Hinku- hanke. Uudenkaupungin kaupunki Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hinku- hanke. Uudenkaupungin kaupunki Kaupunginhallitus 11.3.2013"

Transkriptio

1 Hinku- hanke Uudenkaupungin kaupunki Kaupunginhallitus

2 Hinku- hankkeen taustat EU:n ja kansalliset hyväksytyt päästötavoitteet Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 20% vuoteen 2020 mennessä ( 1990) Tavoite % (ei ole vahvistettu) Uusiutuvien energialähteiden osuus vuoteen 2020 mennessä Suomi: 28,5% -> 38 % Energiatehokkuuden parantaminen Vähennys 20% vuoteen 2020 ( ohjeellinen)

3 Tausta: Tehdään mahdoton mahdolliseksi! HINKU-hanke käynnistyi vuonna 2008 yritysjohtajien ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) aloitteesta Rahoittajat: Tekes Yrityskumppanit Kunnat Suomen ympäristökeskus Hankkeen vaiheet: 1. vaihe: lokakuu 2008 kesä vaihe: kesä 2010 joulukuu 2012 SYKE koordinaattori Jatkamisesta tehty päätös Hankkeella ei selvää päättymisajankohtaa Hinku-johtoryhmä koolla 8/2011

4 Hinku- hankkeen tavoitteet Lisää hankeen taustasta: SYKKEEN pilottihanke, mukana viisi kuntaa ( + kumppanuuskuntia 6) Kuhmoinen, Mynämäki, Padasjoki, Parikkala ja Uusikaupunki 2013 mukana lisäksi 7 varsinaista ja 6 kumppanuuskuntaa +1 haluaisi liittyä Hankkeen tavoitteet Viedään kuntaa kohti hiilineutraalia tilaa Hankkeella tavallista laajempi kattavuus Kunnan toimialojen lisäksi mukana laajempi kokonaisuus Tavoitteena on aktivoida hankkeen kohderyhmät, kuntalaiset, elinkeinot ja yritykset sekä kunnan eri toimialat toteuttamaan käytännössä kasvihuonepäästöjä vähentäviä toimenpiteitä

5 Hinku- kriteerit kunnille Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat edelläkävijöinä ja laboratorioina kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi -80 % % 2016 mennessä

6 Hinku- kriteerit kunnille Kunta nimeää hinku-työryhmään kuuluvat kunnan toimihenkilöt Kunta nimeää yhteyshenkilön Sykkeen organisaation kanssa Kunta tekee kirjallisen suunnitelman asioista joiden kautta päästöalenemaa toteutetaan Suunnitelma sisältää aikatauluja mahdollisuuksien mukaan Kehitys- ja yritysasioiden osuus on tärkeä Suunnitelma käsitellään kunnan päättävissä elimissä jotka vahvistavat tavoitteen osallistumispäätöksellä. Mukaantulo vahvistetaan Sykkeen vetämässä johtoryhmässä

7 Taustaa toimintasuunnitelmalle Toimenpiteiden suuret linjat Energiatehokkuuden parantaminen ja energian säästäminen Osaksi eri toimijoiden strategiaa Pitkäjänteisyys = taloudellista hyötyä Uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiatuotanto Hyödynnetään kestävästi paikallisia luonnonvaroja Parannetaan paikallista työllisyyttä Materiaalitehokkuuden parantaminen ja kunnan hiilinielujen ylläpito 7

8 Uusikaupunki lähti mukaan Hinku- hankkeeseen 2008 Motiivina Uutta energiaa 2016 vision toteuttaminen= edelläkävijyys, yritysten ja kunnan kilpailuetu, mahdolliset työllisyysvaikutukset ja imagon parantaminen Kaupungin näkökulmasta asiaa katsottu laajemmin, sisältyy strategiaan Tiivistyy energiatehokkuuteen, kilpailukyvyn parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen Ilmasto- ja energia-asioissa tavoitteellisia ja aktiivisia esimerkkikaupunkeja ovat tänään mm. Helsinki, Lahti, Kuopio, Tampere, Turku, Espoo Lohja, Raasepori ja Oulu 8

9

10 Pro HINKU- hanke Uusikaupunki Hankkeen avulla toteutetaan systemaattisesti kaupungin vision ympäristötavoitetta Kaupungin tavoitteena on CO2 päästöjen alentaminen jopa 85 % vuoteen 2020 mennessä. Toimia ilmastosektorilla eturivin Kuntana Suomessa k o n s e p t i HINKU-HANKE Uusikaupunki Panostuksia uusiutuvan energian ratkaisuihin ja energian säästöön, sekä Ilmastosektorin teknologiaan Ja vaikuttaa siten kilpailukykyyn 1. Kaupungin toiminta 2. Yritysten toiminta 3. Asukkaat 4. Vapaa-ajan asukkaat 5. Maatalous ja Muut toimet Työn tuloksia seurataan mittaamalla tapauskohtaisesti saavutettuja säästöjä päästöjen määrässä kaikissa yllä olevissa kohteissa Uudenkaupungin kaupunki Senior & Sons Oy

11 Uusikaupunki Päästöjen muutos CO 2 ekv päästöt t (ilman yaraa) Uudenkaupungin kaupunki Senior & Sons Oy

12 Mistä jatkossa merkittävimmät CO2 muutokset? Suunnitteilla/ toteutuksessa Suuri CHP bioenergialaitos Aluelämpölaitos Kalanti Sybimarin sisäisen kierron konsepti Tuulivoimalat Pienempiä kohteita lukuisia

13 Esimerkkejä hinku- painopisteistä Hankkeen toimesta Nettikysely asukkailta Nettisivujen rakentaminen ja ylläpito Vapaa-ajan asukkaitten kyselyn toteuttaminen Tehty aineistoja ja aiheen kilpailuihin, saatu palkintoja Uusikaupunki esillä lukuisissa tilaisuuksissa Lehdistössä yli 200 kertaa Tehty laskelmat CO2 vaikutuksista kunnan alueella Ympäristökeskuksen antamat Kuukauden HINKU- teko palkinnot ovat saaneet Ruukki Uki,, Routin tila, kaupungin tekninen toimi ja As.oy Santtiorannan vedenkulutuksen mittausten toteuttamisesta valtakunnalliset Hinku- yhteistyöyritykset Oras Oy ja Basen Oy Tilanne tänään Yhteydenottoja asukkailta, taloyhtiöiltä ja yrityksiltä CO2 laskelmiin tietoja Ukin Hinku- hankkeen esittelypyyntöjä mm. eduskunnan ympäristövaliokunta ja useita kuntia ja myös järjestöjä.

14 Uusikaupunki Hinku- hanke 2013 suunnitelma Hankkeen jatkamisen painopisteet ja tavoitteet Kunnan roolin vahvana toimijana pitäminen Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Oma energiatehokkuus ja uudistuminen Rakentamisen energiatehokkuus ja laatu Kilpailukyvyn edistäminen ilmastosektorin tuotteissa ja laajemmin elinkeinopolitiikassa Energiaratkaisut Materiaalitehokkuus imago

15 Tutkimus laitos yhteistyö K i l p a i l u k y k y Palvelun tuottajat Hinku- hanke elinkeinopolitiikan välineenä Kunta, kuntalaiset ja yritykset Vahvistettuun strategiaan perustuva sitoutuminen Rakentaminen -kaavoitus -energiaratkaisut -yritysten alueet -rakentamisen laatu Aktiivinen elinkeinopolitiikka Uusiutuva energia -investointipolitiikka -maa- ja ilmalämpö -tuulivoima ja aurinko Energiatehokkuus -uusiutuva energia -alueelliset ja paikalliset laitokset -energian säästö -materiaalin säästö Ilmastoteknologian tuotteet Tuotekehitys Tutkimushankkeet -elinkaarilaskenta -kuntien aktiivinen tuki Paikallisten klusterien edistäminen Sitoutuminen kuntatasolla Yhteistyö valtakunnallinen Senior & Sons Oy Yritys yhteistyö Valtakun nallinen Ammatilli nen koulutus k u s t a n n u k s e t

16 Hanketoiminta vahvistamaan kehitystä Uusikaupunki Hinku- hanke 2013 suunnitelma Aktiivinen Tekes ym. hankkeiden tavoittelu Valtakunnallinen Hinku- yrityshanke on työn alla Koskee energia- ja cleantech PK yrityksiä Tavoite saada aikaan: Asiantuntija- apua Tehokkuutta esim. lupakysymyksissä Rahoitusapua kehittämiseen Yhteistyötä ja parantaa paikallista tarjontaa alan investointeihin Toteutus Hinku- hankkeen rinnalla erillisellä raportoinnilla Toteutus yhteistyössä Ukipolisin ja Novidan kanssa Myös muita hankkeita mahdollista tavoitella.

17 Hinku- Uusikaupunki Työn organisointi SYKE, Kaupunki, Ukipolis, Novida Johtaja Jyri Seppälä Valtakunnallinen Hinku-Forum Kuntien johtajat Atso Vainio Hinku- tiedotus RL/ Ukin vastaava osastoittain Vakka- TV? Hinku- Ohjausryhmä Leena ArvelaHellen Mika Raula, Reijo Laine, Novidan ja Ukipolisin edustaja (Atso Vainio) Yleiskoordinaattori Ja raportointi Reijo Laine Senior & Sons Oy Hinku-tukiryhmä SYKE Proj. Pääl. Jyrki Tenhunen Kaupungin toimet Rak. + energia Mika Raula, Rami Arola, Ympäristösihteeri Muut osastot RL Yritykset Leena Arvela- Hellen Reijo Laine Novidan ja Ukipolisin edustaja Asukkaat ja vapaa- ajan asukkaat Leena Arvela- Hellen +Tiedotus Maatalous RL/ laskenta Maataloussiht.

18 Uusikaupunki Hinku- hanke 2013 suunnitelma Yksityiskohtainen suunnitelmarunko (liite) Tiivistelmä suunnitelmasta ( seuraava sivu) Työn toteuttaminen Suunnittelukokoukset 2 kk:n välein Toteuttavista asioista sopiminen Kustannusten määrittely etukäteen Tiedotussuunnitelman teko Lehdistö ja muut yleiset Kaupungin nettisivujen ylläpito

19 Hinku- hankkeen suunnitelmat 2013 yhteenveto 2013 Maalis- kesäkuu Heinä- syyskuu Loka- Joulukuu Hanke- ja tiedotussuunnitelma 2013 Ohjelman viimeistely ja hyväksyminen + tiedotus Syksyn ohjelman vahvistaminen ja tiedotus- Suunnitelman teko Hinku- tulosten Arviointia ja jatkon suunnittelu Kaupungin toimialakohtaiset suunnitelmat Toimintokohtaiset ohjelmat päivitys vienti nettisivuille Investointien ja korjauskohteiden suunnittelua+co2+ tal Kehityssuunnitelm. Liittäminen vuoden 2014 budjettiin Yritysten toimenpiteet ja yhteistyö Klusterihankeen Valmistelu ja yritysneuvottelut Yritystilaisuudet 2013 Tekes tilaisuudet ja uusiutuvan en. Näytt. Jatkuu ed.kk.+ volyy-mit ja päästölaskenta 2013 Asukkaiden+ kes.a energiakäytön edistäminen Energiapäivät Yhdessä yritykset Ukipolis ja Novida Uusiutuvan energian tekniikan esittelyä ja paikallisen tarjonnan tied. Tulosten esittely tiedotusvälineiden kautta Kesäasukkaiden energiaratkaisut Tehtyjen ratkaisujen kartoitus (rak. vir.) Kyselyn tul. hyöd. Paikalisen tarjonnan Konseptin kokoaminen ja tiedottaminen Hinku- asia esillä jokaisessa postituskerrassa Maatalous Yhteistyö tuottajajärjestön kanssa, kartoitus Uusiutuvan energian käytön esimerkkikohteiden CO2 lask. Kehit. Mittarit tuotannon päästöt/ tuotteet paikallisuusarvoksi Etanolitehdas Erillinen osa! Hankeen merkityksen ja riskien analyysi Hankesuunnittelua osakasneuvotteluja Jatkuu

20 Miten lisätä vetovoimaisuutta ja parantaa imagoa Hankkeen toteutuminen 2012 aikana Tiedotus Uudenkaupungin hanke on ollut esillä lyhyesti TV:ssä ja radiossa. Useita kertoja valtakunnallisissa lehdissä ja lähes viikoittain paikallislehdissä Paikallis TV on esitellyt kevään aikana useita Hinku- ajankohtaisteemoja Hanke on ollut aiheena mm. omakotiyhdistyksen energiailloissa Kaupungin toimialat ja oppilaitokset ovat tehneet omat asiaa edistävät ohjelmansa. Ne ovat luettavissa nettisivuilla. Vapaa-ajan asukkaille on hankkeesta tiedotettu kyselyillä ja kirjeillä sekä raportoimalla tuloksista Koko vuoden ajan on Hinku- sivustojen sisältöä uudistettu ajankohtaisilla tapahtumilla. Ympäristökeskuksen antamat Kuukauden HINKU- teko palkinnot ovat saaneet Ruukki Uusikaupunki ja As.oy Santtiorannan vedenkulutuksen mittausten toteuttamisesta valtakunnalliset Hinku- yhteistyöyritykset Oras Oy ja Basen Oy, Routin tila, Kaupungin tekninen toimi

21 Uudenkaupungin Hinku- hankkeen prosessi 2008 > Jätehuolto ja kierrätys Kuntalaiset Kesäasukkaat Asuminen Maatalous Puun käytön edistäminen Ukipolis energiaja yritysneuvonta S&S Tilaisuudet Seminaarit Yritykset ( kpl) SYKE Valtakunnallinen media Kuntatiedotus Muutosgeneraattorit Kaupungin elinkeinopolitiikka Novida Ammatti- ja asiantuntijalehdet Verkkohaastattelu Energiatehokkuusmittaukset Tiedotus Hinku-hanke Aluelehdistö Investoinnit uusiutuvaan energiaan Liikenne Kaupungin toimialat Pyöräily (14 yhdyshenkilöä) Kaupungin nettisivut Suunnittelu, johtaminen, laskenta ja seuranta Paikallislehdet Ugin kaupunki Reijo Laine SYKE Vakka-TV Uusi yritystoiminta Uudet tuotteet Uudenkaupungin kaupunki Senior & Sons Oy Energiansäästö Koulut Tapahtumat Ammattiopisto Novida Hanketoiminta Valtakunnalliset yritykset (35 kpl) Ruoka Korjausrakentaminen Uudisrakentaminen

Asikkala ja HINKU Asikkala 20.5.2013. Olli-Pekka Pietiläinen ja Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus SYKE

Asikkala ja HINKU Asikkala 20.5.2013. Olli-Pekka Pietiläinen ja Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus SYKE Asikkala ja HINKU Asikkala 20.5.2013 Olli-Pekka Pietiläinen ja Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus SYKE Mikä HINKU? HINKU yleisesti HINKU-foorumi Asikkalan khk-päästöt Käytännön esimerkkejä HINKU-kunnista

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

Energiasanomat 6/5.4.2011

Energiasanomat 6/5.4.2011 SISÄLTÖ SÄHKÖMARKKINAT - NorGer-kaapeli Saksan ja Norjan välille 2015 VERKOSTO - Tuntimittauskoulutuksessa tärkeää asiaa kaikille Energiasanomat 6/5.4.2011 KAUKOLÄMPÖ - Kansallinen energiapolitiikka jarruttaa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat 2 2010 SISÄLLYS PÄÄKIRJOITUS 3 Pääkirjoitus 4 LIVE liikkeelle AJASSA 6 Luonnonvaroista strategisesti 7 Energiaklinikka Kuopion asuntomessuilla Uusia tuotteita energiamerkinnän piiriin Eroon ruokahävikistä

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3.

ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3. ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3.2010 TAUSTAA Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittämishankkeen

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot