LOMA-ASUNTOMESSUT 2014 KALAJOELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOMA-ASUNTOMESSUT 2014 KALAJOELLA"

Transkriptio

1 LOMA-ASUNTOMESSUT 0 KALAJOELLA Aurinkohiekat

2 () AURINKOHIEKAT Aurinkohiekkojen aueee on päätetty Suomen Asuntomessujen ja Kajoen kaupungin toimesta järjestää oma-asuntomessut Aurinkohiekkojen aueen toteutuksen tavoitteena on imentää terveeistä oma-asumista (meri- ja sisäima) uonnonympäristötään ja maisemataan arvokkaas sekä erityisessä (hiekkadyynit ja meri, vaativat uonnonoosuhteet) ympäristössä matkaiupaveuiden keskeä. Lomaasuntomessujen teema tarkentuu okakuun akuun mennessä. Aueen asemakaava on invoimainen. Austavan messuauerajaukseen mukaan messui on tonttia ( RA ja RM). Aurinkohiekkojen aueee tuee myyntiin / vuokrae tonttia messuauee ja tonttia messuaueen ukopuoe. Messuaueen ukopuoeta uovutetaan kome tonttia muiden sopimusten perustee. Tontei on rakennusoikeutta k-m². Tonteie on adittu rakennustapaohjeet. Austava aikatauu Tonttien uovuttaminen Tonttien hakeminen ja eriiset neuvotteut Monikantasopimusten aekirjoittamiset ja tonttien uovutukset rakentajie Rakentamisen ohjaus, rakentajait..- Rakennusupien käsittey..- Rakentamisen aoittaminen Aueee kiinnostunut rakentaja esittää tonttihakemukses messuorganiatioe rakennushankkeen ja sen miten hankkees on tuotu esie messuteema. Messuorganiation aturyhmä, joka koostuu Suomen Asuntomessujen ja Kajoen kaupungin edustajista, käsitteee tonttihakemukset ja käy keskusteua rakentajatahojen kans. Maanmittausteknikko vastaanottaa tonttihakemuksia sähköisenä Ennen tonttien uovuttamista rakentaja, Suomen Asuntomessut ja Kajoen kaupunki tekevät monikantasopimuksen, jos rakentaja sitoutuu toteuttamaan rakennushankkeen messujen näytteykohteeksi. Sopijapuoet sitoutuvat sopimukses isäksi muun muas messujen tavoitteisiin, teemaan ja aikatauuihin. Tämän isäksi tehtään tontinuovutussopimus, jos niin ikään sitoudutaan rakennustapaohjeisiin ja yksityiskohtaisempiin rakentamisen aikatauuihin. Tontit uovutetaan ja rakentajat vaitaan 0..0 mennessä monikantasopimusten aekirjoittamisen jäkeen. Tonttien jatkuva haku käynnistyy maaiskuus 0. Tonttien varaus, myyminen tai vuokraus Luovutettavista tonteista tehdään ensin tontinmyyntiä koskeva esisopimus (tontinvaraus) vuodeksi ( v), jota ajata varausmaksu on viisi ( %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Varausmaksu vähennetään tontin kauppahinnasta mikäi kauppa tehdään vuoden ( v) kuues varaussopimuksen aekirjoituksesta. Kauppahinnan suorituksee on mahdoista ada maksuaikaa enintään viisi ( v) vuotta jooin

3 () makmattomae kauppahinnae skutetaan viiden ( %) prosentin vuotuinen korko. Ostaja a omistusoikeuden tonttiin ja kaupunki hakee käräjäoikeudeta kauppahinnan suuruisen panttikirjan makmattoman kauppahinnan vakuudeksi. Tontti on mahdoista myös vuokrata. Vuokra-aika on 0 vuotta ja vuosivuokra viisi ( %) tontin myynti-hinnasta. Tontit ohkotaan itsenäisiksi tioiksi Kajoen kaupungin toimesta. Lohkomiskustannukset (erotuskuut) sisätyvät kauppahintaan. Rakentamiikatauu Liittymät Tontin ostaja / vuokraaja sitoutuu rakentamaan tontie asemakaavan, rakennusjärjestyksen, rakentamistapaohjeiden ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen oma-asunnon siten, että hyväksyttävä oppukatsemus rakennuksie ympäristöineen on tehty..0 mennessä. Messuaueen tontit ovat rakennuskepoisia huhtikuus 0. Vesijohtoiittymä: Pienin iittymismaksu on 0,00 (kok.a < 00 m²), yimenevät neiöt,0 /m². Lisätietoja: Osuuskunta Vakeavesi p Jätevesiiittymä: Pienin iittymismaksu on 0,00 (kok.a < 0 m²), yimenevät neiöt,00 /m². Lisätietoja: Kajoen kaupunki p. 0 Terttu Kero Sähköiittymä: Sähköiittymä x A pääsukkee 00 (taojohto tontin rajae). Eenia Verkko Oy p (iittymämyynti) Laajakaistaverkko: Pohjanmaan PPO Oy p Lisätietoja tonteista: Ari Matkasekä, maanmittausteknikko, p. 0 E Juo, kiinteistösihteeri, p. 0 rakentamisesta: Osmo Heikka, rakennustarkastaja, p. 0 Jouko Lehikoinen, rakennustarkastaja, p. 0 0 kaavoituksesta: Aeksiina Paakki, kaavoituspääikkö, 0 Terho Männistö, kaavoitusteknikko, 0 paikkatiedosta: E Taka-Eio, paikkatietosuunnitteija, 0-, paikkatietoaineistot ja karttaotteet Juhani Kattikoski, mittaustyönjohtaja, 0-0, mittaukset ja rakennuspaikkojen merkintä

4 Z Z Z Z Z Z Z kt kt kt :0 :0 :0 : :0 : Yht.: : : :0 :0 :00 : :0 : : : : : : :0 : : : : Yht.: : : : : : :0 :0 :0 :0 : : : : : : : : :00 :0 :0 :0 :0 : : : : : : : : :0 : rp0 rp0 rp0 rp0 rp0 rp RA- RM- RA- RA- RA- RM- W W VR- VR RA- VR RM- RM- VR RM- LP- RA- RA- VR RA- RA- I Iu½ II ½kII II Iu½ II III II Iu½ /kii I Iu½ IIu/ Iu½ TAHKOKORVANTIE AURINKOLAMMENTIE AURINKOLAMPI TAHKOKORVANTIE AURINKOTIE NIKKARINPOLKU m ASEMAKAAVA sp s s s s s p nä nä j v v j s s 0 0 a RA KL- RA- RA- RA- RA- VR RM RM W LYT RA RA RA I-II I I-II I-II I-II z z z SIMPPUPOLKU SILAKKAT AHVE pp MUIKKUPOLKU SÄRKIPOLKU RAVITIE pv- pv-s p p sp sp nä nä n- uo sp p pp uo p p p Z

5 KAAVAMERKINNÄT: LÄHIVIRKISTYSALUE. VR RETKEILY- JA ULKOILUALUE. Z PUISTOMUUNTAMON RAKENNUSALA. VR- RETKEILY- JA ULKOILUALUE. MAISEMAKUVAN SÄILYTTÄMISEN KANNALTA ARVOKAS AVOIN DYYNIALUE, JOKA TULEE SÄILYTTÄÄ PUUTTOMANA TAI VÄHÄPUUSTOISENA. KATU. RM- MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUE ON TARKOITETTU MAJOITUSTOIMINTAA VARTEN. AUTOPAIKKOJA ON VARATTAVA VÄHINTÄÄN AUTOPAIKKA/0 K-M. pp JALANKULULLE JA POLKUPYÖRAILYLLE VARATTU TIE, JOLLA RAKENNUSPAIKOILLE AJO SALLITTU. JALANKULULLE JA POLKUPYÖRAILYLLE VARATTU TIE RM- RA- RA- MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUE ON TARKOITETTU MATKAILUA, VIRKISTYSTÄ TAI KULTTUURIA TUKEVIA MAJOITUS-, PALVELU-, RAVINTOLA- JA MYYMÄLÄTILOJA VARTEN. AUTOPAIKKOJA ON VARATTAVA VÄHINTÄÄN AUTOPAIKKA/0 K-M. LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE. RAKENNUSPAIKALLE SALLITAAN YKSI ENINTÄÄN 0 K-M² KOKOINEN LOMA-ASUNTORAKENNUS SEKÄ ERILLISIÄ RAKENNUKSIA, JOIHIN VOI SIJOITTAA SAUNA-, VARASTO- TMS. TILOJA. RAKENNUSPAIKAN RAKENNUSTEN YHTEENLASKETTU KERROSALA EI SAA KUITENKAAN OLLA SUUREMPI KUIN 0 K-M². LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE. TONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN YKSIASUNTOISEN LOMA-ASUNNON JA YHDEN SAUNARAKENNUKSEN. SAUNARAKENNUS SAA OLLA KOOLTAAN ENINTÄÄN 0 K-M². AUTOSUOJAT JA VARASTOTILAT TULEE SIJOITTAA LOMA-ASUNTORAKENNUKSEN YHTEYTEEN. AUTOSUOJIEN, VARASTOKATOSTEN JA -RAKENNUSTEN SEKÄ SAUNOJEN ALA LASKETAAN MUKAAN KÄYTETTÄVÄÄN RAKENNUSOIKEUTEEN. pp nä YLEISELLE JALANKULULLE VARATTU ALUEEN OSA. YLEISELLE JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU ALUEEN OSA. OHJEELLINEN ULKOILUREITTI. YLEISEN TIEN NÄKEMÄALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA. AJONEUVOLIITTYMÄN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI. KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JÄRJESTÄÄ AJONEUVOLIITTYMÄÄ. RA- LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE. TONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN YKSIASUNTOISEN LOMA-ASUNNON, YHDEN ENINTÄÄN 0 K-M² SAUNARAKENNUKSEN SEKÄ YHDEN TALOUSRAKENNUKSEN. AUTOSUOJIEN, VARASTOKATOSTEN JA -RAKENNUSTEN SEKÄ SAUNOJEN ALA LASKETAAN MUKAAN KÄYTETTÄVÄÄN RAKENNUSOIKEUTEEN. pv- VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE. ALUE ON YMPÄRISTÖKESKUKSEN LUOKITUKSEN MUKAAN I-LUOKAN VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE. RA- LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE. TONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN YKSIASUNTOISEN LOMA-ASUNNON. AUTOSUOJAT JA VARASTOTILAT TULEE SIJOITTAA LOMA-ASUNTORAKENNUKSEN YHTEYTEEN. LOMA-ASUNTORAKENNUKSEN TULEE OLLA KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 0 % TONTILLE SALLITUSTA RAKENNUSOIKEUDESTA. AUTOSUOJIEN, VARASTOKATOSTEN JA -RAKENNUSTEN ALA LASKETAAN MUKAAN KÄYTETTÄVÄÄN RAKENNUSOIKEUTEEN. pv-s uo VEDENOTTAMON SUOJA-ALUEEN RAJA. KAUKOSUOJA-ALUE. (POHJOIS-SUOMEN VESIOIKEUDEN PÄÄTÖS...) ALUEELLA RAKENTAMISESSA JA MUISSA TOIMENPITEISSÄ ON NOUDATETTAVA SUOJA-ALUEELLE ANNETTUJA MÄÄRÄYKSIÄ. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE LP- YLEINEN PYSÄKÖINTIALUE. ALUEEN AUTOPAIKOISTA ENINTÄÄN 0 KPL SAA KÄYTTÄÄ KORTTELIN TONTIN AUTOPAIKKOJA VARTEN. W AURINKOLAMM 00 II /kii Iu/ II VESIALUE. M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA. KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA. OSA-ALUEEN RAJA. OHJEELLINEN ALUEEN TAI OSA-ALUEEN RAJA. OHJEELLINEN TONTIN RAJA. KORTTELIN NUMERO. OHJEELLISEN TONTIN NUMERO. KADUN, TIEN, PUISTON TAI MUUN YLEISEN ALUEEN NIMI. RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ. ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN. MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON EDESSÄ OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA KELLARIKERROKSESSA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LUETTAVAKSI TILAKSI. MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON JÄLJESSÄ OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA ULLAKON TASOLLA SAA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKSI TILAKSI. ALLEVIIVATTU LUKU OSOITTAA EHDOTTOMASTI KÄYTETTÄVÄN RAKENNUSOIKEUDEN, RAKENNUKSEN KORKEUDEN, KATTOKALTEVUUDEN TAI MUUN MÄÄRÄYKSEN. RAKENNUSALA. KAAVAMÄÄRÄYKSET. KAAVA-ALUEELLE EI SAA SIJOITTAA LAITOSTA, JOKA SAATTAA AIHEUTTAA POHJAVEDEN PILAANTUMISTA. ENNEN RAKENNUSLUVAN MYÖNTÄMISTÄ SELLAISILLE LAITOKSILLE, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTTAA POHJAVEDEN PILAANTUMISTA, ON VALVONTAVIRANOMAISEN VARATTAVA VESI- JA YMPÄRISTÖVIRANOMAISELLE TILAISUUS LAUSUNNON ANTAMISEEN.. KAAVA-ALUEELLA KAIVAMIS-, LOUHIMIS-, TASOITTAMIS- YMS. TÖISSÄ ALIN SALLITTU KAIVAMISTASO POHJAVESIALUEELLA LÄHISUOJAVYÖHYKKEELLÄ ON +. (TAI METRIN SUOJAKERROS) JA KAUKOSUOJAVYÖHYKKEELLÄ +. (TAI METRIN SUOJAKERROS) N000-KORKEUSJÄRJESTELMÄSSÄ. MÄÄRÄYS KOSKEE PYSYVÄISLUONTEISIA KAIVANTOJA. ALUEELLA EI SAA ALENTAA POHJAVESIPINTAA.. LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT TULEE SIJOITTAA SUOJA-ALTAALLA VARUSTETTUNA MAAN PÄÄLLE SISÄTILOIHIN.. KAAVA-ALUEELLA SYNTYVÄT JÄTEVEDET TULEE JOHTAA TIIVIISSÄ VIEMÄRISSÄ KAUPUNGIN VIEMÄRIVERKKOON.. LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUEILLA TERASSIT JA PATIOT TULEE SIJOITTAA RAKENNUSALAN SISÄPUOLELLE.. KORTTELEISSA JA EI SAA RAKENTAA KELLARIA.. TONTIN RAKENTAMATTOMAT OSAT TULEE SÄILYTTÄÄ LUONNONTILAISENA.. TONTTEJA EI SAA AIDATA MUUTOIN KUIN NIILLÄ ALUEILLA, JOILLA SE ALUEEN TOIMINNAN TAKIA ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ. MAASTON MUOTOILU TOTEUTETAAN ALUEELLA PÄÄOSIN MAASTOA LUISKAAMALLA, EI RAKENTEELLISESTI PENGERTÄMÄLLÄ. 0. TULVAVAHINGOILLE ALTTIIDEN RAKENNUSOSIEN TULEE OLLA KORKEUDEN N M YLÄPUOLELLA. KORTTELIN TONTIN OSAA KOSKEE TAHKOKORVIEN ASEMAKAAVAN ERILLISMÄÄRÄYKSET. p OHJEELLINEN PYSÄKÖIMISPAIKKA. RAKENNUSALA, JOLLE SAA SIJOITTAA LOMA-ASUNTORAKENNUKSEN. RAKENNUSALA, JOLLE SAA SIJOITTAA SAUNARAKENNUKSEN. sp ALUEEN OSA, JOLLA OLEMASSA OLEVA PUUSTO ON SÄILYTETTÄVÄ SITEN, ETTÄ VAIN MAISEMAN HOIDON KANNALTA TARPEELLISET TOIMENPITEET SALLITAAN LAITURIA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA. n- ALUEEN OSA, JOLLE SAA RAKENTAA NÄKÖALATASANTEEN JA KATOKSEN NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JOHON RAKENNUS ON RAKENNETTAVA KIINNI. ALUE, JOLLA OLEVA PUUSTO TULEE SÄILYTTÄÄ TAI JOLLE TULEE ISTUTTAA PUITA. KAAVAMERKINNÄT

6 Z Z Z Z Z Z Z kt kt kt :0 :0 :0 : :0 : Yht.: : : :0 :0 :00 : :0 : : : : : : : : : :0 : : : : : Yht.: : : : :0 : : : : : : : :0 : :0 :0 :0 :0 :0 : : : : : : : : : :00 :0 :0 :0 :0 : : : : : : : : :0 : rp rp rp0 rp0 rp0 rp0 rp0 rp00 rp rp0 rp TAHKOKORVANTIE AURINKOLAMMENTIE AURINKOLAMPI TAHKOKORVANTIE AURINKOTIE NIKKARINPOLKU m AURINKOHIEKAT Loma-asuntomessujen auekartta..0 sp s s s s s p nä nä j v v j s s 0 0 a RA KL- V RA- RA- RA- RA- RA- RA- RA- VR RM RM W RA- LYT RA RA RA I-II I I-II I-II I-II z z z SIMPPUPOLKU SILAKKATIE AHVENPOLKU MUIKKUPOLKU SÄRKIPOLKU OLKU HAUKIPOLKU RAVITIE ALLAS MESSU- RAVINTOLA NÄYTTEILLE- ASETTAJAT PELASTUSLAITOS JA MUUT APUTOIMINNOT PÄÄPORTTI HUOLTO- PORTTI HUOLTO- PORTTI PYSÄKÖINTI NÄKÖALA- PAIKKA

7 TONTTITIEDOT Esim: 0 0 hinta pinta-a m² rakennusoikeus k-m²

8 AURINKOHIEKKOJEN RAKENNUSTAPAOHJE (..0) - hyväksytty kaupunginhaitus korjattu kaupunginhaitus 0.0.0

9 Mainnos Arkkitehdit m JOHDANTO Ohjeen tarkoitus ja käyttö Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Rakennustapaohjetta suositean uettavaksi rinnan kaavakartan kans. Aurinkohiekkojen aueen toteutuksen tavoitteena on imentää terveeistä oma-asumista (meri- ja sisäima) uonnonympäristötään ja maisemataan arvokkaas sekä erityisessä (hiekkadyynit ja meri, vaativat uonnonoosuhteet) ympäristössä matkaiupaveuiden keskeä. Tarkoituksena on ohjata Aurinkohiekkojen auetta imeetään sopivan yhtenäiseksi ja adukkaasti toteutetuksi oksi Hiekkasärkkien matkaiuauetta. Rakennustavan on imennettävä ja kehitettävä matkaiuaueen identiteettiä. Tontin hatijan tuee toimittaa tämä ohje pääsuunnitteijae. Ennen suunnitteuun ryhtymistä tuee tontin hatijan ja pääsuunnitteijan yhdessä ottaa yhteyttä rakennusvavontaan ja käydä neuvotteu rakennustarkastajan kans. Neuvotteus sevitetään tonttia koskevat asemakaavamääräykset, rakennustapaohjeet ja muut mahdoiset huomioitavat seikat. Rakennushankkeen aikana järjestetään kaksi rakentajakokousta, joihin rakentajat vevoitetaan oistumaan. ALUEEN KUVAUS Aueen uonne Aurinkohiekkojen aue rakentuu dyynin rinteie merinäköan ääree. Hiekkasärkkien karu hiekkainen dyyniuonto ja puhdas mereinen tunnema ovat auee äsnä. Kokonaisvatainen avaruus, hiekkadyynin, meren ja taivaan ajat pinnat, on hätkähdyttävä. Inspiraatio rakennuksiin ja niiden materiaai- ja värimaaimaan haetaan aueen ominaisuuksista ja tunnemasta. Harmaantuvat terassit ja vakoiset pinnat tuovat mieeen ivat ja iturit. Tehosteväreiä uodaan yhteys Tahkokorvien rannan vanhaan rakennuskantaan. Rakennukset sovitetaan mmen rantaan ja rinteeseen avaten ne

10 mmee ja meree päin. Avaran ja ainutatuisen rantamaiseman huomioon ottaminen on keskeistä ja vättämätöntä. Maiseman tuominen tian on erittäin tärkeää ja se määrittää rakennustapaa. Suuret ikkunat päästävät meren ja auringon oma-asuntoihin. Maisema tis ALUEEN TAVOITTEET Yeisime ja atu Aurinkohiekkojen aueesta tavoitean yeisimeetään omaeimaista, adukasta, korkeatasoista, yhtenäistä ja mereistä auekokonaisuutta, joka toteutetaan yeisimeetään sekeänä ja johdonmukaisena. Aueen rakennustavan tuee viestiä adukkuudesta ja korkeatasoisuudesta, joka avutetaan uonnonympäristöön (hiekkadyynit ja meri) sopiva ja sen mahdoisuuksia hyödyntävää rakentamise. Aueen yeisimeen ota tavoitteet avutetaan kunnaistekniikan, rakennustavan ja detajisuunnitteun yksityiskohtaise ohjaamise. Loma-asuntomessut 0 Suomen Asuntomessut järjestää Aurinkohiekkojen aueee oma-asuntomessut vuonna 0 yhteistyössä Kajoen kaupungin kans. Tontinuovutusehdois vevoitetaan aueee rakentavien sitoutumaan oma-asuntomessujen teemaan, rakennustapaohjeeseen ja rakentamisen aikatauutavoitteisiin. Loma-asuntomessujen teemana Kajoe on terveeinen oma-asuminen. Aurinkohiekkojen aueen toteutuksen tavoitteena on imentää terveeistä oma-asumista (meri- ja sisäima) uonnonympäristötään ja maisemataan arvokkaas sekä erityisessä (hiekkadyynit ja meri, vaativat uonnonoosuhteet) ympäristössä matkaiupaveuiden keskeä. Terveeistä oma-asumista painotetaan aueen kaikes suunnitteus. Se tarkoittaa terveeisyyden huomioimista rakentamises erityisesti imaston, uonnon ja maiseman kautta. Terveeisyys voidaan konkretisoida ranta-aueen rakentamises (näköapaikka, pitkospout, evähdyspaikat), aueen rakennustavas (rakennusmateriaaien päästöttömyydessä ja ekoogisuudes, vaativan uonnonympäristön huomioiminen rakentamistavas ja piharakentamises, kestävän ja terveeisen energiamuodon vainnas) sekä sisustamises (rakennusmateriaaien päästöttömyys, sisäiman atu, uonnonäheisyys, esteettömyys).

11 Okokonaisuudet Huomioitavaa Miten ohjataan? ILMASTO sisäima sisäiman atu rakennustapa > rakentamisen korkeatasoisuus, materiaaien päästöttömyys ja ekoogisuus meri-imasto vaativat uonnonoosuhteet rakennustapa > materiaaivainnat, suunnitteun yksityiskohtaisuus tuuisuus kaavaratkaisu, reitit ja puusto tuuten pysäyttäjinä, rakennustapa > katetut ja sitetut tit terveeisyys rakennustapa > terassit, patiot, parvekkeet, reitit, esteettömyys LUONTO uonnonympäristö uonnon merkitys rannan rakentaminen (näköapaikka, pitkospuut, evähdyspaikat, yhteys uontopoue) ympäristöön sopivuus rakennustapa > materiaaivainnat > värimaaima rakennustapa > piharakentaminen, esteettömyys aurinko energiaratkaisut rakennustapa > suositus aurinkoisuus sisustussuunnitteu MAISEMA maisemaisuus, avaruus maiseman hyödyntäminen rakennustapa > rakennuksen avaaminen maisemaan mahdoisuuksien hyödyntäminen > näköaunat mereisyys rakennustapa > materiaaivainnat, detajisuunnitteu, aiheet maiseman herkkyys rakennustapa > postiatikot, jätekatokset, pumppaamot, muuntamot YLEISET ALUEET Yeisten aueiden toteuttaminen vaatii normaain kunnaisteknisen toteutuksen isäksi mittavia maastonmuokkaustöitä ja mpien ruoppauksia. Maastonmuokkaustyöt ja ruoppaukset tuee ajoittaa omakauden ukopuoee, jotta niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa aueen yrityksie. Yeisten aueiden toteuttamisen toimenpiteistä tuee tiedottaa aueen äheisyyden oma-asujia sekä yrityksiä. Aurinkohiekkojen yeiset aueet toteutetaan korkeatasoisesti, mutta vähäeeisesti. Tahkokorvantie asfatoidaan ja vaistaan. Aurinkommentietä ja Aurinkotietä ei vaista. Tahkokorvantien mitoitus mahdoistaa pyörätien toteuttamisen. Kadut ja yeinen pysäköintiaue asfatoidaan. Katuun rajautuvaa rakentamatonta mmen rantaa ja näköapaikkaa voidaan vaista. Vaisimien muotokieeksi suositean modernia vaisinta. Katudetajien, vaisinten, kausteiden ja näköapaikan ota pitää erityistä huomiota kiinnittää detajeihin. Aueee toteutettavat pitkospout toteutetaan manimeisesti matkaiuaueen muun reitistön kans kaupunginpuutarhurin pitkospokujen työseityksen mukaisesti muun muas esteettöminä. Yeisten aueiden toteuttamisen ota tuee kiinnittää huomiota hiekan iikkumiseen, kuutuksen kestävyyteen, esteettömyyteen ja ekoogisuuteen. Erityistä huomiota tuee siten kiinnittää muun muas jätevesipumppaamoiden ja muuntamoiden sijoittamiseen ja maisemoimiseen. Asemakaavan toteuttaminen edeyttää isäksi oemas oevien vesi- ja viemäriinjojen siirtämistä ja sähköverkon imajohtojen muuttamista maakaapeeiksi. Yeisiä aueita ei oe tarkoituksenmukaista rakentaa iian raskaasti esimerkiksi uonnonkiveä. Reittien somupisteeseen suositean opastusta sekä informaatiota aueen uonnonympäristön arvoista. Yeinen pysäköinti tuee merkitä iikennemerkein. Yeisten aueiden ota pengertämistä tuee vättää. Tarvittavien korkeustasojen avuttamiseksi suositean uiskaamista. Yeisten aueiden toteutukses on kiinnitettävä huomiota esteettömyyteen.

12 Maiseman avaruus ja eeetön kukuyhteys LOMA-ASUNNOT Yeistä Rakennustapaohjeet ovat yksityiskohtaiset näköakortteeiden, ja korttein tontin sekä rantakortteeiden ja ota. Tämä johtuu siitä, että kortteit sijoittuvat hiekae ja keskeisesti maisemaan. Rakentaminen kortteeis 0, (tontti ),, (tontei -), - 0 on vapaampaa. Kaavamerkintöjen variaatioi on haettu kortteeihin eriista uonnetta. Koko kaava-auetta koskevat seuraavat kaavamääräykset: Edeä oevien määräysten isäksi RA- ja RM- kortteiauei noudatetaan rakentamismääräyskokoeman asuinrakentamista koskevia määräyksiä.

13 Rinteen tukeminen, hiekan iikkuminen ja rakennusten perustaminen Pöyryn yeissuunniteman perustee Aurinkohiekkojen rinteen ota toteutustavaksi on vaittu oiva ratkaisu, joka mahdoistaa rinteen muodostamisen uiskaama. Luiskaamiseen päädyttiin, koska pengertäminen ei sovi maisemaan, pengerrys oisi o auetta out keinotekoinen tai tarpeeton ja pengertämisen kustannukset oisivat oeet erittäin suuret. Yeissuunniteman mukaan muokatun rinteen katevuus on jyrkimmiään korttein tonttien - kohda, jos se on noin 0 astetta. Tuui ja vesi oiventavat ajan mittaa uiskaa asteen kuma ei tarvitse vieä tukemista sen vuoksi, että uiska "sortuisi", kunhan se ei oe aivan rakennuksen äheä. Tuui kujettaa hiekkaa dyynien auee myös taise maa. Loivi rinteiä ei uutavasti oe isoa eroa tuuen kujettaman hiekan määrässä verrattuna taiseen maastoon. Uudet rakennukset suojaavat tuueta, mutta on mahdoista, että rakennusten väiin syntyy ma ns. tuuikujia ja rakennusten taakse aueita, jois tuuee voimakkaammin. Jyrkempiä kohtia (0... astetta) voi verhoi tarvittaes esimerkiksi karkeamma kiviainekse, joka tuee kuitenkin peittymään hiekkaan. (Ote Aurinkohiekkojen yeissuunnitemasta, Pöyry 0) Kajoen kaupunki tia yksityiskohtaisen rinteiden suunnitteun ja toteutuksen koko aueee. Yksittäisiä tontei voidaan ita osittaista pengertämistä kortteeittain yhdenmukaise tava. Pengertämisen tuee o perustetua sekä maisemaan ja aueee sopivaa. Pengertämisen toteuttaminen on hyväksytettävä rakennustarkastaja. Eriisten tonttikohtaisten pengertämisten kuuista vastaa tontie rakentaja. Rakennusten perustaminen Rakennukset on suositetavaa perustaa jatkuva perusmuuri. Perustussyvyyden on otava rakentamismääräyskokoeman mukainen, vähintään 0, m. Näin tuui ei pääse rakennuksen ae, kuten pireie perustettaes kävisi, eikä vie hiekkoja sietä. Paineeisen pohjaveden esiintyminen auee on epätodennäköistä. Pohjavesiesiintymän takia kortteeie ja ei suosite kerin rakentamista. Muuten keri voidaan rakentaa, jos etäisyys pohjaveden pintaan jää kaavan mukaisen suojavyöhykkeen päähän. (Ote Aurinkohiekkojen yeissuunnitemasta, Pöyry 0) Kerin rakentaminen rantakortteeihin on kieetty kaavamääräykseä. Rakennuksen sijoittaminen tontie Rakennuksen sijoittaminen tontie on määrätty asemakaavas sitovasti. Rakennusten sijoitteus on otettu huomioon rakentamisen sopeutuminen maisemaan, uonnonympäristön säiyminen ja hyvien näköaojen aminen tonteita meree ja mmee. Sijoitteun periaatteena on, että rakennukset rakennetaan kahden metrin päähän tontin rajasta, tontin rajan suuntaisesti. Näin tonteie adaan mahdoisimman suuret ja hyvään imansuuntaan aukeavat pihat. Rantatonttien rantaunat voidaan rakentaa rantaviivaan kiinni. Kortteeiden ja 0 ota tontie sijoittaminen on suhteeisen vapaata. Energiantuotanto Aueee suositean ainakin oenergiamuodoksi aurinkoenergiaa. Pohjois-Pohjanmaan einkeino-, iikenne ja ympäristökeskus on kaavaehdotuksen nähtäviä oon aikana muistuttanut, että Aurinkohiekkojen kaava-aueee sijoitettavat maaämpökaivot tarvitsevat mahdoisesti vesiin mukaisen uvan, koska kaava-aue katsotaan sijoittuvan Kourinkankaan pohjavesiaueen kaukosuojavyöhykkeee. Asia tarkentuu myöhemmin.

14 Rakennusmast Aurinkohiekkojen tonteie a rakentaa vaihteevan määrän rakennuksia. Herkkään maisemaan ja asemakaavan kompaktiin rakenteeseen sopii rakennusmassojen suoraviivaisuus, yksinkertaisuus, vähäeeisyys ja rakennusmasn avaaminen maisemaan. Rantakortteeihin kohdistuu kaavamerkintä RA-. Näköakortteeihin kohdistuvat RA- kaavamerkinnät korttein ja ota. RA- merkintä kohdistuu kortteeihin ( ja 0), jotka sijaitsevat etäämmää raviradan kaare. Kaavamerkintöjen isäksi kaikkia tontteja koskevat kaavamääräykset. Kaikie RA-tonteie voidaan sijoittaa eriinen una ukuun ottamatta kortteia. Korttein tontei (kuva a oikea) on tontin korkeuserojen vuoksi pyritty sekeästi rajautuvaan yksimasisuuteen. Näiä tontei unan voi toteuttaa uokkeena jukisivusta ei kato, parvekkee tai yärinteessä, kuitenkin niin, että se on rakennusmass kiinni. Tiojen ketjuttamista esimerkiksi katetui uko-oeskeutioi suositaan rantakortteeis. Tavoitteena on sovittaa Aurinkohiekkojen rakentaminen herkkään dyynimaisemaan ja säiyttää mahdoisimman suuri o tontista uonnontiisena. Tavoitteena on myös ada myös takarivin tonteie hyvä näköa meree edessä oevien rakennusten väistä. Esimerkki jukisivusta työntyvästä massta, joka voisi o esimerkiksi una.

15 Vasemma on esimerkkihahmotema korttein rakennusten ja terasseiden sijoitteusta tonti ja oikea korttein rakennusten sijoitteusta. Kaikkien tonti tarvittavien tiojen sijoittaminen maan rakennukseen vaatii suunnitteijata ja rakentajata tintarpeen ennakointia ja tiojen normaaia huoeisempaa yhteen sovitteua. Autotain tai katoksen sijoittamises asuintiojen yhteyteen tuee ottaa huomioon paomääräykset. Rakennusten muotokiei voi vaihde, eikä esimerkiksi kattomuotoa tai -katevuutta oe määrätty. Vasemma esimerkki päärakennukseen sijoittuvasta autotaista. Oikea mainnokses (Arkkitehdit m) on esitetty rakennusten massoitteua kortteis. Erityisesti kortteeihin -0 voidaan sijoittaa pienipiirteisiä oma-asuntoja.

16 Jukisivut, materiaait ja värit Materiaaei ja väreiä uodaan aueen henki ja tunnema. Rannikon ja matkaiukeskuksen tunnemaan kuuuu raikas mereisyys ja kepeä tunnema. Aurinkohiekkojen aueen uonne uodaan merenrannikon tunnemaa ja perinteitä kunnioittaen. Tavoitteena ei oe tehdä rakennuksista vanhan näköisiä, vaan avuttaa moderni arkkitehtuuri uusi tukinta aueen perinteestä ja ominaisuonteesta. Jukisivujen ota tavoitean imettä, joka poikkeaa omakotitaorakentamisesta. Mereisyyttä ja keveyttä uodaan materiaaei ja väreiä. Rakennusten päävärinä tuee o puhdas vakoinen. Vakoiset rappauspinnat tuovat mieeen ivojen purjeet. Tervatut tai mustat puupinnat tuevat veneiyn perinteestä ja käsitteemättömät tai rautavihtriiä harmaannutetut puupinnat tuovat mieeen perinteisen rantarakentamisen. Aurinkohiekkojen pääasiainen väripaetti on siis vakoinen, musta ja uonnoinen harmaa. Eävyyttä ja yksiöisyyttä rakentamiseen tuodaan tehosteväreiä. Rakennusten jukisivut voivat o rapattua kiviainesta tai puuta. Jukisivuudoitukseksi suositean pystysuuntaista udoitusta, jotta udoituksen taakse pääsevä vesi (viistode) poistuu jukisivun takaa. Ranta- ja näköakortteeihin ei suosite hirsirakentamista. Jos siihen suosituksen sijaan päädytään, tuee rakentaminen toteuttaa yhytnurkkaisena höyä- tai meihirtenä, mieuiten utaverhoituna. Lyhyet nurkat antavat rakennuksee sekeän ja modernin hahmon. Pyöröhirsi pitkänurkkaisena itaan metsäisissä kortteeis, 0. Rakennusten ikkunapuitteiden suositean oevan mahdoisimman huomaamattomia ja jukisivun värisiä. Mainnokses (Arkkitehdit m) on esitetty rakennusten massoitteua. Rakennustapaohjeet mahdoistavat mainnosta huomattavasti monimuotoisemman rakennustavan. Monimuotoinen kattomaaima ei oe perustetu tai suositetavaa. Aurinkohiekkojen rakentaminen rinteeseen, näköapaikan ja reitin sijainti sekä pyrkimys rakennustavan ota sekeämasisuuteen johtavat siihen, että kattomaaiman on otava sekeä. Huopa on perinteinen kattomateriaai Kajoe merenrannas. Katemateriaain vainnas tuee huomioida meren rannan vaativat oosuhteet. Profiiipetikatetta tai tiiikatetta ei auee ita. Katemateriaaina käytetään grafiitinharmaata huopaa tai koneumattua ja mattamaattua vaaeanharmaata

17 petikatetta. Kattomuodoksi suositean rantakortteeiden ota harjakattoa ja ota pekattoa. Kattomaaima voi o moni-imeisempi kortteeis, 0, mutta se ei oe tavoitetavaa. Jukisivuaiheita voivat o ranta- ja näköakortteeis näköaterassit tai upotetut näköaparvekkeet ja näköaunat. Jukisivuihin (mukaan ukien katto) voidaan sijoittaa aurinkopaneeeita. Rakennusten vaisemises suositaan hiittyä tapaa vaista rakennuksia. Vaisimet pyritään integroimaan rakenteisiin tai rakenteiden pintaan. Pihojen rakentaminen ja terassit Aurinkohiekkojen oma-asuntoaue sijoittuu pääosin vanhae maa-ainesten ottoaueee. Ennen rakentamisen aoittamista aue maisemoidaan ja tonteista muotoian rakennuskepoisia. Aueen voimakas muokkaaminen tarkoittaa, että tontit ovat suurimmaksi oksi pajasta hiekkaa kun rakentaminen akaa. Tavoitteena on, että pihojen ime Aurinkohiekoi on mahdoisimman kevyt ja uonnonmukainen. Kortteeis 0 puustoa tuee pyrkiä säiyttämään mahdoisimman pajon, jotta tonttien metsäinen tunnema säiyy. Pitkäaikaisena tavoitteena on, että aueen pajaie ja muokatuie hiekkadyyneie eviää Hiekkasärkie uonteenomaista kasviisuutta. Pihojen suunnitteus kannattaa huomioida hiekan siirtyminen tonti. Hiekkaa voi joutua aika ajoin siirtämään tonti. Seunpääkivi sokkein vieressä estää hiekan siirtymistä. Esteettömyyteen tuee auee kiinnittää erityistä huomiota, vaikka o tonteista sijoittuu rinteeseen. Liikkuminen hiekas on vaikeaa ja metsätontei kuutuksen herkkää. Kukuväyiksi suositean puurakenteita (kuvat a). Esimerkkejä kukuväyien detajoinneista. Hiekan iikkumisen ja kasviisuuden kehittymisen vuoksi tonttien uko-oeskeutit sijoitetaan rakennetuie terasseie ja rantakortteis itureie. Terasseja voi toteuttaa tontie useita. Terassien sijoittamises on hyvä huomioida oeskeue parhaat imasuunnat, maisema ja tontin korkeuserot. Tämän, tonttien pinta-an ja yksityisyyden avuttamisen vuoksi terassien sijoittamises suositaan ajatusta yksipihaisuudesta. Terassit tuee toteuttaa kevytimeisesti. Terassien aitaamista tai kaiteita tuee mahdoisuuksien mukaan vättää. Jos aitaaminen on tarpeeista, tuee se toteuttaa mahdoisimman eeettömästi. 0

18 Esimerkkejä terassien toteuttamisesta ja terassikausteista. Terasseis ja muis vaativiin oosuhteisiin atistuvis rakenteis ei suosite käsitteemätöntä painekyästettyä puuta, vaan rakenteet toteutetaan joko käsitteemättömästä puusta, ämpökäsiteystä puusta tai puukomposiitista. Jos käsitteemätöntä painekyästettyä puuta hautaan vättämättä käyttää, niin se itaan ainoastaan muiden rakenteiden, kuten terassiudoituksen a, piios. Materiaaivainnas on tärkeää kiinnittää huomiota kestävyyteen, ekoogisuuteen ja visuaaisuuteen. Käsitteemättömät puuot suojataan hoamiseta rakenteeisesti. Tämä tarkoittaa oikeanisia perustusrakenteita, terasseiden kattamista ja riittävän järeää puutavaraa. Terassit voidaan sittaa. Terasseie ei suosite muovisia vaokatteita tai seiniä vaativien uonnonoosuhteiden vuoksi. Esimerkkejä istutusmahdoisuuksista.

19 Terassit voidaan kattaa tai rakennusmast yhdistää toisiin eriisi rakentei tai kattei. Istutukset sijoitetaan terassirakenteiden yhteyteen. Aurinkohiekkojen tonteie itaan istutettavaksi ainoastaan aueee uonteenomaisia ja auee jo esiintyviä kasveja kuten rantavehnää, sianpuoa tai variksenmarjaa (kuvat a). Aueee ei a istuttaa puita tai yi metrisiä penita. Aurinkohiekkojen aueee ei a tuoda haketta. Vasemma sianpuoa ja keskeä rantavehnää (kuvat Jukka Stop) ja oikea variksenmarjaa. Pihan aitaamisen voi tarvittaes toteuttaa rakenteeisena ei rakennusmassoihin iittyen kuten rimoituksena. Yksityisyyttä joudutaan pohtimaan tontei (), () sekä (,). On suositetavaa, että terassirakenteiden sijoittamise ja rajaamise pyritään uomaan yksityisiä tioja. Hiekkaisten tonttien aitaaminen on uonnotonta ja se voi vaikuttaa erittäin pajon hiekan iikkumisen muuttumiseen. Raja-aidat itaan vain vättämättömissä kohteis. Tonttien aitaamista suositean Lohiakson tonti. Tonttien autoiue ja raskaammae kukemisee varatut ot suositean asfatoitaviksi. Autojen pysäköinti ja iikenne tonti tuee suunnite niin, että mahdoisimman pieni o tontista asfatoidaan. Tonttien ajotietä tai sisäisiä kukuväyiä (jankuku) ei a atoittaa tai kivetä. Laatoitus peittyisi hiekkaan nopeasti. Tonttien iiaista kiveämistä, muokkaamista ja piharakentamista tuee vättää koko Aurinkohiekkojen auee.

20 Muuta Aurinkohiekkojen auee pyritään kokonaisvataisesti adukkaan ympäristön muodostamiseen. Piha- ja katuauei ei ita yimääräisiä rakennuksia tai rakenteita. Kaikki asumisen ja omaasumisen tarpeet pyritään ennakoimaan ennen suunnitteun aoittamista. Tontit ja kaavan VR- aueet suositean säiytettävän puuttomina poistama mahdoisia männyntaimia tai puustoa. Aueen postiatikot sijoitetaan keskitetysti kahteen paikkaan. Postiatikot kiinnitetään yhteisiin rakenteisiin, jotka toteutetaan ja suunnitean huoeisesti ja koko auee yhtenäisesti. Postiatikoiden tuee o ukomuodotaan ja materiaaitaan adukkaita ja toisiin sopivia. Tätä maityyppiä siirrytään noudattamaan koko matkaiuauee hieman varioiden. Esimerkki siististä postiatikkorivistä Huomiota tuee kiinnittää takkapuiden ja jäteastioiden sijoittamiseen tontei. Ne naamioidaan rakenteisiin. Tisuunnitteus kannattaa kiinnittää huomiota myös riittäviin varastotioihin. Aurinkohiekoie ei a sijoittaa pressurakennemia kuten autokatoksia, pyykinkuivausteineitä tai koirahäkkejä. Aurinkohiekkojen aueen sijoittuminen matkaiuaueee edeyttää turvaratkaisujen pohtimista oma-asuntokohtaisesti. MATKAILUA PALVELEVAT RAKENNUKSET Matkaiua paveevien rakennusten- kortteiaueisiin pätee pääpiirteissään ma ohjeistus kuin omaasuntotonteiekin. Aurinkohiekkojen yeiset tavoitteet sekä messuteema (jos rakennus toteutuu oma-asuntomessuie) on huomioitava. Tehokkaamman rakentamisen yhteydessä tuee huomiota kiinnittää siihen, että tontteja ei yirakenneta. Kaavamääräykset koskevat myös RM- kortteeita. Rinteen tukeminen, hiekan iikkuminen ja rakennusten perustaminen haasteita voi todennäköisesti o kortteis. Rakennuksen sijoittaminen tontie on esitetty väjästi ukuun ottamatta panoraama (korttein tontti )- tonttia. Rakennusmassojen sekä jukisivujen, materiaaien ja värityksen ota RM- kortteia koskevat mat ohjeet kuin oma-asuntotontteja. RM- kortteeihin on kaavakarta esitetty jonkin verran säiytettävää puuriviä Matkaiutien varre ja suojapuustoa Tahkokorvantien varre. Tavoitteena on, että metsäiset tontit säiyvät mahdoisimman metsäisinä. Tämä mahdoistaa suuren määrän pysäköintiä osoitettavaksi tonteie, niin ettei se haittaa tontin pääkäyttötarkoitusta.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY 27.11.2007 KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT VIITAPAKAT Kuva Viitapakoilta kesä 2007 Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 1. YLEISET OHJEET Rakentaminen

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Kaavassa osoitettua rakennuspaikkojen enimmäismäärää ei saa ylittää. Pysäköintipaikkoja tulee varata 1/35 k-m² kohti.

Kaavassa osoitettua rakennuspaikkojen enimmäismäärää ei saa ylittää. Pysäköintipaikkoja tulee varata 1/35 k-m² kohti. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: R-1 Loma- ja matkailualue. Alueelle saa rakentaa loma- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia. Rakennusten ulkonäkö ja massoittelu tulee sovittaa maisemaan, ympäröivään

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT Ympa 27.5.2004 Ympa liite 3 VIHDIN KUNTA OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT 15, 43-46, 47-48,

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI Sastamalan kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin omistaman tontin myymistä varten. Sastamalan kaupunki tarjoaa ostettavaksi tontin ikäihmisten asumispalveluiden

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET Kooste ohjeista TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET 1. ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on osoitettu kortteli-, virkistys- ja katualueet. Korttelialueilla on osoitettu rakennusalat, rakennusoikeudet

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: AK AKR P-3 P-4 Y VL LT LV LP LPA EV W Asuinkerrostalojen korttelialue. Pysäköintipaikat sijoitetaan pihakannen alle ja/tai

Lisätiedot

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. POISTOKARTTA Lokalahden keskusta-alue Uudessakaupungissa 25.8.2016 kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kaupunkisuunnittelu 0 300 m Mittakaava 1:3500 POISTOKARTTA RAKENNUS-

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

YRITYSTONTIT. Ruoveden kunta Ruovedentie 30, RUOVESI p

YRITYSTONTIT. Ruoveden kunta Ruovedentie 30, RUOVESI p YRITYSTONTIT Ruovedellä myynnissä olevat kunnan omistamat yritys- ja teollisuustontit sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella keskustan läheisyydessä Kuruntien ja Rajaportin alueilla sekä Ruhalassa

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

KESKI-LAHTI AK-1 A-2618 VAIHTOEHTO 1 / SÄILYTTÄVÄ. pv-1 hu. 1ap/80 1ppp/80. 1040 ol. 16ap. as 3500 4.11.2015. 0 5 10 20 30m

KESKI-LAHTI AK-1 A-2618 VAIHTOEHTO 1 / SÄILYTTÄVÄ. pv-1 hu. 1ap/80 1ppp/80. 1040 ol. 16ap. as 3500 4.11.2015. 0 5 10 20 30m 100 3 VUORIKATU KESKI-LAHTI 4 1 103 2 94 pv-1 hu ju a-1 16ap AK-1 1ap/80 1ppp/80 V as 3500 VI 1040 ol RAUHANKATU 104 8 105 4 HARJUKATU 108 1 111 3 110 114 5 114 7 113 6 0 5 10 20 30m 116 9 115 8 A-2618

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT Rajalanniemen eteläosan asemakaavan muutos 1 LÄHTÖKOHTIA Kaavahankkeen perustiedot on esitetty

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN.

LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN. LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOLLA MUODOSTUU 13. KAUPUNGINOSA GUNNARLA KORTTELIT 690-729 SEKÄ

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Uusihaan asemakaava, A3901 Erillispientalojen korttelialueet (AO) korttelit 3901 3904 sekä korttelista 3905 tontit 2-5

Uusihaan asemakaava, A3901 Erillispientalojen korttelialueet (AO) korttelit 3901 3904 sekä korttelista 3905 tontit 2-5 0..0 Rakennusvalvonta, p. 88 8 kaavoitus: Pasi Aromäki, p. 88 80, Eveliina Eteläkoski, p. 88 809 Uusihaan asemakaava, A90 Erillispientalojen korttelialueet () korttelit 90 90 sekä korttelista 90 tontit

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA Rakennustapaohjeet Statukset, jotka vaikuttavat rakentamiseen: Valtakunnallisesti arvokas maisema alue. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Seudullisesti

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN:

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: ROVANIEMEN KAUPUNKI YLIKYLÄ-VENNIVAARA 04.05.20 11 RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: 10154, 10155, 10156, 10157, 10218, 10153, 10220, 10151, 10222,10219, 10152, 10221, 10150, 10147, 10148, 10224, 10140,

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977,

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, Asemakaava nro 8568 Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, 1270-1273 Rakentamistapaohje on asemakaavan liiteasiakirja, jossa annetaan kaavamääräyksiä täydentäviä ohjeita, ehtoja ja suosituksia. Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN.

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ALUEELLE SAA SIJOITTAA ENINTÄÄN

Lisätiedot

Asemakaavan pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen n:o 94/ mukainen ja vastaa olosuhteita 11/2003.

Asemakaavan pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen n:o 94/ mukainen ja vastaa olosuhteita 11/2003. TAUVO SIIKAJOKI TAUVON RANTA-ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE SIIKAJOEN KUNNAN OMISTAMIA TILOJA 11:64, 11:65, 11:66 JA 11:86, TAUVON KALASATAMAN YHTEISTÄ VESIALUETTA 876:2 JA 876:3, YHTEIS- TÄ MAA-ALUETTA

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Sivu 1/9 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 1.048 2.021 Erillispientalojen

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET - MANNISENMÄKI

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET - MANNISENMÄKI ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET - MANNISENMÄKI Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa rakennusoikeudesta enintään 40 prosenttia

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö Lasse Majuri vs. Kaavoituspäällikkö Terhi Bärling Insinööriharjoittelija 19.6.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ Rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

NIITTYLAHTI. Opistonportti #2 #1 #1 #1. 1ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ 8. Γ ++ Γ ΧΛΘ ΥΤ ++

NIITTYLAHTI. Opistonportti #2 #1 #1 #1. 1ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ 8. Γ ++ Γ ΧΛΘ ΥΤ ++ NIITTYLAHTI Opistonportti ; 87 Niittylahdentie ΧΠΥΧΠΜϑςΘ ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ ΩΝςς ΩΩΤΜΩΛΧ Κ ΚΤςΘΜΘΩΝΩ / 88 ΩΩςΧΤϑΩΤΚΠΡΘΝΜΩ. ς ;. 8 ΧΛΘ 4ϑςΘΤΚΠΡΘΝΜΩ #4 #. ΥΤ ΥΤ Χ Ω Ω 0ΚΚςς[ΘΡΚΥςΘ 4ϑςΘΤΚΠΜΩΛΧ 4ϑςΘΤΚΠΡΘΝΜΩ ΧΠΥΧΠΜϑςΘ

Lisätiedot

JATKUVA OMAKOTITONTTIHAKU 2012

JATKUVA OMAKOTITONTTIHAKU 2012 13.8.2012 ALKAEN esite päivitetty 13.11.2012 JATKUVA OMAKOTITONTTIHAKU 2012 HAUKIPUDAS-KIIMINKI-OULU-OULUNSALO-YLI-II OHJEITA MYYTÄVIEN OMAKOTI- TONTTIEN HAKIJOILLE HAKEMINEN Oulun Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113.

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113. V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi ajo ku(87) rak 105 1 po +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3 160

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III 1 3 4 13 14 4 tuutusritilat 3 kpl V 2 2 1 1 1 1 3 2 1 24 3 20 14 2 13 1 13 1 1 1 13 14 2 2 1 23 0 30 40 0 20 0 KOULUKATU NSKAKATU KRKKOKATU 20 30 00 00 p-4 400 3 dba p-4 3 dba 00 ik py- ik-1 al ik-1 440

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin vaihde Puhelin (09) 22 5051 Mittaus- ja kiinteistötoimi Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela puh. 044 553 3421 tapio.jokela@karkkila.fi

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot