Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 12/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 269 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Inga-Lill Rajala Marja-Leena Virtanen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 309. Kokouksen avaus 310 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 311. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 312. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 313. Sopimusluonnos Evankelisen lähetysyhdistys ry:n (ELY) kesäjuhlien järjestämisestä 314. Kolehtisuunnitelma vuodeksi Martin koulun avustusanomus terveiden elämäntapojen opetukseen 316. Piispantarkastuksen lopputarkastus Seurakunnan kehityskeskusteluohjeet ja lomake 318. Seurakunnan edustaja työympäristötoimikuntaan v Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut toimikaudeksi Ympäristöohjelmaa ja ympäristödiplomihakemusta valmistelevan työryhmän asettaminen 321. Kaukasten asukasyhdistyksen aloite leikkipaikan kiipeilytelineestä 322. Ahmankadun vuokrasopimuksen irtisanominen 323. Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytännön tarkistaminen 324. Tietohallintoyhteistyön käynnistäminen Kehä-IT:n kanssa 325. Helenenkadun asuinkerrostalon tuleva käyttö 326. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 327. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 328. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 329. Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet Muita asioita 331. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkulaulun Arkihuolesi kaikki heitä jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 310 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on lähetetty jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 311 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riitta Puupponen ja Inga-Lill Rajala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Riitta Puupposen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marja-Leena Virtanen, muuten ehdotus hyväksyttiin. 312 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

4 Kirkkoneuvosto Sopimusluonnos Evankelisen lähetysyhdistys ry:n (ELY) kesäjuhlien järjestämisestä Liitteenä 1 on sopimusluonnos Evankelisen lähetysyhdistys ry:n (ELY) kesäjuhlien järjestämisestä Hyvinkäällä. Juhlat ovat Juhlien järjestelyistä vastuu päätoimikunta, jossa on edustajat lähetysyhdistyksestä ja seurakunnasta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kirkkoherra Ilkka Järvinen. Juhlien pääsihteerinä toimii ELY:n pääsihteeri Antero Rasilainen. Juhlien Hyvinkään seurakunnan käytännön vastuuhenkilö on julistuksen vastuukappalainen Kosti Kallio. Sopimusluonnoksen mukaan Hyvinkään seurakunnan taloudelliseen vastuuseen on kirjattu kuuluvaksi: - juhlien käytössä olevien seurakunnan tilojen antaminen veloituksetta - seurakunnan työntekijöiden ja omien kuorojen mahdolliset matkakulut sekä ruoka- ja kahvikulut - vastuu teostomaksuista osana seurakunnan sopimusta - seurakunnan kutsumien vieraiden kulut - osallistua eurolla muihin juhlista aiheutuviin kuluihin. Hyväksytään liitteenä oleva sopimusluonnos Evankelisen lähetysyhdistys ry:n (ELY) kesäjuhlien järjestämisestä. Ehdotus hyväksyttiin. 314 Kolehtisuunnitelma vuodeksi 2010 Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman (KL 2:8), joka voidaan laatia kerralla koko vuodeksi tai työkausittain. Liitteenä 2 on kolehtisuunnitelma vuodeksi Kirkkoneuvosto on v päättänyt kolehtikohteiden myöntämisessä noudatettavat periaatteet seuraavasti: 1) Kolehtikohde on kirkkohallituksen suosituslistassa 2) Kolehtikohde on ev.lut. kirkon yhteydessä toimiva järjestö 3) Kolehtikohteella on paikkakunnalla yhteistä toimintaa seurakunnan kanssa 4) Ulkomaisten kohteiden avustamisessa käytetään kirkon omia kanavia, joita ovat: Kirkon Ulkomaanapu sekä kirkon viralliset lähetysjärjestöt (SLS, SPS, SLEY, SLEF, SEKL, ELK, SANSA).

5 Kirkkoneuvosto Erityistilanteissa kirkkoherra voi poiketa säännöistä painavista syistä ja ilmoittaa ne kirkkoneuvostolle tiedoksi. Hyväksytään kolehtisuunnitelma ehdotuksen mukaisesti. Keskustelun jälkeen kolehtisuunnitelma hyväksyttiin. 315 Martin koulun avustusanomus Terveiden elämäntapojen opetukseen Martin koulun vararehtori Tarja Lausvaaran allekirjoittamalla kirjeellä Martin koulu anoo seurakunnalta avustusta Koulutus Elämään opetusvaunun vierailusta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutus Elämään opetusohjelma on lasten ja nuorten terveiden elämäntapojen opetusta liikkuvassa opetusvainussa. Tavoitteenä on ehkäistä päihteiden käyttöä vaikuttamalla lasten asenteisiin ja valintoihin. Opetusvaunu on ollut Martin koululla viikoilla 45 ja 46. Kirkkoherra on tarkistanut vararehtorilta, että opetusvaunun vierailuun tarvittua määrärahaa ei ole vielä saatu kaikkea kokoon, joten seurakunnan mahdollinen avustus olisi hyvin tarpeellinen. Kyseinen hyväksi koettu opetusohjelma on ollut osana Martin koulun opetusta jo neljän vuoden ajan. Anomus ja tietoa opetusohjelmasta liitteenä 3. Tuetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista Martin koulun Koulutus Elämään opetusvaunun vierailua 500 eurolla. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Piispantarkastuksen lopputarkastus Hyvinkään seurakunnassa pidetyn piispantarkastuksen lopputarkastus pidettiin Lääninrovasti oli kutsunut tuohon lopputarkastustilaisuuteen kirkkoherran lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajat, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, tilintarkastajat, talousjohtajan ja hallintosihteerin. Lopputarkastuksessa käytiin läpi piispantarkastuksen hallinnon ja talouden tarkastuksen raporttia ja piispantarkastuskertomusta ja niissä esille nousseita kysymyksiä, joihin seurakunnassa on kiinnitettävä huomiota tai tehtävä toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto oli käsitellyt em. hallinnon ja talouden tarkastuksen raporttia ja piispantarkastuskertomusta kokouksessaan Lääninrovastin kautta Espoon hiippakunnan tuomiokapituliin lähetetty muistio lopputarkastuksesta on liitteenä 4. Merkitään muistio piispantarkastuksen lopputarkastuksesta tiedoksi. Muistio merkittiin tiedoksi. 317 Seurakunnan kehityskeskusteluohjeet ja lomake Kuluvan vuoden syyskuussa asetettiin työryhmä valmistelemaan Hyvinkään seurakunnassa sovellettavia kehityskeskusteluohjeita ja keskusteluissa käytettäviä lomakkeita sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan kehityskeskusteluohjeiden käyttöönotossa tarpeelliseksi katsottu koulutus. Työryhmän puheenjohtajana toimi kirkkoherra Ilkka Järvinen, valmistelevana virkamiehenä talousjohtaja Jouni Lätti ja muina jäseninä Markku Husso, siht., Virpi Koivisto, Ritva Marjamäki, Satu Rytilahti ja Tuija Vänskä. Tavoitteena on, että kehityskeskustelukäytäntö niveltyy joustavasti seurakunnan toiminnan johtamiseen ja tavoiteasetantaprosessiin. Ohjeistus niveltyy Harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) toteutuksessa käytettäviin ohjeisiin ja lomakkeisiin, joiden valmistelusta päävastuu on UPJryhmällä. Ohjeluonnoksista on hankittu esimiesten, työympäristötoimikunnan ja UPJryhmän palautteet. Työryhmän laatimat ohjeet ja lomake on todettu tarkasteluissa toimiviksi.

7 Kirkkoneuvosto Kehityskeskusteluohjeet ja lomake liitteenä 5. Merkitään seurakunnassa käytettävät kehityskeskusteluohjeet ja lomake tiedoksi. Keskustelun jälkeen kehityskeskusteluohjeet ja lomake merkittiin tiedoksi. 318 Seurakunnan edustaja työympäristötoimikuntaan Seurakunnan edustajana työympäristötoimikunnassa toimii työsuojelupäällikkö sekä, jos työympäristötoimikunnassa on enemmän kuin neljä jäsentä, kirkkoherra ja kirkkoneuvoston määräämä muu henkilö. Henkilöstön edustajina toimivat työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutettujen ja pääsopijajärjestöjen asettamien luottamusmiesten yhteisessä kokouksessaan keskuudestaan valitsemat henkilöt (Sopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa mom.). Työympäristötoimikunnan toimikausi on neljä vuotta (5 1 mom.). Kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Hyvinkään seurakunnan työympäristötoimikuntaan kuuluu 8 jäsentä. Kirkkoneuvosto määräsi kokouksessaan työympäristötoimikuntaan seurakunnan edustajaksi talousjohtaja Jouni Lätin. Määrätään seurakunnan edustajaksi työympäristötoimikuntaan vuosiksi talousjohtaja Jouni Lätti. Seurakunnan edustajaksi työympäristötoimikuntaan vuosiksi määrättiin talousjohtaja Jouni Lätti.

8 Kirkkoneuvosto Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut toimikaudeksi Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valittiin toimikaudeksi sopuvaalilla Vaalin tulos on kirkon sopimusvaltuuskunnan antamien ohjeiden mukaan ilmoitettava kirkkoneuvostolle, valituksi tulleille henkilöille sekä seurakunnan henkilöstölle. Kirkkoneuvoston tulee lisäksi ilmoittaa työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutettujen nimet työturvallisuuskeskukselle. Työsuojeluvaltuutetun tehtävää toimikauden hoitaa toimistosihteeri Titta Laine, 1. varavaltuutettu on nuorisotyönohjaaja, vs. nuorisosihteeri Kirsi Kupiainen ja 2. varavaltuutettu kappalainen Kosti Kallio. Työsuojeluvaravaltuutetut ja pääsopijajärjestöjen asettamat luottamusmiehet valitsevat keskuudestaan työympäristötoimikuntaan henkilöstön edustajat kokouksessaan Merkitään vaalin tulos tiedoksi ja ilmoitetaan työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen nimet työturvallisuuskeskukselle. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että työsuojeluvaltuutetut ja pääsopijajärjestöjen asettamat luottamusmiehet olivat aiemmin valinneet henkilöstön edustajiksi työympäristötoimikuntaan Kirsi Kupiaisen, Päivi Lievosen, Kari Peleniuksen ja Maarit Rytkönen. 320 Ympäristöohjelmaa ja ympäristödiplomihakemusta valmistelevan työryhmän asettaminen (Lätti) Kirkkovaltuusto hyväksymässä vuoden 2010 talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi käynnistää koko seurakunnan yhteisenä projektina ympäristödiplomihanke. Hankkeessa edetään vaiheittain siten, että Kirkon ympäristödiplomia voidaan hakea. Ylipuutarhuri Markku Husson talousarvion valmisteluprosessia varten laatima muistio ympäristödiplomiprosessista on liitteessä 6. Liitteessä 7 on Kirkon ympäristödiplomin käsikirjasta ote, jossa kuvataan laadintaprosessia valmistelevan ympäristötyöryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä. Suosituksena on se, että työryhmässä tulisi olla sekä seurakunnan työntekijöitä että luottamushenkilöitä/seurakuntalaisia. Työryhmän tulee olla riittävän edustava ja asiantunteva, toisaalta

9 Kirkkoneuvosto kooltaan sopiva tehokkaaseen työskentelyyn. Asiantuntemusta ja lisätietoa voidaan hankkia myös esim. kutsumalla asiantuntijoita työryhmään kuultavaksi ja tutustumiskäynnein. Seurakunnan eri toimintayksiköt osallistuvat selvitysten ja koulutusten kautta kattavasti ympäristöohjelman valmisteluun ja toteutukseen. Seurakunnan työntekijöistä ylipuutarhuri Markku Husso on viime vuosina tehnyt työssään erilaisia ympäristöselvityksiä ja perehtynyt laaja-alaisimmin moniin työryhmän työssä esiin tuleviin ympäristökysymyksiin. Hän on valmis toimimaan myös työryhmän sihteerinä. Asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on laatia seurakunnan ympäristöohjelma ja valmistella tarvittavat toimenpiteet Kirkon ympäristödiplomin hakemista varten. Työryhmän tulee laatia tarkempi työsuunnitelma ja aikataulu työskentelyään varten. Työryhmä voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja muuta selvitysapua kirkkoneuvoston erikseen myöntämien määrärahojen rajoissa. Nimetään työryhmän jäsenet ja valitaan työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri. Työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi Sinikka Ala-Paavola ja muiksi jäseniksi luottamushenkilöistä Risto Nihtilä ja Marja-Leena Virtanen. Viranhaltijoista ryhmään valittiin kirkkoherra Ilkka Järvinen, talousjohtaja Jouni Lätti, kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme, ylipuutarhuri Markku Husso (sihteeri), pääemäntä Aino Kuronen sekä kasvatuksen edustaja, jonka tiimi valitsee keskuudestaan. Asiantuntijoita ryhmä kutsuu työskentelyyn tarpeen mukaan. 321 Kaukasten asukasyhdistyksen aloite leikkipaikan kiipeilytelineestä (Lätti) Kaukasten asukasyhdistys on tehnyt aloitteen/esityksen Kaukasten palvelutalon leikkipaikan kiipeilytelineen hankkimisesta seurakunnalle (liite 8). Sähköpostissa pyydetään ilmoittamaan, missä aikataulussa monitoimiteline tulee ja väitetään, että seurakunta on luvannut hoitaa monitoimitelineen jo vuonna 2008.

10 Kirkkoneuvosto Vuonna 2008 käytiin liitteen 9 mukainen kirjeenvaihto silloisen isännöitsijän kanssa, missä esitettiin ko. leikkivälineen sisällyttämistä Kaukasten Palvelutalo Oy:n talousarvioon ja ilmoitettiin, että seurakunnalla ei ole varattu rahaa leikkivälineeseen ja että palvelutalon ulkoalueiden varustelutason nostaminen on lähtökohtaisesti Palvelutalon hallituksen valmistelussa ja tulisi toteutua ensi sijassa palvelutalon talousarvion kautta. Seurakunnalle ei toimitettu syksyn 2008 aikana esitystä leikkivälineen hankinnasta, mihin viitattiin sähköpostissa toisena vaihtoehtona. Kaukasten Palvelutalo Oy:n isännöitsijälle on toimitettu vielä seurakunnan johtavan lapsityönohjaajan allekirjoittama esitys monitoimileikkivälineen hankinnasta päiväkodin ja seurakunnan kerhojen yhteiskäyttöön. Esitykseen sisältyy valmis selvitys hintatietoineen soveltuvista vaihtoehdoista. Nykyisen isännöitsijän ilmoituksen mukaan isännöitsijä ei ole kuitenkaan ottanut hankintaesitystä esille Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksessa talousarviovalmistelun 2009 yhteydessä eikä hankinta sisälly tämän vuoden talousarvioon Seurakunnan päätösvaltaiset henkilöt eivät ole missään vaiheessa luvanneet, että seurakunta hankkii ko. leikkitelineen, eikä sellaista ole sisältynyt seurakunnan talousarvioon, vaikka sähköposteista ilmenee, että paikallinen lastenohjaajamme olisi sellaista jossain palavereissa lupaillut. Tämä on ilmoitettu isännöitsijälle yksiselitteisesti vuonna Siitä, onko isännöitsijä tiedottanut edelleen asukasyhdistykselle ja muille neuvotteluissa mukana olleille asiasta, seurakunnassa ei ole tietoa Todetaan, että seurakunta ei ole luvannut hankkia Kaukasten Palvelutalo Oy:n käyttöön aloitteessa mainittua monitoimileikkivälinettä eikä ole varannut siihen varoja. Seurakunta on pyytänyt lokakuussa 2008 Kaukasten Palvelutalo Oy:n isännöitsijää ottamaan palvelutalon hallituksessa esille leikkivälineen hankinta vuoden 2009 talousarvion valmistelun yhteydessä. Samalla kirkkoneuvosto toteaa, että Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhteisten tilojen ja piha-alueiden kalustohankinnat kuuluvat Kaukasten Palvelutalo Oy:n ja sen hallituksen vastuulle. Seurakunta osallistuu omalta osaltaan niiden rahoittamiseen palvelutalon yhtiövastikkeen kautta. Ilmoitetaan Kaukasten asukasyhdistykselle, että seurakunta ei ole hankkimassa esitettyä leikkivälinettä Kaukasten Palvelutalon leikkipaikalle. Saatetaan päätös 1) tiedoksi Kaukasten asukasyhdistykselle 2) tiedoksi ja toimenpiteitä varten Kaukasten Palvelutalo Oy:n isännöitsijälle sekä palvelutalon hallituksessa toimiville seurakunnan edustajille. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Kirkkoneuvosto Ahmankadun vuokrasopimuksen irtisanominen (Lätti) Seurakunnalla on ollut pitkään vuokralla kerhotila Hakalasta osoitteessa Ahmankatu 2. Tilan kunto ei vastaa kerhotoiminnalle asetettuja vaatimuksia. Hakalan alueelta on etsitty myös sopivampia tiloja marras- - joulukuun aikana, mutta toistaiseksi sopivaa tilaa ei ole löytynyt. Tilassa nyt toimivat kerhot voidaan pääosin siirtää Pappilankadulle (lapsityön kerho), Kehrääjäkadulle (perhekerho) ja diakoniaryhmä paikallisen taloyhtiön kerhotilaan. Hyvinkään seurakunta irtisanoo Ahmankatu 2 kerhotilan vuokrasopimuksen päättymään Ehdotus hyväksyttiin. 323 Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytännön tarkistaminen (Lätti) Taloussäännön 13. :n mukaan Kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Tässä ohjeessa määritellään myös, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Kaikkiin ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi ihmistä. Nykyinen tarkastus- ja hyväksymiskäytäntö pääpiirteissään: 1. Ostolaskut ja palkkiolaskut - asiatarkastus (vastaanotto ja asiatarkastus): täytetään aina työalalla tai toimintayksikössä - hyväksyminen: toimintayksikön esimies tai tarvittaessa hänen esimiehensä hyväksyy laskut - talousjohtaja hyväksyy ostolaskujen päivittäisten maksujen maksatuslistat ja palkkiolaskujen maksatuslistat (maksatuslupa). 2. Myyntilaskutustiedot - asiatarkastus: asiaa hoitava toimintayksikön työntekijä - hyväksyminen: toimintayksikön esimies (hinnastoihin perustuvia toistuvia palvelumaksuja ei hyväksytä erikseen; esim. leiri-, kerho-, hautaus- ja pitopalvelumaksut) - kirjanpitäjä tarkistaa/hyväksyy myyntilaskutuslistat

12 Kirkkoneuvosto Tiliotteilla tulevat suoritukset (esim. verotilitykset, korkotulot) - asiatarkastus: kirjanpitäjä - hyväksyminen: talousjohtaja Sähköiset matkalaskut Vuoden 2009 aikana on otettu käyttöön sähköinen matkalaskuohjelmisto. Matkalaskujen osalta on sovellettu uudessa järjestelmässä vuoden 2009 aikana seuraavaa käytäntöä: laskujen tarkastus ja hyväksyminen tehdään sähköisesti, samoin laskun kierrätys matkalaskujärjestelmässä kaikille matkalaskujen tekijöille on reititetty tarkastuspolku pääsääntöisesti tarkastaja ja hyväksyjä ovat sama henkilö (oma esimies) jokaisen matkalaskuja tarkastavan/hyväksyvän esimiehen tulee merkitä lomansa järjestelmään, jolloin tarkastus/hyväksymiskierto ohjautuu sijaiselle loman ajaksi palkanlaskennassa (matkalaskujen maksatuksessa) kaikki laskut tarkistetaan teknisesti ennen maksatusta ja virheelliset/lisäselvityksiä vaativat laskut palautetaan sähköisesti korjattavaksi ja uudelleen hyväksyttäväksi kirkkoherra ja talousjohtaja tarkistavat toistensa laskut ristiin ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja hyväksyy heidän matkalaskunsa. Hyväksymiskäytännössä kirkkoherran ja talousjohtajan matkalaskujen tarkistus ja hyväksyminen olisi käytännön työn sujuvuuden kannalta tarkoituksenmukaista hoitaa kokonaan ristiintarkastuksena. Lisäksi myös heidän laskujaan koskee palkanlaskijan tekninen oikeellisuustarkastus. Liitteenä 10 on päivitetty ehdotus laskujen hyväksymiskäytännöstä toimintayksiköittäin ja tehtäväalueittain. Hyväksytään matkalaskujen tarkastus- ja hyväksymiskäytäntö seuraavasti: laskujen tarkastus ja hyväksyminen tehdään sähköisesti, samoin laskun kierrätys matkalaskujärjestelmässä pääsääntöisesti tarkastaja ja hyväksyjä ovat sama henkilö (oma esimies) palkanlaskennassa (matkalaskujen maksatuksessa) kaikki laskut tarkistetaan teknisesti ennen maksatusta ja virheelliset/lisäselvityksiä vaativat laskut palautetaan sähköisesti korjattavaksi ja uudelleen hyväksyttäväksi kirkkoherra ja talousjohtaja tarkistavat ja hyväksyvät toistensa laskut ristiin. Hyväksytään laskujen hyväksymiskäytäntö toimintayksiköittäin ja tehtäväalueittain (liite 10). Tilintarkastajien vaihduttua on perusteltua vielä hankkia heidän lausunto esitetyn tarkastus- ja hyväksymiskäytännön hyväksyttävyydestä ja tarvittaessa vielä tarkentaa menettelytapoja ennen kuin taloushallinnon ohjeet 2010 otetaan käyttöön. Ehdotus hyväksyttiin.

13 Kirkkoneuvosto Tietohallintoyhteistyön käynnistäminen Kehä-IT:n kanssa (Lätti) Kirkkovaltuusto hyväksyi sopimuksen tietohallintopalvelujen yhteistoiminnasta Kehä-IT:n puitteissa kokouksessaan Yhteistyön käynnistämistä on valmisteltu siten, että Hyvinkään seurakunta siirtyy tammi- - helmikuun vaihteen tienoilla käyttämään Kehä-IT:n palveluja. Seurakuntamme siirtyy kolmantena seurakuntana uuteen toimintaympäristöön. Aikainen siirtyminen on perusteltua, koska suuri osa seurakunnan työasemakannasta on välittömän uusimisen tarpeessa. Muutosvaiheen keskeisiä toimenpiteitä ovat: 1. Tietoliikenneyhteyksien nopeuden nostot tarpeellisin osin. Muutostyöt tilattu Elisalta marraskuussa ja tarvittavat paikalliset atk-verkon laajennukset ovat menossa. 2. Palvelintoimintojen siirtäminen Kehä-IT:n palvelimille. Toteutetaan muutoshetkellä. Kehä-IT:n uusiin tiloihin on siirretty onnistuneesti Nurmijärven seurakunnan palvelintoiminnot joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna. 3. Vanhentuneen työasemakannan uusiminen. Muutosvaiheen yhteydessä uusitaan vanhentunutta työasemaa (thin client -päätteitä ja kannettavia mikroja). Laitteet vuokrataan Kehä-IT:n kautta ja kilpailuttamana. 4. Saatetaan kaikki vakinaiset työntekijät seurakunnan tietoverkon piiriin (vaatii vajaan 10 lisätyöaseman hankkimista mm. hautausmaille ja lastenohjaajille). 5. Otetaan tarpeellisessa laajuudessa käyttöön etätyöskentelymahdollisuus kannettavilla tietokoneilla (myös langattomat yhteydet). 6. Otetaan siirtymisen yhteydessä käyttöön kirkkohallituksen edellyttämä aikaisempaa turvallisempi tunnistautumiskäytäntö. 7. Otetaan käyttöön toimisto-ohjelmiston uusin versio (Office 2007) ja kannettavissa siirrytään asteittain Windows 7 käyttöjärjestelmään. 8. Järjestetään kaikille käyttäjille 1 2 päivän koulutus uusista päivitysominaisuuksista ja kerrataan tarpeellisia IT-työskentelyn perusperiaatteita. 9. Siirrytään Kehä-IT:n HelpDeskin käyttöön atk/käyttäjätuessa ja järjestetään sopimuksen mukainen lähituki seurakunnassa. Työjärjestelyihin liittyy seurakunnan nykyisen atk-tukihenkilön siirtyminen Kehä-IT:n palvelukseen palvelujen siirtovaiheen jälkeen. 10. Joitakin vanhoja tekniseen tukeen liittyviä sopimuksia sanotaan irti tarpeettomina. Ohjelmistolisenssien hallinta siirtyy tarpeellisin osin Kehä-IT:n vastuulle ja tältä osin tehdään tarpeelliset hallinnolliset uudelleen järjestelyt. Merkitään valmistelutilanne tiedoksi. Hyväksytään esittelyssä mainittu aikataulu ja toimenpiteet jatkovalmistelun ja uuteen toimintaympäristöön siirtymisen lähtökohdaksi. Annetaan taloustoimiston tehtäväksi hoitaa käytännön valmistelut ja toimeenpanotehtävät yhteistoiminnan käynnistämisessä ja uuteen toimintaympäristöön siirtymisen osalta. Ehdotus hyväksyttiin.

14 Kirkkoneuvosto Helenenkadun asuinkerrostalon omistuspolitiikasta päättäminen (Lätti) Helenenkadun kerrostalon tulevaa käyttöä ja peruskorjaustarpeita on käsitelty erityisesti vuosina 2000 ja 2004 kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa. Vuoden 2009 talousarviossa tavoitteeksi asetettiin Helenenkadun kerrostalon tulevaisuuden ratkaiseminen. Omistajapolitiikka ja peruskorjauskysymykset oli tarkoitus ratkaista talousarvion 2010 valmistelun yhteydessä. Kirkkoneuvosto kävi asiasta valmistelevan keskustelun kokouksessaan Pöytäkirjaan kirjattiin, että kirkkoneuvostossa on ilmaistu halu Helenenkadun asuinkerrostalon säilyttämiseen. Talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön tehtäväksi annettiin päivittää faktoja ja vaihtoehtoja asuinkerrostalon tulevaisuuden näkymistä, jonka jälkeen päätetään jatkotoimista ja jatkoaikatauluista. Liitteenä 11 on talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön laatima muistio Helenenkadun asuinkerrostalon omistuspoliittisia vaihtoehtoja. Muistiossa on tarkasteltu lyhyesti kiinteistön historiaa ja henkilöstöpoliittista arvoa työsuhdeasuntojen tarjoamisessa. Kiinteistön on arvioitu vaativan täydellisen peruskorjauksen, jonka alustava kustannusennuste on 3 milj. euroa. Aikataulullisesti on arvioitu peruskorjauksen tulevan ajankohtaiseksi noin viiden vuoden kuluttua. Muistioon on kirjattu talon nykyisten vuokralaisten ja seurakunnan henkilöstöä edustavan työympäristötoimikunnan kannanotot, joissa puolletaan kiinteistön tai ainakin sen osan säilyttämistä seurakunnan omistuksessa. Muistiossa on todettu, että seurakunta ei ole varautunut peruskorjaukseen rahastointi tms. keinoin, joten rahoitus tulisi tehdä seurakunnan muualta kertyneistä säästöistä tai lainavaroin. Taloudellisesti kiinteistö tuottaisi väistämättä peruskorjauksen jälkeisinä alkuvuosina alijäämää/tappiota (poistot ja sitoutuneen pääoman laskennallinen korko tai lainakorko huomioon ottaen). Kiinteistön rahavirrasta olisi korkojen lisäksi hyvin vaikea irrottaa korkojen lisäksi varoja lainanlyhennykseen heti peruskorjauksen jälkeisinä vuosina, mikäli koko investointi tehtäisiin lainavaroin. Myös palvelussuhdeasuntojen osalta vuokrataso olisi välttämätöntä määritellä peruskorjauksen jälkeen verotusarvoja korkeammaksi, käytännössä varsin lähelle kohtuullista käypää vuokratasoa, mikäli ei tehdä tietoista päätöstä tukea kirkollisverovaroin työntekijöiden palvelussuhdeasumista. Muistion laskelmien perusteella on tehtävissä myös se johtopäätös, että seurakunta voisi tarvittaessa kattaa kiinteistön myyntituloilla (koko kiinteistö tai osittainen myynti osakkeina) peruskorjauksen investointimenot tai jäljellä olevan lainapääoman. Muistiossa hahmotetut omistuspoliittiset ratkaisuvaihtoehdot ovat: 1) Säilytetään Helenenkadun asuinkerrostalo ainakin pääosin seurakunnan omistuksessa. 2) Myydään Helenenkadun asuinkerrostalo.

15 Kirkkoneuvosto Molemmissa omistuspoliittisissa vaihtoehdoissa on erilaisia toteutusvaihtoehtoja, jotka on perusteltua ratkaista lopullisesti vasta peruslinjauksen jälkeen erillisten tarkempien selvittelyjen perusteella. Esitetään kirkkovaltuustolle, että 1) Helenenkadun asuinkerrostalo säilytetään ainakin pääosin seurakunnan omistuksessa. 2) Kirkkoneuvostolle annetaan tehtäväksi valmistella tarkempi suunnitelma talon hallinnointitavasta, tulevasta peruskorjauksesta ja sen aikataulusta sekä muista mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä vuoden 2010 aikana. Keskustelun kuluessa Aila Haapamäki esitti, että ehdotuksen 1 kohdasta poistetaan sanat ainakin pääosin, jota esitystä Taisto Heimonen kannatti. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Aila Haapamäen muutosehdotusta äänestävät ei. Jaa-ääniä annettiin 10, ei-ääniä 2, yksi äänesti tyhjää, joten äänin 10 2, yhden äänestäessä tyhjää esittelijän päätösehdotus oli hyväksytty. 326 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 44/ Yhteistyö KL-kuntahankinnat Oy:n kanssa Kirkkohallituksen yleiskirje 45/ Lisäys rahoituslaskelmaohjeeseen 2. IT-yhteistyöalueiden toimintaan liittyvä kirjanpito ja tilastointi Kirkkohallituksen yleiskirje 46/ Ilmastohälytys, toivo, toiminta: kirkonkellot soivat sunnuntaina klo 15 ilmastonsuojelun puolesta Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A16/ A(H1N1)v-rokotuksissa käyminen työaikana Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A17/ Luontoisetujen verotusarvot lukien Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A18/ Luottamusmieskorvauksen maksamisesta Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

16 Kirkkoneuvosto Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Kasvatusjohtokunta Kasvatusjohtokunnan lausunto erityisnuorisotyönohjaajan viransijaisuudesta 2. Viranhaltijoiden päätösluettelot Julistusjohtokunta Lähetystyön esittely 2. Terveisiä lähetysjärjestöjen kesäjuhlilta 3. Talousarviototeutuma Nimikkosopimussumman yhtenäistäminen 5. Konserttikäytäntö Hyvinkään kirkoissa Merkitään asialistat tiedoksi Asialistat merkittiin tiedoksi. 328 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 68 69/ Vs. erityisnuorisotyönohjaaja Tiina Puusniekan valintapäätöksen vahvistaminen 69. Vs. diakoniatyöntekijä Johanna Tontin palkaton virkavapaus Talousjohtajan päätösluettelon asialista / Lastenohjaajien kesätyö- ja lomautusohjeiden uusiminen 109. Taloustoimiston silppurihankinnat 110. Asuinhuoneiston vuokrasopimus 111. Hakupalveluiden hankinta vuodelle Tietoliikenneyhteyksien muutosten tilaus 113. Aamupostin ilmoittelutarjouksen hyväksyminen vuodelle Vuokrasopimuksen irtisanominen, Ranta 115. Sähköpostiosoitteen tilaus, Jussi Ollila ja lakkautus, Merja Olin 116. Tulostimien hankinta 117. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaiseen talletukseen 118. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Ulla Nikki 119. Ohjelmistohankinta 120. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Seija Heiskanen Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet Kirkkoon liittyneitä mennessä on 104 henkilöä (v ) ja kirkosta eronneita 366 (v ). Kastettuja v ( mennessä) on 382 (v ) ja kuolleita 302 (v ). Muuttoliikkeen määrät ovat: seurakuntaan muuttaneita (v ) ja seurakunnasta muuttaneita (v ). Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 330 Muita asioita 1. Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin vaalin valmistelutyöryhmä valinta Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt istunnossaan Hyvinkään seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran hakijoiden kelpoisuudesta virkaan. Tuomiokapituli on lähettänyt seurakuntaan kirkkovaltuustolle valintaa varten oman lausuntonsa hakijoista sekä hakemusasiakirjat. Kirkkoneuvosto valitsi vaalin valmistelutyöryhmään kirkkoherra Ilkka Järvisen, johtavan kanttorin Erkki Hannosen, kirkkoneuvoston edustajana julistusjohtokunnassa toimivan Pentti Helttusen sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Marja-Leena Virtasen ja sihteeriksi hallintosihteeri Ritva Marjamäen. 2. Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvosto 27.1., 24.2., 24.3., 28.4., 19.5., 16.6., 18.8., 22.9., , , , Kirkkovaltuusto 17.2., 26.5., ja 8.12.

18 Kirkkoneuvosto Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen. Varapuheenjohtaja Marja-Leena Virtanen kiitti kirkkoneuvoston puolesta kirkkoherraa ja muita neuvoston virkamiehiä ja toivotti hyvää joulua. Kokous päätettiin virteen Maa on niin kaunis.

19 Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 331 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: (019) Sähköposti: Pykälä Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

20 Kirkkoneuvosto VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Pykälät Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, HELSINKI Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kotikyläntie 3, ESPOO Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: (09) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, HELSINKI) Telekopio: (09) Sähköposti: Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 Aika Maanantai 23.1.2017 klo 18 20 Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi Jäsenet Harjunmaa Antti

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Aika 16.1.2017 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Arkki, Kirkkotanhuantie 1 Kutsuttu: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja Erkkilä

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) Aika: Tiistai 9.12.2008 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola Harri Hernesmaa Kyllikki Honkanen Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen Jari Lippo

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) Aika: Tiistai 16.6.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Harri Hernesmaa Poistui 72 käsittelyn aikana klo 19.10 Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 15 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 16 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 17 Aleksis Kiven koulun työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 18 Päivärinteen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.11.2017 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA: Vanha pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Marjatta vara Esa Vuorenmaa Ihanamäki Johanna Koivumäki Anu 109-116 poistui klo 20:45 Koivunen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 65 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 2.12.2009 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot