Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2014 1"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Henkilöstöjaosto Aika klo 17:30-18:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Herman 4 krs. Läsnäolijat Poutanen Pekka puheenjohtaja Pohjonen Petri varapuheenjohtaja Gerkman Mikael jäsen Lundqvist Erik jäsen Preisfreund Leila jäsen Syväniemi Anni-Mari jäsen Manssila Petri varajäsen Muut läsnäolijat Sieviläinen Leena henkilöstöjohtaja, esittelijä Väyrynen Ulla henk.suunn, pöytäkirjanpitäjä Masar Christoffer hallintojohtaja Harinen Ari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Poissa Hartikainen Sanna jäsen Kjerin Ulf kunnanvaltuuston puh.johtaja Vahasalo Raija kunnanhallituksen puh.joht. Allekirjoitukset Pekka Poutanen puheenjohtaja Ulla Väyrynen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty pvm Anni-Mari Syväniemi pöytäkirjantarkastaja Erik Lundqvist pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Ulla Väyrynen pöytäkirjanpitäjä

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Käsitellyt asiat :t Otsikko sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 44 Rekrytointityö, toimintamallit 5 45 JUKO ry:n ilmoitus KTN:n luottamusmiehen siirtymisestä JUKO:n luottamusmieheksi 9 46 Muut asiat, tiedoksi 10

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Henkilöstöjaosto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Henkilöstöjaosto 42 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Henkilöstöjaosto Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Henkilöstöjaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta Henkilöstöjaosto 43 Ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina ja pidetään nähtävillä tiistaina Päätös Henkilöstöjaosto Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni-Mari Syväniemi ja Erik Lundqvist. Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan maanantaina ja pidetään nähtävillä tiistaina

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Henkilöstöjaosto Rekrytointityö, toimintamallit 464/ /2014 Henkilöstöjaosto 44 Kunnanvaltuuston hyväksymän vuoden 2014 talousarvion sitovana tavoitteena 4a) on keskitetty rekrytointi ja tavoitetasona Toteuttaminen vuoden 2014 aikana. Kunnanhallitus päätti , että henkilöstöjaosto valmistelee Kirkkonummen kunnassa mahdolliset vaihtoehtoiset rekrytoinnin toimintamallit, selvittää ja arvioi niiden edut ja haitat sekä kustannukset ja vaikutukset. Selvitys valmistellaan mennessä ja tuodaan kunnanhallitukselle sen jälkeen. Kunnan johtoryhmä on kokouksessaan 9.6. päättänyt, että selvitysvalmistelu tehdään hallintojohtajan johdolla, henkilöstöjohtaja toimii sihteerinä ja kukin toimiala nimeää edustajansa työhön. Ennen kunnanhallitusta selvityksen käsittelee henkilöstöjaosto 3.9. Koska kyseessä on keskeneräinen luonnos, jota työryhmä ei ole ehtinyt lopullisesti käsitellä ja hyväksyä, on ko. selvitys salainen: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 :n 1 momentin 8 kohta (selvitys tms. joka laadittu päätöksen tekoa varten). Työryhmän kolmannen kokouksen ja henkilöstöjaoston jälkeen selvityksestä tulee julkinen lukuun ottamatta liitteitä 4 ja 5. Rekrytointiryhmän jäsenet: Christoffer Masar puheenjohtaja Kati Kupiainen perusturvan edustaja Anu Karkinen sivistystoimen edustaja Raili Häkkinen yhdyskuntatekniikan edustaja Ulla Väyrynen konsernihallinnon edustaja Sari Pääkkönen Jukon pääluottamusmies Tuula Savinainen Jytyn pääluottamusmies Leena Sieviläinen sihteeri Ryhmä kokoontui kaksi kertaa. Tietojen keruun menettelytavaksi sovittiin kysely, johon hallintopäälliköt ja henkilöstöjohtaja etsivät vastauksia. Keskitetyn rekrytoinnin ratkaisuvaihtoehdoiksi sovittiin 1.Perustetaan uudet vakanssit konsernihallintoon 2.Siirretään 3 vakanssia toimialoilta konsernihallintoon määrärahoineen 3.Ostetaan rekrytointipalvelut tai osa rekrytoinnista kokeiluna ulkopuoliselta toimijalta 4.Säilytetään nykytilanne ja kehitetään / keskitetään toimialoilla rekrytointia. 1. Perustetaan uudet vakanssit konsernihallintoon Tällöin yli 12 päivän rekrytointiin tarvittaisiin vähintään 3 uutta vakanssia, jotta voidaan turvata lomat ja sairaustapaukset. Riippuen palkattavan henkilökunnan nimikkeistä kustannusvaikutus on noin euroa vuodessa. Jos halutaan ratkaista samalla lyhytaikaisten sijaisten rekrytointi, tarvitaan vakansseja vähintään 4 lisää, yhteensä Siirretään 3 vakanssia toimialoilta konsernihallintoon määrärahoineen

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Henkilöstöjaosto Jos toimialoilta olisi siirrettävissä vakanssia määrärahoineen, niin silloin ei olisi suoria kustannusvaikutusta. Toimialojen vastausten perusteella toimialoilta ei ole siirrettävissä vakansseja. Toimialoilla ei ole perustettu vakansseja rekrytointia varten, vaan mm. päiväkotien johtajat, rehtorit, osastonhoitajat hoitavat rekrytointia muiden töiden ohella. Lisäksi irtisanomisten ja lomautusten myötä ei ole mahdollisuutta enää tiivistää töitä, koska mm. kirjaamojen yhdistäminen on jo aiheuttanut järjestelyjä. Kaikkien toimialojen hallinnon työmäärä on tällä hetkellä henkilöstön äärirajoilla. 3. Ostetaan rekrytointipalvelut tai osa rekrytoinnista kokeiluna ulkopuoliselta toimijalta Espoon palvelukeskus oli valmis myymään rekrytointipalvelua, kun asiasta keskusteltiin ennen kesää Espoo pyysi asiasta Kuntaliiton lausunnon, jonka mukaan myynti ei ole mahdollista, koska Espoon palvelukeskus ei ole liikelaitos. Muilta toimijoita kuntapuolella on Kuntarekry, Seure, Seuturekry ja Taitoa. Lisäksi on lukuisa joukko yksityisiä rekrytointiyrityksiä. Työryhmän yhteinen mielipide oli, että ei ole järkevää käyttää yksityisiä yrityksiä, koska he ovat liian kaukana kunta-alasta. Tällä hetkellä kokeiluun siis jää ainoina realistisina vaihtoehtoina Kuntarekry, Seuturekry tai Taitoa. Tämä kokeilu edellyttäisi ylimääräistä lisämäärärahaa. 4. Säilytetään nykytilanne ja kehitetään / keskitetään toimialoilla rekrytointia Nykytilakartoituksen perusteella positiivista on: + Osaaminen lähellä palkkaavaa tasoa + itse saa määrittää, mitä tehdään ja milloin tehdään, jolloin oma kontrolli säilyy täysin + työntekijöiden työajallaan tekemä rekrytointi on edullista kunnalle + joustavuus ja itsenäinen toiminta rekrytilanteessa Nykytilanteen ongelmat ovat: - Rekrytointi vie aikaa, voisi saada tehoja lisää keskittämällä rekryprosessi suorittavassa portaassa: omaa työaikaa menee paljon, kun ei olla ammattilaisia ja kun rekrytointeja tekee niin harvoin, ettei oikein osaa kaikkea - erilaiset prosessit toimialoilla sekä eri työpisteissä; näitä ollaan kuitenkin yhtenäistämässä. - toimialalla ei ole riittävästi sihteeriresurssia. - täyttöluparumba vie aikaa, pitkien poissaolojen kautta hakemisen ja haastattelujen työllistävyys huomioon ottaen sen, että Kirkkonummella on vähän etuja tarjottavanaan. Kehittämisehdotukset 1.Rekrytoinnin osalta yksi kehittämistoimenpide on KuntaRekryn käytössä olevien lisenssien määrän ja varsinaisten käyttäjien uudelleen arvioiminen sekä käytön tehostaminen. Tämä voi lisätä kustannustehokkuutta. 2.Tehdään rekrytointiohjeet. 3.Toimialat voisivat keskittää rekrytointiaan. Esim. perusturvan sijaispoolikäytäntöä voitaisiin laajentaa aluksi perusturvassa ja myöhemmin ottamalla Poolin esimies mukaan myös pitkäaikaisiin rekrytointeihin. 4.Kirkkonummen kunta voi myös edelleen lisätä yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja markkinoida sitä kautta itseään.

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Henkilöstöjaosto Nykyiset kustannukset Yhden vakituisen /pitkäaikaisen sijaisen keskimääräinen kustannus kunnassa on kyselyn perusteella 566 vuonna Lyhytaikaisen sijaisen keskimääräinen rekrytointikustannus kunnassa on 125. Ottaen huomioon rekrytoinnin lukumäärät raha kului vakituisten ja pitkäaikaisten sijaisten rekrytointiin kyselyn perusteella yhteensä ja lyhytaikaisten sijaisten rekrytointiin vuonna 2013, yhteensä siis Luvut ovat suuntaa antavia ja laskettu keskimääräisinä. Tänä vuonna, kun on lomautuksia ja irtisanomisia, niin ollaan kaukana ko. luvuista, koska kaikki mahdolliset määräaikaisuudet on lopetettu. Myöskään selvityksen perusteella haluttaisiin priorisoida ihan muita henkilöstöasioita, koska menossa on 9 kk takaisinottovelvollisuus. Miten pystymme toteuttamaan kunnanhallituksen tavoitteen keskitetty rekrytointi ja tavoitetasona Toteuttaminen vuoden 2014 aikana? Koska palveluiden ostaminen Espoon rekrytointiyksiköltä ei ainakaan tässä tilanteessa ole mahdollista, ei keskitettyä rekrytointia pystytä nopealla aikataululla toteuttamaan ilman uusien vakanssien perustamista ja vakansseihin varattuja määrärahoja. Toimialoilta tai konsernihallinnosta ei ole ainakaan juuri tässä tilanteessa ole irrotettavissa keskitetyn rekrytointiyksikön vaatimaa henkilöstömäärää. Mikäli halutaan asiantunteva rekrytointi-yksikkö, tulee yksikön henkilöstön olla osaavaa ja motivoitunuttua. Vaikka koko kunnan osalta vuonna 2014 rekrytoinnin keskittäminen ei toteudu, rekrytointiprosessia on kehitetty perusturvan toimialalla eli on edetty toimialan sisällä rekrytoinnin keskittämisen suuntaan. Valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Sieviläinen, puh Esityslistan liite: - Rekrytointiselvitys liitteineen - keskeneräisenä ei julkinen laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 :n 1 momentti, kohta 8 (selvitys tms. joka laadittu päätöksentekoa varten) Oheismateriaali: - pelkistetty rekrytointiprosessikuvaus Ehdotus Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjaosto: Toimialojen sisällä siirrytään ensin keskitettyyn rekrytointiin ja tehdään toimialojen omat ohjeistukset. Toimialoille keskittämisen jälkeen aloitetaan kunnan yhteisen keskitetyn vakinaisten ja pitkäaikaisten sijaisten rekrytoinnin suunnittelu ja ohjeistus. Käsittely Hallintojohtaja esitteli valmisteluryhmän laatimaa rekrytointiselvitystä henkilöstöjaostolle.

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Henkilöstöjaosto Tämän jälkeen henkilöstöjaosto keskusteli asiasta tehdyn rekrytointiselvityksen ja hallintojohtajan alustuksen perusteella. Esittelijä muutti keskustelun perusteella pohjaehdotustaan seuraavasti: 1 Toimialat siirtyvät toimialalla keskitettyyn rekrytointiin ja tekevät rekrytointiohjeistuksen toimialalleen 2 Toimialojen rekrytoinnin keskittämisen jälkeen toimialat jatkavat kunnan yhteisen keskitetyn rekrytoinnin toteuttamista 3 Henkilöstöhallinto tekee kunnan keskitetyn rekrytoinnin suunnitelman ja aikataulun yhdessä toimialojen kanssa mennessä. 4 Kunnanhallitus osoittaa määrärahat määräaikaisen rekrytointikoordinaattorin palkkaukseen. Henkilöstöjaosto hyväksyi esittelijän muutetun pohjaesityksen yksimielisesti. Päätös Henkilöstöjaosto päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1 Toimialat siirtyvät toimialalla keskitettyyn rekrytointiin ja tekevät rekrytointiohjeistuksen toimialalleen 2 Toimialojen rekrytoinnin keskittämisen jälkeen toimialat jatkavat kunnan yhteisen keskitetyn rekrytoinnin toteuttamista 3 Henkilöstöhallinto tekee kunnan keskitetyn rekrytoinnin suunnitelman ja aikataulun yhdessä toimialojen kanssa mennessä. 4 Kunnanhallitus osoittaa määrärahat määräaikaisen rekrytointikoordinaattorin palkkaukseen. Tiedoksi Muutoksenhakuohje toimialajohtajat, työryhmän jäsenet ei muutoksenhakua

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Henkilöstöjaosto JUKO ry:n ilmoitus KTN:n luottamusmiehen siirtymisestä JUKO:n luottamusmieheksi 149/ /2012 Henkilöstöjaosto 45 Juko ry ilmoittaa, että Tekniikka ja Terveys KTN:n liityttyä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n jäseneksi alkaen, KTN ry:n luottamusmiehet siirrtyvät samasta päivämäärästä lukien JUKO ry:n luottamusmiehiksi toimintakaudelle Luottamusmiehet edustavat KTN:n jäsenliittojen jäseniä Teknisten sopimuksen neuvottelualalla. Valmistelija: henkilöstösuunnittelija Ulla Väyrynen, puh Oheismateriaali: Juko ry:n ilmoitus luottamusmiehistä Ehdotus Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjaosto: merkitsee tiedokseen Juko ry:n ilmoituksen Päätös Henkilöstöjaosto: merkitsi tiedokseen Juko ry:n ilmoituksen. Tiedoksi Muutoksenhakuohje pääluottamusmies Sari Pääkkönen, pääluottamusmies Merja Puromies ei muutoksenhakua

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Henkilöstöjaosto Muut asiat, tiedoksi Henkilöstöjaosto 46 KT Kuntatyönantaja yleiskirjeet Yleikirje 5 / 2014 Vuoden 2014 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset Esimieskirje 7/ Yhteistoimintaryhmien työpajojen tuloksia Kirkkonummen kunnan työntekijöiden työterveyshuollon puhelinajanvaraus 3.Pääluottamusmiesten, työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden ja henkilöstöyksikön poissaolot kesällä 4.Yleiskorotukset Ylitöiden ilmoittaminen Taitoaan palkanlaskentaan 6.Muistathan kyselyn kesän 2014 kesätyöntekijöille? 7.Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden muutokset vuosina 2013 ja Yhteistyö jatkuu Optikko Silmänilo Oy:n kanssa saakka 9.Huijauslaskut 10.Lahja vai lahjus? Esimieskirje 8/ Tiedote Terveystalo Kirkkonummen aukioloajoista kesällä 2014 ja liitteenä Terveystalon päivitetyt yhteystiedot 2.Työterveyshuollon rooli sisäilma-asioissa 3.Vakavasta työtapaturmasta ilmoittaminen 4.Puhalluttaminen 5.Henkilöstöasunnot julistetaan haettavaksi 6.Muistathan ilmoittautua henkilöstölehden kirjoittajaksi tai kerhon vetäjäksi 15.8 mennessä 7.Henkilöstöstrategian tavoitteet esimieskahvit ja muut strategian tavoitteet 8.Kunnallinen työmarkkinalaitos 9.Lahja vai lahjus, jatkoa viranvaaraisuudesta 10.Vielä ehdit mukaan Kilometrikisaan 11.Koulunkäyntiavustajan sairausloman siirrosta.

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Toimielin pvm Muutoksenhakuohjeet Oikaisuvaatimus- ja valituskelpoisuuskielto Seuraaviin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimuksia eikä kunnallisvalituksia (KuntaL 91) koska pätökset ovat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään tässä tapauksessa valitusta varten pyydettyyn pöytä kirjanot teeseen. Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): Oikaisuvaatimus tehdään toimielimelle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäse nen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katso taan saa neen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lä hettämises tä, saantitodistuk sen osoittamana ai kana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnallisvalitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (KuntaL 90): Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oi kaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen ha kea muu tosta kunnal lisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Helsingin hallinto-oikeus. Valitusaika on 30 päivää. Kun päätöksestä valitetaan kunnan jäsenille kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika luetaan siitä, kun pää tös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Jos päätös on annettava asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitus aika lue taan kuitenkin tiedoksisaamisesta. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään valitusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Hallintovalitus Erityislain nojalla käsiteltävien asioiden päätöksistä (rakennus-, poikkeamis-, suunnittelutarve ratkaisu-, ympä ristöluvat ym.) voi hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella seuraaviin päätöksiin: Valitusmenettely on pääsääntöisesti sama kuin kunnallisvalituksessa, mutta valitusviranomainen tai valitusaika vaih te lee. Hallintovalituksen voi tehdä ainoastaan asianomainen. Valituksen voi tehdä myös tarkoituk senmukaisuuspe rus teilla. Yksityiskohtaisessa valitusosoituksessa, joka liitetään valitusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen, annetaan va li tuksen tekemiseen tarvittavat tiedot. Muutoksenhakuosoitus hankinta-asioissa Hakemusosoitus Markkinaoikeuteen seuraaviin päätöksiin: Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteel la, että hankinnas sa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (348/ ) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhtei sön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tie don päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoi keuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katso taan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakir jan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitetta va. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiassa ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen Yhteystiedot: Kirkkonummen kunta, kunnanhallitus, kirjaamo Postiosoite: PL20, Kirkkonummi Käyntiosoite: Ervastintie 2 puhelinvaihde: faksi: sähköposti: kirkkonummen.kunta(at)kirkkonummi.fi Helsingin hallinto-oikeus Postiosoite: PL 120, Helsinki Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki puhelin: faksi: sähköposti: helsinki.hao(at)om.fi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Postiosoite: PL 110, Helsinki Käyntiosoite:Ratapihantie 9, Helsinki puhelinvaihde , faksi: sähköposti: kirjaamo.etela(at)avi.fi Vaasan hallinto-oikeus Postiosoite: PL 204, Vaasa Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 44, Vaasa puhelin: , faksi: sähköposti: vaasa.ha(at)oikeus.fi Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puhelin: faksi: , sähköposti: Lisätietoja antaa ensisijaisesti pöytäkirjanpitäjä.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 04.02.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Kunnantalo 4 krs., kokoushuone Hermanni Läsnäolijat Poutanen Pekka puheenjohtaja Pohjonen Petri varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Palvelutuotannon lautakunta Aika 28.05.2015 klo 16:30-19:30 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Gellin Jens puheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 26.10.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 26.10.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Aika 26.10.2010 klo 15:00 17:15 Paikka Seurakuntien talo 4. krs, Diakonian kokoushuone Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Haavisto

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107. Yhtymähallitus. Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107. Yhtymähallitus. Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107 Yhtymähallitus Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot