Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 12/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 269 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Inga-Lill Rajala Marja-Leena Virtanen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 309. Kokouksen avaus 310 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 311. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 312. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 313. Sopimusluonnos Evankelisen lähetysyhdistys ry:n (ELY) kesäjuhlien järjestämisestä 314. Kolehtisuunnitelma vuodeksi Martin koulun avustusanomus terveiden elämäntapojen opetukseen 316. Piispantarkastuksen lopputarkastus Seurakunnan kehityskeskusteluohjeet ja lomake 318. Seurakunnan edustaja työympäristötoimikuntaan v Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut toimikaudeksi Ympäristöohjelmaa ja ympäristödiplomihakemusta valmistelevan työryhmän asettaminen 321. Kaukasten asukasyhdistyksen aloite leikkipaikan kiipeilytelineestä 322. Ahmankadun vuokrasopimuksen irtisanominen 323. Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytännön tarkistaminen 324. Tietohallintoyhteistyön käynnistäminen Kehä-IT:n kanssa 325. Helenenkadun asuinkerrostalon tuleva käyttö 326. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 327. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 328. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 329. Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet Muita asioita 331. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkulaulun Arkihuolesi kaikki heitä jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 310 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on lähetetty jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 311 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riitta Puupponen ja Inga-Lill Rajala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Riitta Puupposen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marja-Leena Virtanen, muuten ehdotus hyväksyttiin. 312 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

4 Kirkkoneuvosto Sopimusluonnos Evankelisen lähetysyhdistys ry:n (ELY) kesäjuhlien järjestämisestä Liitteenä 1 on sopimusluonnos Evankelisen lähetysyhdistys ry:n (ELY) kesäjuhlien järjestämisestä Hyvinkäällä. Juhlat ovat Juhlien järjestelyistä vastuu päätoimikunta, jossa on edustajat lähetysyhdistyksestä ja seurakunnasta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kirkkoherra Ilkka Järvinen. Juhlien pääsihteerinä toimii ELY:n pääsihteeri Antero Rasilainen. Juhlien Hyvinkään seurakunnan käytännön vastuuhenkilö on julistuksen vastuukappalainen Kosti Kallio. Sopimusluonnoksen mukaan Hyvinkään seurakunnan taloudelliseen vastuuseen on kirjattu kuuluvaksi: - juhlien käytössä olevien seurakunnan tilojen antaminen veloituksetta - seurakunnan työntekijöiden ja omien kuorojen mahdolliset matkakulut sekä ruoka- ja kahvikulut - vastuu teostomaksuista osana seurakunnan sopimusta - seurakunnan kutsumien vieraiden kulut - osallistua eurolla muihin juhlista aiheutuviin kuluihin. Hyväksytään liitteenä oleva sopimusluonnos Evankelisen lähetysyhdistys ry:n (ELY) kesäjuhlien järjestämisestä. Ehdotus hyväksyttiin. 314 Kolehtisuunnitelma vuodeksi 2010 Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman (KL 2:8), joka voidaan laatia kerralla koko vuodeksi tai työkausittain. Liitteenä 2 on kolehtisuunnitelma vuodeksi Kirkkoneuvosto on v päättänyt kolehtikohteiden myöntämisessä noudatettavat periaatteet seuraavasti: 1) Kolehtikohde on kirkkohallituksen suosituslistassa 2) Kolehtikohde on ev.lut. kirkon yhteydessä toimiva järjestö 3) Kolehtikohteella on paikkakunnalla yhteistä toimintaa seurakunnan kanssa 4) Ulkomaisten kohteiden avustamisessa käytetään kirkon omia kanavia, joita ovat: Kirkon Ulkomaanapu sekä kirkon viralliset lähetysjärjestöt (SLS, SPS, SLEY, SLEF, SEKL, ELK, SANSA).

5 Kirkkoneuvosto Erityistilanteissa kirkkoherra voi poiketa säännöistä painavista syistä ja ilmoittaa ne kirkkoneuvostolle tiedoksi. Hyväksytään kolehtisuunnitelma ehdotuksen mukaisesti. Keskustelun jälkeen kolehtisuunnitelma hyväksyttiin. 315 Martin koulun avustusanomus Terveiden elämäntapojen opetukseen Martin koulun vararehtori Tarja Lausvaaran allekirjoittamalla kirjeellä Martin koulu anoo seurakunnalta avustusta Koulutus Elämään opetusvaunun vierailusta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutus Elämään opetusohjelma on lasten ja nuorten terveiden elämäntapojen opetusta liikkuvassa opetusvainussa. Tavoitteenä on ehkäistä päihteiden käyttöä vaikuttamalla lasten asenteisiin ja valintoihin. Opetusvaunu on ollut Martin koululla viikoilla 45 ja 46. Kirkkoherra on tarkistanut vararehtorilta, että opetusvaunun vierailuun tarvittua määrärahaa ei ole vielä saatu kaikkea kokoon, joten seurakunnan mahdollinen avustus olisi hyvin tarpeellinen. Kyseinen hyväksi koettu opetusohjelma on ollut osana Martin koulun opetusta jo neljän vuoden ajan. Anomus ja tietoa opetusohjelmasta liitteenä 3. Tuetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista Martin koulun Koulutus Elämään opetusvaunun vierailua 500 eurolla. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Piispantarkastuksen lopputarkastus Hyvinkään seurakunnassa pidetyn piispantarkastuksen lopputarkastus pidettiin Lääninrovasti oli kutsunut tuohon lopputarkastustilaisuuteen kirkkoherran lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajat, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, tilintarkastajat, talousjohtajan ja hallintosihteerin. Lopputarkastuksessa käytiin läpi piispantarkastuksen hallinnon ja talouden tarkastuksen raporttia ja piispantarkastuskertomusta ja niissä esille nousseita kysymyksiä, joihin seurakunnassa on kiinnitettävä huomiota tai tehtävä toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto oli käsitellyt em. hallinnon ja talouden tarkastuksen raporttia ja piispantarkastuskertomusta kokouksessaan Lääninrovastin kautta Espoon hiippakunnan tuomiokapituliin lähetetty muistio lopputarkastuksesta on liitteenä 4. Merkitään muistio piispantarkastuksen lopputarkastuksesta tiedoksi. Muistio merkittiin tiedoksi. 317 Seurakunnan kehityskeskusteluohjeet ja lomake Kuluvan vuoden syyskuussa asetettiin työryhmä valmistelemaan Hyvinkään seurakunnassa sovellettavia kehityskeskusteluohjeita ja keskusteluissa käytettäviä lomakkeita sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan kehityskeskusteluohjeiden käyttöönotossa tarpeelliseksi katsottu koulutus. Työryhmän puheenjohtajana toimi kirkkoherra Ilkka Järvinen, valmistelevana virkamiehenä talousjohtaja Jouni Lätti ja muina jäseninä Markku Husso, siht., Virpi Koivisto, Ritva Marjamäki, Satu Rytilahti ja Tuija Vänskä. Tavoitteena on, että kehityskeskustelukäytäntö niveltyy joustavasti seurakunnan toiminnan johtamiseen ja tavoiteasetantaprosessiin. Ohjeistus niveltyy Harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) toteutuksessa käytettäviin ohjeisiin ja lomakkeisiin, joiden valmistelusta päävastuu on UPJryhmällä. Ohjeluonnoksista on hankittu esimiesten, työympäristötoimikunnan ja UPJryhmän palautteet. Työryhmän laatimat ohjeet ja lomake on todettu tarkasteluissa toimiviksi.

7 Kirkkoneuvosto Kehityskeskusteluohjeet ja lomake liitteenä 5. Merkitään seurakunnassa käytettävät kehityskeskusteluohjeet ja lomake tiedoksi. Keskustelun jälkeen kehityskeskusteluohjeet ja lomake merkittiin tiedoksi. 318 Seurakunnan edustaja työympäristötoimikuntaan Seurakunnan edustajana työympäristötoimikunnassa toimii työsuojelupäällikkö sekä, jos työympäristötoimikunnassa on enemmän kuin neljä jäsentä, kirkkoherra ja kirkkoneuvoston määräämä muu henkilö. Henkilöstön edustajina toimivat työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutettujen ja pääsopijajärjestöjen asettamien luottamusmiesten yhteisessä kokouksessaan keskuudestaan valitsemat henkilöt (Sopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa mom.). Työympäristötoimikunnan toimikausi on neljä vuotta (5 1 mom.). Kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Hyvinkään seurakunnan työympäristötoimikuntaan kuuluu 8 jäsentä. Kirkkoneuvosto määräsi kokouksessaan työympäristötoimikuntaan seurakunnan edustajaksi talousjohtaja Jouni Lätin. Määrätään seurakunnan edustajaksi työympäristötoimikuntaan vuosiksi talousjohtaja Jouni Lätti. Seurakunnan edustajaksi työympäristötoimikuntaan vuosiksi määrättiin talousjohtaja Jouni Lätti.

8 Kirkkoneuvosto Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut toimikaudeksi Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valittiin toimikaudeksi sopuvaalilla Vaalin tulos on kirkon sopimusvaltuuskunnan antamien ohjeiden mukaan ilmoitettava kirkkoneuvostolle, valituksi tulleille henkilöille sekä seurakunnan henkilöstölle. Kirkkoneuvoston tulee lisäksi ilmoittaa työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutettujen nimet työturvallisuuskeskukselle. Työsuojeluvaltuutetun tehtävää toimikauden hoitaa toimistosihteeri Titta Laine, 1. varavaltuutettu on nuorisotyönohjaaja, vs. nuorisosihteeri Kirsi Kupiainen ja 2. varavaltuutettu kappalainen Kosti Kallio. Työsuojeluvaravaltuutetut ja pääsopijajärjestöjen asettamat luottamusmiehet valitsevat keskuudestaan työympäristötoimikuntaan henkilöstön edustajat kokouksessaan Merkitään vaalin tulos tiedoksi ja ilmoitetaan työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen nimet työturvallisuuskeskukselle. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että työsuojeluvaltuutetut ja pääsopijajärjestöjen asettamat luottamusmiehet olivat aiemmin valinneet henkilöstön edustajiksi työympäristötoimikuntaan Kirsi Kupiaisen, Päivi Lievosen, Kari Peleniuksen ja Maarit Rytkönen. 320 Ympäristöohjelmaa ja ympäristödiplomihakemusta valmistelevan työryhmän asettaminen (Lätti) Kirkkovaltuusto hyväksymässä vuoden 2010 talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi käynnistää koko seurakunnan yhteisenä projektina ympäristödiplomihanke. Hankkeessa edetään vaiheittain siten, että Kirkon ympäristödiplomia voidaan hakea. Ylipuutarhuri Markku Husson talousarvion valmisteluprosessia varten laatima muistio ympäristödiplomiprosessista on liitteessä 6. Liitteessä 7 on Kirkon ympäristödiplomin käsikirjasta ote, jossa kuvataan laadintaprosessia valmistelevan ympäristötyöryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä. Suosituksena on se, että työryhmässä tulisi olla sekä seurakunnan työntekijöitä että luottamushenkilöitä/seurakuntalaisia. Työryhmän tulee olla riittävän edustava ja asiantunteva, toisaalta

9 Kirkkoneuvosto kooltaan sopiva tehokkaaseen työskentelyyn. Asiantuntemusta ja lisätietoa voidaan hankkia myös esim. kutsumalla asiantuntijoita työryhmään kuultavaksi ja tutustumiskäynnein. Seurakunnan eri toimintayksiköt osallistuvat selvitysten ja koulutusten kautta kattavasti ympäristöohjelman valmisteluun ja toteutukseen. Seurakunnan työntekijöistä ylipuutarhuri Markku Husso on viime vuosina tehnyt työssään erilaisia ympäristöselvityksiä ja perehtynyt laaja-alaisimmin moniin työryhmän työssä esiin tuleviin ympäristökysymyksiin. Hän on valmis toimimaan myös työryhmän sihteerinä. Asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on laatia seurakunnan ympäristöohjelma ja valmistella tarvittavat toimenpiteet Kirkon ympäristödiplomin hakemista varten. Työryhmän tulee laatia tarkempi työsuunnitelma ja aikataulu työskentelyään varten. Työryhmä voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja muuta selvitysapua kirkkoneuvoston erikseen myöntämien määrärahojen rajoissa. Nimetään työryhmän jäsenet ja valitaan työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri. Työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi Sinikka Ala-Paavola ja muiksi jäseniksi luottamushenkilöistä Risto Nihtilä ja Marja-Leena Virtanen. Viranhaltijoista ryhmään valittiin kirkkoherra Ilkka Järvinen, talousjohtaja Jouni Lätti, kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme, ylipuutarhuri Markku Husso (sihteeri), pääemäntä Aino Kuronen sekä kasvatuksen edustaja, jonka tiimi valitsee keskuudestaan. Asiantuntijoita ryhmä kutsuu työskentelyyn tarpeen mukaan. 321 Kaukasten asukasyhdistyksen aloite leikkipaikan kiipeilytelineestä (Lätti) Kaukasten asukasyhdistys on tehnyt aloitteen/esityksen Kaukasten palvelutalon leikkipaikan kiipeilytelineen hankkimisesta seurakunnalle (liite 8). Sähköpostissa pyydetään ilmoittamaan, missä aikataulussa monitoimiteline tulee ja väitetään, että seurakunta on luvannut hoitaa monitoimitelineen jo vuonna 2008.

10 Kirkkoneuvosto Vuonna 2008 käytiin liitteen 9 mukainen kirjeenvaihto silloisen isännöitsijän kanssa, missä esitettiin ko. leikkivälineen sisällyttämistä Kaukasten Palvelutalo Oy:n talousarvioon ja ilmoitettiin, että seurakunnalla ei ole varattu rahaa leikkivälineeseen ja että palvelutalon ulkoalueiden varustelutason nostaminen on lähtökohtaisesti Palvelutalon hallituksen valmistelussa ja tulisi toteutua ensi sijassa palvelutalon talousarvion kautta. Seurakunnalle ei toimitettu syksyn 2008 aikana esitystä leikkivälineen hankinnasta, mihin viitattiin sähköpostissa toisena vaihtoehtona. Kaukasten Palvelutalo Oy:n isännöitsijälle on toimitettu vielä seurakunnan johtavan lapsityönohjaajan allekirjoittama esitys monitoimileikkivälineen hankinnasta päiväkodin ja seurakunnan kerhojen yhteiskäyttöön. Esitykseen sisältyy valmis selvitys hintatietoineen soveltuvista vaihtoehdoista. Nykyisen isännöitsijän ilmoituksen mukaan isännöitsijä ei ole kuitenkaan ottanut hankintaesitystä esille Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksessa talousarviovalmistelun 2009 yhteydessä eikä hankinta sisälly tämän vuoden talousarvioon Seurakunnan päätösvaltaiset henkilöt eivät ole missään vaiheessa luvanneet, että seurakunta hankkii ko. leikkitelineen, eikä sellaista ole sisältynyt seurakunnan talousarvioon, vaikka sähköposteista ilmenee, että paikallinen lastenohjaajamme olisi sellaista jossain palavereissa lupaillut. Tämä on ilmoitettu isännöitsijälle yksiselitteisesti vuonna Siitä, onko isännöitsijä tiedottanut edelleen asukasyhdistykselle ja muille neuvotteluissa mukana olleille asiasta, seurakunnassa ei ole tietoa Todetaan, että seurakunta ei ole luvannut hankkia Kaukasten Palvelutalo Oy:n käyttöön aloitteessa mainittua monitoimileikkivälinettä eikä ole varannut siihen varoja. Seurakunta on pyytänyt lokakuussa 2008 Kaukasten Palvelutalo Oy:n isännöitsijää ottamaan palvelutalon hallituksessa esille leikkivälineen hankinta vuoden 2009 talousarvion valmistelun yhteydessä. Samalla kirkkoneuvosto toteaa, että Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhteisten tilojen ja piha-alueiden kalustohankinnat kuuluvat Kaukasten Palvelutalo Oy:n ja sen hallituksen vastuulle. Seurakunta osallistuu omalta osaltaan niiden rahoittamiseen palvelutalon yhtiövastikkeen kautta. Ilmoitetaan Kaukasten asukasyhdistykselle, että seurakunta ei ole hankkimassa esitettyä leikkivälinettä Kaukasten Palvelutalon leikkipaikalle. Saatetaan päätös 1) tiedoksi Kaukasten asukasyhdistykselle 2) tiedoksi ja toimenpiteitä varten Kaukasten Palvelutalo Oy:n isännöitsijälle sekä palvelutalon hallituksessa toimiville seurakunnan edustajille. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Kirkkoneuvosto Ahmankadun vuokrasopimuksen irtisanominen (Lätti) Seurakunnalla on ollut pitkään vuokralla kerhotila Hakalasta osoitteessa Ahmankatu 2. Tilan kunto ei vastaa kerhotoiminnalle asetettuja vaatimuksia. Hakalan alueelta on etsitty myös sopivampia tiloja marras- - joulukuun aikana, mutta toistaiseksi sopivaa tilaa ei ole löytynyt. Tilassa nyt toimivat kerhot voidaan pääosin siirtää Pappilankadulle (lapsityön kerho), Kehrääjäkadulle (perhekerho) ja diakoniaryhmä paikallisen taloyhtiön kerhotilaan. Hyvinkään seurakunta irtisanoo Ahmankatu 2 kerhotilan vuokrasopimuksen päättymään Ehdotus hyväksyttiin. 323 Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytännön tarkistaminen (Lätti) Taloussäännön 13. :n mukaan Kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Tässä ohjeessa määritellään myös, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Kaikkiin ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi ihmistä. Nykyinen tarkastus- ja hyväksymiskäytäntö pääpiirteissään: 1. Ostolaskut ja palkkiolaskut - asiatarkastus (vastaanotto ja asiatarkastus): täytetään aina työalalla tai toimintayksikössä - hyväksyminen: toimintayksikön esimies tai tarvittaessa hänen esimiehensä hyväksyy laskut - talousjohtaja hyväksyy ostolaskujen päivittäisten maksujen maksatuslistat ja palkkiolaskujen maksatuslistat (maksatuslupa). 2. Myyntilaskutustiedot - asiatarkastus: asiaa hoitava toimintayksikön työntekijä - hyväksyminen: toimintayksikön esimies (hinnastoihin perustuvia toistuvia palvelumaksuja ei hyväksytä erikseen; esim. leiri-, kerho-, hautaus- ja pitopalvelumaksut) - kirjanpitäjä tarkistaa/hyväksyy myyntilaskutuslistat

12 Kirkkoneuvosto Tiliotteilla tulevat suoritukset (esim. verotilitykset, korkotulot) - asiatarkastus: kirjanpitäjä - hyväksyminen: talousjohtaja Sähköiset matkalaskut Vuoden 2009 aikana on otettu käyttöön sähköinen matkalaskuohjelmisto. Matkalaskujen osalta on sovellettu uudessa järjestelmässä vuoden 2009 aikana seuraavaa käytäntöä: laskujen tarkastus ja hyväksyminen tehdään sähköisesti, samoin laskun kierrätys matkalaskujärjestelmässä kaikille matkalaskujen tekijöille on reititetty tarkastuspolku pääsääntöisesti tarkastaja ja hyväksyjä ovat sama henkilö (oma esimies) jokaisen matkalaskuja tarkastavan/hyväksyvän esimiehen tulee merkitä lomansa järjestelmään, jolloin tarkastus/hyväksymiskierto ohjautuu sijaiselle loman ajaksi palkanlaskennassa (matkalaskujen maksatuksessa) kaikki laskut tarkistetaan teknisesti ennen maksatusta ja virheelliset/lisäselvityksiä vaativat laskut palautetaan sähköisesti korjattavaksi ja uudelleen hyväksyttäväksi kirkkoherra ja talousjohtaja tarkistavat toistensa laskut ristiin ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja hyväksyy heidän matkalaskunsa. Hyväksymiskäytännössä kirkkoherran ja talousjohtajan matkalaskujen tarkistus ja hyväksyminen olisi käytännön työn sujuvuuden kannalta tarkoituksenmukaista hoitaa kokonaan ristiintarkastuksena. Lisäksi myös heidän laskujaan koskee palkanlaskijan tekninen oikeellisuustarkastus. Liitteenä 10 on päivitetty ehdotus laskujen hyväksymiskäytännöstä toimintayksiköittäin ja tehtäväalueittain. Hyväksytään matkalaskujen tarkastus- ja hyväksymiskäytäntö seuraavasti: laskujen tarkastus ja hyväksyminen tehdään sähköisesti, samoin laskun kierrätys matkalaskujärjestelmässä pääsääntöisesti tarkastaja ja hyväksyjä ovat sama henkilö (oma esimies) palkanlaskennassa (matkalaskujen maksatuksessa) kaikki laskut tarkistetaan teknisesti ennen maksatusta ja virheelliset/lisäselvityksiä vaativat laskut palautetaan sähköisesti korjattavaksi ja uudelleen hyväksyttäväksi kirkkoherra ja talousjohtaja tarkistavat ja hyväksyvät toistensa laskut ristiin. Hyväksytään laskujen hyväksymiskäytäntö toimintayksiköittäin ja tehtäväalueittain (liite 10). Tilintarkastajien vaihduttua on perusteltua vielä hankkia heidän lausunto esitetyn tarkastus- ja hyväksymiskäytännön hyväksyttävyydestä ja tarvittaessa vielä tarkentaa menettelytapoja ennen kuin taloushallinnon ohjeet 2010 otetaan käyttöön. Ehdotus hyväksyttiin.

13 Kirkkoneuvosto Tietohallintoyhteistyön käynnistäminen Kehä-IT:n kanssa (Lätti) Kirkkovaltuusto hyväksyi sopimuksen tietohallintopalvelujen yhteistoiminnasta Kehä-IT:n puitteissa kokouksessaan Yhteistyön käynnistämistä on valmisteltu siten, että Hyvinkään seurakunta siirtyy tammi- - helmikuun vaihteen tienoilla käyttämään Kehä-IT:n palveluja. Seurakuntamme siirtyy kolmantena seurakuntana uuteen toimintaympäristöön. Aikainen siirtyminen on perusteltua, koska suuri osa seurakunnan työasemakannasta on välittömän uusimisen tarpeessa. Muutosvaiheen keskeisiä toimenpiteitä ovat: 1. Tietoliikenneyhteyksien nopeuden nostot tarpeellisin osin. Muutostyöt tilattu Elisalta marraskuussa ja tarvittavat paikalliset atk-verkon laajennukset ovat menossa. 2. Palvelintoimintojen siirtäminen Kehä-IT:n palvelimille. Toteutetaan muutoshetkellä. Kehä-IT:n uusiin tiloihin on siirretty onnistuneesti Nurmijärven seurakunnan palvelintoiminnot joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna. 3. Vanhentuneen työasemakannan uusiminen. Muutosvaiheen yhteydessä uusitaan vanhentunutta työasemaa (thin client -päätteitä ja kannettavia mikroja). Laitteet vuokrataan Kehä-IT:n kautta ja kilpailuttamana. 4. Saatetaan kaikki vakinaiset työntekijät seurakunnan tietoverkon piiriin (vaatii vajaan 10 lisätyöaseman hankkimista mm. hautausmaille ja lastenohjaajille). 5. Otetaan tarpeellisessa laajuudessa käyttöön etätyöskentelymahdollisuus kannettavilla tietokoneilla (myös langattomat yhteydet). 6. Otetaan siirtymisen yhteydessä käyttöön kirkkohallituksen edellyttämä aikaisempaa turvallisempi tunnistautumiskäytäntö. 7. Otetaan käyttöön toimisto-ohjelmiston uusin versio (Office 2007) ja kannettavissa siirrytään asteittain Windows 7 käyttöjärjestelmään. 8. Järjestetään kaikille käyttäjille 1 2 päivän koulutus uusista päivitysominaisuuksista ja kerrataan tarpeellisia IT-työskentelyn perusperiaatteita. 9. Siirrytään Kehä-IT:n HelpDeskin käyttöön atk/käyttäjätuessa ja järjestetään sopimuksen mukainen lähituki seurakunnassa. Työjärjestelyihin liittyy seurakunnan nykyisen atk-tukihenkilön siirtyminen Kehä-IT:n palvelukseen palvelujen siirtovaiheen jälkeen. 10. Joitakin vanhoja tekniseen tukeen liittyviä sopimuksia sanotaan irti tarpeettomina. Ohjelmistolisenssien hallinta siirtyy tarpeellisin osin Kehä-IT:n vastuulle ja tältä osin tehdään tarpeelliset hallinnolliset uudelleen järjestelyt. Merkitään valmistelutilanne tiedoksi. Hyväksytään esittelyssä mainittu aikataulu ja toimenpiteet jatkovalmistelun ja uuteen toimintaympäristöön siirtymisen lähtökohdaksi. Annetaan taloustoimiston tehtäväksi hoitaa käytännön valmistelut ja toimeenpanotehtävät yhteistoiminnan käynnistämisessä ja uuteen toimintaympäristöön siirtymisen osalta. Ehdotus hyväksyttiin.

14 Kirkkoneuvosto Helenenkadun asuinkerrostalon omistuspolitiikasta päättäminen (Lätti) Helenenkadun kerrostalon tulevaa käyttöä ja peruskorjaustarpeita on käsitelty erityisesti vuosina 2000 ja 2004 kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa. Vuoden 2009 talousarviossa tavoitteeksi asetettiin Helenenkadun kerrostalon tulevaisuuden ratkaiseminen. Omistajapolitiikka ja peruskorjauskysymykset oli tarkoitus ratkaista talousarvion 2010 valmistelun yhteydessä. Kirkkoneuvosto kävi asiasta valmistelevan keskustelun kokouksessaan Pöytäkirjaan kirjattiin, että kirkkoneuvostossa on ilmaistu halu Helenenkadun asuinkerrostalon säilyttämiseen. Talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön tehtäväksi annettiin päivittää faktoja ja vaihtoehtoja asuinkerrostalon tulevaisuuden näkymistä, jonka jälkeen päätetään jatkotoimista ja jatkoaikatauluista. Liitteenä 11 on talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön laatima muistio Helenenkadun asuinkerrostalon omistuspoliittisia vaihtoehtoja. Muistiossa on tarkasteltu lyhyesti kiinteistön historiaa ja henkilöstöpoliittista arvoa työsuhdeasuntojen tarjoamisessa. Kiinteistön on arvioitu vaativan täydellisen peruskorjauksen, jonka alustava kustannusennuste on 3 milj. euroa. Aikataulullisesti on arvioitu peruskorjauksen tulevan ajankohtaiseksi noin viiden vuoden kuluttua. Muistioon on kirjattu talon nykyisten vuokralaisten ja seurakunnan henkilöstöä edustavan työympäristötoimikunnan kannanotot, joissa puolletaan kiinteistön tai ainakin sen osan säilyttämistä seurakunnan omistuksessa. Muistiossa on todettu, että seurakunta ei ole varautunut peruskorjaukseen rahastointi tms. keinoin, joten rahoitus tulisi tehdä seurakunnan muualta kertyneistä säästöistä tai lainavaroin. Taloudellisesti kiinteistö tuottaisi väistämättä peruskorjauksen jälkeisinä alkuvuosina alijäämää/tappiota (poistot ja sitoutuneen pääoman laskennallinen korko tai lainakorko huomioon ottaen). Kiinteistön rahavirrasta olisi korkojen lisäksi hyvin vaikea irrottaa korkojen lisäksi varoja lainanlyhennykseen heti peruskorjauksen jälkeisinä vuosina, mikäli koko investointi tehtäisiin lainavaroin. Myös palvelussuhdeasuntojen osalta vuokrataso olisi välttämätöntä määritellä peruskorjauksen jälkeen verotusarvoja korkeammaksi, käytännössä varsin lähelle kohtuullista käypää vuokratasoa, mikäli ei tehdä tietoista päätöstä tukea kirkollisverovaroin työntekijöiden palvelussuhdeasumista. Muistion laskelmien perusteella on tehtävissä myös se johtopäätös, että seurakunta voisi tarvittaessa kattaa kiinteistön myyntituloilla (koko kiinteistö tai osittainen myynti osakkeina) peruskorjauksen investointimenot tai jäljellä olevan lainapääoman. Muistiossa hahmotetut omistuspoliittiset ratkaisuvaihtoehdot ovat: 1) Säilytetään Helenenkadun asuinkerrostalo ainakin pääosin seurakunnan omistuksessa. 2) Myydään Helenenkadun asuinkerrostalo.

15 Kirkkoneuvosto Molemmissa omistuspoliittisissa vaihtoehdoissa on erilaisia toteutusvaihtoehtoja, jotka on perusteltua ratkaista lopullisesti vasta peruslinjauksen jälkeen erillisten tarkempien selvittelyjen perusteella. Esitetään kirkkovaltuustolle, että 1) Helenenkadun asuinkerrostalo säilytetään ainakin pääosin seurakunnan omistuksessa. 2) Kirkkoneuvostolle annetaan tehtäväksi valmistella tarkempi suunnitelma talon hallinnointitavasta, tulevasta peruskorjauksesta ja sen aikataulusta sekä muista mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä vuoden 2010 aikana. Keskustelun kuluessa Aila Haapamäki esitti, että ehdotuksen 1 kohdasta poistetaan sanat ainakin pääosin, jota esitystä Taisto Heimonen kannatti. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Aila Haapamäen muutosehdotusta äänestävät ei. Jaa-ääniä annettiin 10, ei-ääniä 2, yksi äänesti tyhjää, joten äänin 10 2, yhden äänestäessä tyhjää esittelijän päätösehdotus oli hyväksytty. 326 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 44/ Yhteistyö KL-kuntahankinnat Oy:n kanssa Kirkkohallituksen yleiskirje 45/ Lisäys rahoituslaskelmaohjeeseen 2. IT-yhteistyöalueiden toimintaan liittyvä kirjanpito ja tilastointi Kirkkohallituksen yleiskirje 46/ Ilmastohälytys, toivo, toiminta: kirkonkellot soivat sunnuntaina klo 15 ilmastonsuojelun puolesta Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A16/ A(H1N1)v-rokotuksissa käyminen työaikana Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A17/ Luontoisetujen verotusarvot lukien Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A18/ Luottamusmieskorvauksen maksamisesta Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

16 Kirkkoneuvosto Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Kasvatusjohtokunta Kasvatusjohtokunnan lausunto erityisnuorisotyönohjaajan viransijaisuudesta 2. Viranhaltijoiden päätösluettelot Julistusjohtokunta Lähetystyön esittely 2. Terveisiä lähetysjärjestöjen kesäjuhlilta 3. Talousarviototeutuma Nimikkosopimussumman yhtenäistäminen 5. Konserttikäytäntö Hyvinkään kirkoissa Merkitään asialistat tiedoksi Asialistat merkittiin tiedoksi. 328 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 68 69/ Vs. erityisnuorisotyönohjaaja Tiina Puusniekan valintapäätöksen vahvistaminen 69. Vs. diakoniatyöntekijä Johanna Tontin palkaton virkavapaus Talousjohtajan päätösluettelon asialista / Lastenohjaajien kesätyö- ja lomautusohjeiden uusiminen 109. Taloustoimiston silppurihankinnat 110. Asuinhuoneiston vuokrasopimus 111. Hakupalveluiden hankinta vuodelle Tietoliikenneyhteyksien muutosten tilaus 113. Aamupostin ilmoittelutarjouksen hyväksyminen vuodelle Vuokrasopimuksen irtisanominen, Ranta 115. Sähköpostiosoitteen tilaus, Jussi Ollila ja lakkautus, Merja Olin 116. Tulostimien hankinta 117. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaiseen talletukseen 118. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Ulla Nikki 119. Ohjelmistohankinta 120. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Seija Heiskanen Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet Kirkkoon liittyneitä mennessä on 104 henkilöä (v ) ja kirkosta eronneita 366 (v ). Kastettuja v ( mennessä) on 382 (v ) ja kuolleita 302 (v ). Muuttoliikkeen määrät ovat: seurakuntaan muuttaneita (v ) ja seurakunnasta muuttaneita (v ). Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 330 Muita asioita 1. Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin vaalin valmistelutyöryhmä valinta Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt istunnossaan Hyvinkään seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran hakijoiden kelpoisuudesta virkaan. Tuomiokapituli on lähettänyt seurakuntaan kirkkovaltuustolle valintaa varten oman lausuntonsa hakijoista sekä hakemusasiakirjat. Kirkkoneuvosto valitsi vaalin valmistelutyöryhmään kirkkoherra Ilkka Järvisen, johtavan kanttorin Erkki Hannosen, kirkkoneuvoston edustajana julistusjohtokunnassa toimivan Pentti Helttusen sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Marja-Leena Virtasen ja sihteeriksi hallintosihteeri Ritva Marjamäen. 2. Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvosto 27.1., 24.2., 24.3., 28.4., 19.5., 16.6., 18.8., 22.9., , , , Kirkkovaltuusto 17.2., 26.5., ja 8.12.

18 Kirkkoneuvosto Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen. Varapuheenjohtaja Marja-Leena Virtanen kiitti kirkkoneuvoston puolesta kirkkoherraa ja muita neuvoston virkamiehiä ja toivotti hyvää joulua. Kokous päätettiin virteen Maa on niin kaunis.

19 Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 331 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: (019) Sähköposti: Pykälä Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

20 Kirkkoneuvosto VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Pykälät Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, HELSINKI Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kotikyläntie 3, ESPOO Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: (09) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, HELSINKI) Telekopio: (09) Sähköposti: Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) Aika: Tiistai 9.12.2008 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola Harri Hernesmaa Kyllikki Honkanen Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen Jari Lippo

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 26.10.2016 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 17 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 1 Pöytäkirja 5 / 2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1. Läsnä Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2016 Aika 24.2.2016 klo 18.10-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Lammastarha, Kirkkotanhuantie 1 Läsnä: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/ Kirkkovaltuuston kokous 3/2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 3.11.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 27.1.2016 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18-19.35 Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN, PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN, PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KYMIN SEURAKUNTA 1 (10) 7/2010 Aika Keskiviikki 27.10.2010 klo 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus, kokousali Läsnä Juha Tanska kirkkoherra Onnela Sari sihteeri Taavitsainen Marjukka jäsen Oksanen Heikki

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Hannu Kemppi

Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Hannu Kemppi 1 Pöytäkirja 3 / 2014 Aika Keskiviikko 29.10.2014 klo 18.03 19.33 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1 Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot