HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS Eläinlääketieteen koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2014-2015 Eläinlääketieteen koulutusohjelma"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS Eläinlääketieteen koulutusohjelma

2 Eläinlääketieteen koulutusohjelma Helsinki 2014 OPINTO-OPAS Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta

3 Toimitus: Tiedekunnan kanslian opintoasiat Kannen kuva: Tiedekunnan viestintä ISSN Helsinki 2014 Unigrafia

4 HYVÄ OPINTO-OPPAAN LUKIJA Kädessäsi on tiivis tietopaketti eläinlääketieteellisen tiedekunnan tarjoamasta opetuksesta. Painetun oppaan lisäksi myös tiedekunnan kotisivuilla (http://www.vetmed.helsinki.fi/) on ajankohtaista ja tarpeellista tietoa perus- ja jatkokoulutuksesta sähköisessä muodossa. Eläinlääketieteen koulutusohjelma tarjoaa sekä eläinlääkärin ammattiin johtavan tutkinnon että monipuolisen lääketieteellis-biologisen peruskoulutuksen. Tiedekunnasta valmistuvat eläinlääketieteen lisensiaatit ovat kysyttyjä työelämän ammattilaisia. Koulutus mahdollistaa valmistuville hyvin moninaisia työuria. Perustutkinnon lisäksi tiedekunnassa voi suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona eläinlääketieteen tohtorin tai filosofian tohtorin tutkinnot. Ammatillisen suomalaisen erikoiseläinlääkärin jatkotutkinnon voi tiedekunnassa suorittaa viidellä eri erikoistumisalalla. Tiedekunta järjestää myös enenevässä määrin erilaisia eurooppalaisia eläinlääkäreiden ammatillisia erikoistumisohjelmia. Koulutusohjelma on tiivis ja päätoimista opiskelua vaativa, mutta sen yksityiskohtaisesti suunniteltu sisältö mahdollistaa valmistumisen noin kuuden vuoden tavoiteajassa. Koulutuksen sisältöä säätelee EU:n direktiivi, mutta valinnan mahdollisuuksiakin on; yli kymmenen prosenttia opinnoista voi valita kiinnostuksensa mukaisesti. Syksyllä 2014 Helsingin yliopistossa vierailee kansainvälinen auditointiryhmä arvioimassa yliopiston laatujärjestelmää. Erityisenä teemana auditoinnissa on tutkintotavoitteinen koulutus ja yliopisto on valinnut eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnot yhdeksi kolmesta tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöstä. Opiskelijan kannalta laatujärjestelmä näkyy esimerkiksi opiskelijapalautteen keräämisessä ja sen vaikuttavuudessa. Arjen toiminnassa laatujärjestelmän toimivuudesta kertoo myös esimerkiksi erilaisten ohjeiden ja lomakkeiden selkeys ja löydettävyys sekä tieto siitä, kenen puoleen kääntyä, jos tarvitsee opinnoissaan ohjausta tai tukea esimerkiksi opintosuunnitelman laatimisessa. Tiedekunnassa annettava opetus pohjautuu tutkimukseen. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus on ripeästi kehittyvää ja menestyksekästä. Koska eläinlääketiede on laaja-alainen tieteenala, on myös tutkimustoiminta monitahoista mutta usein toisiinsa nivoutuvaa. Tiedekunnan tehdään sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta. Tutkimusaiheet liittyvät mm. elintarviketurvallisuuteen, ympäristöterveyteen, tuotanto ja seuraeläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä mikrobien vuorovaikutuksiin ja elimistön reagointiin erilaisiin haasteisiin. Tiedekunnan kahdeksantoista oppiainetta jakautuu neljälle osastolle. Näiden lisäksi tiedekunnassa toimii yliopistollinen eläinsairaala opetuksen ja tutkimuksen tarvitsemaa eläinsairaalatoimintaa varten. Tiedekunnalla on opetus- ja työtiloja sekä Viikin kampusalueella että Mäntsälässä. Viikin kampuksella toimivat kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto yhdessä pieneläin- ja hevossairaaloiden Clinicum-rakennuksessa. EE-talossa on eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto ja elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto sekä tiedekuntahallinto. Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto sijaitsee Mäntsälän Saarella yhdessä tuotantoeläinsairaalan kanssa. Toivotan tiedekunnan jokaisen opiskelijan sekä koko henkilökunnan menestymään ja viihtymään tiedekunnassa. Antti Sukura, dekaani

5 1 HELSINGIN YLIOPISTO Tehtävä Yksiköt Hallinto ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPISKELU Yliopiston lukuvuosi ja tiedekunnan opetuksen aikataulu Ilmoittautuminen yliopistoon Ilmoittautuminen opetukseen ja tentteihin Opintosuoritusten arvostelu Opintosuoritusten rekisteröinti Opiskelijapalaute Opiskelijan oikeusturva Opiskelutapaturmien korvaaminen OPINTOJEN OHJAUS Opintopsykologit Tiedekunnan kanslian opintoasiat Opiskelijaneuvonnan palvelupisteet Kielikeskuksen opintoneuvonta ELÄINLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Tavoite Rakenne ja sisältö Opintojen suoritusjärjestys ja opintojen etenemisen seuranta Tutkintojen tavoitteelliset ja sallitut suoritusajat ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto Opintojaksokuvaukset (ELK) Perusopinnot Aineopinnot Valinnaiset opinnot Harjoittelu Opinnäytetyö Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto Opintojaksokuvaukset (ELL) Perusopinnot Aine- ja syventävät opinnot Vaihtoehtoiset opinnot Opinnäytetyö Harjoittelu Tutkintotodistus ja eläinlääkäriksi laillistaminen Väliaikainen oikeus harjoittaa eläinlääkärin ammattia Opintojen hyväksilukeminen Korvaaminen Sisällyttäminen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN HARJOITTELU OPINNOT MUISSA YLIOPISTOISSA JA KORKEAKOULUISSA Opintoyhteistyö suomalaisten korkeakoulujen kanssa Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

6 10 TUTKINTOA TÄYDENTÄVÄT OPINNOT ELÄINLÄÄKÄRIKSI LAILLISTAMISTA VARTEN SIVUAINE- JA ERILLISET OPINNOT ELÄINLÄÄKETETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA KIRJASTOPALVELUT OPINTOSOSIAALISET PALVELUT Opintotuki Terveydenhoito Yliopistopappi Nyyti ry TYÖNHAKUUN JA URAAN LIITTYVÄT PALVELUT Urapalvelut Alumnitoiminta MUITA PALVELUJA Oikeudellista neuvontaa Tietotekniikkapalvelut Liikuntapalvelut Unigrafia OPISKELIJAJÄRJESTÖT Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys (EKY) ry SÄÄDÖKSIÄ JA MÄÄRÄYKSIÄ Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnon pysyväismääräys OPETTAJAT

7 1 HELSINGIN YLIOPISTO 1.1 Tehtävä Helsingin yliopisto on yksi maamme 16 yliopistosta. Yliopistojen tehtävät on määritelty yliopistolaissa: yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, sekä kasvattaa nuorisoa palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tutkimus ja opetus ovat yliopiston päätehtäviä. Yliopistojen tulee toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten vaikuttavuutta. Pyrkimys tietoon ja totuuteen on yliopiston toiminnan peruslähtökohta. Helsingin yliopisto on strategiassaan määritellyt tehtäväkseen olla Suomen monipuolisin tieteen, sivistyksen ja henkisen uudistumisen instituutio, tulevaisuuden rakentaja ja edelläkävijä. 1.2 Yksiköt Lähes tutkijan ja opettajan yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 17 muulla paikkakunnalla. Opiskelijoita on , minkä lisäksi osallistuu aikuiskoulutukseen. Helsingin yliopistossa on yksitoista tiedekuntaa. Keskustakampuksella sijaitsevat teologinen, oikeustieteellinen, humanistinen, käyttäytymistieteellinen ja valtiotieteellinen tiedekunta. Viikin kampukseen kuuluvat maatalous-metsätieteellinen, eläinlääketieteellinen, farmasian ja bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta. Lääketieteellinen tiedekunta sijaitsee Meilahden kampuksella ja matemaattis- luonnontieteellinen tiedekunta Kumpulan kampuksella. Tiedekuntien lisäksi Helsingin yliopistossa on erillisiä laitoksia, joista suurin osa on tutkimuspainotteisia yksiköitä. Yliopistossa toimii myös erilaisia monitieteisiä tutkimusverkostoja ja kampusyksiköitä sekä valtakunnallisia viranomaistehtäviä hoitavia yksiköitä. Helsingin yliopisto osallistuu myös muiden yliopistojen kanssa eri puolilla maata toimivien yliopistokeskusten toimintaan. 1.3 Hallinto Helsingin yliopiston organisaatiorakenne on kolmiportainen. Yliopistotasoon kuuluvat yliopistokollegio, hallitus, rehtori, kansleri ja keskushallinto. Toisen tason muodostavat tiedekunnat ja erilliset laitokset, ja kolmannen tason tiedekuntien ja erillislaitosten alaiset laitokset ja yksiköt. Lisäksi yliopistossa toimii erilaisia verkostoja ja kampusyksiköitä. Yliopistokollegio Yliopistokollegio on yliopistoyhteisöstä muodostuva toimielin. Sen tärkeimpänä tehtävänä on päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikaudesta. Se valitsee myös hallituksen ns. ulkopuoliset jäsenet, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja rehtoreille.

8 Hallitus Helsingin yliopiston ylin päättävä elin on hallitus. Se päättää yliopiston toiminnan keskeisistä tavoitteista ja strategiasta. Hallitus valitsee myös yliopiston rehtorit. Helsingin yliopiston nykyisessä hallituksessa on 13 jäsentä, seitsemän yliopistoyhteisön sisältä ja kuusi ulkopuolelta. Kansleri Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Helsingin yliopiston kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa käsiteltäessä Helsingin yliopistoa koskevia asioita. Kanslerina toimii siviili- ja kauppaoikeuden professori Thomas Wilhelmsson. Rehtorit Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Rehtori vastaa hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta. Rehtori edustaa yliopistoa sekä tehtäviinsä yliopistolain mukaan kuuluvissa asioissa että muissa yliopistoa koskevissa asioissa. Hän kuuluu yliopiston konsernijohtoon yhdessä hallituksen kanssa. Rehtorilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yliopiston kaikkien toimielinten kokouksissa. Helsingin yliopiston rehtorina toimii maatalouspolitiikan professori Jukka Kola. Vararehtorit tukevat rehtoria yliopiston johtamisessa. Vararehtori Anna Mauranen toimii rehtorin sijaisena ja vastaa kansainvälisyydestä, yhteiskuntasuhteista, henkilöstöpolitiikasta, akateemisesta laadunvarmistuksesta sekä kirjasto- ja tila-asioista. Professori Keijo Hämäläinen vastaa vararehtorina tutkimusasioista, opetus- ja opintoasioista, infrastruktuurista, tietotekniikasta sekä suhteista sektoritutkimuslaitoksiin. Professori Pertti Panulan tehtäviin vararehtorina kuuluvat kaksikielisyys-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, HUS-yhteistyö ja Arcada-allianssi. Keskushallinto ja hallintojohtaja Yliopiston keskushallinnon muodostavat rehtorin kanslia ja yliopistopalvelut. Rehtorin kanslian ja yliopistopalveluiden yhteisenä tehtävänä on luoda parhaat mahdolliset edellytykset yliopiston perustehtävien hoitamiselle. Rehtorin kanslia ja yliopistopalvelut toimivat yhteistyössä tiedekuntien, laitosten ja erillislaitosten kanssa sekä kehittävät yhteistyön muotoja ja yhteisiä menettelytapoja. Hallintojohtaja johtaa yliopiston yleistä hallintoa rehtorin tukena ja vastaa yliopiston hallinnon tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta sekä seuraa yliopistoa koskevia asioita ja tekee aloitteita yliopiston hallinnon kehittämiseksi. Tiedekunta ja dekaani Yliopisto jakautuu tiedekuntiin ja laitoksiin tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä varten. Tiedekunnat myöntävät tutkinnot opiskelijoille. Tiedekuntaa johtaa dekaani. Tiedekunnan monijäseninen hallintoelin on tiedekuntaneuvosto, jonka tehtävänä on dekaanin johdolla kehittää tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena. Tiedekunnassa voi olla laitoksia, erillisiä laitoksia ja tiedekuntien yhteisiä laitoksia siten kuin hallitus päättää. Eläinlääketieteellinen tiedekunta on laitokseton. Tiedekunnan dekaanina toimii eläinlääketieteellisen patologian ja parasitologian professori Antti Sukura. 2

9 2 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Dekaani prof. Antti Sukura, puh Varadekaanit prof. Olli Peltoniemi (tutkimus ja tutkijakoulutus), puh dos. Mirja Ruohoniemi (perusopetus), puh prof. Maria Fredriksson-Ahomaa (erikoistumiskoulutus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, ruotsinkieliset asiat), puh Hallintopäällikkö Maija Halme, puh Tiedekunnan kanslian opintoasiat Opintoasiainpäällikkö Sanna Ryhänen, puh (huone B226) Opintoasiainsuunnittelija Anu Kanerva, puh (huone B229) Suunnittelija (kv-asiat) Johanna Haapalainen (Janna Koiviston sijaisena saakka), puh (huone B228) Suunnittelija (verkko-opetus) Kristian Lindqvist, puh (huone B217) Suunnittelija (jatko-opinnot) Tiina Avomaa, puh (huone B224) Pedagoginen yliopistonlehtori Mirja Ruohoniemi, puh (huone B216) Suunnittelija (henkilöstöasiat ja opiskelijavalinnat) Heidi Kauppinen, puh (huone B227) Käyntiosoite: Viikin kampus, Agnes Sjöbergin katu 2, EE-talon 2. krs., huone B229 Postiosoite: Eläinlääketieteellinen tiedekunta PL 66, Helsingin yliopisto Puhelin Telefax Verkko-osoite Helsingin yliopistoon kuuluva eläinlääketieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa eläinlääkärikoulutusta antava yksikkö. Eläinlääketieteellinen korkeakoulu perustettiin vuonna Vuonna 1995 se liitettiin osaksi Helsingin yliopistoa. Eläinlääkäreiden peruskoulutuksen ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta huolehtii alan tieteellisestä ja ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Opiskelijoita tiedekunnassa on noin 750, joista noin 470 suorittaa perustutkintoja. Tiedekunnan henkilöstön määrä oli 358. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan perustehtäviä ovat tutkimus, tutkimukseen perustuva opetus ja niihin liittyvä kliininen työ sekä elintarviketurvallisuuden hallintaan liittyvien käytännön taitojen opettaminen. Tiedekunnan strategiset valinnat perustuvat tutkimuksen ja opetuksen korkeaan laatuun. Eettiset näkökohdat otetaan huomioon perustehtävien hoidossa. Tiedekunta kouluttaa eläinlääkäreitä vastaamaan yhteiskunnan tarpeita. Tiedekunta turvaa monialaisen eläinlääketieteen osaamisen ja kehittymisen Suomessa kouluttamalla opiskelijansa monipuolisiksi ja osaaviksi eläinlääketieteen asiantuntijoiksi. Näin toteutuu eläinlääketieteen tehtävä vastata omalta osaltaan eläinten ja ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Tiedekunnassa toimii neljä osastoa sekä tiedekunnan alainen erillinen laitos Helsingin yliopiston Yliopistollinen eläinsairaala. Eläinsairaala toimii omana talousvastuullisena yksikkönään. Yliopistolliseen eläinsairaalaan kuuluu hevossairaala, pieneläinsairaala ja tuotantoeläinsairaala. 3

10 Tiedekunnan opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavat seuraavat osastot ja yksiköt: Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto oppiaineet: elintarvikehygienia, ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia, lihantarkastus ja teurastamohygienia, ympäristöterveydenhuollon valvonta Osaston johtaja ELT, dos. Mari Nevas Osastosihteeri (opintoasiat) Laila Huumonen (Mia Ketoharjun sijaisena) puh Sähköposti: Käyntiosoite: Viikin kampus, EE-talo, Agnes Sjöbergin katu 2 Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto oppiaineet: eläinlääketieteellinen anatomia ja kehitysbiologia, eläinlääketieteellinen biokemia ja solubiologia, eläinlääketieteellinen fysiologia, eläinlääketieteellinen genetiikka, eläinlääketieteellinen mikrobiologia ja epidemiologia, eläinlääketieteellinen patologia ja parasitologia Osaston johtaja prof. Airi Palva Toimistosihteeri (opintoasiat) Ritva Katsuno, puh Käyntiosoite: Viikin kampus, EE-talo, Agnes Sjöbergin katu 2 Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto oppiaineet: eläinlääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, pieneläinten sairaudet, hevosten sairaudet, eläinlääketieteellinen kliininen diagnostiikka Osaston johtaja prof. Satu Sankari Opintosihteeri Eeva Koskela, puh Käyntiosoite: Viikin kampus, Viikintie 49 Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto oppiaineet: kotieläinten lisääntyminen, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito, eläintenpito ja hyvinvointi Osaston johtaja prof. Mari Heinonen Osastosihteeri (opintoasiat) Maarit Mäki, puh Osoite: Paroninkuja 20, SAARENTAUS (eläintenpidon ja hyvinvoinnin oppiaine: Viikin kampus, Koetilantie 7) Osastoon kuuluu myös Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus Yliopistollinen eläinsairaala maamme ainut eläinsairaala, joka toimii 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä opetussairaala, jossa eläinlääketieteen opiskelijat oppivat käytännön eläinlääkärin taitoja jatkokoulutuspaikka erikoistuville eläinlääkäreille sekä harjoittelupaikka pieneläinhoitajiksi opiskeleville hoitajille 4

11 vuosittain sairaalassa hoidetaan noin pieneläinpotilasta ja hevospotilasta. Tuotantoeläinsairaalan potilasmäärä on noin 9 000, joista suurin osa on lypsylehmiä Eläinsairaalan johtaja Jussi Anttila puh Käyntiosoitteet: Pieneläinsairaala: Koetilantie 2, Helsinki, Hevossairaala: Koetilankuja 1, Helsinki, Tuotantoeläinsairaala: Leissantie 41, Mäntsälä Tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella ja Saaren kylässä Mäntsälässä. Viikissä Eläinlääkeja elintarviketieteiden talossa (EE-talo) sijaitsevat elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto ja tiedekunnan kanslia. Lyhyen matkan päässä EE-talosta Viikintien varressa sijaitsee kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto ja hevos- ja pieneläinsairaala. Suurin osa kliinisestä opetuksesta tapahtuu Viikissä. Mäntsälässä sijaitsee kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto ja tuotantoeläinsairaala. 5

12 3 OPISKELU 3.1 Yliopiston lukuvuosi ja tiedekunnan opetuksen aikataulu Yliopiston lukuvuosi alkaa elokuun 1. päivänä ja jatkuu aina seuraavan heinäkuun loppuun. Lukuvuodet vaihtuvat aina heinä-elokuun vaihteessa. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy , kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy Yliopistossa annettava opetus on jaettu neljään seitsemänviikkoiseen opetusperiodiin, joita on kaksi sekä syys- että kevätlukukaudella. Periodien tarkemmat ajankohdat löydät Flammasta opetusperiodien ajankohdat -sivulta: https://flamma.helsinki.fi/fi/lukuvuosi/hy Opetusta voidaan antaa lisäksi intensiivijakso(je)n aikana. Syyslukukaudesta 2014 alkaen intensiivijaksojen määrä kasvaa nykyisestä yhdestä jaksosta (toukokuu) kolmeen jaksoon (ennen ensimmäistä ja kolmatta periodia sekä neljännen periodin päätteeksi). Tiedekunnan opetuksen aikataulu lukuvuonna : Uusien opiskelijoiden orientoiva viikko on Yliopiston lukuvuoden avajaiset ovat 1.9. Syksy 2014 Intensiivijakso: I opetusperiodi: Tentti- ja lukuviikko (aik. väliviikko): II periodi: Tentti- ja lukuviikko: Kevät 2015 Intensiivijakso: III opetusperiodi: Tentti- ja lukuviikko (aik. väliviikko): IV opetusperiodi: Tentti- ja lukuviikko: Intensiivijakso: Eläinlääketieteellisen tiedekunnan 5. lukuvuoden (klinikkaopetus) opetuksessa on käytössä ylläolevasta poikkeava aikataulu. Kevätlukukauden ensimmäisen intensiivijakson aikana voidaan järjestää mm. vaihtoehtoisia opintoja. Kevätlukukauden jälkimmäisen tentti- ja lukuviikon sekä intensiivijakson aikana on pääsääntöisesti opetusta. Tarkemmat tiedot tiedekunnan opetuksen aikataulusta eri lukuvuosina löytyvät Flammasta: Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle» Opintojen sisältö ja aikataulut. 3.2 Ilmoittautuminen yliopistoon Kaikkien tutkinto-opiskelijoiden on ilmoittauduttava jokaisena lukuvuonna joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 6

13 yliopistoon kirjoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisaika lukuvuodelle on Perustutkinto-opiskelijat kuuluvat ylioppilaskuntaan (HYY) ja heidän on maksettava HYY:n jäsenmaksu. Jatkotutkinto-opiskelijalle jäsenyys on vapaaehtoinen. Jos opiskelijalla on opiskeluoikeus sekä perus- että jatkotutkintoon, on maksettava perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu. Etappi eli tutkintojen valmistumisen seuranta- ja tukijärjestelmä muodostuu kahdesta tarkistuspisteestä. Tarkistuspisteissä otetaan yhteyttä niihin opiskelijoihin, joilla ei ole kertynyt opiskelijarekisteriin edistymistavoitteiden mukaista määrää opintopisteitä tai jotka eivät ole suorittaneet tutkintoaan tavoiteajassa. Etappi-seurannassa tai jatko-opiskelijan rekisteriseurannassa oleva opiskelija ei voi ilmoittautua läsnäolevaksi ennen kuin opintosuunnitelma on hyväksytty tiedekunnassa ja kirjattu opiskelijarekisteriin. Poissaoloilmoituksen voi kuitenkin jättää ilmoittautumisaikana. Rajauslain piirissä oleva opiskelija ei voi ilmoittautua lainkaan, ennen kuin on saanut jatkoa tutkinnonsuoritusoikeuteensa. (Laki yliopistolain muuttamisesta 556/2005) Läsnäolevaksi ilmoittautuminen onnistuu reaaliaikaisesti WebOodissa (https://weboodi.helsinki.fi/hy/). Jäsenmaksun voi maksaa ja ilmoittautua myös verkon välityksellä HYY:n maksusivulla (http://www.hyy.fi/maksu/). Läsnäoloilmoittautuminen kirjautuu automaattisesti opiskelijarekisteriin myös silloin, jos maksaa jäsenmaksun pankkiin ja käyttää opiskelijanumeroa. Opiskelijanumeroa viitteenä käytettäessä tulee numeron ensimmäinen nolla jättää pois. Ilmoittautuminen kirjautuu tässä tapauksessa noin kahden pankkipäivän viiveellä. Jos ilmoittautuu läsnäolevaksi vain syyslukukaudeksi, kevätlukukaudeksi kirjautuu automaattisesti poissaoloilmoittautuminen. Jos on tarkoitus ilmoittautua ainoastaan kevätlukukaudelle 2015, tulee tästä ilmoittaa erikseen opiskelijaneuvontaan. Poissaolevaksi voi ilmoittautua joko WebOodissa tai opiskelijaneuvonnan palvelupisteisiin sähköpostitse (tarvitaan opiskelijanumero tai syntymäaika), puhelimitse tai henkilökohtaisesti. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyvät Helsingin yliopiston www-sivuilta: ja Flammasta: Hakemisto ja palvelut» Opiskelijalle» Lukuvuosi-ilmoittautuminen 3.3 Ilmoittautuminen opetukseen ja tentteihin Kaikkeen eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetukseen ja tentteihin tulee ilmoittautua sähköisesti WebOodin (https://weboodi.helsinki.fi/hy/) kautta. Ilmoittautuminen lukuvuoden opetukseen on tehtävä pääsääntöisesti välisenä aikana. Syksyn ensimmäisille opintojaksoille ilmoittautuminen on kuitenkin tehtävä ennen opetuksen alkua. Muista poikkeavista ilmoittautumisajankohdista (kieliopinnot, vaihtoehtoiset opinnot, kolmannen lukuvuoden opetusryhmät, klinikkaopetus ja elintarvikehygienian opetus) tiedotetaan erikseen. Ilmoittautumalla ajoissa opiskelija varmistaa paikkansa ryhmätöissä, saa kaiken opintojaksoihin liittyvän informaation, kutsun oppimisalustoille ja varmistaa opintosuoritusten rekisteröinnin ajoissa opintosuoritusrekisteriin. Opintojaksolle ilmoittautuminen sisältää samalla 7

14 myös ilmoittautumisen jakson varsinaiseen tenttiin. Ilmoittautumisen yhteydessä WebOodissa opiskelijan tulee ilmoittaa myös, millä kielellä hän haluaa tenttikysymykset (suomeksi tai ruotsiksi). Jos opiskelija tarvitsee vamman tai sairauden takia erityisjärjestelyjä tenttitilaisuudessa, asiasta on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä lisätiedot-kohdassa. Uusintatentteihin tulee ilmoittautua aina erikseen. Uusintatentteihin ilmoittautuminen päättyy 10 päivää ennen tenttiä. Tiedekunnan yleiset uusintatenttipäivät löytyvät WebOodista ja Flammasta (Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle» Opintojen sisältö ja aikataulut) Ilmoittautuminen sujuu helpoiten WebOodissa tämän opinto-oppaan sähköisen version (Eläinlääketieteen opinto-opas ) Tutkintorakenne -välilehden kautta. Vaihtoehtoisista opinnoista ja niille ilmoittautumisesta tiedotetaan loka-marraskuussa Flammassa: Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle» Opintojen sisältö ja aikataulut. Vaihtoehtoisilla jaksoilla on rajoitettu osallistujamäärä ja niille ilmoittautuu yleensä enemmän opiskelijoita kuin niille voidaan ottaa. Tämän takia on erittäin tärkeää, että opiskelija peruu ilmoittautumisen ajoissa, jos ei voikaan ottaa paikkaa vastaan. Sitova ilmoittautuminen ajoissa on tärkeää myös opintojakson käytännönjärjestelyiden kannalta ja sillä on vaikutusta siihen järjestetäänkö jaksoa. Kaikissa ilmoittautumisiin liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa tiedekunnan kansliasta opintoasiainsuunnittelija Anu Kanerva, puh Opintosuoritusten arvostelu Opintosuoritukset arvostelee opintojaksosta vastaava opettaja. Arvostelijan on viipymättä toimitettava opintosuoritustiedot ao. osaston toimistoon rekisteröintiä varten. Opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai 0-5 (5=erinomainen, 4=kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä, 0=hylätty). Kandidaatin tutkintoon kuuluva opinnäytetyö arvostellaan asteikolla 0-5. Lisensiaatin tutkintoon kuuluva tutkielma arvostellaan kahdeksanportaisella asteikolla (improbatur, approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur). Opintokokonaisuuksista annetaan pääsääntöisesti loppuarvosana (5=erinomainen, 4=kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä, 0=hylätty), jonka muodostuminen on selostettu tarkemmin kunkin opintokokonaisuuden yhteydessä. Helsingin yliopistossa on käytössä plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkund. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö on osa Helsingin yliopiston laadunvarmistusta sekä opintojen ohjauksessa että opinnäytteiden ja muiden opintosuoritusten arvostelussa. Järjestelmä toimii seuraavasti: Opettaja antaa ohjeet, miten dokumentti (opintosuoritus) palautetaan, joko sähköpostin liitetiedostona tai oppimisympäristö Moodlessa (tutkielmien palauttaminen on ohjeistettu erikseen) Opiskelija palauttaa dokumentin ohjeiden mukaan Urkund-järjestelmä vastaanottaa opiskelijan palauttaman dokumentin ja vertaa sitä avoimessa internetissä, maksullisissa tietokannoissa ja järjestelmän omissa tietokannoissa oleviin töihin 8

15 Opettaja saa tarkistusraportin, josta käyvät ilmi tekstin mahdolliset yhtäläisyydet muihin teksteihin. Opettaja tulkitsee raporttia Opiskelijalla on pyynnöstä oikeus saada tutustua raporttiin Koska plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö on osa opintosuorituksen arvostelua, opiskelija ei voi kieltää järjestelmän käyttämistä työnsä tarkastamiseen tai ohjaukseen, jos haluaa työnsä ohjattavaksi ja arvosteltavaksi. Opiskelija voi kuitenkin itse valita, tallennetaanko työ järjestelmään vertailuaineistona käytettäväksi. Työn tallentaminen järjestelmään suojaa opiskelijan tekijänoikeutta omaan työhönsä, koska muiden on vaikeampi hyödyntää työtä omissa nimissään. Järjestelmän käytöstä omalla opintojaksollaan tai yksittäisen, plagiaatiksi epäillyn työn tarkastamiseen päättää opettaja. Tiedekunnat voivat antaa tarkempia ohjeita ja tehdä päätöksiä järjestelmän käyttämisestä systemaattisesti esimerkiksi tietyillä opintojaksoilla. Kaikki eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielmat on tarkastettu järjestelmässä arvosteltavaksi luovuttamisen yhteydessä alkaen. Järjestelmän käyttösäännöt Helsingin yliopistossa sekä tukiaineistoa opiskelijoille ja opettajille on osoitteessa (myös ruotsiksi ja englanniksi). 3.5 Opintosuoritusten rekisteröinti Opintosuoritukset tallennetaan Opiskelun ja opetuksen tuen tietojärjestelmään (OODI). Tallennuksesta huolehtii opintojaksosta vastaavan osaston toimisto ja tiedekunnan kanslia: Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto: osastosihteeri Mia Ketoharju (sijaisena Laila Huumonen) Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto: opintosihteeri Eeva Koskela Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto: osastosihteeri Maarit Mäki Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto: toimistosihteeri Ritva Katsuno Eläinlääketieteellinen tiedekunta: opintoasiainsuunnittelija Anu Kanerva Ongelmatapauksissa voi ottaa yhteyttä tiedekunnan kanslian opintoasiainsuunnittelija Anu Kanervaan, puh Tenttitulokset julkaistaan WebOodissa ja tiedekunnan Moodle alustalla viimeistään neljän viikon kuluttua tentistä. Tenttitulokset ilmoitetaan Moodlessa: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=4968 Opiskelijan on oikeusturvansa vuoksi syytä ajoittain tarkistaa opintosuoritusotteensa. Suoritukset voi tarkistaa WebOodista: https://weboodi.helsinki.fi/hy/. Epävirallinen opintosuoritusote kelpaa yliopiston sisäisessä käytössä. Epävirallisen otteen voivat tilata verkosta Helsingin yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat, joilla on voimassaoleva käyttäjätunnus yliopiston verkkoon. Ote tilataan WebOodin kautta ja se toimitetaan 1,5 h kuluttua tilauksesta WebOodin etusivulle. Tilauksen saapumisesta lähetetään sähköposti tilaajan sähköpostiosoitteeseen, joka on muotoa Läsnäoleva opiskelija saa yhden virallisen maksuttoman opintosuoritusotteen lukukaudessa. Opintosuoritusotteen voi noutaa tiedekunnan kanslian opintoasioista tai jostain opiskelijaneu- 9

16 vonnan palvelupisteestä. Lisäkappaleet (kotimaassa noudettaessa tai postitettaessa) 4 euroa/kpl, ulkomaille postitettaessa 8 euroa/kpl, otteen skannaus ja lähettäminen sähköpostitse maksullisen otteen yhteydessä 2 euroa. Tilausohjeet löytyvät Flammasta: Hakemisto ja palvelut» Opiskelijalle» Opiskeluun liittyvät todistukset» Opintosuoritusote 3.6 Opiskelijapalaute Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on käytössä koko eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman opinnot kattava palautejärjestelmä, jonka tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen. Palautetta kerätään sekä opintojaksoista että laajemmista kokonaisuuksista kuten lukuvuosista. Opintojaksoja koskeva palaute keskittyy oppimiseen, opetukseen, yksittäisten jaksojen toimivuuteen ja kuormittavuuteen. Laajempia kokonaisuuksia koskeva palaute keskittyy opetussuunnitelmaan ja sen toimivuuteen, opintojen kuormittavuuteen ja ohjaukseen. Näihin vastaaminen on osa portfolio -opintojakson suoritusta. Opiskelijalla on myös jatkuva palautteenantomahdollisuus sähköpostitse, suullisesti tai verkko-oppimisalustalla suoraan vastuuopettajille. Palautejärjestelmä on kuvattu tiedekunnan opintosivulla Flammassa: Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle» Opetuksen kehittäminen» Opiskelijapalaute. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijapalautejärjestelmässä on mukana Learn-kysely, johon opiskelijat vastaavat 1., 3. ja 6. vuoden keväällä. Kysely on osa koko Helsingin yliopiston kattavaa Learn-palautejärjestelmää. Learn on laadukkaan oppimisen ja opetuksen kehittämisen työkalu ja antaa tiedekunnille tietoa erilaisista oppijoista ja heidän kokemuksistaan opetuksesta, ja sen pohjalta saadaan tietoa yliopisto-opetuksen ja -oppimisen laadusta. Tuloksia voidaan hyödyntää opetuksen kehittämistyössä. Opiskelija saa vastaustensa pohjalta henkilökohtaista palautetta, joka on suhteutettu muiden saman vuosikurssin opiskelijoiden vastauksiin ja jota hän voi hyödyntää oman oppimisensa ja opiskelunsa kehittämisessä. Yliopistot ovat alkaneet kerätä kandidaatin tutkinnon suorittaneilta kahdesti vuodessa palautetta opiskelijoiden tyytyväisyydestä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Vuodesta 2015 lähtien palautteella on vaikutusta myös yliopistojen perusrahoitukseen. Rahoituksen lisäksi palautetta käytetään yliopiston toiminnan kehittämiseen. Opiskelijat saavat kyselystä halutessaan vastapalautteen. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoita kannustetaan vastaamaan valtakunnalliseen Kandipalaute-kyselyyn ja sen palauteyhteenvedot käsitellään tiedekunnan opintoasiaintoimikunnassa. Lisätietoa alla olevista linkeistä: 10

17 3.7 Opiskelijan oikeusturva Opiskelijan oikeusturvasta, mm. opintosuoritus ja opiskelijan tiedonsaantioikeus sekä opintosuorituksen arvostelun oikaiseminen, on säädetty yliopistolain (558/2009) 10. luvussa seuraavaa: Syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman tai muun vastaavan opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Opintosuorituksen arvosteluun tai muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua, arvostelusta sen suorittaneelta opettajalta ja opintojen hyväksilukemisesta siitä päätöksen tehneeltä. Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Hyväksilukemista koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua tutkintolautakunnalta tai muulta siihen tehtävään määrätyltä toimielimeltä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Helsingin yliopiston määräykset opintosuorituksen arvostelun ja muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukemista koskevan päätöksen oikaisemisesta löytyvät tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 10 luvusta: Oikaisupyyntöön on annettava perusteltu päätös kohtuullisessa ajassa ja opettajan on annettava päätöksensä kirjallisesti, mikäli opiskelija ilmoittaa, ettei hän tyydy oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen. Opiskelija voi pyytää oikaisua tähän päätökseen oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon Syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman (=Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma) arvosteluun tyytymätön voi hakea oikaisua ensivaiheessa tiedekuntaneuvostolta ja tämän päätöksestä edelleen oikeusturvalautakunnalta. Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö löytyy tämän opinto-oppaan luvusta 18 Säädöksiä ja määräyksiä. Lisätietoja opiskelijoiden oikeusturvasta ja Helsingin yliopiston oikeusturvalautakunnasta löytyy myös Flammasta: Hakemisto ja palvelut» Opiskelijalle» Perustietoa opinnoista ja opintojen edistymisestä» Opiskelijan oikeudet. 11

18 3.8 Opiskelutapaturmien korvaaminen Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaa ruumiinvamman tai sairauden ja joka on sattunut työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö korvaa yliopistoon palvelusuhteessa oleville sattuneet työtapaturmat. Sama koskee pakollista harjoittelua suorittavia opiskelijoita. Tiedekunta on hankkinut ryhmätapaturmavakuutuksen vaihto-opiskelijoille. Työtapaturman tai läheltä piti tilanteen sattuessa, vahingoittuneen opiskelijan tulee tehdä viipymättä työtapaturmailmoitus. Vahinkoilmoitukset lähetetään sähköisesti LähiTapiolaan. Opiskelijalle annetaan työtapaturmailmoituksen tekemisen yhteydessä vakuutustodistus, mikä annetaan lääkärille. Vakuutustodistuksen kanssa lääkäriin mentäessä hoidon lisäksi lääkkeet saa ilmaiseksi apteekista. Yliopistollisessa eläinsairaalassa vakavan työtapaturman sattuessa opiskelijalle tilataan sairaankuljetusauto yleisestä hätänumerosta 112. Eläinsairaalasta lähtee saattaja tarvittaessa mukaan. Mikäli, työtapaturma ei vaadi sairaankuljetusautoa tilataan taksi (Helsingin taksin puhelinnumero on ). Taksimatkasta on syytä ottaa kuitti. Opiskelijalle sattuneet vähemmän kiireelliset työtapaturmatapaukset hoidetaan ensisijaisesti virka-aikana YTHS:n vastaanotolla: Töölössä (Töölönkatu 37 A, tiedustelut puh ma - to klo 8-15 ja pe 8 14). Hoitoa voi myös hakea lähimmästä terveyskeskuksesta ja tarvittaessa yksityiseltä lääkäriasemalta, tällainen on esimerkiksi Mehiläinen 24 h, Runeberginkatu 47 A, puhelin Yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinsairaalassa ja hevossairaalassa Viikissä vahinkoilmoitukset hoidetaan käytännössä seuraavasti: Arkipäivinä 1. Arkipäivinä toimistoaikoina vahingoittunut tulee henkilökohtaisesti hallintoon ja vahinkoilmoitus tehdään yhdessä toimistopäällikkö Anne Nevan tai henkilöstösihteeri Eine Haakanan kanssa. 2. Vakuutustodistus annetaan tässä yhteydessä vahingoittuneelle hoitopaikkaa varten. Iltaisin, yöllä ja viikonloppuina 1. Vahingoittunut täyttää tapaturmailmoituslomakkeen, joita löytyy Clinicumin 2. krs:n postihuoneen työtapaturmakansiossa. Lomakkeen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti. 2. Lomake palautetaan Anne Nevan tai Eine Haakanan postihuoneessa olevaan lokeroon. 3. Vakuutustodistus lähetetään hoitopaikkaan jälkikäteen. Vahingoittuneen tulee pyytää hoitopaikasta yhteystiedot vakuutustodistuksen lähettämistä varten. Lisätietoja antavat toimistopäällikkö Anne Neva, puh ja henkilöstösihteeri Eine Haakana, puh Yliopistollisen eläinsairaalan tuotantoeläinsairaalassa Mäntsälässä vahinkoilmoitukset hoidetaan seuraavasti: Välitöntä ensiapua tarvittaessa otetaan yhteyttä Anu Aholaan (puh ) tai Reijo Jokivuoreen (puh ). Hätätapauksessa tulee soittaa 112 ja toimia annettujen ohjeiden mukaan. Tarvittaessa sairaalan henkilökunta kuljettaa opiskelijan Mäntsälän terveyskeskukseen (puh ). Opiskelijoilla on vakuutussuoja tapaturman varalta. Tapaturman sattuessa täytä yksikön henkilökunnan kanssa kaksi lomaketta, ilmoitus työtapaturmasta ja vakuutustodistus. Ilmoi- 12

19 tus työtapaturmasta-lomake täytyy aina täyttää. Lomake täytetään myös läheltä piti tilanteista. Paperilomakkeita on klinikalla ja päärakennuksessa osaston toimistossa, jossa Maarit Mäki tai Anne Mikkola auttavat ilmoitusten täyttämisessä. Ota vakuutustodistus mukaan lääkärii mennessäsi. Kiireellisissä tapauksissa vakuutustodistus ei ole välttämätön, vaan se voidaan lähettää myöhemmin, muista pyytää hoitopaikasta yhteystiedot vakuutustodistuksen lähettämistä varten. Tiedekunnan ulkopuolella suoritettavat harjoittelut: Maatilaharjoittelun, tarkastuseläinlääkäriharjoittelun, ympäristöterveydenhuollon ja ulkomailla suoritettavan harjoittelun osalta tapaturma-asioissa lisätietoja saa tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä puh ) tai kansainvälisten asioiden suunnittelijalta puh ). 13

20 4 OPINTOJEN OHJAUS Eläinlääketieteellinen tiedekunta järjestää opiskelijoille opinto-ohjausta, jonka tavoitteena on toivottaa opiskelija tervetulleeksi yliopistoyhteisöön sekä tukea opiskelijan oppimisprosessia ja opintojen sujuvaa etenemistä koko opiskelun ajan. Uusille opiskelijoille pyritään antamaan valmiudet yliopisto-opiskeluun syyslukukauden alussa järjestettävällä opintojaksolla Opiskeluun valmentava opetus. Uudelle opiskelijalle on nimetty oma tuutori, joka on vanhemman vuosikurssin opiskelija. Tuutorryhmätoiminnan tavoitteena on tutustuttaa uudet opiskelijat yliopistoon, tiedekuntaan opiskeluympäristönä ja auttaa alkuvaiheen kysymyksissä. Vertaistuutoroinnin, pidemmälle ehtineiden opiskelijoiden antaman opintojen ohjauksen, sekä opettajien tuen avulla pyritään takaamaan opintojen sujuva eteneminen, oppimisen syventäminen sekä tiedeyhteisöön sitoutuminen. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on helpottaa opintojen suunnittelua ja sen laatiminen on kaikilla opiskelijoilla osa opintoja. Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelija laatii niin sanotun avoimen hopsin (eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin portfolio). Etappi on Helsingin yliopiston opintojen seuranta- ja tukijärjestelmä. Opintojen etenemistä seurataan kahdessa tarkistuspisteessä opintopistekertymän avulla ja tuetaan opintosuunnitelman ja ohjauksen keinoin. Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Etapin tarkistuspisteet ovat: Kandidaattivaihe: tutkinnon aloittamisesta kulunut 3,5 vuotta, 4. lukuvuoden syyslukukauden loppu (tutkinto valmis) Lisensiaattivaihe: tutkinnon aloittamisesta kulunut 3,5 vuotta, 4. lukuvuoden syyslukukauden loppu (tutkinto valmis) Etappi-poimintaan joutunut opiskelija tekee opintosuunnitelman, jonka hyväksyy kandidaattivaiheen etapissa opintoasiainpäällikkö ja lisensiaattivaiheen etapissa elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston ohjaava opettaja tai opintoasiainpäällikkö. Opintosuunnitelman hyväksyjä antaa myös opintojen ohjausta. Hyväksytty opintosuunnitelma on edellytyksenä poimintaa seuraavana syksynä läsnäolevaksi ilmoittautumiselle. Lisäksi tiedekunta seuraa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojen etenemistä. Eläinlääketieteellisten biotieteiden osaston ohjaava opettaja tarjoaa tässä vaiheessa opintojen ohjausta niille opiskelijoille, joiden opinnot uhkaavat viivästyä. Opintoneuvontaa voi saada usealta taholta. Pääsääntöisesti sitä on kuitenkin haettava itse, sillä yliopistossa korostuu opiskelijan oma vastuu opinnoistaan. Monet vastaan tulevat ongelmat voi selvittää tutustumalla vuosittain ilmestyvään eläinlääketieteen koulutusohjelman opinto-oppaaseen sekä yliopiston ja tiedekunnan intranet- ja www-sivuihin. Flamma (flamma.helsinki.fi) on Helsingin yliopiston intranet ja yliopiston keskushallinnon ja Kielikeskuksen opiskelijapalvelut löytyvät sieltä. Tiedekunnan opintosivut on julkaistu Flammassa joulukuussa 2013 ja ne löytyvät kohdasta: Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle. 14

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2006-2007 Toimittaja: Kannen suunnittelu: Hanna Pesonen Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 SISÄLLYS HYVÄ OPISKELIJA...5 OPISKELU LÄÄKETIETEELLISESSÄ

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2012 2013 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN KOULUTUSOHJELMAAN HYVÄKSYTYILLE...7 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2012 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille... 5 Koulutuksen

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

2013-2014 Y L E I S O PA S

2013-2014 Y L E I S O PA S 2013-2014 YLEISOPAS Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa...4 1 Vaasan yliopisto...7 1.1 Kampusalue...7 1.1.1 Tilojen numerointi...8 1.1.2 Kopiokoneet...8 1.1.3 Opiskelijaravintolat...9 1.1.4 Pysäköinti...9

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Turun yliopiston opintojohtosääntö

Turun yliopiston opintojohtosääntö 1 Turun yliopiston opintojohtosääntö Sen lisäksi mitä lainsäädännössä on säädetty, opinnoista Turun yliopistossa ovat voimassa tämän johtosäännön määräykset. Johtosäännön n keskeiset säädökset ovat yliopistolaki

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010

KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010 Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010 Toimittanut: Leena Hauhio Sirje

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset OPINTO-OPAS 1 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2012 2013 Luentokaudet: I periodi viikot 35 41 27.08.2012 14.10.2012 II periodi viikot 43 49 22.10.2012 09.12.2012

Lisätiedot