Perhe on paras ainakin suosituimpien jalostuskoirien listalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhe on paras ainakin suosituimpien jalostuskoirien listalla"

Transkriptio

1 1 / 12 Perhe on paras ainakin suosituimpien jalostuskoirien listalla Katariina Mäki Kennelliitto on viime vuoden aikana päivittänyt jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) mallirungon. Mallirunko on nyt olemassa erikseen suurilukuisille ja harvalukuisille roduille. Uusien mallirunkojen on tarkoitus helpottaa JTO:n laatimista, ja niissä onkin tarkkaan ohjeistettu mitä tietoa JTO:ssa pitäisi olla, mihin kysymyksiin ohjelman pitäisi vastata, ja mistä ja miten tietoa löytyy. Mallirungot ovat luettavissa Kennelliiton internetsivuilla kohdassa Lomakkeet ja säännöt > Jalostus ja kasvatus. Myös Kennelliiton jalostustietojärjestelmää, Koiranetiä, parannetaan jatkuvasti. Syksyllä otettiin käyttöön ohjelma, joka yhdistää usealla rekisterinumerolla esiintyviä koiria. Sukutauluihin on siis 'tullut korjauksia, minkä seurauksena sukusiitosasteet ovat saattaneet nousta ja sukukatokertoimet laskea. Myös BLUP-indeksit ovat saattaneet muuttua. Kaikkia tallennusvirheitä ohjelma ei kuitenkaan pysty vielä korjaamaan. Sukupuiden korjaaminen ja täydentäminen tulee toivottavasti mahdolliseksi myös rotujärjestöjen edustajille lähitulevaisuudessa. Uusissa JTO-mallirungoissa ohjeistetaan jalostuspohjan tehokkaaseen analysointiin Jalostuspohjaan ja perinnölliseen monimuotoisuuteen liittyen mallirungossa pyydetään liittämään tavoiteohjelmaan Koiranetistä saatava, rodun jalostustilastoista löytyvän vuositilaston alin osa (Jalostuspohja per suku) tai rotuyhdistyksen omista tietokannoista saatavat vastaavat tiedot. Jalostuspohja per suku -tilastosta nähdään muun muassa jalostukseen käytettyjen koirien osuus sekä kuinka suuri osuus mahdollisesta jalostuspohjasta on hyödynnetty. Tilastossa on laskettuna myös isien ja emien lukumäärän suhde. Kaikki luvut on laskettu neljän vuoden jaksoille, ja viimeinen kussakin jaksossa mukana oleva vuosi on se, jonka kohdalla tieto näkyy. Esimerkiksi vuoden 2010 luvut on laskettu vuosien ajalta. Ohjelmaan pyydetään liittämään myös Koiranetin taulukot viimeisen vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyistä 15 uroksesta ja nartusta. Taulukoiden sisältämät tärkeimmät tiedot ovat pentueiden ja pentujen kokonaislukumäärät sekä toisen polven jälkeläisten lukumäärät. Taulukoihin tulee lisätä myös jalostuskoirien syntymävuodet. Lisäksi tulee mainita, montako urosta on käytetty tuottamaan 50 % ajanjakson pennuista (kumulatiivinen % -sarake). Taulukoiden perusteella tarkastellaan esiintyykö rodussa joidenkin sukujen tai yksilöiden osalta matadorijalostusta. Otetaan esimerkkiroduiksi vaikkapa lyhytkarvainen chihuahua, cairnterrieri, dobermanni ja karjalankarhukoira ja katsotaan mitä Koiranetistä näille roduille löytyy. Lyhytkarvaisen chihuahuan rekisteröinnit rajussa kasvussa Lyhytkarvainen chihuahua on huomattavasti runsastunut sitten vuoden 1995, ja vuodesta 2004

2 lähtien rekisteröintimäärät ovat nousseet erityisen nopeasti (Kuva 1). Populaation kasvu voi olla hyväkin asia, mutta toisaalta siinä on myös riskinsä. 90-luvun laman aikana rotukoirista oli kova kysyntä, joka takasi ostajat myös terveydeltään heikompien jalostuskoirien pennuille. Tämä huononsi selvästi joidenkin rotujen terveystilannetta. Myös cairnterrieri on tasaisesti yleistynyt, kuitenkin ilman dramaattista nousua. Dobermannin rekisteröintiluvut taas ovat romahtaneet 90-luvun puolivälin luvuista, ja karjalankarhukoiralla rekisteröintimäärä vuorotellen laskee ja nousee, mutta pysyy pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna melko tasaisena. 2 / 12 Kuva 1. Esimerkkirotujen rekisteröinnit vuosina (Chi = lk. chihuahua, Cai = cairnterrieri, Dob = dobermanni, Kar = karjalankarhukoira). Lähde: Koiranet Dobermannilla ja cairnterrierillä pienin osuus uroksista jalostuskäytössä Mitä pienempi osuus rodun sukulinjoista ja koirista jatkaa sukuaan, sitä suppeampi on rodun jalostuspohja ja sitä suuremmalla todennäköisyydellä suvunjatkajien haitalliset geeniversiot rikastuvat rotuun, aiheuttaen uusia tyyppisairauksia. Jalostuspohja per suku tilastojen perusteella jalostukseen käytettyjen urosten osuus on ollut matalin dobermannilla ja cairnterrierillä ja korkein chihuahualla. Dobermannilla osuus laski jaksojen ja aikana kolmeen prosenttiin, eli 97 % näinä vuosina syntyneiden koirien geeneistä jäi pois rodun kotimaisesta jalostuspohjasta. Dobermanniurosten keskimääräinen ikä pentujen syntyessä on ollut noin neljä, karjalankarhukoiralla viisi ja cairnterrierillä ja chihuahualla kolme vuotta, joten vuosiin päättyvien sukuen jalostuskoiraosuudet kasvavat vielä. Lopullinen tilanne on nähtävissä vuosiin päättyvien jaksojen kohdalla. Vuosina rekisteröidyistä uroksista käytettiin dobermannilla ja karjalankarhukoiralla jalostukseen 9 %, cairnterrierillä 10 % ja chihuahualla jopa 15 % - tosin chihuahuan luku on jyrkässä laskussa (Kuva 2). Jalostusurosten osuus on laskussa myös karjalankarhukoiralla. Chihuahualla jalostusurosten suuri osuus johtuu rodun suosion lisääntymisestä sekä pienestä pentuekoosta. Kun pentuekoko on keskimäärin kaksi, pitää pentueita saman koiramäärän tuottamiseksi olla kolme kertaa enemmän kuin rodussa, jossa pentuekoko on kuusi.

3 3 / 12 Kuva 2. Jalostukseen käytettyjen urosten osuus syntyneistä sukuttain ajalla (Chi = lk. chihuahua, Cai = cairnterrieri, Dob = dobermanni, Kar = karjalankarhukoira). Lähde: Koiranet Dobermannilla myös pienin jalostusnarttujen osuus Narttujen keskimääräinen ikä pentujen syntyessä on dobermannilla ja karjalankarhukoiralla noin neljä, chihuahualla ja cairnterrierillä kolme vuotta. Myös narttujen kohdalla lyhytkarvaisen chihuahuan suosion kasvu näkyy: vuosina syntyneistä nartuista on käytetty jalostukseen 40 % (Kuva 3). Seuraavaksi suurin osuus näinä vuosina syntyneistä nartuista jalostuskäytössä on cairnterrierillä (28 %), jonka senkin keskimääräinen pentuekoko on melko pieni. Karjalankarhukoirilla jalostusnarttujen osuus on laskussa kuten jalostusurostenkin, vuosina syntyneistä on tähän mennessä käytetty jalostukseen 15 %, kun vuosina syntyneistä jopa 29 % lisääntyi. Dobermannilla jalostusnarttujen osuus kasvoi 90-luvun lopun pullonkaulaluvuista (9 %) aina vuosien osuuteen 21 % asti, mutta on tämän jälkeen jälleen kääntynyt laskuun. Kuva 3. Jalostukseen käytettyjen narttujen osuus syntyneistä sukuttain ajalla (Chi = lk. chihuahua, Cai = cairnterrieri, Dob = dobermanni, Kar = karjalankarhukoira). Lähde: Koiranet

4 4 / 12 Cairnterrierillä ja chihuahualla hyödynnetään pienintä osuutta jalostuspohjasta Jalostuspohjan laajuutta kuvaava tehollinen populaatiokoko kertoo kuinka monen koiran geeneistä kanta koostuu. Jalostuskoirien lukumääriin perustuvassa tehollisen koon arviossa ei pystytä ottamaan huomioon jalostuskoirien keskinäisiä sukulaisuuksia, joten Koiranetin arvio tehollisesta koosta on aina yliarvio todelliseen tilanteeseen verrattuna. Jalostuskoirien sukulaisuuksien lisäksi myös koirien epätasaiset jälkeläismäärät laskevat todellista tehollista populaatiokokoa. Tämä pystytään nyt ottamaan Koiranetissä hieman paremmin huomioon, kun tammikuussa otettiin käyttöön uusi tehollisen koon laskentakaava: Ne = 4*Nu*Nn / (2*Nu+Nn), jossa Nu on neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusurosten ja Nn neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusnarttujen lukumäärä. Roduille lasketut teholliset koot ovat nyt siis pienempiä kuin ennen, tosin yliarvioita edelleen. On myös tärkeä tietää kuinka suuri osuus rodun potentiaalisesta jalostuspohjasta on hyödynnetty. Tämä ilmoitetaan Koiranetissä prosenttilukuna tehollisen populaatiokoon perässä. Chihuahualla potentiaalisesta jalostuspohjasta käytetään rodun runsastuessa koko ajan pienenevää määrää: vuosiin 2009 ja 2010 päättyvien jaksojen aikana jalostuspohjasta hyödynnettiin vain 29 %, kun vuosituhannen vaihteessa luku oli vielä 38 % (Kuva 4). Cairnterrierillä vuosiin 2009 ja 2010 päättyvien jaksojen aikana hyödynnettiin mahdollisesta jalostuspohjasta %. Dobermannikasvattajat taas käyttivät rotunsa jalostuspohjaa tehokkaimmin: hyödynnetty osuus on koko 2000-luvun pysytellyt 50 % tuntumassa. Dobermannin laskevien rekisteröintilukujen vuoksi pentuemäärä on populaation kokoon nähden pieni, joten myös jalostuskoirien osuus on ollut pieni, mutta koiria on kuitenkin käytetty melko tasaisesti ja monipuolisesti jalostukseen. Kuva 4. Hyödynnetty osuus potentiaalisesta jalostuspohjasta sukuttain ajalla (Chi = lk. chihuahua, Cai = cairnterrieri, Dob = dobermanni, Kar = karjalankarhukoira). Lähde: Koiranet Isien ja emien lukumäärän suhde mittaa matadorismia Mitä lähempänä isien ja emien lukumäärän suhde on lukua 1, sitä tehokkaammin rodun jalostuspohja ja perinnöllinen monimuotoisuus säilyvät. Mitä pienempi luku on, sitä enemmän rodussa esiintyy matadoriuroksia ja sitä nopeammin siitä myös häviää erilaisia geeniversioita.

5 Joissain roduissa suhdeluku pysyy jatkuvasti lähellä yhtä. Myös yksi esimerkkiroduistamme, dobermanni, kapusi vuonna 2009 yli 0,90:een (Kuva 5). Lyhytkarvainen chihuahua on sen sijaan tasaisesti menossa huonompaan suuntaan, eli tässä rodussa jalostukseen käytettyjen urosten määrä suhteessa narttujen määrään laskee koko ajan. Myös cairnterrierillä luku on hienoisessa laskussa, kun taas karjalankarhukoiralla on nähtävissä pientä nousua. Korkea isät/emät suhde ei takaa, että rodun jalostuspohja olisi tehokkaassa käytössä. Jalostuskoirat voivat olla keskenään lähisukulaisia, ja käytössä voi olla vain muutama sukulinja. Suosituimpien jalostuskoirien lista antaakin rotujen tilasta lisätietoa. 5 / 12 Kuva 5. Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen lukumäärän suhde sukuttain ajalla (Chi = lk. chihuahua, Cai = cairnterrieri, Dob = dobermanni, Kar = karjalankarhukoira). Lähde: Koiranet Chihuahuoilla huimia määriä toisen polven jälkeläisiä Vuosina rekisteröitiin 4854 lyhytkarvaista chihuahuaa, eli vuosittain keskimäärin 441 koiraa. Rodun keskimääräinen jalostuskäytön ikä on noin kolme vuotta. Tätä voidaan pitää karkeana arviona myös rodun sukuvälistä. Yhdessä sukupolvessa on siis syntynyt noin 441*3 = 1323 koiraa, josta yksittäisen koiran jälkeläismäärä ei perinnöllisen vaihtelun turvaamiseksi saisi ylittää 5 % eli 66 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä saisi vastaavasti olla enintään 132. Kymmenestä vuosina eniten käytetystä uroksesta yhdeksän kokonaisjälkeläismäärä on yli 66, ja seitsemän uroksen toisen polven jälkeläismäärä ylittää 132 (Taulukko 1). Osa uroksista ehtii saada toisen polven jälkeläisiä vielä lisää. Suosituimmat kymmenen urosta ovat olleet isinä 18 %:lle ja isoisinä 39 %:lle rekisteröidystä 4854 koirasta. Joka toisen koiran isä löytyy 52 ja joka neljännen isä 17 suosituimman uroksen joukosta (kumulatiivinen % 50 ja 25). Käytetyimmistä jalostuskoirista Murmur Supernova ja Suvikasteen Rocky ovat isä ja poika. Näillä kahdella on yhteensä 214 ensimmäisen polven ja 452 toisen polven jälkeläistä. Myös Ballybroke Miles Lad ja Tuhkimon Cappucino ovat isä ja poika (yhteensä 194 ensimmäisen ja 381 toisen polven jälkeläistä). Shah Arpilin Shagane ja Shapiro s Damisela ovat emä ja tytär (yhteensä 46 ensimmäisen ja 93 toisen polven jälkeläistä, Taulukko 2). Suvikasteen Rockabill Donna on Suvikasteen Rockyn emä (yhteensä 158 ensimmäisen ja 379 toisen polven jälkeläistä) ja Ballybroke Miles Lad on Crawford Fair Shaken isä (yhteensä 97 ensimmäisen ja 233 toisen polven jälkeläistä).

6 Käytetyimpien urosten ja narttujen 10 kärjessä -listoissa esiintyy muitakin lähisukulaisuuksia, kuten pentuja isovanhempineen (esim. Mokkasiinin Metis ja Nikoli's Coco Jamboo, yhteensä 128 ensimmäisen ja 185 toisen polven jälkeläistä) ja serkuksia (esim. Suvikasteen Rocky ja Suvikasteen Matador, yhteensä 208 ensimmäisen ja 415 toisen polven jälkeläistä). Tätä artikkelia varten kaivettiin kuitenkin esiin vain lähimmät sukulaisuudet. 6 / 12 Taulukko 1. Vuosina rekisteröityjen lyhytkarvaisten chihuahuoiden yleisimmät isät sekä niiden vanhemmat pentuemäärineen. Lähde: Koiranet Isä S.vuos %- kumulat. Jälkeläismäärä i osuus % SUVIKASTEEN ROCKY Murmur Supernova (25) , Suvikasteen Rockabill Donna (7) CRAWFORD DRESSED TOPARTY , Misty Meadow's Dressedtodance (20) - Crawford Sweet Dream (2) SVENTRA APOLLO , Sventra Troubadour (1) - Sventra Chanteuse (1) TUHKIMON CAPPUCINO Ballybroke Miles Lad (27) , Tuhkimon Lilliputti (1) SUVIKASTEEN CABALLERO , Allan (7) - Suvikasteen Marilyn (5) BALLYBROKE MILES LAD , Ballybroke's Miles Better (7) - Manzanita Toska (1) NAMKLIV MODERN DANCER , Copymear Classic Touch (23) - Namkliv Romantic Dancer (3) NIKOLI'S COCO JAMBOO Copymear Jazzman (9) , Nikoli's Lady in Waiting (5) MURMUR SUPERNOVA Murmur Cosmic Mcshane , (5) - Murmur Mata Hari (1) SUVIKASTEEN MATADOR Suvikasteen Rockabill Doni (16) - Suvikasteen Panda (5) , kumulat.% = urosten yhteenlaskettu osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina Esim. Suvikasteen Rocky ja Crawford Dressed Toparty yht. 5 % Taulukko 2. Vuosina rekisteröityjen chihuahuoiden yleisimmät emät sekä niiden vanhemmat pentuemäärineen. Lähde: Koiranet Emä S.vuos %- Jälkeläismäärä i osuus SUVIKASTEEN ROCKABILL DONNA Murmur Rockabillrumble , (6) - Suvikasteen Pippuri (6) MIMOSA Pochito's Vivo (3) - Pochito's Senorita (2) , STARSHIP'S CHUKI Ykkösturva Ihana Iiro (26) - Karlux , Pinupqueen (5) SHAH ARPILIN SHAGANE Edvig (10) - Shah Arpilin Paola (1) , NELLI He-Man's Fonzie (4) - Black Hope Butterfly (3) ,

7 7 / 12 MOKKASIININ METIS Tuhkimon Jalo (18) - Grewette's Baby , Blues (5) SHAPIRO'S DAMISELA Pähkinän Sultan De Reves (35) - Shah , Arpilin Shagane (5) QUIMICHIN BLOSSOM ROSE Tanya's Boomerang (10) , Arnica Montana Aurea Zizia (4) CRAWFORD FAIR SHAKE Ballybroke Miles Lad (27) - Crawford , Fortunes Choice (4) NORDIC FLAMINSTAR BLUE ANGEL Pähkinän Sing Bob Merley (9) - Pähkinän Mersun Mustikka (5) , Joka neljännen cairnterrierin isä löytyy 14 suosituimman uroksen joukosta Vuosina rekisteröitiin 4592 cairnterrieriä, eli vuosittain keskimäärin noin 417 koiraa. Rodun keskimääräinen jalostuskäytön ikä on noin 3,5 vuotta. Yhdessä sukupolvessa on siis syntynyt 417*3,5 = noin 1460 koiraa, josta yksittäisen koiran jälkeläismäärä ei perinnöllisen vaihtelun kannalta saisi ylittää 5 % eli 73 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä saisi vastaavasti olla enintään 146. Kymmenestä vuosien käytetyimmästä uroksesta yhdeksän kokonaisjälkeläismäärä on yli 73, ja neljän uroksen toisen polven jälkeläismäärä ylittää 146 (Taulukko 3). Uroksista nuorimmat ehtivät saada toisen polven jälkeläisiä vielä lisää. Suosituimmat kymmenen urosta ovat olleet isinä 19 %:lle ja isoisinä 28 %:lle rekisteröidystä 4592 koirasta. Joka toisen koiran isä löytyy 40 ja joka neljännen isä 14 suosituimman uroksen joukosta. Käytetyimmistä jalostuskoirista Hjohoo's I Want Hjo To Want Me ja Janettan Hilarius ovat isä ja poika (yhteensä 154 ensimmäisen ja 265 toisen polven jälkeläistä). Sandico Amaretto ja Gleizz Annietat-L Tail ovat emä ja tytär (yhteensä 65 ensimmäisen ja 153 toisen polven jälkeläistä, Taulukko 4). Lisäksi Sinermäen Happy Magic ja Sinermäen Irina ovat puolisisaruksia (yhteensä 48 ensimmäisen ja 86 toisen polven jälkeläistä). Taulukko 3. Vuosina rekisteröityjen cairnterriereiden yleisimmät isät sekä niiden vanhemmat ja pentuemäärineen. Lähde: Koiranet Isä S.vuos %- kumulat. Jälkeläismäärä i osuus % KRAMER'S REAL ROMEO Kramer's Night Rider , (11) - Kramer's Keep On Smiling (2) HJOHOO'S GREAT SATISFACTION FOR HJO , Hjohoo's Hjo Got The Right Stuff (6) - Hjohoo's Liten På Hjorden (5) ROTTRIVER'S PEARL FISHER Rasken's Red , Ranger (15) - Rottriver's Black Pearl (6) KRAMER'S NICK NAME Rasken's Ready Steady , Go (2) - Rottrivers Soffipropp (4) RASKEN'S ROLL OVER BEETHOVEN Rasken's , Reach The Top (10) - Rasken's Royal Tartan (5) LEAVENWORTH DOUBLE MY WISH Leavenworth ,

8 8 / 12 Fiddling Around (16) - Leavenworth Who Makes Awish (4) HJOHOO'S I WANT HJO TO WANT ME Hjohoo's , Crazy About Hjo (1) - Hjohoo's Stop And Let Me Love Hjo (3) BEWILLE'S MIDNIGHTSPECIAL Kramer's Bazooka , (2) - Lucky Moon's Gooseberry (5) JANETTAN HILARIUS Hjohoo's I Want Hjo To Want , Me (20) - Heathermoor Xandra (4) OL'KYARNROWEN'S JAMES BLOND Tofthus' Percival (1) - Ol'kyarnrowen's Vanilla Skye (1) , kumulat.% = urosten yhteenlaskettu osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina Esim. Kramer's Real Romeo ja Hjohoo's Great Satisfaction For Hjo yht. 5 % Taulukko 4. Vuosina rekisteröityjen cairnterriereiden yleisimmät emät sekä niiden vanhemmat pentuemäärineen. Lähde: Koiranet Emä S.vuos %- Jälkeläismäärä i osuus GLEIZZ ANNIETAT-L'TAIL Nutlee Rafaello (1) - Sandico Amaretto , (6) LEAVENWORTH WINTER WAY Rottriver's Curiosity (40) , Leavenworth What's To Come (3) LUCKY MOON'S FACE THE MUSIC Teacher's Drummer Boy , (1) - Hjohoo's I'll Bee Good To Hjo (4) SANDICO AMARETTO Leavenworth Dark Night (4) , Leavenworth Better Party (4) PYÖRREMYRSKYN ÅBLADII Tribuns Gerhard Genever (36) , Pyörremyrskyn Yrri (5) SINERMÄEN HAPPY MAGIC Spirecairn Handsome Andy (17) , Sinermäen Donna (5) SINERMÄEN KARAMELLI Kumpeli Seilori (2) - Sinermäen Happy , Magic (4) SINERMÄEN IRINA Spirecairn Handsome Andy (17) - Sinermäen , Esmeranda (4) SEEDLEAF HAIDAWAH Cairn Fiestas Tornado (11) - Seedleaf , Fionnuala (2) CADAGIO HIGH SOCIETY Cadagio Talk Of The Town (2) - Larchlea The One For Me Of Cadagio (2) , Dobermannilla käytetyimpien jalostuskoirien joukossa vähiten lähisukulaisia Vuosina rekisteröitiin 2503 dobermannia, eli vuosittain keskimäärin 228 koiraa. Rodun keskimääräinen jalostuskäytön ikä on noin neljä vuotta. Yhdessä sukupolvessa on siis syntynyt 228*4 = noin 912 koiraa, josta yksittäisen koiran jälkeläismäärä ei perinnöllisen vaihtelun kannalta saisi ylittää 5 % eli 46 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä saisi vastaavasti olla enintään 92. Vuosien käytetyimmistä uroksista kolmen kokonaisjälkeläismäärä saavuttaa 46 jälkeläisen rajan tai ylittää sen, ja toisen polven suositeltava enimmäisjälkeläismäärä ylittyy yhden

9 uroksen kohdalla (Taulukko 5). Osa uroksista on tosin nuoria, joten lopullinen tai edes karkeasti haarukoitava tilanne ei isoisinä esiintymisen kohdalla ole vielä nähtävissä. Suosituimmat kymmenen urosta ovat olleet isinä 22 %:lle ja isoisinä 7 %:lle rekisteröidystä 2503 koirasta. Joka toisen koiran isä löytyy 38 ja joka neljännen isä 12 suosituimman uroksen joukosta. Käytetyimpien jalostuskoirien välillä ei ole nähtävissä muita lähisukulaisia kuin kaksi Nitro Del Riobiancon poikaa. Näillä on yhteensä 79 jälkeläistä. 9 / 12 Taulukko 5. Vuosina rekisteröityjen dobermannien yleisimmät isät sekä niiden vanhemmat pentuemäärineen. Lähde: Koiranet Isä S.vuosi %- kumulat. Jälkeläismäärä osuus % SMART WOOD HILLS ELISIR Alfaadelante Del , Citone (19) - Raviol Iz Zoosfery (2) BRONCO VON DER DOBERWACHE Gero Von , Der Mooreiche (11) - Kleo Von Der Weyermühle (6) ATTILA ELECTRA KING Nitro Del Riobianco (23) , Rozita Z Padoku (2) RI PALLADIUM GLADIATOR Tamerlan Iz Slavnoi , Stai (15) - Palladium Bahama (1) GIAN VON DER MOOREICHE Yoker Von Der , Mooreiche (2) - Blista Von Der Scheltheide (1) HAINIDE ROLLS-ROYCE Escobar Casa Di Oz (4) , Pascale Van Roveline (14) SANT KREAL JAGO Sant Kreal Uwane (1) - Sant , Kreal Baronessa Bravo (4) IRINLAND MARCELLE MONDIAL Nitro Del , Riobianco (23) - Irinland Belinda Bless(2) CLIFF VOM BEUCHOWER HOF Noran Van Les , Deux Peupliers (1) - Andra Vom Beuchower Hof (1) SERGIUS-ALEKSANDRIJA OCEAN FOR TRUE NORTH Livonija Baron Ikos Immortal (3) - Adel- Adriana De Vinko (4) , kumulat.% = urosten yhteenlaskettu osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina Esim. Smart Wood Hills Elisir ja Bronco von der Doberwache yht. 7 % Taulukko 6. Vuosina rekisteröityjen dobermannien yleisimmät emät sekä niiden vanhemmat pentuemäärineen. Lähde: Koiranet Emä S.vuos %- Jälkeläismäärä i osuus TAHI-REME NUTELLA Gino Gomez Del Citone (31) - Tahi-Reme , Hapy (1) BERNADETTE VOM MAINDREIECK Dusty Vom Aurachgrund , (1) - Elfi Vom Aurachgrund (1) BREA VOM HAUS MANN Jano Von Bayern (1) - Anushka , Germania (1) PERLE NOIRE VOM HECKENDORF Luther Des Landrys (4) - Mouchka Vom Heckendorf (2) ,

10 FJORDNECK HANNA HELENTA Zilan Iz Zoosfery (5) , Fjordneck Clever Catherine (1) MAMRES OFRENDA Smart Wood Hills Yusoop (2) - Lady's Trick , Unikum (2) KUOHUN DREAM Pacco Von Der Weyermühle (10) - Tapsan , Mimmi (3) TAHI-REME KIWIE Mauvieres Mufasa De Stang Zu (6) - Tahi , Reme Nursa (5) HAINIDE BELLY-BERYL Seedorf (4) - Hainide Agda-Anela (2) , TAHI-REME YOGOBELLA Ilane Darafal (5) - Tahi-Reme Lolly (3) , / 12 Karjalankarhukoirien suosikkilistalla isää ja poikaa sekä äitiä ja tytärtä Vuosina rekisteröitiin 9321 karjalankarhukoiraa, eli vuosittain keskimäärin 847 koiraa. Rodun keskimääräinen jalostuskäytön ikä on 4-5 vuotta. Yhdessä sukupolvessa on siis syntynyt noin 847*4,5 = 3812 koiraa, josta yksittäisen koiran jälkeläismäärä ei perinnöllisen vaihtelun kannalta saisi ylittää 3 % eli 114 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä saisi vastaavasti olla enintään 228. Karjalankarhukoira on kotimainen rotu, johon ulkomailla ei ole saatavilla uusia sukulinjoja ja tuontikoiria runsain mitoin, joten yksittäisen koiran jalostuskäytössä tulee olla paljon pidättyvämpi kuin ulkomaisten rotujen kohdalla. Siksi, ja myös rodun suurilukuisuuden vuoksi, enimmäiskäytön raja lasketaan kolmen prosentin perusteella. Vuosien käytetyimmistä uroksista kolmen kokonaisjälkeläismäärä on yli 114, ja viiden uroksen toisen polven jälkeläismäärä ylittää 228 (Taulukko 7). Osa uroksista ehtii saada toisen polven jälkeläisiä vielä lisää. Suosituimmat kymmenen urosta ovat olleet isinä 11 %:lle ja isoisinä 29 %:lle rekisteröidystä 9321 koirasta. Joka toisen koiran isä löytyy 104 ja joka neljännen isä 34 suosituimman uroksen joukosta. Käytetyimmistä jalostuskoirista Usvanniityn Moonica ja Usvanniityn Muska ovat emä ja tytär (yhteensä 93 ensimmäisen ja 315 toisen polven jälkeläistä, Taulukko 8). Usvanniityn Moonica, Korpisoturin Pyrrykkä ja Korpisoturin Myteri ovat puolisisaruksia (yhteensä 199 ensimmäisen ja 383 toisen polven jälkeläistä). Myös Karhunkylän Rika ja Kosselon Kira ovat emä ja tytär (yhteensä 87 ensimmäisen ja 223 toisen polven jälkeläistä). Peekoon Bertta ja Vuottajan Aatu ovat emä ja poika (yhteensä 299 ensimmäisen ja 1096 toisen polven jälkeläistä). Vuottajan Aatu ja Karhunkylän Rika ovat puolisisaruksia (yhteensä 282 ensimmäisen ja 843 toisen polven jälkeläistä). Kurpan Mara ja Kosselon Kira ovat isä ja tytär (yhteensä 210 ensimmäisen ja 525 toisen polven jälkeläistä), Tahvo ja Eetu taas isä ja poika (yhteensä 166 ensimmäisen ja 457 toisen polven jälkeläistä). Karjalankarhukoirilla on vuoden 2008 alusta ollut voimassa Pevisan jälkeläisrajoitus, jonka mukaan yksittäiselle koiralle rekisteröidään korkeintaan 100 pentua. Rajoitus ei kuitenkaan rajoita toisen polven jälkeläismäärää, jonka epätasainen jakautuminen koirien kesken on rodussa todellinen ongelma. Rodun perinnöllinen monimuotoisuus näyttääkin huonolta. Pystykorvaharrastaja Mauri Kumpulainen on perehtynyt rodun tilanteeseen Suomen Pystykorvajärjestön koiratietokannan perusteella ja laskenut 2000-luvulla syntyneiden karjalankarhukoirien keskimääräiseksi sukusiitosasteeksi 12,5 % ja sukulaisuussuhteeksi 25 %. Rodun kaikki koirat ovat siis keskimäärin puolisisaruksia keskenään.

11 11 / 12 Taulukko 7. Vuosina rekisteröityjen karjalankarhukoirien yleisimmät isät sekä niiden vanhemmat pentuemäärineen. Lähde: Koiranet Isä S.vuos %- kumulat. Jälkeläismäärä i osuus % VUOTTAJAN AATU Koivuniemen Joppe (19) , Peekoon Bertta (7) KOITIKAJAN WALLU Kasujan Valtti (9) , Korpisoturin Tiitterä (2) KURPAN MARA Huhtian Jehu (26) - Karhunkaira , Miki (3) KORPISOTURIN MYTERI Karhunkeitaan Kessu , (22) - Korpisoturin Iita (7) EETU Tahvo (11) - Vuottajan Anu (1) , OUTAMAAN REKO Myllypuron Reko (11) , Outamaan Nora (5) TAHVO Karhusuon Peku (6) - Nelli (4) , PIHTIOJA JÖRÖ Pelurin Jekku (6) - Minttu (2) , MARTINSELKOSEN NIKKE Korpisoturin Retku (5) , Karhunkaira Pepi (7) ERAUSPOJAN EEMIL Vihreärannan Vekku (5) - Erauspojan Netti (5) , kumulat.% = urosten yhteenlaskettu osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina Esim. Vuottajan Aatu ja Koitikajan Wallu yht. 3 % Taulukko 8. Vuosina rekisteröityjen karjalankarhukoirien yleisimmät emät sekä niiden vanhemmat pentuemäärineen. Lähde: Koiranet Emä S.vuos %- Jälkeläismäärä i osuus WALKERS Hakalammen Pisa (1) - Molssin Piki (7) , USVANNIITYN MOONICA Karhunkeitaan Kessu (22) , Usvanniityn Milli (2) USVANNIITYN MUSKA Karhunkylän Nalli (5) - Usvanniityn , Moonica (6) KOSSELON KIRA Kurpan Mara (31) - Karhunkylän Rika (6) , KORPISOTURIN PYRRYKKÄ Karhunkeitaan Kessu (22) , Pullonsuon Nätti (5) KARHUNKYLÄN RIKA Koivuniemen Joppe (19) - Honkikorven , Mari (4) OULUJÄRVEN MOLLI Koitikajan Wallu (19) - Karjunevan Natja , (5) PEEKOON BERTTA Erauspojan Jysky (14) - Suopellon Mari (4) , JÄMÄKÄN SOMA Martinselkosen Kulkuri (16) - Jämäkän Jelena , (6) VIHATIN UNI Pomo (6) - Vihatin Raita (1) ,

12 12 / 12 Yksittäisen koiran runsaasta jalostuskäytöstä seuraa aina ongelmia Jokaisella yksilöllä on perimässään myös haitallisia alleeleja. Jokainen haitallinen alleeli siirtyy jälkeläiselle 50 %:n todennäköisyydellä. Se siirtyy keskimäärin joka toiselle jälkeläiselle ja joka neljännelle lapsenlapselle. Kun jalostukseen käytetään runsaasti sekä isää että poikaa ja äitiä sekä tytärtä, jalostuspohja pienenee ja yhden koiraperheen viat kasautuvat nopeasti koko rotuun. Näin käy, vaikka rotu olisi kuinka suurilukuinen tahansa. Toisaalta taas lukumäärältään pienessä rodussa on haluttaessa mahdollista pitää yllä suurtakin perinnöllistä monimuotoisuutta. Monimuotoisuus ja elinvoimaa tuova heterotsygotia säilyvät tehokkaimmin, kun mahdollisimman useita eri sukuisia koiria käytetään mahdollisimman tasaisesti siitokseen.

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli Johdanto Keeshondien JTO 27-211 211 Mitä jäi käteen? Suomen Keeshond ry Outi Hälli 23.1.211 Sukusiitosprosentti Yksittäisen pentueen kohdalla sukusiitosprosentti ei saisi nousta yli 6,2 Vuoden 27 alusta

Lisätiedot

Koiranet ja rodun jalostuspohjan arvioiminen

Koiranet ja rodun jalostuspohjan arvioiminen Koiranet ja rodun jalostuspohjan arvioiminen Katariina Mäki 2008 Moni koiraharrastaja laskee nykyisin erilaisia oman koirarotunsa tilaa kuvaavia lukuja, ja Kennelliittokin edellyttää rotujen tilanteen

Lisätiedot

CAIRNTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

CAIRNTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA CAIRNTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2015-2019 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 09.11.2013 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 09.09.2014/korjaukset 2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus? Jalostusvalinta on merkittävin koirarotujen monimuotoisuutta vähentävä tekijä

Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus? Jalostusvalinta on merkittävin koirarotujen monimuotoisuutta vähentävä tekijä Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus? Katariina Mäki ja Mauri Kumpulainen Kennelliitolla on meneillään tilaustutkimus kotimaisten rotujen DLA-monimuotoisuudesta. Mukana ovat

Lisätiedot

Rodun XX rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

Rodun XX rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE Mallirunko on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Hyväksytty SKL-FKK ry:n hallituksessa

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE Mallirunko on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika?

Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika? 1 / 8 Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika? Katariina Mäki Ensimmäinen koirien lonkkanivelen kasvuhäiriön, lonkkavian, vähentämiseksi tarkoitettu vastustamisohjelma on ollut Suomessa

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE Mallirunko on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Hyväksytty SKL-FKK ry:n hallituksessa

Lisätiedot

Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus?

Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus? 1 / 6 Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus? Katariina Mäki ja Mauri Kumpulainen Kennelliitolla on meneillään tilaustutkimus kotimaisten rotujen perinnöllisestä monimuotoisuudesta.

Lisätiedot

Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014

Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014 Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014 Koonnut Eero Lukkari Taulukossa 1 on Jalostustietojärjestelmästä poimittu vuositilasto rekisteröinneistä. Luvuissa on mukana sekä lyhyt- että pitkäkarvaiset.

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

CHIHUAHUAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

CHIHUAHUAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA CHIHUAHUAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 3.11.2012 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 18.12.2012 Voimassa 1.1.2013-31.12.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2014

JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2014 Jalostusneuvonta. Terveystiedon sekä näyttelytulosten kerääminen ja jakaminen. Jalostustoimikunnalle ei ole tullut suoria jalostustiedusteluja (ns. urostiedusteluja) vuoden 2014 aikana yhtään. Konsultaatiota

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma 2015-2019 Dobermanni

Jalostuksen tavoiteohjelma 2015-2019 Dobermanni Jalostuksen tavoiteohjelma 2015-2019 Dobermanni Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] Sisällys 1. YHTEENVETO... 5 2. RODUN

Lisätiedot

Uudet monimuotoisuustutkimukset: koirarotujen jalostuspohjat yllättävän kapeita

Uudet monimuotoisuustutkimukset: koirarotujen jalostuspohjat yllättävän kapeita Uudet monimuotoisuustutkimukset: koirarotujen jalostuspohjat yllättävän kapeita Katariina Mäki 2008 Kahdessa tänä vuonna valmistuneessa tutkimuksessa selvitettiin kahdentoista koirarodun jalostuspohjan

Lisätiedot

Suomen Afgaanit ry. Jalostuksen tavoiteohjelma Tilastot (8)

Suomen Afgaanit ry. Jalostuksen tavoiteohjelma Tilastot (8) Jalostuksen tavoiteohjelma Tilastot 1.9.2005 1 (8) 4 Nykytilanne 4.1 Populaation koko ja rakenne 4.1.1 Rekisteröintimäärät Afgaanien rekisteröintimäärät lähtivät 1960-luvun lopulla voimakkaaseen nousuun

Lisätiedot

FIN22214/03 KORTENIVAN TUKI FIN32618/01 HONKIKORVEN ROSI FIN20493/02 VITINPIKI FIN22217/03

FIN22214/03 KORTENIVAN TUKI FIN32618/01 HONKIKORVEN ROSI FIN20493/02 VITINPIKI FIN22217/03 Pisteisiin ei ole otettu huomioon 31.12.2008 jälkeen syntyneiden koirien tuloksia. Nartulla pitää olla vähintään 5 jälkeläistä. A2= alle 2 vuotiaana haukuttu avo1= 4p, A3= alle 3 =3p, A4=alle 4 =2p, Y4=

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma KARJALANKARHUKOIRA

Jalostuksen tavoiteohjelma KARJALANKARHUKOIRA Jalostuksen tavoiteohjelma KARJALANKARHUKOIRA SPJ:n hallituksen hyväksymä 5.12.2010. SPJ:n vuosikokouksen hyväksymä 19.3.2011. SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymä. Ohjelma on voimassa vuodet

Lisätiedot

CHIHUAHUAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA LUONNOS

CHIHUAHUAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA LUONNOS PÄIVITETTY LUONNOSVERSIO, VIIMEISIN PÄIVITYS 28.11.2016 Luonnokseen päivitetään keväällä 2017 vuoden 2015 ja vuoden 2016 tilastotiedot, jonka jälkeen JTO lähetetään Kennelliiton käsiteltäväksi. PUNAISELLA

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma AUSTRALIANKELPIE

Jalostuksen tavoiteohjelma AUSTRALIANKELPIE Jalostuksen tavoiteohjelma AUSTRALIANKELPIE Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 19.04.2015 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 16.6.2015 Eeva Ylinen, Linda Merk, Henna Porali, Kaisa

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Beagle

Jalostuksen tavoiteohjelma. Beagle Jalostuksen tavoiteohjelma Beagle Suomen Beaglejärjestö Jalostusjaosto Toukokuu 2015 Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 2. RODUN TAUSTA... 4 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 6 4. RODUN NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan 11 uutta rotua

Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan 11 uutta rotua Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan 11 uutta rotua Katariina Mäki 17.2.2009 Suomen Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan lisättiin alkuvuodesta mukaan 11 uutta rotua: bordercollie, bullmastiffi, chow chow,

Lisätiedot

Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA

Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA BRIARDI ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Voimassa alkaen 1.1.2013 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 19.2.2012 SKL:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA

Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA BRIARDI ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Voimassa alkaen.. Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa pp.kk.vuosi SKL:n jalostustieteellinen toimikunta

Lisätiedot

TERVEYSRISKILASKURI v. 2014

TERVEYSRISKILASKURI v. 2014 TERVEYSRISKILASKURI v. 2014 Perinnölliset sairaudet Hannes Lohi: Koirilla esiintyy heti ihmisen jälkeen lajeista eniten erilaisia perinnöllisiä sairauksia. Yli 400 erilaista perinnöllistä sairautta on

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma RANSKANBULLDOGGI

Jalostuksen tavoiteohjelma RANSKANBULLDOGGI Jalostuksen tavoiteohjelma RANSKANBULLDOGGI Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta

Lisätiedot

Jackrussellinterrieri FCI numero 345 rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017

Jackrussellinterrieri FCI numero 345 rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 Jackrussellinterrieri FCI numero 345 rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa 17.9.2011 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 26.4.2012

Lisätiedot

Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen

Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen MMM, tutkija Katariina Mäki Kotieläintieteen laitos/kotieläinten jalostustiede Helsingin yliopisto Rotumääritelmät kuvaavat tarkasti, millainen jalostukseen käytetyn

Lisätiedot

Beaglen jalostuksen tavoiteohjelma

Beaglen jalostuksen tavoiteohjelma Beaglen jalostuksen tavoiteohjelma Suomen Beaglejärjestö Jalostusjaosto 7 / 2013 Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 2. RODUN TAUSTA... 4 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 6 4. RODUN NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Lyhytkarvainen mäyräkoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Lyhytkarvainen mäyräkoira Jalostuksen tavoiteohjelma Lyhytkarvainen mäyräkoira Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 23.04.2016 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] [kuva rodun tyypillisestä edustajasta]

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 AMERIKANCOCKERSPANIELI JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 Amerikancockerspanielit ry / JTO... Sivu 1 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 6.4.2014 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

PERUNKARVATONKOIRA JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

PERUNKARVATONKOIRA JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA PERUNKARVATONKOIRA 1 JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2012 2016 Hyväksytty: Suomen Karvattomat Rodut SuKaro ry 21.08.2010 Suomen Seurakoirayhdistys ry 11.10.2010 Suomen Kennelliitto 15.03.2012 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

BORDERCOLLIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

BORDERCOLLIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BORDERCOLLIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016-2020 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa pp.kk.vuosi SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt pp.kk.vuosi 1 Sisältö 1. YHTEENVETO

Lisätiedot

BORDERCOLLIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

BORDERCOLLIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BORDERCOLLIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016-2020 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa pp.kk.vuosi SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt pp.kk.vuosi Sisältö 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

AMERIKANCOCKERSPANIELI JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018

AMERIKANCOCKERSPANIELI JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 AMERIKANCOCKERSPANIELI JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 Sisällysluettelo Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] 1. YHTEENVETO...4

Lisätiedot

Suuria eroja eri rotujen tehollisessa populaatiokoossa

Suuria eroja eri rotujen tehollisessa populaatiokoossa 1 / 7 Suuria eroja eri rotujen tehollisessa populaatiokoossa Elina Paakala Koirarotujen perinnöllinen monimuotoisuus on ajankohtainen puheenaihe. Koiramme-lehdessä on aiheesta juttuja jokseenkin joka numerossa.

Lisätiedot

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2016 31.12.2020 PITKÄKARVAINEN SAKSANSEISOJA DEUTSCH LANGHAAR 117

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2016 31.12.2020 PITKÄKARVAINEN SAKSANSEISOJA DEUTSCH LANGHAAR 117 Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2016 31.12.2020 PITKÄKARVAINEN SAKSANSEISOJA DEUTSCH LANGHAAR 117 Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on laaja tietopaketti pitkäkarvaisesta

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA PIENI PORTUGALINPODENGO

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA PIENI PORTUGALINPODENGO JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA PIENI PORTUGALINPODENGO Hyväksytty rotuyhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma TIIBETINMASTIFFI. Voimassa 1.1.2015-31.12.2019

Jalostuksen tavoiteohjelma TIIBETINMASTIFFI. Voimassa 1.1.2015-31.12.2019 Jalostuksen tavoiteohjelma TIIBETINMASTIFFI Voimassa 1.1.2015-31.12.2019 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [28.09.2014] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [11.11.2014] Sisällys 1.

Lisätiedot

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa?

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa? Kasvattajapäivät 201 Rodun tilanne tulevaisuudessa? SPJ-FSK 17.5.201 Thommy Svevar 17.05.201 Thommy Svevar Suomen Pystykorvajärjestö Finska Spetsklubben r.y. Nykytilanne - analyysi Tilastot osoittavat,

Lisätiedot

Eurooppalainen lyhytkarvakissa jalostuksen tavoiteohjelma

Eurooppalainen lyhytkarvakissa jalostuksen tavoiteohjelma Eurooppalainen lyhytkarvakissa jalostuksen tavoiteohjelma 1 Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland 28.12.2012 Anna Honkanen 31.1.2013 ja 31.10.2013

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma 2016-2020 Suursnautseri

Jalostuksen tavoiteohjelma 2016-2020 Suursnautseri Jalostuksen tavoiteohjelma 6- Suursnautseri Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 7.3.5 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [6.6.5] Sisällys. YHTEENVETO... 3. RODUN TAUSTA... 4 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO * JTO

SISÄLLYSLUETTELO * JTO SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO... 3 2. RODUN TAUSTA... 3 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 4 4. RODUN NYKYTILANNE... 5 4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja... 5 4.1.1 Populaation rakenne

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma 2016-2020 Suursnautseri

Jalostuksen tavoiteohjelma 2016-2020 Suursnautseri Jalostuksen tavoiteohjelma 6- Suursnautseri Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 7.3.5 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] Sisällys. YHTEENVETO... 3. RODUN TAUSTA... 4 3.

Lisätiedot

DOBERMANN VUOSIKIRJA 2008

DOBERMANN VUOSIKIRJA 2008 DOBERMANN VUOSIKIRJA 2008 DOBERMANN 45. vuosikerta ISSN 0780-4547 Vuosikirjan sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan mietteitä 4 Siitosurokset ja niiden kokeissa ja näyttelyissä käyneet jälkeläiset 20 Koetulokset

Lisätiedot

RHODESIANKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017

RHODESIANKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 SUOMEN RIDGEBACK YHDISTYS RY RHODESIANKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 1(72) RHODESIANKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 Laatinut rotua harrastavan yhdistyksen, Suomen Ridgeback yhdistys

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira Jalostuksen tavoiteohjelma Karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa..6 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] [kuva rodun tyypillisestä

Lisätiedot

Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen

Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen Me allekirjoittaneet Yorkshirenterrieri ry:n jäsenet esitämme rotuyhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi rodun liittämisen PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten

Lisätiedot

Jalostusneuvonta. Terveystiedon sekä näyttelytulosten kerääminen ja jakaminen.

Jalostusneuvonta. Terveystiedon sekä näyttelytulosten kerääminen ja jakaminen. Suomen Pekingesikerho Ry JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2016 Jalostusneuvonta. Terveystiedon sekä näyttelytulosten kerääminen ja jakaminen. Jalostustoimikunnalle ei ole tullut suoria jalostustiedusteluja

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Karkeakarvainen mäyräkoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Karkeakarvainen mäyräkoira Jalostuksen tavoiteohjelma Karkeakarvainen mäyräkoira Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 23.04.6 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] [kuva rodun tyypillisestä edustajasta]

Lisätiedot

MITÄ RODULLEMME ON TAPAHTUNUT VIIME VUOSINA! (Tämän artikkelin on laatinut Tarmo Välimäki SDJ.n ja sen jäsenistön käyttöön)

MITÄ RODULLEMME ON TAPAHTUNUT VIIME VUOSINA! (Tämän artikkelin on laatinut Tarmo Välimäki SDJ.n ja sen jäsenistön käyttöön) MITÄ RODULLEMME ON TAPAHTUNUT VIIME VUOSINA! (Tämän artikkelin on laatinut Tarmo Välimäki 24.03.2011 SDJ.n ja sen jäsenistön käyttöön) Käsittelen ja tarkastelen tässä kirjoituksessani jalostustoimikunnan

Lisätiedot

LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017

LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017 LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017 Alkuperäinen JTO vuodelta 2008 Tavoiteohjelma 2008 2012 Hyväksytty Suomen Lagottoklubi ry:n yleiskokouksessa 11.03.2006 Hyväksytty Spanieliliitto

Lisätiedot

Vehnäterrierin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

Vehnäterrierin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Vehnäterrierin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n vuosikokouksessa 19.2.2011. SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 2.5.2011 korjauksin ja

Lisätiedot

DOBERMANN VUOSIKIRJA 2011

DOBERMANN VUOSIKIRJA 2011 DOBERMANN VUOSIKIRJA 2011 DOBERMANN 48. vuosikerta ISSN 0780-4547 Vuosikirjan sisällysluettelo 3 Siitosurokset ja niiden kokeissa ja näyttelyissä käyneet jälkeläiset 15 Kokeisiin osallistuneet urokset

Lisätiedot

1. YHTEENVETO 2. RODUN SYNTY JA KEHITTYMINEN KÄÄPIÖSNAUTSEREIDEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

1. YHTEENVETO 2. RODUN SYNTY JA KEHITTYMINEN KÄÄPIÖSNAUTSEREIDEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1 (62) KÄÄPIÖSNAUTSEREIDEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Hyväksytty Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n yleiskokouksessa /. Hyväksytty Suomen Snautseri-Pinserikeskusjärjestö ry:n yleiskokouksessa

Lisätiedot

LÄNSIGÖÖTANMAANPYSTYKORVAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2012-2016. Alkuperäinen tavoiteohjelma on vuodelta 2007.

LÄNSIGÖÖTANMAANPYSTYKORVAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2012-2016. Alkuperäinen tavoiteohjelma on vuodelta 2007. LÄNSIGÖÖTANMAANPYSTYKORVAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2012-2016 Alkuperäinen tavoiteohjelma on vuodelta 2007. Länsigöötanmaanpystykorvan rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016

Lisätiedot

suomenajokoira jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017

suomenajokoira jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017 suomenajokoira jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017 1. YHTEENVETO Suomenajokoira on rotuna maamme suurin. Sen levinneisyys on hyvin laaja, käsittäen Suomen lisäksi Ruotsin ja Norjan. Rotukohtaista jalostusohjelmaa

Lisätiedot

Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 22.4.2012. SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 27.09.2012

Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 22.4.2012. SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 27.09.2012 NOVASCOTIANNOUTAJIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017 Rodun novascotiannoutaja rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 22.4.2012 SKL:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. Australianterrierikerho ry

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. Australianterrierikerho ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Australianterrierikerho ry 2012-2016 Australianterrierien jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016 Hyväksytty Australianterrierikerho ry:n vuosikokouksessa 11.02.2012 SKL-FKK:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

KÄÄPIÖSNAUTSEREIDEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1. YHTEENVETO 2. RODUN SYNTY JA KEHITTYMINEN

KÄÄPIÖSNAUTSEREIDEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1. YHTEENVETO 2. RODUN SYNTY JA KEHITTYMINEN 1 (64) KÄÄPIÖSNAUTSEREIDEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Hyväksytty Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n yleiskokouksessa 23.2.2008 Hyväksytty Suomen Snautseri-Pinserikeskusjärjestö ry:n yleiskokouksessa

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 SHETLANNINLAMMASKOIRAT SHETLAND SHEEPDOGS RY JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 18.3.2012 Hyväksytty Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jalostustieteellisessä

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma 2015-2019 Kultainennoutaja

Jalostuksen tavoiteohjelma 2015-2019 Kultainennoutaja 1 Jalostuksen tavoiteohjelma 2015-2019 Kultainennoutaja Koonnut: Victoria Ahlström, Susanna Fontell, Johanna Helminen, Piia Joki-Erkkilä, Erika Jylhä- Pekkala, Johanna Koskiahde, Viveca Lahokoski, Henna

Lisätiedot

EURASIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

EURASIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA EURASIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2019-2021 Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt SISÄLLYS

Lisätiedot

Yleistä ja saksanpaimenkoirien populaatiogenetiikkaa

Yleistä ja saksanpaimenkoirien populaatiogenetiikkaa Yleistä ja saksanpaimenkoirien populaatiogenetiikkaa Eero Lukkari Populaatiogenetiikassa eläinpopulaatio tarkoittaa joukkoa, jossa mitkä tahansa uros ja naaras voivat lisääntyä keskenään. Evoluutio tarkoittaa

Lisätiedot

Sisällys 1. YHTEENVETO...4 2. RODUN TAUSTA... 6 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 8 4. RODUN NYKYTILANNE... 10 4.1. Populaation rakenne ja

Sisällys 1. YHTEENVETO...4 2. RODUN TAUSTA... 6 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 8 4. RODUN NYKYTILANNE... 10 4.1. Populaation rakenne ja Sisällys 1. YHTEENVETO......4 2. RODUN TAUSTA... 6 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 8 4. RODUN NYKYTILANNE... 10 4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja... 10 4.1.2 Jalostuspohja... 18 4.1.3

Lisätiedot

1. YHTEENVETO... 4 2. RODUN TAUSTA... 5 2.1 Historia... 5 2.2 Kanta ulkomailla..12 2.3 Kanta Suomessa... 13

1. YHTEENVETO... 4 2. RODUN TAUSTA... 5 2.1 Historia... 5 2.2 Kanta ulkomailla..12 2.3 Kanta Suomessa... 13 Sisältö 1. YHTEENVETO... 4 2. RODUN TAUSTA... 5 2.1 Historia... 5 2.2 Kanta ulkomailla..12 2.3 Kanta Suomessa... 13 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 14 3.1. Yhdistys... 14 3.2. Jalostustoimikunta...

Lisätiedot

JALOSTUSPÄIVÄ 13.10.2012. Suomen Snautserikerho ry / Jalostustoimikunta

JALOSTUSPÄIVÄ 13.10.2012. Suomen Snautserikerho ry / Jalostustoimikunta JALOSTUSPÄIVÄ 13.10.2012 Suomen Snautserikerho ry / Jalostustoimikunta SISÄLTÖ: Tilastot Jto:ssa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuma Jalostuskiintiön toteuttaminen pentuevälityskriteereissä Pentuvälityskriteerit

Lisätiedot

LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017

LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017 LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017 1 Alkuperäinen JTO vuodelta 2008 Tavoiteohjelma 2008 2012 Hyväksytty Suomen Lagottoklubi ry:n yleiskokouksessa 11.03.2006 Hyväksytty

Lisätiedot

LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017

LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017 LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017 Alkuperäinen JTO vuodelta 2008 Tavoiteohjelma 2008 2012 Hyväksytty Suomen Lagottoklubi ry:n yleiskokouksessa 11.03.2006 Hyväksytty Spanieliliitto

Lisätiedot

KoiraNet on aarrearkku tiedonjanoisille

KoiraNet on aarrearkku tiedonjanoisille KoiraNet on aarrearkku tiedonjanoisille Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä KoiraNet nettiosoitteessa http://jalostus.kennelliitto.fi on monikäyttöisyydessään ainutlaatuinen, maailmanlaajuisestikin.

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Lyhytkarvainen mäyräkoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Lyhytkarvainen mäyräkoira Jalostuksen tavoiteohjelma Lyhytkarvainen mäyräkoira Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] [kuva rodun tyypillisestä edustajasta]

Lisätiedot

Hakuohje -Näin haet tietoja NF-kannasta

Hakuohje -Näin haet tietoja NF-kannasta Hakuohje -Näin haet tietoja NF-kannasta Sisällysluettelo Yleistä... 2 Perustiedot... 3 Haku nimien ja rekisterinumeron perusteella... 3 Syntymävuosi... 3 Sukupuoli, väri ja alkuperä... 4 Terveys... 4 Luusto

Lisätiedot

Islanninlammaskoiran jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016 ISLANNINKOIRAT RY ISLANNINLAMMASKOIRAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Islanninlammaskoiran jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016 ISLANNINKOIRAT RY ISLANNINLAMMASKOIRAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Islanninlammaskoiran jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016 Islanninkoirat ry:n hyväksymä: Suomen seurakoirayhdistyksen hyväksymä: SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymä: 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Tiibetinterrierit ry:n jalostustoimikunnan v. 2004 2006 JTO:n seurantaraportti 11.2.2007 vuosikokoukselle

Tiibetinterrierit ry:n jalostustoimikunnan v. 2004 2006 JTO:n seurantaraportti 11.2.2007 vuosikokoukselle Tiibetinterrierit ry 1 Tiibetinterrierit ry:n jalostustoimikunnan v. 2004 2006 JTO:n seurantaraportti 11.2.2007 vuosikokoukselle Tämä raportti jätetään vuosikokouksen kuultavaksi Jalostuksen Tavoiteohjelman

Lisätiedot

Epilepsian vastustaminen

Epilepsian vastustaminen Epilepsian vastustaminen Suomenpystykorvilla 1 Suomen Pystykorvajärjestö 3:n rodun rotujärjestö Suomenpystykorva Karjalankarhukoira Pohjanpystykorva Jokaisella rodulla oma rotujaosto ja jalostusryhmä Noin

Lisätiedot

HAVANNANKOIRA JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014 2018

HAVANNANKOIRA JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014 2018 HAVANNANKOIRA JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014 2018 Havannankoira Jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2014 2018 Hyväksytty Havannalaiset ry:n vuosikokouksessa: 01.12.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitossa:

Lisätiedot

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys Suomen Mäyräkoiraliiton hallitus esittää vuoden 2014 loppuun voimassa olevan PEVISA

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. Australianterrierikerho ry

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. Australianterrierikerho ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Australianterrierikerho ry 2012-2016 Australianterrierien jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016 Hyväksytty Australianterrierikerho ry:n vuosikokouksessa 11.02.2012 SKL-FKK:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje 1. Velvoitteet Ottaessaan vastaan SAJ - FSK:n jalostusneuvojan tehtävät asianomainen sitoutuu noudattamaan rotujärjestön jalostustoimikunnan johtosääntöä

Lisätiedot

Ehdotus muutoksista pyreneittenpaimenkoirien jalostussuosituksiin

Ehdotus muutoksista pyreneittenpaimenkoirien jalostussuosituksiin Ehdotus muutoksista pyreneittenpaimenkoirien jalostussuosituksiin Jalostustussuositukset olivat käsiteltävinä kahden vuoden tauon jälkeen vuosikokouksessa 27.11.11. Yksimielisyyteen päästiin vain silmien

Lisätiedot

Suomen kromfohrländer ry. Kromfohrländerin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2014-2018

Suomen kromfohrländer ry. Kromfohrländerin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2014-2018 Suomen kromfohrländer ry Kromfohrländerin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2014-2018 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO...3 2. RODUN TAUSTA...4

Lisätiedot

PERUNKARVATONKOIRA JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

PERUNKARVATONKOIRA JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA PERUNKARVATONKOIRA JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Alkuperäinen JTO hyväksytty: Suomen Karvattomat Rodut SuKaro ry.. Suomen Seurakoirayhdistys ry.. Suomen Kennelliitto.. Päivitetty:.. Perunkarvatonkoiran jalostuksen

Lisätiedot

Lancashirenkarjakoira

Lancashirenkarjakoira Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Lancashirenkarjakoira Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa 1.11.2015 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi]

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelma Suomen Collieyhdistys ry Jalostuksen tavoiteohjelma Sileäkarvainen collie Sisällysluettelo 1 Yhteenveto 4 2 Rodun tausta 6 2.1 Rodun synty ja kehitys 6 2.2 Nykyinen käyttötarkoitus 8 2.3 Kanta Suomessa

Lisätiedot

SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE

SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Suomenpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 1 SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Yleistä Jaoston puheenjohtajan tulee luottamustoimessaan johtaa jaoston toimintaa 16.8.2014 SPJ:n hallituksen

Lisätiedot

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma kaukasiankoiralle

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma kaukasiankoiralle Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma kaukasiankoiralle 1 1. YHTEENVETO... 4 2. RODUN TAUSTA... 5 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 6 4. RODUN NYKYTILANNE... 8 4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja...

Lisätiedot

4.4.1 Rotumääritelmä... 56 4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset... 62 4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus... 62 4.4.

4.4.1 Rotumääritelmä... 56 4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset... 62 4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus... 62 4.4. Sisällys JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO... 4 2. RODUN TAUSTA... 7 2.1 Historia... 7 2.2 Kanta ulkomailla... 12 2.3 Kanta Suomessa... 13 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 14 3.1 Yhdistys... 14 3.2

Lisätiedot

Uroksen jalostuskäyttö

Uroksen jalostuskäyttö Uroksen jalostuskäyttö Sisällysluettelo päivitetty 7.6.2014/J.Fors YLEISTÄ... 3 REKISTERÖINTIEHDOT... 3 SSSK RY:N JALOSTUSTOIMIKUNTA... 4 JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO)... 4 PEVISA... 5 YLEISTÄ... 5

Lisätiedot

HOLLANNINPAIMENKOIRIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

HOLLANNINPAIMENKOIRIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA HOLLANNINPAIMENKOIRIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1 HOLLANNINPAIMENKOIRAT ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Voimassa alkaen x.x.2014 Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen xxxkokouksessa

Lisätiedot

ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016 2020

ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016 2020 ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016 2020 Kanakoirakerho Hönshundssektionen ry Englanninsettereiden jaostoimikunta Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 14.03.2015 SKL:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

Kennelliiton jalostusstrategian tavoitteet

Kennelliiton jalostusstrategian tavoitteet Jalostustussuositukset ovat tarkasteltavina kahden vuoden tauon jälkeen. Jalostuksellisesti aika on lyhyt, mutta paljon ehtii siinäkin ajassa tapahtua koirarintamalla. On siis hyvä käydä suositukset läpi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2012-2016. Suomen Keeshond ry 1. YHTEENVETO... 3. 2. RODUN TAUSTA... 2.1. Rodun synty ja kehittyminen...

SISÄLLYSLUETTELO JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2012-2016. Suomen Keeshond ry 1. YHTEENVETO... 3. 2. RODUN TAUSTA... 2.1. Rodun synty ja kehittyminen... KEESHOND Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 2017 Suomen Keeshond ry Hyväksytty rotuyhdistyksen yleiskokouksessa 29.10.2011 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt xx.xx.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2011 2015

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2011 2015 SHETLANNINLAMMASKOIRAT SHETLAND SHEEPDOGS RY JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2011 2015 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 18.3.2012 Hyväksytty Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jalostustieteellisessä

Lisätiedot

Suomen Bokseriyhdistys ry. Jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016

Suomen Bokseriyhdistys ry. Jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016 Suomen Bokseriyhdistys ry Jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016 Hyväksytty Suomen Bokseriyhdistyksen ylimääräisessä vuosikokouksessa 24.9.2011 JTO-työryhmä: Satu Alanko, Arja Jauhiainen, Marika Karjalainen,

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma 2015-2019. Maremmano-abruzzese

Jalostuksen tavoiteohjelma 2015-2019. Maremmano-abruzzese Jalostuksen tavoiteohjelma 2015-2019 Maremmano-abruzzese Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa 22.2.2014 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 28.4.2014 Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen

Lisätiedot

DOBERMANN. Rekisteri 2003. Suomen Dobermannyhdistys r.y.

DOBERMANN. Rekisteri 2003. Suomen Dobermannyhdistys r.y. DOBERMANN Rekisteri 2003 Suomen Dobermannyhdistys r.y. 1 Dobermann 2003 Erikoisnäyttelyn voittaja 2003 Come As You Are Dogzilla i: Alfa Adelante del Citone e: Come As You Are Alabama Rekisteröinnit uroksittain

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma Irlanninsusikoirat

Jalostuksen tavoiteohjelma Irlanninsusikoirat Jalostuksen tavoiteohjelma Irlanninsusikoirat Voimassa 2014 2018 Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 12.10.2013 1 Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 3 2 RODUN TAUSTA... 4 3 JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN

Lisätiedot