HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS Eläinlääketieteen koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2014-2015 Eläinlääketieteen koulutusohjelma"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS Eläinlääketieteen koulutusohjelma

2 Eläinlääketieteen koulutusohjelma Helsinki 2014 OPINTO-OPAS Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta

3 Toimitus: Tiedekunnan kanslian opintoasiat Kannen kuva: Tiedekunnan viestintä ISSN Helsinki 2014 Unigrafia

4 HYVÄ OPINTO-OPPAAN LUKIJA Kädessäsi on tiivis tietopaketti eläinlääketieteellisen tiedekunnan tarjoamasta opetuksesta. Painetun oppaan lisäksi myös tiedekunnan kotisivuilla (http://www.vetmed.helsinki.fi/) on ajankohtaista ja tarpeellista tietoa perus- ja jatkokoulutuksesta sähköisessä muodossa. Eläinlääketieteen koulutusohjelma tarjoaa sekä eläinlääkärin ammattiin johtavan tutkinnon että monipuolisen lääketieteellis-biologisen peruskoulutuksen. Tiedekunnasta valmistuvat eläinlääketieteen lisensiaatit ovat kysyttyjä työelämän ammattilaisia. Koulutus mahdollistaa valmistuville hyvin moninaisia työuria. Perustutkinnon lisäksi tiedekunnassa voi suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona eläinlääketieteen tohtorin tai filosofian tohtorin tutkinnot. Ammatillisen suomalaisen erikoiseläinlääkärin jatkotutkinnon voi tiedekunnassa suorittaa viidellä eri erikoistumisalalla. Tiedekunta järjestää myös enenevässä määrin erilaisia eurooppalaisia eläinlääkäreiden ammatillisia erikoistumisohjelmia. Koulutusohjelma on tiivis ja päätoimista opiskelua vaativa, mutta sen yksityiskohtaisesti suunniteltu sisältö mahdollistaa valmistumisen noin kuuden vuoden tavoiteajassa. Koulutuksen sisältöä säätelee EU:n direktiivi, mutta valinnan mahdollisuuksiakin on; yli kymmenen prosenttia opinnoista voi valita kiinnostuksensa mukaisesti. Syksyllä 2014 Helsingin yliopistossa vierailee kansainvälinen auditointiryhmä arvioimassa yliopiston laatujärjestelmää. Erityisenä teemana auditoinnissa on tutkintotavoitteinen koulutus ja yliopisto on valinnut eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnot yhdeksi kolmesta tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöstä. Opiskelijan kannalta laatujärjestelmä näkyy esimerkiksi opiskelijapalautteen keräämisessä ja sen vaikuttavuudessa. Arjen toiminnassa laatujärjestelmän toimivuudesta kertoo myös esimerkiksi erilaisten ohjeiden ja lomakkeiden selkeys ja löydettävyys sekä tieto siitä, kenen puoleen kääntyä, jos tarvitsee opinnoissaan ohjausta tai tukea esimerkiksi opintosuunnitelman laatimisessa. Tiedekunnassa annettava opetus pohjautuu tutkimukseen. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus on ripeästi kehittyvää ja menestyksekästä. Koska eläinlääketiede on laaja-alainen tieteenala, on myös tutkimustoiminta monitahoista mutta usein toisiinsa nivoutuvaa. Tiedekunnan tehdään sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta. Tutkimusaiheet liittyvät mm. elintarviketurvallisuuteen, ympäristöterveyteen, tuotanto ja seuraeläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä mikrobien vuorovaikutuksiin ja elimistön reagointiin erilaisiin haasteisiin. Tiedekunnan kahdeksantoista oppiainetta jakautuu neljälle osastolle. Näiden lisäksi tiedekunnassa toimii yliopistollinen eläinsairaala opetuksen ja tutkimuksen tarvitsemaa eläinsairaalatoimintaa varten. Tiedekunnalla on opetus- ja työtiloja sekä Viikin kampusalueella että Mäntsälässä. Viikin kampuksella toimivat kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto yhdessä pieneläin- ja hevossairaaloiden Clinicum-rakennuksessa. EE-talossa on eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto ja elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto sekä tiedekuntahallinto. Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto sijaitsee Mäntsälän Saarella yhdessä tuotantoeläinsairaalan kanssa. Toivotan tiedekunnan jokaisen opiskelijan sekä koko henkilökunnan menestymään ja viihtymään tiedekunnassa. Antti Sukura, dekaani

5 1 HELSINGIN YLIOPISTO Tehtävä Yksiköt Hallinto ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPISKELU Yliopiston lukuvuosi ja tiedekunnan opetuksen aikataulu Ilmoittautuminen yliopistoon Ilmoittautuminen opetukseen ja tentteihin Opintosuoritusten arvostelu Opintosuoritusten rekisteröinti Opiskelijapalaute Opiskelijan oikeusturva Opiskelutapaturmien korvaaminen OPINTOJEN OHJAUS Opintopsykologit Tiedekunnan kanslian opintoasiat Opiskelijaneuvonnan palvelupisteet Kielikeskuksen opintoneuvonta ELÄINLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Tavoite Rakenne ja sisältö Opintojen suoritusjärjestys ja opintojen etenemisen seuranta Tutkintojen tavoitteelliset ja sallitut suoritusajat ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto Opintojaksokuvaukset (ELK) Perusopinnot Aineopinnot Valinnaiset opinnot Harjoittelu Opinnäytetyö Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto Opintojaksokuvaukset (ELL) Perusopinnot Aine- ja syventävät opinnot Vaihtoehtoiset opinnot Opinnäytetyö Harjoittelu Tutkintotodistus ja eläinlääkäriksi laillistaminen Väliaikainen oikeus harjoittaa eläinlääkärin ammattia Opintojen hyväksilukeminen Korvaaminen Sisällyttäminen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN HARJOITTELU OPINNOT MUISSA YLIOPISTOISSA JA KORKEAKOULUISSA Opintoyhteistyö suomalaisten korkeakoulujen kanssa Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

6 10 TUTKINTOA TÄYDENTÄVÄT OPINNOT ELÄINLÄÄKÄRIKSI LAILLISTAMISTA VARTEN SIVUAINE- JA ERILLISET OPINNOT ELÄINLÄÄKETETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA KIRJASTOPALVELUT OPINTOSOSIAALISET PALVELUT Opintotuki Terveydenhoito Yliopistopappi Nyyti ry TYÖNHAKUUN JA URAAN LIITTYVÄT PALVELUT Urapalvelut Alumnitoiminta MUITA PALVELUJA Oikeudellista neuvontaa Tietotekniikkapalvelut Liikuntapalvelut Unigrafia OPISKELIJAJÄRJESTÖT Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys (EKY) ry SÄÄDÖKSIÄ JA MÄÄRÄYKSIÄ Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnon pysyväismääräys OPETTAJAT

7 1 HELSINGIN YLIOPISTO 1.1 Tehtävä Helsingin yliopisto on yksi maamme 16 yliopistosta. Yliopistojen tehtävät on määritelty yliopistolaissa: yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, sekä kasvattaa nuorisoa palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tutkimus ja opetus ovat yliopiston päätehtäviä. Yliopistojen tulee toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten vaikuttavuutta. Pyrkimys tietoon ja totuuteen on yliopiston toiminnan peruslähtökohta. Helsingin yliopisto on strategiassaan määritellyt tehtäväkseen olla Suomen monipuolisin tieteen, sivistyksen ja henkisen uudistumisen instituutio, tulevaisuuden rakentaja ja edelläkävijä. 1.2 Yksiköt Lähes tutkijan ja opettajan yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 17 muulla paikkakunnalla. Opiskelijoita on , minkä lisäksi osallistuu aikuiskoulutukseen. Helsingin yliopistossa on yksitoista tiedekuntaa. Keskustakampuksella sijaitsevat teologinen, oikeustieteellinen, humanistinen, käyttäytymistieteellinen ja valtiotieteellinen tiedekunta. Viikin kampukseen kuuluvat maatalous-metsätieteellinen, eläinlääketieteellinen, farmasian ja bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta. Lääketieteellinen tiedekunta sijaitsee Meilahden kampuksella ja matemaattis- luonnontieteellinen tiedekunta Kumpulan kampuksella. Tiedekuntien lisäksi Helsingin yliopistossa on erillisiä laitoksia, joista suurin osa on tutkimuspainotteisia yksiköitä. Yliopistossa toimii myös erilaisia monitieteisiä tutkimusverkostoja ja kampusyksiköitä sekä valtakunnallisia viranomaistehtäviä hoitavia yksiköitä. Helsingin yliopisto osallistuu myös muiden yliopistojen kanssa eri puolilla maata toimivien yliopistokeskusten toimintaan. 1.3 Hallinto Helsingin yliopiston organisaatiorakenne on kolmiportainen. Yliopistotasoon kuuluvat yliopistokollegio, hallitus, rehtori, kansleri ja keskushallinto. Toisen tason muodostavat tiedekunnat ja erilliset laitokset, ja kolmannen tason tiedekuntien ja erillislaitosten alaiset laitokset ja yksiköt. Lisäksi yliopistossa toimii erilaisia verkostoja ja kampusyksiköitä. Yliopistokollegio Yliopistokollegio on yliopistoyhteisöstä muodostuva toimielin. Sen tärkeimpänä tehtävänä on päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikaudesta. Se valitsee myös hallituksen ns. ulkopuoliset jäsenet, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja rehtoreille.

8 Hallitus Helsingin yliopiston ylin päättävä elin on hallitus. Se päättää yliopiston toiminnan keskeisistä tavoitteista ja strategiasta. Hallitus valitsee myös yliopiston rehtorit. Helsingin yliopiston nykyisessä hallituksessa on 13 jäsentä, seitsemän yliopistoyhteisön sisältä ja kuusi ulkopuolelta. Kansleri Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Helsingin yliopiston kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa käsiteltäessä Helsingin yliopistoa koskevia asioita. Kanslerina toimii siviili- ja kauppaoikeuden professori Thomas Wilhelmsson. Rehtorit Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Rehtori vastaa hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta. Rehtori edustaa yliopistoa sekä tehtäviinsä yliopistolain mukaan kuuluvissa asioissa että muissa yliopistoa koskevissa asioissa. Hän kuuluu yliopiston konsernijohtoon yhdessä hallituksen kanssa. Rehtorilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yliopiston kaikkien toimielinten kokouksissa. Helsingin yliopiston rehtorina toimii maatalouspolitiikan professori Jukka Kola. Vararehtorit tukevat rehtoria yliopiston johtamisessa. Vararehtori Anna Mauranen toimii rehtorin sijaisena ja vastaa kansainvälisyydestä, yhteiskuntasuhteista, henkilöstöpolitiikasta, akateemisesta laadunvarmistuksesta sekä kirjasto- ja tila-asioista. Professori Keijo Hämäläinen vastaa vararehtorina tutkimusasioista, opetus- ja opintoasioista, infrastruktuurista, tietotekniikasta sekä suhteista sektoritutkimuslaitoksiin. Professori Pertti Panulan tehtäviin vararehtorina kuuluvat kaksikielisyys-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, HUS-yhteistyö ja Arcada-allianssi. Keskushallinto ja hallintojohtaja Yliopiston keskushallinnon muodostavat rehtorin kanslia ja yliopistopalvelut. Rehtorin kanslian ja yliopistopalveluiden yhteisenä tehtävänä on luoda parhaat mahdolliset edellytykset yliopiston perustehtävien hoitamiselle. Rehtorin kanslia ja yliopistopalvelut toimivat yhteistyössä tiedekuntien, laitosten ja erillislaitosten kanssa sekä kehittävät yhteistyön muotoja ja yhteisiä menettelytapoja. Hallintojohtaja johtaa yliopiston yleistä hallintoa rehtorin tukena ja vastaa yliopiston hallinnon tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta sekä seuraa yliopistoa koskevia asioita ja tekee aloitteita yliopiston hallinnon kehittämiseksi. Tiedekunta ja dekaani Yliopisto jakautuu tiedekuntiin ja laitoksiin tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä varten. Tiedekunnat myöntävät tutkinnot opiskelijoille. Tiedekuntaa johtaa dekaani. Tiedekunnan monijäseninen hallintoelin on tiedekuntaneuvosto, jonka tehtävänä on dekaanin johdolla kehittää tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena. Tiedekunnassa voi olla laitoksia, erillisiä laitoksia ja tiedekuntien yhteisiä laitoksia siten kuin hallitus päättää. Eläinlääketieteellinen tiedekunta on laitokseton. Tiedekunnan dekaanina toimii eläinlääketieteellisen patologian ja parasitologian professori Antti Sukura. 2

9 2 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Dekaani prof. Antti Sukura, puh Varadekaanit prof. Olli Peltoniemi (tutkimus ja tutkijakoulutus), puh dos. Mirja Ruohoniemi (perusopetus), puh prof. Maria Fredriksson-Ahomaa (erikoistumiskoulutus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, ruotsinkieliset asiat), puh Hallintopäällikkö Maija Halme, puh Tiedekunnan kanslian opintoasiat Opintoasiainpäällikkö Sanna Ryhänen, puh (huone B226) Opintoasiainsuunnittelija Anu Kanerva, puh (huone B229) Suunnittelija (kv-asiat) Johanna Haapalainen (Janna Koiviston sijaisena saakka), puh (huone B228) Suunnittelija (verkko-opetus) Kristian Lindqvist, puh (huone B217) Suunnittelija (jatko-opinnot) Tiina Avomaa, puh (huone B224) Pedagoginen yliopistonlehtori Mirja Ruohoniemi, puh (huone B216) Suunnittelija (henkilöstöasiat ja opiskelijavalinnat) Heidi Kauppinen, puh (huone B227) Käyntiosoite: Viikin kampus, Agnes Sjöbergin katu 2, EE-talon 2. krs., huone B229 Postiosoite: Eläinlääketieteellinen tiedekunta PL 66, Helsingin yliopisto Puhelin Telefax Verkko-osoite Helsingin yliopistoon kuuluva eläinlääketieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa eläinlääkärikoulutusta antava yksikkö. Eläinlääketieteellinen korkeakoulu perustettiin vuonna Vuonna 1995 se liitettiin osaksi Helsingin yliopistoa. Eläinlääkäreiden peruskoulutuksen ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta huolehtii alan tieteellisestä ja ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Opiskelijoita tiedekunnassa on noin 750, joista noin 470 suorittaa perustutkintoja. Tiedekunnan henkilöstön määrä oli 358. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan perustehtäviä ovat tutkimus, tutkimukseen perustuva opetus ja niihin liittyvä kliininen työ sekä elintarviketurvallisuuden hallintaan liittyvien käytännön taitojen opettaminen. Tiedekunnan strategiset valinnat perustuvat tutkimuksen ja opetuksen korkeaan laatuun. Eettiset näkökohdat otetaan huomioon perustehtävien hoidossa. Tiedekunta kouluttaa eläinlääkäreitä vastaamaan yhteiskunnan tarpeita. Tiedekunta turvaa monialaisen eläinlääketieteen osaamisen ja kehittymisen Suomessa kouluttamalla opiskelijansa monipuolisiksi ja osaaviksi eläinlääketieteen asiantuntijoiksi. Näin toteutuu eläinlääketieteen tehtävä vastata omalta osaltaan eläinten ja ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Tiedekunnassa toimii neljä osastoa sekä tiedekunnan alainen erillinen laitos Helsingin yliopiston Yliopistollinen eläinsairaala. Eläinsairaala toimii omana talousvastuullisena yksikkönään. Yliopistolliseen eläinsairaalaan kuuluu hevossairaala, pieneläinsairaala ja tuotantoeläinsairaala. 3

10 Tiedekunnan opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavat seuraavat osastot ja yksiköt: Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto oppiaineet: elintarvikehygienia, ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia, lihantarkastus ja teurastamohygienia, ympäristöterveydenhuollon valvonta Osaston johtaja ELT, dos. Mari Nevas Osastosihteeri (opintoasiat) Laila Huumonen (Mia Ketoharjun sijaisena) puh Sähköposti: Käyntiosoite: Viikin kampus, EE-talo, Agnes Sjöbergin katu 2 Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto oppiaineet: eläinlääketieteellinen anatomia ja kehitysbiologia, eläinlääketieteellinen biokemia ja solubiologia, eläinlääketieteellinen fysiologia, eläinlääketieteellinen genetiikka, eläinlääketieteellinen mikrobiologia ja epidemiologia, eläinlääketieteellinen patologia ja parasitologia Osaston johtaja prof. Airi Palva Toimistosihteeri (opintoasiat) Ritva Katsuno, puh Käyntiosoite: Viikin kampus, EE-talo, Agnes Sjöbergin katu 2 Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto oppiaineet: eläinlääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, pieneläinten sairaudet, hevosten sairaudet, eläinlääketieteellinen kliininen diagnostiikka Osaston johtaja prof. Satu Sankari Opintosihteeri Eeva Koskela, puh Käyntiosoite: Viikin kampus, Viikintie 49 Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto oppiaineet: kotieläinten lisääntyminen, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito, eläintenpito ja hyvinvointi Osaston johtaja prof. Mari Heinonen Osastosihteeri (opintoasiat) Maarit Mäki, puh Osoite: Paroninkuja 20, SAARENTAUS (eläintenpidon ja hyvinvoinnin oppiaine: Viikin kampus, Koetilantie 7) Osastoon kuuluu myös Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus Yliopistollinen eläinsairaala maamme ainut eläinsairaala, joka toimii 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä opetussairaala, jossa eläinlääketieteen opiskelijat oppivat käytännön eläinlääkärin taitoja jatkokoulutuspaikka erikoistuville eläinlääkäreille sekä harjoittelupaikka pieneläinhoitajiksi opiskeleville hoitajille 4

11 vuosittain sairaalassa hoidetaan noin pieneläinpotilasta ja hevospotilasta. Tuotantoeläinsairaalan potilasmäärä on noin 9 000, joista suurin osa on lypsylehmiä Eläinsairaalan johtaja Jussi Anttila puh Käyntiosoitteet: Pieneläinsairaala: Koetilantie 2, Helsinki, Hevossairaala: Koetilankuja 1, Helsinki, Tuotantoeläinsairaala: Leissantie 41, Mäntsälä Tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella ja Saaren kylässä Mäntsälässä. Viikissä Eläinlääkeja elintarviketieteiden talossa (EE-talo) sijaitsevat elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto ja tiedekunnan kanslia. Lyhyen matkan päässä EE-talosta Viikintien varressa sijaitsee kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto ja hevos- ja pieneläinsairaala. Suurin osa kliinisestä opetuksesta tapahtuu Viikissä. Mäntsälässä sijaitsee kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto ja tuotantoeläinsairaala. 5

12 3 OPISKELU 3.1 Yliopiston lukuvuosi ja tiedekunnan opetuksen aikataulu Yliopiston lukuvuosi alkaa elokuun 1. päivänä ja jatkuu aina seuraavan heinäkuun loppuun. Lukuvuodet vaihtuvat aina heinä-elokuun vaihteessa. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy , kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy Yliopistossa annettava opetus on jaettu neljään seitsemänviikkoiseen opetusperiodiin, joita on kaksi sekä syys- että kevätlukukaudella. Periodien tarkemmat ajankohdat löydät Flammasta opetusperiodien ajankohdat -sivulta: https://flamma.helsinki.fi/fi/lukuvuosi/hy Opetusta voidaan antaa lisäksi intensiivijakso(je)n aikana. Syyslukukaudesta 2014 alkaen intensiivijaksojen määrä kasvaa nykyisestä yhdestä jaksosta (toukokuu) kolmeen jaksoon (ennen ensimmäistä ja kolmatta periodia sekä neljännen periodin päätteeksi). Tiedekunnan opetuksen aikataulu lukuvuonna : Uusien opiskelijoiden orientoiva viikko on Yliopiston lukuvuoden avajaiset ovat 1.9. Syksy 2014 Intensiivijakso: I opetusperiodi: Tentti- ja lukuviikko (aik. väliviikko): II periodi: Tentti- ja lukuviikko: Kevät 2015 Intensiivijakso: III opetusperiodi: Tentti- ja lukuviikko (aik. väliviikko): IV opetusperiodi: Tentti- ja lukuviikko: Intensiivijakso: Eläinlääketieteellisen tiedekunnan 5. lukuvuoden (klinikkaopetus) opetuksessa on käytössä ylläolevasta poikkeava aikataulu. Kevätlukukauden ensimmäisen intensiivijakson aikana voidaan järjestää mm. vaihtoehtoisia opintoja. Kevätlukukauden jälkimmäisen tentti- ja lukuviikon sekä intensiivijakson aikana on pääsääntöisesti opetusta. Tarkemmat tiedot tiedekunnan opetuksen aikataulusta eri lukuvuosina löytyvät Flammasta: Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle» Opintojen sisältö ja aikataulut. 3.2 Ilmoittautuminen yliopistoon Kaikkien tutkinto-opiskelijoiden on ilmoittauduttava jokaisena lukuvuonna joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 6

13 yliopistoon kirjoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisaika lukuvuodelle on Perustutkinto-opiskelijat kuuluvat ylioppilaskuntaan (HYY) ja heidän on maksettava HYY:n jäsenmaksu. Jatkotutkinto-opiskelijalle jäsenyys on vapaaehtoinen. Jos opiskelijalla on opiskeluoikeus sekä perus- että jatkotutkintoon, on maksettava perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu. Etappi eli tutkintojen valmistumisen seuranta- ja tukijärjestelmä muodostuu kahdesta tarkistuspisteestä. Tarkistuspisteissä otetaan yhteyttä niihin opiskelijoihin, joilla ei ole kertynyt opiskelijarekisteriin edistymistavoitteiden mukaista määrää opintopisteitä tai jotka eivät ole suorittaneet tutkintoaan tavoiteajassa. Etappi-seurannassa tai jatko-opiskelijan rekisteriseurannassa oleva opiskelija ei voi ilmoittautua läsnäolevaksi ennen kuin opintosuunnitelma on hyväksytty tiedekunnassa ja kirjattu opiskelijarekisteriin. Poissaoloilmoituksen voi kuitenkin jättää ilmoittautumisaikana. Rajauslain piirissä oleva opiskelija ei voi ilmoittautua lainkaan, ennen kuin on saanut jatkoa tutkinnonsuoritusoikeuteensa. (Laki yliopistolain muuttamisesta 556/2005) Läsnäolevaksi ilmoittautuminen onnistuu reaaliaikaisesti WebOodissa (https://weboodi.helsinki.fi/hy/). Jäsenmaksun voi maksaa ja ilmoittautua myös verkon välityksellä HYY:n maksusivulla (http://www.hyy.fi/maksu/). Läsnäoloilmoittautuminen kirjautuu automaattisesti opiskelijarekisteriin myös silloin, jos maksaa jäsenmaksun pankkiin ja käyttää opiskelijanumeroa. Opiskelijanumeroa viitteenä käytettäessä tulee numeron ensimmäinen nolla jättää pois. Ilmoittautuminen kirjautuu tässä tapauksessa noin kahden pankkipäivän viiveellä. Jos ilmoittautuu läsnäolevaksi vain syyslukukaudeksi, kevätlukukaudeksi kirjautuu automaattisesti poissaoloilmoittautuminen. Jos on tarkoitus ilmoittautua ainoastaan kevätlukukaudelle 2015, tulee tästä ilmoittaa erikseen opiskelijaneuvontaan. Poissaolevaksi voi ilmoittautua joko WebOodissa tai opiskelijaneuvonnan palvelupisteisiin sähköpostitse (tarvitaan opiskelijanumero tai syntymäaika), puhelimitse tai henkilökohtaisesti. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyvät Helsingin yliopiston www-sivuilta: ja Flammasta: Hakemisto ja palvelut» Opiskelijalle» Lukuvuosi-ilmoittautuminen 3.3 Ilmoittautuminen opetukseen ja tentteihin Kaikkeen eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetukseen ja tentteihin tulee ilmoittautua sähköisesti WebOodin (https://weboodi.helsinki.fi/hy/) kautta. Ilmoittautuminen lukuvuoden opetukseen on tehtävä pääsääntöisesti välisenä aikana. Syksyn ensimmäisille opintojaksoille ilmoittautuminen on kuitenkin tehtävä ennen opetuksen alkua. Muista poikkeavista ilmoittautumisajankohdista (kieliopinnot, vaihtoehtoiset opinnot, kolmannen lukuvuoden opetusryhmät, klinikkaopetus ja elintarvikehygienian opetus) tiedotetaan erikseen. Ilmoittautumalla ajoissa opiskelija varmistaa paikkansa ryhmätöissä, saa kaiken opintojaksoihin liittyvän informaation, kutsun oppimisalustoille ja varmistaa opintosuoritusten rekisteröinnin ajoissa opintosuoritusrekisteriin. Opintojaksolle ilmoittautuminen sisältää samalla 7

14 myös ilmoittautumisen jakson varsinaiseen tenttiin. Ilmoittautumisen yhteydessä WebOodissa opiskelijan tulee ilmoittaa myös, millä kielellä hän haluaa tenttikysymykset (suomeksi tai ruotsiksi). Jos opiskelija tarvitsee vamman tai sairauden takia erityisjärjestelyjä tenttitilaisuudessa, asiasta on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä lisätiedot-kohdassa. Uusintatentteihin tulee ilmoittautua aina erikseen. Uusintatentteihin ilmoittautuminen päättyy 10 päivää ennen tenttiä. Tiedekunnan yleiset uusintatenttipäivät löytyvät WebOodista ja Flammasta (Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle» Opintojen sisältö ja aikataulut) Ilmoittautuminen sujuu helpoiten WebOodissa tämän opinto-oppaan sähköisen version (Eläinlääketieteen opinto-opas ) Tutkintorakenne -välilehden kautta. Vaihtoehtoisista opinnoista ja niille ilmoittautumisesta tiedotetaan loka-marraskuussa Flammassa: Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle» Opintojen sisältö ja aikataulut. Vaihtoehtoisilla jaksoilla on rajoitettu osallistujamäärä ja niille ilmoittautuu yleensä enemmän opiskelijoita kuin niille voidaan ottaa. Tämän takia on erittäin tärkeää, että opiskelija peruu ilmoittautumisen ajoissa, jos ei voikaan ottaa paikkaa vastaan. Sitova ilmoittautuminen ajoissa on tärkeää myös opintojakson käytännönjärjestelyiden kannalta ja sillä on vaikutusta siihen järjestetäänkö jaksoa. Kaikissa ilmoittautumisiin liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa tiedekunnan kansliasta opintoasiainsuunnittelija Anu Kanerva, puh Opintosuoritusten arvostelu Opintosuoritukset arvostelee opintojaksosta vastaava opettaja. Arvostelijan on viipymättä toimitettava opintosuoritustiedot ao. osaston toimistoon rekisteröintiä varten. Opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai 0-5 (5=erinomainen, 4=kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä, 0=hylätty). Kandidaatin tutkintoon kuuluva opinnäytetyö arvostellaan asteikolla 0-5. Lisensiaatin tutkintoon kuuluva tutkielma arvostellaan kahdeksanportaisella asteikolla (improbatur, approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur). Opintokokonaisuuksista annetaan pääsääntöisesti loppuarvosana (5=erinomainen, 4=kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä, 0=hylätty), jonka muodostuminen on selostettu tarkemmin kunkin opintokokonaisuuden yhteydessä. Helsingin yliopistossa on käytössä plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkund. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö on osa Helsingin yliopiston laadunvarmistusta sekä opintojen ohjauksessa että opinnäytteiden ja muiden opintosuoritusten arvostelussa. Järjestelmä toimii seuraavasti: Opettaja antaa ohjeet, miten dokumentti (opintosuoritus) palautetaan, joko sähköpostin liitetiedostona tai oppimisympäristö Moodlessa (tutkielmien palauttaminen on ohjeistettu erikseen) Opiskelija palauttaa dokumentin ohjeiden mukaan Urkund-järjestelmä vastaanottaa opiskelijan palauttaman dokumentin ja vertaa sitä avoimessa internetissä, maksullisissa tietokannoissa ja järjestelmän omissa tietokannoissa oleviin töihin 8

15 Opettaja saa tarkistusraportin, josta käyvät ilmi tekstin mahdolliset yhtäläisyydet muihin teksteihin. Opettaja tulkitsee raporttia Opiskelijalla on pyynnöstä oikeus saada tutustua raporttiin Koska plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö on osa opintosuorituksen arvostelua, opiskelija ei voi kieltää järjestelmän käyttämistä työnsä tarkastamiseen tai ohjaukseen, jos haluaa työnsä ohjattavaksi ja arvosteltavaksi. Opiskelija voi kuitenkin itse valita, tallennetaanko työ järjestelmään vertailuaineistona käytettäväksi. Työn tallentaminen järjestelmään suojaa opiskelijan tekijänoikeutta omaan työhönsä, koska muiden on vaikeampi hyödyntää työtä omissa nimissään. Järjestelmän käytöstä omalla opintojaksollaan tai yksittäisen, plagiaatiksi epäillyn työn tarkastamiseen päättää opettaja. Tiedekunnat voivat antaa tarkempia ohjeita ja tehdä päätöksiä järjestelmän käyttämisestä systemaattisesti esimerkiksi tietyillä opintojaksoilla. Kaikki eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielmat on tarkastettu järjestelmässä arvosteltavaksi luovuttamisen yhteydessä alkaen. Järjestelmän käyttösäännöt Helsingin yliopistossa sekä tukiaineistoa opiskelijoille ja opettajille on osoitteessa (myös ruotsiksi ja englanniksi). 3.5 Opintosuoritusten rekisteröinti Opintosuoritukset tallennetaan Opiskelun ja opetuksen tuen tietojärjestelmään (OODI). Tallennuksesta huolehtii opintojaksosta vastaavan osaston toimisto ja tiedekunnan kanslia: Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto: osastosihteeri Mia Ketoharju (sijaisena Laila Huumonen) Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto: opintosihteeri Eeva Koskela Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto: osastosihteeri Maarit Mäki Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto: toimistosihteeri Ritva Katsuno Eläinlääketieteellinen tiedekunta: opintoasiainsuunnittelija Anu Kanerva Ongelmatapauksissa voi ottaa yhteyttä tiedekunnan kanslian opintoasiainsuunnittelija Anu Kanervaan, puh Tenttitulokset julkaistaan WebOodissa ja tiedekunnan Moodle alustalla viimeistään neljän viikon kuluttua tentistä. Tenttitulokset ilmoitetaan Moodlessa: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=4968 Opiskelijan on oikeusturvansa vuoksi syytä ajoittain tarkistaa opintosuoritusotteensa. Suoritukset voi tarkistaa WebOodista: https://weboodi.helsinki.fi/hy/. Epävirallinen opintosuoritusote kelpaa yliopiston sisäisessä käytössä. Epävirallisen otteen voivat tilata verkosta Helsingin yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat, joilla on voimassaoleva käyttäjätunnus yliopiston verkkoon. Ote tilataan WebOodin kautta ja se toimitetaan 1,5 h kuluttua tilauksesta WebOodin etusivulle. Tilauksen saapumisesta lähetetään sähköposti tilaajan sähköpostiosoitteeseen, joka on muotoa Läsnäoleva opiskelija saa yhden virallisen maksuttoman opintosuoritusotteen lukukaudessa. Opintosuoritusotteen voi noutaa tiedekunnan kanslian opintoasioista tai jostain opiskelijaneu- 9

16 vonnan palvelupisteestä. Lisäkappaleet (kotimaassa noudettaessa tai postitettaessa) 4 euroa/kpl, ulkomaille postitettaessa 8 euroa/kpl, otteen skannaus ja lähettäminen sähköpostitse maksullisen otteen yhteydessä 2 euroa. Tilausohjeet löytyvät Flammasta: Hakemisto ja palvelut» Opiskelijalle» Opiskeluun liittyvät todistukset» Opintosuoritusote 3.6 Opiskelijapalaute Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on käytössä koko eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman opinnot kattava palautejärjestelmä, jonka tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen. Palautetta kerätään sekä opintojaksoista että laajemmista kokonaisuuksista kuten lukuvuosista. Opintojaksoja koskeva palaute keskittyy oppimiseen, opetukseen, yksittäisten jaksojen toimivuuteen ja kuormittavuuteen. Laajempia kokonaisuuksia koskeva palaute keskittyy opetussuunnitelmaan ja sen toimivuuteen, opintojen kuormittavuuteen ja ohjaukseen. Näihin vastaaminen on osa portfolio -opintojakson suoritusta. Opiskelijalla on myös jatkuva palautteenantomahdollisuus sähköpostitse, suullisesti tai verkko-oppimisalustalla suoraan vastuuopettajille. Palautejärjestelmä on kuvattu tiedekunnan opintosivulla Flammassa: Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle» Opetuksen kehittäminen» Opiskelijapalaute. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijapalautejärjestelmässä on mukana Learn-kysely, johon opiskelijat vastaavat 1., 3. ja 6. vuoden keväällä. Kysely on osa koko Helsingin yliopiston kattavaa Learn-palautejärjestelmää. Learn on laadukkaan oppimisen ja opetuksen kehittämisen työkalu ja antaa tiedekunnille tietoa erilaisista oppijoista ja heidän kokemuksistaan opetuksesta, ja sen pohjalta saadaan tietoa yliopisto-opetuksen ja -oppimisen laadusta. Tuloksia voidaan hyödyntää opetuksen kehittämistyössä. Opiskelija saa vastaustensa pohjalta henkilökohtaista palautetta, joka on suhteutettu muiden saman vuosikurssin opiskelijoiden vastauksiin ja jota hän voi hyödyntää oman oppimisensa ja opiskelunsa kehittämisessä. Yliopistot ovat alkaneet kerätä kandidaatin tutkinnon suorittaneilta kahdesti vuodessa palautetta opiskelijoiden tyytyväisyydestä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Vuodesta 2015 lähtien palautteella on vaikutusta myös yliopistojen perusrahoitukseen. Rahoituksen lisäksi palautetta käytetään yliopiston toiminnan kehittämiseen. Opiskelijat saavat kyselystä halutessaan vastapalautteen. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoita kannustetaan vastaamaan valtakunnalliseen Kandipalaute-kyselyyn ja sen palauteyhteenvedot käsitellään tiedekunnan opintoasiaintoimikunnassa. Lisätietoa alla olevista linkeistä: 10

17 3.7 Opiskelijan oikeusturva Opiskelijan oikeusturvasta, mm. opintosuoritus ja opiskelijan tiedonsaantioikeus sekä opintosuorituksen arvostelun oikaiseminen, on säädetty yliopistolain (558/2009) 10. luvussa seuraavaa: Syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman tai muun vastaavan opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Opintosuorituksen arvosteluun tai muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua, arvostelusta sen suorittaneelta opettajalta ja opintojen hyväksilukemisesta siitä päätöksen tehneeltä. Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Hyväksilukemista koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua tutkintolautakunnalta tai muulta siihen tehtävään määrätyltä toimielimeltä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Helsingin yliopiston määräykset opintosuorituksen arvostelun ja muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukemista koskevan päätöksen oikaisemisesta löytyvät tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 10 luvusta: Oikaisupyyntöön on annettava perusteltu päätös kohtuullisessa ajassa ja opettajan on annettava päätöksensä kirjallisesti, mikäli opiskelija ilmoittaa, ettei hän tyydy oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen. Opiskelija voi pyytää oikaisua tähän päätökseen oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon Syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman (=Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma) arvosteluun tyytymätön voi hakea oikaisua ensivaiheessa tiedekuntaneuvostolta ja tämän päätöksestä edelleen oikeusturvalautakunnalta. Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö löytyy tämän opinto-oppaan luvusta 18 Säädöksiä ja määräyksiä. Lisätietoja opiskelijoiden oikeusturvasta ja Helsingin yliopiston oikeusturvalautakunnasta löytyy myös Flammasta: Hakemisto ja palvelut» Opiskelijalle» Perustietoa opinnoista ja opintojen edistymisestä» Opiskelijan oikeudet. 11

18 3.8 Opiskelutapaturmien korvaaminen Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaa ruumiinvamman tai sairauden ja joka on sattunut työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö korvaa yliopistoon palvelusuhteessa oleville sattuneet työtapaturmat. Sama koskee pakollista harjoittelua suorittavia opiskelijoita. Tiedekunta on hankkinut ryhmätapaturmavakuutuksen vaihto-opiskelijoille. Työtapaturman tai läheltä piti tilanteen sattuessa, vahingoittuneen opiskelijan tulee tehdä viipymättä työtapaturmailmoitus. Vahinkoilmoitukset lähetetään sähköisesti LähiTapiolaan. Opiskelijalle annetaan työtapaturmailmoituksen tekemisen yhteydessä vakuutustodistus, mikä annetaan lääkärille. Vakuutustodistuksen kanssa lääkäriin mentäessä hoidon lisäksi lääkkeet saa ilmaiseksi apteekista. Yliopistollisessa eläinsairaalassa vakavan työtapaturman sattuessa opiskelijalle tilataan sairaankuljetusauto yleisestä hätänumerosta 112. Eläinsairaalasta lähtee saattaja tarvittaessa mukaan. Mikäli, työtapaturma ei vaadi sairaankuljetusautoa tilataan taksi (Helsingin taksin puhelinnumero on ). Taksimatkasta on syytä ottaa kuitti. Opiskelijalle sattuneet vähemmän kiireelliset työtapaturmatapaukset hoidetaan ensisijaisesti virka-aikana YTHS:n vastaanotolla: Töölössä (Töölönkatu 37 A, tiedustelut puh ma - to klo 8-15 ja pe 8 14). Hoitoa voi myös hakea lähimmästä terveyskeskuksesta ja tarvittaessa yksityiseltä lääkäriasemalta, tällainen on esimerkiksi Mehiläinen 24 h, Runeberginkatu 47 A, puhelin Yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinsairaalassa ja hevossairaalassa Viikissä vahinkoilmoitukset hoidetaan käytännössä seuraavasti: Arkipäivinä 1. Arkipäivinä toimistoaikoina vahingoittunut tulee henkilökohtaisesti hallintoon ja vahinkoilmoitus tehdään yhdessä toimistopäällikkö Anne Nevan tai henkilöstösihteeri Eine Haakanan kanssa. 2. Vakuutustodistus annetaan tässä yhteydessä vahingoittuneelle hoitopaikkaa varten. Iltaisin, yöllä ja viikonloppuina 1. Vahingoittunut täyttää tapaturmailmoituslomakkeen, joita löytyy Clinicumin 2. krs:n postihuoneen työtapaturmakansiossa. Lomakkeen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti. 2. Lomake palautetaan Anne Nevan tai Eine Haakanan postihuoneessa olevaan lokeroon. 3. Vakuutustodistus lähetetään hoitopaikkaan jälkikäteen. Vahingoittuneen tulee pyytää hoitopaikasta yhteystiedot vakuutustodistuksen lähettämistä varten. Lisätietoja antavat toimistopäällikkö Anne Neva, puh ja henkilöstösihteeri Eine Haakana, puh Yliopistollisen eläinsairaalan tuotantoeläinsairaalassa Mäntsälässä vahinkoilmoitukset hoidetaan seuraavasti: Välitöntä ensiapua tarvittaessa otetaan yhteyttä Anu Aholaan (puh ) tai Reijo Jokivuoreen (puh ). Hätätapauksessa tulee soittaa 112 ja toimia annettujen ohjeiden mukaan. Tarvittaessa sairaalan henkilökunta kuljettaa opiskelijan Mäntsälän terveyskeskukseen (puh ). Opiskelijoilla on vakuutussuoja tapaturman varalta. Tapaturman sattuessa täytä yksikön henkilökunnan kanssa kaksi lomaketta, ilmoitus työtapaturmasta ja vakuutustodistus. Ilmoi- 12

19 tus työtapaturmasta-lomake täytyy aina täyttää. Lomake täytetään myös läheltä piti tilanteista. Paperilomakkeita on klinikalla ja päärakennuksessa osaston toimistossa, jossa Maarit Mäki tai Anne Mikkola auttavat ilmoitusten täyttämisessä. Ota vakuutustodistus mukaan lääkärii mennessäsi. Kiireellisissä tapauksissa vakuutustodistus ei ole välttämätön, vaan se voidaan lähettää myöhemmin, muista pyytää hoitopaikasta yhteystiedot vakuutustodistuksen lähettämistä varten. Tiedekunnan ulkopuolella suoritettavat harjoittelut: Maatilaharjoittelun, tarkastuseläinlääkäriharjoittelun, ympäristöterveydenhuollon ja ulkomailla suoritettavan harjoittelun osalta tapaturma-asioissa lisätietoja saa tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä puh ) tai kansainvälisten asioiden suunnittelijalta puh ). 13

20 4 OPINTOJEN OHJAUS Eläinlääketieteellinen tiedekunta järjestää opiskelijoille opinto-ohjausta, jonka tavoitteena on toivottaa opiskelija tervetulleeksi yliopistoyhteisöön sekä tukea opiskelijan oppimisprosessia ja opintojen sujuvaa etenemistä koko opiskelun ajan. Uusille opiskelijoille pyritään antamaan valmiudet yliopisto-opiskeluun syyslukukauden alussa järjestettävällä opintojaksolla Opiskeluun valmentava opetus. Uudelle opiskelijalle on nimetty oma tuutori, joka on vanhemman vuosikurssin opiskelija. Tuutorryhmätoiminnan tavoitteena on tutustuttaa uudet opiskelijat yliopistoon, tiedekuntaan opiskeluympäristönä ja auttaa alkuvaiheen kysymyksissä. Vertaistuutoroinnin, pidemmälle ehtineiden opiskelijoiden antaman opintojen ohjauksen, sekä opettajien tuen avulla pyritään takaamaan opintojen sujuva eteneminen, oppimisen syventäminen sekä tiedeyhteisöön sitoutuminen. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on helpottaa opintojen suunnittelua ja sen laatiminen on kaikilla opiskelijoilla osa opintoja. Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelija laatii niin sanotun avoimen hopsin (eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin portfolio). Etappi on Helsingin yliopiston opintojen seuranta- ja tukijärjestelmä. Opintojen etenemistä seurataan kahdessa tarkistuspisteessä opintopistekertymän avulla ja tuetaan opintosuunnitelman ja ohjauksen keinoin. Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Etapin tarkistuspisteet ovat: Kandidaattivaihe: tutkinnon aloittamisesta kulunut 3,5 vuotta, 4. lukuvuoden syyslukukauden loppu (tutkinto valmis) Lisensiaattivaihe: tutkinnon aloittamisesta kulunut 3,5 vuotta, 4. lukuvuoden syyslukukauden loppu (tutkinto valmis) Etappi-poimintaan joutunut opiskelija tekee opintosuunnitelman, jonka hyväksyy kandidaattivaiheen etapissa opintoasiainpäällikkö ja lisensiaattivaiheen etapissa elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston ohjaava opettaja tai opintoasiainpäällikkö. Opintosuunnitelman hyväksyjä antaa myös opintojen ohjausta. Hyväksytty opintosuunnitelma on edellytyksenä poimintaa seuraavana syksynä läsnäolevaksi ilmoittautumiselle. Lisäksi tiedekunta seuraa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojen etenemistä. Eläinlääketieteellisten biotieteiden osaston ohjaava opettaja tarjoaa tässä vaiheessa opintojen ohjausta niille opiskelijoille, joiden opinnot uhkaavat viivästyä. Opintoneuvontaa voi saada usealta taholta. Pääsääntöisesti sitä on kuitenkin haettava itse, sillä yliopistossa korostuu opiskelijan oma vastuu opinnoistaan. Monet vastaan tulevat ongelmat voi selvittää tutustumalla vuosittain ilmestyvään eläinlääketieteen koulutusohjelman opinto-oppaaseen sekä yliopiston ja tiedekunnan intranet- ja www-sivuihin. Flamma (flamma.helsinki.fi) on Helsingin yliopiston intranet ja yliopiston keskushallinnon ja Kielikeskuksen opiskelijapalvelut löytyvät sieltä. Tiedekunnan opintosivut on julkaistu Flammassa joulukuussa 2013 ja ne löytyvät kohdasta: Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle. 14

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2010-2011 Eläinlääketieteen koulutusohjelma

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2010-2011 Eläinlääketieteen koulutusohjelma HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2010-2011 Eläinlääketieteen koulutusohjelma Eläinlääketieteen koulutusohjelma Helsinki 2010 OPINTO-OPAS 2010-2011 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot

Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Eija Heinonen-Özdemir opintopäällikkö 31.8.2015 Vaasan yliopisto Yliopistokollegio Yliopistonhallitus Rehtori ja vararehtori Tiedekunnat ja tiedekuntaneuvosto Yliopistopalvelut

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Itä-Suomen yliopisto opiskelijan yliopisto Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Johdatus akateemisiin opintoihin 3.9.2012 Kuopion kampus Opinto- ja opetusjohtaja Tuula Heide Opiskelijapalvelun

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tampereen yliopiston tutkintosääntö 14.12.2011 1/10 Tampereen yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 14.12.2011. Soveltamisala 1 Tätä johtosääntöä

Lisätiedot

Navigaattori 2015 2016

Navigaattori 2015 2016 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 3.9.2013 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Sari Hakkarainen, Avoin yliopisto / Aducate Itä-Suomen yliopisto Neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta luonnon- ja metsätieteiden

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin:

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin: Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkintojen rakenteet, oppiaine-esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2010

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017

Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 Opintopalveluista Kampusareenan 2. kerroksesta löytyy opintotoimiston, avoimen yliopiston, opintotuen

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Johanna Bovellán

Johanna Bovellán 5.6.2009 Johanna Bovellán Ohjaus tiedekunnassa: kanslia, opintoneuvoja, opettajat, opettajatuutorit Ohjaus killassa: ISOhenkilöt, opiskelijatuutorit (jo pidemmällä opinnoissaan olevia opiskelijoita) Tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt)

Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1 (7) Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt) Kun opiskelija ilmoittautuu opetustapahtumaan WebOodissa, järjestelmä tarkistaa

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Muutoksia lääkäreiden laillistamisessa ja jatkokoulutuksessa

Muutoksia lääkäreiden laillistamisessa ja jatkokoulutuksessa Muutoksia lääkäreiden laillistamisessa ja jatkokoulutuksessa Jouni Lohi DIAT: Eija Ruottinen, Oulun YO nimi ja pvm Kaksoislaillistuksen poistuminen Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain

Lisätiedot

Johdatus farmasian opintoihin (2op)

Johdatus farmasian opintoihin (2op) 590313 Johdatus farmasian opintoihin (2op) Opintojakso koostuu seuraavista osioista: Esittelyluennot Oppiaine-esittelyt Tiedonlähteet farmasiassa (590313B) Henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS ja opettajatuutoritapaamiset

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Navigaattori 2014 2015

Navigaattori 2014 2015 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Historian tutkinto-ohjelma Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa Historian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden ohjaukseen.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot