LOMA-ASUNTOMESSUT 2014 KALAJOELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOMA-ASUNTOMESSUT 2014 KALAJOELLA"

Transkriptio

1 LOMA-ASUNTOMESSUT 0 KALAJOELLA Aurinkohiekat

2 () AURINKOHIEKAT Aurinkohiekkojen aueee on päätetty Suomen Asuntomessujen ja Kajoen kaupungin toimesta järjestää oma-asuntomessut Aurinkohiekkojen aueen toteutuksen tavoitteena on imentää terveeistä oma-asumista (meri- ja sisäima) uonnonympäristötään ja maisemataan arvokkaas sekä erityisessä (hiekkadyynit ja meri, vaativat uonnonoosuhteet) ympäristössä matkaiupaveuiden keskeä. Lomaasuntomessujen teema tarkentuu okakuun akuun mennessä. Aueen asemakaava on invoimainen. Austavan messuauerajaukseen mukaan messui on tonttia ( RA ja RM). Aurinkohiekkojen aueee tuee myyntiin / vuokrae tonttia messuauee ja tonttia messuaueen ukopuoe. Messuaueen ukopuoeta uovutetaan kome tonttia muiden sopimusten perustee. Tontei on rakennusoikeutta k-m². Tonteie on adittu rakennustapaohjeet. Austava aikatauu Tonttien uovuttaminen Tonttien hakeminen ja eriiset neuvotteut Monikantasopimusten aekirjoittamiset ja tonttien uovutukset rakentajie Rakentamisen ohjaus, rakentajait..- Rakennusupien käsittey..- Rakentamisen aoittaminen Aueee kiinnostunut rakentaja esittää tonttihakemukses messuorganiatioe rakennushankkeen ja sen miten hankkees on tuotu esie messuteema. Messuorganiation aturyhmä, joka koostuu Suomen Asuntomessujen ja Kajoen kaupungin edustajista, käsitteee tonttihakemukset ja käy keskusteua rakentajatahojen kans. Maanmittausteknikko vastaanottaa tonttihakemuksia sähköisenä Ennen tonttien uovuttamista rakentaja, Suomen Asuntomessut ja Kajoen kaupunki tekevät monikantasopimuksen, jos rakentaja sitoutuu toteuttamaan rakennushankkeen messujen näytteykohteeksi. Sopijapuoet sitoutuvat sopimukses isäksi muun muas messujen tavoitteisiin, teemaan ja aikatauuihin. Tämän isäksi tehtään tontinuovutussopimus, jos niin ikään sitoudutaan rakennustapaohjeisiin ja yksityiskohtaisempiin rakentamisen aikatauuihin. Tontit uovutetaan ja rakentajat vaitaan 0..0 mennessä monikantasopimusten aekirjoittamisen jäkeen. Tonttien jatkuva haku käynnistyy maaiskuus 0. Tonttien varaus, myyminen tai vuokraus Luovutettavista tonteista tehdään ensin tontinmyyntiä koskeva esisopimus (tontinvaraus) vuodeksi ( v), jota ajata varausmaksu on viisi ( %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Varausmaksu vähennetään tontin kauppahinnasta mikäi kauppa tehdään vuoden ( v) kuues varaussopimuksen aekirjoituksesta. Kauppahinnan suorituksee on mahdoista ada maksuaikaa enintään viisi ( v) vuotta jooin

3 () makmattomae kauppahinnae skutetaan viiden ( %) prosentin vuotuinen korko. Ostaja a omistusoikeuden tonttiin ja kaupunki hakee käräjäoikeudeta kauppahinnan suuruisen panttikirjan makmattoman kauppahinnan vakuudeksi. Tontti on mahdoista myös vuokrata. Vuokra-aika on 0 vuotta ja vuosivuokra viisi ( %) tontin myynti-hinnasta. Tontit ohkotaan itsenäisiksi tioiksi Kajoen kaupungin toimesta. Lohkomiskustannukset (erotuskuut) sisätyvät kauppahintaan. Rakentamiikatauu Liittymät Tontin ostaja / vuokraaja sitoutuu rakentamaan tontie asemakaavan, rakennusjärjestyksen, rakentamistapaohjeiden ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen oma-asunnon siten, että hyväksyttävä oppukatsemus rakennuksie ympäristöineen on tehty..0 mennessä. Messuaueen tontit ovat rakennuskepoisia huhtikuus 0. Vesijohtoiittymä: Pienin iittymismaksu on 0,00 (kok.a < 00 m²), yimenevät neiöt,0 /m². Lisätietoja: Osuuskunta Vakeavesi p Jätevesiiittymä: Pienin iittymismaksu on 0,00 (kok.a < 0 m²), yimenevät neiöt,00 /m². Lisätietoja: Kajoen kaupunki p. 0 Terttu Kero Sähköiittymä: Sähköiittymä x A pääsukkee 00 (taojohto tontin rajae). Eenia Verkko Oy p (iittymämyynti) Laajakaistaverkko: Pohjanmaan PPO Oy p Lisätietoja tonteista: Ari Matkasekä, maanmittausteknikko, p. 0 E Juo, kiinteistösihteeri, p. 0 rakentamisesta: Osmo Heikka, rakennustarkastaja, p. 0 Jouko Lehikoinen, rakennustarkastaja, p. 0 0 kaavoituksesta: Aeksiina Paakki, kaavoituspääikkö, 0 Terho Männistö, kaavoitusteknikko, 0 paikkatiedosta: E Taka-Eio, paikkatietosuunnitteija, 0-, paikkatietoaineistot ja karttaotteet Juhani Kattikoski, mittaustyönjohtaja, 0-0, mittaukset ja rakennuspaikkojen merkintä

4 Z Z Z Z Z Z Z kt kt kt :0 :0 :0 : :0 : Yht.: : : :0 :0 :00 : :0 : : : : : : :0 : : : : Yht.: : : : : : :0 :0 :0 :0 : : : : : : : : :00 :0 :0 :0 :0 : : : : : : : : :0 : rp0 rp0 rp0 rp0 rp0 rp RA- RM- RA- RA- RA- RM- W W VR- VR RA- VR RM- RM- VR RM- LP- RA- RA- VR RA- RA- I Iu½ II ½kII II Iu½ II III II Iu½ /kii I Iu½ IIu/ Iu½ TAHKOKORVANTIE AURINKOLAMMENTIE AURINKOLAMPI TAHKOKORVANTIE AURINKOTIE NIKKARINPOLKU m ASEMAKAAVA sp s s s s s p nä nä j v v j s s 0 0 a RA KL- RA- RA- RA- RA- VR RM RM W LYT RA RA RA I-II I I-II I-II I-II z z z SIMPPUPOLKU SILAKKAT AHVE pp MUIKKUPOLKU SÄRKIPOLKU RAVITIE pv- pv-s p p sp sp nä nä n- uo sp p pp uo p p p Z

5 KAAVAMERKINNÄT: LÄHIVIRKISTYSALUE. VR RETKEILY- JA ULKOILUALUE. Z PUISTOMUUNTAMON RAKENNUSALA. VR- RETKEILY- JA ULKOILUALUE. MAISEMAKUVAN SÄILYTTÄMISEN KANNALTA ARVOKAS AVOIN DYYNIALUE, JOKA TULEE SÄILYTTÄÄ PUUTTOMANA TAI VÄHÄPUUSTOISENA. KATU. RM- MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUE ON TARKOITETTU MAJOITUSTOIMINTAA VARTEN. AUTOPAIKKOJA ON VARATTAVA VÄHINTÄÄN AUTOPAIKKA/0 K-M. pp JALANKULULLE JA POLKUPYÖRAILYLLE VARATTU TIE, JOLLA RAKENNUSPAIKOILLE AJO SALLITTU. JALANKULULLE JA POLKUPYÖRAILYLLE VARATTU TIE RM- RA- RA- MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUE ON TARKOITETTU MATKAILUA, VIRKISTYSTÄ TAI KULTTUURIA TUKEVIA MAJOITUS-, PALVELU-, RAVINTOLA- JA MYYMÄLÄTILOJA VARTEN. AUTOPAIKKOJA ON VARATTAVA VÄHINTÄÄN AUTOPAIKKA/0 K-M. LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE. RAKENNUSPAIKALLE SALLITAAN YKSI ENINTÄÄN 0 K-M² KOKOINEN LOMA-ASUNTORAKENNUS SEKÄ ERILLISIÄ RAKENNUKSIA, JOIHIN VOI SIJOITTAA SAUNA-, VARASTO- TMS. TILOJA. RAKENNUSPAIKAN RAKENNUSTEN YHTEENLASKETTU KERROSALA EI SAA KUITENKAAN OLLA SUUREMPI KUIN 0 K-M². LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE. TONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN YKSIASUNTOISEN LOMA-ASUNNON JA YHDEN SAUNARAKENNUKSEN. SAUNARAKENNUS SAA OLLA KOOLTAAN ENINTÄÄN 0 K-M². AUTOSUOJAT JA VARASTOTILAT TULEE SIJOITTAA LOMA-ASUNTORAKENNUKSEN YHTEYTEEN. AUTOSUOJIEN, VARASTOKATOSTEN JA -RAKENNUSTEN SEKÄ SAUNOJEN ALA LASKETAAN MUKAAN KÄYTETTÄVÄÄN RAKENNUSOIKEUTEEN. pp nä YLEISELLE JALANKULULLE VARATTU ALUEEN OSA. YLEISELLE JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU ALUEEN OSA. OHJEELLINEN ULKOILUREITTI. YLEISEN TIEN NÄKEMÄALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA. AJONEUVOLIITTYMÄN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI. KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JÄRJESTÄÄ AJONEUVOLIITTYMÄÄ. RA- LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE. TONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN YKSIASUNTOISEN LOMA-ASUNNON, YHDEN ENINTÄÄN 0 K-M² SAUNARAKENNUKSEN SEKÄ YHDEN TALOUSRAKENNUKSEN. AUTOSUOJIEN, VARASTOKATOSTEN JA -RAKENNUSTEN SEKÄ SAUNOJEN ALA LASKETAAN MUKAAN KÄYTETTÄVÄÄN RAKENNUSOIKEUTEEN. pv- VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE. ALUE ON YMPÄRISTÖKESKUKSEN LUOKITUKSEN MUKAAN I-LUOKAN VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE. RA- LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE. TONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN YKSIASUNTOISEN LOMA-ASUNNON. AUTOSUOJAT JA VARASTOTILAT TULEE SIJOITTAA LOMA-ASUNTORAKENNUKSEN YHTEYTEEN. LOMA-ASUNTORAKENNUKSEN TULEE OLLA KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 0 % TONTILLE SALLITUSTA RAKENNUSOIKEUDESTA. AUTOSUOJIEN, VARASTOKATOSTEN JA -RAKENNUSTEN ALA LASKETAAN MUKAAN KÄYTETTÄVÄÄN RAKENNUSOIKEUTEEN. pv-s uo VEDENOTTAMON SUOJA-ALUEEN RAJA. KAUKOSUOJA-ALUE. (POHJOIS-SUOMEN VESIOIKEUDEN PÄÄTÖS...) ALUEELLA RAKENTAMISESSA JA MUISSA TOIMENPITEISSÄ ON NOUDATETTAVA SUOJA-ALUEELLE ANNETTUJA MÄÄRÄYKSIÄ. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE LP- YLEINEN PYSÄKÖINTIALUE. ALUEEN AUTOPAIKOISTA ENINTÄÄN 0 KPL SAA KÄYTTÄÄ KORTTELIN TONTIN AUTOPAIKKOJA VARTEN. W AURINKOLAMM 00 II /kii Iu/ II VESIALUE. M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA. KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA. OSA-ALUEEN RAJA. OHJEELLINEN ALUEEN TAI OSA-ALUEEN RAJA. OHJEELLINEN TONTIN RAJA. KORTTELIN NUMERO. OHJEELLISEN TONTIN NUMERO. KADUN, TIEN, PUISTON TAI MUUN YLEISEN ALUEEN NIMI. RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ. ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN. MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON EDESSÄ OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA KELLARIKERROKSESSA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LUETTAVAKSI TILAKSI. MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON JÄLJESSÄ OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA ULLAKON TASOLLA SAA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKSI TILAKSI. ALLEVIIVATTU LUKU OSOITTAA EHDOTTOMASTI KÄYTETTÄVÄN RAKENNUSOIKEUDEN, RAKENNUKSEN KORKEUDEN, KATTOKALTEVUUDEN TAI MUUN MÄÄRÄYKSEN. RAKENNUSALA. KAAVAMÄÄRÄYKSET. KAAVA-ALUEELLE EI SAA SIJOITTAA LAITOSTA, JOKA SAATTAA AIHEUTTAA POHJAVEDEN PILAANTUMISTA. ENNEN RAKENNUSLUVAN MYÖNTÄMISTÄ SELLAISILLE LAITOKSILLE, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTTAA POHJAVEDEN PILAANTUMISTA, ON VALVONTAVIRANOMAISEN VARATTAVA VESI- JA YMPÄRISTÖVIRANOMAISELLE TILAISUUS LAUSUNNON ANTAMISEEN.. KAAVA-ALUEELLA KAIVAMIS-, LOUHIMIS-, TASOITTAMIS- YMS. TÖISSÄ ALIN SALLITTU KAIVAMISTASO POHJAVESIALUEELLA LÄHISUOJAVYÖHYKKEELLÄ ON +. (TAI METRIN SUOJAKERROS) JA KAUKOSUOJAVYÖHYKKEELLÄ +. (TAI METRIN SUOJAKERROS) N000-KORKEUSJÄRJESTELMÄSSÄ. MÄÄRÄYS KOSKEE PYSYVÄISLUONTEISIA KAIVANTOJA. ALUEELLA EI SAA ALENTAA POHJAVESIPINTAA.. LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT TULEE SIJOITTAA SUOJA-ALTAALLA VARUSTETTUNA MAAN PÄÄLLE SISÄTILOIHIN.. KAAVA-ALUEELLA SYNTYVÄT JÄTEVEDET TULEE JOHTAA TIIVIISSÄ VIEMÄRISSÄ KAUPUNGIN VIEMÄRIVERKKOON.. LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUEILLA TERASSIT JA PATIOT TULEE SIJOITTAA RAKENNUSALAN SISÄPUOLELLE.. KORTTELEISSA JA EI SAA RAKENTAA KELLARIA.. TONTIN RAKENTAMATTOMAT OSAT TULEE SÄILYTTÄÄ LUONNONTILAISENA.. TONTTEJA EI SAA AIDATA MUUTOIN KUIN NIILLÄ ALUEILLA, JOILLA SE ALUEEN TOIMINNAN TAKIA ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ. MAASTON MUOTOILU TOTEUTETAAN ALUEELLA PÄÄOSIN MAASTOA LUISKAAMALLA, EI RAKENTEELLISESTI PENGERTÄMÄLLÄ. 0. TULVAVAHINGOILLE ALTTIIDEN RAKENNUSOSIEN TULEE OLLA KORKEUDEN N M YLÄPUOLELLA. KORTTELIN TONTIN OSAA KOSKEE TAHKOKORVIEN ASEMAKAAVAN ERILLISMÄÄRÄYKSET. p OHJEELLINEN PYSÄKÖIMISPAIKKA. RAKENNUSALA, JOLLE SAA SIJOITTAA LOMA-ASUNTORAKENNUKSEN. RAKENNUSALA, JOLLE SAA SIJOITTAA SAUNARAKENNUKSEN. sp ALUEEN OSA, JOLLA OLEMASSA OLEVA PUUSTO ON SÄILYTETTÄVÄ SITEN, ETTÄ VAIN MAISEMAN HOIDON KANNALTA TARPEELLISET TOIMENPITEET SALLITAAN LAITURIA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA. n- ALUEEN OSA, JOLLE SAA RAKENTAA NÄKÖALATASANTEEN JA KATOKSEN NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JOHON RAKENNUS ON RAKENNETTAVA KIINNI. ALUE, JOLLA OLEVA PUUSTO TULEE SÄILYTTÄÄ TAI JOLLE TULEE ISTUTTAA PUITA. KAAVAMERKINNÄT

6 Z Z Z Z Z Z Z kt kt kt :0 :0 :0 : :0 : Yht.: : : :0 :0 :00 : :0 : : : : : : : : : :0 : : : : : Yht.: : : : :0 : : : : : : : :0 : :0 :0 :0 :0 :0 : : : : : : : : : :00 :0 :0 :0 :0 : : : : : : : : :0 : rp rp rp0 rp0 rp0 rp0 rp0 rp00 rp rp0 rp TAHKOKORVANTIE AURINKOLAMMENTIE AURINKOLAMPI TAHKOKORVANTIE AURINKOTIE NIKKARINPOLKU m AURINKOHIEKAT Loma-asuntomessujen auekartta..0 sp s s s s s p nä nä j v v j s s 0 0 a RA KL- V RA- RA- RA- RA- RA- RA- RA- VR RM RM W RA- LYT RA RA RA I-II I I-II I-II I-II z z z SIMPPUPOLKU SILAKKATIE AHVENPOLKU MUIKKUPOLKU SÄRKIPOLKU OLKU HAUKIPOLKU RAVITIE ALLAS MESSU- RAVINTOLA NÄYTTEILLE- ASETTAJAT PELASTUSLAITOS JA MUUT APUTOIMINNOT PÄÄPORTTI HUOLTO- PORTTI HUOLTO- PORTTI PYSÄKÖINTI NÄKÖALA- PAIKKA

7 TONTTITIEDOT Esim: 0 0 hinta pinta-a m² rakennusoikeus k-m²

8 AURINKOHIEKKOJEN RAKENNUSTAPAOHJE (..0) - hyväksytty kaupunginhaitus korjattu kaupunginhaitus 0.0.0

9 Mainnos Arkkitehdit m JOHDANTO Ohjeen tarkoitus ja käyttö Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Rakennustapaohjetta suositean uettavaksi rinnan kaavakartan kans. Aurinkohiekkojen aueen toteutuksen tavoitteena on imentää terveeistä oma-asumista (meri- ja sisäima) uonnonympäristötään ja maisemataan arvokkaas sekä erityisessä (hiekkadyynit ja meri, vaativat uonnonoosuhteet) ympäristössä matkaiupaveuiden keskeä. Tarkoituksena on ohjata Aurinkohiekkojen auetta imeetään sopivan yhtenäiseksi ja adukkaasti toteutetuksi oksi Hiekkasärkkien matkaiuauetta. Rakennustavan on imennettävä ja kehitettävä matkaiuaueen identiteettiä. Tontin hatijan tuee toimittaa tämä ohje pääsuunnitteijae. Ennen suunnitteuun ryhtymistä tuee tontin hatijan ja pääsuunnitteijan yhdessä ottaa yhteyttä rakennusvavontaan ja käydä neuvotteu rakennustarkastajan kans. Neuvotteus sevitetään tonttia koskevat asemakaavamääräykset, rakennustapaohjeet ja muut mahdoiset huomioitavat seikat. Rakennushankkeen aikana järjestetään kaksi rakentajakokousta, joihin rakentajat vevoitetaan oistumaan. ALUEEN KUVAUS Aueen uonne Aurinkohiekkojen aue rakentuu dyynin rinteie merinäköan ääree. Hiekkasärkkien karu hiekkainen dyyniuonto ja puhdas mereinen tunnema ovat auee äsnä. Kokonaisvatainen avaruus, hiekkadyynin, meren ja taivaan ajat pinnat, on hätkähdyttävä. Inspiraatio rakennuksiin ja niiden materiaai- ja värimaaimaan haetaan aueen ominaisuuksista ja tunnemasta. Harmaantuvat terassit ja vakoiset pinnat tuovat mieeen ivat ja iturit. Tehosteväreiä uodaan yhteys Tahkokorvien rannan vanhaan rakennuskantaan. Rakennukset sovitetaan mmen rantaan ja rinteeseen avaten ne

10 mmee ja meree päin. Avaran ja ainutatuisen rantamaiseman huomioon ottaminen on keskeistä ja vättämätöntä. Maiseman tuominen tian on erittäin tärkeää ja se määrittää rakennustapaa. Suuret ikkunat päästävät meren ja auringon oma-asuntoihin. Maisema tis ALUEEN TAVOITTEET Yeisime ja atu Aurinkohiekkojen aueesta tavoitean yeisimeetään omaeimaista, adukasta, korkeatasoista, yhtenäistä ja mereistä auekokonaisuutta, joka toteutetaan yeisimeetään sekeänä ja johdonmukaisena. Aueen rakennustavan tuee viestiä adukkuudesta ja korkeatasoisuudesta, joka avutetaan uonnonympäristöön (hiekkadyynit ja meri) sopiva ja sen mahdoisuuksia hyödyntävää rakentamise. Aueen yeisimeen ota tavoitteet avutetaan kunnaistekniikan, rakennustavan ja detajisuunnitteun yksityiskohtaise ohjaamise. Loma-asuntomessut 0 Suomen Asuntomessut järjestää Aurinkohiekkojen aueee oma-asuntomessut vuonna 0 yhteistyössä Kajoen kaupungin kans. Tontinuovutusehdois vevoitetaan aueee rakentavien sitoutumaan oma-asuntomessujen teemaan, rakennustapaohjeeseen ja rakentamisen aikatauutavoitteisiin. Loma-asuntomessujen teemana Kajoe on terveeinen oma-asuminen. Aurinkohiekkojen aueen toteutuksen tavoitteena on imentää terveeistä oma-asumista (meri- ja sisäima) uonnonympäristötään ja maisemataan arvokkaas sekä erityisessä (hiekkadyynit ja meri, vaativat uonnonoosuhteet) ympäristössä matkaiupaveuiden keskeä. Terveeistä oma-asumista painotetaan aueen kaikes suunnitteus. Se tarkoittaa terveeisyyden huomioimista rakentamises erityisesti imaston, uonnon ja maiseman kautta. Terveeisyys voidaan konkretisoida ranta-aueen rakentamises (näköapaikka, pitkospout, evähdyspaikat), aueen rakennustavas (rakennusmateriaaien päästöttömyydessä ja ekoogisuudes, vaativan uonnonympäristön huomioiminen rakentamistavas ja piharakentamises, kestävän ja terveeisen energiamuodon vainnas) sekä sisustamises (rakennusmateriaaien päästöttömyys, sisäiman atu, uonnonäheisyys, esteettömyys).

11 Okokonaisuudet Huomioitavaa Miten ohjataan? ILMASTO sisäima sisäiman atu rakennustapa > rakentamisen korkeatasoisuus, materiaaien päästöttömyys ja ekoogisuus meri-imasto vaativat uonnonoosuhteet rakennustapa > materiaaivainnat, suunnitteun yksityiskohtaisuus tuuisuus kaavaratkaisu, reitit ja puusto tuuten pysäyttäjinä, rakennustapa > katetut ja sitetut tit terveeisyys rakennustapa > terassit, patiot, parvekkeet, reitit, esteettömyys LUONTO uonnonympäristö uonnon merkitys rannan rakentaminen (näköapaikka, pitkospuut, evähdyspaikat, yhteys uontopoue) ympäristöön sopivuus rakennustapa > materiaaivainnat > värimaaima rakennustapa > piharakentaminen, esteettömyys aurinko energiaratkaisut rakennustapa > suositus aurinkoisuus sisustussuunnitteu MAISEMA maisemaisuus, avaruus maiseman hyödyntäminen rakennustapa > rakennuksen avaaminen maisemaan mahdoisuuksien hyödyntäminen > näköaunat mereisyys rakennustapa > materiaaivainnat, detajisuunnitteu, aiheet maiseman herkkyys rakennustapa > postiatikot, jätekatokset, pumppaamot, muuntamot YLEISET ALUEET Yeisten aueiden toteuttaminen vaatii normaain kunnaisteknisen toteutuksen isäksi mittavia maastonmuokkaustöitä ja mpien ruoppauksia. Maastonmuokkaustyöt ja ruoppaukset tuee ajoittaa omakauden ukopuoee, jotta niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa aueen yrityksie. Yeisten aueiden toteuttamisen toimenpiteistä tuee tiedottaa aueen äheisyyden oma-asujia sekä yrityksiä. Aurinkohiekkojen yeiset aueet toteutetaan korkeatasoisesti, mutta vähäeeisesti. Tahkokorvantie asfatoidaan ja vaistaan. Aurinkommentietä ja Aurinkotietä ei vaista. Tahkokorvantien mitoitus mahdoistaa pyörätien toteuttamisen. Kadut ja yeinen pysäköintiaue asfatoidaan. Katuun rajautuvaa rakentamatonta mmen rantaa ja näköapaikkaa voidaan vaista. Vaisimien muotokieeksi suositean modernia vaisinta. Katudetajien, vaisinten, kausteiden ja näköapaikan ota pitää erityistä huomiota kiinnittää detajeihin. Aueee toteutettavat pitkospout toteutetaan manimeisesti matkaiuaueen muun reitistön kans kaupunginpuutarhurin pitkospokujen työseityksen mukaisesti muun muas esteettöminä. Yeisten aueiden toteuttamisen ota tuee kiinnittää huomiota hiekan iikkumiseen, kuutuksen kestävyyteen, esteettömyyteen ja ekoogisuuteen. Erityistä huomiota tuee siten kiinnittää muun muas jätevesipumppaamoiden ja muuntamoiden sijoittamiseen ja maisemoimiseen. Asemakaavan toteuttaminen edeyttää isäksi oemas oevien vesi- ja viemäriinjojen siirtämistä ja sähköverkon imajohtojen muuttamista maakaapeeiksi. Yeisiä aueita ei oe tarkoituksenmukaista rakentaa iian raskaasti esimerkiksi uonnonkiveä. Reittien somupisteeseen suositean opastusta sekä informaatiota aueen uonnonympäristön arvoista. Yeinen pysäköinti tuee merkitä iikennemerkein. Yeisten aueiden ota pengertämistä tuee vättää. Tarvittavien korkeustasojen avuttamiseksi suositean uiskaamista. Yeisten aueiden toteutukses on kiinnitettävä huomiota esteettömyyteen.

12 Maiseman avaruus ja eeetön kukuyhteys LOMA-ASUNNOT Yeistä Rakennustapaohjeet ovat yksityiskohtaiset näköakortteeiden, ja korttein tontin sekä rantakortteeiden ja ota. Tämä johtuu siitä, että kortteit sijoittuvat hiekae ja keskeisesti maisemaan. Rakentaminen kortteeis 0, (tontti ),, (tontei -), - 0 on vapaampaa. Kaavamerkintöjen variaatioi on haettu kortteeihin eriista uonnetta. Koko kaava-auetta koskevat seuraavat kaavamääräykset: Edeä oevien määräysten isäksi RA- ja RM- kortteiauei noudatetaan rakentamismääräyskokoeman asuinrakentamista koskevia määräyksiä.

13 Rinteen tukeminen, hiekan iikkuminen ja rakennusten perustaminen Pöyryn yeissuunniteman perustee Aurinkohiekkojen rinteen ota toteutustavaksi on vaittu oiva ratkaisu, joka mahdoistaa rinteen muodostamisen uiskaama. Luiskaamiseen päädyttiin, koska pengertäminen ei sovi maisemaan, pengerrys oisi o auetta out keinotekoinen tai tarpeeton ja pengertämisen kustannukset oisivat oeet erittäin suuret. Yeissuunniteman mukaan muokatun rinteen katevuus on jyrkimmiään korttein tonttien - kohda, jos se on noin 0 astetta. Tuui ja vesi oiventavat ajan mittaa uiskaa asteen kuma ei tarvitse vieä tukemista sen vuoksi, että uiska "sortuisi", kunhan se ei oe aivan rakennuksen äheä. Tuui kujettaa hiekkaa dyynien auee myös taise maa. Loivi rinteiä ei uutavasti oe isoa eroa tuuen kujettaman hiekan määrässä verrattuna taiseen maastoon. Uudet rakennukset suojaavat tuueta, mutta on mahdoista, että rakennusten väiin syntyy ma ns. tuuikujia ja rakennusten taakse aueita, jois tuuee voimakkaammin. Jyrkempiä kohtia (0... astetta) voi verhoi tarvittaes esimerkiksi karkeamma kiviainekse, joka tuee kuitenkin peittymään hiekkaan. (Ote Aurinkohiekkojen yeissuunnitemasta, Pöyry 0) Kajoen kaupunki tia yksityiskohtaisen rinteiden suunnitteun ja toteutuksen koko aueee. Yksittäisiä tontei voidaan ita osittaista pengertämistä kortteeittain yhdenmukaise tava. Pengertämisen tuee o perustetua sekä maisemaan ja aueee sopivaa. Pengertämisen toteuttaminen on hyväksytettävä rakennustarkastaja. Eriisten tonttikohtaisten pengertämisten kuuista vastaa tontie rakentaja. Rakennusten perustaminen Rakennukset on suositetavaa perustaa jatkuva perusmuuri. Perustussyvyyden on otava rakentamismääräyskokoeman mukainen, vähintään 0, m. Näin tuui ei pääse rakennuksen ae, kuten pireie perustettaes kävisi, eikä vie hiekkoja sietä. Paineeisen pohjaveden esiintyminen auee on epätodennäköistä. Pohjavesiesiintymän takia kortteeie ja ei suosite kerin rakentamista. Muuten keri voidaan rakentaa, jos etäisyys pohjaveden pintaan jää kaavan mukaisen suojavyöhykkeen päähän. (Ote Aurinkohiekkojen yeissuunnitemasta, Pöyry 0) Kerin rakentaminen rantakortteeihin on kieetty kaavamääräykseä. Rakennuksen sijoittaminen tontie Rakennuksen sijoittaminen tontie on määrätty asemakaavas sitovasti. Rakennusten sijoitteus on otettu huomioon rakentamisen sopeutuminen maisemaan, uonnonympäristön säiyminen ja hyvien näköaojen aminen tonteita meree ja mmee. Sijoitteun periaatteena on, että rakennukset rakennetaan kahden metrin päähän tontin rajasta, tontin rajan suuntaisesti. Näin tonteie adaan mahdoisimman suuret ja hyvään imansuuntaan aukeavat pihat. Rantatonttien rantaunat voidaan rakentaa rantaviivaan kiinni. Kortteeiden ja 0 ota tontie sijoittaminen on suhteeisen vapaata. Energiantuotanto Aueee suositean ainakin oenergiamuodoksi aurinkoenergiaa. Pohjois-Pohjanmaan einkeino-, iikenne ja ympäristökeskus on kaavaehdotuksen nähtäviä oon aikana muistuttanut, että Aurinkohiekkojen kaava-aueee sijoitettavat maaämpökaivot tarvitsevat mahdoisesti vesiin mukaisen uvan, koska kaava-aue katsotaan sijoittuvan Kourinkankaan pohjavesiaueen kaukosuojavyöhykkeee. Asia tarkentuu myöhemmin.

14 Rakennusmast Aurinkohiekkojen tonteie a rakentaa vaihteevan määrän rakennuksia. Herkkään maisemaan ja asemakaavan kompaktiin rakenteeseen sopii rakennusmassojen suoraviivaisuus, yksinkertaisuus, vähäeeisyys ja rakennusmasn avaaminen maisemaan. Rantakortteeihin kohdistuu kaavamerkintä RA-. Näköakortteeihin kohdistuvat RA- kaavamerkinnät korttein ja ota. RA- merkintä kohdistuu kortteeihin ( ja 0), jotka sijaitsevat etäämmää raviradan kaare. Kaavamerkintöjen isäksi kaikkia tontteja koskevat kaavamääräykset. Kaikie RA-tonteie voidaan sijoittaa eriinen una ukuun ottamatta kortteia. Korttein tontei (kuva a oikea) on tontin korkeuserojen vuoksi pyritty sekeästi rajautuvaan yksimasisuuteen. Näiä tontei unan voi toteuttaa uokkeena jukisivusta ei kato, parvekkee tai yärinteessä, kuitenkin niin, että se on rakennusmass kiinni. Tiojen ketjuttamista esimerkiksi katetui uko-oeskeutioi suositaan rantakortteeis. Tavoitteena on sovittaa Aurinkohiekkojen rakentaminen herkkään dyynimaisemaan ja säiyttää mahdoisimman suuri o tontista uonnontiisena. Tavoitteena on myös ada myös takarivin tonteie hyvä näköa meree edessä oevien rakennusten väistä. Esimerkki jukisivusta työntyvästä massta, joka voisi o esimerkiksi una.

15 Vasemma on esimerkkihahmotema korttein rakennusten ja terasseiden sijoitteusta tonti ja oikea korttein rakennusten sijoitteusta. Kaikkien tonti tarvittavien tiojen sijoittaminen maan rakennukseen vaatii suunnitteijata ja rakentajata tintarpeen ennakointia ja tiojen normaaia huoeisempaa yhteen sovitteua. Autotain tai katoksen sijoittamises asuintiojen yhteyteen tuee ottaa huomioon paomääräykset. Rakennusten muotokiei voi vaihde, eikä esimerkiksi kattomuotoa tai -katevuutta oe määrätty. Vasemma esimerkki päärakennukseen sijoittuvasta autotaista. Oikea mainnokses (Arkkitehdit m) on esitetty rakennusten massoitteua kortteis. Erityisesti kortteeihin -0 voidaan sijoittaa pienipiirteisiä oma-asuntoja.

16 Jukisivut, materiaait ja värit Materiaaei ja väreiä uodaan aueen henki ja tunnema. Rannikon ja matkaiukeskuksen tunnemaan kuuuu raikas mereisyys ja kepeä tunnema. Aurinkohiekkojen aueen uonne uodaan merenrannikon tunnemaa ja perinteitä kunnioittaen. Tavoitteena ei oe tehdä rakennuksista vanhan näköisiä, vaan avuttaa moderni arkkitehtuuri uusi tukinta aueen perinteestä ja ominaisuonteesta. Jukisivujen ota tavoitean imettä, joka poikkeaa omakotitaorakentamisesta. Mereisyyttä ja keveyttä uodaan materiaaei ja väreiä. Rakennusten päävärinä tuee o puhdas vakoinen. Vakoiset rappauspinnat tuovat mieeen ivojen purjeet. Tervatut tai mustat puupinnat tuevat veneiyn perinteestä ja käsitteemättömät tai rautavihtriiä harmaannutetut puupinnat tuovat mieeen perinteisen rantarakentamisen. Aurinkohiekkojen pääasiainen väripaetti on siis vakoinen, musta ja uonnoinen harmaa. Eävyyttä ja yksiöisyyttä rakentamiseen tuodaan tehosteväreiä. Rakennusten jukisivut voivat o rapattua kiviainesta tai puuta. Jukisivuudoitukseksi suositean pystysuuntaista udoitusta, jotta udoituksen taakse pääsevä vesi (viistode) poistuu jukisivun takaa. Ranta- ja näköakortteeihin ei suosite hirsirakentamista. Jos siihen suosituksen sijaan päädytään, tuee rakentaminen toteuttaa yhytnurkkaisena höyä- tai meihirtenä, mieuiten utaverhoituna. Lyhyet nurkat antavat rakennuksee sekeän ja modernin hahmon. Pyöröhirsi pitkänurkkaisena itaan metsäisissä kortteeis, 0. Rakennusten ikkunapuitteiden suositean oevan mahdoisimman huomaamattomia ja jukisivun värisiä. Mainnokses (Arkkitehdit m) on esitetty rakennusten massoitteua. Rakennustapaohjeet mahdoistavat mainnosta huomattavasti monimuotoisemman rakennustavan. Monimuotoinen kattomaaima ei oe perustetu tai suositetavaa. Aurinkohiekkojen rakentaminen rinteeseen, näköapaikan ja reitin sijainti sekä pyrkimys rakennustavan ota sekeämasisuuteen johtavat siihen, että kattomaaiman on otava sekeä. Huopa on perinteinen kattomateriaai Kajoe merenrannas. Katemateriaain vainnas tuee huomioida meren rannan vaativat oosuhteet. Profiiipetikatetta tai tiiikatetta ei auee ita. Katemateriaaina käytetään grafiitinharmaata huopaa tai koneumattua ja mattamaattua vaaeanharmaata

17 petikatetta. Kattomuodoksi suositean rantakortteeiden ota harjakattoa ja ota pekattoa. Kattomaaima voi o moni-imeisempi kortteeis, 0, mutta se ei oe tavoitetavaa. Jukisivuaiheita voivat o ranta- ja näköakortteeis näköaterassit tai upotetut näköaparvekkeet ja näköaunat. Jukisivuihin (mukaan ukien katto) voidaan sijoittaa aurinkopaneeeita. Rakennusten vaisemises suositaan hiittyä tapaa vaista rakennuksia. Vaisimet pyritään integroimaan rakenteisiin tai rakenteiden pintaan. Pihojen rakentaminen ja terassit Aurinkohiekkojen oma-asuntoaue sijoittuu pääosin vanhae maa-ainesten ottoaueee. Ennen rakentamisen aoittamista aue maisemoidaan ja tonteista muotoian rakennuskepoisia. Aueen voimakas muokkaaminen tarkoittaa, että tontit ovat suurimmaksi oksi pajasta hiekkaa kun rakentaminen akaa. Tavoitteena on, että pihojen ime Aurinkohiekoi on mahdoisimman kevyt ja uonnonmukainen. Kortteeis 0 puustoa tuee pyrkiä säiyttämään mahdoisimman pajon, jotta tonttien metsäinen tunnema säiyy. Pitkäaikaisena tavoitteena on, että aueen pajaie ja muokatuie hiekkadyyneie eviää Hiekkasärkie uonteenomaista kasviisuutta. Pihojen suunnitteus kannattaa huomioida hiekan siirtyminen tonti. Hiekkaa voi joutua aika ajoin siirtämään tonti. Seunpääkivi sokkein vieressä estää hiekan siirtymistä. Esteettömyyteen tuee auee kiinnittää erityistä huomiota, vaikka o tonteista sijoittuu rinteeseen. Liikkuminen hiekas on vaikeaa ja metsätontei kuutuksen herkkää. Kukuväyiksi suositean puurakenteita (kuvat a). Esimerkkejä kukuväyien detajoinneista. Hiekan iikkumisen ja kasviisuuden kehittymisen vuoksi tonttien uko-oeskeutit sijoitetaan rakennetuie terasseie ja rantakortteis itureie. Terasseja voi toteuttaa tontie useita. Terassien sijoittamises on hyvä huomioida oeskeue parhaat imasuunnat, maisema ja tontin korkeuserot. Tämän, tonttien pinta-an ja yksityisyyden avuttamisen vuoksi terassien sijoittamises suositaan ajatusta yksipihaisuudesta. Terassit tuee toteuttaa kevytimeisesti. Terassien aitaamista tai kaiteita tuee mahdoisuuksien mukaan vättää. Jos aitaaminen on tarpeeista, tuee se toteuttaa mahdoisimman eeettömästi. 0

18 Esimerkkejä terassien toteuttamisesta ja terassikausteista. Terasseis ja muis vaativiin oosuhteisiin atistuvis rakenteis ei suosite käsitteemätöntä painekyästettyä puuta, vaan rakenteet toteutetaan joko käsitteemättömästä puusta, ämpökäsiteystä puusta tai puukomposiitista. Jos käsitteemätöntä painekyästettyä puuta hautaan vättämättä käyttää, niin se itaan ainoastaan muiden rakenteiden, kuten terassiudoituksen a, piios. Materiaaivainnas on tärkeää kiinnittää huomiota kestävyyteen, ekoogisuuteen ja visuaaisuuteen. Käsitteemättömät puuot suojataan hoamiseta rakenteeisesti. Tämä tarkoittaa oikeanisia perustusrakenteita, terasseiden kattamista ja riittävän järeää puutavaraa. Terassit voidaan sittaa. Terasseie ei suosite muovisia vaokatteita tai seiniä vaativien uonnonoosuhteiden vuoksi. Esimerkkejä istutusmahdoisuuksista.

19 Terassit voidaan kattaa tai rakennusmast yhdistää toisiin eriisi rakentei tai kattei. Istutukset sijoitetaan terassirakenteiden yhteyteen. Aurinkohiekkojen tonteie itaan istutettavaksi ainoastaan aueee uonteenomaisia ja auee jo esiintyviä kasveja kuten rantavehnää, sianpuoa tai variksenmarjaa (kuvat a). Aueee ei a istuttaa puita tai yi metrisiä penita. Aurinkohiekkojen aueee ei a tuoda haketta. Vasemma sianpuoa ja keskeä rantavehnää (kuvat Jukka Stop) ja oikea variksenmarjaa. Pihan aitaamisen voi tarvittaes toteuttaa rakenteeisena ei rakennusmassoihin iittyen kuten rimoituksena. Yksityisyyttä joudutaan pohtimaan tontei (), () sekä (,). On suositetavaa, että terassirakenteiden sijoittamise ja rajaamise pyritään uomaan yksityisiä tioja. Hiekkaisten tonttien aitaaminen on uonnotonta ja se voi vaikuttaa erittäin pajon hiekan iikkumisen muuttumiseen. Raja-aidat itaan vain vättämättömissä kohteis. Tonttien aitaamista suositean Lohiakson tonti. Tonttien autoiue ja raskaammae kukemisee varatut ot suositean asfatoitaviksi. Autojen pysäköinti ja iikenne tonti tuee suunnite niin, että mahdoisimman pieni o tontista asfatoidaan. Tonttien ajotietä tai sisäisiä kukuväyiä (jankuku) ei a atoittaa tai kivetä. Laatoitus peittyisi hiekkaan nopeasti. Tonttien iiaista kiveämistä, muokkaamista ja piharakentamista tuee vättää koko Aurinkohiekkojen auee.

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI LUOVUTETTAVA TONTTI 2013

NAANTALIN KAUPUNKI LUOVUTETTAVA TONTTI 2013 NAANTALIN KAUPUNKI LUOVUTETTAVA TONTTI 2013 ITÄ IMMANEN 529 28 25 5 . NAANTALI Luovutettava tontti 2013. ITÄ-IMMANEN 529-28-25-5. Sijaintikartta ITÄ-IMMANEN LUOVUTETTAVA TONTTI SYKSY 2013 14.3.2007BM K.osa

Lisätiedot

OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI 4 532-406-45-3 OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA 16.7.2014

OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI 4 532-406-45-3 OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA 16.7.2014 OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI 4 532-406-45-3 OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA 16.7.2014 Korkeusjärjestelmä N60 ja koordinaattijärjestelmä kkj3 NASTOLAN KUNTA RAKENNUSTAPAOHJEET

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA Kaavoitus vireille 27.3.28 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 91 OULU Puhelin 1 241 46 Telefax 1 241 461 Etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGINVALTUUSTON VALTUUSTOSEMINAARISSA 7.4. KÄYTY KESKUSTELU JA MUUTOSESITYKSET 7.3.2011 PÄIVÄTYSTÄ RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA

VIRTAIN KAUPUNGINVALTUUSTON VALTUUSTOSEMINAARISSA 7.4. KÄYTY KESKUSTELU JA MUUTOSESITYKSET 7.3.2011 PÄIVÄTYSTÄ RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA I VIRTAIN KAUPUNGINVALTUUSTON VALTUUSTOSEMINAARISSA 7.4. KÄYTY KESKUSTELU JA MUUTOSESITYKSET 7.3.2011 PÄIVÄTYSTÄ RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA Muutettavaksi esitetyt kohdat alleviivattu II VIRTAIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AK AKR AP AR AO AOR AL AH AM P PL PV Y YL YH YO YS YY YM YK YU Asuinrakennusten korttelialue. Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Nurmijärven rakennusjärjestys

Nurmijärven rakennusjärjestys Nurmijärven rakennusjärjestys Valtuusto 19.6.2013 88 Voimaantulo 1.7.2013 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.1 Soveltamisala 3 1.2 Rakennusjärjestyksen tavoite 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Kangasalan rakennusjärjestys 2015

Kangasalan rakennusjärjestys 2015 Kangasalan rakennusjärjestys 2015 1 KANGASALAN RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimipaikka ja osoite Kunnanvirasto II, Urheilutie 13, PL 50, 36201 Kangasala, www.kangasala. /asuminen_ja_ymparisto/rakennusvalvonta

Lisätiedot

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 )

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 ) ILMAJOEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.5.2002 1. MERKINNÄT, SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Merkinnät Määräykset, jotka on painettu tällä normaalilla kirjasintyypillä ovat varsinaisia

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 18.06.2012 voimassa 31.07.2012 alkaen 2 I LUKU YLEISTÄ... 5 1 Tavoite... 5 2 Soveltamisala... 5 3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5

Lisätiedot

Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011

Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011 Rakennusvalvontajaosto 19.1.2011 Tekninen lautakunta 15.2.2011 Kunnanhallitus 21.2.2011 Kunnanvaltuusto 11.4.2011 Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011 2 HOLLOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.6.2011 I LUKU

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 5 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENNUSTAPAOHJEET KALAJÄRVI 304-306 28.4.2009 2 PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan että rakennuksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS. Liite 7 valtuuston 28.4.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 28 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

RAKENNUSJÄRJESTYS. Liite 7 valtuuston 28.4.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 28 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Liite 7 valtuuston 28.4.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 28 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto on hyväksynyt 28.4.2014 Voimaantulo 1.6.2014 Ympäristölautakunta 11.3.2014 13

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 3 2.1 Talousrakennuksen

Lisätiedot

HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009

HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009 HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009 Raahen kaupunki /kaavoitus Hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.5.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 RAKENNUSTAPAOHJE 4 2 SUUNNITELMAT 5 2.1 Rakennuslupapiirustukset

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009

KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.0 Tavoite 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 3 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN

Lisätiedot

Puumalan kunnan rakennusjärjestys 2015

Puumalan kunnan rakennusjärjestys 2015 Tekninen lautakunta 18.6.2014 25 liite no 14 Tekninen lautakunta 4.9.2014 31 liite no 15 Tekninen lautakunta 28.10.2014 36 liite no 16 Tekninen lautakunta 22.1.2015 1 liite no 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestys

Lisätiedot

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET KENRAALNKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS 5.5.007 tark..9.009 SSÄLLYSLUETTELO:. OHJEDEN SOVELTAMSALUE.... SUUNNTTELUOHJEDEN TARKOTUS.... YLESTÄ.... SUUNNTTELUSSA TARVTTAVEN

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

Länsi-Turunmaa. Rakennusjärjestys

Länsi-Turunmaa. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuuston 16.11.2009 hyväksymä 2(33) JOHDANTO... 4 TAUSTA... 4 ERITYISALUEET JA OMINAISPIIRTEET... 4 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ... 4 I LUKU... 5 1. SOVELTAMISALA... 5 2. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 4 Rakennuksen sopeutuminen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS...

LOHJAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 (27) LOHJAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS... 4 KAUPUNGINVALTUUSTO ON HYVÄKSYNYT X.X.X. XX... 4 NOUDATETAAN 1.X.2014... 4 I LUKU YLEISTÄ... 4 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen...

Lisätiedot