KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 Sivu 19 (38) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 Sivu 19 (38) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 Sivu 19 (38) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone JÄSENET VARAJÄSENET Kuusinen Katja, pj. x Kaartinen Katariina - Mehto Antti, vpj. x Rossi Esa - Jämsen Reijo x Pakarinen Teemu - Minkkinen Mirja x Valkonen Olavi - Oittinen Heikki - Väisänen Simo x Suokivi Raija x Huikari Riitta - Vainio Merja x Minkkinen Päivi - Valtuuston pj. Karhunen Pekka x Valtuuston I vpj. Laaksonen Vappu x Valtuuston II vpj. Pynnönen Pekka x MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Levänen Kari, kunnanjohtaja, esittelijä Hyppönen Jouko, kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä Mikkonen Pekka, sijoitusjohtaja, SEB Gyllenberg Asset Management Ab, paikalla kello ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Katja Kuusinen Jouko Hyppönen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Kunnanhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallitus valitsi aakkosjärjestyksen mukaisesti Antti Mehdon ja Reijo Jämsenin. Tarkastusaika Konnevedellä Antti Mehto Reijo Jämsen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Konneveden kunnantalossa kello 9-15 Virka-asema Allekirjoitus Jouko Hyppönen

2 Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNNAN SIJOITUKSET GYLLENBERGISSÄ Ennen varsinaisen kokouksen alkua kello sijoitusjohtaja Pekka Mikkonen SEB Gyllenberg Asset Management Ab:stä kertoi Konneveden kunnan sijoituksista Gyllenbergissä.

3 Kunnanhallitus JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN YHTEINEN REITTI II HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN Kh ESR-rahoitteinen Yhteinen Reitti hanke alkoi Hankkeelle on nimettävä hankesuunnitelman mukainen ohjausryhmä, jossa edustettuina ovat osallistujat ja yhteistyötahot. Ohjausryhmän tehtävänä on toiminnan sisällöllinen suuntaaminen, projektipäällikön työn tukeminen sekä hankkeen toiminnan seuranta. Ohjausryhmä koordinoi tiedonkulkua sidosryhmien ja hankkeen välillä. Ohjausryhmässä on edustus Laukaan kunnan terveystoimesta, sosiaalitoimesta ja henkilöstöhallinnosta. Ohjausryhmään kuuluvat myös Laukaan kunnan vapaa-aikatoimenjohtaja, Vattipajan päällikkö ja projektityöntekijä. Lisäksi ohjausryhmässä ovat edustettuina Jyväskylän työvoima- ja elinkeinotoimisto, Äänekosken työvoima- ja elinkeinotoimisto, Laukaan Yrittäjät ja Konneveden kunta. Laukaan kunnanhallitus on nimennyt ohjausryhmään oman edustajansa. Kunnanhallitus päättää nimetä Yhteinen Reitti hankkeen ohjausryhmään Konneveden kunnan edustajaksi Jouko Hyppösen ja hänen varaedustajakseen Osmo Mäkäräisen. Kh. 17 Kunnanhallitus päättää nimetä Yhteinen Reitti II hankkeen ohjausryhmään Konneveden kunnan edustajaksi Jouko Hyppösen ja hänen varaedustajakseen Osmo Mäkäräisen.

4 Kunnanhallitus JÄSENTEN VALITSEMINEN VAALILAUTAKUNTAAN JA VAALITOIMIKUNTAAN VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN JA VAALIEN ULKOMAINONTA Kh. 18 Eduskuntavaalit toimitetaan Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) siihen tehtyine muutoksineen. Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta. Äänestysalueen vaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalitoimikuntaan kuuluu kolme jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Myös vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Poliittista edustavuutta tulee tarkastella erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Valinnassa on otettava huomioon myös tasa-arvolain vaatimus 40 %:n sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Tasa-arvolain 4 a :n 1 momentin (232/2005) mukaan sekä naisia että miehiä tulee olla kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Suomen Kuntaliitto suosittelee, että eduskuntavaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Koko Konneveden kunnan alue muodostaa yhden äänestysalueen (Konneveden äänestysalue).

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus valitsi seuraavat jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan vuoden 2009 europarlamenttivaaleja varten: vaalilautakunta varsinaiset jäsenet Eila Ritvanen, pj. Ilkka Liimatainen, vpj. Anja Kaikuranta Pirkko Hammar Einar Lauro varajäsenet kutsumajärjestyksessä Tuomo Mehto Päivi Minkkinen Olavi Valkonen Ritva Sihvonen Kyösti Kytöjoki Antti Marjanen Veikko Poikolainen Ritva Jokelainen Ritva Vesterinen Pauli Kämppi vaalitoimikunta varsinaiset jäsenet Taimi Pakarinen, pj. Pentti Minkkinen, vpj. Tuomo Puttonen varajäsenet kutsumajärjestyksessä Eeva Salonen Erkki Kuukkanen Erkki Jokelainen. Kunnanhallitus valitsee jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan vuoden 2011 eduskuntavaaleja varten. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vaalien ulkomainonta aloitetaan Konnevedellä Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Ulkomainonnasta kunnassa vastaa keskusvaalilautakunnan sihteeri.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus valitsi seuraavat jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan vuoden 2011 eduskuntavaaleja varten: vaalilautakunta varsinaiset jäsenet Eila Ritvanen, pj. Olavi Valkonen, vpj. Anja Kaikuranta Pirkko Hammar Einar Lauro varajäsenet kutsumajärjestyksessä Tuomo Mehto Päivi Minkkinen Veli-Pekka Poikolainen Ritva Sihvonen Kyösti Kytöjoki Antti Marjanen Veikko Poikolainen Ritva Jokelainen Ritva Vesterinen Pauli Kämppi vaalitoimikunta varsinaiset jäsenet Taimi Pakarinen, pj. Pentti Minkkinen, vpj. Tuomo Puttonen varajäsenet kutsumajärjestyksessä Eeva Salonen Erkki Kuukkanen Erkki Jokelainen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että vaalien ulkomainonta aloitetaan Konnevedellä Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Ulkomainonnasta kunnassa vastaa keskusvaalilautakunnan sihteeri.

7 Kunnanhallitus HYTÖLÄ-PUKARA VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE MYÖNNETYN TAKAUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN Khall Keski-suomen ympäristökeskus on ilmoittanut Hytölä-Pukara vesiosuuskunnalle, että sille myönnetään markan korkotukilaina, kuitenkin enintään 55 % hyväksyttävistä kohteen todellisista kustannuksista käytettäväksi Ilomäen alueen vesijohtojen rakentamiseen. Korkotukilainan myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristökeskukselle toimitetaan mennessä luottolaitoksen ilmoitus lainan myöntämisestä. Vesiosuuskunnan hallitus päätti kokouksessaan ottaa Meritalta markan lainan, jonka korko on Meritan prime-korko + 0,60 %. Tällä hetkellä Meritan prime-korko on 3,40 % ja lukien 3,00 %. Tämän korkotukilainan laina-aika on 15 vuotta. Lisäksi hallitus päätti ottaa rakennusvaiheen kulujen kattamiseksi markan pankkilainan Konneveden Osuuspankista. Tämän lainan korko on Osuuspankin prime-korko + 0,60 %. Osuuspankin primekorko on tällä hetkellä 3,60 %. Samalla Hytölä-Pukara vesiosuuskunnan hallitus päätti hakea edellä mainituille lainoille Konneveden kunnan takauksen. Kunnansihteerin ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Konneveden kunta myöntää kunnan takauksen edellä mainituille Hytölä-Pukara vesiosuuskunnan lainoille Pekka Karhunen, Pekka Pynnönen ja Kari Levänen ilmoittivat, että he ovat esteellisiä osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. He poistuivat kokoushuoneesta kello ryhdyttäessä käsittelemään tätä asiaa. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Jouko Salonen.

8 Kunnanhallitus Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Pekka Karhunen, Pekka Pynnönen ja Kari Levänen palasivat kokoushuoneeseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen kello Valt Kunnanhallituksen ehdotus Kunnanhallitus esittää, että Konneveden kunta myöntää kunnan takauksen edellä mainituille Hytölä-Pukara vesiosuuskunnan lainoille. Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Pekka Karhunen, Pekka Pynnönen, Pentti Pakarinen ja Kari Levänen ilmoittivat, että he ovat esteellisiä osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. He poistuivat yleisölehterille tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Tarja Kytölä. Kh. 19 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto jatkaa esittelyosassa mainitulle, Nordeasta otetulle lainalle myöntämänsä takauksen voimassaoloa.

9 Kunnanhallitus KONNEVEDEN VUOKRA-ASUNNOT OY:N LAINALLE MYÖNNETYN TAKAUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN Khall Konneveden Vuokra-asunnot Oy on käynnistänyt rivitalohankkeen, jonka tarkoituksena on rakentaa uusi vuokrarivitalo kunnalta ostetulle Suomela-nimiselle tilalle. Yhtiö on pyytänyt ja saanut lainatarjoukset Handelsbankenilta, Konneveden Osuuspankilta, Kuntarahoitus Oy:ltä, Kuntien Asuntoluotto Oyj:ltä, Kuntien eläkevakuutukselta ja Merita Pankki Oyj:ltä. Yhtiö on päättänyt hyväksyä Merita Pankki Oyj:n tekemän tarjouksen. Lainan pääoma on markkaa ja korko kuuden kuukauden euriborkorko lisättynä 0,2 prosenttiyksikön korkomarginaalilla. Laina-aika on 30 vuotta ja lyhennystapa annuiteetti. Lainasta ei mene toimitusmaksuja eikä muita nostokuluja. Konneveden Vuokra-asunnot Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää lainalle Konneveden kunnan takauksen. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Konneveden kunnan takauksen esittelyosassa mainitulle lainalle Pekka Karhunen ja Tarja Kytölä ilmoittivat olevansa esteellisiä osallistumaan tämän asian käsittelyyn. He poistuivat kokoushuoneesta kello ryhdyttäessä käsittelemään tätä asiaa Pekka Karhunen ja Tarja Kytölä palasivat kokoushuoneeseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen kello Valt Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto päättää myöntää Konneveden kunnan takauksen esittelyosassa mainitulle lainalle.

10 Kunnanhallitus Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti Pekka Karhunen ja Tarja Kytölä ilmoittivat olevansa esteellisiä osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. He poistuivat yleisölehterille tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Kyösti Kytöjoki. Kh. 20 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto jatkaa esittelyosassa mainitulle lainalle myöntämänsä takauksen voimassaoloa Pekka Karhunen ja Reijo Jämsen ilmoittivat olevansa esteellisiä osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. He poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

11 Kunnanhallitus TANKOLAMMIN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LAINALLE MYÖNNETYN TAKAUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN Khall Tankolammin vesihuolto-osuuskunta hakee Konneveden kunnan takausta markan vesihuoltolainalle, jonka osuuskunta ottaa Merita Pankista. Luottomuoto on tasalyhenteinen velkakirjalaina ja luottoaika vuotta. Lainan korko on joko kiinteä tai vaihtuvakorkoinen. Kiinteäkorkoisessa lainassa korko on 5,56-6,04 %. Vaihtuvakorkoisessa lainassa korko on joko Meritan prime-korko tai euribor-korko lisättynä 0,20 prosenttiyksikön marginaalilla. Lainalla vesihuolto-osuuskunta lunastaa vuosina 1999 ja 2000 rakennetun Tankolammin vesihuoltoverkoston kunnalta itselleen. Verkoston rakentamisesta vastasi Keski-Suomen ympäristökeskus ja materiaalikuluista Konneveden kunta. Kunnan osuus verkoston rakentamiskustannuksista ilman arvonlisäveroa oli noin markkaa. Valtuuston päätöksen mukaan kunta avustaa vesiosuuskuntien hankkeita 20 %:lla investoinnin verottomasta nettosummasta, mistä on vähennetty EU-rahoitus ja siihen liittyvän kansallisen vastinrahan osuus. Tankolammin vesihuolto-hankkeessa kunnan avustus on siten noin markkaa, jolloin osuuskunnan osuudeksi jää noin markkaa. Koska kunta myy vesihuoltoverkoston osuuskunnalle arvonlisäverollisena, on osuuskunnan lainantarve noin markkaa. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Konneveden kunnan takauksen esittelyosassa mainitulle lainalle. Valt Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto päättää myöntää Konneveden kunnan takauksen esittelyosassa mainitulle lainalle.

12 Kunnanhallitus Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti Pentti Pakarinen ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hän poistui yleisölehterille tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kh. 21 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto jatkaa esittelyosassa mainitulle lainalle myöntämänsä takauksen voimassaoloa.

13 Kunnanhallitus KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE Kh. 22 Esityslistan liitteet 1 ja 2 Keskustan valtuustoryhmän aloite ja kunnanjohtajan asettaman työryhmän kannanotto ovat esityslistan liitteinä. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee kunnanjohtajan asettaman työryhmän kannanoton tietoonsa saatetuksi.

14 Kunnanhallitus MÄÄRÄALAN MYYMINEN HENRI JÄNTILLE JA SIRKKU VATANEN-JÄNTILLE Kh. 23 Esityslistan liite 3 Henri Jäntti ja Sirkku Vatanen-Jäntti haluaisivat ostaa noin m 2 :n suuruisen määräalan Konneveden kunnan Kärkkäiskylässä sijaitsevasta Uusi-Tankosalmi-nimisestä tilasta RN:o 43:41. Määräala on hajaasutusalueella. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa samalla kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan luonnoksen mukaisen kauppakirjan Konneveden kunnan puolesta.

15 Kunnanhallitus SIRKAN KALAJALOSTEEN JA KONNEVEDEN KUNNAN VÄLISEN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Kh. 24 Eero Sirkka on irtisanonut Sirkan Kalajalosteen ja Konneveden kunnan välisen, jäähileasemaa koskevan sopimuksen. Hän esittää, että jäähilelaitteisto siirretään pois hänen tiloistaan vuoden 2011 aikana. Kunnanhallitus päättää merkitä irtisanomisilmoituksen tietoonsa saatetuksi. Samalla kunnanhallitus päättää, että ympäristötoimi selvittää jäähilelaitteiston tulevan käytön ja päättää laitteiston mahdollisesta myynnistä.

16 Kunnanhallitus TILAN MYYMINEN MATTI ROSSILLE Kh. 25 Esityslistan liite 4 Matti Rossi haluaisi ostaa Konneveden kunnan Kärkkäiskylässä sijaitsevan Multaperä-nimisen tilan (22:122). Tilan pinta-ala on m 2 ja se on asemakaavan mukainen tontti numero 6 kirkonkylän asemakaavaalueella korttelissa 109. Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa samalla kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan luonnoksen mukaisen kauppakirjan Konneveden kunnan puolesta.

17 Kunnanhallitus LUVAN ANTAMINEN TILAN MYYNTIIN, MATTI ROSSI Kh. 26 Matti Rossi osti päivätyllä kauppakirjalla kunnalta määräalan Konneveden kunnan Kärkkäiskylässä sijaitsevasta Pentinkulmanimisestä tilasta (22:144). Määräala (nykyisin tila) on asemakaavan mukainen tontti numero 2 kirkonkylän asemakaava-alueella korttelissa 108. Matti Rossi pyytää kunnalta lupaa myydä tila kolmannelle osapuolelle. Kauppakirjassa on ehto, jonka mukaan ostaja ei saa myydä eikä muutenkaan luovuttaa määräalaa tai tilaa edelleen rakentamattomana, ellei myyjä anna siihen kirjallista suostumustaan. Kunnanhallitus päättää antaa Matti Rossille luvan myydä esittelyosassa mainittu tila rakentamattomana kolmannelle osapuolelle sillä ehdolla, että kauppakirjaan tulevat seuraavat ehdot: 1. Ostaja sitoutuu aloittamaan kahden vuoden kuluessa tämän kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien hyväksyttyjen piirustusten mukaisen omakotitalon rakentamisen tontille. Konneveden kunta voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettua aloittamisaikaa. 2. Ostaja sitoutuu siihen, ettei hän myy tai muutoin luovuta tonttia edelleen rakentamattomana, ellei Konneveden kunta anna siihen kirjallista suostumustaan. 3. Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden taikka luovuttaa tontin tämän kauppakirjan vastaisesti rakentamattomana edelleen, on hän velvollinen suorittamaan Konneveden kunnalle viidentuhannen (5.000,00) euron kertakorvauksen, ellei kunta vapauta ostajaa joko kokonaan tai osittain korvauksen suorittamisesta.

18 Kunnanhallitus PALKKAKIRJANPITÄJÄN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Kh Kunnanhallitus on päätöksellään myöntänyt Meeri Häyriselle eron palkkakirjanpitäjän tehtävästä lukien. Hallintokeskus pyytää kunnanhallitukselta lupaa toimen täyttämiseen. Kunnanhallitus päättää antaa hallintokeskukselle luvan palkkakirjanpitäjän toimen täyttämiseen. Kunnanhallitus antoi yksimielisesti hallintokeskukselle luvan palkkakirjanpitäjän toimen täyttämiseen määräaikaisesti siten, että määräaika päättyy Kh. 27 Kunnanhallitus päättää antaa hallintokeskukselle luvan palkkakirjanpitäjän toimen täyttämiseen. Kunnanhallitus antoi yksimielisesti hallintokeskukselle luvan palkkakirjanpitäjän toimen täyttämiseen määräaikaisesti siten, että määräaika päättyy

19 Kunnanhallitus KUNNAN JOHTORYHMÄN MÄÄRÄÄMINEN Kh Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus määrää johtavista viranhaltijoista kunnanjohtajan avuksi kunnan johtoryhmän. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan johdolla käsittelemään valmisteluun, toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä asioita. Kunnanhallitus määrää, että kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja vastaava lääkäri. Kh. 28 Uuden hallintosäännön mukaan kunnanhallitus määrää johtavista viranhaltijoista kunnanjohtajan avuksi kunnan johtoryhmän. Lisäksi johtoryhmään kuuluu henkilöstön edustaja, jonka ammattijärjestöt valitsevat vuodeksi kerrallaan. Ammattijärjestöjen luottamusmiehet päättivät esittää, että kunnanhallitus määrää henkilöstön edustajaksi vuodelle 2011 Riitta Karhusen. Kunnanhallitus määrää, että kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja Riitta Karhunen.

20 Kunnanhallitus SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA Kh. 29 Esityslistan liite 5

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 2.2.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden kunnantalo,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.6.2012 kello 18.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.1.2012 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Sivu 161 (175) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Sivu 161 (175) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Sivu 161 (175) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.10.2013 kello 18.00-19.17 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 kello 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Sivu 98 (110) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Sivu 98 (110) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Sivu 98 (110) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 13.5.2013 kello 18.10-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2011 kello 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 8.10.2012 kello 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo 18.30-20.43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo 18.30 20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 Konneveden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2014

KUNNANHALLITUS 17/2014 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 19.36-21.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 11-19 Asialista H 11 Maanhankinta; Perämoisio-niminen tila Hämeenkyrön

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348. Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 350 205 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 351

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348. Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 350 205 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 351 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348 Kunnanhallitus 01.12.2014 AIKA 1.12.2014 klo 18:30 19.43 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Lahti ja Jenna Leppikorpi. PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Lahti ja Jenna Leppikorpi. PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 21.1.2015 kello 18.30-20.30 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot