Takuuehdot ja määräykset...4. Yleistä...6. Elektroniset Oras-hanat Oras-Designhanat Oras-Vipuhanat Oras-Automaattihanat...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Takuuehdot ja määräykset...4. Yleistä...6. Elektroniset Oras-hanat Oras-Designhanat Oras-Vipuhanat Oras-Automaattihanat..."

Transkriptio

1 Huoltokirja 00

2

3 Sisällysluettelo Takuuehdot ja määräykset... Yleistä...6 Elektroniset Oras-hanat... Oras-Designhanat...97 Oras-Vipuhanat...9 Oras-Automaattihanat... Oras-Suihkusetit...6 Huoltosarjat...85 Huoltovälineet...86 Tuotteiden tuntomerkit...88 Oras-Venttiilit...9 Varaosahakemisto...5 Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

4 Takuuehdot Takuuehdot Allamainitut takuuehdot koskevat Oras-alkuperäisosin varustettuja hanoja (hanakokonaisuuksia) venttiileitä Takuuaika a) Kaksi () vuotta osto- tai käyttöönottopäivää osoittavasta tositteesta. b) Tai kaksi () seuraavaa vuotta tuotteeseen leimatusta valmistusvuosimerkinnästä. Takuu koskee valmistus- ja raaka-ainevirheitä. Vipuhanojen tippumattomuustakuu (säätöosalle) a) Viisi (5) vuotta osto- tai käyttöönottopäivää osoittavasta tositteesta. b) Tai viisi (5) vuotta hanan säätöosassa olevasta valmistusaikamerkinnästä. Tippumattomuustakuu koskee virheitä, jotka aiheuttavat tippumista tai vuotoa hanasta, käyttövivun ollessa kiinni-asennossa. Tällaisissa tapauksissa Oras Oy toimittaa asiakkaalle veloituksetta uuden säätösan. Säätöosan vaihdosta asiakas vastaa itse. Huom! Tippumattomuustakuu ei koske juoksuputken huulitiivisteitä. Tyyppihyväksyntä Tyyppihyväksytyt hanakokonaisuudet muodostuvat Oras-alkuperäisosista ja varusteista. Mikäli käytetään muita kuin alkuperäisosia, ei kokonaisuuden toimintaa tyyppihyväksynnän edellyttämällä tavalla voida taata. Takuun rajoitukset Takuu ei koske virheitä ja vaurioita, jotka aiheutuvat tuotteen virhellisestä asennuksesta, käytöstä tai korjauksesta. Takuu ei koske veden epäpuhtauksista (roskat ym.) aiheutuvia huoltotoimenpiteitä. Takuu ei myöskään koske elektronisten hanojen paristoja. Vastuu muista virheistä Muilta osin sovelletaan kuluttajansuojalain säädöksiä. Virheilmoituksen tekeminen Takuu koskee ainoastaan virheitä, joista ostaja tekee takuunantajalle tai myyjälle ilmoituksen kohtuullisessa ajassa (normaalisti päivän kuluessa) siitä, kun virhe on todettu. Samalla ostajan on esitettävä luotettava selvitys siitä, milloin tuote on ostettu (esim. ostokuitti tai muu tosite). Lisäksi valmistajan tai sen edustajan kanssa on sovittava korjaustavasta, sekä siitä kuka takuukorjauksen suorittaa.

5 Määräykset Määräykset Laitteet ja putket Vesikalusteiden asennuksessa ja sen suunnittelussa tulee noudattaa paikallisia viranomaismääräyksiä. Suomen rakentamismääräyskokoelma: D (007) C (998, ympäristöministeriö asunto- ja rakennusosasto) C:ssa mainitaan mm. seuraavaa: 8.. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot sekä ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteistot niihin liittyvine laitteineen on suunniteltava, rakennettava ja varustettava siten, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita niin aikaisin, ettei se ehdi aiheuttaa laajaa vesi- tai kosteusvahinkoa. Putket, kanavat ja laitteet on sijoitettava, eristettävä tai varustettava siten, ettei vesi putkistossa jäädy ja ettei putkien, kanavien tai laitteiden pinnoille tiivisty haitallisesti vettä tai tiivistyvä vesi on johdettavissa pois haittaa aiheuttamatta Jos tilassa ei ole lattiakaivoa, sijoitetaan vesijohtoverkostoon kytketyn laitteen alle vesitiivis, viemäriin johtavalla ylijuoksuputkella varustettu kaukalo tai laitteen alusta tehdään vesitiiviiksi niin, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita. Vesitiivis alusta nostetaan seinälle niin, että mahdollinen vuotovesi ei pääse rakenteisiin lattian ja seinän liitoksen kautta. Materiaalin kierrätys Vastuuntuntoisena yrityksenä Oras toivoo, että kaikki tuotteet käsiteltäisiin asiaankuuluvalla tavalla elinkaarensa lopussa. Oraksen päätavoitteena on kierrättää kaikkia mahdollisia materiaaleja. Kaikkea materiaalia, mitä ei pysty kierrättämään, pitäisi käyttää energian tuottamiseen. Hanojen valmistamiseen käytetään pääasiallisesti messinkiä, joka itsessään on kierrätyskelpoista. Paras tapa hävittää käytöstä poistuneita tuotteita on lähettää ne metallinkierrätyspisteeseen. Oras-tuotteissa käytetty muovi on lämpömuovautuvaa, joten se sopii kierrätettäväksi. Paristoja ja elektronisia osia ei saa laittaa tavanomaisen jätteen joukkoon, vaan ne tulee ottaa erikseen ja toimittaa niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. 5

6 Yleistä Hanat ja venttiilit kuten muutkin LVI-laitteet, muodostuvat useista jatkuvan rasituksen alaisista osista, jotka ovat alttiina kulumiselle ja vaativat sen vuoksi tuotehuoltoa. Jonkin osan kuluminen käyttökelvottomaksi johtuu useimmiten huollon puutteesta. Määräajoin tapahtuvat huollot takaavat laitteiden häiriöttömän toiminnan ja pidentävät oleellisesti niiden käyttöikää. Huolto on suoritettava tarkoitukseen sopivilla työvälineillä ja varaosilla, jotta se vastaisi tarkoitustaan. Jotta laitteiden toiminta olisi moitteetonta ja huolto nopeasti suoritettavissa, tulee jo putkiston rakentamisen yhteydessä ottaa huomioon seuraavaa: Putkisto on huuhdeltava huolellisesti hiekasta, teräslastuista ym. talousvedellä ennen vesihanojen ja venttiilien asennusta. Verkosto on varustettava tarpeellisella määrällä mudanerottimia, jotka estävät vieraiden esineiden pääsyn verkostoon. Oikeaan asennustapaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta hanoilla ja venttiileillä olisi kaikki edellytykset toimia. Säädä tarvittaessa laitteen toiminnot vastaamaan käyttöpaikan tarpeita ja olosuhteita. Huollon suorittaminen on helpompaa ja huoltoaika Iyhenee, jos hanojen liittimet on varustettu Oras-kuulasulkuventtiileillä. Tällöin ei myöskään häiritä muita verkostoon asennettuja laitteita, koska jokainen hana voidaan erikseen kytkeä pois verkostosta. Huom! Verkkokäyttöisten elektronisten hanojen sähköliitännän saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Huolto- ja säätötyöt saa tehdä myös tehtävään opastettu, esim. Electra-opiston suorittanut henkilö. Elektroniset hanat täyttävät EMC direktiivin 00/08/EY vaatimukset. Maksimivirtausaika (Ilkivaltasuoja, kosketusvapaat hanat) Kosketusvapaiden hanojen maksimi virtausaika on allashanoilla min. ja suihkuhanoilla 5 min. Mikäli sensori/valokenno on peitetty hana sulkeutuu automaattisesti edellä mainitun ajan jälkeen (vandaalisuoja). Poistamalla este esim. purukumi, teippi jne. sensorin/valokennon edestä hanan toiminta palautuu. Kyseessä olevia arvoja voidaan mallista riippuen muuttaa. Hanojen ulkopintojen ja hanavarusteiden puhdistus Hanojen ulkopintojen hoidossa pätevät samat säännöt, kuin kodin maalattujen pintojen puhtaanapidossa yleensä. Pitämällä elektronisten hanojen sensori/valokenno puhtaana varmistetaan hanan moitteeton toiminta. Säännöllisesti tapahtuvaan hanojen ulkopintojen puhdistukseen tulee käyttää neutraaleja tai lievästi emäksisiä (ph 6-9) nestemäisiä puhdistusaineita. Tällaisia ovat mm. saippualiuokset ja useat astianpesuaineet (ei konepesuaineet). (Noudata aina pesuaineen valmistajan käyttö- ja annosteluohjeita). Orgaanisia liuottimia, syövyttäviä ja/tai hankaavia aineita tai puhdistusvälineitä ei saa käyttää. Varoitus! Kromipinnoite ei kestä, tai kestää huonosti, fosforihappoa ja klooriyhdisteitä. Sama koskee myös suihkuvarusteiden muoviosia. Tällaisia ovat esim. Alumiinikloridit (käytetään mm. hienpoistoaineissa/deodoranteissa) Suolahappo ja sen johdannaiset (käytetään mm. kalkinpoistoon tarkoitetuissa puhdistusaineissa/ kaakelinpuhdistusaineissa) Erilaiset klooria sisältävät happamat ja emäksiset puhdistusaineet Suolavesi (esim. merivesi) Runsaasti klooripitoinen ilma Erilaiset fosforihappoa sisältävät puhdistusaineet Alkoholia sisältävät puhdistusaineet eivät sovellu akryylipintojen puhdistukseen. Huom! Hyvin laimeatkin liuokset saattavat vaurioittaa pinnoitetta, koska kuivuessa vesi haihtuu pois, mutta tehoaineet jäävät jäljelle ja näin liuos väkevöityy. 6

7 Yleistä Puhdistaminen painepesurilla on kielletty. Puhdistus Puhdista hana pesuaineliuokseen kostutetulla sienellä tai pehmeällä keittiöliinalla. Huom! Älä käytä sumutinpulloa! Huuhtele hana runsaalla puhtaalla, haalealla vedellä. Pyyhi lopuksi hana kuivaksi. Jalometallipinnoitteet: aranja, edelmessinki, kulta, satiini ja brilliant. Mikäli jalometallipinnoitteiset hanat ajan myötä käytössä paikoitellen tummuvat, voidaan tummentumat puhdistaa käyttämällä esim. nestemäisiä hopeanpuhdistusaineita. Puhdistuksen jälkeen tulee pinnat aina huuhdella ja pyyhkiä kuivaksi. Värilliset hanat Värilliset hanat voidaan puhdistuksen jälkeen käsitellä autovahalla, vahausohjeita noudattaen. Vahattu pinta toimii vettä ja likaa hylkivänä ja samalla se helpottaa hanan puhtaanapitoa. Erittäin likaiset pinnat Sellaisissa poikkeustapauksissa, kun hana on pitkän aikaa ollut puhdistamatta, eikä lika enää normaalisti puhdistaen irtoa, voidaan käyttää lievästi emäksistä nestemäistä puhdistusainetta. Laita puhdistusainetta kostutetulle pehmeälle sienelle. Pyyhi sienellä likainen pinta. Huuhtele huolellisesti runsaalla haalealla vedellä. Pyyhi kaluste kuivaksi. Käytä oikein Oras Bidettaa Kun Bidetta-hanan käsisuihku käytön jälkeen suljetaan, jää käsisuihkun siivilän alle hieman vettä. Ellei vettä tyhjennetä, saattaa siitä käsisuihkua ripustettaessa osa valua ulos. Voit estää sen toimimalla seuraavasti: käsisuihkun käytön jälkeen ravista sitä muutama kerta WC-istuimeen tai pesualtaaseen, jolloin siiviläosan vesi poistuu. Ripusta sitten käsisuihku pidikkeeseensä. Pieni ja helposti omaksuttava tapa bidékäsisuihkun oikeaan käyttöön. Jäätymisvaara! Mikäli hana tai hanavarusteet asennetaan tiloihin, joissa niiden sisälle jäävä vesi voi päästä jäätymään (esim. talvella lämmittämättömissä vapaa-ajan asunnoissa), on ehdottomasti huolehdittava että hana/hanavarusteet tulee tyhjäksi vedestä tai ne on varastoitava lämpimään kylmän ajanjakson ajaksi. Jäätymisvaurioiden estämiseksi on suoritettava erilaisia suojatoimenpiteitä. esim. Vipuhanat: Irrota säätö-osa. Automaattihanat: Irrota säätö-osa ja tyhjennä hana vedestä. Kaksiotehanat: Irrota käyttöventtiilit. Huom! Suojatoimenpiteet on tehtävä myös jos käytössä ollutta hanaa kuljetetaan kylmässä, lämpötilan ollessa alle 0 C. Varoitus! Hanojen ja hanavarusteiden käyttöympäristön lämpötila ei saa ylittää + 65 C, sama lämpötilarajoitus koskee myös hanojen ja hanavarusteiden puhdistusta. Varoitus! Hanaan (esim. poresuuttimen tilalle) ei saa liittää minkäänlaista sulullista laitetta, esim. paine- /pullopesuria tai suljettavaa puutarhaletkua. Tällainen sulkulaite saattaa aiheuttaa erittäin suuria paineiskuja, jotka voivat vahingoittaa hanan omaa säätö- ja sulkulaitetta sekä juoksuputkea. Lisäksi hanoissa voi tapahtua haitallista ristiinvirtausta. Sulullista bide-käsisuihkua käytettäessa, pitää käyttää ejektorirakennetta. Huom! Pesukoneventtiili on suljettava aina käytön jälkeen. Teknisiä tietoja tiiveyskoepaine.6 MPa (6 bar) max. käyttöpaine MPa (0 bar) (staattinen) suositeltava käyttöpaine kpa ( 5 bar) (virtauspaine) max. vedenlämpötila +80 C (suositeltava +55 C +65 C) Oras-hanojen ja venttiilien tiivisteet ovat pääasiassa EPDM-kumia, joten voiteluun on käytettävä O-rengasrasvaa, esim. Oras 9 7

8 Yleistä Piilomallit Lattian/seinän sisään asennus on yleinen asennustapa Keski-Euroopassa (EU-maissa). Suomessa kyseistä asennustapaa on käytetty vähän. Suomalaiset rakennusmääräykset eivät salli asennusta, missä vesijohtoputket tuodaan lattian alta tai missä putkiliitokset jäävät umpinaisen rakenteen sisään. Rakennuttaja voi kuitenkin tällaisen asennuksen teettää sopimalla asiasta etukäteen viranomaisten kanssa, tällöin vastuu teknisestä ratkaisusta jää rakennuttajalle. Seinään upotettavat hanat: Seinään upotettavien hanojen runko asennetaan seinän sisälle, mallikohtaisesti putkiliitokset voivat jäädä umpinaisen rakenteen sisään (tarkista tuotekohtaisesti). Tämä asennustapa ei kuitenkaan ole sellaisenaan suomalaisten rakennusmääräysten mukainen. Tällöin hana pitää koteloida eli sijoittaa tiiviin asennusrasian sisälle siten, että hana on huollettavissa, asennusrasia on helposti avattavissa ja mahdollinen vuoto ohjautuu seinärakenteiden ulkopuolelle. Asentaminen asennuskoteloon tai seinäkkeeseen Mikäli ei haluta seinänsisäistä asennusta, voidaan rakentaa kotelo tai kokonainen seinäke urinaalin huuhtelulaitetta varten. Tällöin voidaan suunnittelu tehdä kuhunkin tilaan sopivaksi ja samalla pystytään huomioimaan myös asennus- ja huoltotyön sujuvuus sekä suomalaiset rakennusmääräykset. Lattiaan upotettava hana: Keski-Euroopassa yleisesti käytetyn lattiaan upotettavien vesikalusteiden asennustavan mukaan hanarunko asennetaan 5-60 mm lopullisen lattiapinnan alapuolelle. Tämä asennustapa ei kuitenkaan ole sellaisenaan suomalaisten rakennusmääräysten mukainen. Asentaminen asennuskoteloon tai korokkeeseen Mikäli ei haluta lattiansisäistä asennusta, voidaan rakentaa kotelo tai kokonainen koroke hanaa ja kylpyammetta varten. Tällöin voidaan suunnittelu tehdä kuhunkin tilaan sopivaksi ja samalla pystytään huomioimaan myös asennus- ja huoltotyön sujuvuus sekä suomalaiset rakennusmääräykset

9 Yleistä Yleistä Käytettäessä Oras-kuulasulkuventtiileitä laitekohtaisina sulkuventtiileinä hanojen huolto helpottuu ja huoltoaika Iyhenee. Huom! Jotta venttiilin kuulasulku ei pääsisi pitkään käyttämättömänä jumiutumaan, suosittelemme sulun koekäyttämistä muutaman kerran vuodessa. Käyttö Venttiilin sulun palloa käännettäessä on käytettävä mm:n kuusiokoloavainta. Pallon karassa olevan uran ollessa rungon suuntainen, on venttiili täysin auki. Keittiö- ja allashanat. kulmaliitin. suoraliitin. muoviputkiasennus = suoraliitin/ankkurointi... ø 0 G / ø 70 ø ø 5. x = 50±0 y = 50±5 u = 50±5 50± 50± G / G / 9

10 Yleistä Seinähanat. kupariputket = epäkeskoliitin. muoviputket = suoraliitin. pinta-as. = kulmaliitin. saneeraus-/haaroituskulmaliitin... G / 50±. 5 7 G / 50± G / ø 7 G / G / ø 87 0 ø 5 6 Saneeraukseen 0

11 Yleistä max 0 ø - 5 max 0 ø - 5 max 0 ø ( max 70 ) cold/hot kalt/warm froid/chaud kallt/varmt kaldt/varmt kylmä/kuuma хол./гор. ø - 5 max 0 ø - 5 max 0 L max 0 L- ø - 5 L+

12 Muistiinpanoja

13 Sisällysluettelo Elektroniset Oras-hanat Pesuallashanat 600, 60, 605, 60, F F F F F, 86F , 679, C, 608C, 657C...7 Elektroniset hanat Suihkupaneelit 666G, 666G, 666G, 666GT, 666GT, 666GT...8 Suihkuhanat 6657C, 6607C...95 Urinaalihanat 6567, C, 6557C, 657A Data Terminal Tuotannosta poistuneet... Vianetsintäkaaviot...89

14 Muistiinpanoja

15 Oras Electra Pesuallashanat, 0 V ja 0/ V Elektroniset Pesuallashanat 600, 60, 605, 60, 6, 60, 6,

16 Oras Electra Pesuallashanat, 0 V ja 0/ V Elektroniset Pesuallashanat Oras Electra 600 (99-) Kosketusvapaa pesuallashana esisekoitetulle vedelle (0 V) ø max 0 Oras Electra 60 (99-) Kosketusvapaa pesuallashana sekoitusventtiilillä (0 V) ø max l = 600 G /8 Oras Electra 605 (99-) Kosketusvapaa pesuallashana sekoitusventtiilillä ja Bidetta-käsisuihkulla (0 V) max 0 ø 8-5,5 m,5 m l = 600 G /8 Oras Electra 60 (99-) Kosketusvapaa pesuallashana esisekoitetulle vedelle (0 V) max 0 ø l = 600 l = 600 G /8 G /8 6

17 Oras Electra Pesuallashanat, 0 V ja 0/ V Oras Electra 6 (99-) Kosketusvapaa pesuallashana sekoitusventtiilillä (0 V) max 0 00 ø Oras Electra 60 (99-) Kosketusvapaa pesuallashana esisekoitetulle vedelle (0/ V) ø max 0 0 V Elektroniset Pesuallashanat l = m G /8 l = 600 G /8 Oras Electra 6 (99-) Kosketusvapaa pesuallashana sekoitusventtiilillä (0/ V). Oras Electra 65 (99-) Kosketusvapaa pesuallashana sekoitusventtiilillä ja Bidetta-käsisuihkulla (0/ V) ø ø 8-5,5 m max V 800 max 0,5 m 0 V m 55 0 m l = 600 l = 600 G /8 G /8 7

18 Oras Electra Pesuallashanat, 0 V ja 0/ V. 600, 60, , 605, 6, 6, 65 Elektroniset Pesuallashanat , 6 5 Oras Data Terminal ,

19 Oras Electra Pesuallashanat, 0 V ja 0/ V 6. Elektroniset Pesuallashanat Keltainen Valkoinen Vihreä Ruskea 7. 0 Vihreä Ruskea Keltainen Keltainen Valkoinen Vihreä Ruskea 5 0 9

20 Oras Electra Pesuallashanat, 0 V ja 0/ V Elektroniset Pesuallashanat Toiminta Kosketusvapaan, verkkokäyttöisen Electra-allashanan avaamisesta ja sulkemisesta huolehtii magneettiventtiili, jonka toimintaa ohjaa valokenno. Vietäessä kädet valokennon tunnistusetäisyydelle avautuu magneettiventtiili ja hanasta alkaa virrata vettä. Otettaessa kädet pois hana sulkeutuu automaattisesti esisäädetyn jälkivirtaama-ajan kuluttua. Tunnistusetäisyys ja jälkivirtaama Tunnistusetäisyydellä tarkoitetaan sitä etäisyyttä, mihin valokenno reagoi avaamalla hanan. Jälkivirtaamalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona hanasta tulee vettä vielä sen jälkeenkin kun kädet on viety tunnistusetäisyyden ulkopuolelle. Sekä tunnistusetäisyys, että jälkivirtaama on esisäädetty tehtaalla. Varmista, että säädöt vastaavat käyttöpaikan olosuhteita ja tarpeita! Tarvittaessa niitä voidaan muuttaa seuraavasti: Tunnistusetäisyyden säätö Irrota ohjauslaatikon kansi. Paina kerran näppäintä (5) (kuva ). Aseta vaalea paperi (esim. käyttöohje) hanan eteen etäisyydelle, josta se EI SAA REAGOIDA (esim. altaan ulkoreuna). Pidä paperia paikallaan noin 0 sekuntia, jolloin vesi alkaa virrata. POISTA PAPERI VASTA VEDENTULON LOPUTTUA! Kun hana on sulkeutunut, on tunnistusetäisyys säädetty ja arvo tallennettu mikroprosessorin muistiin. Arvo säilyy muistissa sähkökatkoista huolimatta. Avausetäisyys on nyt kädellä testattaessa paikoillaan olleen paperin ja silmän puolivälissä. Jos etäisyys ei ole tyydyttävä voidaan säätö suorittaa samalla tavalla uudelleen, mutta paperin paikkaa muutetaan. Asenna ohjauslaatikon kansi paikoilleen. Jälkivirtaaman säätö 999- (kuva ) (tehdasasetus sek.) Jälkivirtaama voidaan säätää käyttämällä Oras Data Terminalia. Roskasiivilän puhdistus 600, 60, 60 (kuva ) Jos vedentulo on ajan myötä heikentynyt, syynä voi olla roskasiivilän likaantuminen. Puhdistus suoritetaan seuraavasti: Sulje vedentulo hanalle. Kierrä kytkentäletku irti liitosnipasta (8) Kierrä liitosnippa irti magneettiventtiilistä ja poista nipan sisällä oleva roskasiivilä (8). Puhdista siivilä juoksevan veden alla. Huuhtele kytkentäletku avaamalla varovasti vedentulo hanalle. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä (roskasiivilän kupu (8) virtausta vastaan). Roskasiivilän puhdistus 60, 605, 6, 6, 65 (kuva ) Jos vedentulo on ajan myöten heikentynyt syynä voi olla roskasiivilän likaantuminen. Puhdistus suoritetaan seuraavasti: Sulje vedentulo hanalle. Poista nipat (8) rungosta ja puhdista/vaihda roskasiivilät (8). Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä roskasiivilöiden (8) kupu virtausta vastaan. 0

21 Oras Electra Pesuallashanat, 0 V ja 0/ V Magneettiventtiilin vaihto 600, 60 (kuvat ja ) Vioittuneen magneettiventtiilin poistaminen Kytke virta pois hanalta. Sulje vedentulo hanalle. Irrota liitin (5) magneettiventtiilistä. Kierrä kytkentäletku irti liitosnipasta (8). Kierrä liitosnippa irti magneettiventtiilistä. Avaa ohjauslaatikon kansi. Irrota johtimet () magneettiventtiilin liittimistä (). Kierrä auki magneettiventtiilin kiinnitysruuvit (). Vedä magneettiventtiili () ohjauslaatikosta. Irrota kuori (5) magneettiventtiilin päältä. Irrota O-rengas (6) ja tukilevy (7). Uuden magneettiventtiilin asentaminen Laita tukilevy (7) ja O-rengas (6) magneettiventtiilin päälle. Työnnä kuori (5) magneettiventtiilin päälle. Asenna magneettiventtiili () ohjauslaatikkoon. Kierrä kiinnitysruuvit () paikoilleen. Työnnä johtimet () magneettiventtilin liittimiin (). Asenna ohjauslaatikon kansi paikalleen. Kierrä liitosnippa (8) magneettiventtiiliin. Kierrä kytkentäletku liitosnippaan. Kierrä liitin (5) magneettiventtiiliin. Avaa vedentulo hanalle. Kytke virta hanalle. Magneettiventtiilin vaihto 60, 605, 6, 65 (kuvat, ja 5) Vioittuneen magneettiventtiilin poistaminen Kytke virta pois hanalta. Sulje vedentulo hanalle. 60 & 6: Irrota liitin (5) magneettiventtiilistä. 605 & 65: Irrota liitin (8) magneettiventtiilistä. Avaa ohjauslaatikon kansi. Irrota sekoitusventtiili (9). Irrota johtimet () magneettiventtiilin liittimistä (). Kierrä auki magneettiventtiilin kiinnitysruuvit (). Vedä magneettiventtili () ohjauslaatikosta. Irrota kuori (5) magneettiventtiilin päältä. Irrota O-rengas (6) ja tukilevy (7). Uuden magneettiventtiilin asentaminen Laita tukilevy (7) ja O-rengas (6) magneettiventtiilin päälle. Työnnä kuori (5) magneettiventtiilin päälle. Asenna magneettiventtiili () ohjauslaatikkoon. Kierrä kiinnitysruuvit () paikoilleen. Työnnä johtimet () magneettiventtilin liittimiin (). Asenna sekoitusventtiili (9). Asenna ohjauslaatikon kansi paikalleen. 60 & 6: Kierrä liitin (5) magneettiventtiiliin. 605 & 65: Kierrä liitin (8) magneettiventtiiliin. Avaa vedentulo hanalle. Kytke virta hanalle. Elektroniset Pesuallashanat

22 Oras Electra Pesuallashanat, 0 V ja 0/ V Elektroniset Pesuallashanat Yksisuuntaventtiilin vaihto 60, 605, 6, 65 (kuva ) Sulje vedentulo hanalle. Poista nipat (8) rungosta vedä yksisuuntaventtiili (9) ulos ja vaihda uuteen. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. Sekoitetun veden max. lämpötilan rajoitus (kuva ) Sekoitetun veden max. lämpötilaa voidaan rajoittaa siten, että käytössä on lämpötila-alue täysin kylmältä säädön keskelle. Rajoitus tehdään seuraavasti: Käännä lämmönsäätökahvaa (5) siten, että siipi osoittaa alaspäin. Irrota lämmönsäätökahvan lukitusruuvi (6) mm kuusiokoloavaimella. Vedä lämmönsäätökahva karalta. Poista rajoitin (7) sekoittimen rungosta ja käännä sitä siten, että pienempi hahlo osoittaa ylöspäin. Paina rajoitin takaisin paikalleen varmistaen, että ohjausnastat menevät rungossa oleviin reikiin (8). Asenna lämmönsäätökahva takaisin siten, että siipi osoittaa alaspäin. Kierrä lämmönsäätökahvan lukitusruuvi paikoilleen. Vioittuneen valokennon poistaminen (kuva 6) Kytke virta pois hanalta. Avaa ohjauslaatikon kansi. Irrota valokennon anturikaapeli (9) liittimestään. Irrota läpivientikappale (0) ohjauslaatikosta ja vedä kaapeli pois ohjauslaatikosta. Katkaise kaapeli (9). Poista valokenno juoksuputkesta kampeamalla esim. pienellä ruuvitaltalla. Vedä kaapeli juoksuputkesta. Uuden valokennon asennus Pujota kaapeli (9) valokennon reiästä () juoksuputken läpi. Paina valokenno paikalleen. Pujota läpivientikappale (0) kaapeliin (9). Työnnä kaapelin johtimet () liittimeen (5) alla olevan kuvan mukaan. HUOMIOI JOHTIMIEN OIKEA JÄRJESTYS. Työnnä kaapeli (9) ohjauslaatikon liittimeen ja kiristä läpivientikappale (0). Kytke virta hanalle. Suorita tunnistusetäisyyden säätö. Asenna ohjauslaatikon kansi. Älä koske ruuvitaltalla piirikortin elektronisiin komponentteihin Pidä piirikortista kiinni yksinomaan sen reunoista tai muuntajasta! Varomaton käsittely voi tuhota piirilevyn toiminnan. Syynä on staattisen sähkön purkautumisen aiheuttama ilmiö. (ESD= ELECTRO STATIC DISCHARGE)

23 Oras Electra Pesuallashanat, 0 V ja 0/ V Vioittuneen piirikortin poistaminen (kuva 7) Kytke virta pois hanalta. Sulje vedentulo hanalle. Avaa ohjauslaatikon kansi. Irrota liitin () esim. kampeamalla pienellä ruuvitaltalla. Irrota johtimet () magneettiventtiilin liittimistä (). Irrota juoksuputkelta tuleva valokennon anturikaapeli (9) liittimestään (6). 605 & 65: Irrota käsisuihkun ripustimelta (0) tuleva anturikaapeli () liittimestään (7). Irrota suojalevyn kiinnitysruuvi (). Poista suojalevy (0). Irrota piirikortin kiinnitysruuvit (). Poista piirikortti () ohjauslaatikosta. Elektroniset Pesuallashanat Uuden piirikortin asentaminen Asenna piirikortti () ohjauslaatikkoon ja kierrä kiinnitysruuvit () paikoilleen. Kiinnitä suojalevy (0) paikalleen kiinnitysruuvilla (). Työnnä johtimet () magneettiventtiilin liittimiin (). Työnnä valokennon anturikaapeli (9) liittimeen (6). 605 & 65: Työnnä käsisuihkulta tuleva anturikaapeli () liittimeen (7). Työnnä liitin () paikalleen. Avaa vedentulo hanalle. Kytke virta hanalle. Suorita tunnistusetäisyyden ja tarvittaessa jälkivirtaama-ajan säätö. Asenna ohjauslaatikon kansi.

24 600 (99-) Oras Electra Pesuallashanat, 0 V ja 0/ V Elektroniset Pesuallashanat Valokenno 9808 Virtauksenrajoitin 9808 Piirikortti, 0 V Magneettiventtiili, 0 V Juoksuputki Roskasiivilät ( kpl) 9809/ 7 Ohjauslaatikko, 0 V A-poresuutin Mx & # " % $! 60 (99-) Yksisuuntaventtiili D5 05 Valokenno 9808 Virtauksenrajoitin 9808 Piirikortti, 0 V Magneettiventtiili, 0 V Juoksuputki Roskasiivilät ( kpl) 9809/ 8 Ohjauslaatikko, 0 V Sekoitusventtiili A-poresuutin Mx $ # &! " ' %

25 Oras Electra Pesuallashanat, 0 V ja 0/ V 605 (99-) Ripustin 9808 Yksisuuntaventtiili D5 05 Valokenno 9808 Virtauksenrajoitin Piirilevy, 0 V Magneettiventtiili, 0 V Juoksuputki Roskasiivilät ( kpl) 9809/ 9 Ohjauslaatikko, 0 V A-poresuutin Mx Sekoitusventtiili 9878! % Elektroniset Pesuallashanat $ ' " # & 60 (99-) Virtauksenrajoitin 9808 Piirikortti, 0 V Magneettiventtiili, 0 V 9809 Roskasiivilät ( kpl) 9809/ 5 Juoksuputki Poresuutin Mx A Valokenno Ohjauslaatikko, 0 V Joustava kytkentäputki

26 Oras Electra Pesuallashanat, 0 V ja 0/ V 6 (99-) Elektroniset Pesuallashanat Virtauksenrajoitin 9808 Piirikortti, 0 V Magneettiventtiili, 0 V 9809 Roskasiivilät ( kpl) 9809/ 5 Sekoitusventtiili Valokenno Poresuutin Mx A Ohjauslaatikko, 0 V Yksisuuntaventtiili ø Juoksuputki Joustava kytkentäputki (99-) Valokenno 9808 Piirikortti, V Magneettiventtiili, V Juoksuputki Roskasiivilät ( kpl) 9809/ 6 Ohjauslaatikko, V Muuntaja, 0/ V A-poresuutin Mx 9 Virtauksenrajoitin 9808 & " % $ ' #! 6

27 Oras Electra Pesuallashanat, 0 V ja 0/ V 6 (99-) Yksisuuntaventtiili D5 05 Valokenno 9808 Virtauksenrajoitin 9808 Piirikortti, V Magneettiventtiili, V Juoksuputki Roskasiivilät ( kpl) 9809/ 8 Ohjauslaatikko, V Muuntaja, 0/ V Sekoitusventtiili 9878 A-poresuutin Mx $ # ' & Elektroniset Pesuallashanat! " % 65 (99-) Yksisuuntaventtiili D5 05 Valokenno 9808 Virtauksenrajoitin 9808 Piirikortti, V Magneettiventtiili, V Juoksuputki Roskasiivilät ( kpl) 9809/ 8 Ohjauslaatikko, V Muuntaja, 0/ V Sekoitusventtiili 9878 A-poresuutin Mx Ripustin 9808 $ # & '! " % 7

28 Muistiinpanoja 8

29 Oras Electra Pesuallashana, 6 V Elektroniset Pesuallashanat 650G = 650F (05/008 -) G = 60F (05/008 -)

30 Oras Electra Pesuallashana, 6 V Oras Electra 650F:n versiot (000-) Elektroniset Pesuallashanat ø max G /8. Lämmönsäätökahvallinen versio tehtaalta toimitettaessa ø max ø max G /8 G /8. Esiasetetun lämpötilan versio. Versio esisekoitetulle vedelle 0

31 Oras Electra Pesuallashana, 6 V. 5. Elektroniset Pesuallashanat

32 Oras Electra Pesuallashana, 6 V 9. Elektroniset Pesuallashanat 5 off off 7 6

33 Oras Electra Pesuallashana, 6 V. off 5 Elektroniset Pesuallashanat off 7 6

34 Oras Electra Pesuallashana, 6 V. Elektroniset Pesuallashanat 5 off Muuttaminen esiasetetun lämpötilan versioksi (kuva ) Irrota osat, ja. Aseta lämmönsäätökahva () paikalleen ja säädä haluttu lämpötila. Aseta tulppa 5 paikalleen lämmönsäätökahvan tilalle. Muuttaminen esisekoitetun veden versioksi (kuva 5) Irrota osat, ja. Kierrä kuuman veden joustava letku () irti. Huom! Vasemman käden kierre. Kierrä tulppa (6) letkun tilalle! Aseta lämmönsäätökahva () paikalleen ja käännä vastapäivään (kylmäasento) kunnes rajoitus tulee vastaan. Aseta tulppa 5 paikalleen lämmönsäätökahvan tilalle. Siivoussuoja (kuva 6) Tarvittaessa voidaan, esim. pesualtaan puhdistuksen ajaksi asettaa siivoussuoja paikalleen linssin päälle, jolloin vedentulo hanasta on estetty.

35 Oras Electra Pesuallashana, 6 V Lämpötilan rajoitus Lämmönsäätökahvallinen versio (kuva 7) Maksimilämpötilaa rajoitetaan kääntämällä rajoitinholkkia () myötäpäivään. Esiasetetun lämpötilan versio (kuva 8) Irrota tulppa (5). Aseta lämmönsäätökahva paikalleen ja rajoita lämpötilaa kiertämällä lämmönsäätökahvaa. Maksimilämpötilaa rajoitetaan kääntämällä lämmönsäätökahvaa vastapäivään. Elektroniset Pesuallashanat Pariston vaihto (Litium CR5 6V) (kuva 9) Sensorissa vilkkuva merkkivalo ilmoittaa pariston vaihdon tarpeellisuudesta! Sulje vedentulo. Vaihda paristo (7) kuvan osoittamalla tavalla. Magneettiventtiilin vaihto (kuva 0) Sulje vedentulo. Vaihda magneettiventtiili (7) kuvan osoittamalla tavalla. Magneettiventtiilin kalvon puhdistus/vaihto (kuva ) Sulje vedentulo. Puhdista kalvo (7) tai tarvittaessa vaihda uuteen kuvan osoittamalla tavalla. Sekoittajan vaihto (kuva ) Sulje vedentulo. Vaihda sekoittaja (7) kuvan osoittamalla tavalla. Sensorin vaihto (kuva ) Sulje vedentulo. Vaihda sensori (8) kuvan osoittamalla tavalla. Mahdollisia häiriötekijöitä Oire Hanasta ei tule vettä: Vesi virtaa taukoamatta: Vesimäärä liian vähäinen: Lämpötilaa ei voida säätää: Syy Tarkista vedentulo hanalle. Poresuutin tukossa. Roskasiivilät tukossa. Paristo tyhjä (merkkivalo vilkkuu) tai ilman kosketusta. Magneettiventtiili vioittunut. Sensorin linssit likaiset. Magneettiventtiilin kalvo likainen. Magneettiventtiili vioittunut. Vedentuloa pienennetty. Poresuutin likainen. Roskasiivilät likaiset. Sekoittaja vioittunut. Roskasiivilät likaiset. 5

36 650F (000-) Oras Electra Pesuallashana, 6 V Elektroniset Pesuallashanat Pilottiventtiili, johdollinen, (/0-) 9990V Magneettiventtiilin kalvo 9898V Litiumparisto, CR5 980 Takaiskuventtiili sihdein 987/ 5 Lämmönsäädin 988V 6 Tulppa 9885V 7 Sensori 98685V 8 Poresuutin+Avain 9869 & # $ %! " 6

37 Oras Electra Pesuallashana, 0 V Oras Electra 60F:n versiot (00-) ø max Elektroniset Pesuallashanat G /8. Lämmönsäätökahvallinen versio tehtaalta toimitettaessa ø max ø max G /8 G /8. Esiasetetun lämpötilan versio. Versio esisekoitetulle vedelle 7

38 Oras Electra Pesuallashana, 0 V. 5. Elektroniset Pesuallashanat

39 Oras Electra Pesuallashana, 0 V 9. 5 Elektroniset Pesuallashanat off off

40 Oras Electra Pesuallashana, 0 V. Elektroniset Pesuallashanat 5 off off 6 0 0

41 Oras Electra Pesuallashana, 0 V Muuttaminen esiasetetun lämpötilan versioksi (kuva ) Irrota osat, ja. Aseta lämmönsäätökahva () paikalleen ja säädä haluttu lämpötila. Aseta tulppa (5) paikalleen lämmönsäätökahvan tilalle. Muuttaminen esisekoitetun veden versioksi (kuva 5) Irrota osat, ja. Kierrä kuuman veden joustava letku () irti. Huom! Vasenkätinen kierre. Kierrä tulppa (6) letkun tilalle! Aseta lämmönsäätökahva () paikalleen ja käännä vastapäivään (kylmäasento) kunnes rajoitus tulee vastaan. Aseta tulppa (5) paikalleen lämmönsäätökahvan tilalle. Elektroniset Pesuallashanat Siivoussuoja (kuva 6) Tarvittaessa voidaan, esim. pesualtaan puhdistuksen ajaksi asettaa siivoussuoja paikalleen linssin päälle, jolloin vedentulo hanasta on estetty. Lämpötilan rajoitus Lämmönsäätökahvallinen versio (kuva 7) Maksimilämpötilaa rajoitetaan kääntämällä rajoitinholkkia () myötäpäivään. Esiasetetun lämpötilan versio (kuva 8) Irrota tulppa (5). Aseta lämmönsäätökahva paikalleen ja rajoita lämpötilaa kiertämällä lämmönsäätökahvaa. Maksimilämpötilaa rajoitetaan kääntämällä lämmönsäätökahvaa vastapäivään. Magneettiventtiilin vaihto (kuva 9) Sulje vedentulo. Vaihda magneettiventtiili (7) kuvan osoittamalla tavalla. Magneettiventtiilin kalvon puhdistus/vaihto (kuva 0) Sulje vedentulo. Puhdista kalvo (8) tai tarvittaessa vaihda uuteen kuvan osoittamalla tavalla. Sekoittajan vaihto (kuva ) Sulje vedentulo. Vaihda sekoittaja (9) kuvan osoittamalla tavalla. Sensorin vaihto (kuva ) Sulje vedentulo. Avaa virtalähdekotelon kansi (0) ja irrota sensorin liitin. Vaihda sensori () kuvan osoittamalla tavalla.

42 Oras Electra Pesuallashana, 0 V Elektroniset Pesuallashanat Mahdollisia häiriötekijöitä Oire Hanasta ei tule vettä: Syy Tarkista vedentulo hanalle. Poresuutin tukossa. Roskasiivilät tukossa. Sähköhäiriö (0 V). Magneettiventtiili vioittunut. Sensorin linssit likaiset. Vesi virtaa taukoamatta: Vesimäärä liian vähäinen: Lämpötilaa ei voida säätää: Magneettiventtiilin kalvo likainen. Magneettiventtiili vioittunut. Vedentuloa pienennetty. Poresuutin likainen. Rroskasiivilät likaiset. Sekoittaja vioittunut. Roskasiivilät likaiset.

43 Oras Electra Pesuallashana, 0 V 60F (00-) Pilottiventtiili 9990V Magneettiventtiilin kalvo 9898V Virtalähdekotelo, 0 V 9869 Takaiskuventtiili sihdein 987/ 5 Lämmönsäädin 988V 6 Tulppa 9885V 7 Sensori 9868V 8 Poresuutin+Avain Mx 6 l/min 9869 Elektroniset Pesuallashanat & % # $! "

44 Muistiinpanoja

45 Oras Electra Pesuallashana, 6 V Elektroniset Pesuallashanat 650G = 650F (05/008-) G = 60F (05/008-)

46 Oras Electra Pesuallashana, 6 V Oras Electra 650F:n versiot (006- ) Elektroniset Pesuallashanat ø max G /8. Lämmönsäätökahvallinen versio tehtaalta toimitettaessa ø max ø max G /8 G /8. Esiasetetun lämpötilan versio. Versio esisekoitetulle vedelle Toiminta Automatic Automatic 6

47 Oras Electra Pesuallashana, 6 V Siivoussuoja Elektroniset Pesuallashanat Roskasiivilöiden puhdistus/vaihto. off. SW 9 Pariston vaihto 7

48 Oras Electra Pesuallashana, 6 V Magneettiventtiilin / magneettiventtiilinkalvon vaihto Elektroniset Pesuallashanat... off,5 mm mm

49 Oras Electra Pesuallashana, 6 V 650F (006-) Paristokotelo 997V Litiumparisto, CR5 6 V 980 Lämmönsäätökahva 99V Sekoitustulppa 9908V 5 Kalvon tukirengas 9905V 6 Magneettiventtiili 9906V 7 Sensori 995V 8 Poresuutin Mx 6 l/min 9966V 9 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä 987/ 0 Roskasiivilät 9957/ Elektroniset Pesuallashanat

50 Oras Electra Pesuallashana, V Oras Electra 60F:n versiot (007-) Elektroniset Pesuallashanat ø max G /8. Lämmönsäätökahvallinen versio tehtaalta toimitettaessa ø max ø max G /8 G /8. Esiasetetun lämpötilan versio. Versio esisekoitetulle vedelle Toiminta Automatic Automatic 50

51 Oras Electra Pesuallashana, V Siivoussuoja Elektroniset Pesuallashanat Roskasiivilöiden puhdistus/vaihto. off. SW 9 Lämmönsäätökahvan vaihtaminen,5 mm 5

52 Sensorin vaihto Oras Electra Pesuallashana, V Elektroniset Pesuallashanat. off..5 mm.. 5.,5 mm Magneettiventtiilin / magneettiventtiilinkalvon vaihto kts. sivu 8 (650F) 5

53 Oras Electra Pesuallashana, V 60F (007-) Lämmönsäätökahva 99V Sekoitustulppa 9908V Kalvon tukirengas 9905V Magneettiventtiili 9906V 5 Sensori V 60008V 6 Poresuutin Mx 6 l/min 9966V 7 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä 987/ 8 Roskasiivilät 9957/ Elektroniset Pesuallashanat

54 Muistiinpanoja 5

55 Oras Cubista Pesuallashana, 6 V Elektroniset Pesuallashanat 8F, 86F

56 Oras Cubista Pesuallashana, 6 V Elektroniset Pesuallashanat Oras Cubista 8F (00-) Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva. Paristokäyttöinen (6 V). Oras Cubista 86F (00-) Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva, Bidetta-käsisuihku, suihkuletku ja ripustin. Paristokäyttöinen (6 V). ø max ø - 7 G / 70 max 0 G /8 G /8 Toiminta 8F, 86F Hot Cold 8F, 86F max min Automatic OFF 86F max 0.5 s min Manual OFF 56

57 Oras Cubista Pesuallashana, 6 V Roskasiivilöiden puhdistus/vaihto. off. Elektroniset Pesuallashanat SW 9 Pariston vaihto 57

58 Oras Cubista Pesuallashana, 6 V Magneettiventtiilin/magneettiventtiilinkalvon vaihto Elektroniset Pesuallashanat. off ,5 mm 58

59 Oras Cubista Pesuallashana, 6 V Sensorin vaihto. off..5 mm Elektroniset Pesuallashanat..,5 mm Siivoussuoja 59

60 Oras Cubista Pesuallashana, 6 V 8F (00-) Elektroniset Pesuallashanat Paristokotelo 997V Litiumparisto, CR5 6 V 980 Lämmönsäätökahvan kuori 6009V Kalvon tukirengas 9905V 5 Magneettiventtiili 9906V 6 Sensori 995V 7 Poresuutin Mx 6 l/min 9966V 8 Roskasiivilät 9957/ 9 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä 987/ F (00-) Paristokotelo 997V Litiumparisto, CR5 6 V 980 Lämmönsäätökahvan kuori 6009V Kalvon tukirengas 9905V 5 Magneettiventtiili 9906V 6 Sensori 6005V 7 Poresuutin Mx 60065V 8 Roskasiivilät 9957/ 9 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä 987/ Nippa

61 Oras Electra Pesuallas- ja suihkuhana, 6 V Elektroniset Pesuallas- ja suihkuhanat 67, 679,

62 Oras Electra Pesuallas- ja suihkuhana, 6 V Elektroniset Pesuallas- ja suihkuhanat Oras Electra 679 (007-) Kosketusvapaa pesuallashana, (6 V). 50± Oras Electra 67 (007-) Kosketusvapaa pesuallashana, (6 V). 50± Oras Electra 680 (007-) Pressostaattinen suihkuhana, (6 V). 50± 50 0 G / Puhdistus OFF "BEP" (O - 5 min) ON "BEEEP" PH 6-9 neutral (5 min) OFF / ON 6

63 Oras Electra Pesuallas- ja suihkuhana, 6 V Toiminta Elektroniset Pesuallas- ja suihkuhanat ~,5 cm , 67 hot cold hot cold on on Automatic OFF Automatic OFF 60 cm 0 cm 6

64 Oras Electra Pesuallas- ja suihkuhana, 6 V Lämpötilan säätö tarvittaessa Elektroniset Pesuallas- ja suihkuhanat 6

65 Oras Electra Pesuallas- ja suihkuhana, 6 V Roskasiivilöiden puhdistus/vaihto on/off Elektroniset Pesuallas- ja suihkuhanat SW 0 Pariston vaihto on/off push 8 65

66 Oras Electra Pesuallas- ja suihkuhana, 6 V Säätöosan vaihto Elektroniset Pesuallas- ja suihkuhanat on/off Lämpötilan säätö ORIGINAL O-RENGASRASVA ARMATURFETT N:O 95 0 Sensorin vaihto on/off 8 push push 66

67 Oras Electra Pesuallas- ja suihkuhana, 6 V Magneettiventtiilin vaihto 5 6 on/off Elektroniset Pesuallas- ja suihkuhanat Magneettiventtiilin kalvon vaihto ORIGINAL O-RENGASRASVA ARMATURFETT N:O on/off SW 0 67

68 Oras Electra Pesuallashana, 6 V Elektroniset Pesuallashanat Tehdasasetusten muuttaminen 67, (-05/008) Automatic OFF "BEP" > sec > "BEP BEP BEP BEP" 0 cm > 50 cm sec 0 cm "BEEEEP" -> OK Automatic OFF "BEP" > sec >"BEP BEP" 50 cm > 0 cm sec 50 cm "BEEEEP" -> OK 68

69 Oras Electra Suihkuhana, 6 V Tehdasasetusten muuttaminen 680 (06/008-) Automatic OFF "BEP" -> sec -> "BEP BEP" 60 cm > 50 cm (06/008 -) (0 cm > 50 cm, - 05/008) sec Elektroniset Suihkuhanat 60 cm "BEEEEP" -> OK sec Automatic OFF "BEP" > sec > "BEP BEP BEP BEP" 50 cm > 60 cm 50 cm "BEEEEP" -> OK 69

70 Oras Electra Pesuallashana, 6 V Elektroniset Pesuallashanat 67, 679 Pilottiventtiili 996V Kalvo 990V Magneettiventtiili 99V Sihtitiiviste G/ 7875V 5 Lämmönsäädin 99V 6 Lämmönsäätökahva 6995V 7 Paristokotelo 998V 8 Litiumparisto CR5 6 V Sensori 6 V 6000V 0 Juoksuputki L=00 0 Juoksuputki L=00 Poresuutin Mx 995V O-rengas.6x. 6960/0 Väliholkki 8/ /0 Pidätinrengas 956/0 67, 679 (007-0/009) , 679 (0/009-)

71 Oras Electra Suihkuhana, 6 V 680 Pilottiventtiili 996V Kalvo 990V Magneettiventtiili 99V Sihtitiiviste G/ 7875V 5 Säätöosa 6990V 6 Lämmönsäätökahva 6995V 7 Paristokotelo 998V 8 Litiumparisto CR5 6V Sensori 6 V 60059V Elektroniset Suihkuhanat 680 (007-0/009) (0/009-)

72 Muistiinpanoja 7

73 Oras Electra Pesuallashana, 6 V ja VDC Elektroniset Pesuallashanat 607C, 608C, 657C

74 Oras Electra Pesuallashana, 6 V ja VDC Elektroniset Pesuallashanat Oras Electra 607C (009-) Pintaosat kosketusvapaalle allashanalle. Lämmönsäätökahvassa on rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Sähkökytkentä V/0 VAC erillisen muuntajan kautta (Oras nro 9975). Oras Electra 608C (009-) Pintaosat kosketusvapaalle allashanalle. Lämmönsäätökahvassa on rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Sähkökytkentä V/0 VAC erillisen muuntajan kautta (Oras nro 9975) ±5 50±5 Oras Electra 657C (009-) Pintaosat kosketusvapaalle allashanalle. Lämmönsäätökahvassa on rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Paristokäyttöinen 6 V (CR5). Oras Electra 67A (009-) Piiloasennusosat kosketusvapaalle termostaattiselle allas- tai suihkuhanalle. Yksisuuntaventtiilit ja roskasihdit. Täyttää pohjoismaisten rakentamismääräysten vaatimukset; putki-putkessa systeemi. 88max 58min 60 ø ø ø 8 ø 5 80 ø 5 7

75 Oras Electra Pesuallashana, 6 V ja VDC Puhdistus PH 6-9 neutral OFF "BEP" (O - 5 min) (5 min) ON "BEEEP" Elektroniset Pesuallashanat OFF / ON Toiminta ON Automatic OFF 0 cm ~,5 cm 75

76 Oras Electra Pesuallashana, 6 V ja VDC Lämpötilan säätö tarvittaessa Elektroniset Pesuallashanat 8 C + Säätöosan vaihto SW 8 ORIGINAL O-RENGASRASVA ARMATURFETT N:O 95 Lämpötilan säätö 76

77 Oras Electra Pesuallashana, 6 V ja VDC Roskasiivilöiden puhdistus/vaihto Elektroniset Pesuallashanat mm.5 mm Pariston vaihto.5 mm 77

78 Oras Electra Pesuallashana, 6 V ja VDC Magneettiventtiilin vaihto Elektroniset Pesuallashanat Magneettiventtiilin/magneettiventtiilinkalvon vaihto 78

79 Oras Electra Pesuallashana, 6 V ja VDC Sensorin vaihto 607C 657C Elektroniset Pesuallashanat mm mm mm Poresuuttimen vaihto 79

80 Oras Electra Pesuallashana, 6 V ja VDC Tehdasasetusten muuttaminen Elektroniset Pesuallashanat Automatic OFF "BEP" -> sec -> "BEP BEP BEP BEP" 0 cm > 50 cm sec 0 cm "BEEEEP" -> OK sec Automatic OFF "BEP" -> sec -> "BEP BEP" 50 cm > 0 cm 50 cm "BEEEEP" -> OK 80

81 Oras Electra Pesuallashana, 6 V ja VDC 657C (6 V) (009-) Poresuutin Mx 859V Lämmönsäätökahva 59080V Varustepussi 60005V Sensori 6000V 5 Litiumparisto CR5 6 V Paristokotelo 998V 7 Virtauksenrajoitin 9808 Elektroniset Pesuallashanat C ( VDC) (009-) Poresuutin Mx 859V Lämmönsäätökahva 59080V Varustepussi 60005V Sensori 6000V 5 Juoksuputki, 85 mm 6006V 5 Juoksuputki, 50 mm 60096V 6 Virtauksenrajoitin

82 Oras Electra Pesuallashana, 6 V ja VDC 67A (6 V) (009-) Elektroniset Pesuallashanat Säätöosa 78780V Roskasiivilät 7895 Magneettiventtiili 9906V O-rengassarja 78796V 5 Roskasiivilä 60008V 5 67A ( VDC) (009-) Säätöosa 78780V Roskasiivilät 7895 Magneettiventtiili 9906V O-rengassarja 78796V 5 Roskasiivilä 60008V 5 8

83 Oras Electra Suihkupaneelit, 6 V ja V Elektroniset Suihkuhanat 666G, 666G, 666G, 666GT, 666GT, 666GT

84 Oras Electra Suihkupaneelit, 6 V ja V Oras Electra 666G (00-) Kosketusvapaa suihkupaneeli esisekoitetulle vedelle. Paristokäyttöinen 6 V. Oras Electra 666G (00-) Kosketusvapaa termostaattinen suihkupaneeli, jossa on käsisuihku ja lämmönsäädin. Paristokäyttöinen 6 V. Oras Electra 666G (00-) Kosketusvapaa termostaattinen suihkupaneeli, jossa on lämmönsäädin. Paristokäyttöinen 6 V. Elektroniset Suihkuhanat Oras Electra 666GT (00-) Kosketusvapaa suihkupaneeli esisekoitetulle vedelle. Sähköliitäntä erillisen väylämuuntajan Oras-nro kautta. (0 VAC/ VDC). Oras Electra 666GT (00-) Kosketusvapaa termostaattinen suihkupaneeli, jossa on käsisuihku ja lämmönsäädin. Sähköliitäntä erillisen väylämuuntajan Oras-nro kautta. (0 VAC/ VDC). Oras Electra 666GT (00-) Kosketusvapaa termostaattinen suihkupaneeli, jossa on lämmönsäädin. Sähköliitäntä erillisen väylämuuntajan Oras-nro kautta. (0 VAC/ VDC). 8

85 Oras Electra Suihkupaneelit, 6 V ja V Lämpötilan säätö 666G, 666G Puhdistus OFF (PIP) (O - 5 min) ON (PIIIP) 8 C (5 min) OFF / ON Elektroniset Suihkuhanat Roskasiivilän puhdistus 666G Roskasiivilöiden puhdistus 666G ja 666G OFF/ON OFF/ON 85

86 Oras Electra Suihkupaneelit, 6 V ja V Virtauksenrajoitin 666G, 666G Elektroniset Suihkuhanat 666G l / min Säätöosan huolto 666G, 666G OFF/ON OFF/ON 86

87 Oras Electra Suihkupaneelit, 6 V ja V Pariston vaihto Toiminta Elektroniset Suihkuhanat Magneettiventtiilin/magneettiventtiilin kalvon vaihto OFF/ON 87

88 Sensorin vaihto Oras Electra Suihkupaneelit, 6 V ja V Elektroniset Suihkuhanat OFF/ON OFF/ON Paristokotelon vaihto OFF/ON 88

89 Oras Electra Suihkupaneelit, 6 V ja V Lämpötilan säätö Tartu lämmönsäätökahvaan tukevalla otteella, ja vedä se irti. Avaa vedentulo. Säädä veden lämpötila sopivaksi lämmönsäätökahvaa apuna käyttäen. Aseta lämmönsäätökahva takaisin karalle siten, että rajoitinnuppi tulee rajoittimen olaketta vasten. Paina lämmönsäätökahva paikoilleen. Siivoustoiminnon käyttö Suihkun valokenno saadaan pakkosulkutoimintoon siivouksen ajaksi viemällä siivousavain valokennon alaosaan. Valokenno antaa lyhyen äänimerkin tiedoksi sulkutoiminnosta. Suihku pysyy suljettuna 5 minuutin ajan. Valokenno antaa pitkän äänimerkin 5 sekuntia ennen sulkuajan täyttymistä. Suihku saadaan normaalitilaan ennen sulkuajan täyttymistä viemällä avain uudelleen valokennon alaosan eteen. Pakkosulkutilan ajan pituutta voidaan muuttaa Data Terminalilla. Tehdasasetusten muuttaminen Tunnistusetäisyys, jälkihuuhteluaika on esisäädetty tehtaalla. Mahdolliset muutokset tehdään siten, että erillinen säätöön tarkoitettu laite, Oras Data Terminal kytketään suihkuhanaan ja laitteen avulla suoritetaan muutokset. Data Terminalin liitäntä: Irrota alapääty. Irrota paristokotelon kansi. Kytke Data Terminal paristokotelossa olevaan liittimeen ja suorita muutokset. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. Tunnistusetäisyyttä säädettäessä säädetään sulkuetäisyyttä. Elektroniset Suihkuhanat Roskasiivilän puhdistus 666G Irrota alapääty. Sulje vedentulo suihkuhanalle. Irrota yläpääty. Avaa kytkentäletku. Irrota suihkuhana seinästä. Irrota sihtitiiviste magneettiventtiilirungon ja kytkentäletkun (G /) välistä. Puhdista tai vaihda roskasiivilä. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. Roskasiivilöiden puhdistus 666G ja 666G Irrota alapääty. Sulje vedentulo suihkuhanalle. Avaa sihti/yksisuuntaventtiili (AV 0). Puhdista tai vaihda sihti/yksisuuntaventtiili. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. Virtauksenrajoitin 666G ja 666G Suihkuhana on varustettu virtauksenrajoittimella tehdasasetuksena. Tarvittaessa sen voi poistaa seuraavasti: Irrota yläpääty, avaa yläsuihkulle menevä letkuliitin ja poista virtauksenrajoitin. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. 89

90 Oras Electra Suihkupaneelit, 6 V ja V Säätöosan huolto Sulje vedentulo hanalle. Irrota lämmönsäätökahva ja rajoitin vetämällä. Rihloitettu lukitusmutteri avataan joko avaimella Oras 9000 tai kiintoavaimella AV 8 mm. Vedä säätöosa ulos rungosta. Puhdista säätöosa ja sihtiverkot juoksevan veden alla esim. pehmeällä harjalla, tai tarvittaessa vaihda uusi säätöosa. Voitele o-renkaat o-rengas rasvalla (Oras 9) ja työnnä säätöosa takaisin hanarunkoon. Asenna rihloitettu lukitusmutteri ja rajoitin. Suorita lämpötilan säätö. Asenna lämmönsäätökahva ja tarkista samalla hanan moitteeton toiminta. Elektroniset Suihkuhanat Pariston vaihto Irrota alapääty. Irrota paristokotelon kansi. Käännä paristonlukitsin sivulle. Vaihda paristo. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. Magneettiventtiilin vaihto Irrota päätyosat. Sulje vedentulo hanalle. Kierrä kytkentäletkut irti. Irrota suihkupaneeli seinästä. Irrota sensorin liitin magneettiventtiilin liitimestä. Kierrä magneettiventtiilin kiinnitysruuvit auki ja irrota magneettiventtiili. Kiinnitä uusi magneettiventtili paikoilleen. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. Magneettiventtiilin kalvon huolto Irrota päätyosat. Sulje vedentulo hanalle. Kierrä kytkentäletkut irti. Irrota suihkupaneeli seinästä. Irrota magneettiventtiili magneettiventtiilin ripustimesta (666). Kierrä magneettiventtiilin kalvon pesän kiinnitysruuvit auki. Puhdista kalvo. Poista pesässä mahdollisesti olevat epäpuhtaudet. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. Sensorin vaihto Irrota päätyosat. Sulje vedentulo hanalle. Kierrä kytkentäletkut irti. Irrota suihkupaneeli seinästä. Irrota sensorin liittimet magneettiventtiilin ja virtalähdekotelon liittimistä. Vedä sensorinripustin pois sensorin päältä suihkupaneelin pituussuuntaan. Irrota sensori. Kiinnitä uusi sensori. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. 90

91 Oras Electra Suihkupaneelit, 6 V ja V Mahdollisia häiriötekijöitä Oire Vedentulo ei lopu: Virtaama ajan myöten heikentynyt: Vettä ei tule ollenkaan: Toistuva äänimerkki ( kerta/5 min): Syy Magneettiventtiilin kalvo likainen. Pilottiventtiili vioittunut. Roskasiivilä tukossa. Tarkista vedentulo. Sensori rikki tai peitetty. Paristonjännite liian alhainen. Sensori peitetty (vandaalitila). Avattaessa suihku, kuuluu äänimerkki: Avautuu, pariston jännite alhainen (paristovaroitus). Ei avaudu, pariston jännite liian alhainen (paristohälytys). Elektroniset Suihkuhanat Äänimerkki käyttäjän tullessa tunnistusalueelle: Pariston jännite liian alhainen (paristohälytys). 9

92 666G (00-) Oras Electra Suihkupaneelit, 6 V ja V Roskasiivilät ( kpl) 9809/ Pilottiventtiili 9990V Magneettiventtiilin kalvo 9898V Sensori 6 V 60000V 5 Virtalähdekotelo 6 V 9986V 6 Litiumparisto, CR5 6 V Magneettiventtiilin runko 990V 7 Elektroniset Suihkuhanat GT (00-) Roskasiivilät 9809/ Pilottiventtiili 9990V Magneettiventtiilin kalvo 9898V Sensori 6 V 60000V 5 Virtalähdekotelo V 9987V 6 Magneettiventtiilin runko 990V 6 5 9

93 Oras Electra Suihkupaneelit, 6 V ja V 666G (00-) Säätöosa 78780V Roskasiivilät 7895 Lämmönsäätökahva 7879V O-rengassarja 78796V 5 Pilottiventtiili 9990V 6 Magneettiventtiilin kalvo 9898V 7 Sensori 6 V 60000V 8 Virtalähdekotelo 6 V 9986V 9 Litiumparisto, CR5 6 V Vaihdin Suojakupu 9976V Magneettiventtiilin runko 990V Elektroniset Suihkuhanat GT (00-) Säätöosa 78780V Roskasiivilät 7895 Lämmönsäätökahva 7879V O-rengassarja 78796V 5 Pilottiventtiili 9990V 6 Magneettiventtiilin kalvo 9898V 7 Sensori 6 V 60000V 8 Virtalähdekotelo V 9987V 9 Vaihdin Suojakupu 9976V Magneettiventtiilin runko 990V

94 Oras Electra Suihkupaneelit, 6 V ja V 666G (00-) Säätöosa 78780V Roskasiivilät ( kpl) 7895 Lämmönsäätökahva 7879V O-rengassarja 78796V 5 Pilottiventtiili 9990V 6 Magneettiventtiilin kalvo 9898V 7 Sensori 6 V 60000V 8 Virtalähdekotelo 6 V 9986V 9 Litiumparisto, CR5 6 V Suojakupu 9976V Magneettiventtiilin runko 990V 5 Elektroniset Suihkuhanat GT (00-) Säätöosa 78780V Roskasiivilät ( kpl) 7895 Lämmönsäätökahva 7879V O-rengassarja 78796V 5 Pilottiventtiili 9990V 6 Magneettiventtiilin kalvo 9898V 7 Sensori 6 V 60000V 8 Virtalähdekotelo V 9987V 9 Suojakupu 9976V 0 Magneettiventtiilin runko 990V

95 Oras Electra Suihkuhana (piiloasennus), 6 V ja VDC Elektroniset Suihkuhanat 6657C, 6607C

96 Oras Electra Suihkuhana (piiloasennus), 6 V ja VDC Oras Electra 6607C (009-) Pintaosat kosketusvapaalle suihkuhanalle. Sähkökytkentä erillisen muuntajan kautta (Oras nro 9975) V/0 VAC. Oras Electra 6657C (009-) Pintaosat kosketusvapaalle suihkuhanalle. Paristokäyttöinen 6 V (CR5) Elektroniset Suihkuhanat Oras Electra 67A (009-) Piiloasennusosat kosketusvapaalle termostaattiselle allas- tai suihkuhanalle. Yksisuuntaventtiilit ja roskasihdit. Täyttää pohjoismaisten rakentamismääräysten vaatimukset; putki-putkessa systeemi. 88max 58min ø ø 5 ø 8 ø 5 80 ø 5 96

Elektroniset hanat Huolto 7

Elektroniset hanat Huolto 7 Elektroniset hanat Huolto 7 Sisällysluettelo Yleistä... 4 Takuuehdot... 6 Määräykset... 7 Pesuallashanat, 230 / 12 V... 9 Pesuallashanat, 6 V ja 230 V... 23 Pesuallashanat, 6 V ja 12 V... 39 Pesuallashana

Lisätiedot

ORAS HANAT JA SUIHKUT EKOLOGISEEN RAKENTAMISEEN

ORAS HANAT JA SUIHKUT EKOLOGISEEN RAKENTAMISEEN Green Building ORAS HANAT JA SUIHKUT EKOLOGISEEN RAKENTAMISEEN Oraksen hanat ja suihkut ovat ekologisia, turvallisia ja helppoja käyttää. DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB todentaa, että Oras Groupin

Lisätiedot

Green Building -hanat

Green Building -hanat Green Building -hanat 2 Green Building -hanat Korkea teknologia ja ekologiset arvot ovat aina olleet Oras-hanojen menestyksen päätekijöitä. Maailman johtavana elektronisten hanojen valmistajana, olemme

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

2722F Oras Optima - Keittiöhana, 230/5 V

2722F Oras Optima - Keittiöhana, 230/5 V 2722F Oras Optima - Keittiöhana, 230/5 V EAN: 6414150070051 LVI (Suomi): 6219075 Älykäs keittiöhana, jossa EasyGrip-kahvat kuumalle ja kylmälle vedelle, kosketusvapaa toiminto, lämpötilanäyttö, jossa kuuman

Lisätiedot

Installation and Maintenance Guide. Oras Electra

Installation and Maintenance Guide. Oras Electra Installation and Maintenance Guide Oras Electra 6430 EN 15091 Ääniluokka I (ISO 3822) Käyttöpaine 50-1000 kpa Virtaama 300 kpa (virtauksenrajoittimin) 0.11 l/s Painehäviö virtamalla 0.1 l/s 170 kpa Lämmin

Lisätiedot

KÄYTTÖ-, ASENNUS JA HUOLTO-OHJEET

KÄYTTÖ-, ASENNUS JA HUOLTO-OHJEET VIPUHANAT AE ART-ELITE-SARJA KÄYTTÖ-, ASENNUS JA HUOLTO-OHJEET Cristina-vipuhanat AE Käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet 2 Olet nyt korkealuokkaisen ja aidon Cristina vipuhanan omistaja. Tämän ohjekirjasen

Lisätiedot

KÄYTTÖ-, ASENNUS JA HUOLTO-OHJEET

KÄYTTÖ-, ASENNUS JA HUOLTO-OHJEET VIPUHANAT FO FORUM-SARJA KÄYTTÖ-, ASENNUS JA HUOLTO-OHJEET 2 Cristina-vipuhanat FO Käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet Olet nyt korkealuokkaisen ja aidon Cristina vipuhanan omistaja. Tämän ohjekirjasen

Lisätiedot

Vedenkulutus ja -säästö

Vedenkulutus ja -säästö Vedenkulutus ja -säästö Oras venttiilit omalla lämmönlähteellä varustetussa järjestelmässä Suomen rakentamismääräyskokoelma Vesilaitteisto on mitoitettava vallitsevat paineolosuhteet huomioon ottaen niin,

Lisätiedot

Oras suositushinnat 1.7.2010

Oras suositushinnat 1.7.2010 Oras suositushinnat 1.7.2010 Hintahakemisto Oras-nro LVI-koodi 173 6219500 17.34 21.33 180 6219530 27.16 33.41 182 6219510 25.41 31.25 185 6219520 25.41 31.25 305 6517910 7.08 8.71 310 6519510 22.13 27.22

Lisätiedot

Hanaopas Terveydenhuolto Hoivakodit ja palvelutalot

Hanaopas Terveydenhuolto Hoivakodit ja palvelutalot Hanaopas Terveydenhuolto Hoivakodit ja palvelutalot 2 3 Kosketusvapaat hanat hygienian edelläkävijät Kosketusvapaiden hanojen tuotekehitys sai alkunsa terveydenhuollon tarpeista. Siellä, jos missä, hygieenisyys

Lisätiedot

Oras Electra Termostaattinen pesuallashana, 12 V

Oras Electra Termostaattinen pesuallashana, 12 V Termostaattinen pesuallashana, 12 V 6207C Kromi 6116912 354.01 438.97 6127 275.52 341.64 Tuote koostuu piilo- () ja pinta-asennusosasta (6207C). Piiloasennusosat asennetaan ennen vedeneristystä. Sähkökytkentä

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Oras suositushinnat

Oras suositushinnat Oras suositushinnat 1.1.2010 Hintahakemisto Oras-nro LVI-koodi 173 6219500 17.34 21.15 180 6219530 27.16 33.14 182 6219510 25.41 31.00 185 6219520 25.41 31.00 305 6517910 7.08 8.64 310 6519510 22.13 27.00

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Get Together. Uusi Oras Safira. Valitse oikein. Säästä aikaa. Elä enemmän.

Get Together. Uusi Oras Safira. Valitse oikein. Säästä aikaa. Elä enemmän. Get Together. Uusi Oras Safira. Valitse oikein. Säästä aikaa. Elä enemmän. Oras Safira Kestävyytensä ja suorituskykynsä ansiosta Oras Safira on ollut luottohana kotitalouksissa jo yli 40 vuoden ajan. Nyt

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Venttiilin säätö perustuu vahvaan termostaattiin ja sen vastavoimana olevan jousen toimintaan. Näillä ohjataan messingistä säätölautasta.

Venttiilin säätö perustuu vahvaan termostaattiin ja sen vastavoimana olevan jousen toimintaan. Näillä ohjataan messingistä säätölautasta. 5 5 5 TERMOSTAATTISET PATTERIVENTTIILIT Oras Stabila Yleistä Oras Stabila on esisäädettävä termostaattinen patteriventtiili, joka on tarkoitettu käytettäväksi pumppukiertoisessa kaksiputkijärjestelmässä.

Lisätiedot

Hanaopas Health & Care

Hanaopas Health & Care Hanaopas Health & Care 2 3 Kosketusvapaat hanat hygienian edelläkävijät Sairaalaympäristössä hanojen tärkeimmät ominaisuudet ovat hygieenisyys ja käytet tävyys. Oraksen kosketusvapaissa hanoissa niihin

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

MALLI TUOTE/VÄRI LVI No. TUOTE No. GUSTAVSBERG. Hanat ja varaosat Ohjehinnasto 01.12.1999

MALLI TUOTE/VÄRI LVI No. TUOTE No. GUSTAVSBERG. Hanat ja varaosat Ohjehinnasto 01.12.1999 GUSTAVSBERG Hanat ja varaosat Ohjehinnasto 01.12.1999 Sisällysluettelo SAFE Pesuallashanat 4-5 Pesuistuinhanat 6 Kurahuoltohanat 7 Keittiöhanat 8-9 Kylpy - / suihkuhanat 10-14 Vaihtimet/ejektorit 15 ARCTIC

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Installation and Maintenance Guide

Installation and Maintenance Guide Installation and Maintenance Guide deutsch... 6 english... 10 français... 1 nederlands...16 dansk... 19 suomi... 22 norsk... 25 svenska... 28 espanol... 1 italiano...5 eesti... 8 lithuanian... 40 latvian...

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Hinnastosivujen ulkopuoliset varaosat

Hinnastosivujen ulkopuoliset varaosat Hinnastosivujen ulkopuoliset varaosat 1.1.2015 Tutustu laajaan Oras-hanavalikoimaan kotisivuillamme www.oras.com 063067 6421901 1,84 2,28 Lukitusmutteri M16 x 1 089994/10 6421918 8,68 10,76 Lautastiiviste

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Hanaopas Terveydenhuolto Hoivakodit ja palvelutalot

Hanaopas Terveydenhuolto Hoivakodit ja palvelutalot Hanaopas Terveydenhuolto Hoivakodit ja palvelutalot 2 3 Kosketusvapaat hanat hygienian edelläkävijät Kosketusvapaiden hanojen tuotekehitys sai alkunsa terveydenhuollon tarpeista. Siellä, jos missä, hygieenisyys

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

FRANKE-HANAT. Hygieeninen ja vettä säästävä Juhlavuodentuotteet Voimassa 1. huhtikuuta 2011 alkaen

FRANKE-HANAT. Hygieeninen ja vettä säästävä Juhlavuodentuotteet Voimassa 1. huhtikuuta 2011 alkaen FRANKE-HANAT Hygieeninen ja vettä säästävä Juhlavuodentuotteet Voimassa 1. huhtikuuta 2011 alkaen Vesi hallinnassamme - Tulevaisuus tänään Vesi on merkittävässä osassa jokapäiväistä elämäämme. Tätä arvokasta

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Hinnasto ja tuoteluettelo 1.1.2014

Hinnasto ja tuoteluettelo 1.1.2014 Hinnasto ja tuoteluettelo 1.1.2014 1 2 Sisällysluettelo Oras-myyntihenkilöt...5 Tuotesarjojen esittely...6 Käyttäjäystävällisyys hyvissä käsissä...17 Elektronisten hanojen käyttökohdetaulukko...18 Toimitus-

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Mora MMIX Tronic Kosketusvapaa pesuallashana. Lapsellisen helppoa!

Mora MMIX Tronic Kosketusvapaa pesuallashana. Lapsellisen helppoa! Mora MMIX Tronic Kosketusvapaa pesuallashana Lapsellisen helppoa! Mora MMIX Tronic Mora MMIX Tronic on uusi kosketusvapaa pesuallashana. Kosketusvapaat hanat kehitettiin alunperin julkisiin tiloihin,

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Sisältö: Kuulokoje sivu 2 Kuulokojeella kuuntelu sivu 3 Äänenvoimakkuuden säätö sivu 4 Pariston vaihto sivu 4 Kuulokojeen hoito sivu 6 Käyttöohje Dynamic, yksilölliset

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2

Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2 Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2 Sisällysluettelo hanahuolto Tärkeää Oras-tuotehuollosta... 8 Määräykset... 11 Takuuehdot... 12 Hanojen asennus... 13 Rajoitukset... 17 Virtaaman rajoitus... 17 Lämpötilan

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Uusi Oras Cubista luksusta ja käytännöllisyyttä

Uusi Oras Cubista luksusta ja käytännöllisyyttä Uusi Oras Cubista luksusta ja käytännöllisyyttä Tutustu uuteen Oras Cubistaan osoitteessa www.oras.com Kosketusvapaa Oras Cubista uutta muotoilua ja käytännöllisyyttä koteihin ainutlaatuinen Bidetta Oras

Lisätiedot

KEHITETTY JA VALMISTETTU SUOMESSA SUOMALAISIIN OLOIHIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Sisällysluettelo

KEHITETTY JA VALMISTETTU SUOMESSA SUOMALAISIIN OLOIHIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Sisällysluettelo ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Päiväys Myyjän allekirjoitus, leima ja ostopäivä Sisällysluettelo 1. Yleisesittely...2 2. Tekniset tiedot...2 3. Asentaminen...3 4. Käyttö...7

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2 Hanat ja Venttiilit Huolto 0 Oras hanat ja venttiilit Huolto 9/ Sisällysluettelo hanahuolto Tärkeää Oras-tuotehuollosta... 8 Takuuehdot... Määräykset... Hanojen asennus... Rajoitukset...7 Virtaaman rajoitus...

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

Grana pesuallashanojen tyyppitestaus

Grana pesuallashanojen tyyppitestaus TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 09073 07 22.10.2007 Grana pesuallashanojen tyyppitestaus Biston ja Aphis mallit Tilaaja: Oy Grana Finland Ab TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 09073 07 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10)

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) TROJAN AQUA-UV Max - UV-SÄTEILIJÄT (Tyypit A... F4/F4 Plus; Revisio C) Varoitus! - Laite on suunniteltu turvalliseksi. Älä kuitenkaan koskaan liitä laitetta

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

SUIHKUKAAPIN ASENNUS- JA HOITO-OHJE

SUIHKUKAAPIN ASENNUS- JA HOITO-OHJE SUIHKUKAAPIN ASENNUS- JA HOITO-OHJE 1 Yleisohjeita ennen asennusta: Mikäli kuljetusliike tuo laitteen työmaalle, tarkasta tuotteen pakkaus ja mikäli pakkauksissa on vaurioita, tee niistä merkintä rahtikirjaan.

Lisätiedot

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TA-Therm 6-15-5 FI Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 Yleistä

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

sinkinkadonkestävä VV Sekoitusventtiili DN 15 mallin rakenne, toiminta, asennus, huolto ja varaosat kuten syöttösekoitusventtiili (sivut 152-154).

sinkinkadonkestävä VV Sekoitusventtiili DN 15 mallin rakenne, toiminta, asennus, huolto ja varaosat kuten syöttösekoitusventtiili (sivut 152-154). 4210 Termostaattinen sekoitusventtiili (37 C 65 C) Venttiili on tarkoitettu lämpimän käyttöveden sekoitusventtiiliksi, joka rajoittaa verkostoon menevän veden lämpötilaa. (D1.: "henkilökohtaiseen puhtaanapitoon

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus 5 Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään.

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään. CREAVIT WC-ISTUIMEN ASENNUSOHJE WC-istuinten mitat Koti t Q2 Q3 WN 3141 175 235 235 DR3141 180 225 240 VT3641 175 230 230 SL 3141 180 220 225 KR 3141 180 210 220 SA 3141 185 235 235 MR 3641 175 185 215

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

testo 316-3 Vuodonilmaisin kylmäaineille Käyttöohje

testo 316-3 Vuodonilmaisin kylmäaineille Käyttöohje testo 316-3 Vuodonilmaisin kylmäaineille Käyttöohje Sisällys 1 Turvallisuus ja ympäristö 3 1.1. Tästä dokumentista... 3 1.2. Turvallisuus......4 1.3. Ympäristö....4 2 Tuotetiedot... 5 2.1. Käyttö... 5

Lisätiedot

HINNASTO Suositushinnat kuluttajamyyntiin Hinnat ovat voimassa 1. tammikuuta 2011 alkaen

HINNASTO Suositushinnat kuluttajamyyntiin Hinnat ovat voimassa 1. tammikuuta 2011 alkaen HINNASTO Suositushinnat kuluttajamyyntiin Hinnat ovat voimassa 1. tammikuuta 2011 alkaen Emme vastaa painovirheistä SISÄLTÖ SUIHKUSETIT... 1 KEITTIÖHANAT... 6 TERMOSTAATTIHANAT SUIHKUUN & KYLPYYN... 7

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen Turvallisuusohjeet Toimitussisältö mallista riippuen Pesukone on painava ole varovainen laitetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat haljeta tai rikkoutua. Älä sijoita pesukonetta pakkaselle

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

Hansgrohe Hinnasto 2015

Hansgrohe Hinnasto 2015 01800180 6350300 4011097347240 ibox universal runko-osa DN15/DN20 132.00 163.68 01/01/2015 01850180 6350307 4011097677545 ibox universal runko-osa suluilla DN15/DN20 171.49 212.65 01/01/2015 02024000 4011097100005

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot