SISÄLLYSLUETTELO. Liitteet 18. Toimittaja: Taitto: Julkaisija: Lauri Jaakkola,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Liitteet 18. Toimittaja: Taitto: Julkaisija: Lauri Jaakkola, lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi"

Transkriptio

1 V

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi År Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6 Valtakunnallista vaikuttamistyötä 6 Voimaa paikalliselta tasolta 6 Valtuusto kokoontui ja esitti liittymistä Valoon 6 Toimiston organisaatio uudistettiin 6 Tiukkaa talouden tasapainottamista 7 Liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittäminen esteettömiksi ja saavutettaviksi 8 VAU on suomalaisen liikuntakentän esteettömyysosaaja 8 SOLIA on lähellä asiakkaita 8 Vammaisurheilun ja -liikunnan kehittäminen seura- ja yhdistystoiminnassa 9 VAU:n jäsenyhdistysten osaaminen lisääntyy 9 VAU:n jäsenyys mahdollistaa Seuratuen yhdistyksille 9 Urheiluseurat innostuvat vammaisurheilusta 9 Vammaiskilpa- ja -huippu-urheilun kehittäminen 10 VAU on tukena vammaisurheilijan polulla 10 Integraatiotyötä jalostettiin 10 Vammaisurheilulajien toiminta kehittyi 11 Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttaminen 12 Sporttiklubi on toimiva tiedonvälitys- ja edunvalvontakanava 12 Aluejärjestöjen kanssa järjestettiin 16 kaikille avointa liikuntaleiriä 12 VAU avaa polkuja vammaisurheilijaksi ja toimijarooleihin 12 VAU pitää vammaisen liikkujan puolta ja kehittää toimintaansa 14 VAU toimii integraatioprosessien koordinaattorina 14 Yhteistyöllä kohti visiota 14 VAU on haluttu koulutuskumppani 15 VAU on vammaisurheilun arvostettu viestintäosaaja 15 Special Olympics Finland 16 Vammaisurheilun ja -liikunnan markkina-arvo kasvaa 16 Liitteet 18 Toimittaja: Taitto: Julkaisija: Kuvat: Painopaikka: Lauri Jaakkola, Lauri Jaakkola, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Radiokatu 20, 5. krs, Helsinki, puh , fax (09) , Lauri Jaakkola, Nina Jakonen, Maiju Torvinen Edita Prima Oy, Helsinki 3

4 VUOSI 2014 Vuonna 2014 tuli täyteen viisi vuotta VAU:n perustamisesta ja 20 vuotta vammaisurheilujärjestöjen perustaman Suomen Paralympiakomitean synnystä. Molempien järjestöjen tavoitteena on vammaisurheilun ja -liikunnan elinvoimaisuuden sekä osaamisen ja asiantuntijuuden lisääminen suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Organisoidun vammaisurheilun historia ulottuu Suomessa usean vuosikymmenen taakse ja näitä vuosikymmeniä juhlistettiin keväällä Vammaisurheilun viisi vuosikymmentä -juhlaseminaarissa. Seminaarissa esille nousi, että vammaisurheilu ja -liikunta on aina elänyt ajassaan ja tarttunut haasteisiin, vaikka se ei aina ole ollut helppoa. Vuoden aikana juhlittiin myös koululaiskisojen 25-vuotista taivalta. Nykyään Junior Games -nimellä kisattavat matalan kynnyksen kilpailut ovat monelle se ensimmäinen paikka, jossa numerolapun saa laittaa rintaan ja jossa saa mitata omaa osaamistaan. Tätä työtä VAU jatkaa myös tulevaisuudessa. Kilpa- ja huippu-urheilun osalta vuoden alun Pajulahti Games onnistui mainiosti ja toimi osaltaan virittäjänä Espoossa järjestettyihin maalipallon MM-kilpailuihin. Suomalaiset urheilijat osallistuivat myös lukuisiin arvokilpailuihin maailmalla, joista suurimpina elinsiirtoväen kahdet EM-kilpailut sekä Special Olympics Euroopan Kesäkisat Antwerpenissa. Harrasteliikunnan talviset Lumilauantait houkuttelivat talviliikunnan pariin kaiken ikäisiä eri puolilla Suomea ja Kuntokuu kannusti hyötyliikkumaan helmi- ja syyskuussa. Yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa järjestetyt Paikallista toimintaa! -seminaarit keräsivät erityisliikunnan ja vammaisurheilun toimijoita yhteen tarjoten mahdollisuuden hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä paikallisten verkostojen kehittämiseen. Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n välineet kiersivät tapahtumissa ja yksittäisillä käyttäjillä mahdollistaen matalan kynnyksen liikunnan harrastamisen ja kokeilun. Asiantuntija- ja vaikuttamistyössä keskityttiin liikuntapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivoihin, liikuntalain valmisteluun sekä vammaisurheilua koskevien integraation prosessien arviointiin. Lisäksi VAU osallistui asiantuntijaroolissa Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan arviointia koskevaan kehittämiseen. Liikunnan aluejärjestöjen kanssa toteutetussa kolmivuotisessa kehittämishankkeessa aluejärjestöjä tuettiin vammaisurheiluun ja -liikuntaan liittyvissä asioissa koulutuksen, leirityön ja neuvonnan keinoin. Lajiliittointegraatiota vietiin eteenpäin järjestämällä Suomen Paralympiakomitean kanssa yhteistyötapaamisia ja käynnistämällä integraation tilaa koskeva selvitystyö. Riikka Juntunen toiminnanjohtaja Pekka Hätinen hallituksen puheenjohtaja 4

5 ÅR 2014 År 2014 hade det gått fem år sedan VAU bildades och tjugo år sedan handikappidrottsorganisationerna tillsammans bildade Finlands Paralympiska kommitté. Båda organisationerna har som mål att stärka livskraften för handikappidrott och handikappmotion samt att utöka kunnandet och expertisen inom finländsk idrotts- och motionskultur. I Finland sträcker sig den organiserade handikappidrottens och handikappmotionens historia många årtionden tillbaka i tiden och dessa årtionden firades under vårens jubileumsseminarium Vammaisurheilun viisi vuosikymmentä. På seminariet framkom att handikappidrott och handikappmotion alltid har levt i tiden och antagit utmaningar, trots att det alla gånger inte varit lätt. Under årets lopp uppmärksammades också att tävlingarna med låg tröskel för skolelever funnits till i tjugofem års tid. Tävlingarna som numera ordnas under namnet Junior Games, är för många den första platsen där en nummerlapp får fästas på bröstet och där man får mäta sitt eget kunnande. Det här arbetet kommer VAU att fortsätta med också i framtiden. För tävlings- och toppidrottens del lyckades Pajulahti Games detta år ypperligt och sporrade för sin del VM-tävlingarna i goalball som ordnades i Esbo. Finländska idrottare deltog också i många stortävlingar runtom i världen. Till de viktigaste räknas de två Europamästerskapen för personer som genomgått amputationer och Special Olympics European Summer Games i Antwerpen. Inom ramen för fritidsmotion lockade de vintriga evenemangen Lumilauantait deltagare av alla åldrar till vintermotion runtom i Finland och motionsprojektet Kuntokuu uppmuntrade till nyttomotion i februari och september. Seminarierna Paikallista toimintaa!, som ordnades i samarbete med regionala aktörer, samlade ihop aktörer inom specialmotion och handikappidrott och erbjöd möjlighet att utbyta god praxis och att utveckla lokala nätverk. Utrustning från hjälpmedelsverksamheten för anpassad motion SOLIA (Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta) cirkulerade på evenemangen och hos de enskilda användarna och gjorde det möjligt att testa och utöva motion med låg tröskel. Inom ramen för expertis- och påverkansarbete fokuserades på riktlinjerna för framtidens motionspolitik, beredningen av motionslagen och utvärderingen av processer för en integrering av handikappidrotten. Dessutom deltog VAU i rollen av sakkunnig i Statens idrottsråd i utvecklingen av utvärderingen av specialidrotten. I det treåriga utvecklingsprojektet, som bedrevs med regionorganisationerna för idrott och motion, fick regionorganisationerna stöd i frågor om handikappidrott och handikappmotion genom utbildning, lägerarbete och rådgivning. Integreringen av grenförbunden vidareutvecklades genom att man tillsammans med Finlands Paralympiska kommitté ordnade samarbetsmöten och genom att man initierade ett utredningsarbete om integreringens tillstånd. Riikka Juntunen verksamhetsledare Pekka Hätinen styrelsens ordförande 5

6 SUOMEN VAMMAISURHEILU JA -LIIKUNTA VAU RY Valtakunnallista vaikuttamistyötä VAU:n kolmivuotiskauden ( ) pääpainopisteenä olevan Liikkumisen ja urheilun olosuhteiden kehittäminen esteettömiksi ja saavutettaviksi osalta keskityttiin vaikuttamistyöhön. Valtion liikuntaneuvoston julkaiseman Liiikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjan mukaisesti esteettömyys ja saavutettavuus ovat jatkossa olennaiset kriteerit liikuntapaikkojen rahoittamista koskevissa päätöksissä. Vaikuttamistyössä painotettiin verkostovaikuttamista sekä uusien kumppanuuksien tekemistä. Ammattiopiston Luovin kanssa tehty yhteistyö muuttui AMEO-kumppanuudeksi toiminnan laajennuttua kaikkiin erityisammattioppilaitoksiin. AMEO-verkoston kautta VAU tavoittaa kaikki erityisammattioppilaitoksissa työskentelevät asiantuntijat sekä niissä opiskelevat nuoret. Voimaa paikalliselta tasolta VAU:n jäseninä olevat vammaisyhdistykset ja urheiluseurat muodostavat laajan valtakunnallisen verkoston, joka tekee näkyväksi suomalaisen monipuolisen ja rikkaan liikuntakulttuurin. Vuoden lopulla VAU:lla oli 237 jäsentä, joiden yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä oli noin Valtuusto kokoontui ja esitti liittymistä Valoon VAU:n valtuusto kokoontui keväällä Vantaalla. Kokousta edelsi liittovaltuuston seminaari, jossa aiheena olivat urheilun järjestökentän muutokset ja vammaisurheilun paikka muuttuvassa toimintaympäristössä. Valtuuston jäsenet kuulivat Valon pääsihteeri Teemu Japissonin esityksen toiminnasta ja tulevaisuuden toiminnasta. VAU:n valtuusto päätti esittää hallitukselle liittymistä Valon jäseneksi. VAU liittyi Valoon syksyllä Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Toimiston organisaatio uudistettiin VAU:ssa työskenteli 15 henkeä, joista neljän työpiste sijaitsi maakunnissa (Kuopio, Rovaniemi ja Tampere). Alueellisia osa-aikaisia työntekijöitä oli viisi. Toimiston organisaatiota uudistettiin vastaamaan toiminnan tavoitteita ja VAU:n visiota. Muutoksissa painotettiin myös edellisenä vuonna toteutetun henkilöstön osaamisen kehittämisohjelman tuloksia. Lauri Jaakkolan työsuhde muuttui viesintäassistentista tiedottajaksi, Timo Pelkosen aluetoiminnan suunnittelijasta lajikoordinaattoriksi ja Teemu Lakkasuon toimialapäälliköstä markkinointipäälliköksi. Lajikoordinaattori Elina Ahtiainen (ent. Holopainen) palasi töihin Anu Hämäläisen työsuhde jatkui nuorisotoiminnan suunnittelijana Tuomas Törrösen jatkettua työtään Suomen Paralympiakomiteassa. 6

7 Tiukkaa talouden tasapainottamista Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus sekä Raha-automaattiyhdistyksen kohdennettu toimintaavustus SOLIA-toiminnalle muodostivat edelleen suurimman osan VAU:n tuloista. Oma varainhankinta kehittyi hieman. Talouden osalta vuosi oli edelleen tiukka, sillä edellisen vuoden suuri alijäämä ja siitä seurannut pieni tase oli saatava kuntoon toiminnan jatkamiseksi vakaana. Vuonna 2013 käydyt yhteistoimintaneuvottelut sekä tiukka taloudenpito auttoivat talouden tasapainottamisessa ja VAU teki ,62 euroa ylijäämäisen tuloksen. Ylijäämän suuruuteen vaikutti myös se, että suurin osa huippu-urheilun tuesta (80 000) saatiin vasta helmikuussa 2015 ja tuki siirrettiin kokonaisuutena vuoden 2014 tuotoksi. 7

8 LIIKKUMISEN JA URHEILEMISEN EDELLYTYSTEN JA OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN ESTEETTÖMIKSI JA SAAVUTETTAVIKSI Kolmivuotissuunnitelma: VAU ottaa vastuuta liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittämisestä esteettömiksi ja saavutettaviksi kaikille liikkujille. Esteettömät ja saavutettavat liikuntatilat palvelevat kaikkia ja ovat perusta kaikelle vammaisurheilun kehittämiselle. VAU on suomalaisen liikuntakentän esteettömyysosaaja Suomen liikunnan koulutuskeskusten, kansankielisemmin urheiluopistojen esteettömyys kartoitettiin. Esteettömyyskartoitusten raportit hankeyhteenvetoineen toimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) ja opistoille toimenpiteitä varten. VAU:n koordinoima liikunnan koulutuskeskusten esteettömyyskartoitukset -hanke vahvisti VAU:n asemaa esteettömyysosaajana, mikä näkyi esimerkiksi lisääntyneinä konsultointi- ja lausuntopyyntöinä. Liikuntapaikkoja koskeva esteettömyys ymmärretään entistä laajemmin kaikkia liikkujia ja toimijoita koskevana liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteettömyytenä. Valtion liikuntaneuvosto julkaisi uuden Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjan, jossa esteettömyysseikat on nostettu aikaisempaa selvästi painokkaammin esille. Avustusta liikuntapaikkarakentamiseen hakevan tulee liittää uuden asiakirjan mukaan hakemukseen hanketta koskeva esteettömyysselvitys ja peruskorjausten osalta esteettömyyskartoitus. Nämä seikat ovat olleet VAU:n käynnissä olevan kolmivuotiskauden ( ) tärkeimpiä edunvalvontakohteita. VAU oli mukana Invalidiliiton organisoimassa työryhmässä toteuttamassa luontoliikunnan esteettömyyskartoituksen ESKEH-lomakkeistoa sekä Rakennustieto Oy:n työryhmässä suunnittelemassa Esteettömät vesiliikuntakeskukset RT-korttia. SOLIA on lähellä asiakkaita Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella toimiva Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA jatkoi vuokraamotoimintaa neljästä toimintayksiköstä (Helsinki, Kuopio, Masku ja Rovaniemi) käsin. Toimintayksiköissä työskentelee kymmenen työntekijää, jotka järjestivät vuokraustoiminnan lisäksi SOLIA-infoja ja välinekokeiluja sekä olivat mukana erilaisissa liikuntatapahtumissa. SOLIA oli mukana 14 tapahtumassa, joissa välinekokeilijoita oli yhteensä henkilöä. Välinevuokrausvuorokausia SOLIA:n välineille kertyi Suosituimpia vuokravälineitä olivat erilaiset polkupyörät ja talvivälineistä hiihto- ja laskettelukelkat. Vertaisohjaajien jatkokoulutukseen apuvälinemessuille Saksan Düsseldorfiin osallistui kaksi vertaisohjaajaa ja neljä SOLIA:n yksiköiden työntekijää. Metropolian Ammattikorkeakoulun kanssa tehtynä opiskelijayhteistyönä valmistui kahdeksan käyttöohjevideota SOLIA:n vuokrattavista välineistä. SOLIA jatkoi Välineet.fi -yhteistyöverkoston koordinointia. 8

9 VAMMAISURHEILUN JA -LIIKUNNAN KEHITTÄMINEN SEURA- JA YHDISTYSTOIMINNASSA Kolmivuotissuunnitelma: VAU toimii kehityskumppanina vammaisurheilun ja -liikunnan kehittämisessä seura- ja yhdistystoiminnassa. Monipuolinen ja kaikille avoin seura- ja yhdistystoiminta luo pohjan elinvoimaiselle vammaisurheilulle ja -liikunnalle. VAU:n jäsenyhdistysten osaaminen lisääntyy VAU tarjosi jäsenyhdistyksille koulutusta liikuntavastaava- ja vertaisohjaajakoulutusten muodossa. Liikuntavastaavakoulutukset ovat VAU:n jäsenyhdistyksille maksuttomia. Ilo liikkua -vertaisohjaajakoulutukset ovat maksullisia, mutta VAU kompensoi osallistumismaksuja merkittävästi. Liikuntavastaaville tarjottiin keväällä neljä koulutusta (Lappeenranta, Jyväskylä, Pori, Kemi), mutta vain Lappeenrannan koulutus järjestettiin muiden peruuntuessa osallistujien vähäisyyden vuoksi. Ilo liikkua -vertaisohjaajakoulutus järjestettiin syksyllä Oulussa. Koulutukseen osallistui 14 uutta iloliikuttajaa. Lisäksi keväällä pilotoitiin Paimiossa Ilo liikkua -vertaisohjaajakoulutus kehitysvammaisille henkilöille. Pilottikoulutus järjestettiin yhteistyössä Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen kanssa. Koulutukseen osallistui 11 henkilöä. Myös syksyn Oulun koulutukseen osallistui kehitysvammaisia henkilöitä. Paikallista toimintaa! -seminaarit järjestettiin perinteiseen tapaan helmi- ja syyskuun Kuntokuiden ensimmäisinä viikonloppuina Kuopiossa ja Seinäjoella yhdessä Lumilauantain ja Kuntokeikkatapahtuman kanssa. Seminaareihin osallistui yhteensä noin 60 osallistujaa. VAU:n jäsenyys mahdollistaa Seuratuen yhdistyksille Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) katsannossa VAU:n jäsenyhdistykset rinnastetaan urheiluseuroihin, joten VAU:n jäsenyhdistykset voivat hakea ministeriön tarjoamia tukimuotoja. Helsingin Invalidien Yhdistys (HIY), Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset (HUN) ja Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistys (HUMS) saivat OKM:n myöntämää Seuratukea euroa Hattutemppuyhteishankkeeseensa. Hankkeen tarkoitus on lisätä liikuntamahdollisuuksia yhdistysten jäsenille. Yhdistykset palkkasivat hankkeeseen yhteisen liikuntakoordinaattorin. Urheiluseurat innostuvat vammaisurheilusta VAU on tehnyt yhteistyötä liikunnan aluejärjestöjen kanssa oman aluehankkeen puitteissa. Aluejärjestöjen kautta on tarjottu VAU:n työpajakoulutuksia ja VAU on osallistunut aluejärjestöjen seurailtoihin tuoden tapaamisiin kaikille avoimen seuratoiminnan sisältöä. Liikunnan aluejärjestöjen kautta järjestettiin yhteensä 11 VAU-työpajakoulutusta ja kaksi lasten kokonaiskehitystä tukevan liikunnan Sherborne-koulutusta. 9

10 VAMMAISKILPA- JA -HUIPPU-URHEILUN KEHITTÄMINEN Kolmivuotissuunnitelma: VAU tarjoaa jokaiselle vammaisurheilijalle mahdollisuuden menestyä kehittämällä vammaiskilpa- ja huippu-urheilua. Toimivat olosuhteet ja polut vammaisurheilun pariin luovat pohjan vammaisurheilijoiden ja toimijoiden menestymiseen. VAU on tukena vammaisurheilijan polulla VAU on toiminut kehityskumppanina lajiliitoille ja urheiluseuroille vammaisurheilijan polun eri vaiheissa. Polun alkupäässä nuorille ja uusille vammaisurheilijoille on tarjottu mahdollisuuksia tutustua eri lajeihin ja pyritty löytämään seura, jossa harrastusta voi jatkaa. Urheiluseuroille ja lajiliitoille on räätälöity koulutuskokonaisuuksia toimintojen kehittämiseksi. VAU:n alla toimivista lajeista maalipallossa, pyörätuolirugbyssa ja bocciassa aloitettiin valmennustoiminta urheiluakatemioiden alaisuudessa. Akatemiatietoisuutta on jaettu eri lajeille ja yksittäisille urheilijoille. Integraatiotyötä jalostettiin Suomalaisen liikuntakulttuurin työnjako on selkiytynyt ja vammaisurheilu on luonteva osa Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön, valmennuskeskusten, lajiliittojen ja urheiluseurojen toimintaa. Lajeille järjestettiin yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean kanssa integraatioseminaari. VAU toimii kehityskumppanina uusien integraatioon tähtäävien vammaisurheilulajien kanssa. Lajiliittointegraatioiden toteutumista on seurattu ja arvioitu. Uimaliiton Ippe Natunen (vas.), Ampumaurheiluliiton Per-Åle Lindell, VAU:n Hannele Pöysti ja Paralympiakomitean Kimmo Mustonen lajiliittojen integraatioseminaarissa. 10

11 Suomi ja Iso-Britannia kohtasivat Pajulahti Games -kilpailutapahtuman istumalentopalloturnauksessa. Vammaisurheilulajien toiminta kehittyi Vuosi 2014 käynnistyi Pajulahti Games -kilpailutapahtumalla. Neljättä kertaa järjestetty kansainvälinen kilpailu keräsi viiteen lajiin yhteensä 210 urheilijaa 16 eri maasta. Lajeina olivat maalipallo, istumalentopallo, sokkopingis, yleisurheilu ja judo. Vuoden päätapahtuma oli kesällä Espoossa järjestetyt maalipallon MM-kilpailut. Kilpailuihin osallistui 20 maata ja kolme parasta joukkuetta niin miesten kuin naisten sarjasta saavuttivat paikan vuoden 2016 Rio de Janeiron paralympialaisiin. Yksi Rion paikan varmistaneista oli Suomen miesten joukkue, joka voitti MM-hopeaa. Kansainvälisen kilpailutoiminnan muita päätapahtumia olivat eri lajien ja eri vammaryhmien arvokilpailut eri puolilla maailmaa. Suomalaisurheilijat menestyivät kilpailuissa hyvin, sillä mitaleita saavutti yhteensä 97 urheilijaa 16 eri arvokilpailussa. Kansallisella tasolla SM- ja Special Olympics -kilpailuja järjestettiin yhteistyössä lajiliittojen ja urheiluseurojen kanssa. VAU:n toimesta järjestettiin kilpailut niissä lajeissa, joissa VAU toimii lajiliittona. Vuoden 2014 aikana järjestettiin SM-kilpailut yhteensä 22 lajissa ja niihin osallistui yhteensä urheilijaa. Lajien toimintaresurssit ohjattiin vammaishuippu-urheilulajeissa Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kriteerien mukaisesti ja muissa lajeissa VAU:n tukijärjestelmän kriteerien mukaisesti. Valmentajien ja toimijoiden osaamista lisättiin järjestämällä pyörätuolia käyttävien urheilijoiden voima- ja nopeusvalmennusseminaari. Luokittelujärjestelmän kehittämistä Suomessa jatkettiin yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean kanssa. Lajeissa järjestettiin tuomariklinikoita ja lajeihin koulutettiin luokittelijoita. 11

12 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUTEEN VAIKUTTAMINEN Kolmivuotissuunnitelma: VAU ottaa vastuuta lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttamisesta. Jo nuorena omaksuttu liikunnallinen elämäntapa on tärkeää ja voi ehkäistä syrjäytymistä. Sporttiklubi on toimiva tiedonvälitys- ja edunvalvontakanava VAU:n asiantuntijarooli erilaisissa vammaisten lasten palveluja ja edunvalvontaa toteuttavissa verkostoissa vahvistui. VAU koordinoi liikunnan aluejärjestöjen lasten liikunnan kehityshanketta sekä osallistui valtakunnallisen perheliikuntaverkoston toimintaan ja Valon lasten liikunnan verkostojen toimintaan. Erityistä tukea tarvitseville lapsille suunnattuja Sporttiskerhoja toimii 51 kolmellakymmenelläyhdellä paikkakunnalla. Alueellisia Lumilauantai-tapahtumia järjestettiin viisi ja Sporttitoreja kolme. Sporttiklubi on valtakunnallisesti tunnettu tiedonvälityskanava VAU:n tarjonnasta liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille alle 19-vuotiaille lapsille ja nuorille. Sporttiklubin tiedotusrinkiin kuului vuoden 2014 lopussa 683 lasta ja nuorta. Aluejärjestöjen kanssa järjestettiin 16 kaikille avointa liikuntaleiriä Liikunnan aluejärjestöt järjestivät yhteensä 16 kaikille avointa liikuntaleiriä, joiden noin osallistujasta suuri osa pääsi tutustumaan vammaisurheilun sovellutuksiin. Nuoren omalla lähialueella järjestettävät monipuoliset liikuntaleirit tarjosivat matalan kynnyksen startin liikkujaksi 97 erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. VAU:n leirityöntekijä koordinoi kokonaisuutta ja auttoi järjestelyissä. VAU avaa polkua vammaisurheilijaksi ja toimijarooleihin Junior Games -kisat ovat erityisopetukseen otettujen ja tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikunnalliset karnevaalit ja samalla kilpaurheilusta kiinnostuneiden ensiaskel vammaisurheilijan polulla. Kevään kilpailuihin Kuortaneelle osallistui 89 ja syksyn kisoihin Jyväskylään 355 lasta ja nuorta. Nuorten vammaisurheilijoiden mahdollisuuksia edistettiin tiivistämällä lajiliittoyhteistyötä, osallistumalla Suomen Paralympiakomitean koordinoimaan urheiluakatemiahankkeeseen ja NIFU-leirille sekä järjestämällä lajileirien ohella vammaisurheilulajien tapahtumia ja esittelyitä. VAU myönsi yhteensä euroa Treeni-tukea lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen eri lajien seuroille ja muille lajitoimijoille. VAU:n Nuori toimija -koulutus on sisääntuloväylä vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville nuorille vammaisurheilun toimijoiksi. Nuori toimija -koulutuksiin osallistui kaikkiaan 29 nuorta, joista 13 uusia. Nuoret toimijat osallistuivat avustajina maalipallon MM-kilpailuihin ja Junior Games -kisojen oheistapahtumiin. 12

13 Junior Games -syyskisoihin Jyväskylässä osallistui yli 350 lasta ja nuorta eri puolilta Suomea. Paras kannustus -kiertopalkinnon voitti Ruskeasuon koulu Helsingistä. 13

14 VAU PITÄÄ VAMMAISEN LIIKKUJAN PUOLTA JA KEHITTÄÄ TOIMINTAANSA VAU toimii integraatioprosessien koordinaattorina Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden osallistumismahdollisuuksia yleiseen liikuntaa vauhditettiin kehityshankkeilla, seurannalla ja Suomen Paralympiakomitean kanssa tehdyllä lajiliittojen konsultoinnilla. Kehityshankkeista keskeisin on VAU:n aluehanke, jota vuonna 2014 tehtiin yhteistyössä kahdeksan liikunnan aluejärjestön kanssa. Hankkeessa toteutettiin vammaisurheiluun ja -liikuntaan liittyviä koulutuksia, tuettiin aluejärjestöjen leirityötä ja toteutettiin urheiluseurojen seurantaa. Lajiliittojen integraation prosesseja vauhditettiin järjestämällä Suomen Paralympiakomitean kanssa yhteistyötapaamisia ja käynnistämällä integraation tilaa koskeva selvitystyö. Lisäksi VAU osallistui VLN:n erityisliikunnan arviointia koskevaan kehittämiseen. Yhteistyöllä kohti visiota VAU:n luottamus- ja toimihenkilöt osallistuivat aktiivisesti sekä kotimaisten että kansainvälisten yhteistyöverkostojen toimintaan ja tapaamisiin. Kansainvälisiin luottamustoimiin saatiin lisää suomalaisia asiantuntijoita. VAU osallistui partnerina Itä-Suomen Liikuntaopiston hallinnoimaan ENPIhankkeeseen, jonka tavoitteena oli lisätä hyvinvointia Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan alueella. Hankkeen asiantuntijoina toimivat VAU:n Anu Hämäläinen ja Aija Saari. VAU oli mukana järjestämässä kansallisia Erityisliikunnan päiviä, jotka ovat alan suurin kotimainen tapahtuma ja jotka keräävät yhteen valtakunnalliset päättäjät, kolmannen sektorin ja kuntien viranhaltijat. VAU osallistui Valon ja Paralympiakomitean vuosikokoukseen ja Olympiakomitean valtuuskunnan kokouksiin sekä Urheilutyönantajien, Liikuntatieteellisen Seuran ja Liikunnan Kehitysyhteistyö LII- KE ry:n kokouksiin ja koulutuksiin. VAU oli mukana Jyväskylässä kerran neljässä vuodessa järjestettävissä Erityisliikunnan päivissä. 14

15 VAU on haluttu koulutuskumppani VAU-työpaja- ja Sherborne-koulutuksia järjestettiin paitsi tilauskoulutuksina eri oppilaitoksille myös yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. VAU-työpajoja ja näistä koostuvia laajempia Vammaisliikunnan ABC-koulutuksia järjestettiin yhteensä 19 ja ne tavoittivat noin 270 osallistujaa. Sherborne-koulutuksia järjestettiin 10 ja niihin osallistui yhteensä 140 osallistujaa. Lisäksi järjestettiin Suomen psykomotoriikkayhdistyksen kanssa toista kertaa yhteinen Sherbornea ja psykomotoriikkaa -seminaari, joka keräsi 65 osallistujaa Tampereelle. Aluehankkeen puitteissa toteutettiin erityisesti liikunnan aluejärjestöjen kouluttajille suunnattu kouluttajakoulutus elokuussa Jyväskylän Erityisliikunnan päivien yhteydessä. Kouluttajakoulutukseen osallistui 22 henkilöä. Myös Motoasemat-kouluttajille järjestettiin kouluttajakoulutus. VAU oli aktiivisesti mukana valtakunnallisissa valmennuksen, valmentajakoulutuksen ja seuratoiminnan kehittämisprosesseissa. Osallistuttiin esimerkiksi Olympiakomitean koordinoimiin valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tapaamisiin, joissa myös esiteltiin vammaisurheiluvalmennukseen keskittyvä VAU-työpaja. Valon seurakehittäjäpäivillä jaettiin tietoa VAU:n erilaisista tukimuodoista seuroille. Tietoisuutta osaamisen kehittämiseen suunnatusta Ahos-apurahasta pyrittiin lisäämään myös urheiluseurojen ja lajiliittojen suuntaan. Ahos-apurahaa jaettiin vuonna 2014 yhteensä reilut euroa, kaikkiaan 26 hakijalle tai hakijaryhmälle. Apurahan hakukriteereistä neuvoteltiin Ahos-säätiötä hallinnoivan Suomen Punaisen Ristin kanssa ja kriteerejä muokattiin kentän tarpeita entistä paremmin palvelevaan suuntaan. VAU on vammaisurheilun arvostettu viestintäosaaja Viestinnän vuoden 2014 suurin mullistus oli VAU:n Vammaisurheilu.fi -verkkopalvelun uusiminen. Uusittu verkkopalvelu starttasi toimintansa syys-lokakuun vaihteessa. Sivusto päivitettiin vastaamaan 2010-luvun verkonkäytön tarpeita mm. mobiiliyhteensopivuuden osalta. Saavutettavuustekijöistä ei tingitty uudistuksen yhteydessä: uusi verkkopalvelu on entistä selkeämpi ja helppokäyttöisempi. Vammaisurheilu & -liikunta -lehti ilmestyi viisi kertaa vuodessa levikin ollessa n Lehti ilmestyy saavutettavuussyistä useassa formaatissa: painettuna lehtenä, Daisy-äänitelehtenä, Luetusjulkaisuna, pdf-näköislehtenä sekä html-muodossa. Vuonna 2014 otettiin käyttöön myös verkossa helposti selailtava Issuu-näköislehti. VAU:n viestintä painottui entistä enemmän sosiaaliseen mediaan, lähinnä Facebookiin ja Twitteriin. Viestintäyhteistyö eri sidosryhmien kanssa oli tiivistä. Tapahtumaviestinnän osalta merkittävin panostus oli Espoon maalipallon MM-kilpailut, jonka medianäkyvyys oli Suomessa järjestettyjen vammaisurheilukilpailujen osalta ennennäkemätön, kiitos erityisesti Ylen panoksen. Tiedotteita kilpailuista, tapahtumista ja ajankohtaisista aiheista lähetettiin tiedotusvälineille ja sidosryhmille vuoden aikana noin 60. Belgiassa syyskuussa järjestetyistä Special Olympics Euroopan Kesäkisoista laadittiin tilauksesta valmiita artikkeleita eri tiedotusvälineille, mikä kasvatti tapahtuman näkyvyyttä erityisesti maakunnissa. 15

16 Special Olympics Finland Special Olympics -toimintaa laajennettiin vuoden aikana. Toukokuussa Kisakallion Urheiluopistolla järjestettiin ensimmäistä kertaa matalan kynnyksen Special Olympics -karnevaalit, jotka keräsivät eteläisen Suomen alueelta satoja osallistujia. ALPs-urheilijat olivat mukana tapahtumassa ohjaajina yhdessä lajivalmentajien ja Kisakallion opiskelijoiden kanssa. Lajien kehittämistyötä jatkettiin yhdessä lajiliittojen ja aktiivisten seurojen kanssa. Suomi osallistui Euroopan jalkapalloviikkoon sekä koripalloviikkoon. Vuoden lopulla Varala-tiimi järjesti kansainväliset Special Olympics -taitoluistelukilpailut Tampereella osana Santa Claus -luistelukilpailuja. Suomen joukkue osallistui syksyllä Antwerpenissa järjestettyihin Euroopan Kesäkisoihin. Vuoden aikana aloitettiin myös valmistautuminen vuonna 2015 järjestettäviin Los Angelesin Kesämaailmankilpailuihin. Euroopan järjestöjen yhteinen Leadership Seminar järjestettiin marraskuussa Maltalla, jossa urheilijaedustajana Suomea edusti Kai Koljonen, tukihenkilönä Timo Pelkonen sekä ohjelman edustajana Riikka Juntunen. Kokouksessa Riikka Juntunen valittiin Leadership Councilin puheenjohtajaksi. Myös pohjoismaiden yhteinen kokous järjestettiin Maltalla kokouksen yhteydessä. Timo Pelkonen toimi Special Olympics Sport Directorina 29.8 asti, jolloin Elina Ahtiainen palasi töihin. Vammaisurheilun ja -liikunnan markkina-arvo kasvaa Vammaisurheilun näkyvyys on ollut nousussa jo jonkin aikaa ja kesällä 2014 Espoossa järjestetyt maalipallon MM-kilpailut saivat positiivisen vastaanoton mediassa. Yle näytti kisojen miesten loppuottelun suorana lähetyksenä televisiossa ja yli puolet kisojen otteluista suorana Yle Areenassa. Vammaisurheilun markkina-arvo kasvaa hiljalleen, mutta yhteistyökumppanien rahoittama osuus VAU:n toiminnasta on silti pieni vammattomien urheiluun verrattuna. Yhteistyökumppanuudet keskittyvät toistaiseksi pääosin tapahtumiin. 16 Yle televisioi maalipallon MM-kilpailujen loppuottelun suorana lähetyksenä. Selostajana Jouko Vuolle (vas.) ja kommentaattorina Tuomas Törrönen.

17 Suomesta osallistui 35 urheilijan joukkue Belgian Antwerpenissa järjestettyihin Special Olympics Euroopan Kesäkisoihin. Kuvassa jalkapalloilija Sanna Forsström. 17

18 VUOSIKERTOMUS 2014 LIITTEET LUOTTAMUSHENKILÖT Valtuuston jäsenet 2014 Markku Möttönen (pj) Iiro Auterinen Marina Baarman Olavi Elomäki Tuija Helander Päivi Helminen Juho Hiltunen Hannu Huovinen Tarja Hänninen Olavi Härkönen Varpu Eteläniemi Martti Kujanpää Seija Lehikoinen Jussi Lotvonen Risto Näpänkangas Hannu Ouvinen Sari Rautio Elina Sagne-Ollikainen Markku Suominen Timo Tyynilä Vantaa Helsinki Helsinki Imatra Eura Raisio Rovaniemi Lahti Rovaniemi Lappeenranta Hyvinkää Vaasa Kontiolahti Oulu Vaala Espoo Hämeenlinna Helsinki Tampere Helsinki Varajäsenet Pauli Viertonen Pori 2. Eero Mäki Eura 3. Johanna Räisänen Tampere 4. Jukka Nurmi Littoinen Hallituksen jäsenet Pekka Hätinen (pj) Helsinki Allan Pynnönen Jyväskylä Harri Ivonen Tampere Minna Kejonen Kouvola Marko Suhonen Mikkeli Erkki Lönnrot Helsinki Ilkka Vass Espoo Harri Saarikoski Helsinki Riikka Juntunen (sihteeri) VAU 18

19 TOIMIHENKILÖT Hallinto, talous ja järjestötoiminta Toiminnanjohtaja Riikka Juntunen Toimistosihteeri (talousasiat ja laskutus) Anu Boman Toimistosihteeri (toimistoasiat) Viivi Kuja-Kyyny Toimistoapulainen Pertti Wallenius Viestintä Tiedottaja Lauri Jaakkola SOLIA Apuvälineneuvoja Jukka Parviainen Tutkimus, kehitys ja koulutus Tutkimuspäällikkö Aija Saari Koulutuskoordinaattori Piia Korpi Tapahtumakoordinaattori Tiina Siivonen (poissa alkaen) Lasten ja nuorten toiminta Nuorisotoiminnan suunnittelija Anu Hämäläinen Oto-liikunnanohjaaja Nina Peltonen Kilpa- ja huippu-urheilu Toimialapäällikkö Hannele Pöysti Lajikoordinaattori Elina Ahtiainen ( lähtien) Lajikoordinaattori Harri Lindblom Lajikoordinaattori Petri Räbinä Lajikoordinaattori Timo Pelkonen 19

20 Harrasteliikunta ja aluetyö Toimialapäällikkö Teemu Lakkasuo Aluetoiminnan suunnittelija (pohjoinen alue) Jarno Saapunki Alueelliset yhteyshenkilöt Jarmo Koivisto (pohjoinen alue) Sari Kuivas (pohjoinen alue) Maarit Kaari (läntinen alue) Jarno Jokela (läntinen alue) TYÖRYHMÄT JA JAOSTOT Kilpailu- ja sääntövaliokunta Kimmo Aalto Juha-Pekka Konttinen (pj) Kari Räsänen Hannele Pöysti Harrasteliikunnan työryhmä Minna Kejonen (pj) Sari Kivimäki Teemu Lakkasuo Varpu Eteläniemi Toni Piispanen SOLIA:n ohjausryhmä Teemu Lakkasuo (pj) Riikka Juntunen Antti Tulasalo Osku Kuutamo Katja Saarinen Riitta Samsten Jukka Parviainen Työvaliokunta Pekka Hätinen (pj) Erkki Lönnrot Riikka Juntunen KANSALLISET JÄSENYYDET - Liike ry. - Liikuntatieteellinen Seura ry. - Suomen Olympiakomitea ry. - Suomen Paralympiakomitea ry. - Urheilutyönantajat ry. - Valo ry. KANSAINVÄLISET JÄSENYYDET 20 Elinsiirron saaneet - World Transplant Games Federation - European Transplant and Dialysis Sport Federation Kehitysvammaiset - International Federation for sport for paraathletes with an intellectual disability INAS - International Athletic Association for Persons with Down Syndrome IAADS - Special Olympics Liikuntavammaiset - Celebral Palsy International Sports & Recreation Association CPISRA - International Wheelchair & Amputee Sports Federation IWAS - Boccia International Sports Federation BISFed - International Wheelchair Rugby Federation IWRF - European Committee Volleyball for Disabled ECVD - World Organization Volleyball for Disabled WOVD Näkövammaiset - International Blind Sports Federation IBSA - International Braille Chess Association IBCA

Yhdessä ja erikseen Polkuja urheilun ja liikunnan maailmaan

Yhdessä ja erikseen Polkuja urheilun ja liikunnan maailmaan Yhdessä ja erikseen Polkuja urheilun ja liikunnan maailmaan Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry VAU suunnittelee, toteuttaa ja kehittää liikunta-, näköja kehitysvammaisten henkilöiden sekä elinsiirtoväen

Lisätiedot

Lauri Jaakkola, lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi

Lauri Jaakkola, lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi V SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2013 4 År 2013 5 Järjestötoiminta 6 Esteettömyys ja saavutettavuus painopistealueina 6 Meitä on monta! 6 Valtuusto kokoontui Helsingissä 6 Henkilöstö toiminnan voimavarana 6 VAU

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liitteet 18. Toimittaja: Taitto: Julkaisija: Lauri Jaakkola,

SISÄLLYSLUETTELO. Liitteet 18. Toimittaja: Taitto: Julkaisija: Lauri Jaakkola, V SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2014 4 År 2014 5 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6 Valtakunnallista vaikuttamistyötä 6 Voimaa paikalliselta tasolta 6 Valtuusto kokoontui ja esitti liittymistä Valoon

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

VAU:n jäsenposti. Joulukuu 2012

VAU:n jäsenposti. Joulukuu 2012 VAU:n jäsenposti Joulukuu 2012 JÄRJESTÖTOIMINTA 2 Henkilöstömuutoksia VAU:n toimistolla 2 Tilastotietoja kerätään taas vuodenvaihteessa 2 Jäsenistön yhteystiedot päivitetään tiedonkulun helpottamiseksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 2016

Liikunnan aluejärjestöt 2016 2016 Yhdessä enemmän 1 Liikunnan aluejärjestöjen toiminnan lähtökohta ja perustehtävä Liikunnan aluejärjestöjen toimintaa ovat ohjanneet vahvasti Opetus-ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehdyt tulossopimukset.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit

Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit Aija Saari Tutkimuspäällikkö, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry aija.saari@vammaisurheilu.fi VAMMAISUUDEN KAKSI MALLIA/ FILOSOFIAA Medikaalinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4

Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4 År 2015: Jämlika möjligheter som mål 5 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6 VAU:n visio 2021 6

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan koko sen matkalta 3. Osaamista

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016 10.12.2015 Suomen Olympiakomitean Huippuurheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippuurheilun tehostamistukipäätökset 2016 Yleiset lähtökohdat: Kesäolympiadilla 2013 2016 käytössä olevat

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2013 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2013 687/12.01.06/2013 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Finnish Sports Association of Persons with Disabilities VAU 25.3.2017 23:50 ISTUMALENTOPALLON SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA 2016-2017 THE SERIES REPORT OF SITTING

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Finnish Sports Association of Persons with Disabilities VAU 30.4.2017 0:10 ISTUMALENTOPALLON LOPULLINEN SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA 2015-2016 THE FINAL SERIES REPORT

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa Valeria Denisenko, Petroskoin pedagogisen opiston johtaja PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Pietarin valtiollisen

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Finnish Sports Association of Persons with Disabilities VAU 21.3.2016 23:55 ISTUMALENTOPALLON SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA 2015-2016 THE SERIES REPORT OF SITTING

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Special Olympics -toiminta 16 Monien mahdollisuuksien toimintaa 16

SISÄLLYSLUETTELO. Special Olympics -toiminta 16 Monien mahdollisuuksien toimintaa 16 V SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2016 4 År 2016 5 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6 Apurahat ja stipendit tulevat tarpeeseen 6 Liittovaltuusto ja hallitus kokoontuivat 6 VAU:n organisaatio 7 Talous

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Kaikille avoin liikunta - ohjelma

Kaikille avoin liikunta - ohjelma Kaikille avoin liikunta - ohjelma Suomessa on jo kauan tehty nk. erityisryhmien, vammaisurheilun ja lajiliittojen välistä yhteistyötä: A. Perinteinen tiettyä vammaryhmää/ vammaisurheilulajia koskeva yhteistyö.

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Finnish Sports Association of Persons with Disabilities VAU 30.3.2015 11:04 ISTUMALENTOPALLON SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA 2014-2015 THE SERIES REPORT OF SITTING

Lisätiedot

Erityisliikunta ja vammaisurheilu seuroissa. Aija Saari 29.10.2015

Erityisliikunta ja vammaisurheilu seuroissa. Aija Saari 29.10.2015 Erityisliikunta ja vammaisurheilu seuroissa Aija Saari 29.10.2015 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 Vastaajaseurojen perustiedot 4 2 Seurojen järjestämä erityisliikunta 6 3 Toiminnan esteet: Ohjaajien, markkinoinnin

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON LOPULLINEN SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA No

ISTUMALENTOPALLON LOPULLINEN SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA No 9.4.2016 19:12 Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Finnish Sports Association of Persons with Disabilities VAU ISTUMALENTOPALLON LOPULLINEN SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA 2015-2016 THE FINAL SERIES REPORT

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 SBL:n hallitus on hyväksynyt SM-kilpailut ajalle 1.1.-31.7.2014 sitovasti. Loput vuoden 2014 SM kilpailut hallitus vahvistaa sitovasti maaliskuun

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

VALMENNUSJÄRJESTELMÄ. 1 Taustaa. 2 Valmennusjärjestelmän valinnat ja tavoite

VALMENNUSJÄRJESTELMÄ. 1 Taustaa. 2 Valmennusjärjestelmän valinnat ja tavoite 1 Taustaa 2000-luku on ollut muutosten aikaa suomalaisessa urheilujärjestökentässä yleisesti ja myös suomalaisessa vammaisurheilussa. Vuonna 2010 aloitti toimintansa neljän diagnoosipohjaisen vammaisurheilujärjestön

Lisätiedot

Valittiin sihteeriksi Suvi Blechschmidt ja puheenjohtajaksi Lasse Pakarinen.

Valittiin sihteeriksi Suvi Blechschmidt ja puheenjohtajaksi Lasse Pakarinen. PÖYTÄKIRJA ISTUMALENTOPALLON YLEISKOKOUS 2012 Aika: Lauantai 18.8.2012 klo 12.45-14.58 Paikka: Läsnä: Pajulahden Urheiluopisto, Nastola Timo Herranen (KSI), Pekka Kiiski (KSI), Anne Korhola (ESI), Satu

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Special Olympics -toiminta 16 Monien mahdollisuuksien toimintaa 16

SISÄLLYSLUETTELO. Special Olympics -toiminta 16 Monien mahdollisuuksien toimintaa 16 V SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2016 4 År 2016 5 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6 Apurahat ja stipendit tulevat tarpeeseen 6 Liittovaltuusto ja hallitus kokoontuivat 6 VAU:n organisaatio 7 Talous

Lisätiedot

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila Maastohiihdon ajankohtaiset Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö Sisällys 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SARJAKIRJA

ISTUMALENTOPALLON SARJAKIRJA 1 ISTUMALENTOPALLON SARJAKIRJA 2017 2018 Istumalentopallossa pelataan kaudella 2017-18 miesten SM-sarja, naisten SM-turnaus, ykkössarja, Suomen Cup-turnaus ja veteraanien miesten M50 sekä naisten N40 sarjojen

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät 1(8) Salon kaupungin palkitsemisohje Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät Kh 12.1.2015 12 2(8) Salolaisten taiteilijoiden, taitelijaryhmien, yksilöurheilijoiden ja urheilujoukkueiden

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Karoliina Autio, synt. 24.1.1996, karate SM 3. kata naiset. Tiia-Liina Aavisto, synt. 23.11995, karate SM 1. kata naiset MM 2.

Karoliina Autio, synt. 24.1.1996, karate SM 3. kata naiset. Tiia-Liina Aavisto, synt. 23.11995, karate SM 1. kata naiset MM 2. Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2014 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2014 644/12.04.03/2014 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011 SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1(6) Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintakertomus 2011 Versio 1.0H Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2(6) Sisällysluettelo 1 KILPAILUT... 3 1.1

Lisätiedot

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET www.slideproject.com Tj-aamukahvit 15.12.2015 Kati Lehtonen, LIKES Jarmo Mäkinen, KIHU Mäkinen, Lämsä, Aarresola, Frantsi, Vihinen, Laine, Lehtonen & Saari 2015. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Miehet halli päiväys tulos ka. sarjat 2s. Pasi Uotila Ailec, Helsinki Tali 1.10.2006 600 300,0 300 300 Toni Laine Räme, Lohja Kupittaa 9.3.2007 600 300,0 300

Lisätiedot

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä Toimintakertomus vuodelta 2015 Yleistä Ylivieskan Kuula, vuonna 1909 perustettu yleisseura. Urheiluseuran toiminta on vilkasta ja valtakunnallisesti tunnustettua. Toiminta painottui eri jaostojen järjestämiin

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Finnish Sports Association of Persons with Disabilities VAU 4.3.2017 23:38 ISTUMALENTOPALLON SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA 2016-2017 THE SERIES REPORT OF SITTING VOLLEYBALL

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Finnish Sports Association of Persons with Disabilities VAU 15.1.2017 12:56 ISTUMALENTOPALLON SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA 2016-2017 THE SERIES REPORT OF SITTING

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry LOPULLINEN ISTUMALENTOPALLON SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry LOPULLINEN ISTUMALENTOPALLON SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Finnish Sports Association of Persons with Disabilities VAU LOPULLINEN ISTUMALENTOPALLON SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA 2010-2011 THE FINAL SERIES REPORT OF SITTING

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

T O I M I N TA S U U N N I T E L M A

T O I M I N TA S U U N N I T E L M A T O I M I N TA S U U N N I T E L M A 2 0 1 4 Sisällysluettelo Vuosi 2014: Yhdessä kohti visiota 4 År 2014: Tillsammans mot visionen 5 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6 VAU:n visio 2021 6 Liikkumisen

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

!!! Vammaisurheilu halli-sm, Porin Karhuhalli, 20.2.2010, 1/8. M 60 m Näkövammaiset T13! Ruslan Ramazanov T13! Kenttäurheilijat 58!

!!! Vammaisurheilu halli-sm, Porin Karhuhalli, 20.2.2010, 1/8. M 60 m Näkövammaiset T13! Ruslan Ramazanov T13! Kenttäurheilijat 58! Vammaisurheilu halli-sm, Porin Karhuhalli, 20.2.2010, 1/8 M 60 m Näkövammaiset T13! Ruslan Ramazanov T13! Kenttäurheilijat 58! DNS M 200 m Näkövammaiset B4 1.! Vili Laukkanen! Keski-Uusimaan Urheilijat!

Lisätiedot

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 9 1 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Jalkapallo Pyöräily Uinti Juoksulenkkeily Hiihto 217 18 166 149 147 Muutoksia eri lajien harrastajien lukumäärissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttaminen 14 Sporttiklubi levittää tietoa sekä liikuttaa lapsia ja nuoria 14.

Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttaminen 14 Sporttiklubi levittää tietoa sekä liikuttaa lapsia ja nuoria 14. V SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2015 4 År 2015 5 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6 Vaikuttamistyötä verkostoissa 6 Osaamista ja aktiivisuutta paikalliselta tasolta 6 Liikuntamaasta ideoita ja kannustusta

Lisätiedot

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT TAMMIKUU 2009 VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI 1 2 OP 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suonenjoki ralli - HRT Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K 12 13 14 15 16

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Finnish Sports Association of Persons with Disabilities VAU 30.5.2014 23:53 ISTUMALENTOPALLON LOPULLINEN SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA 2013-2014 THE FINAL SERIES REPORT

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEAN TARKOITUS Suomen Paralympiakomitea ry. (PARA) toimii Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) jäsenjärjestönä Suomessa ja se vastaa vammaishuippu-urheilun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn 27.11.2015 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN

Lisätiedot

Yhteenveto VAU-strategian arviointikyselyn tuloksista

Yhteenveto VAU-strategian arviointikyselyn tuloksista 1 Aija Saari 5.5.2017 Yhteenveto VAU-strategian arviointikyselyn tuloksista VAU:n strategiaa koskeva arviointikysely lähetettiin VAU:n jäsenille ja sidosryhmille maaliskuun lopussa ja vastausaikaa oli

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot