Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015

2

3 Sisällysluettelo Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4 År 2015: Jämlika möjligheter som mål 5 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6 VAU:n visio Liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittäminen esteettömiksi ja saavutettaviksi 7 VAU vahvistaa asemaansa liikkumisen esteettömyyden asiantuntijana 7 SOLIA on luotettu ja tunnustettu apuvälinetoimija 7 2. Vammaisurheilun ja -liikunnan kehittäminen seura- ja yhdistystoiminnassa 8 VAU auttaa jäsenyhdistyksiään kehittämään liikuntatoimintaansa 8 VAU toimii selkänojana kaikille avoimeen toimintaan pyrkiville seuroille 8 3. Vammaiskilpa- ja -huippu-urheilun kehittäminen 10 VAU tukee vammaisurheilijoita polun eri vaiheissa 10 Lajiliittoyhteistyö syvenee ja kehittyy 10 VAU järjestää laadukkaita kansainvälisiä kilpailutapahtumia Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttaminen 12 Sporttiklubi auttaa lapsia ja nuoria liikuntaharrastuksen pariin 12 Kaikille avoimet leirit ja kokeilutapahtumat avaavat ovia 12 Vammainen nuori voi toimia myös ohjaajana ja roolimallina Tavoitteena avoin ja suvaitsevainen liikuntakulttuuri 14 Vammaisurheilun kiinnostavuus kasvaa 14 VAU on mahdollisuuksien luoja ja esiintuoja 14 Saavutettavaa, monipuolista ja nykyaikaista viestintää Osaamisen kehittäminen 16 VAU kouluttaa liikuntavastaavia ja vertaisohjaajia 16 VAU:n koulutustarjonta tukee kaikille avoimen toiminnan kehittämistä 16 VAU kouluttaa tuomareita ja toimitsijoita lajeihin 16 VAU on liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisten kumppani ja tukija Special Olympics -toiminta 17 Entistä avoimempi Special Olympics Finland Organisaatio, hallinto ja henkilöstö 18 VAU:lla on osaava ja asiantunteva organisaatio 18 VAU:n talous on tasapainossa 18 VAU on aktiivinen toimija kotona ja maailmalla 18 Toimittaja: Lauri Jaakkola, Taitto: Lauri Jaakkola, Julkaisija: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Radiokatu 20, 5. krs, Helsinki, puh , fax (09) , Kuvat: Lauri Jaakkola Painopaikka: Edita Prima Oy, Helsinki 3

4 VUOSI 2015: TAVOITTEENA YHDENVERTAISET MAHDOLLISUUDET YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista määrittelee, että vammaisilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti liikunta- ja urheilutoimintaan. VAU:n visio Elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta yhdessä ja erikseen kertoo yleissopimuksen osalta olennaisimman asian: urheilun parissa toimivien tahojen tulee huolehtia yhdenvertaisista mahdollisuuksista sekä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, joita ilman palveluita ei voi käyttää. Vuosi 2015 on VAU:n vision ensimmäisen kolmivuotiskauden viimeinen vuosi ja sen aikana tullaan keskittymään esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseen. VAU toimii myös WHO:n Liiku terveemmäksi -teemavuoden koordinaattorina tuoden esteettömyyden uudeksi näkökulmaksi terveysliikuntaan. Keväällä 2015 järjestetään VAU:n historian toinen liittokokous, jossa valitaan hallitus ja valtuusto tulevalle kolmevuotiskaudelle. Liittokokous hyväksyy myös kolmivuotissuunnitelman, jonka pohjalta vuosittaiset toimintasuunnitelmat tehdään. Lasten ja nuorten toiminnassa Junior Games -kilpailut tarjoavat monelle ensimmäisen mahdollisuuden osallistua kisoihin. Lisäksi matalan kynnyksen perhetapahtumissa kannustetaan perheitä omaksumaan liikunnallinen elämäntapa. Vertaisperheiden kanssa jaetaan myös tietoa, jota ei ole saatavilla missään muualta. Harrasteliikunnassa VAU haastaa jäsenensä liikkumaan Kuntokuu-kampanjassa helmi- ja syyskuun aikana. Jäsenyhdistysten liikuntavastaavien koulutukset jatkuvat edelleen ja VAU:n tavoitteena on entistä enemmän auttaa jäseniään oman liikuntatoimintansa kehittämisessä. Seura- ja yhdistystoiminta tulee olemaan VAU:n toiminnan painopistealue vuosina ja vuoden 2015 aikana pilotoidaan muutaman jäsenyhdistyksen kanssa oman toiminnan kehittämisen malli. Kilpaurheilun puolella VAU:n järjestämä kansainvälinen Pajulahti Games -kilpailutapahtuma tuo maailman parhaita vammaisurheilijoita Nastolaan ja tarjoaa samalla monelle suomalaiselle nuorelle urheilijalle ensimmäisen mahdollisuuden osallistua kansainväliseen kilpailuun. Suomi on saanut järjestettäväkseen myös pyörätuolirugbyn EM-kilpailut, jotka nekin järjestetään Pajulahden Urheiluopistolla. Vaikuttamistyön osalta VAU jatkaa työtä esteettömien ja saavutettavien liikuntatilojen ja olosuhteiden puolesta, kohdentaen viestintää erityisesti kuntiin. Pekka Hätinen puheenjohtaja Riikka Juntunen toiminnanjohtaja 4

5 ÅR 2015: JÄMLIKA MÖJLIGHETER SOM MÅL I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastställs att personer med funktionsnedsättning ska ha möjligheter att delta i motions- och idrottsverksamhet på ett jämlikt sätt. VAU:s vision En livskraftig handikappidrott och handikappmotion med huvudströmmen och med jämlika berättar för konventionens del om det väsentligaste; sektorer som verkar inom idrott och motion ska vinnlägga sig om jämlika möjligheter, tillgänglighet och åtkomlighet, som krävs för att tjänsterna ska kunna användas. År 2015 är det sista året av den första treårsperioden i VAU:s vision och under det här året kommer vi att fokusera på att främja tillgänglighet och åtkomlighet. VAU verkar även som koordinator för WHO:s temaår Motion är hälsa och lyfter fram tillgänglighet som en ny infallsvinkel när det gäller hälsomotion. På våren 2015 ordnas det andra förbundsmötet i VAU:s historia, där man väljer styrelse och fullmäktige för den kommande treårsperioden. Förbundsmötet godkänner också treårsplanen på basis av vilken de årliga verksamhetsplanerna görs. Inom ramen för verksamhet för barn och ungdomar erbjuder tävlingarna Junior Games många den första möjligheten att delta i tävlingar. Dessutom sporrar familjeevenemangen med låg tröskel familjer att tillägna sig en fysiskt aktiv livsstil. Med stödfamiljerna utbyts även information som inte finns tillgänglig någon annanstans. Inom ramen för fritidsmotion vill VAU utmana sina medlemmar att röra på sig i motionsmånadskampanjen Kuntokuu som ordnas i februari och september. Utbildning för motionsansvariga i medlemsföreningarna fortsätter alltjämt och VAU:s mål är att i allt högre grad hjälpa sina medlemmar att utveckla sina egna motionsaktiviteter. Under åren kommer sällskaps- och föreningsverksamhet att vara ett insatsområde i VAU:s verksamhet och under 2015 kommer VAU tillsammans med några av sina medlemsföreningar att starta pilotprojekt för att skapa en modell för utveckling av den egna verksamheten. På tävlingsidrottens sida sammanför det internationella tävlingsevenemanget Pajulahti Games, som VAU ordnar, världens bästa handikappidrottare till Nastola och erbjuder samtidigt många unga finländska idrottare den första möjligheten att delta i en internationell tävling. Finland har också fått till uppgift att ordna EM-tävlingar i rullstolsrugby, som även ordnas i idrottsinstitutet Pajulahti Urheiluopisto. För påverkansarbetets del fortsätter VAU sitt arbete till förmån för tillgängliga och åtkomliga idrottsanläggningar. I informationsförmedlingen fokuserar VAU främst på kommunerna. Pekka Hätinen styrelsens ordförande Riikka Juntunen verksamhetsledare 5

6 SUOMEN VAMMAISURHEILU JA -LIIKUNTA VAU RY Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on valtakunnallinen liikunnan ja urheilun järjestö, jonka tehtävänä on toiminta-ajatuksen mukaisesti monipuolisen vammaisurheilun ja -liikunnan toimintaedellytysten vahvistaminen yhdessä ja erikseen. VAU palvelee liikunnanharrastajia koko elämänkaarella. Special Olympics Finland on osa VAU:n toimintaa. VAU:n jäseniä ovat vammaisten liikuntaa järjestävät tai sitä tukevat yhdistykset ja urheiluseurat. VAU:n jäsenyhdistyksissä (232, tilanne 9/2013) toimii yhteensä noin henkilöä. VAU:n visiona on elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta yhdessä ja erikseen. Toiminnassa ovat mukana liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset henkilöt sekä elinsiirron saaneet. VAU:n arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys, esteettömyys ja saavutettavuus sekä oikeudenmukaisuus. VAU on mukana viemässä suomalaista liikuntakulttuuria kohti yhteistä visiota: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa. VAU on sitoutunut noudattamaan liikunnan ja urheilun yhteistä eettistä koodia, Reilua Peliä. VAU:n ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistön edustajista joka kolmas vuosi koostuva liittokokous sekä vuosittain kokoontuva nimetty liittovaltuusto. VAU:n toimeenpanevana elimenä työskentelee hallitus. Hallituksen alaisena VAU:n toimistossa työskentelee toiminnanjohtajan lisäksi 15 henkilöä, joista neljä (4) työskentelee aluetoimistoissa. Alueilla työskentelee lisäksi kolme (3) osa-aikaista alueellista yhteyshenkilöä. Hallituksen päätöksentekoa valmistelee puheenjohtajistosta ja toiminnanjohtajasta koostuva työvaliokunta sekä toimiston henkilökunnasta ja vapaaehtoistoimijoista koostuvat johtoryhmät, jaostot, työryhmät ja toimikunnat. Varat toimintaansa VAU saa opetus- ja kulttuuriministeriöstä toiminta- ja muina avustuksina, Suomen Paralympiakomiteasta valmennusavustuksina, Raha-automaattiyhdistyksestä kohdennettuna toiminta-avustuksena sekä omalla varainhankinnalla. VAU:n toimitilat sijaitsevat Helsingissä, Valo-talon 5. kerroksessa, Länsi-Pasilassa. 6

7 1. LIIKKUMISEN JA URHEILEMISEN EDELLYTYSTEN JA OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN ESTEETTÖMIKSI JA SAAVUTETTAVIKSI VAU ottaa vastuuta liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittämisestä esteettömiksi ja saavutettaviksi kaikille liikkujille. Esteettömät ja saavutettavat liikuntatilat palvelevat kaikkia ja ovat perusta kaikelle vammaisurheilun kehittämiselle. VAU vahvistaa asemaansa liikkumisen esteettömyyden asiantuntijana VAU on arvostettu osaaja liikuntapaikkojen esteettömyyteen liittyvässä työssä. VAU:n jäsenyhdistyksissä ja paikallisverkostoissa osataan hyödyntää esteettömyyskartoituksia ja -selvityksiä liikuntapaikkojen esteettömyyden lisäämiseksi. Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden mahdollisuudet harrastaa liikuntaa haluamallaan tavalla paranevat. VAU jatkaa esteettömyyden edunvalvontaa toimimalla asiantuntijana, pitämällä luentoja, antamalla lausuntoja ja vaikuttamalla julkishallintoon sekä toteuttamalla esteettömyyskartoituksia. VAU toteuttaa Invalidiliitto ry:n kanssa Liiku Terveemmäksi Esteettä -tapahtumakiertueen osana Liiku Terveemmäksi -teemavuotta. Yhteistyössä ovat mukaan Näkövammaisten Keskusliitto, VAU:n jäsenyhdistykset, paikalliset oppilaitokset sekä liikunnan aluejärjestöt. SOLIA on luotettu ja tunnustettu apuvälinetoimija Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n vuokraamotoiminta laajenee sekä toimintayksiköiden määrän että vuokrattavien välineiden valikoiman osalta. SOLIA:lla on osaava vertaisohjaajien verkosto. SOLIA on helposti lähestyttävä ja luotettava toimija asiakkaiden ja yhteistyötahojen näkökulmasta. SOLIA:n koordinoima Välineet.fi -verkosto on maan johtava soveltavan liikunnan välineiden vuokrauspalvelu. SOLIA avaa viidennen vuokrauspisteen, koordinoi Välineet.fi -verkostoa ja on välineidensä kautta mukana kaikissa keskeisissä kokeilutapahtumissa, kuten Liiku Terveemmäksi Esteettä -kiertueella ja Liikuntamaassa. Parannetaan SOLIA:n välinevuokrausprosessien sujuvuutta laatimalla uusia videokäyttöoppaita ja helpotetaan oman välineen hankintaa kehittämällä välinekokeilujen dokumentointia. 7

8 2. VAMMAISURHEILUN JA -LIIKUNNAN KEHITTÄMINEN SEURA- JA YHDISTYSTOIMINNASSA VAU toimii kehityskumppanina vammaisliikunnan ja urheilun kehittämisessä seura- ja yhdistystoiminnassa. Monipuolinen ja kaikille avoin seura- ja yhdistystoiminta luo pohjan elinvoimaiselle vammaisurheilulle ja -liikunnalle. VAU auttaa jäsenyhdistyksiä kehittämään liikuntatoimintaansa VAU:n jäsenyhdistykset kokevat VAU:n jäsenpalvelut arvokkaana lisänä oman liikuntatoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Jäsenyhdistykset ovat aktiivisesti mukana aktivoimassa jäsenistöään liikkumaan. Moni- ja vaikeavammaisten henkilöiden liikuntatarjonta lisääntyy. Kuntokuu-harrasteliikuntakampanjan osallistujamäärä kasvaa. Tarjotaan VAU:n jäseninä oleville vammaisyhdistyksille sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien yhdistyksille tukea liikuntatoiminnan kehittämiseen. Aktivoidaan jäsenyhdistysten paikallista toimintaa liikuntatoiminnan suunnittelua, toteuttamista ja verkostoitumista kehittämällä. Järjestetään Paikallista toimintaa -seminaareja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kuntokuu-harrasteliikuntakampanjaa kehitetään entistä tehokkaammaksi palveluksi aktivoimaan jäsenyhdistysten jäsenistöä liikkumaan. Kuntokuu.fi-sivustoa kehitetään ja sen sisältöä monipuolistetaan vastaamaan jäsenistön tarpeita. VAU toimii selkänojana kaikille avoimeen toimintaan pyrkiville seuroille Urheiluseurat tunnistavat VAU:n valtakunnallisena kaikille avoimen liikunnan kehittäjänä. VAU:n tarjoamat koulutukset kiinnostavat urheiluseuroja ja auttavat seuroja kehittämään omaa toimintaansa. VAU:lta osataan hakea tietoa seuratoiminnan kehittämiseen ja uusien liikkujien mukaan ottamiseen. VAU tarjoaa yhteistyössä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa urheiluseuroille koulutusta ja kohdennettua tietoa vammaisurheilun eri osa-alueista. VAU tekee itseään tunnetuksi urheiluseurojen keskuudessa, jotta VAU:n erityisosaamista tällä alalla osataan käyttää paremmin hyödyksi. Urheiluseurojen kaikille avointa toimintaa kehitetään toimimalla liikkujien ja urheilijoiden sekä urheiluseurojen ja lajiliittojen välillä yhdistävänä toimijana.jotka antavat urheiluseuroille valmiuksia ohjata ja valmentaa liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä. Osallistutaan Sinettiseurojen seminaariin markkinoimalla vammaisurheilua. 8

9 9

10 3. VAMMAISKILPA- JA -HUIPPU-URHEILUN KEHITTÄMINEN VAU tarjoaa jokaiselle vammaisurheilijalle mahdollisuuden menestyä kehittämällä vammaiskilpa- ja -huippu-urheilua. Toimivat olosuhteet ja polut vammaisurheilun pariin luovat pohjan vammaisurheilijoiden ja toimijoiden menestymiseen. VAU tukee vammaisurheilijoita polun eri vaiheissa Suomalaisurheilijat menestyvät kansainvälisesti potentiaalisissa paralympia- ja ei-paralympialajeissa. Lajien valmennus on laadukasta ja tehokasta. Lajeilla on toimivat kilpailujärjestelmät kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomalaisessa vammaisurheilussa on toimiva luokittelujärjestelmä. Vammaisurheilijan polku tukee lajien toimintaa sen eri vaiheissa. Urheiluakatemiat edistävät vammaisurheilijan urapolkua. Suunnataan lajeille toimintaresursseja joko kilpailuun tai harrastamiseen tukijärjestelmän kriteereiden mukaisesti. Edistetään valmentajien osa-aikaista palkkausta. Kehitetään lajien kansallisia kilpailujärjestelmiä. Tehdään yhteistyötä Suomen Paralympiakomitean kanssa luokittelujärjestelmän kehittämiseksi. Järjestetään Vammaisurheilijan polun eri vaiheita tukevia matalan kynnyksen tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ohjataan lajien urheilijoita urheiluakatemiapalvelujen käyttäjiksi. Aloitetaan vammaishuippu-urheilun strategien tekeminen. Lajiliittoyhteistyö syvenee ja kehittyy Suomalaiset urheilijatoimijat, kuten huippu-urheiluyksikkö, lajiliitot, valmennuskeskukset ja urheiluseurat ovat innostuneita ja osaavia kehittämään vammaisurheilua. Työnjako lajiliittojen, Suomen Paralympiakomitean ja VAU:n välillä on selkeä. Arvioidaan integraatiolajien vammaisurheilun kehittymistä ja järjestetään vuosittaisia tilaisuuksia integraatiolajeille yhdessä Suomen Paralympiakomitean kanssa. Tiivistetään yhteistyötä lajiliittojen kanssa ja tuetaan lajiliittoja Vammaisurheilijan polun alkupäässä. Vaikutetaan aktiivisesti urheilun ja liikunnan kansallisissa verkostoissa vammaisurheilun aseman edistämiseksi. 10

11 VAU järjestää laadukkaita kansainvälisiä kilpailutapahtumia VAU on kansainvälisesti arvostettu vammaisurheilun kilpailutapahtumien järjestäjä. VAU:n toiminnassa on innostuneita ja osaavia toimitsijoita ja tuomareita. Järjestetään viidettä kertaa kansainvälinen Pajulahti Games -kilpailutapahtuma tammikuussa sekä pyörätuolirugbyn EM-kilpailut syyskuussa, molemmat Nastolassa. Järjestetään toimitsija- ja tuomarikoulutusta kilpailutapahtumien yhteydessä. 11

12 4. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUTEEN VAIKUTTAMINEN VAU ottaa vastuuta lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttamisesta. Jo nuorena omaksuttu liikunnallinen elämäntapa on tärkeää ja voi ehkäistä syrjäytymistä. Sporttiklubi auttaa lapsia ja nuoria liikuntaharrastuksen pariin VAU:n Sporttiklubi on valtakunnallisesti tunnettu tiedotusrinki. Yhä useampi liikunta-, näkö- ja kehitysvammainen sekä elinsiirron saanut tai dialyysissä oleva lapsi tai nuori on Sporttiklubin jäsen. Jokaisella paikkakunnalla on jokin liikuntakerho tai urheiluseura, joka on ottanut toimintaansa mukaan erityistä tukea tarvitsevia tai vammaisia lapsia ja nuoria. VAU tunnetaan soveltavan liikuntakasvatuksen asiantuntijana. Tehostetaan Sporttiklubi-toiminnan markkinointia vammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Tiedotetaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä jäsenkirjeellä Sporttiklubin jäseniä tulevista tapahtumista ja harrastusmahdollisuuksista. Markkinoidaan VAU:n Sporttiskerhojen verkostoa urheiluseuroille ja koulutetaan Sporttiskerho-ohjaajia Liikuntamaan yhteydessä. Osallistutaan keskeisiin ammattilaistapahtumiin (Liikunnanopettajapäivät, Educa-messut) ja markkinoidaan niissä Sporttiklubia sekä VAU:n tuottamia matalan kynnyksen liikuntaoppaita. Kaikille avoimet leirit ja kokeilutapahtumat avaava ovia Liikunnan aluejärjestöjen lasten liikunnan leirit toteutetaan kaikille avoimina siten, että erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua niille. Aluejärjestöt vastaavat leirityöstä itsenäisesti VAU:n tukemana. Tuetaan liikunnan aluejärjestöjä kaikille avointen leirien järjestämisessä konsultoimalla järjestäjiä, kouluttamalla ohjaajia, markkinoimalla leirejä sekä lainaamalla välineitä. Järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa matalan kynnyksen kokeilu- ja perhetapahtumia, kuten Lumilauantait. Osallistutaan pohjoismaiseen vammaisurheilun nuorten leiriin ja kilpailutapahtumaan. Järjestetään Junior Games -kisat kahdesti vuodessa. 12

13 Vammainen nuori voi toimia myös ohjaajana ja roolimallina VAU:n toiminnan piirissä on vammaisista ja erityistä tukea tarvitsevista Nuorista toimijoista ja kehitysvammaisista ALPs-urheilijoista (Athlete Leadership Program) muodostuva innokas ja osaava apuohjaajien verkosto. VAU:n toiminnassa mukana olevat ohjaajat ja valmentajat osaavat hyödyntää heitä apuohjaajina ja roolimalleina. Edistetään kehitysvammaisten nuorten osallisuutta kutsumalla ALPs-urheilijat toimitsijoiksi Special Olympics -karnevaaleille. Järjestetään ALPs- ja Nuto-tapaaminen Liikuntamaassa. Markkinoidaan vuoden 2016 uutta Nuori toimija -koulutusta. 13

14 5. TAVOITTEENA AVOIN JA SUVAITSEVAINEN LIIKUNTAKULTTUURI VAU rakentaa suomalaisesta liikuntakulttuurista avointa ja suvaitsevaista sellaista, jonne kaikki liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt pääsevät mukaan. Vammaisurheilun kiinnostavuus kasvaa Tiedotusvälineet ja sitä kautta suuri yleisö tunnistavat vammaisurheilun kiinnostavien ja sykähdyttävien tarinoiden lähteenä. Vammaisurheilu koetaan tasa-arvoisena osana suomalaista urheilukenttää. VAU:n viestintä ja markkinointi painotetaan entistä ihmis- ja tarinalähtöisemmäksi. VAU:n välittämä viesti eri kanavissa on tunteisiin vetoavaa, näyttävää ja paikkansapitävää. Los Angelesin Special Olympics Kesämaailmankisat, Pajulahden pyörätuolirugbyn EM-kilpailut ja Tampereella järjestettävä Liikuntamaa-messutapahtuma ovat tärkeimpiä foorumeita vammaisurheilun näkyvyyden kasvattamiseksi. VAU on mahdollisuuksien luoja ja esiintuoja VAU edistää suomalaisten tietoisuutta vammaisurheilusta ja -liikunnasta sekä vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden tietoisuutta erilaisista urheilu- ja liikuntamahdollisuuksista. Tietoisuus ja kokeilumahdollisuudet edistävät uusien henkilöiden mukaan tuloa liikunnan ja urheilun poluille. VAU:n toiminta koetaan lisäarvona niin yhdistysten liikuntatoiminnan kuin urheiluseurojenkin näkökulmasta. Liikunnan aluejärjestöt osaavat palvella alueellaan erityisryhmien liikuntaan ja vammaisurheiluun liittyvissä asioissa. Tuodaan vammaisurheilun ja -liikunnan eri osa-alueita esille tiedotusvälineiden, sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien avulla. Järjestetään erilaisia matalan kynnyksen liikuntatapahtumia, kuten Lumilauantait ja koko vammaisurheilun kirjoa esittelevä Liikuntamaa. Kannustetaan yhdistyksiä ja seuroja toimintansa kehittämiseen konsultaatio- ja koulutustukea tarjoten. Tuetaan liikunnan aluejärjestöjä kehittämään toimintaansa kaikille avoimeksi. 14

15 Saavutettavaa, monipuolista ja nykyaikaista viestintää VAU:n pääviestikanavat lehti, verkkopalvelu, sosiaalinen media tunnetaan vammaisurheilun laadukkaina ja saavutettavina tietolähteinä. Viestintä toimii sujuvasti ja luotettavasti niin tiedotusvälineiden kuin sidosryhmien kanssa. Toteutetaan monipuolista ja saavutettavaa viestintää eri viestintäkanavien kautta. Nostetaan sosiaalinen media ja multimediaviestintä yhä suurempaan rooliin VAU:n viestinnässä. Tehdään aktiivisella ja palvelualttiilla viestintätyöllä vammaisurheilun ja -liikunnan eri osa-alueista yhä helpommin lähestyttäviä ja ymmärrettäviä tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle. Kohdistetaan viestintää VAU:n sidosryhmien viestintäkanaviin. 15

16 6. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN VAU kouluttaa liikuntavastaavia ja vertaisohjaajia VAU:n jäsenyhdistysten liikuntavastaavat ovat yhdistyksen liikuntatoiminnan ylläpitäjiä ja kehittäjiä sekä toimivat VAU:n linkkinä paikallistasolle. Liikuntavastaavat ja vertaisohjaajat eli Iloliikuttajat osaavat käynnistää kuntoliikuntaryhmiä ja toimivat roolimalleina jäsenistölle. Iloliikuttajat ovat ohjaajaresurssi myös valtakunnallisissa tapahtumissa. VAU:n jäsenyhdistyksissä tiedostetaan laaja-alainen esteettömyys. Koulutetaan liikuntavastaavia ja muuta jäsenistöä sekä järjestetään vertaisohjaajakoulutus. Markkinoidaan Motoasemat ja Säpinää sisällä -koulutuksia jäsenyhdistyksille, kuntien toimijoille sekä läheisille sidosryhmille. Järjestetään paikallisia tapahtumia yhdessä paikallisten tahojen kanssa. Ohjataan liikuntaryhmien ja tapahtumien järjestäjiä huomioimaan tapahtumien esteettömyys ja saavutettavuus. VAU:n koulutustarjonta tukee kaikille avoimen toiminnan kehittämistä Tietoa VAU:n monipuolisesta koulutustarjonnasta on kiinnostuneiden saatavilla helposti. Koulutusten kysyntä ja toteutuneiden koulutusten määrä kasvaa. Koulutukset innostavat ja rohkaisevat osallistujia mukaan vammaisurheilun ja -liikunnan pariin. Yhteistyöverkosto koulutusten toteuttamisessa laajenee ja monipuolistuu. Tehostetaan koulutusten markkinointia perinteisille ja uusille kohderyhmille, erityisinä painopisteinä Motoasematkoulutus ja valmentajille suunnattu VAU-työpaja 5a. Jatketaan koulutusten jalkauttamista seura- ja muiden paikallisten toimijoiden saataville mm. yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Toimitaan kehityskumppanina lajiliitoille ja urheiluakatemiaverkoston toimijoille vammaisurheiluun liittyvien koulutussisältöjen toteuttamisessa. Suunnitellaan Sherborne-harjoitusohjelmaa ja psykomotoriikkaa yhdistäviä koulutussisältöjä. VAU kouluttaa tuomareita ja toimitsijoita lajeihin Vammaisurheilulajeissa on toimivat kansalliset koulutusjärjestelmät tuomareille ja toimitsijoille. Koulutetaan tuomareita eri lajeihin. Päivitetään koulutusmateriaalit vastaamaan kansainvälisiä sääntöjä. Lähetetään tuomareita kansainvälisille tuomariklinikoille. Tuetaan ja kannustetaan tuomareita osallistumaan kansainvälisiin turnauksiin. Järjestetään lajeissa toimitsijakoulutusta. VAU on liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisten kumppani ja tukija Liikunnan ja kuntoutuksen opiskelijat ja ammattilaiset osaavat ottaa yhteyttä VAU:hun vammaisliikuntaan ja -urheiluun liittyvissä asioissa. Suomessa on innostuneita, osaavia ja kansainvälisesti verkottuneita vammaisurheilun ja erityisliikunnan ammattilaisia. 16

17 Lisätään liikunnan ja kuntoutuksen alojen opiskelijoiden ja ammattilaisten vammaisurheilun, erityisliikunnan ja soveltavan liikunnan osaamista toteuttamalla oppilaitosyhteistyönä Liiku Terveemmäksi Esteettä -tapahtumakiertue. Seurataan vammaisurheilun kansainvälistä tutkimusta, osallistutaan alan kotimaisiin koulutus- ja tutkijatapaamisiin sekä markkinoidaan vammaisurheilua opinnäytetyöaiheena. Tuetaan vammaisliikunnan ja -urheilun parissa toimivien henkilöiden kotimaisia ja kansainvälisiä opintomatkoja Ahos-apurahan avulla. Luodaan Liikuntamaasta vuoden monipuolisin ja innostavin oppimisympäristö kaikille alan ammattilaisille. 7. SPECIAL OLYMPICS -TOIMINTA Entistä avoimempi Special Olympics Finland Kehitysvammaisten Special Olympics -toiminta laajenee uusiin seuroihin. Toiminta kehittyy entistä avoimemmaksi, ja uusia urheilijoita tulee toiminnan piiriin. Special Olympics -toiminta on yhä tunnetumpi Suomessa. Kotimaan toiminta noudattaa kansainvälisen Special Olympics -toiminnan strategiaa. Special Olympics Finland on aktiivinen toimija Special Olympics Europe/Eurasian alueella. Jatketaan vuonna 2014 aloitettua kehittämisprosessia ja järjestetään avoimia harjoitusleirejä ja kisoja. Jatketaan yhteistyötä lajiliittojen kanssa. Kehitetään Unified-toimintaa. Jatketaan Special Olympics -karnevaalien toteuttamista ja toteutetaan sen lisäksi muita matalan kynnyksen tapahtumia. Osallistutaan 96 urheilijan joukkueella Special Olympics Kesämaailmankisoihin Los Angelesissa. Hyödynnetään Kesämaailmankisojen kiinnostavuusarvo tietoisuuden lisäämiseksi Special Olympics -toiminnasta Suomessa. Otetaan kehitysvammaisia ALPs-urheilijoita mukaan tapahtumiin ohjaajiksi. 17

18 8. ORGANISAATIO, HALLINTO JA HENKILÖSTÖ VAU:lla on osaava ja asiantunteva organisaatio Luottamus- ja toimihenkilöorganisaatio on osaavaa ja motivoitunutta. VAU:n asiantunteva organisaatio työskentelee valtakunnallisesti erilaisissa verkostoissa edistäen VAU:n vision mukaista tavoitetta elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta: yhdessä ja erikseen. Järjestetään henkilöstön ja luottamustoimisten koulutusta. Huolehditaan henkilöstön terveydenhuollosta erillisen suunnitelman mukaisesti. Toteutetaan kehityskeskustelut ja jatketaan coaching-ohjelmassa esille nousseiden organisaation kehittämistarpeiden työstöä. VAU:n talous on tasapainossa VAU:n talous on tasapainossa ja VAU:lla on kyky vastata nopeisiin talouden muutoksiin. Laaditaan realististiin tuloihin perustuva talousarvio vuodelle Keskitytään markkinointiin ja jatketaan VAU:n oman varainhankinnan kehittämistä. Noudatetaan tarkkaa taloudenpitoa, talousarvion seurantaa ja raportointia läpi vuoden. VAU on aktiivinen toimija kotona ja maailmalla VAU tunnistetaan vammaisurheilun ja -liikunnan asiantuntijaorganisaationa. VAU:n erityisosaamisalueita ovat integraatio, inkluusio, esteettömyys ja saavutettavuus. VAU:lla on laajat verkostot niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Toimitaan aktiivisesti erilaisissa asiantuntijaverkostoissa. Edistetään vammaisten henkilöiden liikuntamahdollisuuksia tekemällä yhteistyötä kuntatoimijoiden kanssa. Osallistutaan liikunta- ja urheilujärjestöjen vuosikokouksiin, seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Vaikutetaan kansalliseen ja kansainväliseen liikuntapolitiikkaan tuomalla eri työryhmissä esille tutkimukseen ja seurantaan perustuvaa tietoa vammaisurheilun organisoitumisesta. Tuodaan esille Vammaisurheilijan polkua käytännön kehittämisen mallina. Jatketaan kehitysyhteistyötä tukemalla Tansaniassa kummikoulujen toimintaa. Toimitaan kansallisen Liiku terveemmäksi -neuvottelukunnan koordinaattorina vuonna

19

20 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf Finnish Sports Association of Persons with Disabilities Radiokatu 20, 5. krs., Helsinki puh fax (09)

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

T O I M I N TA S U U N N I T E L M A

T O I M I N TA S U U N N I T E L M A T O I M I N TA S U U N N I T E L M A 2 0 1 4 Sisällysluettelo Vuosi 2014: Yhdessä kohti visiota 4 År 2014: Tillsammans mot visionen 5 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6 VAU:n visio 2021 6 Liikkumisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 7. Special Olympics -toiminta 17 Monien mahdollisuuksien toimintaa 17

Sisällysluettelo. 7. Special Olympics -toiminta 17 Monien mahdollisuuksien toimintaa 17 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo Vuosi 2016: Painopiste seura- ja yhdistystoimintaan 4 År 2016: Insatsområde sällskaps- och fröreningsverksamhet 5 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Yhdessä ja erikseen Polkuja urheilun ja liikunnan maailmaan

Yhdessä ja erikseen Polkuja urheilun ja liikunnan maailmaan Yhdessä ja erikseen Polkuja urheilun ja liikunnan maailmaan Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry VAU suunnittelee, toteuttaa ja kehittää liikunta-, näköja kehitysvammaisten henkilöiden sekä elinsiirtoväen

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja.

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja. Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja Mikko Vähäniitty Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii SoveLi 20 vuotta - Liiku

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

VALMENNUSJÄRJESTELMÄ. 1 Taustaa. 2 Valmennusjärjestelmän valinnat ja tavoite

VALMENNUSJÄRJESTELMÄ. 1 Taustaa. 2 Valmennusjärjestelmän valinnat ja tavoite 1 Taustaa 2000-luku on ollut muutosten aikaa suomalaisessa urheilujärjestökentässä yleisesti ja myös suomalaisessa vammaisurheilussa. Vuonna 2010 aloitti toimintansa neljän diagnoosipohjaisen vammaisurheilujärjestön

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa Valeria Denisenko, Petroskoin pedagogisen opiston johtaja PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Pietarin valtiollisen

Lisätiedot

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa SoveLin strategia 2009 2012 Soveltava Liikunta SoveLi ry Työryhmä Heidi Hölsömäki (toim.) leena Jokinen Sari Kivimäki

Lisätiedot

Yhteenveto VAU-strategian arviointikyselyn tuloksista

Yhteenveto VAU-strategian arviointikyselyn tuloksista 1 Aija Saari 5.5.2017 Yhteenveto VAU-strategian arviointikyselyn tuloksista VAU:n strategiaa koskeva arviointikysely lähetettiin VAU:n jäsenille ja sidosryhmille maaliskuun lopussa ja vastausaikaa oli

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn 27.11.2015 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa

Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa Aija Saari Tutkimuspäällikkö, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry aija.saari@vammaisurheilu.fi Sisältö

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET Tiia Murtonen Anna-Elina Pekonen HALISKO Tänä päivänä Halisko on paljon muutakin kuin vihreä lisko, Halisko on TUL:n nuorisotoiminnan näkyvin tunnus Se on nuorisotoiminnan lippulaiva yhdessä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö. Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö. Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry Järjestöjen ja kuntien yhteistyö Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry Esitys - SoveLi ry:n esittely - Järjestöjen soveltava liikunta - Kuntien soveltava liikunta - Järjestöjen ja kuntien yhteistyö

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit

Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit Aija Saari Tutkimuspäällikkö, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry aija.saari@vammaisurheilu.fi VAMMAISUUDEN KAKSI MALLIA/ FILOSOFIAA Medikaalinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

Kaikille avoin liikunta - ohjelma

Kaikille avoin liikunta - ohjelma Kaikille avoin liikunta - ohjelma Suomessa on jo kauan tehty nk. erityisryhmien, vammaisurheilun ja lajiliittojen välistä yhteistyötä: A. Perinteinen tiettyä vammaryhmää/ vammaisurheilulajia koskeva yhteistyö.

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Tavoite: Huippu-urheilun menestyksen, osaamisen ja arvostuksen nostaminen pitkällä aikavälillä (2020) Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 Valon peliajatus MAALIT Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan polku mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan Seuratoiminta

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

VAU säännöt Ennakkotarkastettu 2.6.2009

VAU säännöt Ennakkotarkastettu 2.6.2009 SUOMEN VAMMAISURHEILU JA LIIKUNTA VAU RY. SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry, ruotsiksi Finlands Handikappidrott och motion VAU rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

Suomi 100. VNK: Urheiluyhteisö:

Suomi 100. VNK:  Urheiluyhteisö: Suomi 100 Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta Valo-Olympiakomitea toimii vnk:n yhteystahona ja kumppanina Suomi 100 -ohjelmaan voi päästä mukaan

Lisätiedot

VAU:n jäsenposti. Joulukuu 2012

VAU:n jäsenposti. Joulukuu 2012 VAU:n jäsenposti Joulukuu 2012 JÄRJESTÖTOIMINTA 2 Henkilöstömuutoksia VAU:n toimistolla 2 Tilastotietoja kerätään taas vuodenvaihteessa 2 Jäsenistön yhteystiedot päivitetään tiedonkulun helpottamiseksi

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot