rof. elena elve: ukupolven arvot FM Leena Louhivuori (elsingin yliopisto): ukupolven rajat FM Veronika onkasalo (elsingin yliopisto): asa-arvon rajat FM Juhana Kokkonen (elsingin yliopisto): On line-yhteisön ja käyttökulttuurin rajat KM rniika Kuusisto (elsingin yliopisto): Katsomuksellisen identiteetin rajat R: KN- K MLN J MLMODN RJLL uh.joht.: prof. ekka esonen rof. ekka esonen: kuinen ja katoava kaupunki. ietarin kaupungin myytti venäläisessä kulttuurissa F Maija Könönen (elsingin yliopisto): Mielipuolen muistiinpanot. ietarilainen päiväkirjafiktio Nikolai Gogolista Juri Buidaan. FM Mari Raami : lämää rajalla Kertomuksia piiritetystä Leningradista FL omi uttunen (elsingin yliopisto): Boris Grebenshikov ja Juri evtshuk ietari neuvostorockteksteissä N RJ uh.joht.: dos. Liisa Lindgren F anna Johansson: Maiseman rajoilla rof. Riitta Konttinen (elsingin yliopisto): Naisten rajat F nna Kortelainen: Mestarien rajat F Kari Kotkavaara (Åbo kademi): konitutkimuksen rajoilla FM, tutkija Juhana Lahti (elsingin yliopisto): uunnittelun rajat F, assist. nnamari Vänskä : ornon rajat KNOLOG J OLKK uh.joht.: kansanedustaja Kalevi Olin lustus: ääsihteeri sko-olavi eppälä (Valtion tiede- ja teknologianeuvosto) Keskustelussa mukana mm.: kansanedustajat irpa sko-eljavaara, ero kaan-enttilä ja entti iusanen sekä professorit lkka Ruostetsaari ja Martti iuri (emer.) RJ J RJ-R- VO uh.joht.: prof., rehtori lkka Niiniluoto Yliopistonlehtori Juha Oikkonen : Matematiikka ja rajat rof. eppo onkapohja (niversity of Cambridge): Rajan ja raja-arvon käsitteet taloustieteessä rof., rehtori lkka Niiniluoto: Rajansa kaikella YÖVN BOLOG uh.joht.: akat.prof. Kari litalo kat.prof. Kari litalo: yövän uudissuonituksen estäminen utkija uomas ammela (elsingin yliopisto): Verisuonten kasvatus geenihoitona rof. Marikki Laiho (elsingin yliopisto): uojavartiomme syöpää vastaan kat.tutk. etri alven (elsingin yliopisto): Kantasolut syövässä RKVN FY- KK rofessori Kalle-ntti uominen (urun yliopisto): Voiko valon pysäyttää? KLMOOJN RJLL uh.joht.: dos., pääsiht. irjo iidenmaa (uomen katemia) Dos. Maria Vilkuna (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus): Kielen rajat? Mistä kielestä kielioppi puhuu? Dos. irjo iidenmaa: yvän kielen rajat? Mistä kielestä kielenhuolto puhuu? Dos. Marja-Leena orjonen (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus): Kieliopin rajat? Mistä vuorovaikutuksen tutkimus puhuu? MRKKV- LNO: Vaalit 100 vuotta uh.joht.: joht., dos. eija iilikainen : rof. annu Nurmi (urun yliopisto): uomalainen vaalitapa eilen, tänään ja (ehkä) huomenna VN N: Kysymys energiasta: mistä lopullinen ratkaisu? Onko ydinvoimalle vaihtoehtoja? Mattotuomari: prof. arne alme (eknillinen korkeakoulu) ainijat: prof. eter Lund (eknillinen korkeakoulu) vs. X (vahvistamatta) LN KVN RJ uh.joht.: prof. Markku Wilenius (urun kauppakorkeakoulu, ulevaisuuden tutkimuskeskus) rof. Markku Wilenius: Kasvun rajat: 35-vuotta keskustelua. Mitä edessä? rof. Janne ukkinen (eknillinen korkeakoulu, Ympäristönsuojelulaboratorio): Kasvun rajat, teknologia ja ihminen: näkökulmia kasvun rajojen määrittämiseen rof. Mari Walls (urun yliopisto): Kasvun rajat: ympäristön reunaehdot, ekologinen kestävyys ja sopeutumisen mekanismit LJN NYM- N RJLL uh.joht.: akat.prof. lkka anski kat.prof. Dennis Bamford (elsingin yliopisto): lämän rajoilla rof. Outi avolainen (Oulun yliopisto): Levinneisyysalueiden rajoilla rof. Mikael Fortelius (elsingin yliopisto): Kohtaaminen ihmisyyden partaalla: afrikkalaiset ja neandertalilaiset jääkauden uroopassa kat.prof. lkka anski: ukupuuton rajalla MRN L uh.joht.: prof. emeritus rkki Leppäkoski rof. arri Kuosa (elsingin yliopisto): kandinavian talvet muuttuvat miten käy tämeren jään elämän? rof. tte Korhola (elsingin yliopisto): tämeren tila pohjamutia myöten rof. Martin Romantschuk (elsingin yliopisto): tämeren toistuvat öljypäästöt: miten pitkälle riittää mikrobien hajotustoiminta ja voiko sitä tehostaa? 101 7/2006

5 KRJ! LONNON LOV uh.joht.: F Maija ksela (LM-keskus, elsingin yliopisto) F Maija ksela: vaus prof. Jari Lavonen (elsingin yliopisto): Miten LM-aineita voisi opettaa kiinnostavasti nuorten näkökulmasta? Luovaa LM-toimintaa lapsille ja nuorille: aara Lehto & Juha Oikkonen: oiminnallista matematiikka ummamutikka-kerhoissa Veera Kallunki & uvi Vanhatalo: eknologialeirit innoittajana ea Liikanen & Maija ksela: Ksenonit-hanke: innostavaa tiedekasvatusta Marika Nieminen, Lauri Vihma & Maija ksela: aasteita tutkimuskurssilla lukiolaisille Keskustelua ja kysymyksiä RKVN FY- KK rofessori Kai Nordlund (elsingin yliopisto): aljonko sokeria voi sekoittaa kahviin? VN K uh.joht.: ylijoht. Matti eikkilä (takes) LK, dos. ytti olantaus (takes): Vanhemman psyykkinen sairaus ja lapset V V. LO- V VLD Mus. maist., pianisti Risto-Matti Marin (ibelius-katemia): ranskription taide esittävän ja luovan säveltaiteen rajalla KOL RJ- K uh.joht.: prof. anna Kokko Dos. ila iitinen (elsingin yliopisto): Lääketieteellinen näkökulma (otsikko vahvistamatta) Dos. uomas eikkilä (elsingin yliopisto): Neitsytmarttyyrejä, noitavainoja, dragejä ja muita kuningattaria rof. anna Kokko: läinmaailma ja vaihtuvat sukupuolet KRKO ORK MRRK- OLOG KKJN K- MK uh.joht.: yli-int. Marja elanne (Museovirasto) utkija tefan Wessman (Museovirasto): Keskiaikainen haaksirikkopaikka Nauvon saaristossa Konservaattori ero hanti (Museovirasto, uomen merimuseo): atoja vuosia hylyssä olleen kirkonkellon konservointi utkija eemu Mökkönen (elsingin yliopisto): Virolahden Lapurin hylky Kuinka viikinkialuksen ajoitus siirtyi keskiaikaan utkija Matias Laitinen (Museovirasto): ylkykohteen formaatioprosessit eli mitä laivalle tapahtuu uppoamisen jälkeen esimerkkinä mm. Nauvon kuulu Vrouw Maria MRKKV- LNO: Linné 300 vuotta uh.joht.: prof. emer. Matti Klinge rof. verker örlin (meå universitet): Globalisering och offervilja Linné och hans apostlar eftervärldens ljus rof. emer. nto Leikola: Linné uomessa OLR J D MK MK RO? uh.joht.: prof. Lauri Väkevä (ibelius-katemia) lustukset: rof. Vesa Kurkela (ibelius- katemia), prof. imo Cantell (ibelius-katemia), lehtori Lauri Väkevä (ibelius-katemia) aneelikeskustelu: Mus. tri, lehtori Jarno Kukkonen, prof. eikki Laitinen, prof. nne ivuoja- Gunaratnam ja prof. lkka aitto KRJL: KL, KLR, LNO, OL- KK uh.joht.: prof. lla-maija Kulonen rof. nssi aasi (Oulun yliopisto): Rajatutkimuksen renessanssi? Mitä paikallinen ja kansallinen tutkimuskohde voi antaa kansainväliselle tieteelle? rof. Markku ykkyläinen (Joensuun yliopisto):uomen itäraja ja talouden modernisaatiot rof. Riho Grünthal (elsingin yliopisto): Karjala kielten ja murteiden rajapintana rof. ekka akamies (urun yliopisto): Karjala kulttuurin rajana YMBOLOG J BONFORMKK rof. lja rjas : äilyvä raja mallin ja todellisuuden välillä? rof. ntti oso (Kuopion yliopisto): Lääkekehityksen rajattomat mahdollisuudet? he Final Frontier rof. Matti äyry (elsingin yliopisto & Manchesterin yliopisto): Biotieteellisen tutkimuksen eettisillä rajoilla rof. Jaakko Kangasjärvi (elsingin yliopisto): Kasvisolut elämän ja kuoleman rajamailla RKVN FY- KK rof. annu Koskinen (elsingin yliopisto): Voiko aurinko sammua? VN N: vahvistamatta NNN RKVN FY- KK rof. Keijo ämäläinen (elsingin yliopisto): Miten halogeenilamppu toimii? RVYDN J RDN RJ uh.joht.: kansleri Kari Raivio rof. Jarkko autamäki (elsingin yliopisto): Vilkas vai ylivilkas koululainen medikalisaatiotako? rof. Jouko Lönnqvist (Kansanterveyslaitos/elsingin yliopisto): Originelli vai häiriintynyt psykiatrian rajanvetoja rof. Jussi uttunen (uomalainen Lääkäriseura Duodecim): erve vai sairas seulontatutkimusten tulkintaongelmia MMKK NK N M LM uh.joht.: prof. Lassi äivärinta Dos. Mikko Kaasalainen (elsingin yliopisto): Matematiikka tekee pienestä kaukoputkesta maailman suurimman rof. rkki omersalo (eknillinen korkeakoulu): oluaineenvaihdunnan laskennalliset mallit ja inversio-ongelmat rof. Markku Lehtinen (Oulun yliopisto): utkamittausten käännettyä matematiikkaa VLODN V- RN VLO- DN ON uh.joht.: dosentti, johtaja eija iilikainen Y, yliass. Mika altola (ampereen yliopisto): Kansainvälisten suhteiden valtarakenteet 7/2006

6 rof. Jaakko ämeen-nttila : Onko islamista viholliseksi? Dos. Outi Korhonen (elsingin yliopisto): Kenen oikeuksia turvataan kansainvälisellä lailla? MRKKV- LNO: Fredrik Cygnaeus 200 vuotta rof. emer. Matti Klinge (elsingin yliopisto): Kulttuurihistoriamme Fredrik uuri uh.joht.: prof. annu K. Riikonen rof. rto aapala : Voiko makuasioista kiistellä? Maku estetiikan ongelmana rof. ltti Kuusamo (urun yliopisto): lati rajojaan ylittävä huono maku rof. annu K. Riikonen ja F ari Kivistö : etroniuksesta roustiin: hyvää ja huonoa makua esimerkkien valossa (dialogi) äivystävät professorit Keskiviikosta sunnuntaihin elsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, kerros aula. VNOOJ MONN: VN K uh.joht.: ylijoht. Matti eikkilä (takes) F, tutk.prof. Marjatta Bardy (takes): aide hyvinvointiyhteiskunnan uudistumisessa LBORV RKOLOG KM- LONNONDN RJLL uh.joht.: prof. Jussi-ekka aavitsainen (urun yliopisto). FM Jaana Riikonen (urun yliopisto): Kirkkomäen gotlantilainen miniä simerkki etnisen rajan ylityksestä. FM eini Kirjavainen (urun yliopisto): rkeologista tekstiilitutkimusta sovelletun eläintieteen menetelmin Konservaattori ki rponen (Museovirasto): ekstiilin kuvia metallissa FM Leena omanterä (Museovirasto) & utk.joht. eppo ornytzkyj (Valtion taidemuseo): opeaa koruna vai rahana? Metallurginen näkökulma tämeren piirin kaularengaslöytöihin YVN J O- NON MN RJLL YKYYYDN RJ uh.joht.: prof. Olli Mäenpää rof. ri-matti Nuutila (Y): Kuka määrää yksityisyydestäni? Minä itse, media, lainsäätäjä vai tuomioistuin? rof. llamaija Kivikuru (elsingin yliopisto): alainen kabinetti vai julkinen päätöksenteko? rof. annu Nieminen (urun yliopisto): itääkö julkisuutta vahtia ja mikä on liikaa? Dos. enrik tenius (elsingin yliopisto): ohjoismainen avoimuus silläkin on rajansa FYKLN MLMN RJOLL uh.joht.: prof. Kari nqvist rof. Kari nqvist: Mikrokosmoksesta makrokosmokseen Mitä maailmankaikkeudesta voi odottaa tiedettävän? rof. sko Valtaoja (urun yliopisto): Kuinka pitkälle ihminen voi levittäytyä avaruuteen. utkija yksy Räsänen (CRN): Maailmankaikkeuden tuolla puolen Opastettu kiertokäynti ylimääräisiin ulottuvuuksiin KKKN LKN V Y ieteen päivien järjestäjät: ieteellisten seurain valtuuskunta, uomen iedeakatemiain Valtuuskunta, uomen Kulttuurirahasto. Lisätietoja ohjelmasta: ääsihteeri Jan Rydman, puh. (09) , Keskiviikko rofessori äivi örmä: Kvanttifysiikka: mitä se on? rofessori eta Gylling: Onko globaalitaloudella mitään etiikkaa? lmuja frikkaan? Kysy, filosofi vastaa rofessori rto aapala: Voiko makuasioista kiistellä? orstai rofessori Kari nqvist: Mitä oli ennen alkuräjähdystä? Onko rinnakkaisuniversumeita olemassa? elittääkö fysiikka viime kädessä kaiken? rofessori lkka anski: ukupuuton rajalla? (vahvistamatta) rofessori Martti Nissinen: Juutalaisuus, monoteismi, uskontojen rajat? rofessori ntti Revonsuo: Mitä neurotiede sanoo sielunelämästä, entä tietoisuudesta? rofessori lla-maija Kulonen: Viimeisellä rajalla kysy kielestä ja kielten elinkaaresta erjantai rofessori arne alme: Robotit ja älykkäät koneet tulevatko rajat vastaan? Mikä kaikki on mahdollista? (vahvistamatta) rofessori Riitta ari: ivot, aistit ja ajattelu: kysy, neurotieteilijä vastaa rofessori lkka Niiniluoto: Onko tiedolla mitään rajoja? Kysy filosofi vastaa rofessori Kimmo Kontula: Kolesteroli, verenpaine, sokeri ja muut harmit: Kysy tavallisista sairauksista ja niiden hoidosta rofessori annu Nieminen: itääkö julkisuutta vahtia? Onko tiedotusvälinejulkisuus mennyt jo liian pitkälle? 103 Lauantai rofessori lja rjas: attuma, todennäköisyys ja matemaattiset mallit biologiassa 7/2006

7 rofessori elena elve: Mitä tiedämme nuorten arvoista ja kasvatuksesta? Kuuluuko kasvatus kodille vai koululle? Ovatko nuoret erilaisia kuin ennen? Mikä nuorilla mättää? rofessori Markku Wilenius: ietääkö tulevaisuudentutkija tulevaisuudesta kaiken olennaisen? Kysy tulevaisuudentutkija vastaa rofessori anna Kokko: Vaihtuvat sukupuolet ja muita eläinmaailman kummallisuuksia? Onko sukupuoli selkeä juttu vai veteen piirretty viiva? Biologiaa vai kulttuurin luomaa? unnuntai rofessori ri-matti Nuutila: Voidaanko rikollisuus poistaa? llei, miten sitä voidaan rajoittaa? rofessori sko Valtaoja: Kuinka pitkälle avaruuteen ihminen voi levittäytyä? rofessori Jarkko autamäki: Mitä on älykkyys? ynnynnäinen vai hankittu ominaisuus? Miksi jotkut ovat tyhmiä? ieteen päivillä: DR: KMLM Keskiviikosta sunnuntaihin äärakennus, sali 5 (3. krs) iedekeskus eureka esittää. eurekan tiedeteatterin pitkäikäisin esitys Kaasumaailma kertoo ilmasta ja ilman osista. yppeä, happea ja hiilidioksidia on tehty näkyväksi jo 16 vuotta, joten luvassa on testatusti kiinnostavia kokeita mm. ilmapalloilla, tulella ja kuivajäällä. utuutena limsapullosta tehty ilmakivääri. sitys sopii kaikenikäisille. Keskiviikkona klo orstai klo erjantai klo Lauantai klo unnuntai klo V LNRO Keskiviikosta sunnuntaihin äärakennus, Fabianinkatu 33, ala-aula ähtitieteellinen yhdistys rsan pienoisplanetaariossa 25 minuutin maailmankaikkeusesityksiä. lanetaarioon mahtuu kerralla n. 30 henkeä. sityksiä: Keskiviikkona 10.1.klo 12.30, 14.00, 15.30, orstai 11.1.klo 9.30, 11.00, (ruotsiksi, på svenska), ja erjantai 12.1.klo 9.30, 11.00, 12.30, ja Lauantai 13.1.klo 11.00, 12.30, (ruotsiksi, på svenska), unnuntai 14.1.klo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, KNOLOG-KRL- YÖJ nnopaja Keskiviikosta perjantaihin äärakennus, Fabianinkatu 33, sali 7 (3. krs) ekniikan museon järjestämä teknologia-askartelutyöpajan nnopaja ja museokasvatusarviointi. Miten onnistuu aikuiselta värkkäys? yntyykö lukkoja, vetoketjuja tai taidokkaita väkipyöriä? Osaavatko aikuiset askarrella? Mitä hyötyä on käsillä tekemisestä, itse värkkäämisestä ja miten se toimii toiminnallisessa museo-opetuksessa. yöpajan kesto on n. 45 min, pitäjinä Riina Linna ja Leena ornberg. Keskiviikkona klo orstaina klo erjantaina klo Lisätietoja: Riina Linna, puh. (09) LK mm.: Vuoden tiedekirja -palkinto (ke 10.1.) Vuoden toimittaja -palkinto (to 11.1.) Rajakivinäyttely ostereita ajankohtaisesta tutkimuksesta iedekirjoja ja -lehtiä Yleisradio ieteiden yö (to 11.1) Kruunuhaan alueella: mm. ieteiden talo, uomen ankin rahamuseo, Kansalliskirjasto, Kaupunginmuseo. ieteen päivät 2007 vajaiset Keskiviikko klo ,elsingin yliopiston juhlasali, leksanterinkatu 5 Musiikkia Jukka iensuu: ango Lunaire vanti! vaussanat Rehtori lkka Niiniluoto Järjestelytoimikunnan varapuheenjohtaja Valtioneuvoston tervehdyssanat lkoministeri, valtiotieteen tohtori rkki uomioja Musiikkia Juhani Nuorvala: Concertino vanti! vajaisesitelmä rofessori Georgina Mace (mperial College, Lontoo): tatus and trends of global biodiversity Vapaa pääsy 7/2006

LAUANTAI 13.1.2007 10.15 12.15 KASVUN RAJAT

LAUANTAI 13.1.2007 10.15 12.15 KASVUN RAJAT LAUANTAI 13.1.2007 10.15 12.15 KASVUN RAJAT Puheenjohtaja: professori Markku Wilenius (Turun kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus) Professori Markku Wilenius (Turun kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 10.1.2007

KESKIVIIKKO 10.1.2007 KESKIVIIKKO 10.1.2007 12.00 14.30 TIETEIDEN RAJALLA Päärakennus, sali 1 (2. krs.), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: professori Matti Sintonen (Helsingin Professori Matti Sintonen (Helsingin : Tiede, arkikokemus

Lisätiedot

PERJANTAI 12.1.2007 9.30 10.00 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA

PERJANTAI 12.1.2007 9.30 10.00 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA PERJANTAI 12.1.2007 9.30 10.00 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA Tähtitieteellinen yhdistys Ursan pienoisplanetaariossa 25 minuutin maailmankaikkeusesityksiä. Planetaarioon 10.00 12.00 KURKISTETAAN AIVOIHIN Päärakennus,

Lisätiedot

TORSTAI 11.1.2007 9.30 10.00 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA

TORSTAI 11.1.2007 9.30 10.00 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA TORSTAI 11.1.2007 9.30 10.00 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA Päärakennus, ala-aula Tähtitieteellinen yhdistys Ursan pienoisplanetaariossa 25 minuutin maailmankaikkeusesityksiä. Planetaarioon mahtuu kerralla

Lisätiedot

SUNNUNTAI 14.1.2007 12.00 12.15 ARKIPÄIVÄN FYSIIKKAA

SUNNUNTAI 14.1.2007 12.00 12.15 ARKIPÄIVÄN FYSIIKKAA SUNNUNTAI 14.1.2007 12.00 12.15 ARKIPÄIVÄN FYSIIKKAA Päärakennus, sali 5 (3. krs) Järjestäjä: Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden laitos ja Suomen Fyysikkoseura. Professori Keijo Hämäläinen (Helsingin

Lisätiedot

10.00 12.00 HAVAINNOT JA MAAILMANKUVA Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto)

10.00 12.00 HAVAINNOT JA MAAILMANKUVA Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto) TORSTAI 13.1. 9.30 10.00 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA 10.00 12.00 HAVAINNOT JA MAAILMANKUVA Puheenjohtaja: Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto) Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto): Vain suhteiden

Lisätiedot

LAUANTAI Päivän tiedepostimerkki Luentosali 5 Akateemikko Olli Lehto: Kylmän sodan matemaatikkokongressi

LAUANTAI Päivän tiedepostimerkki Luentosali 5 Akateemikko Olli Lehto: Kylmän sodan matemaatikkokongressi Ä 14.00 14.45 Päivän tiedepostimerkki Prof. emer. Anto Leikola: Hyödyn ajan merkkimiehiä: Kalm, Gadd, Forsskål 15.00 18.00 Yleisradio ja kulttuuritehtävä Keskustelutilaisuus 15.15 17.15 Kansalliskielet

Lisätiedot

Tieteen päivät 2005 12. 16.1.2005 Suhteellista?

Tieteen päivät 2005 12. 16.1.2005 Suhteellista? Ä ieteen päivät 2005 12. 16.1.2005 uhteellista? 86 Kaikkiin tilaisuuksiin vapaa pääsy OJLM MM.: KKVKKO 12.1. 10.00 11.30 vajaiset elsingin yliopiston juhlasali, leksanterinkatu 5 nton Webern: Langsamer

Lisätiedot

10.12. klo 18 prof. Jaakko Frösén kertoo tutkimushankkeistaan. otsikolla Ajankohtaista Petrasta. vuoren kaivauksiin.

10.12. klo 18 prof. Jaakko Frösén kertoo tutkimushankkeistaan. otsikolla Ajankohtaista Petrasta. vuoren kaivauksiin. ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen sitelmiä, kuukausikokouksia 9.12. Klo 18.00 uomalaisen iedeakatemian yhteisistunto: Väisälän rahaston apurahojen ja palkintojen jakotilaisuus. äätytalo, sali

Lisätiedot

Näyttelyt ja muut tapahtumat

Näyttelyt ja muut tapahtumat Näyttelyt ja muut tapahtumat AJANKOHTAISTA TUTKIMUSTA, KILPAILUJA Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, 3. krs aula Ajankohtaisia tutkimushankkeita: mm. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS Ella Bingham, TKK Mikä FICS on Kuka minä olen Tutkijakoulun koordinaattori Dosentti, HY tietojenkäsittelytiede TkT, TKK informaatiotekniikka DI, TKK systeemi-

Lisätiedot

10.00 12.30 KUMPI VIE: ME VAI GEENIT? Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: professori Irma Thesleff (Helsingin yliopisto)

10.00 12.30 KUMPI VIE: ME VAI GEENIT? Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: professori Irma Thesleff (Helsingin yliopisto) PERJANTAI 14.1. 9.30 10.00TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA 10.00 12.30 KUMPI VIE: ME VAI GEENIT? Puheenjohtaja: professori Irma Thesleff (Helsingin yliopisto) Dosentti Mikko Frilander (Helsingin yliopisto):

Lisätiedot

Maakuntaviesti Mikkeli

Maakuntaviesti Mikkeli Maakuntaviesti 15.2.2017 Mikkeli 1 19 Mikkeli Itä 1:45:47.3 2 18 Mikkeli Länsi 1:47:39.3 3 30 Rantasalmi 1:52:56.3 4 20 Mikkeli Haastaja 1:53:31.8 5 36 Sulkava 1:56:14.6 6 22 Mäntyharju 2:01:48.5 7 26

Lisätiedot

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33 Stage 1 -- Perässä vedettävä 1 140 24,60 5,6911 150,0000 100,00 13 Matero, Ari 2 138 24,88 5,5466 146,1932 97,46 91 Kervola, Marko 3 122 22,37 5,4537 143,7448 95,83 7 Laukia, Jarkko 4 144 29,56 4,8714

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22,89 17.7.2010 Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22,36 17.7.2010 Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Leppävirta 22,28 17.7.2010 Kangaslampi 4 Matti Saukkonen

Lisätiedot

Tieteen päivät missä? Tieteen päivien ohjelma on keskitetty Helsingin yliopiston päärakennukseen (Fabianinkatu 33):

Tieteen päivät missä? Tieteen päivien ohjelma on keskitetty Helsingin yliopiston päärakennukseen (Fabianinkatu 33): ON HYVÄ TIETÄÄ Tieteen päivät 30 vuotta Tieteen päivien tarkoituksena on tarjota uteliaalle yleisölle ajan tasalla olevaa uusinta tutkimustietoa, rationaalisen maailmankuvan aineksia sekä kertoa laajemminkin

Lisätiedot

SM Darts B-501, B-KRI ja tasoitusmestaruudet Sokos hotel Vantaa, Vantaa

SM Darts B-501, B-KRI ja tasoitusmestaruudet Sokos hotel Vantaa, Vantaa SM Darts B-501, B-KRI ja tasoitusmestaruudet 3-5.10.2014 Sokos hotel Vantaa, Vantaa MS-B 501 os.määrä: 144 1. Marko Tamminen Casablanca 2. Jani Wallin Player's DC 3.-4. Timo Kuosmanen Team Lassila 3.-4.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Piiri Cup pistetaulukko. 5 Länsi-Suomi 4 0 4 11 4 2 4 17 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 57

Piiri Cup pistetaulukko. 5 Länsi-Suomi 4 0 4 11 4 2 4 17 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 57 Piiri Cup pistetaulukko Sij. Piiri MJ1 MJ2 NJ SJ/A SJ/B SJ/C MP/A MP/B MP/C Miesten Singelit Naisten Singelit YHT. 1 Keski-Suomi 32 0 4 2 4 11 9 28 0 3 3 21 0 0 0 3 0 0 120 2 Eteläinen-Suomi 11 4 20 2

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI

KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI Tutkimusohjelman suunnittelun taustaa Voimaa taiteesta -seminaari 27.9.2012 Anu Laukkanen projektitutkija ESITYKSEN RAKENNE I Tutkimusohjelman suunnittelun taustaa II

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN

ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN Äänestyksen tiedot Kokous / Sammanträde Aiheen nimi: ASIA/ÄRENDE 8 Äänestyksen nimi: Äänestyksen aihe: ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN Äänestys alkaa / Omröstningen

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

ASIA/ÄRENDE 9 JAA: KH EI: LAUKKANEN

ASIA/ÄRENDE 9 JAA: KH EI: LAUKKANEN ASIA/ÄRENDE 9 JAA: KH EI: LAUKKANEN Äänestyksen tiedot Kokous / Sammanträde Aiheen nimi: Äänestyksen nimi: Äänestyksen aihe: Äänestys alkaa / Omröstningen börjar Äänestys päättynyt / Omröstningen avslutad:

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 12.1. 12.00 14.00 E=mc 2 Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: professori Keijo Kajantie (Helsingin yliopisto)

KESKIVIIKKO 12.1. 12.00 14.00 E=mc 2 Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: professori Keijo Kajantie (Helsingin yliopisto) KESKIVIIKKO 12.1. 12.00 14.00 E=mc 2 Päärakennus, sali 1 (2. krs), Fabianinkatu 33 Puheenjohtaja: professori Keijo Kajantie (Helsingin yliopisto) Professori Jukka Maalampi (Jyväskylän yliopisto): Suhteellisuusteoria

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

ABI-päivä Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

ABI-päivä Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA ABI-päivä 12.1.2017 Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Oppiaine ja vastuuhenkilö Esittelyaika Paikka Biokemia ja biotekniikka Jarmo Käpylä Biologia Timo

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 RANTASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018 I lk Äidinkieli Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1 Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2 Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 A1-Englanti

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT 19.08.2009 KLO 17.30, Eläintarhan urheilukenttä Miehet yleinen Keihäs 1 Rahunen Toni M TKP Tieto 50,07 3 Ojanen Markku M Varma 42,89 4 Haataja Ahti M Lähivakuutus 40,99

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

HRK.fi uistelu Petäys Resort

HRK.fi uistelu Petäys Resort HSVU Tulostettu 1.8.2015 Sivut 1 / 21 SUURIN KALA 4 Kai Martiskainen, Kimmo Niemi, Tero Niemi 10265 Hauki 6900 10265 10265 1 23 Topi Salo, Mika Salo 4050 2485 6535 9020 2 15 Jani Hellsten, Veikko Hellsten,

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN PÄIVÄ

LUKIOLAISTEN PÄIVÄ LUKIOLAISTEN PÄIVÄ 21.4.2017 Ohjelmaa luentosaleissa IX ja X (Natura, Yliopistonmäki) klo 10 12 Tietoa Turun yliopiston koulutustarjonnasta ja valmistuneiden urapoluista. Opintoneuvoja Maria Henninen Millaista

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

NEZ / SM Botniaring Race Kilpailun tulos

NEZ / SM Botniaring Race Kilpailun tulos Legends aika-ajo 1 5 Kimmo Mirjamo 1:27.486 1:23.146 1:23.504 1:23.428 1:23.440 1:23.476 49 Nina Lätti 1:27.321 1:23.281 1:23.441 1:23.531 1:24.009 1:23.869 76 Jere Rantaniemi 1:27.227 1:23.721 1:24.058

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Vuoden 2014 maratoonit

Vuoden 2014 maratoonit Vuoden 2014 maratoonit Absetz Ilmari 2/10 3.44.28 (M 55/2) Absetz Ilmari 8/10 3.52.11 (M 55/2) Ahonen Jani Lohdutus 4.21.23 (M alle 40/3) Airaksinen Pekka 1/10 5.05.37 (M 60/9) Airaksinen Pekka 8/10 5.07.07

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

RANKING OSIO 1 KAIKKI TULOKSET

RANKING OSIO 1 KAIKKI TULOKSET RANKING 2007-2008 OSIO 1 KAIKKI TULOKSET NIMI SEURA TULOS Yht. KESKI- PARAS Pelaaja N:o Kaadot KAUPUNKI COUNTRY TAS. TULOS 1 2 3 4 5 YHT. ARVO SARJA 1 Asplund Teemu Ailec Helsinki 1119 0 1119 222 216 209

Lisätiedot

HBL Mestaruudet lopputilanne

HBL Mestaruudet lopputilanne HBL Mestaruudet lopputilanne 23.10.2016 MIESTEN PARIKISA Nimi Seura Tulos 1 Pasi Uotila Ailec 1546 2763 Olli Pakonen Ailec 1217 2 Miikka Vaarala GB 1317 2716 Joonas Jähi GB 1399 3 Olli Kovanen Patteri

Lisätiedot

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi:

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi: Myönnetyt Fellowship-apurahat 7.12.2017 FaT Hanna Antila 45 500 FT Heidi Haikala 65 000 LT Aida Kiviniemi 65 000 LT Satu Lamminmäki 65 000 LT Kaisu Luiro-Helve 60 000 FM Tuomo Mantere 60 000 PhD Kert Mätlik

Lisätiedot

Vesileppis Darts Open Leppävirta

Vesileppis Darts Open Leppävirta Vesileppis Darts Open -.9.9 Leppävirta Miesten Kriketti (57) Sami Sanssi, Päkki Darts Jarkko Komula, Sörkan Tikka -4 Marko Kantele, Samuli Blues Ulf Ceder, Samuli Blues 5-8 Asko Niskala, Willy s DC Torbjörn

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 SM-luokat: DR6, 6-koiran kärryluokka 2 x 6,0 km 1. Kaivola Teemu, L-SVU 20:47.8 10:22.7 10:25.1 34.621 x 2. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS 22:29.2 11:14.9 11:14.3

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

JESSE- uistelu

JESSE- uistelu HSVU Tulostettu 14.6.2015 Sivut 1 / 21 5 Juha Rantala, Jussi Jaakkola 520 10120 10640 41520 1 6 Janne Virtanen, Petro Virtanen, Niki Kuokkanen 14120 1210 Hauki 8280 15330 18960 2 3 Kari Hämäläinen, Pertti

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot

Hassen Lohdutusmaratoonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lohdutusmaratoonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lohdutusmaratoonin (26.09.2015) tulokset Maraton 1.Borenius Henrik 3.21.20 (M alle 40/1) 2.Laasonen Lauri 3.44.57 (M 60/1) 3.Ollila Veikko 3.52.29 (M 60/2) 4.Perttula Mikko 3.56.44 (M 50/1) 5.Tanskanen

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

H 1 Ruokolainen Olli JaRu H60 1 Särssi Mauri RiRu Rantala Hannu JaRu

H 1 Ruokolainen Olli JaRu H60 1 Särssi Mauri RiRu Rantala Hannu JaRu Etelä-Hämeen Reservilupseeripiiri 11-12.6.2016 Pienoiskivääri 60 ls makuu H 1 Ruokolainen Olli JaRu 95 95 98 92 93 92 565 H60 1 Särssi Mauri RiRu 88 88 93 91 92 88 540 2 Rantala Hannu JaRu 87 78 82 76

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

HOAY HELSINGIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY YHTEYSOPETTAJAPÄIVÄ 24.10.2015 PAASITORNI

HOAY HELSINGIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY YHTEYSOPETTAJAPÄIVÄ 24.10.2015 PAASITORNI YHTEYSOPETTAJAPÄIVÄ 24.10.2015 PAASITORNI 9.00 9.15 SEMINAARIN AVAUS, :N PUHEENJOHTAJA TIMO SAAVALAINEN 9.15 10.15 MEDIA JA ME, OAJ:N VIESTINTÄJOHTAJA MARJA PUUSTINEN 10.15 10.30 TAUKO 10.30 11.00 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8. - 9.10.2008 OHJELMA KESKIVIIKKO 8.10.2008 Paikka: Seinäjoki-sali, Kampustalo (Keskuskatu 34) Päivän

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Puheenjohtajana: yksikön johtaja Arja Kallio 10.00 10.10 Tervetuloa, Yksikön johtaja Arja Kallio 10.10 10.50 Käytännön asioita aloittaville huippuyksiköille, Tiedeasiantuntija

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot