Kunnanvaltuusto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto nro 4/2013 6.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 51 KV 52 KV 53 KV 54 KV 55 KV 56 Kokouksen järjestäytyminen Jäsenen valinta Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon Sovellusasiantuntijan vakanssin perustaminen perusturvaosastolle alkaen Varahenkilöstöjärjestelmä Lausunto metropolialueen esiselvityksestä Aloitteiden jättäminen

2 Sivu 2 Nro 4/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo tauko klo ja Läsnä olevat jäsenet Alho Arja, puheenjohtaja Berglund Hans, varajäsen Gottberg Carl-Johan, jäsen von Essen Kristian, jäsen Haanpää Harri, jäsen Holm Karl, varajäsen Holmberg Johan, varajäsen Holmlund Åke, jäsen Kaisla Heikki, jäsen Karvonen Pami, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Linnala Marko, jäsen Louekoski Vesa-Matti, jäsen Lovén Mari, varajäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordström Marcus, jäsen Paajes Jan-Erik, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Pesonen Kirsi, jäsen Raivio Timo, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Rosengren Heidi, jäsen Sneck Minna, varajäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Turunen Ismo, jäsen Valtavaara Heikki, jäsen Muut läsnä olevat Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintojohtaja Skyttä Jorma, tekninen johtaja Öberg Benita, perusturvajohtaja Martin Kirsi, KH:n jäsen Asiat Allekirjoitukset Arja Alho puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä Åke Holmlund pöytäkirjantarkastaja Pami Karvonen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintojohtaja

3 Sivu 3 KV 51 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Pami Karvonen ja Åke Holmlund. Päätös: päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Åke Holmlund ja Pami Karvonen. === Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 KH:162 /2013 KV 52 KH JÄSENEN VALINTA LOHJAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTOON Länsi-Uudenmaan kuntien (Karkkila, Lohja, ja Vihti) ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen mukaan ko. sopimuksessa mainittujen tehtävien hoidosta vastaavana kuntalain 77 :n mukaisena monijäsenisenä toimielimenä toimii Lohjan kaupungin hallintoon kuuluva valtuuston valitsema ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaosto. Jaoston tehtävänä on ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintää säätelevien lakien mukainen viranomaispäätöksenteko. Jaoston kokoonpano muodostuu seuraavasti: Lohjan kaupungista 2, Karkkilan kaupungista 1, n kunnasta 1 ja Vihdin kunnasta 1 Lohjan kaupunginvaltuuston nimeämää jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee Heidi Rosengrenin ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eljas Rahikaisen Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon. === KV Käsittely: von Essen Nordströmin kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti jättäneen asian pöydälle. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. === KV 52 Päätös: hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. === Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 PERUSTLTK:217 /2013 KV 53 SOVELLUSASIANTUNTIJAN VAKANSSIN PERUSTAMINEN PERUSTURVAOSASTOLLE ALKAEN PERUSTLTK Perusturva on suuri tietotekniikan käyttäjä kunnan tasolla ja on siksi perusteltua, että toimiala saa oman sovellusasiantuntija, jotta merkittävän järjestelmän toimivuus ja kehittäminen saadaan pysymään korkealla tasolla. Merkittävänä tietotekniikan käyttäjänä ja myös kustannuksia aiheuttavana toimialana on tärkeää, että toimialan tietojärjestelmien dokumentaatio on hyvällä tasolla ja tietotekninen raportointi on ajan tasalla, jolloin voidaan paremmin hahmottaa myös kunnan tasolla tietotekniikan käyttöä ja kustannuksia ja toimialan järjestelmien liityntöjä yhteiseen kokonaisuuteen. Vaikka kunnalla on oma IT-hallinto, terveydenhuollon kokonaisuus järjestelmineen kuormittaa heitä. Perusturvan kotiuttaminen on merkittävällä tavalla lisännyt kunnan IT-hallinnon työtaakkaa, laitekanta on lisääntynyt, samoin ohjelmiston määrä ja käyttäjätuen määrä on lisääntynyt merkittävästi. Terveystoimessa käytetään Pegasos-potilastietojärjestelmä. Työresurssia tarvitaan perusturvan käyttämien Pegasoksen ja siihen liittyvien asiakashallintajärjestelmien sisällöllisiin kehittämistöihin sekä käytännön neuvonta- ja tukitehtäviin ohjelmistokäyttäjille hyvin laajalle henkilöstölle perusterveydenhuollossa. Sovellusasiantuntija on myös Pegasos-pääkäyttäjä. Pegasospääkäyttäjä neuvoo, opastaa ja kouluttaa terveysaseman vastaanoton, kotihoidon, asumispalveluiden, vuodeosaston, neuvoloiden, kouluterveydenhuollon sekä hammashuollon henkilökuntaa. Pegasos-pääkäyttäjä ratkaisee ongelma-tilanteita, jotta työt sujuvat keskeytyksettä ja mahdollisimman joustavasti. Pelkästään terveyskeskuksen yksittäisen akuuttiakin hoitoa tarvitsevan asiakkaan palveleminen voi katketa siihen, että järjestelmä ei toimi, jos hoitohenkilöstö ei pääse potilas- ja hoitotietoihin, potilaan hoitoon tarvittavia ohjeita ei voida tarkistaa ja lääkereseptejä määrätä, ja voi olla riskinä hoitopäätöksien viivästyminen tai päätös puutteellisin potilastiedoin, jolloin riskit ovat korvaamattomat. Pegasos-ohjelma käsittää potilastietojärjestelmän lisäksi myös henkilöstöhallinnan puolen. Pegasos-pääkäyttäjän tehtäväkokonaisuudet: - Pegasos-käyttäjätunnusten ylläpito - käyttäjien opastus - tekninen tuki - uusien käyttäjien koulutus Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 - järjestelmän palautteiden ja lähetteiden käsittely - tilastojen/raporttien toimittaminen - raportointipohjien muokkaus - ongelmatilanteiden hallinta - järjestelmän toimittajan (CGI/Logica) yhteyshenkilönä toimiminen, - sisäiset palaverit - vuosittaiset koulutukset - uusien ohjelmapäivitysten muutosten koordinointi - järjestelmäasetusten muutokset Perusturvan järjestelmien koulutustarve on jatkuvaa henkilöstön vaihtuvuuden ja uusien ohjelmisto-osioiden hankintojen vuoksi. Omat sisäiset koulutukset tulevat huomattavasti halvemmiksi kuin CGI/Logicalta tilatut, lisäksi jatkuville kertauskoulutuksille on tarvetta. Sovellusasiantuntijan työtehtävät lisääntyvät jokaisen uuden projektin, myös valtakunnallisesti määrättyjen tilastointi- ja raportointimuutoksien vuoksi ja kumppanuustahojen yhteistyöhön tarvittavien järjestelmämuutoksien myötä; näistä esimerkkeinä: - avohilmo (hoitoilmoitus THL:lle), joka kerää tietoa väestön palvelujen käytöstä, hoidon saatavuudesta, työnjaosta, hoitamisen käytännöistä, väestön terveysongelmista, epidemioiden leviämisestä, terveyden edistämisen palveluista sähköinen e-resepti uusi hoitokertomus ja luokitus (KanTa e-arkisto) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) edellyttävät, että jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antaja ja apteekki sekä Kansaneläkelaitos ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus nimeävät tietosuojavastaavan. Kunnalla on tietosuojavastaava (varhaiskasvatuspäällikkö), mutta perusturvan kotiuttaminen edellyttää työmäärän ja osaamisvaatimuksen näkökulmasta lisäresursseja. Tietosuojavastaavan tehtäväkokonaisuudet: osallistuu organisaation henkilötietojen käsittelyä koskevaan suunnittelutoimintaan, Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu 7 osallistuu rekisterinpitäjän hyväksymiä tietosuoja- ja tietoturvaohjeita koskevaan valmisteluun ja ylläpitoon, seuraa ja valvoo henkilötietojen käsittelyä ja niiden suojausmenetelmiä, osallistuu rekisterinpitäjän henkilöstölle annettavan tietosuojakoulutuksen toteuttamiseen, tukee henkilökuntaa ja rekisteröityjä tietosuoja-asioissa, toimii yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin, raportoi organisaation johdolle tietosuojan (ja tietoturvallisuuden) tilasta ja kehittämistarpeista (sisäiset auditoinnit ja käytönvalvonta), vastaa organisaation johdon osoittamista muista tietosuojaa tukevista tehtävistä. Henkilötietolain (523/1999) mukaan henkilörekisteristä tulee laatia rekisteriseloste, johon merkitään rekisterinpitäjän lisäksi rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai rekisterinpitäjän edustaja, jonka tulee huolehtia rekisteröityjen oikeuksien toteutumiseen liittyvistä palveluista. Rekisterinpidon vastuu säilyy aina rekisterinpitäjällä. Tietosuojavastaavan nimeäminen organisaatioon ei poista rekisterinpitäjänä olevan organisaation vastuuta. Rekisterinpitäjän tehtäväkokonaisuudet: määritellä henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus, suunnitella henkilötietojen käsittelytoimet koko tiedon elinkaaren ajaksi, analysoida, kirjata muistiin ja kuvata rekisterinpitäjän tehtävien hoitoon liittyvät henkilötietojen käsittelyt ja niihin liittyvät vastuut, toimivallat ja menettelyt, varmistua henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta, huolehtia tietojen laadusta, tarpeellisuudesta ja virheettömyydestä, varmistua henkilötietojen suojaamisesta, huolehtia rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta, erityisesti tarkastus-, tiedonkorjaus- ja kielto-oikeuden toteuttamisesta, laatia tietosuojaseloste ja informoida rekisteröityjä huolehtia mahdollisesti tarvittavien viranomaisilmoitusten tekemisestä, laatia henkilöstön käyttöön tietosuoja-ohjeet, tehtäväkokonaisuudet: seurata ja valvoa henkilötietojen käsittelyä. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) velvoittaa julkiset terveydenhuollon organisaatiot tallentamaan potilastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn arkistoon. Asiakastietolain tavoitteena on edistää potilastietojen tietoturvallista käsittelyä, potilaiden tiedonsaantimahdollisuuksia sekä terveydenhuollon palveluiden potilasturvallista ja tehokasta tuottamista. Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 siirtyy sähköiseen potilastietoarkistoon maaliskuussa 2014 ensimmäisnä HUS-alueella yhdessä Inkoon kanssa. Loput kunnat HUS-alueella siirtyvät joko toukokuussa (mm. Lohja, Espoo) tai syyskuussa 2014 (mm. Vantaa, Helsinki). Ennen sähköisen potilastietoarkiston käyttöönottoa vaaditaan vähintään 9kk mittainen valmistelu, joka työllistää yhden resurssin melkein täyspäiväisesti. Sovellusasiantuntijan työnkuvaan sisällytettäisiin myös AMS-arkiston muodostus suunnitelma (arkistonhoitajan kanssa), VRK-varmennekorttien tilaus ja luovuttaminen (sähköinen resepti), RAVATAR-ohjelman ylläpito, poikkileikkaustutkimukset (ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin tarkoitettu mittari), LOVE-lääkelaskujen ylläpito, koulutus ja järjestäminen, Intran SOTE-sivujen päivitys ja ylläpito. Sovellusasiantuntijan vakanssin perustamiseksi alkaen lisämäärärahan tarve on vuodelle Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , Ehdotus: Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle että se ehdottaa kunnanvaltuustolle että se perustaa sovellusasiantuntijan vakanssin perusturvaosastolle alkaen myöntää lisämäärärahaa vakanssin perustamiseksi vuodelle Päätös: Ehdotuksen mukaan. KH Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. perustaa sovellusasiantuntijan vakanssin perusturvaosastolle alkaen ja 2. myöntää perusturvalautakunnalle vuoden 2013 talousarvioon lisämäärärahaa vakanssin perustamiseksi euroa. Ehdotus hyväksyttiin. === KV 53 Päätös: hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. === Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 PERUSTLTK:237 /2013 KV 54 VARAHENKILÖSTÖJÄRJESTELMÄ PERUSTLTK Henkilöstön saatavuus sosiaali- ja terveysalalla tulee olemaan eräs keskeisimmistä haasteista, johon pitää varautua. Väestön ikärakenteen muuttuminen ja työntekijöiden eläkkeelle jääminen lisäävät henkilökunnan tarvetta terveydenhuoltoalalla. Terveydenhuoltoalan naisvaltaisuus aiheuttaa runsaasti pitkiä poissaoloja vanhempainlomien ja hoitovapaiden vuoksi. Kolmivuorotyö pakottaa hankkimaan sijaisia näissä tehtävissä toimivan henkilökunnan lyhyisiinkin sairaslomista ja vuosilomista johtuviin poissaoloihin. Myös joustava suhtautuminen vuorotteluvapaisiin, opintovapaisiin ja osa- aika eläkkeisiin lisäävät sijaistarvetta. Vakituisten viran- ja toimenhaltijoiden poissaolojen ajaksi työyksiköihin tarvitaan työtehtävät osaavia ja ammattitaitoisia sijaisia, jotta potilaiden hyvä hoito voidaan turvata. Sijaiset voidaan palkata joko määräaikaisiin tai vakinaisiin palvelusuhteisiin. Vuokratyövoiman käyttö ei ole Suomessa julkisella sektorilla vielä kovin yleistä, mutta sosiaali- ja terveystoimessa vuokratyöntekijöiden käyttö on lisääntynyt. Vuokratyövoiman käyttö tuli esille myös PARAS- hankkeessa yhtenä keinona henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi. Meriön (2007) vuokrahoitajuutta koskevan tutkimuksen perusteella vuokrahoitajista suurin osa teki vuokratyötä oman päätyönsä lisäksi. Lehdon ym. (2005) mukaan vuokratyövoiman käyttöön liittyy ongelmia, jotka johtuvat kahdesta rinnakkaisesta työnantajasta, suuresta vaihtuvuudesta ja sitoutumisen puutteesta. Jos työvoiman tarve on pysyvä, esimerkiksi sijaisten pysyvä tarve, työnantaja ei voi palkata työntekijöitä määräaikaisiin palvelusuhteisiin. Tällöin työnantajan on päätettävä, millä tavoin tämä pysyvä työvoiman tarve käytännössä järjestetään. Työnantaja voi esimerkiksi palkata vakituista varahenkilöstöä tai vuokrata henkilökuntaa. Vakituisten varahenkilöiden avulla työnantajat pystyvät huolehtimaan siitä, että määräaikaisia palvelusuhteita käytetään vain tilanteissa, joissa niille on laissa tarkoitettu peruste. ( Kuntatyönantaja 2009) Sekä työsopimuslaissa että laissa kunnallisesta viranhaltijasta lähtökohtana on, että henkilö on palkattava vakituiseksi, mikäli työvoiman tarve on pysyvä. Erilaisten varahenkilöjärjestelmien käyttö on lisääntynyt viime vuosina terveydenhuollossa. Varahenkilöstön avulla halutaan vähentää määräaikaisia sijaisuuksia sekä varautua henkilöstöpulaan. Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 LOST-alueella toimi sijaisrekrytointiyksikkö, jonka tavoitteena oli turvata perusturvatoimen sijaishenkilöstön saatavuutta. Tämä sijaisrekrytointiyksikkö toimii edelleen Lohjan kaupungilla. Sijaisvälitys välittää hoitoalan lyhytaikaisia sijaisuuksia vanhustenhoitoyksiköissä. Sijaisvälityksellä on omia vakituisia henkilöitä joita kohdennetaan tarpeen mukaan eri yksiköihin. Tämän lisäksi sijaisvälitys välittää tilapäisiä työntekijöitä esim. hoitoalan opiskelijoita jotka haluavat keikkaila eri yksiköissä opiskelun ohella. Sijaisrekrytointiyksikköön tuli pyyntöjä n yksiköistä vuoden 2012 aikana seuraavasti: n kotihoito; keskimäärin 7 pyyntöä/kk Villa Charlotta; keskimäärin 28 pyyntöä/kk Azalea; keskimäärin 5 pyyntöä/kk Vuodeosasto: keskimäärin pyyntöä 38/kk yhteensä: keskimäärin 77 pyyntöä/kk Kun LOST- yhteistyösopimus päättyi, n vanhustenhoitoyksiköissä ei ole sijaisrekrytointiyksikköä eikä varahenkilöjärjestelmää. Kunnilla on käytössä erilaisia varahenkilöjärjestelmiä, joilla on palkattu vakinaisiin työsuhteisiin henkilöitä, joiden tehtävä on kiertää varahenkilöinä tehden erilaisia sijaisuuksia eri yksiköissä. Sijaisten rekrytointi vie paljon aikaa sekä esimiehiltä että työntekijöiltä. Myös vakituinen henkilökunta joutuu aika ajoin tekemään kaksinkertaiset työvuorot ja ylitöitä varmistaakseen, että yksiköissä on riittävä miehitys. Vanhuspalveluyksiköissä (vuodeosasto, Villa Charlotta, Azalea ja kotihoito) on sijaismäärärahaa yhteensä Näistä varoista olisi käytettävissä varahenkilöiden palkkaamiseen yllä mainittuihin yksikköihin, mikä puolestaan vähentää sijaisten palkkaamisen tarvetta ja ylityökorvausten maksua vakituiselle henkilöstölle. Varahenkilöstön perustaminen vanhuspalveluun ei aiheuttaisi lisämäärärahan tarvetta vuonna 2013 eikä näin ollen toisi lisää kustannuksia. Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , Ehdotus: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle - että se perustaa kaksi lähihoitajavarahenkilöä ja yhden sairaanhoitajavarahenkilön perusturvaosaston vanhuspalveluun alkaen - että tarkoitukseen käytetään vuoden 2013 sijaismäärärahasta. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 KH Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se perustaa kaksi lähihoitajavarahenkilön vakanssia ja yhden sairaanhoitajavarahenkilön vakanssin perusturvaosastolle alkaen. Ehdotus hyväksyttiin. === KV 54 Päätös: hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. === Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 KH:239 /2013 KV 55 KH LAUSUNTO METROPOLIALUEEN ESISELVITYKSESTÄ Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa metropolialueen esiselvityksen loppuraportista sekä lausumaan erityisesti seuraavista kysymyksistä niin metropolialueen kokonaisedun kuin lausuntoa antavan tahon näkökulmasta: 1. Selvityshenkilöiden esittämät vaihtoehtoiset mallit kuntajakoselvitysalueiksi ja näihin kytkeytyvät metropolihallinnon mallit 1-3 vaikutuksineen 2. Selvityshenkilöiden ehdotuksiin liittyvät aluerajaukset 3. Selvityshenkilöiden esittämien vaihtoehtoisten mallien toteutus ja jatkovalmistelu 4. Lausunnonantajan esille ottamat muut kysymykset ja asiat Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään mennessä. Lausuntopyyntö on kokonaisuudessaan oheismateriaalina. Selvityshenkilöt ehdottavat kolmea seuraavaa vaihtoehtoista mallia, joista kaksi ensimmäistä ovat päävaihtoehtoja: 1. Suurkunnat ja sopimusyhteistyö 2. Vahvat peruskunnat ja vaaleilla valittu metropolihallinto 3. Vahva vaaleilla valittu metropolihallinto ja vaihtoehtoiset kuntarakenteet. Selvityshenkilöt suosittelevat toteutettavaksi mallia Vahvat peruskunnat ja vaaleilla valittu metropolihallinto. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa valtiovarainministeriölle metropolialueen esiselvityksestä seuraavan lausunnon: Esiselvitys on lähtökohtaisesti rajattu koskemaan neljäätoista varsinaisen metropolialueen kuntaa. Metropolialueen todellinen vaikutusalue on kuitenkin tätä laajempi. Selvitystä tuleekin laajentaa koskemaan koko Uudenmaan maakunnan aluetta. Lisäksi selvityksessä tulee tarkastella metropolialueen ratkaisujen vaikutusta tähän laajempaan koko Uudenmaan kattavaan alueeseen. Metropolialueen kuntarakenteen muotoutumisessa tulee huomioida sosiaalija terveyspalveluiden uudelleen järjestämistä koskeva ns. sote-uudistus. Kuitenkin erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 suuntaviivojen ollessa auki on vaikea ottaa kantaa metropolialuetta koskeviin ratkaisujen edellytyksiin ja hyötyihin. Riippumatta metropolialueen tulevaisuuden malleista kuuluu n kunta joka tapauksessa erityisesti elinkeinorakenteen kehittämisen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen, erikoissairaanhoidon, liikennejärjestelyjen ja osittain vesihuollon osalta metropolialueen vaikutuspiiriin. n kunta katsookin, että sille on myös jatkossa varattava mahdollisuus olla päättämässä erityisesti näitä kokonaisuuksia koskevista asioista. Lähipalveluiden merkitystä on syytä painottaa kaikissa niin kuntarakennekuin sosiaali- ja terveydenhuollon aluejakouudistuksissa. laisten lähipalvelujen turvaaminen edellyttää vähintään nykyistä asukaspohjaa. Kunnan jakamiselle - jota joissakin valtiovallan kaavailluissa on esitetty ei ole kielellisiä eikä palveluiden järjestämiseen liittyviä perusteita. Lausunnon antamisen haastavuutta lisää entisestään myös se, ettei esiselvityksessä esille tuoduista vaihtoehdoista ole käytettävissä taloudellisia vaikutuksia. Edelleen voidaan pitää erikoisena myös sitä, että tässä julkisen sektorin taloudellisessa tilanteessa niitä ei ole edes kriteereissä. Käsittely: Kokouksessa jaettiin pöydälle esittelijän ehdotus. Sneck Louekosken kannattamana ehdotti, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa valtiovarainministeriölle metropolialueen esiselvityksestä seuraavan lausunnon: Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa (VM079:00/2012, ), metropolialueen esiselvityksen loppuraportista klo 16 mennessä. Mainitussa loppuraportissa selvityshenkilöt ovat esittäneet vaihtoehdot metropolialueen tuleviksi kuntajakoselvitysalueiksi sekä näihin kytkeytyvät vaihtoehdot metropolihallinnon malleiksi: päävaihtoehto 1: suurkunnat ja sopimusyhteistyö, päävaihtoehto 2: vahvat peruskunnat ja vaaleilla valittu metropolihallinto, vahva vaaleilla valittu metropolihallinto ja vaihtoehtoiset kuntarakenteet. Selvitysmiehet ovat arvioineet erityisesti päävaihtoehtojen 1 ja 2 toteutuksen vaikutuksia eri näkökulmista. Selvityshenkilöt suosittelevat toteutettavaksi päävaihtoehdon 2 mukaista mallia Vahvat peruskunnat ja vaaleilla valittu metropolihallinto. Tässä vaihtoehdossa muodostettaisiin neljä kuntajakoselvitysaluetta ( Metropoli meil- Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 le kaikille: Metropolialueen esiselvitys selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset, , sivu 79): Helsinki Sipoo Kerava Tuusulan eteläosa Vantaa Espoo Kauniainen Kirkkonummi Hyvinkää Järvenpää Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Tuusulan pohjoisosa Tässä vaihtoehdossa Vihdin kunta ei kuuluisi kuntajakoselvitysalueisiin eikä metropolihallintoon. Sen sijaan erityisesti Vihdin ja Kirkkonummi Espoon välille muodostuisi luontainen metropolialueen raja. Selvityshenkilöiden esittämät vaihtoehtoiset mallit kuntajakoselvitysalueiksi ja näihin kytkeytyvät metropolihallinnon mallit 1-3 vaikutuksineen Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan mikä tai mitkä vaihtoehtoisista malleista vastaavat metropolialueen erityisiin haasteisiin parhaiten aina 2030-luvulle saakka ja mikä tai mitkä vaihtoehtoisista malleista olisivat tarkoituksenmukaisia toteuttaa metropolialueen kokonaisedun näkökulmasta Esiselvityksessä tarkastellaan ensisijaisesti 14 kunnan metropolialueen (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Sipoo, Vihti, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, ja Pornainen) erityispiirteitä, kehitysnäkymiä ja hallinnon muutospaineita. Selvityksen toimeksiannossa tavoitteeksi on asetettu, että Helsingin metropolialueen tulee olla Euroopan metropolialueiden kanssa kilpailukykyinen sekä sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävä ja tehokas. Tarkastelu on tehty arvioimalla alueen kehityksen kannalta olennaisia tekijöitä ja osa-alueita, joita nimitetään metropolialueen erityispiirteiksi, metropolikriteereiksi. Kriteereitä ovat kansainvälinen kilpailukyky, muuttoliike, asuminen ja asuntomarkkinat, sosiaalinen eheys ja segregaatio, työssäkäynti, asiointi ja liikkuminen sekä maankäyttö ja kaavoitus. Metropolikriteerit ovat selvityksen keskeiset alueen muutospaineiden näkökulmat, joiden positiivinen kehitys tulee varmistaa. Arviointikriteereiksi ovat näiden aluenäkökulmien lisäksi nostettu myös peruskuntaan sekä sen palveluihin, talouden, hallinnon ja kuntalaisten osallistumiseen liittyvät näkökulmat. n kunnan mielestä arviointikriteerit ovat hyvät ja niitä vasten on hyvä tarkastella eri vaihtoehtoja. Metropolialueen kokonaisedun näkökulmasta maankäytön, liikenteen ja asumisen haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan suurempia kokonaisuuksia ja metropolihallintoa. Riittävän vahvan ja toimivan metropolialueen muodostuminen palvelee erinomaisesti myös kunta- Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 ja palvelurakenneuudistuksen myötä syntyvien metropolialuetta ympäröivien kuntien kokonaisetua n osalta voidaan todeta, että se on sekä vaihtoehdon 1 että vaihtoehdon 2 ehdotuksissa metropolihallintoalueen ulkopuolella. n kunta korostaa lähipalveluiden merkitystä kaikissa niin kuntarakenne- kuin sosiaali- ja terveydenhuollon aluejakouudistuksissa. laisten lähipalvelujen turvaaminen edellyttää vähintään nykyistä asukaspohjaa. Myöskään kunnan jakamiselle ei ole kielellisiä eikä palveluiden järjestämiseen liittyviä perusteita. Lausunnon antajia, erityisesti kuntia, pyydetään arvioimaan vaihtoehtoisissa malleissa (1-3) esitetyt ehdotukset kuntajakoselvitysalueiksi, jotka lausuntoa antavaa kuntaa koskevat. Vaihtoehdossa 1 (suurkunnat ja sopimusyhteistyö) rakentuu kaksi suurta kuntaa metropolialueelle. Ehdotuksessa ei oteta kantaa läntisen Uudenmaan kuntien asemaan. Käytännössä kahden suuren metropolialueen kunnan muodostuminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että Länsi-Uudellamaalla on mielekästä tehdä riittävän mittavia ja muodostuvaan metropolialueeseen nähden järkevästi sovitettavia kuntarakenneratkaisuja, jolloin tulee harkittavaksi vähintään vaihtoehto Lohja,, Inkoo ja Karkkila -kokonaisuus. Vaihtoehdossa 2 (metropolihallinto ja vahvat peruskunnat) n kunta on asemoitu Lohjan, Inkoon, Karkkilan ja Vihdin yhteyteen. Tätä vaihtoehtoa n kunta pitää parhaana lähtökohtana. Vaihtoehdossa 3 (vahva metropolihallintomalli ja vaihtoehtoiset kuntajakoselvitysalueet) esitetään, että Kirkkonummi, ja Inkoo muodostavat yhden selvitysalueen. Perusteluna muun muassa se, että alue olisi väestöllisesti vahvaa kasvualuetta. Kunnat kuuluvat myös pääkaupunkiseudun pendelöintialueeseen, vaikka muun muassa ssa pendelöintiä tapahtuu myös Lohjan suuntaan. Toisaalta osa Lohjan pääkaupunkiseudulle suuntautuvasta pendelöinnistä kanavoituu lisääntyvissä määrin n kautta. lla on siten toiminnallinen yhteys Lohjaan sen pääkaupunkiseudulle suuntautuvan pendelöintiliikenteen eräänä liityntä- ja palvelupisteenä. Ehdotettu malli ei anna riittävää väestöllistä pohjaa sote-ratkaisulle. Erityisesti erikoissairaanhoidon järjestäminen jäisi sopimusyhteistyön varaan. Tämä malli tarkoittaisi myös sitä, että olisi osa metropolihallintoaluetta. Liian kapea väestöpohja olisi erityisen suuri riski myös n kunnan korostamalle lähipalveluiden säilymisen merkitykselle kaikissa niin kuntarakenne- kuin sosiaali- ja terveydenhuollon aluejakouudistuksissa. Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 Tällä hetkellä näyttää siltä, että Kirkkonummi haluaa olla osa metropolialuetta, mutta sen sote-ratkaisut ovat avoimia. Metropolialueen maankäytön haasteet eivät ulotu on siinä määrin, että olisi perusteltua tarkastella ta osana metropolialuetta. lle on tärkeää olla mukana länsiuusmaalaisessa sote-ratkaisussa, joka muodostuisi Lohjan ja Raaseporin ympärille. Rantaradan suhteen on järkevää tehdä yhteistyötä Kirkkonummen ja HSL:n/mahdollisen metropolihallinnon kanssa. Kuntia pyydetään arvioimaan vaihtoehtoisissa malleissa (1-3) esitetyt metropolihallinnon mallit sekä näiden osalta erityisesti 1) eri malleissa esitetyt metropolihallinnon tehtävät, 2) eri malleissa esitetyt päätöksenteon järjestämisen vaihtoehdot sekä 3) eri malleissa esitetyt rahoitusvaihtoehdot. Ehdotetut metropolihallintomallit ovat sen tyyppisiä, ettei n kunta halua olla niissä mukana. Riippumatta metropolialueen tulevaisuuden malleista kuuluu n kunta joka tapauksessa erityisesti elinkeinorakenteen kehittämisen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen, erikoissairaanhoidon, liikennejärjestelyjen ja osittain vesihuollon osalta metropolialueen vaikutuspiiriin. n kunta katsookin, että sille on myös jatkossa varattava mahdollisuus olla päättämässä erityisesti näitä kokonaisuuksia koskevista asioista. Ehdotetuissa kahdessa metropolihallintomallissa Uudenmaan liiton tehtävät siirtyisivät perustettavalle metropolihallinnolle. Tällöin Uudenmaan liiton asema on arvioitava uudelleen. Selvityshenkilöiden ehdotuksiin liittyvät aluerajaukset Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan vaihtoehtoisia malleja (1-3) metropolialuetta koskevan aluerajauksen ja sen tarkoituksenmukaisuuden osalta. n kunta katsoo, että asiantuntijoina toimineiden selvityshenkilöiden esittämän päävaihtoehto 1 ja erityisesti suositellun päävaihtoehdon 2 mukaiset metropolialuetta koskevat aluerajaukset ovat metropolialueen kokonaisedun näkökulmasta katsottuna tarkoituksenmukaisimpia. Mainittujen aluerajauksien sisälle syntyvien metropolialueen kuntarakenteiden - erityisesti malli 2 muodostaminen mahdollistavat riittävän vahvan ja toimivan metropolialueen muodostumisen, joka palvelee erinomaisesti myös kuntaja palvelurakenneuudistuksen myötä syntyvien metropolialuetta ympäröivien kuntien kokonaisetua. Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 n kunta katsoo lisäksi, että vaihtoehdossa 3 (vahva metropolihallintomalli ja vaihtoehtoiset kuntajakoselvitysalueet) esitetty Kirkkonummen, n ja Inkoon muodostama selvitysalue ei olisi n alueen näkökulmasta katsottuna tarkoituksenmukainen (katso edellä kysymykseen 1 vaihtoehtoiseen malliin n kunnan lausumat perusteet). Selvityshenkilöiden esittämien vaihtoehtoisten mallien toteutus ja jatkovalmistelu Erityisesti kuntia pyydetään lausumaan, minkä vaihtoehtoisen mallin (1-3) jatkovalmisteluun ja toimeenpanoon kunta olisi valmis osallistumaan. Esiselvityksen vaihtoehdossa on ehdotettu, että, Lohja, Karkkila, Vihti ja Inkoo muodostaisivat selvitysalueen. n kunnalle tämä on luontainen selvityssuunta muun muassa seuraavien seikkojen vuoksi: Sote-ratkaisu Järkevä sote-alueen muodostaminen Länsi-Uudellemaalle on syytä rakentaa selvitysmiestyöryhmän ehdotuksen mukaan. on siinä osa Vihdistä ja Karkkilasta Hankoon ulottuvaa sote-aluetta, jota esitetään kuntayhtymämuotoiseksi. Malli on luonnollisinta rakentaa kahden kunnan, Lohjan (Lohjan kaupunki, Vihti, Karkkila, ja Inkoo) ja Raaseporin (Raasepori ja Hanko), kesken. Näin ollen luontevin n kunnan yhdistymisselvitys on syytä aloittaa Lohjan, Karkkilan, Vihdin ja Inkoon kanssa - ja jatkaa Lohjan kanssa siinä tapauksessa, että Inkoo ryhtyy selvitystyöhön Raaseporin, Karkkila Nurmijärven ja Vihti Espoon kanssa. lla on vahva olemassa oleva yhteistyö Lohjan kanssa terveydenhuollon, sivistystoimen, jätehuollon ja ympäristöterveydenhuollon saralla. n kunta ei ole yksin pystynyt luomaan riittäviä elinkeinotoiminnan edellytyksiä alueelleen. kehittää elinkeinotoimintaansa yhteistyössä seitsemän länsiuusmaalaisen kunnan kanssa. Lisäksi tekee yhteistyötä muiden kuntien kanssa kulttuuri- ja sivistyspalvelujen osalta. Muun muassa ruotsinkielinen yläkoulu toteutetaan yhteistyössä Lohjan, Inkoon ja Kirkkonummen kanssa ja lukioyhteistyötä on sekä Lohjan että Kirkkonummen kanssa. on ollut mukana Lohjalle suuntautuneessa selvityksessä. Selvitys täytti lainmukaiset liitoskriteerit. Lautakunta Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 KH 209 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 182

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 182 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 182 Perusturvalautakunta 15.10.2014 Aika 15.10.2014 klo 17:00-20:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 96 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot