KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2007 VUOSIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2007 VUOSIRAPORTTI"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 121 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2007 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2007 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2008

2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, JYVÄSKYLÄ puhelin fax Kotisivu internetissä: Yhteydet henkilökuntaan: Internet: X400: G=etunimi; S=sukunimi; O=ksliitto; P=reg; A=elisa; C=fi ISBN ISBN (sähköinen) ISSN Julkaisun avainsanat: Keski-Suomen Kehittämisrahasto Maakunta Painos: 100 kpl Painopaikka: Kopi-Jyvä Oy

3 1 Esipuhe Keski-Suomen Kehittämisrahasto on Keski-Suomen maakuntavaltuuston perustama rahasto, jonka tarkoituksena on tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista sekä yhteistyön kehittymistä rahoittamalla maakunnallisesti merkittäviä kehittämishankkeita sekä eri osapuolten yhteistyöhön perustuvia maakunnan kehittämishankkeita. Maakuntavaltuusto asetti vuoden taloussuunnitelmassa kehittämisrahaston hanketoiminnalle seuraavat tavoitteet: - edistetään maakunnan kilpailukykyä - varmennetaan maakunnan strategioiden toteutumista - tuodaan maakuntaa esille - tuetaan maakunnan vetovoimaisuutta edistäviä kohteita - varaudutaan uusiin avauksiin - tuetaan ohjelmiin liittyviä maakuntien välisiä hankkeita Jatkossa rahaston rahoituksesta suunnataan vähintään 40 % maakuntaohjelman toteuttamiseen ja valittujen klustereiden kehittämiseen. Kehittämisrahastosta rahoitetut hankkeet ovat tukeneet asetettuja tavoitteita. Hankkeilla tavoiteltiin ennen kaikkea uusia yrityksiä ja työpaikkoja, aktivoitiin toimijoita maakunnan kehitystyöhön ja tehtiin uusia kehittämistyön avauksia mm. rahoittamalla Keski-Suomen kärkielinkeinojen (klustereiden) kehittämistä. Rahastosta myönnettiin yli miljoonan euron avustukset ja niillä myötävaikutettiin yli 7 miljoonan euron hankekannan syntymiseen. Tässä Keski-Suomen Kehittämisrahaston vuosiraportissa 2007 esitellään rahaston toimintaa ja esitellään päättyneet hankkeet. Toimintavuonna päättyi 45 hanketta. Ne esitellään ja arvioidaan liitteessä 3. Arvioinnit ovat joko liiton hankkeille nimeämien yhteyshenkilöiden itse kirjoittamia tai hankkeiden vetäjien kirjoittamia ja yhteyshenkilöiden hyväksymiä. Toimistosihteeri Riitta Heiskanen on koonnut taulukot ja liitteen 3 tekstit. Jyväskylässä 10. maaliskuuta 2008 Pirjo Ahola talouspäällikkö Keski-Suomen liitto

4 2 Sisältö Keski-Suomen Kehittämisrahaston 2007 vuosiraportti Esipuhe sivu 1. Kehittämisrahaston toiminta vuonna Rahaston hallinto 3 3. Rahaston talous 4 LIITTEET 1. Rahaston säännöt Vuonna 2007 rahoitetut kehittämishankkeet 3. Vuonna 2007 päättyneet hankkeet ja keskeiset tulokset

5 3 1. Kehittämisrahaston toiminta vuonna 2007 Keski-Suomen liittoon saapui 55 Keski-Suomen Kehittämisrahaston rahoitushakemusta vuonna Liitto rahoitti 55 kehittämishanketta myöntäen näille yhteensä euron avustuksen. Keskimääräinen avustus oli kooltaan euroa. Hakijoiden kanssa käydyissä neuvotteluissa selvitettiin eri rahoitusmahdollisuuksia. Menettelyllä voitiin karsia jo ennakkoon kehittämisrahaston toimintaperiaatteisiin soveltumattomia hankkeita ja valita kehittämisrahaston tuen piiriin parhaiten soveltuvat hankkeet. Vuonna 2007 rahoitetut avustukset jakaantuivat hanketyypeittäin seuraavasti (erittely liitteessä 2): Hanketyyppi myönnetty, kpl myönnetty, euroa EU- ja muiden ohjelmien toteuttaminen, yrityshankkeet Kulttuuri- ja vetovoimahankkeet Osaamisen vahvistaminen Muut kehittämishankkeet Yhteensä Keski-Suomen kärkielinkeinojen (klustereiden) kehittämistä rahoitettiin eurolla. Hanke tuki etenkin alkaneen rakennerahastokauden EU-ohjelmien toteuttamista. Luovan foorumin liiketoimintalähtöisellä siemenrahoituksella edistettiin toimialan taiteen ja kulttuurin toimijoiden liiketoiminnan kehittämistä. Kulttuuri- ja vetovoimahankkeille myönnetyt avustukset olivat keskimäärin euroa. Suurin avustus kohdistui Petäjäveden omakotinäyttelylle. Osaamista vahvistavista hankkeista merkittävin päätös oli Työllisyyden, ennakoinnin ja koulutuksen kehittämishankkeen rahoitus. Kansalaisyhteiskunnan professuuria rahoitettiin eurolla. 2. Rahaston hallinto Hankkeita voivat toteuttaa julkiset ja yksityiset yhteisöt, säätiöt ja yksityiset henkilöt. Yhteishankkeet ovat toivottavia. Hakijan on esitettävä rahoitusta hakiessaan seikkaperäinen projektisuunnitelma, josta käyvät ilmi tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu, hankkeen organisointi, kustannukset ja rahoitussuunnitelma. Keski-Suomen Kehittämisrahaston avustuksia voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Hankkeet valmistellaan Keski-Suomen liiton sisäisen työ- ja vastuualuejaon mukaisesti.

6 4 Hankepäätökset tekee maakuntahallitus maakuntajohtajan esittelystä. Maakuntajohtajalle on siirretty päätösvalta hankkeissa, joille myönnetään korkeintaan euroa ja on haettu korkeintaan euroa. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii hankkeen valmistelija, jollei toisin päätetä. Keski-Suomen Kehittämisrahaston avustus maksetaan hankkeen toteuttajan tilille pääsääntöisesti kahdessa erässä. Avustuksen ensimmäinen erä (50 %) maksetaan hankkeen käynnistyessä. Loppuosa maksetaan hankkeen päätyttyä. Loppulaskuun on liitettävä loppuraportti, rahoitustilitys sekä hankearviointi. Lyhytkestoisten ja pienten hankkeiden raportointi ja avustuksen maksatus voidaan sopia hakijan kanssa hoidettavaksi yhdellä kertaa ja/tai muuten joustavasti. Myönnetty avustus on käytettävä hankkeelle asetettujen tulosten saavuttamisen kannalta välttämättömien, mutta kohtuullisten menojen kattamiseen. Avustusten maksatusta seuraa Keski-Suomen liiton talouspäällikkö. 3. Rahaston talous Keski-Suomen kunnat kartuttivat rahastoa eurolla vuonna Rahamäärä oli 26 prosenttia jäsenkuntien liitolle maksamista maksuosuuksista. Vuoden 2007 kirjanpitoon kirjattiin myönnettyjä avustuksia yhteensä euroa. Aiemmin myönnettyjä avustuksia jäi käyttämättä tai palautui euroa, joten nettoavustukset ovat euroa. Myönnettyjen avustusten määrää kasvatti mm. loppuvuodesta Keski-Suomen kärkielinkeinojen kehittämishankkeelle myönnetty euron avustus. Rahaston tilinpäätös vuodelta 2007 osoitti alijäämää euroa. Avustusvaraus (=myönnetyt maksamattomat avustukset) oli euroa. Keski-Suomen Kehittämisrahaston taseen loppusumma vuoden 2007 lopussa oli euroa. Keski-Suomen Kehittämisrahaston tuloslaskelma ja tase on esitetty Keski- Suomen liiton toimintakertomuksessa.

7 5 Kehittämisrahaston säännöt LIITE 1 1 Rahaston tarkoitus Keski-Suomen kehittämisrahaston tarkoituksena on tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista sekä yhteistyön kehittymistä rahoittamalla maakunnallisesti merkittäviä kehittämishankkeita sekä eri osapuolten yhteistyöhön perustuvia maakunnan kehittämishankkeita. 2 Pääoma ja sen kartuttaminen Rahaston pääomaa kartutetaan siirtämällä rahastoon Keski-Suomen liiton kunnilta keräämästä jäsenmaksusta vuosittain liiton talousarvion yhteydessä päätettävä summa. Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa myös lahjoituksin. 3 Varojen säilyttäminen Rahaston varat talletetaan erilleen Keski-Suomen liiton varoista. Rahaston pääomalle lasketaan rahalaitoksen maksama korko. 4 Tukien myöntäminen ja maksatus Rahastosta voidaan myöntää avustuksia tai lainaa jatkuvasti ilman erillistä hakuaikaa kaikille maakunnallisille toimijoille projektiluonteiseen kehittämistyöhön. Keski-Suomen liiton maakuntahallitus voi antaa tuen hakijoille vuosittain tarkempia menettelytapaohjeita. Tuen hakijan on esitettävä hankkeestaan suunnitelma, josta käy selville vähintään: - tavoitteet ja merkitys - tehtävät ja toteutustapa - aikataulu - organisointi ja vastuuhenkilö - yksilöity kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Rahaston myöntämä enimmäisavustus on 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja avustuksen ja lainan yhteismäärä on enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Erityistapauksissa maakuntahallitus, tai maakuntahallituksen delegointipäätöksen perusteella maakuntajohtaja, voi myöntää suuremmankin tuen kuitenkin niin, että avustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 75 % ja avustuksen ja lainan yhteismäärä enintään 90 % kokonaiskustannuksista. Tuen saajan kanssa sovitaan erikseen avustuksen maksupostista. Edellytyksenä viimeisen avustuserän maksamiselle on, että hankkeen toteuttaja esittää hankkeen tulokset ja kirjanpitoon perustuvan selvityksen hankkeen toteutuneista kustannuksista. Ellei rahaston myöntämää avustusta/tukea ole käytetty päätöksen mukaiseen tarkoitukseen, avustus/tuki voidaan periä takaisin. 5 Rahaston hoito Rahastoa hoitaa Keski-Suomen liiton maakuntahallitus. Maakuntahallituksella on valta siirtää edelleen kehittämisrahaston rahojen käyttöä koskevaa päätösvaltaa maakuntajohtajalle.

8 6 Vuonna 2007 rahoitetut kehittämishankkeet LIITE 2 MYÖNTÄ- MISPV HAKIJANIMI HANKENIMI KUST. ARVIO MYÖN- NETTY EU- JA MUIDEN OHJELMIEN TOTEUTTAMINEN Keski-Suomen liitto Luovan foorumin liiketoimintalähtöinen siemenrahoitus Jyväskylän ammattikorkeakoulu, luonnonvarainstituutti Norwat Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Innoroad Park -alueen liikenneverkkoselvi- Jykes Oy tys Suomen Käsityön museo Keskisuomalaisen käsi- ja taideteollisuusnäyttelytoiminnan käynnistäminen Jyväskylän kaupunki Jyväskylän Laajavuoren kehittämissuunnitelma vuoteen 2015 (Master Plan) Kyyjärven Mediamyllärit ry Nopola News - yhteisöllinen uusmedia yritysten ja jakelukanavien kehittäjänä Jyväskylän yliopisto Kasvuliito -hankkeen esiselvitys Keski-Suomen liitto EU:N Itämeren ohjelman hankevalmistelu Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Osallistuminen kaupunkien yhteiseen innovaatioprosessiin hyvinvointiympäristöjen kehittämiseksi Pohjoismainen tiedotustoimisto Pohjoismainen luovan alan tiedotusprojekti, 1. vaihe Villinikkarit Oy Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku Keski-Suomen liitto Keski-Suomen kärkielinkeinot Keski-Suomen liitto Foorumi - Luovan toimialan perusta, 2. jatkovaihe Keski-Suomen liitto Keski-Suomen perusteollisuuden kehittäminen, jatkovaihe Finncao Oy Metsäteollisuuden ja yhdyskuntien yhteistyömahdollisuudet metsävarojen hankinnassa ja teollisten sivutuotteiden käytössä EU- JA MUIDEN OHJELMIEN TOTEUTTAMISHANKKEET YHTEENSÄ KULTTUURI- JA VETOVOIMAHANK- KEET Tanssi-Idea ry Ismo Dance co Taidetanssifestivaalin Tanssin Aika järjestäminen J+J Teatteri Hallin Janne -kansanoopperan toteuttaminen Jämsässä Keski-Suomen konservatorion säätiö tisarja Aikamme Musiikin Juhla - periferia konsert Keski-Suomen Liikunta ry Super Wiikonloppu Paviljongissa matkailumarkkinointihanke Nuorten Keski-Suomi ry My WayA-nuorisomessujen oheisohjelman järjestäminen Kannonkosken kunta Kannonkosken kesätapahtuman kehittäminen Kanteleliitto ry Valtakunnallisen kantelekilpailun kehittämistoiminta Maakuntaviestiseurayhtymä 2007 Keski-Suomen maakuntaviesti Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy omakotinäyttely Petäjävedellä "Asu hyvin Jyväskylän seudulla" Sirkusyhdistys Circus Uusi Maailma ry Maakuntasirkus -hankkeen käynnistäminen Keski-Suomen Liikunta ry Pohjois-Päijänteen kierros -retkeilyreitin suunnitteluhanke

9 Keski-Suomen kansanopiston Rokkibreikki linja kehittämis- ja käynnistys- kannatusyhdistys ry työ Keski-Suomen Ravirata Oy Markkinointiyhteistyö Kuninkuusravienjärjestämisestä vuonna Kulttuuriyhdistys Ryhmä-07 Kesäteatteritoiminnan kehittäminen Karstulassa ry Keski-Suomen museoyhdistys ry Keski-Suomi karttakuvina -julkaisu Mieskuoro Sirkat ry Yhteistyösopimus harrastajamusiikin kehittämiseksi Keski-Suomessa Sisä-Suomen tanssin aluekeskus/keski-suomi Tanssin aluekeskustoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa vuosina Keski-Suomen tanssin keskus/sisä-suomen Tanssin Tanssin aluekeskustoiminnan kehittäminen seutukunnittain Keski-Suomessa vuonna aluekeskus Jyväskylän seudun kansanmusiikkiyhdistys ry Yhteistyösopimus Keski-Suomen liiton ja Jyväskylän seudun kansanmusiikkiyhdistys ry:n kanssa Opetettiteatteri Bravo! Operettiteatteri Bravo!:n produktio Lepakko Humanistinen ammattikorkeakoulu Keski-Suomen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistelu Kulttuuriosuuskunta Mielleyhtymä Keskisuomalaisesta jouluperinteestä kertova TV- ja DVD dokumentti Uuraisten kunta Keski-Suomen maakuntaviesti KULTTUURI- JA VETOVOIMAHANKKEET YHTEENSÄ OSAAMISEN VAHVISTAMINEN Keski-Suomen Urheiluakatemia Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus Jyväskylän yliopistoyhdistys ry, Jyväskylän kesäyliopisto Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän koulutuskuntayh- Opintokoordinointiprojekti Ympäristöntutkimuskeskuksen kansainvälistyvä liiketoiminta Maakunnan tiede- ja kulttuurielämän etulinjassa (ns. Emeritus -luentosarja) Peruskoulun päättäville kesätyöpaikka Keski-Suomessa, 1-ohj Peruskoulun päättäville kesätyöpaikka Keski-Suomessa, 2-ohj tymä Laukaan kunta Varhaiskasvatuksen, perus- ja lukioopetuksen yrittäjyyskasvatuksen juurruttamishanke Keski-Suomen liitto EDU- JA HV-klustereiden liiketoimintaympäristöjen kehittäminen, 2-ohj Keski-Suomen liitto EDU- JA HV-klustereiden liiketoimintaympäristöjen kehittäminen, 1-ohj Jämsänkosken kaupunki Jämsän seudun toisen asteen koulutusta koskeva selvitys Jyväskylän yliopisto Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen professuurin osarahoitus Keski-Suomen liitto Työllisyyden, ennakoinnin ja koulutuksen kehittäminen Keski-Suomessa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Taitava Next Step -hankkeen kuntarahoitus Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitohankkeen valmistelu Tosielämän oppimisympäristö - Interreg Eläkeliiton Keski-Suomen Ikäihmisten tietoyhteiskuntakoulutus piiri ry 2008, esiselvitys OSAAMISEEN VAHVISTAMISHANKKEET YHTEENSÄ MUUT Keski-Suomen ympäristökeskus Saaristoinventoinnit -pilottiprojekti

10 Keski-Suomen kansanterveyden edistämiskeskus Kantere ry Keski-Suomen kansanterveyden edistämiskeskuksen toiminnan käynnistäminen ja hankesuunnittelu Keski-Suomen liitto Turve- ja luontotutkimusten tehostaminen MUUT HANKKEET YHTEENSÄ VUONNA 2007 MYÖNNETYT YHTEEN- SÄ

11 9 Vuonna 2007 päättyneet hankkeet ja keskeiset tulokset LIITE 3 0\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Rahasto\2007 päättyneet hankkeet myöntämispvm hakija: HANKKEEN NIMI, myönnetty, yhteyshenkilö EU- JA MUIDEN OHJELMIEN TOTEUTTAMINEN, YRITYSHANKKEET Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy: OHJELMATYÖ POHJOISESSA KESKI-SUOMESSA , myönnetty euroa, palautunut 781,85 euroa, yhteyshenkilö Mikko Yrjönen Tavoite 1 ohjelman toteuttamiseksi Keski-Suomen liitolla ja Saarijärven Seudun Yrityspalvelulla on ollut ohjelmakauden ajan yhteinen ohjelma päällikkö. Hänen tehtävänään oli ohjelman toteuttamisen yhteen sovittaminen alueen toimijoiden kesken ja ohjelmatyöhön liittyvän hallinnon hoitaminen. Hankkeen tavoitteena vuosina oli edelleen 1) alueen edunvalvonta EU-ohjelmaasioissa, 2) sovittaa yhteen tavoite 1 ohjelman toimenpiteitä, 3) vahvistaa ohjelman toteuttajaverkostoja ja 4) varmistaa osaltaan yritysten, kuntien, rahoittajien ja muiden toimijoiden sitoutumista tavoite 1 -ohjelman toteutukseen strategian mukaisesti. Hankkeen kohderyhminä olivat Saarijärven ja Viitasaaren seutukuntien yritysverkostoissa mukana olevat ja mukaan haluavat yritykset, kunnat ja niiden elinkeinovastuulliset sekä muut alueen toimijat ja EU-hankkeiden toteuttajat. Ohjelmatyö Pohjoisessa Keski-Suomessa hankkeen sisältö oli laaja ja haastava. Etenkin ohjelmakauden loppuunsaattaminen hyvän projektitoiminnan muodossa ja uuden ohjelmatyön valmisteluun liittyvät tehtävät vaativat runsaasti työpanosta. Hanke- ja päätöstentekoseurantamenetelmien kehittämisellä saataisiin todennäköisesti positiivista vaikutusta ohjelmatyöhön liittyvän hallinnon keventämiseen Keski-Suomen liitto: LUOVAN TOIMINNAN PILOTTIHANKKEET 2004, myönnetty euroa, palautunut euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto käynnisti vuonna 2004 uuden rahoitusmallin luovan toimialan yrittäjille. Toiminta liittyi luovan toimialakokonaisuuden kehittämiseen. Pilottihankkeissa rahoituksen myöntämisen lähtökohtana oli, että rahoitusta myönnettäisiin kertaluonteisesti, hakijan oli osoitettava hankkeelle myös omarahoitusosuutta ja, että avustuksen saajan oli oltava yritys. Yksittäiselle henkilölle avustusta ei myönnetty. Sisällöllisesti painotettiin toimia, jotka liittyivät tuote/palveluinnovaatioiden kehittelyyn, verkostoitumiseen sekä liiketoimintasuunnitelmien laadintaan. Määräaikaan mennessä saatiin 28 hakemusta. Avustusta myönnettiin yhteensä 11 kohteeseen, avustussummien vaihdellessa euroon. Kaksi hanketta ei käynnistynyt, jolloin pilottihankkeesta toteutui euroa. Hankkeella haettiin ensimmäisenä vuonna kokemuksia kyseisen rahoitusmallin soveltuvuudesta yhdeksi kulttuurin maakunnalliseksi kehittämisinstrumentiksi. Ilmeni, että luovan alan yrittäjät olivat hankerahoitusta tottuneempia käyttämään avustustyyppistä rahoitusta toimintansa ja työskentelyedellytystensä kehittämiseen. Yrittäjille suunnattiinkin koulutusta hankkeiden toteuttamisesta. Hankkeiden toteuttamisaika mitoitettiin myös monen toimijan kohdalla liian lyhyeksi. Kokonaisuudessaan toimintamalli on kuitenkin onnistunut ja vakiintui olennaiseksi osaksi myöhempien vuosien kulttuurin kehittämistä.

12 Suolahden kaupunki: SUOJARINTEEN UUDEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN, myönnetty euroa, palautunut euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen Suolahden kaupungin erikoistumisvalinta ja osallisuus Jyväskylän seudun aluekeskusohjelmassa liittyivät kiinteästi Suojarinteen alueen kehittämiseen. Kehitysvammapalveluiden uusi toimintamalli oli mukana myös Keski-Suomen maakuntaohjelmassa vuosille Suojarinne on aikanaan ollut merkittävä ja tunnettu erityisosaamisen palveluyksikkö ja kehitysvammahuollon edelläkävijä. Vuosien aikana laitoksen asema on muuttunut. Samalla koko kehitysvamma-alan palvelujärjestelmä on muuttunut siten, että on siirrytty enemmän korvaamaan laitosasumista asumispalveluyksiköillä sekä perhe- ja kotihoidolla. Kehitysvammapalveluiden resursoinnissa on myös tapahtunut voimakasta supistumista. Suojarinteen uudeksi toimintamalliksi laadittiin mittava konsulttiselvitys, jossa toiminta rakentui erillisten kehittämiskokonaisuuksien varaan. Uusiksi toiminnoiksi esitettiin mm. uutta teknologiaa hyödyntävät neuvontapalvelut asiakkaille ja heidän perheilleen, Älytalot ajanmukaisine kommunikaatiolaitteineen, Tutkimus- ja kehittämiskeskus, Konsultaatioportaali alan ammattilaisille, uudentyyppinen kuntoutuskeskus sekä nettineuvola. Keski-Suomen liitolta haetun rahoituksen turvin osallistuttiin hankkeen suunnittelu- ja käynnistyskuluihin ja asiantuntijapalveluiden hankintaan, paneuduttiin keskisuomalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen sekä alan koulutusorganisaatioiden yhteistyön kehittämiseen ja osaamisverkoston vahvistamiseen Hankkeen aikana tavoitteet osoittautuivat liian kunnianhimoisiksi ja hanke toteutui huomattavasti suunniteltua pienempänä. Selvitystyön tavoitteet kuitenkin täyttyivät keskeisin osin. Merkittävimmin kehittämistyön etenemiseen vaikutti vetovastuisen organisaation löytyminen ja sen sitoutuminen hankkeen edistämiseen. Luovien alojen yritystoiminnan Keski-Suomen liitto: DEFRIS ( DEVELOPMENT OF FIRST DIVISION REGIONS), myönnetty euroa, yhteyshenkilö Jarmo Koskinen Defris-hankkeen tavoitteena oli tukea monikeskuksista aluerakennetta ja tiivistää hankkeessa mukana olleiden maakuntien ja metropolialueiden yhteistyötä Puolassa, Liettuassa, Ruotsissa sekä Suomessa. Hanke toteutui Keski-Suomessa aihepiiriin liittyvinä erillisselvityksinä. Projekti tuotti kaksi kehityskäytäväselvitystä (9-tien kehityskäytävä ja Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma), kaupan palveluverkoston kehitysmahdollisuuksien selvityksen sekä maakunnan kilpailukyvyn kehittämisen näkökulmia taustoittaneen selvityksen. Hankkeen myötävaikutuksella Keski-Suomi esittäytyi näyttävästi Helsingissä tammikuussa Hankkeen kokonaisbudjetti oli euroa. josta keskisuomalaisten osuus oli euroa. Defris-hanke oli liiton tietoaineistojen tuotannon, aluesuunnittelun ja aluekehittämistyön yhdistävä moni-ilmeinen kokonaisuus, joka toteutui erinomaisesti. Alueiden käytön näkökulmasta hankkeen toteuttaminen liittyi luontevasti meneillään olleeseen maakuntakaavan valmisteluun. Samoin hanke toi maakuntaohjelman laatimiseen merkittävän lisäpanoksen kartoittamalla maakunnan kilpailukyvyn osatekijöitä. Maakunnan tilan analyysi ja kansainvälisen vertailuaineiston käyttömahdollisuus siinä täydensivät liiton tilastotuotantoa. Defris-hankkeen ansioksi on luettava myös maakunnan kehittämiseen osallistuvien toimijajoukon laajentuminen. Valtakunnallisesti ohjeistetut maakuntaohjelmiin liittyvät määrälliset tavoitteet on Keski-Suomessa asetettu koulutustason nostamiselle, työllisyysasteen parantamiselle, työpaikkojen määrän lisäämiselle, positiiviselle väestökehitykselle sekä aluetuotteen myönteiselle kehittymiselle. Defrishankkeella tehtiin tunnetuksi maakuntaa ja sen osaamista, luotiin edellytyksiä maakunnan kilpailukyvyn kehittymiselle sekä tuotiin esille maakunnan eri alueiden kehittymisen edellytyksiä. Perustellusti on arvioitavissa, että Defris-hankkeella ei suoranaisesti voitu vaikuttaa työllisyyden tai aluetuotteen paranemiseen, väestökehitykseen sen enempää kuin tutkinnon suorittaneiden määrään maakunnan koulutusorganisaatioissa. Sitä vastoin Defris-hankkeella käynnistettiin prosesseja, jotka konkretisoituessaan voivat merkittävällä tavalla tukea maakunnan teollisen, liike-elämän ja osaamisen kehityskäytävän rakentumista Jämsästä Jyväskylän kautta Äänekoskelle.

13 11 Keskisuomalainen osa DEFRIS-hankkeessa toteutui yhteistyökumppaneilta ja muilta toimijoilta saadun palautteen perusteella toivotulla tavalla ja tavoitteiden mukaisesti. Myös tapaamisten yhteydessä pääpartnerilta sekä muilta kansainvälisiltä partnereilta saatu palaute keskisuomalaisten hanketyöstä on ollut kiittävää. Onnistumisen merkitystä korostaa se, että Keski-Suomen liitto vastasi DEFRIS-hankkeen koko sisällön ja tavoitteen kannalta tärkeimmästä työvaiheesta (WP 3), johon kuului kaikkien partnereiden töiden koordinointi ja osaprojektien yhteensovitus. DEFRIS - hanke tulee tuloksillaan hyödyttämään keskisuomalaisia kuntia, kehittämisyhtiöitä ja elinkeinoelämää päättymisensä jälkeenkin. Edellä oleva Defris hankkeen ohjausryhmän yhteinen arviointi on koostettu ohjausryhmän jäsenten lausunnoista Keski-Suomen kauppakamari: KESKI-SUOMEN Y4 YRITTÄJYYSASIAMIES, myönnetty euroa, yhteyshenkilö Veli-Pekka Päivänen Hankkeen tavoitteena oli käynnistää Keski-Suomeen maakunnallinen yrittäjyysasiamiehen toiminta. Yrittäjyysasiamiehen tehtävänä on kehittää Keski-Suomen Y4-yrittäjyysprosesia eteenpäin seuraavien seutukunnallista yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa kehittävien osa-alueiden mukaisesti: 1) Kuntatalouden tilanneanalyysi, 2) Olemassa olevan yrittäjyyden tukeminen, 3) Osaavan työvoiman saatavuus ja 4) Yrittäjyyskasvatus. Lisäksi yrittäjyysasiamiehen tavoitteena on 1) koordinoida Y4-prosessin kokonaisuutta, 2) viedä yrittäjyysajatusta ja yrittäjyysarvioinnin toimintatapaa laajasti läpi koko maakunnassa, 3) toimia verkottajana eri yrittäjyyteen liittyvien toimijoiden ja verkostojen kesken, 4) toimia yhteistyössä Keski- Suomen yrittäjät ry:n paikallisyhdistysten, MTK:n aluejärjestön ja kauppakamarin valiokuntien kanssa sekä 5) olla linkkinä yrityselämän ja julkisten toimijoiden sekä rahoittajien ja koulutusorganisaatioiden välissä. Hankkeen taustalla on Y4 neuvottelukunta, jossa ovat mukana Keski-Suomen liiton lisäksi Keski- Suomen kauppakamari, Keski-Suomen yrittäjät ry, Keski-Suomen TE-keskus, Keski-Suomen nuoret yrittäjät ry, Finnvera. Neuvottelukuntaan tullaan kutsumaan mukaan myös yliopiston, ammattikorkeakoulun, ammatillisen koulutuksen sekä kehittämisyhtiöiden edustajat. Hanke on Y4 ideologian toteutuksen 3. vaihe. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa osaltaan Keski-Suomen maakuntasuunnitelman visiota eli viedä yrittäjyyttä ylös yhteiskunnassa yhteistyöllä. Hankkeen tavoitteena oli synnyttää noin euron edestä yrittäjyyden kehittämishankkeita kunnissa ja seuduilla. Yrittäjyysasiamies hankkeen tarkoituksena oli jatkaa Y4 ideologian kehittämistä ja levittämistä. Hankkeesta on valmistunut kirja Y4-ideologian matkakertomus, jossa on analysoitu toimenpiteiden vaikutuksia. Hanke onnistui tavoitteissaan hyvin. Y4-hanke valittiin innovatiivisimmaksi ja luovimmaksi yrittäjyyttä edistäväksi aloitteeksi Euroopassa ja voitti näin ollen Yrittävä Eurooppa -kilpailun pääpalkinnon Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry: HOIVA-ALAN YRITTÄJYYDEN VAHVISTAMINEN VERKOSTOITUMALLA (kuntaraha), myönnetty euroa, palautunut euroa, yhteyshenkilö Pirjo Peräaho Terveys- ja sosiaalialan palvelutuotannon monipuolistuminen on lisännyt tarvetta verkostoitumiseen, tietojen vaihtoon ja koordinointiin. Kunnat ovat siirtymässä yhä enemmän palvelujen tuottajasta palvelujen järjestäjäksi. Kunnilla ja yrityksillä ei ole ollut välineitä ja tapoja hoitaa osto- ja myyntitapahtumia. Uudet toimintamallit ovat mahdollisia vasta, kun todellinen verkostoituminen kaikkien toimijoiden kesken pystytään luomaan. Projektin tarkoituksena oli verkostoida hoiva-alan yksityisiä ja julkisia toimijoita uusien palveluntuottamistapojen kehittämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kuntien, yritysten ja muiden kentän toimijoiden osaamista uusien palveluntuottamistapojen syntymiseksi ja kehittämiseksi Länsi-Suomen alueella.

14 12 Projektissa toteutustavaksi valittiin seminaarit, joissa esiteltiin käytännön esimerkein sekä kuntien että yritysten kannalta hyviä ja huonoja ratkaisuja hankkia sosiaali- ja terveyspalveluja. Kohderyhmänä olivat alan yrittäjät, kunnat ja kuntayhtymät sekä välillisesti valvontaviranomaiset, koulutusorganisaatiot ja kehittämisyhtiöt. Hanke oli ylimaakunnallinen ja se toimi Länsi-Suomen tavoite 2- alueella Pirkanmaata lukuun ottamatta. Seminaareihin osallistujien määrä oli tuntuvasti arvioitua pienemmät. Teema oli ajankohtainen, joten myös ilmaista koulutustarjontaa esim. PARAShankkeen myötä on ollut melkoisesti tarjolla. Ongelmana oli myös se, että useat maakuntakeskukset eivät kuulu tavoite 2-alueeseen, joten osallistujat eivät olleet hankkeessa tukikelpoisia. Taloudellisesti projekti toteutui huomattavasti suunniteltua pienempänä, mikä oli seuraus vähäisestä osanottajamäärästä. Terveys- ja sosiaalialan palvelutuotannon monipuolistuminen lisää tarvetta verkostoitumiseen ja avoimeen tietojen vaihtoon, mutta toteutustapana kampanjatyyppinen seminaarisarja ei toimi. Projekti onnistui välttävästi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy: ALUEELLINEN TYÖTORI YRITYSTEN TUOTTAVUUDEN- TUKENA, myönnetty euroa, palautunut 2.285,10 euroa, yhteyshenkilö Hilkka Laine Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n alueellinen työtori hankkeen RAKLU-yritysten (alueellinen rakennusteollisuuden klusteri) huolenaiheena oli ennen kaikkea osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää uudenlaista alueellista yhteistyöjärjestelmää yritysten rekrytoinnin ja koulutussuunnittelun tueksi. Hankkeen tavoitteena oli laatia työtori -järjestelmälle palvelustrategia ja työsuunnitelma toiminnan käynnistämiseksi sekä mallintaa se RAKLU-yritysten työssäkäyntialueelle. Hanke sisältää selkeän kytkennän seudun tulevaan osaamisohjelmaan ja Saarijärven-Viitasaaren seutukunnassa toteutettuihin ja käynnissä oleviin yritysten henkilöstötarvekartoituksiin. Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin pääpiirteissään. Työtori- hanke oli mielenkiintoinen alueellinen toimintakonseptikokeilu. Hanke lähti liikkeelle todellisesta yritysverkoston tarpeesta samalla asettaen tavoitteeksi laajemman palvelukonseptitarjonnan. Selvitystyö tuotti uuden konkreettisen toimintatavan alueen RAKLU -klusterille, vaikkakaan alueellista avointa mallia ei tässä vaiheessa vielä oltu valmiit käynnistämään. Sitä kuitenkin pidettiin RAKLU -klusterin piirissä kiinnostavana toimintatapana. RAKLU -yritysten verkostoitumisen uusi muoto syntyi hankkeessa yritysten yhteisen henkilöstöpäällikkö- mallin pohjalle. Hankkeen tulos vahvistaa käsityksiä siitä, että klusteroituminen tapahtuu vaiheittain pieninä toimintakokonaisuuksina ja perustuu vahvasti keskinäiseen luottamukseen. Klusteroitumisen eteneminen vaatii myös ulkopuolista tukea. Hankkeen toimiessa maakunnassa käynnistyi myös muita työvoiman tarpeeseen kytkeytyviä EUhankkeita, mm. TE-keskuksen työvoimahallinnon hallinnoima maakunnallinen Yritysharava- hanke, joka osaltaan pyrkii vastaamaan työvoimatarpeeseen. Kehittämispanoksia tullaan tarvitsemaan jatkossakin tämän tyyppiselle toimintakonseptille Keski-Suomen liitto: LUOVAN TOIMIALAN SIEMENRAHOITUS 2006, myönnetty euroa, palautunut 3.613,71 euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto julisti maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti haettavaksi siemenrahaa luovan toimialan yrityksille. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 55 kpl ja haettu summa oli yhteensä yli tuhatta euroa. Alueellisesti hakemukset jakautuivat maakunnan eri osiin. Hakuilmoituksen mukaisesti rahoitus myönnettiin kertaluonteisesti avustuksina kotimaisiin ja kansainvälisiin myynti-, markkinointi- ja verkottumistilaisuuksiin, tuote- ja palveluideoiden kehittämiseen, tuotantovälineiden ja tuotantotapojen kehittämiseen sekä pienimuotoisiin hankintoihin. Myönnettävä avustus oli pääsääntöisesti % hankkeen kokonaiskustannuksista ja pienin myönnettävä avustussumma oli Avustusta myönnettiin kaikkiaan 13 hankkeelle. Avustussummat vaihtelivat eurosta euroon. Koska hankkeiden valinnassa voitiin keskittyä yksinomaan alan kehittymisen kannalta toteuttamiskelpoisimpiin sekä maakunnan kehittämistyön kannalta keskeisimpiin kohteisiin, hankkeet myös toteutuivat lähes suunnitellusti. Ainoastaan yksi hanke ei toteutunut messumatkan peruunnuttua.

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 126 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2008 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2009 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 112 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2005 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2006 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 107 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Kehittämisrahasto 2004 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2005 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOJEN JA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN VUOSIRAPORTTI 2007

EU:N RAKENNERAHASTOJEN JA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN VUOSIRAPORTTI 2007 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 122 0:\06}Toimintakertomukset\Aluekehitysvarat\2007 koko euraportti.doc EU:N RAKENNERAHASTOJEN JA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN VUOSIRAPORTTI 2007 Jyväskylä 2008 Julkaisija:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO JULKAISU C 116 ISBN 978-951-594-293-4 SÄHK. ISBN 978-951-594-294-2 KESÄKUU 2007 ISSN 0788-7051 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2011 Julkaisutiedot Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2010 Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Jyväskylä 2009 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ puhelin 020 7560 200 fax. 020 7560 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi Yhteydet

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2009-2010 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 29.9.2008 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006

VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006 VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006 2 Sisällysluettelo Viisari ry:n toiminta ohjelmakaudella 2000-2006...4 YHDISTYS... 4 HALLITUS... 4 TOIMISTOJEN TOIMINTA JA HENKILÖSTÖ... 5 VIESTINTÄ, KOULUTUS JA

Lisätiedot

SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI. Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla. Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät

SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI. Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla. Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI 2/2002 Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät Maakunnallinen viestintäprojekti käynnistyi Tavoite 1 -ohjelma

Lisätiedot