Ympäristökasvatuksellisia ja ympäristötaiteellisia metodeja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristökasvatuksellisia ja ympäristötaiteellisia metodeja"

Transkriptio

1 Ympäristökasvatuksellisia ja ympäristötaiteellisia metodeja Tähän oppaaseen on kirjoitettu muutamia ympäristökasvatuksellisia ja ympäristötaiteellisia metodeja, joiden tavoitteena on auttaa aloitteleva ympäristöluotsi luotsaamisen alkuun. Metodien avulla luotsi voi johdatella ryhmänsä näkemään tutun ympäristön uusin silmin tai kohtaamaan vieraan ympäristön kiinnostavalla, mutta turvallisella tavalla. Metodit toimivat esimerkkeinä, joiden pohjalta kukin ympäristöluotsi voi suunnitella omanlaisia luotsaustapaamisia omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet huomioon ottaen. Saatujen kokemusten jakaminen osallistujien kesken on tärkeää jokaisen luotsauskerran aikana tai lopussa. Kunkin luotsauskerran lopuksi on hyvä käydä keskustellen läpi tapaamisen pääpiirteet ja päätavoitteet. Kukin osallistuja saa halutessaan kertoa itseä eniten kiinnostavan paikan / ilmiön / ajatuksen reitin varrelta. Osallistujilta voi esimerkiksi kysyä: Havaitsitko jotakin sinulle uutta, ennestään tuntematonta? Muuttiko reitin kulkeminen suhdettasi alueeseen?

2 Kaupunkiympäristössä Ympäristön havainnointia. Tökätään nuppineula keskusta-alueen kartalle ja pyritään pääsemään neulan osoittamaan kohtaan katuverkostossa. Seisahdutaan paikkaan ja tehdään ajatustenvaihtokierros: Mitä mielikuvia paikkaan liittyy? Liittyykö kenelläkään omakohtaisia kokemuksia kyseiseen paikkaan? Sen jälkeen kierretään korttelin / rakennuksen ympäri tarkastellen alueella liikkuvia ihmisiä, rakennusten arkkitehtuuria, kasvillisuuden sijoittumista rakennetun ympäristön lomaan. Kasvien bongauskierros. Kävellään ryhmänä ydinkeskustan pääkaduilla ja pysähdytään jokaisen havaitun kasvin äärelle. Millainen kasvi? Kenen istuttama, kenen omistama? Millä tavalla kasvi ottaa tilaa rakennetussa ympäristössä? Muuttaako kasvi kyseisen tilan luonnetta tai olemusta? Puolen tunnin kierroksen jälkeen suunnitellaan yhdessä uusia kasvien sijoituspaikkoja. Mihin kohtiin toivoisit kasvillisuutta? Koriste- vai hyötykasveja? Kuinka paljon kasvitonta pinta-alaa keskusta-alueella arvelet olevan? Arkkitehtuurikierros. Valitaan kartalta reitti, joka ei noudata osallistujien arkisia kulkureittejä. Päätetään neljä pysähdyspaikkaa, joissa seisahdutaan katselemaan ympäröiviä rakennuksia. Tarkastelemiselle ja keskustelemiselle varataan aina ainakin kymmenen minuuttia aikaa. Miltä vuosikymmeniltä rakennuksen ovat? Onko ne suunniteltu ja rakennettu yhdellä kerralla? Muodostaako rakennukset yhtenäisen kokonaisuuden visuaalisesti, entäs toiminnallisesti? Keille rakennukset on aikoinaan rakennettu ja onko rakennusten käyttäjät vaihtuneet aikojen saatossa? Voisitko kuvitella itsesi

3 rakennuksen käyttäjäksi? Rakennuksista ei tarvitse osata mainita tarkkoja rakennusvuosia tai arkkitehtien nimiä. Tarkoituksena on havainnoida ja tulkita näkyviä piirteitä sekä keskustella rakennusten herättämistä mielikuvista. Tarinallinen ja runollinen kaupunkikokemus. Ympäristöluotsi etsii muutamia runoja, lyhyehköjä novelleja tai muita kaunokirjallisia tekstejä, jotka kuvaavat kaupungissa asuvan henkilön tuntemuksia, esittelevät kaupunkiympäristöön liittyviä huomiota tai muuten liittyvät rakennettuun ympäristöön. Luotsin kannattaa valita mahdollisimman erilaisia tunnelmia välittäviä tekstejä ja suunnitella tunnelmien draamankaari kaupunkikävelylle. Myös osallistujia pyydetään tuomaan mukanaan runo tai tekstikatkelma. Kaupunkikävelyn pysähdyspaikat joko päätetään yhdessä tai arvotaan tökkäämällä nuppineulalla kartalle. Kullakin pysähdyspaikalla luetaan yksi teksti. Värien kaupunki. Kartan avulla suunnitellaan summittainen kulkureitti, jonka yhteinen päätepiste sovitaan. Jokaiselle osallistujalle valitaan yksi väri (joko suullisesti tai arpomalla värikorteista), jota he tarkkailevat ja seurailevat reitin ympäristössä. Reitin varrella havaitut oman värin objektit painetaan mieleen, käyttäen mahdollisesti apuna muistivihkoa / kännykkäkameraa / nopeaa luonnostelua piirtämällä. Merkitykselliset paikat. Kävelykierrokset vaihtuvilla teemoilla. Ryhmä tapaa toisensa sovittuna aikana sovitussa paikassa ja ryhtyy keskustelun avulla haarukoimaan osallistujia yhdistävää, kaupunkiin tai valittuun alueeseen liittyvää elämänkokemusta. Onko jokainen osallistuja esimerkiksi: törmännyt sattumalta vanhaan tuttuun / käynyt mieleenpainuvaa ajatusten vaihtoa / ihastunut / tehnyt itselleen tärkeän päätöksen / saanut tärkeän oivalluksen jossakin päin kaupunkia. Teeman tai useamman teeman haarukoimisen aikana osallistujat eivät vielä kerro tarinoitaan, vaan vasta perillä kunkin tarinan tapahtumapaikalla! Kehollinen kaupunkikokemus. Liikunnan tai kehollisen ilmaisun ohjaamiseen perehtynyt luotsi voi viedä ryhmän muutamiin eri paikkoihin tekemään kehollisia harjoitteita. Teemana voi olla esimerkiksi sen hetkisen olotilan ilmentäminen asentojen, liikkeiden ja elekielen avulla. Voitte myös asettautua johonkin puistikkoon ja jokainen vuorollaan ohjaa yhden hyvän venyttelyliikkeen. Ruskanlehdistä taidetta. Etsikää alueen herkullisimman väriset maahan varisseet vaahteranlehdet. Suunnitelkaa yhdessä tai yksitellen joitakin kuvioita, kuvia tai tekstin pätkiä, jotka toteutatte siirtelemällä eri värisiä lehtiä maassa kohdasta toiseen. Hyötykasvien etsintäkierros. Ennen kierrosta luotsin on hyvä ottaa selville muutama julkisten hyötykasvien sijainti. Ryhmän kokoonnuttua käydään keskustellen läpi osallistujien marjankeruutottumuksia, mahdolliset omien puutarhojen sadot tai puutarhapalstahaaveet. Kerätään kartalle tiedossa olevia julkisia / kaupungin mailla olevia marjapensaita, omenapuita tai yrttitarhoja. Käydään paikoissa ja kerätään talteen jonkin verran luonnon antimia. Kunnioitetaan yksityisomistajien oikeutta omaan satoonsa! Keskustellaan kaupunkiviljelystä ja hyötykasvien istuttamisesta kaupunkialueelle.

4 Rutiinien rikkomista Tuttu paikka vieraana vuorokauden aikana. Toteuttakaa pyöräily- tai kävelyretki epätavanomaiseen aikaan tutussa ympäristössä. Valitkaa osallistujien kesken jokin kaikille sopiva epätavanomainen ulkonaliikkumisaika, esimerkiksi viideltä aamulla. Kulkekaa tunnin ajan, koko ajan ympäristöä tarkkaillen ja tunnelmia aistien. Miltä ilma tuoksuu? Keitä muita alueella liikkuu? Minkälainen äänimaailma on? Pysähtykää silloin tällöin aistimaan paikan tuntua, katselemaan näkymiä ja vaihtamaan ajatuksia. Lopuksi voitte halutessanne käydä kahvilla ja nauttia mahdollisesta uutuuden viehätyksen tunteesta, jonka tavallisuudesta poikkeava kaupunkikierros on aiheuttanut. Hidastelun estetiikkaa. Arkinen kulkureitti käveltynä ja edettynä mahdollisimman hitaasti etukäteen sovitun ajan puitteissa. Etenemisen aikana osallistujat ovat aivan hiljaa. Lopuksi kokoonnutaan sovittuun paikkaan vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia: Miltä hitailu tuntui? Millä tavalla ulkopuoliset ihmiset suhtautuivat hitailuun? Huomasitko ohi kulkevissa ihmisissä jotakin sinulle uutta?

5 Epäpaikasta paikka. Kukin osallistuja tuo mukanaan jakkaran (jalat suojattuna esimerkiksi teipillä). Ryhmä valitsee keskustan kartalta muutaman kohteen, jota inhoavat / karttavat / eivät tavallisesti noteeraa ja asettuvat kuhunkin istumaan minuutiksi. Rohkeimmat saavat asettaa jakkaransa muista erilleen, mutta halutessaan saa asettautua lähelle toisia osallistujia, kunhan näköyhteyttä toiseen ei ole. Asettumisen aikana ei keskustella, vaan vain tarkkaillaan näkö-, kuulo- ja hajuaistin avulla ympäristöä. Esimerkkipaikkoja: ostoskeskuksen takapiha, parkkialueen laita, huoltoasemaa reunustama nurmikaistale, skeittipuiston asfaltti, julkisen rakennuksen puistikko. Luotsin tulee huolehtia turvallisuudesta osallistujien haeskellessa istumispaikkojaan.

6 Teematapaamisia Kaupungin kauneimmat maisemat. Keskustelkaa tapaamisen aluksi lähialueiden kauneimmista paikoista, ovatpa ne sitten puistikoita, joenvarsia, matkailukohteita tai metsäaukeita. Kulkuvälineestä ja käytettävästä ajasta riippuen sopikaa yksi tai muutama käyntikohde. Valitkaa sellainen kohde, jossa kaikki eivät ole käyneet entuudestaan. Julkiset veistokset. Luotsi on merkinnyt kartalle alueella sijaitsevia julkisia veistoksia ja kenties ottanut niistä perustietoja (veistoksen nimi, tekovuosi, kuvanveistäjän nimi) selville. Tapaamisen alussa sovitaan reitistä. Valitkaa veistoksia, joita kaikki eivät muista nähneensä! Kaupungin nimetyt puistot. Luotsi on koonnut perustiedot lähialueen puistoista ja puistikoista (nimet, nimitykset, erikoispiirteet). Ryhmä sopii yhteisesti minkälaisen puistokierroksen haluavat tehdä. Kaupungin suosituimmat graffitipaikat. Ryhmä käy tarkastelemassa muutamia suosittuja graffitimaalauspaikkoja, kuten junaradan alitustunneleita, teollisuushallin takaseiniä tai betonimuuria. Keskustelkaa näkemästänne: Mitä tekstejä ja esittäviä kuva-aiheita näette? Minkälaisia eri tyylejä tunnistatte? Minkälainen tunnelma paikassa on?

7 Aikaa, välineitä tai useita tapaamiskertoja vaativia Valokuvaamalla paikat tutuiksi. Osallistujilla tulee olla jonkinlainen kamera mukanaan, kännykkäkamera, digipokkari tai järjestelmäkamera. Suunnitelkaa kuvauskohteet tai reitti yhdessä. Katselkaa sovituissa kuvauspaikoissa ympärillenne ensin rauhassa, keskustelkaa paikan tunnelmasta ja ominaispiirteistä. Minkälaisena kuvana haluat ikuistaa paikan? Mitä et halua sisällyttää kuvaan, mikä taas on tärkeää näyttää kuvassa? Kaupunki solarigrafian kautta nähtynä. Valmistellaan solarigrafiassa käytettävät neulanreikäkamerat tapaamispaikassa. Tarvittavat välineet: mustia filmipurkkeja tai mustaksi ja vedenkestäväksi teipattuja / maalattuja jugurttipurkkeja. Terävä neula reiän tekoa varten. Mustavalkoista valokuvapaperia, jonka herkkyys on pieni, vain 3 6 ASA:a. Sakset, kestävää teippiä. Neulanreikäkameran valmistamisen jälkeen suunnitellaan erilaisia kuvauskohteita ja neulanreikäkameran sijoituspaikkoja. Jokainen osallistuja saa valita itselleen tärkeän paikan solarigrafialleen. Käydään yhdessä sijoittamassa kamerat valittuihin asemiin ja merkataan paikat karttaan. Sovitaan uusi tapaaminen 3-8 kuukauden päähän, jolloin käydään keräämässä neulanreikäkamerat talteen ja katsotaan mitä valo onkaan piirtänyt valokuvapapereille. Valottuneet solarigrafiakuvat ovat peilikuvia ja väreiltään vastavärisiä todellisuuteen verrattuna. Jos mahdollista, kuvat skannataan ja editoidaan kuvankäsittelyohjelmalla yhteisesti. Keskustellaan ajan piirtymisestä valokuvapaperille ja ihmisen arkisesta ajan hahmottamisesta. Mitkä asiat pysyvät tarpeeksi samoina näkyäkseen kuvassa? Mitkä tapahtumat toistuvat tarpeeksi usein piirtyäkseen paperille? Vaihdetaan ajatuksia paikkojen olemuksesta ja kuvien tunnelmasta. Tietoa ja ohjeita solarigrafiasta Tarja Tryggin sivuilta: Geokätköjen kaupunki. Geokätköjen etsiminen ryhmässä, joko niin, että ympäristöluotsi käy itse ennen tapaamista piilottamassa ja valmistelemassa kätköt tai niin, että luotsin johdolla ryhmä tutustuu geokätköilyn ideaan ja toimintaperiaatteisiin internet-sivuston avulla. Kätköjen etsiminen vaatii gps-paikantimen tai luotsi voi soveltaa geokätköilyn ideaa vapaasti, esimerkiksi hyödyntämällä älypuhelinten paikannussovelluksia. Valokuvanäyttelyn kokoaminen. Ympäristöluotsi voi organisoida esimerkiksi palvelutalon asukkaiden omista valokuvista luonto- ja ympäristöaiheisen valokuvanäyttelyn palvelutalon yhteisiin tiloihin. Näyttelyn organisoiminen vaatii useita tapaamiskertoja: Idean esitteleminen asiakkaille, kuvamateriaalin yhteinen katselmus ja kuvien valinta. Valokuvien skannaamiseen ja tulostamiseen tai vedostamiseen sekä ripustamiseen kuluu myös useita tunteja. Valmiissa näyttelyssä luotsi keskustelututtaa asiakkaita valokuvien esittelemistä paikoista, tärkeistä maisemista ja luontokokemuksista.

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ

OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ HARJOITUKSIA OHJAAJILLE TUEKSI TOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN Yhden Vanhemman Perheiden liitto 1 Hyvä olohuoneen ohjaaja Tähän oppaaseen olen

Lisätiedot

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko TAIDEPAKKA 60 taidekorttia ja ideavihko Sisällys Käyttäjälle 2 Yleisiä kysymyksiä 4 Taidepakan teosten teemoja 5 Vihjeitä, ideoita ja tehtäviä 6 Kuva ja sana 12 Kuva, sana ja kosketus 15 Kuva ja musiikki

Lisätiedot

Luontokokemuspolku. www.4h.fi. Toteutettu Green Care 1 periaatteiden mukaisesti

Luontokokemuspolku. www.4h.fi. Toteutettu Green Care 1 periaatteiden mukaisesti Luontokokemuspolku www.4h.fi Opas on tarkoitettu opettajille, luonto-ohjaajille ja muille kiinnostuneille avuksi Luontokokemuspolun toteuttamiseen lasten ja nuorten ryhmille. Toteutettu Green Care 1 periaatteiden

Lisätiedot

Fotonovela Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS SISÄLLYS MIKÄ ON FOTONOVELA? 5 ENNEN TYÖPAJAA 6 FOTONOVELA-TYÖPAJAN TOTEUTUS 7 1. TARINOINTIIN VIRITTÄYTYMINEN JA MOTIVOINTI 9 2. AKTIIVISUUTEEN

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

KUNNON KULTTUURIYMPÄRISTÖT EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVIEN 2012 OPPIMATERIAALI

KUNNON KULTTUURIYMPÄRISTÖT EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVIEN 2012 OPPIMATERIAALI KUNNON KULTTUURIYMPÄRISTÖT EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVIEN 2012 OPPIMATERIAALI SiSällyS ESipuhE 3 Kunnon KulttuuriympäriStöt oppimateriaalin SiSältö ja tavoitteet 5 KulttuuriympäriStö uusin Silmin 7 Kierrellään

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin K E R H O K E S K U S Kuvaa, ääntä & tekstiä medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin Tekijät: KM, erityisluokanopettaja, Taina Ek. Kirjoittaja on toiminut pitkään alkuopetuksen opettajana

Lisätiedot

Hidastamalla hyvinvointiin

Hidastamalla hyvinvointiin Hidastamalla hyvinvointiin Hidastamalla hyvinvointiin on marttojen teemakausi vuosina 2011-2013. Hidastaminen tarjoaa mahdollisuuden ottaa aikaa olennaiseen ja nauttia itselle tärkeistä asioista. Se on

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Ystäväpiirin ideapankki Muut ideat http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/ystavapiiri_toiminta/

Ystäväpiirin ideapankki Muut ideat http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/ystavapiiri_toiminta/ Elämänilot Tavoite: itsetunnon kohottaminen ja oman itsensä hyväksymien sellaisena kun on. Välineet: tussi ja fläppitaulu Jokaisen piirikerran alussa kysellään piiriläisten kokemia ilon aiheita tästä päivästä

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Muistot näkyviksi! Muistelumenetelmäkansio. Laura Karttunen ja Suvi Tahvanainen. Humanistinen ammattikorkeakoulu

Muistot näkyviksi! Muistelumenetelmäkansio. Laura Karttunen ja Suvi Tahvanainen. Humanistinen ammattikorkeakoulu Muistot näkyviksi! Muistelumenetelmäkansio Laura Karttunen ja Suvi Tahvanainen Humanistinen ammattikorkeakoulu 2011 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA 5 3 TEEMOIHIN HERÄTTELY 7 Musiikki

Lisätiedot

Ohjaajan opas. Me mediassa

Ohjaajan opas. Me mediassa Ohjaajan opas teema Kerho Me mediassa Me mediassa -kerhossa lapset oppivat turvallisia mediataitoja ja perehtyvät yhdessä mediatuottamisen monipuolisiin mahdollisuuksiin. Sisällysluettelo 1. KERHOKERTA

Lisätiedot

Mediapuuhaa perheille

Mediapuuhaa perheille Mediapuuhaa perheille Vinkkejä ja toimintaideoita vanhemmille Anniina Lundvall 0 M e d i a k a s v a t u s s e u r a 2 0 1 3 Sisällys Iloa medioista koko perheelle! 2 Ulkoleikkejä ja -tekemistä 2 Lemppariohjelmahippa

Lisätiedot

Ryhmäytysmateriaali. - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena. VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia

Ryhmäytysmateriaali. - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena. VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia Ryhmäytysmateriaali - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena Maarit Sirkka Projektityöntekijä Solmu projekti 2007 Muokkaus

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin silta

Mielen hyvinvoinnin silta Mielen hyvinvoinnin silta Opas keskusteluryhmän ohjaajalle Minna Laine Suvi Fried Sirkkaliisa Heimonen Salla Kälkäinen 1 2 Minna Laine, Suvi Fried, Sirkkaliisa Heimonen, Salla Kälkäinen Mielen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sisältö. Leikki tekee hyvää kaikenikäisille 4. Mikä on Terhokerho? 6. Terho-ohjaajan apuna 8. Ideoita Terhokerhon toteuttamiseen 10

Sisältö. Leikki tekee hyvää kaikenikäisille 4. Mikä on Terhokerho? 6. Terho-ohjaajan apuna 8. Ideoita Terhokerhon toteuttamiseen 10 1 Käsikirja Olipa kerran suuri tammi, jonka alle kylän lapset kokoontuivat leikkimään. Vanhan tammen oksat ulottuivat laajalle ja antoivat lempeää suojaa auringon paahteelta tai yllättäviltä sadekuuroilta.

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 20 Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä

Lisätiedot

NÄKÖ. Herätä silmäsi!

NÄKÖ. Herätä silmäsi! NÄKÖ TAVOITTEENA löytää uusia näkökulmia arkiympäristöön tutustua tilaan hauskalla ja erilaisella tavalla nähdä sitä, mikä yleensä jää huomaamatta kehittää näkökykyä ja kuvamuistia MENETELMÄT havainnointi,

Lisätiedot

Lukijalle - intoa yrittämiseen!

Lukijalle - intoa yrittämiseen! INTO tittelisivu Lukijalle - intoa yrittämiseen! Into -yrittäjyyteen! Toimittaja: Työryhmä: Ilona Kokko Kari Elo, Yksityisyrittäjäin säätiö Minna Riikka Järvinen, Kerhokeskus - koulututyön tuki ry Marjo

Lisätiedot

MEDIAMETKAA OSA 7. Maailmanpiiri. Maahanmuuttajien digitarinat. Digitaalisia maisemia valon, äänen ja animaation keinoin

MEDIAMETKAA OSA 7. Maailmanpiiri. Maahanmuuttajien digitarinat. Digitaalisia maisemia valon, äänen ja animaation keinoin MEDIAMETKAA OSA 7 Maailmanpiiri Maahanmuuttajien digitarinat Digitaalisia maisemia valon, äänen ja animaation keinoin 2 Julkaisija: Rahoituksen haku: Käsikirjoitus: Maailmanpiirin digitarinatyöpajojen

Lisätiedot

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko INTO -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Kirjoittaja: Ilona Kokko Työryhmä: Kari Elo, Yksityisyrittäjäin säätiö Minna Riikka Järvinen, Kerhokeskus - koulutyön

Lisätiedot

Tarinoita muuttuvalta planeetalta. Tehtäväpaketti

Tarinoita muuttuvalta planeetalta. Tehtäväpaketti Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tehtäväpaketti Tervetuloa eläytymään muuttuvan planeetan tarinoihin! Tähän tehtäväpakettiin on koottu harjoituksia, joiden avulla tarinakokoelman aiheet heräävät eloon.

Lisätiedot

VINKKEJÄ KOULUN YMPÄRISTÖTYÖHÖN

VINKKEJÄ KOULUN YMPÄRISTÖTYÖHÖN VINKKEJÄ KOULUN YMPÄRISTÖTYÖHÖN Kukaan ei ole tehnyt suurempaa erehdystä kuin hän, joka ei tehnyt mitään, koska uskoi, että voisi tehdä niin vähän! Edmund Burge- Helsingin kaupungin opetusvirasto Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

MAST. Ryhmäyttämisopas

MAST. Ryhmäyttämisopas MAST Ryhmäyttämisopas Sisällys 1 Mikä on ryhmäyttämisopas? 3 2 Miksi ryhmäyttäminen on tärkeää? 4 3 Ryhmän rakentuminen 5 4 Tutustumisharjoitukset 7 4.1 Tutuiksi 7 4.2 Parin ja ryhmän muodostaminen 13

Lisätiedot

Toimintatuokioita päiväkoti- ja peruskouluryhmille toteutettavaksi lähiluonnossa

Toimintatuokioita päiväkoti- ja peruskouluryhmille toteutettavaksi lähiluonnossa Eväitä lähiluonnosta elämään Toimintatuokioita päiväkoti- ja peruskouluryhmille toteutettavaksi lähiluonnossa Mikkelin seudun ympäristöpalvelut 2014 Sisällys Johdanto... 2 1. Päiväkotilaisten aarreretki

Lisätiedot