EDUSKUNTAVAALIT VAALIOHJEET. Maistraatin tehtävät. Oikeusministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDUSKUNTAVAALIT VAALIOHJEET. Maistraatin tehtävät. Oikeusministeriö"

Transkriptio

1 7 EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET Maistraatin tehtävät Oikeusministeriö

2 OM 36/51/2014 VAALIOHJEET VUONNA 2015 TOIMITETTAVIA EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998) 10 :n nojalla asianomaisille vaaliviranomaisille seuraavat vaaliohjeet toimitettavia eduskuntavaaleja varten. Vaaliohjeet ovat voimassa Vaaliohjeet Nro 1: Nro 2: Nro 3: Nro 4: Nro 5: Nro 6: Nro 7: Nro 8: Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät Vaalilautakunnan tehtävät Ennakkoäänestys laitoksessa Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Kotiäänestys Ennakkoäänestys ulkomailla Maistraatin tehtävät Vaalipiirilautakunnan tehtävät Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen Ylitarkastaja Heini Huotarinen Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Faksi Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL HELSINKI VALTIONEUVOSTO

3 ii

4 iii Sisällys: 1. Yleistä eduskuntavaaleista Maistraatin tehtävät Vaalitietojärjestelmän käyttö Äänioikeusrekisterin perustaminen ja nähtävillä pito Oikaisuvaatimuksen käsittely Muut äänioikeusrekisteriin liittyvät tehtävät Muita ohjeita Liitteet: LIITE 1: Vaalilaki (714/1998) I osa: Yhteiset säännökset luku: Yleiset säännökset luku: Vaaliviranomaiset luku: Äänioikeusrekisteri luku: Ehdokasasettelun viranomaistehtävät luku: Ennakkoäänestys luku: Vaalipäivän äänestys luku: Vaalien tuloksen laskenta ja vahvistaminen luku: Muutoksenhaku II osa: Vaalikohtaiset säännökset luku: Eduskuntavaalit luku: Presidentinvaali luku: Kunnallisvaalit luku: Europarlamenttivaalit III osa: Erinäiset säännökset luku: Täydentävät säännökset luku: Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset LIITE 2: Oikaisuvaatimus LIITE 3: Eräitä määräaikoja... 51

5 iv

6 1. YLEISTÄ EDUSKUNTAVAALEISTA Vuoden 2015 eduskuntavaalit Suomessa toimitetaan eduskuntavaalit sunnuntaina 19 päivänä huhtikuuta Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa ja ulkomailla Ulkomailla olevassa suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan kuitenkin aloittaa jo Eduskuntavaalien vaalipäivä on virallinen liputuspäivä. Eduskuntavaaleissa noudatettavat säädökset Eduskuntavaalien toimittamisesta säädetään perustuslaissa ja vaalilaissa (714/1998, liite 1) Lisäksi eduskuntavaaleissa sovelletaan ehdokkaan vaalirahoituksesta annettua lakia (273/2009) ja puoluelakia (10/1969). Vaaleihin liittyvistä rikoksista (vaalirikos, vaalilahjonta, vilpillinen äänestäminen ja vaalituloksen vääristäminen) säädetään rikoslain 14 luvun 1 4 :ssä (578/1995). Äänioikeus ja vaalikelpoisuus sekä äänioikeusrekisteri Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset. Vaalikelpoinen eli kelpoinen olemaan ehdokkaana eduskuntavaaleissa on jokainen äänioikeutettu, joka ei ole vajaavaltainen. Kansanedustajaksi ei kuitenkaan voida valita sotilasvirassa olevaa henkilöä. Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti Väestörekisterikeskus perustaa viimeistään keskiviikkona äänioikeusrekisterin, johon otetaan ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja toimitettavissa eduskuntavaaleissa. Jokaisesta äänioikeutetusta otetaan äänioikeusrekisteriin vaalilain 18 :ssä luetellut tiedot, sellaisina kuin ne ovat väestötietojärjestelmässä perjantaina kello 24.

7 2 Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää sen viimeistään torstaina niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. 1 Ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista. Äänioikeusrekisterin tiedot ovat henkilötunnuksia ja väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 :ssä tarkoitetun turvakiellon alaisia tietoja lukuun ottamatta nähtävillä ja maksutta saatavissa maistraateissa virka-aikana maanantaista lukien. Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty äänioikeusrekisteristä pois tai että häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen, voi tehdä äänioikeusrekisteriä koskevan oikaisuvaatimuksen maistraatille viimeistään tiistaina Maistraatti ratkaisee oikaisuvaatimukset, minkä jälkeen äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi tiistaina Äänioikeusrekisterissä olevat tiedot ovat henkilötunnuksia ja turvakiellon kohteena olevia tietoja lukuun ottamatta julkisia. Äänioikeusrekisterissä ja siitä tulostetuissa vaaliluetteloissa olevat äänestämistä koskevat merkinnät tulevat julkisiksi kuitenkin vasta sen jälkeen kun vaalipäivän äänestys on päättynyt. Vaaliluettelot eivät kuitenkaan ole julkisia niiden henkilöiden osalta, joiden kohdalle vaaliluetteloon on tulostettu merkintä T osoittamaan sitä, että henkilölle on merkitty äänioikeusrekisteriin tieto turvakiellosta. Äänestäminen Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä. 1 Ilmoituskortti on suomenkielinen (vaalilomake nro 3s), jos väestötietojärjestelmään on henkilön äidinkieleksi tai asiointikieleksi merkitty suomi, ja ruotsinkielinen (vaalilomake nro 3r), jos henkilön äidinkieleksi tai asiointikieleksi on merkitty ruotsi, norja, islanti tai tanska. Jos äidinkieli tai asiointikieli on muu kuin edellä oleva, kortti kirjoitetaan yksikielisessä kunnassa kunnan kielellä ja kaksikielisessä kunnassa kunnan enemmistön kielellä. Ahvenanmaalla vakinaisesti asuville lähetetään ruotsinkielinen kortti ja ulkomailla vakinaisesti asuville kaksikielinen kortti (vaalilomake nro 3u). 2 Oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika siirtyy perjantaista (3.4.) tiistaihin (7.4.) pääsiäisen takia VaaliL 189 :n 2 momentin nojalla.

8 3 Ennakkoäänestyspaikat Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa, joita ovat: 1) kotimaassa kunnanhallituksen määräämät yleiset ennakkoäänestyspaikat; sekä 2) ulkomailla valtioneuvoston asetuksella säädetyt Suomen edustustot ja niiden toimipaikat. Luettelo yleisistä ennakkoäänestyspaikoista julkaistaan oikeusministeriön vaalisivuilla Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat: 3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen määräämät sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitokset), joissa voivat äänestää niissä olevat tai niihin otetut äänioikeutetut; ja 4) ennakkoäänestyksen aikana ulkomailla olevat suomalaiset laivat, joissa voi äänestää laivan henkilökunta. Lisäksi ennakkoäänestys voidaan tietyin edellytyksin järjestää: 5) äänestäjän kotona (kotiäänestys) silloin kun äänioikeutetun kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestystai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi säädettyjen edellytysten täyttyessä äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Vaalipäivän äänestyspaikat Vaalipäivänä sunnuntaina äänestys toimitetaan kello 9-20 jokaisessa kunnassa äänestysalueittain. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Äänioikeutettu voi tarvittaessa tiedustella vaalipäivän äänestyspaikkaansa maistraatista.

9 4 2. MAISTRAATIN TEHTÄVÄT 2.1. Vaalitietojärjestelmän käyttö Maistraatit käyttävät vuoden 2015 eduskuntavaaleissa seuraavia oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän (VAT) osajärjestelmiä: - pohja- ja paikkatietojärjestelmä ja - äänioikeustietojärjestelmä (äänioikeusrekisteri). Oikeusministeriö on antanut maistraateille seuraavat vaalitietojärjestelmän käyttöohjeet (VAT-ohjeet): -Nro 1: Vaalitietojärjestelmän tekninen ohje -Nro 2c: Pohja- ja paikkatietojärjestelmän käyttöohjeet maistraatille -Nro 4a: Äänioikeustietojärjestelmän käyttöohjeet maistraatille 2.2. Äänioikeusrekisterin perustaminen ja nähtävillä pito Äänioikeusrekisterin perustaminen Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin (äänioikeustietojärjestelmä) vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten viimeistään keskiviikkona Äänioikeusrekisteriin otetaan äänioikeutetuista vaalilain 18 :n 2 ja 3 momentissa luetellut tiedot sellaisina kuin ne ovat väestötietojärjestelmässä perjantaina klo 24. Väestörekisterikeskus antaa tarvittaessa maistraateille tarkempia ohjeita siitä, miten muuttoilmoituksia käsitellään kyseisenä perjantaina. Äänioikeutetuille lähetetyissä vaalilain 21 :ssä tarkoitetuissa ilmoituskorteissa on sen lähettäjäksi mainittu se maistraatti, jonka virka-alueella äänioikeutetulla on kotikunta sekä maistraatin yhteystiedot. Äänioikeusrekisterin nähtävillä pito Äänioikeusrekisterin vaalilain 18 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut tiedot lukuun ottamatta henkilötunnuksia ja mahdollisen turvakiellon alaisia tietoja ovat tarkastusta varten nähtävissä tai maksutta puhelimitse saatavissa maistraateissa arkipäivisin virka-aikana maanantaista lukien. Ennakkoäänestyksen alkamisesta lukien äänioikeusrekisteriin tehtävät äänestämistä koskevat merkinnät eivät ole julkisia, ennen kuin vaalipäivän äänestys on päättynyt sunnuntaina kello 20. Maistraatit voivat antaa äänioikeusrekisteristä otteita. Milloin ote annetaan muulle kuin asianomaiselle henkilölle tai vaaliviranomaiselle, on

10 5 siitä vaalilain 187 :n mukaan jätettävä henkilötunnus pois (rekisterin ns. tietopalveluote). Ote annetaan vaalilain 23 :n 2 momentin perusteella maksutta sille, josta otteessa on tietoja, ja vaaliviranomaiselle. Muille otteet ovat maksullisia valtiovarainministeriön maistraattien suoritteiden maksuista antaman asetuksen mukaisesti. Äänioikeusrekisterin maksuton nähtävänä pito on käytännössä toteutettavissa näyttämällä asiakkaalle äänioikeusrekisterin tietopalveluotteen tiedot tietokoneen näytöltä. Tietopalveluotteelle tulostuvat vain äänioikeusrekisterin julkiset tiedot. Asianosaiselle äänioikeutetulle itselleen, kun hänen henkilöllisyydestään on varmistuttu, voidaan näyttää ja antaa henkilötunnuksen ja mahdollisen turvakiellon alaiset tiedot sisältävä ote. Tällainen ote voidaan antaa myös vaaliviranomaiselle, jos äänioikeutetulla ei ole turvakieltoa. Tietojen antaminen puhelimitse maksutta tulee rajata henkilöä itseään ja hänen lähiomaisiaan koskeviin tietoihin. Koska puhelimessa on vaikea varmistua luotettavasti asianosaisen henkilöllisyydestä, tulee siinä antaa vain äänioikeusrekisterin julkisia tietoja. Tämä varmistuu parhaiten ottamalla äänioikeusrekisteristä (sovelluksen näytölle) puhelinpalveluakin varten aina ns. tietopalveluote. Tietojen massaluovutusta puhelimitse ei vaalilain säännöksissä ole tarkoitettu. Äänioikeusrekisteri ei sovellu yleisön itsepalvelukäyttöön, ja sitä saavat käyttää vain vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietoihin käyttäjiksi merkityt maistraatin virkailijat. Äänioikeusrekisterin tiedot ovat maistraatissa nähtävillä aina siihen saakka kunnes rekisteri vaalien tuloksen tultua lainvoimaiseksi hävitetään. Väestörekisterikeskus tiedottaa Virallisessa lehdessä ja sopivaksi katsomallaan tavalla muutoinkin äänioikeusrekisterin tietojen saatavilla pidosta sekä siitä, miten rekisterissä olevia tietoja koskeva oikaisuvaatimus tehdään. Turvakiellot Jos henkilölle on hakemuksesta väestötietojärjestelmään talletettu väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista säädetyn lain (661/2009) 36 :ssä tarkoitettu turvakielto, henkilön äänioikeusrekisterissä olevista tiedoista ovat maistraateissa tarkastusta varten nähtävinä vain nimi, äidinkieli ja rekisteriin ottamisen päivämäärä. Siten äänioikeusrekisterissä olevat vaalipiiri-, koti-

11 6 kunta-, äänestysalue-, äänestyspaikka-, asuinvaltio- ja maistraattitiedot eivät ole julkisesti nähtävillä näiden henkilöiden osalta. Äänioikeusrekisterissä on merkintä turvakiellosta, jos se on talletettu väestötietojärjestelmään viimeistään Jos väestötietojärjestelmään merkitään turvakielto tämän jälkeen, maistraatin on merkittävä turvakielto erikseen myös äänioikeusrekisteriin Oikaisuvaatimuksen käsittely Oikaisuvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuksen voi tehdä jokainen joka katsoo, että 1) hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai 2) häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä koskien vain omaa äänioikeutta tai rekisterissä olevia omia tietoja. Oikaisuvaatimusta, joka koskee toisen henkilön äänioikeutta tai toisen henkilön tietoja, ei voi tehdä. Toisen puolesta oikaisuvaatimuksen voi tehdä vain erillisen valtuutuksen nojalla. Mahdollista on kuitenkin tehdä vapaamuotoinen huomautus maistraatille toisen henkilön äänioikeudesta tai hänen rekisterissä olevista tiedoistaan. Tällaisessa tapauksessa maistraatti voi tehdä itseoikaisun. Oikaisuvaatimus voidaan perustaa myös sellaisiin asianomaisen henkilön äänioikeuteen vaikuttaviin seikkoihin, jotka ovat sattuneet äänioikeusrekisterin perustamisen jälkeen. Tällainen seikka on esimerkiksi Suomen kansalaisuuden saaminen. Äänioikeusrekisterissä olevat tiedot määräytyvät sen mukaan mitä tietoja väestötietojärjestelmään oli merkitty klo 24. Mikäli henkilö on tehnyt muuttoilmoituksensa siten, että se saapuu maistraatille vasta sanotun määräajan jälkeen, hän ei voi tämän muuttoilmoituksen nojalla vaatia oikaisua häntä koskeviin kunta- ja äänestysaluetietoihin. Ratkaisevaa on siis se, että muuttoilmoitus on maistraatilla viimeistään perjantaina virka-ajan päättyessä. Mikäli esimerkiksi muuttoilmoitus on jätetty postin kuljetettavaksi ja se saapuu maistraatille sanotun määräajan jälkeen tai henkilö on soittanut muuttoilmoituspuhelimeen perjantaina virka-ajan jälkeen, oikaisuvaatimusta ei tule hyväksyä. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä esimerkiksi kuntaa tai äänestysaluetta koskevista tiedoista. Koska vaatimus koskee itse asiassa henkilön asuntoa, voi sama asia tulla muutoksenhaun kohteeksi kahdella tavalla: valittamalla kotikuntamerkinnän korjausta väestötietojärjestelmässä

12 7 koskevasta maistraatin ratkaisusta kotikuntalain nojalla taikka hakemalla oikaisua äänioikeusrekisteriin vaalilain nojalla. Ratkaisut tehdään tällöin erikseen. Oikaisuvaatimuksen tekeminen Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisena maistraatille viimeistään tiistaina Maistraatti ratkaisee oikaisuvaatimukset, minkä jälkeen äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi tiistaina Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai telefaksina tai sähköpostina, jolloin sen käsittelyssä noudatetaan sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia (13/2003). Oikaisuvaatimus voidaan tehdä mihin tahansa maistraattiin tai sen palveluyksikköön. Maistraatti käsittelee asian siirtämättä sitä toiselle maistraatille. Oikaisuvaatimus on hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava maistraatille tai lähetettävä maistraatille siinä järjestyksessä kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä käyttäen oikeusministeriön päätöksellä (802/1998) vahvistetun kaavan mukaista lomaketta (liite 2). Väestörekisterikeskuksen on huolehdittava, että lomakkeita on painettuina tai monistettuina maistraateissa ja niiden palveluyksiköissä sekä muissa paikoissa, joissa äänioikeusrekisterin tiedot ovat nähtävillä. Lomake löytyy myös sähköisessä muodossa oikeusministeriön vaalisivuilta osoitteesta Oikaisuvaatimuksen voi kuitenkin tehdä muutoinkin, kuitenkin aina kirjallisesti. Maistraatin ratkaisut oikaisuvaatimuksiin Maistraatti ratkaisee äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset viimeistään tiistaina ja tekee ratkaisuista mahdollisesti aiheutuvat muutokset äänioikeusrekisteriin viimeistään tiistaina ennen kello 12. Jos oikaisuvaatimuksia tehdään maistraatille vielä klo välisenä aikana, maistraatin on välittömästi otettava yhteys Väestörekisterikeskukseen ja sovittava sen kanssa asianmukaisista menettelytavoista. Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on perusteltava. Maistraatti voi - hyväksyä oikaisuvaatimuksen, - hylätä oikaisuvaatimuksen tai - jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta. 3 Oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika siirtyy perjantaista (3.4.) tiistaihin (7.4.) pääsiäisen takia VaaliL 189 :n 2 momentin nojalla.

13 8 Maistraatin on viipymättä annettava päätöksensä tiedoksi asianosaiselle todisteellisena tiedoksiantona hallintolain (434/2003) 60 :n mukaisesti, käytännössä useimmiten postitse saantitodistusta vastaan. Mikäli päätös sisältää sen, että henkilö otetaan äänioikeusrekisteriin, maistraatin on samalla toimitettava hänelle vaalilain 21 :ssä tarkoitettu ilmoituskortti. Jollei vastaanottajan postiosoitetta tunneta, maistraatin päätös on julkaistava virallisessa lehdessä. Seuraavassa on eräitä esimerkkejä siitä, millaisia maistraatin päätökset voivat olla. 1) Oikaisuvaatimusta ei oteta asiallisesti tutkittavaksi, jolloin päätös kirjoitetaan esimerkiksi seuraavasti: N.N. Äänioikeusrekisteriin ottamista koskeva oikaisuvaatimus olisi tullut tehdä maistraatille viimeistään huhtikuun 7 päivänä Oikaisuvaatimuksenne on jätetty X:n maistraatille huhtikuun 8 päivänä 2015 kello 9 ja siis säädetyn määräajan jälkeen. Tämän vuoksi maistraatti jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta. 2) Oikaisuvaatimus on tutkittu, mutta hylätty, jolloin päätös kirjoitetaan esimerkiksi seuraavasti: N.N. Suomen eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Esitetyn selvityksen mukaan Te olette Italian kansalainen, mutta ette Suomen kansalainen. Tästä johtuen Teidät on jätetty ottamatta eduskuntavaalien äänioikeusrekisteriin. Maistraatti hylkää oikaisuvaatimuksen. 3) Oikaisuvaatimus on hyväksytty, jolloin päätös kirjoitetaan esimerkiksi seuraavasti: N.N. Esitetyn selvityksen perusteella Te olette saanut Suomen kansalaisuuden Maistraatti hyväksyy oikaisuvaatimuksenne ja merkitsee, ottaen huomioon väestötietojärjestelmässä Teistä olevat tiedot, Teidät äänioikeusrekisteriin äänioikeutetuksi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa X:n vaalipiirissä, Y:n kunnan äänestysalueessa nro Z.

14 9 Itseoikaisujen tekeminen äänioikeusrekisteriin Jos maistraatti tai Väestörekisterikeskus katsoo, että - henkilö on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai - henkilö on oikeudettomasti otettu äänioikeusrekisteriin taikka - henkilöä koskeva äänioikeusrekisterissä oleva merkintä on virheellinen, maistraatti tai Väestörekisterikeskus voi viran puolesta 1) lisätä henkilön äänioikeusrekisteriin, 2) merkitä hänet rekisterissä äänioikeutta vailla olevaksi tai 3) korjata rekisterissä olevia häntä koskevia virheellisiä tietoja. Muutokset on tehtävä viimeistään tiistaina ennen kello 12 eli ennen kuin äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi. Lisäyksissä on kyse äänioikeutetuista henkilöistä, jotka oikeudettomasti, esimerkiksi jonkin rekisteriteknisen syyn vuoksi ovat jääneet ottamatta rekisteriin, vaikka he ovat äänioikeutettuja, tai henkilöistä, jotka saavat Suomen kansalaisuuden äänioikeusrekisterin perustamisajankohdan jälkeen. Niissä tapauksissa, joissa henkilö merkitään äänioikeusrekisterissä äänioikeutta vailla olevaksi, on kyse henkilöistä, jotka oikeudettomasti ovat äänioikeusrekisterissä esimerkiksi sen vuoksi, että - he ovat kuolleet tai heidät on julistettu kuolleeksi taikka - he ovat menettäneet Suomen kansalaisuuden äänioikeusrekisterin perustamisajankohdan jälkeen taikka - henkilöistä, jotka on otettu rekisteriin oikeudettomasti, esimerkiksi rekisteriteknisen syyn vuoksi, vaikka he eivät ole äänioikeutettuja. Henkilön merkitseminen rekisterissä äänioikeutta vailla olevaksi tarkoittaa käytännössä sitä, että henkilön kohdalle rekisteriin merkitään joko tieto Merkitty äänioikeutta vailla olevaksi tai Merkitty kuolleeksi. Ensiksi mainittua merkintää täydennetään sen syitä tarkemmin määrittävillä päätösstatus ja päätöspäivä -merkinnöillä sekä vapaamuotoisella selostetekstillä. Kun henkilö on rekisterissä vailla äänioikeutta, ei äänioikeuden käyttämistä koskevaa merkintää voi hänen kohdalleen tehdä. Henkilön tietoja ei kuitenkaan poisteta rekisteristä ja ne ovat siitä edelleen saatavissa. Jos henkilö merkitään äänioikeusrekisterissä äänioikeutta vailla olevaksi, asiasta on tehtävä kirjallinen päätös ja viipymättä annettava se tiedoksi asianomaiselle postitse kirjattuna lähetyksenä tai, jos se ei aiheuta viivytystä, muulla todistettavalla tavalla. Jollei vastaanottajan postiosoitetta tunneta, on päätös julkaistava virallisessa lehdessä. Kirjallista päätöstä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos on kyse kuolleesta tai kuolleeksi julistetusta henkilöstä. Sen sijaan esimerkiksi Suomen kan-

15 10 salaisuuden menettäneelle päätös tulee lähettää. Seuraavassa esimerkki siitä, millainen maistraatin päätös voisi olla: N.N. Saadun selvityksen mukaan Te olette menettänyt Suomen kansalaisuuden Te ette siten ole äänioikeutettu Suomessa toimitettavissa eduskuntavaaleissa, joten Teidät merkitään äänioikeusrekisterissä äänioikeutta vailla olevaksi. Korjattaessa äänioikeusrekisterissä olevia henkilöä koskevia virheellisiä merkintöjä, on korjauksista viipymättä ilmoitettava asianomaiselle henkilölle. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, mikäli se on ilmeisen tarpeetonta. Vähäisten kirjoitusvirheiden korjauksesta tai vastaavista ei siten tarvitse ilmoittaa. Rekisterissä olevia äänioikeutetun kuntaa, äänestysaluetta ja äänestyspaikkaa koskevia tietoja ei ole pidettävä virheellisinä silloin kun äänioikeutetun muuttoilmoitus, jonka mukaan sanotut tiedot ovat muuttuneet, saapuu maistraatille virkaajan jälkeen. Maistraatin ei tule tällöin muuttaa äänioikeusrekisterissä olevia tietoja tämän muuttoilmoituksen perusteella. Silloin kun henkilö on lisätty äänioikeusrekisteriin (tai äänioikeutta vailla oleva merkitty äänioikeutetuksi), hänelle on toimitettava myös vaalilain 21 :ssä tarkoitettu ilmoituskortti. Kun henkilöä koskevia virheellisiä merkintöjä on korjattu, hänelle voidaan tarvittaessa lähettää uusi ilmoituskortti, mutta ilmoitus voidaan tehdä myös kirjeellä siten, että siihen liitetään äänioikeusrekisteristä otettu, korjatut tiedot sisältävä ote. Kuolintieto Äänioikeusrekisterin lainvoimaiseksi tuloa välittömästi edeltävänä viikonloppuna ( ) Väestörekisterikeskus suorittaa äänioikeusrekisterissä eräajon, jossa niiden henkilöiden kohdalle, joiden kuolemasta on saatu tieto äänioikeusrekisterin perustamisen jälkeen, merkitään tieto kuolemasta. Täten maistraatin ei ole tarpeen merkitä äänioikeusrekisteriin tietoa kuolemasta tai kuolleeksi julistamisesta, joka on merkitty väestötietojärjestelmään viimeistään perjantaina Kuolintietojen merkitseminen erikseen äänioikeusrekisteriin tulee kysymykseen vain niiden tapausten osalta, jotka tulevat maistraatin tietoon ja käsittelyyn maanantaina sekä tiistaina ennen äänioikeusrekisterin lainvoimaiseksi tuloa kello 12.

16 11 Äänestysaluetiedot Todennäköisin äänioikeusrekisterissä esiintyvä virhe on väärä tieto äänioikeutetun äänestysalueesta. Näiden virheiden syy on yleensä täysin rekisteritekninen luonteeltaan. Virhe johtuu väestötietojärjestelmässä rakennukselle merkitystä väärästä äänestysaluetiedosta eli rakennuksella on jonkun muun äänestysalueen tunnus, kuin mihin se tosiasiallisen sijaintinsa perusteella kuuluu. Nämä virheet tulisi havaittaessa korjata maistraatin itseoikaisuna. Äänioikeusrekisterin ohella virheelliseksi todettu äänestysaluetieto on ehdottomasti korjattava väestötietojärjestelmään ko. rakennukselle tai 900-ryhmän olinpaikalle. Mikäli näin ei tehdä, virhe toistuu perustettaessa äänioikeusrekisteri väestötietojärjestelmän tiedoista seuraavan kerran. Valitus hallinto-oikeudelle Maistraatin päätöksestä, jolla oikaisuvaatimus on hylätty tai jätetty tutkimatta, sekä päätöksestä, jolla maistraatti on viran puolesta merkinnyt henkilön äänioikeusrekisterissä äänioikeutta vailla olevaksi, saa asianomainen tehdä valituksen hallinto-oikeudelle. Tällaiseen päätökseen on liitettävä valitusosoitus. Valitus on tehtävä viimeistään 7. päivänä siitä, kun asianosainen on saanut tiedoksi maistraatin päätöksen taikka kun päätös on julkaistu virallisessa lehdessä. Hallinto-oikeudelle osoitetun valituskirjelmän saa valitusajan kuluessa toimittaa maistraatille sen toimesta hallintooikeuteen toimitettavaksi. Valitus on muutoin tehtävä siinä järjestyksessä kuin mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Asianosainen voi samalla tavalla tehdä valituksen hallinto-oikeudelle myös Väestörekisterikeskuksen päätöksestä, jolla Väestörekisterikeskus on viran puolesta merkinnyt henkilön äänioikeusrekisterissä äänioikeutta vailla olevaksi. Hallinto-oikeuden päätös Hallinto-oikeuden on viipymättä annettava päätöksestään tieto valittajalle ja asianomaiselle maistraatille. Mikäli päätös sisältää sen, että henkilö on otettava äänioikeusrekisteriin tai häntä koskevia tietoja on muutettava, hallinto-oikeuden on lisäksi viipymättä ilmoitettava päätöksestä Väestörekisterikeskukselle, jonka on tehtävä äänioikeusrekisteriin tarvittavat muutokset. Mikäli hallinto-oikeus antaa tällaisen päätöksensä myöhemmin kuin keskiviikkona kello 19, sen on lisäksi viipymättä toimitettava päätös asianomaisen kunnan keskus-

