Selvitys kuntakohtaisista etenemismahdollisuuksista energia- ja ilmastokysymyksissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys kuntakohtaisista etenemismahdollisuuksista energia- ja ilmastokysymyksissä"

Transkriptio

1 Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan kunnissa ja yrityksissä 6/ 2011 Selvitys kuntakohtaisista etenemismahdollisuuksista energia- ja ilmastokysymyksissä Toteutus yhteistyössä Novaco yrityskehitys Oy Senior&Sons Oy Reijo Laine Espoo

2 Selvityksessä mukana olevat kunnat Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi- Pusula Raasepori Siuntio

3 Selvitykseen haastatellut yritykset ja yhteisöt Hanko Raseborgs Trä FN Steel Teollisuusyhd. Pj Karkkila Componenta Helvar Lohja Loher Rosk n Roll Elinkeinojohtaja Yrittäjäyhdistyksen PJ Nummi- Pusula A.Lundell Nurmi Hydraulics MTK:n ja energiaosuuskunnan edustaja Raasepori Raaseporin energia Länsi- Uudenmaan kauppakamarin johtaja Helsinki ST1 tuulivoimaasiantuntija

4 Energiatehokkuus Kilpailukyky Kasvihuonekaasupäästöjen alentaminen, Uudet liiketoiminnat Kuntien ja yritysten tapaamiset selvityksen pohjana Käsiteltäviä asioita: kysymykset ennakkoon Kunnassa olevat ilmastotavoitteet ja strategiat Elinkeinopolitiikka ja sitä kautta vaikuttaminen Kaavoitus ja rakentaminen Energiantuotanto, meneillään oleva kehitys Suurimmat yritykset kunnan alueella ja niiden merkitys energia- ja ilmastokysymyksissä Mielenkiintoisimmat yritykset kunnan kannalta Ilmastoteknologian yritykset ja niiden tuotteet sekä kehitysmahdollisuudet Kunnan tahtotila sitoutua päästöjen alentamiseen aktiivisesti Kiinnostus osallistua Hinku- Hankkeeseen

5 Toiminnalliset tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli arvioida yhdessä kuntakohtaiset kehittämismahdollisuudet tavoitteissa mainituissa osa-alueissa Löytää ilmasto- ja energiakysymysten kautta: Lisää yhteistyötä kuntien ja yritysten välillä Löytää keinoja millä parantaa alueen imagoa ilmastoasiat huomioivina toimijoina Miten tavoitella yrityksiä ja toimialoja alueelle ja sitä kautta lisää työpaikkoja ja tuloja yrityksille Tuotteistaa konsepti keinoista, joiden kautta voitaisiin edetä hiilineutraaliin suuntaan ja mahdollisesti valtakunnalliseen Hinku-hankkeeseen Edellytykset olla merkittävänä toimijana kansallisten ympäristötavoitteiden toteuttamisessa Saada aikaan mahdollisimman laaja sitoutuminen kunta- ja yritystasolla

6 Hankkeen esimerkkikuntana Uusikaupunki Osana kilpailukykyohjelmaa KOKO Länsi- Uusimaan puitteissa järjestettiin kuntavierailu Uuteenkaupunkiin, joka on yksi Hinku- hanke kunnista ja panostanut ilmasto- ja energiakysymyksiin hankkeen puitteissa merkittävästi Kiinnostusta aiheutti Ukissa saadut tulokset ja konsepti jossa energiakysymykset ovat hyvin mukana kaupungin lisäksi yritysten ja kuntalaisten osalta. Ukin toiminnasta tarkempi kuvaus muistiossa ja kaupunginjohtaja Kosken esityksessä

7 Kuntien strategiat ja energiapolitiikka Hanko (9700) Hangolla on kirjallinen strategia, mutta ei ilmasto-ohjelmaa Elinkeinopolitiikan strategiaa ollaan valmistelemassa Energia ja ilmastokysymykset hyvin esillä toimintaa kehitettäessä Julkisuusprofiili painottuu matkailuun ja satamaan Kaavoituksen avulla ja rakentamisen ohjeistuksella ohjataan kaupungin energiaratkaisuja Hangolla ei ole erillistä kirjattua strategiaa voimassa olevasta elinkeinopolitiikasta Elinkeinopolitiikkaa ollaan kehittämässä tavoitteena kaupungin ja yritysten yhteistyön lisääminen ja yhteisten tavoitteiden edistäminen Tärkeitä painopistealueita Hangon osalta ovat matkailun kehittäminen ja sataman strategian vahvistaminen Elinkeinotoimintaa vahvasti tukevaa olisi Hanko- Lohja radan sähköistäminen, sitä pyritään edistämään

8 Kuntien strategiat ja energiapolitiikka Hanko (9700) Hangon alueen CO2 päästöt 2007 olivat tn Korkea kuntakohtainen päästötaso vaatii alentuakseen suuria muutoksia erityisesti teollisuuteen ja energiantuotantoon yritysten ja asukkaitten kanssa on päästy ratkaisuihin, jossa kaukolämpöverkko laajenee Energia kaukolämpöön tuotetaan jatkossa metsäbioenergialla Pientaloihin asennetaan pääasiassa maalämpöpumppuja, mutta myös varaava takka tai ilmalämpöpumppuja, sekä aurinkokeräimiä Paikallisesta kaukolämpöverkosta esimerkki on Lappohjan alueella, jossa toimii paikallinen hakelämpölaitos energian tuottajana. Yritysten osalta on myös meneillään merkittäviä uusiutuvan energian käyttöä lisääviä hankkeita ( päästöt vähenevät)

9 Kuntien strategiat ja energiapolitiikka Inkoo (5600) Inkoon kunnan toimesta on kuluvan vuoden aikana valmistunut Inkoon kunnan energia- ja ilmasto-ohjelma Eri asiakokonaisuuksiin on hyvin kerätty energiatehokkuutta parantavia ja päästöjä vähentäviä asioita. Kullekin osa-alueelle on asetettu tavoitteet ja määritelty ne toimenpiteet, joilla asiaa edistetään. Ohjelmassa on mainittu myös seuranta ja vastuutahot. Varsinaista tavoitetta muutoksen määristä ja aikatavoitteista CO2 osalta ei ole konkretisoitu. Ohjelmasta saa kuitenkin selvän kuvan kunnan tilanteesta ja hyvistä mahdollisuuksista parantaa energiatehokkuutta ja kilpailukykyä, sekä alentaa CO2 päästöjä merkittävästi

10 Kuntien strategiat ja energiapolitiikka Inkoo Elinkeinopolitiikka Elinkeinopolitiikan yhtenä lähtökohtana on toiminnan edistäminen kestävän kehityksen periaattein. Suuri huomio on kiinnitetty paikallisten olosuhteiden antamien mahdollisuuksien hyödyntämiselle. Erityisesti tavoitteena on saada tuulivoimahankkeita eteenpäin Yrityksille suositellaan energiakatselmuksia ja energiansäästösopimusten solmimista Yritysten kuntaan sijoittumista edesauttaa hyvä maantieteellinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet Tilojen järjestämisessä kunnalla on välittäjän rooli Asian edistäminen on tärkeä osa koko organisaation työstä

11 Kuntien strategiat ja energiapolitiikka Karjalohja (1500) Karjalohjan kunnalla on kirjallinen kuntastrategia ohjelma vuoteen 2013 Energiatehokkuus ja ilmastoasiat eivät ole mainittu painopisteasioissa. Kunnan toiminnoissa ja käytännön suunnitelmissa ympäristöasiat ovat kuitenkin mukana Joittenkin yritysten ratkaisut perustuvat uusiutuvan energian käyttöönottoon Maataloutta ja sen monimuotoisuutta korostetaan mm. luomutuotantoa edistämällä. Matkailu on myös tärkeässä osassa kunnan luonnonkauniiden maisemien ja tarjolla olevien palvelujen johdosta. Kaikkea tulevaa toimintaa ohjaa ajatus tulossa olevasta kuntaliitoksesta

12 Kuntien strategiat ja energiapolitiikka Karkkila (9000) Strategiat ja suunnitelmat Karkkilan kunnalla on vision pohjalta laadittu kaupungin strategia, joka ulottuu vuoteen 2016 Strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Strategiaa täydentää vuosille tehty elinkeinoohjelma. Tavoitteiden ja mittareita on asetettu, lisäksi voisi olla määritelty lisää toimenpiteitä joilla tavoitteen mukaisiin tuloksiin päästään? Kaupungilla on energiatehokkuussopimus TEM:n kanssa, jossa energiasäästötavoitteet vuodesta 2008 vuoteen 2016 mennessä ovat 9 %

13 Karkkila Energiatehokkuutta seurataan aktiivisesti kaupungin energiansäästön ohjausryhmässä Uusiutuvan energian edistäminen, cleantec teknologian tuotteiden edistäminen ja päästöjen vähentämistavoitteet eivät näy selkeinä suunnitelmissa Karkkilan monipuolinen paljolti metalliteollisuuteen painottunut yritysrakenne antaa hyvän pohjan kehittää yhdessä kunnan ja yritysten kanssa toimintaa ja pyrkiä löytämään lisää kilpailuedellytyksiä parantavaa liiketoimintaa Kunnan sijainti on hyvä ajatellen teollisten toimijoiden ja asunpaikkaa valitsevien perheiden kannalta

14 Kuntien strategiat ja energiapolitiikka Lohja (40000) Lohjan kaupungille on tehty kokonaisuutta koskeva strategia vuosille Strategia on hyväksytty valtuustossa Strategian toteuttamisen yksityiskohtaiset suunnitelmat valmistellaan eri toimialojen toimesta ja toteutumista seurataan karkeasti ottaen kahden vuoden jaksoissa Strategiassa tuodaan esille ilmastomuutoksen huomioimisen tärkeys ja uusiutuvaan energiaan panostaminen tulevaisuudessa TEM:n kanssa, jossa energiatehokkuuden parantamistavoite vuoteen 2016 on 9 %

15 Kuntien strategiat ja energiapolitiikka Lohja Ilmasto ja ympäristötavoitteita on tarkemmin käsitelty Lohjan kaupungin ilmasto-ohjelmassa Ohjelman mukaan tavoitteena on, että Lohja olisi hiilineutraali v (- 30 % V. 2020) Kaupungin strategiassa on tulevaisuuden avaintekijöiksi mainittu toimialoista tietointensiivinen teollisuus, hitechyritykset, nanoteknologia, PK- sektorin kasvuyritykset, teknologiateollisuuden yritykset ja biotekniikka Kaupungin strategiasta on tiedotettu asukkaille joka kotiin tapahtuneella esitteellä Kaupunki ei ole kovin voimakkaasti tiedotuksella sitoutunut ympäristötavoitteisiin. Asumisympäristö ja viihtyvyys sen sijaan ovat johtavana asiana esillä

16 Elinkeinopolitiikkaa ollaan uudistamassa Lohja Elinkeinopoliittista ohjelmaa ovat mukana rakentamassa yritysvaltuuskunta ja uuden ohjelman kokoamatyöhön osallistuu yrittäjät järjestönä. Uudesta ohjelmasta halutaan entistä käytännönläheisempi. Ohjelmasta odotetaan yhteen kokoavaa voimaa joka tuottaisi kehittämisimpulssit ja tulosten seurannan Hyvässä yhteistyössä käydään yritystoiminnan ja kaupungin menossa tai tulossa olevia yhteisiä asioita. Energiansäästöön ohjaavia yhteisiä hankkeita ei ole toteutettu yrittäjien kanssa Yritykset näkisivät kannustavana, jos kaupunki lähtisi toteuttamaan energia- ja ilmastohankkeita ja ottaisi niissä vetovastuun Myös ilmastomyönteisen imagon luomista alueelle ja yrityksille pidetään tärkeänä ja yrityskohtaisesta energia- ja päästötaseesta ollaan kiinnostuneita

17 Energiapolitiikka Lohja Lohjan alueella energiantuotantoa on kehitetty monimuotoisessa yhteistyössä Kaupungin kannalta energia-asioita on ohjattu ja toteutettu kaupungin omistaman Loher yhtiön toimesta painopiste on ollut uusiutuvan energian tuotannon lisäämisessä ja kaukolämpökapasiteetin kasvattamisessa Kaupunkiin rakennettava uusiutuvan energian CHP sähkön ja lämmön tuotantolaitos nostaa uusiutuvan energian määrää MWh vuodessa ja alentaa päästöjä lisää n tn vuoden 2013 aikana Tämän jälkeen uusiutuvan energian osuus nousee tuotannosta yli 70 %, päästöt alenevat yhteensä n tn ja tämän toteutuessa Lohjan CO2 päästöt alenevat n.12,8 %

18 Jätehuolto/ Rosk n Roll Lohja Lohjan kaupungin alueelle perustettiin Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisesti omistama jäteyhtiö Rosk n Roll (9 kuntaa) Rosk n Roll palvelee n asukkaan aluetta ja on toiminnallisesti yhdenmukaistanut alueen jätehuoltotoiminnot Kuljetus kunnissa olevista keräilypisteistä tapahtuu keskitetysti Rosk n Rollin toimesta Yhtiön keskuspaikan olosuhteet ja ympäristö ovat hyvin asiallisesti rakennettu ja hoidettu Tämän mukainen ympäristöstä huolehtiminen olisi tärkeää kaikenlaisten yritysalueiden osalta kilpailukyvyn alueen kiinnostavuuden ja asiallisen viihtyvyyden parantajana

19 Jätehuolto/ Rosk n Roll Lohja Merkittävin muutos energian hyödyntämisen ja myös päästöjen vähentämiseen on yhtiön mukaanmeno Vantaan energian jätteenpolttolaitokseen hyödynnettävä energiamäärä on n MWh vuodessa ja uusiutuvan energian osuus on siitä n. 70 %. Päästöjen alenema on n tn ja energian taloudellinen arvo n. 5,5 milj. euroa Tällä hetkellä Rosk n Roll hyödyntää jo mm. kierrätyspuun ja biokaasun kautta energiaa n MWh. ja sen arvo on n. 2 milj. euroa. Energian arvo kirjoittajan arvio

20 Kuntien strategiat ja energiapolitiikka Nummi- Pusula (6200) Nummi-Pusulan kunnalle on valmisteltu kirjallinen Nummi-Pusulan kuntastrategia 2020 Tehdyssä suunnitelmassa annetaan suuri painoarvo yritystoiminnan kehittämiselle ja kaavoitukselle Uusiutuvan energiantuotannon kehittämiselle on asetettu tavoitteita ja kehittämissuunnitelmat ovatkin menossa Varsinaisesti ilmastotavoitteita, eikä aktiviteetteja siihen ole ohjelmoitu Strategian toteuttamiseksi sovitut vuonna 2010 tehtävät toimialakohtaiset toimintasuunnitelmat ovat osin keskeneräisiä ja asioiden konkreettinen eteneminen näyttää sattumanvaraisemmalta, kuin strategiassa on kuvattu

21 Energiaratkaisut Nummi-Pusula Nummi-Pusulassa on jo vuosia panostettu uusiutuvaan energiaan. Painopisteenä on metsäbioenergian hyödyntäminen Kunnan omistuksessa on kaksi hakelämpölaitosta ja suunnitteilla on metsäbioenergiaan perustuva yhdistetty lämmön ja sähkön tuotantolaitos Kunnan alueella toimii lisäksi energiaosuuskunta, jolla on neljä hakelämpölaitosta pienien kaukolämpöverkkojen energialähteenä. Osuuskunnan laitokset ovat pieniä ja paljon työtä vaativia. Meneillään on kehityssuunnittelu asian parantamiseksi Kunnan alueella on käynnistetty pieni vesivoimala

22 Kuntien strategiat ja energiapolitiikka Raasepori (29000) Raaseporin kaupungilla on valtuustokauden mittainen strategia joka hyväksytään ja toteutetaan valtuutettujen myötävaikutuksella Strategiassa painotetaan edelläkävijyyttä, ihmisten hyvinvointia, ympäristöä ja kestävää kehitystä sekä taloutta Strategia on vuodesta 2001 asti sisältänyt panostamisen kaukolämpöön, jossa käytetään polttoaineena metsäbiohaketta Tämän toiminnan kuvaamiseksi on lanseerattu Ekomerkki Systemaattisella ohjelmalla on päästy uusiutuvan energian käytössä n. 40 %:n osuuteen kaupungin alueen koko energiatarpeesta

23 Kuntien strategiat ja energiapolitiikka Raasepori Em. toiminnalla on saatu CO2 päästöjä alenemaan n tn fossiilisiin vaihtoehtoihin verrattuna Toteutettu strategia on tuonut n. 20 paikallista työpaikkaa Taloudellisesti strategia on osoittautumassa menestykselliseksi. Vuotuisen energialaskun arvioidaan olevan tällä hetkellä n. 20 % muita vaihtoehtoja edullisempi. (n. 100 euroa per asukas) Energiatehokkuuden edistämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi edelleen ollaan valmistelemassa kaupungille energia- ja ilmasto-ohjelma

24 Kuntien strategiat ja energiapolitiikka Raasepori Yritystoiminta on hyvin monipuolista ja kattaa lähes kaikki toiminnat Yritysten toimialojen painopiste on metalliteollisuudessa. Sen perusteella voidaan ajatella jatkossa kehittää toimintaa klusterin pohjalta Useat yritykset ovat kilpailukyvyn parantamiseksi kehittäneet energiatehokkuuttaan tai niiden tuotteiden käyttämä energia on uusiutuvaa. Sijaintinsa ja loistavan maisemaympäristön johdosta matkailuala on kaupungille tärkeä Toiminnallisesti se tarkoittaa energiapolitiikan tapaisia todellisia muutoksia toimintaan kaupungin ja yritysten toimesta Raaseporin alueella on n.350 maatilaa. Tuotantomuotona on lähes yksinomaan kasvinviljely. Energiatehokkuuden parantamiseksi maatiloilla on kaupunkiin palkattu maatalouden energianeuvoja Jätehuolto erityistoimenpide Matkailijoita ja veneileviä asukkaita varten on järjestetty jätteiden vastaanotto pienistä aluksista

25 Kuntien strategiat ja energiapolitiikka Siuntio Kunnalla ei ole tuoretta päivitettyä kokonaisstrategiaa. Selvitysvaiheessa oleva kuntaliitos ohjaa ainakin jossain määrin toimintaa Kunnalla on elinkeinopoliittinen ohjelma. Suunnitelman mukaan kunta panostaa edellytysten luomiseen asuntotuotannolle ja yritystoiminnalle Siuntion kunnan ilmastostrategia on vuodelta Ohjelmassa on yksityiskohtaisesti osin yleisluoteisesti määritelty tavoitteet ja myös toimenpiteitä. Suunnitelma on käsitelty valtuustossa 10/2006. Toteutumisen seurannasta ei ole kirjallista raporttia. Siuntion uuden kuntakeskuksen alueelle on tehty pitkän tähtäimen suunnitelma Siuntion Sydän nimisen asuinalueen rakentamisesta. Ohjelma sisältää kaikkiaan 517 asunnon rakentamissuunnitelman

26 Asukkaitten energiaratkaisut päästöjä alentajana Pientalojen lämmönlähdemuutokset hyvin yleisiä Taloudelliset perusteet lähtökohtana Tekniset uusiutuvan energian ratkaisut kehittyneet toteuttamiskelpoisiksi vaihtoehdoiksi öljylle ja sähkölle Puu. Pelletti, maalämpö, ilmalämpö, aurinko Energiatuet kohdistettu uusiutuvan energian lähteisiin ARA- tukia 2011 haettiin alueella n.250, kunnasta riippuen Uudis- ja korjausrakentamisessa haja-alueilla maalämpö tai uusiutuvan hybridiratkaisu yleinen Taloyhtiöillä myös vastaavia muutoksia Rakennusten tiiveysvaatimukset parantavat tilannetta osaltaan Neuvonnalla tärkeä rooli hyvän laadun varmistajana

27 Energiatehokkuusvaatimusten muutos asuntorakentamisessa Suomessa

28 Maataloussektorin rooli uusiutuvan energian edistämisessä Mukana paikallisen metsähakkeen Käyttäjänä Toimittajana Jalostajana Energian toimittaja yrittäjänä Lämmönlähdemuutoksia lähinnä hakkeelle Investoinnit uusiutuvaan kun tehdään korjauksia, laajennuksia tai uutta Maataloudelle oma Motivan vapaaehtoinen Maatilojen energiaohjelma Sisältää energiakatselmuksen ( kustannuksiin tukea) Liittyneitä vuoden aikana n. 200 tilaa koko maassa!

29 Yritysten energiatehokkuus ratkaisevassa asemassa kuntien CO2 päästöjen vähentämisessä Kun tehdään kuntakohtaisia tavoitteita koskien energian säästöjä, uusiutuvaa energiaa ja materiaalisäästöjä, korostuu yhteistyön välttämättömyys kunnan ja yritysten kanssa ja kesken kuntien omat saavutukset jäävät laihoiksi, ellei koko kunnassa tapahtuva toiminta ole aktivoitu mukaan (10%) Materiaalisäästöt saavutetaan lähinnä teollisessa toiminnassa. Myös uusien tuotteiden kehittäminen ja valmistaminen tapahtuu yrityksissä Uusiutuvan energian tuotanto energialähdekohtaisesti toteutuu energiayhtiöiden, kansalaisten, yritysten ja kunnan toimesta. Kaikissa näissä kunta lupaviranomaisena on itseoikeutetusti ja vastuullisesti mukana. Kunta on myös muutosten käynnistäjä

30 Yritysten energiatehokkuus ja sen rooli kilpailukykytekijänä Componenta Karkkila Componenta suurimpana metallialan yrityksenä on suuri energiankäyttäjä Yrityksellä on selkeät tavoitteet energiankäytön tehostamisesta ja alentaa kulutusta 20 % n. 200 GWh:n määrästä 160 GWh. Energian käyttö jakautuu n. 75 % sähköä ja 25% lämpöä RPÖ:llä Yrityksen mukaan säästöt syntyvät pienistä virroista ja vaikuttavat talouden lisäksi työolosuhteisiin ja ympäristön laatuun. Tuotteet valmistetaan pääosin vientimarkkinoille. Vaativimmat asiakkaat ovat luoneet standardin, jossa energian käytön ja tuotantotapaselvitys tarvitaan aina, jos energian kulutuksen arvo ylittää 9 % tuotteen myyntihinnasta. Kaikessa viennissä ympäristön huomioiva dokumentoitu toiminta on välttämätöntä (viesti myös kotimarkkinoille!?)

31 Yritysten energiatehokkuus ja sen rooli kilpailukykytekijänä Helvar Karkkila Kuristimia ja valonohjaustekniikkaa valmistava Helvar tuottaa cleantec tuoteryhmään tuotteita ja myy tuotteet n. 95 % vientiin Valaistusalalla on meneillään suuri kehitysvaihe, kun uutta teknologiaa käyttämällä voidaan saavuttaa jopa %:n energiansäästöjä. Investointien takaisinmaksuaika on yleisesti 1-3 vuotta kohteesta riippuen Energiasäästön tehokas toteuttaminen edellyttää tehtaan mukaan asiallisen energiakatselmuksen tekoa kulutuksen seurantaa ajantasaisella mittauksella Omassa toteutuksessaan he ovat päässeet laitoksen valaistuskulujen osalta n. 70 % alenemaan

32 Yritysten energiatehokkuus ja sen rooli kilpailukykytekijänä Nurmi yhtiöt Nummi- Pusula Paikallinen metallialan konserni Nurmi yhtiöt on merkittävä paikallinen toimija, jolla on yli 50 vuoden historia Nurmella energiatehokkuuteen oli kiinnitetty erityistä huomiota. Vuonna 2008 tehdyn energiakatselmuksen perusteella lämmityksessä siirryttiin polttoöljystä pellettilämmitykseen Teknisillä ratkaisuilla, kuten ovien avautumisen järjestelyillä ja lämmön talteenotolla, sekä ilmastoinnin ohjauksen tehostamisella saavutettiin merkittäviä säästöjä. CO2 Päästöt alentuivat n 40%. Määrä on n. -25 % Nummi- Pusulan teollisuuden CO2 päästöistä Kunnan edustajille annettiin palaute, että tervetuloa käymään. Kerromme mielellään mitä yritykselle kuuluu

33 Yritysten energiatehokkuus ja sen rooli kilpailukykytekijänä Aulis Lundell Oy Nummi- Pusula Lundell oy valmistaa teräksestä talonrakentamiseen tarvittavia teräsosia ja elementtejä ja uusimpana tuotteena pientaloja avaimet käteen periaatteella Yrityksen vahvuus on rakennettu energiatehokkuuden ja laajemminkin ekosysteemiin perustuvaksi Tuotteiden argumentit asiakkaille ovat energiatehokkuus, laatu ja luotettavuus toimituksissa Tuotteiden laatu perustuu aktiiviseen tuotekehitykseen ja innovatiivisiin uusiin ratkaisuihin Materiaalin säästö on yrityksen kilpailukyvyn kannalta erityisen tärkeätä Lundell oy:n tuotantotiloissa on hyödynnetty työstökoneiden lämpöä työtilojen lämmityslähteenä. Peruskomponentteja valmistavan tehtaan n. 400 m2 hallia lämmitetään vain koneiden hukkalämmöllä

34 Yritysten energiatehokkuus ja sen rooli kilpailukykytekijänä FN Steel Hanko Merkittävä energian kuluttaja on FN Steel. Sen masuuneissa tuotetaan energiaa kivihiilellä ja osin raskaalla polttoöljyllä Tehtaan kokonaispäästöt ovat n tn/a Meneillään olevilla teknisillä muutoksilla energiankäytön hyötysuhde paranee niin, että CO2 ekv päästöt pienenevät n tn Suunnitelmissa on tehtaan konvertteriprosessin uusiminen. Sitä kautta voitaisiin saada talteen n. 10MW:n teho. Sen merkitys olisi n MWh energiaa vuodessa ja päästöalenema n tn Lisäksi alueelle on suunniteltu 4-6 tuulivoimalaa

35 Yritysten energiatehokkuus ja sen rooli kilpailukykytekijänä Raaseborg Trä Yrityksen toiminta perustuu ideaan uusiutuvan energian tuotannosta Lappohjan alueen n. 4 km:n kaukolämpöverkko on esimerkki hajautetun kaukolämmön tuottamisesta ja jakelusta Ympäristönäkökulmat = vihreät arvot, paikallisuus= liiketoimintaa ja työpaikkoja (syntynyt yli 10) antavat perusteet kehittää toimintaa edelleen Puupohjainen bioenergia onkin selvästi nopeimmin käynnistynyt uusiutuvan energia tuotantomuoto alueella

36 Yritysten energiatehokkuus ja sen rooli kilpailukykytekijänä Raaseporin energia Oy Edellä kuvatun energiastrategian toteuttaminen aloitettiin Tammisaaresta ja sitä on sen jälkeen kokonaissuunnitelmaan perustuen laajennettu kaupungin muihin taajamiin Hake- tai pellettilämpölaitosten rakentamisen yhteydessä on rakennettu paikallisia kaukolämpöverkkoja sopiville käyttökohteille Tammisaaren laitoksen laajentamisen yhteydessä siellä toteutettiin lämmön ja sähkön CHP yhteistuotantolaitos investointi Muita alueita, joille on rakennettu tai tehty rakentamispäätös ovat Pohjan, Horsbäkin, Karjaan ja Fiskarsin hakelämpölaitokset ja Snappertuunan ja Billnäsin pellettilaitokset Tarvittava hake hankintaan mahdollisimman paljon lähialueelta n. 80 km:n sisältä. Toiminnan voi havaita tienvarsille sijoitettujen puuvarastojen määrästä Kustannustehokas! Ei korotuksia kaukolämmön hintaan

37 Hinku- laskelmat CO2 ekv päästöt

38 Muutoksen laskenta Miten saadaan tehtyjen toimenpiteiden merkitys esille? Yllä olevat luvut sisältävät tiedon kokonaisuudesta, mutta eivät anna kosketusta siihen, mitä on tapahtunut lähimpien vuosien aikana ja kertovat sitten trendeistä joskus myöhemmin. Tehtävää työtä ja sen merkitystä voidaan seurata laskemalla muutosta, jonka toimenpide saa aikaan tapauskohtaisesti ja rekisteröimällä tapahtumat esim. kumulatiivisesti kuntakohtaisesti. Muutoslaskentaan tulee sisällyttää myös päästöjä lisäävät ratkaisut

39 Kuntakohtaiset päästömuutokset toteutuneista ja toteutuksessa olevista ratkaisuista CO2 päästöt 2007/1000tn vähennykset 2015 muutos % Hanko ,8-7,5 Inkoo ,2-5,7 Karkkila 62 17,7-28,5 Lohja ,8 Nummi-Pusula 60 4,7-7,9 Raasepori ,3 (57,3) -51,8 (27,2) Yhteensä ,7-11,5 Arvio kustannusvaikutuksesta n. 15 milj. euroa (kirjoittajan oma arvio)

40 Hanko esimerkki muutoksen sisällöstä CO2 päästöt tn Teollisuus 65% Voimalaitokset 25% Muut 10% Muutokset uusiutuvaan ja säästöihin Hakkeen avulla Maalämpö ym FN Steel prosessin tehostaminen Mailman energiatehokkaimpien joukkoon 105 GWh/a n. 2 GWh/a n.176 GWh/a Koverharin 4 tuulivoimalaa (suunnitelma) n. 26 GWh/a Jätehuollon tehostus n. 2 GWh/a CO2 alenemassa muutosten jälkeen n tn = 7,5 %

41 Tuulivoima Suomessa Vuoden 2010 lopussa asennettu kapasiteetti 197 MW Sähköntuotanto 0,4 TWh Suomen tavoite 2020 mennessä 6 TWh tuulivoimalla tuotettua sähköä vuodessa Asennettu kapasiteetti MW Syöttötariffi Kesto 12 vuotta, ensimmäiset 3 vuotta 105,3 /MWh, seuraavat 9 vuotta 83,5 /MWh

42 Tämän päivän maa-aluehankinta Tuuliwatti Oy etsii nopeasti toteutettavia kohteita, jotka sisältävät noin 2-8 voimalaa (max 4 voimalan ryppäissä) luvitus suunnittelutarveratkaisulla verkon läheisyydessä maanomistus 1-3 omistajalla maa-alueita etsitään rannikolta ja rannikon läheisyydestä, mutta myös sisämaasta osin Konseptin aikataulutus: - alueen valinta: tuotantopotentiaalin ja rakentamisen arviointi - vuokrasopimukset: alueen varausmaksu, varsinainen vuokra, kun luvitus valmis - lupa-asioiden selvittäminen, luvitus - tuulisuuden mittaaminen - rakentaminen

43 Tuulivoimalat Tärkeä vaihe edessä Suomessa Tuulivoimaloiden määrällinen rakentaminen on vasta alkamassa Suomessa Tuulivoimayrittäjät korostavat kuntien aktiivisen mukanaolon tärkeyttä hankkeiden toteuttamisen mahdollistamiseksi sopiville paikoille Monet yritykset saattavat olla kiinnostuneita samasta alueesta. Tällöin ongelmien välttämiseksi on tärkeää olla selvät pelisäännöt siitä miten luvat tullaan antamaan Uusiutuvaa energiaa ja työtä Tarvitaan suunnittelija paikan ja rakenteiden suunnitteluun, turbiinivalmistaja, mastovalmistaja, sähköalan yritys, liittämään voimalat oleviin sähköverkkoihin ja niiden luvat, pystyttäjä ja projektin vastuullinen johtoyritys

44 Tuulivoimaloiden rakentamisen tilanne Länsi- Uudenmaan kunnissa Pisimmällä olevat suunnitelmat lienevät Inkoossa, Raaseporissa ja Hangossa. Lisäksi Raaseporin ja Perniön rajalle on tulossa maa-alueelle voimaloita. Suurin hanke on Inkoon- Raaseporin merialueelle suunniteltu 60 voimalan tuulivoimapuisto. Hankkeen mahdollinen toteuttaja on Suomen Merituuli Oy. Puisto sijaitsee n. 20 km etäisyydellä rannasta ja sille on tehty ympäristönvaikutusten arviointi 2010 Rakentamisajaksi on suunniteltu 2014 ja 2015 Energiantuotannoltaan määrä on merkittävä. Se vastaa n. 20 % Helsingin sähköntarpeesta Inkoon osalta se korvaisi hiilivoimalaa lukuun ottamatta muut kunnan päästöt ( 30 voimalaa)

45 Merituulivoimapuiston sijainti Inkoo- Raasepori

46 Energian kulutuksen alentaminen käytännön keinoja 1. energiansäästösopimukset Tavoite -9% 2016 mennessä Yksityiskohtainen suunnitelma ja seuranta Useilla sektoreilla omat Elinkeinoelämä, kunta-ala, maatalous, liikenne, kiinteistöt 2. energiatehokkuuden parantaminen rakentamisessa Eristys, lämmönlähteet, ilmastointi 3. Teollisuuden prosessien kehittäminen 4. Energian kulutuksen ajantasainen mittaaminen 5.Tuotteiden materiaalivalinnat ja käyttömäärät Laajemmin raportissa

47 Iso kuva (1) Aleen kokonaisuutta katsottaessa, uusiutuva energia on hyvässä kehitysvaiheessa Erityisesti tämä koskee metsäbioenergian hyödyntämistä. Suurimmat muutokset on saatu ja saadaan aikaan siirtymällä kaukolämmön tuotannossa hakkeen käyttöön ja laajentamalla tai perustamalla uusia taajainkohtaisia kaukolämpöverkkoja. Myös pellettiratkaisuja on toteutettu Muut uusiutuvat vaihtoehdot ovat kehitysvaiheessa Maalämpö kasvaa ja laajenee suurempiin kohteisiin Tuulivoima, hyviä paikkoja, investointeina suuria, etenemistä helpottaa, jos säännöt ovat selvät Aurinkoenergia vasta tulossa, tuotteet kehittyvät edelleen Jätehuolto, energiantuotanto mahdollinen, mallit kehittynevät edelleen

48 Iso kuva (2) Yritysten ja kuntien yhteistyön onnistuminen Yritystoiminnan ja kuntien yhteistyö ei ole energiatoimintoihin verrattuna vastaavassa vauhdissa Useat viime vuosikymmenen aikana tehdyt visiot ja arviot kehityksestä ovat jääneet toteutumatta Vahvoja teollisia klustereita ei ole syntynyt ja esim. ilmastoklusteriin kuuluvaa tuotantoa ei juuri ole toteutunut Alueelta näyttäisi puuttuvan selkeä kehittyvä PK- yritysten sektori 2008 alkaneen taantuman aiheuttamia muutoksia ei ole huomioitu reaalitoiminnassa. (dokumentoituja tietoja ei tullut esille)

49 Kommentteja 1. Kilpailukyky Alueen kilpailukyky on saanut parhaan edun energiapolitiikan muutoksista 2. Uuden liiketoiminnan kehittyminen ilmastoklusterin tuotantoon Ilmastonmuutoksen ja uusiutuvan energian tuomiin mahdollisuuksiin sen sijaan alueella ei ole metsäbioenergiaa lukuun ottamatta laajasti tartuttu 3. Osaamispalvelut elinkeinoelämälle tärkeitä Paljon uusia mahdollisuuksia, mutta ei osaamista riittävästi Tuotteiden ja toiminnan elinkaarilaskennan kautta voidaan selvittää ja arvioida yrityksen kilpailukykyä (esim. Neapo) 4. Toiminnan ympäristöarvot kiinnostavat Haastatellut yritykset olivat kiinnostuneita hiilijalanjäljen laskemisesta oman toimintansa ja tuotteittensa osalta

50 Vertailu: Energiankulutus ja CO2 päästöt Fixcel verrattuna vastaavaan betonirakenteeseen Laskenta tehty 116 m2:n asunnon runkorakenteeseen Energian kulutus CO2-päästöt [MJ] Erotus MJ =36,2% [kg] 8000 Erotus 9366 kg =57,4% Fixcel Betoni 0 Fixcel Betoni senior&sons oy

51 Nykytilanne: Ollaanko liikaa erillään? oppilaitokset kunnat tiedotus Energia-asiat palvelut ja osaaminen yritykset Energiasektorilla on vetovoimaa valtio ja viranomaiset senior&sons oy

52 Kunta Koordinoi kokonaisuutta Konsepti: kokonaisuus joka on toiminnallisesti yhdistetty Johtaminen, seuranta ja tiedotus avainasioita Prosessin toteuttajiksi kaikilta osapuolilta parhaat resurssit Kunta ja kuntalaiset Palvelujen Tuottajat Koulutus Energiatehokkuus -uusiutuva energia -alueelliset laitokset -energian säästö -materiaalin säästö -mittaukset Vihreä Ilmastoteknologian energia tuotteet -tuotekehitys -tutkimushankkeet -elinkaarilaskenta -kuntien tuki yrityks. Uusiutuva energia Investoinnit uusiutuviin -tuulivoima -maalämpö -aurinkoenergia -pelletti ym. Rakentaminen -kaavoitus -eristykset -Ilmastointi -energiaratkaisut Hankkeet Kehitysyhtiöt Tukimahdollisuuksihyödyntäm. Tutkimuslaitos yhteistyö Tiedotus Yritykset senior&sons oy Sitoutuminen kuntatasolla, yhteistyö laajemmin tarpeen mukaan

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Toimintasuunnitelma Tiivistelmä Reijo Laine Projektipäällikkö Senior & Sons Oy Pro HINKU- hanke Uusikaupunki Hankkeen avulla toteutetaan systemaattisesti vision

Lisätiedot

Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy

Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy Hinku-hankkeella on todellinen sosiaalinen tilaus! Näkyy kentällä! Kunnissa tapahtuu paljon ilmasto- ja cleantech-sektoreilla

Lisätiedot

Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki

Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöjohtamisseminaari - Kymenlaakson kuntien johdolle 10.3.2011 Merikeskus Vellamo Tornatorintie 99 48100 Kotka Kari Koski Kaupunginjohtaja 10.3.2011

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus seminaari Mustio 6.9.2011 Case HINKU- projekti Kari Koski Kaupunginjohtaja Uusikaupunki Kohti hiilineutraalia kuntaa Hankkeen

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Säätytalo 13.10.2010 10 1 Yhteistyöllä, rohkeudella ja luovuudella kohti hiilineutraalia kuntaa! Kari koski Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Hinku-hanke

Lisätiedot

Hinku hanke Uusikaupunki

Hinku hanke Uusikaupunki Hinku hanke Uusikaupunki UUSIKAUPUNKI VETOVOIMAISUUTTA KESTÄVISTÄ ILMASTORATKAISUISTA Kari Koski Uudenkaupungin kaupunki 1 4.5.2012 Perustietoja Uudestakaupungista 2011 Pinta ala ( km2) 1932 Väkiluku 2011

Lisätiedot

HIILINEUTRAALI UUSIKAUPUNKI 2020? Novida 14.4.2010. Reijo Laine Hankkeen projektipäällikkö Senior & Sons Oy. Tässä esityksessä

HIILINEUTRAALI UUSIKAUPUNKI 2020? Novida 14.4.2010. Reijo Laine Hankkeen projektipäällikkö Senior & Sons Oy. Tässä esityksessä HIILINEUTRAALI UUSIKAUPUNKI 2020? Novida 14.4.2010 Reijo Laine Hankkeen projektipäällikkö Senior & Sons Oy Tässä esityksessä 1. Hinku- hankkeen toiminnot prosessi 2. Päästöjen laskenta yrityksissä 3. Yrityskohtainen

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana. Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja

Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana. Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja 1 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (SYKE), HINKU-HANKE Aluksi mukana viisi pilottikuntaa,

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki

Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki Hinku- hankkeen taustat ja toimintasuunnitelma hankkeen jalkauttamisesta Uudessakaupungissa Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki Toimintasuunnitelma 8.12.2012 Reijo Laine Senior & Sons Oy Senior & Sons Oy 1

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki

Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Hinku-hankkeen esittely Kaupunginvaltuusto 25.10.2010 Kari Koski Kaupunginjohtaja 1 Kohti hiilineutraalia kuntaa Hankkeen kuvaus Hankeen tausta SYKKEEN pilottihanke, mukana viisi kuntaa Kuhmoinen, Mynämäki,

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOKSEN KÄSITTEET IHMISTEN TOIMINNASTA JOHTUVA ILMASTON LÄMPENEMINEN, JOTA AIHEUTTAA ILMAKEHÄN LISÄÄNTYVÄ KASVIHUONEKAASUPITOISUUS. KASVAVIA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

Lisätiedot

Hajautetun energiatuotannon edistäminen

Hajautetun energiatuotannon edistäminen Hajautetun energiatuotannon edistäminen TkT Juha Vanhanen Gaia Group Oy 29.2.2008 Esityksen sisältö 1. Hajautettu energiantuotanto Mitä on hajautettu energiantuotanto? Mahdollisuudet Haasteet 2. Hajautettu

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma en monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti työllistäen en kestävän energian ohjelma Hämeenlinna 30.11.2011 Kestävää energiaa Hämeestä - hanke Toteuttanut

Lisätiedot

KOHTI ILMASTONEUTRAALIA KUNTAA

KOHTI ILMASTONEUTRAALIA KUNTAA LÖYDÄ POLKUSI KOHTI ILMASTONEUTRAALIA KUNTAA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Polku kohti ilmastoystävällistä kuntaa Jokaisen kunnan polku kohti ilmastovastuullisempaa tulevaisuutta on erilainen. Kunnan

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Hinku- hanke. Uudenkaupungin kaupunki Kaupunginhallitus 11.3.2013

Hinku- hanke. Uudenkaupungin kaupunki Kaupunginhallitus 11.3.2013 Hinku- hanke Uudenkaupungin kaupunki Kaupunginhallitus 11.3.2013 Hinku- hankkeen taustat EU:n ja kansalliset hyväksytyt päästötavoitteet Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 20% vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä

Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä Hinku-kunta esimerkkejä Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä 23.11.2017 Hinku-kriteerit Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinkukriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017 Johanna Kentala-Lehtonen, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus

Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus Toteutetut lämpöpumppuinvestoinnit Suomessa 5 200 2000 TWh uusiutuvaa energiaa vuodessa M parempi vaihtotase vuodessa suomalaiselle työtä joka vuosi 400 >10 >1 M

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9. Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.2011 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat edelläkävijöinä

Lisätiedot

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010 Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta Ville Niinistö 17.5.2010 Ilmastonmuutoksen uhat Jo tähänastinen lämpeneminen on aiheuttanut lukuisia muutoksia

Lisätiedot

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Selvityksessä kartoitettiin energiatehokkuuden

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Terhi Harjulehto 1.12.29 Elomatic-esittely Katselmustoiminnan tausta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sievin kunta Energiantuotannon ja -käytön

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille Jouni Punnonen ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET OVAT ERINOMAINEN KEINO EDISTÄÄ ELINKEINOELÄMÄN ENERGIATEHOKKUUTTA 2 Teollisuuden energiansäästösopimus

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSESTA KÄYTÄNNÖN TOIMIIN

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSESTA KÄYTÄNNÖN TOIMIIN UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSESTA KÄYTÄNNÖN TOIMIIN Kuntien energiatehokkuuden työkalut, Oulu 24.2.2010 Paavo Hankonen, Sievin kunta Terhi Harjulehto, Elomatic SISÄLTÖ Katselmustoiminta ja uusiutuvan

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Hankkeen eteneminen & hankekunnille tehdyn kyselyn tuloksia

Hankkeen eteneminen & hankekunnille tehdyn kyselyn tuloksia Hankkeen eteneminen & hankekunnille tehdyn kyselyn tuloksia Anu Kerkkänen, Kuntaliiton ilmastohankkeen kolmas teemaseminaari: Ilmastonäkökulma energiantuotantoon Helsinki, Kuntatalo 24.11.2010 Mikä ilmastohanke?

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 1 TUULIVOIMAA KAJAANIIN Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 UPM Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista

Lisätiedot

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien ilmastoaktivointia Kuntien ilmastokonferenssit 1997, 2000, 2005 ja 2008; seuraava 5.-6.5.

Lisätiedot

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti.

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti. Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen Pori Energia kestävän kehityksen linjoilla ARVOT VISIO TOIMINTA-AJATUS Teemme työtä vastuullisesti, yhdessä toimien, asiakasta, työtä ja toisiamme arvostaen

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA TEM29020801 UUSIUTUVA ENERGIA ENERGIANSÄÄSTÖ ENERGIATEHOKKUUS MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA OLAVI TIKKA HKR- RAKENNUTTAJA HELSINGIN KAUPUNKI TEM29020808 YLEISESTI HUONOSTI

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma

Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma Toni Lustila Kaavoitus 22.9.2016 toni.lustila@vaasa.fi Tässä esityksessä: Energia- ja ilmasto-ohjelma yleisesti Ohjelman tavoitteet ja vaikutukset Aikaansaannoksia

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030 Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030 Jukka Leskelä Energiateollisuus ry SESKOn kevätseminaari 2013 20.3.2013, Helsinki 1 Kannattavuus? Kilpailukykyisesti Kokonaisedullisimmin Tuottajan

Lisätiedot

Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki

Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Hinku-hankkeen esittely Ympäristöjohtamisseminaari - Kymenlaakson kuntien johdolle - 10.3.2011 Merikeskus Vellamo Tornatorintie 99 48100 Kotka Kari Koski Kaupunginjohtaja 1 Hinku-hankkeen esittely 2 Hinku-hankkeen

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050 Vision toteutumisen edellytyksiä: Johdonmukainen ja pitkäjänteinen energiapolitiikka Ilmastovaikutus ohjauksen ja toimintojen perustana Päästöillä maailmanlaajuinen hinta, joka kohdistuu kaikkiin päästöjä

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi Uusiutuvan energian kuntakatselmointi Asko Ojaniemi Katselmoinnin sisältö Perustiedot Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila Uusiutuvat energialähteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset Seuranta

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy Johanna Haverinen Keravan Energia on energiakonserni Keravan Energia -yhtiöt Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Hiilineutraalit kunnat

Hiilineutraalit kunnat Hiilineutraalit kunnat Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere Hiilineutraalit kunnat (Hinku) hanke hanke lähtenyt liikkeelle 7 yritysjohtajan ja Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050

STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Maatuulivoima kannattaa Euroopassa vuonna 2020 Valtiot maksoivat tukea uusiutuvalle energialle v. 2010 66 miljardia dollaria

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis Oy ILMASTOSTRATEGIAN

Lisätiedot

Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma

Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma Johtaja Jorma Tolonen Metsäkeskus Kainuu Projektipäällikkö Cemis-Oulu Sivu 1 9.12.2011 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma

Lisätiedot

Energiatuki Kati Veijonen

Energiatuki Kati Veijonen Energiatuki 2017 Kati Veijonen Energiatukea Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka: 1) lisäävät uusiutuvien energialähteiden

Lisätiedot

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011 TUULIVOIMATUET Urpo Hassinen 10.6.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN VELVOITEPAKETTI EU edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä Energian loppukulutus

Lisätiedot

HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA. Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri

HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA. Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri 29.11.2017 HELENIN LÄHTÖKOHDAT HELSINGIN VUODEN 2030 JA 2035 TAVOITTEISIIN Helsinki tulee saavuttamaan

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

SUUPOHJA ENERGIAOMAVARAISEKSI

SUUPOHJA ENERGIAOMAVARAISEKSI SUUPOHJA ENERGIAOMAVARAISEKSI Kauhajoen seudun KOKO-ohjelma Energiaomavarainen seutu ja kestävä kehitys Energiateemaryhmä/eam. Ilppo Karesola, SEK Pottujätteestä euroja-hanke 2004-2006 Suupohjan Perunalaakso

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot