LOMA-ASUNTOMESSUT 2014 KALAJOELLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOMA-ASUNTOMESSUT 2014 KALAJOELLA"

Transkriptio

1 LOMA-ASUNTOMESSUT 0 KALAJOELLA Aurinkohiekat

2 () AURINKOHIEKAT Aurinkohiekkojen aueee on päätetty Suomen Asuntomessujen ja Kajoen kaupungin toimesta järjestää oma-asuntomessut Aurinkohiekkojen aueen toteutuksen tavoitteena on imentää terveeistä oma-asumista (meri- ja sisäima) uonnonympäristötään ja maisemataan arvokkaas sekä erityisessä (hiekkadyynit ja meri, vaativat uonnonoosuhteet) ympäristössä matkaiupaveuiden keskeä. Lomaasuntomessujen teema tarkentuu okakuun akuun mennessä. Aueen asemakaava on invoimainen. Austavan messuauerajaukseen mukaan messui on tonttia ( RA ja RM). Aurinkohiekkojen aueee tuee myyntiin / vuokrae tonttia messuauee ja tonttia messuaueen ukopuoe. Messuaueen ukopuoeta uovutetaan kome tonttia muiden sopimusten perustee. Tontei on rakennusoikeutta k-m². Tonteie on adittu rakennustapaohjeet. Austava aikatauu Tonttien uovuttaminen Tonttien hakeminen ja eriiset neuvotteut Monikantasopimusten aekirjoittamiset ja tonttien uovutukset rakentajie Rakentamisen ohjaus, rakentajait..- Rakennusupien käsittey..- Rakentamisen aoittaminen Aueee kiinnostunut rakentaja esittää tonttihakemukses messuorganiatioe rakennushankkeen ja sen miten hankkees on tuotu esie messuteema. Messuorganiation aturyhmä, joka koostuu Suomen Asuntomessujen ja Kajoen kaupungin edustajista, käsitteee tonttihakemukset ja käy keskusteua rakentajatahojen kans. Maanmittausteknikko vastaanottaa tonttihakemuksia sähköisenä Ennen tonttien uovuttamista rakentaja, Suomen Asuntomessut ja Kajoen kaupunki tekevät monikantasopimuksen, jos rakentaja sitoutuu toteuttamaan rakennushankkeen messujen näytteykohteeksi. Sopijapuoet sitoutuvat sopimukses isäksi muun muas messujen tavoitteisiin, teemaan ja aikatauuihin. Tämän isäksi tehtään tontinuovutussopimus, jos niin ikään sitoudutaan rakennustapaohjeisiin ja yksityiskohtaisempiin rakentamisen aikatauuihin. Tontit uovutetaan ja rakentajat vaitaan 0..0 mennessä monikantasopimusten aekirjoittamisen jäkeen. Tonttien jatkuva haku käynnistyy maaiskuus 0. Tonttien varaus, myyminen tai vuokraus Luovutettavista tonteista tehdään ensin tontinmyyntiä koskeva esisopimus (tontinvaraus) vuodeksi ( v), jota ajata varausmaksu on viisi ( %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Varausmaksu vähennetään tontin kauppahinnasta mikäi kauppa tehdään vuoden ( v) kuues varaussopimuksen aekirjoituksesta. Kauppahinnan suorituksee on mahdoista ada maksuaikaa enintään viisi ( v) vuotta jooin

3 () makmattomae kauppahinnae skutetaan viiden ( %) prosentin vuotuinen korko. Ostaja a omistusoikeuden tonttiin ja kaupunki hakee käräjäoikeudeta kauppahinnan suuruisen panttikirjan makmattoman kauppahinnan vakuudeksi. Tontti on mahdoista myös vuokrata. Vuokra-aika on 0 vuotta ja vuosivuokra viisi ( %) tontin myynti-hinnasta. Tontit ohkotaan itsenäisiksi tioiksi Kajoen kaupungin toimesta. Lohkomiskustannukset (erotuskuut) sisätyvät kauppahintaan. Rakentamiikatauu Liittymät Tontin ostaja / vuokraaja sitoutuu rakentamaan tontie asemakaavan, rakennusjärjestyksen, rakentamistapaohjeiden ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen oma-asunnon siten, että hyväksyttävä oppukatsemus rakennuksie ympäristöineen on tehty..0 mennessä. Messuaueen tontit ovat rakennuskepoisia huhtikuus 0. Vesijohtoiittymä: Pienin iittymismaksu on 0,00 (kok.a < 00 m²), yimenevät neiöt,0 /m². Lisätietoja: Osuuskunta Vakeavesi p Jätevesiiittymä: Pienin iittymismaksu on 0,00 (kok.a < 0 m²), yimenevät neiöt,00 /m². Lisätietoja: Kajoen kaupunki p. 0 Terttu Kero Sähköiittymä: Sähköiittymä x A pääsukkee 00 (taojohto tontin rajae). Eenia Verkko Oy p (iittymämyynti) Laajakaistaverkko: Pohjanmaan PPO Oy p Lisätietoja tonteista: Ari Matkasekä, maanmittausteknikko, p. 0 E Juo, kiinteistösihteeri, p. 0 rakentamisesta: Osmo Heikka, rakennustarkastaja, p. 0 Jouko Lehikoinen, rakennustarkastaja, p. 0 0 kaavoituksesta: Aeksiina Paakki, kaavoituspääikkö, 0 Terho Männistö, kaavoitusteknikko, 0 paikkatiedosta: E Taka-Eio, paikkatietosuunnitteija, 0-, paikkatietoaineistot ja karttaotteet Juhani Kattikoski, mittaustyönjohtaja, 0-0, mittaukset ja rakennuspaikkojen merkintä

4 Z Z Z Z Z Z Z kt kt kt :0 :0 :0 : :0 : Yht.: : : :0 :0 :00 : :0 : : : : : : :0 : : : : Yht.: : : : : : :0 :0 :0 :0 : : : : : : : : :00 :0 :0 :0 :0 : : : : : : : : :0 : rp0 rp0 rp0 rp0 rp0 rp RA- RM- RA- RA- RA- RM- W W VR- VR RA- VR RM- RM- VR RM- LP- RA- RA- VR RA- RA- I Iu½ II ½kII II Iu½ II III II Iu½ /kii I Iu½ IIu/ Iu½ TAHKOKORVANTIE AURINKOLAMMENTIE AURINKOLAMPI TAHKOKORVANTIE AURINKOTIE NIKKARINPOLKU m ASEMAKAAVA sp s s s s s p nä nä j v v j s s 0 0 a RA KL- RA- RA- RA- RA- VR RM RM W LYT RA RA RA I-II I I-II I-II I-II z z z SIMPPUPOLKU SILAKKAT AHVE pp MUIKKUPOLKU SÄRKIPOLKU RAVITIE pv- pv-s p p sp sp nä nä n- uo sp p pp uo p p p Z

5 KAAVAMERKINNÄT: LÄHIVIRKISTYSALUE. VR RETKEILY- JA ULKOILUALUE. Z PUISTOMUUNTAMON RAKENNUSALA. VR- RETKEILY- JA ULKOILUALUE. MAISEMAKUVAN SÄILYTTÄMISEN KANNALTA ARVOKAS AVOIN DYYNIALUE, JOKA TULEE SÄILYTTÄÄ PUUTTOMANA TAI VÄHÄPUUSTOISENA. KATU. RM- MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUE ON TARKOITETTU MAJOITUSTOIMINTAA VARTEN. AUTOPAIKKOJA ON VARATTAVA VÄHINTÄÄN AUTOPAIKKA/0 K-M. pp JALANKULULLE JA POLKUPYÖRAILYLLE VARATTU TIE, JOLLA RAKENNUSPAIKOILLE AJO SALLITTU. JALANKULULLE JA POLKUPYÖRAILYLLE VARATTU TIE RM- RA- RA- MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUE ON TARKOITETTU MATKAILUA, VIRKISTYSTÄ TAI KULTTUURIA TUKEVIA MAJOITUS-, PALVELU-, RAVINTOLA- JA MYYMÄLÄTILOJA VARTEN. AUTOPAIKKOJA ON VARATTAVA VÄHINTÄÄN AUTOPAIKKA/0 K-M. LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE. RAKENNUSPAIKALLE SALLITAAN YKSI ENINTÄÄN 0 K-M² KOKOINEN LOMA-ASUNTORAKENNUS SEKÄ ERILLISIÄ RAKENNUKSIA, JOIHIN VOI SIJOITTAA SAUNA-, VARASTO- TMS. TILOJA. RAKENNUSPAIKAN RAKENNUSTEN YHTEENLASKETTU KERROSALA EI SAA KUITENKAAN OLLA SUUREMPI KUIN 0 K-M². LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE. TONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN YKSIASUNTOISEN LOMA-ASUNNON JA YHDEN SAUNARAKENNUKSEN. SAUNARAKENNUS SAA OLLA KOOLTAAN ENINTÄÄN 0 K-M². AUTOSUOJAT JA VARASTOTILAT TULEE SIJOITTAA LOMA-ASUNTORAKENNUKSEN YHTEYTEEN. AUTOSUOJIEN, VARASTOKATOSTEN JA -RAKENNUSTEN SEKÄ SAUNOJEN ALA LASKETAAN MUKAAN KÄYTETTÄVÄÄN RAKENNUSOIKEUTEEN. pp nä YLEISELLE JALANKULULLE VARATTU ALUEEN OSA. YLEISELLE JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU ALUEEN OSA. OHJEELLINEN ULKOILUREITTI. YLEISEN TIEN NÄKEMÄALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA. AJONEUVOLIITTYMÄN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI. KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JÄRJESTÄÄ AJONEUVOLIITTYMÄÄ. RA- LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE. TONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN YKSIASUNTOISEN LOMA-ASUNNON, YHDEN ENINTÄÄN 0 K-M² SAUNARAKENNUKSEN SEKÄ YHDEN TALOUSRAKENNUKSEN. AUTOSUOJIEN, VARASTOKATOSTEN JA -RAKENNUSTEN SEKÄ SAUNOJEN ALA LASKETAAN MUKAAN KÄYTETTÄVÄÄN RAKENNUSOIKEUTEEN. pv- VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE. ALUE ON YMPÄRISTÖKESKUKSEN LUOKITUKSEN MUKAAN I-LUOKAN VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE. RA- LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE. TONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN YKSIASUNTOISEN LOMA-ASUNNON. AUTOSUOJAT JA VARASTOTILAT TULEE SIJOITTAA LOMA-ASUNTORAKENNUKSEN YHTEYTEEN. LOMA-ASUNTORAKENNUKSEN TULEE OLLA KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 0 % TONTILLE SALLITUSTA RAKENNUSOIKEUDESTA. AUTOSUOJIEN, VARASTOKATOSTEN JA -RAKENNUSTEN ALA LASKETAAN MUKAAN KÄYTETTÄVÄÄN RAKENNUSOIKEUTEEN. pv-s uo VEDENOTTAMON SUOJA-ALUEEN RAJA. KAUKOSUOJA-ALUE. (POHJOIS-SUOMEN VESIOIKEUDEN PÄÄTÖS...) ALUEELLA RAKENTAMISESSA JA MUISSA TOIMENPITEISSÄ ON NOUDATETTAVA SUOJA-ALUEELLE ANNETTUJA MÄÄRÄYKSIÄ. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE LP- YLEINEN PYSÄKÖINTIALUE. ALUEEN AUTOPAIKOISTA ENINTÄÄN 0 KPL SAA KÄYTTÄÄ KORTTELIN TONTIN AUTOPAIKKOJA VARTEN. W AURINKOLAMM 00 II /kii Iu/ II VESIALUE. M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA. KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA. OSA-ALUEEN RAJA. OHJEELLINEN ALUEEN TAI OSA-ALUEEN RAJA. OHJEELLINEN TONTIN RAJA. KORTTELIN NUMERO. OHJEELLISEN TONTIN NUMERO. KADUN, TIEN, PUISTON TAI MUUN YLEISEN ALUEEN NIMI. RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ. ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN. MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON EDESSÄ OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA KELLARIKERROKSESSA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LUETTAVAKSI TILAKSI. MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON JÄLJESSÄ OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA ULLAKON TASOLLA SAA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKSI TILAKSI. ALLEVIIVATTU LUKU OSOITTAA EHDOTTOMASTI KÄYTETTÄVÄN RAKENNUSOIKEUDEN, RAKENNUKSEN KORKEUDEN, KATTOKALTEVUUDEN TAI MUUN MÄÄRÄYKSEN. RAKENNUSALA. KAAVAMÄÄRÄYKSET. KAAVA-ALUEELLE EI SAA SIJOITTAA LAITOSTA, JOKA SAATTAA AIHEUTTAA POHJAVEDEN PILAANTUMISTA. ENNEN RAKENNUSLUVAN MYÖNTÄMISTÄ SELLAISILLE LAITOKSILLE, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTTAA POHJAVEDEN PILAANTUMISTA, ON VALVONTAVIRANOMAISEN VARATTAVA VESI- JA YMPÄRISTÖVIRANOMAISELLE TILAISUUS LAUSUNNON ANTAMISEEN.. KAAVA-ALUEELLA KAIVAMIS-, LOUHIMIS-, TASOITTAMIS- YMS. TÖISSÄ ALIN SALLITTU KAIVAMISTASO POHJAVESIALUEELLA LÄHISUOJAVYÖHYKKEELLÄ ON +. (TAI METRIN SUOJAKERROS) JA KAUKOSUOJAVYÖHYKKEELLÄ +. (TAI METRIN SUOJAKERROS) N000-KORKEUSJÄRJESTELMÄSSÄ. MÄÄRÄYS KOSKEE PYSYVÄISLUONTEISIA KAIVANTOJA. ALUEELLA EI SAA ALENTAA POHJAVESIPINTAA.. LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT TULEE SIJOITTAA SUOJA-ALTAALLA VARUSTETTUNA MAAN PÄÄLLE SISÄTILOIHIN.. KAAVA-ALUEELLA SYNTYVÄT JÄTEVEDET TULEE JOHTAA TIIVIISSÄ VIEMÄRISSÄ KAUPUNGIN VIEMÄRIVERKKOON.. LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUEILLA TERASSIT JA PATIOT TULEE SIJOITTAA RAKENNUSALAN SISÄPUOLELLE.. KORTTELEISSA JA EI SAA RAKENTAA KELLARIA.. TONTIN RAKENTAMATTOMAT OSAT TULEE SÄILYTTÄÄ LUONNONTILAISENA.. TONTTEJA EI SAA AIDATA MUUTOIN KUIN NIILLÄ ALUEILLA, JOILLA SE ALUEEN TOIMINNAN TAKIA ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ. MAASTON MUOTOILU TOTEUTETAAN ALUEELLA PÄÄOSIN MAASTOA LUISKAAMALLA, EI RAKENTEELLISESTI PENGERTÄMÄLLÄ. 0. TULVAVAHINGOILLE ALTTIIDEN RAKENNUSOSIEN TULEE OLLA KORKEUDEN N M YLÄPUOLELLA. KORTTELIN TONTIN OSAA KOSKEE TAHKOKORVIEN ASEMAKAAVAN ERILLISMÄÄRÄYKSET. p OHJEELLINEN PYSÄKÖIMISPAIKKA. RAKENNUSALA, JOLLE SAA SIJOITTAA LOMA-ASUNTORAKENNUKSEN. RAKENNUSALA, JOLLE SAA SIJOITTAA SAUNARAKENNUKSEN. sp ALUEEN OSA, JOLLA OLEMASSA OLEVA PUUSTO ON SÄILYTETTÄVÄ SITEN, ETTÄ VAIN MAISEMAN HOIDON KANNALTA TARPEELLISET TOIMENPITEET SALLITAAN LAITURIA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA. n- ALUEEN OSA, JOLLE SAA RAKENTAA NÄKÖALATASANTEEN JA KATOKSEN NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JOHON RAKENNUS ON RAKENNETTAVA KIINNI. ALUE, JOLLA OLEVA PUUSTO TULEE SÄILYTTÄÄ TAI JOLLE TULEE ISTUTTAA PUITA. KAAVAMERKINNÄT

6 Z Z Z Z Z Z Z kt kt kt :0 :0 :0 : :0 : Yht.: : : :0 :0 :00 : :0 : : : : : : : : : :0 : : : : : Yht.: : : : :0 : : : : : : : :0 : :0 :0 :0 :0 :0 : : : : : : : : : :00 :0 :0 :0 :0 : : : : : : : : :0 : rp rp rp0 rp0 rp0 rp0 rp0 rp00 rp rp0 rp TAHKOKORVANTIE AURINKOLAMMENTIE AURINKOLAMPI TAHKOKORVANTIE AURINKOTIE NIKKARINPOLKU m AURINKOHIEKAT Loma-asuntomessujen auekartta..0 sp s s s s s p nä nä j v v j s s 0 0 a RA KL- V RA- RA- RA- RA- RA- RA- RA- VR RM RM W RA- LYT RA RA RA I-II I I-II I-II I-II z z z SIMPPUPOLKU SILAKKATIE AHVENPOLKU MUIKKUPOLKU SÄRKIPOLKU OLKU HAUKIPOLKU RAVITIE ALLAS MESSU- RAVINTOLA NÄYTTEILLE- ASETTAJAT PELASTUSLAITOS JA MUUT APUTOIMINNOT PÄÄPORTTI HUOLTO- PORTTI HUOLTO- PORTTI PYSÄKÖINTI NÄKÖALA- PAIKKA

7 TONTTITIEDOT Esim: 0 0 hinta pinta-a m² rakennusoikeus k-m²

8 AURINKOHIEKKOJEN RAKENNUSTAPAOHJE (..0) - hyväksytty kaupunginhaitus korjattu kaupunginhaitus 0.0.0

9 Mainnos Arkkitehdit m JOHDANTO Ohjeen tarkoitus ja käyttö Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Rakennustapaohjetta suositean uettavaksi rinnan kaavakartan kans. Aurinkohiekkojen aueen toteutuksen tavoitteena on imentää terveeistä oma-asumista (meri- ja sisäima) uonnonympäristötään ja maisemataan arvokkaas sekä erityisessä (hiekkadyynit ja meri, vaativat uonnonoosuhteet) ympäristössä matkaiupaveuiden keskeä. Tarkoituksena on ohjata Aurinkohiekkojen auetta imeetään sopivan yhtenäiseksi ja adukkaasti toteutetuksi oksi Hiekkasärkkien matkaiuauetta. Rakennustavan on imennettävä ja kehitettävä matkaiuaueen identiteettiä. Tontin hatijan tuee toimittaa tämä ohje pääsuunnitteijae. Ennen suunnitteuun ryhtymistä tuee tontin hatijan ja pääsuunnitteijan yhdessä ottaa yhteyttä rakennusvavontaan ja käydä neuvotteu rakennustarkastajan kans. Neuvotteus sevitetään tonttia koskevat asemakaavamääräykset, rakennustapaohjeet ja muut mahdoiset huomioitavat seikat. Rakennushankkeen aikana järjestetään kaksi rakentajakokousta, joihin rakentajat vevoitetaan oistumaan. ALUEEN KUVAUS Aueen uonne Aurinkohiekkojen aue rakentuu dyynin rinteie merinäköan ääree. Hiekkasärkkien karu hiekkainen dyyniuonto ja puhdas mereinen tunnema ovat auee äsnä. Kokonaisvatainen avaruus, hiekkadyynin, meren ja taivaan ajat pinnat, on hätkähdyttävä. Inspiraatio rakennuksiin ja niiden materiaai- ja värimaaimaan haetaan aueen ominaisuuksista ja tunnemasta. Harmaantuvat terassit ja vakoiset pinnat tuovat mieeen ivat ja iturit. Tehosteväreiä uodaan yhteys Tahkokorvien rannan vanhaan rakennuskantaan. Rakennukset sovitetaan mmen rantaan ja rinteeseen avaten ne

10 mmee ja meree päin. Avaran ja ainutatuisen rantamaiseman huomioon ottaminen on keskeistä ja vättämätöntä. Maiseman tuominen tian on erittäin tärkeää ja se määrittää rakennustapaa. Suuret ikkunat päästävät meren ja auringon oma-asuntoihin. Maisema tis ALUEEN TAVOITTEET Yeisime ja atu Aurinkohiekkojen aueesta tavoitean yeisimeetään omaeimaista, adukasta, korkeatasoista, yhtenäistä ja mereistä auekokonaisuutta, joka toteutetaan yeisimeetään sekeänä ja johdonmukaisena. Aueen rakennustavan tuee viestiä adukkuudesta ja korkeatasoisuudesta, joka avutetaan uonnonympäristöön (hiekkadyynit ja meri) sopiva ja sen mahdoisuuksia hyödyntävää rakentamise. Aueen yeisimeen ota tavoitteet avutetaan kunnaistekniikan, rakennustavan ja detajisuunnitteun yksityiskohtaise ohjaamise. Loma-asuntomessut 0 Suomen Asuntomessut järjestää Aurinkohiekkojen aueee oma-asuntomessut vuonna 0 yhteistyössä Kajoen kaupungin kans. Tontinuovutusehdois vevoitetaan aueee rakentavien sitoutumaan oma-asuntomessujen teemaan, rakennustapaohjeeseen ja rakentamisen aikatauutavoitteisiin. Loma-asuntomessujen teemana Kajoe on terveeinen oma-asuminen. Aurinkohiekkojen aueen toteutuksen tavoitteena on imentää terveeistä oma-asumista (meri- ja sisäima) uonnonympäristötään ja maisemataan arvokkaas sekä erityisessä (hiekkadyynit ja meri, vaativat uonnonoosuhteet) ympäristössä matkaiupaveuiden keskeä. Terveeistä oma-asumista painotetaan aueen kaikes suunnitteus. Se tarkoittaa terveeisyyden huomioimista rakentamises erityisesti imaston, uonnon ja maiseman kautta. Terveeisyys voidaan konkretisoida ranta-aueen rakentamises (näköapaikka, pitkospout, evähdyspaikat), aueen rakennustavas (rakennusmateriaaien päästöttömyydessä ja ekoogisuudes, vaativan uonnonympäristön huomioiminen rakentamistavas ja piharakentamises, kestävän ja terveeisen energiamuodon vainnas) sekä sisustamises (rakennusmateriaaien päästöttömyys, sisäiman atu, uonnonäheisyys, esteettömyys).

11 Okokonaisuudet Huomioitavaa Miten ohjataan? ILMASTO sisäima sisäiman atu rakennustapa > rakentamisen korkeatasoisuus, materiaaien päästöttömyys ja ekoogisuus meri-imasto vaativat uonnonoosuhteet rakennustapa > materiaaivainnat, suunnitteun yksityiskohtaisuus tuuisuus kaavaratkaisu, reitit ja puusto tuuten pysäyttäjinä, rakennustapa > katetut ja sitetut tit terveeisyys rakennustapa > terassit, patiot, parvekkeet, reitit, esteettömyys LUONTO uonnonympäristö uonnon merkitys rannan rakentaminen (näköapaikka, pitkospuut, evähdyspaikat, yhteys uontopoue) ympäristöön sopivuus rakennustapa > materiaaivainnat > värimaaima rakennustapa > piharakentaminen, esteettömyys aurinko energiaratkaisut rakennustapa > suositus aurinkoisuus sisustussuunnitteu MAISEMA maisemaisuus, avaruus maiseman hyödyntäminen rakennustapa > rakennuksen avaaminen maisemaan mahdoisuuksien hyödyntäminen > näköaunat mereisyys rakennustapa > materiaaivainnat, detajisuunnitteu, aiheet maiseman herkkyys rakennustapa > postiatikot, jätekatokset, pumppaamot, muuntamot YLEISET ALUEET Yeisten aueiden toteuttaminen vaatii normaain kunnaisteknisen toteutuksen isäksi mittavia maastonmuokkaustöitä ja mpien ruoppauksia. Maastonmuokkaustyöt ja ruoppaukset tuee ajoittaa omakauden ukopuoee, jotta niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa aueen yrityksie. Yeisten aueiden toteuttamisen toimenpiteistä tuee tiedottaa aueen äheisyyden oma-asujia sekä yrityksiä. Aurinkohiekkojen yeiset aueet toteutetaan korkeatasoisesti, mutta vähäeeisesti. Tahkokorvantie asfatoidaan ja vaistaan. Aurinkommentietä ja Aurinkotietä ei vaista. Tahkokorvantien mitoitus mahdoistaa pyörätien toteuttamisen. Kadut ja yeinen pysäköintiaue asfatoidaan. Katuun rajautuvaa rakentamatonta mmen rantaa ja näköapaikkaa voidaan vaista. Vaisimien muotokieeksi suositean modernia vaisinta. Katudetajien, vaisinten, kausteiden ja näköapaikan ota pitää erityistä huomiota kiinnittää detajeihin. Aueee toteutettavat pitkospout toteutetaan manimeisesti matkaiuaueen muun reitistön kans kaupunginpuutarhurin pitkospokujen työseityksen mukaisesti muun muas esteettöminä. Yeisten aueiden toteuttamisen ota tuee kiinnittää huomiota hiekan iikkumiseen, kuutuksen kestävyyteen, esteettömyyteen ja ekoogisuuteen. Erityistä huomiota tuee siten kiinnittää muun muas jätevesipumppaamoiden ja muuntamoiden sijoittamiseen ja maisemoimiseen. Asemakaavan toteuttaminen edeyttää isäksi oemas oevien vesi- ja viemäriinjojen siirtämistä ja sähköverkon imajohtojen muuttamista maakaapeeiksi. Yeisiä aueita ei oe tarkoituksenmukaista rakentaa iian raskaasti esimerkiksi uonnonkiveä. Reittien somupisteeseen suositean opastusta sekä informaatiota aueen uonnonympäristön arvoista. Yeinen pysäköinti tuee merkitä iikennemerkein. Yeisten aueiden ota pengertämistä tuee vättää. Tarvittavien korkeustasojen avuttamiseksi suositean uiskaamista. Yeisten aueiden toteutukses on kiinnitettävä huomiota esteettömyyteen.

12 Maiseman avaruus ja eeetön kukuyhteys LOMA-ASUNNOT Yeistä Rakennustapaohjeet ovat yksityiskohtaiset näköakortteeiden, ja korttein tontin sekä rantakortteeiden ja ota. Tämä johtuu siitä, että kortteit sijoittuvat hiekae ja keskeisesti maisemaan. Rakentaminen kortteeis 0, (tontti ),, (tontei -), - 0 on vapaampaa. Kaavamerkintöjen variaatioi on haettu kortteeihin eriista uonnetta. Koko kaava-auetta koskevat seuraavat kaavamääräykset: Edeä oevien määräysten isäksi RA- ja RM- kortteiauei noudatetaan rakentamismääräyskokoeman asuinrakentamista koskevia määräyksiä.

13 Rinteen tukeminen, hiekan iikkuminen ja rakennusten perustaminen Pöyryn yeissuunniteman perustee Aurinkohiekkojen rinteen ota toteutustavaksi on vaittu oiva ratkaisu, joka mahdoistaa rinteen muodostamisen uiskaama. Luiskaamiseen päädyttiin, koska pengertäminen ei sovi maisemaan, pengerrys oisi o auetta out keinotekoinen tai tarpeeton ja pengertämisen kustannukset oisivat oeet erittäin suuret. Yeissuunniteman mukaan muokatun rinteen katevuus on jyrkimmiään korttein tonttien - kohda, jos se on noin 0 astetta. Tuui ja vesi oiventavat ajan mittaa uiskaa asteen kuma ei tarvitse vieä tukemista sen vuoksi, että uiska "sortuisi", kunhan se ei oe aivan rakennuksen äheä. Tuui kujettaa hiekkaa dyynien auee myös taise maa. Loivi rinteiä ei uutavasti oe isoa eroa tuuen kujettaman hiekan määrässä verrattuna taiseen maastoon. Uudet rakennukset suojaavat tuueta, mutta on mahdoista, että rakennusten väiin syntyy ma ns. tuuikujia ja rakennusten taakse aueita, jois tuuee voimakkaammin. Jyrkempiä kohtia (0... astetta) voi verhoi tarvittaes esimerkiksi karkeamma kiviainekse, joka tuee kuitenkin peittymään hiekkaan. (Ote Aurinkohiekkojen yeissuunnitemasta, Pöyry 0) Kajoen kaupunki tia yksityiskohtaisen rinteiden suunnitteun ja toteutuksen koko aueee. Yksittäisiä tontei voidaan ita osittaista pengertämistä kortteeittain yhdenmukaise tava. Pengertämisen tuee o perustetua sekä maisemaan ja aueee sopivaa. Pengertämisen toteuttaminen on hyväksytettävä rakennustarkastaja. Eriisten tonttikohtaisten pengertämisten kuuista vastaa tontie rakentaja. Rakennusten perustaminen Rakennukset on suositetavaa perustaa jatkuva perusmuuri. Perustussyvyyden on otava rakentamismääräyskokoeman mukainen, vähintään 0, m. Näin tuui ei pääse rakennuksen ae, kuten pireie perustettaes kävisi, eikä vie hiekkoja sietä. Paineeisen pohjaveden esiintyminen auee on epätodennäköistä. Pohjavesiesiintymän takia kortteeie ja ei suosite kerin rakentamista. Muuten keri voidaan rakentaa, jos etäisyys pohjaveden pintaan jää kaavan mukaisen suojavyöhykkeen päähän. (Ote Aurinkohiekkojen yeissuunnitemasta, Pöyry 0) Kerin rakentaminen rantakortteeihin on kieetty kaavamääräykseä. Rakennuksen sijoittaminen tontie Rakennuksen sijoittaminen tontie on määrätty asemakaavas sitovasti. Rakennusten sijoitteus on otettu huomioon rakentamisen sopeutuminen maisemaan, uonnonympäristön säiyminen ja hyvien näköaojen aminen tonteita meree ja mmee. Sijoitteun periaatteena on, että rakennukset rakennetaan kahden metrin päähän tontin rajasta, tontin rajan suuntaisesti. Näin tonteie adaan mahdoisimman suuret ja hyvään imansuuntaan aukeavat pihat. Rantatonttien rantaunat voidaan rakentaa rantaviivaan kiinni. Kortteeiden ja 0 ota tontie sijoittaminen on suhteeisen vapaata. Energiantuotanto Aueee suositean ainakin oenergiamuodoksi aurinkoenergiaa. Pohjois-Pohjanmaan einkeino-, iikenne ja ympäristökeskus on kaavaehdotuksen nähtäviä oon aikana muistuttanut, että Aurinkohiekkojen kaava-aueee sijoitettavat maaämpökaivot tarvitsevat mahdoisesti vesiin mukaisen uvan, koska kaava-aue katsotaan sijoittuvan Kourinkankaan pohjavesiaueen kaukosuojavyöhykkeee. Asia tarkentuu myöhemmin.

14 Rakennusmast Aurinkohiekkojen tonteie a rakentaa vaihteevan määrän rakennuksia. Herkkään maisemaan ja asemakaavan kompaktiin rakenteeseen sopii rakennusmassojen suoraviivaisuus, yksinkertaisuus, vähäeeisyys ja rakennusmasn avaaminen maisemaan. Rantakortteeihin kohdistuu kaavamerkintä RA-. Näköakortteeihin kohdistuvat RA- kaavamerkinnät korttein ja ota. RA- merkintä kohdistuu kortteeihin ( ja 0), jotka sijaitsevat etäämmää raviradan kaare. Kaavamerkintöjen isäksi kaikkia tontteja koskevat kaavamääräykset. Kaikie RA-tonteie voidaan sijoittaa eriinen una ukuun ottamatta kortteia. Korttein tontei (kuva a oikea) on tontin korkeuserojen vuoksi pyritty sekeästi rajautuvaan yksimasisuuteen. Näiä tontei unan voi toteuttaa uokkeena jukisivusta ei kato, parvekkee tai yärinteessä, kuitenkin niin, että se on rakennusmass kiinni. Tiojen ketjuttamista esimerkiksi katetui uko-oeskeutioi suositaan rantakortteeis. Tavoitteena on sovittaa Aurinkohiekkojen rakentaminen herkkään dyynimaisemaan ja säiyttää mahdoisimman suuri o tontista uonnontiisena. Tavoitteena on myös ada myös takarivin tonteie hyvä näköa meree edessä oevien rakennusten väistä. Esimerkki jukisivusta työntyvästä massta, joka voisi o esimerkiksi una.

15 Vasemma on esimerkkihahmotema korttein rakennusten ja terasseiden sijoitteusta tonti ja oikea korttein rakennusten sijoitteusta. Kaikkien tonti tarvittavien tiojen sijoittaminen maan rakennukseen vaatii suunnitteijata ja rakentajata tintarpeen ennakointia ja tiojen normaaia huoeisempaa yhteen sovitteua. Autotain tai katoksen sijoittamises asuintiojen yhteyteen tuee ottaa huomioon paomääräykset. Rakennusten muotokiei voi vaihde, eikä esimerkiksi kattomuotoa tai -katevuutta oe määrätty. Vasemma esimerkki päärakennukseen sijoittuvasta autotaista. Oikea mainnokses (Arkkitehdit m) on esitetty rakennusten massoitteua kortteis. Erityisesti kortteeihin -0 voidaan sijoittaa pienipiirteisiä oma-asuntoja.

16 Jukisivut, materiaait ja värit Materiaaei ja väreiä uodaan aueen henki ja tunnema. Rannikon ja matkaiukeskuksen tunnemaan kuuuu raikas mereisyys ja kepeä tunnema. Aurinkohiekkojen aueen uonne uodaan merenrannikon tunnemaa ja perinteitä kunnioittaen. Tavoitteena ei oe tehdä rakennuksista vanhan näköisiä, vaan avuttaa moderni arkkitehtuuri uusi tukinta aueen perinteestä ja ominaisuonteesta. Jukisivujen ota tavoitean imettä, joka poikkeaa omakotitaorakentamisesta. Mereisyyttä ja keveyttä uodaan materiaaei ja väreiä. Rakennusten päävärinä tuee o puhdas vakoinen. Vakoiset rappauspinnat tuovat mieeen ivojen purjeet. Tervatut tai mustat puupinnat tuevat veneiyn perinteestä ja käsitteemättömät tai rautavihtriiä harmaannutetut puupinnat tuovat mieeen perinteisen rantarakentamisen. Aurinkohiekkojen pääasiainen väripaetti on siis vakoinen, musta ja uonnoinen harmaa. Eävyyttä ja yksiöisyyttä rakentamiseen tuodaan tehosteväreiä. Rakennusten jukisivut voivat o rapattua kiviainesta tai puuta. Jukisivuudoitukseksi suositean pystysuuntaista udoitusta, jotta udoituksen taakse pääsevä vesi (viistode) poistuu jukisivun takaa. Ranta- ja näköakortteeihin ei suosite hirsirakentamista. Jos siihen suosituksen sijaan päädytään, tuee rakentaminen toteuttaa yhytnurkkaisena höyä- tai meihirtenä, mieuiten utaverhoituna. Lyhyet nurkat antavat rakennuksee sekeän ja modernin hahmon. Pyöröhirsi pitkänurkkaisena itaan metsäisissä kortteeis, 0. Rakennusten ikkunapuitteiden suositean oevan mahdoisimman huomaamattomia ja jukisivun värisiä. Mainnokses (Arkkitehdit m) on esitetty rakennusten massoitteua. Rakennustapaohjeet mahdoistavat mainnosta huomattavasti monimuotoisemman rakennustavan. Monimuotoinen kattomaaima ei oe perustetu tai suositetavaa. Aurinkohiekkojen rakentaminen rinteeseen, näköapaikan ja reitin sijainti sekä pyrkimys rakennustavan ota sekeämasisuuteen johtavat siihen, että kattomaaiman on otava sekeä. Huopa on perinteinen kattomateriaai Kajoe merenrannas. Katemateriaain vainnas tuee huomioida meren rannan vaativat oosuhteet. Profiiipetikatetta tai tiiikatetta ei auee ita. Katemateriaaina käytetään grafiitinharmaata huopaa tai koneumattua ja mattamaattua vaaeanharmaata

17 petikatetta. Kattomuodoksi suositean rantakortteeiden ota harjakattoa ja ota pekattoa. Kattomaaima voi o moni-imeisempi kortteeis, 0, mutta se ei oe tavoitetavaa. Jukisivuaiheita voivat o ranta- ja näköakortteeis näköaterassit tai upotetut näköaparvekkeet ja näköaunat. Jukisivuihin (mukaan ukien katto) voidaan sijoittaa aurinkopaneeeita. Rakennusten vaisemises suositaan hiittyä tapaa vaista rakennuksia. Vaisimet pyritään integroimaan rakenteisiin tai rakenteiden pintaan. Pihojen rakentaminen ja terassit Aurinkohiekkojen oma-asuntoaue sijoittuu pääosin vanhae maa-ainesten ottoaueee. Ennen rakentamisen aoittamista aue maisemoidaan ja tonteista muotoian rakennuskepoisia. Aueen voimakas muokkaaminen tarkoittaa, että tontit ovat suurimmaksi oksi pajasta hiekkaa kun rakentaminen akaa. Tavoitteena on, että pihojen ime Aurinkohiekoi on mahdoisimman kevyt ja uonnonmukainen. Kortteeis 0 puustoa tuee pyrkiä säiyttämään mahdoisimman pajon, jotta tonttien metsäinen tunnema säiyy. Pitkäaikaisena tavoitteena on, että aueen pajaie ja muokatuie hiekkadyyneie eviää Hiekkasärkie uonteenomaista kasviisuutta. Pihojen suunnitteus kannattaa huomioida hiekan siirtyminen tonti. Hiekkaa voi joutua aika ajoin siirtämään tonti. Seunpääkivi sokkein vieressä estää hiekan siirtymistä. Esteettömyyteen tuee auee kiinnittää erityistä huomiota, vaikka o tonteista sijoittuu rinteeseen. Liikkuminen hiekas on vaikeaa ja metsätontei kuutuksen herkkää. Kukuväyiksi suositean puurakenteita (kuvat a). Esimerkkejä kukuväyien detajoinneista. Hiekan iikkumisen ja kasviisuuden kehittymisen vuoksi tonttien uko-oeskeutit sijoitetaan rakennetuie terasseie ja rantakortteis itureie. Terasseja voi toteuttaa tontie useita. Terassien sijoittamises on hyvä huomioida oeskeue parhaat imasuunnat, maisema ja tontin korkeuserot. Tämän, tonttien pinta-an ja yksityisyyden avuttamisen vuoksi terassien sijoittamises suositaan ajatusta yksipihaisuudesta. Terassit tuee toteuttaa kevytimeisesti. Terassien aitaamista tai kaiteita tuee mahdoisuuksien mukaan vättää. Jos aitaaminen on tarpeeista, tuee se toteuttaa mahdoisimman eeettömästi. 0

18 Esimerkkejä terassien toteuttamisesta ja terassikausteista. Terasseis ja muis vaativiin oosuhteisiin atistuvis rakenteis ei suosite käsitteemätöntä painekyästettyä puuta, vaan rakenteet toteutetaan joko käsitteemättömästä puusta, ämpökäsiteystä puusta tai puukomposiitista. Jos käsitteemätöntä painekyästettyä puuta hautaan vättämättä käyttää, niin se itaan ainoastaan muiden rakenteiden, kuten terassiudoituksen a, piios. Materiaaivainnas on tärkeää kiinnittää huomiota kestävyyteen, ekoogisuuteen ja visuaaisuuteen. Käsitteemättömät puuot suojataan hoamiseta rakenteeisesti. Tämä tarkoittaa oikeanisia perustusrakenteita, terasseiden kattamista ja riittävän järeää puutavaraa. Terassit voidaan sittaa. Terasseie ei suosite muovisia vaokatteita tai seiniä vaativien uonnonoosuhteiden vuoksi. Esimerkkejä istutusmahdoisuuksista.

19 Terassit voidaan kattaa tai rakennusmast yhdistää toisiin eriisi rakentei tai kattei. Istutukset sijoitetaan terassirakenteiden yhteyteen. Aurinkohiekkojen tonteie itaan istutettavaksi ainoastaan aueee uonteenomaisia ja auee jo esiintyviä kasveja kuten rantavehnää, sianpuoa tai variksenmarjaa (kuvat a). Aueee ei a istuttaa puita tai yi metrisiä penita. Aurinkohiekkojen aueee ei a tuoda haketta. Vasemma sianpuoa ja keskeä rantavehnää (kuvat Jukka Stop) ja oikea variksenmarjaa. Pihan aitaamisen voi tarvittaes toteuttaa rakenteeisena ei rakennusmassoihin iittyen kuten rimoituksena. Yksityisyyttä joudutaan pohtimaan tontei (), () sekä (,). On suositetavaa, että terassirakenteiden sijoittamise ja rajaamise pyritään uomaan yksityisiä tioja. Hiekkaisten tonttien aitaaminen on uonnotonta ja se voi vaikuttaa erittäin pajon hiekan iikkumisen muuttumiseen. Raja-aidat itaan vain vättämättömissä kohteis. Tonttien aitaamista suositean Lohiakson tonti. Tonttien autoiue ja raskaammae kukemisee varatut ot suositean asfatoitaviksi. Autojen pysäköinti ja iikenne tonti tuee suunnite niin, että mahdoisimman pieni o tontista asfatoidaan. Tonttien ajotietä tai sisäisiä kukuväyiä (jankuku) ei a atoittaa tai kivetä. Laatoitus peittyisi hiekkaan nopeasti. Tonttien iiaista kiveämistä, muokkaamista ja piharakentamista tuee vättää koko Aurinkohiekkojen auee.

20 Muuta Aurinkohiekkojen auee pyritään kokonaisvataisesti adukkaan ympäristön muodostamiseen. Piha- ja katuauei ei ita yimääräisiä rakennuksia tai rakenteita. Kaikki asumisen ja omaasumisen tarpeet pyritään ennakoimaan ennen suunnitteun aoittamista. Tontit ja kaavan VR- aueet suositean säiytettävän puuttomina poistama mahdoisia männyntaimia tai puustoa. Aueen postiatikot sijoitetaan keskitetysti kahteen paikkaan. Postiatikot kiinnitetään yhteisiin rakenteisiin, jotka toteutetaan ja suunnitean huoeisesti ja koko auee yhtenäisesti. Postiatikoiden tuee o ukomuodotaan ja materiaaitaan adukkaita ja toisiin sopivia. Tätä maityyppiä siirrytään noudattamaan koko matkaiuauee hieman varioiden. Esimerkki siististä postiatikkorivistä Huomiota tuee kiinnittää takkapuiden ja jäteastioiden sijoittamiseen tontei. Ne naamioidaan rakenteisiin. Tisuunnitteus kannattaa kiinnittää huomiota myös riittäviin varastotioihin. Aurinkohiekoie ei a sijoittaa pressurakennemia kuten autokatoksia, pyykinkuivausteineitä tai koirahäkkejä. Aurinkohiekkojen aueen sijoittuminen matkaiuaueee edeyttää turvaratkaisujen pohtimista oma-asuntokohtaisesti. MATKAILUA PALVELEVAT RAKENNUKSET Matkaiua paveevien rakennusten- kortteiaueisiin pätee pääpiirteissään ma ohjeistus kuin omaasuntotonteiekin. Aurinkohiekkojen yeiset tavoitteet sekä messuteema (jos rakennus toteutuu oma-asuntomessuie) on huomioitava. Tehokkaamman rakentamisen yhteydessä tuee huomiota kiinnittää siihen, että tontteja ei yirakenneta. Kaavamääräykset koskevat myös RM- kortteeita. Rinteen tukeminen, hiekan iikkuminen ja rakennusten perustaminen haasteita voi todennäköisesti o kortteis. Rakennuksen sijoittaminen tontie on esitetty väjästi ukuun ottamatta panoraama (korttein tontti )- tonttia. Rakennusmassojen sekä jukisivujen, materiaaien ja värityksen ota RM- kortteia koskevat mat ohjeet kuin oma-asuntotontteja. RM- kortteeihin on kaavakarta esitetty jonkin verran säiytettävää puuriviä Matkaiutien varre ja suojapuustoa Tahkokorvantien varre. Tavoitteena on, että metsäiset tontit säiyvät mahdoisimman metsäisinä. Tämä mahdoistaa suuren määrän pysäköintiä osoitettavaksi tonteie, niin ettei se haittaa tontin pääkäyttötarkoitusta.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.021 Lähivirkistysalue, jolla puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten,

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA hakuaika 28.5.-8.6.2012 www.jyvaskyla.fi/tontit Pikku-Haukkala sijaitsee Jyväskylän pohjoispuolella kauniin Tuomiojärven läheisyydessä, hyvien liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m ar Santanummentie 0 8 33 77 6 50 0 9 83-79- -535- -30978-9 66 679:: 9 m Iu/ e=00-8653- -507-5 656-3707- 65 7 6 MUSTAKORVENTIE 6 5 8 7 3 679::6 3 679::7 5 8 Salon kaupunki ja MML, 06 -79-65 33 3 II 679::97

Lisätiedot

Kesärannan uudet loma-asuntotontit

Kesärannan uudet loma-asuntotontit Myynnissä Kalajoen Hiekkasärkillä Kesärannan uudet loma-asuntotontit Kesärannan alue uusi ainutlaatuinen merellinen loma-asuntoalue Kalajoen Hiekkasärkillä. Myynnissä 116 upeaa loma-asuntotonttia merenrannan

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti)

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti) UTRA Lasitehtaantie (vain myynti) 0-K/ 0-0 -0- - -0- : Lasikuja Lasitehtaantie 0 0 0 0 pp pp p p VL VL- VV 0 0 0 0 e=0. e=0. e=0. e=0. +.00 +.00 e=0. kt 0 0 0 0 0 0 Lasikuja Lasimest. Putelikuja Sahamyllynkatu

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

Paltamon kunta Uura 1 Kangasjärven ranta-asemakaavan muutos AO-1 RA Harri Lindroos arkkitehti safa. Kaavamerkinnät ja -määräykset:

Paltamon kunta Uura 1 Kangasjärven ranta-asemakaavan muutos AO-1 RA Harri Lindroos arkkitehti safa. Kaavamerkinnät ja -määräykset: Kaavamerkinnät ja -määräykset: AO- - Erillispientalojen korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden / - kerroksisen asuinrakennuksen sekä siihen liittyviä yksikerroksisia talousrakennuksia ja saunan.

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto : : : Kuokkakuja 0: AO- e=0. AO- -0-00 e=0. as e=0. -0- e=0. ET e=0. -0 e=0. Pihaportintie Tiluskaari as e=0. 0-K/ : as 0: e=0. 0: e=0. AO- e=0. Varstakuja 0-K/ ET 0: AO- e=0. as AO- e=0. 0: Piikuja Karhikuja

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

KITEE RAKENNUSKAAVA JOENSUUSSA 30 PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 1977 ARKKITEHTITOIMISTO ERKKI HELASVUO KY KAAVA 07 SIVU 1/6

KITEE RAKENNUSKAAVA JOENSUUSSA 30 PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 1977 ARKKITEHTITOIMISTO ERKKI HELASVUO KY KAAVA 07 SIVU 1/6 KAAVA 07 SIVU 1/6 KITEE RAKENNUSKAAVA Rakennuskaavan laajennuksella muodostuvat Kiteen kunnan Päätyen kylän korttelit 6001...6006 ja 6008...6035 sekä tie-, puisto-, urheilu-, liikenne-, maatalous- ja vesialueet.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

9: :13 11:0 9:1 2: m

9: :13 11:0 9:1 2: m 8 6 4 6 2 2 1 4 13 7 3 2 4 6 9 18 7 2 7 7 1 4 3 6 1 2 7 7 7 2 4 19 1 7 6 2 3 8 3 8 8 2 3 9 1 8 9 8 4 19 1 2 6 3 9 4 1 7 1 2 1 7 13 7 13 9 18 6 19 2 18 2 1 2 13 7 7 18 2 1 7 3 3 2 1 2 19 3 7 19 2 18 4 7

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE KILPISJÄRVEN KYLÄALUE ENONTEKIÖ, 3. KUNNANOSA ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 ENONTEKIÖN 3. KUNNANOSAN KILPISJÄRVEN KYLÄALUEEN ASEMAKAAVA JA KILPISJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KORTTELIA 1 SEKÄ

Lisätiedot

12:37 12:36 10:65 10:66 12: :59 5:53 1:666 13

12:37 12:36 10:65 10:66 12: :59 5:53 1:666 13 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7 :7 90 0 7 9 0 : 8 7 0 9 0 0 9 8 8 0 0: 7 0: 8 0 0 :7 0 0:9 9 : 8 09 09 0 09 09 08 07 0 0 0 0 0 9 0 0 0 : 07 9 99 0 8 8 00 0 KAAVAAN A-9 LIITTYVÄT ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Merkintä

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, 01900 Nurmijärvi Tontti Tontti sijaitsee Kirkonkylän asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on YL, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle on vireillä

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 .

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 . 4::7 4::60 4::66 4::67 4::68 4:: 4::69 4::7 4::76 :: 4:6:44 Luuko Peltoniemenraitti0 k 4 LUUKONTE AO AR e=00 e=00 YK PELTONEMENRATT / 009 AR e=00 0% 9 k 6 VP e=00 vk VP 7 74 7 7 7 7 69 0 4 89 48 8 8 76

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

Reijola. YYU_p 54:2 26:269. p_p. e=0.40. tk_p. urh_p 26:274. e= :273. e= :142 26:269 28:151. e=0.50. e= :269. e=0.50. e=0.

Reijola. YYU_p 54:2 26:269. p_p. e=0.40. tk_p. urh_p 26:274. e= :273. e= :142 26:269 28:151. e=0.50. e= :269. e=0.50. e=0. enttämestarintie Häkkilinnuntie 28:136 54:2 26:274 26:273 28:142 28:151 VL 224 urh_p YYU_p p_p tk_p I e=0.40 38 tä pp le 231 229 223 222 ET Teema: Ajantasakaava_1000 Mittakaava: 1:1500 50 m Joensuun kaupunki

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY 27.11.2007 KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT VIITAPAKAT Kuva Viitapakoilta kesä 2007 Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 1. YLEISET OHJEET Rakentaminen

Lisätiedot

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 KITEE SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE MAANTIE 15524 (LEPIKONTIEN) POHJOISPUOLELLA OLEVAA ORIVEDEN RANTAAN ULOTTUVAA 288 HA:N SUURUISTA

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN.

LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN. LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOLLA MUODOSTUU 13. KAUPUNGINOSA GUNNARLA KORTTELIT 690-729 SEKÄ

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Turun karttapalvelu :: Tulostussivu http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Sivu 1/1 6.3.2014 3200 m Kiinteistöliikelaitos KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 6.3.2014 Rekisteriyksikkö 529-499-8-9 Dosentti

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

Loma- ja matkailualue. Alueelle saa rakentaa loma- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia.

Loma- ja matkailualue. Alueelle saa rakentaa loma- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia. Sääksjärven ranta-asemakaava l ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: R-1 Loma- ja matkailualue. Alueelle saa rakentaa loma- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia. Rakennusten ulkonäkö ja massoittelu

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

6.0 13.4 18.5 11.8 12.0 9.1 4.6 3.7 6.7 10.6 1.7 1.7. Riskonkarta 2.8 1.5. Krookkarranriisa. Yht.878:3 Yht.878:3 5.5 1.9 1.6. Krookkarta 7.

6.0 13.4 18.5 11.8 12.0 9.1 4.6 3.7 6.7 10.6 1.7 1.7. Riskonkarta 2.8 1.5. Krookkarranriisa. Yht.878:3 Yht.878:3 5.5 1.9 1.6. Krookkarta 7. : Yht. 876:3:0 :20 :20 2:0 3:7 :62 :57 :63 :6 :60 :59 4:66 4:86 3:9 3:20 3:42 3:47 3:2 3:40 3:24 3:0 3:38 3:22 3:8 3:25 3:44 3:43 3: 3:7 3:46 3:7 3:5 3:4 4:87 4:67 4:59 4:65 3:7 3:22 3:39 3:20 3:2 3:8

Lisätiedot

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tammen muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\07\_8_Tammen_m.docx\PS KAAVAN LAATIJA: LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

LUOVUTETTAVAT TONTIT 2014 Lehmo Kylmäojan aluealue

LUOVUTETTAVAT TONTIT 2014 Lehmo Kylmäojan aluealue LUOVUTETTAVAT TONTIT 0 Lehmo Kylmäojan aluealue Hirvijahdintie ja Vänkärinkaari Tonteille pääsee rakentamaan.7.0 alkaen Luovutettava tontti Tietoja luovutettavista tonteista puh. 000 6 00 Kontiolahden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

Kaavassa osoitettua rakennuspaikkojen enimmäismäärää ei saa ylittää. Pysäköintipaikkoja tulee varata 1/35 k-m² kohti.

Kaavassa osoitettua rakennuspaikkojen enimmäismäärää ei saa ylittää. Pysäköintipaikkoja tulee varata 1/35 k-m² kohti. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: R-1 Loma- ja matkailualue. Alueelle saa rakentaa loma- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia. Rakennusten ulkonäkö ja massoittelu tulee sovittaa maisemaan, ympäröivään

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI 26 KORTTELI 66 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI MUOTO Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää.

Lisätiedot

Varpusentie METLA IV III II III METRIA III IV III HALTIA IV II. Nestekaasus. Uimarintie pp/h YYU. e=0.70. Areena. pp/h.

Varpusentie METLA IV III II III METRIA III IV III HALTIA IV II. Nestekaasus. Uimarintie pp/h YYU. e=0.70. Areena. pp/h. : -0- -0-0 -0- -0- -0- -0- - -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-0 -0-0 -0 Hallitie Urheilutori Kenttämiehentie Uimarintie Mehtimäenaukio Kisapolku Kuntopolku Rautiaisentie Siltakatu Varpusentie

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Varaaminen, luovuttaminen ja muut ehdot Suomi100 tonteille.

Varaaminen, luovuttaminen ja muut ehdot Suomi100 tonteille. Varaaminen, luovuttaminen ja muut ehdot Suomi100 tonteille. Tonttien varaaminen tontti tulee varata 1.7.2017-30.6.2018 välisenä aikana enintään 2 tonttia/varaaja tonttivaraus on voimassa vain 6 kuukautta,

Lisätiedot

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE LIITE 5 1/5 Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi 9.6.2008 KALAJOKI SIIPOLANRINTEEN RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Nämä

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 KAARINA, SILVOLANRINTEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET 05.02.2007 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(7) KAARINA, SILVOLANRINTEEN

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 1.053 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimisto- sekä yleisten rakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa erilaisia järjestö- ja kansalaistoimintaa

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto LIITE 1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 529 Naantali Täyttämispvm 05.11.2014 Kaavan nimi Keskustakorttelien asemakaavamuutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot