Nouseva maailmanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nouseva maailmanhallitus"

Transkriptio

1 Nouseva maailmanhallitus Michelangelon Capitolium-kukkulalle suunnittelemassa Campidoglio-rakennuksen loistossa EU:n johtajat allekirjoittivat Euroopan perustuslain komein seremonialisin puittein. Perustuslaki on uusi iso askel EU:n matkalla 25 valtion supervallaksi, jolla on oma raha, lippu, parlamentti, presidentti, ulkomaanpolitiikka ja lainsäädäntö, joka täysin korvaa Euroopan itsenäiset valtiot. Ranskan presidentti Jacques Chirac kertoi toimittajille, että perustuslaki syventää rauhan ja demokratian juuria mantereellamme. EU:n perustuslaki, joka sisältää perusoikeuksien julistuksen, antaa mantereelle suuremmat mahdollisuudet tehdä Euroopasta turvallisempi vauraampi ja oikeudenmukaisempi, sanoi Jan Peter Balkenende, hollantilainen johtaja, jonka kotimaa pitää EU:n presidentin virkaa. Siitä tosiasiasta huolimatta, että perustuslaki on ratifioitava itsenäisissä valtioissa ja lisäksi hyväksyttävä kansanäänestyksellä kuudessa maassa, sen vaatimia instituutioita, kuten EU:n diplomaattisia palveluja, ollaan jo panemassa paikoilleen. On mielenkiintoista, että juuri Rooma, ei Bryssel tai Strasburg, valittiin perustuslain allekirjoituspaikaksi, koska Raamatun profetiat Danielin kirjan 2. ja 7. luvuissa todistavat Rooman vallan elpyvän ja tulevan hallitsevaksi voimaksi niinä päivinä, jotka johtavat Jeesus Messiaan paluuseen. On myös merkille pantavaa, että eurooppalaiset johtajat puhuvat rauhasta ja turvallisuudesta lisäetuina perustuslain hyväksyville valtioille, mikä merkitsee niiden itsenäisyyden lisääntyvää luovuttamista EU:lle. Kun poliitikot luovat kaaosta ja sekasortoa elämäämme tuovia kriisejä, niin ihmiset vaativat rauhaa ja turvallisuutta ollen valmiita uhraaman vapautensa niiden saavuttamiseksi. Voidaan kiistellä tapahtuuko se tarkoituksella vai taitamattomuuden seurauksena, mutta molemmissa tapauksissa lopputulos on sama. Väärä lupaus rauhasta ja turvallisuudesta vaikeana aikana petaa tietä Antikristuksen viimeiselle maailmanhallitukselle, kuten Raamatussa on ennustettu: Kun he sanovat: Nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. 1.Tess. 5:3: Eivätkä vain Euroopan valtiot ole sulautumassa alueellisiksi valtaryhmittymiksi. Pohjois- Amerikan valtiolliset rajat on käytännössä eliminoitu, jos Kanadan, USA:n ja Meksikon korkeiden liike-elämän ja poliittisten johtajien suunnitelmat toteutuvat luoda mantereenlaajuinen tullivapaa alue NAFTA-plus (North American Free Trade Area), jolla on yhteinen politiikka koskien kauppaa, energiaa, siirtolaisuutta, lainsäädäntöä ja turvallisuutta. Tähän suunnitelmaan, NAFTA-plus, on myös viitattu syvänä integraationa. Epäilijät näkevät sen suunnitelmana eliminoida valtiollinen itsenäisyys ja nakertaa pois amerikkalainen käsitys edustajainhallinnosta, joka on vastuussa kansalle perustuslain puitteissa. Tähänastiset keskustelut osoittavat, että Kanada uuden sopimuksen voimaan tullen välittömästi allekirjoittaisi Yhdysvaltain strategisen ohjuspuolustusaloitteen. Kanada toisi myös valtavat sahatavararesurssinsa USA:n ja Meksikon markkinoille ja sallisi vapaamman pääsyn öljy-, maakaasu- ja vesivoimaresursseihinsa. Aasiassa Kiina ja Intia ovat nousemassa alueellisina taloudellisina valtoina pyrkien vahvistautumaan kilpailijoina länsivalloille ja niiden vaikutukselle. New York Timesin artikkeli (18/11/04) osoittaa kuinka USA on luopumassa vaikutusalueistaan Aasiassa samalla, kun Kiina pumppaa resursseja, ihmisiä ja taloudellista voimaa alueelle. Yhdysvaltalaiset turistit ja liiketoimet ovat antamassa latua kiinalaisille vierailijoille ja monet liikealan ihmiset Itä-Aasiassa nähdessään, mistä tuuli puhaltaa, opiskelevat nykyisin englanninkielen sijasta kiinaa. Kiina haluaa olla täällä vaikutusvaltaisempi ja korvata Amerikan, sanoi

2 Vanchai Sirichana, Mae Fah Luang -yliopiston presidentti Thaimaasta. Maailma on pyörinyt Amerikan ympäri hyvin kauan. Luulen, että ihmiset alkavat ymmärtää, että jonakin päivänä Kiinasta voi tulla uusi supervalta. Tämä kuva yleistymässä tässä osassa maailmaa. Samanaikaisesti Venäjän presidentti Putin on ottamassa johtavan roolin alueellisten ja taloudellisten valtojen vahvan koalition yhdistämisessä maailmassa. Tähän koalitioon kuuluvat Intias, Kiina, Venäjä ja Brasilia ja se pyrkii haastamaan Amerikan, kuten myös EU:n, supervalta-aseman. Putin tahtoo vahvistaa pitkällä tähtäimellä Venäjän jalansijan latinalaisessa Amerikassa laajentaakseen Moskovan geopoliittista vaikutusvaltaa alueella. Brasilia on hyvin avoin koalitioajatukselle, koska nämä suuret valtiot tukevat toisiaan, mitä tulee kauppaan, talouteen, kansainväliseen politiikkaan ja puolustukseen. Ukrainan vaalitulosta koskeva konflikti voidaan nähdä osana tätä konfliktia euro-koalition ja venäläisen koalition välillä. Muiden aivoriihien mukaan tällä koalitiolla olisi valtava vaikutus YK:hon, jossa Venäjä ja Kiina ovat turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä sekä Intia ja Brasilia tulossa sellaisiksi. Mitä väkilukuun tulee, niin koalition väkiluku tulee olemaan kolme neljännestä koko maailman väkiluvusta ja sillä on suurimmat luonnonvarat ynnä suurin varasto teknistä ja tieteellistä kykyä. Tätä trendiä vastaan Tony Blair kehottaa Amerikkaa ja Eurooppaa yhdistymään demokratian tuomiseksi maailmaan. Marraskuisessa puheessaan pormestarin päivällisillä Lontoon Guildhallissa hän varoitti Yhdysvaltoja esiintymästä yksin maailmanpoliisina. Hän kehotti Amerikkaa ja Eurooppaa yhdistymään uuden opin taakse, joka sallisi voimakkaimpien valtioiden tulla väliin omia kansalaisiaan vahingoittavia hallituksia vastaan. Pääministeri esitti voimakkaan vetoomuksen USA:n uuskonservatiiveille hyväksyä multilateraalinen menettelytapa YK:n kautta, jolla on aseena uusi valtakirja, joka sallii sen pakottaa Saddamin Irakin kaltaiset pahat maat kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Blair kehotti YK:n pääsihteeri Kofi Annania ryhtymään uudistuksiin, jotka antavat YK:lle suuremman roolin johtajana koskien valtioiden velvollisuutta suojella eikä vahingoittaa omia kansalaisiaan. Kun nämä alueelliset valtaryhmittymät nousevat, voimme nähdä sen skenarion tulevan toteutumisen, josta Raamattu puhuu ja jossa kymmenen kuningasta antavat valtansa pedolle. Vaihtuvista vallan keskuksista nousevat valtioryhmittymät 21. vuosisadalla sopivat yhteen Danielin ja Ilmestyskirjan profetioiden kanssa. Danielin 2. luvussa Nebukadnessarin kuvapatsaalla, joka edustaa pakanavaltaa hänen omasta ajastaan aina Jeesus Messiaan toiseen tulemukseen, on viimeisenä ilmenemisenään 10 varvasta... osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen (Daniel 2:42-43). Samalla, kun Eurooppa ja Amerikka haluavat viedä demokratian ihanteensa maailmalle, suurin osa kehitysmaista on enemmän huolissaan taloudellisista kysymyksistä ja halukas uhraamaan sananvapautensa voimakkaan hallituksen hyväksi, jos se vain tuo taloudellista vaurautta kuten Kiinassa. Diktatuurin rauta ja demokratian savi eivät pysy yhdessä ja luovat epävakautta, joka on tunnusmerkillistä tämän aikakauden viimeisille päiville. Koska tämä epävakaus uhkaa romuttaa koko korttitalon, niin maailman valtiot ovat valmiit luovuttamaan

3 valtansa YK:n pystyttämälle keskusvallalle. Tony Blair on jo ajamassa ehdotuksia, jotka saisivat tämän aikaan, kun ajattelemme hänen edellä lainattujen sanojensa merkitystä. Nykyisin on olemassa suunnitelma lisätä YK:n turvallisuusneuvoston valtioiden lukumäärää nykyisestä viidestä jäsenestä kymmeneen. Ilm. 17:12-13 me luemme: Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Monet ennustettavissa olevat tapahtumat voisivat saada nämä voimakkaat valtiot luovuttamaan valtansa keskusvallalle. Maailman öljytoimituksia uhkaava sota Lähi-Idässä, sarja tuhoisia terrori-iskuja suurissa maailmankaupungeissa tai vaikkapa seurakunnan ylösotto (1.Tess.4:13-5:11) voisi aiheuttaa globaalisen paniikin, jonka seurauksena ihmiset ovat valmiit luopumaan kansallisesta itsenäisyydestä ja vapaudesta vastineena lupaukselle rauhasta ja turvallisuudesta. Raamattu tekee kuitenkin selväksi, että se rauha ja turvallisuus, jonka tuleva maailmanhallitus tarjoaa, on oleva petosta ja johtaa Antikristuksen petojärjestelmän hirmuvaltaan ja Harmageddonin viimeiseen sotaan (Ilm luvut). Tämä saa aikaan Messiaan toisen tulemuksen, kun tämän maailman valtakunnista tulee meidän Herramme ja Hänen Messiaansa valtakunta ja Hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Meidän on valittava luotammeko nykyisen Antikristuksen lyhyen valtakauden (3 ½ vuotta valtaan nousua, 3 ½ vuotta ehdotonta valtaa) jälkeen tuhoon tuomitun maailmanjärjestelmän johtajien tyhjiin sanoihin vai aina ja iankaikkisesti hallitsevan Herramme sanoihin. Kunnianhimoiset euro-pyrkimykset Samalla, kun näemme edellä kuvailtujen erilaisten alueellisten hallintojen nousun, niin käytetty yhdistymismalli on kuitenkin eurooppalainen. Eurooppa näkee itsensä globalisoitumisprosessin nousevana johtajana, mikä sinänsä on merkittävää, koska EU sijaitsee muinaisen Rooman valtakunnan alueella. Danielin ja Ilmestyskirjan profetiat osoittavat, että Rooman valtakunta tulee elpymään tämän aikakauden viimeisinä päivinä. Monet Euroopassa uskovat, että heidän aikansa on tullut. Euroopan komission rakennuksen ulkopuolella Brysselissä järjestettiin taidenäyttely nimeltä. Rooman valtakunta palaa (Roman Empire Returns). Se ennusti, että EU tulee saamaan uuden nimen Unioni, kunhan se kasvaa 50 valtioon seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana. YK:n päämaja tullaan siirtämään Gibraltarille, jota pidetään strategisena paikkana Välimeren portilla. Näin siksi, koska EU puolustaa kansainvälistä järjestystä amerikkalaista päällekarkausta vastaan. Taidenäyttelyn iskulauseiden mukaan EU on valmiina nujertamaan Amerikan tullakseen maailman supervallaksi numero yksi. Sillä on kunnianhimoiset suunnitelmat ulottaa vaikutuksensa ja valtansa syvälle Euraasiaan, Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-Itään sekä korvata dollari eurolla johtavana maailmanvaluuttana. Näyttely oli täynnä amerikkalaisvastaisia iskulauseita samalla, kun Bushin uudelleen valinta on lisännyt eurooppalaista vihamielisyyttä USA:n valtaa kohtaan. Bushin hallituksen luottaminen enemmän sotavoimiin kuin YK:n tukemaan diplomatiaan terrorismin vastaisessa sodassa ja se tuki, jota he käsittävät Amerikan olevan antamassa Israelille, ovat vastenmielisiä asioita eurooppalaisille johtajille. Eurooppalaisessa politiikassa jokainen maininta Jumalasta on pahasta, joten Bushin kristillinen tunnustus ja tuki uudestisyntyneiltä kristityiltä ovat myös hyvin epäilyttäviä asioita tällä puolella Atlanttia. Amerikan ylittäessä itsensä Irakissa ja sen epäsuosion

4 maailmalla lisääntyessä Euroopan johtajat uskovat, että heidän hetkensä on tulossa, jolloin heidän äänensä tulee ratkaisemaan maailman tapahtumissa. Euroopan johtajat pilkkaavat Moraalista enemmistöä (Moral Majority) samalla, kun moraalittoman vähemmistön sallitaan hallita poliittista kenttää ja tuputtaa käsityksiään muuhun väestöön. Euroopan parlamentin päätös erottaa Euroopan komissio lokakuussa 2004 johtui italialaisen komissaari Rocco Buttiglionen äärimmäisistä käsityksistä. Tässä ne käsitykset, jotka hän toi julki: Voin ajatella homoseksuaalisuutta syntinä, mutta sillä ei ole vaikutusta, ellen sano, että se on rikos. Vahvoja, vastuullisia ja luotettavia yksilöitä ei tuoteta seksuaalisen vallankumouksen kautta, vaan he syntyvät ja heidät on kasvatettu moraalisesti terveissä perheissä. Buttiglionen anteeksiantamaton synti Euroopan parlamentin silmissä oli sanoa, että homoseksuaalisuus on synti (vaikka hän painotti, että se oli hänen yksityinen mielipiteensä ja että homoja ei pitäisi rangaista yhteiskunnassa) ja että lapset voivat paremmin kahden vanhemman perheessä, jossa kunnioitetaan siveyttä. Toisin sanoen hän ilmaisi mielipiteitä, jotka eivät ole poliittisesti korrekteja ja siksi hän on sopimaton palvelemaan korkeassa virassa Euroopassa siitä tosiasiasta huolimatta, että todennäköisesti enemmistö Euroopan ihmisistä on samaa mieltä hänen kanssaan. Tämä tapaus osoittaa sen tavan, kuinka Euroopasta on kovaa vauhtia tulossa totalitaarinen valtio, jossa ei voi ilmaista mitään mielipidettä, joka poikkeaa julkista elämää kontrolloivan liberaalin vasemmiston käsityksistä. Niillä MEP:eillä jotka erottivat komission, ei ollut mitään sanottavaa siitä tasiasiasta, että Bryssel ui korruptiossa, että 95% tileistä ei ole asianmukaisesti tarkastettu, että se työntää ulos loputtomasti säännöksiä, jotka sitovat ihmiset kimppuihin ja tuhoavat aloitteellisuuden, että seitsemän uusista itäisen Euroopan komissaareista ovat entisiä kommunisteja ja tehneet yhteistyötä hirmuhallinnon kanssa. Näistä asioista heillä ei ole mitään sanottavaa, mutta koskepa kysymykseen homoudesta ja mainitse väärä asia niin sinun urasi on lopussa Eurolandin uljaassa uudessa maailmassa! Niiden, jotka paljastavat korruptiota Brysselin sydämessä, olisi parasta varoa. Saksalaista lehtimiestä, Hans Martin Tillackia, joka kirjoitti europetoksia paljastavan artikkelisarjan pidettiin eristyssellissä sillä aikaa, kun aseistettu Belgialainen poliisi takavarikoi hänen aineistonsa. Kuten Neuvostoliitossakin valta on poliittisten virkamiesten käsissä, jotka säätävät loputtomasti ihmisten elämää vaikeuttavia lakeja ja väittävät työskentelevänsä kaikkien yhteiseksi hyväksi samalla, kun maksavat itselleen suunnattomia palkkoja ja massiivisia sivutuloja, jotka mahdollistavat heille ylellisen elämän. EU on jo sekaantunut Lähi-Idän rauhanprosessiin Tiekartan kautta, johon kuuluvat EU, USA, Venäjä ja YK. EU:n politiikka on ristiriidassa USA:n kanssa, koska se ajaa omia ehdotuksiaan, jotka vaativat paljon enemmän Israelilta koskien vetäytymistä kuuden päivän sodassa miehitetyiltä alueilta. EU:n ulkomaanpolitiikan johtaja Javier Solana, josta todennäköisesti tulee ulkoministeri, kunhan perustuslaki tulee voimaan, on sanonut, että Israelin vetäytyminen Gazasta on vain alku yleiselle israelin vetäytymiselle ja Jerusalemin vanha kaupunki tullaan näkemään jälleen arabien hallinnassa Palestiinan pääkaupunkina. Koska Euroopan riippuvuus Lähi-Idän öljystä kasvaa tulevina päivinä, niin on selvää, että olipa Euroopan politiikka mikä tahansa, se pyrkii etsimään arabimaailman suosiota ja on valmis uhraamaan Israelin edut omiensa hyväksi. Israelin pääministeri Sharon on huomauttanut, että Euroopan ongelma on antisemitismi.

5 Kysymys uskonnosta on EU:n ohjelmassa. Vatikaanin lobbauksesta huolimatta perustuslaissa ei ole mainintaa Jumalasta tai kristinuskosta. Tätä kysymystä käsittelevässä artikkelissa Newsweeki huomauttaa, että Euroopan uskonnolliset tappelevat vastaan. Se kuvailee uutta allianssia katolisten ja muslimien välillä ohjata Euroopan moraalista kriisiä uudella etiikalla, joka löytyy luonnon laista. On mielenkiintoista, että tämä artikkeli ei edes mainitse protestantteja huolimatta historiallisen jakautumisen tosiasiasta katolisuuden ja protestanttisuuden välillä. Ehkä siksi, koska suurin osa protestanteista on joka tapauksessa menossa liittoon Rooman kanssa ja vähättelevät eroja kahden virallisen kristinuskon haaran välillä. Kun teemme tästä kaikesta yhteenvedon, niin meillä on nouseva valta, joka perustuu Roomassa allekirjoitettuihin sopimuksiin. Se on Rooman valtakunnan alueella ja käyttää petosta päämääriensä saavuttamiseksi lisääntyvästi rajoittaen sanan ja omantunnon vapautta. Se vastustaa raamatullista kristinuskoa. Sillä on kasvava antisemitismin ongelma. Se haluaa laajentaa vaikutuksensa ja valtansa Lähi-Itään sekä välittää ratkaisun arabien ja Israelin väliseen ongelmaan. Tämä ratkaisu sisältäisi vaatimuksen, että Israel vetäytyy Jerusalemin vanhasta kaupungista ja siten tuo kaupunki jaettaisiin jälleen. Ilmestyskirjan luku 17 ennustaa, että valta tämän aikakauden viimeisinä päivinä on pedon selässä istuvan naisen käsissä. Tämä kuvaa poliittista valtaa liitossa turmeltuneen uskonnon kanssa. Euroopan neuvoston rakennuksen ulkopuolella Brysselissä seisoo härän kantaman Europan patsas, kreikkalaisen tarun kuvaus Europan raiskauksesta. Toisin sanoen se on pedolla ratsastava nainen (Ilm. 17). Pedolla on kuunsirpin muotoiset sarvet. Nainen viittaa Marian palvontaan ja roomalaiskatolisuuteen, kuunsirpin muotoiset sarvet viittaavat Islamiin. Tämä luku puhuu myös seitsemästä kuninkaasta, heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut (Ilm. 17:10). Tuo yksi, joka on, oli Johanneksen aikana Rooman valtakunta. Tämä valtakunta on elpyvä jälleen viimeisinä päivinä tuoden Pedon eli Antikristuksen diktatorisen hallinnon (Ilm.13). Pyrkiessään yhdistymään Eurooppa tarvitsee voimakkaan karismaattisen johtajan puhumaan sen kansoille ja koko maailmalle tarjoten rauhaa ja ratkaisua kaikkien aikojen vaikeimpaan diplomaattiseen ongelmaan -- arabien ja Israelin väliseen konfliktiin sekä Jerusalemin asemaan (Sak.12-14, Lk. 21). Tästä yhdestä ennustetaan Raamatussa laittomuuden ihmisenä (2.Tess. 2) eli petona (Dan. 7, Ilm. 13), joka tunnetaan myös Antikristuksena (1.Joh ). Häntä kuvataan myös hyökkäävänä ruhtinaana (Dan.9:26-27), sellaisena, joka tulee tekemään väärän rauhansopimuksen Israelin kanssa, joka rikkoutuu ja johtaa viimeiseen selkkaukseen, mikä päättyy Herran Jeesuksen paluuseen maan päälle kuningasten Kuninkaana ja herrojen Herrana. Osa tämän artikkelin tiedoista tulee Alan Franklinilta, jonka kirja EU viimeinen maailmanvalta on hyödyllinen tietolähde ja saatavana meiltä hintaan 6 sisältäen postikulut.

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Analyysiä artikkelista cef1669 sekä Danielin pedoista (osa 1)

Analyysiä artikkelista cef1669 sekä Danielin pedoista (osa 1) Analyysiä artikkelista cef1669 sekä Danielin pedoista (osa 1) Tervehdys! Ajattelin että voisit olla kiinnostunut ns. profeetallisen eläintarhan eli Dan.7:n petojen tulkinnastani. Näiden petojen tulkinta

Lisätiedot

MAAILMAN JA IHMISEN TILA

MAAILMAN JA IHMISEN TILA MAAILMAN JA IHMISEN TILA Koko maailma on pahan vallassa, 1.Joh. 5:19 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 1.Joh. 1:8 Kuka on se, joka voittaa maailman,

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

EU, Israel ja Palestiina

EU, Israel ja Palestiina EU, Israel ja Palestiina kirj. Tony Pearce Uusi artikkeli (Kevät 2007) Tuleeko Lähi-Itään sota vai rauha? Tämän artikkelin kirjoittamisen hetkellä media on täynnä uutisia amerikkalaisen hyökkäyksen mahdollisuudesta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa?

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät Lahdessa, 13.11.2014 Kristi Raik, Ulkopoliittinen

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Historiallisia tosiasioita Lähi-idässä. Israel

Historiallisia tosiasioita Lähi-idässä. Israel Luvattu Maa Israel Pala monumentista, jonka Damaskuksen kuningas pystytti 800-luvulla ekr. (noin 250 vuotta Kuningas Daavidin jälkeen). Monumenttiin kaiverrettu kirjoitus mainitsee taistelut ja voitot

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Kirkot ihmisoikeuksista: Emme ole tehneet tarpeeksi

Kirkot ihmisoikeuksista: Emme ole tehneet tarpeeksi Kirkot ihmisoikeuksista: Emme ole tehneet tarpeeksi Euroopan kirkkojen konferenssin kirkko ja yhteiskunta-komissio järjesti yhdessä Suomen ortodoksien kirkon ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon sekä

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa 1 opettaja Isak Penzev 15.03.2013 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppitunteja, ja meidän aiheenamme on Toora apostolien kirjoituksissa. Jatkamme ensimmäisen Johanneksen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

opettaja Isak Penzev 4.10.2012

opettaja Isak Penzev 4.10.2012 1 Herran juhlat 4: Shemini Atzeret - Simchat Toora opettaja Isak Penzev 4.10.2012 Shalom, hyvät ystävät. Jatkamme oppituntia, jonka aiheena haluan käsitellä Herran juhlia. Olemme edelleen 3. Mooseksenkirjassa

Lisätiedot

Keski-Aasia. - Stanit muutoksessa

Keski-Aasia. - Stanit muutoksessa Keski-Aasia - Stanit muutoksessa Kuva: Afghanistan and Central Asia Research Information Indiana University, Bloomington, Indiana 2 Keski-Aasia - stanit muutoksessa Kazakstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan,

Lisätiedot

UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA. Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova

UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA. Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova MISTÄ KAIKKI ALKOI? JA MIKSI? Taustalla syvä tyytymättömyys korruptioon ja taloustilanteeseen Lähtölaukauksena EU sopimuksen kariutuminen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUKSEN SYNTYMÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beetlehem on kaupunki Juudan vuoristossa n. 770 m merenpinnan yläpuolella Hebronin

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 5. maaliskuuta 2001 ALUSTAVA LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko 2015 MEDIANÄKYVYYS

Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko 2015 MEDIANÄKYVYYS Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko 2015 MEDIANÄKYVYYS TV ja Radio TV Ma 3.2. YLEn aamu-tv klo 7.15: Kaarlo Kalliala, Yaron Nadbornik ja Ramil Bilal keskustelemassa radikalismista. http://areena.yle.fi/tv/2633258

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.)

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) 1 Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) rabbi J.Melamed Israelista. Mikkeli 19.04.2012 Olen hyvin iloinen, että pääsin tulemaan tänne. Meillä Israelissa on nyt todella kuuma. Kun lähdin,

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Vuorovaikutusneuvosto Perustettu 1983

Vuorovaikutusneuvosto Perustettu 1983 Vuorovaikutusneuvosto Perustettu 1983 YLEISMAAILMALLINEN IHMISEN VELVOLLISUUKSIEN JULISTUS Vuorovaikutusneuvoston ehdotus 1. syykuuta 1997 Vuorovaikutusneuvosto YLEISMAAILMALLINEN IHMISEN VELVOLLISUUKSIEN

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Vakaan uskon miehet

Nettiraamattu. lapsille. Vakaan uskon miehet Nettiraamattu lapsille Vakaan uskon miehet Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nehemia rakentaa muurin

Nehemia rakentaa muurin Nettiraamattu lapsille Nehemia rakentaa muurin Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

1) Vaalien henkilöityminen ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut ehdokkaaksi asettumiseen ja kampanjointiin?

1) Vaalien henkilöityminen ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut ehdokkaaksi asettumiseen ja kampanjointiin? A3.2.2. Parlamentti, presidentti, hallitus 12.2.2015 (VARES) Diamond 1) Demokratian toteutumisen vaikeus Latinalaisessa Amerikassa 2) Suhteellisen vaalitavan vaikeus Etelä-Afrikassa ja Namibiassa Jyränki

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

PERIAATELAUSUMA 31.7.2010 Julkaisuvapaa heti

PERIAATELAUSUMA 31.7.2010 Julkaisuvapaa heti PERIAATELAUSUMA 31.7.2010 Julkaisuvapaa heti Muutos 2011:n ensisijainen tavoite on Suomen kansalaisten etu ja keinot sen ajamiseksi ovat suora demokratia sekä sananvapaus. Muutos 2011 nostaa esimerkeiksi

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

Lähi-itä murroksessa jo 4000 vuotta

Lähi-itä murroksessa jo 4000 vuotta Lähi-itä murroksessa jo 4000 vuotta Lähi-idän hegemoniataistelun historia 90 sekunnissa Kommodori (evp) Mikko Taavitsainen 2 Uskontojen leviäminen Kommodori (evp) Mikko Taavitsainen 3 Lähi-idän suurimmat

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet

Tule sellaisena kuin olet Tule sellaisena kuin olet 4. Totuus? 28.9.2014 Aiemmin tässä sarjassa 7.9. Suvaitsevaisuus ja armo Jokainen tarvitsee armoa Suvaitsevaisuus on heppoinen korvike armolle Hyväksyntä tekee armosta näkyvän

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit! Lyhyen ajan muutokset Talouden suhdanteet Makrotalouden epätasapainot!

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä?

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Sisällys I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Kysymyksenasettelut ja lähteet 12 Venäjän-tutkimuksen vaiheita meillä ja muualla 21 Suomalainen Venäjä-tieto 24 Tapaus Aleksanteri-instituutti 32 Entä

Lisätiedot

RADIKAALI ELÄMÄ. =Raamatullinen elämä. Viisas taloudenhoito

RADIKAALI ELÄMÄ. =Raamatullinen elämä. Viisas taloudenhoito RADIKAALI ELÄMÄ =Raamatullinen elämä Viisas taloudenhoito RAHA RAAMATUSSA 38 vertausta, joista 16 kertoo rahan ja omaisuuden käyttämisestä Jeesus puhui rahasta enemmän kuin mistään muusta yksittäisestä

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Kapeampi mutta terävämpi EU.

Kapeampi mutta terävämpi EU. Kapeampi mutta terävämpi EU. 2014 Keskustapuolue haluaa kapeamman mutta terävämmän EU:n. Työskentelemme sellaisen unionin puolesta, joka tekee vähemmän asioita mutta tekee ne paremmin. Keskustapuolue suhtautuu

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari

Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari Luojan asettama avioliitto Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari Matt. 19: 1-12 1 Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän lähti Galileasta ja tuli sitten Jordanin itäpuolta kulkien Juudeaan. 2 Häntä seurasi

Lisätiedot

Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisen uskon perusteet 1 Juutalaisen uskon perusteet 1.oppituntti Isak Pensiev 4.4.2012 Shalom on hyvin tunnettu juutalaisen kielen sana. Se on myös hyvin tunnettu sana koko maailmassa. Mutta ei kukaan ajattele tarkkaan mitä

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

SEKSUAALIETIIKKA 2011

SEKSUAALIETIIKKA 2011 SEKSUAALIETIIKKA 2011 Luento 5 Romanttinen konservatismi Tommi Paalanen Kuva: Qumma Art Romanttinen murros 1900-luvulla voimistunut ajatus, jonka mukaan pariutumisen lähtökohtana on rakkaus Suvun ja vanhempien

Lisätiedot

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta? Millä perusteilla voimme väittää Raamatun sanaa todeksi? Voiko Raamatulle löytää tieteellisiä perusteita vai jääkö

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros: kolme näkökulmaa 1. Teollisuuden murros: uudet teknologiat sekä tuhoavat että luovat uutta 2. Politiikan murros: poliittiset

Lisätiedot

Kansainväliset pakotteet

Kansainväliset pakotteet Kansainväliset pakotteet EU:n vientivalvonta ja pakotteet 5.3.2013 Ulkoasiainministeriö Oikeuspalvelu Kansainvälisen oikeuden yksikkö OIK-10@formin.fi, p. 09 160 55742 Johdanto 1. Yleistä pakotteista Tavoitteet

Lisätiedot

Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki

Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys Tuon tässä kirjoituksessa esille lopun ajan profetioita lainaten suoraan Raamatun tekstiä, niin että niistä voi tarkistaa selityksen yhteensopivuuden Raamatun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki

Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki 1 Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki Luther-talo, Tampere. Isänpäivän vanhan testamentin lukukappaleessa (Dan. 2. 31-41. 44) kohtaamme Danielin, juutalaisen nuoren miehen. Siirrymme nyt

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

J eesuksen tulemuksen ajankohta

J eesuksen tulemuksen ajankohta TEOS 8 2001 11 Kalle Jalkanen Salattu hetki Ajan merkkinä Israel Viivästyykö Jeesuksen tulemus Mitkä merkit eivät ole täyttyneet Tempaus Antikristus Jeesuksen toinen tulemus J eesuksen tulemuksen ajankohta

Lisätiedot

.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD

.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD ,3 Bryssel, 1. maaliskuuta 2000.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD (XURRSDQ NRPLVVLR K\YlNV\L WlQllQ YXRWLVHQ KLVWRULDQVD NDXDVNDQWRLVLPPDQ XXGLVWXVVWUDWHJLDQ 7lPl \NVLW\LVNRKWDLQHQ VWUDWHJLD MXONDLVWDDQ

Lisätiedot

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti Talouden näkymät ja riskit Reijo Heiskanen Pääekonomisti Maailmantalouden kasvuennusteessa pientä laskupainetta, mutta iso kuva pitkälle ennallaan Maailmantalouden kasvu uhkaa jäädä hieman aiempia arvioita

Lisätiedot

Mitä Venäjälle kuuluu?-

Mitä Venäjälle kuuluu?- Mitä Venäjälle kuuluu?- Kypsyneen Putinismin aikakausi 03.06.2013 Journalistiseminaari, Oulu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Hanna Smith Aleksanteri Instituutti, Helsingin yliopisto Putinismin

Lisätiedot