Apuna vanhusten löytämisessä toimii hankkeessa rakennettava lähiverkosto,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apuna vanhusten löytämisessä toimii hankkeessa rakennettava lähiverkosto,"

Transkriptio

1 Kajaanin seurakuntalehti No 1 torstai vsk YHTEISVASTUU 2013 AUTTAA YKSINÄISIÄ VANHUKSIA SUOMESSA Yhteisvastuu käynnistää etsivän vanhustyön projektin, jonka kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yksinäiset, eristäytyneet tai syrjäytyneet vanhukset. Keräysvaroin etsitään koteihinsa yksin jääneitä heikko-osaisia vanhuksia, selvitetään heidän tilanteensa ja ohjataan heitä palvelujen piiriin. Vanhusten vertaistukihenkilöiksi koulutetaan muun muassa aktiivisia vanhuksia, jotka haluavat jakaa arkeaan ikäistensä kanssa. Apuna vanhusten löytämisessä toimii hankkeessa rakennettava lähiverkosto, jossa esimerkiksi lähikauppojen ja -liikenteen, apteekkien ja ruokajakelupisteiden työntekijät sekä naapurit, sukulaiset ja tuttavat voivat vinkata havaitsemastaan heikkoosaisesta vanhuksesta. Projekti toteutetaan yhteistyössä Kirkkopalvelujen Kehittämiskeskus Tyynelän ja seurakuntien diakoniatyön kanssa. KAMBODŽASSA Yhteisvastuu tukee syrjäisten ja köyhien maaseutualueiden kehityshanketta, jossa kyläyhteisöjä koulutetaan monin tavoin auttamaan itse itseään. Kylien elinolosuhteiden kokonaisvaltainen parantaminen helpottaa myös vanhusten arkea. Hankkeen työntekijät vierailevat kylissä lähes päivittäin. He tapaavat kylissä asuvia ihmisiä, myös vanhuksia, ja keskustelevat heidän kanssaan. Vanhusten ongelmista ja terveydentilan heikkenemisestä raportoidaan kylän päällikölle ja kannustetaan vanhusten läheisiä osallistumaan aktiivisesti kyläyhteisön kehittämiseen. Kylien vastuuhenkilöjä koulutetaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ihmisten elämää helpottavia rakennushankkeita kuten teitä, kaivo- ja vesivarastoja sekä puuta säästäviä liesiä sekä käyttämään uudenlaisia viljelymenetelmiä ja riisilajikkeita. Kylissä järjestetään myös kansalais- ja ihmisoikeuskoulutusta sekä opetetaan ihmisiä varautumaan katastrofeihin kuten ilmastonmuutoksen myötä pahentuneeseen kuivuuteen tai hallitsemattomiin tulviin. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Ps. 91:11 12

2 KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI PÄÄKIRJOITUS Sielunhoidon lahja Vuoden alkaessa huomisen tapahtumien kirjo ei ole kenelläkään meistä tiedossa. Ja hyvä niin. Elämään sisältyy monta hyvää päivää, mutta myös sellaisia päiviä, joita on vaikea jaksaa yksin. Yksinäisyydessä nousee kysymys: Mistä löytyy se luotettava ihminen, jolle voi avoimesti kertoa omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan? Missä on se ihminen, joka välittää anteeksiannon elämästä nouseviin syytöksiin? Sielunhoito on ihmisen kutsumuksena olevaa rakkauden palvelua, jossa lähimmäistä tai yhteisöä autetaan hänen todellisten tarpeidensa mukaisesti. Sielunhoito on huolenpitoa. Se voi tarjota mahdollisuuden käydä läpi niitä kokemuksia, jotka vaikuttavat arjen elämään tai muodostavat sille esteitä. Kaikkein laajimmassa mielessä kirkon jäsenet kantavat huolta toisistaan ja kaikki seurakuntalaiset harjoittavat sielunhoitoa toisiaan kohtaan. Se on auttavaa vuorovaikutusta, joka pyrkii antamaan henkistä ja hengellistä tukea keskustelun, ripin, rukouksen, Raamatun luvun ja virsien välityksellä. Myös öljyllä voitelu ja saattohartaus ovat sielunhoitoa. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnat huolehtivat alueellaan asuvien sielunhoidosta, kristillisestä uskosta ja elämästä sekä tarjoavat tilaisuutta yksityiseen rippiin (KJ 4:1). Sielunhoidon toimintamuotoina kirkossa ovat yleinen sielunhoitotyö, perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja palveleva puhelin sekä palveleva netti. Lisäksi sielunhoitoa harjoitetaan myös esimerkiksi vankiloissa ja puolustusvoimissa sekä vapaaehtoistoimintana. Kirkolliset toimituskeskustelut ovat myös sielunhoitoa. Tavallisin sielunhoidon väline on keskustelu. Ihminen on kasvokkain toisen ihmisen kanssa, joka myötätuntoisesti paneutuu siihen, mitä toinen haluaa hänelle kertoa. Sielunhoidollisessa keskustelussa autettavalle avautuu uusia näköaloja, myös mahdollisuus Jumala-suhteen pohtimiseen. Keskustelu on aina luottamuksellinen. Sielunhoitajan tärkeimpiin taitoihin kuuluu aktiivinen kuuntelu. Sielunhoitaja on kiinnostunut kuulemaan erilaisia kertomuksia elämästä ja kuolemasta, työstä ja tunteista. Hengellinen sielunhoitokeskustelu eroaa tavallisesta tukea antavasta keskustelussa siinä, että autettavan elämänpiiriin oletetaan yksi ylimääräinen persoona ja tahto, nimittäin itse Jumala. Jumalaa ei käsitellä vain autettavan subjektiivisena kokemuksena ja mielipiteenä, vaan tosiasiallisesti olemassaolevana persoonana. Hyvä hengellinen sielunhoitokeskustelu kartoittaa elämän molemmat puolet, hengellisen ja psyykkisen. Hengellistä näkökulmaa ei kuitenkaan pidä muuntaa psyykkiseksi. On oikeasti olemassa itsenäisiä hengellisiä ahdistuksia ja kysymyksiä, jotka eivät ole mielenterveyden ongelmien johdannaisia. Sielunhoitaja on kuitenkin koko ajan tietoinen siitä, että hengellisiä solmuja ei voi aina erottaa ihmisen muusta hyvinvoinnista ja tasapainosta. Jos jollakin muulla elämänalueella on ristiriitoja, ne voivat vaikuttaa siihen, miten uskonasiat koetaan. Mielen kuvat Jumalasta ovat Matti Hyrckin (2001) tutkimuksen mukaan sitä, että ihminen sijoittaa Jumalaan mielikuvan vanhemmasta ja itse hän asettuu lapsen rooliin. Sielunhoito antaa mahdollisuuden näiden mielikuvien tutkimiseen. Rukous ja keskustelu ovat lähellä toisiaan. Keskustelussa esille tulleet asiat voidaan puhua rukouksessa Jumalalle, jolloin ihmisen ahdistus saa sanat. Rukous ei aina tarvitse sanoja; hiljainen huokauskin tulee kuulluksi. Aila Kemppainen vt. kirkkoherra HENGENPITIMIKSI Sana Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.' Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?' Kuningas vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.' Matt. 25:34 40 Pe Kristittyjen ykseyden rukouspäivä Miika 6:6 8, Hepr. 13:12 16, Matt. 25:34 40 La Piispa Henrik, uskon opettaja ja marttyyri Pyhän Henrikin muistopäivä Ps. 145:1 7, Jes. 52:7 10 tai Sir. 45:15 20, Hepr. 13:7 8 tai 2. Tim. 2:8 13, Joh 4:34 38 Su Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa 2. sunnuntai loppiaisesta Ps. 105:2 5, 39 42, 2. Kun. 4:1 7, tai Jes. 12:1 6, Room. 12:6 16, Joh. 2:1 11 Lasten kirkko Jeesuksen lapsuus Olemme juuri viettäneet joulua, Jeesuksen syntymäjuhlaa. Loppiainenkin on jo jäänyt taakse. Loppiaisenahan me muistelimme sitä, kuinka itämaan tietäjät kävivät tervehtimässä Jeesus-lasta. He toivat lapselle kallisarvoisia lahjoja; kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Raamatussa kerrotaan kertomus, jossa Jeesuksen perhe joutuu lähtemään pitkälle pakomatkalle Egyptiin. Kuningas Herodes pelkäsi Jeesuksen olevan uhka omalle kuninkuudelleen. Perhe palasi kotiin vasta sitten, kun enkeli antoi Joosefille unessa käskyn lähteä takaisin omaan maahansa. Tällöin Herodes oli jo kuollut ja perheen oli turvallista asettua asumaan Nasaretin kaupunkiin. HARTAUS Mistä tyhjät astiat? Tässä eräänä päivänä ihmettelimme keskustelukumppanini kanssa sitä, miten elämä on muuttunut kanssakäymisen suhteen. Ennen saattoi mennä piipahtamaan naapurissa noin vain. Ei tarvinnut erikseen sopia vierailusta, etsiä epätoivoisesti sopivaa aikaa ja stressata tarjoiluista. Enää ei välttämättä tunneta naapureita ollenkaan, ei edes maalla. Muistan lapsuudesta, miten mukavaa oli, kun tuon tuostakin joku tuli yllättäen kylään. Usein se oli naapuri tai sukulaisperhe. Ei ollut väliä, vaikka koti ei ollutkaan tiptop-kunnossa eikä tarjottavia varattu. Pääasia oli se, että saatiin vaihtaa kuulumisia ja muistella menneitä. Aikuisten tarinoita oli lapsen mukava kuunnella. Oli lämmin tunnelma, kun naisten sukkakutimet kilahtelivat ja juttu luisti! Rukous Herra, taivaan ja maan Luoja, rakastava ja armahtavainen. Me ylistämme sinua. Me rakastamme sinua. Me pyydämme sinulta anteeksi puutteitamme, erityisesti syntejämme ykseyttä vastaan. Me kiitämme sinua elämästä ja kaikista lahjoista, joita olet meille antanut. Kiitämme sinua jo saavutetuista askelista kohti ykseyttä. Sinulle Pyhä Kolminaisuus, Isä ja Poika ja Pyhä Henki olkoon ylistys ja kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. Su Ansaitsematon armo 3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesima) Ps. 18:2 7, Jer. 9:22 23, 1. Kor. 9:24 27, Matt. 20:1 16 Su 3.2. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily Kynttilänpäivä Ps. 48:11 15, Jes. 52:8 10, 2. Kor. 3:18 4:6, Luuk. 2:22 33 Ma-La Jumalan sanan kylvö ennen paaston aikaa Ps. 44:2 5, Jes. 55:6 11, Ap.t. 16:9 15, Luuk. 8:4 15 Su Jumalan rakkauden uhritie Laskiaissunnuntai (Esto mihi) Ps. 31:2 6, Jes. 58:1 9, 1. Kor. 13, Luuk 18:31 43 Ke Katumus ja paasto Tuhkakeskiviikko Ps. 57:2 4, 11 12, Joel 2:12 17, 2. Piet. 1:1 11 tai 1. Piet. 4:1 5, Matt. 6:16 21 tai Luuk. 13:22 30 Milloin olet muuten viimeksi soittanut naapurin ovikelloa lainataksesi vaikkapa suolaa tai kananmunia? Minä en edes muista. Ei sellaista ole enää tapana tehdä. Naapuriapu on lähes sukupuuttoon kuollut luonnonvara. Profeetta Elisan luo tuli leskiäiti huolineen apua pyytämään. Hän oli joutunut suureen ahdinkoon miehen kuoltua. Elanto ei tahtonut riittää, ja velkojat uhkasivat viedä hänen poikansa orjiksi. Elisa lupasi auttaa, mutta siihen tarvittaisiin myös naapureita. Elisa pyysi naista lainaamaan naapureiltaan paljon tyhjiä astioita. Kun leskiäiti pääsi astioineen kotiin, tapahtui suuri ihme: Astiat täyttyivät öljyllä. Leskiäiti myi öljyn ja rahoilla hän sai maksettua velkansa. Apu olisi jäänyt saamatta ilman Jeesuksen aikaan oli tavallista, että lapset osallistuivat paljon aikuisten töihin kykyjensä mukaan. Jeesuskin varmaan joutui auttamaan vanhempiaan arkisissa askareissa. Ehkäpä hän keräsi Marialle polttopuita ja auttoi Joosefia puusepän verstaalla. Ja taisipa hän hoidella pienempiä sisaruksiaankin. Raamatusta näet käy ilmi, että Jeesuksella oli sisaruksia. Kun Jeesus oli 12-vuotias, hän pääsi vanhempiensa mukana pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Raamatusta voimme lukea tästä Jeesuksen lapsuuden merkittävästä tapahtumasta. Jerusalemin temppelissähän Jeesus hämmästytti opettajia ja kirjanoppineita suurella viisaudellaan ja tiedoillaan taivaallisesta Isästämme. Vaikka Jeesuksen lapsuusvuosista ei ole paljon kirjoitettua tietoa, uskon kuitenkin, että Jeesus osasi jo pienenä turvautua taivaan Isään ja hänen rakkauteensa. Taivaan Isän rakkaus on sama yhä tänäkin päivänä ja siihen meikin saamme luottaa elämämme jokaisena hetkenä. Toivotankin teille kaikille taivaallisen Isämme siunausta jokaiselle päivällemme! Sari Korkkonen lastenohjaaja auttavaisia naapureita. Jumala kyllä auttaa, kun sitä häneltä pyydämme. Mutta auttamisessa hän käyttää meitä ihmisiä. Meidän osuutemme on pyytää apua ja antaa apua. Ketään meistä ei ole tarkoitettukaan selviämään yksin, vaan tarvitsemme toinen toistamme. Rohkeasti vaan pyytämään apua ja katselemaan innokkaasti ympärille, missä apua tarvittaisiin. Joskus saattaa käydä niinkin, että avunantajaa siunataan niin kuin sitä tuttavaa, joka lainasi viimeiset kanttarellinsa pakastimesta. Seuraavana päivänä hän löysi yllättäen kanttarellipaikan, jollaista ei ollut koskaan ennen nähnyt. Anja-Riitta Lukkari aluekappalainen

3 KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI 3 Kajaanin seurakunnan jäseneksi kastettiin 363 lasta eroaminen ja muuttoliike verottavat jäsenmäärää Seurakunnan väkiluku jatkaa laskuaan. Jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa henkilöä. Kahden viime vuoden aikana jäsenyydestä on eronnut lähes 800 henkilöä. Lisäksi viime vuonna menetettiin muuttoliikkeen seurauksena 100 jäsentä. Hautaan siunaamisia oli 301 (vuonna 2011; 313). Kajaanin seurakunta tarvitsee lähivuosina strategista suunnittelua, jotta jäsenmäärä saadaan säilytettyä. Laskevista jäsenkäyristä huolimatta Kajaanin seurakuntaan kuuluu yhä lähes 80 % kajaanilaisista. Myönteistä oli, että viime vuosi oli poikkeuksellisen hyvä liittymisten suhteen. Seurakuntaan liittyi 115 uutta jäsentä (71). Lisäksi seurakunnan jäseneksi kastettiin 363 lasta (343) eli lähes kaikki kajaanilaiset vastasyntyneet. Kirkollisia vihkimisiä oli 115 (105) ja siviilivihkimisiä 82 (61). Avioeroja kirjattiin 78 (87). Iloinen uutinen on, että lähes kaikki kajaanilaislapset kastettiin seurakunnan jäseneksi. Luterilaiseen kirkkoon kuuluu 76 % suomalaisista Vuoden vaihteessa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vakinaisesta väestöstä 76,3 prosenttia eli yhteensä suomalaista (77,2 % vuonna 2011). Kirkosta erosi selvästi vähemmän ihmisiä kuin vuotta aiemmin. Kirkon jäsenyyden jätti vuonna 2012 kaikkiaan henkilöä, kun edellisenä vuonna lukema oli Kirkkoon liittyi vuonna 2012 yhteensä uutta jäsentä. Liittyneiden määrä oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin, ja se ylit- ti edellisvuoden ennätyksen, joka oli Seurakunnat kastoivat lasta vuonna Edellisvuonna kastettuja lapsia oli Kirkon jäseniä kuoli , kun vuonna 2011 kirkon jäsenistä kuoli Kirkon jäsenyydestä näyttää tulleen entistä tietoisempi ratkaisu. Erityisesti nuoret aikuiset tekevät tietoisia ratkaisuja, he ovat aktiivisimpia eroajia ja liittyjiä, Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo toteaa. Neljälle viidestä kirkon jäsenes- tä diakoniatyö on tärkeimpiä syitä kuulua kirkkoon. Tämä käy ilmi Gallup Ecclesiastica tutkimuksesta. Ihmiset arvostavat kirkon tekemää diakoniatyötä, sitä että kirkko auttaa vaikeuksissa olevia ihmisiä ja puolustaa köyhiä ja syrjäytyneitä, Keskitalo sanoo. Tiedot ovat väestörekisterikeskuksen ennakkotietoja Luvut vahvistetaan helmikuussa. Vuosina Kastetut Kuolleet Kirkolliset vihkimiset Siviilivihkimiset Liittyneet/eronneet 71/ /394 Srk:n tulleita Srk:sta poistuneita Avioerot Väkiluku (vuoden lopussa) Hautapaikkamaksut muuttuvat yhtenäisemmiksi vuoden alusta Kaikki seurakunnat määrittelevät hautasijan luovuttamiselle ja hautaamiseen liittyville palveluille maksut vuoden 2013 alusta. Siunaustoimitus kirkollisena toimituksena on maksuton. Hautaustoimen maksuja koskeva muutos kirkkolakiin tuli voimaan Maksujen määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Hautaustoimen maksuilla tulisi kattaa prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Kajaanin seurakunnassa tämä tarkoittaisi euron hautaustoimen maksua henkilöltä. Hautapaikasta ei peritä omakustannushintaa, koska seurakuntien saamaa yhteisövero-osuutta käytetään hautausmaan ylläpitämiseen. Suosituksen mukaan haudan avaamisesta ja peittämisestä perittävä maksu voi olla lähellä todellisia kustannuksia. Muutoksen tavoitteena on pienentää eri puolilla maata olevia eroja hautaustoimen maksuissa. Monet seurakunnat ovat aiemmin luovuttaneet hautapaikan maksutta tai aivan nimelliseen hintaan. Hautausmaiden ylläpitämiseen on käytetty myös kirkollisverotuloja. Näin kirkkoon kuuluvat ja kirkkoon kuulumattomat ovat voineet olla eriarvoisessa asemassa. Lainmuutoksella pyritään yhdenvertaisuuteen. Rintamaveteraanien ja heidän puolisoidensa osalta hautapaikkamaksuja ei tarvitse periä jatkossakaan. Muutoksella ei ole vaikutusta voimassa oleviin hautaoikeuksiin. Evankelis-luterilaiset seurakunnat ylläpitävät yleisiä hautausmaita, joihin kaikilla paikkakunnan asukkailla on oikeus tulla haudatuiksi. Hautapaikan voi pyynnöstä saada myös tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Seurakunta työllistää ensi kesänä jälleen noin sata nuorta hautausmailla. Kirsi Pääkkönen

4 KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI Kuulutus Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona klo 18 seurakunnan virastotalossa, Linnankatu 12. Kirkkovaltuuston asialuettelo on seurakunnan jäsenten nähtävänä kirkkoherranvirastossa kuulutuspäivän ja kokouspäivän välisenä aikana klo Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla klo 9 15 kirkkoherranvirastossa. Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4. Työjärjestys 5. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosille Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi Kirkkoneuvoston vaali vuosiksi Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi Johtokuntien jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi Jäsenten nimeäminen rovastikunnallisen yhteistyön johtokuntaan vuosiksi Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat haudat ja hautamuistomerkit 12. Ilmoitusasiat 13. Valitusosoitus 14. Kokouksen päätös Kajaanissa Timo Hurskainen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Julistus kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 2013 "Elämän Jumala, johdata meidät oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan." Jes. 42:1-4 Copyright Tasavallan presidentin kanslia Oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys ovat Raamatun sanoman ytimessä. Niiden mukaisesti ihmisen tulisi suhtautua lähimmäisiinsä ja luomakuntaan. Profeetta Jesaja kirjoittaa Herran palvelijasta, joka tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Hengen ohjaamana hän toteuttaa lähettäjänsä tahdon, kun hän tinkimättä suorittaa tehtävänsä ja tukee heikkoja ja horjuvia. Herran palvelija saattaa kaikkialla oikeuden voimaan. Kristinuskon mukaan tämä Herran palvelija on ennuskuva Kristuksesta. Uuden testamentin julistama sovitus ja sovinto koskevat paitsi ihmisen ja Jumalan suhdetta, myös meitä ihmiskunnan jäseninä ja osana luomakuntaa. Kristuksen seuraajien tulee olla Raamatun opettaman oikeudenmukaisuuden toteuttajia. Jumalanpalveluksessa toteutuu kristillinen ihanne yhteisöstä. Koolla on seurakunta, jonka jäsenet kohtaavat toisensa tasaveroisina. Seurakunta kohtaa Kristuksen, joka kristinuskon mukaan on läsnä Raamatun sanassa ja pyhässä ehtoollisessa. Jumalanpalvelusyhteisö on avoin. Sinne ovat kaikki tervetulleita ja sieltä palataan keskelle arkea, viemään eteenpäin palvelemisen ja yhteisön henkeä. Raamatun opetus oikeudenmukaisuudesta ja yhteisöllisyydestä voidaan ymmärtää myös eri uskontojen ja vakaumusten näkökulmista. Oikeudenmukaisuutta ja yhteisöllisyyttä toteuttavat ihmisoikeudet ovat yleismaailmalliset. Jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus työhön, hyvinvointiin ja ihmisarvoiseen elämään. Kan-sanvalta ja oikeusvaltio yhteiskunnan perusperiaatteina luovat parhaat mahdollisuudet ihmisoikeuksien toteutumiselle. Tavoitteena on, että jokainen meistä on osallinen kotiympäristönsä, oman maansa ja ihmiskunnan elämään. Olemme osa luomakuntaa, ja kestävä suhde siihen on elämän jatkumisen edellytys. Omassa lähiympäristössämme tarvitsemme rohkeutta oikeudentunnon toteuttamiseen ja yhteisön vahvistamiseen. Tehtävämme on rakentaa ehyttä Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, jossa jokaisella ihmisellä on oma arvokas paikkansa. Ulkopuolisuudella ja osattomuudella on monet kasvot kadotetusta vanhemmuudesta koulukiusaamiseen ja rasismiin, päihderiippu- vuuteen ja kyvyttömyyteen pärjätä arjessa. Liian monta kertaa se on purkautunut silmittömänä väkivaltana ja peruuttamattomina veritekoina. Nuorten syrjäytyminen koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle on polttava ja velvoittava haaste meille kaikille. Työ syrjäytymistä ja osattomuutta vastaan koskettaa koko ihmiskuntaa. Oikeus ja velvollisuus tavoitella turvallista ja hyvää elämää itselleen ja lapsilleen kuuluu kaikille ihmisille. Toiveikkuus ja yritteliäisyys saavat talouden pyörät pyörimään. Se edellyttää tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia, joihin kuuluu vapaa liikkuvuus. Nämä asiat tulee nähdä kokonaisuutena, kun pohdimme siirtolaisuutta eurooppalaisena ja maailmanlaajana ilmiönä, sitä kuinka yksilöt ja perheet muuttavat työtilaisuuksien perässä toiseen kaupunkiin ja maahan, jopa toiseen maanosaan. Raamatun opetus ihmisten tasaveroisuudesta ja velvollisuudesta hyväksyä kaikki erilaiset lähimmäiset on tinkimätön. Se tuomitsee ahneuden ja kehottaa vieraanvaraisuuteen. Kristinusko haastaa huomaamaan lähimmäisen ja avaamaan ovia, jotta kaikki pääsisivät osalliseksi ihmisarvoisesta elämästä. Helsingissä 30. lokakuuta 2012 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Kirkkoneuvoston päätöksiä Taina-Maija Miettinen kehitysvammaistyön pastoriksi Kehitysvammaistyön pastorin virkaan on valittu pastori Taina-Maija Miettisen Kajaanista alkaen. Miettinen on teologian maisteri vuodelta 1986, papiksi hänet on vihitty 1989 sekä pastoraalitutkinnon hän on suorittanut vuonna Hän on käynyt mm. Hengellisen matkakumppanuus -kurssin (10 op) ja sairaalasielunhoitajan erikoistumiskoulutuksen (54 op). Miettinen on työskennellyt Pihlavan seurakunnassa vuosina lehtorina. Kajaanin seurakunnassa hän on ollut vuodesta 1990 alkaen mm. virallisena apulaisena, seurakuntapastorina, kappalaisena ja osa-aikaisena kehitysvammaistyön pastorina. Pastori Jorma Sutinen on vuosilomalla ja virkavapaalla ajalla kehitysvammaistyön pastorin virasta, jonka aikana Taina- Maija Miettinen toimii myös viransijaisena. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat haudat ja hautamuistomerkit Hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyn päätyttyä kirkkoneuvosto päätti julistaa Kajaanin vanhan hautausmaan osastoilla 1, 11 ja 12 olevat hoitamattomat hautapaikat menetetyiksi ja ottaa ne seurakunnan haltuun. Ylipuutarhuri Kirsi Pääkkönen on pyytänyt Kainuun museolta lausuntoa seurakunnalle siirtyvistä haudoista, onko niiden joukossa kulttuurihistoriallisesti arvokkaita hautoja tai hautamuistomerkkejä. Kainuun museon edustajat amanuenssi Raili Kauppila ja rakennustutkija Rauni Laukkanen pitivät Vanhan hautausmaan säilytettävinä hautoina tai muistomerkkeinä esimerkiksi Kajaanin historiaan olennaisesti vaikuttaneiden henkilöiden hautoja, yksilöllisiä muistomerkkejä, eri aikakausille tyypillisiä muistomerkkejä, tai muulla tavoin puhuttelevia hautoja, viime vuosisadan vaihteesta olevia hautoja tai sitä vanhempia hautoja. Heidän toiveenaan oli myös, että haudat kunnostettaisiin ja muistomerkit säilytetäisiin omilla paikoillaan, alkuperäisessä ympäristössään. Katselmuksessa käytiin läpi kaikki 81 hautaa, joita ei ollut kunnostettu kehotuksesta huolimatta. Tällä kertaa säilyttämisen perusteena oli pääasiassa muistomerkin rakenteeseen tai ulkonäköön liittyvät seikat, yhteensä 20 muistomerkissä. Hautapaikkoja näissä haudoissa on hautakirjanpidon mukaan yhteensä 33. Kyseisten hautojen arvioitu peruskunnostus maksaa noin euroa, joka sisältää myös perennaistutukset. Lisäksi ylläpitohoidosta tulee noin 700 euron vuosikustannus. Kirkkoneuvosto päätti, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen ja hautamuistomerkkien hoitamisesta tehdään esitys kirkkovaltuustolle sen jälkeen kun Kajaanin vanhan hautausmaan sukuhauta alueen hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely vuosilta on loppuun saatettu ja kokonaistilanne niistä haudoista, jotka tulevat seurakunnan haltuun, on selvillä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi. Perheneuvojan tehtävien hoitaminen Kirkkoneuvosto valitsi sosiaalihuoltaja, ET perheterapeutti, psykoterapeutti Hilkka Määtän perheneuvojaksi (50 %) ja perheneuvojan tehtävien hoitajaksi (50 %) ajalle

5 KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI 5 Vuoden vanhus Saimi Tikkanen: Ikääntyminen arvoonsa Jeesuksen esimerkkiä noudattaen kirkko ja kristilliset seurakunnat ovat olleet aloitteen tekijöinä monissa yhteiskunnallisissa uudistuksissa, kuten köyhäinhoidossa, kodittomien ja vanhusten palvelualoilla. "Suomesta löytyisi rahaa vanhusten hoitotyöhön, jos asenteet ja ikäihmisten kunnioittaminen olisivat kohdallaan", Saimi Tikkanen muistuttaa. Vuoden vanhus harrastaa monipuolisesti liikuntaa, yhtenä niistä sauvakävelyä. Työ on useimmiten saanut alkunsa avarakatseisten ja lähimmäisiään rakastavien ihmisten vapaaehtoistyöstä. Pian myös kunnat ja erilaiset järjestöt ovat tulleet mukaan samaan toimintaan. Niinpä heti sotien jälkeen, eli vuonna 1949 maahamme perustettin erityinen Vanhustyön Keskusliitto. Siihen kuuluu tällä hetkelläkin yhteensä 350 järjestöä, joiden ohjelmassa on myös vanhustyö huomioitu. Moniin kuntiin on Vanhusneuvoston alotteesta nimitetty jo erityinen vanhusneuvosto. Käytännössä sen mahdollisuudet toimia ikäihmisten hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäjinä jäävät kuitenkin verrattain vähäisiksi. Nykysessä yhteiskunnassa ikäihmisiä ei arvosteta, vaan heitä pidetään lähes kaatopaikkakamana. Raha näyttää ratkaisevan kaiken: ei ole varaa palkata kodinhoitajia eikä palvelutaloihin auttavia käsiä ja jalkoja. Yksinäiset vanhukset kärsivät melkein poikkeuksetta masennuksesta, kun ei ole ketään, joiden kanssa juttelisi. Laitoksissa taas vanhukset nääntyvät ihan konkreettisesti jopa nälkään tai janoon, kun kenelläkään ei ole aikaa syöttää eikä juottaa heitä. Kun oma äitini Pohjanmaalla yli 90-vuotiaana joutui vanhainkotiin, huomasimme siellä käydessämme, että ruoka-annokset vietiin pois, vaikka äiti ei usein ollut koskenutkaan niihin. "Ei ole nälkä, ei maistu", hän valitti, mutta kun lähiomaiset rupesivat säännöllisesti auttamaan häntä ruokailussa, niin jopas alkoivat ateriatkin maistua. Kunto kohentui, ja hän halusi pian nousta myös sängystä ylös ja liikkua. Se ei ollut suotavaa, vaan hänelle ruvettiin antamaan ruhoittavia lääkkeitä, että "mamma pysyisi pe- tissä, eikä liikkuessaan vahingoittaisi itseään". Pyynnöstämme asiaton lääkitys lopetettiin ja lähiomaiset alkoivat avustaa äitiä säännöllisesti myös liikkumisessa. Näin hän eli mielestämme verrattain tyytyväisenä peräti 94-vuotiaaksi. Uskallan väittää, että Suomessa on kyllä rahaa, ja sitä löytyisi varmasti myös vanhusten hoitotyöhön, jos asenteet ja ikäihmisten kunnioittaminen olisivat kohdallaan. Perinteiset arvot näyttävät kuitenkin päättäjiltä unohtuneen, tai ehkä ne on tietoisesti työnnetty syrjään. On paljon muita asioita, joihin päätökset on jo ennalta sidottu. Rahavirrat on ohjattava sen mukaisesti. Mielenkiintoista on nähdä, toteutuuko kauan suunnitteilla ollut vanhuspalvelulaki koskaan, ja millaisena se toteutuu, jos joskus toteutuu. Varminta on siis vanhustyössä jälleen kerran turvautua taas vapaaehtoistyöhön ja lähimmästen apuun. Siksi on todella ilahduttavaa, että kirkon tämän vuoden yhteisvastuun kotimaisen työn yksi tärkeimmistä kohteista onkin vanhustyö ja ikäihmisten auttaminen, välittävä yhteisö. Saimi Tikkanen vuoden vanhus Kaisa Rönkä Haettavana Heimo Haverinen Diakonian virka avoinna Seurakunnassa on seitsemän diakonian virkaa ja työnjakokirjalla sovitaan kullekin kuuluvat tehtävät. Ainakin aluksi valittu tulee tekemään aluetyön lisäksi yhteiskunnallista työtä sekä suru- ja omaishoitajatyötä. Virkaan valittavalta edellytetään diakonian virkatutkintoa tai sellaista ammattikorkeakoulututkintoa, joka antaa piispainkokouksen hyväksymän kelpoisuuden kirkon diakoniatyön virkaan. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämislain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Lisätietoja antavat vt. kirkkoherra Aila Kemppainen, puh ja vastaava diakonian viranhaltija Elina Ingman, puh , sähköpostilla Kirkkoneuvostolle osoitettavat hakemukset on toimitettava per- jantaihin klo 15 mennessä osoitteella Kajaanin seurakunta, PL 87 (Linnankatu 12), Kajaani. Kuoreen merkintä "diakonian virka". Seurakunnassa kesätyötä osaaville ihmisille! Tiimeihin tarvitsemme määräaikaisiin virkoihin ja tehtäviin: yhden sairaalateologin kaksi rippikouluteologia kaksi kesätyöntekijää nuoriso-/ rippikoulutyöhön yksi/kaksi kesäkanttori(a) rippikoulutyöhön Nuorisotyössä on tehtäviä rippikoulujen lisäksi myös varhaisnuorten leireillä ja retkillä. Etusijalla valinnassa ovat kirkon virkaan opiskelevat. Palkkaus on virkaehtosopimuksen mukainen. Hakemukset on toimitettava paperitulosteina viimeistään osoitteella Kajaanin seurakunta, PL 87, Kajaani. Mukaan on liitettävä kopiot tärkeimmistä opiskelutodistuksista sekä kooste työhistoriasta. Kuoreen merkintä "kesätyöntekijä". Lisätietoja antavat sairaalapastori Teuvo Partanen, puh , vastaava nuorisotyönohjaaja Heimo Haverinen, puh , seurakuntapastori Antti Minkkinen, puh , evl.fi ja kanttori Erkki Tyni, puh , Kesätyöhön hautausmaille Hakuaika Kajaanin seurakunnan hautausmaille kesätyöhön alkaa maanantaina ja päättyy keskiviikkoon klo 15 mennessä. Kesätyötä voivat hakea vuoden 2013 aikana 16 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat. Hakulomakkeita saa seurakunnan neuvonnasta, Linnankatu 12 virastotalon aukioloaikoina ma-pe klo 9 15 ja lisäksi torstaisin kirkkoherranvirastosta klo Valituille ilmoitetaan asiasta kirjeitse. Lapsityön Marita Karvinen ja Leena Karjalainen ottivat ilolla vastaan Konttorikolmio ja AV-kolmio Oy:n lahjoituksen Mika Määtältä. Kannettava tietokone ja videotykki lapsityön käyttöön Konttorikolmio ja AV-kolmio Oy:n Mika Määttä luovutti Kajaanin seurakunnan lapsityölle videoprojektorin ja kannettavan tietokoneen (arvo ). Välineet tulevat lapsityön käyttöön koulutuksissa, perhetapahtumissa ja lasten kanssa erilaisissa tilanteissa. Konttorikolmio on vuonna 1991 perustettu toimisto- ja it-tarviketukku, jolla on nykyaikaisten av-järjestelmien ja tulostusratkaisujen asiantuntemus. AV-kolmio on erikoistunut nykyaikaisiin audiovisuaalisiin järjestelmiin.

Salon. Mikä lapselle nimeksi? Jumppaa ja juttuseuraa. Numero 1 1.2.2013

Salon. Mikä lapselle nimeksi? Jumppaa ja juttuseuraa. Numero 1 1.2.2013 Salon Numero 1 1.2.2013 Yhteisvastuu kutsuu enkeleitä lähimmäisenrakkauden kansanliikkeeseen. Tänä vuonna autetaan yksinäisiä vanhuksia. Sivut 8 9. Mikä lapselle nimeksi? Niilolla on kuusi kaimaa Salossa

Lisätiedot

Tule ja katso. Uskontodialogi. Raision seurakuntalehti. 1/2013 Helmikuu 23. vsk. on tärkeää yhteiskunnan kehitykselle, s. 4

Tule ja katso. Uskontodialogi. Raision seurakuntalehti. 1/2013 Helmikuu 23. vsk. on tärkeää yhteiskunnan kehitykselle, s. 4 Tule ja katso Raision seurakuntalehti 1/2013 Helmikuu 23. vsk Uskontodialogi on tärkeää yhteiskunnan kehitykselle, s. 4 Hänessä me elämme, liikumme ja olemme, s. 3 Yhteisvastuukeräyksellä yksinäisyyttä

Lisätiedot

Seurakuntansa edessä viimeisinä päivinä: Kenttäpappi Jorma Heiskanen kaatui Suomen itsenäisyyden puolesta

Seurakuntansa edessä viimeisinä päivinä: Kenttäpappi Jorma Heiskanen kaatui Suomen itsenäisyyden puolesta Kajaanin seurakuntalehti No 11 keskiviikko 20.11.2013 56. vsk Seurakuntansa edessä viimeisinä päivinä: Kenttäpappi Jorma Heiskanen kaatui Suomen itsenäisyyden puolesta Lue kenttäpapin tarina sivulta 6

Lisätiedot

Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk. Hyvää äitienpäivää!

Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk. Hyvää äitienpäivää! Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk Hyvää äitienpäivää! 2 7.5.2014 KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI PÄÄKIRJOITUS Euroopan uusi kuohunta Viime kuukaudet olemme saaneet seurata koko maanosaamme

Lisätiedot

Yhteisvastuu alkaa 5.2. teemalla VÄLITTÄVÄ YHTEISÖ Säästöryhmän avulla kiinni elämään Sivut 7-10. Kemi. Keminmaa. simo. tervola. tornio.

Yhteisvastuu alkaa 5.2. teemalla VÄLITTÄVÄ YHTEISÖ Säästöryhmän avulla kiinni elämään Sivut 7-10. Kemi. Keminmaa. simo. tervola. tornio. Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

Sara Hannus: "Kesätyössä itsenäistyy ja tienaa taskurahaa"

Sara Hannus: Kesätyössä itsenäistyy ja tienaa taskurahaa Kajaanin seurakuntalehti No 6 7 keskiviikko 11.6.2014 57. vsk Sara Hannus: "Kesätyössä itsenäistyy ja tienaa taskurahaa" 2 11.6.2014 KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI PÄÄKIRJOITUS Konfirmaatio seurakunnan ja nuorten

Lisätiedot

Nyt haastetaan Turku!

Nyt haastetaan Turku! 10/22 2 6.2.2013 21.5.2008 www.tampereenkirkkosanomat.fi REILUSTI KRISTITTY Mielenterveysongelmat uuvuttavat omaisia Eija Altonen on saanut tukea Omaiset mielenterveystyön tukena -yhdistyksestä, joka etsii

Lisätiedot

Ei niitä tarvitse peittää, nehän ovat portaat isän luo.

Ei niitä tarvitse peittää, nehän ovat portaat isän luo. Sastamalan seurakuntalehti 3 / 2012 www.sastamalanseurakunta.fi Ari Paavilainen Suomalaisessa talvisessa maalaismaisemassa seisoo nöyränä eläin, joka sinne ei luonnostaan kuulu. Se on ihan ilmielävä aasi.

Lisätiedot

Onni löytyy yhteisestä arjesta

Onni löytyy yhteisestä arjesta Kajaanin seurakuntalehti No 8 keskiviikko 5.8.2015 57. vsk Onni löytyy yhteisestä arjesta Sami Paavolainen ja Susanna Leinonen vihittiin avioliittoon Kajaanin kirkossa 25.7. Kun puolitoista vuotta sitten

Lisätiedot

Lohkare. Jokainen voi olla arkienkeli s. 8 9. Haiti saa ekokoulun Lohjalta s. 3. Tule mukaan uuden alkuun s. 2 ja s. 4 7

Lohkare. Jokainen voi olla arkienkeli s. 8 9. Haiti saa ekokoulun Lohjalta s. 3. Tule mukaan uuden alkuun s. 2 ja s. 4 7 Lohkare Lohjan seurakunnan tervehdys koteihin Lojo församlings hälsning till hemmen 14.2.2013 n 1/2013 n Karjalohja n Lohja n Nummi n Pusula n Sammatti Jokainen voi olla arkienkeli s. 8 9 Haiti saa ekokoulun

Lisätiedot

JUMALAN SELÄN TAKANA? VAI SINUN SILMIESI EDESSÄ?

JUMALAN SELÄN TAKANA? VAI SINUN SILMIESI EDESSÄ? Pääsky 1/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 28.1.2015 JUMALAN SELÄN TAKANA? VAI SINUN SILMIESI EDESSÄ? Kuva: Perttu Saksa OSALLISTU YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN, sivut 6 7. Avullasi kehitetään suomalaista Suurella

Lisätiedot

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin.

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin. KIRKONMÄELTÄ KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin Martti Lintunen Keskiaukeama www.evl.fi /srk/hyvinkaa Pääkirjoitus Tule mukaan tekemään

Lisätiedot

Tule ja katso. Gospelmuusikko Lauramaria puhuu Jumalan kanssa sanoin ja sävelin, s. 12. Raision seurakuntalehti. 2/2014 Toukokuu 24.

Tule ja katso. Gospelmuusikko Lauramaria puhuu Jumalan kanssa sanoin ja sävelin, s. 12. Raision seurakuntalehti. 2/2014 Toukokuu 24. Tule ja katso Raision seurakuntalehti 2/2014 Toukokuu 24. vsk Gospelmuusikko Lauramaria puhuu Jumalan kanssa sanoin ja sävelin, s. 12 Raisiolaisten mielestä auttaminen on tärkeintä, s. 4 Miten kirkossa

Lisätiedot

Kiitos teille äidit!

Kiitos teille äidit! Pääsky 4/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 6.5.2015 Sinä joka kannoit minut maailmaan, lämpöäsi annoit, siitä vielä jaan. Sinä joka hiljaa hoidit minua, silmissäsi ilo, valo hehkuva. Sinä joka jaoit vuodet

Lisätiedot

Virkaanasettajaiset. Salon. Numero 5 2.9.2011. Vapaaehtoistyötä Suurella Sydämellä. Kuoroon, kerhoon, kirkkoon

Virkaanasettajaiset. Salon. Numero 5 2.9.2011. Vapaaehtoistyötä Suurella Sydämellä. Kuoroon, kerhoon, kirkkoon Salon Numero 5 2.9.2011 Virkaanasettajaiset Salon seurakunnan uusi kirkkoherra Timo Hukka asetetaan virkaan messussa Uskelan kirkossa sunnuntaina 11.9. klo 10. Virkaanasettamisen toimittaa Turun piispa

Lisätiedot

Sinua tarvitaan. Yhteisvastuu 2013 vanhusten asialla s. 8-9 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2013. Kotkan Poikakuoro aloittaa s.

Sinua tarvitaan. Yhteisvastuu 2013 vanhusten asialla s. 8-9 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2013. Kotkan Poikakuoro aloittaa s. Kotkan Poikakuoro aloittaa s. 3 Yhteisvastuu 2013 vanhusten asialla s. 8-9 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2013 Lähetystyön uskolliset puurtajat s. 5 ja 16 Sinua tarvitaan Kuva: Ulla-Maija

Lisätiedot

Turvassa. Kuinka kohtaan. Kesähäät. kärsivän? > sivu 10. Puurtilassa > sivu 5. Kaste kantaa kasvavaa lasta. > sivu 2

Turvassa. Kuinka kohtaan. Kesähäät. kärsivän? > sivu 10. Puurtilassa > sivu 5. Kaste kantaa kasvavaa lasta. > sivu 2 Kotiviesti Varkauden seurakuntalehti 1 23.1.2014 www.varkaudenseurakunta.fi Kuinka kohtaan kärsivän? > sivu 10 Kesähäät Puurtilassa > sivu 5 Turvassa Kaste kantaa kasvavaa lasta > sivu 2 kotiviesti Kuvanveistäjän

Lisätiedot

Pääsky. Rakas Jeesus siunaa meitä, anna meille enkeleitä. Siivilläsi meitä peitä, älä meitä koskaan heitä. 6/2012 Rovaniemen seurakuntalehti 26.9.

Pääsky. Rakas Jeesus siunaa meitä, anna meille enkeleitä. Siivilläsi meitä peitä, älä meitä koskaan heitä. 6/2012 Rovaniemen seurakuntalehti 26.9. Pääsky 6/2012 Rovaniemen seurakuntalehti 26.9.2012 Rakas Jeesus siunaa meitä, anna meille enkeleitä. Siivilläsi meitä peitä, älä meitä koskaan heitä. Seurakunnan uudet verkkosivut avattu... sivu 3 Kirkkoherranvaalin

Lisätiedot

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 39 20.11.2008. Tervaskannot lujilla. Reija Haapalainen, puu: sxc.hu / Erin Landon. Sivut 10 11

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 39 20.11.2008. Tervaskannot lujilla. Reija Haapalainen, puu: sxc.hu / Erin Landon. Sivut 10 11 Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 39 20.11.2008 Reija Haapalainen, puu: sxc.hu / Erin Landon Tervaskannot lujilla Sivut 10 11 2 Nro 39 20.11.2008 20.11.2008 Yhteisöllisyys käytäntöön Strategiaprosessi

Lisätiedot

Silkkimekko kantaa suvun historiaa SIVU 4

Silkkimekko kantaa suvun historiaa SIVU 4 10/22 17 6.11.2013 21.5.2008 www.tampereenkirkkosanomat.fi REILUSTI KRISTITTY Tuomas Koskialho Tampere pesi Turun ja keräsi ison potin Ville Koistinen haastoi Yhteisvastuukisaan Ilves-fanit. Tampereen

Lisätiedot

"Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni." (Luuk. 23:46) Seurakunnan pääsiäisen ajan tapahtumat sivulla 18

Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni. (Luuk. 23:46) Seurakunnan pääsiäisen ajan tapahtumat sivulla 18 Kajaanin seurakuntalehti No 3 torstai 21.3.2013 56. vsk "Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni." (Luuk. 23:46) Seurakunnan pääsiäisen ajan tapahtumat sivulla 18 2 21.3.2013 KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Vastuuta ihmisistä. Yhteisvastuukohteet 2012 sivut 8-9 ja 13 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2012.

Vastuuta ihmisistä. Yhteisvastuukohteet 2012 sivut 8-9 ja 13 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2012. Ekotekoja sivu 5 Yhteisvastuukohteet 2012 sivut 8-9 ja 13 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2012 Näkökulmia Raamattuun sivu 16 Vastuuta ihmisistä Paderissa, Pohjois-Ugandassa asuvat

Lisätiedot

Raisiomessu ja Elämä pelissä uusia ovia aikuisille sivu 7

Raisiomessu ja Elämä pelissä uusia ovia aikuisille sivu 7 Tule ja katso Raision seurakuntalehti 1/2012 tammikuu 22. vsk Raisiomessu ja Elämä pelissä uusia ovia aikuisille sivu 7 YV-keräys tukee pienrahoitustoimintaa ja torjuu ylivelkaantumista sivu 4 Superverkottuja

Lisätiedot

ja minä Seurakunta Sivu 6 Hiippakunnan uusi lakimiesasessori ja viestintäsihteeri esittäytyvät Sivu 14 Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit

ja minä Seurakunta Sivu 6 Hiippakunnan uusi lakimiesasessori ja viestintäsihteeri esittäytyvät Sivu 14 Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN LEHTI 1 2012 Seurakunta ja minä Sivu 6 Hiippakunnan uusi lakimiesasessori ja viestintäsihteeri esittäytyvät Sivu 14 Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 2012 Sivu 18 TAMPEREEN

Lisätiedot

Suomi. tarvitsee yrittäjiä. Yrittäjän päivää vietetään 5.9. USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT. Keskiaukeama. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9.

Suomi. tarvitsee yrittäjiä. Yrittäjän päivää vietetään 5.9. USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT. Keskiaukeama. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9.2014 Suomi tarvitsee yrittäjiä Yrittäjän päivää vietetään 5.9. Keskiaukeama Irja Ketola USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT Ehdokasasettelu päättyy 15.9. Ennakkoäänestys

Lisätiedot

Ortodoksinen seurakunta ja aikakauslehti 1 16.2. 2015 8 TÄHÄN KIRKKOA TARVITAAN PYHÄ-JUHLA

Ortodoksinen seurakunta ja aikakauslehti 1 16.2. 2015 8 TÄHÄN KIRKKOA TARVITAAN PYHÄ-JUHLA Ortodoksinen seurakunta ja aikakauslehti 1 16.2. 2015 8 TÄHÄN KIRKKOA TARVITAAN PYHÄ-JUHLA Ortodoksinen aikakauslehti 10 16 4-7 Paikkamme ja tehtävämme kärsimyksen aikana Miksi Jumala sallii ihmisen kärsiä?

Lisätiedot

Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ

Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ Hengen uudistus kirkossamme ry Kädenojennus Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ Löytöjen ja ideoiden nyyttikestit. Nuoret miehet valloittivat Yhteisöjen Foorumin ensimmäisen

Lisätiedot

HARRASTUS Ismo Kreivi tuntee linnut 40 vuoden ajalta... sivu 6

HARRASTUS Ismo Kreivi tuntee linnut 40 vuoden ajalta... sivu 6 Pääsky 4/2013 Rovaniemen seurakuntalehti 19.6.2013 Kuva: Harriet Urponen Rippikoulu on tärkeä etappi nuoren elämässä matkalla kohti aikuisuutta s. 4 KESÄ Jorma Laitiselle loma on hiljentymistä ja lupaa

Lisätiedot

KUOPION HIIPPAKUNTALEHTI 3/2008

KUOPION HIIPPAKUNTALEHTI 3/2008 KUOPION HIIPPAKUNTALEHTI 3/2008 SIVU 5 Nuori sukupolvi viihtyy marginaaleissa SIVU 7 Menköön kansankirkko jos on mennäkseen! SIVU 15 Pyhäkoulu avaa suuria salaisuuksia KUOPION HIIPPAKUNTALEHTI SISÄLLYS

Lisätiedot

Valkonauha. Onko tuuli minunkin siipieni alla? Yksinkin voi olla onnellinen. Hetki lapsen elämässä. Hoitoon pääseminen on IHMISOIKEUS 1/2015

Valkonauha. Onko tuuli minunkin siipieni alla? Yksinkin voi olla onnellinen. Hetki lapsen elämässä. Hoitoon pääseminen on IHMISOIKEUS 1/2015 Valkonauha 1/2015 Onko tuuli minunkin siipieni alla? Yksinkin voi olla onnellinen Hetki lapsen elämässä Hoitoon pääseminen on IHMISOIKEUS Valkonauha Suomessa: vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896

Lisätiedot