Keskiviikkona klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikkona 26.11.2008 klo 8.00-16.00"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00-20:17 (tauot ja ) Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-15 Puheenjohtaja Pekka Jokinen Valto Koski :t 1-6 :t 7-15 Sihteeri Heikki Spoof Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa Allekirjoitukset Katja Airaksinen Marja Eloranta Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona klo Heikki Spoof Kansliapäällikkö

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Osallistujat et Airaksinen Katja Eloranta Maria Gärdström Keijo Harjula Mauri Hasu Tuomo Helkala Maarit Helminen Harri Himanen Petri Hirvonen Eino Hyttinen Jyrki Immanen Eva Jokinen Pekka Jokiranta Kimmo Kaarlampi Vesa Kaikko Aslak Kaskiaho Keijo Kasurinen Outi Katainen Juha Koivisto Antti Konka Reino Kontula Ilpo Koponen Juha-Pekka Koskela Birgit Koski Valto Kossila Päivi Kulmala Tarmo Laine Raimo Lakka Marjo Lankinen Sari Leinonen Kari Lindeman Ari Lindström Jari Liukkonen Jorma Lonka Mirja

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Norppa Matti Nyberg Jukka Nykänen Marjatta Pahkala Kalevi Pakkanen Markku Palm Sari Paloranta Pertti Peltola Pulla Pesu Jaakko Pousi Juhani Puolakka Ilpo Purho Heikki Pänkäläinen Pertti Pönni Anne Raukko Jussi Rautiainen Aimo Rouvari Sinikka Saarela Kirsti Saavalainen Tiina Sahamies Arto Salonen Ville Sburatura Liisa Simola Risto Sipiläinen Kirke Smeds Sakari Soininen Kari Sorsa Matti Suolanen Risto Suomela Jari Timonen Eliisa Tuukkanen-Peussa Minna Tähtinen Anssi Töttö Ensio Ukkola Timo Vainio Vesa Valkeapää Reijo

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Wall Janne Viinikainen Sakari Viljakainen Hannele Lavonen Esko Lehtomäki Maija varajäsen varajäsen Poissa Larikka Jari Laukkanen Markku Muut Lamminmäki Lauri muutosjohtaja Spoof Heikki sihteeri Niemelä Jari hallintojohtaja Harjula Jyrki kunnanjohtaja Kuittinen Pirjo hallintojohtaja Hanninen Tarja vs. talousjohtaja Laine Terttu toimistosihteeri Rinne Tuija hallintosihteeri Veripää Heli halllintosihteeri

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 2 Pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen 8 3 Kaupunginvaltuuston sihteeri Kaupunginvaltuuston työjärjestys 10 5 Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen 12 6 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien valitseminen 14 7 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 16 8 Kaupunginvaltuuston esityslistan lähettäminen varavaltuutetuille 18 9 Hallintosääntö Kaupunginhallituksen valitseminen Kaupunginhallituksen esittelijä Kouvolan kaupunkistrategia Veroprosentti Kiinteistöveroprosentit Valtuustoaloite opiskelija-asuntojen lisäämiseksi Kasarminmäen alueelle 32

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv 1 Kuntalain 54 : "Valtuuston kokoontuminen Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään." Kuntajakolain 30 : "Uuden kunnan hallinnon järjestäminen Ensimmäisten uuden kunnan ja asianomaisten kuntien niin päättäessä myös laajentuvan kunnan valtuutettujen vaalien tuloksen vahvistamisen tai 25 :n 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen tekemisen jälkeen uuden valtuuston on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen kunnan hallinnon järjestämiseksi. Iältään vanhimman valtuutetun on kutsuttava valtuutetut ensimmäiseen kokoukseen ja johdettava siinä puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu." Kuntalain 58 : "Päätösvaltaisuus Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä." Kuntalain 64 : "Kunnan ilmoitukset Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla."

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Järjestelytoimikunta on päättänyt, valtuuston kokoukset kutsutaan koolle neljä päivää ennen kokousta ja samassa ajassa annetaan kokouksesta yleisesti tieto uuden Kouvolan virallisella ilmoitustaululla ja kaikissa yhdistyvien kuntien aikaisemmin käyttämissä ilmoituslehdissä. Järjestelytoimikunta päätti uuden Kouvolan viralliseksi ilmoitustauluksi nykyisen Kouvolan kaupungin ilmoitustaulun. Em. päätös valtuuston kokousten ilmoittamisesta kaikissa yhdistyvien kuntien aikaisemmin käyttämissä ilmoituslehdissä on voimassa, kunnes kaupunginhallitus on valtuuston työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen päättänyt kaupunginvaltuuston kokousten tiedottamisesta. Kv Suoritettiin läsnäolotarkastus (koneellisesti). Läsnäolon tultua tarkastetuksi kansliapäällikkö Heikki Spoof totesi, että poissa olivat ilmoittamansa esteen vuoksi valtuutetut Markku Laukkanen ja Jari Larikka ja heidän varajäseninään olivat vastaavassa järjestyksessä seuraavat varavaltuutetut Maija Lehtomäki ja Esko Lavonen. Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi, että paikalla oli 75 valtuutettua, joten kokous oli päätösvaltainen ja laillisesti kokoon kutsuttu.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kv 2 Jtmk Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan tarkastustapa Valtuuston työjärjestysehdotuksen mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja on tarkastettavissa kaupunginkansliassa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona. Yhdistymistyöryhmä Esitys: Yhdistymistyöryhmän esitys järjestelytoimikunnalle: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa kahden kokouksessa valittavan pöytäkirjantarkastajan tarkastavan pöytäkirjan ja että pöytäkirja on tarkastettavissa kaupunginkansliassa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Hyväksyttiin Kv Muutosjohtajan ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa kahden kokouksessa valittavan pöytäkirjantarkastajan tarkastavan pöytäkirjan ja että pöytäkirja on tarkastettavissa kaupunginkansliassa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Hyväksyttiin päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Katja Airaksisen ja Marja Elorannan.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston sihteeri 2008 Kv 3 Järjestelytoimikunta Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston sihteerinä toimii kaupunginsihteeri, II kaupunginsihteeri tai valtuuston määräämä muu viranhaltija. Koska uuden Kouvolan virkanimitykset tulevat voimaan vasta , on päätettävä valtuuston sihteerin tehtävien hoitamisesta vuoden 2008 osalta. Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Niemelä, p , Asiaa käsitellään yhdistymistyöryhmän kokouksessa Yhdistymistyöryhmä Esitys: Yhdistymistyöryhmän esitys järjestelytoimikunnalle: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että sen sihteerinä toimii vuoden 2008 loppuun saakka Heikki Spoof. Hyväksyttiin Muutosjohtajan ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että sen sihteerinä toimii vuoden 2008 loppuun saakka Heikki Spoof. Hyväksyttiin päätösehdotus. Kv Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että sihteerinä toimii vuoden 2008 loppuun saakka kansliapäällikkö Heikki Spoof.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston työjärjestys Kv 4 Järjstelytoimikunta Yhdistymistyöryhmä Kuntalain 15 :n mukaan valtuuston hyväksymässä työjärjestyksessä tai muussa johtosäännössä annetaan määräyksiä valtuuston toiminnasta, varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle, valtuutetun aloitteen käsittelystä ja valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä. Kuntaliitto on aikanaan antanut valtuuston työjärjestysmallin, jota kunnat lähes poikkeuksetta pääosin noudattavat. Myös Kouvolan työjärjestysluonnos on rakenteeltaan ja pääosin myös sisällöltään mallisäännön mukainen. Luonnoksessa on eräitä kohtia, joihin ainakin on syytä työjaostossa ottaa kantaa ennen asian viemistä järjestelytoimikuntaan. Työjärjestyksen hyväksyy valtuusto ensimmäisessä kokouksessaan. Yleishallinnon työryhmä on käsitellyt työjärjestysehdotuksen. Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Niemelä, p , Esitys: Yhdistymistyöryhmä käsittelee valtuuston työjärjestyksen ja esittää sen työjaostolle. Hyväksytään. Yhdistymistyöryhmä käsittelee asian työjaoston käsittelyn jälkeen. Asia on käsitelty työjaostossa ja sen lopullinen muoto valmistellaan yhdistymistyöryhmän kokouksessa edelleen järjestelytoimikunnan kokouksessa esiteltäväksi. Yhdistymistyöryhmä Esitys: Yhdistymistyöryhmän esitys järjestelytoimikunnalle: järjestelytoimikunta esittää liitteen mukaisen työjärjestyksen valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin Liite 1

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Muutosjohtajan ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää liitteen mukaisen työjärjestyksen valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin päätösehdotus. Kv Kaupunginvaltuuston työjärjestys on liitteenä nro 1. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuuston työjärjestyksen.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen Kv 5 Järjestelytoimikunta Kuntalain 60 :n mukaan luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Valtuuston työjärjestysehdotuksen 26 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston sihteeri, jollei valtuusto toisin päätä. Tasa-arvolain 4 :n mukaan kunnallisessa toimielimessä, lukuun ottamatta valtuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaaliin. Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Niemelä, p , Yhdistymistyöryhmä Esitys: Yhdistymistyöryhmän esitys järjestelytoimikunnalle: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen valtuuston vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Hyväksyttiin Muutosjohtajan ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen valtuuston vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Hyväksyttiin päätösehdotus.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kv Asian kohdalla puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Viinikainen, Kossila, Smeds, Hyttinen, Hasu, Tähtinen ja Helminen. Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuuston vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Jyrki Hyttinen, pj Kari Leinonen, vpj. Sari Lankinen Keijo Kaskiaho Sari Palm varajäsen Birgit Koskela Ensio Töttö Kimmo Jokiranta. Eino Hirvonen Eliisa Timonen.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien valitseminen Kv 6 Järjestelytoimikunta Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestysehdotuksen mukaan valtuusto päättää valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajien määrän ja puheenjohtajien toimikauden. Lisätietoja hallintojohtaja Jari Niemelä, p , Yhdistymistyöryhmä Esitys: Yhdistymistyöryhmän esitys järjestelytoimikunnalle: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää varapuheenjohtajien lukumäärän, että se päättää puheenjohtajien toimikauden ja että se valitsee puheenjohtajan ja päättämänsä määrän varapuheenjohtajia. Hyväksyttiin Muutosjohtajan ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää varapuheenjohtajien lukumäärän, että se päättää puheenjohtajien toimikauden ja että se valitsee puheenjohtajan ja päättämänsä määrän varapuheenjohtajia. Hyväksyttiin päätösehdotus. Kv Keskustelun kuluessa puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Helminen, Nyberg, Helminen, Hasu, Hirvonen, Hyttinen ja vielä Helminen.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valtuuston puheenjohtajien määräksi puheenjohtaja ja neljä (4) varapuheenjohtajaa sekä päätti yksimielisesti valita vuosiksi (alkaen ) seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja III varapuheenjohtaja IV varapuheenjohtaja Valto Koski Janne Wall Ilpo Kontula Hannele Viljakainen Sakari Viinikainen. Merkittiin, että päätöksenteon jälkeen vanhin valtuutettu Pekka Jokinen onnitteli uusia puheenjohtajia. Valtuuston puheenjohtaja Valto Koski piti puheen valtuustolle.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Kv 7 Järjstelytoimikunta Yhdistymistyöryhmä Kaupunginvaltuuston työjärjestysehdotuksen mukaan valtuuston pöytäkirjasta on soveltuvin osin voimassa, mitä hallintosäännössä määrätään. Hallintosääntöehdotuksen mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Tästä on vähintään päivää ennen julkaistava kuulutus kaupungin ilmoitustaululla. Valtuuston pöytäkirjan tarkastuspäiväksi on ehdotettu kokousta seuraavan viikon keskiviikkoa. Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Niemelä, p , Järjestelytoimikunta käsittelee asian kokouksessaan Yhdistymistyöryhmä Esitys: Yhdistymistyöryhmän esitys järjestelytoimikunnalle: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuuston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkanslian kirjaamossa viraston aukioloaikana. Hyväksyttiin Muutosjohtajan ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuuston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkanslian kirjaamossa viraston aukioloaikana. Hyväksyttiin päätösehdotus.

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kv Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkanslian kirjaamossa.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston esityslistan lähettäminen varavaltuutetuille Kv 8 Järjstelytoimikunta Yhdistymistyöryhmä Esitys: Yhdistymistyöryhmän esitys järjestelytoimikunnalle: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää, kuinka monelle eri puolueiden ja ryhmittymien varavaltuutetulle valtuuston kokouksen esityslista lähetetään. Hyväksyttiin Muutosjohtajan ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää, kuinka monelle eri puolueiden ja ryhmittymien varavaltuutetulle valtuuston kokouksen esityslista lähetetään. Kv Hyväksyttiin päätösehdotus siten, että niille valtuustoryhmille, joilla on vähintään 10 valtuutettua, lähetetään valtuuston kokouksen esityslista viidelle (5) varavaltuutetulle ja ne valtuustoryhmät, joilla on alle10 valtuutettua lähetetään esityslista kahdelle (2) varavaltuutetulle. Asian kohdalla puheenvuoron käytti valtuutettu Viinikainen. Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että niille valtuustoryhmille, joilla on vähintään 10 valtuutettua, lähetetään valtuuston kokouksen esityslista viidelle (5) varavaltuutetulle ja ne valtuustoryhmät, joilla on alle10 valtuutettua lähetetään esityslista kahdelle (2) varavaltuutetulle.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Hallintosääntö Kv 9 Jtmk Kuntalain 50 :n mukaan kunnassa on oltava valtuuston hyväksymä hallintosääntö. Laissa luetellaan asiat, joista hallintosäännössä on ainakin annettava tarpeelliset määräykset. Hallintosääntö perustuu Efekon luonnokseen, jonka pohjalta ensivaiheessa Jari Niemelä, Heikki Koso, Jyrki Harjula ja Heikki Spoof ja jatkossa kaksi ensin mainittua ovat jatkaneet säännön valmistelua. Säännössä mainitut toimielimet jäsenmäärineen sekä mm. toimiala- ja palvelusektorijako ovat va järjestelytoimikunnan 10.4 omalta osaltaan hyväksymän organisaatiorakenteen mukaisia. Eri valmisteluvaiheissa on uuden kaupungin valmistelutyöryhmissä ollut mahdollisuus kommentoida luonnosversioita. Yhdistymistyöryhmä on käsitellyt asiaa 25.6 ja 27.8 ja järjestelytoimikunta 4.9. Järjestelytoimikunta päätti pyytää käsittelemästään ja hieman tarkistamastaan hallintosääntöluonnoksesta kuntaliiton lausunnon. Kuntaliitosta johtava lakimies Heikki Harjula on lausunnossaan esittänyt sääntöön joitakin lähinnä stilistisiä tarkistuksia, jotka on huomioitu. Harjulan mukaan hallintosääntö on juridisesta näkökulmasta hyväksyttävissä. Kuntaliiton lausunnon jälkeen on hallintosääntöä käsitelty ja hiukan tarkistettu yhdistymistyöryhmässä 1.10 ja 8.10 sekä työjaostossa Työjaostossa esitettyä ns. subsubdelegointia (päätösvallan edelleen siirtämistä) ei kuitenkaan ole mahdollistettu, koska sen on tulkittu (Kari Prättälä ja Heikki Harjula) olevan kuntalain vastaista. Hallintosäännön käsittelee vaaleissa valittava valtuusto ensimmäisessä kokouksessaan, koska mm. kaupunginhallitus aloittaa työskentelynsä välittömästi valintansa jälkeen ja hallintosääntö määrittelee kaupunginhallituksen ratkaisuvallan. (Lisätietoja hallintojohtaja Jari Niemelä, p , Liite 1 Muutosjohtajan ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle hallintosäännön hyväksymistä.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Puheenjohtajan esityksestä järjestelytoimikunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja antaa hallintosääntöluonnoksen kunnille ja kuntayhtymille YT-menettelyyn ennen asian käsittelyä. Jtmk Hallintosääntö on toimitettu lakkautuville kunnille ja purkautuville kuntayhtymille YT-menettelyn mukaiseen käsittelyyn. Asiaa käsitellään palautteiden pohjalta yhdistymistyöryhmässä ja esitellään järjestelytoimikunnan kokouksessa. Yhdistymistyöryhmä Yhdistymistyöryhmän kokoukseen mennessä lausuntonsa ovat toimittaneet Anjalankosken kaupunki, Elimäen kunta, Kouvolan kaupunki, Kymenlaakson kasvatus- ja perheneuvola sekä Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä. Kuntien ja kuntayhtymien YT-menettelyistä saadun palautteen perusteella hallintosääntöä on muutettu 4 kohta nimikkeen muutos "rakennusvalvontapäällikkö". Henkilöstöasioihin esitetyt muutokset ovat työnantajan määräysvaltaan liittyviä kysymyksiä eivätkä aiheuta tarvetta muutoksille. Kuusankosken kaupungin, Jaalan kunnan sekä Kouvolan seudun kuntayhtymän YT-elimet kokoontuvat ja niistä saatu palaute esitellään järjestelytoimikunnan kokouksessa. Valkealan kunnan YT-elin kokoontuu maanantaina Esitys: Yhdistymistyöryhmän esitys järjestelytoimikunnalle: järjestelytoimikunta esittää hallintosäännön valtuustolle hyväksyttäväksi niin että hallintosääntöä voidaan soveltuvin osin noudattaa jo vuoden 2008 aikana. Hyväksyttiin Muutosjohtajan ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää hallintosäännön valtuustolle hyväksyttäväksi niin että hallintosääntöä voidaan soveltuvin osin noudattaa jo vuoden 2008 aikana. Hyväksyttiin seuraavin korjauksin:

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ ratkaisuvalta lisäys "25. päättää henkilöstön lomauttamisesta" 25 kohta 4. "Lomautusilmoituksen antaa se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen." Kv Hallintosääntö on liitteenä nro 2. Keskustelun kuluessa puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Harjula, muutosjohtaja Lamminmäki (asinatuntijapuheenvuoro) kansliapäällikkö Spoof (asiantuntijapuhenvuoro), valtuutettu Harjula, joka esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, muutosjohtaja Lamminmäki (asiantuntijapuheenvuoro), valtuutettu Harjula, joka veti muutosesityksensä pois, ja vielä valtuutettu Salonen. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko hallintosääntö hyväksyä yksimielisesti lukuun ottamatta elinkeinotoimen kaupunginjohtajaa koskevia kohtia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallintosäännön, lukuunottamatta elinkeinotoimen kaupunginjohtajaa koskevia kohtia, jotka palautettiin uudelleen valmisteltaviksi.

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen valitseminen Kv 10 Yhteistyöryhmä : Kuntalain 17 :n mukaan kunnan toimielimiä on mm. kunnanhallitus, jonka valitsee valtuusto. Lain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai kuntalaissa toisin säädetä. Kuntajakolain 29 :n mukaan järjestelytoimikunta huolehtii kunnan hallinnon järjestämisestä, kunnes vaalien tulos on vahvistettu ja kunnanhallitus on valittu. Lain 30 :n mukaan uuden valtuuston on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen kunnan hallinnon järjestämiseksi. Kunnanhallituksen valitut ryhtyvät heti hoitamaan tointaan, mutta muut luottamushenkilöt samoin kuin viranhaltijat vasta kuntajaon muutoksen tullessa voimaan, jollei päätetä, että heidän on ryhdyttävä hoitamaan tointaan jo aikaisemmin. Valtuusto valitsee kuntalain 20 :n mukaan jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Hallintosääntöehdotuksen mukaan kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä. Säännön mukaan kaupunginhallituksen toimikausi on neljä vuotta, jollei valtuusto toisin päätä. Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö, 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain mukaan enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Henkilöstön edunvalvonnasta ao. kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei ole myöskään henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tasa-arvolain mukaan kunnallisessa toimielimessä, lukuun ottamatta valtuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaaliin. Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Niemelä, p , Järjestelytoimikunta käsittelee asian kokouksessaan Esitys: Yhdistymistyöryhmän esitys järjestelytoimikunnalle: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kaupunginhallitukseen 15 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen,että se päättää kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien määrän ja että se valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja päättämänsä määrän varapuheenjohtajia. Hyväksyttiin. Kv Asiasta on yhdistymistyöryhmän esitys järjestelytoimikunnalle. Kuntalain 55 :n mukaan: "Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53 :ssä tarkoitetulla tavalla. Jos asia kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokoukutsussa. Jos asiaa ei valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti." Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväkseen. Keskustelun kuluessa puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Hyttinen, Nyberg, Helminen, Hyttinen, Helminen Wall ja Viinikainen. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, kaupunginhallituksen puheenjohtajien määräksi puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita vuosiksi (alkaen ) seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen varajäsen

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Juhani Pousi, pj. Antti Koivisto, I vpj. Tuomo Hasu II vpj. Maarit Helkala Jari Suomela Maria Eloranta Outi Kasurinen Mauri Harjula Reijo Valkeapää Mirja Lonka Sari Tiitinen Kari Soininen Tiina Saavalainen Vesa Vainio Anssi Tähtinen Keijo Gärdström Kari Leinonen Sari Lankinen Birgit Koskela Jyrki Lindberg Päivi Kossila Minna Tuukkanen-Peussa Ville Salonen Tarmo Kulmala Eva Immanen Matti Norppa Keijo Kaskiaho Jorma Liukkonen Sakari Smeds Eliisa Timonen Merkittiin, että kaupunginvaltuusto piti kokoustauon klo ennen tämän pykälän päätöksentekoa.

25 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen esittelijä 2008 Kv 11 Hallintosääntöehdotuksen mukaan kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Uuden Kouvolan virkanimitykset tulevat voimaan vasta Koska kuntajakolain 30.n mukaan kaupunginhallitukseen valittujen on heti ryhdyttävä hoitamaan tointaan, on hallituksen kokoonnuttava jo kuluvana vuonna ja hallitukselle on näin ollen määrättävä esittelevä viranhaltija. Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Niemelä, p , Asiaa käsitellään yhdistymistyöryhmässä Yhdistymistyöryhmä Muutosjohtaja Lauri Lamminmäki jääväsi itsensä eikä osallistunut asian käsittelyyn. Esitys: Yhdistymistyöryhmän esitys järjestelytoimikunnalle: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se määrää muutosjohtajan toimimaan uuden kaupunginhallituksen esittelijänä vuoden 2008 loppuun saakka. Hyväksyttiin Projektipäällikön ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se määrää muutosjohtajan toimimaan uuden kaupunginhallituksen esittelijänä vuoden 2008 loppuun saakka. Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutosjohtaja Lauri Lamminmäki jääväsi itsensä eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa. Kv Kaupunginvaltuusto määräsi yksimielisesti muutojohtajan toimimaan kaupunginhallituksen esittelijänä vuoden 2008 loppuun saakka.

26 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto määräsi yksimielisesti muutosjohtajan toimimaan uuden kaupunginhallituksen esittelijänä vuoden 2008 loppuun saakka.

27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kouvolan kaupunkistrategia Kv 12 Järjestelytoimikunta Va.jtmk 60 Va. järjestelytoimikunta on käsitellyt strategia- ja organisaatioluonnoksia kokouksissaan 6.3. ja Käsittelyjen tuloksena syntynyt konsultin (FCG_Efeko) strategialuonnos on yhdistymistyöryhmän käsittelyssä kokouksessa ja se toimitetaan va. järjestelytoimikunnan jäsenille sähköpostitse. Yhdistymistyöryhmä Va. järjestelytoimikunta on käsitellyt strategia- ja organisaatioluonnoksia. kokouksissaan 6.3. ja Käsittelyjen tuloksena syntynyt konsultin (FCG_Efeko) strategialuonnos on liitteenä. Esitys: Käsitellään strategia ja esitetään se va. järjestelytoimikunnalle kokouksessa hyväksyttäväksi. Yhdistymistyöryhmä esittää siirtymävaiheen strategialuonnoksen (yhdistymistyöryhmä liite 1.) va. järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi. Muutosjohtajan ehdotus: Va. järjestelytoimikunta hyväksyy yhdistymistyöryhmän esityksen. Hyväksyttiin päätösehdotus liitteen 1 mukaisena Liite 1 Muutosjohtajan ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle kaupunkistrategian hyväksymistä. Hyväksyttiin päätösehdotus. Kv Kaupunkistrategia on liitteenä nro 3.

28 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Keskustelun kuluessa puheenvuoroja käyttivät muutosjohtaja Lamminmäki (asiantuntijapuheenvuoro), valtuutetut Hyttinen, Pänkäläinen, joka esitti, että kaupunkistrategiassa otetaan ilmastonmuutoksen ehkäisy ja hillintä kaikissa toiminnoissa läpäisevänä periaatteena huomioon. Edelleen puheenvuoron käytti valtuutettu Lindeman, joka esitti, että strategian kohdassa 9 huomioidaan oikeudenmukainen ja valmentava johtaminen sekä kohdassa 16 kriittisissä menestystekijöissä korostetaan työpaikkojen syntyä erityisesti tieto- ja osaamisintensiivisiin yrityksiin. Seuraavaksi puheenvuoron käyttivät muutosjohtaja Lamminmäki (asiantuntijapuheenvuoro), valtuutettu Sburatura, joka kannatti Pänkäläisen tekemää muutosehdotusta ja vielä valtuutettu Helminen. Julistettuaan keskustelun asiassa päättyneeksi puheenjohtaja kysyi, voidaanko valtuutettujen Lindemanin ja Pänkäläisen esittämät seikat huomioida kaupunginstrategian jatkotyössä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunkistrategian edellämaintuilla lisäyksillä.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2008 1. Kaupunginvaltuusto 01.12.2008. Aika 01.12.2008 klo 18:00-19:25. Kaupunginvaltuuston istuntosali.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2008 1. Kaupunginvaltuusto 01.12.2008. Aika 01.12.2008 klo 18:00-19:25. Kaupunginvaltuuston istuntosali. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2008 1 Kaupunginvaltuusto 01.12.2008 Aika 01.12.2008 klo 18:00-19:25 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 16-29 Puheenjohtaja Valto Koski

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo 18.30-20.43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo 18.30 20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat.

Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat. -3, KV 29.1.2015 18:30 Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat. Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 29.1.2015 Esityslista

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HALLINTOSÄÄNTÖ Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HÄMEENKYRÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 7 1.1 Yleiset määräykset... 7 1 Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) Kaupunginhallitus 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 15:00 PAIKKA Hännilä -kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO 4 2 KAUPUNGINVALTUUSTON

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

1. LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 2 Hallinto-organisaatio 1

1. LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 2 Hallinto-organisaatio 1 REISJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANHALLITUS 28.2.2006 KUNNANVALTUUSTO 14.3.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 2 Hallinto-organisaatio

Lisätiedot