17 12 vaalilautakunnalle, joka liittää sen vaaliluetteloon. Jos valitus on hylätty tai jätetty tutkimatta, hallinto-oikeuden on ilmoitettava tästäkin Väestörekisterikeskukselle, jonka on tehtävä äänioikeusrekisteriin siitä merkintä. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. Tarvittaessa on kuitenkin mahdollista turvautua ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin, kanteluun ja menetetyn määräajan palauttamiseen tai hallintopäätösten purkamisen hakemiseen Muut äänioikeusrekisteriin liittyvät tehtävät Äänestysmerkintöjen korjaaminen eräissä tapauksissa Jos kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsija merkitsee ennakkoäänestyksen äänioikeusrekisteriin virheellisesti (esimerkiksi väärän henkilön kohdalle) ja havaitsee virheensä vasta hyväksyttyään näyttöruudun, hänen on viipymättä ilmoitettava tekemästään virheestä asianomaisen kunnan keskusvaalilautakunnalle (sille, johon äänestäjä, joka virheellisesti merkittiin äänestäneeksi, kuuluu). Ilmoituksen saatuaan on sellaisen keskusvaalilautakunnan, joka ei käytä äänioikeusrekisteriä 4 ja jolle on tästä johtuen toimitettu heti äänioikeusrekisterin lainvoimaiseksi tulon jälkeen paperimuotoiset vaaliluettelot, pyydettävä viipymättä maistraattia poistamaan äänioikeusrekisteristä äänestysmerkintä sen äänestäjän kohdalta, jonka vaalitoimitsija oli virheellisesti merkinnyt äänestäneeksi. Maistraatin on tehtävä tällainen korjausmerkintä välittömästi pyynnön saatuaan. Ilmoituskorttien postittaminen eräissä tapauksissa Väestörekisterikeskus huolehtii siitä, että äänioikeusrekisteriin otetuille lähetetään ilmoituskortti viimeistään Ilmoituskortin lähettäjäksi on merkitty asianomainen maistraatti. Jos ilmoituskortin vastaanottajaksi merkitty henkilö ei asu korttiin merkityssä osoitteessa, jakelutoimipaikka jälkeen lähettää kortin kotimaassa uuteen osoitteeseen, jos osoite on tiedossa. Perille saamattomiksi jääneet ilmoituskortit jakelutoimipaikka palauttaa viipymättä asianomaiselle maistraatille. Samoin maistraatille palautetaan myös ulkomaille muuttaneen ilmoituskortti merkinnöin "muuttanut ulkomaille". Maistraatin tulisi mahdollisimman nopeasti käsitellä postin palauttamat ilmoituskortit sekä lähet- 4 Näissä eduskuntavaaleissa tällaisia keskusvaalilautakuntia on vain Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä

18 13 tää ne uudelleen, mikäli maistraatin tiedossa on äänioikeutetun uusi osoite. Ilmoituskorttien valmistaja (vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Edita Prima Oy) toimittaa maistraateille ja yksiköille pakettilähetyksinä niiden Suomessa asuvien äänioikeutettujen ilmoituskortit, joille ei ole väestötietojärjestelmästä saatavissa minkäänlaista osoitetietoa. Maistraatit postittavat näiden ns. 900-ryhmään merkittyjen ilmoituskortit laitoksiin ja vastaaviin. Jos maistraatin tiedossa on 900-ryhmään merkityn henkilön voimassa oleva tilapäinen osoite ulkomailla, maistraatin tulee postittaa ilmoituskortti sillä osoitteella kirjekuoressa. Ne ilmoituskortit, joita maistraatti ei voi lähettää mihinkään oikeana pidettävään osoitteeseen, säilytetään maistraatissa siltä varalta, että äänioikeutettu tulee noutamaan ilmoituskorttinsa maistraatista. Maistraattiin jääneet ilmoituskortit voidaan hävittää sen jälkeen, kun vaalien tulos on lainvoimainen. Äänioikeusrekisterin tulo lainvoimaiseksi Vuoden 2015 eduskuntavaalien äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi tiistaina klo 12. Äänioikeutettujen tietojen muuttamisen mahdollistavat tietojärjestelmän toiminnot otetaan tällöin automaattisesti pois päältä.

19 14 3. MUITA OHJEITA Vaaliviranomaisen vastuu Vaalilain 185 :ssä säädetään, että jos vaalipiirilautakunnan, kunnan keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan jäsen tai vaalitoimitsija taikka muu henkilö vaalilaissa edellytettynä vaaliviranomaisena toimiessaan laiminlyö velvollisuutensa, häntä rangaistaan kuten virkamiestä virkarikoksesta. Oikeusministeriön vaalisivut Oikeusministeriön vaalisivuilla on muun muassa yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten yhteystietoja. Oikeusministeriön palvelunumero äänestäjille Oikeusministeriöllä on äänestäjiä varten maksuton palvelunumero (suomenkielisille) ja (ruotsinkielisille). Tarkoitus on, että äänestäjä voi tiedustella numerosta ennakkoäänestyspaikkojen osoitteita ja aukioloaikoja. Numerossa annetaan äänestäjän kysyessä myös keskeisimmät äänestysohjeet (henkilöllisyystodistus mukaan, ilmoituskortti mukaan jne.). Palvelu on tarkoitettu äänestäjille. Vaaliviranomaisen ei tule soittaa numeroon muutoin kuin poikkeustapauksissa. Väestörekisterikeskuksen päivystys Väestörekisterikeskus päivystää vaaliviranomaisten äänioikeusrekisteriä koskevia kyselyjä varten seuraavasti: 1) Ennakkoäänestyksen aikana (arkipäivisin kello 9-20 sekä lauantaina ja sunnuntaina kello 9 18) ja ennakkoäänestyksen jälkeisinä päivinä (keskiviikkona ja torstaina kello 9-19, perjantaina kello 9-21 ja lauantaina kello 10 17): 2) Vaalipäivänä sunnuntaina kello 9-20: Väestörekisterikeskuksen päivystysnumero on Soittajan tulee kertoa päivystykseen sen henkilön henkilötunnus, jonka tietoja halutaan selvittää. Henkilötunnuksen perusteella Väestörekisterikeskuksesta kerrotaan kysyjälle henkilön nimi, jolloin saadaan varmistetuksi, että käsillä on juuri keskusvaalilautakunnan tarkoitta-

20 15 man henkilön tiedot. Henkilötunnus on hyvä hakea esille asiapapereista jo ennen soittoa Väestörekisterikeskukseen. Jos henkilötunnusta ei tiedetä, on kysyttävä henkilön nimellä. Tämä on huomattavasti hitaampaa, koska äänioikeusrekisterissä on lukuisia samannimisiä henkilöitä. Nimellä kysyttäessä on varauduttava kertomaan henkilöstä lisätietoja, esim. syntymäaika, kotikunta jne. Vaaliviranomaisten yhteystiedot Oikeusministeriön, ulkoasiainministeriön, vaalipiirilautakuntien, kuntien keskusvaalilautakuntien, Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien yhteystiedot ovat nähtävissä oikeusministeriön vaalisivuilta Väestörekisterikeskuksen yhteystiedot - Projektipäällikkö Pauli Pekkanen, puh ; sähköposti: - Palvelupäällikkö Kristiina Kaivonen, puh ; sähköposti: - Palvelupäällikkö Esko Kirjalainen, puh ; sähköposti:

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät

Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2015 Opetuksen järjestäjä Akaan Kaupunki 79300 Alajärven Kaupunki 50100 Alavieskan Kunta 3800 Alavuden Kaupunki

Lisätiedot

Hyvinkään Kaupunki 75800 29200 105000 Hämeenkosken Kunta 0 900 1000 Hämeenkyrön kunta 19900 4400 24300 Hämeenlinnan Kaupunki 0 38900 38900 Iisalmen

Hyvinkään Kaupunki 75800 29200 105000 Hämeenkosken Kunta 0 900 1000 Hämeenkyrön kunta 19900 4400 24300 Hämeenlinnan Kaupunki 0 38900 38900 Iisalmen Liite: Erityisavustukset erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen vuosille 2015-2016 Koulunkäyntiavustajien palkkaaminen Opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien

Lisätiedot

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Hakija Summa Akaan kaupunginhallitus 46800 Alajärven kaupunginhallitus 78000 Alavieskan kunnanhallitus 30640 Anna Tapion säätiö 25660 Artjärven kunnanhallitus 7000

Lisätiedot

Vaalien ajankohdat ja kansalaisten. osallistumisoikeudet. Vastausaika päättyy: 29.8.2014. Lausuntopyynnön taustatiedot. Johdanto

Vaalien ajankohdat ja kansalaisten. osallistumisoikeudet. Vastausaika päättyy: 29.8.2014. Lausuntopyynnön taustatiedot. Johdanto Vaalien ajankohdat ja kansalaisten Vastausaika päättyy: 29.8.2014 osallistumisoikeudet Lausuntopyynnön taustatiedot Johdanto Johdanto Vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävän,

Lisätiedot

Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015

Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015 Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015 Hakija Päätös Akaan kaupunki 30 000,00 A-klinikkasäätiö, Pirkanmaan palvelualue (Helsinki) 60 000,00 Alavuden kaupunki 60 000,00 Asikkalan kunta 30 000,00

Lisätiedot

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0 Rintamaveteraanien kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden määrärahan käyttö vuodelta 2015 Kunta / Kuntayhtymä Määräraha Lisämääräraha Yhteensä Käyttäm. jäänyt Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa

Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa 25.5.2014 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki (ellei muuta lakia ole mainittu) Alkuvuosi 2013 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen Huhtikuu

Lisätiedot

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoo 180000 Etelä-Suomen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti Kirjasto Vastauksia Akaan kaupunginkirjasto 35 Alavieskan kunnankirjasto 10 Alavuden kaupunginkirjasto 49 Asikkalan

Lisätiedot

Nettiäänestystyöryhmän väliraportti Vastausaika päättyy: 29.8.2014

Nettiäänestystyöryhmän väliraportti Vastausaika päättyy: 29.8.2014 Nettiäänestystyöryhmän väliraportti Vastausaika päättyy: 29.8.2014 Lausuntopyynnön taustatiedot Johdanto Johdanto Oikeusministeriö on asettanut nettiäänestystä valmistelevan työryhmän 15.11.2013 alkavaksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 22.1.2012 Toisen vaalin vaalipäivä 5.2.2012 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja kuntavaaleissa

Eräitä määräaikoja kuntavaaleissa Eräitä määräaikoja kuntavaaleissa 9.4.2017 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2013 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen 13 1 ja 3 Huhtikuu 2016 Valtuusto Äänestysaluejaon

Lisätiedot

Toimeentulotuen menot

Toimeentulotuen menot 1 (12) Perus Perus,,, yhteensä yhteensä, Uusimaa (01) Askola (018) 275 31,80 13-40,8 9-62,3 298 16,30 Espoo (049) 45 152 0,20 5 243 4 853-12,4 51 249 0,30 Hanko (078) 772-5,3 70 23,60 17-6,4 861-3,5 Helsinki

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot Avustuksen saaja Kansalaisopisto Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 13 000 Auralan kansalaisopisto

Lisätiedot

SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA

SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA 1 Kirkon työmarkkinalaitos ja allekirjoittaneet järjestöt ovat evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 5 :n 2 momentin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 ja 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi siten, että Manner-Suomessa olisi Manner-Suomen

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

Laki. vaalilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. vaalilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki vaalilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vaalilain (714/1998) 1, 2 :n 3 momentin suomenkielinen sanamuoto, 3 ja 5, 7 :n 2 momentin

Lisätiedot

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi Kunnat Suuralueet 020 Akaa 3 Länsi-Suomi 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi 010 Alavus 3 Länsi-Suomi 016 Asikkala 2 Etelä-Suomi 018 Askola 1 Helsinki-Uusimaa 019 Aura 2 Etelä-Suomi

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta /2015 Laki. vaalilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta /2015 Laki. vaalilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 563/2015 Laki vaalilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vaalilain

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota seuraavaan:

Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota seuraavaan: 18.6.2009 OM 32/51/2009 Liljendalin kunnanhallitus Loviisan kaupunginhallitus Pernajan kunnanhallitus Ruotsinpyhtään kunnanhallitus LOVIISAN KUNNALLISVAALIT 25.10.2009 Valtioneuvoston 23.4.2009 antaman

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02 Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Lähde: Verohallinto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunta Asukas- Tulovero-% Kiinteistöveroprosentit:

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU-OHJELMAN HANKEAVUSTUKSET 2016 Saku Rikala (LTS) Lähde: Aluehallintovirastot

LIIKKUVA KOULU-OHJELMAN HANKEAVUSTUKSET 2016 Saku Rikala (LTS) Lähde: Aluehallintovirastot LIIKKUVA KOULU-OHJELMAN HANKEAVUSTUKSET 2016 Saku Rikala (LTS) 7.11.2016 Lähde: Aluehallintovirastot Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 2,1 miljoonaa euroa avustusta 59 hakijalle: HANKE Apollon Yhteiskoulun

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011

Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011 LIITE 1 Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen 13.1 ja 13.3 Huhtikuu 2010 Valtuusto

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat Koko maa Invataksi 61 836 646 451 28 369 866 50,11 43,89 Paaritaksi 29 953 54 340 6 484 076 131,84 119,32 Taksi 337 255 2 539 189 139 100 865 63,03 54,78 Akaa Invataksi 66 1 462 82 640 60,41 56,53 Paaritaksi

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Kunnat 2015 Maakunnat 2015

Kunnat 2015 Maakunnat 2015 Kunnat 2015 Maakunnat 2015 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

Kampanjan nimi Yhtiö Viite Istuta puu AKAAN SEURAKUNTA Istuta puu ALAJÄRVEN SEURAKUNTA Istuta puu ALAVIESKAN

Kampanjan nimi Yhtiö Viite Istuta puu AKAAN SEURAKUNTA Istuta puu ALAJÄRVEN SEURAKUNTA Istuta puu ALAVIESKAN Kampanjan nimi Yhtiö Viite Istuta puu AKAAN SEURAKUNTA 4074419000784554 Istuta puu ALAJÄRVEN SEURAKUNTA 4074722000784555 Istuta puu ALAVIESKAN SEURAKUNTA 4074448000784554 Istuta puu ALAVUDEN SEURAKUNTA

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSKUTSU 3.4.2014

LIITTOKOKOUSKUTSU 3.4.2014 1 (2) LIITTOKOKOUSKUTSU 3.4.2014 Arvoisa jäsen Kansalaisopistojen liitto KoL - Medborgarinstitutens förbund MiF ry:n liittokokous pidetään 5. 6.6.2014 Turun suomenkielisellä työväenopistolla osoitteessa

Lisätiedot

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden lisämäärärahan jako 2016 Dnro VK/853/ /2016

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden lisämäärärahan jako 2016 Dnro VK/853/ /2016 1 Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden lisämäärärahan jako 2016 Dnro VK/853/02.00.04/2016 Maksupäivä 23.9.2016 Akaan kaupunki 0 Alavuden kaupunki 5 831,05 Askolan kunta 0 Auran kunta

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi?

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi? KUNTALIITTO Hkki Punnonen 12.3.2013 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat

Lisätiedot

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45)

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45) Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain (19.4.2013 klo 8.45) Sähköisen ELY-keskus Tilatunnusten määrä vuonna 2012 (kpl) tukihakemuksen jättäneet tilat (kpl) Osuus kaikista tiloista (%) Uudenmaan

Lisätiedot

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua 18.1.2010 jaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti 1. Työryhmän asettaminen ja toimeksianto Valtuusto päätti 16.11.2009 74 vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia muihin Manner-Suomen vaalipiireihin eikä Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriin.

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia muihin Manner-Suomen vaalipiireihin eikä Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriin. 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle vaalilain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalipiirijakoa siten, että Manner-Suomessa olisi nykyisen 14 vaalipiirin

Lisätiedot

HE 123/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi. Esityksessä ei ehdoteta muutoksia muihin. siten, että uutta vaalipiirijakoa sovellet-

HE 123/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi. Esityksessä ei ehdoteta muutoksia muihin. siten, että uutta vaalipiirijakoa sovellet- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 ja 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi siten, että Manner-Suomessa olisi Manner-Suomen

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 Dnro A72/200/2016 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1(1) Liite 3 (suomi) Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1. Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 13.4.2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2012

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2012 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2012 Answer time 30-10-2012 10:24:30 PTH_lokakuu_2012 1. Terveyskeskuksen nimi AKAAN TERVEYSKESKUS 0 ASKOLAN TERVEYSKESKUS 0 ESPOON KAUPUNKI 0 ETELÄ-KARJALAN TERVEYSKESKUS

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.) Luetteloa tarkistetaan piirijärjestöjen esityksestä tarvittaessa,

Lisätiedot

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet http://192.49.229.35/tp2012k2/s/aanaktiivisuus/aanestys1.htm Etusivu - PRESIDENTINVAALI 5.2.2012 - Äänestysaktiivisuus Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 290/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vaalilain muuttamista siten, että kunnallisvaalien nimi muutettaisiin

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2013

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2013 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2013 Vastausaika 11/7/2013 12:16:12 PM PTH_lokakuu_2013 1. Terveyskeskuksen nimi AKAAN TERVEYSKESKUS 0 ASKOLAN TERVEYSKESKUS 0 ESPOON KAUPUNPI/ TERVEYSPALVELUT

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011 1125/2011 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011 Verohallinto

Lisätiedot

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44,

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44, 2010 / Koko maa 5 375 276 18,98 10519,4 1 956 6655,7 1 211 12,66 0,41 44,5 10 4573 5 Alajärvi 14 10 487 20,50 18,6 1 771 6,8 745 17,47 0,33 28,8 7 3145 9 Alavieska 17 2 770 21,00 8,0 2 886 5,8 2 145 28,62

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi. Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden alusta vo i- maan

Lisätiedot