Nouseva maailmanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nouseva maailmanhallitus"

Transkriptio

1 Nouseva maailmanhallitus Michelangelon Capitolium-kukkulalle suunnittelemassa Campidoglio-rakennuksen loistossa EU:n johtajat allekirjoittivat Euroopan perustuslain komein seremonialisin puittein. Perustuslaki on uusi iso askel EU:n matkalla 25 valtion supervallaksi, jolla on oma raha, lippu, parlamentti, presidentti, ulkomaanpolitiikka ja lainsäädäntö, joka täysin korvaa Euroopan itsenäiset valtiot. Ranskan presidentti Jacques Chirac kertoi toimittajille, että perustuslaki syventää rauhan ja demokratian juuria mantereellamme. EU:n perustuslaki, joka sisältää perusoikeuksien julistuksen, antaa mantereelle suuremmat mahdollisuudet tehdä Euroopasta turvallisempi vauraampi ja oikeudenmukaisempi, sanoi Jan Peter Balkenende, hollantilainen johtaja, jonka kotimaa pitää EU:n presidentin virkaa. Siitä tosiasiasta huolimatta, että perustuslaki on ratifioitava itsenäisissä valtioissa ja lisäksi hyväksyttävä kansanäänestyksellä kuudessa maassa, sen vaatimia instituutioita, kuten EU:n diplomaattisia palveluja, ollaan jo panemassa paikoilleen. On mielenkiintoista, että juuri Rooma, ei Bryssel tai Strasburg, valittiin perustuslain allekirjoituspaikaksi, koska Raamatun profetiat Danielin kirjan 2. ja 7. luvuissa todistavat Rooman vallan elpyvän ja tulevan hallitsevaksi voimaksi niinä päivinä, jotka johtavat Jeesus Messiaan paluuseen. On myös merkille pantavaa, että eurooppalaiset johtajat puhuvat rauhasta ja turvallisuudesta lisäetuina perustuslain hyväksyville valtioille, mikä merkitsee niiden itsenäisyyden lisääntyvää luovuttamista EU:lle. Kun poliitikot luovat kaaosta ja sekasortoa elämäämme tuovia kriisejä, niin ihmiset vaativat rauhaa ja turvallisuutta ollen valmiita uhraaman vapautensa niiden saavuttamiseksi. Voidaan kiistellä tapahtuuko se tarkoituksella vai taitamattomuuden seurauksena, mutta molemmissa tapauksissa lopputulos on sama. Väärä lupaus rauhasta ja turvallisuudesta vaikeana aikana petaa tietä Antikristuksen viimeiselle maailmanhallitukselle, kuten Raamatussa on ennustettu: Kun he sanovat: Nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. 1.Tess. 5:3: Eivätkä vain Euroopan valtiot ole sulautumassa alueellisiksi valtaryhmittymiksi. Pohjois- Amerikan valtiolliset rajat on käytännössä eliminoitu, jos Kanadan, USA:n ja Meksikon korkeiden liike-elämän ja poliittisten johtajien suunnitelmat toteutuvat luoda mantereenlaajuinen tullivapaa alue NAFTA-plus (North American Free Trade Area), jolla on yhteinen politiikka koskien kauppaa, energiaa, siirtolaisuutta, lainsäädäntöä ja turvallisuutta. Tähän suunnitelmaan, NAFTA-plus, on myös viitattu syvänä integraationa. Epäilijät näkevät sen suunnitelmana eliminoida valtiollinen itsenäisyys ja nakertaa pois amerikkalainen käsitys edustajainhallinnosta, joka on vastuussa kansalle perustuslain puitteissa. Tähänastiset keskustelut osoittavat, että Kanada uuden sopimuksen voimaan tullen välittömästi allekirjoittaisi Yhdysvaltain strategisen ohjuspuolustusaloitteen. Kanada toisi myös valtavat sahatavararesurssinsa USA:n ja Meksikon markkinoille ja sallisi vapaamman pääsyn öljy-, maakaasu- ja vesivoimaresursseihinsa. Aasiassa Kiina ja Intia ovat nousemassa alueellisina taloudellisina valtoina pyrkien vahvistautumaan kilpailijoina länsivalloille ja niiden vaikutukselle. New York Timesin artikkeli (18/11/04) osoittaa kuinka USA on luopumassa vaikutusalueistaan Aasiassa samalla, kun Kiina pumppaa resursseja, ihmisiä ja taloudellista voimaa alueelle. Yhdysvaltalaiset turistit ja liiketoimet ovat antamassa latua kiinalaisille vierailijoille ja monet liikealan ihmiset Itä-Aasiassa nähdessään, mistä tuuli puhaltaa, opiskelevat nykyisin englanninkielen sijasta kiinaa. Kiina haluaa olla täällä vaikutusvaltaisempi ja korvata Amerikan, sanoi

2 Vanchai Sirichana, Mae Fah Luang -yliopiston presidentti Thaimaasta. Maailma on pyörinyt Amerikan ympäri hyvin kauan. Luulen, että ihmiset alkavat ymmärtää, että jonakin päivänä Kiinasta voi tulla uusi supervalta. Tämä kuva yleistymässä tässä osassa maailmaa. Samanaikaisesti Venäjän presidentti Putin on ottamassa johtavan roolin alueellisten ja taloudellisten valtojen vahvan koalition yhdistämisessä maailmassa. Tähän koalitioon kuuluvat Intias, Kiina, Venäjä ja Brasilia ja se pyrkii haastamaan Amerikan, kuten myös EU:n, supervalta-aseman. Putin tahtoo vahvistaa pitkällä tähtäimellä Venäjän jalansijan latinalaisessa Amerikassa laajentaakseen Moskovan geopoliittista vaikutusvaltaa alueella. Brasilia on hyvin avoin koalitioajatukselle, koska nämä suuret valtiot tukevat toisiaan, mitä tulee kauppaan, talouteen, kansainväliseen politiikkaan ja puolustukseen. Ukrainan vaalitulosta koskeva konflikti voidaan nähdä osana tätä konfliktia euro-koalition ja venäläisen koalition välillä. Muiden aivoriihien mukaan tällä koalitiolla olisi valtava vaikutus YK:hon, jossa Venäjä ja Kiina ovat turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä sekä Intia ja Brasilia tulossa sellaisiksi. Mitä väkilukuun tulee, niin koalition väkiluku tulee olemaan kolme neljännestä koko maailman väkiluvusta ja sillä on suurimmat luonnonvarat ynnä suurin varasto teknistä ja tieteellistä kykyä. Tätä trendiä vastaan Tony Blair kehottaa Amerikkaa ja Eurooppaa yhdistymään demokratian tuomiseksi maailmaan. Marraskuisessa puheessaan pormestarin päivällisillä Lontoon Guildhallissa hän varoitti Yhdysvaltoja esiintymästä yksin maailmanpoliisina. Hän kehotti Amerikkaa ja Eurooppaa yhdistymään uuden opin taakse, joka sallisi voimakkaimpien valtioiden tulla väliin omia kansalaisiaan vahingoittavia hallituksia vastaan. Pääministeri esitti voimakkaan vetoomuksen USA:n uuskonservatiiveille hyväksyä multilateraalinen menettelytapa YK:n kautta, jolla on aseena uusi valtakirja, joka sallii sen pakottaa Saddamin Irakin kaltaiset pahat maat kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Blair kehotti YK:n pääsihteeri Kofi Annania ryhtymään uudistuksiin, jotka antavat YK:lle suuremman roolin johtajana koskien valtioiden velvollisuutta suojella eikä vahingoittaa omia kansalaisiaan. Kun nämä alueelliset valtaryhmittymät nousevat, voimme nähdä sen skenarion tulevan toteutumisen, josta Raamattu puhuu ja jossa kymmenen kuningasta antavat valtansa pedolle. Vaihtuvista vallan keskuksista nousevat valtioryhmittymät 21. vuosisadalla sopivat yhteen Danielin ja Ilmestyskirjan profetioiden kanssa. Danielin 2. luvussa Nebukadnessarin kuvapatsaalla, joka edustaa pakanavaltaa hänen omasta ajastaan aina Jeesus Messiaan toiseen tulemukseen, on viimeisenä ilmenemisenään 10 varvasta... osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen (Daniel 2:42-43). Samalla, kun Eurooppa ja Amerikka haluavat viedä demokratian ihanteensa maailmalle, suurin osa kehitysmaista on enemmän huolissaan taloudellisista kysymyksistä ja halukas uhraamaan sananvapautensa voimakkaan hallituksen hyväksi, jos se vain tuo taloudellista vaurautta kuten Kiinassa. Diktatuurin rauta ja demokratian savi eivät pysy yhdessä ja luovat epävakautta, joka on tunnusmerkillistä tämän aikakauden viimeisille päiville. Koska tämä epävakaus uhkaa romuttaa koko korttitalon, niin maailman valtiot ovat valmiit luovuttamaan

3 valtansa YK:n pystyttämälle keskusvallalle. Tony Blair on jo ajamassa ehdotuksia, jotka saisivat tämän aikaan, kun ajattelemme hänen edellä lainattujen sanojensa merkitystä. Nykyisin on olemassa suunnitelma lisätä YK:n turvallisuusneuvoston valtioiden lukumäärää nykyisestä viidestä jäsenestä kymmeneen. Ilm. 17:12-13 me luemme: Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Monet ennustettavissa olevat tapahtumat voisivat saada nämä voimakkaat valtiot luovuttamaan valtansa keskusvallalle. Maailman öljytoimituksia uhkaava sota Lähi-Idässä, sarja tuhoisia terrori-iskuja suurissa maailmankaupungeissa tai vaikkapa seurakunnan ylösotto (1.Tess.4:13-5:11) voisi aiheuttaa globaalisen paniikin, jonka seurauksena ihmiset ovat valmiit luopumaan kansallisesta itsenäisyydestä ja vapaudesta vastineena lupaukselle rauhasta ja turvallisuudesta. Raamattu tekee kuitenkin selväksi, että se rauha ja turvallisuus, jonka tuleva maailmanhallitus tarjoaa, on oleva petosta ja johtaa Antikristuksen petojärjestelmän hirmuvaltaan ja Harmageddonin viimeiseen sotaan (Ilm luvut). Tämä saa aikaan Messiaan toisen tulemuksen, kun tämän maailman valtakunnista tulee meidän Herramme ja Hänen Messiaansa valtakunta ja Hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Meidän on valittava luotammeko nykyisen Antikristuksen lyhyen valtakauden (3 ½ vuotta valtaan nousua, 3 ½ vuotta ehdotonta valtaa) jälkeen tuhoon tuomitun maailmanjärjestelmän johtajien tyhjiin sanoihin vai aina ja iankaikkisesti hallitsevan Herramme sanoihin. Kunnianhimoiset euro-pyrkimykset Samalla, kun näemme edellä kuvailtujen erilaisten alueellisten hallintojen nousun, niin käytetty yhdistymismalli on kuitenkin eurooppalainen. Eurooppa näkee itsensä globalisoitumisprosessin nousevana johtajana, mikä sinänsä on merkittävää, koska EU sijaitsee muinaisen Rooman valtakunnan alueella. Danielin ja Ilmestyskirjan profetiat osoittavat, että Rooman valtakunta tulee elpymään tämän aikakauden viimeisinä päivinä. Monet Euroopassa uskovat, että heidän aikansa on tullut. Euroopan komission rakennuksen ulkopuolella Brysselissä järjestettiin taidenäyttely nimeltä. Rooman valtakunta palaa (Roman Empire Returns). Se ennusti, että EU tulee saamaan uuden nimen Unioni, kunhan se kasvaa 50 valtioon seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana. YK:n päämaja tullaan siirtämään Gibraltarille, jota pidetään strategisena paikkana Välimeren portilla. Näin siksi, koska EU puolustaa kansainvälistä järjestystä amerikkalaista päällekarkausta vastaan. Taidenäyttelyn iskulauseiden mukaan EU on valmiina nujertamaan Amerikan tullakseen maailman supervallaksi numero yksi. Sillä on kunnianhimoiset suunnitelmat ulottaa vaikutuksensa ja valtansa syvälle Euraasiaan, Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-Itään sekä korvata dollari eurolla johtavana maailmanvaluuttana. Näyttely oli täynnä amerikkalaisvastaisia iskulauseita samalla, kun Bushin uudelleen valinta on lisännyt eurooppalaista vihamielisyyttä USA:n valtaa kohtaan. Bushin hallituksen luottaminen enemmän sotavoimiin kuin YK:n tukemaan diplomatiaan terrorismin vastaisessa sodassa ja se tuki, jota he käsittävät Amerikan olevan antamassa Israelille, ovat vastenmielisiä asioita eurooppalaisille johtajille. Eurooppalaisessa politiikassa jokainen maininta Jumalasta on pahasta, joten Bushin kristillinen tunnustus ja tuki uudestisyntyneiltä kristityiltä ovat myös hyvin epäilyttäviä asioita tällä puolella Atlanttia. Amerikan ylittäessä itsensä Irakissa ja sen epäsuosion

4 maailmalla lisääntyessä Euroopan johtajat uskovat, että heidän hetkensä on tulossa, jolloin heidän äänensä tulee ratkaisemaan maailman tapahtumissa. Euroopan johtajat pilkkaavat Moraalista enemmistöä (Moral Majority) samalla, kun moraalittoman vähemmistön sallitaan hallita poliittista kenttää ja tuputtaa käsityksiään muuhun väestöön. Euroopan parlamentin päätös erottaa Euroopan komissio lokakuussa 2004 johtui italialaisen komissaari Rocco Buttiglionen äärimmäisistä käsityksistä. Tässä ne käsitykset, jotka hän toi julki: Voin ajatella homoseksuaalisuutta syntinä, mutta sillä ei ole vaikutusta, ellen sano, että se on rikos. Vahvoja, vastuullisia ja luotettavia yksilöitä ei tuoteta seksuaalisen vallankumouksen kautta, vaan he syntyvät ja heidät on kasvatettu moraalisesti terveissä perheissä. Buttiglionen anteeksiantamaton synti Euroopan parlamentin silmissä oli sanoa, että homoseksuaalisuus on synti (vaikka hän painotti, että se oli hänen yksityinen mielipiteensä ja että homoja ei pitäisi rangaista yhteiskunnassa) ja että lapset voivat paremmin kahden vanhemman perheessä, jossa kunnioitetaan siveyttä. Toisin sanoen hän ilmaisi mielipiteitä, jotka eivät ole poliittisesti korrekteja ja siksi hän on sopimaton palvelemaan korkeassa virassa Euroopassa siitä tosiasiasta huolimatta, että todennäköisesti enemmistö Euroopan ihmisistä on samaa mieltä hänen kanssaan. Tämä tapaus osoittaa sen tavan, kuinka Euroopasta on kovaa vauhtia tulossa totalitaarinen valtio, jossa ei voi ilmaista mitään mielipidettä, joka poikkeaa julkista elämää kontrolloivan liberaalin vasemmiston käsityksistä. Niillä MEP:eillä jotka erottivat komission, ei ollut mitään sanottavaa siitä tasiasiasta, että Bryssel ui korruptiossa, että 95% tileistä ei ole asianmukaisesti tarkastettu, että se työntää ulos loputtomasti säännöksiä, jotka sitovat ihmiset kimppuihin ja tuhoavat aloitteellisuuden, että seitsemän uusista itäisen Euroopan komissaareista ovat entisiä kommunisteja ja tehneet yhteistyötä hirmuhallinnon kanssa. Näistä asioista heillä ei ole mitään sanottavaa, mutta koskepa kysymykseen homoudesta ja mainitse väärä asia niin sinun urasi on lopussa Eurolandin uljaassa uudessa maailmassa! Niiden, jotka paljastavat korruptiota Brysselin sydämessä, olisi parasta varoa. Saksalaista lehtimiestä, Hans Martin Tillackia, joka kirjoitti europetoksia paljastavan artikkelisarjan pidettiin eristyssellissä sillä aikaa, kun aseistettu Belgialainen poliisi takavarikoi hänen aineistonsa. Kuten Neuvostoliitossakin valta on poliittisten virkamiesten käsissä, jotka säätävät loputtomasti ihmisten elämää vaikeuttavia lakeja ja väittävät työskentelevänsä kaikkien yhteiseksi hyväksi samalla, kun maksavat itselleen suunnattomia palkkoja ja massiivisia sivutuloja, jotka mahdollistavat heille ylellisen elämän. EU on jo sekaantunut Lähi-Idän rauhanprosessiin Tiekartan kautta, johon kuuluvat EU, USA, Venäjä ja YK. EU:n politiikka on ristiriidassa USA:n kanssa, koska se ajaa omia ehdotuksiaan, jotka vaativat paljon enemmän Israelilta koskien vetäytymistä kuuden päivän sodassa miehitetyiltä alueilta. EU:n ulkomaanpolitiikan johtaja Javier Solana, josta todennäköisesti tulee ulkoministeri, kunhan perustuslaki tulee voimaan, on sanonut, että Israelin vetäytyminen Gazasta on vain alku yleiselle israelin vetäytymiselle ja Jerusalemin vanha kaupunki tullaan näkemään jälleen arabien hallinnassa Palestiinan pääkaupunkina. Koska Euroopan riippuvuus Lähi-Idän öljystä kasvaa tulevina päivinä, niin on selvää, että olipa Euroopan politiikka mikä tahansa, se pyrkii etsimään arabimaailman suosiota ja on valmis uhraamaan Israelin edut omiensa hyväksi. Israelin pääministeri Sharon on huomauttanut, että Euroopan ongelma on antisemitismi.

5 Kysymys uskonnosta on EU:n ohjelmassa. Vatikaanin lobbauksesta huolimatta perustuslaissa ei ole mainintaa Jumalasta tai kristinuskosta. Tätä kysymystä käsittelevässä artikkelissa Newsweeki huomauttaa, että Euroopan uskonnolliset tappelevat vastaan. Se kuvailee uutta allianssia katolisten ja muslimien välillä ohjata Euroopan moraalista kriisiä uudella etiikalla, joka löytyy luonnon laista. On mielenkiintoista, että tämä artikkeli ei edes mainitse protestantteja huolimatta historiallisen jakautumisen tosiasiasta katolisuuden ja protestanttisuuden välillä. Ehkä siksi, koska suurin osa protestanteista on joka tapauksessa menossa liittoon Rooman kanssa ja vähättelevät eroja kahden virallisen kristinuskon haaran välillä. Kun teemme tästä kaikesta yhteenvedon, niin meillä on nouseva valta, joka perustuu Roomassa allekirjoitettuihin sopimuksiin. Se on Rooman valtakunnan alueella ja käyttää petosta päämääriensä saavuttamiseksi lisääntyvästi rajoittaen sanan ja omantunnon vapautta. Se vastustaa raamatullista kristinuskoa. Sillä on kasvava antisemitismin ongelma. Se haluaa laajentaa vaikutuksensa ja valtansa Lähi-Itään sekä välittää ratkaisun arabien ja Israelin väliseen ongelmaan. Tämä ratkaisu sisältäisi vaatimuksen, että Israel vetäytyy Jerusalemin vanhasta kaupungista ja siten tuo kaupunki jaettaisiin jälleen. Ilmestyskirjan luku 17 ennustaa, että valta tämän aikakauden viimeisinä päivinä on pedon selässä istuvan naisen käsissä. Tämä kuvaa poliittista valtaa liitossa turmeltuneen uskonnon kanssa. Euroopan neuvoston rakennuksen ulkopuolella Brysselissä seisoo härän kantaman Europan patsas, kreikkalaisen tarun kuvaus Europan raiskauksesta. Toisin sanoen se on pedolla ratsastava nainen (Ilm. 17). Pedolla on kuunsirpin muotoiset sarvet. Nainen viittaa Marian palvontaan ja roomalaiskatolisuuteen, kuunsirpin muotoiset sarvet viittaavat Islamiin. Tämä luku puhuu myös seitsemästä kuninkaasta, heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut (Ilm. 17:10). Tuo yksi, joka on, oli Johanneksen aikana Rooman valtakunta. Tämä valtakunta on elpyvä jälleen viimeisinä päivinä tuoden Pedon eli Antikristuksen diktatorisen hallinnon (Ilm.13). Pyrkiessään yhdistymään Eurooppa tarvitsee voimakkaan karismaattisen johtajan puhumaan sen kansoille ja koko maailmalle tarjoten rauhaa ja ratkaisua kaikkien aikojen vaikeimpaan diplomaattiseen ongelmaan -- arabien ja Israelin väliseen konfliktiin sekä Jerusalemin asemaan (Sak.12-14, Lk. 21). Tästä yhdestä ennustetaan Raamatussa laittomuuden ihmisenä (2.Tess. 2) eli petona (Dan. 7, Ilm. 13), joka tunnetaan myös Antikristuksena (1.Joh ). Häntä kuvataan myös hyökkäävänä ruhtinaana (Dan.9:26-27), sellaisena, joka tulee tekemään väärän rauhansopimuksen Israelin kanssa, joka rikkoutuu ja johtaa viimeiseen selkkaukseen, mikä päättyy Herran Jeesuksen paluuseen maan päälle kuningasten Kuninkaana ja herrojen Herrana. Osa tämän artikkelin tiedoista tulee Alan Franklinilta, jonka kirja EU viimeinen maailmanvalta on hyödyllinen tietolähde ja saatavana meiltä hintaan 6 sisältäen postikulut.

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa?

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät Lahdessa, 13.11.2014 Kristi Raik, Ulkopoliittinen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta 11.6.2013 B7-0254/1 1 Johdanto-osan 7 viite ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 ja 18. helmikuuta 2013 annetut Euroopan unionin neuvoston päätelmät Malista, ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013, 18. helmikuuta

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE NRO 29/2004 Asia: Valiokunnan tiedoksi annetut vetoomukset Liitteenä ovat yhteenvedot kahden vetoomuksen sisällöstä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 5. maaliskuuta 2001 ALUSTAVA LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä ep2014 TIGT. MAKE AN Millaisen Euroopan sinä haluat? Toimi, osallistu ja vaikuta äänestä EU-vaaleissa! SUOMEN EV. LUT. KIRKKO EU-vaalit ovat tärkeät Toukokuun

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta 27. marraskuuta 2001 PE 302.088/rev2/1-43 TARKISTUKSET 1-43 SUOSITUSEHDOTUS:

Lisätiedot

SUOMI ON OIKEUSVALTIO

SUOMI ON OIKEUSVALTIO SUOMI ON OIKEUSVALTIO - Johtosäännöt ja järjestyssäännöt pohjaavat yllä oleviin säädöksiin = MUODOSTAVAT OIKEUSJÄRJESTYKSEN, JOKA MÄÄRÄÄ IHMISTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET KIRJOITETUT KIRJOITTAMATTOMAT

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

ANTAKAA KEISARILLE, MIKÄ KEISARIN ON

ANTAKAA KEISARILLE, MIKÄ KEISARIN ON Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTAKAA KEISARILLE, MIKÄ KEISARIN ON 1. Kertomuksen taustatietoja Jeesuksen aikana Israel oli Rooman valtakunnan miehittämä ei itsenäinen valtio. Rooman

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Pelastustoiminnan turvallisuus ja haasteet VOK:ssa. Ari Koivu palomestari

Pelastustoiminnan turvallisuus ja haasteet VOK:ssa. Ari Koivu palomestari Pelastustoiminnan turvallisuus ja haasteet VOK:ssa Ari Koivu palomestari TUNNUSLUKUJA: Alueella 13 VOK ~2200 henkilöä majoittuu Pääpaloasemaa lähin kokenut huomionarvoisimman muutoksen: Yksi VOK Vantaalla

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka V - 2-33 ten vaikutuksesta ulkopoliittisten vaatimusten toteuttamisessa, sillä sen ruvetessa tuntumaan ulkopoliittisen johdon merkitys vähenee, puolustusministerin vaikutus kasvaa. Mutta minä puhun eräästä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed 1 Abodah Zarah Rabbi J. Melamed 6.2.2013 Talmud Tänään haluan keskustella millä tavalla Talmudissa käsitellään juutalaisten ja kristittyjen välisiä suhteita. Todellisuudessa tämän tyyppisiä kertomuksia

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Vuorovaikutusneuvosto Perustettu 1983

Vuorovaikutusneuvosto Perustettu 1983 Vuorovaikutusneuvosto Perustettu 1983 YLEISMAAILMALLINEN IHMISEN VELVOLLISUUKSIEN JULISTUS Vuorovaikutusneuvoston ehdotus 1. syykuuta 1997 Vuorovaikutusneuvosto YLEISMAAILMALLINEN IHMISEN VELVOLLISUUKSIEN

Lisätiedot

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi 2.4.2016 Kai Peltonen Miksi olet ryhtynyt seurakunnan luottamushenkilöksi? MIKÄ ON? Augsburgin tunnustus (1530): artikla V: Jotta saisimme

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisen uskon perusteet 1 Juutalaisen uskon perusteet 1.oppituntti Isak Pensiev 4.4.2012 Shalom on hyvin tunnettu juutalaisen kielen sana. Se on myös hyvin tunnettu sana koko maailmassa. Mutta ei kukaan ajattele tarkkaan mitä

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Mitä Venäjälle kuuluu?-

Mitä Venäjälle kuuluu?- Mitä Venäjälle kuuluu?- Kypsyneen Putinismin aikakausi 03.06.2013 Journalistiseminaari, Oulu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Hanna Smith Aleksanteri Instituutti, Helsingin yliopisto Putinismin

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

USA:n/Kauris: AFGANISTAN 2002 - IRAK 2003 Ydinaseet ja lentokoneet ovat kuvattu jo yli 2500 vuotta sitten Daniel 8. Luku 1 Kuningas Belsassarin kolmantena hallitusvuotena näin minä, Daniel, näyn, senjälkeen

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa Brysselissä 17 18. syyskuuta 2001 DT\441996.doc PE 302.062 PE 302.062 2/6 DT\441996.doc

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu 24.11.2010 Pekka Sartola Antikristus, kuka hän on? ( Hitler (ei kumpikaan kuvan henkilöistä, Amin el-husseini ja Adolf Antikristus Vanhassa

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD

.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD ,3 Bryssel, 1. maaliskuuta 2000.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD (XURRSDQ NRPLVVLR K\YlNV\L WlQllQ YXRWLVHQ KLVWRULDQVD NDXDVNDQWRLVLPPDQ XXGLVWXVVWUDWHJLDQ 7lPl \NVLW\LVNRKWDLQHQ VWUDWHJLD MXONDLVWDDQ

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot