Nouseva maailmanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nouseva maailmanhallitus"

Transkriptio

1 Nouseva maailmanhallitus Michelangelon Capitolium-kukkulalle suunnittelemassa Campidoglio-rakennuksen loistossa EU:n johtajat allekirjoittivat Euroopan perustuslain komein seremonialisin puittein. Perustuslaki on uusi iso askel EU:n matkalla 25 valtion supervallaksi, jolla on oma raha, lippu, parlamentti, presidentti, ulkomaanpolitiikka ja lainsäädäntö, joka täysin korvaa Euroopan itsenäiset valtiot. Ranskan presidentti Jacques Chirac kertoi toimittajille, että perustuslaki syventää rauhan ja demokratian juuria mantereellamme. EU:n perustuslaki, joka sisältää perusoikeuksien julistuksen, antaa mantereelle suuremmat mahdollisuudet tehdä Euroopasta turvallisempi vauraampi ja oikeudenmukaisempi, sanoi Jan Peter Balkenende, hollantilainen johtaja, jonka kotimaa pitää EU:n presidentin virkaa. Siitä tosiasiasta huolimatta, että perustuslaki on ratifioitava itsenäisissä valtioissa ja lisäksi hyväksyttävä kansanäänestyksellä kuudessa maassa, sen vaatimia instituutioita, kuten EU:n diplomaattisia palveluja, ollaan jo panemassa paikoilleen. On mielenkiintoista, että juuri Rooma, ei Bryssel tai Strasburg, valittiin perustuslain allekirjoituspaikaksi, koska Raamatun profetiat Danielin kirjan 2. ja 7. luvuissa todistavat Rooman vallan elpyvän ja tulevan hallitsevaksi voimaksi niinä päivinä, jotka johtavat Jeesus Messiaan paluuseen. On myös merkille pantavaa, että eurooppalaiset johtajat puhuvat rauhasta ja turvallisuudesta lisäetuina perustuslain hyväksyville valtioille, mikä merkitsee niiden itsenäisyyden lisääntyvää luovuttamista EU:lle. Kun poliitikot luovat kaaosta ja sekasortoa elämäämme tuovia kriisejä, niin ihmiset vaativat rauhaa ja turvallisuutta ollen valmiita uhraaman vapautensa niiden saavuttamiseksi. Voidaan kiistellä tapahtuuko se tarkoituksella vai taitamattomuuden seurauksena, mutta molemmissa tapauksissa lopputulos on sama. Väärä lupaus rauhasta ja turvallisuudesta vaikeana aikana petaa tietä Antikristuksen viimeiselle maailmanhallitukselle, kuten Raamatussa on ennustettu: Kun he sanovat: Nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. 1.Tess. 5:3: Eivätkä vain Euroopan valtiot ole sulautumassa alueellisiksi valtaryhmittymiksi. Pohjois- Amerikan valtiolliset rajat on käytännössä eliminoitu, jos Kanadan, USA:n ja Meksikon korkeiden liike-elämän ja poliittisten johtajien suunnitelmat toteutuvat luoda mantereenlaajuinen tullivapaa alue NAFTA-plus (North American Free Trade Area), jolla on yhteinen politiikka koskien kauppaa, energiaa, siirtolaisuutta, lainsäädäntöä ja turvallisuutta. Tähän suunnitelmaan, NAFTA-plus, on myös viitattu syvänä integraationa. Epäilijät näkevät sen suunnitelmana eliminoida valtiollinen itsenäisyys ja nakertaa pois amerikkalainen käsitys edustajainhallinnosta, joka on vastuussa kansalle perustuslain puitteissa. Tähänastiset keskustelut osoittavat, että Kanada uuden sopimuksen voimaan tullen välittömästi allekirjoittaisi Yhdysvaltain strategisen ohjuspuolustusaloitteen. Kanada toisi myös valtavat sahatavararesurssinsa USA:n ja Meksikon markkinoille ja sallisi vapaamman pääsyn öljy-, maakaasu- ja vesivoimaresursseihinsa. Aasiassa Kiina ja Intia ovat nousemassa alueellisina taloudellisina valtoina pyrkien vahvistautumaan kilpailijoina länsivalloille ja niiden vaikutukselle. New York Timesin artikkeli (18/11/04) osoittaa kuinka USA on luopumassa vaikutusalueistaan Aasiassa samalla, kun Kiina pumppaa resursseja, ihmisiä ja taloudellista voimaa alueelle. Yhdysvaltalaiset turistit ja liiketoimet ovat antamassa latua kiinalaisille vierailijoille ja monet liikealan ihmiset Itä-Aasiassa nähdessään, mistä tuuli puhaltaa, opiskelevat nykyisin englanninkielen sijasta kiinaa. Kiina haluaa olla täällä vaikutusvaltaisempi ja korvata Amerikan, sanoi

2 Vanchai Sirichana, Mae Fah Luang -yliopiston presidentti Thaimaasta. Maailma on pyörinyt Amerikan ympäri hyvin kauan. Luulen, että ihmiset alkavat ymmärtää, että jonakin päivänä Kiinasta voi tulla uusi supervalta. Tämä kuva yleistymässä tässä osassa maailmaa. Samanaikaisesti Venäjän presidentti Putin on ottamassa johtavan roolin alueellisten ja taloudellisten valtojen vahvan koalition yhdistämisessä maailmassa. Tähän koalitioon kuuluvat Intias, Kiina, Venäjä ja Brasilia ja se pyrkii haastamaan Amerikan, kuten myös EU:n, supervalta-aseman. Putin tahtoo vahvistaa pitkällä tähtäimellä Venäjän jalansijan latinalaisessa Amerikassa laajentaakseen Moskovan geopoliittista vaikutusvaltaa alueella. Brasilia on hyvin avoin koalitioajatukselle, koska nämä suuret valtiot tukevat toisiaan, mitä tulee kauppaan, talouteen, kansainväliseen politiikkaan ja puolustukseen. Ukrainan vaalitulosta koskeva konflikti voidaan nähdä osana tätä konfliktia euro-koalition ja venäläisen koalition välillä. Muiden aivoriihien mukaan tällä koalitiolla olisi valtava vaikutus YK:hon, jossa Venäjä ja Kiina ovat turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä sekä Intia ja Brasilia tulossa sellaisiksi. Mitä väkilukuun tulee, niin koalition väkiluku tulee olemaan kolme neljännestä koko maailman väkiluvusta ja sillä on suurimmat luonnonvarat ynnä suurin varasto teknistä ja tieteellistä kykyä. Tätä trendiä vastaan Tony Blair kehottaa Amerikkaa ja Eurooppaa yhdistymään demokratian tuomiseksi maailmaan. Marraskuisessa puheessaan pormestarin päivällisillä Lontoon Guildhallissa hän varoitti Yhdysvaltoja esiintymästä yksin maailmanpoliisina. Hän kehotti Amerikkaa ja Eurooppaa yhdistymään uuden opin taakse, joka sallisi voimakkaimpien valtioiden tulla väliin omia kansalaisiaan vahingoittavia hallituksia vastaan. Pääministeri esitti voimakkaan vetoomuksen USA:n uuskonservatiiveille hyväksyä multilateraalinen menettelytapa YK:n kautta, jolla on aseena uusi valtakirja, joka sallii sen pakottaa Saddamin Irakin kaltaiset pahat maat kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Blair kehotti YK:n pääsihteeri Kofi Annania ryhtymään uudistuksiin, jotka antavat YK:lle suuremman roolin johtajana koskien valtioiden velvollisuutta suojella eikä vahingoittaa omia kansalaisiaan. Kun nämä alueelliset valtaryhmittymät nousevat, voimme nähdä sen skenarion tulevan toteutumisen, josta Raamattu puhuu ja jossa kymmenen kuningasta antavat valtansa pedolle. Vaihtuvista vallan keskuksista nousevat valtioryhmittymät 21. vuosisadalla sopivat yhteen Danielin ja Ilmestyskirjan profetioiden kanssa. Danielin 2. luvussa Nebukadnessarin kuvapatsaalla, joka edustaa pakanavaltaa hänen omasta ajastaan aina Jeesus Messiaan toiseen tulemukseen, on viimeisenä ilmenemisenään 10 varvasta... osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen (Daniel 2:42-43). Samalla, kun Eurooppa ja Amerikka haluavat viedä demokratian ihanteensa maailmalle, suurin osa kehitysmaista on enemmän huolissaan taloudellisista kysymyksistä ja halukas uhraamaan sananvapautensa voimakkaan hallituksen hyväksi, jos se vain tuo taloudellista vaurautta kuten Kiinassa. Diktatuurin rauta ja demokratian savi eivät pysy yhdessä ja luovat epävakautta, joka on tunnusmerkillistä tämän aikakauden viimeisille päiville. Koska tämä epävakaus uhkaa romuttaa koko korttitalon, niin maailman valtiot ovat valmiit luovuttamaan

3 valtansa YK:n pystyttämälle keskusvallalle. Tony Blair on jo ajamassa ehdotuksia, jotka saisivat tämän aikaan, kun ajattelemme hänen edellä lainattujen sanojensa merkitystä. Nykyisin on olemassa suunnitelma lisätä YK:n turvallisuusneuvoston valtioiden lukumäärää nykyisestä viidestä jäsenestä kymmeneen. Ilm. 17:12-13 me luemme: Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Monet ennustettavissa olevat tapahtumat voisivat saada nämä voimakkaat valtiot luovuttamaan valtansa keskusvallalle. Maailman öljytoimituksia uhkaava sota Lähi-Idässä, sarja tuhoisia terrori-iskuja suurissa maailmankaupungeissa tai vaikkapa seurakunnan ylösotto (1.Tess.4:13-5:11) voisi aiheuttaa globaalisen paniikin, jonka seurauksena ihmiset ovat valmiit luopumaan kansallisesta itsenäisyydestä ja vapaudesta vastineena lupaukselle rauhasta ja turvallisuudesta. Raamattu tekee kuitenkin selväksi, että se rauha ja turvallisuus, jonka tuleva maailmanhallitus tarjoaa, on oleva petosta ja johtaa Antikristuksen petojärjestelmän hirmuvaltaan ja Harmageddonin viimeiseen sotaan (Ilm luvut). Tämä saa aikaan Messiaan toisen tulemuksen, kun tämän maailman valtakunnista tulee meidän Herramme ja Hänen Messiaansa valtakunta ja Hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Meidän on valittava luotammeko nykyisen Antikristuksen lyhyen valtakauden (3 ½ vuotta valtaan nousua, 3 ½ vuotta ehdotonta valtaa) jälkeen tuhoon tuomitun maailmanjärjestelmän johtajien tyhjiin sanoihin vai aina ja iankaikkisesti hallitsevan Herramme sanoihin. Kunnianhimoiset euro-pyrkimykset Samalla, kun näemme edellä kuvailtujen erilaisten alueellisten hallintojen nousun, niin käytetty yhdistymismalli on kuitenkin eurooppalainen. Eurooppa näkee itsensä globalisoitumisprosessin nousevana johtajana, mikä sinänsä on merkittävää, koska EU sijaitsee muinaisen Rooman valtakunnan alueella. Danielin ja Ilmestyskirjan profetiat osoittavat, että Rooman valtakunta tulee elpymään tämän aikakauden viimeisinä päivinä. Monet Euroopassa uskovat, että heidän aikansa on tullut. Euroopan komission rakennuksen ulkopuolella Brysselissä järjestettiin taidenäyttely nimeltä. Rooman valtakunta palaa (Roman Empire Returns). Se ennusti, että EU tulee saamaan uuden nimen Unioni, kunhan se kasvaa 50 valtioon seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana. YK:n päämaja tullaan siirtämään Gibraltarille, jota pidetään strategisena paikkana Välimeren portilla. Näin siksi, koska EU puolustaa kansainvälistä järjestystä amerikkalaista päällekarkausta vastaan. Taidenäyttelyn iskulauseiden mukaan EU on valmiina nujertamaan Amerikan tullakseen maailman supervallaksi numero yksi. Sillä on kunnianhimoiset suunnitelmat ulottaa vaikutuksensa ja valtansa syvälle Euraasiaan, Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-Itään sekä korvata dollari eurolla johtavana maailmanvaluuttana. Näyttely oli täynnä amerikkalaisvastaisia iskulauseita samalla, kun Bushin uudelleen valinta on lisännyt eurooppalaista vihamielisyyttä USA:n valtaa kohtaan. Bushin hallituksen luottaminen enemmän sotavoimiin kuin YK:n tukemaan diplomatiaan terrorismin vastaisessa sodassa ja se tuki, jota he käsittävät Amerikan olevan antamassa Israelille, ovat vastenmielisiä asioita eurooppalaisille johtajille. Eurooppalaisessa politiikassa jokainen maininta Jumalasta on pahasta, joten Bushin kristillinen tunnustus ja tuki uudestisyntyneiltä kristityiltä ovat myös hyvin epäilyttäviä asioita tällä puolella Atlanttia. Amerikan ylittäessä itsensä Irakissa ja sen epäsuosion

4 maailmalla lisääntyessä Euroopan johtajat uskovat, että heidän hetkensä on tulossa, jolloin heidän äänensä tulee ratkaisemaan maailman tapahtumissa. Euroopan johtajat pilkkaavat Moraalista enemmistöä (Moral Majority) samalla, kun moraalittoman vähemmistön sallitaan hallita poliittista kenttää ja tuputtaa käsityksiään muuhun väestöön. Euroopan parlamentin päätös erottaa Euroopan komissio lokakuussa 2004 johtui italialaisen komissaari Rocco Buttiglionen äärimmäisistä käsityksistä. Tässä ne käsitykset, jotka hän toi julki: Voin ajatella homoseksuaalisuutta syntinä, mutta sillä ei ole vaikutusta, ellen sano, että se on rikos. Vahvoja, vastuullisia ja luotettavia yksilöitä ei tuoteta seksuaalisen vallankumouksen kautta, vaan he syntyvät ja heidät on kasvatettu moraalisesti terveissä perheissä. Buttiglionen anteeksiantamaton synti Euroopan parlamentin silmissä oli sanoa, että homoseksuaalisuus on synti (vaikka hän painotti, että se oli hänen yksityinen mielipiteensä ja että homoja ei pitäisi rangaista yhteiskunnassa) ja että lapset voivat paremmin kahden vanhemman perheessä, jossa kunnioitetaan siveyttä. Toisin sanoen hän ilmaisi mielipiteitä, jotka eivät ole poliittisesti korrekteja ja siksi hän on sopimaton palvelemaan korkeassa virassa Euroopassa siitä tosiasiasta huolimatta, että todennäköisesti enemmistö Euroopan ihmisistä on samaa mieltä hänen kanssaan. Tämä tapaus osoittaa sen tavan, kuinka Euroopasta on kovaa vauhtia tulossa totalitaarinen valtio, jossa ei voi ilmaista mitään mielipidettä, joka poikkeaa julkista elämää kontrolloivan liberaalin vasemmiston käsityksistä. Niillä MEP:eillä jotka erottivat komission, ei ollut mitään sanottavaa siitä tasiasiasta, että Bryssel ui korruptiossa, että 95% tileistä ei ole asianmukaisesti tarkastettu, että se työntää ulos loputtomasti säännöksiä, jotka sitovat ihmiset kimppuihin ja tuhoavat aloitteellisuuden, että seitsemän uusista itäisen Euroopan komissaareista ovat entisiä kommunisteja ja tehneet yhteistyötä hirmuhallinnon kanssa. Näistä asioista heillä ei ole mitään sanottavaa, mutta koskepa kysymykseen homoudesta ja mainitse väärä asia niin sinun urasi on lopussa Eurolandin uljaassa uudessa maailmassa! Niiden, jotka paljastavat korruptiota Brysselin sydämessä, olisi parasta varoa. Saksalaista lehtimiestä, Hans Martin Tillackia, joka kirjoitti europetoksia paljastavan artikkelisarjan pidettiin eristyssellissä sillä aikaa, kun aseistettu Belgialainen poliisi takavarikoi hänen aineistonsa. Kuten Neuvostoliitossakin valta on poliittisten virkamiesten käsissä, jotka säätävät loputtomasti ihmisten elämää vaikeuttavia lakeja ja väittävät työskentelevänsä kaikkien yhteiseksi hyväksi samalla, kun maksavat itselleen suunnattomia palkkoja ja massiivisia sivutuloja, jotka mahdollistavat heille ylellisen elämän. EU on jo sekaantunut Lähi-Idän rauhanprosessiin Tiekartan kautta, johon kuuluvat EU, USA, Venäjä ja YK. EU:n politiikka on ristiriidassa USA:n kanssa, koska se ajaa omia ehdotuksiaan, jotka vaativat paljon enemmän Israelilta koskien vetäytymistä kuuden päivän sodassa miehitetyiltä alueilta. EU:n ulkomaanpolitiikan johtaja Javier Solana, josta todennäköisesti tulee ulkoministeri, kunhan perustuslaki tulee voimaan, on sanonut, että Israelin vetäytyminen Gazasta on vain alku yleiselle israelin vetäytymiselle ja Jerusalemin vanha kaupunki tullaan näkemään jälleen arabien hallinnassa Palestiinan pääkaupunkina. Koska Euroopan riippuvuus Lähi-Idän öljystä kasvaa tulevina päivinä, niin on selvää, että olipa Euroopan politiikka mikä tahansa, se pyrkii etsimään arabimaailman suosiota ja on valmis uhraamaan Israelin edut omiensa hyväksi. Israelin pääministeri Sharon on huomauttanut, että Euroopan ongelma on antisemitismi.

5 Kysymys uskonnosta on EU:n ohjelmassa. Vatikaanin lobbauksesta huolimatta perustuslaissa ei ole mainintaa Jumalasta tai kristinuskosta. Tätä kysymystä käsittelevässä artikkelissa Newsweeki huomauttaa, että Euroopan uskonnolliset tappelevat vastaan. Se kuvailee uutta allianssia katolisten ja muslimien välillä ohjata Euroopan moraalista kriisiä uudella etiikalla, joka löytyy luonnon laista. On mielenkiintoista, että tämä artikkeli ei edes mainitse protestantteja huolimatta historiallisen jakautumisen tosiasiasta katolisuuden ja protestanttisuuden välillä. Ehkä siksi, koska suurin osa protestanteista on joka tapauksessa menossa liittoon Rooman kanssa ja vähättelevät eroja kahden virallisen kristinuskon haaran välillä. Kun teemme tästä kaikesta yhteenvedon, niin meillä on nouseva valta, joka perustuu Roomassa allekirjoitettuihin sopimuksiin. Se on Rooman valtakunnan alueella ja käyttää petosta päämääriensä saavuttamiseksi lisääntyvästi rajoittaen sanan ja omantunnon vapautta. Se vastustaa raamatullista kristinuskoa. Sillä on kasvava antisemitismin ongelma. Se haluaa laajentaa vaikutuksensa ja valtansa Lähi-Itään sekä välittää ratkaisun arabien ja Israelin väliseen ongelmaan. Tämä ratkaisu sisältäisi vaatimuksen, että Israel vetäytyy Jerusalemin vanhasta kaupungista ja siten tuo kaupunki jaettaisiin jälleen. Ilmestyskirjan luku 17 ennustaa, että valta tämän aikakauden viimeisinä päivinä on pedon selässä istuvan naisen käsissä. Tämä kuvaa poliittista valtaa liitossa turmeltuneen uskonnon kanssa. Euroopan neuvoston rakennuksen ulkopuolella Brysselissä seisoo härän kantaman Europan patsas, kreikkalaisen tarun kuvaus Europan raiskauksesta. Toisin sanoen se on pedolla ratsastava nainen (Ilm. 17). Pedolla on kuunsirpin muotoiset sarvet. Nainen viittaa Marian palvontaan ja roomalaiskatolisuuteen, kuunsirpin muotoiset sarvet viittaavat Islamiin. Tämä luku puhuu myös seitsemästä kuninkaasta, heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut (Ilm. 17:10). Tuo yksi, joka on, oli Johanneksen aikana Rooman valtakunta. Tämä valtakunta on elpyvä jälleen viimeisinä päivinä tuoden Pedon eli Antikristuksen diktatorisen hallinnon (Ilm.13). Pyrkiessään yhdistymään Eurooppa tarvitsee voimakkaan karismaattisen johtajan puhumaan sen kansoille ja koko maailmalle tarjoten rauhaa ja ratkaisua kaikkien aikojen vaikeimpaan diplomaattiseen ongelmaan -- arabien ja Israelin väliseen konfliktiin sekä Jerusalemin asemaan (Sak.12-14, Lk. 21). Tästä yhdestä ennustetaan Raamatussa laittomuuden ihmisenä (2.Tess. 2) eli petona (Dan. 7, Ilm. 13), joka tunnetaan myös Antikristuksena (1.Joh ). Häntä kuvataan myös hyökkäävänä ruhtinaana (Dan.9:26-27), sellaisena, joka tulee tekemään väärän rauhansopimuksen Israelin kanssa, joka rikkoutuu ja johtaa viimeiseen selkkaukseen, mikä päättyy Herran Jeesuksen paluuseen maan päälle kuningasten Kuninkaana ja herrojen Herrana. Osa tämän artikkelin tiedoista tulee Alan Franklinilta, jonka kirja EU viimeinen maailmanvalta on hyödyllinen tietolähde ja saatavana meiltä hintaan 6 sisältäen postikulut.

Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki

Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys Tuon tässä kirjoituksessa esille lopun ajan profetioita lainaten suoraan Raamatun tekstiä, niin että niistä voi tarkistaa selityksen yhteensopivuuden Raamatun

Lisätiedot

NAFTA HÄTKÄHDYTTÄVÄ TARINAN LOPPU

NAFTA HÄTKÄHDYTTÄVÄ TARINAN LOPPU NAFTA HÄTKÄHDYTTÄVÄ TARINAN LOPPU NAFTA -- THE SHOCKING "REST OF THE STORY" Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät, mikä tämä UMJ todella on ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan,

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 18-02-2009 1 KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 PUHETTA JOHTI puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 15.00.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 5. helmikuuta

Lisätiedot

Perustuslaki. Nyt? 1

Perustuslaki. Nyt? 1 Perustuslaki. Nyt? 1 2 Esko Seppänen Perustuslaki. Nyt? 3 Esko Seppänen: Perustuslaki. Nyt? : Esko Seppänen 2002 Taitto: Risto Uljas Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2002 ISBN 952-92-5185-3

Lisätiedot

NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI

NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry. Mäkelänkatu 15 00550 Helsinki p. (09) 682 3422 veu@co.inet.fi www.veu.fi Uutispoiminnat eri medioista vuosilta 2004-2007 Kaikki kuvat

Lisätiedot

12 Uusi uskonpuhdistus? A New Reformation?

12 Uusi uskonpuhdistus? A New Reformation? 12 Uusi uskonpuhdistus? A New Reformation? Siirtymien ja muutosten suurmuutos on synnyttämässä kokonaan uuden maailman ja kokonaan uuden asetelman tapoja tehdä tietämme maailmassa... On aika postmodernille

Lisätiedot

MAAILMAN YHDENTYMINEN

MAAILMAN YHDENTYMINEN -------------------------------------------------- TÄTÄ KIRJAA POLIITIKOT EIVÄT HALUA SINUN LUKEVAN. TÄTÄ KIRJAA KUKAAN EI HALUA SINUN LUKEVAN. TÄMÄ KIRJA PALJASTAA AIVAN LIIKAA. Joten lue tämä kirja -

Lisätiedot

19. Lopullista ratkaisua etsimässä

19. Lopullista ratkaisua etsimässä 19. Lopullista ratkaisua etsimässä Meidän on yleensä helppo muistaa oma syntymäpäivämme. Ystävät ja sukulaiset saattavat sen joskus unohtaa, mutta me emme. Yhteiskuntakin pitää virallista luetteloa syntymäpäivistä,

Lisätiedot

Uusi Elämä. Euroopan ja Israelin suhteiden vahvistamiseksi Sivut 5-7. Mahdoton elämä Sivu 8. Jumala on Älä murehdi, iloitse elämästäsi Sivu 10

Uusi Elämä. Euroopan ja Israelin suhteiden vahvistamiseksi Sivut 5-7. Mahdoton elämä Sivu 8. Jumala on Älä murehdi, iloitse elämästäsi Sivu 10 Jumala on Luojasi - Hän elää ja rakastaa sinua! Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net Nro 9/2009 Tomas Sandell johtaa European Coalition

Lisätiedot

UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset

UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset Noam Chomsky UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset Suomentanut: Juhani Yli-Vakkuri Erkka Öörni Marko Ampuja TomiToivio Copyright Noam Chomsky, 1999.

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan. Argentiina matkalla kohti uutta kansannousua

USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan. Argentiina matkalla kohti uutta kansannousua numero 35, elokuu 2002 irtonumero 1 euro, tilaukset ks. sivu 7 USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan nterrorisminvastainen toiminta on uhka kansalaisoikeuksille sivut 4 5 Argentiina matkalla

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Puhemiehen julkilausumat Puhemies. (DE) Hyvät parlamentin jäsenet, haluan

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s?

Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s? Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s? Avo i nta k e s k u ste lua S u o m e n Venäjä-suhteesta. Toimittaneet Arto Luukkanen ja Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................

Lisätiedot

Aabrahamin matka. Abraham's Journey. by James Jacob Prasch http://www.moriel.org/teaching/sermons.html

Aabrahamin matka. Abraham's Journey. by James Jacob Prasch http://www.moriel.org/teaching/sermons.html Aabrahamin matka Abraham's Journey by James Jacob Prasch http://www.moriel.org/teaching/sermons.html Avaa kanssani 1.Moos. 12. luku. Hepreaksi me kutsumme Genesistä nimellä B reshit alussa. Tämä tapahtui

Lisätiedot

2/2013 IHMISOIKEUDET MYÖS USKONNOTTOMILLE KOTONA KAHDESSA MAASSA ONKO GLOBAALI ETIIKKA MAHDOLLINEN? Professori Timo Airaksisen teema-artikkeli

2/2013 IHMISOIKEUDET MYÖS USKONNOTTOMILLE KOTONA KAHDESSA MAASSA ONKO GLOBAALI ETIIKKA MAHDOLLINEN? Professori Timo Airaksisen teema-artikkeli 2/2013 Vapaa a Ajattelija IHMISOIKEUDET MYÖS USKONNOTTOMILLE KOTONA KAHDESSA MAASSA ONKO GLOBAALI ETIIKKA MAHDOLLINEN? Professori Timo Airaksisen teema-artikkeli V A P A A S T I TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus

Lisätiedot

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun.

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. Armo & Totuus No. 2 / 2006 Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. 4:29) Sisältö No. 2 / 2006 2 Kun vetten läpi käyt

Lisätiedot

Salam 2/2010 Toukokuu/2010 Hinta 4,20

Salam 2/2010 Toukokuu/2010 Hinta 4,20 Salam Toukokuu/2010 2/2010 Hinta 4,20 Sisältö Salam Toimitus Vastaava päätoimittaja Madjid Bahmanpour Toimitus Britt-Marie Valo Paula Bahmanpour Laura Al-Hello Jenni Issukka Arttu Puukko Haider Al-Hello

Lisätiedot

UAD idea, jonka aika on tullut

UAD idea, jonka aika on tullut UAD idea, jonka aika on tullut UUSI ARVOPOHJAINEN DEMOKRATIA SUOMI ILMAN POLIITIKKOJA Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? Tämä PDF tiivistelmä osoittaa

Lisätiedot

Profeetat, jotka ennustavat valheita minun nimessäni

Profeetat, jotka ennustavat valheita minun nimessäni Profeetat, jotka ennustavat valheita minun nimessäni Kristillinen palestinianismi ja israelinvastainen ristiretki Paul Wilkinson Sivu1/49 Hazel Grove Full Gospel Church 68 London Road, Hazel Grove, Stockport,

Lisätiedot

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea Uusi Elämä Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 1/2015 Miri Moriah: Poikien ja tytärten kotiinpaluu Nuori leski sai kutsun avarasydämiseen äitiyteen sivut

Lisätiedot

Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta ALOUDEN. sivut 3 ja 4

Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta ALOUDEN. sivut 3 ja 4 Kansanääni Sivu 1 K ansanääni Helmikuu - Maaliskuu 2006 Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta Irtonumero1,70 5. vuosikerta SUOMI EU-TAL ALOUDEN AJOPUU? *Presidentinvaalit -

Lisätiedot

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset EU :LLE VAIHTOEHTO 4/2006 Kansa EU:n perustuslakia vastaa Eduskunnassa järjestettiin itsenäisyyspäivän aattona arvoton näytelmä. Eduskunta päätti äänin 125 39 hyväksyä EU:n perustuslain, jonka Ranska ja

Lisätiedot

EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu

EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu Author : joonas Kuva: Philippe Leroyer: Anti European Treaty Demonstration (14) - 30Sep12, Paris (France) (CC-lisenssi) (For the

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

2003 2,5. Median veriuhrit. Amerikan katsomusvapaus. Rukouspäiväjulistus kaatui

2003 2,5. Median veriuhrit. Amerikan katsomusvapaus. Rukouspäiväjulistus kaatui 5 2003 2,5 Median veriuhrit Amerikan katsomusvapaus Rukouspäiväjulistus kaatui 1 Sisältö 5/2003 59. vuosikerta Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Vastaava toimittaja Erkki Hartikainen Käsityöläisentie

Lisätiedot

Valmistautukaa argentinazoon kaikkialla maailmassa!

Valmistautukaa argentinazoon kaikkialla maailmassa! numero 39, tammikuu 2003 irtonumero 1 euro, tilaukset ks. sivu 7 Valmistautukaa argentinazoon kaikkialla maailmassa! Jorge Altamiran haastattelu Å-sikten Mielipiteeseen Ateenassa 13.12.2002 Argentiinan

Lisätiedot

ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL?

ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL? ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL? Kun minusta tuli kristitty vuonna 1970, luin suurimman osan Raamattua ja tulin kolmeen tärkeään johtopäätökseen: 1. Että Raamattu on Jumalan Sana. 2 Että Jeesus on ainoa tie

Lisätiedot

Mika Yrjölä Paluu Suomeen. Immanuel Ei enää me vaan Kristus on meissä. Miesten talvihuoltoa Mäntsälässä

Mika Yrjölä Paluu Suomeen. Immanuel Ei enää me vaan Kristus on meissä. Miesten talvihuoltoa Mäntsälässä Mika Yrjölä Paluu Suomeen Immanuel Ei enää me vaan Kristus on meissä Miesten talvihuoltoa Mäntsälässä 10 20 22 12. vuosikerta Sisällys 1/2013 KUSTANTAJA Faktapro Oy PL 4 02941 Espoo puh. (09) 54 79 74

Lisätiedot