Kokousaika kello 09:00-10:00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Ympäristöterveyslautakunta Kokousaika kello 09:00-10:00 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 14 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN 3 15 SOPIMUSKUNTIEN KUULEMINEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 16 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN EDUSTUS KUNNANELÄINLÄÄKÄRIN VALINNASSA 17 TERVEYSTARKASTAJAN (MÄÄRÄAIKAINEN) REKRYTOINTI YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIHIN 18 TIETOON SAATETTAVAT ASIAT

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ylikärppä Kauko puheenjohtaja Riekkinen Maarit varapuheenjohtaja Ahonen Matti jäsen Kuosmanen Jari jäsen Miettinen Antti jäsen Rantsi Katri jäsen Suhonen Maria kh:n edustaja Poissa Miettinen Auni jäsen Hartikainen Ilmari kh:n pj Takkinen Pekka Siilinjärven talousjohtaja Auvinen Toni Tuusniemen kunnanjohtaja Kangasperko Petri Juankosken kaupunginjohtaja Kiviluoma Timo Maaningan kunnanjohtaja Korhonen Marko Lapinlahden kunnanjohtaja Lötjönen Vesa Siilinjärven kunnanjohtaja Murto Unto Rautavaaran kunnanjohtaja Sopanen Ari Kaavin kunnanjohtaja Muut Savolainen Emilia esittelijä Manner Leena pöytäkirjanpitäjä Kirjavainen Hannu Kuopion kaupunki LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Rantsi ja Maarit Riekkinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Kauko Ylikärppä Leena Manner puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Katri Rantsi PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ pöytäkirjanpitäjä Maarit Riekkinen Juankosken kaupungintalo, arkistonhoitajan huone Kaavin kunnantalo, arkistonhoitajan huone Lapinlahden kunnantalo, neuvonta Maaningan kunnantalo, neuvonta Rautavaaran kunnantalo, neuvonta Siilinjärven kunnantalo, ympäristöterveydenhuollon toimistosihteerin huone Tuusniemen kunnantalo, arkistosihteerin huone vastaava eläinlääkäri virka-ase ma Leena Manner allekirjoitus

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN Ymptltk 14 Valmistelija/lisätiedot: ympäristöterveysjohtaja Emilia Savolainen puh ja vastaava eläinlääkäri Leena Manner, p Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksessa todetaan seuraavaa: "Tulevaisuudessa tavoitteena on tuotteistukseen perustuva kuntaosuuksien laskutus. Tuotteistukseen perustuvaan laskutukseen siirrytään, kun sen valmistelu on valmis ja malli sopimuskuntien hyväksymä". Tuotteistuksen ohjausryhmä kokoontui ja teki esityksen, jossa eläinlääkintähuollon kustannustenjako perustuu tuotteistukseen ja terveysvalvonnan kustannukset jaetaan alkuperäisen sopimuksen mukaan asukasluvun ja käytetyn työpanoksen perusteella. Yhteistoiminta-alueen kunnilta ja Kuopion kaupungilta on pyydetty lausunnot kustannustenjaosta. Yhteenveto lausunnoista on liitteenä. Lausuntojen perusteella kunnat hyväksyvät mallin, jossa vuoden 2015 talousarvio perustuu eläinlääkintähuollon (kustannuspaikka 5610) osalta tuotteistukseen ja terveysvalvonnan osalta asukaslukuun ja käytettyyn työpanokseen. Useimmat kunnat esittivät lausunnoissaan, että vuoden 2014 kuntalaskutuksen tasaus tehtäisiin eläinlääkintähuollon osalta vielä eläinmäärien ja asukasluvun perusteella. Tämä on järkevää, koska vuoden 2014 talousarviota hyväksyttäessä ei ollut vielä tiedossa tuotteistuksen etenemisen aikataulu ja kunnat eivät ole varautuneet tuotteistuksen mukaiseen laskutukseen vuoden 2014 osalta.tuotteistus koskisi siten vasta vuoden 2015 talousarviota ja tasauslaskutusta. Rautavaaran kunta esittää, että eläinlääkärin vastaanottojen kustannukset siirrettäisiin ympäristöterveyspalveluille ja jaettaisiin osana tuotehintoja. Nykyinen malli, jossa kunnat vastaavat itse vastaanottotilojen ylläpidosta, on toiminut hyvin ja Rautavaaraa lukuun ottamatta kunnat ovat olleet tyytyväisiä järjestelyyn. Siksi toimitilojen ylläpito esitetään ainakin toistaiseksi pidettäväksi kuntien omalla vastuulla. Toimitilaverkoston laajuus tulee arvioitavaksi vuoden 2015 aikana. Liitteissä on esitetty ympäristöterveyspalvelujen tuotteistuksen ohjausryhmän esitysaineisto, kokouksen muistio sekä yhteenveto kuntien lausunnoista. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Päätös Liitteet Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esittelyn mukaisen tuotteistusmallin. Hyväksyttiin. Ympäristöterveyspalvelujen tuotteistus, esitysaineisto Tuotteistuksen ohjausryhmän kokouksen muistio Yhteenveto lausunnoista, tuotteistus Liitteet TUOTTEISTUKSEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIO

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ TUOTTEISTUSLAUSUNNOT, YHTEENVETO YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Ympäristöterveyslautakunta SOPIMUSKUNTIEN KUULEMINEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA Ymptltk 15 Valmistelija/lisätiedot: ympäristöterveysjohtaja Emilia Savolainen, p ja vastaava eläinlääkäri Leena Manner, p Ympäristöterveyslautakunnan ja ympäristöterveyspalveluiden taloutta hoitaa ja siitä vastaa Siilinjärven kunta. Ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan yhteistoimintasopimuksen 10 :n mukaisesti Siilinjärven kunnanhallitukselle ympäristöterveyslautakunnan toimintaa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Talousarvio 2015 on eläinlääkintähuollon osalta laadittu tuotteistuksen mukaisesti (kustannuspaikka 5610), terveysvalvonnan osalta aiemman mallin mukaisesti. Liitteissä (4 kpl) on vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmat sekä kuntaosuudet ja tarkemmat hinta- ja määräerot kunnittain. Eläinlääkintähuollossa on vuoden 2014 loppuun asti kestävä kahden päivystysalueen päivystyskokeilu. Vuoden 2015 talousarvioehdotus on tehty aikaisemman, kolmen päivystysalueen pohjalta, koska vielä ei ole päätöstä uuden päivystysmallin jatkuvuudesta. Mikäli uusi malli otettaisiin käyttöön, eläinlääkintähuollon henkilöstökustannukset olisivat nyt esitettyä pienemmät. Siilinjärven kunnanhallitus käsittelee talousarviota 2015 ja taloussuunnitelmaa kokouksissaan ja Sopimuskuntien lausunnot tulee käsitellä ympäristöterveyslautakunnassa viimeistään Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta päättää pyytää lausuntoa liitteen mukaisesta ympäristöterveyspalveluiden talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta yhteistoiminta-alueen kunnilta sekä Kuopiolta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään osoitteeseen Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa jaettiin korjattu liite "kuntaosuudet", jossa terveysvalvonnan osuuteen on lisätty sisäisiä vuokrakustannuksia. Ympäristöterveyslautakunta päätti pyytää lausuntoa liitteen mukaisesta ympäristöterveyspalveluiden talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta yhteistoiminta-alueen kunnilta sekä Kuopiolta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään osoitteeseen Liitteet Ympäristöterveyspalveluiden ehdotus v.2015 talousarvioksi ja v taloussuunnitelmaksi/ tekstiosa Ympäristöterveyspalveluiden ehdotus v.2015 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi/ numero-osa

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Ympäristöterveyspalveluiden ehdotus v.2015 talousarvioksi ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmaksi/ kuntaosuudet Ympäristöterveyspalveluiden ehdotus v.2015 talousarvioksi ja v taloussuunnitelmaksi/ eläinlääkintähuolto tuotteistus Liitteet TA 2015 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT, ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TUOTTEISTUS TA 2015 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT, KUNTAOSUUDET TA 2015 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT, NUMERO-OSA TA 2015 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT, TEKSTIOSA

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN EDUSTUS KUNNANELÄINLÄÄKÄRIN VALINNASSA 888/ /2014 Ymptltk 16 Valmistelija/lisätiedot: vastaava eläinlääkäri Leena Manner, puh Juankosken toimipisteen kunnaneläinlääkärin virkasuhde päättyi irtisanoutumisen vuoksi. Siilinjärven kunnanjohtaja on myöntänyt viralle täyttöluvan (kunnanjohtajan henkilöstöpäätös , 54). Valintapäätöksen tekee toimivaltasäännön mukaisesti vastaava eläinlääkäri. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraaleja Päätösehdotus Päätös Ympäristöterveyslautakunta nimeää edustuksensa kunnaneläinlääkärin valintaa valmistelevaan työryhmään. Ympäristöterveyslautakunta päätti valita lautakunnan edustajiksi Juankosken toimipisteen kunnaneläinlääkärin virkaa valmistelevaan työryhmään lautakunnan jäsenet Maarit Riekkisen Juankoskelta ja Katri Rantsin Lapinlahdelta.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Ympäristöterveyslautakunta TERVEYSTARKASTAJAN (MÄÄRÄAIKAINEN) REKRYTOINTI YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIHIN Ymptltk 17 Valmistelija/lisätiedot: ympäristöterveysjohtaja Emilia Savolainen, puh Vakinaisen terveystarkastajan eläköitymisen seurauksena on ympäristöterveyspalveluihin rekrytoitava terveystarkastaja jo olemassa olevaan virkaan. Virka täytetään määräaikaisena vuoden 2016 loppuun saakka, koska kuntarakenteen radikaalit muutokset ovat mahdollisia vuoden 2017 alusta lähtien. Vuonna 2014 ko. virassa on työskennelty 50 % työajalla (sijoituspaikkana Kaavi). Vuoden 2015 alkupuolella toinen terveystarkastaja (sijoituspaikkana Lapinlahti) jää eläkkeelle 60 %:sta virasta. Tämän vuoksi tämä määräaikainen viran täyttö pitää sisällään myös vuoden 2015 eläköitymisen, eikä vuonna 2015 täytetä eläköityvää 60 %:sta virkaa. Eläköityvien terveystarkastajien virkojen sijoituspaikat ovat olleet Kaavi ja Lapinlahti. Yhteistoiminta-alueen terveystarkastajat toimivat kaikkien kuntien alueella ja tämän vuoksi uuden, määräaikaisen terveystarkastajan sijoituspaikka tulee olemaan keskeisen sijantinsa vuoksi ensisijaisesti Siilinjärvi. Liitteessä esitetään täyttölupa sekä terveysvalvonnan resurssilaskelma. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Kokopäiväisen, määräaikaisen terveystarkastajan rekrytointi aloitetaan viipymättä lautakunnan kokouksen jälkeen. Rekrytointia varten asetetaan työryhmä, jonka kokoonpano on: Lautakunnan nimeämä jäsen, ympäristöterveysjohtaja ja henkilö terveysvalvonnasta. Rekrytointi voidaan saattaa loppuun ilman uutta käsittelyä ympäristöterveyslautakunnassa. Valinta tuodaan tiedoksi lautakunnalle.terveystarkastajan sijoituspaikka on ensisijaisesti Siilinjärvi. Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti valita terveystarkastajan rekrytointityöryhmään lautakunnan edustajaksi lautakunnan puheenjohtaja Kauko Ylikärpän Siilinjärveltä.Terveystarkastajan sijoituspaikka on ensisijaisesti Siilinjärvi. Liitteet Täyttölupa, kunnanjohtajan viranhaltijapäätös, henkilöstöpäätös 55, Siilinjärven kunta Resurssilaskelma Liitteet TERVEYSTARKASTAJAN (MÄÄRÄAIKAINEN) REKRYTOINTI YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIHIN TERVEYSTARKASTAJAN (MÄÄRÄAIKAINEN) REKRYTOINTI YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIHIN

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Ympäristöterveyslautakunta TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Ymptltk 18 Valmistelija/lisätiedot: ympäristöterveysjohtaja Emilia Savolainen puh Saapunut posti: Lapinlahden kunta, tekninen lautakunta: Pöytäkirjan ote, Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65,67, 68 ja 255 asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lapinlahden kunta, ympäristölautakunta: Pöytäkirjan ote, YSL 85 :n mukaisten määräysten antaminen, Veistö- ja Rakennus Puustinen Tmi ja Rakennus- ja Kiinteistömarkkinointikamari Oy, Vaasan hallinto-oikeus: Päätös Siilinjärven viranomaislautakunnan päätöksestä tehtyyn valitukseen Aluehallintovirasto: Päätös Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon ja kompostointilaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut: Pöytäkirjan ote, Edustajan nimeäminen Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan kokouksiin, Siilinjärven kunta, kunnanjohtaja: Viranhaltijapäätös, henkilöstöpäätös Annetut lausunnot: Vaasan hallinto-oikeus: Vastine Hanhimäen kallion louhintaa ja louheen murskausta koskevasta ympäristöluvasta jätettyihin valituksiin, Susanna Haatainen Valvira: Lausunto terveydensuojelun ja tupakkalain valtakunnallisista valvontaohjelmista, Emilia Savolainen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: Lausunto ympäristöterveydenhuollon yhteisestä valtakunnallisesta valvontaohjelmasta, Emilia Savolainen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: Lausunto kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallisesta valvontaohjelmasta, Emilia Savolainen Siilinjärven kunta, konserni- ja maankäyttöpalvelut/ kaavoitus: Lausunto asemakaavaluonnoksesta: Asemanseutu ja Siilinpää, asemakaava ja asemakaavan muutos, Emilia Savolainen, Sirpa Hakkarainen ja Susanna Haatainen Siilinjärven kunta, ympäristönsuojeluviranomainen: Lausunto vesihuoltolain

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ :n mukaisesta vapautushakemuksesta, kiinteistö , Sirpa Hakkarainen Siilinjärven kunta, ympäristönsuojeluviranomainen: Lausunto Jätekukko Oy:n jäteaseman ympäristöluvan tarkistamishakemuksesta, kiinteistö ), Susanna Haatainen Lapinlahden kunta, ympäristölautakunta: Lausunto hakemukseen vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä vapauttamiseksi, kiinteistö , Tauno Kähkönen Lapinlahden kunta, ympäristölautakunta: Lausunto hakemukseen vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä vapauttamiseksi, kiinteistö , Tauno Kähkönen Lapinlahden kunta, tekninen lautakunta: Lausunto asemakaavan muutoksesta Lapinlahden Kirkonseudun asemakaavan kortteleissa 262 ja 263, Tauno Kähkönen Lapinlahden kunta, tekninen lautakunta: Lausunto Varpaisjärven kirkonkylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ja kaavaluonnoksesta, Tauno Kähkönen Itä-Suomen aluehallintovirasto: Lausunto Valio Oy:n Lapinlahden tehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta, Tauno Kähkönen Kaavin kunnan ympäristölautakunta: Lausunto viemäriverkostoon liittymistä koskevasta vapautushakemuksesta, Ritva Hämäläinen Lautakunnan delegoiman toimivallan puitteissa tehdyt päätökset: Ilmoitukset elintarvikelain 13 :n 1 mom:n mukaisista elintarvikehuoneistoista ajalla : 22 kpl Ilmoitukset terveydensuojelulain 13 :n mukaisista ilmoituksista ajalla : 6 kpl Ilmoitukset elintarvikelain 13 :n 4 mom:n mukaisista toimijamuutoksista ajalla : 6 kpl Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemukset ajalla : 6 kpl Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemukset ajalla : 5 kpl Ilmoitus ruoka-aputoiminnan aloittamisesta, 1 kpl Elintarvikelain 13 :n mukaiset laitosten hyväksymispäätökset ajalla : 2 kpl

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Päätös Lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Lisäksi lautakunta päättää, että viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia kuntalain 51 mukaisia otto-oikeuskelpoisia päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäviksi. Hyväksyttiin.

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Ympäristöterveyslautakunta Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta Peruste Kuntalaki 91, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytän töön pa noa. Pykälät 15, 18 Jäljempänä oikaisuvaatimusta koskevassa kohdassa lueteltuihin päätöksiin ei saa Kunta lain 89 :n 1 mom. mu kaan hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksiin voidaan ha kea muutosta kirjallisella oi kai su vaati muk sel la. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1. mom / muun lainsäädännön mukaan, pykälät ja pe rus te: MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUKSELLA Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten vir kaja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Pykälät 14, 16, 17 Muutoksen- Siilinjärven kunta, ympäristöterveyslautakunta hakuviran- omainen Faksi , sähköposti PL 5, Siilinjärvi (Käyntiosoite: Kasurilantie 1) Määräaika ja si säl tö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja toimitet ta va oi kaisu vaa ti mus ajan kuluessa viraston aukioloaikana (kello 8:00-15:45) yllä ole vaan osoit tee seen tai sähköpostiosoitteeseen tai telekopiolaitteeseen. Oikaisuvaatimus, josta on käytävä il mi vaatimus pe rus tei neen, on tekijän allekirjoitettava. Säh köi ses ti saapunutta asiakirjaa ei tar vit se täydentää vain al le kir joi tuk sen saamiseksi, jos asia kir jas sa on tiedot lähettäjästä eikä asias sa ole muutoin syytä epäil lä lähettäjän hen ki löl li syyt tä tai sitä, että viestin sisältö on muut tu nut sähköisen asioin ti ta pah tuman aikana. MUUTOKSENHAKU VALITTAMALLA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai suvaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomai nen Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. kerros) faksi , sähköposti Pykälät Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää Pykälät Hallintovalitus Valitusaika päivää Pykälät Muu valitusviranomainen (osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite) Valitusaika: päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusasiakirjan sisältö Valituskirjassa on ilmoitettava 1) valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoi te, 2) pää tös, johon haetaan muutosta, 3) miltä osin päätöksestä va li tetaan ja muutos, joka sii hen vaaditaan teh täväk si ja 4) muutosvaati muksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laa ti jan oma kä ti ses ti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, sii nä on mai nitta va myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä pää tös, josta va lite taan, alku peräisenä tai viran puo lesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä se kä todistus siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittamisesta ja mahdollisesta oikeudenkäyntimaksusta Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omal la vastuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse,lähetin välityksellä tai sähkö postil la. Postiin va li tus asiakir jat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät peril le ennen va litus ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös (nimi, osoite ja postiosoite) Pykälät: - Valitusasiakirjat on toimitettava, mikäli se on muu kuin valitusviranomai nen - Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviran omaisten suorit teista pe rittä vis tä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhaki jalta voidaan hallinto-oikeudessa pe riä oikeu den käyn ti mak su, joka on tällä hetkel lä 97 euroa. Oi keu den käyn ti mak sua ei kui ten kaan peritä esi mer kik si sosiaaliasioissa, verotusta tai julkisia maksuja kos ke vis sa tai vaaleja, mie len ter veys lakia ja ulkomaalaislakia koskevissa asioissa. Mak sua ei myös kään peritä, jos asiaa ei tutkita tai asia ratkaisematta palautetaan ale man viranomaisen kä si tel tä väk si tai jos hal lin to-oi keus muuttaa alem man viranomaisen pää tös tä muutoksenhakijan eduk si. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6, S1 4.krs Asiat Otsikko Sivu 25 Toimitilojen

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10

Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10 Kokouspaikka Ravintola Vintti, Kuiluntie 5, Siilinjärvi Asiat Otsikko Sivu 48 PERUSKOULUN KOULUKULJETUSTEN

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot