PARENTERAALINEN RAVITSEMUS. Dipeptiven Glavamin. Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARENTERAALINEN RAVITSEMUS. Dipeptiven Glavamin. Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen"

Transkriptio

1 PARENTERAALINEN RAVITSEMUS Dipeptiven Glavamin Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen

2 Glutamiini parenteraalisessa ravitsemuksessa osana tehohoitopotilaan parenteraalista ravitsemusta leikkausten ja vammojen yhteydessä - suolistoleikkaukset - palovammat - monivammat katabolian ja sepsiksen hoidossa Glutamiinin edut vahvistaa immuunipuolustusjärjestelmää 1-5 parantaa typpitasapainoa 1,5-9 6, ylläpitää suolen limakalvon eheyttä 9, vähentää infektiokomplikaatioita 16, 24 vähentää hyperglykemiaa lyhentää sairaalassaoloaikaa 1,6,8,14,18,19 vähentää kuolleisuutta 6 kk:n pitkäaikaisseurannassa 20,21 parantaa eloonjäämismahdollisuuksia Lähteet 1) Morlion BJ et al. Ann. Surg 1998; 227: ) Furukawa, S. et al. Nutrition 2000; 16 (5): ) Piccirillo, N. et al. Haematologica 2003; 88 (2): ) Scheid, C. et al. Nutrition 2004; 20 (3): ) Song, J. X. et al. Clin Nutr Suppl. 2004; Vol. 1, Issue 1. 6) Jiang ZM et al. JPEN 1999; 23 (5): ) Li, J. et al. JPEN 1998; 22 (1): ) Mertes, N. et al. Clin Nutr 2000; 19 (6): ) Fuentes-Orozco, C. et al. Clin Nutr 2004; 23 (1): ) van der Hulst RRWJ et al. Lancet 1993; 341: ) Tremel H et al. Gastroenterology 1994; 107: ) Decker-Baumann C et al. Eur J Cancer 1999; 35 (2): ) Poynton, C. H. et al. Blood 1995;86: ) Ziegler T et al. Ann Int Med 1992; 116: ) Wischmeyer P et al. Crit Care Med 2001; 29: ) Coeffier, M. et al. Clin Nutr Suppl. 2004; Vol. 1, Issue 1. 17) Ziegler, T. R. et al. Nutrition Week 2004; abstr ) Schloerb PR et al. JPEN 1993; 17: ) Powell-Tuck, J. et al. Gut 1999; 45 (1): ) Goeters MD et al. Crit Care Med 2002; 30 (9): ) Griffith RD et al. Nutrition 1997; 13: ) Hardy, G. Nutrition 2002; 18 (9): ) Jones, C. et al. Nutrition 1999; 15 (2): ) Bakalar, B. et al. Intensive Care Medicine 2003; 29

3 Dipeptiven Alaniini - glutamiini glutamiinikonsentraatti glutamiinia 13,4 g / 100 typpeä 3,2 g / 100 uusi annostus 1,5-2,5 /kg/vrk vastaa /vrk * = 0,3-0,5 g N(2) - L-alanyyli-L-glutamiinia Dipeptiven-lisäykset * 70 kg potilas Liuos Dipeptiven-lisäys Osmolaliteetti / mosm/kg Kolmikammiopussit Dipeptiven-lisäys Kolmikammiopussit Dipeptiven-lisäys NaCl 0,9 % NaCl 0,9 % Glukos 5 % Glukos 5 % Glukos % Kabiven 900 kcal Kabiven 1400 kcal Kabiven 1900 kcal Kabiven 2300 kcal Kabiven Perifer 1000 kcal Kabiven Perifer 1400 kcal Kabiven Perifer 1700 kcal StructoKabiven 1600 kcal StructoKabiven 2100 kcal StructoKabiven EF 1100 kcal StructoKabiven Perifer 830 kcal StructoKabiven Perifer 1300 kcal Glavamin Glysiini - glutamiini täydellinen, balansoitu glutamiini-aminohappoliuos glutamiinia 10 g / 500 typpeä 22,4 g/l sentraalinen infuusio annostus 7-14 /kg/vrk vastaten /vrk *

4 Dipeptiven Glavamin DIPEPTIVEN 200 mg/ infuusiokonsentraatti, liuosta varten FRESENIUS KABI Vaikuttavat aineet ja niiden määrät:1 sisältää: 200 mg N(2)-L-alanyyli-L-glutamiinia, joka vastaa 82,0 mg L- alaniinia ja 134,6 mg L-glutamiinia. Teoreettinen osmolariteetti: 921 mosmol/l. Titrattava happamuus: mmol/naoh/l. ph: 5,4-6,0. Lääkemuoto: Infuusiokonsentraatti, liuosta varten. KLIINISET TIEDOT: Käyttöaiheet: Dipeptiveniä käytetään laskimonsisäisessä ravitsemushoidossa aminohappoliuosten tai aminohappoja sisältävien infuusionesteiden lisänä. Valmiste sopii esimerkiksi potilaille, joilla on hyperkatabolia ja/tai hypermetabolia. Annostus ja antotapa: Dipeptiven infusoidaan keskuslaskimoon sen jälkeen, kun se on lisätty yhteensopivaan infuusionesteeseen. Infuusioseokset, joiden osmolariteetti on yli 800 mosmol/l, on infusoitava keskuslaskimoon. Aikuiset Annostus riippuu potilaan katabolisen tilan vaikeusasteesta ja aminohappojen tarpeesta. Enimmäisvuorokausiannostus on 2 g aminohappoja/painokilo, eikä sitä saa ylittää parenteraalisessa ravitsemuksessa. Annosta laskettaessa on otettava huomioon alaniinin ja glutamiinin saanti Dipeptivenistä: siitä saatavien aminohappojen osuus ei saa ylittää noin 30 % kokonaissaannista. Vuorokausiannos 1,5-2,5 Dipeptiveniä painokiloa kohti (vastaa 0,3-0,5 g N(2)- L-alanyyli-L-glutamiinia/painokilo). Tämä vastaa :aa Dipeptiveniä 70-kiloiselle potilaalle. Enimmäisvuorokausiannos: 2,5, joka vastaa 0,5 g Dipeptivenin N(2)-L-alanyyli-Lglutamiinia painokiloa kohti. Enimmäisvuorokausiannos 0,5 g N(2)-L-alanyyli-L-glutamiinia/painokilo tulee annostella yhdessä yhteensopivan aminohappoliuoksen kanssa, josta saatava aminohappojen määrä on vähintään 1,0 g aminohappoja/painokilo/vuorokausi. Näin saatava vuorokausiannos sisältää vähintään 1,5 g aminohappoja/ painokilo. Esimerkkejä Dipeptivenin ja muiden aminohappojen saannista kantajaliuoksessa: Aminohappojen tarve 1,2g/painokilo vuorokaudessa: 0,8 g aminohappoja + 0,4 g N(2)-L-alanyyli-L-glutamiinia/painokilo. Aminohappojen tarve 1,5 g/painokilo vuorokaudessa: 1,0 g aminohappoja + 0,5 g N(2)-L-alanyyli-L-glutamiinia/painokilo. Aminohappojen tarve 2 g/painokilo vuorokaudessa: 1,5 g aminohappoja + 0,5 g N(2)-L-alanyyli-L-glutamiinia/painokilo. Infuusionopeus riippuu kantajaliuoksen infuusionopeudesta, eikä se saa olla yli 0,1 g aminohappoja/painokilo/ tunti. Dipeptiven on infuusiokonsentraatti, jota ei saa antaa sellaisenaan. Se on sekoitettava yhteensopivaan aminohappokantajaliuokseen tai aminohappoja sisältävään infuusionesteeseen ennen antoa. Yksi osa Dipeptiveniä sekoitetaan vähintään viiteen osaan kantajaliuosta (esim. 100 Dipeptiveniä + vähintään 500 aminohappoliuosta). Vaikuttavan aineen pitoisuus hoidon aikana saa olla enintään 3,5 %. Dipeptiveniä saa käyttää enintään 3 viikkoa. Lapset: Dipeptivenin turvallisuutta ja tehoa lapsilla ei ole vahvistettu. Vasta-aiheet Dipeptiveniä ei saa antaa potilaalle, jolla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 25 /min.), vaikea maksan vajaatoiminta, vaikea metabolinen asidoosi tai tunnettu yliherkkyys sen vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineelle. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Potilaalle, jolla on kompensoitu maksan vajaatoiminta, tulisi tehdä säännöllisesti maksan toimintakokeet. Koska tiedot Dipeptivenin käytöstä raskaana olevilla ja imettävillä naisilla sekä lapsilla ovat toistaiseksi riittämättömät, Dipeptivenin antoa näille potilasryhmille ei suositella. Seerumin elektrolyyttejä, seerumin osmolariteettia, nestetasapainoa, happo-emästasapainoa ja maksan toimintaa (alkalinen fosfataasi, ASAT, ALAT) sekä hyperammonemian mahdollisia oireita on seurattava. Alkalista fosfataasia, ASAT- ja ALAT-arvoja, bilirubiinitasoa ja happo-emästasapainoa on seurattava. Ääreis- tai keskuslaskimon valinta riippuu seoksen lopullisesta osmolarisuudesta. Ääreislaskimoon annettavan infuusion yleisesti hyväksytty raja on noin 800 mosmol/l, mutta se vaihtelee huomattavasti potilaan iän ja yleistilan sekä ääreislaskimoiden kunnon mukaan. Kokemuksia Dipeptivenin käytöstä yli yhdeksän päivän ajan on vähän. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Yhteisvaikutuksia ei tiedetä tähän mennessä esiintyneen. Raskaus ja imetys: Kokemusten puuttumisen vuoksi Dipeptiveniä ei saa antaa raskaus- eikä imetysaikana. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Ei oleellinen. Haittavaikutukset Ei tunnettuja haittavaikutuksia oikein käytettynä. Yliannostus Kuten muutkin infuusioliuokset, myös Dipeptiven voi aiheuttaa liian nopeasti infusoituna vilunväristyksiä, pahoinvointia ja oksentelua. Tällöin infuusio on keskeytettävä heti. FARMA- KOLOGISET OMINAISUUDET: Farmakodynamiikka: Farmakoterapeuttinen ryhmä: Infuusiokonsentraatit, aminohapot., ATC-koodi: B05XB02. Dipeptidi N(2)-L-alanyyli-L-glutamiini pilkkoutuu elimistössä kahdeksi aminohapoksi: glutamiiniksi ja alaniiniksi. Tämä mahdollistaa glutamiinin saannin parenteraalisessa ravitsemuksessa annettavista infuusioliuoksista. Vapautuneet aminohapot kulkeutuvat ravintoaineina omiin aminohappovarastoihinsa ja metaboloituvat elimistön tarpeen mukaan. Moniin sairaustiloihin, joissa tarvitaan parenteraalista ravitsemusta, liittyy glutamiinivaje, jonka glutamiinia sisältävät infuusioliuokset poistavat. Farmakokinetiikka: Infusoitu N(2)-L-alanyyli-L-glutamiini pilkkoutuu nopeasti alaniiniksi ja glutamiiniksi. Ihmisellä puoliintumisaika on 2,4-3,8 min (terminaalisessa munuaisten vajaatoiminnassa 4,2 min) ja plasman puhdistuma 1,6-2,7 l/min. Dipeptidin poistuessa vastaavien vapaiden aminohappojen määrä kasvaa ekvimolaarisesti. Hydrolyysi tapahtuu todennäköisesti yksinomaan solunulkoisessa tilassa. Jatkuvassa infuusiossa N(2)-L-alanyyli-L-glutamiinista eliminoituu munuaisteitse alle 5 %, eli yhtä paljon kuin infusoituja aminohappoja. Prekliiniset tiedot turvallisuudesta: Akuutti ja subkrooninen toksisuus Rotilla ja koirilla on tehty 1-7 päivän annostitraustutkimuksia. Kun rotille infusoitiin 10-, 15-, 20- tai 30-prosenttista N(2)-L-alanyyli-L-glutamiiniliuosta 50 painokiloa kohti yli 4 h/vrk, niillä ilmeni toonisia spasmeja, hengityksen kiihtymistä ja kuolemantapauksia. Kun molemmille eläinlajeille infusoitiin 10-prosenttista liuosta (5 g N(2)-L-alanyyli-L-glutamiinia/painokilo) 50 painokiloa kohti, infuusiokohtaan kehittyi kuolioita, ruumiinpaino aleni ja lisäksi rotilla (6 h/vrk) munuaiset värjäytyivät keltaisiksi ja koirilla (8 h/vrk) sydämensyke tiheni ohimenevästi. Toisessa tutkimuksessa koirille (8 h/vrk) ja rotille (6 h/vrk) annettiin 0,5 g ja 1,5 g N(2)-Lalanyyli-L-glutamiinia/painokilo/vrk laskimoon yli 13 viikon ajan ja 4,5 g N(2)-L-alanyyli-L-glutamiinia/painokilo/vrk laskimoon yli 6 viikon ajan. Koirilla ilmeni oksentelua. Suuret annokset aiheuttivat toonisia tai toonis-kloonisia kouristuksia, lisääntynyttä syljeneritystä, ataksiaa, sedaatiota ja kyvyttömyttä nousta pystyasentoon. Mutageenisuus ja tuumorigeenisuus In vitro ja in vivo -testeissä ei saatu viitteitä mahdollisesta mutageenisuudesta. Tuumorigeenisuutta selvittäviä tutkimuksia ei ole tehty. Karsinogeenisiä vaikutuksia ei pitäisi esiintyä. Lisääntymistoksisuus Eläinkokeissa ei ole voitu havaita viitteitä teratogeenisista tai muista alkiotoksisista tai muista peri- tai postnataalisista vaurioista, kun vuorokausiannos oli enintään 1,6 g N(2)-L-alanyyli-L-glutamiinia/painokilo. Paikallinen siedettävyys Kun rotille ja koirille infusoitiin toistuvasti laskimoon N(2)-L-alanyyli-L-glutamiinia (5- ja 10-prosenttiset liuokset) yli 13 viikon ajan, infuusiokohdissa ilmeni intoleranssireaktioita (turvotusta, värjäytymiä, kuolioita), kun annos oli vähintään 0,5 g/painokilo. Histopatologisesti rotilla havaittiin seuraavanlaisia lääkeaineen aiheuttamia tulehdusreaktioita: eriasteinen (lievä - täysin kehittynyt) märkivä ja nekrotisoiva dermatiitti, häntänikaman osteomalasia, tromboflebiitti ja periflebiitti). Koirilla havaittiin tulehdusreaktioita ääreisverisuonissa ja joskus verisuonitukoksia. Koirille tehdyssä paikallisessa siedettävyyskokeessa yhden kerran virheellisesti valtimoon, laskimon viereen tai lihakseen annettu annos ei aiheuttanut niille epätavallisia intoleranssireaktioita. FARMASEUTTI- SET TIEDOT: Apuaineet: Injektionesteisiin käytettävä vesi. Yhteensopimattomuudet: Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden kuin kohdassa 6.6 mainittujen lääkevalmisteiden kanssa. Kestoaika: 2 vuotta. Käytettävä heti pullon avaamisen jälkeen. Dipeptiveniä ei saa säilyttää myöhempää käyttöä varten sen jälkeen, kun siihen on lisätty muita aineita. Säilytys: Säilytettävä alle 25 C:ssa. Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa. Pakkaustyyppi ja pakkauskoot: 10 x 100 lasipullot. Tyypin II väritöntä lasia. Kumisuljin. Valmisteen kuvaus. Kirkas, väritön neste. Käyttö- ja käsittelyohjeet: Dipeptiven on infuusiokonsentraatti, jota ei saa käyttää sellaisenaan. Tarkista pakkaus ja liuos silmämääräisesti ennen käyttöä. Käytä vain kirkasta, partikkelitonta liuosta, joka on ehjässä pakkauksessa. Vain kertakäyttöön. Lisää Dipeptiven aminohappokantajaliuokseen aseptisesti juuri ennen antoa, ja varmista, että konsentraatti on sekoittunut tasaisesti aminohappoliuokseen/kantajaliuokseen. Täydellinen sekoittuminen ja yhteensopivuus on varmistettava. Käyttämättä jäänyt infuusioliuos on hävitettävä. Dipeptiven infusoidaan kantajaliuoksessa. Yksi osa Dipeptiveniä sekoitetaan vähintään viiteen osaan kantajaliuosta (esim. 100 Dipeptiveniä + vähintään 500 aminohappoliuosta). N(2)-L-alanyyli-L-glutamiinin pitoisuus hoidon aikana saa olla enintään 3,5 %. ATC-koodi: B05XB02 GLAVAMIN infuusioneste FRESENIUS KABI Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: 1000 infuusionestettä sisältää: Alaniinia 16,00 g, arginiinia 11,30 g, asparagiinihappoa 3,40 g, glutamiinihappoa 5,60 g, glysyyliglutamiinia H2O 30,27 g (resp. glysiiniä 10,27 g resp. glutamiinia 20,0 g), glysyylityrosiinia 2H2O 3,45 g (resp. glysiiniä 0,94 g resp. tyrosiinia 2,28 g), histidiiniä 6,80 g, isoleusiinia 5,60 g, leusiinia 7,90 g, lysiiniasetaattia 12,70 g (resp. lysiiniä 9,0 g), metioniinia 5,60 g, fenyylialaniinia 5,85 g, proliinia 6,80 g, seriiniä 4,50 g, treoniinia 5,60 g, tryptofaania 1,90 g, valiinia 7,30 g. Lääkemuoto: Infuusioneste, liuos. KLIINISET TIEDOT: Käyttöaiheet: Glavamin varmistaa aminohappojen saannin osana parenteraalista ravitsemusta, kun suun kautta tapahtuva tai enteraalinen ravitsemus on mahdotonta, riittämätöntä tai vasta-aiheista, etenkin potilailla, joilla on keskivaikea tai vaikea katabolia. Parenteraalisissa ravitsemusohjelmissa aminohappoliuokset olisi aina annosteltava sopivien energialähteenä toimivien infuusioliuosten kanssa. Annostus ja antotapa: Annostus riippuu aminohappotarpeesta. Yleensä suositellaan 1-2 g aminohappoja/dipeptidejä (vastaten 0,17-0,34 g typpeä) painokiloa kohti päivässä. Tämä vastaa 7-14 /kg Glavaminia päivässä, eli Glavaminia päivässä 70-kiloisella potilaalla. Suositeltu infuusionopeus. 0,6-0,7 /kg/h (vastaa 0,08-0,09 g aminohappoja/dipeptidejä). Tämä vastaa tunnissa tai tunnissa 70-kiloisella potilaalla. Munuais- ja maksasairauksissa annostus on sovitettava yksilöllisesti. Antotapa ja hoidon kesto. Laskimoinfuusio. Glavamin olisi annettava keskuslaskimoon, koska sen osmolariteetti on 1040 mosm/l. Hoitoa voidaan jatkaa niin kauan kuin potilaan kliininen tila sitä vaatii. Kokemuksia yli kaksi viikkoa kestävästä annostelusta ei toistaiseksi ole. Vasta-aiheet: Synnynnäiset aminohappoaineenvaihdunnan häiriöt (esim. fenylketonuria), vaikea maksan vajaatoiminta ja vaikea munuaisten vajaatoiminta. Parenteraalisen ravitsemuksen yleiset vasta-aiheet ovat: hengenvaaralliset epästabiilit verenkierron häiriötilat (sokki), metabolinen asidoosi, solujen riittämätön hapensaanti, liikanesteytys, hyponatremia, hypokalemia, hyperlaktatemia, lisääntynyt seerumin osmolaliteetti, keuhkoödeema, kompensoimaton sydämen vajaatoiminta ja tunnettu yliherkkyys valmisteen jollekin aineosalle. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Ks. myös kohdat Yhteensopimattomuus ja Käyttö- ja käsittely ohjeet. Seurantaohje. Seerumin elektrolyyttejä, seerumin osmolaliteettia, neste- ja happo-emästasapainoa sekä maksan toimintaa (alkalinen fosfataasi, GT, ASAT) on tarkkailtava. Käyttö lapsipotilailla. Glavaminia ei saa antaa alle 2-vuotiaille, koska sen koostumus ei vastaa senikäisten ravintovaatimuksia. Kokemuksia valmisteen käytöstä tätä vanhemmilla lapsilla ei ole, joten Glavaminin käyttöä lapsilla ei voida suositella.yhteisvaikutukset: Ei ole tutkittu, mutta tähän mennessä yhteisvaikutuksia ei ole tullut tietoon. Raskaus ja imetys: Kokemuksia valmisteen käytöstä ihmisen raskaus- ja imetysaikana ei ole. Glavaminin käyttöä raskaus- ja imetysaikana tulisi arvioida hyöty-riskisuhteen perusteella. Eläinkokeiden (kaniinilla tehdyt alkiotoksiset tutkimukset) perusteella valmisteella ei kuitenkaan arvioida olevan suoria tai epäsuoria haittavaikutuksia lisääntymiseen. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Ei sovellettavissa. Haittavaikutukset: Ei odotettavissa, jos käyttöohjeita noudatetaan. Ks. myös kohdat Annostus ja antotapa ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet. Yliannostus: Jos infuusionopeus ylittää suositellun, merkkejä intoleranssista voi esiintyä: pahoinvointia, oksentelua, flushing ja hikoilua yhdistyneenä aminohappojen ja dipeptidien erittymiseen munuaisten kautta virtsaan. Jos yliannostusoireita ilmenee, infuusionopeutta on hidastettava tai infuusio keskeytettävä tarvittaessa.farmakologiset OMINAISUUDET: Farmakodynamiikka: Farmakoterapeuttinen ryhmä: Aminohapot. Glavamin on parenteraaliseen ravitsemukseen tarkoitettu infuusioneste, jossa on välttämätönä ja ei-välttämätöntä aminohappoa, joista kolme on dipeptidimuodossaglysyyliglutamiinina ja glysyylityrosiinina. Liuos on tarkoitettu proteiiniaineenvaihdunnan tukemiseen ja typpitasapainon parantamiseen pitkäaikaisessa laskimonsisäisessä ravitsemuksessa. Infusoitujen aminohappojen ja dipeptidien optimaalinen käyttö varmistetaan tyydyttämällä myös potilaan energian (hiilihydraatit, rasva), elektrolyyttien, hivenaineiden ja vitamiinien tarve. Aminohappoliuoksilla ei ole odotettavasti muita farmakologisia vaikutuksia kuin ravitsemuksellisia, jos ne infusoidaan parenteraalista ravitsemusta koskevan annostussuosituksen mukaan. Dipeptidit, glysyyliglutamiini ja glysyylityrosiini, ovat mukana parantaakseen glutamiinin ja tyrosiinin saantia ja proteiinisynteesin stimuloimiseksi. Dipeptideillä ei odotettavasti ole muita spesifisiä farmakodynaamisia vaikutuksia kuin vastaavilla vapailla aminohapoilla. Vain rotilla on osoitettu, että glutamiini vähentää metotreksaatin poistumaa. Farmakokinetiikka: Molemmat dipeptidit, glysyyliglutamiini ja glysyylityrosiini, hydrolysoituvat nopeasti ja kvantitatiivisesti aminohappokomponenteikseen laskimoinfuusion antamisen jälkeen eläimillä ja ihmisillä. Dipeptidit hydrolysoituvat useissa kudoksissa, mutta määrällisesti eniten munuaisissa. Maksa, luurankolihakset ja suolisto osallistuvat myös dipeptidien poistamiseen. Dipeptidien hydrolyysia tapahtuu myös plasmassa. Prekliiniset tiedot turvallisuudesta: Paikallinen siedettävyys. Glavaminin osmolariteetin (1040 mosm/l) vuoksi se olisi annettava keskuslaskimoon. Koirilla valmisteen annostelu ääreislaskimoon 28 päivän ajan (6 h/vrk) ei aiheuttanut makroskooppisia eikä mikroskooppisia muutoksia infuusiokohdassa. Kliinisissä ensimmäisen vaiheen tutkimuksissa ei havaittu paikallisia verisuonikomplikaatioita, kun valmiste annettiin ääreislaskimoon. Kerta-annostoksisuus. Merkkejä toksisuudesta ei ilmennyt rotilla eikä hiirillä Glavaminin bolusinjektion jälkeen annostuksella, joka oli 2-3-kertainen verrattuna suositeltuun vuorokausiannokseen potilailla, jotka tarvitsevat yli tunnin infuusion. Merkkejä toksisuudesta ei havaittu myöskään rotilla, kun niille infusoitiin yksinomaan joko 5,1 g/kg dipeptidiglysyyliglutamiinia tai 5,9 g/kg glysyylityrosiinia 8 tunnin ajan. Toksisuus toistuvassa annostelussa. Glavaminin 28 päivää kestäneissä subkroonisissa toksisuuskokeissa rotilla ja koirilla ei ilmennyt lääkkeestä riippuvaisia muutoksia kliinisissä havainnoissa, laboratoriokokeissa eikä kuolinsyytutkimuksissa. Mutageenisuus. Yksittäisten dipeptidien ei ole osoitettu olevan mutageenisiä. Onkogeenisuus/karsinogeenisuus. Ottaen huomioon Glavaminin käyttötarkoituksen, tavanomaisia karsinogeenisuustutkimuksia ei pidetä pakollisina. Dipeptidien mutageenittomuus viittaa myös niiden karsinogeenittomuuteen. Lisäksi dipeptidit hydrolysoituvat nopeasti aminohapoikseen, ja aminohapoista on monen vuoden kokemus fysiologisina substraatteina. Lisääntymistoksisuus. Alkiotoksisuutta sen paremmin kuin teratogeenisiä vaikutuksiakaan ei havaittu kaneilla, joille infusoitiin suurin siedettävissä oleva määrä Glavaminia, eli 24 /kg (4 h/vrk). Muita tutkimuksia ei pidetä tarpeellisina kliinisen käytön ja farmakokineettisten ominaisuuksien valossa ja koska valmisteen ei ole todettu vaikuttavan haitallisesti kanien lisääntymiseen eikä muuttavan lisääntymiselimiä subkroonisissa toksisuustutkimuksissa. FARMASEUTTISET TIEDOT: Apuaineet: Sitruunahappo (ph:n säätö) ad ph 5,8, injektionesteisiin käytettävä vesi ad Aminohapot/dipeptidit 134 g/l, kokonaistyppi 22,4 g/l, energiasisältö 2300 kj (540 kcal)/l, teoreettinen osmolariteetti 1040 mosm/l, teoreettinen osmolaliteetti 1140 mosm/kg, titraushappamuus ad ph 7,4 noin 60 mmol/l, ph noin 5,8, tiheys 1,0414 g/ cm3. Yhteensopimattomuudet: Aminohappoliuoksiin ei saa sekoittaa muita lääkkeitä. Glavamin-infuusionesteeseen saa sekoittaa muita liuoksia vain, jos yhteensopivuus on dokumentoitu. Kestoaika: 2 vuotta. Säilytys: Säilytettävä huoneenlämmössä (alle +25 C). Ei saa jäätyä. Pakkaukset ja valmisteen kuvaus: 500 :n lasipullo jonka hydrolyyttinen luokka on II (Ph. Eur.) ja joka on suljettu butyylikumitulpalla. Val-misteen kuvaus. Elektrolyytitön, kirkas, väritön tai hieman kellertävä, vapaita aminohappoja ja dipeptidejä sisältävä infuusioneste laskimonsisäiseen ravitsemukseen. Käyttö- ja käsittelyohjeet: Käytä vain vahingoittumattomissa pulloissa olevaa kirkasta liuosta. Täydellisen parenteraalisen ravitsemusohjelman aikaansaamiseksi Glavaminia saa annostella vain hiilihydraattien ja/tai rasvan sekä elektrolyyttien, hivenaineiden ja vitamiinien kanssa. Yhteensopivuus. Glavamin on dokumentoidusti yhteensopiva seuraavien aineiden kanssa: 1000 :aan Glavaminia voidaan sekoittaa 20 % rasvaemulsiota (enintään 1000 Intralipid 200 mg/*), enintään % glukoosia, 80 mmol NaCl, 5 mmol CaCl2, 60 mmol KCl, 3,5 mmol Mg-L vetyglutamaattia, 10 Tracel-infuusiokonsentraattia, 10 Vitalipid Adult -infuusiokonsentraattia ja 1 injektiopullo Soluvit-infuusiokuiva-ainetta.(*) käytetty yhteensopivuustesteissä). Lisäykset on tehtävä aseptisesti juuri ennen infuusion aloittamista. Käyttämättä jäänyt pullon sisältö on hävitettävä. ATC-koodi: B05BA01 VNR Tuote Pakkaus TOH Dipeptiven 10 x 100, lasipullo 457,66 VNR Tuote Pakkaus TOH Glavamin 1 x 500, lasipullo 26,25 Fresenius Kabi Ab Valimotie 13 b B Helsinki P. (09) F. (09) FK 06/2009

0.9% Sodium Chloride Solution 0.9% Sodium Chloride Solution

0.9% Sodium Chloride Solution 0.9% Sodium Chloride Solution n vain yksi vaihtoehto.9% Sodium Chloride Solution.9% Sodium Chloride Solution VLUVEN - poikkeaa täysin perunatärkkelyskolloideista on valmistettu maissitärkkelyksestä ei sisällä fosfaattia sisältää enemmän

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kardopal mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. Täydellinen

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diurex mite tabletti Diurex tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Diurex mite tabletti sisältää 2,84 mg amiloridihydroklorididihydraattia, joka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 500 mg sulfasalatsiinia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää pankreatiinia 300 mg 1 kapseli vastaa: lipaasia 25 000 Ph.Eur.yks, amylaasia 18 000 Ph.Eur.yks.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää pankreatiinia 300 mg 1 kapseli vastaa: lipaasia 25 000 Ph.Eur.yks, amylaasia 18 000 Ph.Eur.yks. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Creon 10 000 enterokapseli, kova Creon 25 000 enterokapseli, kova Creon 40 000 enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Creon 10 000 enterokapseli,

Lisätiedot

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA CPMP/3258/03 1/11 EMEA 2004 Artikkeli 30 Viittaus

Lisätiedot

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duodart 0,5 mg/0,4 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OD" ja toisella "2,5".

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä H/OD ja toisella 2,5. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Unimax mite 2,5 mg/2,5 mg depottabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia ja 2,5 mg ramipriilia. Kukin tabletti

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMITRID -tabletti ja AMITRID MITE -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Amitrid-tabletti sisältää 5,68 mg amiloridihydroklorididihydraattia (vastaa

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä.

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormicum 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Dormicum 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Midatsolaamimaleaatti 10,20 mg vastaten 7,5 mg midatsolaamia.

Lisätiedot

Tabletti Vaaleanoranssi, pyöreä, kaksoiskupera tabletti toispuolisella jakouralla, halkaisija 7 mm.

Tabletti Vaaleanoranssi, pyöreä, kaksoiskupera tabletti toispuolisella jakouralla, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diuramin mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Amiloridihydrokloridi 2,5 mg ja hydroklooritiatsidi 25 mg Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klotriptyl: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koirille Koirien kirpputartuntojen (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) ehkäisyyn ja hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Koirille Koirien kirpputartuntojen (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) ehkäisyyn ja hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Bayvantic vet paikallisvaleluliuos koirille 10 25 kg 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Imidaklopridi Permetriini 100 mg/ml 500 mg/ml Apuaine:

Lisätiedot

Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg purutabletit koirille

Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg purutabletit koirille VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg purutabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi purutabletti sisältää: Vaikuttavat aineet: Milbemysiinioksiimi Pratsikvanteli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Eprinomektiini 5 mg. Apuaineet: Butyylihydroksitolueeni

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositukseen liittyvistä eroista 1

Lisätiedot

Riskien minimointiohjelma

Riskien minimointiohjelma REVLIMID Riskien minimointiohjelma Riskien minimointiohjelma Celgene Oy Keilasatama 3 02150 Espoo Puh: 09 25 10 84 00 Faksi: 09 25 10 71 00 Sähköposti: medinfo.fi@celgene.com www.celgene.com 2009-03-23

Lisätiedot

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä 1.2004 L Ä Ä K E I N F O R M A A T I O T A L Ä Ä K E L A I T O K S E L T A LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN LÄKEMEDELSVERKET, FINLAND DRUG INFORMATION FROM THE NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES, FINLAND Politiikasta

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot