P E N T A G R A M M I TEEMANUMERO: VESIMIEHEN KIELI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P E N T A G R A M M I TEEMANUMERO: VESIMIEHEN KIELI"

Transkriptio

1 P E N T A G R A M M I TEEMANUMERO: VESIMIEHEN KIELI Vesimies on kaikesta läpinäkyvää tekevä henki. Se selittää ihmiselle kuka hän on, mikä on hänen paikkansa ja mikä kehitys häntä odottaa. Sisällys vuosikerta, nro 4 3 VESIMIEHEN TÄHTIKUVIO JA SEN ASTROSOFINEN MERKITYS 9 ETSIJÄT 10 MILLOIN VESIMEHEN AIKA ALKAA 16 KATSAUS MENNEISYYTEEN 18 MERKKEJÄ VELJESKUNNAN JALANJÄLKIÄ SEURATESSA 24 GOTTORFIN KARTTAPALLO 30 SUURI HERÄÄMINEN 34 RUUSURISTIN 400 VUOTTA 40 VESIMIES VEDENKANTAJA

2 LECTORIUM ROSICRUCIANUMIN, KULTAISEN RUUSURISTIN KANSAINVÄLISEN KOULUN AIKAKAUSLEHTI Pentagrammi -lehden tarkoituksena on kiinnittää lukijoiden huomio uuteen aikaan, joka nyt on ihmiskunnan kehityksessä koittanut. Pentagrammi on kaikkina aikoina ollut uudestisyntyneen ihmisen, uuden ihmisen symboli. Se on myös symboli kaikkeudesta ja sen ikuisesta syntymisestä, jossa toteutuu jumalallinen suunnitelma. Symbolilla on arvonsa kuitenkin vain silloin kun se rohkaisee toteuttamiseen. Ihminen, joka toteuttaa Pentagrammia mikrokosmoksessaan, omassa pienoismaailmassaan, on transfigurismin polulla. Pentagrammi kutsuu lukijaa toteuttamaan itsessään tämän henkisen vallankumouksen. YHTEYSTIEDOT: Osoite: Lectorium Rosicrucianum PL Hämeenlinna Sähköposti: Kotisivut: Pankkiyhteys: Sampo

3 VESIMIEHEN TÄHTIKUVIO JA SEN ASTROSOFINEN MERKITYS Tähtien viisaus Jos ihminen oivaltaa sen vaikutuksen ihmiskunnan tietoisuuteen, hänellä on käsissään maaginen avain, jolla hän voi avata oven ja päästä uuteen elämään. Ihmisen yksilöllisen kohtalon tutkimisen ja maailmankaikkeutta ohjaavien ja siellä risteilevien suurten yhteyksien ymmärtämisen välillä on valtava ero. Jälkimmäisissä on kysymys energioista, jotka stimuloivat ihmiskunnan kehitystä vapauttavasti. Kysytte: mistä vapautumiseksi? Vaikeuksista, vaivasta ja murheesta, huolista, rajoittuneisuudesta, kateudesta ja itsekkyydestä. Se on mahdollista, kun ihminen löytää sisimmästään oikean lähtökohdan, jumalallisen kipinän, joka liittää hänet aurinko-makroksen suureen elämään. Vesimiehen ajanjakson energiat voivat olla siinä erityisen hyödyllisiä. Avain tähän ihanaan elämään on sielun tasolla. Tästä johtuen astrologia, joka perustuu poikkeuksetta persoonallisuuden elämään, ei voi olla avuksi. Päinvastoin, kun ihminen tulee uuden sielun nojalla ryhmään, jonka tunnusmerkki on ykseys aivan toisella tasolla, hän murtautuu vapaaksi henkilökohtaisen horoskooppinsa verkosta. Mitä pitemmälle hän pääsee sielun kehittymisen tiellä, sitä epätarkemmaksi hänen horoskooppinsa muuttuu. Se johtuu siitä, että tähtien energiat vaikuttavat häneen täysin uudella tavalla: häntä koskettaa toisenlainen värähtely. KOSMISEN ENERGIAN TASOT Ihmiskunta on elämänaaltona yhtä maailmankaikkeuden kanssa. Se on kaikkeuden ilmennyksen ruumiin elävä solu. Ihmiskunta on siten kosmoksesta tulevien mahtavien energioiden polttopisteessä. Energiat saapuvat kolmelta tasolta ihmiskuntaan: aurinkokunnasta ja sen planeetoilta, eläinradasta kaksinetoista suurine tähtimerkkeineen sekä eräistä suurista konstellaatioista. Tämän lisäksi ihmiskuntaa ohjaavat Maan erityinen sfääri ja sen vaikutukset. Nämä kaikki edustavat erilaisia värähtelytasoja, joista kullakin on omat ihmisen kehityksen rinnalla kulkevat ominaisuutensa. ELÄINRATA, IKKUNA MAAILMAN- KAIKKEUTEEN Ihmiskunnan nykykehityksessä eläinradan energiat vaikuttavat maapalloon. Ne ovat ensisijaisesti yhteydessä ihmisen sieluntilaan, koska tehtävä on juuri tuolla tasolla: irrottautua maisen persoonallisuuden kapselista ja sallia uuden, universaalin sieluntilan herätä! Eläinratamme kaksitoista tähtimerkkiä vastaanottavat puolestaan monia energiavirtoja makrokosmoksesta. Ne kulkeutuvat yhdessä kunkin tähtikuvion energian kanssa aurinkokuntaamme ja koskettavat matkallaan myös Maata, pikkuista tomuhiukkasta äärettömässä avaruudessa. Meille tämä kaikki on kuitenkin erittäin tärkeää, sillä niiden 3

4 Pasuunan törähdys, Fama, joka herättää ihmisen elämään uudesta sieluttamisesta. Kuvitus käsikirjoitukseen de Apocalyps en het einde der wereld (Apokalypsi ja maailmanloppu), Béatus de Liebana. 1000luvun keskiosa, Pariisi, kansalliskirjasto. yliäänissä luoksemme saapuvat myös tulevien aikojen kolme mahtavaa elämänprinsiippiä, joita tapaamme sanoa Uranukseksi, Neptunukseksi ja Plutoksi. Tämä on tapa, jolla eläinratamme toimii ikkunana maailmankaikkeuteen. Tuon ikkunan ihminen voi avata kahteen suuntaan, joko kolmiulotteiseen aineen maailmaan, jossa nyt elämme, tai kosmiselle alueelle, joka on langenneen ihmiskunnan alkukoti ja 4

5 jonne sen täytyy palata. Magneettinen kytkin suunnanvalintaa varten kätkeytyy jokaisen ihmisen omaan sisimpään. TÄHTIVUODET Auringon kevättasauspisteen siirtyminen taaksepäin eläinradalla kestää noin vuotta. Maa ja ihmiskunta ovat sen vaikutuksesta eläinradan jaksoittain muuttuvien vaikutusten alaiset. Tällä hetkellä kevättasauspiste on siirtymässä Kaloista (Pisces), Vesimieheen (Aquarius). Niinpä ihmiskunta on uuden vaiheen, Vesimiehen ajanjakson, kynnyksellä. Jokainen uusi ajanjakso avaa uuden oven, josta ihminen voi kulkea alkuperäisen elämäntilan vapauteen. Myös nyt Vesimiehen ajanjakson alkaessa ihminen voi valita: tarjoanko sielulle vapauden vai jatkanko takertumistani tähän maailmaan? Jokainen yksilö tuodaan tämän kysymyksen eteen tietoisesti tai tiedostamattaan. Kukaan ei voi välttää kosmisia säteilyjä. Ne vaikuttavat kaikkeen ja jokaiseen, ja tällä aikojen kriisihetkellä valinta on mahdollinen: nousu suurenmoiseen uuteen kehitykseen, myötäliike alkuperäistä kosmosta liikuttavien voimien kanssa, tai voimakas tempautuminen jatkamaan Maan kehityksen mukana, joka kestää kokonaisen ajanjakson. Eläinrata tarjoaa näin hyväksemme aukon uuden elämän valovanalle tai pysyy tämän luonnon läpipääsemättömänä kalteri-ikkunana. VESIMIEHEN VAIKUTUKSET Eläinradan kaksitoista merkkiä on jaoteltu neljän elementin mukaan: maata, vettä, ilmaa ja tulta. Aquarius on ilman merkki ja sen vaikutus toteutuu etupäässä aurinkokuntamme eetterialueilla. Jos pitää aurinkokuntaa ruusuristiläisten tavoin elämää sykkivänä järjestelmänä, tietää, että aurinkoruumiin eetterisfääri kantaa kaikkien olentojen ja elämänaaltojen eetteriruumiita. Sitä kannattelee puolestaan Kristus-henki, jonka myötä se värähtelee ja joka tahtoo vetää Maan oikealla tavalla ylös tuohon kenttään. Kun aurinko siirtyy peruutusliikkeessään Vesimiehen merkkiin, eetterialueet sähköistyvät entisestään. Vesimies vapauttaa niissä uutta energiaa ja irrottaa aineesta. Ihmiselämä siirtyy yhä enemmän eetteritasolle. Ihmisten on pakko irtautua aineesta ja he voivat tulla tietoisiksi eetteritasolla ja tehdä havaintoja ja toimia siellä. Esimerkkinä tästä on kännykkä. Jokainen kännykkään puhuva vastaantulija keskittyy tietoisuudellaan virtuaaliseen atmosfääriin, jossa puhelu käydään, ja havainnoi ympäristöään vajavaisesti, mikä aiheuttaa vaaratilanteita. On kysymys erittäin merkittävästä prosessista. Ratkaisevaa onkin, kuinka se toteutuu. Eteerisen tietoisuuden saavuttamisprosessi on yhteydessä ajatteluaineen eli heijastavan eetterin tietoiseen käyttöön. Se on ajattelukyvyn perusta. Ihmiskunnan nykyisessä sfäärissä kehittyy pääasiassa kaksinapaista, bipolaarista loogista ajattelua. Max Heindelin Ruusuristiläisten kosmologiassa sitä sanotaan konkreettisen ajattelun sfääriksi. Luova ajattelukyky, joka pystyy olemaan abstraktisen ajattelun sfäärissä, kuuluu tietoiseen sielunelämään. Se kehittyy, kun aurinkoelämä alkaa ihmisessä, sillä todellinen ajattelukyky on sielun ruumis. Voimme paremminkin todeta, että uusi sielu ja uusi ajattelukyky kehittyvät yhdessä, eikä niitä voi ajatella erillisinä. Nimenomaan tällaiset kehitykset voimistuvat erityisten energioiden vaikutuksesta, jotka saa- 5

6 vuttavat ihmiskunnan Vesimiehen kautta. Neljä tuntemaamme eetteriä puhdistetaan sielua varten ennennäkemättömällä, väkevällä tavalla, ja viides eetteri, tulieetteri, tekee läpimurron ja avaa elävälle sielulle tien yhtyä hengen voimaan. Jo tällä hetkellä Vesimies edistää ajattelukyvyn kehittymistä ja siihen liittyviä toimintoja. Ennennäkemättömiä tieteellisiä löytöjä ilmaantuu, samalla kun todella ymmärtävä, epäitsekäs lähimmäisenrakkaus voimistuu huomattavasti. AUTOMAATTINEN PELASTUMINEN AINEESTA VAPAUTUMISEN SEURA- UKSENA? Monien nyt Vesimiehen ajanjakson huomioivien etsijöiden mielestä materian muuttuminen hienommaksi tarkoittaa kauan odotettua, automaattista vapautusta ja pelastusta Vesimiehen ansiosta. Sellaista ei kuitenkaan tapahdu. Ihmiskunta ei vapautunut myöskään Kalojen aikakaudella, huolimatta siitä, että Kristus ilmaantui maan ilmakehään. Päinvastoin. Jotta voisimme käsittää tämän, on välttämätöntä tutkia planeettojen toimintaa tarkemmin. Jokaisella eläinratajaksolla energiat ilmenevät mm. planeettojen toiminnan vaikutuksesta. Aurinkokuntamme viisi näkyvää planeettaa, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus sisältävät itse kukin energioita, jotka edistävät persoonallisuuden kehittymistä ja, korkeammassa oktaavissaan, sielun kehittymistä. 1 Saturnuksen, kynnyksenvartijan, takana seuraavat kolme transsaturnaalista planeettaa Uranus, Neptunus ja Pluto, jotka löydettiin vasta uudella 1 Rijckenborgh, J. van, Dei Gloria Intacta, Rozenkruis Pers, Haarlem, 1946, s ajalla 2 ja jotka liitetään täysin uusien ominaisuuksien emanoitumiseen. Niitä sanotaan myös mysteerioplaneetoiksi. Ne toimivat hengen tasolla ja kehittävät ihmisen kolme korkeampaa kykyä: mielikuvituksen, inspiraation ja intuition. Lähiaikoina on löydetty myös muutama pikkuplaneetta: Chiron 3, jota sanotaan Uranuksen välittäjäksi tai avaimeksi, sillä se kiertää aurinkoa pitkulaisella radallaan, joka leikkaa Saturnuksen ja Uranuksen radat; Neptunuksen avain on Pholus 4. Myös sen aurinkoa kiertävä pitkä rata koskettaa Saturnuksen ja Neptunuksen ratoja. MYSTEERIOPLANEETTOJEN VAIKUTUS VESIMIEHEN AJALLA Näkyvät planeetat synnyttävät persoonallisuuteen vaikuttavien värähtelyjen lisäksi korkeasti värähtelevää energiaa, joka vaikuttaa ihmiskuntaan toisella värähtelytaajuudella. Tämä pätee etenkin kolmeen mysteerioplaneettaan. Kullakin ajanjaksolla on omat planeettavaikutuksensa, joista toistuvasti uusi, ajan hengen väistämättä vaatima tehtävä kohtaa ihmiskunnan. Kalojen aikakauden Mars on vaikuttanut suuresti aina tähän päivään saakka. Mars-planeetan energia kuuluu meidän aikaamme ja liittyy Kalojen merkkiin. Meidän on taisteltava Yhteydessä läpimurron merkkiin (Kalat) ajankohtaista on taistelu totuudesta. 5 2 Uranus 1781, Neptunus 1846, Pluto Chiron löytyi v ja sen kiertoaika on 50 v. 4 Pholus löytyi v ja sen kiertoaika on 92 v. 5 Gorissen, Gisela, Astrosophie Urachhaus, s

7 Marsin energialla on voimakas vaikutus, joka vahvistaa ihmisen elämänvoimaista toimintaenergiaa. Mars voisi edistää Kristus-impulssin, jota se säteili maailmaan Kalojen aikakauden alussa, muuntamisessa vapauttavaksi toiminnaksi. Kuinka moni on hyödyntänyt tätä apua tarkoitetulla tavalla? Tarkastellessamme kuluneita 2000 vuotta näemme pääasiallisesti Marsin kielteisiä vaikutuksia: konflikteja, sotia ja tuhoa. Vapauttavuus on muuttunut vastakohdakseen. Vain suhteellisen pieni yksilöiden ryhmä on valinnut myönteisen kehityksen. Vesimiehellä on Kalojen aikakauden tuen ohella muita auttajia. Jupiter, hyvyyden ja ymmärryksen planeetta, hillitsee Mars-energian kielteisiä puolia, ja se alkaa hallita yhä enemmän Vesimiehen ajan alkaessa. Se johtaa kauaskantoisiin seuraamuksiin yhteiskunnalle ja maailmanrauhalle. Jupiter auttaa ihmistä lähestymään Vesimiehen tavoitetta: uuden ryhmätietoisuuden kehittymistä, jonka pohjana on harmony and understanding (niin kuin Hair-musikaalissa sanotaan) eli tietoisen sielunelämän tunnusmerkit. Vesimiehen ajanjakson loppupuolella Venus nousee hallitsevaan asemaan ja ilmentää universaalin rakkauden energioita ennennäkemättömällä tavalla. URANUS Toinen Vesimiehen apuri on Uranus, joka on yhteydessä Marsiin ja edustaa Merkuriuksen voimien korkeampaa oktaavia. Merkurius vaikuttaa älyyn ja luo henkistä joustavuutta. Uranus läpäisee ihmisjoukot sähköistävillä ja vahvistavilla impulsseillaan synnyttäen henkisiä vallankumouksia, jotka aiheuttavat suuria muutoksia. Yksittäisessä ihmisessä Uranus jalostaa havainnon sisäiseksi näkemiseksi, mielikuvitusvoimaksi, ja selvänäköisyydeksi. Uranus on ensimmäinen kolmesta mysteerioplaneetasta, jotka edustavat Vesimiehen ajalla esoteerisia planeettahallitsijoita. Se on jumalten isä, alku, sekä uuden polun luoja. Uranus on samalla korkea Kristus-symboli, kuten jokainen esoteerinen tutkija tietää. Silloin Kristus ei ole enää karitsa, joka lunastaa maailman synnit, eikä ihmisten kalastaja, vaan suuri, universaali, sädehtivä rakkaudenvoima, aito ja todellinen kosminen kaikkeuden värähtely. 6 NEPTUNUS Neptunus, toinen mysteerioplaneetta, työskentelee inspiraatiovoimalla. Neptunusvoima paljastaa luovilla kyvyillään uuden ihmisen henkisen hahmon: tietoisella yhteydellä henkikipinään synnytetään universaaleja ideoita. Neptunus vahvistaa henkistä kuulemista ja kehittää ihmiseen henkisten siteiden tunnon. Neptunus säteilee energiaa ryhmätietoisuuden aktivoimiseksi uuden sielun pohjalta. PLUTO Lopulta Pluto, kolmas mysteerioplaneetta, ruumiillistaa intuitioenergian ja tukee henkisen tahdon kehitystä ihmisessä. Se on myös yhteydessä toimintatahtoon ja kykyyn tehdä intuitiivisesti oikea asia oikealla hetkellä. Tämä on maaginen kyky, joka syntyy välittömästä yhteydestä monadiin, ihmisen henkiseen prinsiippiin. Pluto ilmaantuu kokemussfääriimme vasta, kun syleilemme transfiguraation ideaa ja ymmärrämme sen. Pluto vie perusteelli- 6 Dei Gloria Intacta, 1. painos Helsinki 2003, s

8 seen rakennemuutokseen. Elämä ja elämänasenne joutuvat totaalisen tarkistuksen kohteiksi. Ihmisellä, joka kokee kolmannen mysteerioplaneetan voiman tietoisesti, on uusi rakenne jo paikallaan; hän on jo periaatteessa toteuttanut vapautetun henkisieluihmisen. Siinä missä Neptunus näyttää meille henkisen elämämme suunnan ja tarjoaa henkisen inspiraation sitä varten, Pluto mahdollistaa meille siitä todistamisen. Pluto hallitsee siellä, minne me emme enää persoonallisuuksina pääse. Pluto ei ole turhaan sen jumala mitä ei voi nähdä! Se tarjoaa ihmiskunnalle mahdollisuuden toteuttaa sen, mikä ei ole kuviteltavissa, nousta ylös aineellisuuden rajoitteista ja vankeudesta, murtautua ylösnousemukseen ja tulla aurinkokunnan asukkaaksi. Toisaalta se on tuhoaja: tämä mystinen planeetta murtaa voimakkaasti kaiken, mikä on tällä tasolla epäpuhdasta. MYSTEERIOPLANEETTOJEN PIMEÄ PUOLI Vesimiehen esoteeriset planeettahallitsijat eivät tuo vapautusta, jos niiden energiaa käytetään maahan suunnatusti, siis minäkeskeisesti. Uranus ajaa negatiivisesti voimaansa reagoivat ihmiset ekstaasiin ja hillittömyyksiin. Neptunus aiheuttaa negatiivisesti reagoiville illuusioita ja tietoisuuden liukenemista eetterimaailman suuriin vesiin. Kielteisessä tapauksessa Pluton energia johtaa lopulta (itse)tuhoon ja yllättävään radikalismiin. Estoton seksuaalinen vapaus (Uranus), huumaavien aineiden väärinkäyttö (Neptunus) ja lisääntyvä radikalismi (Pluto), jotka alkoivat 1960-luvulla, ovat saavuttaneet useilla seuduilla kauhistuttavat mittasuhteet. Niitä voidaan pitää kielteisinä reaktioina mysteerioplaneettojen kasvavaan vaikutukseen. VESIMIES, SUURI PALVELIJA Tästä lyhyestä astrosofisten, Vesimiehen ajalla merkittävien yhteyksien kuvauksestamme nousee yksi asia ylitse muiden: jumalallisten voimien ponnistus ihmiskunnan auttamiseksi äärettömällä rakkaudella ja kärsivällisyydellä. Suunnattomia energioita stimuloidaan, jotta langennut ihminen ja luomakunta saataisiin ohjattua takaisin alkuperäiselle evoluutiokaarelle. Aineen vankila murretaan auki ja sinne kahlitut elämänaallot vapautetaan. Näitä ponnisteluja tehdään joka ainoan yksilön edestä. Ne vahvistavat meitä jokaista, niin että voimme tehdä päätöksemme. Vesimiestietoisuus ylittää persoonallisuuden. Vesimiessäteily ilmenee henkisesti ryhmätoimintana ja ryhmätyönä. Jumalallista henkeä hengittävään sieluun nojatessaan sen vaikutus on yhdistävä. Ryhmän laki on palveleminen. Se on Vesimiehen sanoma! Näemme miehen, joka kantaa piripintaan täytettyä vesiruukkua olallaan. Veden hän vuodattaa kaikkien ja kaiken ylle: varauksetta, äärettömässä rakkaudessa, ilman että vesi milloinkaan ehtyy. Tällainen palvelualttius on luovaa; se on uudistuneen, jumalallisen ihmissielun todellinen luonto. KIRJALLLISUUTTA: Rijckenborgh, J. van, Dei Gloria Intacta, Helsinki, 1. painos Gorrissen, Gisela, Astrosophie des Tierkreises und der Planeten. Uracchaus, Stuttgart Chironin ja Pholuksen osalta katso: 8

9 ETSIJÄT Sumu laskeutui, pimentyi yö, lyhdyt kalpeat kukkansa nostaen. Kuulin hiljaisten, näkymätönten askelten kaiun joku laahustaa kai halki sumuisen yön. Moninaisen, musertavan tuskan sankasta usvasta kohosi synkkä kuva, se liikkui hitaasti, ilmestyi valoon, hetken harmaana, sitten sumu verhoi sen. Etsijöitä. Väsyneinä, hylättyinä, toisten nukkuessa kodin turvassa, levottomina tyhjillä kaduilla he ajavat takaa kadotetun isänmaansa unikuvaa. Murheelliset askeleensa kaikuvat läpi yön ohi mustana ammottavan ikkunaruudun. Syvällä sydämessäni, niin täynnä toivoa, kaipuuni valitus niiden ääneen sekoittuu. Kirjasta: P.N. van Eyck, Uitzichten (Näköaloja), Bussum,1912. Pentagrammin suomennos. 9

10 MILLOIN VESIMIEHEN AIKA ALKAA? Jo 1900-luvun alusta, ja erittäin selvästi vuodesta 1968 lähtien, ihmiskunta on vastaanottanut voimakkaita henkisiä impulsseja, jotka luetaan Vesimiehen tähtikuvion ansioksi. Impulssit ilmenevät: perittyjen normien ja arvojen hylkäämisenä hierarkkisten ja autoritääristen rakenteiden hylkäämisenä hienomateriaisten, esoteeristen ja henkisten todellisuuksien tiedostamisena epäaitojen arvojen paljastumisena. Näille impulsseille herkkä ihminen kokee konkreettisesti, että elämme henkisen murroksen aikaa. Usein tämän perusteella päätellään, että Kalojen aikakausi on jo kokonaan jäänyt taa ja että olemme jo siirtyneet Vesimiehen aikakauteen. Kun haluamme määrittää, milloin Vesimiehen aikakausi todellisuudessa alkaa tai alkoi, ilmenee suuria eroja eri lähteitä verratessamme. Siis milloin? Eikö uusi ajanjakso alakin aina silloin, kun auringon kevätpäiväntasauspiste siirtyy (näennäisen) peruuttavassa liikkeessään yli ekliptikan eläinratamerkistä toiseen? Periaatteessa asia on juuri näin, mutta vastaus kysymykseen riippuu omaksutusta katsantokannasta, kuten kohta huomaamme. IAU:n laskelmat eläinratamerkkien eri aikakausien kestoista perustuvat fyysisten tähtikuvioiden heijastumiseen vuoden 1928 ekliptikaan. Eläinradan kaksitoista näkyvää tähtikuviota ovat taivaankannessa suuria sektoreita, ja kun ne heijastetaan taivaan päiväntasaajalle, ne valtaavat suuria alueita. IAU erottelee tällä tavalla eri aikakausien keston. Kun asiaa tarkastellaan kuvallisen eläinradan perusteella, Vesimiehen aikakausi alkaa vasta vuonna 2601 jkr. Tämäkään ei ole täsmällistä, sillä Kalojen ja Vesimiehen aikakaudet menevät osittain päällekkäin. Näemmekin taivaan päiväntasaajalla alueen, jolle heijastuu sekä Kalojen tähtikuvion loppu että Vesimiehen tähtikuvion alku. Impressio Pluto- Charonista avaruuden äärirajoille eksyneenä. Jääkiteet ja materia muodostavat maiseman. Don Davis 10

11 Ajanjakso International Jan van Sideerinen Rudolf Astronomical Rijckenborgh eläinrata (3) Steiner (4) Union (1) ekr Härkä alkaa kesto vuosia Oinas alkaa kesto vuosia jkr Kalat alkaa kesto vuosia Vesimies alkaa kesto vuosia ASTROLOGINEN ELÄINRATAMERKKI Sideeristen (astrologisten) eläinratamerkkien perusteella saadaan toisenlainen kuva. Tässä systeemissä taivaan päiväntasaaja jaetaan kahteentoista 30 asteen sektoriin. Olettaen että tähtijakson toiminnan huippu osuu sen keskivaiheille, siirrettiin kunkin ajanjakson rajoja 1080 vuotta eteen- ja taaksepäin. Geometrisena referenssipisteenä pidetään Härän silmää (Aldebaran ). Tämän käsityksen mukaan Vesimiehen ajanjakso kestää 2160 vuotta ja alkaa vuonna 2375 jkr. Astrologiassa ei katsella näkyviä tähtikuvioita vaan geometrisesti määrättyjä sektoreita, joista jokaiseen vaikuttaa jokin tähtikuvio. Lähtökohdaksi mainitaan vuoden 0 konstellaatiot sellaisina kuin ne näkyivät Kristuksen syntymähetkellä. Eläinradan astrologinen merkki on yhteydessä ihmisen henkilökohtaiseen sielunelämään. Oletetaan, että Kristuksen syntymä oli Atlantiksen jälkeiselle ihmiskunnalle olennainen, sielua muovaava impulssi. Siksi tuon hetken konstellaatio pätee astrologisesti koko Atlantiksen jälkeiseen ajanjaksoon. Ekliptika tarkoittaa kehää taivaalla, jonka aurinko näyttää kulkevan vuoden aikana maan vaikutuspiirissä. Maan päiväntasaaja on 23,5 asteen kulmassa ekliptikaan, taivaan päiväntasaajaan nähden. Eläinrata ja eläinratamerkit eivät niin ollen täsmää sektorien vasempien eikä oikeiden laitojen kanssa. Tähtien konstellaatiot eivät myöskään pysy samoina, sillä sitten Kristuksen syntymän tähtikuviot ovat siirtyneet yhdellä merkillä taaksepäin. Astrologiassa pidetään kuitenkin kiinni vuoden 0 konstellaatiosta. Syventymättä tämän enempää astronomisiin ja astrologisiin taustoihin viittaamme kahteen lausuntoon, joista toinen on J. van Rijckenborghin, toinen Rudolf Steinerin VUOTTA KADOKSISSA? Jan van Rijckenborghin mukaan Vesimiehen ajanjakson vaikutukset ovat olleet näkyvissä jo 1900-luvun alusta. Hän toteaa asiasta vuonna 1966: Kiinnitimme jo aiemmin huomionne siihen, että ihmisen tekemisissä ta- 11

12 pahtuu yhä nopeammin kasvava psyykkinen muutos. / / Käsittääksemme muutos on alkanut tämän vuosisadan alussa, ensi alkuun lähes huomaamattomana, mutta nyt, etenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana, se on lähtenyt leviämään yhä selvempänä. 7 Rudolf Steiner esittää Vesimiehen ajanjakson aluksi vuotta vuoden ero vaikuttaa arvoitukselliselta ja ristiriitaiselta. Arvoituksen ratkaisemiseksi emme saa jäädä tuijottelemaan taivaita vaan meidän on suunnattava katseemme ihmiskuntaan. Mistä lähtien ihminen on olemassa? Tultuaan siitetyksi? Liikkuessaan ensimmäisiä kertoja äidin kohdussa? Syntymätodistusta kirjoitettaessa vai kasteessa? Vai onko hän oikealla tavalla maailmassa vasta täysikasvuisena ja täysiarvoisena yhteiskunnan jäsenenä? Kaikki riippuu omaksutusta käsityksestä. Sama pätee eläinratamerkin ajanjakson määrittelyyn! Ihminen reagoi aineellisuuden eri tasoilla kosmisiin impulsseihin. Siinä tie vie ylhäältä alaspäin, hengestä aineeseen. Rudolf Steinerin mukaan Atlantiksen jälkeinen aikakausi alkoi jääkauden jälkeen noin satatuhatta vuotta sitten ja kestää seuraavaan jääkauteen. Kaikki ihmistä liikuttava alkaa hengestä. Henkinen impulssi, kuten Vesimiehen impulssi, säteillään ihmiskuntaan, ja se 7 Jan van Rijckenborgh ja Catharose de Petri: Het vrijmakende Pad van het Rozenkruis (Ruusuristin vapauttava polku), 4. Vesimieskonferenssi, Basel Haarlem 1994, s. 46 Mysteerioplaneettojen pehmeä valo tunkeutuu rajoitusten läpi, jota ilmentää Saturnus. Vesimiehen ajanjakson utu kohoaa ylöspäin manifestoituu ideaa noudattaen kollektiivisessa inhimillisessä kentässä. Uusi idea ei heti alussa tunkeudu aineeseen vaan jää suhteellisen abstraktiksi, se ei ole vielä tunteellisesti latautunut eikä yhtenevä ihmiskunnan toiminnan kanssa. Tässä vaiheessa ideaa pohditaan, siitä puhutaan ja kirjoitetaan. Se on kuitenkin vielä kaukana todellisuudesta. Lisäksi ihmisten herkkyys ideoille vaihtelee yksilöllisesti riippuen omista kokemuksista ja hienomateriaruumiiden polarisaation muodostumisesta. Pioneerit ottavat uudet henkiset impulssit heti vastaan ideoina ja välittävät ne muille. On kuitenkin myös niitä, jotka reagoivat ideaan erittäin hitaasti, koska heidän ajattelunsa ja tunteensa ovat täysin kiinni vanhassa ajassa. SIELU PUHALTAA ELÄMÄN IDEAAN Kun idea on vahvistunut ajan myötä riittävästi, jo senkin takia että monet ihmiset ovat miettineet sitä, puhuneet ja kirjoittaneet siitä, se alkaa ilmetä sielullisella tasolla. Tämä alkuperäisen henkisen impulssin vaihe on seuraava vaihe aineellistumisen suuntaan. Ihminen omaksuu idean. Hän sieluttaa sen ja täyttää sen elämällä. Idea latautuu tunteella ja emootioilla ja muuttuu siten dynaamiseksi. Tässä vaiheessa 12

13 AAMUN SARASTUS ON JO JÄÄNYT TAA idea määrää ihmisen sielunelämästä, ja siitä tulee sen seurauksena hänen sisäisen liikutuksensa määräävä tekijä. Se on nyt todellisuutta tunteiden ja sielun tasolla, mutta sitä vastaavasta toiminnasta on vasta pelkät alkeet olemassa. KOLMAS ASKEL: TÄYSIN TIETOINEN TAHTO JA TOIMINTA Vasta kolmannessa vaiheessa sielun aktivoituminen johtaa siihen, että ihminen alkaa myös toimia idean mukaisesti. Nyt hän käyttää tahtoaan ja alkaa toimia täysin tietoisesti sisään säteillyn henkisen impulssin mukaisesti. Ihannetapauksessa hän saattaa oikealla hetkellä keskinäiseen tasapainoon henkisen impulssin, sieluimpulssin ja toiminnan saavuttaen harmonian, kunnes uusi impulssi saapuu ja horjuttaa sitä. On hyvin opettavaista testata itseään ja yhteiskuntaa jossa elää näiden kolmen aineellistumisen vaiheen osalta. Miten Vesimiehen impulssi ilmenee nyt henkilökohtaisesti, yhteiskunnallisesti ja maailmanlaajuisesti? Onko se edelleen vain abstrakti idea? Onko se jo sieluttunut ja aktivoitunut emotionaalisesti? Muunnetaanko se täysin tietoisesti toiminnaksi? Ovatko ideat, tunteet ja toiminta keskinäisessä harmoniassa? Näihin kysymyksiin on monta erilaista vastausta. On varmaa, että henkisen impulssin tie manifestoitumiseensa aineessa vaatii paljon aikaa, monta vuosisataa. Se aiheuttaa myös monia erilaisia henkisiä katsantotapoja Vesimiehen ajan alkamisesta. Ensimmäinen impulssi säteiltiin samanaikaisesti, kun ensimmäinen Vesimiehen tähti lähestyi horisonttia, aivan vastaavalla tavalla kuin auringonvalo näkyy jo ennen kuin aurinko nousee taivaanrannan yläpuolelle. Tämä on tilanne, jota J. van Rijckenborgh kuvasi vuonna 1968, jolloin Vesimiehen henkinen aamu alkoi sarastaa. Henkisesti herkät ihmiset pystyivät tuntemaan tuosta ajankohdasta alkaen Vesimiehen impulsseja. Vuonna 1968 ensimmäiset ihmisryhmät alkoivat reagoida Vesimieheen emotionaalisesti ja sielullisesti. Vuoden 1968 hippiliike on hyvä esimerkki siitä. Valtaosa ihmiskunnasta elää kuitenkin edelleen Kalojen aikakautta. Joskus on sanottu, että Vesimies voi ajankohtaistua yksittäiselle ihmiselle vasta, kun hän lopultakin täyttää Kalojen antaman tehtävän persoonallisuuden täydellisen uhraamisen rakkaudessa ja rakkauden avulla. Siihen saakka Vesimiehen ajatteleminen on pelkkää pakenemista tai kaunista unta. Vasta muutaman sadan vuoden kuluttua Vesimies tulee määräämään täysin sielunelämästä. Sideerisessä eläinradassa, joka pätee henkilökohtaiseen sielunelämään, Vesimiehen ajanjakso alkaa vuonna 2375 jkr. KOHOKOHTA JA KITEYTYMINEN Vasta monta vuosisataa myöhemmin manifestoituu sielunmuodostuksen kultturellinen sato kulttuurijaksona, jolla Vesimies inspiroi toimintaa. Tämä on vaihe, jonka Rudolf Steiner yhdistää vuoteen Aineellisesti tarkastellen tämä on Vesimiesimpulssin 13

14 kohokohta. Henkisesti tarkastellen ajan henkistä impulssia uhkaa vaara kiteytyä samoin kuin Kalojen aikakauden kulttuurille on tapahtunut. Sitten alkaa uuden impulssin aamunsarastus: Kauris. Tämä kaikki on suurissa linjoissaan yhteneväistä ihmisen jo taakseen jättämien kulttuurijaksojen kanssa. Lyhyt katsaus näyttää sen selvästi: JOKAINEN AIKA ON MUUTOKSEN AIKA Kuvattu henkisen impulssin vaiheittain etenevä manifestoituminen aineessa on sekä kollektiivinen että yksilöllinen. Koko ihmiskunta kokee sen, mutta se koskettaa myös jokaista. Koska ihmiset ovat täysin erilaisilla kehitysasteilla, myös valmiudet ottaa vastaan Vesimiehen säteilyjä vaihtelevat yksilöllisesti. ja tiedottaa Vesimiehen päivänkoitosta. Don Davis ja valokuva Pentagrammi J. van Rijckenborgh on jo varhaisessa vaiheessa näyttänyt vapauttavat henkiset mahdollisuudet, jotka voidaan Vesimiehen ajanjakson alettua ymmärtää ja toteuttaa yhä paremmin ja selvemmin luvulla hän selitti Vesimies-konferensseissa, että etsijät voivat hyödyntää nimenomaan Vesimiehen säteilyjä kulkeakseen henkisielun uudestisyntymän vapauttavan tien. Nykyaikana vapautusta kaipaavien ihmisten ei tarvitse odottaa uuden ajanjakson kolmatta vuosisataa. Jokainen ihminen, joka oivaltaa, ettei aineen maailma muuttuvine kiertokulkuineen ole milloinkaan oikeasti hänen todellinen isänmaansa, on aina pioneeri. Hän voi aina alkaa henkisen muuttumisen- 14

15 Ajanjakson alku ekr: Kulttuurijakson alku ekr: n Rapu n Esi-intialainen kulttuuri Kaksoset n Muinaispersialainen kulttuuri n.5200 Härkä: n Egyptiläinen kulttuuri n Oinas: n Minolais-kreikkalainen kulttuuri n Ajanjakson alku jkr: Kulttuuriajanjakson alku jkr: Kalat n. 0 Eurooppalainen kulttuuri n Vesimies n kulttuurijakso alkaa n sa, millä hetkellä hyvänsä. Tähän tarkoitukseen Vesimies vuodattaa hänen ylleen nyt vettä, joka tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia, mutta hänen itsensä pitää hyödyntää niitä. KIRJALLISUUTTA: Dühnfort E: Vom grossen Bilderbuch der Welt, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart Gorrissen G: Astrosophie des Tierkreises und der Planeten, Urachhaus, Stuttgart De Petri C, van Rijckenborgh J: Het vrijmakende Pad van het Rozenkruis. De apocalyps van de nieuwe tijd IV. Vierde Aquarius Vernieuwingsconferentie Basel Haarlem, Rozenkruis Pers, 2. painos AIKAKAUSIEN ALKUA JA KESTOA VERTAILEVAN TAULUKON LÄHTEET: 1 International Astronomical Union. Laskelma Meyers Handbuch Weltall 1984, s. 40/41 mukaan 3 Sideerinen eläinrata vanhan babylonialaisen järjestelmän mukaan, uudesti määritellyt R. Powell, Hermetika, n:o 6, heinäk G Gorrissen, Astrosophie, luku 7. 15

16 KATSAUS MENNEISYYTEEN. Pari kirjettä Parahin Muistatko vielä? Kuusikymmentäluvulla? Silloin olimme vielä yhteisellä matkalla. Elämäntiemme oli kokonaisen sukupolven elämätuntojen tulkki. Arvomme ja ihanteemme olivat vapaus, rakkaus, tasa-arvo ja rauha. Etsimme keinoja laajentaa tietoisuutta, etsimme toista maailmaa. Meitä sanottiin kukkaiskansaksi, rauhan lapsiksi. Kapinoimme vakiintunutta järjestelmää vastaan. Emme tahtoneet tulla vanhempiemme kaltaisiksi, pelkkään voittoon pyrkivän yhteiskunnan nielemiksi. Tunsimme tukahtuneisuuden ja jähmettyneisyyden. Olimme tukehtua, emme saaneet happea! Annoimme hiusten kasvaa ja luonnon olla rauhassa. Hiuksista tuli elämäntapamme symboli: anna palaa, mutta luonnollisesti, pakottamatta, vapaasti! Luotimme luontoon ja toivoimme sen johdattavan meidät ihmisen olemassaolon tarkoitukseen. Ilmassa leijui jotain uutta. Se oli helpottavaa, kuin virike sisäiseen heräämiseen. Murros, uudistus, henkisyys. Vapaus, rakkaus ja uusi ajattelu. Ne avaavat ihmisen uuteen tietoisuuteen. Vesimies! Olimme täysin vakuuttuneet siitä, että uusi jakso oli avautumassa ihmiskunnalle. Monet meistä tekivät sisäisestä pakosta pyhiinvaellusmatkoja Intiaan, Nepaliin. Itsensä vapauttaminen, nousu nirvanaan! Mieleemme nousi kohottavia ajatuksia, ne pyörivät päässämme. Meidän mielestämme kaikki ihmiset olivat liittyneet yhteen veljinä ja sisarina, suurena perheenä yli mannerten. Synnytimme liikkeen, virtauksen, joka ilmeni kukkaisvoimana, hippiliikkeenä. Pohjimmiltaan mikään ei silti muuttunut. Vajosimme takaisin minäämme, itsekkyyteemme, omaisuuden, vallan ja rahan hankkimiseen. Jotkut jäivät huumeiden koukkuun. Näin unelmamme hajosivat sirpaleiksi, niin kuin tuhannet niitä ennen, tämän maailman kovia kallioita vasten. Menikö etsinnässämme jokin vikaan? Eivätkö unelmamme olleet kelvollisia? Reagoimmeko väärin? RAKAS Kyllä, muistan sen vielä kuin eilispäivän. Yritimme todellakin muuttaa maailmaa. Etsimme universaalia rakkautta ja löysimme ymmärtämättömyyttämme seksuaalisen vapautumisen. Etsimme sielujen yhteyttä, uskoimme ykseyteen, mutta löysimme ymmärtämättömyyttämme kommuunit, asuinyhteisöt ja lopulta kohtasimme vain yksinäisyyden. Emme halunneet, että meitä pakotettiin vaan halusimme tehdä mitä tahdoimme ja olla mitä aidosti olimme, mutta törmäsimme vain itseemme, koska emme todellisuudessa olleet muuttuneet. Yksi tunnuslauseistamme oli: Make love, not war. Mutta ei sillä mitään vaikutusta ollut. Kohtalomme oli Paavalin kuvauksen mukainen: Tahtoa minulla kyllä on, mutta en pysty hyvään. Sillä sitä hyvää mitä tahdon, en 16

17 tee, mutta sitä pahaa jota en tahdo, sitä teen. (Room. 7:18-19) Maailmassa ei vieläkään ole rauhaa. Millaiseen rauhaan me pyrimmekään? Sotien poistamiseen? Joku on joskus sanonut: kylläisyyteen ja tyytyväisyyteen. Sitäkö ihmiset todella tahtoivat? Voi sellaisiakin ihmisiä olla, mutta siinä tilassa ihminen kiteytyy nopeasti niin kuin virta joka lakkaa virtaamasta: vesi pilaantuu ja joki muuttuu sameaksi lämpäreeksi. Mitä sota sitten on? Itsensä puolustamista. Kuinka voisimme perustaa tänne rauhan valtakunnan, kun ihmisen jokaisessa neljässä ruumiissa käydään sotaa? Nimittäin kritiikkiä ja ristiriitaisia ajatuksia. Suuttumusta, pelkoa ja sodanhaluisia tunteita astraaliruumiissamme; uupumusta, sairautta, elinvoiman vähyyttä: sotaa elämänruumiissamme; mikroorganismeja, viruksia, bakteereja: sotaa aineessa. Mekö, jotka käymme itse alituista sotaa, tahtoisimme rauhaa ympärillemme? Mitä aito rauha on? Sitä on vaikea kuvailla. Hengittämistä hiljaisuudessa sisäistä harmoniaa, joka läpäisee elämän kaikki ilmenemät elämätila, jossa ei ole kuolemaa. Rauhaa joka ylittää ymmärryksen, luopuu maailmasta ja korvaa maailmamme täysin uudella maailmalla. Vesimies. Onko Vesimies ajanjakso, jolloin ihmiskunnalle lahjoitetaan jumalallinen rauha? Uskon siihen, että meille ojennetaan enemmän mahdollisuuksia siihen kuin koskaan aiemmin. Voimme muuntaa ja ymmärtää mahdollisuutemme. Työstäkää omaa autuuttanne pelolla ja vavisten (Fil. 2:12-13). Vesimies ei ole automaattinen prosessi. Meidän on itse osallistuttava siihen. Matkalla oleminen, polun kulkeminen, tarkoittaa vanhoista teistä luopumista. Se tarkoittaa valveutuneisuutta ja valmiutta tunnistaa ajan merkit ja toimia sen mukaisesti. Kysyit, menikö etsinnässämme jokin vikaan. Mielestäni ei. Etsikää niin te löydätte (Matt. 7:8). Eivätkö unelmamme olleet kelvollisia? Reagoimmeko väärin? Unelmamme olivat yleviä mielikuvia toisesta olemassaolontilasta. Yksi asia jäi silloin kuitenkin huomaamatta: mielikuvat eivät ota huomioon sitä faktaa, että elämämme täällä on nousun, kukoistuksen ja tuhon lain alaista. Ajattelunjuoksussamme emme ottaneet huomioon Jeesuksen sanoja: Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta (Joh. 18:36). Olemme nyt neljäkymmentä vuotta myöhemmin tavoittaneet mahdollisesti saman pisteen. Tehtävänämme on edelleen ymmärtää Vesimies. Lopuksi haluaisin kertoa sinulle, kuinka oivallukseni on kehittynyt. Kadotettuani 60-luvun illuusiot jäljelle jäi levottomuus, joka ajoi minua yhä kauemmas polun etsintäretkellä. Minulle oli selvinnyt, että kaikella on merkitystä. Kävi myös ilmi, että kaikilla kokemuksilla ja epäilyksillä on tarkoituksensa: ne ravistelevat ihmisen hereille ja opastavat häntä eteenpäin. Jossakin hän voi sitten kohdata valon pimeydessä, jumalallisuuden ajallisuudessa, muttei ulkopuoleltaan vaan syvältä sisimmästään. Se on tien alku, joka ei ole enää maisen ihmisen tie vaan sallii sisäisen jumalallisen ytimen kehittyä. 17

18 MERKKEJÄ VELJESKUNNAN JALANJÄLKIÄ SEURATESSA Tämä puhe on pidetty Kultaisen Ruusuristin Hengenkoulun 80- vuotisen olemassaolon kunniaksi pidetyssä tilaisuudessa. Kun palaamme hetkeksi vuosiin, jolloin herra van Rijckenborgh aloitti veljensä Z.W. Leenen kanssa työn vastaanotettuaan suuren tehtävänsä, näemme miten ensimmäinen siemen kylvettiin. Siemen on kasvanut kuluneiden 80 vuoden aikana maailmantyöksi, joka kattaa monta maata ja on saanut puhjeta riemastuttavan värikkääseen henkiseen kukoistukseen. Seitsemän kertaa seitsemän väriä, jotka nuorgnostisen veljeskunnan kultakukka kehittää neljäkymmentä yhdeksin vivahtein. Veljesten pitämä ensimmäinen palvelu merkitsi henkisen rakennustyön aloittamista, johon Ruusuristin veljeskunnan sancti spiritus koti oli liittyvä. Vuonna 1930 rouva Catharose de Petri tuli työhön mukaan. Nämä kolme lähettiä kehittivät edelleen henkisen suunnitelman suurta valmistelutyötä, joka avautui heidän henkisen silmänsä eteen. Se oli suunnitelma, jonka ääriviivat ja rakenne ovat aina piirrettyinä henkiseen maailmaan, mutta se pitää toteuttaa maailmassa alhaalta alkamalla ja suurin ponnistuksin. Toisen maailmansodan viisi vuotta merkitsivät aktiivisen työn keskeytymistä, mutta henkiset johtajat jatkoivat suunnitelman työstämistä. Työhön tartuttiin jälleen erittäin toimeliaasti: Kun sota päättyi 5. toukokuuta 1945, ensimmäinen sen jälkeinen temppelipalvelu pidettiin Haarlemin temppelissä jo 20. toukokuuta. Vuonna 1946 julkaistiin van Rijckenborghin sodan aikana kirjoittama kirja Dei Gloria Intacta, jossa transfiguraationa toteutettu vapautuspolku kuvataan yksityiskohtaisesti. Marraskuun 27. päivänä 1947 ostettiin arkkitehtikoulu Elckerlyk Lage Vuurschestä, ja ensimmäiset konferenssit pidettiin siellä temppeliteltassa. Siellä piti heti aloittaa rakennuksen laajentaminen. Kun temppeli vihittiin vuonna 1951, nimi Elckerlyk muutettiin Renovaksi. Renovasta tuli Euroopan ensimmäinen konferenssikeskus. Se oli jälleen täysin uuden vaiheen alkukohta, josta lähtien Kultaisen Ruusuristin Hengenkoulun oli hahmotettava seitsenkertaisuutensa. Elävä ruumis manifestoitui mahtavaksi, säteileväksi auriseksi kentäksi, jonka uudet eetterivoimat sieluttivat työn ja säteilivät sen läpi, ja niin tapahtuu myös meidän päivinämme. Työ ei lähtenyt kehittymään pelkästään fyysisessä maailmassa vaan myös aineettomilla alueilla puhtaasti henkisesti, heijastavien sfäärien ulkopuolella, ja tätä nimitettiin Shamballan tyhjöksi. Tuosta alueesta on tähän mennessä tullut seitsemännen aspektin ylösnousemuskenttä, yliaistillinen henkinen avaruus, joka on vapautusportti ja yhteydessä yliluontoon. 18

19 MAGNEETTIKENTTÄ LOISTAVAN KIRKKAANA AURANA Tämä valtava kehitys ja siihen liittyvät mitä laajimmat näköalat, joiden täyttä merkitystä oppilaat mahdollisesti vielä hädin tuskin edes ymmärtävät, saatiin toteuttaa universaalin veljeskunnan armovoimissa ja jumalallisessa rakkaussäteilyssä. Universaali veljeskunta on tähän tultaessa jo hyväksynyt seitsenkertaisen Hengenkoulun gnostisten veljeskuntien universaaliin ketjuun. Herra van Rijckenborgh oli tehtävänsä vastaanottaessaan 28-vuotias; silloin persoonallisuuden ruumiit ovat täysikasvuiset. Myös rouva Catharose de Petri oli 28-vuotias liittyessään joukkoon vuonna Z.W. Leenen kuoleman (1938) jälkeen nämä kaksi jäljelle jäänyttä lähettiä jatkoivat valtavaa rakennustyötä aineessa monen vuoden ajan. Nyt Hengenkoulun 80-vuotispäivänä saamme todeta, että uusastraalinen kenttä ympäröi kaikkia konferenssikeskuksia ja temppelien työpaikkoja kirkkaasti loistavana aurana. Siitä johtuu erikoislaatuinen värähtely, jota koko työ lähettää ja jonka jokainen Hengenkoulun sisällä ja ulkopuolella kokee tietoisesti tai tiedostamattomasti. Se on maailmassa manifestoituvien, mutta ei maisten säteilyjen voimakenttä. Vuonna 1933 pidettiin Haarlemissa ensimmäiset viikonloppukonferenssit. Oli kuitenkin selvää, että konferenssikeskus piti perustaa pikaisesti. Näin tapahtui vuoden kuluttua. Se perustet- J. van Rijckenborgh keskuksessa oleva rajapaalu. Tämä kaikkien aikojen vertauskuva löytyi 1950-luvulla Haarlemin päätemppelin rakentamisen yhteydessä. Valokuva Pentagrammi. 19

20 tiin paikalle, jonka tunnemme nykyään Noverosana, nuorisotyön kansainvälisenä konferenssikeskuksena. Koulun historiassa kerrotaan, että kurssilaisten virta oli 30-luvulla niin suuri, että silloinen huoneisto oli liian pieni kaikkien halukkaiden vastaanottamiseksi, joten kurssi oli pakko pitää Haarlemin temppelissä. Hengenkoulun työ kehittyy ja laajenee nykyään maailmanlaajuisesti, ja elävän ruumiin konferenssikeskuksia on pystytetty polttopisteiksi. Tuhannet oppilaat kokoontuvat niihin säännöllisesti ja liittyvät siellä säteilyjen yhteyteen. YHTEYS GNOSTISEEN KETJUUN Tänä veljeskuntapäivänä 2004 olemme tietoiset siitä, että olemme osa veljeskuntaa, gnostista veljeskuntaa, joka on yhteydessä maailmanveljeskunnan suureen työhön, jota se palvelee. Ne meistä joilla on ollut etuoikeus osallistua jo pitkään eli suureen osaan Hengenkoulun kehityksestä, tietävät, millaisen titaanien työn kumpikin suurmestari on suorittanut rakentaakseen nykyajan Kultaisen Ruusuristin Olympoksen tornit. Monituiset kerrat merkit aineessa ovat näyttäneet heille tietä ja antaneet todisteet siitä, että he johtivat Koulua täysin veljeskunnan jalanjälkiä seuraten ja gnostisen ilmoituksen suuntaan. On kysytty, miksi valittiin juuri Haarlem. Miksi työ piti aloittaa nimenomaan Haarlemissa? Vastaus nojaa veljeskuntaan: Suurmestareille annettiin monta kertaa henkisiä ja aineellisia vihjeitä. Yksi niistä oli erikoinen kivi, joka oli täynnä kaiverrettuja symboleja. Kivi löytyi pystyasennosta kaivukuopasta, kun uutta päätemppeliä oltiin rakentamassa vuonna Tästä todisti myös herra Antoine Gadal, edeltäneen kataarien veljeskunnan patriarkka. Lainaamme otteen rouva Catharose de Petrin pitämästä löytöä koskevasta puheesta, joka tarjosi selityksen ikivanhalle paikalle, josta käsin nuorgnostinen veljeskunta alkoi ilmoituksensa. Haarlemin päätemppelissä loistaa voima, joka ei ole peräisin ruumiista eikä sielusta, ei myöskään maailmasta. Se on Pyhän Hengen voiman ensimmäinen säteilyvaikutus. Miten vaikutus saadaan aikaan? Niin, meidän on palattava kauas taaksepäin historiassa saadaksemme jonkinlaisen oivalluksen asiasta. Paikka jossa Haarlemin temppelikokonaisuus on, on paikka, missä universaalin ketjun veljeskunta on aina työskennellyt. Ei siis vain muutama sata vuotta sitten. Voimme liioittelematta sanoa, että Haarlemin polttopiste on ollut olemassa heti arjalaisen ajanjakson alusta, jolloin aamu tuskin oli alkanut valjeta Euroopalle. Olemme kertoneet teille jo pariin otteeseen kivestä, joka löytyi pystyasentoon uponneena vanhasta Bakenes-puutarhasta uutta temppeliä rakennettaessa. Kivestä saatoimme selvästi lukea Ruusuristin veljeskunnan tunnuksen, jolloin saimme myös fyysisen todisteen siitä, että olimme saaneet takaisin vanhan polttopisteen. Kauemmas emme halua edetä tarkastelumenetelmällämme. Herra Gadal huomasi kuitenkin kiveä tarkastellessaan yhdellä silmäyksellä kaksitoista tunnusta, jotka tekivät kiven kaikkien aikojen vertauskuvaksi. Ensimmäiseksi hän näytti Eedenin pentaakkelin osoituksena siitä, että kivi viittasi maail- 20

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Ihmisen chakrajärjestelmä

Ihmisen chakrajärjestelmä Ihmisen chakrajärjestelmä Aivan ulommaisena meitä ympäröi aura. Se toimii suojaavana kerroksena ihmisen ja maailman välissä. Aurassa on neljä kerrosta, neljä energiakehoamme fyysisen kehomme ympärillä;

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Sielun tie. Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen

Sielun tie. Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen Sielun tie Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen Gnostilaiset uskovat, että ihmisen sielu on osa jumalallista henkeä, joka ihmisen kuoltua palaa takaisin Jumalan yhteyteen Ihminen Ruumis Henki

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C C E F G C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan C G C G Kuinka kauniisti kaiken teki

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Kosmos = maailmankaikkeus

Kosmos = maailmankaikkeus Kosmos = maailmankaikkeus Synty: Big Bang, alkuräjähdys 13 820 000 000 v sitten Koostumus: - Pimeä energia 3/4 - Pimeä aine ¼ - Näkyvä aine 1/20: - vetyä ¾, heliumia ¼, pari prosenttia muita alkuaineita

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

SYNTYMÄTTÖMILLE LAPSILLEMME

SYNTYMÄTTÖMILLE LAPSILLEMME SYNTYMÄTTÖMILLE LAPSILLEMME MAA OLI AUTIO JA KYLMÄ I minä kävelin poispäin näistä päivistä jätin sudenjälkiä ettei minua etsittäisi polulla kohtasin tytön joka sanoi että on vapaus nauttia ei sitä kiinnostanut

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Minua opastaa sydämeni ääni. Tasapainoa luo kykyni jakaa sisäinen tietoni. Luomisvoimani ovat herkät aistimukset ja elämän ilo.

Minua opastaa sydämeni ääni. Tasapainoa luo kykyni jakaa sisäinen tietoni. Luomisvoimani ovat herkät aistimukset ja elämän ilo. Päivä 74 29.9 Valkoinen Solaarinen Taikuri Solaarinen sointu tuo päivään tekemisen meininkiä mutta tekeminen saattaa tapahtua enemmän omassa sisäisessä maailmassa, oman pään sisäisissä ajatelmissa. Hiljaisena

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä.

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Veljeskunta lähettää keskuudestaan viisaan ihmisen, joka julistuksellaan

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Nyt haluaisimme käsitellä enemmän sitä kuinka ihminen saavuttaa tämän kaiken, sen matkan jolloin hänen on mahdollista avata monia ovia, jotka

Nyt haluaisimme käsitellä enemmän sitä kuinka ihminen saavuttaa tämän kaiken, sen matkan jolloin hänen on mahdollista avata monia ovia, jotka Oman elämän luominen Ihmiselle luominen on vahvasti yhdistynyt älyyn, mutta tällä luomisella jota haluamme teidän oppivan tarkoitetaan rakkaudesta luomista eli rakkausenergian käyttämistä luomiseen eli

Lisätiedot

Mikhail Bakunin. Jumala vai työ

Mikhail Bakunin. Jumala vai työ Mikhail Bakunin Jumala vai työ Te piikittelette meitä siitä, että emme usko Jumalaan. Me syytämme teitä häneen uskomisesta. Me emme tuomitse teitä tästä. Me emme edes syytä teitä. Me säälimme teitä. Sillä

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op, L) Mat-2.1197/TU-53.1150 3.2. Noste 17.2. Mindset 24.2. Kasvu. Vieraana

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz T A Q Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Nimi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Oppilaiden ennakkokäsityksiä avaruuteen liittyen Aurinko kiertää Maata Vuodenaikojen vaihtelu johtuu siitä,

Lisätiedot

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma Dalinda Luolamo Tunteiden sota Runokokoelma Tunteiden sota Dalinda Luolamo Ulkoasu: R. Penttinen Painettu: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-235-4 Alkusanat Arvoisat lukijat. Tahdon kertoa teille projektistani

Lisätiedot

Siipirikko laululintu

Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Siipirikko laululintu runoja Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-170-8 SIIPIRIKKO LAULULINTU Siipirikko seassa sirpaleiden

Lisätiedot

FAKTAT M1. Maankohoaminen

FAKTAT M1. Maankohoaminen Teema 3. Nousemme koko ajan FAKTAT. Maankohoaminen Jääpeite oli viime jääkauden aikaan paksuimmillaan juuri Korkean Rannikon ja Merenkurkun saariston yllä. Jään paksuudeksi arvioidaan vähintään kolme kilometriä.

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka V - 2-33 ten vaikutuksesta ulkopoliittisten vaatimusten toteuttamisessa, sillä sen ruvetessa tuntumaan ulkopoliittisen johdon merkitys vähenee, puolustusministerin vaikutus kasvaa. Mutta minä puhun eräästä

Lisätiedot

Planeetan määritelmä

Planeetan määritelmä Planeetta on suurimassainen tähteä kiertävä kappale, joka on painovoimansa vaikutuksen vuoksi lähes pallon muotoinen ja on tyhjentänyt ympäristönsä planetesimaalista. Sana planeetta tulee muinaiskreikan

Lisätiedot

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella 28. 3. 1910 Ihmisen päämäärä on tulla täydelliseksi. Meillä jokaisella on jonkinlainen käsitys täydellisestä ihmisestä, ihmisestä,

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tervetuloa kolmannelle jaksolle! Tähän jaksoon sisältyy testi, miten käytät oman aikasi? Saat vinkkejä miten omat unelmat saadaan kirkkaaksi. Jotta voit ne toteuttaa Tarvitset suunnitelman ja työkalut.

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

KIRKOLLISEN JOHTAMISEN FORUM 28.1.2016. Jaana Laukkarinen Kehityspiikki Consulting Oy

KIRKOLLISEN JOHTAMISEN FORUM 28.1.2016. Jaana Laukkarinen Kehityspiikki Consulting Oy KIRKOLLISEN JOHTAMISEN FORUM 28.1.2016 Jaana Laukkarinen Kehityspiikki Consulting Oy Mitä johtaja pelkää? Valta, johtajan työkalu Mitä valta tekee käyttäjälleen? Johtajan työssä ymmärrys itsetuntemuksen

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Nimimerkki: Emajõgi. Mahtoiko kohtu hukkua kun se täyttyi vedestä?

Nimimerkki: Emajõgi. Mahtoiko kohtu hukkua kun se täyttyi vedestä? Nimimerkki: Emajõgi I Mahtoiko kohtu hukkua kun se täyttyi vedestä? Jos olisin jäänyt veteen, olisin muuttunut kaihiksi, suomut olisivat nousseet silmiin, äitini olisi pimennossa evät pomppineet lonkista

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot