SISÄLLYSLUETTELO. Liitteet 18. Toimittaja: Taitto: Julkaisija: Lauri Jaakkola,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Liitteet 18. Toimittaja: Taitto: Julkaisija: Lauri Jaakkola, lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi"

Transkriptio

1 V

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi År Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6 Valtakunnallista vaikuttamistyötä 6 Voimaa paikalliselta tasolta 6 Valtuusto kokoontui ja esitti liittymistä Valoon 6 Toimiston organisaatio uudistettiin 6 Tiukkaa talouden tasapainottamista 7 Liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittäminen esteettömiksi ja saavutettaviksi 8 VAU on suomalaisen liikuntakentän esteettömyysosaaja 8 SOLIA on lähellä asiakkaita 8 Vammaisurheilun ja -liikunnan kehittäminen seura- ja yhdistystoiminnassa 9 VAU:n jäsenyhdistysten osaaminen lisääntyy 9 VAU:n jäsenyys mahdollistaa Seuratuen yhdistyksille 9 Urheiluseurat innostuvat vammaisurheilusta 9 Vammaiskilpa- ja -huippu-urheilun kehittäminen 10 VAU on tukena vammaisurheilijan polulla 10 Integraatiotyötä jalostettiin 10 Vammaisurheilulajien toiminta kehittyi 11 Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttaminen 12 Sporttiklubi on toimiva tiedonvälitys- ja edunvalvontakanava 12 Aluejärjestöjen kanssa järjestettiin 16 kaikille avointa liikuntaleiriä 12 VAU avaa polkuja vammaisurheilijaksi ja toimijarooleihin 12 VAU pitää vammaisen liikkujan puolta ja kehittää toimintaansa 14 VAU toimii integraatioprosessien koordinaattorina 14 Yhteistyöllä kohti visiota 14 VAU on haluttu koulutuskumppani 15 VAU on vammaisurheilun arvostettu viestintäosaaja 15 Special Olympics Finland 16 Vammaisurheilun ja -liikunnan markkina-arvo kasvaa 16 Liitteet 18 Toimittaja: Taitto: Julkaisija: Kuvat: Painopaikka: Lauri Jaakkola, Lauri Jaakkola, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Radiokatu 20, 5. krs, Helsinki, puh , fax (09) , Lauri Jaakkola, Nina Jakonen, Maiju Torvinen Edita Prima Oy, Helsinki 3

4 VUOSI 2014 Vuonna 2014 tuli täyteen viisi vuotta VAU:n perustamisesta ja 20 vuotta vammaisurheilujärjestöjen perustaman Suomen Paralympiakomitean synnystä. Molempien järjestöjen tavoitteena on vammaisurheilun ja -liikunnan elinvoimaisuuden sekä osaamisen ja asiantuntijuuden lisääminen suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Organisoidun vammaisurheilun historia ulottuu Suomessa usean vuosikymmenen taakse ja näitä vuosikymmeniä juhlistettiin keväällä Vammaisurheilun viisi vuosikymmentä -juhlaseminaarissa. Seminaarissa esille nousi, että vammaisurheilu ja -liikunta on aina elänyt ajassaan ja tarttunut haasteisiin, vaikka se ei aina ole ollut helppoa. Vuoden aikana juhlittiin myös koululaiskisojen 25-vuotista taivalta. Nykyään Junior Games -nimellä kisattavat matalan kynnyksen kilpailut ovat monelle se ensimmäinen paikka, jossa numerolapun saa laittaa rintaan ja jossa saa mitata omaa osaamistaan. Tätä työtä VAU jatkaa myös tulevaisuudessa. Kilpa- ja huippu-urheilun osalta vuoden alun Pajulahti Games onnistui mainiosti ja toimi osaltaan virittäjänä Espoossa järjestettyihin maalipallon MM-kilpailuihin. Suomalaiset urheilijat osallistuivat myös lukuisiin arvokilpailuihin maailmalla, joista suurimpina elinsiirtoväen kahdet EM-kilpailut sekä Special Olympics Euroopan Kesäkisat Antwerpenissa. Harrasteliikunnan talviset Lumilauantait houkuttelivat talviliikunnan pariin kaiken ikäisiä eri puolilla Suomea ja Kuntokuu kannusti hyötyliikkumaan helmi- ja syyskuussa. Yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa järjestetyt Paikallista toimintaa! -seminaarit keräsivät erityisliikunnan ja vammaisurheilun toimijoita yhteen tarjoten mahdollisuuden hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä paikallisten verkostojen kehittämiseen. Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n välineet kiersivät tapahtumissa ja yksittäisillä käyttäjillä mahdollistaen matalan kynnyksen liikunnan harrastamisen ja kokeilun. Asiantuntija- ja vaikuttamistyössä keskityttiin liikuntapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivoihin, liikuntalain valmisteluun sekä vammaisurheilua koskevien integraation prosessien arviointiin. Lisäksi VAU osallistui asiantuntijaroolissa Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan arviointia koskevaan kehittämiseen. Liikunnan aluejärjestöjen kanssa toteutetussa kolmivuotisessa kehittämishankkeessa aluejärjestöjä tuettiin vammaisurheiluun ja -liikuntaan liittyvissä asioissa koulutuksen, leirityön ja neuvonnan keinoin. Lajiliittointegraatiota vietiin eteenpäin järjestämällä Suomen Paralympiakomitean kanssa yhteistyötapaamisia ja käynnistämällä integraation tilaa koskeva selvitystyö. Riikka Juntunen toiminnanjohtaja Pekka Hätinen hallituksen puheenjohtaja 4

5 ÅR 2014 År 2014 hade det gått fem år sedan VAU bildades och tjugo år sedan handikappidrottsorganisationerna tillsammans bildade Finlands Paralympiska kommitté. Båda organisationerna har som mål att stärka livskraften för handikappidrott och handikappmotion samt att utöka kunnandet och expertisen inom finländsk idrotts- och motionskultur. I Finland sträcker sig den organiserade handikappidrottens och handikappmotionens historia många årtionden tillbaka i tiden och dessa årtionden firades under vårens jubileumsseminarium Vammaisurheilun viisi vuosikymmentä. På seminariet framkom att handikappidrott och handikappmotion alltid har levt i tiden och antagit utmaningar, trots att det alla gånger inte varit lätt. Under årets lopp uppmärksammades också att tävlingarna med låg tröskel för skolelever funnits till i tjugofem års tid. Tävlingarna som numera ordnas under namnet Junior Games, är för många den första platsen där en nummerlapp får fästas på bröstet och där man får mäta sitt eget kunnande. Det här arbetet kommer VAU att fortsätta med också i framtiden. För tävlings- och toppidrottens del lyckades Pajulahti Games detta år ypperligt och sporrade för sin del VM-tävlingarna i goalball som ordnades i Esbo. Finländska idrottare deltog också i många stortävlingar runtom i världen. Till de viktigaste räknas de två Europamästerskapen för personer som genomgått amputationer och Special Olympics European Summer Games i Antwerpen. Inom ramen för fritidsmotion lockade de vintriga evenemangen Lumilauantait deltagare av alla åldrar till vintermotion runtom i Finland och motionsprojektet Kuntokuu uppmuntrade till nyttomotion i februari och september. Seminarierna Paikallista toimintaa!, som ordnades i samarbete med regionala aktörer, samlade ihop aktörer inom specialmotion och handikappidrott och erbjöd möjlighet att utbyta god praxis och att utveckla lokala nätverk. Utrustning från hjälpmedelsverksamheten för anpassad motion SOLIA (Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta) cirkulerade på evenemangen och hos de enskilda användarna och gjorde det möjligt att testa och utöva motion med låg tröskel. Inom ramen för expertis- och påverkansarbete fokuserades på riktlinjerna för framtidens motionspolitik, beredningen av motionslagen och utvärderingen av processer för en integrering av handikappidrotten. Dessutom deltog VAU i rollen av sakkunnig i Statens idrottsråd i utvecklingen av utvärderingen av specialidrotten. I det treåriga utvecklingsprojektet, som bedrevs med regionorganisationerna för idrott och motion, fick regionorganisationerna stöd i frågor om handikappidrott och handikappmotion genom utbildning, lägerarbete och rådgivning. Integreringen av grenförbunden vidareutvecklades genom att man tillsammans med Finlands Paralympiska kommitté ordnade samarbetsmöten och genom att man initierade ett utredningsarbete om integreringens tillstånd. Riikka Juntunen verksamhetsledare Pekka Hätinen styrelsens ordförande 5

6 SUOMEN VAMMAISURHEILU JA -LIIKUNTA VAU RY Valtakunnallista vaikuttamistyötä VAU:n kolmivuotiskauden ( ) pääpainopisteenä olevan Liikkumisen ja urheilun olosuhteiden kehittäminen esteettömiksi ja saavutettaviksi osalta keskityttiin vaikuttamistyöhön. Valtion liikuntaneuvoston julkaiseman Liiikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjan mukaisesti esteettömyys ja saavutettavuus ovat jatkossa olennaiset kriteerit liikuntapaikkojen rahoittamista koskevissa päätöksissä. Vaikuttamistyössä painotettiin verkostovaikuttamista sekä uusien kumppanuuksien tekemistä. Ammattiopiston Luovin kanssa tehty yhteistyö muuttui AMEO-kumppanuudeksi toiminnan laajennuttua kaikkiin erityisammattioppilaitoksiin. AMEO-verkoston kautta VAU tavoittaa kaikki erityisammattioppilaitoksissa työskentelevät asiantuntijat sekä niissä opiskelevat nuoret. Voimaa paikalliselta tasolta VAU:n jäseninä olevat vammaisyhdistykset ja urheiluseurat muodostavat laajan valtakunnallisen verkoston, joka tekee näkyväksi suomalaisen monipuolisen ja rikkaan liikuntakulttuurin. Vuoden lopulla VAU:lla oli 237 jäsentä, joiden yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä oli noin Valtuusto kokoontui ja esitti liittymistä Valoon VAU:n valtuusto kokoontui keväällä Vantaalla. Kokousta edelsi liittovaltuuston seminaari, jossa aiheena olivat urheilun järjestökentän muutokset ja vammaisurheilun paikka muuttuvassa toimintaympäristössä. Valtuuston jäsenet kuulivat Valon pääsihteeri Teemu Japissonin esityksen toiminnasta ja tulevaisuuden toiminnasta. VAU:n valtuusto päätti esittää hallitukselle liittymistä Valon jäseneksi. VAU liittyi Valoon syksyllä Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Toimiston organisaatio uudistettiin VAU:ssa työskenteli 15 henkeä, joista neljän työpiste sijaitsi maakunnissa (Kuopio, Rovaniemi ja Tampere). Alueellisia osa-aikaisia työntekijöitä oli viisi. Toimiston organisaatiota uudistettiin vastaamaan toiminnan tavoitteita ja VAU:n visiota. Muutoksissa painotettiin myös edellisenä vuonna toteutetun henkilöstön osaamisen kehittämisohjelman tuloksia. Lauri Jaakkolan työsuhde muuttui viesintäassistentista tiedottajaksi, Timo Pelkosen aluetoiminnan suunnittelijasta lajikoordinaattoriksi ja Teemu Lakkasuon toimialapäälliköstä markkinointipäälliköksi. Lajikoordinaattori Elina Ahtiainen (ent. Holopainen) palasi töihin Anu Hämäläisen työsuhde jatkui nuorisotoiminnan suunnittelijana Tuomas Törrösen jatkettua työtään Suomen Paralympiakomiteassa. 6

7 Tiukkaa talouden tasapainottamista Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus sekä Raha-automaattiyhdistyksen kohdennettu toimintaavustus SOLIA-toiminnalle muodostivat edelleen suurimman osan VAU:n tuloista. Oma varainhankinta kehittyi hieman. Talouden osalta vuosi oli edelleen tiukka, sillä edellisen vuoden suuri alijäämä ja siitä seurannut pieni tase oli saatava kuntoon toiminnan jatkamiseksi vakaana. Vuonna 2013 käydyt yhteistoimintaneuvottelut sekä tiukka taloudenpito auttoivat talouden tasapainottamisessa ja VAU teki ,62 euroa ylijäämäisen tuloksen. Ylijäämän suuruuteen vaikutti myös se, että suurin osa huippu-urheilun tuesta (80 000) saatiin vasta helmikuussa 2015 ja tuki siirrettiin kokonaisuutena vuoden 2014 tuotoksi. 7

8 LIIKKUMISEN JA URHEILEMISEN EDELLYTYSTEN JA OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN ESTEETTÖMIKSI JA SAAVUTETTAVIKSI Kolmivuotissuunnitelma: VAU ottaa vastuuta liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittämisestä esteettömiksi ja saavutettaviksi kaikille liikkujille. Esteettömät ja saavutettavat liikuntatilat palvelevat kaikkia ja ovat perusta kaikelle vammaisurheilun kehittämiselle. VAU on suomalaisen liikuntakentän esteettömyysosaaja Suomen liikunnan koulutuskeskusten, kansankielisemmin urheiluopistojen esteettömyys kartoitettiin. Esteettömyyskartoitusten raportit hankeyhteenvetoineen toimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) ja opistoille toimenpiteitä varten. VAU:n koordinoima liikunnan koulutuskeskusten esteettömyyskartoitukset -hanke vahvisti VAU:n asemaa esteettömyysosaajana, mikä näkyi esimerkiksi lisääntyneinä konsultointi- ja lausuntopyyntöinä. Liikuntapaikkoja koskeva esteettömyys ymmärretään entistä laajemmin kaikkia liikkujia ja toimijoita koskevana liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteettömyytenä. Valtion liikuntaneuvosto julkaisi uuden Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjan, jossa esteettömyysseikat on nostettu aikaisempaa selvästi painokkaammin esille. Avustusta liikuntapaikkarakentamiseen hakevan tulee liittää uuden asiakirjan mukaan hakemukseen hanketta koskeva esteettömyysselvitys ja peruskorjausten osalta esteettömyyskartoitus. Nämä seikat ovat olleet VAU:n käynnissä olevan kolmivuotiskauden ( ) tärkeimpiä edunvalvontakohteita. VAU oli mukana Invalidiliiton organisoimassa työryhmässä toteuttamassa luontoliikunnan esteettömyyskartoituksen ESKEH-lomakkeistoa sekä Rakennustieto Oy:n työryhmässä suunnittelemassa Esteettömät vesiliikuntakeskukset RT-korttia. SOLIA on lähellä asiakkaita Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella toimiva Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA jatkoi vuokraamotoimintaa neljästä toimintayksiköstä (Helsinki, Kuopio, Masku ja Rovaniemi) käsin. Toimintayksiköissä työskentelee kymmenen työntekijää, jotka järjestivät vuokraustoiminnan lisäksi SOLIA-infoja ja välinekokeiluja sekä olivat mukana erilaisissa liikuntatapahtumissa. SOLIA oli mukana 14 tapahtumassa, joissa välinekokeilijoita oli yhteensä henkilöä. Välinevuokrausvuorokausia SOLIA:n välineille kertyi Suosituimpia vuokravälineitä olivat erilaiset polkupyörät ja talvivälineistä hiihto- ja laskettelukelkat. Vertaisohjaajien jatkokoulutukseen apuvälinemessuille Saksan Düsseldorfiin osallistui kaksi vertaisohjaajaa ja neljä SOLIA:n yksiköiden työntekijää. Metropolian Ammattikorkeakoulun kanssa tehtynä opiskelijayhteistyönä valmistui kahdeksan käyttöohjevideota SOLIA:n vuokrattavista välineistä. SOLIA jatkoi Välineet.fi -yhteistyöverkoston koordinointia. 8

9 VAMMAISURHEILUN JA -LIIKUNNAN KEHITTÄMINEN SEURA- JA YHDISTYSTOIMINNASSA Kolmivuotissuunnitelma: VAU toimii kehityskumppanina vammaisurheilun ja -liikunnan kehittämisessä seura- ja yhdistystoiminnassa. Monipuolinen ja kaikille avoin seura- ja yhdistystoiminta luo pohjan elinvoimaiselle vammaisurheilulle ja -liikunnalle. VAU:n jäsenyhdistysten osaaminen lisääntyy VAU tarjosi jäsenyhdistyksille koulutusta liikuntavastaava- ja vertaisohjaajakoulutusten muodossa. Liikuntavastaavakoulutukset ovat VAU:n jäsenyhdistyksille maksuttomia. Ilo liikkua -vertaisohjaajakoulutukset ovat maksullisia, mutta VAU kompensoi osallistumismaksuja merkittävästi. Liikuntavastaaville tarjottiin keväällä neljä koulutusta (Lappeenranta, Jyväskylä, Pori, Kemi), mutta vain Lappeenrannan koulutus järjestettiin muiden peruuntuessa osallistujien vähäisyyden vuoksi. Ilo liikkua -vertaisohjaajakoulutus järjestettiin syksyllä Oulussa. Koulutukseen osallistui 14 uutta iloliikuttajaa. Lisäksi keväällä pilotoitiin Paimiossa Ilo liikkua -vertaisohjaajakoulutus kehitysvammaisille henkilöille. Pilottikoulutus järjestettiin yhteistyössä Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen kanssa. Koulutukseen osallistui 11 henkilöä. Myös syksyn Oulun koulutukseen osallistui kehitysvammaisia henkilöitä. Paikallista toimintaa! -seminaarit järjestettiin perinteiseen tapaan helmi- ja syyskuun Kuntokuiden ensimmäisinä viikonloppuina Kuopiossa ja Seinäjoella yhdessä Lumilauantain ja Kuntokeikkatapahtuman kanssa. Seminaareihin osallistui yhteensä noin 60 osallistujaa. VAU:n jäsenyys mahdollistaa Seuratuen yhdistyksille Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) katsannossa VAU:n jäsenyhdistykset rinnastetaan urheiluseuroihin, joten VAU:n jäsenyhdistykset voivat hakea ministeriön tarjoamia tukimuotoja. Helsingin Invalidien Yhdistys (HIY), Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset (HUN) ja Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistys (HUMS) saivat OKM:n myöntämää Seuratukea euroa Hattutemppuyhteishankkeeseensa. Hankkeen tarkoitus on lisätä liikuntamahdollisuuksia yhdistysten jäsenille. Yhdistykset palkkasivat hankkeeseen yhteisen liikuntakoordinaattorin. Urheiluseurat innostuvat vammaisurheilusta VAU on tehnyt yhteistyötä liikunnan aluejärjestöjen kanssa oman aluehankkeen puitteissa. Aluejärjestöjen kautta on tarjottu VAU:n työpajakoulutuksia ja VAU on osallistunut aluejärjestöjen seurailtoihin tuoden tapaamisiin kaikille avoimen seuratoiminnan sisältöä. Liikunnan aluejärjestöjen kautta järjestettiin yhteensä 11 VAU-työpajakoulutusta ja kaksi lasten kokonaiskehitystä tukevan liikunnan Sherborne-koulutusta. 9

10 VAMMAISKILPA- JA -HUIPPU-URHEILUN KEHITTÄMINEN Kolmivuotissuunnitelma: VAU tarjoaa jokaiselle vammaisurheilijalle mahdollisuuden menestyä kehittämällä vammaiskilpa- ja huippu-urheilua. Toimivat olosuhteet ja polut vammaisurheilun pariin luovat pohjan vammaisurheilijoiden ja toimijoiden menestymiseen. VAU on tukena vammaisurheilijan polulla VAU on toiminut kehityskumppanina lajiliitoille ja urheiluseuroille vammaisurheilijan polun eri vaiheissa. Polun alkupäässä nuorille ja uusille vammaisurheilijoille on tarjottu mahdollisuuksia tutustua eri lajeihin ja pyritty löytämään seura, jossa harrastusta voi jatkaa. Urheiluseuroille ja lajiliitoille on räätälöity koulutuskokonaisuuksia toimintojen kehittämiseksi. VAU:n alla toimivista lajeista maalipallossa, pyörätuolirugbyssa ja bocciassa aloitettiin valmennustoiminta urheiluakatemioiden alaisuudessa. Akatemiatietoisuutta on jaettu eri lajeille ja yksittäisille urheilijoille. Integraatiotyötä jalostettiin Suomalaisen liikuntakulttuurin työnjako on selkiytynyt ja vammaisurheilu on luonteva osa Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön, valmennuskeskusten, lajiliittojen ja urheiluseurojen toimintaa. Lajeille järjestettiin yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean kanssa integraatioseminaari. VAU toimii kehityskumppanina uusien integraatioon tähtäävien vammaisurheilulajien kanssa. Lajiliittointegraatioiden toteutumista on seurattu ja arvioitu. Uimaliiton Ippe Natunen (vas.), Ampumaurheiluliiton Per-Åle Lindell, VAU:n Hannele Pöysti ja Paralympiakomitean Kimmo Mustonen lajiliittojen integraatioseminaarissa. 10

11 Suomi ja Iso-Britannia kohtasivat Pajulahti Games -kilpailutapahtuman istumalentopalloturnauksessa. Vammaisurheilulajien toiminta kehittyi Vuosi 2014 käynnistyi Pajulahti Games -kilpailutapahtumalla. Neljättä kertaa järjestetty kansainvälinen kilpailu keräsi viiteen lajiin yhteensä 210 urheilijaa 16 eri maasta. Lajeina olivat maalipallo, istumalentopallo, sokkopingis, yleisurheilu ja judo. Vuoden päätapahtuma oli kesällä Espoossa järjestetyt maalipallon MM-kilpailut. Kilpailuihin osallistui 20 maata ja kolme parasta joukkuetta niin miesten kuin naisten sarjasta saavuttivat paikan vuoden 2016 Rio de Janeiron paralympialaisiin. Yksi Rion paikan varmistaneista oli Suomen miesten joukkue, joka voitti MM-hopeaa. Kansainvälisen kilpailutoiminnan muita päätapahtumia olivat eri lajien ja eri vammaryhmien arvokilpailut eri puolilla maailmaa. Suomalaisurheilijat menestyivät kilpailuissa hyvin, sillä mitaleita saavutti yhteensä 97 urheilijaa 16 eri arvokilpailussa. Kansallisella tasolla SM- ja Special Olympics -kilpailuja järjestettiin yhteistyössä lajiliittojen ja urheiluseurojen kanssa. VAU:n toimesta järjestettiin kilpailut niissä lajeissa, joissa VAU toimii lajiliittona. Vuoden 2014 aikana järjestettiin SM-kilpailut yhteensä 22 lajissa ja niihin osallistui yhteensä urheilijaa. Lajien toimintaresurssit ohjattiin vammaishuippu-urheilulajeissa Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kriteerien mukaisesti ja muissa lajeissa VAU:n tukijärjestelmän kriteerien mukaisesti. Valmentajien ja toimijoiden osaamista lisättiin järjestämällä pyörätuolia käyttävien urheilijoiden voima- ja nopeusvalmennusseminaari. Luokittelujärjestelmän kehittämistä Suomessa jatkettiin yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean kanssa. Lajeissa järjestettiin tuomariklinikoita ja lajeihin koulutettiin luokittelijoita. 11

12 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUTEEN VAIKUTTAMINEN Kolmivuotissuunnitelma: VAU ottaa vastuuta lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttamisesta. Jo nuorena omaksuttu liikunnallinen elämäntapa on tärkeää ja voi ehkäistä syrjäytymistä. Sporttiklubi on toimiva tiedonvälitys- ja edunvalvontakanava VAU:n asiantuntijarooli erilaisissa vammaisten lasten palveluja ja edunvalvontaa toteuttavissa verkostoissa vahvistui. VAU koordinoi liikunnan aluejärjestöjen lasten liikunnan kehityshanketta sekä osallistui valtakunnallisen perheliikuntaverkoston toimintaan ja Valon lasten liikunnan verkostojen toimintaan. Erityistä tukea tarvitseville lapsille suunnattuja Sporttiskerhoja toimii 51 kolmellakymmenelläyhdellä paikkakunnalla. Alueellisia Lumilauantai-tapahtumia järjestettiin viisi ja Sporttitoreja kolme. Sporttiklubi on valtakunnallisesti tunnettu tiedonvälityskanava VAU:n tarjonnasta liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille alle 19-vuotiaille lapsille ja nuorille. Sporttiklubin tiedotusrinkiin kuului vuoden 2014 lopussa 683 lasta ja nuorta. Aluejärjestöjen kanssa järjestettiin 16 kaikille avointa liikuntaleiriä Liikunnan aluejärjestöt järjestivät yhteensä 16 kaikille avointa liikuntaleiriä, joiden noin osallistujasta suuri osa pääsi tutustumaan vammaisurheilun sovellutuksiin. Nuoren omalla lähialueella järjestettävät monipuoliset liikuntaleirit tarjosivat matalan kynnyksen startin liikkujaksi 97 erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. VAU:n leirityöntekijä koordinoi kokonaisuutta ja auttoi järjestelyissä. VAU avaa polkua vammaisurheilijaksi ja toimijarooleihin Junior Games -kisat ovat erityisopetukseen otettujen ja tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikunnalliset karnevaalit ja samalla kilpaurheilusta kiinnostuneiden ensiaskel vammaisurheilijan polulla. Kevään kilpailuihin Kuortaneelle osallistui 89 ja syksyn kisoihin Jyväskylään 355 lasta ja nuorta. Nuorten vammaisurheilijoiden mahdollisuuksia edistettiin tiivistämällä lajiliittoyhteistyötä, osallistumalla Suomen Paralympiakomitean koordinoimaan urheiluakatemiahankkeeseen ja NIFU-leirille sekä järjestämällä lajileirien ohella vammaisurheilulajien tapahtumia ja esittelyitä. VAU myönsi yhteensä euroa Treeni-tukea lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen eri lajien seuroille ja muille lajitoimijoille. VAU:n Nuori toimija -koulutus on sisääntuloväylä vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville nuorille vammaisurheilun toimijoiksi. Nuori toimija -koulutuksiin osallistui kaikkiaan 29 nuorta, joista 13 uusia. Nuoret toimijat osallistuivat avustajina maalipallon MM-kilpailuihin ja Junior Games -kisojen oheistapahtumiin. 12

13 Junior Games -syyskisoihin Jyväskylässä osallistui yli 350 lasta ja nuorta eri puolilta Suomea. Paras kannustus -kiertopalkinnon voitti Ruskeasuon koulu Helsingistä. 13

14 VAU PITÄÄ VAMMAISEN LIIKKUJAN PUOLTA JA KEHITTÄÄ TOIMINTAANSA VAU toimii integraatioprosessien koordinaattorina Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden osallistumismahdollisuuksia yleiseen liikuntaa vauhditettiin kehityshankkeilla, seurannalla ja Suomen Paralympiakomitean kanssa tehdyllä lajiliittojen konsultoinnilla. Kehityshankkeista keskeisin on VAU:n aluehanke, jota vuonna 2014 tehtiin yhteistyössä kahdeksan liikunnan aluejärjestön kanssa. Hankkeessa toteutettiin vammaisurheiluun ja -liikuntaan liittyviä koulutuksia, tuettiin aluejärjestöjen leirityötä ja toteutettiin urheiluseurojen seurantaa. Lajiliittojen integraation prosesseja vauhditettiin järjestämällä Suomen Paralympiakomitean kanssa yhteistyötapaamisia ja käynnistämällä integraation tilaa koskeva selvitystyö. Lisäksi VAU osallistui VLN:n erityisliikunnan arviointia koskevaan kehittämiseen. Yhteistyöllä kohti visiota VAU:n luottamus- ja toimihenkilöt osallistuivat aktiivisesti sekä kotimaisten että kansainvälisten yhteistyöverkostojen toimintaan ja tapaamisiin. Kansainvälisiin luottamustoimiin saatiin lisää suomalaisia asiantuntijoita. VAU osallistui partnerina Itä-Suomen Liikuntaopiston hallinnoimaan ENPIhankkeeseen, jonka tavoitteena oli lisätä hyvinvointia Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan alueella. Hankkeen asiantuntijoina toimivat VAU:n Anu Hämäläinen ja Aija Saari. VAU oli mukana järjestämässä kansallisia Erityisliikunnan päiviä, jotka ovat alan suurin kotimainen tapahtuma ja jotka keräävät yhteen valtakunnalliset päättäjät, kolmannen sektorin ja kuntien viranhaltijat. VAU osallistui Valon ja Paralympiakomitean vuosikokoukseen ja Olympiakomitean valtuuskunnan kokouksiin sekä Urheilutyönantajien, Liikuntatieteellisen Seuran ja Liikunnan Kehitysyhteistyö LII- KE ry:n kokouksiin ja koulutuksiin. VAU oli mukana Jyväskylässä kerran neljässä vuodessa järjestettävissä Erityisliikunnan päivissä. 14

15 VAU on haluttu koulutuskumppani VAU-työpaja- ja Sherborne-koulutuksia järjestettiin paitsi tilauskoulutuksina eri oppilaitoksille myös yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. VAU-työpajoja ja näistä koostuvia laajempia Vammaisliikunnan ABC-koulutuksia järjestettiin yhteensä 19 ja ne tavoittivat noin 270 osallistujaa. Sherborne-koulutuksia järjestettiin 10 ja niihin osallistui yhteensä 140 osallistujaa. Lisäksi järjestettiin Suomen psykomotoriikkayhdistyksen kanssa toista kertaa yhteinen Sherbornea ja psykomotoriikkaa -seminaari, joka keräsi 65 osallistujaa Tampereelle. Aluehankkeen puitteissa toteutettiin erityisesti liikunnan aluejärjestöjen kouluttajille suunnattu kouluttajakoulutus elokuussa Jyväskylän Erityisliikunnan päivien yhteydessä. Kouluttajakoulutukseen osallistui 22 henkilöä. Myös Motoasemat-kouluttajille järjestettiin kouluttajakoulutus. VAU oli aktiivisesti mukana valtakunnallisissa valmennuksen, valmentajakoulutuksen ja seuratoiminnan kehittämisprosesseissa. Osallistuttiin esimerkiksi Olympiakomitean koordinoimiin valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tapaamisiin, joissa myös esiteltiin vammaisurheiluvalmennukseen keskittyvä VAU-työpaja. Valon seurakehittäjäpäivillä jaettiin tietoa VAU:n erilaisista tukimuodoista seuroille. Tietoisuutta osaamisen kehittämiseen suunnatusta Ahos-apurahasta pyrittiin lisäämään myös urheiluseurojen ja lajiliittojen suuntaan. Ahos-apurahaa jaettiin vuonna 2014 yhteensä reilut euroa, kaikkiaan 26 hakijalle tai hakijaryhmälle. Apurahan hakukriteereistä neuvoteltiin Ahos-säätiötä hallinnoivan Suomen Punaisen Ristin kanssa ja kriteerejä muokattiin kentän tarpeita entistä paremmin palvelevaan suuntaan. VAU on vammaisurheilun arvostettu viestintäosaaja Viestinnän vuoden 2014 suurin mullistus oli VAU:n Vammaisurheilu.fi -verkkopalvelun uusiminen. Uusittu verkkopalvelu starttasi toimintansa syys-lokakuun vaihteessa. Sivusto päivitettiin vastaamaan 2010-luvun verkonkäytön tarpeita mm. mobiiliyhteensopivuuden osalta. Saavutettavuustekijöistä ei tingitty uudistuksen yhteydessä: uusi verkkopalvelu on entistä selkeämpi ja helppokäyttöisempi. Vammaisurheilu & -liikunta -lehti ilmestyi viisi kertaa vuodessa levikin ollessa n Lehti ilmestyy saavutettavuussyistä useassa formaatissa: painettuna lehtenä, Daisy-äänitelehtenä, Luetusjulkaisuna, pdf-näköislehtenä sekä html-muodossa. Vuonna 2014 otettiin käyttöön myös verkossa helposti selailtava Issuu-näköislehti. VAU:n viestintä painottui entistä enemmän sosiaaliseen mediaan, lähinnä Facebookiin ja Twitteriin. Viestintäyhteistyö eri sidosryhmien kanssa oli tiivistä. Tapahtumaviestinnän osalta merkittävin panostus oli Espoon maalipallon MM-kilpailut, jonka medianäkyvyys oli Suomessa järjestettyjen vammaisurheilukilpailujen osalta ennennäkemätön, kiitos erityisesti Ylen panoksen. Tiedotteita kilpailuista, tapahtumista ja ajankohtaisista aiheista lähetettiin tiedotusvälineille ja sidosryhmille vuoden aikana noin 60. Belgiassa syyskuussa järjestetyistä Special Olympics Euroopan Kesäkisoista laadittiin tilauksesta valmiita artikkeleita eri tiedotusvälineille, mikä kasvatti tapahtuman näkyvyyttä erityisesti maakunnissa. 15

16 Special Olympics Finland Special Olympics -toimintaa laajennettiin vuoden aikana. Toukokuussa Kisakallion Urheiluopistolla järjestettiin ensimmäistä kertaa matalan kynnyksen Special Olympics -karnevaalit, jotka keräsivät eteläisen Suomen alueelta satoja osallistujia. ALPs-urheilijat olivat mukana tapahtumassa ohjaajina yhdessä lajivalmentajien ja Kisakallion opiskelijoiden kanssa. Lajien kehittämistyötä jatkettiin yhdessä lajiliittojen ja aktiivisten seurojen kanssa. Suomi osallistui Euroopan jalkapalloviikkoon sekä koripalloviikkoon. Vuoden lopulla Varala-tiimi järjesti kansainväliset Special Olympics -taitoluistelukilpailut Tampereella osana Santa Claus -luistelukilpailuja. Suomen joukkue osallistui syksyllä Antwerpenissa järjestettyihin Euroopan Kesäkisoihin. Vuoden aikana aloitettiin myös valmistautuminen vuonna 2015 järjestettäviin Los Angelesin Kesämaailmankilpailuihin. Euroopan järjestöjen yhteinen Leadership Seminar järjestettiin marraskuussa Maltalla, jossa urheilijaedustajana Suomea edusti Kai Koljonen, tukihenkilönä Timo Pelkonen sekä ohjelman edustajana Riikka Juntunen. Kokouksessa Riikka Juntunen valittiin Leadership Councilin puheenjohtajaksi. Myös pohjoismaiden yhteinen kokous järjestettiin Maltalla kokouksen yhteydessä. Timo Pelkonen toimi Special Olympics Sport Directorina 29.8 asti, jolloin Elina Ahtiainen palasi töihin. Vammaisurheilun ja -liikunnan markkina-arvo kasvaa Vammaisurheilun näkyvyys on ollut nousussa jo jonkin aikaa ja kesällä 2014 Espoossa järjestetyt maalipallon MM-kilpailut saivat positiivisen vastaanoton mediassa. Yle näytti kisojen miesten loppuottelun suorana lähetyksenä televisiossa ja yli puolet kisojen otteluista suorana Yle Areenassa. Vammaisurheilun markkina-arvo kasvaa hiljalleen, mutta yhteistyökumppanien rahoittama osuus VAU:n toiminnasta on silti pieni vammattomien urheiluun verrattuna. Yhteistyökumppanuudet keskittyvät toistaiseksi pääosin tapahtumiin. 16 Yle televisioi maalipallon MM-kilpailujen loppuottelun suorana lähetyksenä. Selostajana Jouko Vuolle (vas.) ja kommentaattorina Tuomas Törrönen.

17 Suomesta osallistui 35 urheilijan joukkue Belgian Antwerpenissa järjestettyihin Special Olympics Euroopan Kesäkisoihin. Kuvassa jalkapalloilija Sanna Forsström. 17

18 VUOSIKERTOMUS 2014 LIITTEET LUOTTAMUSHENKILÖT Valtuuston jäsenet 2014 Markku Möttönen (pj) Iiro Auterinen Marina Baarman Olavi Elomäki Tuija Helander Päivi Helminen Juho Hiltunen Hannu Huovinen Tarja Hänninen Olavi Härkönen Varpu Eteläniemi Martti Kujanpää Seija Lehikoinen Jussi Lotvonen Risto Näpänkangas Hannu Ouvinen Sari Rautio Elina Sagne-Ollikainen Markku Suominen Timo Tyynilä Vantaa Helsinki Helsinki Imatra Eura Raisio Rovaniemi Lahti Rovaniemi Lappeenranta Hyvinkää Vaasa Kontiolahti Oulu Vaala Espoo Hämeenlinna Helsinki Tampere Helsinki Varajäsenet Pauli Viertonen Pori 2. Eero Mäki Eura 3. Johanna Räisänen Tampere 4. Jukka Nurmi Littoinen Hallituksen jäsenet Pekka Hätinen (pj) Helsinki Allan Pynnönen Jyväskylä Harri Ivonen Tampere Minna Kejonen Kouvola Marko Suhonen Mikkeli Erkki Lönnrot Helsinki Ilkka Vass Espoo Harri Saarikoski Helsinki Riikka Juntunen (sihteeri) VAU 18

Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4

Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4 År 2015: Jämlika möjligheter som mål 5 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6 VAU:n visio 2021 6

Lisätiedot

VAU:n jäsenposti. Joulukuu 2012

VAU:n jäsenposti. Joulukuu 2012 VAU:n jäsenposti Joulukuu 2012 JÄRJESTÖTOIMINTA 2 Henkilöstömuutoksia VAU:n toimistolla 2 Tilastotietoja kerätään taas vuodenvaihteessa 2 Jäsenistön yhteystiedot päivitetään tiedonkulun helpottamiseksi

Lisätiedot

Yhdessä ja erikseen Polkuja urheilun ja liikunnan maailmaan

Yhdessä ja erikseen Polkuja urheilun ja liikunnan maailmaan Yhdessä ja erikseen Polkuja urheilun ja liikunnan maailmaan Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry VAU suunnittelee, toteuttaa ja kehittää liikunta-, näköja kehitysvammaisten henkilöiden sekä elinsiirtoväen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 20141

TOIMINTAKERTOMUS 20141 TOIMINTAKERTOMUS 20141 Suomen Paralympiakomitea ry Suomen Paralympiakomitea Radiokatu 20 00240 Helsinki Puh: (09) 8775 9840 Fax: (09) 8775 9840 www.paralympia.fi Kannen kuvat: Para School Day tapahtuma

Lisätiedot

www.vammaisurheilu.fi 6,90 4/14 Sanna Leppäjoki tuntee vertaistuen voiman Suomalaisen vammaisurheilun historian lyhyt oppimäärä TEEMA Ilo liikkua

www.vammaisurheilu.fi 6,90 4/14 Sanna Leppäjoki tuntee vertaistuen voiman Suomalaisen vammaisurheilun historian lyhyt oppimäärä TEEMA Ilo liikkua www.vammaisurheilu.fi 6,90 4/14 TEEMA Ilo liikkua Sanna Leppäjoki tuntee vertaistuen voiman Suomalaisen vammaisurheilun historian lyhyt oppimäärä Teneriffalla, Lanzarotella ja Fuengirolassa Hinnat alk

Lisätiedot

www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. TEEMA Urheilijaelämää

www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. TEEMA Urheilijaelämää www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 TEEMA Urheilijaelämää Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja esteettömiä lomia asiantuntemuksella toteuttava Matka-Agentit

Lisätiedot

Koottua tietoa liikuntavälineistä: www.välineet.fi

Koottua tietoa liikuntavälineistä: www.välineet.fi 3/10 Uusi lehti! www.vammaisurheilu.fi 6,90 TEEMA Koottua tietoa liikuntavälineistä: www.välineet.fi Yyterin hitti: soveltava purjelautailu Kuntokuu aktivoi liikkumaan Varsova kutsuu LEIRIKOULUSSA ILOA

Lisätiedot

3/13. Mikä on lajin paikka? Vammaisurheilu muuttuvassa maailmassa. Luokittelu ja teknologia - vammaisurheilun kuumat perunat Uudistuneet VAU-työpajat

3/13. Mikä on lajin paikka? Vammaisurheilu muuttuvassa maailmassa. Luokittelu ja teknologia - vammaisurheilun kuumat perunat Uudistuneet VAU-työpajat www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/13 Mikä on lajin paikka? TEEMA Vammaisurheilu muuttuvassa maailmassa Luokittelu ja teknologia - vammaisurheilun kuumat perunat Uudistuneet VAU-työpajat i-puoti Tarjouksena

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta 1/11. Mina Mojtahedi elää unelmaansa maailmalla. Treeni-hanke käynnistyy Julisteessa Leo-Pekka Tähti. www.vammaisurheilu.

Vapaaehtoistoiminta 1/11. Mina Mojtahedi elää unelmaansa maailmalla. Treeni-hanke käynnistyy Julisteessa Leo-Pekka Tähti. www.vammaisurheilu. www.vammaisurheilu.fi 6,90 1/11 TEEMA Vapaaehtoistoiminta Mina Mojtahedi elää unelmaansa maailmalla Treeni-hanke käynnistyy Julisteessa Leo-Pekka Tähti i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä. Meiltä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 20131

TOIMINTAKERTOMUS 20131 TOIMINTAKERTOMUS 20131 Suomen Paralympiakomitea ry Suomen Paralympiakomitea Radiokatu 20 00240 Helsinki Puh: (09) 8775 9840 Fax: (09) 8775 9840 www.paralympia.fi Kannen kuvat: Santahaminan yhteisleiri

Lisätiedot

www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/12 TEEMA Raha ja resurssit Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin Välineet.fi-verkkopalvelu laajenee entisestään

www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/12 TEEMA Raha ja resurssit Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin Välineet.fi-verkkopalvelu laajenee entisestään www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/12 TEEMA Raha ja resurssit Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin Välineet.fi-verkkopalvelu laajenee entisestään i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä. Meiltä löydät

Lisätiedot

Suomen voimisteluliitto. vuosikertomus 2011 www.voimistelu.fi

Suomen voimisteluliitto. vuosikertomus 2011 www.voimistelu.fi Suomen Voimisteluliitto Vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 www.voimistelu.fi Suomen voimisteluliitto 1 Sisällysluettelo Pääkirjoitus... 3 Liiton strategian uudistus... 4 Koulutus... 5 Harrastevoimistelu...

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen www.vammaisurheilu.fi 6,90 1/12 Osaamisen kehittäminen TEEMA Valmentajan valmennustyylillä on väliä Urheiluakatemiat muutoksen etulinjassa VAU:n parhaat vammaisurheilijat 2011 1/12 Sisällys 16 10 19 20

Lisätiedot

Suomen Judoliitto ry Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Suomen Judoliitto ry Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Judoliitto ry Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 21.3.2015 Suomen Judoliitto ry Perustettu 1958 Kannen kuvassa Jaana Sundberg voittaa Pariisin Grand Slam turnauksen

Lisätiedot

Lajit ja harrastuspaikat

Lajit ja harrastuspaikat www.vammaisurheilu.fi 6,90 4/11 Lajit ja harrastuspaikat TEEMA Liikuntamaa 10. 12.11. Tampereella Timo Averjanov kaataa keilat ja raja-aidat Tanssiva liikuttaja haluaa herättää iloa Meiltä löydät nyt myös

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunta 2/11. Kymmenen kysymystä koululiikunnasta. Suomi meets Norja Special Olympics Kesämaailmankisat. www.vammaisurheilu.

Lasten ja nuorten liikunta 2/11. Kymmenen kysymystä koululiikunnasta. Suomi meets Norja Special Olympics Kesämaailmankisat. www.vammaisurheilu. www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/11 TEEMA Lasten ja nuorten liikunta Kymmenen kysymystä koululiikunnasta Suomi meets Norja Special Olympics Kesämaailmankisat Ateenassa i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä.

Lisätiedot

Suomen Judoliitto ry. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Suomen Judoliitto ry. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Suomen Judoliitto ry Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Hallituksen esitys kevätliittokokoukselle 30.3.2012 Sisällysluettelo 1. Esipuhe... 3 2. Hallinto... 4 3. Valmennusvaliokunnan alainen toiminta...

Lisätiedot

Kilpaurheilu elämäntapana 3/11. HUMU: Urheilija on keskiössä

Kilpaurheilu elämäntapana 3/11. HUMU: Urheilija on keskiössä www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/11 TEEMA Kilpaurheilu elämäntapana HUMU: Urheilija on keskiössä Timo Laitinen luotsaa maalipalloilijat kohti Lontoota Nutot rokkasivat Your Move -tapahtumassa i-puoti on sekä

Lisätiedot

Mitalisadetta Lontoon paralympialaisissa 4/12. Ravitsemus ja liikunta

Mitalisadetta Lontoon paralympialaisissa 4/12. Ravitsemus ja liikunta www.vammaisurheilu.fi 6,90 4/12 Mitalisadetta Lontoon paralympialaisissa TEEMA Ravitsemus ja liikunta Boltin ruokavalio ei sovi pyörätuoliurheilijalle Urheilutilojen esteettömyyden kartoittaminen vaatii

Lisätiedot

Suomen Judoliitto ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2010

Suomen Judoliitto ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2010 Suomen Judoliitto ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2010 Hyväksytty kevätliittokokouksessa 7.5.2011 1 1 Esipuhe... 3 2 Hallinto... 4 3 Valmennusvaliokunnan alainen toiminta... 5 3.1 Aikuisten valmennus...

Lisätiedot

5/13. Naiset vammaisurheilussa. Raija Mattila: Tasa-arvoisen urheilun asialla Suomi meets Norja: Vertailussa integraatiomallit

5/13. Naiset vammaisurheilussa. Raija Mattila: Tasa-arvoisen urheilun asialla Suomi meets Norja: Vertailussa integraatiomallit www.vammaisurheilu.fi 6,90 5/13 TEEMA Naiset vammaisurheilussa Raija Mattila: Tasa-arvoisen urheilun asialla Suomi meets Norja: Vertailussa integraatiomallit i-puoti Meiltä löydät muun muassa saunatuotteet,

Lisätiedot

6,90. Uusi lehti! 2/10 TEEMA. Perheliikunta: iloa ja elämyksiä. VAU verkostoituu alueilla Esteettömyys ja saavutettavuus. Raha menestyksen takana?

6,90. Uusi lehti! 2/10 TEEMA. Perheliikunta: iloa ja elämyksiä. VAU verkostoituu alueilla Esteettömyys ja saavutettavuus. Raha menestyksen takana? 2/10 Uusi lehti! 6,90 Perheliikunta: iloa ja elämyksiä TEEMA Raha menestyksen takana? VAU verkostoituu alueilla Esteettömyys ja saavutettavuus VALKKU AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA

Lisätiedot

www.vammaisurheilu.fi 7,90 1/15 Tyhjä tatami Vammaisurheilu tarvitsee Jani Kallungin kaltaisia persoonia TEEMA Näkövammaisten liikunta ja urheilu

www.vammaisurheilu.fi 7,90 1/15 Tyhjä tatami Vammaisurheilu tarvitsee Jani Kallungin kaltaisia persoonia TEEMA Näkövammaisten liikunta ja urheilu www.vammaisurheilu.fi 7,90 1/15 Tyhjä tatami TEEMA Näkövammaisten liikunta ja urheilu Vammaisurheilu tarvitsee Jani Kallungin kaltaisia persoonia PYÖRÄTUOLIRUGBYN EM-KILPAILUT 13. 20.9.2015, Liikuntakeskus

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS SUOMEN UIMALIITTO

VUOSI- KERTOMUS SUOMEN UIMALIITTO VUOSI- KERTOMUS 2010 SUOMEN UIMALIITTO 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. TALOUS JA YLEISHALLINTO... 4 2.1 Talous... 4 2.2 Hallinto... 5 2.3 Jäsenistö... 6 2.4 Liiton jäsenyydet ja edustukset... 6 2.5 Kansainvälinen

Lisätiedot

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous Suomen Uimaliitto Vuosikertomus 2007 ~ 2 ~ SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 2. TALOUS JA YLEISHALLINTO 4 2.1 Talous 4 2.2 Hallinto 4 2.3 Jäsenistö 5 2.4 Liiton jäsenyydet ja edustukset 6 2.5 Kansainvälinen järjestötoiminta

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Suomen voimisteluliitto. VUOSIkErTOMUS. 1 www.voimistelu.fi

Suomen voimisteluliitto. VUOSIkErTOMUS. 1 www.voimistelu.fi Suomen voimisteluliitto VUOSIkErTOMUS 2014 VOIMISTELULIITTO VUOSIkErTOMUS 2014 1 www.voimistelu.fi Kuva: aki rask kannen kuva: Jouko keski-säntti Suomen voimisteluliitto SvoLi ry. Hämeentie 105 A 00550

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012 Puheenjohtajalta Liikunnan järjestökenttää on viime vuonna leimannut vahvasti vuonna 2011 aloitettu rakennemuutoskeskustelu. Se eteni varsin

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille KAIKKI MUKAAN - opas erityisliikunnan toimijoille Kaikki mukaan - opas erityisliikunnan toimijoille Hannu Itkonen (toim.) Kaikki mukaan opas erityisliikunnan toimijoille ISBN 978-952-68235-2-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Ilkka Tuomisto tähtää Vancouverin paralympialaisiin 1/10. Sporttiklubi innostaa liikkumaan ja urheilemaan. Uusi lehti!

Ilkka Tuomisto tähtää Vancouverin paralympialaisiin 1/10. Sporttiklubi innostaa liikkumaan ja urheilemaan. Uusi lehti! 1/10 Uusi lehti! 6,90 VALOKEILASSA Ilkka Tuomisto tähtää Vancouverin paralympialaisiin Sporttiklubi innostaa liikkumaan ja urheilemaan SOLIA:sta väline talviliikuntaan Hiihtokeskukset vertailussa VALKKU

Lisätiedot