P E N T A G R A M M I TEEMANUMERO: VESIMIEHEN KIELI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P E N T A G R A M M I TEEMANUMERO: VESIMIEHEN KIELI"

Transkriptio

1 P E N T A G R A M M I TEEMANUMERO: VESIMIEHEN KIELI Vesimies on kaikesta läpinäkyvää tekevä henki. Se selittää ihmiselle kuka hän on, mikä on hänen paikkansa ja mikä kehitys häntä odottaa. Sisällys vuosikerta, nro 4 3 VESIMIEHEN TÄHTIKUVIO JA SEN ASTROSOFINEN MERKITYS 9 ETSIJÄT 10 MILLOIN VESIMEHEN AIKA ALKAA 16 KATSAUS MENNEISYYTEEN 18 MERKKEJÄ VELJESKUNNAN JALANJÄLKIÄ SEURATESSA 24 GOTTORFIN KARTTAPALLO 30 SUURI HERÄÄMINEN 34 RUUSURISTIN 400 VUOTTA 40 VESIMIES VEDENKANTAJA

2 LECTORIUM ROSICRUCIANUMIN, KULTAISEN RUUSURISTIN KANSAINVÄLISEN KOULUN AIKAKAUSLEHTI Pentagrammi -lehden tarkoituksena on kiinnittää lukijoiden huomio uuteen aikaan, joka nyt on ihmiskunnan kehityksessä koittanut. Pentagrammi on kaikkina aikoina ollut uudestisyntyneen ihmisen, uuden ihmisen symboli. Se on myös symboli kaikkeudesta ja sen ikuisesta syntymisestä, jossa toteutuu jumalallinen suunnitelma. Symbolilla on arvonsa kuitenkin vain silloin kun se rohkaisee toteuttamiseen. Ihminen, joka toteuttaa Pentagrammia mikrokosmoksessaan, omassa pienoismaailmassaan, on transfigurismin polulla. Pentagrammi kutsuu lukijaa toteuttamaan itsessään tämän henkisen vallankumouksen. YHTEYSTIEDOT: Osoite: Lectorium Rosicrucianum PL Hämeenlinna Sähköposti: Kotisivut: Pankkiyhteys: Sampo

3 VESIMIEHEN TÄHTIKUVIO JA SEN ASTROSOFINEN MERKITYS Tähtien viisaus Jos ihminen oivaltaa sen vaikutuksen ihmiskunnan tietoisuuteen, hänellä on käsissään maaginen avain, jolla hän voi avata oven ja päästä uuteen elämään. Ihmisen yksilöllisen kohtalon tutkimisen ja maailmankaikkeutta ohjaavien ja siellä risteilevien suurten yhteyksien ymmärtämisen välillä on valtava ero. Jälkimmäisissä on kysymys energioista, jotka stimuloivat ihmiskunnan kehitystä vapauttavasti. Kysytte: mistä vapautumiseksi? Vaikeuksista, vaivasta ja murheesta, huolista, rajoittuneisuudesta, kateudesta ja itsekkyydestä. Se on mahdollista, kun ihminen löytää sisimmästään oikean lähtökohdan, jumalallisen kipinän, joka liittää hänet aurinko-makroksen suureen elämään. Vesimiehen ajanjakson energiat voivat olla siinä erityisen hyödyllisiä. Avain tähän ihanaan elämään on sielun tasolla. Tästä johtuen astrologia, joka perustuu poikkeuksetta persoonallisuuden elämään, ei voi olla avuksi. Päinvastoin, kun ihminen tulee uuden sielun nojalla ryhmään, jonka tunnusmerkki on ykseys aivan toisella tasolla, hän murtautuu vapaaksi henkilökohtaisen horoskooppinsa verkosta. Mitä pitemmälle hän pääsee sielun kehittymisen tiellä, sitä epätarkemmaksi hänen horoskooppinsa muuttuu. Se johtuu siitä, että tähtien energiat vaikuttavat häneen täysin uudella tavalla: häntä koskettaa toisenlainen värähtely. KOSMISEN ENERGIAN TASOT Ihmiskunta on elämänaaltona yhtä maailmankaikkeuden kanssa. Se on kaikkeuden ilmennyksen ruumiin elävä solu. Ihmiskunta on siten kosmoksesta tulevien mahtavien energioiden polttopisteessä. Energiat saapuvat kolmelta tasolta ihmiskuntaan: aurinkokunnasta ja sen planeetoilta, eläinradasta kaksinetoista suurine tähtimerkkeineen sekä eräistä suurista konstellaatioista. Tämän lisäksi ihmiskuntaa ohjaavat Maan erityinen sfääri ja sen vaikutukset. Nämä kaikki edustavat erilaisia värähtelytasoja, joista kullakin on omat ihmisen kehityksen rinnalla kulkevat ominaisuutensa. ELÄINRATA, IKKUNA MAAILMAN- KAIKKEUTEEN Ihmiskunnan nykykehityksessä eläinradan energiat vaikuttavat maapalloon. Ne ovat ensisijaisesti yhteydessä ihmisen sieluntilaan, koska tehtävä on juuri tuolla tasolla: irrottautua maisen persoonallisuuden kapselista ja sallia uuden, universaalin sieluntilan herätä! Eläinratamme kaksitoista tähtimerkkiä vastaanottavat puolestaan monia energiavirtoja makrokosmoksesta. Ne kulkeutuvat yhdessä kunkin tähtikuvion energian kanssa aurinkokuntaamme ja koskettavat matkallaan myös Maata, pikkuista tomuhiukkasta äärettömässä avaruudessa. Meille tämä kaikki on kuitenkin erittäin tärkeää, sillä niiden 3

4 Pasuunan törähdys, Fama, joka herättää ihmisen elämään uudesta sieluttamisesta. Kuvitus käsikirjoitukseen de Apocalyps en het einde der wereld (Apokalypsi ja maailmanloppu), Béatus de Liebana. 1000luvun keskiosa, Pariisi, kansalliskirjasto. yliäänissä luoksemme saapuvat myös tulevien aikojen kolme mahtavaa elämänprinsiippiä, joita tapaamme sanoa Uranukseksi, Neptunukseksi ja Plutoksi. Tämä on tapa, jolla eläinratamme toimii ikkunana maailmankaikkeuteen. Tuon ikkunan ihminen voi avata kahteen suuntaan, joko kolmiulotteiseen aineen maailmaan, jossa nyt elämme, tai kosmiselle alueelle, joka on langenneen ihmiskunnan alkukoti ja 4

5 jonne sen täytyy palata. Magneettinen kytkin suunnanvalintaa varten kätkeytyy jokaisen ihmisen omaan sisimpään. TÄHTIVUODET Auringon kevättasauspisteen siirtyminen taaksepäin eläinradalla kestää noin vuotta. Maa ja ihmiskunta ovat sen vaikutuksesta eläinradan jaksoittain muuttuvien vaikutusten alaiset. Tällä hetkellä kevättasauspiste on siirtymässä Kaloista (Pisces), Vesimieheen (Aquarius). Niinpä ihmiskunta on uuden vaiheen, Vesimiehen ajanjakson, kynnyksellä. Jokainen uusi ajanjakso avaa uuden oven, josta ihminen voi kulkea alkuperäisen elämäntilan vapauteen. Myös nyt Vesimiehen ajanjakson alkaessa ihminen voi valita: tarjoanko sielulle vapauden vai jatkanko takertumistani tähän maailmaan? Jokainen yksilö tuodaan tämän kysymyksen eteen tietoisesti tai tiedostamattaan. Kukaan ei voi välttää kosmisia säteilyjä. Ne vaikuttavat kaikkeen ja jokaiseen, ja tällä aikojen kriisihetkellä valinta on mahdollinen: nousu suurenmoiseen uuteen kehitykseen, myötäliike alkuperäistä kosmosta liikuttavien voimien kanssa, tai voimakas tempautuminen jatkamaan Maan kehityksen mukana, joka kestää kokonaisen ajanjakson. Eläinrata tarjoaa näin hyväksemme aukon uuden elämän valovanalle tai pysyy tämän luonnon läpipääsemättömänä kalteri-ikkunana. VESIMIEHEN VAIKUTUKSET Eläinradan kaksitoista merkkiä on jaoteltu neljän elementin mukaan: maata, vettä, ilmaa ja tulta. Aquarius on ilman merkki ja sen vaikutus toteutuu etupäässä aurinkokuntamme eetterialueilla. Jos pitää aurinkokuntaa ruusuristiläisten tavoin elämää sykkivänä järjestelmänä, tietää, että aurinkoruumiin eetterisfääri kantaa kaikkien olentojen ja elämänaaltojen eetteriruumiita. Sitä kannattelee puolestaan Kristus-henki, jonka myötä se värähtelee ja joka tahtoo vetää Maan oikealla tavalla ylös tuohon kenttään. Kun aurinko siirtyy peruutusliikkeessään Vesimiehen merkkiin, eetterialueet sähköistyvät entisestään. Vesimies vapauttaa niissä uutta energiaa ja irrottaa aineesta. Ihmiselämä siirtyy yhä enemmän eetteritasolle. Ihmisten on pakko irtautua aineesta ja he voivat tulla tietoisiksi eetteritasolla ja tehdä havaintoja ja toimia siellä. Esimerkkinä tästä on kännykkä. Jokainen kännykkään puhuva vastaantulija keskittyy tietoisuudellaan virtuaaliseen atmosfääriin, jossa puhelu käydään, ja havainnoi ympäristöään vajavaisesti, mikä aiheuttaa vaaratilanteita. On kysymys erittäin merkittävästä prosessista. Ratkaisevaa onkin, kuinka se toteutuu. Eteerisen tietoisuuden saavuttamisprosessi on yhteydessä ajatteluaineen eli heijastavan eetterin tietoiseen käyttöön. Se on ajattelukyvyn perusta. Ihmiskunnan nykyisessä sfäärissä kehittyy pääasiassa kaksinapaista, bipolaarista loogista ajattelua. Max Heindelin Ruusuristiläisten kosmologiassa sitä sanotaan konkreettisen ajattelun sfääriksi. Luova ajattelukyky, joka pystyy olemaan abstraktisen ajattelun sfäärissä, kuuluu tietoiseen sielunelämään. Se kehittyy, kun aurinkoelämä alkaa ihmisessä, sillä todellinen ajattelukyky on sielun ruumis. Voimme paremminkin todeta, että uusi sielu ja uusi ajattelukyky kehittyvät yhdessä, eikä niitä voi ajatella erillisinä. Nimenomaan tällaiset kehitykset voimistuvat erityisten energioiden vaikutuksesta, jotka saa- 5

6 vuttavat ihmiskunnan Vesimiehen kautta. Neljä tuntemaamme eetteriä puhdistetaan sielua varten ennennäkemättömällä, väkevällä tavalla, ja viides eetteri, tulieetteri, tekee läpimurron ja avaa elävälle sielulle tien yhtyä hengen voimaan. Jo tällä hetkellä Vesimies edistää ajattelukyvyn kehittymistä ja siihen liittyviä toimintoja. Ennennäkemättömiä tieteellisiä löytöjä ilmaantuu, samalla kun todella ymmärtävä, epäitsekäs lähimmäisenrakkaus voimistuu huomattavasti. AUTOMAATTINEN PELASTUMINEN AINEESTA VAPAUTUMISEN SEURA- UKSENA? Monien nyt Vesimiehen ajanjakson huomioivien etsijöiden mielestä materian muuttuminen hienommaksi tarkoittaa kauan odotettua, automaattista vapautusta ja pelastusta Vesimiehen ansiosta. Sellaista ei kuitenkaan tapahdu. Ihmiskunta ei vapautunut myöskään Kalojen aikakaudella, huolimatta siitä, että Kristus ilmaantui maan ilmakehään. Päinvastoin. Jotta voisimme käsittää tämän, on välttämätöntä tutkia planeettojen toimintaa tarkemmin. Jokaisella eläinratajaksolla energiat ilmenevät mm. planeettojen toiminnan vaikutuksesta. Aurinkokuntamme viisi näkyvää planeettaa, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus sisältävät itse kukin energioita, jotka edistävät persoonallisuuden kehittymistä ja, korkeammassa oktaavissaan, sielun kehittymistä. 1 Saturnuksen, kynnyksenvartijan, takana seuraavat kolme transsaturnaalista planeettaa Uranus, Neptunus ja Pluto, jotka löydettiin vasta uudella 1 Rijckenborgh, J. van, Dei Gloria Intacta, Rozenkruis Pers, Haarlem, 1946, s ajalla 2 ja jotka liitetään täysin uusien ominaisuuksien emanoitumiseen. Niitä sanotaan myös mysteerioplaneetoiksi. Ne toimivat hengen tasolla ja kehittävät ihmisen kolme korkeampaa kykyä: mielikuvituksen, inspiraation ja intuition. Lähiaikoina on löydetty myös muutama pikkuplaneetta: Chiron 3, jota sanotaan Uranuksen välittäjäksi tai avaimeksi, sillä se kiertää aurinkoa pitkulaisella radallaan, joka leikkaa Saturnuksen ja Uranuksen radat; Neptunuksen avain on Pholus 4. Myös sen aurinkoa kiertävä pitkä rata koskettaa Saturnuksen ja Neptunuksen ratoja. MYSTEERIOPLANEETTOJEN VAIKUTUS VESIMIEHEN AJALLA Näkyvät planeetat synnyttävät persoonallisuuteen vaikuttavien värähtelyjen lisäksi korkeasti värähtelevää energiaa, joka vaikuttaa ihmiskuntaan toisella värähtelytaajuudella. Tämä pätee etenkin kolmeen mysteerioplaneettaan. Kullakin ajanjaksolla on omat planeettavaikutuksensa, joista toistuvasti uusi, ajan hengen väistämättä vaatima tehtävä kohtaa ihmiskunnan. Kalojen aikakauden Mars on vaikuttanut suuresti aina tähän päivään saakka. Mars-planeetan energia kuuluu meidän aikaamme ja liittyy Kalojen merkkiin. Meidän on taisteltava Yhteydessä läpimurron merkkiin (Kalat) ajankohtaista on taistelu totuudesta. 5 2 Uranus 1781, Neptunus 1846, Pluto Chiron löytyi v ja sen kiertoaika on 50 v. 4 Pholus löytyi v ja sen kiertoaika on 92 v. 5 Gorissen, Gisela, Astrosophie Urachhaus, s

7 Marsin energialla on voimakas vaikutus, joka vahvistaa ihmisen elämänvoimaista toimintaenergiaa. Mars voisi edistää Kristus-impulssin, jota se säteili maailmaan Kalojen aikakauden alussa, muuntamisessa vapauttavaksi toiminnaksi. Kuinka moni on hyödyntänyt tätä apua tarkoitetulla tavalla? Tarkastellessamme kuluneita 2000 vuotta näemme pääasiallisesti Marsin kielteisiä vaikutuksia: konflikteja, sotia ja tuhoa. Vapauttavuus on muuttunut vastakohdakseen. Vain suhteellisen pieni yksilöiden ryhmä on valinnut myönteisen kehityksen. Vesimiehellä on Kalojen aikakauden tuen ohella muita auttajia. Jupiter, hyvyyden ja ymmärryksen planeetta, hillitsee Mars-energian kielteisiä puolia, ja se alkaa hallita yhä enemmän Vesimiehen ajan alkaessa. Se johtaa kauaskantoisiin seuraamuksiin yhteiskunnalle ja maailmanrauhalle. Jupiter auttaa ihmistä lähestymään Vesimiehen tavoitetta: uuden ryhmätietoisuuden kehittymistä, jonka pohjana on harmony and understanding (niin kuin Hair-musikaalissa sanotaan) eli tietoisen sielunelämän tunnusmerkit. Vesimiehen ajanjakson loppupuolella Venus nousee hallitsevaan asemaan ja ilmentää universaalin rakkauden energioita ennennäkemättömällä tavalla. URANUS Toinen Vesimiehen apuri on Uranus, joka on yhteydessä Marsiin ja edustaa Merkuriuksen voimien korkeampaa oktaavia. Merkurius vaikuttaa älyyn ja luo henkistä joustavuutta. Uranus läpäisee ihmisjoukot sähköistävillä ja vahvistavilla impulsseillaan synnyttäen henkisiä vallankumouksia, jotka aiheuttavat suuria muutoksia. Yksittäisessä ihmisessä Uranus jalostaa havainnon sisäiseksi näkemiseksi, mielikuvitusvoimaksi, ja selvänäköisyydeksi. Uranus on ensimmäinen kolmesta mysteerioplaneetasta, jotka edustavat Vesimiehen ajalla esoteerisia planeettahallitsijoita. Se on jumalten isä, alku, sekä uuden polun luoja. Uranus on samalla korkea Kristus-symboli, kuten jokainen esoteerinen tutkija tietää. Silloin Kristus ei ole enää karitsa, joka lunastaa maailman synnit, eikä ihmisten kalastaja, vaan suuri, universaali, sädehtivä rakkaudenvoima, aito ja todellinen kosminen kaikkeuden värähtely. 6 NEPTUNUS Neptunus, toinen mysteerioplaneetta, työskentelee inspiraatiovoimalla. Neptunusvoima paljastaa luovilla kyvyillään uuden ihmisen henkisen hahmon: tietoisella yhteydellä henkikipinään synnytetään universaaleja ideoita. Neptunus vahvistaa henkistä kuulemista ja kehittää ihmiseen henkisten siteiden tunnon. Neptunus säteilee energiaa ryhmätietoisuuden aktivoimiseksi uuden sielun pohjalta. PLUTO Lopulta Pluto, kolmas mysteerioplaneetta, ruumiillistaa intuitioenergian ja tukee henkisen tahdon kehitystä ihmisessä. Se on myös yhteydessä toimintatahtoon ja kykyyn tehdä intuitiivisesti oikea asia oikealla hetkellä. Tämä on maaginen kyky, joka syntyy välittömästä yhteydestä monadiin, ihmisen henkiseen prinsiippiin. Pluto ilmaantuu kokemussfääriimme vasta, kun syleilemme transfiguraation ideaa ja ymmärrämme sen. Pluto vie perusteelli- 6 Dei Gloria Intacta, 1. painos Helsinki 2003, s

8 seen rakennemuutokseen. Elämä ja elämänasenne joutuvat totaalisen tarkistuksen kohteiksi. Ihmisellä, joka kokee kolmannen mysteerioplaneetan voiman tietoisesti, on uusi rakenne jo paikallaan; hän on jo periaatteessa toteuttanut vapautetun henkisieluihmisen. Siinä missä Neptunus näyttää meille henkisen elämämme suunnan ja tarjoaa henkisen inspiraation sitä varten, Pluto mahdollistaa meille siitä todistamisen. Pluto hallitsee siellä, minne me emme enää persoonallisuuksina pääse. Pluto ei ole turhaan sen jumala mitä ei voi nähdä! Se tarjoaa ihmiskunnalle mahdollisuuden toteuttaa sen, mikä ei ole kuviteltavissa, nousta ylös aineellisuuden rajoitteista ja vankeudesta, murtautua ylösnousemukseen ja tulla aurinkokunnan asukkaaksi. Toisaalta se on tuhoaja: tämä mystinen planeetta murtaa voimakkaasti kaiken, mikä on tällä tasolla epäpuhdasta. MYSTEERIOPLANEETTOJEN PIMEÄ PUOLI Vesimiehen esoteeriset planeettahallitsijat eivät tuo vapautusta, jos niiden energiaa käytetään maahan suunnatusti, siis minäkeskeisesti. Uranus ajaa negatiivisesti voimaansa reagoivat ihmiset ekstaasiin ja hillittömyyksiin. Neptunus aiheuttaa negatiivisesti reagoiville illuusioita ja tietoisuuden liukenemista eetterimaailman suuriin vesiin. Kielteisessä tapauksessa Pluton energia johtaa lopulta (itse)tuhoon ja yllättävään radikalismiin. Estoton seksuaalinen vapaus (Uranus), huumaavien aineiden väärinkäyttö (Neptunus) ja lisääntyvä radikalismi (Pluto), jotka alkoivat 1960-luvulla, ovat saavuttaneet useilla seuduilla kauhistuttavat mittasuhteet. Niitä voidaan pitää kielteisinä reaktioina mysteerioplaneettojen kasvavaan vaikutukseen. VESIMIES, SUURI PALVELIJA Tästä lyhyestä astrosofisten, Vesimiehen ajalla merkittävien yhteyksien kuvauksestamme nousee yksi asia ylitse muiden: jumalallisten voimien ponnistus ihmiskunnan auttamiseksi äärettömällä rakkaudella ja kärsivällisyydellä. Suunnattomia energioita stimuloidaan, jotta langennut ihminen ja luomakunta saataisiin ohjattua takaisin alkuperäiselle evoluutiokaarelle. Aineen vankila murretaan auki ja sinne kahlitut elämänaallot vapautetaan. Näitä ponnisteluja tehdään joka ainoan yksilön edestä. Ne vahvistavat meitä jokaista, niin että voimme tehdä päätöksemme. Vesimiestietoisuus ylittää persoonallisuuden. Vesimiessäteily ilmenee henkisesti ryhmätoimintana ja ryhmätyönä. Jumalallista henkeä hengittävään sieluun nojatessaan sen vaikutus on yhdistävä. Ryhmän laki on palveleminen. Se on Vesimiehen sanoma! Näemme miehen, joka kantaa piripintaan täytettyä vesiruukkua olallaan. Veden hän vuodattaa kaikkien ja kaiken ylle: varauksetta, äärettömässä rakkaudessa, ilman että vesi milloinkaan ehtyy. Tällainen palvelualttius on luovaa; se on uudistuneen, jumalallisen ihmissielun todellinen luonto. KIRJALLLISUUTTA: Rijckenborgh, J. van, Dei Gloria Intacta, Helsinki, 1. painos Gorrissen, Gisela, Astrosophie des Tierkreises und der Planeten. Uracchaus, Stuttgart Chironin ja Pholuksen osalta katso: 8

9 ETSIJÄT Sumu laskeutui, pimentyi yö, lyhdyt kalpeat kukkansa nostaen. Kuulin hiljaisten, näkymätönten askelten kaiun joku laahustaa kai halki sumuisen yön. Moninaisen, musertavan tuskan sankasta usvasta kohosi synkkä kuva, se liikkui hitaasti, ilmestyi valoon, hetken harmaana, sitten sumu verhoi sen. Etsijöitä. Väsyneinä, hylättyinä, toisten nukkuessa kodin turvassa, levottomina tyhjillä kaduilla he ajavat takaa kadotetun isänmaansa unikuvaa. Murheelliset askeleensa kaikuvat läpi yön ohi mustana ammottavan ikkunaruudun. Syvällä sydämessäni, niin täynnä toivoa, kaipuuni valitus niiden ääneen sekoittuu. Kirjasta: P.N. van Eyck, Uitzichten (Näköaloja), Bussum,1912. Pentagrammin suomennos. 9

10 MILLOIN VESIMIEHEN AIKA ALKAA? Jo 1900-luvun alusta, ja erittäin selvästi vuodesta 1968 lähtien, ihmiskunta on vastaanottanut voimakkaita henkisiä impulsseja, jotka luetaan Vesimiehen tähtikuvion ansioksi. Impulssit ilmenevät: perittyjen normien ja arvojen hylkäämisenä hierarkkisten ja autoritääristen rakenteiden hylkäämisenä hienomateriaisten, esoteeristen ja henkisten todellisuuksien tiedostamisena epäaitojen arvojen paljastumisena. Näille impulsseille herkkä ihminen kokee konkreettisesti, että elämme henkisen murroksen aikaa. Usein tämän perusteella päätellään, että Kalojen aikakausi on jo kokonaan jäänyt taa ja että olemme jo siirtyneet Vesimiehen aikakauteen. Kun haluamme määrittää, milloin Vesimiehen aikakausi todellisuudessa alkaa tai alkoi, ilmenee suuria eroja eri lähteitä verratessamme. Siis milloin? Eikö uusi ajanjakso alakin aina silloin, kun auringon kevätpäiväntasauspiste siirtyy (näennäisen) peruuttavassa liikkeessään yli ekliptikan eläinratamerkistä toiseen? Periaatteessa asia on juuri näin, mutta vastaus kysymykseen riippuu omaksutusta katsantokannasta, kuten kohta huomaamme. IAU:n laskelmat eläinratamerkkien eri aikakausien kestoista perustuvat fyysisten tähtikuvioiden heijastumiseen vuoden 1928 ekliptikaan. Eläinradan kaksitoista näkyvää tähtikuviota ovat taivaankannessa suuria sektoreita, ja kun ne heijastetaan taivaan päiväntasaajalle, ne valtaavat suuria alueita. IAU erottelee tällä tavalla eri aikakausien keston. Kun asiaa tarkastellaan kuvallisen eläinradan perusteella, Vesimiehen aikakausi alkaa vasta vuonna 2601 jkr. Tämäkään ei ole täsmällistä, sillä Kalojen ja Vesimiehen aikakaudet menevät osittain päällekkäin. Näemmekin taivaan päiväntasaajalla alueen, jolle heijastuu sekä Kalojen tähtikuvion loppu että Vesimiehen tähtikuvion alku. Impressio Pluto- Charonista avaruuden äärirajoille eksyneenä. Jääkiteet ja materia muodostavat maiseman. Don Davis 10

11 Ajanjakso International Jan van Sideerinen Rudolf Astronomical Rijckenborgh eläinrata (3) Steiner (4) Union (1) ekr Härkä alkaa kesto vuosia Oinas alkaa kesto vuosia jkr Kalat alkaa kesto vuosia Vesimies alkaa kesto vuosia ASTROLOGINEN ELÄINRATAMERKKI Sideeristen (astrologisten) eläinratamerkkien perusteella saadaan toisenlainen kuva. Tässä systeemissä taivaan päiväntasaaja jaetaan kahteentoista 30 asteen sektoriin. Olettaen että tähtijakson toiminnan huippu osuu sen keskivaiheille, siirrettiin kunkin ajanjakson rajoja 1080 vuotta eteen- ja taaksepäin. Geometrisena referenssipisteenä pidetään Härän silmää (Aldebaran ). Tämän käsityksen mukaan Vesimiehen ajanjakso kestää 2160 vuotta ja alkaa vuonna 2375 jkr. Astrologiassa ei katsella näkyviä tähtikuvioita vaan geometrisesti määrättyjä sektoreita, joista jokaiseen vaikuttaa jokin tähtikuvio. Lähtökohdaksi mainitaan vuoden 0 konstellaatiot sellaisina kuin ne näkyivät Kristuksen syntymähetkellä. Eläinradan astrologinen merkki on yhteydessä ihmisen henkilökohtaiseen sielunelämään. Oletetaan, että Kristuksen syntymä oli Atlantiksen jälkeiselle ihmiskunnalle olennainen, sielua muovaava impulssi. Siksi tuon hetken konstellaatio pätee astrologisesti koko Atlantiksen jälkeiseen ajanjaksoon. Ekliptika tarkoittaa kehää taivaalla, jonka aurinko näyttää kulkevan vuoden aikana maan vaikutuspiirissä. Maan päiväntasaaja on 23,5 asteen kulmassa ekliptikaan, taivaan päiväntasaajaan nähden. Eläinrata ja eläinratamerkit eivät niin ollen täsmää sektorien vasempien eikä oikeiden laitojen kanssa. Tähtien konstellaatiot eivät myöskään pysy samoina, sillä sitten Kristuksen syntymän tähtikuviot ovat siirtyneet yhdellä merkillä taaksepäin. Astrologiassa pidetään kuitenkin kiinni vuoden 0 konstellaatiosta. Syventymättä tämän enempää astronomisiin ja astrologisiin taustoihin viittaamme kahteen lausuntoon, joista toinen on J. van Rijckenborghin, toinen Rudolf Steinerin VUOTTA KADOKSISSA? Jan van Rijckenborghin mukaan Vesimiehen ajanjakson vaikutukset ovat olleet näkyvissä jo 1900-luvun alusta. Hän toteaa asiasta vuonna 1966: Kiinnitimme jo aiemmin huomionne siihen, että ihmisen tekemisissä ta- 11

12 pahtuu yhä nopeammin kasvava psyykkinen muutos. / / Käsittääksemme muutos on alkanut tämän vuosisadan alussa, ensi alkuun lähes huomaamattomana, mutta nyt, etenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana, se on lähtenyt leviämään yhä selvempänä. 7 Rudolf Steiner esittää Vesimiehen ajanjakson aluksi vuotta vuoden ero vaikuttaa arvoitukselliselta ja ristiriitaiselta. Arvoituksen ratkaisemiseksi emme saa jäädä tuijottelemaan taivaita vaan meidän on suunnattava katseemme ihmiskuntaan. Mistä lähtien ihminen on olemassa? Tultuaan siitetyksi? Liikkuessaan ensimmäisiä kertoja äidin kohdussa? Syntymätodistusta kirjoitettaessa vai kasteessa? Vai onko hän oikealla tavalla maailmassa vasta täysikasvuisena ja täysiarvoisena yhteiskunnan jäsenenä? Kaikki riippuu omaksutusta käsityksestä. Sama pätee eläinratamerkin ajanjakson määrittelyyn! Ihminen reagoi aineellisuuden eri tasoilla kosmisiin impulsseihin. Siinä tie vie ylhäältä alaspäin, hengestä aineeseen. Rudolf Steinerin mukaan Atlantiksen jälkeinen aikakausi alkoi jääkauden jälkeen noin satatuhatta vuotta sitten ja kestää seuraavaan jääkauteen. Kaikki ihmistä liikuttava alkaa hengestä. Henkinen impulssi, kuten Vesimiehen impulssi, säteillään ihmiskuntaan, ja se 7 Jan van Rijckenborgh ja Catharose de Petri: Het vrijmakende Pad van het Rozenkruis (Ruusuristin vapauttava polku), 4. Vesimieskonferenssi, Basel Haarlem 1994, s. 46 Mysteerioplaneettojen pehmeä valo tunkeutuu rajoitusten läpi, jota ilmentää Saturnus. Vesimiehen ajanjakson utu kohoaa ylöspäin manifestoituu ideaa noudattaen kollektiivisessa inhimillisessä kentässä. Uusi idea ei heti alussa tunkeudu aineeseen vaan jää suhteellisen abstraktiksi, se ei ole vielä tunteellisesti latautunut eikä yhtenevä ihmiskunnan toiminnan kanssa. Tässä vaiheessa ideaa pohditaan, siitä puhutaan ja kirjoitetaan. Se on kuitenkin vielä kaukana todellisuudesta. Lisäksi ihmisten herkkyys ideoille vaihtelee yksilöllisesti riippuen omista kokemuksista ja hienomateriaruumiiden polarisaation muodostumisesta. Pioneerit ottavat uudet henkiset impulssit heti vastaan ideoina ja välittävät ne muille. On kuitenkin myös niitä, jotka reagoivat ideaan erittäin hitaasti, koska heidän ajattelunsa ja tunteensa ovat täysin kiinni vanhassa ajassa. SIELU PUHALTAA ELÄMÄN IDEAAN Kun idea on vahvistunut ajan myötä riittävästi, jo senkin takia että monet ihmiset ovat miettineet sitä, puhuneet ja kirjoittaneet siitä, se alkaa ilmetä sielullisella tasolla. Tämä alkuperäisen henkisen impulssin vaihe on seuraava vaihe aineellistumisen suuntaan. Ihminen omaksuu idean. Hän sieluttaa sen ja täyttää sen elämällä. Idea latautuu tunteella ja emootioilla ja muuttuu siten dynaamiseksi. Tässä vaiheessa 12

13 AAMUN SARASTUS ON JO JÄÄNYT TAA idea määrää ihmisen sielunelämästä, ja siitä tulee sen seurauksena hänen sisäisen liikutuksensa määräävä tekijä. Se on nyt todellisuutta tunteiden ja sielun tasolla, mutta sitä vastaavasta toiminnasta on vasta pelkät alkeet olemassa. KOLMAS ASKEL: TÄYSIN TIETOINEN TAHTO JA TOIMINTA Vasta kolmannessa vaiheessa sielun aktivoituminen johtaa siihen, että ihminen alkaa myös toimia idean mukaisesti. Nyt hän käyttää tahtoaan ja alkaa toimia täysin tietoisesti sisään säteillyn henkisen impulssin mukaisesti. Ihannetapauksessa hän saattaa oikealla hetkellä keskinäiseen tasapainoon henkisen impulssin, sieluimpulssin ja toiminnan saavuttaen harmonian, kunnes uusi impulssi saapuu ja horjuttaa sitä. On hyvin opettavaista testata itseään ja yhteiskuntaa jossa elää näiden kolmen aineellistumisen vaiheen osalta. Miten Vesimiehen impulssi ilmenee nyt henkilökohtaisesti, yhteiskunnallisesti ja maailmanlaajuisesti? Onko se edelleen vain abstrakti idea? Onko se jo sieluttunut ja aktivoitunut emotionaalisesti? Muunnetaanko se täysin tietoisesti toiminnaksi? Ovatko ideat, tunteet ja toiminta keskinäisessä harmoniassa? Näihin kysymyksiin on monta erilaista vastausta. On varmaa, että henkisen impulssin tie manifestoitumiseensa aineessa vaatii paljon aikaa, monta vuosisataa. Se aiheuttaa myös monia erilaisia henkisiä katsantotapoja Vesimiehen ajan alkamisesta. Ensimmäinen impulssi säteiltiin samanaikaisesti, kun ensimmäinen Vesimiehen tähti lähestyi horisonttia, aivan vastaavalla tavalla kuin auringonvalo näkyy jo ennen kuin aurinko nousee taivaanrannan yläpuolelle. Tämä on tilanne, jota J. van Rijckenborgh kuvasi vuonna 1968, jolloin Vesimiehen henkinen aamu alkoi sarastaa. Henkisesti herkät ihmiset pystyivät tuntemaan tuosta ajankohdasta alkaen Vesimiehen impulsseja. Vuonna 1968 ensimmäiset ihmisryhmät alkoivat reagoida Vesimieheen emotionaalisesti ja sielullisesti. Vuoden 1968 hippiliike on hyvä esimerkki siitä. Valtaosa ihmiskunnasta elää kuitenkin edelleen Kalojen aikakautta. Joskus on sanottu, että Vesimies voi ajankohtaistua yksittäiselle ihmiselle vasta, kun hän lopultakin täyttää Kalojen antaman tehtävän persoonallisuuden täydellisen uhraamisen rakkaudessa ja rakkauden avulla. Siihen saakka Vesimiehen ajatteleminen on pelkkää pakenemista tai kaunista unta. Vasta muutaman sadan vuoden kuluttua Vesimies tulee määräämään täysin sielunelämästä. Sideerisessä eläinradassa, joka pätee henkilökohtaiseen sielunelämään, Vesimiehen ajanjakso alkaa vuonna 2375 jkr. KOHOKOHTA JA KITEYTYMINEN Vasta monta vuosisataa myöhemmin manifestoituu sielunmuodostuksen kultturellinen sato kulttuurijaksona, jolla Vesimies inspiroi toimintaa. Tämä on vaihe, jonka Rudolf Steiner yhdistää vuoteen Aineellisesti tarkastellen tämä on Vesimiesimpulssin 13

14 kohokohta. Henkisesti tarkastellen ajan henkistä impulssia uhkaa vaara kiteytyä samoin kuin Kalojen aikakauden kulttuurille on tapahtunut. Sitten alkaa uuden impulssin aamunsarastus: Kauris. Tämä kaikki on suurissa linjoissaan yhteneväistä ihmisen jo taakseen jättämien kulttuurijaksojen kanssa. Lyhyt katsaus näyttää sen selvästi: JOKAINEN AIKA ON MUUTOKSEN AIKA Kuvattu henkisen impulssin vaiheittain etenevä manifestoituminen aineessa on sekä kollektiivinen että yksilöllinen. Koko ihmiskunta kokee sen, mutta se koskettaa myös jokaista. Koska ihmiset ovat täysin erilaisilla kehitysasteilla, myös valmiudet ottaa vastaan Vesimiehen säteilyjä vaihtelevat yksilöllisesti. ja tiedottaa Vesimiehen päivänkoitosta. Don Davis ja valokuva Pentagrammi J. van Rijckenborgh on jo varhaisessa vaiheessa näyttänyt vapauttavat henkiset mahdollisuudet, jotka voidaan Vesimiehen ajanjakson alettua ymmärtää ja toteuttaa yhä paremmin ja selvemmin luvulla hän selitti Vesimies-konferensseissa, että etsijät voivat hyödyntää nimenomaan Vesimiehen säteilyjä kulkeakseen henkisielun uudestisyntymän vapauttavan tien. Nykyaikana vapautusta kaipaavien ihmisten ei tarvitse odottaa uuden ajanjakson kolmatta vuosisataa. Jokainen ihminen, joka oivaltaa, ettei aineen maailma muuttuvine kiertokulkuineen ole milloinkaan oikeasti hänen todellinen isänmaansa, on aina pioneeri. Hän voi aina alkaa henkisen muuttumisen- 14

15 Ajanjakson alku ekr: Kulttuurijakson alku ekr: n Rapu n Esi-intialainen kulttuuri Kaksoset n Muinaispersialainen kulttuuri n.5200 Härkä: n Egyptiläinen kulttuuri n Oinas: n Minolais-kreikkalainen kulttuuri n Ajanjakson alku jkr: Kulttuuriajanjakson alku jkr: Kalat n. 0 Eurooppalainen kulttuuri n Vesimies n kulttuurijakso alkaa n sa, millä hetkellä hyvänsä. Tähän tarkoitukseen Vesimies vuodattaa hänen ylleen nyt vettä, joka tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia, mutta hänen itsensä pitää hyödyntää niitä. KIRJALLISUUTTA: Dühnfort E: Vom grossen Bilderbuch der Welt, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart Gorrissen G: Astrosophie des Tierkreises und der Planeten, Urachhaus, Stuttgart De Petri C, van Rijckenborgh J: Het vrijmakende Pad van het Rozenkruis. De apocalyps van de nieuwe tijd IV. Vierde Aquarius Vernieuwingsconferentie Basel Haarlem, Rozenkruis Pers, 2. painos AIKAKAUSIEN ALKUA JA KESTOA VERTAILEVAN TAULUKON LÄHTEET: 1 International Astronomical Union. Laskelma Meyers Handbuch Weltall 1984, s. 40/41 mukaan 3 Sideerinen eläinrata vanhan babylonialaisen järjestelmän mukaan, uudesti määritellyt R. Powell, Hermetika, n:o 6, heinäk G Gorrissen, Astrosophie, luku 7. 15

16 KATSAUS MENNEISYYTEEN. Pari kirjettä Parahin Muistatko vielä? Kuusikymmentäluvulla? Silloin olimme vielä yhteisellä matkalla. Elämäntiemme oli kokonaisen sukupolven elämätuntojen tulkki. Arvomme ja ihanteemme olivat vapaus, rakkaus, tasa-arvo ja rauha. Etsimme keinoja laajentaa tietoisuutta, etsimme toista maailmaa. Meitä sanottiin kukkaiskansaksi, rauhan lapsiksi. Kapinoimme vakiintunutta järjestelmää vastaan. Emme tahtoneet tulla vanhempiemme kaltaisiksi, pelkkään voittoon pyrkivän yhteiskunnan nielemiksi. Tunsimme tukahtuneisuuden ja jähmettyneisyyden. Olimme tukehtua, emme saaneet happea! Annoimme hiusten kasvaa ja luonnon olla rauhassa. Hiuksista tuli elämäntapamme symboli: anna palaa, mutta luonnollisesti, pakottamatta, vapaasti! Luotimme luontoon ja toivoimme sen johdattavan meidät ihmisen olemassaolon tarkoitukseen. Ilmassa leijui jotain uutta. Se oli helpottavaa, kuin virike sisäiseen heräämiseen. Murros, uudistus, henkisyys. Vapaus, rakkaus ja uusi ajattelu. Ne avaavat ihmisen uuteen tietoisuuteen. Vesimies! Olimme täysin vakuuttuneet siitä, että uusi jakso oli avautumassa ihmiskunnalle. Monet meistä tekivät sisäisestä pakosta pyhiinvaellusmatkoja Intiaan, Nepaliin. Itsensä vapauttaminen, nousu nirvanaan! Mieleemme nousi kohottavia ajatuksia, ne pyörivät päässämme. Meidän mielestämme kaikki ihmiset olivat liittyneet yhteen veljinä ja sisarina, suurena perheenä yli mannerten. Synnytimme liikkeen, virtauksen, joka ilmeni kukkaisvoimana, hippiliikkeenä. Pohjimmiltaan mikään ei silti muuttunut. Vajosimme takaisin minäämme, itsekkyyteemme, omaisuuden, vallan ja rahan hankkimiseen. Jotkut jäivät huumeiden koukkuun. Näin unelmamme hajosivat sirpaleiksi, niin kuin tuhannet niitä ennen, tämän maailman kovia kallioita vasten. Menikö etsinnässämme jokin vikaan? Eivätkö unelmamme olleet kelvollisia? Reagoimmeko väärin? RAKAS Kyllä, muistan sen vielä kuin eilispäivän. Yritimme todellakin muuttaa maailmaa. Etsimme universaalia rakkautta ja löysimme ymmärtämättömyyttämme seksuaalisen vapautumisen. Etsimme sielujen yhteyttä, uskoimme ykseyteen, mutta löysimme ymmärtämättömyyttämme kommuunit, asuinyhteisöt ja lopulta kohtasimme vain yksinäisyyden. Emme halunneet, että meitä pakotettiin vaan halusimme tehdä mitä tahdoimme ja olla mitä aidosti olimme, mutta törmäsimme vain itseemme, koska emme todellisuudessa olleet muuttuneet. Yksi tunnuslauseistamme oli: Make love, not war. Mutta ei sillä mitään vaikutusta ollut. Kohtalomme oli Paavalin kuvauksen mukainen: Tahtoa minulla kyllä on, mutta en pysty hyvään. Sillä sitä hyvää mitä tahdon, en 16

pentagrammi 2012 NUMERO 2 Lectorium Rosicrucianum

pentagrammi 2012 NUMERO 2 Lectorium Rosicrucianum pentagrammi Lectorium Rosicrucianum Salainen ruusutarha Valo on löytänyt minut Valon kääntöpuoli Fotoni on nimeni Olemmeko Valo- vai näennäisolentoja Näkö Anna itsellesi aikaa: suo Valon tulla 2012 NUMERO

Lisätiedot

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia pentagrammi suuri ihme, oi asklepius, on ihminen Suuri ihme, oi Asklepius, on ihminen, ovat tunnetut Hermeksen sanat. 9. vuosikerta nro 2-2008 sisällys Mitä meidän olisi tehtävä, että nuoret ihmiset löytäisivät

Lisätiedot

pentagrammi 2012 NUMERO 1

pentagrammi 2012 NUMERO 1 pentagrammi Lectorium Rosicrucianum Ainoastaan tulilintu voittaa pahuuden Orfeuksen mysteerit Orfeus ja Euridike Orfiset mysteerit Näytelmä mahdottomasta rakkaudesta Orfiset mysteerit ja seireenit Kun

Lisätiedot

Valotyöntekijäsarja. Viestejä Joshualta kanavoinut. Pamela Kribbe www.jeshua.net. Suomennos: Tapio Närhi

Valotyöntekijäsarja. Viestejä Joshualta kanavoinut. Pamela Kribbe www.jeshua.net. Suomennos: Tapio Närhi Valotyöntekijäsarja Viestejä Joshualta kanavoinut Pamela Kribbe www.jeshua.net Suomennos: Tapio Närhi Sisällysluettelo VALOTYÖNTEKIJÄSARJA... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ALKUSANAT... 3 UUSI MAA I... 4 HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

kansikuva: On olemassa arabial ainen perinne, jossa hermeettisen gnosiksen aarrekammio on vuosisatojen ajan säilynyt. Persialainen runoilija,

kansikuva: On olemassa arabial ainen perinne, jossa hermeettisen gnosiksen aarrekammio on vuosisatojen ajan säilynyt. Persialainen runoilija, pentag ram m i He, jotka haluavat yhdistää meidät suureen V aloon, josta olemme lähtöisin, käyttävät sielun kieltä. Valaistut puhuvat tällä kielellä runoudessa, musiikissa. O n sanottu, että aikojen lopussa

Lisätiedot

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 135 6205 Sähköposti: info@teosofinenseura.fi Tilinumero: FI20 8000

Lisätiedot

RUUSURISTILÄINEN MAAILMANKATSOMUS ELI MYSTINEN KRISTINOPPI

RUUSURISTILÄINEN MAAILMANKATSOMUS ELI MYSTINEN KRISTINOPPI 1 RUUSURISTILÄINEN MAAILMANKATSOMUS ELI MYSTINEN KRISTINOPPI IHMISEN MENNYT KEHITYSKAUSI, NYKYINEN RAKENNE SEKÄ TULEVA KEHITYSTAPA Sen sanoma ja tehtävä: TERVE JÄRKI HYVÄ SYDÄN TERVE RUUMIS * KIRJOITTANUT

Lisätiedot

Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto

Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto TÄSSÄ NUMEROSSA: Miten vanhemmuuden kokemukset kohentavat jumalatietoisuuttamme Hélène Boisvenue, Kanada Einstein ja ilmoitus Rick Warren, Yhdysvallat

Lisätiedot

Ro s a et Cr u x. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti. Nro 2, joulukuu 2006, 9 vuosikerta

Ro s a et Cr u x. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti. Nro 2, joulukuu 2006, 9 vuosikerta Ro s a et Cr u x Nro 2, joulukuu 2006, 9 vuosikerta Filosofiaa - Mystiikkaa - Tiedettä - Kulttuuria Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti Leonardo da Vinci, mestarimystikko... 4 Ristin kehitys...

Lisätiedot

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

KAKSITOISTA. 12.1 Meidän elintilamme 1 Tilan, jossa asumme, kotimme aurinkokunnassa, jaamme kaikkien involuutio- ja

KAKSITOISTA. 12.1 Meidän elintilamme 1 Tilan, jossa asumme, kotimme aurinkokunnassa, jaamme kaikkien involuutio- ja KAKSITOISTA 12.1 Meidän elintilamme 1 Tilan, jossa asumme, kotimme aurinkokunnassa, jaamme kaikkien involuutio- ja evoluutioluomakuntien elementaalien, kivien, kasvien, eläinten, luonnonhaltijoiden, ihmisten,

Lisätiedot

Pekka Ervast. Pahan voittaminen. RUUSU-RISTI Kirjapaino Universal Oy, Helsinki 1964. Esipuhe

Pekka Ervast. Pahan voittaminen. RUUSU-RISTI Kirjapaino Universal Oy, Helsinki 1964. Esipuhe Pekka Ervast Pahan voittaminen RUUSU-RISTI Kirjapaino Universal Oy, Helsinki 1964 Esipuhe Tämä esitelmäsarja julkaistaan nyt ensimmäisen kerran. Pekka Ervast piti nämä esitelmänsä kevättalvella v. 1930

Lisätiedot

Esoteerinen Astrologia 10

Esoteerinen Astrologia 10 Esoteerinen Astrologia 10 KAURIS 1 Lost am I in light supernal, and yet on that Light I turn my back. Kadonnut minä olen ylimaallisessa valossa ja kuitenkin tuolle valolle minä käännän selkäni. Säde: Kolmio:

Lisätiedot

Jälleensyntymisen mysteereitä

Jälleensyntymisen mysteereitä PEKKA ERVAST Jälleensyntymisen mysteereitä HELSINGISSÄ 1957 RUUSU-RISTI Hyvinkäällä 1957 Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö SISÄLLYS Sivu Alkulause... 1 I Jälleensyntyvän minän arvoitus... 2 II Kuka jälleensyntyy?...

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

Pablo Andrés. Parantumisihmeistä

Pablo Andrés. Parantumisihmeistä Pablo Andrés Parantumisihmeistä 1 2 Pablo Andrés Parantumisihmeistä Rukouksen parantava voima www.spontaani-parantuminen.info www.betterworld.eu 3 Original in German: Die heilende Kraft des Betens Über

Lisätiedot

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut)

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut) Spe salvi Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje Spe salvi (Toivossa pelastetut) piispoille, papeille ja diakoneille, Jumalalle vihityille sekä kaikille Kristukseen uskoville kristillisestä

Lisätiedot

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti.

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti. Paluu Perusasioihin - Aloittajien kokoukset 1 Ensimmäinen kokous TERVETULOA ensimmäiseen neljästä yhden tunnin AA-kokouksesta. Seuraavien viikkojen aikana tulet kuulemaan, miten toivutaan alkoholismin

Lisätiedot

HEIJASTE. 2/2005 27.5.2005 21. vuosikerta Irtonumero 4,00

HEIJASTE. 2/2005 27.5.2005 21. vuosikerta Irtonumero 4,00 HEIJASTE 2/2005 1 HEIJASTE 2/2005 27.5.2005 21. vuosikerta Irtonumero 4,00 Tapio Talvitie Puheenjohtajan kynästä...3 Matti Tossavainen Mielen hallintaan saattaminen ja henkeen samastuminen...4 Raimo Kujala

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen

Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen Artikkelikokoelma Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen Antti Savinainen 2014 www.teosofia.net e-kirjat 1 artikkelikokoelma Sisällysluettelo Esipuhe...3 I Kuolema, jälleensyntyminen

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

SYNTYNYTTÄ MAAILMANUSKONTOA

SYNTYNYTTÄ MAAILMANUSKONTOA SYNTYNYTTÄ MAAILMANUSKONTOA SYNTYNYTTÄ MAAILMANUSKONTOA KIRJOITTANUT J. R. H A N N U L A P. E:N KANNATUSLIITTO Painettu 1941 Tampereen Työväen Kirjapainossa I. MISSÄ ONGELMAN RATKAISU? Pekka Ervast esitti

Lisätiedot

SFINKSIN ARVOITUS PEKKA ERVAST SFINKSIN ARVOITUS Arvi A. Karisto Osakeyhtiön kirjapaino Hämeenlinna 1977 Digitalisoitu näköispainos 2006 SISÄLLYS I Sfinksin arvoitus 9 II Ihmisen keho temppelinä 25 III

Lisätiedot

HEIJASTE. 4/2008 1.12.2008 24. vuosikerta Irtonumero 4,00

HEIJASTE. 4/2008 1.12.2008 24. vuosikerta Irtonumero 4,00 HEIJASTE 4/2008 1 HEIJASTE 4/2008 1.12.2008 24. vuosikerta Irtonumero 4,00 Raimo Ala-Hynnilä Puheenjohtajan kynästä...3 Tapio Talvitie Iankaikkisen Pojan henkigravitaatio...4 Pertti Leinonen Raamattu vai

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Korkeimman Mestari Ching Hain lyhyt elämäkerta... 9 Tuonpuoleisen maailman mysteeri... 12 Korkeimman Mestari Ching Hain luento 26. kesäkuuta, 1992, Yhdistyneissä

Lisätiedot

Keskusteluja Jumalan kanssa parantava rukous

Keskusteluja Jumalan kanssa parantava rukous Keskusteluja Jumalan kanssa parantava rukous Marie Helm, CSB Luin kerran vitsin, jossa kysyttiin: Miksi on niin, että kun puhumme Jumalalle, meidän sanotaan rukoilevan, mutta kun Jumala puhuu meille, meitä

Lisätiedot

Pablo Andrés. Parantumisihmeistä. Itse-Satsangin. - antaumuksen korkein muoto - henkisen parantumisen tukeminen avulla

Pablo Andrés. Parantumisihmeistä. Itse-Satsangin. - antaumuksen korkein muoto - henkisen parantumisen tukeminen avulla Pablo Andrés Parantumisihmeistä Itse-Satsangin - antaumuksen korkein muoto - ja henkisen parantumisen tukeminen avulla www.spontaani-parantuminen.info 1 2011 Betterworld e.v. www.betterworld.eu & TÄSSÄ

Lisätiedot

ASTROLOGISEN KARTAN TEKNINEN LUKUOHJE

ASTROLOGISEN KARTAN TEKNINEN LUKUOHJE ASTROLOGISEN KARTAN TEKNINEN LUKUOHJE KARTTAPIIRROS Karttaruudussa ovat sinun syntymätietosi. Kartan sisäkehällä näkyvät numerot merkitsevät astrologisia huoneita eli elämänalueita seuraavasti: 1.huone=persoonalliset

Lisätiedot

NYKYISEN AJAN ONGELMA JA SEN RATKAISU

NYKYISEN AJAN ONGELMA JA SEN RATKAISU PEKKA ERVAST NYKYISEN AJAN ONGELMA JA SEN RATKAISU Helsingin esitelmiä syksyllä 1931 HELSINGISSÄ 1945 RUUSU-RISTI I Aikamme hätä ja teosofinen liike Aikamme hätä ja teosofinen liike olen asettanut otsikoksi

Lisätiedot