Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki 3. - 4.6.2014"

Transkriptio

1 Helsinki Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e Vesihuolto

2 Tiistai Aamupäiä Puheenjohtaja: apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys Ilmoittautuminen ja tulokahi Vesihuolto päiien aaus VVY:n hallituksen puheenjohtaja Helsingin kaupungin terehdys apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, Helsingin kaupunki Vesihuoltolainsäädännön muutokset lainsäädäntöneuos Antti Belinskij, maa- ja metsätalousministeriö Huleesiä koskeat erityiset säännökset MRL:ssä hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö Vesihuoltolainsäädännön muuttamiseen liittyä edunalontatyö toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys Talousesiasetus neuottelea irkamies Jarkko Rapala, sosiaali- ja tereysministeriö Lounastauko ja tutustuminen näyttelyyn Iltapäiä, yhteinen Pohjoismaisen juomaesikonferenssin kanssa Teema: NOM ja kalotekniikat (simultaanitulkkaus suomeksi) Päijänteen raakaeden NOM -muutokset ja niiden aikutus talouseden käsittelyyn Helsingissä Heikki Poutanen, Helsingin seudun ympäristöpalelut kuntayhtymä HSY, Suomi NOM-fraktiointi ja BDOC työkaluina edenkäsittelyn tehokkuuden arioinnissa ja optimoinnissa Björnar Eikebrokk, SINTEF, Norja Esiselitys matalapainekalosuodatuksen jälkiasentamisesta Pitkäkosken edenpuhdistuslaitokselle Panu Laurell, Aalto-yliopisto, Suomi Uuden kalosuodatuskonseptin ariointi juomaeden almistuksessa Kristina Dahlberg, Kommunalförbundet Norratten, Ruotsi Kokemuksia orgaanisen aineen poistosta UF ja NF kalotekniikoilla Angelica Lidén, Lunds Uniersitet/Sydatten AB, Ruotsi Kahitauko Teema: Water Safety Plans (simultaanitulkkaus suomeksi) Riskinarioinnin aikutus Oslon edenhankinnan tuleaisuuden suunnitteluun Lars J. Hem, Oslo ann- og aløpsetat, Norja Webpohjainen työkalu Water Safety Planin laadintaan ja käyttöönottoon Heli Härkki, Solinatech, Suomi Työkalu Water Safety Planin itseariointiin ja priorisointiin Josefin Pehrsson ja Anna Valdusson, Sweco Enironment, Ruotsi Vesijohtoerkoston Water Safety Planning Claus Jørgensen, DHI, Tanska Tauko Teema: Vedenhankinnan turallisuus (simultaanitulkkaus suomeksi) Vesiepidemiat ja ilmastonmuutos Pohjoismaissa Bernardo Guzman-Herrador, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norja Porin araesilaitos Ismo Lindfors, Porin Vesi, liikelaitos, Suomi Kriisieden toimitus suurille kaupungeille on haaste - Ruotsissa lähestymistapana kansallinen strategia Christina Nordensten, Lismedelserket ja Ea-Marie Abrahamsson, Akrab Akr Syd AB, Ruotsi Kansalliseen tereyspalelupuhelimeen perustuan epidemioiden alonta- ja ariointijärjestelmän kehittäminen Deleer Barazanji, Stockholms läns landsting, Ruotsi John Snow Society Ohjelma ssa päättyy Helsinki-sali Iltapäiä Teema: Jäteesi I Puheenjohtaja: osastonjohtaja Tommi Fred, Helsingin seudun ympäristöpalelut -kuntayhtymä HSY Viikinmäen jäteedenpuhdistamon energiantuotannon tehostaminen - kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke kunnossapitoinsinööri Riikka Korhonen, Helsingin seudun ympäristöpalelut -kuntayhtymä HSY Jäteeden tertiäärikäsittelyn aikuttauus ja käyttökustannukset projektipäällikkö Anna Kuokkanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hankinta- ja toimintamallien kehittäminen puhdistamolietteen ja biojätteen käsittelylle taoitteena rainteiden hyötykäytön tehostaminen johtaa asiantuntija Jyrki Laitinen, Suomen ympäristökeskus SYKE TIVA-lomakkeet eli VAHTI raportoinnin muutokset johtaa asiantuntija Jyrki Laitinen, Suomen ympäristökeskus SYKE Haitalliset ja aaralliset aineet jäteesissä toimitusjohtaja, TkT Niina Vieno, Enieno ky Kierrätysrainnetuotteita jäteesilietteen lämpökemiallisella käsittelyllä? anhempi tutkija, MMT Kimmo Rasa, Maa- ja elintariketalouden tutkimuskeskus MTT Kahitauko

3 Teema: Viemärit Puheenjohtaja: osastonjohtaja Ari Melakari, Helsingin seudun ympäristöpalelut -kuntayhtymä HSY Viemärien sisäpuolisen saneerauksen laatu tutkija Aino Pelto-Huikko, SAMK/Vesi-Instituutti WANDER Viemärierkoston saneerausten ja kuntotutkimusten kohdentaminen tutkija Tuija Laakso, Aalto-yliopisto Jäteesierkoston uotoesiselitys erkostomallinnuksen aulla suunnittelupäällikkö Antti Smolander, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Viemäriyliuotojen seurantajärjestelmä DI Markus Sunela, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy VAURI - iemärierkoston auriot pohjaesialueella ylitarkastaja Janne Juonen, Suomen ympäristökeskus Tauko Teema: Haja-asutusalueen kestää esihuolto Puheenjohtaja: lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistys Yhdyskuntarakenne ja esihuoltopalelut case Poroo tutkija Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus SYKE Vesiosuuskunnat, kuntien esihuoltolaitokset ja kunnat -opas julkaistiin - kokemuksia jalkautuksesta projekti-insinööri Henna Luukkonen, Suomen Kuntaliitto Haja-asutuksen jäteesineuonnasta hyötyä esihuoltolaitoksille projektipäällikkö Nina Pimiä, Jyäskylän ammattikorkeakoulu Ohjelma Helsinki-salissa päättyy Vesihuoltonuorten Pohjoismainen tapaaminen klo Tarkempi ohjelma julkaistaan keäällä 2014 Vesilaitosyhdistyksen siuilla Vesiäki-ilta klo Sokos Hotel Presidentti (Eteläinen Rautatiekatu 4). Ohjelmassa on numeroitujen kultaisten ansiomerkkien, Kemira-palkinnon ja stipendien jako. Keskiiikko TEKNISET EKSKURSIOT klo Teema: Rakentaminen Puheenjohtaja: yksikön päällikkö Toni Haapakoski, Helsingin seudun ympäristöpalelut -kuntayhtymä HSY Vesihuolto ihreän talouden aikakaudelle dosentti, TkT Jarmo Hukka, CADWES/TTY Taitaa kuntarakennuttaja ja esihuolto johtaja Teemu Vehmaskoski, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL CE-merkintä esihuoltotuotteissa rakennusneuos Matti J. Virtanen, ympäristöministeriö Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen nuorempi suunnittelija Heidi Hyppönen, WSP Finland Tauko ja tutustuminen näyttelyyn Teema: Ajankohtaista I Puheenjohtaja: osastonjohtaja Tuomo Heinonen, Helsingin seudun ympäristöpalelut -kuntayhtymä HSY Reagointi Jyäskylän esitornin romahtamiseen Poroossa, Raaseporissa ja Iisalmessa toimitusjohtaja Risto Saarinen, Poroon esi Vesitornien ja alaesisäiliöiden kunnonhallinta projektipäällikkö, RI Heikki Kapanen, Vahanen Oy Suunnittelun tehtäämäärittelyt laitoshankkeissa osastopäällikkö Antti Harinen, Pöyry Finland Oy Verkostosaneerauksen aikuttauuden mittaaminen DI Eea Luukkanen, Pöyry Finland Oy Lounastauko Teema: Ajankohtaista II Puheenjohtaja: professori Riku Vahala, Aalto -yliopisto Kohti luotettaampaa esihuoltolaitosten aronmääritystä DI Karin Lepola, Pöyry Finland Oy Maanteiden huleesien haitta-aineet - uhka talouseden turallisuudelle? ryhmäpäällikkö, TkT, Riitta Kettunen, Ramboll Finland Oy Desinfiointioppaat suunnittelupäällikkö Elina Antila, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Elintariketeollisuuden esihuolto-opas lainsäädäntöneuos Antti Belinskij, maa- ja metsätalousministeriö Smart Water Benchmarking -selitys DI Jarmo Antikainen, Suomen esifoorumi ry Huleesiesite Huleesi ei kuulu jäteesiiemäriin kehittämisinsinööri (sij.) Aninka Urho, Helsingin seudun ympäristöpalelut -kuntayhtymä HSY Talouseden laadun on-line seuranta Biosentry-laitteella tutkija, FM, Insinööri-AMK Jenni Ikonen, Tereyden ja hyinoinnin laitos Loppukeskustelu ~15.20 VESIHUOLTO 2014 päättyy

4 TEKNISET EKSKURISOT keskiiikkona 4.6. klo 9 11 VESIHUOLTO Pitkäkosken edenpuhdistuslaitos Pitkäkosken edenpuhdistuslaitoksella puhdistetaan yli puolet pääkaupunkiseudun talousedestä. Raakaesi laitokselle irtaa Päijänteestä maailman pisimmän (120 km) kalliotunnelin kautta. Raakaeden laatu on hyä, mutta siinä on paljon orgaanista ainesta, joka poistetaan puhdistusprosessissa. Vedenkäsittely perustuu kemialliseen saostukseen ferrisulfaatilla ja laskeutukseen, jota seuraa hiekkaja aktiiihiilisuodatus. Desinfiointiin käytetään otsonia, UV-desinfiointia ja klooriamiinia. 2. Viikinmäen jäteedenpuhdistamo Viikinmäen jäteedenpuhdistamo on Suomen ja Pohjoismaiden suurin. Sen prosessitilat on louhittu kokonaisuudessaan kallion sisään. Rinnakkaissaostusperiaatteella toimian aktiiilietelaitoksen puhdistusprosessissa jäteesi puhdistetaan sekä mekaanisesti, kemiallisesti että biologisesti. Typenpoistoa on tehostettu biologisella suodattimella. Jäteedestä erotettu liete mädätetään ja mädätysprosessissa syntyä biokaasu hyödynnetään lämpö- ja sähköenergiana puhdistamolla. Kuiattu ja mädätetty liete jalostetaan kompostoimalla puutarhamullaksi. Ekskursiolla tutustutaan HSY:n jäteedenpuhdistamoilla toteutettuihin energian säästöön, tuotantoon ja biokaasun sekä hukkalämmön hyödyntämiseen liittyiin hankkeisiin. Lisäksi ekskursiolla esitellään Viikinmäen 9. biologinen käsittelylinja, joka on käyttöönottoaiheessa. 3. Länsi-Espoon runkoesijohdon rakennus Helsingin seudun ympäristöpalelut kuntayhtymän isännöimällä ekskursiolla tutustutaan runkoesijohtohankkeeseen, jolla armistetaan Espoon edenjakelua ja siirtokapasiteetin riittäyyttä. Rakennettaan johtolinjan kokonaispituus on noin 14 km ja koko DN 800. Johtolinja rakennetaan pääosin maaasenteisesti alurautaputkista, mutta Leppäaaran kalliotunneliosuudella putkimateriaalina on teräs. Ekskursiolla tutustutaan myös HSY:n materiaaliarastoon ja esitellään esijohtoerkostojen käyttöönottoon ja kunnossapitoon käytettäää kalustoa.... Ilmoittautuminen ekskursiolle Voit ilmoittautua ekskursiolle tiistaina 3.6. klo 9-15 Helsingin seudun ympäristöpalelut -kuntayhtymän osastolla numero 1. Kohteisiin on rajallinen maksimiosallistujamäärä. Linja-autokuljetukset Kaikille ekskursioille lähdetään klo 9 Finlandiatalolta. Lähtö tapahtuu K4-oen läheisyydestä Karamzininrannan puolelta. Kaikki ekskursiot päättyät noin klo 11 Finlandia-talolle. Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Ohjelma on tarkoitettu: esihuoltolaitosten henkilökunnalle * hallinnon luottamushenkilöille * tutkimuslaitosten, korkeakoulujen, yliopistojen ja oppilaitosten henkilökunnalle * esihuoltoalan yritysten edustajille * kuntien ja altion esi-, ympäristö- ja tereyshallinnon henkilöstölle Ilmoittautuminen mennessä. Online-ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa kohdasta Koulutus ja esihuoltopäiät Jäsenet 260 /osallistuja (+ALV 24 %) Muut 340 / osallistuja (+ ALV 24 %) - Hintaan sisältyy Vesihuolto luentotilaisuuksiin osallistuminen, ekskursio (ks. kohta ekskursio), tulokahi ilmoittautumisen yhteydessä, iltapäiäkahi keskiiikkona ja lounaat molempina päiinä. - Alennus: Mikäli sama organisaatio lähettää enemmän kuin kaksi osallistujaa, annamme kolmannelle ja jokaiselle seuraaalle osallistujalle 25 % alennuksen osallistumismaksuun alkaen osallistumismaksut oat: Jäsenet 310 / osallistuja (+ ALV 24 %) Muut 390 / osallistuja (+ ALV 24%) Peruutukset Ilmoittautuminen oidaan peruuttaa maksutta ennen Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan ja osallistujaksi ilmoitettu jää pois tilaisuudesta, eloitetaan koko osallistumismaksu. Vesiäki-ilta klo Sokos Hotel Presidentti (Eteläinen Rautatiekatu 4). Ohjelmassa on numeroitujen kultaisten ansiomerkkien, Kemira-palkinnon ja stipendien jako. Vesihuolto päiille ilmoittautuneet kuulijat, päiien puhujat, kutsuieraat ja tapahtumassa mukana oleat näytteilleasettajat oat teretulleita illaniettoon, jossa tarjoiluna buffet ja pari juomaa. Majoitusaraukset VVY on arannut esihuoltopäiien osallistujille huoneita älisiksi öiksi. Huoneita oi arata ain kiintiötunnuksilla. Kiintiötunnukset lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Jokainen osallistuja araa ja maksaa huoneensa itse.

5 1 Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, Helsinki VVYn kiintiöt Crowne Plaza Helsinki Mannerheimint. 50 kiintiö 2.5. asti Holiday Inn Helsinki City Centre Elielinaukio 5 kiintiö 2.5. asti Hotelli Seurahuone Helsinki Kaiok. 12 kiintiö 2.5. asti Cumulus Kaisaniemi Kaisaniemenk. 7 kiintiö 2.5. asti Scandic Park Helsinki (ent. Scandic Continental) Mannerheimint. 46 kiintiö asti Scandic Simonkenttä Simonk. 9 kiintiö asti Scandic Marski Mannerheimint. 10 kiintiö asti Sokos Hotel Presidentti Eteläinen Rautatiek. 4 kiintiö 2.5. asti Radisson Blu Royal Runebergink. 2 kiintiö 2.5. asti HELSINKI 2 6 Runeberginkatu Ooppera Mannerheimintie 1... Q-Park Eduskuntatalo Kiasma 3 t 5 Kamppi 9 Kaiokatu 7 4 Stockmann 10 8 Lönnrotinkatu Kaisaniemenkatu Q-Park Finlandia P Mannerheimintie Karamzininranta K4 M4 Finlandiatalo Hesperian puisto pysäkki, lentoasema bussit. t Rautatieasema 0 500m 1000m Vesihuolto

9. Pohjoismainen JUOMAVESIkonferenssi 2. 4.6.2014 Helsinki, Finlandia-talo KUTSU KONFERENSSIIN

9. Pohjoismainen JUOMAVESIkonferenssi 2. 4.6.2014 Helsinki, Finlandia-talo KUTSU KONFERENSSIIN 9. Pohjoismainen JUOMAVESIkonferenssi 2. 4.6.2014 Helsinki, Finlandia-talo KUTSU KONFERENSSIIN Haluatko päivittää tietosi vedenkäsittelyn ja -jakelun, veden laadun sekä vedenhankinnan turvallisuuden ja

Lisätiedot

9. Pohjoismainen JUOMAVESIkonferenssi 2. 4.6.2014 Helsinki, Finlandia-talo OHJELMA

9. Pohjoismainen JUOMAVESIkonferenssi 2. 4.6.2014 Helsinki, Finlandia-talo OHJELMA 9. Pohjoismainen JUOMAVESIkonferenssi 2. 4.6.2014 Helsinki, Finlandia-talo OHJELMA Tervetuloa Finlandia-talolle! Pohjoismainen juomavesikonferenssi on järjestetty Pohjoismaissa joka toinen vuosi alkaen

Lisätiedot

Turku 20. 21.5.2015. Turun Messu- ja Kongressikeskus Messukentänkatu 9 13

Turku 20. 21.5.2015. Turun Messu- ja Kongressikeskus Messukentänkatu 9 13 Turku 20. 21.5.2015 Turun Messu- ja Kongressikeskus Messukentänkatu 9 13 Keskiviikko 20.5.2015 Auditorio 1 Aamupäivä Puheenjohtaja: apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys 09.15 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Jyväskylä 15. - 16.5.2013. Jyväskylän Paviljonki, Lutakonaukio 12

Jyväskylä 15. - 16.5.2013. Jyväskylän Paviljonki, Lutakonaukio 12 Jyväskylä 15. - 16.5.2013 Jyväskylän Paviljonki, Ltakonakio 12 Keskiviikko 15.5.2013 Wilhelm-sali Aampäivä aplaisjohtaja Mika Ront, Vesilaitosyhdistys 9.15 Ilmoittminen ja tlokahvi 10.00 Vesiholto 2013

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

Kyselyn hinnat pyydetään esimerkkikiinteistöiltä perittävien maksujen mukaisina mahdollisine arvonlisäveroineen.

Kyselyn hinnat pyydetään esimerkkikiinteistöiltä perittävien maksujen mukaisina mahdollisine arvonlisäveroineen. Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 3/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Maksutiedustelu vesihuoltomaksuista Vuoden 2014 VVY:n jäsenlaitokset kattava maksutiedustelu lähetettiin varsinaisille jäsenille sähköpostilla

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys VVY on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 7/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! Keskustelussa puhdistamolietteen käyttö lannoitevalmisteena metsissä

Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! Keskustelussa puhdistamolietteen käyttö lannoitevalmisteena metsissä VVY:n uutiskirje 4/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous VVY:n vuosikokous pidettiin 19.4.2012 Hotelli Scandic Continentalissa Helsingissä.

Lisätiedot

Toiminta 2013 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2013 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2013 Vesilaitosyhdistys Vesilaitosyhdistys on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. Vesilaitosyhdistys valvoo jäsentensä etuja, palvelee

Lisätiedot

VVY:n uutisia. VVY:n uutiskirje 1/2013

VVY:n uutisia. VVY:n uutiskirje 1/2013 VVY:n uutiskirje 1/2013 VVY:n uutisia VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelu Jälleen on syytä aloittaa keskustelu Vesilaitosyhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle

Lisätiedot

Pohjoismainen jätevesikonferenssi

Pohjoismainen jätevesikonferenssi Pohjoismainen jätevesikonferenssi 14.-16.11.2011, Helsinki Pohjoismainen jätevesikonferenssi järjestetään nyt 12. kerran. Konferenssi on vuosien varrella muuttunut, ja sen sisältö on laajentunut. Ensimmäisissä

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Elvytysrahaa ja

Lisätiedot

KUNNAN KIINTEISTÖT JA TILAT

KUNNAN KIINTEISTÖT JA TILAT KUNNAN KIINTEISTÖT JA TILAT 2015 10 11.2.2015 Messukeskus, Helsinki KORJAUSVELKA, TOIMITILOJEN TEHOSTAMINEN JA ELINKAARIMALLI PUHUTTAVAT KUNNISSA! 2015 TEEMAT: KUKA OMISTAA KUNTIEN KÄYTÖSSÄ OLEVAT TILAT?

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n uusia varsinaisia jäseniä Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla kunnat (käytännössä

Lisätiedot

Call for Papers kutsu luennoimaan

Call for Papers kutsu luennoimaan Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 11/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Talousvesiasetuksen muutos voimaan syyskuussa Aihetta käsittelevä Vesilaitosyhdistyksen jäsenkirje 5/2014 lähetettiin varsinaisille

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNIIKAN MESSUKOKONAISUUS

YMPÄRISTÖTEKNIIKAN MESSUKOKONAISUUS MESSUOPAS FAIR GUIDE 9..0.0 YMPÄRISTÖTEKNIIKAN MESSUKOKONAISUUS Environment and Municipal Engineering, Water and Wastewater, and Waste and Recycling Helsingin Messukeskus Helsinki Exhibition & Convention

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12

www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12 www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12 2013 Ennakkorekisteröidy kävijäksi: www.yhdyskuntatekniikka.fi Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry Yhdyskuntatekniikka 2013 Jyväskylän Paviljonki 15. 16.5.2013 Alan

Lisätiedot

KOTIHOITO 2014. 25. 26.11.2014 Finlandia-talo, Helsinki. 4. vuosi yli 200 kollegaasi! 7 x case! Järjestäjänä: VANHUUS ON ETUOIKEUS

KOTIHOITO 2014. 25. 26.11.2014 Finlandia-talo, Helsinki. 4. vuosi yli 200 kollegaasi! 7 x case! Järjestäjänä: VANHUUS ON ETUOIKEUS KOTIHOITO 2014 25. 26.11.2014 Finlandia-talo, Helsinki 4. vuosi yli 200 kollegaasi! VANHUUS ON ETUOIKEUS Kotihoito elämänlaadun tukijana 7 x case! Helsinki: Miten edistetään yhteistyötä kolmannen sektorin

Lisätiedot

Hoitotyön johdon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät

Hoitotyön johdon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät Kurssitunnus 38350 Hoitotyön johdon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät 9. 10.11.2009 Helsinki Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat muun muassa: Isot valtakunnalliset uudistukset Lakimuutokset Hoitotyön

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 2/2013

VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutisia Valtakirjat VVY:n vuosikokoukseen Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan.

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014 KEVÄT Vesilaitosyhdistys kouluttaa 2014 1 Vesihuoltopäivät 2014 Alueellinen Vesihuoltopäivä ja -näyttely... 7...20.3. Vesihuolto 2014... 7...3. 4.6. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja -näyttely... 7...19.

Lisätiedot

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. VVY:n uutiskirje 3/2013 VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous on torstaina 18.4.2013 Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat

Lisätiedot

Vesihuoltoalan kehitystarpeet

Vesihuoltoalan kehitystarpeet esihuoltoalan kehitystarpeet uomessa 08.10.2012 Erkka Ryynänen, Riikka Lehti, Tuomas Raivio Gaia Consulting Riku ahala, Aalto Yliopisto isällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 2 Hankkeen toteutus

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 29.11.2012 Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät syksyllä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot