HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS Eläinlääketieteen koulutusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2014-2015 Eläinlääketieteen koulutusohjelma"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS Eläinlääketieteen koulutusohjelma

2 Eläinlääketieteen koulutusohjelma Helsinki 2014 OPINTO-OPAS Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta

3 Toimitus: Tiedekunnan kanslian opintoasiat Kannen kuva: Tiedekunnan viestintä ISSN Helsinki 2014 Unigrafia

4 HYVÄ OPINTO-OPPAAN LUKIJA Kädessäsi on tiivis tietopaketti eläinlääketieteellisen tiedekunnan tarjoamasta opetuksesta. Painetun oppaan lisäksi myös tiedekunnan kotisivuilla (http://www.vetmed.helsinki.fi/) on ajankohtaista ja tarpeellista tietoa perus- ja jatkokoulutuksesta sähköisessä muodossa. Eläinlääketieteen koulutusohjelma tarjoaa sekä eläinlääkärin ammattiin johtavan tutkinnon että monipuolisen lääketieteellis-biologisen peruskoulutuksen. Tiedekunnasta valmistuvat eläinlääketieteen lisensiaatit ovat kysyttyjä työelämän ammattilaisia. Koulutus mahdollistaa valmistuville hyvin moninaisia työuria. Perustutkinnon lisäksi tiedekunnassa voi suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona eläinlääketieteen tohtorin tai filosofian tohtorin tutkinnot. Ammatillisen suomalaisen erikoiseläinlääkärin jatkotutkinnon voi tiedekunnassa suorittaa viidellä eri erikoistumisalalla. Tiedekunta järjestää myös enenevässä määrin erilaisia eurooppalaisia eläinlääkäreiden ammatillisia erikoistumisohjelmia. Koulutusohjelma on tiivis ja päätoimista opiskelua vaativa, mutta sen yksityiskohtaisesti suunniteltu sisältö mahdollistaa valmistumisen noin kuuden vuoden tavoiteajassa. Koulutuksen sisältöä säätelee EU:n direktiivi, mutta valinnan mahdollisuuksiakin on; yli kymmenen prosenttia opinnoista voi valita kiinnostuksensa mukaisesti. Syksyllä 2014 Helsingin yliopistossa vierailee kansainvälinen auditointiryhmä arvioimassa yliopiston laatujärjestelmää. Erityisenä teemana auditoinnissa on tutkintotavoitteinen koulutus ja yliopisto on valinnut eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnot yhdeksi kolmesta tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöstä. Opiskelijan kannalta laatujärjestelmä näkyy esimerkiksi opiskelijapalautteen keräämisessä ja sen vaikuttavuudessa. Arjen toiminnassa laatujärjestelmän toimivuudesta kertoo myös esimerkiksi erilaisten ohjeiden ja lomakkeiden selkeys ja löydettävyys sekä tieto siitä, kenen puoleen kääntyä, jos tarvitsee opinnoissaan ohjausta tai tukea esimerkiksi opintosuunnitelman laatimisessa. Tiedekunnassa annettava opetus pohjautuu tutkimukseen. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus on ripeästi kehittyvää ja menestyksekästä. Koska eläinlääketiede on laaja-alainen tieteenala, on myös tutkimustoiminta monitahoista mutta usein toisiinsa nivoutuvaa. Tiedekunnan tehdään sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta. Tutkimusaiheet liittyvät mm. elintarviketurvallisuuteen, ympäristöterveyteen, tuotanto ja seuraeläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä mikrobien vuorovaikutuksiin ja elimistön reagointiin erilaisiin haasteisiin. Tiedekunnan kahdeksantoista oppiainetta jakautuu neljälle osastolle. Näiden lisäksi tiedekunnassa toimii yliopistollinen eläinsairaala opetuksen ja tutkimuksen tarvitsemaa eläinsairaalatoimintaa varten. Tiedekunnalla on opetus- ja työtiloja sekä Viikin kampusalueella että Mäntsälässä. Viikin kampuksella toimivat kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto yhdessä pieneläin- ja hevossairaaloiden Clinicum-rakennuksessa. EE-talossa on eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto ja elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto sekä tiedekuntahallinto. Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto sijaitsee Mäntsälän Saarella yhdessä tuotantoeläinsairaalan kanssa. Toivotan tiedekunnan jokaisen opiskelijan sekä koko henkilökunnan menestymään ja viihtymään tiedekunnassa. Antti Sukura, dekaani

5 1 HELSINGIN YLIOPISTO Tehtävä Yksiköt Hallinto ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPISKELU Yliopiston lukuvuosi ja tiedekunnan opetuksen aikataulu Ilmoittautuminen yliopistoon Ilmoittautuminen opetukseen ja tentteihin Opintosuoritusten arvostelu Opintosuoritusten rekisteröinti Opiskelijapalaute Opiskelijan oikeusturva Opiskelutapaturmien korvaaminen OPINTOJEN OHJAUS Opintopsykologit Tiedekunnan kanslian opintoasiat Opiskelijaneuvonnan palvelupisteet Kielikeskuksen opintoneuvonta ELÄINLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Tavoite Rakenne ja sisältö Opintojen suoritusjärjestys ja opintojen etenemisen seuranta Tutkintojen tavoitteelliset ja sallitut suoritusajat ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto Opintojaksokuvaukset (ELK) Perusopinnot Aineopinnot Valinnaiset opinnot Harjoittelu Opinnäytetyö Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto Opintojaksokuvaukset (ELL) Perusopinnot Aine- ja syventävät opinnot Vaihtoehtoiset opinnot Opinnäytetyö Harjoittelu Tutkintotodistus ja eläinlääkäriksi laillistaminen Väliaikainen oikeus harjoittaa eläinlääkärin ammattia Opintojen hyväksilukeminen Korvaaminen Sisällyttäminen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN HARJOITTELU OPINNOT MUISSA YLIOPISTOISSA JA KORKEAKOULUISSA Opintoyhteistyö suomalaisten korkeakoulujen kanssa Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

6 10 TUTKINTOA TÄYDENTÄVÄT OPINNOT ELÄINLÄÄKÄRIKSI LAILLISTAMISTA VARTEN SIVUAINE- JA ERILLISET OPINNOT ELÄINLÄÄKETETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA KIRJASTOPALVELUT OPINTOSOSIAALISET PALVELUT Opintotuki Terveydenhoito Yliopistopappi Nyyti ry TYÖNHAKUUN JA URAAN LIITTYVÄT PALVELUT Urapalvelut Alumnitoiminta MUITA PALVELUJA Oikeudellista neuvontaa Tietotekniikkapalvelut Liikuntapalvelut Unigrafia OPISKELIJAJÄRJESTÖT Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys (EKY) ry SÄÄDÖKSIÄ JA MÄÄRÄYKSIÄ Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnon pysyväismääräys OPETTAJAT

7 1 HELSINGIN YLIOPISTO 1.1 Tehtävä Helsingin yliopisto on yksi maamme 16 yliopistosta. Yliopistojen tehtävät on määritelty yliopistolaissa: yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, sekä kasvattaa nuorisoa palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tutkimus ja opetus ovat yliopiston päätehtäviä. Yliopistojen tulee toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten vaikuttavuutta. Pyrkimys tietoon ja totuuteen on yliopiston toiminnan peruslähtökohta. Helsingin yliopisto on strategiassaan määritellyt tehtäväkseen olla Suomen monipuolisin tieteen, sivistyksen ja henkisen uudistumisen instituutio, tulevaisuuden rakentaja ja edelläkävijä. 1.2 Yksiköt Lähes tutkijan ja opettajan yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 17 muulla paikkakunnalla. Opiskelijoita on , minkä lisäksi osallistuu aikuiskoulutukseen. Helsingin yliopistossa on yksitoista tiedekuntaa. Keskustakampuksella sijaitsevat teologinen, oikeustieteellinen, humanistinen, käyttäytymistieteellinen ja valtiotieteellinen tiedekunta. Viikin kampukseen kuuluvat maatalous-metsätieteellinen, eläinlääketieteellinen, farmasian ja bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta. Lääketieteellinen tiedekunta sijaitsee Meilahden kampuksella ja matemaattis- luonnontieteellinen tiedekunta Kumpulan kampuksella. Tiedekuntien lisäksi Helsingin yliopistossa on erillisiä laitoksia, joista suurin osa on tutkimuspainotteisia yksiköitä. Yliopistossa toimii myös erilaisia monitieteisiä tutkimusverkostoja ja kampusyksiköitä sekä valtakunnallisia viranomaistehtäviä hoitavia yksiköitä. Helsingin yliopisto osallistuu myös muiden yliopistojen kanssa eri puolilla maata toimivien yliopistokeskusten toimintaan. 1.3 Hallinto Helsingin yliopiston organisaatiorakenne on kolmiportainen. Yliopistotasoon kuuluvat yliopistokollegio, hallitus, rehtori, kansleri ja keskushallinto. Toisen tason muodostavat tiedekunnat ja erilliset laitokset, ja kolmannen tason tiedekuntien ja erillislaitosten alaiset laitokset ja yksiköt. Lisäksi yliopistossa toimii erilaisia verkostoja ja kampusyksiköitä. Yliopistokollegio Yliopistokollegio on yliopistoyhteisöstä muodostuva toimielin. Sen tärkeimpänä tehtävänä on päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikaudesta. Se valitsee myös hallituksen ns. ulkopuoliset jäsenet, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja rehtoreille.

8 Hallitus Helsingin yliopiston ylin päättävä elin on hallitus. Se päättää yliopiston toiminnan keskeisistä tavoitteista ja strategiasta. Hallitus valitsee myös yliopiston rehtorit. Helsingin yliopiston nykyisessä hallituksessa on 13 jäsentä, seitsemän yliopistoyhteisön sisältä ja kuusi ulkopuolelta. Kansleri Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Helsingin yliopiston kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa käsiteltäessä Helsingin yliopistoa koskevia asioita. Kanslerina toimii siviili- ja kauppaoikeuden professori Thomas Wilhelmsson. Rehtorit Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Rehtori vastaa hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta. Rehtori edustaa yliopistoa sekä tehtäviinsä yliopistolain mukaan kuuluvissa asioissa että muissa yliopistoa koskevissa asioissa. Hän kuuluu yliopiston konsernijohtoon yhdessä hallituksen kanssa. Rehtorilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yliopiston kaikkien toimielinten kokouksissa. Helsingin yliopiston rehtorina toimii maatalouspolitiikan professori Jukka Kola. Vararehtorit tukevat rehtoria yliopiston johtamisessa. Vararehtori Anna Mauranen toimii rehtorin sijaisena ja vastaa kansainvälisyydestä, yhteiskuntasuhteista, henkilöstöpolitiikasta, akateemisesta laadunvarmistuksesta sekä kirjasto- ja tila-asioista. Professori Keijo Hämäläinen vastaa vararehtorina tutkimusasioista, opetus- ja opintoasioista, infrastruktuurista, tietotekniikasta sekä suhteista sektoritutkimuslaitoksiin. Professori Pertti Panulan tehtäviin vararehtorina kuuluvat kaksikielisyys-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, HUS-yhteistyö ja Arcada-allianssi. Keskushallinto ja hallintojohtaja Yliopiston keskushallinnon muodostavat rehtorin kanslia ja yliopistopalvelut. Rehtorin kanslian ja yliopistopalveluiden yhteisenä tehtävänä on luoda parhaat mahdolliset edellytykset yliopiston perustehtävien hoitamiselle. Rehtorin kanslia ja yliopistopalvelut toimivat yhteistyössä tiedekuntien, laitosten ja erillislaitosten kanssa sekä kehittävät yhteistyön muotoja ja yhteisiä menettelytapoja. Hallintojohtaja johtaa yliopiston yleistä hallintoa rehtorin tukena ja vastaa yliopiston hallinnon tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta sekä seuraa yliopistoa koskevia asioita ja tekee aloitteita yliopiston hallinnon kehittämiseksi. Tiedekunta ja dekaani Yliopisto jakautuu tiedekuntiin ja laitoksiin tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä varten. Tiedekunnat myöntävät tutkinnot opiskelijoille. Tiedekuntaa johtaa dekaani. Tiedekunnan monijäseninen hallintoelin on tiedekuntaneuvosto, jonka tehtävänä on dekaanin johdolla kehittää tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena. Tiedekunnassa voi olla laitoksia, erillisiä laitoksia ja tiedekuntien yhteisiä laitoksia siten kuin hallitus päättää. Eläinlääketieteellinen tiedekunta on laitokseton. Tiedekunnan dekaanina toimii eläinlääketieteellisen patologian ja parasitologian professori Antti Sukura. 2

9 2 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Dekaani prof. Antti Sukura, puh Varadekaanit prof. Olli Peltoniemi (tutkimus ja tutkijakoulutus), puh dos. Mirja Ruohoniemi (perusopetus), puh prof. Maria Fredriksson-Ahomaa (erikoistumiskoulutus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, ruotsinkieliset asiat), puh Hallintopäällikkö Maija Halme, puh Tiedekunnan kanslian opintoasiat Opintoasiainpäällikkö Sanna Ryhänen, puh (huone B226) Opintoasiainsuunnittelija Anu Kanerva, puh (huone B229) Suunnittelija (kv-asiat) Johanna Haapalainen (Janna Koiviston sijaisena saakka), puh (huone B228) Suunnittelija (verkko-opetus) Kristian Lindqvist, puh (huone B217) Suunnittelija (jatko-opinnot) Tiina Avomaa, puh (huone B224) Pedagoginen yliopistonlehtori Mirja Ruohoniemi, puh (huone B216) Suunnittelija (henkilöstöasiat ja opiskelijavalinnat) Heidi Kauppinen, puh (huone B227) Käyntiosoite: Viikin kampus, Agnes Sjöbergin katu 2, EE-talon 2. krs., huone B229 Postiosoite: Eläinlääketieteellinen tiedekunta PL 66, Helsingin yliopisto Puhelin Telefax Verkko-osoite Helsingin yliopistoon kuuluva eläinlääketieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa eläinlääkärikoulutusta antava yksikkö. Eläinlääketieteellinen korkeakoulu perustettiin vuonna Vuonna 1995 se liitettiin osaksi Helsingin yliopistoa. Eläinlääkäreiden peruskoulutuksen ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta huolehtii alan tieteellisestä ja ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Opiskelijoita tiedekunnassa on noin 750, joista noin 470 suorittaa perustutkintoja. Tiedekunnan henkilöstön määrä oli 358. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan perustehtäviä ovat tutkimus, tutkimukseen perustuva opetus ja niihin liittyvä kliininen työ sekä elintarviketurvallisuuden hallintaan liittyvien käytännön taitojen opettaminen. Tiedekunnan strategiset valinnat perustuvat tutkimuksen ja opetuksen korkeaan laatuun. Eettiset näkökohdat otetaan huomioon perustehtävien hoidossa. Tiedekunta kouluttaa eläinlääkäreitä vastaamaan yhteiskunnan tarpeita. Tiedekunta turvaa monialaisen eläinlääketieteen osaamisen ja kehittymisen Suomessa kouluttamalla opiskelijansa monipuolisiksi ja osaaviksi eläinlääketieteen asiantuntijoiksi. Näin toteutuu eläinlääketieteen tehtävä vastata omalta osaltaan eläinten ja ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Tiedekunnassa toimii neljä osastoa sekä tiedekunnan alainen erillinen laitos Helsingin yliopiston Yliopistollinen eläinsairaala. Eläinsairaala toimii omana talousvastuullisena yksikkönään. Yliopistolliseen eläinsairaalaan kuuluu hevossairaala, pieneläinsairaala ja tuotantoeläinsairaala. 3

10 Tiedekunnan opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavat seuraavat osastot ja yksiköt: Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto oppiaineet: elintarvikehygienia, ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia, lihantarkastus ja teurastamohygienia, ympäristöterveydenhuollon valvonta Osaston johtaja ELT, dos. Mari Nevas Osastosihteeri (opintoasiat) Laila Huumonen (Mia Ketoharjun sijaisena) puh Sähköposti: Käyntiosoite: Viikin kampus, EE-talo, Agnes Sjöbergin katu 2 Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto oppiaineet: eläinlääketieteellinen anatomia ja kehitysbiologia, eläinlääketieteellinen biokemia ja solubiologia, eläinlääketieteellinen fysiologia, eläinlääketieteellinen genetiikka, eläinlääketieteellinen mikrobiologia ja epidemiologia, eläinlääketieteellinen patologia ja parasitologia Osaston johtaja prof. Airi Palva Toimistosihteeri (opintoasiat) Ritva Katsuno, puh Käyntiosoite: Viikin kampus, EE-talo, Agnes Sjöbergin katu 2 Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto oppiaineet: eläinlääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, pieneläinten sairaudet, hevosten sairaudet, eläinlääketieteellinen kliininen diagnostiikka Osaston johtaja prof. Satu Sankari Opintosihteeri Eeva Koskela, puh Käyntiosoite: Viikin kampus, Viikintie 49 Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto oppiaineet: kotieläinten lisääntyminen, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito, eläintenpito ja hyvinvointi Osaston johtaja prof. Mari Heinonen Osastosihteeri (opintoasiat) Maarit Mäki, puh Osoite: Paroninkuja 20, SAARENTAUS (eläintenpidon ja hyvinvoinnin oppiaine: Viikin kampus, Koetilantie 7) Osastoon kuuluu myös Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus Yliopistollinen eläinsairaala maamme ainut eläinsairaala, joka toimii 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä opetussairaala, jossa eläinlääketieteen opiskelijat oppivat käytännön eläinlääkärin taitoja jatkokoulutuspaikka erikoistuville eläinlääkäreille sekä harjoittelupaikka pieneläinhoitajiksi opiskeleville hoitajille 4

11 vuosittain sairaalassa hoidetaan noin pieneläinpotilasta ja hevospotilasta. Tuotantoeläinsairaalan potilasmäärä on noin 9 000, joista suurin osa on lypsylehmiä Eläinsairaalan johtaja Jussi Anttila puh Käyntiosoitteet: Pieneläinsairaala: Koetilantie 2, Helsinki, Hevossairaala: Koetilankuja 1, Helsinki, Tuotantoeläinsairaala: Leissantie 41, Mäntsälä Tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella ja Saaren kylässä Mäntsälässä. Viikissä Eläinlääkeja elintarviketieteiden talossa (EE-talo) sijaitsevat elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto ja tiedekunnan kanslia. Lyhyen matkan päässä EE-talosta Viikintien varressa sijaitsee kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto ja hevos- ja pieneläinsairaala. Suurin osa kliinisestä opetuksesta tapahtuu Viikissä. Mäntsälässä sijaitsee kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto ja tuotantoeläinsairaala. 5

12 3 OPISKELU 3.1 Yliopiston lukuvuosi ja tiedekunnan opetuksen aikataulu Yliopiston lukuvuosi alkaa elokuun 1. päivänä ja jatkuu aina seuraavan heinäkuun loppuun. Lukuvuodet vaihtuvat aina heinä-elokuun vaihteessa. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy , kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy Yliopistossa annettava opetus on jaettu neljään seitsemänviikkoiseen opetusperiodiin, joita on kaksi sekä syys- että kevätlukukaudella. Periodien tarkemmat ajankohdat löydät Flammasta opetusperiodien ajankohdat -sivulta: https://flamma.helsinki.fi/fi/lukuvuosi/hy Opetusta voidaan antaa lisäksi intensiivijakso(je)n aikana. Syyslukukaudesta 2014 alkaen intensiivijaksojen määrä kasvaa nykyisestä yhdestä jaksosta (toukokuu) kolmeen jaksoon (ennen ensimmäistä ja kolmatta periodia sekä neljännen periodin päätteeksi). Tiedekunnan opetuksen aikataulu lukuvuonna : Uusien opiskelijoiden orientoiva viikko on Yliopiston lukuvuoden avajaiset ovat 1.9. Syksy 2014 Intensiivijakso: I opetusperiodi: Tentti- ja lukuviikko (aik. väliviikko): II periodi: Tentti- ja lukuviikko: Kevät 2015 Intensiivijakso: III opetusperiodi: Tentti- ja lukuviikko (aik. väliviikko): IV opetusperiodi: Tentti- ja lukuviikko: Intensiivijakso: Eläinlääketieteellisen tiedekunnan 5. lukuvuoden (klinikkaopetus) opetuksessa on käytössä ylläolevasta poikkeava aikataulu. Kevätlukukauden ensimmäisen intensiivijakson aikana voidaan järjestää mm. vaihtoehtoisia opintoja. Kevätlukukauden jälkimmäisen tentti- ja lukuviikon sekä intensiivijakson aikana on pääsääntöisesti opetusta. Tarkemmat tiedot tiedekunnan opetuksen aikataulusta eri lukuvuosina löytyvät Flammasta: Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle» Opintojen sisältö ja aikataulut. 3.2 Ilmoittautuminen yliopistoon Kaikkien tutkinto-opiskelijoiden on ilmoittauduttava jokaisena lukuvuonna joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 6

13 yliopistoon kirjoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisaika lukuvuodelle on Perustutkinto-opiskelijat kuuluvat ylioppilaskuntaan (HYY) ja heidän on maksettava HYY:n jäsenmaksu. Jatkotutkinto-opiskelijalle jäsenyys on vapaaehtoinen. Jos opiskelijalla on opiskeluoikeus sekä perus- että jatkotutkintoon, on maksettava perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu. Etappi eli tutkintojen valmistumisen seuranta- ja tukijärjestelmä muodostuu kahdesta tarkistuspisteestä. Tarkistuspisteissä otetaan yhteyttä niihin opiskelijoihin, joilla ei ole kertynyt opiskelijarekisteriin edistymistavoitteiden mukaista määrää opintopisteitä tai jotka eivät ole suorittaneet tutkintoaan tavoiteajassa. Etappi-seurannassa tai jatko-opiskelijan rekisteriseurannassa oleva opiskelija ei voi ilmoittautua läsnäolevaksi ennen kuin opintosuunnitelma on hyväksytty tiedekunnassa ja kirjattu opiskelijarekisteriin. Poissaoloilmoituksen voi kuitenkin jättää ilmoittautumisaikana. Rajauslain piirissä oleva opiskelija ei voi ilmoittautua lainkaan, ennen kuin on saanut jatkoa tutkinnonsuoritusoikeuteensa. (Laki yliopistolain muuttamisesta 556/2005) Läsnäolevaksi ilmoittautuminen onnistuu reaaliaikaisesti WebOodissa (https://weboodi.helsinki.fi/hy/). Jäsenmaksun voi maksaa ja ilmoittautua myös verkon välityksellä HYY:n maksusivulla (http://www.hyy.fi/maksu/). Läsnäoloilmoittautuminen kirjautuu automaattisesti opiskelijarekisteriin myös silloin, jos maksaa jäsenmaksun pankkiin ja käyttää opiskelijanumeroa. Opiskelijanumeroa viitteenä käytettäessä tulee numeron ensimmäinen nolla jättää pois. Ilmoittautuminen kirjautuu tässä tapauksessa noin kahden pankkipäivän viiveellä. Jos ilmoittautuu läsnäolevaksi vain syyslukukaudeksi, kevätlukukaudeksi kirjautuu automaattisesti poissaoloilmoittautuminen. Jos on tarkoitus ilmoittautua ainoastaan kevätlukukaudelle 2015, tulee tästä ilmoittaa erikseen opiskelijaneuvontaan. Poissaolevaksi voi ilmoittautua joko WebOodissa tai opiskelijaneuvonnan palvelupisteisiin sähköpostitse (tarvitaan opiskelijanumero tai syntymäaika), puhelimitse tai henkilökohtaisesti. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyvät Helsingin yliopiston www-sivuilta: ja Flammasta: Hakemisto ja palvelut» Opiskelijalle» Lukuvuosi-ilmoittautuminen 3.3 Ilmoittautuminen opetukseen ja tentteihin Kaikkeen eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetukseen ja tentteihin tulee ilmoittautua sähköisesti WebOodin (https://weboodi.helsinki.fi/hy/) kautta. Ilmoittautuminen lukuvuoden opetukseen on tehtävä pääsääntöisesti välisenä aikana. Syksyn ensimmäisille opintojaksoille ilmoittautuminen on kuitenkin tehtävä ennen opetuksen alkua. Muista poikkeavista ilmoittautumisajankohdista (kieliopinnot, vaihtoehtoiset opinnot, kolmannen lukuvuoden opetusryhmät, klinikkaopetus ja elintarvikehygienian opetus) tiedotetaan erikseen. Ilmoittautumalla ajoissa opiskelija varmistaa paikkansa ryhmätöissä, saa kaiken opintojaksoihin liittyvän informaation, kutsun oppimisalustoille ja varmistaa opintosuoritusten rekisteröinnin ajoissa opintosuoritusrekisteriin. Opintojaksolle ilmoittautuminen sisältää samalla 7

14 myös ilmoittautumisen jakson varsinaiseen tenttiin. Ilmoittautumisen yhteydessä WebOodissa opiskelijan tulee ilmoittaa myös, millä kielellä hän haluaa tenttikysymykset (suomeksi tai ruotsiksi). Jos opiskelija tarvitsee vamman tai sairauden takia erityisjärjestelyjä tenttitilaisuudessa, asiasta on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä lisätiedot-kohdassa. Uusintatentteihin tulee ilmoittautua aina erikseen. Uusintatentteihin ilmoittautuminen päättyy 10 päivää ennen tenttiä. Tiedekunnan yleiset uusintatenttipäivät löytyvät WebOodista ja Flammasta (Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle» Opintojen sisältö ja aikataulut) Ilmoittautuminen sujuu helpoiten WebOodissa tämän opinto-oppaan sähköisen version (Eläinlääketieteen opinto-opas ) Tutkintorakenne -välilehden kautta. Vaihtoehtoisista opinnoista ja niille ilmoittautumisesta tiedotetaan loka-marraskuussa Flammassa: Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle» Opintojen sisältö ja aikataulut. Vaihtoehtoisilla jaksoilla on rajoitettu osallistujamäärä ja niille ilmoittautuu yleensä enemmän opiskelijoita kuin niille voidaan ottaa. Tämän takia on erittäin tärkeää, että opiskelija peruu ilmoittautumisen ajoissa, jos ei voikaan ottaa paikkaa vastaan. Sitova ilmoittautuminen ajoissa on tärkeää myös opintojakson käytännönjärjestelyiden kannalta ja sillä on vaikutusta siihen järjestetäänkö jaksoa. Kaikissa ilmoittautumisiin liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa tiedekunnan kansliasta opintoasiainsuunnittelija Anu Kanerva, puh Opintosuoritusten arvostelu Opintosuoritukset arvostelee opintojaksosta vastaava opettaja. Arvostelijan on viipymättä toimitettava opintosuoritustiedot ao. osaston toimistoon rekisteröintiä varten. Opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai 0-5 (5=erinomainen, 4=kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä, 0=hylätty). Kandidaatin tutkintoon kuuluva opinnäytetyö arvostellaan asteikolla 0-5. Lisensiaatin tutkintoon kuuluva tutkielma arvostellaan kahdeksanportaisella asteikolla (improbatur, approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur). Opintokokonaisuuksista annetaan pääsääntöisesti loppuarvosana (5=erinomainen, 4=kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä, 0=hylätty), jonka muodostuminen on selostettu tarkemmin kunkin opintokokonaisuuden yhteydessä. Helsingin yliopistossa on käytössä plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkund. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö on osa Helsingin yliopiston laadunvarmistusta sekä opintojen ohjauksessa että opinnäytteiden ja muiden opintosuoritusten arvostelussa. Järjestelmä toimii seuraavasti: Opettaja antaa ohjeet, miten dokumentti (opintosuoritus) palautetaan, joko sähköpostin liitetiedostona tai oppimisympäristö Moodlessa (tutkielmien palauttaminen on ohjeistettu erikseen) Opiskelija palauttaa dokumentin ohjeiden mukaan Urkund-järjestelmä vastaanottaa opiskelijan palauttaman dokumentin ja vertaa sitä avoimessa internetissä, maksullisissa tietokannoissa ja järjestelmän omissa tietokannoissa oleviin töihin 8

15 Opettaja saa tarkistusraportin, josta käyvät ilmi tekstin mahdolliset yhtäläisyydet muihin teksteihin. Opettaja tulkitsee raporttia Opiskelijalla on pyynnöstä oikeus saada tutustua raporttiin Koska plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö on osa opintosuorituksen arvostelua, opiskelija ei voi kieltää järjestelmän käyttämistä työnsä tarkastamiseen tai ohjaukseen, jos haluaa työnsä ohjattavaksi ja arvosteltavaksi. Opiskelija voi kuitenkin itse valita, tallennetaanko työ järjestelmään vertailuaineistona käytettäväksi. Työn tallentaminen järjestelmään suojaa opiskelijan tekijänoikeutta omaan työhönsä, koska muiden on vaikeampi hyödyntää työtä omissa nimissään. Järjestelmän käytöstä omalla opintojaksollaan tai yksittäisen, plagiaatiksi epäillyn työn tarkastamiseen päättää opettaja. Tiedekunnat voivat antaa tarkempia ohjeita ja tehdä päätöksiä järjestelmän käyttämisestä systemaattisesti esimerkiksi tietyillä opintojaksoilla. Kaikki eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielmat on tarkastettu järjestelmässä arvosteltavaksi luovuttamisen yhteydessä alkaen. Järjestelmän käyttösäännöt Helsingin yliopistossa sekä tukiaineistoa opiskelijoille ja opettajille on osoitteessa (myös ruotsiksi ja englanniksi). 3.5 Opintosuoritusten rekisteröinti Opintosuoritukset tallennetaan Opiskelun ja opetuksen tuen tietojärjestelmään (OODI). Tallennuksesta huolehtii opintojaksosta vastaavan osaston toimisto ja tiedekunnan kanslia: Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto: osastosihteeri Mia Ketoharju (sijaisena Laila Huumonen) Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto: opintosihteeri Eeva Koskela Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto: osastosihteeri Maarit Mäki Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto: toimistosihteeri Ritva Katsuno Eläinlääketieteellinen tiedekunta: opintoasiainsuunnittelija Anu Kanerva Ongelmatapauksissa voi ottaa yhteyttä tiedekunnan kanslian opintoasiainsuunnittelija Anu Kanervaan, puh Tenttitulokset julkaistaan WebOodissa ja tiedekunnan Moodle alustalla viimeistään neljän viikon kuluttua tentistä. Tenttitulokset ilmoitetaan Moodlessa: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=4968 Opiskelijan on oikeusturvansa vuoksi syytä ajoittain tarkistaa opintosuoritusotteensa. Suoritukset voi tarkistaa WebOodista: https://weboodi.helsinki.fi/hy/. Epävirallinen opintosuoritusote kelpaa yliopiston sisäisessä käytössä. Epävirallisen otteen voivat tilata verkosta Helsingin yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat, joilla on voimassaoleva käyttäjätunnus yliopiston verkkoon. Ote tilataan WebOodin kautta ja se toimitetaan 1,5 h kuluttua tilauksesta WebOodin etusivulle. Tilauksen saapumisesta lähetetään sähköposti tilaajan sähköpostiosoitteeseen, joka on muotoa Läsnäoleva opiskelija saa yhden virallisen maksuttoman opintosuoritusotteen lukukaudessa. Opintosuoritusotteen voi noutaa tiedekunnan kanslian opintoasioista tai jostain opiskelijaneu- 9

16 vonnan palvelupisteestä. Lisäkappaleet (kotimaassa noudettaessa tai postitettaessa) 4 euroa/kpl, ulkomaille postitettaessa 8 euroa/kpl, otteen skannaus ja lähettäminen sähköpostitse maksullisen otteen yhteydessä 2 euroa. Tilausohjeet löytyvät Flammasta: Hakemisto ja palvelut» Opiskelijalle» Opiskeluun liittyvät todistukset» Opintosuoritusote 3.6 Opiskelijapalaute Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on käytössä koko eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman opinnot kattava palautejärjestelmä, jonka tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen. Palautetta kerätään sekä opintojaksoista että laajemmista kokonaisuuksista kuten lukuvuosista. Opintojaksoja koskeva palaute keskittyy oppimiseen, opetukseen, yksittäisten jaksojen toimivuuteen ja kuormittavuuteen. Laajempia kokonaisuuksia koskeva palaute keskittyy opetussuunnitelmaan ja sen toimivuuteen, opintojen kuormittavuuteen ja ohjaukseen. Näihin vastaaminen on osa portfolio -opintojakson suoritusta. Opiskelijalla on myös jatkuva palautteenantomahdollisuus sähköpostitse, suullisesti tai verkko-oppimisalustalla suoraan vastuuopettajille. Palautejärjestelmä on kuvattu tiedekunnan opintosivulla Flammassa: Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle» Opetuksen kehittäminen» Opiskelijapalaute. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijapalautejärjestelmässä on mukana Learn-kysely, johon opiskelijat vastaavat 1., 3. ja 6. vuoden keväällä. Kysely on osa koko Helsingin yliopiston kattavaa Learn-palautejärjestelmää. Learn on laadukkaan oppimisen ja opetuksen kehittämisen työkalu ja antaa tiedekunnille tietoa erilaisista oppijoista ja heidän kokemuksistaan opetuksesta, ja sen pohjalta saadaan tietoa yliopisto-opetuksen ja -oppimisen laadusta. Tuloksia voidaan hyödyntää opetuksen kehittämistyössä. Opiskelija saa vastaustensa pohjalta henkilökohtaista palautetta, joka on suhteutettu muiden saman vuosikurssin opiskelijoiden vastauksiin ja jota hän voi hyödyntää oman oppimisensa ja opiskelunsa kehittämisessä. Yliopistot ovat alkaneet kerätä kandidaatin tutkinnon suorittaneilta kahdesti vuodessa palautetta opiskelijoiden tyytyväisyydestä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Vuodesta 2015 lähtien palautteella on vaikutusta myös yliopistojen perusrahoitukseen. Rahoituksen lisäksi palautetta käytetään yliopiston toiminnan kehittämiseen. Opiskelijat saavat kyselystä halutessaan vastapalautteen. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoita kannustetaan vastaamaan valtakunnalliseen Kandipalaute-kyselyyn ja sen palauteyhteenvedot käsitellään tiedekunnan opintoasiaintoimikunnassa. Lisätietoa alla olevista linkeistä: 10

17 3.7 Opiskelijan oikeusturva Opiskelijan oikeusturvasta, mm. opintosuoritus ja opiskelijan tiedonsaantioikeus sekä opintosuorituksen arvostelun oikaiseminen, on säädetty yliopistolain (558/2009) 10. luvussa seuraavaa: Syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman tai muun vastaavan opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Opintosuorituksen arvosteluun tai muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua, arvostelusta sen suorittaneelta opettajalta ja opintojen hyväksilukemisesta siitä päätöksen tehneeltä. Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Hyväksilukemista koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua tutkintolautakunnalta tai muulta siihen tehtävään määrätyltä toimielimeltä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Helsingin yliopiston määräykset opintosuorituksen arvostelun ja muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukemista koskevan päätöksen oikaisemisesta löytyvät tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 10 luvusta: Oikaisupyyntöön on annettava perusteltu päätös kohtuullisessa ajassa ja opettajan on annettava päätöksensä kirjallisesti, mikäli opiskelija ilmoittaa, ettei hän tyydy oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen. Opiskelija voi pyytää oikaisua tähän päätökseen oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon Syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman (=Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma) arvosteluun tyytymätön voi hakea oikaisua ensivaiheessa tiedekuntaneuvostolta ja tämän päätöksestä edelleen oikeusturvalautakunnalta. Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö löytyy tämän opinto-oppaan luvusta 18 Säädöksiä ja määräyksiä. Lisätietoja opiskelijoiden oikeusturvasta ja Helsingin yliopiston oikeusturvalautakunnasta löytyy myös Flammasta: Hakemisto ja palvelut» Opiskelijalle» Perustietoa opinnoista ja opintojen edistymisestä» Opiskelijan oikeudet. 11

18 3.8 Opiskelutapaturmien korvaaminen Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaa ruumiinvamman tai sairauden ja joka on sattunut työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö korvaa yliopistoon palvelusuhteessa oleville sattuneet työtapaturmat. Sama koskee pakollista harjoittelua suorittavia opiskelijoita. Tiedekunta on hankkinut ryhmätapaturmavakuutuksen vaihto-opiskelijoille. Työtapaturman tai läheltä piti tilanteen sattuessa, vahingoittuneen opiskelijan tulee tehdä viipymättä työtapaturmailmoitus. Vahinkoilmoitukset lähetetään sähköisesti LähiTapiolaan. Opiskelijalle annetaan työtapaturmailmoituksen tekemisen yhteydessä vakuutustodistus, mikä annetaan lääkärille. Vakuutustodistuksen kanssa lääkäriin mentäessä hoidon lisäksi lääkkeet saa ilmaiseksi apteekista. Yliopistollisessa eläinsairaalassa vakavan työtapaturman sattuessa opiskelijalle tilataan sairaankuljetusauto yleisestä hätänumerosta 112. Eläinsairaalasta lähtee saattaja tarvittaessa mukaan. Mikäli, työtapaturma ei vaadi sairaankuljetusautoa tilataan taksi (Helsingin taksin puhelinnumero on ). Taksimatkasta on syytä ottaa kuitti. Opiskelijalle sattuneet vähemmän kiireelliset työtapaturmatapaukset hoidetaan ensisijaisesti virka-aikana YTHS:n vastaanotolla: Töölössä (Töölönkatu 37 A, tiedustelut puh ma - to klo 8-15 ja pe 8 14). Hoitoa voi myös hakea lähimmästä terveyskeskuksesta ja tarvittaessa yksityiseltä lääkäriasemalta, tällainen on esimerkiksi Mehiläinen 24 h, Runeberginkatu 47 A, puhelin Yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinsairaalassa ja hevossairaalassa Viikissä vahinkoilmoitukset hoidetaan käytännössä seuraavasti: Arkipäivinä 1. Arkipäivinä toimistoaikoina vahingoittunut tulee henkilökohtaisesti hallintoon ja vahinkoilmoitus tehdään yhdessä toimistopäällikkö Anne Nevan tai henkilöstösihteeri Eine Haakanan kanssa. 2. Vakuutustodistus annetaan tässä yhteydessä vahingoittuneelle hoitopaikkaa varten. Iltaisin, yöllä ja viikonloppuina 1. Vahingoittunut täyttää tapaturmailmoituslomakkeen, joita löytyy Clinicumin 2. krs:n postihuoneen työtapaturmakansiossa. Lomakkeen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti. 2. Lomake palautetaan Anne Nevan tai Eine Haakanan postihuoneessa olevaan lokeroon. 3. Vakuutustodistus lähetetään hoitopaikkaan jälkikäteen. Vahingoittuneen tulee pyytää hoitopaikasta yhteystiedot vakuutustodistuksen lähettämistä varten. Lisätietoja antavat toimistopäällikkö Anne Neva, puh ja henkilöstösihteeri Eine Haakana, puh Yliopistollisen eläinsairaalan tuotantoeläinsairaalassa Mäntsälässä vahinkoilmoitukset hoidetaan seuraavasti: Välitöntä ensiapua tarvittaessa otetaan yhteyttä Anu Aholaan (puh ) tai Reijo Jokivuoreen (puh ). Hätätapauksessa tulee soittaa 112 ja toimia annettujen ohjeiden mukaan. Tarvittaessa sairaalan henkilökunta kuljettaa opiskelijan Mäntsälän terveyskeskukseen (puh ). Opiskelijoilla on vakuutussuoja tapaturman varalta. Tapaturman sattuessa täytä yksikön henkilökunnan kanssa kaksi lomaketta, ilmoitus työtapaturmasta ja vakuutustodistus. Ilmoi- 12

19 tus työtapaturmasta-lomake täytyy aina täyttää. Lomake täytetään myös läheltä piti tilanteista. Paperilomakkeita on klinikalla ja päärakennuksessa osaston toimistossa, jossa Maarit Mäki tai Anne Mikkola auttavat ilmoitusten täyttämisessä. Ota vakuutustodistus mukaan lääkärii mennessäsi. Kiireellisissä tapauksissa vakuutustodistus ei ole välttämätön, vaan se voidaan lähettää myöhemmin, muista pyytää hoitopaikasta yhteystiedot vakuutustodistuksen lähettämistä varten. Tiedekunnan ulkopuolella suoritettavat harjoittelut: Maatilaharjoittelun, tarkastuseläinlääkäriharjoittelun, ympäristöterveydenhuollon ja ulkomailla suoritettavan harjoittelun osalta tapaturma-asioissa lisätietoja saa tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä puh ) tai kansainvälisten asioiden suunnittelijalta puh ). 13

20 4 OPINTOJEN OHJAUS Eläinlääketieteellinen tiedekunta järjestää opiskelijoille opinto-ohjausta, jonka tavoitteena on toivottaa opiskelija tervetulleeksi yliopistoyhteisöön sekä tukea opiskelijan oppimisprosessia ja opintojen sujuvaa etenemistä koko opiskelun ajan. Uusille opiskelijoille pyritään antamaan valmiudet yliopisto-opiskeluun syyslukukauden alussa järjestettävällä opintojaksolla Opiskeluun valmentava opetus. Uudelle opiskelijalle on nimetty oma tuutori, joka on vanhemman vuosikurssin opiskelija. Tuutorryhmätoiminnan tavoitteena on tutustuttaa uudet opiskelijat yliopistoon, tiedekuntaan opiskeluympäristönä ja auttaa alkuvaiheen kysymyksissä. Vertaistuutoroinnin, pidemmälle ehtineiden opiskelijoiden antaman opintojen ohjauksen, sekä opettajien tuen avulla pyritään takaamaan opintojen sujuva eteneminen, oppimisen syventäminen sekä tiedeyhteisöön sitoutuminen. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on helpottaa opintojen suunnittelua ja sen laatiminen on kaikilla opiskelijoilla osa opintoja. Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelija laatii niin sanotun avoimen hopsin (eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin portfolio). Etappi on Helsingin yliopiston opintojen seuranta- ja tukijärjestelmä. Opintojen etenemistä seurataan kahdessa tarkistuspisteessä opintopistekertymän avulla ja tuetaan opintosuunnitelman ja ohjauksen keinoin. Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Etapin tarkistuspisteet ovat: Kandidaattivaihe: tutkinnon aloittamisesta kulunut 3,5 vuotta, 4. lukuvuoden syyslukukauden loppu (tutkinto valmis) Lisensiaattivaihe: tutkinnon aloittamisesta kulunut 3,5 vuotta, 4. lukuvuoden syyslukukauden loppu (tutkinto valmis) Etappi-poimintaan joutunut opiskelija tekee opintosuunnitelman, jonka hyväksyy kandidaattivaiheen etapissa opintoasiainpäällikkö ja lisensiaattivaiheen etapissa elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston ohjaava opettaja tai opintoasiainpäällikkö. Opintosuunnitelman hyväksyjä antaa myös opintojen ohjausta. Hyväksytty opintosuunnitelma on edellytyksenä poimintaa seuraavana syksynä läsnäolevaksi ilmoittautumiselle. Lisäksi tiedekunta seuraa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojen etenemistä. Eläinlääketieteellisten biotieteiden osaston ohjaava opettaja tarjoaa tässä vaiheessa opintojen ohjausta niille opiskelijoille, joiden opinnot uhkaavat viivästyä. Opintoneuvontaa voi saada usealta taholta. Pääsääntöisesti sitä on kuitenkin haettava itse, sillä yliopistossa korostuu opiskelijan oma vastuu opinnoistaan. Monet vastaan tulevat ongelmat voi selvittää tutustumalla vuosittain ilmestyvään eläinlääketieteen koulutusohjelman opinto-oppaaseen sekä yliopiston ja tiedekunnan intranet- ja www-sivuihin. Flamma (flamma.helsinki.fi) on Helsingin yliopiston intranet ja yliopiston keskushallinnon ja Kielikeskuksen opiskelijapalvelut löytyvät sieltä. Tiedekunnan opintosivut on julkaistu Flammassa joulukuussa 2013 ja ne löytyvät kohdasta: Eläinlääketieteellinen tiedekunta» Opiskelijalle. 14

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2012-2013 Eläinlääketieteen koulutusohjelma

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2012-2013 Eläinlääketieteen koulutusohjelma HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2012-2013 Eläinlääketieteen koulutusohjelma Eläinlääketieteen koulutusohjelma Helsinki 2012 OPINTO-OPAS 2012-2013 Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2010-2011 Eläinlääketieteen koulutusohjelma

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2010-2011 Eläinlääketieteen koulutusohjelma HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2010-2011 Eläinlääketieteen koulutusohjelma Eläinlääketieteen koulutusohjelma Helsinki 2010 OPINTO-OPAS 2010-2011 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010. Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Opinto-opas 2009 2010. Eläinlääketieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2009 2010 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Eläinlääketieteen koulutusohjelma Helsinki 2009 OPINTO-OPAS 2009-2010 Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta Toimitus: Tiedekunnan

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta TERVETULOA OPISKELEMAAN! Tutkinnot Kaksi itsenäistä tutkintoa: alempi korkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto Luonnontieteiden kandidaatti (LuK), laajuus 180 op, 3 vuotta Filosofian maisteri

Lisätiedot

Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I 26.8.2013 1 Ohjelma klo 12.15 Klo 12.30 klo 12.45 Dekaanin tervetulotoivotus Dekaani Patrik Scheinin Laitosjohtajat

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT 1 Opiskelijapalvelut Opintojen ohjaus -tiimimme ja opiskelijoiden asiakaspalvelutiimimme auttavat ja tukevat sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot

Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Eija Heinonen-Özdemir opintopäällikkö 31.8.2015 Vaasan yliopisto Yliopistokollegio Yliopistonhallitus Rehtori ja vararehtori Tiedekunnat ja tiedekuntaneuvosto Yliopistopalvelut

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Opintokoordinaattori Heli Rikala Luonnontieteiden tiedekunnan alkuorientaatio 28.8.2017 28.8.2017 Luonnontieteiden tiedekunta UTA.FI/LUO 1 Tampereen yliopisto TaY nyt http://www.uta.fi/yliopisto/

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Opiskele eläinlääkäriksi

Opiskele eläinlääkäriksi Opiskele eläinlääkäriksi Monien mahdollisuuksien ammatti 2 Eläinlääkärin monipuolinen työkenttä Jokainen meistä tarvitsee eläinlääkäreitä joka päivä. Muuttuva ja kansainvälistyvä maailma on tuonut eläinlääketieteen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Humanistisyhteiskuntatieteellinen. tiedekunta. Opiskelijoiden orientaatio, Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne

Humanistisyhteiskuntatieteellinen. tiedekunta. Opiskelijoiden orientaatio, Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne Humanistisyhteiskuntatieteellinen tiedekunta Opiskelijoiden orientaatio, 29.9.2017 Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne JYU. Since 1863. 10.10.2017 1 Sisältö Mikä yliopiston koulutusta ja tutkintoja

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Ruotsinkielinen opetus Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa lukuvuonna 2015 2016 muutokset mahdollisia

Ruotsinkielinen opetus Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa lukuvuonna 2015 2016 muutokset mahdollisia Ruotsinkielinen opetus Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa lukuvuonna 2015 2016 muutokset mahdollisia Selitteet opintojaksojen alla oleville kohdille: Opetus = Opintojaksoon sisältyvä ruotsinkielinen

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Taideyliopisto Koulutussääntö

Taideyliopisto Koulutussääntö Taideyliopisto Koulutussääntö Käsittely: 1. Julkinen keskustelutilaisuus 11.4.2013 2. TeaK:n tutkimusneuvosto 16.4.2013 3. SibA:n akateeminen neuvosto 23.4.2014 4. TeaK:n opetusneuvosto 23.4.2013 5. Taideyliopiston

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 9.6.2015 klo 14-15 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tampereen yliopiston tutkintosääntö 14.12.2011 1/10 Tampereen yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 14.12.2011. Soveltamisala 1 Tätä johtosääntöä

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Itä-Suomen yliopisto opiskelijan yliopisto Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Johdatus akateemisiin opintoihin 3.9.2012 Kuopion kampus Opinto- ja opetusjohtaja Tuula Heide Opiskelijapalvelun

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Lomakkeen nimi: AHOT 1B

Lomakkeen nimi: AHOT 1B Lomakkeen nimi: AHOT 1B OULUN YLIOPISTO Tiedekunta, jolle hakemus osoitetaan: (Huom. jokaista tiedekuntaa kohtaan täytetään yksi lomake) Saapunut tiedekuntaan / 20 AHOT-LOMAKE ARKIOPPIMISESSA TAI EPÄVIRALLISESSA

Lisätiedot

Oodi-päivät Oodin käyttöönotto tiedekunnan näkökulmasta. Tuija Komssi Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Oodi-päivät Oodin käyttöönotto tiedekunnan näkökulmasta. Tuija Komssi Eläinlääketieteellinen tiedekunta Oodi-päivät 17.-18.4.2007 Oodin käyttöönotto tiedekunnan näkökulmasta Tuija Komssi Eläinlääketieteellinen tiedekunta Esityksen sisältö Eläinlääketieteellinen tiedekunta lyhyesti Käytössä olevat osajärjestelmät

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatustiede Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9. 22.10.

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Opinto-opas

Opinto-opas Opinto-opas 2008 2009 Eläinlääketieteellinen lää i ll i tiedekunta Eläinlääketieteen koulutusohjelma Helsinki 2008 OPINTO-OPAS 2008-2009 Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta Toimitus:

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 3.9.2013 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot