KESKUSTELUALOITE Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä. Eduskunnan puhemiehelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSTELUALOITE Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä. Eduskunnan puhemiehelle"

Transkriptio

1 Tiedote Keskustelualoite vapaaehtoistoiminnan lainsäädännöstä Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä on jättänyt Eduskunnan puhemiehelle keskustelualoitteen vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä. Keskustelualoitteen on allekirjoittanut 117 kansanedustajaa. Tavoitteena on oltava lainsäädännössä jo olevien vaikeasti hahmottuvien reunaehtojen selkeyttäminen ja tulkinnanvaraisten kohtien auki kirjoittaminen, jotta vapaaehtoiset ja vapaaehtoistoimintaa organisoivat eivät joudu tahtomattaan toimimaan lain harmaalla alueella; kuten nyt liian usein tapahtuu. Lainsäädäntöä kehitettäessä tulee kartoittaa ja poistaa nykyisen lainsäädännön vapaaehtoistoiminnalle asettamat tarpeettomat rajoitukset. Ennen kaikkea lainsäädännön tulee mahdollistaa vapaaehtoistoiminnalle mahdollisimman suotuisat olosuhteet., keskustelualoitteessa todetaan. Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä on toiminut vuodesta 2009 lähtien ja sen tarkoitus on nostaa esiin vapaaehtoistoiminnan kenttää koskevia teemoja sekä edistää vapaaehtoistoiminnan kentällä yhteisesti tärkeiksi koettuja tavoitteita. Lisätietoja: kansanedustaja Anne Kalmari (kesk): , anne.kalmari(at)eduskunta.fi kansanedustaja Sanna Lauslahti (kok), sanna.lauslahti(at)eduskunta.fi kansanedustaja Kari Uotila (vas), kari.uotila(at)eduskunta.fi toiminnanjohtaja Anitta Raitanen, Kansalaisareena ry, , anitta.raitanen(at)kansalaisareena.fi Eduskunnan puhemiehelle KESKUSTELUALOITE Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä Joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä ja toinen kolmannes tekisi, jos sille olisi suotuisat olosuhteet. Vapaaehtoistyöllä on suuri kansantaloudellinen arvo, puhumattakaan sen hyvinvointia lisäävästä merkityksestä. Vapaaehtoistyö ei ole vain yhdistysten, vaan yhä useammin myös kuntien ja yleishyödyllisten yritysten organisoimaa tai omaehtoisten ryhmien vapaaehtoista toimintaa. Euroopan Unionin komission mukaan vapaaehtoistoiminnan hyödyt liittyvät välittömästi sosiaaliseen osallisuuteen, työllisyyteen, koulutukseen, ammattitaidon kehittämiseen ja kansalaisuuteen liittyviin politiikan aloihin. Vapaaehtoistoiminta edistää myös Eurooppa kasvustrategiaa. Vapaaehtoistoiminnan positiiviset vaikutukset tulevat esiin myös uusissa indikaattoreissa, jotka mittaavat sosiaalista koheesiota ja vapaaehtoistyöntekijöiden onnellisuutta, yhteisöllisyyden tunnetta, aktiivisuutta ja hyvinvointia. (KOM (2011)568 lopullinen) 1

2 Euroopan Talous- ja sosiaalikomitea suosittaa (2012/C 181/26), että jäsenvaltiot pyrkivät varmistamaan, että lainsäädäntö mahdollistaa vapaaehtoistyön ja kannustaa siihen, suojelee vapaaehtoistyöntekijöitä ja poistaa heidän toimintaansa haittaavia oikeudellisia esteitä. Erityisiä vapaaehtoistyölakeja on voimassa ainakin Belgiassa, Itävallassa, Unkarissa, Italiassa, Espanjassa, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa, Liettuassa, Kroatiassa ja Kyproksella. Useissa EU-maissa on Euroopan vapaaehtoistyövuoden (2011) myötä kiinnitetty huomiota vapaaehtoistyön lainsäädäntöpuutteisiin. Suomessa vapaaehtoistyön lainsäädäntö on edelleen vapaaehtoistyölle esteitä asettavaa, ei sitä mahdollistavaa. Vapaaehtoistoimintaa organisoiville on suuri haaste järjestää toiminta lain mukaisesti. Lainsäädännössä on toiminnalle reunaehtoja, jotka syntyvät pitkälle viedyistä tulkinnoista, ei selkeistä kirjauksista itse laissa. Kun vapaaehtoistoimintaa organisoiva kysyy neuvoa juristeilta, hän saa samaan kysymykseen monta eri vastausta. Eri viranomaisilta voi saada samasta kysymyksestä täysin vastakkaisia tulkintoja. Vain hyvin harvassa vapaaehtoistyötä koskettavassa laissa mainitaan vapaaehtoistyö. Työturvallisuuslaki on positiivinen poikkeus. Työttömyysturvalaissa kerrotaan millaiseen vapaaehtoistyöhön työtön saa osallistua, mutta niin tulkinnanvaraisesti, että käytäntö ei toteuta lain perustelujen henkeä. Työttömyysturvalain vapaaehtoistyöpykälä sisältää oletuksen, että kaikki yritystoiminta on voittoa tuottavaa, ja siksi työttömät eivät saa osallistua vapaaehtoistoimintaan yrityksissä. Kuitenkin jopa taloyhtiöt ovat osakeyhtiöitä. Tuskin lainsäätäjän tarkoituksena on ollut estää työttömiä osallistumasta taloyhtiön talkoisiin ja toimintaan? Työ- ja elinkeinoministeriö on luvannut kirjoittaa asiasta selventävät tulkintaohjeet, mutta myös itse lain muuttamisen tarve on ilmeinen. On epäselvää, minkä asioiden täytyy toteutua, jotta vapaaehtoistyö eroaa riittävästi työsuhteesta. Yksi tulkinta on, että vapaaehtoistyö ei saa olla millään lailla sitovaa. Kuitenkin myös lakisääteisiä kunnallisia tehtäviä, kuten rikossovittelua, hoidetaan vapaaehtoisten voimin. Yhden tulkinnan mukaan vapaaehtoistoimintaa pitää johtaa, jotta vastuu vahinkotilanteessa olisi selvä. Toisen tulkinnan mukaan taas työn johto kuuluu olennaisesti vain työsuhteeseen, ja siksi 2

3 vapaaehtoistoimintaa ei saisi lainkaan johtaa, eikä vapaaehtoisten kanssa saisi sopia edes aikoja milloin he toimintaan osallistuvat. Laadukas vapaaehtoistoiminta tarvitsee johtamista ja Suomessa järjestetään enenevässä määrin koulutusta vapaaehtoistoiminnan johtamiseen. Kuinka esimerkiksi pelastus- ja etsintäoperaatioita voitaisiin järjestää ilman että vapaaehtoisia johdetaan? Yksi lakimies sanoo, että vapaaehtoisen kanssa täytyy ehdottomasti tehdä sopimus, ja toinen sanoo että missään tapauksessa vapaaehtoisen kanssa ei saa tehdä sopimusta. On hyvin vaihtelevia tulkintoja siitä, mitä kuluja vapaaehtoiselle voi korvata ja mitä etuja hänelle voi tarjota. Veroviranomaisilta saa monenlaisia vastauksia siitä, saako vapaaehtoistoimintaan osallistuvalle esimerkiksi tarjota aterian. Yhden työsuhdelakiin perustuvan tulkinnan mukaan vapaaehtoisille tarjottava ateria on palkkaan verrattava etuus, jolloin vapaaehtoinen muuttuu työntekijäksi. Toisen tulkinnan mukaan vapaaehtoisille saa tarjota keittoa, mutta ei kiinteätä ruokaa, koska Suomessa on talkoosoppaperinne. Vapaaehtoistyön ja vapaaehtoisen oikeuksien selkeällä kuvaamisella lainsäädännössä helpotetaan vapaaehtoistoiminnan organisointia sekä suojellaan ja tuetaan vapaaehtoistoimintaan osallistuvia (esim. European Comission, Study on Volunteering in the European Union 2010). Eurooppalaisen vapaaehtoistoiminnan toimenpideohjelmassa (P.A.V.E = Policy Agenda for Volunteering in Europe) suositellaan varmistamaan, että vapaaehtoisten oikeudet ja velvollisuudet tunnistetaan ja niitä kunnioitetaan ja että vapaaehtoiset ovat niistä tietoisia. Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisen sivuvaikutuksena ei saa olla omaehtoisen kansalaistoiminnan rajaaminen tai byrokratian lisääminen. Tavoitteena on oltava lainsäädännössä jo olevien vaikeasti hahmottuvien reunaehtojen selkeyttäminen ja tulkinnanvaraisten kohtien auki kirjoittaminen, jotta vapaaehtoiset ja vapaaehtoistoimintaa organisoivat eivät joudu tahtomattaan toimimaan lain harmaalla alueella; kuten nyt liian usein tapahtuu. Lainsäädäntöä kehitettäessä tulee kartoittaa ja poistaa nykyisen lainsäädännön vapaaehtoistoiminnalle asettamat tarpeettomat rajoitukset. Ennen kaikkea lainsäädännön tulee mahdollistaa vapaaehtoistoiminnalle mahdollisimman suotuisat olosuhteet. Suomessa on yksi maailman parhaista lähtökohdista vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Vapaaehtoistoiminnasta on mahdollisuus tehdä merkittävä kilpailuetu Suomelle. 3

4 Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun vapaaehtoistoiminnan lainsäädännön kehittämisestä Helsingissä 6. päivänä kesäkuuta 2013 Anne Kalmari /kesk Markus Mustajärvi /vr Pirkko Mattila /ps Juha Rehula /kesk Sanna Lauslahti /kok Jari Leppä /kesk Kari Uotila /vas Pentti Kettunen /ps Merja Kuusisto /sd Juha Väätäinen /ps Jouko Jääskeläinen /kd Anssi Joutsenlahti /ps Outi Alanko-Kahiluoto /vihr Simo Rundgren /kesk Johanna Karimäki /vihr Aila Paloniemi /kesk Anne Holmlund /kok Kimmo Tiilikainen /kesk Esko Kiviranta /kesk Jussi Niinistö /ps Jaana Pelkonen /kok Mika Niikko /ps Jari Myllykoski /vas Tom Packalén /ps Satu Haapanen /vihr Pentti Oinonen /ps Anni Sinnemäki /vihr Reijo Tossavainen /ps Jani Toivola /vihr Kauko Tuupainen /ps Ulla-Maj Wideroos /r Ville Vähämäki /ps Mats Nylund /r Kimmo Kivelä /ps Christina Gestrin /r Kaj Turunen /ps Eero Suutari /kok Osmo Kokko /ps Markku Eestilä /kok Jari Lindström /ps Aino-Kaisa Pekonen /vas Maria Lohela /ps 4

5 Anne Louhelainen /ps Mikko Alatalo /kesk Arja Juvonen /ps Lasse Hautala /kesk Ari Jalonen /ps Juha Sipilä /kesk Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Mikko Savola /kesk Maria Tolppanen /ps Eeva-Maria Maijala /kesk Leena Harkimo /kok Timo V. Korhonen /kesk Hanna Tainio /sd Antti Rantakangas /kesk Merja Mäkisalo-Ropponen /sd Mari Kiviniemi /kesk Mikael Jungner /sd Mauri Pekkarinen /kesk Eeva-Johanna Eloranta /sd Sirkka-Liisa Anttila /kesk Päivi Lipponen /sd Markku Rossi /kesk Tuula Peltonen /sd Mika Lintilä /kesk Katja Taimela /sd Elsi Katainen /kesk Sirpa Paatero /sd Markus Lohi /kesk Antti Lindtman /sd Annika Saarikko /kesk Tytti Tuppurainen /sd Ari Torniainen /kesk Miapetra Kumpula-Natri /sd Eero Reijonen /kesk Pauli Kiuru /kok Antti Kaikkonen /kesk Thomas Blomqvist /r Paula Lehtomäki /kesk Sinuhe Wallinheimo /kok Anu Vehviläinen /kesk Mirja Vehkaperä /kesk Timo Kalli /kesk Tuomo Puumala /kesk Risto Kalliorinne /vas Seppo Kääriäinen /kesk Erkki Virtanen /vas Inkeri Kerola /kesk Silvia Modig /vas 5

6 Eila Tiainen /vas Ilkka Kanerva /kok Anna Kontula /vas Ben Zyskowicz /kok Sari Palm /kd Tapani Mäkinen /kok Sauli Ahvenjärvi /kd Marjo Matikainen-Kallström /kok Mika Kari /sd Sampsa Kataja /kok Suna Kymäläinen /sd Pia Kauma /kok Tuula Väätäinen /sd Kalle Jokinen /kok Riitta Myller /sd Heikki Autto /kok Pauliina Viitamies /sd Pertti Hemmilä /kok Pietari Jääskeläinen /ps Arto Satonen /kok Lasse Männistö /kok Markku Mäntymaa /kok Pertti Virtanen /ps Arto Pirttilahti /kesk Ritva Elomaa /ps Juho Eerola /ps Lea Mäkipää /ps Leena Rauhala /kd 6

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Ehdokkaiden suhtautuminen pakolliseen ruotsin kieleen YLE vaalikone Yhteenvedossa kaikki ne kansanedustajaehdokkaat, jotka tulivat

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖHÖN LIITTYVÄT LAIT SUOMESSA

VAPAAEHTOISTYÖHÖN LIITTYVÄT LAIT SUOMESSA VAPAAEHTOISTYÖHÖN LIITTYVÄT LAIT SUOMESSA Sisällys: 1. Johdanto 2. Mitä vapaaehtoinen saa tehdä? 3. Vapaaehtoistyö ja työttömyysturva 4. Edut ja korvaukset 5. Turvallisuus vapaaehtoistyössä 6. Alaikäinen

Lisätiedot

suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014

suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014 suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014 Mikä SuomiAreena? SuomiAreena on kahdeksan päivän mittainen yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Porissa 12.-19.7.2014.

Lisätiedot

sopua muun muassa tulevien vuosien talouslinjasta tai kriisissä olevien euromaiden tukemisesta. Perus-

sopua muun muassa tulevien vuosien talouslinjasta tai kriisissä olevien euromaiden tukemisesta. Perus- toksen takia totuttua myöhemmin, vasta huhtikuussa. voimasuhteet muuttuivat. Suurimmaksi eduskuntasialidemokraatit menettivät hieman kannatustaan, mutta ylsivät toiseksi suurimmaksi eduskuntaryhsuomalaiset,

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

varmasti vapaaehtoinen Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa

varmasti vapaaehtoinen Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa varmasti vapaaehtoinen Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa sisältö Tervetuloa vapaaehtoiseksi... 3 1. Mitä on vapaaehtoistoiminta... 4 Miksi vapaaehtoiseksi? 2. Mitä vapaaehtoisena voi tehdä?...

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella

Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella - SUOMEN JA EUROOPAN UNIONIN KULUTTAJAPOLIITTISET TOIMENPITEET TARKASTELUSSA Petteri Repo TIIVISTELMÄ Kaksi suomalaisen kuluttajan näkökulmasta

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp

talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Talousvaliokunnalle JOHDANTO

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS

HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 5/2013 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Liha-ala kehittynyt huimasti Virusten hallinta vaatii monia keinoja HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS

Lisätiedot

Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI

Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI 7 Vauhkonen Muutetaan otsikko muotoon: Vihreä tehtävä 2014-2018 Yhteiskunta on näennäinen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon?

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon? Yli 60 vuoden ajan työpainotteinen päivä on näytellyt keskeistä roolia tuhansien mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tiellä kuntoutumiseen. Käsitteen taustalla ovat ennen muuta olleet sellaiset

Lisätiedot

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa työn 2/2009 MAAILMA Tasa-arvo työssä Tässä numerossa Naiset ja työ, ennen ja nyt 2, Tasa-arvo ihmisarvoisen työn keskiössä 3, Sairaanhoitajista Filippiinien vientituote 5, Työ ja perhe 7, Työllisyysraportti

Lisätiedot